Sunteți pe pagina 1din 13

1) Prin efectul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva :

a. Instanta va proceda la solutionarea cererii, desi termenul


prescriptiei s-a implinit
b. De la data admiterii cererii de repunere in termen,incepe sa
curga un nou termen de prescriptie extinctiva
c. De la data admiterii cererii de repunere in termen, beneficiarul
repunerii in termen dispune de un nou termen de 30 zile in
care isi poate exercita dreptul la actiune
2) Norma privind inceputul cursului prescriptiei extinctive a dreptului la
actiunea in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita de la data
la care cel pagubit a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat
paguba,cat si pe cel care raspunde de ea :
a. Se aplica doar actiunii in raspundere civila delictuala, precum
si actiunilor intemeiate pe fapte juridice licite
b. Se aplica actiunii personale in restituirea bunului predat in
temeiul unui contract translativ anulat prin hotarare
judecatoreasca definitive, temeiul obligatiei de restituire fiind
plata nedatorata
c. Se aplica si actiunii in raspundere civila contractuala
3) Termenul general de prescriptie extinctiva nu se aplica pentru :
a. Actiunea in anularea persoanei juridice si actiunea
revocatorie(pauliana)
b. Actiunea in anulare a unui ante-contract de vanzarecumparare
c. Actiunea locatorului,avand ca obiect plata,de catre locatar, a
despagubirilor pentru degradarea bunului inchiriat
4) Daca partile unui contract au prevazut ca, in cazul unui litigiu,
inainte de sesizarea instantei, vor incerca solutionarea amiabila, fara
ca demersurile pentru solutionarea amiabila a litigiului sa
conditioneze dreptul partii interesate sa sesizeze instanta :
a. Initierea demersurilor pentru solutionarea amiabila a litigiului
nu poate determina suspendarea cursului prescriptiei , aceasta
operand doar daca cel indreptatit la actiune foloseste o
procedura prealabila obligatory
b. Initierea demersurilor pentru solutionarea amiabila a litigiului
poate determina suspendarea cursurilor prescriptiei numai
daca aceste demersuri se concretizeaza in negocieri purtate
intre parti
c. Initierea demersurilor pentru solutionarea amiabila a litigiului
determina suspendarea cursului prescriptiei,desi procedura
solutionarii amiabile este, in speta, contractuala si facultative
5) Persoana fizica :
a. Prin adoptie,ia numele adoptatorului, chiar daca este
casatorita, iar celalalt sot nu isi da consimtamantul in acest
sens

6)

7)

8)

9)

b. Este intotdeauna prezumata relativ a-si avea resedinta la locul


unde se gaseste efectiv
c. Poate obtine reparatii pecuniare pentru un prejudiciu
nepatrimonial constand intr-o vatamare a integritatii corporale
sau a sanatatii, dar dreptul la despagubiri nu se transmite
catre mostenitori daca titularul dreptului nu a intentat actiunea
in despagubiri inainte de deces
In cazul declararii judecatoresti a mortii :
a. Daca cel declarat mort este in viata si reapare,acesta poate
obtine anularea hotararii judecatoresti declarative de moarte
si restituirea prin echivalent a constructiei donate de catre
mostenitorul aparent unui tert de buna-credinta si demolate de
catre acesta din urma
b. Daca cel declarat mort este in viata, orice persoana interesata
poate cere anularea actelor de instrainare incheiate de
mostenitorii aparenti ai celui declarat mort cu terte persoane,
in termen de 3 ani de la data cunoasterii imprejurarii ca cel
declarat mort este in viata
c. Cererea de declarare judecatoreasca a mortii poate fi
formulate de succesibilii persoanei disparate, dar nu si de
creditorii acesteia
In materia persoanei juridice :
a. Incapacitatea unui asociat sau membru fondator la data
incheierii actului constitutive atrage nulitatea absoluta a
persoanei juridice, insa aceasta poate fi acoperita
b. Chiar daca o persoana juridical este supusa inregistrarii cu
efect constitutiv, iar nu doar de opozabilitate, aceasta
inceteaza de la data radierii din registrele prevazute de lege,in
care a fost inregistrata
c. Hotararile organelor de administrare isi produc efectele fata de
terti, in toate cazurile, doar de la data publicarii lor in
registrele prevazute de lege
Minorul lipsit de capacitate de exercitiu :
a. Spre deosebire de cel cu capacitate de exercitiu restransa, nu
poate sa faca donatii, cu exceptia darurilor obisnuite
b. Dupa dobandirea capacitatii restranse de exercitiu,poate
exercita singur actiunea in anularea actului de dispozitie
incheiat in perioada in care era lipsit de capacitate
c. Poate sa dispuna singur de veniturile dobandite in urma
executarii actelor privind munca, indeletnicirile artistice sau
sportive ori referitoare la profesia sa
Persoana juridical cu scop lucrativ:
a. Poate fi desfiintata cu efect retroactiv prin efectul anularii, cu
consecinta anularii si a actelor incheiate de persoana juridical
cu terte persoane,dupa data constituirii persoanei juridice

