Sunteți pe pagina 1din 47

PROIECT

NORMATIV PRIVIND MIXTURILE


ASFALTICE
EXECUTATE LA CALD.
CONDITII TEHNICE DE PROIECTARE,
PREPARARE I PUNERE N OPER A
MIXTURILOR ASFALTICE.
Indicativ AND 605 - 2016

CUPRINS

CAP. I. GENERALITI
SECIUNEA 1. Obiect, domeniu de aplicare
SECIUNEA 2. Definitii si terminologie
SECIUNEA 3. Referine normative
CAP. II. MATERIALE. CONDIII TEHNICE
SECIUNEA 1. Agregate
SECIUNEA 2. Filer
SECIUNEA 3. Liani
SECIUNEA 4. Aditivi
CAP. III. PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDIII TEHNICE
SECIUNEA 1. Compoziia mixturilor asfaltice
SECIUNEA 2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
SECIUNEA 3. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice
CAP. IV. PREPARAREA, TRANSPORTUL I PUNEREA N OPER A MIXTURILOR
ASFALTICE
SECIUNEA 1. Prepararea i transportul mixturilor asfaltice
SECIUNEA 2. Lucrri pregtitoare
SECIUNEA 3. Aternerea mixturilor asfaltice
SECIUNEA 4. Compactarea mixturilor asfaltice
CAP.V. CONTROLUL CALITII LUCRRILOR EXECUTATE
SECIUNEA 1. Controlul calitii materialelor
SECIUNEA 2. Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice
SECIUNEA 3.Controlul calitii straturilor executate din mixturi asfaltice
SECIUNEA 4. Verificarea elementelor geometrice
CAP.VI. RECEPIA LUCRRILOR
SECIUNEA 1. Recepia la terminarea lucrrilor
SECIUNEA 2. Recepia final
ANEXA A (normativa ) Harta cu zonele climatice
ANEXA B (normativa) Determinarea absorbiei de ap

C API T O LU L I
GENERALITI
SECIUNEA 1
Obiect i domeniu de aplicare
Art.1. Prezentul normativ stabilete condiiile tehnice pe care trebuie s le ndeplineasc
mixturile asfaltice executate la cald n etapele de proiectare a acestora, controlul calitii
materialelor componente, prepararea, transportul, punerea n oper, precum i straturile rutiere
executate din aceste mixturi.
Prezentul normativ se adreseaz tuturor factorilor implicai n procesul investiional:
productori de materiale pentru construcii, proiectani, executani de lucrri, specialiti cu
activitate n domeniul construciilor atestai /autorizai n condiiile legii, investitori, proprietari,
administratori, laboratoare de ncercri n construcii autorizate/acreditate, precum i organisme
de verificare/control, etc.
Art.2. Normativul se aplic la proiectarea, construcia, modernizarea, reabilitarea, repararea i
ntreinerea tuturor claselor tehnice ale drumurilor/ categoriilor tehnice ale strazilor i a altor
zone realizate cu mixturi asfaltice la cald.
Cerinele din prezentul normativ se aplic pentru toate mixturile asfaltice care intr n
componena structurii rutiere.
Straturile de mixturi asfaltice pentru partea carosabil a podurilor, pasajelor i viaductelor
se execut n conformitate cu prevederile tehnice privind executarea la cald a mbrcminilor
bituminoase pentru calea pe pod.
Art.3. Modul de abordare a acestor specificatii tehnice pentru mixturile asfaltice realizate este
cel mentionat in seria SR EN 13108, primordiala fiind realizarea performantelor mentionate in
prezentul normativ.
Art.4. Mixturile asfaltice utilizate la execuia straturilor rutiere vor ndeplini condiiile de calitate
din acest normativ. Tipul mixturii se va stabili n funcie de clasele tehnice ale drumurilor/
categoriile tehnice ale strazilor i zona climatic.
Art.5. Compoziia i performanele mixturilor asfaltice se stabilesc, studiaz, evalueaz i se
verific n laboratoare autorizate / acreditate.
Art.6. La execuia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utiliza mixturi
asfaltice ce respect cerinele din prezentul normativ i sunt in concordanta cu cerintele
standardelor din seria SR EN 13108, in vigoare.

SECIUNEA 2
Definiii i terminologie
Art.7. Mixtura asfaltic preparata la cald este un material de construcie realizat printr-un
proces tehnologic ce presupune nclzirea agregatelor naturale i a bitumului, malaxarea
amestecului, transportul i punerea n oper, prin compactare la cald.
Art.8. Mixturile asfaltice prezentate n acest normativ se utilizeaz pentru stratul de uzura
(rulare), stratul de legtur (binder), precum i pentru stratul de baz.
Art.9. mbrcminile bituminoase cilindrate sunt alctuite, n general, din dou straturi:
stratul superior, denumit strat de uzur (rulare);
stratul inferior, denumit strat de legtur (binder).
mbrcminile bituminoase cilindrate pot fi execute ntr-un singur strat, respectiv stratul
de uzur (rulare), n cazuri justificate tehnic.
Art.10. Stratul de baz din mixturi asfaltice intr n componena structurilor rutiere, peste care se
aplic mbrcminile bituminoase.
Art.11. Denumirea, simbolul si notarea mixturilor asfaltice prezentata in tabelul 1 este in
conformitate cu cerintele seriei de standarde SR EN 13108. Simbolul este generic si se utilizeaza
in acest normativ. Notarea se face in documentatii pentru identificare.
Tabelul 1. Sinteza mixturilor asfaltice fabricate n Romnia
Nr.
crt.

Denumire si
simbol

Notare*

1
Beton asfaltic cu
criblur BA

2
BA rul
liant

Notare conform seriei de


standarde SR EN 13108
engleza(franceza)*
3
AC(EB) rul liant

Beton asfaltic cu
pietri concasat
BAPC

BAPC rul
AC(EB) rul liant
liant

Mixtur asfaltic
stabilizat MAS

MAS rul
SMA rul liant
liant

Mixtur asfaltic
poroas MAP

MAP rul
PA ( ED, BBD ) rul liant
liant

5
6

Beton asfaltic
BAD leg
deschis cu criblur
AC(EB) leg liant
liant
BAD
Beton asfaltic
BADPC
deschis cu pietri
AC(EB) leg liant
leg. liant
concasat BADPC

Utilizare
4
Strat de
rulare/
uzur
Strat de
rulare/
uzur
Strat de
rulare/
uzur
Strat de
rulare/
uzur

Tip mixtur
Clasa tehnic a
dup
drumului/
dimensiunea
categoria tehnica
maxima a
a strzii
granulei,
5
6
8**
III, IV, V/
11,2
III, IV
16
8**
IV, V / IV
11,2
16
I, II,III,IV /
I, II, III,IV

11,2
16

I, II, III /
I, II, III

16

Strat de
legtur

I, II, III,IV,V /
I, II,III,IV

22,4

Strat de
legtur

III,IV,V / II,III,IV

22,4

Beton asfaltic
BADPS
deschis cu pietri
AC(EB) leg liant
leg. liant
sortat BADPS
Anrobat bituminos
cu criblur pentru AB baza
8
AC(EB) baz liant
strat de baz
liant
AB
Anrobat bituminos
ABPC
9 cu pietri concasat
AC(EB) baz liant
baza liant
ABPC
Anrobat bituminos
ABPS
10 cu pietri sortat
AC(EB) baz liant
baza liant
ABPC
7

Strat de
legtur
Strat de baz

V / IV
I, II,III,IV,V /
I, II, III,IV

22,4
22,4
31,5

Strat de baz

III,IV ,V/
II, III, IV

22,4
31.5

Strat de baz

V / IV

31,5

* Notarea va fi urmata de date referitoare la eventuali aditivi


**

BA 8 nu se utilizeaza ca strat de rulare/uzura in zona carosabila a drumurilor nationale

Exemple:
Simbol :BADPS 22,4
Notare : BADPS 22,4 leg. 50/70 cu aditiv adezivitate = beton asfaltic deschis cu pietri sortat
cu graula maxima de 22,4 mm, pentru strat de legatura , cu bitum 50/70 si cu aditiv pentru
adezivitate.
Simbol : MAS 11,2
Notare : MAS 11,2 rul. 50/70 cu aditivi de adezivitate , fibre si granule polimer = mixtura
asfaltic stabilizat cu granula maxima de 11,2, pentru strat de uzura cu bitum 50/70 si cu aditivi
pentru adezivitate, fibre si granule polimer.
Simbol : MAP 16
Notare : MAP 16 rul PMB 45/80 - mixtura asfaltic poroas cu granula maxima de 16 pentru
strat de uzura cu bitum modificat 45/80.
Art.12. Pentru execuia straturilor de uzur (rulare), conform tabel 2, se vor avea n vedere
urmtoarele tipuri de mixturi asfaltice, n funcie de clasa tehnic a drumului / categoria tehnica a
strazii :
beton asfaltic cu criblura, beton asfaltic cu pietris concasat, conform cu SR EN 13108 - 1;
mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu coninut ridicat de bitum si aditivi
de stabilizare - conform cu SR EN 13108 - 5;
mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei
i reducerea nivelului de zgomot - conform cu SR EN 13108 - 7.

Nr.
crt.
1

Tabelul 2 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzur (rulare)


Clasa tehnic a Categoria tehnica Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maxima a
drumului
a strazii
granulei de cel mult 16mm
I, II
I, II
Mixtur asfaltic stabilizat
5

Mixtur asfaltic poroas


Mixtur asfaltic stabilizat
2

III

III

Beton asfaltic cu criblur


Mixtur asfaltic poroas
Mixtur asfaltic stabilizat

IV

IV

Beton asfaltic cu criblur


Beton asfaltic cu pietri concasat

Beton asfaltic cu criblur


Beton asfaltic cu pietri concasat

Art.13. Pentru execuia straturilor de legatura (binder) se vor avea n vedere urmtoarele tipuri de
mixturi asfaltice, conform cu SR EN 13108 1, n funcie de clasa tehnic a drumului / categoria
tehnica a strazii (tabelul 3):
Tabelul 3 - Mixturi asfaltice pentru stratul de legtur
Categoria
Nr. Clasa tehnic a
Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maxima a
tehnica a
crt.
drumului
granulei de cel mult 22,4mm
strazii
1
I, II,
I
Beton asfaltic deschis cu criblur
2

III, IV

II,III

3.

IV

Beton asfaltic deschis cu criblur


Beton asfaltic deschis cu pietri concasat
Beton asfaltic deschis cu criblur
Beton asfaltic deschis cu pietri concasat
Beton asfaltic deschis cu pietri sortat

Art.14. Pentru executia stratului de baz, se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de betoane
asfaltice (anrobate bituminoase), conform cu SR EN 13108 1, n funcie de clasa tehnic a
drumului / categoria tehnica a strazii
(tabelul 4).

