Sunteți pe pagina 1din 25

TABEL COMPARATIV

ORDONAN DE URGEN Nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea i completarea unor acte normative din
domeniul financiar-fiscal Publicat n: M. Of. Nr. 977 din 6 decembrie 2016 cu LEGEA Nr. 207/2015 privind Codul de
Procedur Fiscal n vigoare la data de 05.12.2016
ORDONAN DE URGEN Nr. 84 din 16 noiembrie Intrarea n vigoare
2016
1. Articolul 54 se modific i va avea urmtorul cuprins: 06.12.2016
" Art. 54 - Prevederi aplicabile actelor de executare i
Art. 54 - Prevederi aplicabile actelor de executare i altor acte emise de organele fiscale
altor acte emise de organele fiscale
Dispoziiile art. 46 - 48 i art. 53 se aplic n mod
Dispoziiile art. 46 alin. (6), art. 47, 48 i 53 se aplic n corespunztor i actelor de executare i altor acte emise de
mod corespunztor i actelor de executare i altor acte organele fiscale, cu excepia cazului n care prin lege se
emise de organele fiscale, cu excepia cazului n care prevede altfel."
prin lege se prevede altfel.
Codul de procedur fiscal 05.12.2016

Art. 46 - Coninutul i motivarea actului administrativ


fiscal
2. La articolul 92, alineatele (5), (6) i (8) se modific i 06.12.2016
vor avea urmtorul cuprins:
"(5) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv conform alin.
(5) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv se reactiveaz (1) lit. a), d) - g) se reactiveaz dac sunt ndeplinite, cumulativ,
dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii:
urmtoarele condiii:
a) i ndeplinete toate obligaiile declarative a) i ndeplinete toate obligaiile declarative prevzute de
lege;
prevzute de lege;
b) nu nregistreaz obligaii fiscale restante.
b) nu nregistreaz obligaii fiscale restante;
(6) n cazul contribuabilului/pltitorului prevzut la alin. (1)
c) organul fiscal central constat c funcioneaz la lit. d) - g), n vederea reactivrii, pe lng condiiile prevzute
domiciliul fiscal declarat.
la alin. (5), trebuie s nu se mai afle n situaia pentru care a
(6) n cazul contribuabilului/pltitorului prevzut la alin. fost declarat inactiv, conform meniunilor nscrise n registrele
(1) lit. d) - g), n vederea reactivrii, pe lng condiiile n care a fost nregistrat, precum n nicio alt situaie din cele
Art. 92 - Registrul
inactivi/reactivai

contribuabililor/pltitorilor

prevzute la alin. (5), trebuie s nu se mai afle n situaia prevzute la alin. (1) lit. d) - g).
pentru care a fost declarat inactiv, conform meniunilor ......................................................................................
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (5), (51) i (6),
nscrise n registrele n care a fost nregistrat.
contribuabilul/pltitorul pentru care s-a deschis procedura
insolvenei n form simplificat, contribuabilul/pltitorul care
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (5), a intrat n faliment sau contribuabilul/pltitorul pentru care s-a
contribuabilul/pltitorul pentru care s-a deschis procedura pronunat ori a fost adoptat o hotrre de dizolvare se
insolvenei n form simplificat, contribuabilul/pltitorul reactiveaz de organul fiscal central, la cererea acestora, dup
care a intrat n faliment sau contribuabilul/pltitorul pentru ndeplinirea obligaiilor declarative."
care s-a pronunat ori a fost adoptat o hotrre de
dizolvare se reactiveaz de organul fiscal central, la
cererea
acestora,
dup
ndeplinirea
obligaiilor
declarative.
3. La articolul 92, dup alineatul (5) se introduce un nou 06.12.2016
alineat, alineatul (51), cu urmtorul cuprins:
"(51) Contribuabilul/Pltitorul declarat inactiv conform alin.
(1) lit. b) i c) se reactiveaz dac sunt ndeplinite, cumulativ,
condiiile prevzute la alin. (5) i dac organul fiscal central
care a propus reactivarea constat c acesta funcioneaz la
domiciliul fiscal declarat."
Art. 103 - Depunerea declaraiei fiscale

4. La articolul 103, alineatul (1) se modific i va avea 06.12.2016


urmtorul cuprins:
(1) Declaraia fiscal se depune la registratura organului
"(1) Declaraia fiscal se depune la registratura organului
fiscal competent sau se comunic prin pot, cu confirmare de fiscal competent sau se comunic prin pot, cu confirmare de
primire. Declaraia fiscal poate fi transmis prin mijloace
primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme
electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la
electronice de transmitere la distan. n cazul creanelor fiscale
distan. n cazul creanelor fiscale administrate de organul
administrate de organul fiscal central, procedura privind
fiscal central, procedura privind transmiterea declaraiei fiscale transmiterea declaraiei fiscale prin mijloace electronice sau
prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de
prin sisteme electronice de transmitere la distan, precum i
transmitere la distan se stabilete prin ordin al preedintelui declaraiile fiscale care se transmit obligatoriu prin asemenea
A.N.A.F.
mijloace sau sisteme se stabilete prin ordin al preedintelui

A.N.A.F."
5. La articolul 163, alineatul (11) se modific i va avea 06.12.2016
urmtorul cuprins:
"(11) n cazul stingerii prin plat a obligaiilor fiscale,
(11) n cazul stingerii prin plat a obligaiilor fiscale, bugetare sau a altor sume colectate de instituii publice, n
condiiile legii, momentul plii este:
momentul plii este:
a) n cazul plilor n numerar, data nscris n documentul de
a) n cazul plilor n numerar, data nscris n documentul plat eliberat de organul fiscal, unitile Trezoreriei Statului,
de plat eliberat de organul fiscal, unitile Trezoreriei Statuluiinstituiile publice beneficiare care colecteaz sume n
sau organele ori persoanele abilitate de acestea;
condiiile legii sau instituii de credit care au ncheiate
convenii cu instituiile publice sau cu Trezoreria Statului n
condiiile prevzute prin acte normative specifice;
b) n cazul plilor n numerar efectuate la terminale i
echipamente de plat puse la dispoziia debitorilor de ctre
instituiile de credit, n cadrul serviciilor bancare oferite pentru
achitarea obligaiilor fiscale, bugetare sau a altor sume
colectate de instituii publice, n contul tranzitoriu deschis
conform conveniilor ncheiate cu Ministerul Finanelor
Publice, data nscris n documentul de plat eliberat de
terminalele sau echipamentele respective;
c) n cazul plilor efectuate prin mandat potal, data potei,
nscris pe mandatul potal. n cazul mandatelor potale
b) n cazul plilor efectuate prin mandat potal, data potei, transmise de unitile potale n sistem electronic, momentul
plii este data potei astfel cum este aceasta transmis prin
nscris pe mandatul potal;
sistemul electronic ctre Trezoreria Statului, potrivit normelor
metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului
comunicaiilor i pentru societatea informaional i al
ministrului finanelor publice;
d) n cazul plilor efectuate prin decontare bancar, inclusiv
internet banking, home banking, mobile banking sau alte
c) n cazul plilor efectuate prin decontare bancar, data la caremijloace de plat la distan puse la dispoziia debitorilor de
Art. 163 - Dispoziii privind efectuarea plii

