Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Un amestec echimolecular format din izomerii cu formula moleculara C3H9N, se alchileaza pana la
saruri cuaternare cu 3,6 moli de CH3I. Care este masa de amestec de amine supuse alchilarii ?
CH3 CH2 CH2 NH2 + 3CH3I CH3 CH2 CH2 N(CH3)3]+ I- + 2HI
CH3 CH(NH2) CH3+ 2CH3I CH3 CH(CH3) N(CH3)3]+ I- + 2HI
CH3 NH - CH2 CH3 + 2CH3I CH3 CH2 (CH3)N(CH3)3]+ I- + HI
(CH3)3N + CH3I (CH3) 3 NCH3]+ ISe noteaza cu n numarul de moli din fiecare izomer si se calculeaza numarul de moli de CH3I utilizati la
diazotare
1 mol.......................3 moli
CH3 CH2 CH2 NH2 + 3CH3I CH3 CH2 CH2 N(CH3)3]+ I- + 2HI
a moli.......................x1
x1=3a moli CH3I
1 mol.......................3 moli
CH3 CH(NH2) CH3 + 3CH3I CH3 CH2 CH2 N(CH3)3]+ I- + 2HI
a moli.......................x2
x2=3a moli CH3I
1 mol.......................3 moli
CH3 NH - CH2 CH3 + 2CH3I CH3 CH2 CH2 N(CH3)3]+ I- + HI
a moli.......................x3
x3=2a moli CH3I
1 mol.....1 moli
(CH3)3N + CH3I (CH3) 3 NCH3]+ Ia moli.......x4
x4=a moli CH3I
numarul total de moli de CH3I = 9a
dar in problema se specifica numarul total de moli CH3I = 3,6
9a=3,6
a=0,4 moli din fiecare izomer
1 mol C3H9N= 59 g
masa amestecului de amine = 4 0,4 59 = 94,4g
2. Se diazoteaza 37,2 g amina aromatica, iar produsul de reactie este hidrolizat. In urma hidrolizei se
dagaja 8,96 l azot (c.n.). O cantitate egala de amina se diazoteaza si se cupleaza cu produsul de hidroliza,
cu un randament de 65 %. Determina:
a) amina diazotata;
b) masa de colorant obtinuta prin reactia de cuplare.
1 mol Ar-NH2 = Ar + 16 g
Ar+16 g
Ar-NH2 + HNO2 + HCl Ar-NN]+Cl- + H2O
37,2 g
22,4 L
+
Ar-NN] Cl + H2O Ar-OH + N2 + HCl
8,96 L
8,96(Ar + 16) = 37,2 22,4
8,96Ar + 8,9616 = 833,28
Ar=77

Ar este C6H5
Amina este anilina C6H5 NH2
1 mol C6H5 NH2=93 g
1 mol colorant = 198 g
93 g
C6H5-NH2 + HNO2 + HCl C6H5-NN]+Cl- + H2O
37,2 g
198 g
C6H5-NN]+Cl- + C6H5-OH C6H5-N=N- C6H4-OH + HCl
x
x=37,2198/93=79,2 g colorant obtinut teoretic
=masa practica 100/masa teoretica
masa practica = masa teoretica /100
masa practica = 79,2 65/100=51,48 g
3. Efedrina se gaseste alaturi de alti alcaloizi inruditi in specii de Eferia ce cresc in regiunile tropicale. Este
cunoscuta inca din antichitate, ca avand efect vasoconstrictor de durata si este un excitant al sistemului nervos
central.
a) scrie ecuatiile reactiilor efedrinei cu CH3 - Cl.
b) Prin incalzire, efedrina se descompune. Calculeaza masa de efedrina descompusa, daca s-au obtinut 1,12 L
(c.n.) metil amina.

1 mol efedrina = 165 g


165 g efedrina..............................22,4 L CH3-NH2
x g efedrina..................................1,12 L CH3-NH2
x=8,25 g efedrina