Tabelul 4 - Mixturi asfaltice pentru stratul de baz

Nr.
crt.

Clasa tehnic a
drumului

Categoria
tehnica a strazii

I, II,

III, IV

II, III

IV

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea maxima a


granulei de cel mult 31,5mm
Anrobat bituminos cu criblur
Anrobat bituminos cu criblur
Anrobat bituminos cu pietri concasat
Anrobat bituminos cu criblur
Anrobat bituminos cu pietri concasat
Anrobat bituminos cu pietri sortat

Art.15. Mixturile asfaltice se aplic pe:


straturi de fundaie ;
straturi de baz ;
mbrcmini rutiere existente.
n cazul mbrcminilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baz din agregate
naturale stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici, sau pe mbrcmintea din beton de
ciment, sau pe mbrcmintea bituminoas existent, se recomand executarea unui strat
antifisur peste stratul suport.
Art.16. Mixturile asfaltice poroase se aplica pe un strat suport impermeabil (etans).
Art.17. Pentru aplicarea acestui normativ se utilizeaz termenii si definiiile corespunztoare din:
SR 4032 - 1, SR EN 13108 - 1, SR EN 13108 - 5, SR EN 13108 - 7 i SR EN 13108 20, SR
EN 13043 / 2003 + AC / 2004 ; dintre care, in principal:
Criblura: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obtinut prin concasarea,
granularea si selectionarea in sorturi (clase de granulozitate) a rocilor dure, de regula
magmatice, bazice si semibazice;
Pietris concasat: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obtinut prin
concasarea, granularea si selectionarea in sorturi(clase de granulozitate) a agregatelor din
balastiera;
Pietris sortat: agregat natural de balastiera sortat in clase de granulozitate;
Nisip natural: Agregat natural de balastiera, neprelucrat sau prelucrat prin sortare si
spalare, cu dimensiunile 0...2 mm;
Nisip de concasaj: Agregat natural de carier/balastiera sfaramat artificial cu dimensiunile
0...2 mm.

SECIUNEA 3
Referine normative

Art.18. La utilizarea prezentului normativ se aplica prevederile urmatoarelor documente de


referinta:

SR EN 13043 : 2003 /
AC : 2004

SR EN 13808 : 2013

SR EN 14023 : 2010

SR EN 1428 : 2012

SR 61 : 1997

SR EN 1429 : 2013

SR EN 12607-1 : 2015

SR EN 12607-2 : 2015

SR EN 12591 : 2009

SR EN 13036-1 : 2010

SR EN 13036-4 : 2012

SR EN 13036-7 : 2004

SR EN 13036-8 : 2008

SR EN ISO 13473-1 :
2004

SR EN 933-1 : 2012

SR EN 933-2 : 1998

SR EN 933-3 : 2012

Agregate pentru amestecuri bituminoase i pentru finisarea


suprafeelor utilizate n construcia oselelor, a aeroporturilor
i a altor zone cu trafic.
Bitum i liani bituminoi. Cadrul specificaiilor pentru
emulsiile bituminoase cationice.
Bitum i liani bituminoi. Cadru pentru specificaiile
bitumurilor modificate cu polimeri.
Bitum si lianti bituminosi . Determinarea continutului de apa
din emulsiile bituminoase.Metoda distilarii azeotrope.
Bitum. Determinarea ductilitii.
Bitum si lianti bituminosi. Determinarea reziduuluipe sita al
emulsiilor bituminoase si determinarea stabilitatii la
depozitare prin cernere.
Bitum i liani bituminoi. Determinarea rezistenei la ntrire
sub efectul cldurii i aerului. Partea 1: Metoda RTFOT
Bitum i liani bituminoi. Determinarea rezistenei la ntrire
sub efectul cldurii i aerului. Partea 2: Metoda TFOT
Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru bitumuri rutiere.
Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor.
Metode de ncercare. Partea 1: Msurarea adncimii
macrotexturii suprafeei mbrcmintei, prin tehnica
volumetric a petei
Caracteristici ale suprafeelor drumurilor i pistelor
aeroportuare. Metode de ncercare. Partea 4: Metode de
msurare a aderenei unei suprafee. ncercarea cu pendul.
Caracteristici ale suprafeelor drumurilor i pistelor
aeroportuare. Metode de ncercare. Partea 7: Msurarea
denivelrilor straturilor de rulare ale drumurilor: ncercarea
cu dreptar.
Caracteristici ale suprafeei drumurilor i pistelor
aeroporturilor. Metode de ncercare. Partea 8: Determinarea
indicilor de planeitate transversal.
Caracterizarea texturii mbrcmintei unei structuri rutiere
plecnd de la releveele de profil. Partea 1: Determinarea
adncimii medii a texturii.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitii. Analiza
granulometric prin cernere.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometric. Site de control,
dimensiunile nominale ale ochiurilor.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor.
8

SR EN 933-4 : 2008

SR EN 933-5:2001

SR EN 9335:2001/A1:2005

SR EN 933-7 : 2001

SR EN 933-8+A1 :
2015

SR EN 933-9 + A1 :
2013

SR EN 1097-1 : 2011

SR EN 1097-2 : 2010

SR EN 1097-5 : 2008

SR EN 1097-6 : 2013

SR EN 1367-1 : 2007

SR EN 1367-2 : 2010

SR EN 1744-1 + A1 :
2013

SR 10969 : 2007

STAS 863 : 1985

SR 4032-1 : 2001
SR EN 196-2 : 2013

Coeficient de aplatizare
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 4: Determinarea formei granulelor.
Coeficient de form.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafee
concasate i sfrmate din agregate grosiere.
Incercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafee
sparte n agregate.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 7: Determinarea coninutului de elemente
cochiliere. Procent de cochilii n agregate.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 8: Evaluarea prilor fine. Determinarea
echivalentului de nisip.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 9 - Evaluarea partilor fine. ncercare cu
albastru de metilen.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i
fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenei la
uzur (micro-Deval).
ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i
fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea
rezistenei la sfrmare.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i
fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea continutului de
apa prin uscare in etuva ventilata.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i
fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea densitatii i a
absorbiei de apa a granulelor.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor termice i de
alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
rezistenei la nghe-dezghe.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor termice si de
alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: ncercarea cu sulfat
de magneziu.
ncercri pentru determinarea proprietilor chimice ale
agregatelor. Partea 1: Analiza chimica.
Lucrri de drumuri. Determinarea adezivitii bitumurilor
rutiere i a emulsiilor cationice bituminoase fa de
agregatele naturale prin metoda spectrofotometric.
Lucrri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescripii de proiectare.
Lucrri de drumuri. Terminologie.
Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 2: Analiza
9

chimic a cimentului.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
SR EN 12697-1 : 2012
preparate la cald. Partea 1: Coninut de liant solubil.
SR EN 12697-2 + A1: Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
2007
preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozitii.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
SR EN 12697-6 : 2012
preparate la cald. Partea 6: Determinarea densitii aparente
a epruvetelor bituminoase.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
SR EN 12697-8 : 2004
preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor
volumetrice ale epruvetelor bituminoase.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
SR EN 12697-11 :
preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinitii dintre
2012
agregate i bitum
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
SR EN 12697-12 :
preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitii la ap
2008 /C91:2009
a epruvetelor bituminoase.
SR EN 12697-13 :
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
2002
preparate la cald. Partea 13: Msurarea temperaturii
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
SR EN 12697-17 +
preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a
A1: 2007
epruvetelor din mixtur asfaltic drenant
SR EN 12697-18 :
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
2004
preparate la cald. Partea 18: ncercarea de scurgere a liantului.
SR EN 12697-22 + A1 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
: 2007
preparate la cald. Partea 22: ncercare de ornieraj.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 23. Determinarea rezistentei la
SR EN 12697-23 :
tractiune indirecta a a epruvetelor bitum
2004

SR EN 12697-24 :
2012
SR EN 12697-25 :
2006
SR EN 12697-26 :
2012
SR EN 12697-27 :
2002

SR EN 12697-29 :
2003

SR EN 12697-30 :
2012

SR EN 12697-31 :

inoase
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 24: Rezistena la oboseal.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 25: ncercare la compresiune ciclic.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 26: Rigiditate.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 29: Determinarea dimensiunilor
epruvetelor bituminoase.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 30: Confecionarea epruvetelor cu
compactorul cu impact.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
10

2007

SR EN 12697-33 + A1
: 2007

SR EN 12697-34 :
2012

SR EN 12697-36 :
2004

SR EN 13108-1:2006 /
C91 : 2014
SR EN 13108-5:2006 /
AC : 2008
SR EN 13108-7:2006/
AC : 2008
SR EN 13108-20:2006
/ AC : 2009
SR EN 13108-21:2006
/AC:2009/C91: 2014

CD 155 - 2001

PCC 022-2015

PCC 019 -2015

preparate la cald. Partea 31: Confecionarea epruvetelor cu


presa cu compactare giratorie.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 33: Confecionarea epruvetelor cu
compactorul cu placa.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 34: ncercarea Marshall.
Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor
imbracamintii asfaltice.
Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 1:
Betoane asfaltice.
Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 5: Beton
asfaltic cu coninut ridicat de mastic.
Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 7:
Betoane asfaltice drenante.
Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 20:
Procedura pentru ncercarea de tip.
Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 21:
Controlul produciei n fabric.
Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor
modern - aprobat prin ORDIN nr 625, din 10/23/2003 al
ministrului transporturilor, construciilor i turismulu, publicat
in Monitorul Oficial nr. 786 /07.11.2003.
Procedura pentru inspecia tehnic a echipamentelor pentru
punerea n oper a mixturilor asfaltice la lucrri de drumuri i
aeroporturi, publicat in Monitorul Oficial nr. 341 /19.05.2015
Procedura de inspecie tehnic a staiilor pentru prepararea
mixturilor asfaltice pentru lucrri de drumuri i aeroporturi,
publicat in Monitorul Oficial nr. 485/02.07.2015

