Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANA


B-dul Mamaia 124, 900527 Constana, Romnia
Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467
E-mail:
Webpage:

___________________________________________________________________________
FACULTATEA DE CONSTRUCTII
Str Unirii 22 bis, CP 900524, Constana
Tel/fax: 0241 545 093
Programul de studii de licen Construcii civile industriale i agricole

Anexa 1

APROBAT,
Decan,

Director de departament,

___________________

________________________

TEMA PROGRAM

a proiectului de diplom al absolventeiului MIHAI DUICULETE

Tema proiectului de diplom : PROIECTAREA I EXECUIA DEZNISIPATORULUISEPARATORULUI DE GRSIMI DINTR-O STATIE DE EPURARE
Termenul final de predare :08 IULIE-2016
Cuprinsul proiectului de diplom :
I. PIESE SCRISE:
Cap.1. Memoriu tehnic:
1. Date generale:
- denumirea obiectivului de investiii :
- amplasamentul
- titularul investiiei
- beneficiarul investiiei
- elaboratorul proiectului :
2. Descrierea general a lucrrilor
a) amplasamentul n detaliu, funcionalitatea pe scurt, categoria de importan,
clasa de importan a construciei i cerinele pentru care se verific proiectul ;
b) topografia i cota terenului natural;
c) clima i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) prezentarea proiectului pe specialiti
f) materialele utilizate ;

Cap.2. Breviar de calcule, pentru calculul de rezisten privind structura de rezisten a


construciei, pentru :
Cap.3. Prezentarea tehnologiilor de execuie i a caietelor de sarcini, pentru :
Cap.4. Documentaia tehnico-economic, pentru :
Cap.5. Programarea i organizarea execuiei lucrrilor, pentru
Cap.6. - Msuri specifice de S.S.M. i P.S.I. referitoare la : ...
Concluziile proiectului de diplom
Bibliografie (minimal obligatorie)
1. ...................................................
2. ...................................................
II. PIESE DESENATE:
Proiectul va cuprinde un numr de plane, astfel :
1.
Plan general de situaie A02 (sc. 1: 200)
2.
Planuri arhitectur:
Plan nivel current A03 (sc. 1 : 50)

Seciune longitudinal A05 (sc. 1 : 50)


Detalii de execuie:
Plan trasare R01 (sc. 1:150)

Plan sptur R02 (sc. 1:150)

Plan fundaie R03 (sc. 1:50)

Plan armare grinzi fundaie R04 (sc. 1:50, 1:20)

Plan cofrare-armare stlpi R05 (sc. 1:50, 1:20)

Plan cofrare-armare grinzi cadru transversal i cadru longitudinal R06 (sc. 1:50, 1:20)

Plan cofrare-armare plac peste parter R07 (sc. 1:50)


Alte planuri:
Grafic retea MPM programarea executiei lucrarilor de constructii (O1).

Grafic esalonare calendaristica Gantt (O2).

Grafic resurse utilizate (O3).

3.

4.

Tema - program a fost primit spre realizare,


Data:
ndrumtor,

Absolvent,

Not: Tema program se completeaz de ctre ndumtor, n funcie de specificul temei proiectului
de diplom