Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliu de evaluare al cursantului va contine:

1. Pagina de garda

Casa Corpului Didactic Iai


PROIECTAREA I UTILIZAREA
METODELOR ACTIVE LA
DISCIPLINA MATEMATICA
Portofoliu de evaluare

Cursant: <numele si prenumele>


2016
2. 1 model de proiect didactic
3. Un subiect de definitivat elaborat de cursant cu barem de corectare
4. O fisa de observare - evaluare a lectiei completata in urma unei asistente la lectie
la un coleg de catedra