C A P I T O L U L II
MATERIALE. CONDIII TEHNICE
SECIUNEA 1
11

Agregate
Art.19. Agregatele naturale care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse n
prezentul normativ sunt conform cerintelor standardului SR EN 13043.
Agregatele naturale trebuie s provin din roci omogene, fr urm de degradare,
rezistente la nghe dezghe i s nu conin corpuri strine.
Art.20. Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie s fie conform cerinelor
prezentate n tabelele 5, 6, 7 i 8.
Tabelul 5. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
Caracteristica
Condiii de calitate
Metoda
crt.
de ncercare
1. Coninut de granule n afara clasei de granulozitate:
SR EN 933-1
- rest pe sita superioara (dmax), %, max.
1-10 (Gc 90/10)
- trecere pe sita inferioara (dmin), %, max.
10
(1)
2. Coeficient de aplatizare, % max.
25 (A25)
SR EN 933-3
3.(1) Indice de forma, %, max.
25 (SI25)
SR EN 933-4
4. Coninut de impuriti - corpuri strine
nu se admit
vizual
5. Coninut n particule fine sub 0,063 mm, %, max.
1,0 (f1,0 ) * / 0,5 (f0,5) SR EN 933-1
6. Rezistena la fragmentare, cls.th.dr. I-III Cat.th.str.I-III
20( LA20)
SR EN 1097-2
cls.th.dr.
IV-V
Cat.th.str.IV
coeficient LA, %, max.
25(LA25)
cls.th.dr. I7. Rezistena la uzur
15 (MDE 15)
Cat.th.str.I-III
III
(coeficient micro-Deval),
SR EN 1097-1
20 (MDE 20)
cls.th.dr. IV-V Cat.th.str.IV
%, max.
8.(2) Sensibilitatea la nghe-dezghe la 10 cicluri de
nghe-dezghe
SR EN 1367-1
- pierderea de mas (F), %, max.
2 (F2)
- pierderea de rezisten (SLA), %, max.
20
(2)
9. Rezistena la aciunea sulfatului de magneziu, %
6
SR EN 1367-2
max.
10. Coninut de particule total sparte, %, min.
95 (C95/1)
SR EN 933-5
(pentru cribluri provenind din roci detritice)
* agregate cu granula de max 8mm
(1)
forma agregatului grosier poate fi determinat prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de form
(2)
rezistenta la inghet poate fi determinat prin sensibilitate la inghet dezghet sau prin rezistenta la actiunea
sulfatului de magneziu SREN 1367-2

Tabelul 6. Nisip sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
Metoda de
Caracteristica
Condiii de calitate
crt.
ncercare
1. Coninut de granule n afara clasei de granulozitate:
SR EN 933-1
10
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
2. Granulozitate
continu
SR EN 933-1
12

3. Coninut de impuriti:
- corpuri strine,
4. Coninut de particule fine sub 0,063mm, %, max.
5. Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru),
max.*

nu se admit
10 (f10)

vizual
SR EN 933-1
SR EN 933 -9

*Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor cu continut de granule fine mai mare sau
egal cu 3%

Nr.
crt.

Tabelul 7. Pietriuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice


Pietri sortat
Pietri concasat
Caracteristica

Coninut de granule n afara clasei de


granulozitate:
1. - rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
- trecere pe ciurul inferior (dmin), %,
max.

1-10
10(Gc 90/10)

2. Coninut de particule sparte, %, min.

3(1) Coeficient de aplatizare, % max.

25 (A25)

4(1) Indice de form, %, max.

25 (SI25)

5.

Coninut de impuriti
- corpuri strine

nu se admit

6.

Coninut n particule fine, sub 0,063


1,0(f1,0 ) * / 0,5 (f0,5)
mm, %, max.
cls.th.dr.I-III

Rezistena la fragmentare cat.th.str.I-III


7.
coeficient LA, %, max. cls.th.dr. IV-V
8.

cat.th.str.IV
cls.th.dr. I-III
Rezistena la uzur
cat.th.str.I-III
(coeficient micro-Deval), cls.th.dr. IV-V
%, max.
cat.th.str.IV

9(2)

Sensibilitatea la nghe-dezghe
- pierderea de mas (F), %, max.

10(2)

Rezistena la aciunea sulfatului de


magneziu, max., %

1-10
10(Gc 90/10)

Metoda
de
ncercare
SR EN
933-1

SR EN
933-5
SR EN
25 (A25)
933-3
SR EN
25 (SI25)
933-4
SR EN
nu se admit
933-7
i vizual
1,0(f1,0 ) * / 0,5 SR EN
(f0,5)
933-1
90 (C90/1)

20( LA20)

25(LA25)

25(LA25)

15 (MDE 15)

20 (MDE 20)

20 (MDE 20)

2 (F2)

2 (F2)

SR EN
1097-2
SR EN
1097-1
SR EN
1367-1
SR EN
1367-2

* agregate cu granula de max 8mm


(1)

forma agregatului grosier poate fi determinat prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de form

(2)

rezistenta la inghet poate fi determinat prin sensibilitate la inghet dezghet sau prin rezistenta la actiunea
sulfatului de magneziu SREN 1367-2

13

Tabelul 8 - Nisip sau sort 0-4 natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
Condiii de
Metoda de
Caracteristica
crt.
calitate
ncercare
1. Coninut de granule n afara clasei de
SR EN 933-1
granulozitate
10
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
2. Granulozitate
continu
SR EN 933-1
3. Coeficient de neuniformitate, min.
8
*
4. Coninut de impuriti:
- corpuri strine,
nu se admit
SR EN 933-7 i
- coninut de humus (culoarea soluiei de NaHO),
vizual
max.
galben
SR EN 1744
5. Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm, %, min.
85
SR EN 933-8
6. Coninut de particule fine sub 0,063 mm, %max.
10 (f10)
SR EN 933-1
7. Calitatea particulelor fine, (valoarea de albastru),
2
SR EN 933-9
max
* Coeficientul de neuniformitate se determin cu relaia: Un = d60/d10 unde:
d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitii
d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitii

Pietriurile concasate utilizate la execuia stratului de uzur vor ndeplini cerinele de


calitate din tabelul 5.
Art.21. Fiecare tip i sort de agregat trebuie depozitat separat n silozuri / padocuri prevzute cu
platforme betonate, avnd pante de scurgere a apei i perei despritori, pentru evitarea
amestecrii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscripionat cu tipul i sursa de material pe care l
conine.
Art.22 Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitii agregatelor naturale sunt
conform din SR EN 933 - 2, sitele utilizate trebuie sa apartina seriei de baza plus seria 1 conform SR EN 13043, la care se adauga sitele 0,063 mm si 0,125 mm.
Art.23. Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi nsoit, dupa caz, de:
declaraia de performan, marcaj de conformitate CE i certificat de conformitate a
controlului productiei in fabrica;
sau
declaraia de performan, marcaj de conformitate CE i rapoarte de ncercare (emise de
laboratoare autorizate/acreditate) prin care s se certifice calitatea materialului.

Art.24. In santier, se vor efectua verificri pentru caracteristicile prevzute n tabelele 5, 6, 7 i


8, la fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maximum:
1000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm;
14

500 t pentru agregate cu dimensiunea 4 mm.

SECIUNEA 2
Filer
Art.25. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de cret
sau filerul de var stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este interzis utilizarea, ca
nlocuitor al filerului, a altor pulberi.
Art.26. Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie s fie conform cerinelor prezentate n
tabelul 9.
Tabel 9. Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
Caracteristica
crt.
1 continut carbonat de calciu
2

granulometrie

continut de apa

particule fine nocive

Metoda de
ncercare
SR EN 196-2
SR EN 933-1,-2

Condiii de calitate
90 %
categorie cc90
sita (mm )
treceri( %)
2 ....................................100
0,125.........................min.85
0.063 ........................min.70
max.1%
valoarea vbf g/kg
categorie 10

SR EN 1097-5
SR EN 933-9
vbf10

Art.27. Filerul se depoziteaz n silozuri cu ncrcare pneumatic. Nu se admite folosirea


filerului aglomerat.
Art.28. Fiecare lot de material aprovizionat va fi nsoit, dupa caz, de:
declaraia de performan, marcaj de conformitate CE i certificat de conformitate a
controlului productiei in fabrica,
sau
declaraia de performan, marcaj de conformitate CE i rapoarte de ncercare(emise de
laboratoare autorizate / acreditate) prin care s se certifice calitatea materialului.
Art.29. In santier se vor efectua verificri privind granulometria i continutul de apa la fiecare
max. 100 t aprovizionate.

15

SECIUNEA 3
Liani
Art.30. Lianii care se utilizeaz la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse n prezentul normativ
sunt:
bitum clasa de penetratie 35/50 , 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 i art. 31,
respectiv art. 32 din prezentul normativ;
bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetraie 25/55), clasa 4 (penetraie 45/80) sau clasa
5 (penetraie 40/100), conform SR EN 14023 i art. 32, din prezentul normativ.
Lianii se selecteaz n funcie de penetraie, n concordan cu zonele climatice din anexa A, i
anume:
pentru zonele calde se utilizeaz bitumurile clasa de penetratie 35/50 sau clasa de
penetratie 50/70 i bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4 ;
pentru zonele reci se utilizeaz bitumurile clasa de penetratie 50/70 sau clasa de penetratie
70/100 i bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5 dar cu penetraie mai
mare de 70 (1/10 mm) ;
pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zon, se utilizeaz bitumurile clasa de
penetratie 50/70 sau bitumuri modificate clasa 4.
Art.31. Fa de cerinele specificate n SR EN 12591 i SR EN 14023 bitumul trebuie s prezinte
condiia suplimentar de ductilitate la 25 C (determinat conform SR 61):
mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 i 70/100;
mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50;
mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 mbtrnit prin metoda
TFOT/RTFOT1);
mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetratie 70/100 mbtrnit prin metoda
TFOT/RTFOT1);
mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50 mbtrnit prin metoda
TFOT/RTFOT1).
Art.32. Bitumul i bitumul modificat cu polimeri trebuie s prezinte o adezivitate de minim 80%
fa de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiv. n caz contrar, se aditiveaz cu ageni
de adezivitate.
Art.33. Adezivitatea se determin prin metoda cantitativ descris n SR 10969 (cu
spectrofotometrul) si/sau prin una dintre metodele calitative - conform SR EN 12697-11. In etapa
initiala de stabilire a amestecului, se va utiliza obligatoriu metoda cantitativ descris n SR
10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta solutia de ameliorare a adezivitatii atunci cand este
cazul (tipul si dozajul de aditiv).
Art.34. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri i bitumul aditivat se depoziteaz separat, pe
tipuri de bitum, n conformitate cu specificaiile productorului de bitum, respectiv specificaiile
16

tehnice de depozitare ale staiilor de mixturi asfaltice. Perioada i temperatura de stocare vor fi
alese n funcie de specificaiile productorului, astfel nct caracteristicile iniiale ale bitumului
s nu sufere modificri pana la momentul preparrii mixturii.
Art.35. Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapid realizate
cu bitum sau bitum modificat.
Art.36. Fiecare lot de material aprovizionat va fi nsoit de declaraia de performan sau alte
documente (marcaj de conformitate CE i certificat de conformitate a controlului productiei in
fabrica).
Art.37. La aprovizionare se vor efectua verificri ale caracteristicilor bitumului sau bitumului
modificat, conform art. 30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase
aprovizionate sau fabricate in santier se vor efectua determinarile din tabelul nr. 10 la fiecare
100t de emulsie.Verificarea adezivitatii, conform art. 33, se va face la fiecare lot de bitum
aprovizionat dupa aditivare atunci cand se utilizeaza aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii.
Tabel 10. Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase
Nr.
Condiii de
Metoda de
Caracteristica
crt.
calitate
ncercare
1. Continutul de liant rezidual
min.58%
SR EN 1428
Omogenitate
2.
0,5 %
SR EN 1429
Rest pe sita de 0,5mm

SECIUNEA 4
Aditivi
Art.38. Pentru atingerea performanelor mixturilor asfaltice la nivelul cerinelor din prezentul
normativ se pot utiliza aditivi, cu caracteristici declarate, evaluai n conformitate cu legislaia n
vigoare. Aceti aditivi pot fi adugai fie direct n bitum, fie n mixtura asfaltic.
Art.39. Conform SR EN 13108-1 art.3.1.12 aditivul este un material component care poate fi
adugat n cantiti mici n mixtura asfaltic, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri,
pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice.
n acest normativ au fost considerai aditivi i produsele (agenti de adezivitate) care se
adaug direct n bitum pentru mbuntirea adezivitii acestuia la agregate.