bncile debiteaz contul persoanei care efectueaz plata peinstituiile de credit, inclusiv tranzaciile efectuate prin
baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceast intermediul contului tranzitoriu, data la care bncile debiteaz
informaie este transmis prin mesajul electronic de plat de contul persoanei care efectueaz plata pe baza instrumentelor
ctre instituia bancar iniiatoare, potrivit reglementrilor de decontare specifice, astfel cum aceast informaie este
specifice n vigoare, cu excepia situaiei prevzute la art. 177, transmis prin mesajul electronic de plat de ctre instituia
data putnd fi dovedit prin extrasul de cont;
bancar iniiatoare, potrivit reglementrilor specifice n
vigoare, cu excepia situaiei prevzute la art. 177;
e) n cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor
bancare, data la care a fost efectuat tranzacia, astfel cum este
d) n cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor confirmat prin procedura de autorizare a acesteia. n cazul
bancare, data la care a fost efectuat tranzacia, astfel cum este creanelor fiscale administrate de organul fiscal central,
confirmat prin procedura de autorizare a acesteia. n cazul procedura i tipurile de creane fiscale care pot fi pltite prin
creanelor fiscale administrate de organul fiscal central,intermediul cardurilor bancare se aprob prin ordin al
procedura i tipurile de creane fiscale care pot fi pltite prin ministrului finanelor publice."
intermediul cardurilor bancare se aprob prin ordin al
ministrului finanelor publice.
6. La articolul 163, dup alineatul (11) se introduc 06.12.2016
dousprezece noi alineate, alineatele (111) - (1112), cu
urmtorul cuprins:
"(111) Efectuarea plii i data plii pot fi dovedite, dac
legea nu prevede altfel, pe baza urmtoarelor documente:
a) documentul de plat pe suport hrtie, cum ar fi ordin de
plat, chitan sau mandat potal, n original sau n copie
certificat prin semntura olograf de ctre instituia prin care
s-a efectuat plata;
b) extrasul de cont, n original, emis de instituia de credit
sau de unitatea Trezoreriei Statului sau copia extrasului de cont
certificat prin semntura olograf de ctre instituia prin care sa efectuat plata;
c) documentul eliberat de terminalele i echipamentele de

plat puse la dispoziia debitorilor de instituiile de credit n


cadrul serviciilor bancare oferite pentru achitarea obligaiilor
fiscale n contul tranzitoriu deschis conform conveniilor
ncheiate cu Ministerul Finanelor Publice n condiiile legii,
semnate de ctre debitor cu semntura olograf. n acest
document debitorul i va completa adresa de domiciliu, adresa
de e-mail i numrul de telefon la care poate fi contactat;
d) documentul de plat sau extrasul de cont pe suport hrtie,
semnate de ctre debitor cu semntura olograf, n cazul
plilor efectuate prin internet banking, home banking, mobile
banking sau alte mijloace de plat la distan, coninnd toate
informaiile aferente plii efectuate. n acest document
debitorul i va completa adresa de domiciliu, adresa de e-mail
i numrul de telefon la care poate fi contactat;
e) documentul de plat editat pe suport hrtie coninnd toate
informaiile aferente plii efectuate, semnat de ctre debitor cu
semntura olograf, n cazul plilor efectuate online utiliznd
cardul bancar n cadrul sistemelor de plat aparinnd
instituiilor publice sau n cadrul altor sisteme de plat
reglementate de acte normative n vigoare. n acest document
debitorul i va completa adresa de domiciliu, adresa de e-mail
i numrul de telefon la care poate fi contactat;
f) mandatul potal editat pe suport hrtie, coninnd toate
informaiile aferente plii efectuate, semnat de ctre debitor cu
semntura olograf. n acest document debitorul i va
completa adresa de domiciliu, adresa de e-mail i numrul de
telefon la care poate fi contactat;
g) declaraia pe propria rspundere completat pe suport
hrtie n formatul solicitat de instituia public, coninnd toate
informaiile aferente plii efectuate i semnat de ctre debitor
cu semntura olograf, n cazul plilor efectuate prin
mijloacele de plat prevzute la lit. c) - f), n care debitorul i

va completa adresa de domiciliu, adresa de e-mail i numrul


de telefon la care poate fi contactat.
(112) Instituiile publice care presteaz serviciile publice sau
colecteaz sumele cuvenite bugetului general consolidat pot
accepta comunicarea de ctre debitori, prin mijloace
electronice, a dovezii plii prevzute la alin. (111), n condiiile
i n formatul stabilite de acestea, cu condiia verificrii
ulterioare a ncasrii n conturile de disponibiliti sau de
venituri bugetare ale acestora, pe baza extraselor de cont
eliberate de unitile Trezoreriei Statului, n condiiile i n
termenul prevzute la alin. (113).
(113) n situaia prezentrii de ctre debitor, ca dovad a
plii a documentelor prevzute la alin. (111) lit. c) - g) semnate
olograf de ctre acesta, i n cazurile prevzute la alin. (11 2),
instituia public are obligaia verificrii ncasrii sumelor
respective n termen de maximum 180 de zile de la data
prestrii serviciului/acceptrii ca dovad a plii a respectivelor
documente. n cadrul acestui termen, pentru eventualele sume
neregsite n extrasele de cont, instituia public evideniaz n
contabilitate creana asupra debitorului i solicit acestuia
informaii suplimentare n legtur cu plata la adresa de
domiciliu, adresa de e-mail sau la numrul de telefon indicate
de acesta n documentul prezentat n scopul dovedirii plii. n
cadrul aceluiai termen, instituia public poate solicita
confirmarea plii instituiei de credit sau unitii Potei
Romne care a iniiat plata. Confirmarea scris a efecturii
plii de ctre instituia prin care s-a iniiat plata trebuie s
cuprind toate informaiile aferente plii efectuate. Instituiile
publice pot stabili prin normele proprii prevzute la alin. (119)
acceptarea transmiterii prin e-mail a acestui document.
(114) n situaia n care pltitorul difer de debitorul pentru
care s-a efectuat plata, n documentele prevzute la alin. (111)

