Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte orientative pentru evaluare la disciplina Drept Financiar

Lector: CUCIURCA Doina


TEMA 4: Creditul
1. Noiunea i clasificarea creditului;
1. Funciile i rolul creditului;
2. mprumutul de stat (creditul public);
3. Creditul extern.
Obiective :

- Definirea noiunii de credit;


- Evoluia istorica a conceptului de credit;
- Funciile creditului;
- Elementele definitorii ale creditului;
Clasificarea creditului;
- Definirea noiunii de mprumut de stat;
- Trasaturile specifice ale imprumutului de stat;
- Avantajele si dezavantajele modului de folosire a mijloacelor din mprumuturile externe;
Instrumentele generatoare de datorie publica;
Garaniile de stat, definitie si continut;
Comparaia creditului public si celui privat;
- Aspectul legal referitor la instrumentele generatoare de mprumut intern i extern;
- Domeniul de utilizare a mijloacelor din mprumuturile externe;
- Structura unui mprumut extern reieind din prevederile legale n vigoare;
- Rolul creditului n economia naionala.
Suportul didactic al seminarului:
1. Constituia Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, august 1994,
nr.1);
2. Legea nr. 181 din 25.07.2014finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 08.08.2014, nr. 223-230.
3. Legea Republicii Moldova nr.1232 din 15.12.1992 cu privire la bani // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din 1993 nr.3.
4. Legea Republicii Moldova nr. 548 din 12 iulie 1995 Cu privire la Banca Naional a
Moldovei // Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 12.10.1995, nr. 56-57.
5. Legea Republicii Moldova nr. 550 din 21 iulie 1995 privind Instituiile financiare// Monitorul
Oficial al Republicii Moldova din 01.01.1996, nr.1.
6. Legea Republicii Moldova nr.419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria public, garaniile
de stat i recreditarea de stat // Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 09.03.2007,
nr.32-35/114.

Subiecte orientative pentru evaluare la disciplina Drept Financiar


Lector: CUCIURCA Doina
7. Hotarrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1136 din 18 octombrie 2007 Cu privire la unele
msuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria public,
garaniile de stat i recreditarea de stat// Monitorul Oficial al Republicii Moldova din
09.11.2007, nr. 175-177.
8. Hotarrea B.N.M. nr.24/11-02 din 12.07.1996 despre aprobarea Regulamentului privind
modul de eliberare a mijloacelor pentru necesitile de neamnat// Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din 07.10 1996 , nr.64/78.
9.

Hotarrea B.N.M. nr.644 din 30 decembrie 2005 despre aprobarea Regulamentului cu


privire la debitarea direct.

10. Hotrrea B.N.M. nr. 224 din 30.08.2007 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
clasificarea activelor i angajamentelor condiionale i formarea reducerilor pentru pierderi la
active i provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiionale // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova din 21.09.2007, nr.149-152/560.
11. Hotrrea B.N.M. nr. 231 din 27.10.2011 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
clasificarea activelor i angajamentelor condiionale // Monitorul Oficial din 09.12.2011 nr.
216-221.
12. Albu C., Drept Financiar, Iai, 1995.
13. Armeanic A., Drept financiar, Chiinu, 2008.
14. Armeanic A., Fiscalitate n statele contemporane: note de curs, Chiinu, 2003.
15. aguna D. D., ova D., Drept financiar public, Bucureti, 2007.
16. aguna D. D., Tofan M., Drept financiar i fiscal european, Bucureti, 2010.