17

Art.40. Tipul i dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de ctre un
laborator autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerinelor de performan specificate.
Art.41. Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit
legislatiei de punere pe piata, in vigoare.

C A P I T O L U L III
PROIECTAREA MIXTURILOR ASFALTICE. CONDIII TEHNICE
SECIUNEA 1
Compoziia mixturilor asfaltice
Art.42. Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la Capitolul II.
Art.43. Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea
mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate n tabelul 11.
Tabelul 11. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Tipul mixturii asfaltice

Materiale utilizate
Criblur
Nisip de concasaj
Filer
Criblur
Nisip de concasaj
Filer
Criblur
Nisip de concasaj
Nisip natural
Filer
Pietri concasat
Nisip de concasaj
Nisip natural
Filer
Criblur
Nisip de concasaj
Nisip natural
Filer
Pietri concasat
Nisip de concasaj
Nisip natural
Filer
Pietri sortat

Mixtur asfaltic stabilizat


Mixtur asfaltic poroas

Beton asfaltic cu criblur

Beton asfaltic cu pietri concasat

Beton asfaltic deschis cu criblur

6.

Beton asfaltic deschis cu pietri concasat

7.

Beton asfaltic deschis cu pietri sortat


18

8.

Anrobat bituminos cu criblur

9.

Anrobat bituminos cu pietri concasat

Nisip natural
Nisip de concasaj
Filer
Criblur
Nisip de concasaj
Nisip natural
Filer
Pietri concasat
Nisip de concasaj
Nisip natural
Filer
Pietri sortat
Nisip de concasaj
Nisip natural
Filer

10. Anrobat bituminos cu pietri sortat

Art.44. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzur i la mixturile asfaltice deschise


destinate stratului de legtur si de baza se folosete nisip sau sort 0-4 de concasaj sau amestec
de nisip de concasaj sau sort 0-4 cu nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, sau sorturi 0-4
nisipul natural sau sortul 0-4 natural este n proporie de maximum:

25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzur;

50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legtur si de baz.


Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietri sortat, destinate stratului de baz,
se folosete nisip sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip sau sort 0-4 natural cu nisip sau sort
0-4 de concasaj n proporie variabil, dup caz.
Art.45. Limitele coninutului de agregate naturale i filer din cantitatea total de agregate sunt
conform:
tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de
uzur/rulare i legtur i pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos
destinate straturilor de baz;
tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate.
Tabelul 12 Limitele procentelor de agregate naturale si filer
Nr.
Strat de uzura
Strat de
Strat de baza
crt. Fractiuni de agregate
legatura
naturale
AB 31,5
din amestecul total
BAD 22,4 AB 22,4 ABPC
BA 8
BA 11,2
BA16
BADPC 22,4 ABPC
31,5
BAPC 8 BAPC11,2 BAPC16
BADPS 22,4 22,4
ABPS
31,5
1. Filer si fractiuni din
918
816
815
510
38
312
nisipuri sub 0,125 mm, %
2. Filer si nisip fractiunea
Diferenta pana la 100
(0,125 4) mm, %
3. Agregate naturale cu
2244 3448
3661
5572
5773 4063
19

dimensiunea peste 4 mm,


%
Tabelul 13 Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate
bituminoase
Marimea
BAD 22,4
AB 31,5
ochiului sitei
BA 8
BA 11,2
BA 16
BADPC
AB 22,4
ABPC 31,5
conform SR EN BAPC 8 BAPC11,2 BAPC 16
22,4
ABPC 22,4
ABPS 31,5
933-2 , mm
BADPS 22,4
45
100
31,5
100
100
90100
22,4
100
90100
90100
8294
16
100
90100
7390
7086
7288
11,2
100
90100
8
90100
7585
6182
4261
3858
5474
4
5678
5266
3964
2845
2743
3760
2
3855
3550
2748
2035
1934
2247
0,125
918
816
815
510
38
312
0,063
711
510
711
37
25
27

Art. 46. Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele ganulometrice ale
amestecurilor de agregate naturale i filer sunt conform:
tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de
uzur/rulare i legtur i pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos
destinate straturilor de baz;
tabelului 14 pentru mixturile asfaltice stabilizate;
tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase.
Tabelul 14 Limitele procentuale si zona granulometrica pentru mixturile asfaltice stabilizate
Strat de uzura
Nr.
Caracteristica
crt.
MAS 11,2
MAS 16
1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul
total
1.1. Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,125 mm , %
913
1014
1.2. Filer si sort fractiunea 0,125 4 mm , %
Diferenta pana la 100
1.3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm , %
5870
6375
2. Granulometrie
Marimea ochiului sitei
treceri , %
22,4
100
16
100
90100
11,2
90100
7181
8
5065
4459
20

4
2
0,125
0,063

3042
2030
1115
812

2537
1725
1014
912

Tabelul 15 Zona granulometrica a mixturilor asfaltice poroase MAP16 *


Site cu ochiuri patrate , mm
Treceri , %
22.4
100
16
90100
2
812
0,063
24
*Limitele sunt orientative , se va urmari respectarea conditiilor din tabelul 18 si 22.
Art.47. Coninutul optim de liant se stabilete prin studii preliminare de laborator, de ctre un
laborator de specialitate autorizat / acreditat innd cont de valorile precizate n tabelul 16. n
cazul n care, din studiul de dozaj rezult un procent optim de liant n afara limitei din tabelul 16,
acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului i a beneficiarului.

Tipul stratului

uzura (rulare)

legatura (binder)

Tabelul 16 Continutul optim de liant


Tipul mixturii asfaltice
MAS11,2
MAS16
BA 8
BAPC 8
BA 11,2
BAPC 11,2
BA16
BAPC16
MAP16
BAD 22,4
BADPC 22,4
BADPS 22,4

Continut de liant
min. % in mixtura
6,0
5,9
6,3
6,0
5,7
5,7
4
4,2

21

baza

AB 22,4
ABPC 22,4
AB 31,5 ,
ABPC 31,5
ABPS 31,5

4,0

Art.48. Valorile minime pentru coninutul de liant prezentate n tabelul 16 au n vedere o mas
volumic medie a agregatelor de 2.650 kg/m3.
Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele coninutului de bitum se
calculeaz prin corecia cu un coeficient a = 2.650 / d, unde d este masa volumic real
(declarat de productor i verificat de laboratorul antreprenorului) a agregatelor inclusiv filerul
(media ponderat conform fraciunilor utilizate la compoziie), n kg/m3 i se determin conform
SR EN 1097 - 6.
Art.49. n cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferii aditivi, acetia se utilizeaz conform
legislaiei i reglementrilor tehnice n vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.
Art.50. Studiul preliminar pentru stabilirea compoziiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va
include rezultatele ncercrilor efectuate conform art.51, pentru cinci coninuturi diferite de liant.
Art.51. Stabilirea compoziiei mixturilor asfaltice n vederea elaborrii dozajului de fabricaie se
va efectua pe baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu:
verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv
rapoarte de ncercare);
procentul de participare al fiecrui component n amestecul total;
stabilirea dozajului de liant functie de curba granulometrica aleasa;
validarea dozajului optim pe baza testelor iniiale de tip conform tabelului 30, nr. crt. 1.
Un nou studiu de dozaj se realizeaz obligatoriu de fiecare dat cnd apare cel puin una
din situaiile urmtoare:
schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant / calitii liantului;
schimbarea sursei de agregate;
schimbarea tipului mineralogic al filerului;
schimbarea aditivilor.
Art.52. Validarea n producie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin
transpunerea dozajului pe staie i verificarea cerintelor acesteia conform tabelului 30, nr. crt. 2.
Art. 53 . Mixtura asfaltica va fi insotita, dupa caz, de:
declaraia de performan, marcaj de conformitate CE i certificat de conformitate a
controlului productiei in fabrica;
declaraia de performan, marcaj de conformitate CE i rapoarte de ncercare (emise de
laboratoare autorizate / acreditate) prin care s se certifice calitatea materialului, inclusiv
documentele privind dozajele i conformitatea pentru materialele componente care vor
respecta cerintele din prezentul normativ.
22

SECIUNEA 2
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
Art.54. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determin pe corpuri de prob
confecionate din mixturi asfaltice preparate n laborator pentru stabilirea dozajelor optime
(ncercri iniiale de tip) i pe probe prelevate de la malaxor sau de la aternere pe parcursul
execuiei, precum i din straturile mbrcminilor gata executate.
Art.55. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul execuiei lucrrilor, precum i din
stratul gata executat, se efectueaz conform SR EN 12697 - 27.
Art.56. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic i anrobat
bituminos si mixtura asfaltica poroasa trebuie s se ncadreze n limitele din tabelele 17, 18, 19
si 20.
Art.57. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determin conform SR EN 12697-6 i
SR EN 12697-34 i vor respecta condiiile din tabelul 17.
Absorbia de ap se determin conform metodei din Anexa B la acest normativ.
Sensibilitatea la ap se determin conform SR EN 12697 - 12 , metoda A i SR EN 12697
- 23, aceasta va respecta condiiile din tabelul 17.

Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin ncercri pe cilindrii Marshall


Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Raport
Sensibilitate
Nr.
Tipul mixturii
Stabilitate Indice de
Absorbia
S/I,
la ap,
crt.
asfaltice
la 60 C,
curgere,
de ap ,
min.
%
KN,
mm,
% vol.
KN/mm
min. 80
1. Beton asfaltic
6,5...13
1,5...4,0
1,6
1,5...5,0
2.

Mixtur asfaltic poroas

5,0...15

1,5...4,0

2,1

min. 60

3.

Betoane asfaltice deschise 5,0...13

1,5...4,0

1,2

1,5...6,0

min. 80

4.