lit. c) - g) se completeaz adresa de domiciliu, adresa de e-mail


i numrul de telefon la care poate fi contactat debitorul i se
semneaz olograf de ctre acesta. Prin semnarea de ctre
debitor acesta i asum c plata efectuat este pentru sine. n
cazul debitorilor reprezentai, n numele acestora semneaz
reprezentantul legal.
(115) n cazul n care, n termen de 180 de zile de la data
prestrii serviciului/data acceptrii ca dovad a plii a
documentelor prevzute la alin. (111), sumele nscrise n aceste
documente nu se regsesc ncasate sau acestea nu au fost
confirmate de instituiile prin care s-a iniiat plata, instituia
public emite i comunic debitorului o decizie de recuperare
care reprezint titlu executoriu i cuprinde elementele
prevzute la art. 226 alin. (8). Pentru sumele individualizate n
decizia de recuperare se datoreaz obligaii fiscale accesorii,
potrivit cap. III al titlului VII, din ziua urmtoare datei prestrii
serviciului sau datei scadenei, dup caz, i pn la data
stingerii acestor sume inclusiv, aceast meniune nscriindu-se
n decizie. n cazul n care executarea silit se efectueaz de
organele fiscale, obligaiile fiscale accesorii se fac venit la
bugetul de stat, n cazul n care executarea silit se efectueaz
de organul fiscal central, sau la bugetele locale, n cazul n care
executarea silit se efectueaz de organul fiscal local.
(116) Prin excepie de la prevederile art. 226 alin. (10) - (13),
n cazul n care executarea silit se efectueaz de organele
fiscale, sumele recuperate n cadrul procedurii de executare
silit reprezentnd obligaii principale se vireaz integral ntrun cont distinct al instituiei publice care a prestat serviciul
public deschis la unitatea Trezoreriei Statului, n scopul
stingerii debitelor nregistrate n contabilitatea acesteia i a
virrii sumelor ctre bugetele sau beneficiarii crora se cuvin.
(117) Informaiile minime obligatorii privind efectuarea plii

n baza documentelor acceptate ca dovad a plii, prevzute la


alin. (111) i procedura de restituire a sumelor ncasate de
instituiile publice care presteaz serviciile publice se stabilesc
astfel:
a) prin ordin al ministrului finanelor publice, n cazul
instituiilor publice care fac parte din administraia public
central;
b) prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice, n
cazul instituiilor publice care fac parte din administraia
public local.
(118) n aplicarea prevederilor alin. (112) - (117) pot fi emise
instruciuni aprobate prin ordin comun al ministrului finanelor
publice i al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei
publice.
(119) Procedura de verificare a sumelor ncasate pentru care
au fost acceptate ca dovad a plii documentele de la alin.
(113) se aprob prin norme proprii de ctre instituiile publice.
Instituiile publice pot aproba norme proprii de verificare a
sumelor ncasate i pentru situaiile n care dovada plii este
cea prevzut la alin. (111) lit. a) i b).
(1110) Instituiile publice care presteaz serviciile publice pot
dezvolta sisteme centralizate care s permit facilitarea
verificrii ncasrii sumelor colectate. Procedura de funcionare
i de administrare a sistemelor centralizate se aprob prin
hotrre a Guvernului.
(1111) Pn la aprobarea ordinelor prevzute la alin. (117)
informaiile aferente identificrii plilor sunt cele prevzute n
documentele de plat prevzute de normele legale n vigoare la
data efecturii plii.
(1112) Utilizarea informaiilor solicitate potrivit alin. (111) se
realizeaz cu respectarea legislaiei privind prelucrarea datelor

cu caracter personal."
7. La articolul 165 alineatul (3), litera b) se modific i va06.12.2016
avea urmtorul cuprins:
(3) n scopul stingerii obligaiilor fiscale, vechimea
Art.
VIII
- (1)
acestora se stabilete astfel:
"b) n funcie de data comunicrii, pentru diferenele dePrevederile art. II pct. 7
obligaii
fiscale principale stabilite de organul fiscal competent,se
b) n funcie de termenul de plat prevzut la art. 156
aplic
deciziilor
alin. (1), pentru diferenele de obligaii fiscale principale precum i pentru obligaiile fiscale accesorii;".
comunicate dup data
stabilite de organul fiscal competent, precum i pentru
intrrii n vigoare a art.
obligaiile fiscale accesorii;
II.
Art. 165 - Ordinea stingerii obligaiilor fiscale

Art. 169 - Prevederi speciale privind rambursarea 8. La articolul 169, dup alineatul (8) se introduc dou06.12.2016
noi alineate, alineatele (9) i (10), cu urmtorul cuprins:
taxei pe valoarea adugat
VIII
- (2)
"(9) n cazul inspeciei fiscale anticipate, efectuate pentru Art.
soluionarea deconturilor cu sum negativ de TVA, prinPrevederile art. II pct. 8
excepie de la prevederile art. 117, perioada supus inspeciei se aplic deconturilor cu
fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale n care s-au sum negativ de TVA cu
derulat operaiunile care au generat soldul sumei negative a opiune de rambursare
pentru care inspecia
taxei. Dispoziiile art. 94 alin. (3) rmn aplicabile.
(10) n situaia n care se constat indicii privind fiscal ncepe dup data
nerespectarea legislaiei fiscale ori stabilirea incorect aintrrii n vigoare a art.
obligaiilor fiscale, prin operaiuni care s-au desfurat n afaraII.
perioadei prevzute la alin. (9), inspecia fiscal se extinde
corespunztor, cu respectarea prevederilor art. 117."
9. La articolul 213, alineatul (13) se modific i va avea 06.12.2016
urmtorul cuprins:
(3)
"(13) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea Art. VIII Prevederile
art.
II
pct.
9
13) mpotriva deciziei prin care se dispune instituirea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
msurilor asigurtorii, prevzute la alin. (4), cel interesat completrile ulterioare, mpotriva deciziei prin care se dispune se aplic deciziilor de
poate face contestaie la instana de contencios instituirea msurilor asigurtorii, prevzute la alin. (4), cel instituire a msurilor
interesat poate face contestaie, n termen de 30 de zile de la asigurtorii comunicate
administrativ competent.
Art. 213 - Poprirea i sechestrul asigurtor

comunicare, la instana de contencios administrativdup data intrrii


competent, fr a fi necesar parcurgerea proceduriivigoare a art. II.
prealabile."