b. Nu poate avea drepturi nepatrimoniale


c. Poate inceta cu efect pentru viitor prin efectul anularii, cu
consecinta intrarii in procedura lichidarii
10)
In cazul contractului prin care o societate specializata in
servicii de consultant financiara cumpara un teren :
a. In cazul absorbtiei societatii de catre o alta, drepturile si
obligatiile izvorate din contractual de vanzare-cumparare se
transmit acestei din urma societati la data inregistrarii
absorbtiei, si in relatiile dintre cele doua societati
b. Contractual este nul absolut pentru ca nu e necesar realizarii
obiectului de activitate a societatii
c. Contractual este nul absolut daca reprezentantul legal al
societatii care a incheiat contractul in numele si pe seama
societatii nu a avut procura autentica speciala pentru acest
scop
11)
Minorul:
a. Cu capacitate de exercitiu restransa poate garanta datoriile
unui frate doar cu acordul ocrotitorului legal si al autoritatii
tutelare
b. Nu poate ivoca in nicio forma, personal si singur, nulitatea
actelor incheiate fara a avea capacitatea de exercitiu
necesata, cata vreme nu a devenit major
c. Cu capacitate de exercitiu restransa poate incheia singur
anumite acte de administrare
12)
Curatela:
a. Capabilului, odata instaurata, lipseste pe cel ocrotit de dreptul
de a mai incheia acte juridice de dispozitie singur
b. Nu este obligatorie pentru cel desemnat curator, in sensul ca
acesta poate refuza numirea lui in aceasta calitate
c. Este principala forma legata de ocrotire a minorului
13)
Minorul:
a. Cu capacitate de exercitiu restransa nu poate primi donatii
pentru ca nu are capacitatea de folosinta necesara sa incheie
un astfel de act
b. Care s-a casatorit nu poate fi tutore
c. Incheie acte de dispozitie doar prin reprezentant legal
14)
Persoana fizica:
a. Poate avea recunoscuta capacitatea de folosinta chiar si
ulterior decesului, dar numai pentru lichidarea pasivului sau
patrimonial
b. Nu poate dobandi in proprietate terenuri decat dupa de
dobandeste deplina capacitate de exercitiu
c. Nu poate renunta la posibilitatea dobandirii de drepturi viitoare
nedeterminate

15)
La incetarea casatoriei sotul care a luat prin casa orie numele
celuilalt sot va pastra acest nume:
a. De drept, in cazul incetarii casatoriei prin divort
b. De drept, in cazul incetarii casatoriei prin decesul sotului sau
c. In cazul anularii casatoriei, daca aceasta a fost incheiata cu
buna credinta de catre sotul care a dobandit numele ca efect
al casatoriei
16)
Modificarea
a. Numelui de familie, ca urmare a stabilirii filiatiei si fata de cel
de-al doilea parinte, este obligatorie
b. Starii civile stabilite printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva(si irevocabila) nu este posibil de realizat nici macar
printr-o alta hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila,
intrucat altminteri s-ar incalca autoritatea de lucru judecat al
primei hotarari
c. Unui act de stare civila nu se poate realiza decat printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila
17)
Domiciliul
a. Legal este un atribut de identificare care ar trebui sa apartina
oricarei persoane fizice
b. Poate fi probat exclusiv prin mentiunile facute in cartea de
identitate
c. De drept comun poate fi diferit de domiciliul conventional, sub
acest aspect persoana fizica putand avea mai multe domicilii
18)
Sunt actiuni in reclamatie de stare civila:
a. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de tata
b. Actiunea de divort
c. Actiunea in tagada paternitatii
19)
Plata facuta mostenitorilor legali sau legaturilor unei persoane,
care reapare ulterior hotararii declarative de moarte:
a. Intotdeauna este valabila si liberatorie
b. De regula, este valabila si liberatorie, daca a fost facuta
inainte de radierea din registrul de stare civila a mentiunii
privitoare la deces
c. Este valabila si liberatorie, daca cel care a facut plata a
cunoscut faptul ca persoana declarata moarta este in viata
20)
La incetarea adoptiei, adoptatul:
a. Redobandeste in toate cazurile numele avut inainte de
incuviintarea adoptiei
b. Pentru motive temeinice, instanta poate incuviinta ca acesta
sa pastreze numele dobandit prin adoptie
c. Pastreaza numele dobadit prin adoptie deoarece primeaza
interesul superior al copilului
21)
Resedinta:
a. Nu poate fi considerata domiciliu cand acesta nu este
cunoscut
b. Este acolo unde persoana fizica isi are locuinta secundara