Anrobat bituminos

1,5...4,0

1,6

1,5...6,0

min. 80

6,5...13

23

Art.58. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in functie de strat (stratul de


uzura, de legatura si de baza), se vor ncadra n valorile limit din tabelele 18, 19, 20, 21 i 22.
ncercrile dinamice care se vor efectua n vederea verificrii caracteristicilor fizicomecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ sunt urmtoarele :
Rezistena la deformaii permanente (ncercarea la compresiune ciclic i ncercarea
la ornieraj) reprezentat prin:
Viteza de fluaj i fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin
ncercarea la compresiune ciclic triaxial pe probe cilindrice din mixtur
asfaltic, conform SR EN 12697 - 25, metoda B;
Viteza de deformaie i adncimea fgaului, determinate prin ncercarea de
ornieraj se realizeaza pe epruvete confecionate n laborator conform SR EN
12697 - 33 sau prelevate prin tiere din stratul realizat (carote), conform SR EN
12697 - 22, dispozitiv mic n aer, procedeul B;
Rezistena la oboseal, determinat conform SR EN 12697 - 24, prin ncercarea la
ntindere indirect pe epruvete cilindrice - anexa E, sau prin una din celelalte metode
precizate de SR EN 12697 - 24 ;
Modulul de rigiditate, determinat prin ncercarea la rigiditate a unei probe cilindrice
din mixtur asfaltic, conform SR EN 12697 - 26, anexa C;
Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete
confecionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697 - 31.
Tabelul 18 Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzur determinate prin ncercri
dinamice
Mixtur asfaltic
Caracteristic
pentru stratul de
Nr.
uzur
crt.
Clas tehnic drum
I-II
III-IV
Categorie tehnica strada
I
II-III
1.
Caracteristici pe cilindrii confecionai la presa giratorie
1.1. Volum de goluri la 80 giraii , % max.
5,0
6,0
1.2. Rezistena la deformaii permanente (fluaj dinamic)
- deformaia la 50 C, 300KPa i 10000 impulsuri, m/m, max.
- viteza de deformaie la 50 C, 300KPa i 10000 impulsuri,
m/m/ciclu, max.
1.3. Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, min.
2.

20 000
1,0

30 000
2,0

4200

4000

Caracteristici pe plci confecionate n laborator sau pe carote din mbrcminte

2.1. Rezistena la deformaii permanente, 60 C (ornieraj)


- Viteza de deformaie la ornieraj, mm/1000 cicluri, max.
- Adncimea fgaului, % din grosimea iniial a probei, max.

0.3
5,0

0,5
7,0

Tabelul 19 Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legtur determinate prin ncercri


dinamice
24

Mixtur asfaltic pentru


stratul de legtur
Nr.
crt.
Clas tehnic drum
I-II
III-IV
Categorie tehnica strada
I
II-III
1.
Caracteristici pe cilindrii confecionai la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 giraii,% maxim
9,5
10,5
1.2. Rezistena la deformaii permanente (fluaj dinamic)
Caracteristic

- deformaia la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m/m, max.


- viteza de deformaie la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri,
m/m/ciclu, max.
1.3. Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, min.
1.4. Rezistena la oboseal, proba cilindric solicitat la ntindere
indirect : Numr minim de cicluri pn la fisurare la 150C
2.

Rezistena la oboseal, epruvete trapezoidale sau prismatice


6 10-6, minim

20 000

30 000

2,0

3,0

5000

4500

400 000

300 000

150

100

Tabelul 20 Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baz determinate prin ncercri dinamice
Mixtur asfaltic
Caracteristic
pentru stratul de
Nr.
baz
crt.
Clas tehnic drum
I-II
III-IV
Categorie tehnica strada
I
II-III
1.
Caracteristici pe cilindrii confecionai la presa giratorie
1.1. Volum de goluri, la 120 giraii,% maxim
9
10
1.2. Rezistena la deformaii permanente (fluaj dinamic)
- deformaia la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri, m/m, maxim
- viteza de deformaie la 40 C, 200KPa i 10000 impulsuri,
m/m/ciclu, maxim
1.3. Modulul de rigiditate la 20 C, 124 ms, MPa, minim

20 000

30 000

2,0

3,0

6000

5600

1.4. Rezistena la oboseal, proba cilindric solicitat la ntindere


indirect : Numr minim de cicluri pn la fisurare la 150C
500 000
2.

Rezistena la oboseal, epruvete trapezoidale sau prismatice


6 10-6, minim

150

400 000
100

Note:
1) Valorile modulilor de rigiditate determinai n laborator, prevzui n tabelele 18, 19 i 20 sunt
stabilite ca nivel de performan minimal pentru mixturile asfaltice analizate in conditii de
laborator.

25

2) La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaz valorile modulilor de elasticitate dinamic din


reglementarile tehnice in vigoare, privind dimensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide.
Art.59. n cazul n care mixtura pentru stratul de uzur va fi o mixtur stabilizat, aceasta va
ndeplini condiiile din tabelele 18 i 21, volumul de goluri se va determina prin metoda
densitatilor aparente si maxime astfel cum sunt precizate in SR EN 12697 - 8 .
Art.60. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confeciona
conform specificaiilor SR EN 12697 - 30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a
epruvetei.
Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se determin conform SR EN 12697 - 8.
Sensibilitatea la ap se determin conform SR EN 12697 - 12 , metoda A .
Testul Shellenberg se efectueaz conform SR EN 12697 - 18.
Tabel 21 Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Caracteristica
Volum de goluri pe cilindri Marshall, %
Volum de goluri umplut cu bitum, %
Test Shellenberg, %, max.
Sensibilitate la ap, % min.

3...4
77...83
0,2
80

Art.61. n cazul n care mixtura pentru stratul de uzur va fi o mixtur poroas, aceasta va
ndeplini condiiile din tabelele 17 i 22.

Tabel 22 Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase


Nr.
Caracteristica
crt.
1. Volum de goluri pe cilindri Marshall, %, min.
2. Pierdere de material, SR EN 12697 - 17, %, max.

SECIUNEA 3
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice
Art.62. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
gradul de compactare, i absorbia de ap;
26

12 - 20
30

rezistena la deformaii permanente;


elementele geometrice ale stratului executat;
caracteristicile suprafeei mbrcminilor bituminoase executate.

Gradul de compactare. Absorbia de ap


Art.63. Gradul de compactare reprezint raportul procentual dintre densitatea aparent a mixturii
asfaltice compactate n strat i densitatea aparent determinat pe epruvete Marshall compactate
n laborator din aceeai mixtur asfaltic, prelevat de la aternere, sau din aceeai mixtur
provenit din carote.
Epruvetele Marshall se vor confeciona conform specificaiilor SR EN 12697 - 30 pentru toate
tipurile de mixturi asfaltice abordate n prezentul normativ, cu excepia mixturilor asfaltice
stabilizate pentru care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.
Art.64. Densitatea aparent a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate
din stratul gata executat sau prin msurtori n situ cu echipamente de msurare adecvate,
omologate.
Not:
Densitatea maxima se efectueaz conform SR EN 12697 - 5, iar densitatea aparent se determin
conform SR EN 12697 - 6.

Art.65. ncercrile de laborator efectuate pentru verificarea compactrii constau n determinarea


densitii aparente i a absorbiei de ap pe plcue (100x100) mm sau pe carote cilindrice cu
diametrul de 100 mm, netulburate (media a trei determinari).
Art.66. Condiiile tehnice pentru absorbia de ap i gradul de compactare al straturilor din
mixturi asfaltice, cuprinse n prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabelul 23 Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice


Absorbie
Grad de
Tipul stratului
de ap,
compactare,
%, min.
% vol.

Nr.
crt.
1.

Mixtur asfaltic stabilizat

26

97

2.

Mixtur asfaltic poroas

97

3.

Beton asfaltic

25

97

4.

Beton asfaltic deschis

38

96

5.

Anrobat bituminos

28

97

27

Rezistena la deformaii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice


Art.67. Rezistena la deformaii permanente a stratului de uzur executat din mixturi asfaltice se
verific pe minimum dou carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel
puin dou zile dup aternere.
Art.68. Rezistena la deformaii permanente pe carote se msoar prin determinarea vitezei de
deformaie la ornieraj i adncimea fgaului, la temperatura de 60 C, conform SR EN 12697 22. Valorile admisibile pentru aceste caracteristici, sunt prezentate n tabelul 18.
Elemente geometrice
Art.69. Conditiile de admisibilitate si abaterile limita locale admise la elementele geometrice
sunt cele prevazute in tabelul 24.
Art.70. La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vederea
asigurarea unei grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maxima a granulei de agregat utilizata. Nu
se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat.
Tabelul 24. Elementele geometrice i abaterile limit pentru straturile executate din mixturi
asfaltice
Abateri limit locale
Nr.
Condiii de
Elemente geometrice
admise la elementele
crt.
admisibilitate*
geometrice
1
Grosimea minim a stratului
compactat, conform SR EN 12697
- 36
Nu se admit abateri n minus
- strat de uzur
4,0 cm
fa de grosimea prevzut n
- strat de legtur
5,0 cm
proiect pentru fiecare strat.
- strat de baz 22,4
6,0 cm
- strat de baz 31,5
8,0 cm
2

Limea parii carosabile

Profilul transversal
n aliniament
n curbe i zone aferente
cazuri speciale

Profil longitudinal, n
drumurilor noi
- Declivitate, % maxim
autostrzi
DN

Profil transversal
proiectat

sub form acoperi


conform STAS 863
pant unic

20 mm

5,0 mm fa de cotele
profilului adoptat

cazul
5%
7%
9%*

28

5,0 mm fa de cotele
profilului
proiectat,
cu
condiia respectrii pasului
de proiectare adoptat

drumuri/strazi
* conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleza conform art.
2.3.din Ordinul Ministrului Transporturilor nr 45/1998 publicat in MO partea I, bis, nr.
138/6.04.1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.71. Caracteristicile suprafeei straturilor executate din mixturi asfaltice i condiiile tehnice
care trebuie s fie ndeplinite sunt conform tabelului 25.
Art.72. Determinarea caracteristicilor suprafeei straturilor executate din mixturi asfaltice, se
efectueaz, pentru:
strat uzur (rulare) - cu maxim 15 zile nainte de recepia la terminarea lucrrilor i la
sfarsitul perioadei de garantie ;
strat de legtur i strat baz - nainte de aternerea stratului urmtor (superior).
Tabelul 25 Caracteristicile suprafeei straturilor bituminoase executate
Condiii de
Caracteristica
admisibilitate*
Nr.
Metoda de ncercare
Crt.
Uzura Legtura,
Strat
baza
(rulare)
Planeitatea n profil longitudinal,
Reglementri tehnice n
prin msurarea cu echipamente
vigoare privind msurarea
omologate
indicelui de planeitate.
Indice de planeitate, IRI, m/km:
Msurtorile se vor efectua
1,5
2,5
1.
drumuri de clas tehnic III
din 10 n 10 m, iar n cazul

2,0
sectoarelor cu denivelri mari
drumuri de clas tehnic III
se vor determina punctele de
2,5
drumuri de clas tehnic IV
maxim.
3,0
- drumuri de clas tehnic V

2.

Planeitatea n profil longitudinal,


sub dreptarul de 3m
Denivelri admisibile, mm:
- drumuri de clas tehnic I i II
- drumuri de clas tehnic III
- drumuri de clas tehnic IVV

3.

Planeitatea n profil transversal,


mm/m

+1,0

Aderena suprafeei. uniti PTV


drumuri de clas tehnic III
drumuri de clas tehnic III
4.1.
drumuri de clas tehnic IV...V

80

3,0
4,0
5,0

75

4,0

+1,0

SR EN 13036-7

SR EN 13036-8

ncercarea cu pendul (SRT)


SR EN 13036-4

70

4.2. Adncimea medie a macrotexturii,


adncime textur, mm
drumuri de clas tehnic III

29

Metoda volumetric MTD


SR EN 13036-1

drumuri de clas tehnic III


drumuri de clas tehnic IV...V

1,2
0,8
0,6

Coeficient de frecare (GT):


drumuri de clas tehnic III
4.3.
drumuri de clas tehnic III
drumuri de clas tehnic IV-V
Omogenitate. Aspectul suprafeei
5.

0,67
AND 606
0,62
0.57
Vizual: Aspect fr degradri sub form de exces
de bitum, fisuri, zone poroase, deschise, lefuite
* conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleza conform art.
2.3.din Ordinul Ministrului Transporturilor nr 45/1998 publicat in MO partea I, bis, nr.
138/6.04.1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
Planeitatea n profil longitudinal se determin fie prin msurarea indicelui de planeitate
IRI, fie prin msurarea denivelrilor sub dreptarul de 3 m.
Planeitatea n profil transversal este cea prin care se constat abateri de la profilul
transversal, apariia fgaelor i se va determina cu echipamente electronice omologate sau
metoda ablonului.
Pentru verificarea rugozitii se vor determina att aderena prin metoda cu pendulul SRT
ct i adncimea medie a macrotexturii.
Aderena suprafeei se determin cu aparatul cu pendul alegnd minim 3 sectoare
reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 seciuni situate la distana de 5...10 m
ntre ele, pentru care se determin rugozitatea, n puncte situate la un metru de marginea prii
carosabile (pe urma roii) i la o jumtate de metru de ax (pe urma roii). Determinarea adncimii
macrotexturii se va efectua n aceleai puncte n care s-a aplicat metoda cu pendul.

C A P I T O L U L IV
PREPARAREA, TRANSPORTUL I PUNEREA N OPER
A MIXTURILOR ASFALTICE
SECIUNEA 1
Prepararea i transportul mixturilor asfaltice
Art.73. Mixturile asfaltice se prepar n instalaii prevzute cu dispozitive de predozare, uscare,
resortare i dozare gravimetric a agregatelor naturale, dozare gravimetric sau volumetric a
bitumului i filerului, precum i dispozitiv de malaxare forat a agregatelor cu liantul bituminos.
Verificarea funcionrii instalaiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua n mod
30

periodic de ctre personal de specialitate conform unui program de ntreinere specificat de


productorul echipamentelor i programului de verificare metrologic a dispozitivelor de msura
i control.
Certificarea conformitatii instalaiei privind calitatea fabricaiei i condiiile de securitate, se va
efectua cu respectarea procedurii PCC 019.
Controlul produciei n fabric se va efectua conform cerinelor standardului SR 13108 - 21.
Art.74. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului i ale mixturii asfaltice la ieirea din
malaxor se stabilesc n funcie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform
specificaiilor productorului), cu observaia c temperaturile maxime se aplic n toate punctele
instalaiei de preparare mixturi asfaltice i temperaturile minime se aplic la livrare.

Tip
bitum
35/50
50/70
70/100

Tabel 26- Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice


Mixturi
Mixturi
Betoane
asfaltice
asfaltice
asfaltice
Bitum
Agregate
stabilizate
poroase
Mixtura asfaltic la ieirea din malaxor
Temperatura, 0C
150-170
140-190
150-190
160-200
150-180
150-170
140-190
140-180
150-190
140-175
150-170
140-190
140-180
140-180
140-170

n cazul utilizrii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate
temperaturi diferite. n acest caz, aceasta trebuie s fie documentat i declarat pe marcajul
reglementat.
Art.75. Temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor trebuie reglat astfel nct n
condiiile concrete de transport (distan i mijloace de transport) i condiiile climatice s fie
asigurate temperaturile de aternere i compactare conform tabelului 27.
Art.76. Se interzice nclzirea agregatelor naturale i a bitumului peste valorile specificate n
tabelul 26, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, n procesul tehnologic.
Art.77. Trebuie evitat nclzirea prelungit a bitumului sau renclzirea aceleiai cantiti de
bitum. Dac totui din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitat renclzirea bitumului,
atunci este necesar verificarea penetraiei acestuia. Dac penetraia bitumului nu este
corespunztoare se renun la utilizarea lui.
Art.78. Durata de malaxare, n funcie de tipul instalaiei, trebuie s fie suficient pentru
realizarea unei anrobri complete i uniforme a agregatelor naturale i a filerului cu liantul
bituminos.

31

Art.79. Mixturile asfaltice executate la cald se transport cu autobasculante adecvate, acoperite


cu prelate speciale, imediat dup ncrcare, urmrindu-se ca pierderile de temperatur pe tot
timpul transportului, s fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate i uscate.
Art.80. Mixtura asfaltic preparat cu bitum modificat cu polimeri se transport obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolant i acoperit cu prelat.
SECIUNEA 2
Lucrri pregtitoare
Art.81. Pregtirea stratului suport nainte de punerea n oper a mixturii asfaltice
nainte de aternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curat, iar dac este cazul se
remediaz i se reprofileaz. Materialele neaderente, praful i orice poate afecta legtura ntre
stratul suport i stratul nou executat trebuie ndeprtat.
n cazul stratului suport din macadam, acesta se cur i se mtur.
n cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparaiile se realizeaz conform
prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea i remedierea defeciunilor la
mbrcminile bituminoase.
Cnd stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea
suprafeei acestuia cu impuriti datorate traficului. n cazul n care acest strat nu se protejeaz
sau nu se acoper imediat cu stratul urmtor se impune curarea prin periere mecanic i
splare.
Dup curare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie s fie conform
proiectului de execuie.
n cazul n care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice
existente, aducerea acestuia la cotele prevzute n proiectul de execuie se realizeaz, dup caz,
fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtur asfaltic, fie prin frezare, conform
prevederilor din proiectul de execuie.
Stratul de reprofilare / egalizare va fi realizat din acelai tip de mixtur ca i stratul
superior. Grosimea acestuia va fi determinat funcie de preluarea denivelrilor existente.
Art.82. Amorsarea. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaz stratul
suport i rosturile de lucru.
Amorsarea se realizeaza uniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea amorsajului
trebuie sa fie de (0,3...0,5) kg/m2.
SECIUNEA 3
32

Aternerea mixturilor asfaltice


Art.83. Aternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport si
temperatura exterioara de minimum 10oC, pe o suprafa uscat.
Art.84. n cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, aternerea mixturilor
asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului suport si temperatura exterioara de minimum
15oC, pe o suprafa uscat.
Art.85. Lucrrile se ntrerup pe vnt puternic sau ploaie i se reiau numai dup uscarea stratului
suport.
Art.86. Aternerea mixturilor asfaltice se efectueaz numai mecanizat, cu repartizatoare
finisoare prevzute cu sistem de nivelare nclzit care asigur o precompactare, cu excepia
lucrarilor in spaii nguste n care repartizatoarele - finisoarele nu pot efectua aceast operaie.
Mixtura asfaltic trebuie aternut continuu, n grosime constant, pe fiecare strat i pe toat
lungimea unei benzi programat a se executa n ziua respectiv.
Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se
face cu respectarea procedurii PCC 022.
Art.87. n cazul unor ntreruperi accidentale care conduc la scderea temperaturii mixturii
asfaltice rmas necompactat, aceasta va fi ndeprtat. Aceast operaie se face n afara zonelor
pe care exist, sau urmeaz a se aterne, mixtur asfaltic. Captul benzii ntrerupte se trateaz ca
rost de lucru transversal, conform prevederilor de la art. 94.
Art.88. Mixturile asfaltice trebuie s aib la aternere i compactare, n funcie de tipul liantului,
temperaturile prevzute n tabelul 27. Msurarea temperaturii va fi efectuat n masa mixturii, n
buncrul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate n SR EN 12697-13.
In cazul utilizrii aditivilor pentru mrirea lucrabilitii mixturilor asfaltice la temperaturi
sczute acestia vor avea la baz specificaii tehnice conform legislaiei i reglementrilor n
vigoare.
Art.89. Pentru mixtura asfaltic stabilizat, se vor utiliza temperaturi cu 100C mai mari dect
cele prevzute n tabelul nr. 27.
Tabelul 27 Temperaturile mixturii asfaltice la aternere i compactare
Temperatura mixturii
Temperatura mixturii asfaltice la
Liant
asfaltice la aternere
compactare
o
o
C, min.
C, min.
nceput
sfrit
bitum rutier
35/50
150
145
110
50/70
140
140
110
70/100
140
135
100
bitum modificat cu polimeri
25/55
165
160
120
33

45/80
40/100

160
155

155
150

120
120

Art.90. Aternerea se va face pe ntreaga lime a cii de rulare, ceea ce impune echiparea
repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare i precompactare de lungime corespunztoare.
Art.91. Grosimea maxim a mixturii aternute printr-o singur trecere nu poate fi mai mare de
10 cm.
Art.92. Viteza optim de aternere se va corela cu distana de transport i capacitatea de
fabricaie a staiei, pentru a se evita total ntreruperile n timpul execuiei stratului i apariia
crpturilor / fisurilor la suprafaa stratului proaspt aternut.
Funcie de performanele finisorului, viteza la aternere poate fi de 2,5...4 m/min.
Art.93. n buncrul utilajului de aternere, trebuie s existe n permanen suficient mixtur,
necesar pentru a se evita o rspndire neuniform a materialului.
Art.94. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atenie deosebit se va acorda
realizrii rosturilor de lucru, longitudinale i transversale, care trebuie s fie foarte regulate i
etane.
La reluarea lucrului pe aceeai band sau pe banda adiacent, zonele aferente rostului de
lucru, longitudinal i/sau transversal, se taie pe toat grosimea stratului, astfel nct s rezulte o
muchie vie vertical .
n cazul rostului longitudinal, cnd benzile adiacente se execut n aceeai zi, tierea nu
mai este necesar, cu exceptia stratului de uzura(rulare).
Rosturile de lucru longitudinale i transversale ale stratului de uzur se vor decala cu
minimum 10 cm fa de cele ale stratului de legtur, cu alternarea lor.
Atunci cnd exist i strat de baz bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic,
rosturile de lucru ale straturilor se vor executa ntreesut.
Art.95. Legtura transversal dintre un strat bituminos nou i un strat bituminos existent al
drumului se va face dup decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabil n funcie
de grosimea noului strat, astfel nct s se obin o grosime constant a acestuia, cu panta de
0,5%.
n plan, liniile de decapare se recomand s fie n form de V, la 45o. Completarea zonei
de unire se va face prin amorsarea suprafeei, urmat de aternerea i compactarea noii mixturi
asfaltice, pn la nivelul superior al ambelor straturi (nou i existent).