10. La articolul 220, alineatele (21) i (4) se modific i vor06.12.2016


avea urmtorul cuprins:
"(21) Prin excepie de la prevederile alin. (2), prin ordin al
(21) Prin excepie de la prevederile alin. (2), cazurile speciale preedintelui A.N.A.F. care se public n Monitorul Oficial al
de executare silit, precum i structura abilitat cu ducerea la Romniei, Partea I, se stabilesc:
a) cazurile speciale de executare silit, precum i structura
ndeplinire a msurilor asigurtorii i efectuarea procedurii de
executare silit se stabilesc prin ordin al preedintelui A.N.A.F. abilitat cu ducerea la ndeplinire a msurilor asigurtorii i
efectuarea procedurii de executare silit;
b) alte organe fiscale pentru ndeplinirea unor acte de
executare silit, precum i pentru valorificarea bunurilor
confiscate, gajate/ipotecate sau sechestrate potrivit legii, prin
procese electronice masive.
........................................................................................
(4) Organele prevzute la alin. (2) i (3) sunt denumite n
(4) Organele prevzute la alin. (2) i (3) sunt denumite n
continuare organe de executare silit."
continuare organe de executare silit.
Art. 220 - Organele de executare silit

Art. 229 - Precizarea naturii debitului


n toate actele de executare silit trebuie s se indice titlul
executoriu i s se arate natura i cuantumul debitului ce face
obiectul executrii.

11. Articolul 229 se modific i va avea urmtorul06.12.2016


cuprins:
"Art. 229 - Precizarea naturii debitului
n toate actele de executare silit, cu excepia celor care
privesc poprirea bancar, trebuie s se indice titlul executoriu i
s se arate natura i cuantumul debitului ce face obiectul
executrii."

Art. 235 - Suspendarea executrii silite n cazul 12. La articolul 235, dup alineatul (5) se introduce un 06.12.2016
depunerii unei scrisori de garanie/poli de asigurare nou alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
VIII
"(6) Pe toat perioada suspendrii executrii silite potrivitArt.
de garanie

(4)

prezentului articol, pentru creanele fiscale ce fac obiectul Prevederile art. II pct. 12
suspendrii organul fiscal nu emite i nu comunic deciziise aplic i n cazul
referitoare la obligaiile fiscale accesorii."
suspendrilor executrii
silite, ca urmare a
depunerii unei scrisori de
garanie/polie
de
asigurare de garanie, n
curs la data intrrii n
vigoare
a
art.
II.
Deciziile referitoare la
obligaiile
fiscale
accesorii emise anterior
intrrii n vigoare a art. II
rmn
supuse
reglementrilor
n
vigoare la data emiterii
acestora.
Art. 236 - Executarea silit a sumelor ce se cuvin 13. La articolul 236, alineatele (4) i (7) se modific i vor 06.12.2016
avea urmtorul cuprins:
debitorilor
"(4) Sumele ce reprezint venituri bneti ale debitorului
(4) Sumele ce reprezint venituri bneti ale debitorului persoan fizic, realizate ca angajat, pensiile de orice fel,
persoan fizic, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum i ajutoarele sau indemnizaiile cu destinaie special
precum i ajutoarele sau indemnizaiile cu destinaie sunt supuse urmririi de ctre pltitorul venitului numai potrivit
special sunt supuse urmririi numai n condiiiledispoziiilor Codului de procedur civil, republicat, cu
prevzute de Codul de procedur civil, republicat.
modificrile ulterioare.
.......................................................................
(7) Poprirea nfiinat anterior, ca msur asigurtorie,
devine executorie potrivit art. 213 alin. (3). n acest caz organul
(7) Poprirea nfiinat anterior, ca msur asigurtorie, fiscal transmite terului poprit o adres de nfiinare a popririi
devine executorie prin comunicarea copiei certificate de executorii. Totodat, despre aceast msur va fi ntiinat i
pe titlul executoriu, fcut terului poprit, i ntiinarea debitorul."

despre aceasta a debitorului.


Art. 247 - Modaliti de valorificare a bunurilor
sechestrate

14. La articolul 247, alineatul (7) se abrog.

06.12.2016

15. La articolul 250 alineatul (4), litera l) se abrog.

06.12.2016

(7) Vnzarea bunurilor sechestrate se face numai ctre


persoane fizice sau juridice care nu au obligaii fiscale
restante.
Art. 250 - Vnzarea bunurilor sechestrate la licitaie
(4) Anunul privind vnzarea cuprinde urmtoarele
elemente:
l) meniunea c toi cei interesai n cumprarea bunurilor
trebuie s prezinte dovada emis de organele fiscale c
nu au obligaii fiscale restante;
Art. 257 - Sumele realizate din executare silit