c. Este intotdeauna locul unde acea persoana se gaseste efectiv


22)
Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat
in mod public atributiile de ofiter de stare civila, cu respectarea
tuturor prevederilor legale:
a. Nu sunt valabile daca acea persoana nu avea aceasta calitate,
chiar daca beneficiarii acestor acte au cunoscut, in momentul
intocmirii lor, lipsa acestei calitati
b. Sunt valabile intotdeauna, chiar daca acea persoana nu avea
aceasta calitate
c. Sunt valabile, chiar daca acea persoana nu avea aceasta
calitate, afara de cazul in care beneficiarii acestor acte au
cunoscut, in momentul intocmirii lor, lipsa acestei calitati
23)
Instanta de tutela va numi un curator special:
a. Ori de cate ori intre tutore si minor se ivesc interese contrare,
care nu sunt dintre cele ce trebuie sa duca la inlocuirea
tutorelui
b. Daca din cauza bolii, a lipsei de timp sau din alte motive,
tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in
numele minorului pe care il reprezinta sau ale carui acte le
incuviinteaza
c. Pentru motive temeinice, in cadrul procedurilor succesorale
notariale
24)
Actele prin care s-a hotarat reorganizarea persoanei juridice
pot fi atacate prin opozitie:
a. De orice persoana interesata, cu exceptia creditorilor, care au
deschise alte cai de actiune
b. In termen de un an de la data publicarii reorganizarii
c. In termen de 30 de zile de la data cand cei interesati au luat
cunostinta de aprobarea reorganizarii, dar nu mai tarziu de un
an de la data publicarii acesteia, sau, dupa caz, de la data
aprobarii acesteia de catre organul competent potrivit legii
25)
Sunt imprescriptibile extinctiv:
a. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama
b. Actiunea in tagaduirea paternitatii atunci cand este introdusa
de sotul mamei
c. Actiunea in anularea recunoasterii copilului
26)
Nu este supusa prescriptiei extinctive:
a. Actiunea in revocarea judecatoreasca a legatului
b. Exceptia de reductiune a liberalitatilor excesive
c. Actiunea in tagaduirea paternitatii atunci cand este introdusa
de sotul mamei
27)
Termenul general de prescriptie:
a. Este aplicabil doar actiunilor nepatrimoniale prescriptibile
extinctiv pentru care legea nu stabileste un termen special de
prescriptie extinctiva