34

Art.96. Stratul de baz va fi acoperit cu straturile mbrcmintei bituminoase, nefiind lsat


neprotejat sub trafic.
Art.97. Avnd n vedere porozitatea mare a stratului de legtur (binder), realizat din beton
asfaltic deschis, acesta nu se va lsa neacoperit. Stratulul de binder va fi acoperit nainte de
sezonul rece, pentru evitarea apariiei unor degradri structurale.
SECIUNEA 4
Compactarea mixturilor asfaltice
Art.98. Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care s
asigure caracteristicile tehnice i gradul de compactare prevzute pentru fiecare tip de mixtur
asfaltic i fiecare strat n parte.
35

Operaia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaz cu compactoare cu rulouri


netede, cu sau fara dispozitive de vibrare adecvate, i/sau cu compactoare cu pneuri, astfel nct
s se obin gradul de compactare conform tabelului 23.
Certificarea conformitatii compactoarelor se face cu respectarea procedurii PCC 022.
Art.99. Pentru obinerea gradului de compactare prevzut, se execut un sector de prob i se
determin numrul optim de treceri ale compactoarelor, n funcie de performanele acestora,
tipul i grosimea straturilor executate.
Sectorul de prob se realizeaz nainte de nceperea aternerii stratului n lucrare,
utiliznd mixturi asfaltice preparate n condiii similare cu cele stabilite pentru producia curent.
Art.100 Alegerea numrului de treceri optim i a atelierului de compactare are la baz rezultatele
ncercrilor efectuate pe stratul executat in sectorul de prob, de catre un laborator autorizat /
acreditat, n conformitate cu prevederile prezentului normativ.
Art.101. Metoda de compactare propus va fi considerat satisfctoare dac, pe sectorul de
prob, se obine gradul de compactare minim menionat n tabelul 23.
Art.102. Pentru obinerea gradului de compactare prevzut, numrul minim de treceri
recomandat pentru compactoarele uzuale este cel menionat n tabelul 28. La compactoarele
dotate cu sisteme de msurare a gradului de compactare n timpul lucrului, se va ine seama de
valorile afiate la postul de comand. Compactarea se execut pe fiecare strat n parte.
Tabelul 28. Compactarea mixturilor asfaltice. Numr minim de treceri.
Ateliere de compactare
A
B
Tipul stratului
Compactor cu pneuri de Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri
160 kN
netede de 120 kN
netede de 120 kN
Numr de treceri minime
uzur
10
4
12
legtur
12
4
14
baz
12
4
14
Art.103. Compactarea se execut n lungul benzii, primele treceri efectundu-se n zona rostului
dintre benzi, apoi de la marginea mai joas spre cea ridicat.
Pe sectoarele n ramp, prima trecere se face cu utilajul de compactare n urcare.
Compactoarele trebuie s lucreze fr ocuri, cu o vitez mai redus la nceput, pentru a evita
vlurirea stratului executat din mixtur asfaltic i nu se vor ndeprta mai mult de 50 m n
spatele repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, n special n lungul bordurilor, n
jurul gurilor de scurgere sau ale cminelor de vizitare, se compacteaz cu compactoare mai mici,
cu plci vibrante sau cu maiul mecanic.
Art.104. Suprafaa stratului se controleaz n permanen, iar micile denivelri care apar pe
suprafaa stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dup prima trecere a rulourilor
compactoare pe toat limea benzii.

36

C API T O LU L V
CONTROLUL CALITII LUCRRILOR EXECUTATE
Controlul calitii lucrrilor de execuie a straturilor de uzur, de legtur i de baz din
mixturi asfaltice se efectueaz n etapele de mai jos:
SECIUNEA 1
Controlul calitii materialelor
Art.105. Controlul calitii materialelor din care se compune mixtura asfaltica se va face
conform prevederilor prezentului normativ, atat in etapa initiala, cat si pe parcursul executiei,
conform capitolului II si art. 51 din capitolului III si vor fi acceptate numai acele materiale care
satisfac cerintele prevazute in acest normativ.
SECIUNEA 2
Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice
Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice const n urmtoarele operaii:
Art.106. Controlul reglajului instalaiei de preparare a mixturii asfaltice:
funcionarea corect a dispozitivelor de cntrire sau dozare volumetric: la nceputul
fiecrei zile de lucru;
funcionarea corect a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.
Art.107. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
temperatura liantului la introducerea n malaxor: permanent;
temperatura agregatelor naturale uscate i nclzite la ieirea din usctor: permanent;
temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor: permanent.
Art.108. Controlul procesului tehnologic de execuie a stratului bituminos:
pregtirea stratului suport: zilnic, la nceperea lucrrii pe sectorul respectiv;
temperatura exterioara: zilnic, la nceperea lucrrii pe sectorul respectiv;
temperatura mixturii asfaltice la aternere i compactare: cel puin de dou ori pe zi la
compactare, cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697 - 13;
modul de execuie a rosturilor: zilnic;
tehnologia de compactare (atelier de compactare, numr de treceri): zilnic.
Art.109. Verificarea respectrii compoziiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit
(dozajul de referin) se va face n felul urmtor :

37

granulozitatea amestecului de agregate naturale i filer la ieirea din malaxor, nainte de


adugarea liantului (arja alb)conform SR EN 12697 - 2: zilnic sau ori de cte ori se
observ o calitate necorespunztoare a mixturilor asfaltice;

coninutul minim obligatoriu de materiale concasate: la nceputul fiecrei zile de lucru;

compoziia mixturii asfaltice (compoziia granulometric - conform SR EN 12697 - 2 i


coninutul de bitum - conform SR EN 12697 - 1) prin extracii, pe probe de mixtur prelevate
de la malaxor sau aternere: zilnic.

Art.110. Verificarea calitii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator
autorizat pe probe de mixtur asfaltic, astfel:

compoziia mixturii asfaltice, care trebuie s corespund compoziiei stabilite prin studiul
preliminar de laborator;

caracteristicile fizico-mecanice care trebuie s se ncadreze n limitele din prezentul normativ


(vezi tabelul 30)

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul execuiei pe epruvete Marshall i se va


raporta la limitele din tabelele 21 si 22, n funcie de tipul mixturii asfaltice preparate.
Abaterile compoziiei mixturilor asfaltice fa de amestecul de referin prestabilit (dozaj)
sunt indicate n tabelul 29.
Tabelul 29. Abateri fa de dozajul optim
Abateri admise fa de dozajul optim, n valoare absolut

Agregate
Treceri
pe sita
de, mm

31,5

+5

22,4

+5

16

+5

11,2

+5

+5

+4

+3

0,125

+ 1,5

0,063

+ 1,0

Bitum

0,2

Art.111. Tipurile de ncercri i frecvena acestora, n funcie de tipul de mixtur i clasa tehnic
a drumului sunt prezentate n tabelul 30, n corelare cu SR EN 13108 - 20.

38

Nr.
Crt.

Tabelul 30 Tipul i frecvena ncercrilor realizate pe mixturi asfaltice


Natura
Caracteristici verificate i
controlului/ncercrii i
Tipul mixturii asfaltice
limite de ncadrare
frecvena ncercrii
conform tabel 17

conform tabel 18

1.

ncercri iniiale de tip


(validarea n laborator)

conform tabel 19 i tabel 20

conform tabel 21
conform tabel 22

idem punctul 1
2.

ncercri iniiale de tip


(validarea n producie)

Verificarea caracteristicilor
mixturii asfaltice prelevate n
timpul execuiei:
frecvena 1/400 tone
mixtur asfaltic fabricat
sau 1/700 tone mixtur
fabricat n cazul staiilor
3.
cu productivitate mai
mare de 80 to/ora , dar cel
puin o dat pe zi.

4. Verificarea calitii stratului


executat :

compoziia mixturii conform


art. 109, si art. 110

Toate tipurile de mixturi asfaltice


destinate stratului de uzur, de
legtur i de baz cu excepia
mixturilor asfaltice stabilizate
Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzur, cu
excepia mixturilor poroase, pentru
clasa tehnic a drumului I, II, III, IV
si categoria tehnic a strzii I, II, III
Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de legtur i de
baz, conform prevederilor din acest
normativ pentru clasa tehnic a
drumului I, II, III, IV si categoria
tehnic a strzii I, II, III
Mixturile asfaltice stabilizate,
indiferent de clasa tehnic a
drumului
Mixturile asfaltice poroase,
indiferent de clasa tehnic a
drumului
La transpunerea pe staia de asfalt a
dozajelor proiectate n laborator,
vor fi prelevate probe pe care se vor
reface toate ncercrile prevzute la
punctul 1 din acest tabel.
La transpunerea pe staia de asfalt a
dozajelor proiectate n laborator, se
va verifica respectarea dozajului de
referinta.

compoziia mixturii conform Toate tipurile de mixtur asfaltic


pentru stratul de uzur, de legtur
art. 109, si art. 110
i de baz.

caracteristici fizico-mecanice Toate tipurile de mixturi asfaltice


pe epruvete Marshall conform destinate stratului de uzur, de
legtur i de baz cu excepia
tabel 17
mixturilor asfaltice stabilizate

Mixturi asfaltice stabilizate


conform tabel 21
caracteristici fizico-mecanice
pe epruvete Marshall conform
tabel 17 i volum de goluri pe Mixturi asfaltice poroase
cilindri Marshall - conform
tabel 22
Toate tipurile de mixtur asfaltic
conform tabel 23

pentru stratul de uzur, de legtur


i de baz .

39

5.

6.

7.
8.

9.