16. La articolul 257, alineatul (2) se modific i va avea 06.12.2016


urmtorul cuprins:
(2) Sumele realizate din executare silit potrivit alin. (1) "(2) Sumele realizate din executare silit potrivit alin. (1)
sting creanele fiscale n ordinea vechimii titlurilor executorii,sting creanele fiscale n ordinea vechimii titlurilor executorii,
cu excepia situaiei prevzute la art. 230 alin. (3) - (6). ncu excepia sumelor realizate prin poprire. n cadrul titlului
cadrul titlului executoriu se sting mai nti creanele fiscaleexecutoriu se sting mai nti creanele fiscale principale, n
principale, n ordinea vechimii, i apoi creanele fiscale ordinea vechimii, i apoi creanele fiscale accesorii, n ordinea
accesorii, n ordinea vechimii. Prevederile art. 165 alin. (3) vechimii. Prevederile art. 165 alin. (3) referitoare la ordinea
referitoare la ordinea vechimii sunt aplicabile n modvechimii sunt aplicabile n mod corespunztor. Sumele realizate
corespunztor. Sumele realizate ca urmare a popririi prevzuteca urmare a popririi sting creanele fiscale n ordinea vechimii
la art. 230 alin. (3) - (6) sting creanele fiscale incluse ntitlurilor executorii, pentru care s-a nfiinat poprirea."
titlurile executorii pentru care s-a aplicat aceast msur.
Art. 272 - Organul competent
*)

17. La articolul 272, alineatele (1) - (5) se modific i vor 06.12.2016


avea urmtorul cuprins:

(1) Contestaiile formulate mpotriva deciziilor de impunere, a


"(1) Contestaiile formulate mpotriva deciziilor de Art. VIII (5)
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor Prevederile art. II pct. 17
a deciziilor pentru regularizarea situaiei emise n conformitatede impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaiei emise n se aplic contestaiilor
cu legislaia n materie vamal, a msurii de diminuare a conformitate cu legislaia n materie vamal, a msurii dedepuse dup data intrrii
pierderii fiscale stabilite prin dispoziie de msuri, precum idiminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de modificaren vigoare a art. II.
mpotriva deciziei de reverificare se soluioneaz de ctre a bazei de impunere, precum i mpotriva deciziei de
structurile specializate de soluionare a contestaiilor.
reverificare se soluioneaz de ctre structurile specializate de
(2) Structura specializat de soluionare a contestaiilor dinsoluionare a contestaiilor.
cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice n a (2) Structurile specializate de soluionare a contestaiilor din
cror raz teritorial i au domiciliul fiscal contestatarii este cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice n a
competent pentru soluionarea contestaiilor ce au ca obiect: cror raz teritorial i au domiciliul fiscal contestatarii sunt
a) creane fiscale n cuantum de pn la 5 milioane lei;
competente pentru soluionarea contestaiilor ce au ca obiect:
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de a) creane fiscale n cuantum de pn la 1 milion lei;
pn la 5 milioane lei i deciziile de reverificare, cu excepia b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de
celor pentru care competena de soluionare aparine direciei pn la 1 milion lei;
generale prevzute la alin. (5).
c) deciziile de reverificare, cu excepia celor pentru care
competena de soluionare aparine direciei generale prevzute
la alin. (5);
d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente
creanelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate i pentru care competena de soluionare a
contestaiei revine structurii specializate de soluionare a
contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale ale
(3) Structura specializat de soluionare a contestaiilor dinfinanelor publice.
cadrul Direciei Generale de Administrare a Marilor (3) Structura specializat de soluionare a contestaiilor din
Contribuabili este competent s soluioneze contestaiilecadrul Direciei Generale de Administrare a Marilor
formulate de marii contribuabili ce au ca obiect:
Contribuabili este competent s soluioneze contestaiile
a) creane fiscale n cuantum de pn la 5 milioane lei, cuformulate de marii contribuabili ce au ca obiect:
excepia celor emise n conformitate cu legislaia n materie a) creane fiscale n cuantum de pn la 1 milion lei;
vamal pentru care competena de soluionare aparine direciei
generale prevzute la alin. (5);

b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de


pn la 5 milioane lei.
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de pn
la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepia celor pentru care
competena de soluionare aparine direciei generale prevzute
la alin. (5);
d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente
creanelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate i pentru care competena de soluionare a
contestaiei revine structurii specializate de soluionare a
contestaiilor din cadrul Direciei Generale de Administrare a
(4) Contestaiile formulate de contribuabilii nerezideni care nuMarilor Contribuabili.
au pe teritoriul Romniei un sediu permanent ce au ca obiect (4) Contestaiile formulate de contribuabilii nerezideni care
creane fiscale n cuantum de pn la 5 milioane lei senu au pe teritoriul Romniei un sediu permanent ce au ca obiect
soluioneaz de structura specializat de soluionare acreane fiscale n cuantum de pn la 1 milion lei se
contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale alesoluioneaz de structura specializat de soluionare a
finanelor publice/Direcia General de Administrare a Marilor contestaiilor din cadrul direciilor generale regionale ale
Contribuabili competent pentru administrarea creanelorfinanelor publice/Direcia General de Administrare a Marilor
respectivului contribuabil nerezident. n cazul n careContribuabili competent pentru administrarea creanelor
competena de administrare a creanelor datorate derespectivului contribuabil nerezident.
contribuabilul nerezident revine Direciei Generale de
Administrare a Marilor Contribuabili, iar contestaiile au ca
obiect creane fiscale n cuantum de 5 milioane lei sau mai
mare, competena de soluionare a contestaiilor revine direciei
generale prevzute la alin. (5).
(5) Direcia general de soluionare a contestaiilor din
cadrul A.N.A.F. este competent pentru soluionarea(5) Direcia general de soluionare a contestaiilor din cadrul
contestaiilor care au ca obiect:
A.N.A.F. este competent pentru soluionarea contestaiilor
a) creane fiscale n cuantum de 5 milioane lei sau mai mare; care au ca obiect:
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de 5 a) creane fiscale n cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
milioane lei sau mai mare;
b) msura de diminuare a pierderii fiscale n cuantum de 1