b. Este aplicabil doar actiunilor patrimoniale prescriptibile


extinctiv pentru care legea nu stabileste un termen special de
prescriptie extinctiva
c. Poate fi aplicat in cazul actiunii oblice
28)
Sunt termene speciale de prescriptie:
a. Termenul de 3 ani, aplicabil actiunii in revendicarea imobilului
adjudecat in cadrul procedurii de urmarire silita imobiliara,
atunci cand imobilul a fost inscris pentru prima data in cartea
funciara, la solicitarea executorului judecatoresc
b. Termenul de 3 ani, aplicabil cererii prin care se solicita
rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare
c. Termenul de 3 ani, aplicabil actiunii in reductiunea
liberalitatilor excesive
29)
In ceea ce priveste modificarea termenelor de prescriptie:
a. Partile pot modifica termenul prin acord expres sau tacit
b. In cazul termenelor de prescriptie legala mai mici de 10 ani,
noua durata a acestora convenita de parti, nu poate fi mai
mica de un an si nici mai mare de 15 ani
c. In cazul termenelor de prescriptie(legale) de cel putin 10 ani,
noua durata a acestora poate fi stbilita pana la 20 de ani
30)
Prescriptia extinctiva a actiunii in anularea actului juridic
pentru dol incepe sa curga:
a. Cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii
actului juridic
b. La data descoperirii dolului
c. La data la care cel indreptatit a cunoscut dolul, dar nu mai
tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic
31)
Efectul special al suspendarii cursului prescriptiei extinctive:
a. Se produce in toate cazurile in care intervine o cauza de
suspendare
b. In cazul termenelor de prescriptie de 6 luni, preroga implinirea
termenului dupa expirarea unui termen de 6 luni de la
incetarea suspendarii
c. Nu se aplica atunci cand au ramas mai putin de 6 luni pana la
implinirea termenului, daca acesta este mai mic de 6 luni
32)
Cand este necesara incuviintarea sau autorizarea actelor
minorului:
a. Aceasta poate fi data, cel mai tarziu, in momentul executarii
actului
b. Aceasta poate fi data si ulterior semnarii actului de
administrare sau de dispozitie
c. Aceasta poate fi data, cel mai tarziu, in momentul incheierii
antecontractului de vanzare-cumparare, in care cumparator e
minorul de 15 ani
33)
In materia actiunii in anularea actului facut de cel lipsit de
capacitate de exercitiun sau cu capacitate de exercitiu restransa:

34)

a. Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau


celui pus sub interdictie judecatoreasca incapacitatea acestuia
b. Persoanele capabile de a contracta pot opune minorului sau
celui pus sub interdictie judecatoreasca incapacitatea acestuia
c. Actiunea in anulare poate fi exercitata numai de
reprezentantul legal sau de ocrotitorul legal, dupa caz
Domiciliul:
a. Este locul unde persoana fizica declara, in scopuri fiscale, ca
isi are locuinta principala
b. Poate fi schimbat, daca persoana fizica se muta in alt loc, cu
intentia de a avea acolo locuinta principala
c. Reale poate fi dovedit cu orice mijloace de proba, chiar daca
nu corespunde cu cel declarat, si este opozabil tertilor

35)
a.

b.
c.
36)
a.
b.
c.
37)
a.
b.

c.
38)
a.
b.
c.
39)
a.
b.
c.
40)
a.

Capacitatea de folosinta a persoanei juridice:


Fara scop lucrativ este limitata de aptitudinea de a avea
drepturile si obligatiile civile care sunt necesare pentru
realizarea scopului legal sau statutar
Nu difera de capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Cu scop lucrativ este mai restransa decat capacitatea de
folosinta a persoanelor juridice fara scop lucrativ
Tutorele:
Va fi intotdeauna desemnat de instanta de tutela
Poate fi desemnat de parinte, prin contract de mandat
constatat prin inscris autentic
Poate refuza continuarea tutelei, in conditiile in care aloca timp
cresterii propriului sau copil
Persoana juridica:
Poate incheia orice fel de acte juridice aflate in concordanta cu
scopul sau statutar, chiar daca a fost dizolvata
Supusa inregistrarii isi pastreaza capacitatea civila necesara
operatiunilor de lichidare a pasivului patrimonial, chiar dupa
radierea din registrul in care a fost inscrisa
Se dizolva daca mijloacele intrebuintate pentru realizarea unui
scop licit au devenit contrare legii sau ordinii publice
Sunt actiuni in reclamatie de stare civila:
Actiunea in stabilirea maternitatii
Actiunea de divort
Actiunea in tagada paternitatii
Enuntati afirmatiile corecte:
Divizarea totala are efect extinctiv si poate avea efect creator
Fuziunea are ca efect crearea unei persoane juridice noi
Transformarea persoanei juridice are loc fara incetarea
existentei acesteia
Actiunea in tagada paternitatii poate fi formulata de catre:
Sotul mamei, in termen de 3 ani de la data nasterii copilului

b. Pretinsul tata biologic in termen de 3 ani de la data la care a


aflat despre nasterea copilului
c. Mama copilului in termen de 3 ani de la data nasterii copilului
41)
In cazul admiterii actiunii in stabilirea paternitatii copilului
nascut in afara casatoriei, numele de familie al acestuia:
a. Poate ramane neschimbata
b. Se va modifica in toate cazurile, copilul urmand sa ia numele
de familie al tatalui
c. Poate fi determinat numai cu acordul ambilor parinti
42)