- o verificare pentru fiecare


10 000 m2 executai ,
- min. 1 / lucrare, in cazul
lucrrilor cu suprafa mai
mic de 10 000 m2
Verificarea rezistenei
Toate tipurile de mixtur asfaltic
stratului la deformaii
destinate stratului de uzur, pentru
permanente pentru stratul
conform tabel 18 pentru rata drumurile de clas tehnic I, II i
executat:
de ornieraj i/sau adncime III, IV si categoria tehnic a strzii
- o verificare pentru fiecare fga , cu respectarea art. 67 I, II, III
si art. 68
10 000 m2 executai ,
- min. 1 / lucrare, n cazul
lucrrilor cu suprafaa mai
mic de 10 000 m2
Verificarea modulului de
rigiditate
- o verificare pentru fiecare
Strat de baza
conform tabel 20
10 000 m2 executai ,
- min. 1 / lucrare, n cazul
lucrrilor cu suprafaa mai
mic de 10 000 m2
Verificarea elementelor
Toate straturile executate
geometrice ale stratului
conform tabel 24
executat
Verificarea caracteristicilor
Toate straturile executate
conform tabel 25
suprafeei stratului executat
Verificri suplimentare n
situaii cerute de comisia de
recepie (beneficiar):
conform solicitrii comisiei de recepie
- frecvena: 1 set carote pentru
fiecare solicitare
SECIUNEA 3
Controlul calitii straturilor executate din mixturi asfaltice

Art.112. Verificarea calitii straturilor se efectueaz prin prelevarea de epruvete, conform SR


EN 12697 - 29, astfel:
carote 200 mm pentru determinarea rezistenei la ornieraj;
carote 100 mm sau plci de min. (400 x 400) mm sau carote de 200 mm (n suprafa
echivalent cu a plcii menionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a
gradului de compactare i absorbiei de ap, precum i la cererea beneficiarului, a
compoziiei.
Epruvetele se preleveaz n prezena delegatilor antreprenorului, beneficiarului i
consultantului/dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea prii carosabile, ncheindu-se un
40

proces verbal n care se va nota - informativ, grosimea straturilor prin msurarea cu o rigl
gradat. Grosimea straturilor, msurat n laborator, conform SR EN 12697 - 29 se va trece n
raportul de ncercare.
Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de ctre delegaii
antreprenorului, beneficiarului i consultantului/dirigintelui din sectoarele cele mai defavorabile.
Art.113. Verificarea compactrii stratului, se efectueaz prin determinarea gradului de
compactare n situ, prin ncercri nedistructive sau prin ncercri de laborator pe carote.
ncercrile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactrii constau n
determinarea densitii aparente i a absorbiei de ap, pe plcue (100x100) mm sau pe carote
cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.
Rezultatele obinute privind compactarea stratului trebuie s se ncadreze n limitele din
tabelul 23.
Art.114. Alte verificari, in caz de litigiu ,constau n msurarea grosimii stratului, i a
compoziiei (granulometrie SR EN 12697-2 i coninut de bitum solubil conform SR EN 126971.).
Art.115. Controlul pe faze determinante, stabilite n proiectul tehnic, privind straturile de mixturi
asfaltice realizate se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitii n
construcii aprobat cu HG 272 / 1994 i conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat
n faze de execuie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor, Indicativ
PCF 002, aprobata prin Ordinul MDRAP nr. 1370 /2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 576 din 01.08.2014

SECIUNEA 4
Verificarea elementelor geometrice
Art.116. Verificarea elementelor geometrice ale stratului i a uniformitii suprafeei, const n:
- verificarea ndeplinirii condiiilor de calitate pentru stratul suport i fundaie, conform
prevederilor STAS 6400;
- verificarea grosimii stratului, n funcie de datele nscrise n rapoartele de ncercare
ntocmite la ncercarea probelor din stratul de baz executat, iar la aprecierea comisiei de
recepie, prin maximum dou sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului
asfaltic executat; verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitii
mbrcminii, conform tabel 23 i conform tabel 24;
- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

41

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face n ax, cu ajutorul unui aparat


topografic de nivelment sau cu o grind rulant de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea
traseului.
Nu se admit abateri n minus fa de grosimea stratului prevzut n proiect, respectiv n
profilul transversal tip, condiie obligatorie pentru promovarea lucrrilor la recepie. n situaia n
care grosimea proiectat nu este respectat stratul se reface conform proiectului.

C A P I T O L U L VI
RECEPIA LUCRRILOR
SECIUNEA 1
Recepia la terminarea lucrrilor
Art.117. Recepia la terminarea lucrrilor se efectueaz de ctre beneficiar conform
Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin
H.G. 273/94 cu modificrile i completrile ulterioare.
Comisia de recepie examineaz lucrrile executate n conformitate cu documentaia
tehnic aprobat, proiect de execuie, caiet de sarcini, precum i determinri necesare n vederea
realizrii recepiei la terminarea lucrrii, dup cum urmeaz:
Verificarea elementelor geometrice - conform tabel 24;
grosimea;
limea prii carosabile;
profil transversal i longitudinal;
Planeitatea suprafeei de rulare - conform tabel 25;

Rugozitate - conform tabel 25;

Capacitate portant - conform normativ CD 155;

Rapoarte de ncercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabel 28.

SECIUNEA 2
Recepia final
Art. 118. Recepia final se va face conform Regulamentului de recepie a lucrrilor de
construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu modificrile i completrile
ulterioare, dup expirarea perioadei de garanie.
Art. 119. Constructorul are obligaia finalizrii tuturor lucrrilor cuprinse n Anexa 2, precum i
remedierii neconformitilor cuprinse n Anexa 3 la Procesul verbal de recepie la terminarea
lucrrilor, n termenele prevzute n acestea.
42

Art.120. n perioada de garanie, toate eventualele defeciuni vor fi remediate corespunztor de


ctre antreprenor.
Art.121. In vederea efectuarii receptiei finala, pentru lucrari de ranforsare, reabilitare, precum i
construcii noi de drumuri, autostrzi si strazi, se vor prezenta msurtori de planeitate,
rugozitate i capacitate portant efectuate la sfarsitul perioadei de garantie, care se vor compara
cu masuratorile prezentate la receptia la terminarea lucrarilor.
Art.122. In vederea efectuarii receptiei finale, pentru lucrari de intretinere periodica, se vor
prezenta msurtori de planeitate si rugozitate efectuate la sfarsitul perioadei de garantie, care se
vor compara cu masuratorile prezentate la receptia la terminarea lucrarilor

43

44

Anexa B (normativ)
Determinarea absorbiei de ap
Absorbia de ap este cantitatea de ap absorbit de golurile accesibile din exterior ale unei
epruvete din mixtur asfaltic, la meninerea n ap sub vid i se exprim n procente din masa
sau volumul iniial al epruvetei.

Aparatur
a)
Etuv;
b)
Balan hidrostatic cu sarcin maxim de 2 kg cu clasa de precizie III;
c)
Aparat pentru determinarea absorbiei de ap alctuit dintr-un vas de absorbie (exsicator
de vid); pomp de vid (tromp de ap); vacuummetru cu mercur; vas de siguran i tuburi de
legtur din cauciuc ntre prile componente. Pompa de vid trebuie s asigure evacuarea aerului
n aa fel nct s se realizeze o presiune sczut de 15...20 mmHg dup circa 30 minute.

Modul de lucru
Determinarea se efectueaz pe epruvete sub form de cilindri Marshall confecionate n
laborator, precum i pe plcue sau carote prelevate din mbrcmintea bituminoas.
Confecionarea epruvetelor se realizeaz conform SR EN 12697-30. Epruvetele din
mbrcmintea bituminoas se usuc n aer la temperatura de maxim 20 C pn la mas
constant.
Not: Masa constant se consider cnd dou cntriri succesive la interval de minim 4 ore
difer intre ele cu mai puin de 0,1%.
Epruvetele astfel pregtite pentru ncercare se cntresc n aer (mu), dup care se menin timp de
1 or, n ap, la temperatura de 20 C 1 C, se scot din ap, se terg cu o estur umed i se
cntresc n aer (m1) i apoi n ap (m2).
Diferena dintre aceste dou cntriri raportat la densitatea apei reprezint volumul iniial al
epruvetei:
(cm3)
Epruvetele sunt introduse apoi n vasul de absorbie (exsicatorul de vid) umplut cu ap la
temperatura de 20 C 1 C se aeaz capacul de etanare i se pune n funciune evacuarea
aerului astfel ca dup circa 30 minute s se obin un vid ntre 15...20 mmHg. Vidul se ntrerupe
dup 3 ore , dar epruvetele se menin n continuare n ap la temperatura de 20 C 1 C timp de
2 ore la presiune atmosferic.
Epruvetele se scot apoi din ap, se terg cu o estur umed i se cntresc n aer (m3) i n ap
(m4).
Diferena ntre aceste dou cntriri raportat la densitatea apei reprezint volumul final al
epruvetelor:
45

(cm3)

Calcul
Absorbia de ap, exprimat n procente, se poate calcula n dou moduri cu urmtoarele
formule:

n
cazul n care volumul iniial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V1):
- Absorbia de ap (Am) raportat la masa epruvetei:
(%)

Absorbia

de

ap

()
raportat

(Av)

la

volumul

epruvetei:

(%)

n cazul n care volumul final (V1) este mai mare ca volumul iniial (V):
Absorbia

de

ap

(Am)

raportat

la

masa

epruvetei:

volumul

epruvetei:

(%)

Absorbia

de

ap

(Av)

raportat

la

(%)
n care:
mu masa epruvetei dup uscare, cntrit n aer, n grame;
m1 masa epruvetei dup 1 or de meninere n ap, cntrit n aer, n grame;
m2 masa epruvetei dup 1 or meninere n ap , cntrit n ap, n grame;
m3 masa epruvetei, dup 3 ore n vid i alte 2 ore la presiune atmosferic, cntrit n aer,
n grame;
m4 masa epruvetei dup 3 ore n vid i alte 2 ore la presiune atmosferic, cntrit n ap,
n grame;
w densitatea apei, n grame pe centimetru cub, calculat cu formula:
unde t, este temperatura apei.
46

Abaterea valorilor individuale fa de medie nu trebuie s fie mai mare de 0,5% (procente n
valoare absolut).
COLECTIV DE ELABORARE:

Nechita Ruxandra

Sef Serviciu Coordonare Laboratoare Rutiere


- Directia Calitate - CNADNR

Dobre Nela

Sef Laborator DRDP Bucuresti

Beica Vasilica

Sef Laborator CESTRIN

Badea Emilia

Sef Laborator DRDP Craiova

Ghihor Izdraila Anca

Sef Laborator DRDP Timisoara

Pop Mariana

Sef Laborator DRDP Cluj

Groza Carmen

Sef Laborator DRDP Brasov

Zbarnea Constantin

Sef Serviciu Tehnic si PMS DRDP Iasi

Bulau Camelia

Sef Laborator DRDP Iasi

Enache Silviu

Sef Serviciu Calitate DRDP Constanta

Stancu Mirela

Sef Laborator DRDP Constanta

Varga Rada

Director Adjunct Directia Tehnica - CNADNR

47

S-ar putea să vă placă și