c) decizia de reverificare, n cazul contestaiilor formulate de milion lei sau mai mare;
marii contribuabili;
d) creane fiscale i msura de diminuare a pierderii fiscale
indiferent de cuantum, precum i decizia de reverificare, n c) creane fiscale i msura de diminuare a pierderii fiscale
cazul contestaiilor formulate de contribuabili mpotriva actelor indiferent de cuantum, precum i decizia de reverificare, n
emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
cazul contestaiilor formulate de contribuabili mpotriva actelor
e) deciziile de regularizare emise n conformitate cuemise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
legislaia n materie vamal, n cazul contestaiilor formulate de d) creanele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente
marii contribuabili, indiferent de cuantum.
creanelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere contestate i pentru care competena de soluionare a
contestaiei revine Direciei generale de soluionare a
contestaiilor din cadrul A.N.A.F."
Art. 286 - Definiii
18. La articolul 286, litera i) se modific i va avea 01.01.2017
n sensul prezentului capitol, termenii i expresiile de mai jos urmtorul cuprins:
au urmtoarea semnificaie:
automat: 1. n sensul art. 291 alin.
i) schimb de informaii automat - comunicarea "i) schimb de informaii
1
sistematic a informaiilor predefinite referitoare la(1) i al art. 291 , comunicarea sistematic a informaiilor
rezidenii din alte state membre ctre statul membru depredefinite ctre alt stat membru, fr cerere prealabil, la
reziden relevant, fr cerere prealabil, la intervale intervale regulate prestabilite. n sensul art. 291 alin. (1),
regulate prestabilite. n sensul art. 291, informaiile prin informaii disponibile se nelege informaiile din dosarele
disponibile se refer la informaii din dosarele fiscale ale fiscale ale statelor membre care comunic informaiile
statelor membre care comunic informaiile respective,respective, ce pot fi accesate n conformitate cu procedurile de
care pot fi accesate n conformitate cu procedurile de colectare i procesare a informaiilor din acel stat membru.
colectare i procesare a informaiilor din acel stat 2. n sensul art. 291 alin. (4), comunicarea sistematic a
membru. n sensul art. 291 alin. (4) i (7), al art. 304 alin. informaiilor predefinite referitoare la rezidenii din alte state
(2) i al art. 308 alin. (2) i (3), orice termen scris cu membre ctre statul membru de reziden relevant, fr cerere
iniial majuscul are sensul atribuit conform definiiilor prealabil, la intervale regulate prestabilite. n sensul art. 291
corespunztoare prevzute n anexa nr. 1 la prezentul alin. (4) i (7), al art. 304 alin. (2) i al art. 308 alin. (2) i (3),
orice termen scris cu iniial majuscul are sensul atribuit
cod;
conform definiiilor corespunztoare prevzute n anexa nr. 1 la

prezentul cod.
3. n sensul oricror altor dispoziii din prezentul capitol, cu
excepia art. 291 alin. (1) i (4) i art. 2911, comunicarea
sistematic de informaii predefinite furnizate n conformitate
cu pct. 1 i 2;".
19. La articolul 286, dup litera m) se introduc ase noi 01.01.2017
litere, literele n)-), cu urmtorul cuprins:
"n) decizie fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau aciune cu
efecte similare, inclusiv o decizie emis(), modificat() sau
rennoit() n contextul unui control fiscal i care ndeplinete,
cumulativ, urmtoarele condiii:
1. este emis, modificat sau rennoit de ctre sau n numele
guvernului sau al autoritii fiscale a unui stat membru sau de
ctre subdiviziunile teritoriale sau administrative ale statului
membru, inclusiv autoritile locale, indiferent dac aceasta
este efectiv utilizat;
2. este emis, modificat sau rennoit la adresa unei anumite
persoane sau a unui anumit grup de persoane i pe care aceast
persoan sau acest grup de persoane are dreptul s se bazeze;
3. se refer la interpretarea sau aplicarea unei dispoziii
legale sau administrative privind administrarea sau aplicarea
normelor legale naionale referitoare la impozitele din statul
membru sau din subdiviziunile teritoriale sau administrative ale
statului membru, inclusiv autoritile locale;
4. se refer la o tranzacie transfrontalier sau la ntrebarea
dac activitile desfurate de o persoan ntr-o alt jurisdicie
genereaz sau nu un sediu permanent; i
5. este luat anterior tranzaciilor sau activitilor dintr-o alt
jurisdicie care au potenialul de a genera un sediu permanent

sau anterior depunerii declaraiei fiscale pentru perioada n care


a avut loc tranzacia sau seria de tranzacii sau activiti.
Tranzaciile transfrontaliere pot include, fr a se limita la
acestea, realizarea de investiii, furnizarea de bunuri, servicii,
finanare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale i
nu trebuie neaprat s implice n mod direct persoana creia i
se adreseaz decizia fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier;
o) acord prealabil privind preul de transfer - orice acord,
comunicare sau orice alt instrument sau aciune cu efecte
similare, inclusiv unul(una) emis(), modificat() sau
rennoit() n contextul unui control fiscal i care ndeplinete,
cumulativ, urmtoarele condiii:
1. este emis(), modificat() sau rennoit() de ctre sau n
numele guvernului sau al autoritii fiscale din unul sau mai
multe state membre, inclusiv al oricrei subdiviziuni teritoriale
sau administrative din acestea, inclusiv autoriti locale,
indiferent dac acesta (aceasta) este efectiv utilizat ();
2. este emis(), modificat() sau rennoit() la adresa unei
anumite persoane sau a unui grup de persoane i pe care aceast
persoan sau grup de persoane are dreptul s se bazeze; i
3. stabilete, anterior tranzaciilor transfrontaliere ntre
ntreprinderi asociate, un set corespunztor de criterii pentru
stabilirea preurilor de transfer pentru aceste tranzacii sau
determin atribuirea profiturilor ctre un sediu permanent;
p) ntreprinderi asociate - o ntreprindere care particip
direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul
unei alte ntreprinderi sau cnd aceleai persoane particip
direct sau indirect la conducerea, la controlul sau la capitalul
ntreprinderilor;
r) preurile de transfer - preurile la care o ntreprindere
transfer bunuri corporale i necorporale sau ofer servicii

ntreprinderilor asociate, iar "stabilirea preurilor de transfer" se


interpreteaz n consecin;
s) tranzacie transfrontalier:
1. n sensul lit. n) - o tranzacie sau o serie de tranzacii n
care:
(i) nu toate prile la tranzacie sau la seria de
tranzacii au rezidena fiscal n statul membru care
emite, modific sau rennoiete decizia fiscal anticipat
cu aplicare transfrontalier;
(ii) oricare dintre prile la tranzacie sau la seria de
tranzacii are n acelai timp rezidena fiscal n mai
mult de o jurisdicie;
(iii) una dintre prile la tranzacie sau la seria de
tranzacii i desfoar activitatea ntr-o alt jurisdicie
prin intermediul unui sediu permanent i tranzacia sau
seria de tranzacii constituie o parte sau totalitatea
activitii la sediul permanent. O tranzacie sau o serie
de tranzacii transfrontaliere include, de asemenea,
msurile luate de ctre o persoan n ceea ce privete
activitile comerciale din alt jurisdicie pe care
persoana respectiv le desfoar prin intermediul unui
sediu permanent; sau
(iv) tranzaciile sau seriile de tranzacii respective au
un impact transfrontalier;
2. n sensul lit. o) - r) - o tranzacie sau o serie de tranzacii
care implic ntreprinderi asociate care nu i au toate rezidena
fiscal pe teritoriul aferent unei singure jurisdicii sau o
tranzacie sau o serie de tranzacii care au un impact
transfrontalier;
) ntreprindere - n sensul lit. o)-s), orice form de
desfurare a unei activiti comerciale."

Art. 291 - Sfera de aplicare i condiiile schimbului 20. La articolul 291, alineatul (5) se abrog.
automat obligatoriu de informaii

01.01.2017

(5) nainte de data de 1 iulie 2016, autoritatea


competent din Romnia pune la dispoziia Comisiei
Europene, n fiecare an, statistici cu privire la volumul
schimburilor automate i, n msura posibilului, informaii
cu privire la costurile i beneficiile administrative i de alt
natur relevante legate de schimburile care au avut loc i
orice poteniale modificri att pentru administraiile
fiscale, ct i pentru teri.
21. Dup articolul 291 se introduc dou noi articole, 01.01.2017
articolele 2911 i 2912, cu urmtorul cuprins:
"Art. 2911 - Domeniul de aplicare i condiiile schimbului
obligatoriu de informaii privind deciziile fiscale anticipate
cu aplicare transfrontalier i acordurile prealabile privind
preul de transfer
(1) n cazul n care autoritatea competent din Romnia
emite, modific sau rennoiete o decizie fiscal anticipat cu
aplicare transfrontalier sau un acord prealabil privind preul de
transfer dup data de 31 decembrie 2016, aceasta comunic,
prin schimb automat, informaii cu privire la acest lucru
autoritilor competente din toate celelalte state membre,
precum i Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor de la
alin. (9), n conformitate cu msurile practice aplicabile
adoptate n temeiul art. 304.
(2) n conformitate cu msurile practice aplicabile adoptate
n temeiul art. 304, autoritatea competent din Romnia
comunic informaii i autoritilor competente din toate
celelalte state membre, precum i Comisiei Europene, cu
respectarea prevederilor de la alin. (9), referitoare la deciziile

fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier i la acordurile


prealabile privind preul de transfer emise, modificate sau
rennoite ntr-un termen care ncepe cu 5 ani naintea datei de 1
ianuarie 2017, astfel:
a) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acordurile prealabile privind preul de
transfer care au fost emise, modificate sau rennoite ntre 1
ianuarie 2012 i 31 decembrie 2013, comunicarea are loc dac
acestea erau valabile la data de 1 ianuarie 2014;
b) pentru deciziile fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acordurile prealabile privind preul de
transfer care sunt emise, modificate sau rennoite ntre 1
ianuarie 2014 i 31 decembrie 2016, comunicarea are loc
indiferent dac acestea sunt valabile la data de 1 ianuarie 2017.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), autoritatea
competent din Romnia nu va comunica informaiile privind
deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier i
acordurile prealabile privind preul de transfer emise,
modificate sau rennoite nainte de 1 aprilie 2016 la adresa unei
anumite persoane sau a unui anumit grup de persoane care nu
desfoar n principal activiti financiare sau de investiii, dar
care are o cifr de afaceri anual net la nivelul ntregului grup,
conform definiiei de la art. 2 pct. 5 din Directiva 2013/34/UE a
Parlamentului European i a Consiliului, care nu depete
echivalentul n lei a 40.000.000 euro pe parcursul exerciiului
financiar care preced datei emiterii, modificrii sau rennoirii
respectivelor decizii fiscale anticipate cu aplicare
transfrontalier i acorduri prealabile privind preul de transfer.
(4) Acordurile prealabile privind preul de transfer bilaterale
sau multilaterale cu ri tere se exclud din domeniul de
aplicare al schimbului automat de informaii n cazul n care
acordul internaional privind impozitarea n temeiul cruia a

fost negociat acordul prealabil privind preul de transfer nu


permite divulgarea sa ctre teri. Aceste acorduri prealabile
privind preul de transfer bilaterale sau multilaterale vor fi
schimbate n temeiul art. 292 n cazul n care acordul n temeiul
cruia a fost negociat acordul prealabil privind preul de
transfer permite divulgarea acestora, iar autoritatea competent
a rii tere acord permisiunea ca informaiile s fie divulgate.
(5) n cazul n care acordurile prealabile privind preul de
transfer bilaterale sau multilaterale sunt excluse de la schimbul
automat de informaii potrivit alin. (4), informaiile prevzute
la alin. (8), menionate n cererea care conduce la emiterea unui
astfel de acord prealabil privind preul de transfer bilateral sau
multilateral, fac n schimb obiectul unui schimb n temeiul alin.
(1) - (3).
(6) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplic n cazul n care o
decizie fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier implic i
se refer exclusiv la afacerile fiscale ale uneia sau mai multor
persoane fizice.
(7) Schimbul de informaii se desfoar dup cum urmeaz:
a) pentru informaiile comunicate potrivit prevederilor alin.
(1), n termen de 3 luni de la ncheierea semestrului din anul
calendaristic n care a fost emis/emis, modificat/modificat
sau rennoit/rennoit decizia fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau acordul prealabil privind preul de transfer;
b) pentru informaiile comunicate potrivit prevederilor alin.
(2) i (3), nainte de data de 1 ianuarie 2018.
(8) Informaiile comunicate de ctre autoritatea competent
din Romnia n conformitate cu prevederile alin. (1) - (3)
cuprind urmtoarele:
a) identitatea persoanei, alta dect o persoan fizic, i, dac
este cazul, a grupului de persoane din care aceasta face parte;
b) un rezumat al coninutului deciziei fiscale anticipate cu

aplicare transfrontalier sau al acordului prealabil privind preul


de transfer, inclusiv o descriere a activitilor comerciale sau a
tranzaciei sau seriei de tranzacii relevante, prezentat n
termeni abstraci, fr s conduc la divulgarea unui secret
comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu
comercial ori a unor informaii a cror divulgare ar fi contrar
politicii publice;
c) data emiterii, modificrii sau rennoirii deciziei fiscale
anticipate cu aplicare transfrontalier sau a acordului prealabil
privind preul de transfer;
d) data ncetrii perioadei de valabilitate a deciziei fiscale
anticipate cu aplicare transfrontalier sau a acordului prealabil
privind preul de transfer, n cazul n care aceasta este
specificat;
e) data ncetrii perioadei de valabilitate a deciziei fiscale
anticipate cu aplicare transfrontalier sau a acordului prealabil
privind preul de transfer, n cazul n care aceasta este
specificat;
f) tipul de decizie fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau de acord prealabil privind preul de
transfer;
g) valoarea tranzaciei sau a seriei de tranzacii aferente
deciziei fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier sau
acordului prealabil privind preul de transfer dac o astfel de
valoare este menionat n decizia fiscal anticipat cu aplicare
transfrontalier sau n acordul prealabil privind preul de
transfer;
h) descrierea setului de criterii utilizate pentru a stabili
preurile de transfer sau preul de transfer n sine, n cazul unui
acord prealabil privind preul de transfer;
i) identificarea metodei utilizate pentru a stabili preurile de
transfer sau preul de transfer n sine, n cazul unui acord

prealabil privind preul de transfer;


j) identificarea celorlalte state membre, dac exist, care pot
fi vizate de decizia fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier
sau de acordul prealabil privind preul de transfer;
k) identificarea oricrei persoane, alta dect o persoan
fizic, din celelalte state membre, dac exist, care poate s fie
afectat de decizia fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier
sau de acordul prealabil privind preul de transfer (indicnd
statele membre de care sunt legate persoanele afectate);
l) precizarea dac informaiile comunicate se bazeaz pe
decizia fiscal anticipat cu aplicare transfrontalier sau pe
acordul prealabil privind preul de transfer n sine sau sunt
furnizate ca urmare a cererii menionate la alin. (5).
(9) Informaiile definite la alin. (8) lit. a), b), h) i k) nu se
comunic Comisiei Europene.
(10) Autoritatea competent din Romnia confirm primirea
informaiilor comunicate n temeiul alin. (8) lit. j), dac este
posibil prin mijloace electronice, autoritii competente care lea furnizat, fr ntrziere i, n orice caz, n cel mult 7 zile
lucrtoare de la primire. Aceast msur se aplic pn cnd
registrul central securizat la nivel de stat membru devine
funcional.
(11) Autoritatea competent din Romnia poate, n
conformitate cu art. 288 i art. 304 alin. (3), s solicite
informaii suplimentare, inclusiv textul integral al unei decizii
fiscale anticipate cu aplicare transfrontalier sau al unui acord
prealabil privind preul de transfer.
Art. 2912 - Statistici privind schimburile automate
01.01.2017
Pn la 1 ianuarie 2018, autoritatea competent din Romnia
pune la dispoziia Comisiei Europene statistici anuale cu privire
la volumul schimburilor automate prevzute la art. 291 i

2911 i, n msura posibilului, informaii cu privire la costurile


i beneficiile administrative i de alt natur relevante legate de
schimburile care au avut loc i orice poteniale modificri, att
pentru administraiile fiscale, ct i pentru teri."
Art. 303 - Formulare-tip i formate electronice

22. La articolul 303, dup alineatul (5) se introduc dou noi 01.01.2017
alineate, alineatele (6) i (7), cu urmtorul cuprins:
"(6) Schimbul automat de informaii privind deciziile fiscale
anticipate cu aplicare transfrontalier i acordurile prealabile
privind preul de transfer n temeiul art. 2911 se efectueaz
utiliznd formularul-tip adoptat de Comisia European.
(7) Regimul lingvistic adoptat de Comisia European nu
mpiedic autoritatea competent din Romnia s comunice
informaiile menionate la art. 2911 n limba romn. Cu toate
acestea, regimul lingvistic respectiv poate prevedea ca
elementele eseniale ale unor astfel de informaii s fie trimise,
de asemenea, ntr-o alt limb oficial i de lucru a Uniunii
Europene."

Art. 306 - Evaluare

23. La articolul 306, alineatul (3) se modific i va avea 01.01.2017


urmtorul cuprins:
(3) Autoritatea competent din Romnia transmite Comisiei
"(3) Autoritatea competent din Romnia transmite Comisiei
Europene o evaluare anual a eficacitii schimbului automat Europene o evaluare anual a eficacitii schimbului automat
obligatoriu de informaii prevzut la art. 291, precum i
de informaii prevzut la art. 291 i 2911, precum i rezultatele
rezultatele practice obinute.
practice obinute."
(4) Informaiile comunicate Comisiei Europene de autoritatea
competent din Romnia n temeiul alin. (2) i (3), precum i
orice raport sau document elaborat de Comisia European pe
baza acestor informaii pot fi transmise altor state membre.
Astfel de informaii transmise Romniei intr sub incidena

24. La articolul 306, alineatul (4) se abrog.

01.01.2017

secretului profesional i beneficiaz de protecia acordat


informaiilor asemntoare conform legislaiei din Romnia.
Rapoartele i documentele ntocmite de Comisia European pot
fi utilizate de Romnia doar n scopuri analitice, fr a se
publica sau a se pune la dispoziia unei alte persoane ori a unui
alt organism fr acordul expres al Comisiei Europene.
25. Dup articolul 306 se introduce un nou articol, articolul 01.01.2017
3061, cu urmtorul cuprins:
"Art. 3061 - Confidenialitatea informaiilor
(1) Informaiile comunicate Comisiei Europene de ctre
autoritatea competent din Romnia n temeiul art. 306, precum
i orice raport sau document elaborat de Comisia European pe
baza acestor informaii pot fi transmise altor state membre.
Informaiile transmise intr sub incidena secretului de serviciu
i beneficiaz de protecia acordat informaiilor asemntoare
conform legislaiei interne a statului membru care le-a primit.
(2) Rapoartele i documentele ntocmite de Comisia
European, prevzute la alin. (1), pot fi utilizate de Romnia
doar n scopuri analitice, nu se public i nici nu se pun la
dispoziia unei alte persoane sau a unui alt organism fr
acordul expres al Comisiei Europene."

S-ar putea să vă placă și