Persoanele juridice:
a. Raspund pentru obligatiile asumate cu bunurile proprii si cu
bunurile fondatorilor, daca legea nu prevede expres altfel
b. De drept public se infiinteaza numai prin lege, ori prin acte
administrative emise in temeiul unei dispozitii exprese a legii
c. Pot fi declarate nule cu efecte retroactive
43)
Minorul cu capacitate de exercitiu restransa:
a. Care a incheiat un contract individual de munca cu
incuviintarea parintilor sai poate dispune singur de veniturile
din munca dobandite
b. Poate incheia acte de dispozitie cu incuviintarea ocrotitorului
legal si a instantei de tutela, chiar acestea sunt date dupa
incheierea actului
c. Poate incheia singur acte de dispozitie de mica valoare, daca
termenele suspensive convenite nu depasesc o durata
rezonabila
44)
In perioada situaia intre data incheierii actului de infiintare si
data inregistrarii cu caracter constitutiv, persoana juridica:
a. Nu poate incheia acte juridice
b. Poate primi liberalitati, indiferent de obiectul acestora
c. Poate incheia, in toate cazurile, numai actele juridice necesare
pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil
45)
Ocrotirea minorului:
a. Are loc prin instituirea tutelei, cand ambii parinti sunt plecati la
munca in strainatate pentru o perioada indelungata
b. Prin tutela se realizeaza de catre tutore, precum si de catre
consiliul de familie constituit din oficiu de catre instanta de
tutela
c. Se poate realiza prin darea in plasament
46)
In cazul declararii judecatoresti a mortii:
a. Capacitatea de folosinta a celui declarat mort inceteaza la
data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti
b. Hotararea declarativa de moarte poate fi anulata oricand, daca
cel declarat mort este in viata, ori daca este descoperit
certificatul de deces al acestuia
c. Data stabilita ca fiind cea a decesului nu mai poate fi
rectificata

47)

Capacitatea de folosinta a persoanei:


a. Ia fiinta in toate cazurile doar odata cu nasterea persoanei
fizice
b. Inceteaza odata cu punerea sub interdictie a persoanei fizice
c. Poate fi ingradita doar in cazurile si conditiile expres prevazute
de lege
48)
Actul juridic incheiat de un incapabil cu nerespectarea
formalitatilor de abilitare prevazute de lege:
a. Este lovit de nulitate absoluta
b. Poate fi anulat la cererea incapabilului
c. Poate fi anulat si la cererea cocontractantului, daca acesta
justifica un prejudiciu
49)

Persoana juridica:
a. Supusa divizarii isi pierde intotdeauna capacitatea de folosinta
urmare a realizarii acestei forme de organizare
b. Are recunoscuta capacitatea de a primi liberalitati anterior
infiintarii, dar numai daca acestea sunt necesare infiintarii
c. Care isi inceteaza existenta prin reorganizare nu intra
niciodata in lichidare
50)
O persoana juridica este romana daca:
a. Are stabilit sediul in RO
b. Toti membrii sai sunt romani
c. Are sediul stabilit in RO si cel putin un membru al sau e roman
51)
Divizarea:
a. Presupune o transmisiune universala
b. Presupune raspunderea solidata a persoanelor juridice care au
dobandit parti din patrimoniul societatii divizate, pentru
datoriile persoanei divizate
c. Presupune ca regula, preluarea contractelor persoanei juridice
divizate doar de catre una dintre persoanele juridice care ii
preiau patrimoniul
52)
Nulitatea absoluta a persoanei juridice:
a. Poate fi invocata numai intr-un termen de 1 an de la data
infiintarii sau inregistrarii acesteia, dupa caz
b. Conduce la anularea tuturor actelor de dispozitie ale persoanei
juridice, pentru lipsa capacitatii de folosinta a acesteia
c. Poate fi acoperita daca pana la inchiderea dezbaterilor in fata
primei instante de judecata cauza de nulitate a fost inlaturata
53)
Actele incheiate de catre organele persoanei juridice, cu
depasirea puterilor conferite prin actul de constituire sau statut:
a. Sunt intotdeauna incompatibile persoanei juridice
b. Sunt nule dar numai daca actul constitutiv sau statutul a fost
publica si tertii cocontractanti ar fi putut lua cunostinta de ele
c. Sunt incompatibile persoanei juridice, dar numai daca tertii au
cunoscut depasirea puterilor
54)
Capacitatea de folosinta a persoanei juridice:

a. Se dobandeste deplin de la data incheierii actului de infiintare,


chiar daca persoana juridica este supusa inregistrarii?
b. Fara scop lucrativ este mai restransa decat a celorlalte
persoane juridice
c. Dizolvate inceteaza de deplin numai dupa lichidarea acesteia
55)
Anularea actelor de stare civila poate fi ceruta:
a. Daca actul de stare civila nu poate fi gasit
b. Actul de stare civila a fost intocmit intr-un registru
necorespunzator
c. Actul de stare civila nu mai corespunde realitatii
56)
Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatata/declarata
de instanta judecatoreasca daca:
a. Unul din membri fondatori a fost incapabil la data infiintarii
b. Nu a fost subscris si varsat integral capitalul social minim
prevazut pentru categoria respectiva de persoana juridica
c. Obiectul de activitata este neclar
57)
Sunt actiuni in contestatie de stat:
a. Actiunea in stabilirea maternitatii
b. Actiunea de divort
c. Actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie
58)
Constituie exceptii de la principiul irevocabilitatii actului juridic
civil unilateral:
a. Denuntarea contractului de locatiune incheiat pe durata
nedeterminata
b. Revocarea ofertei inainte de a ajunge la destinatar
c. Revocarea marturisirii pentru eroare de drept
59)
Sunt actiuni in modificare de stat:
a. Actiunea in tagaduirea paterniatii din casatorie
b. Actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei
c. Actiunea de divort
60)
Minorul cu capacitate de exercitiu restransa:
a. Poate incheia acte juridice de dispozitie numai prin
reprezentant legal
b. Poate incheia singur acte de administrare nelezionare
c. Poate incheia donatii dar numai cu dubla incuviintare
prealabila
61)
Capacitatea de folosinta a persoanei juridice:
a. Presupune, daca actele ei constitutive nu prevad altfel,
aptitudinea acesteia de a dobandi orice drepturi si obligatii
b. Se poate dobandi si direct prin efectul actului de infiintare,
emis de autoritatea competenta, cum este cazul institutiilor de
stat
c. Inceteaza la data intrarii ei in lichidare
62)
Sunt considerate imprescriptibile extinctiv:
a. Actiunea confesorie prin care se urmareste apararea unui
drept de uzufruct

63)

64)

b. Actiunea in revendicarea unui imobil vandut la licitatie publica


in cursul unei executari silite
c. Actiunea confesorie de superficie
Spre deosebire de rezolutiune, nulitatea:
a. Nu se aplica contractelor cu executare succesiva
b. Atrage ineficacitatea actului juridic civil
c. Presupune un act juridic incheiat cu nerespectarea unei
conditii de validitate
Persoana fizica pierde capacitatea de folosinta:
a. Daca este pusa sub interdictie judecatoreasca
b. La data retinuta ca data a mortii in hotararea judecatoreasca
declarativa de moarte
c. La data pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii

65)
Donatia facuta de catre o socitetate comerciala sotiei
administratorului sau este:
a. Un act juridic valabil, dar numai daca este semnat de catre
reprezentantul legal al societatii comerciale, altul decat
administratorul
b. Un act juridic lovit de nulitate relativ
c. Un act juridic lovit de nulitate absoluta
66)
Sunt considerate clauze de nulitate relativa:
a. Nevalabilitatea cauzei immediate a actului juridic civil
b. Nerespectarea formei ad probationem
c. Lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic
civil
67)
Spre deosebire de decadere, prescriptia:
a. Nu este susceptibila de intrerupere, de suspendare sau de
repunere in termen
b. Stinge numai o componenta a dreptului subiectiv civil
c. Are efect extinctiv
68)
Constituie exceptii de la principiul pacta sunt servanda:
a. Clauza potrivit careia partile convin ca una dintre ele sa poata
denunta contractul cu executare succesiva, dupa inceperea
punerii lui in executare, fara acordul celeilalte
b. Incetarea contractului de mandat din pricina mortii
mandantului
c. Prelungirea efectelor unui contract cu executare succesiva prin
acordul partilor
69)
Teoria impreviziunii rebus sic stantibus
a. Constituie o exceptie de la principiul irevocabilitatii actului
juridic civil
b. Implica revizuirea efectelor actului juridic din cauza ruperii
echilibrului contractual in urma schimbarii imprejurarilor avute
in vede de parti in momentul incheierii actului juridic
c. Este reglementata expres in Codul Civil
70)
Nulitatea absoluta:

71)

a. Se impune intotdeauna cand actul este incheiat cu


nerespectarea unui drept de preemptiune
b. In principiu, atrage inlaturarea efectelor actului
c. Poate fi invocata doar de catre persoana al carei interes este
ocrotit prin norma juridica incalcata
Nulitatea relativa:
a. Se deosebeste de nulitatea absoluta prin aceea ca
sanctioneaza incalcarea si a altor norme decat normele
imperative
b. Nu poate fi invocata niciodata de procuror
c. Poate fi invocata, uneori, si de alte persoane decat partile
actului

72)
a.

b.
c.

73)
a.
b.
c.
74)
a.
b.
c.
75)
a.

b.
c.
76)
a.

In cazul viciilor ascunse:


Prescriptia incepe sa curga de la cunoasterea viciilor sau cel
mai tarziu la expirarea termenului de garantie legal, indiferent
de termenul de garantie convenit de parti
Termenul de prescriptie extinctiva este, intotdeauna, termenul
general de 3 ani
Prescriptia poate incepe sa curga si de la data implinirii
termenului garantie conventional, daca viciile nu au fost
cunoscute mai inainte
Are domiciliu legal persoana:
Declarata moarta prin hot. Jud.
Pusa sub interdictie prin hotarare judecatoreasca
Care este majora
Data prezumata a mortii:
Este data la care cel declarat mort a fost vazut ultima data in
viata
Este data pe care hotararea ramasa definitiva a stabilit-o ca
fiind cea a mortii
Este data pe care hotararea ramasa irevocabila a stabilit-o ca
fiind cea a mortii
Curatela se instituie:
De autoritatea tutelara sau instanta de tutela, daca, din cauza
batranetii, o persoana, desi capabila, nu poate, personal, sa isi
adm bunurile si, din motive temeinice, nu isi poate numi un
reprezentant sau un adm
Daca o persoana, fiind in concediu si plecat vreme indelungata
de la domiciliu nu a lasat un mandatar sau un adm genral
Daca o persoana a disparut fara a exista informatii despre ea
si nu a lasat un mandatar sau un adm general
Un act de stare civila:
Poate fi anulat si in temeiul unei decizii adm

77)

78)

b. Poate fi anulat doar in temeiul unei hotarari judecatoresti


definitive
c. Poate fi anulat doar in temeiul unei hotarari judecatoresti
nedefinitive
Starea civila se poate dovedi:
a. Doar prin acte de stare civila
b. Prin proba testimoniala, daca registrele de stare civila au fost
arhivate
c. Prin orice mijloc de proba, daca intocmirea actului de stare
civila a fost omisa
Resedinta:
a. Este locul unde persoana fizica declara, in scopuri fiscale, ca
isi are locuinta principala
b. Va fi considerata domiciliul daca acesta din urma este in
strainatate
c. Poate fi acolo une persoana are locuinta secundara

79)
a.
b.

c.

80)
a.
b.
c.

Ocrotirea majorului:
Are loc prin instituirea tutelei cand acesta nu are temporar
discernamant
Se concretizeaza prin posibilitatea anularii actelor incheiate de
persoana pusa sub interdictie judecatoreasca, chiar daca ar fi
avut discernamant la data incheierii lor
Se realizeaza prin instituirea curatelei, daca nu are
discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale,
din cauza alienatiei ori debilitatii mintale
Sunt actiuni in contestatie de stat:
Actiunea in stabilirea maternitatii
Actiunea de divort
Actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie