Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Liceul Teoretic Cujmir


Clasa: a XI- a
Tema: Romania in Europa secolului al XX-lea
Subiectul: Regimul antonescian
Tipul lectiei: mixta
Locul de desfasurare: cabinetul de istorie
Profesor: Duduveiche Marian

Mijloace didactice: manualul, harta, PC, videoproiector


Metode didactice: explicatia, conversatiaeuristica, observatia, expunerea

Competente generale:
1). Analiza factorilor politici, economici, culturali care alcatuiesc imaginea unei societati;
2) Exprimarea de opinii in limbajul adecvat istoriei;

Competente specifice:
La sfarsitul orei elevii trebuie:
C1 sa identifice conditiile interne si internationale in care s-a instaurat regimul antonescian
C2 sa inteleaga ce reprezinta dictaturile dintre 1940 1944
C3 sa identifice masurile luate pe plan intern si international de Ion Antonescu
C4sa identifice diferentele dintre regimul autoritar si cel dictatorial

Obiectivul Succesiunea
momentelor
lectiei

Activitatea
profesorului de
predare sau
organizare

Profesorul noteaza
absentele si
pregateste
mijloacele de
invatamant;
Reactualizarea Care sunt conditiile
cunostintelor
in care se
dobandite
instaureaza
anterior;
regimul autoritar al
lui Carol al II-lea?
Precizati care este
documentul
fundamental care
legitima regimul
lui Carol al II-lea si
cand este adoptat.
Preciazti care sunt
evenimentele
interne si
internationale cu
care se confrunta
Romania din 1938
pana in 1940.

Activitatea
elevilor

Metode/Mijloace
de invatare

Elevii raspund la
intrebarile
adresate de
profesor.

Activitate
frontala.
Conversatia

Moment
organizatoric

C1
C2
C3
C4

Anuntarea
lectiei noi

Profesorul scrie
titlul pe tabla si
explica ceea ce
trebuie sa stie
elevul la sfarsitul
lectiei.

Pregatesc caietele
de istorie.

Conversatia

Dobandirea
noilor
cunostinte

Profesorul explica
elevilor in ce
conditii a preluat
Ion Antonescu
conducerea in
Romania.Descrie
evolutia
contextului
european si
obiectivele
supravietuirii
statului roman

Elevii pun
intrebari
referitoare la
situatia
internationala a
Romaniei.

Explicatia
Ecran
videoproiector
Manualul
Activitate frontala

Intervin cu
constatari
personale.

Conversatia
Expunerea

Profesorul
detaliaza masurile
inerne luate de
Antonescu si
descrie motivele
pentru care
Romania a intrat in
razboi alaturi de
Germania la 22
iunie 1941 si de ce
a continuat
razboiul dupa
eliberarea
Basarabiei
Asigurarea
feedback-ului

Profesorul
compara regimul
autoritar al lui
Carol al II-lea cu
regimul
antonescian.

Incheierea
activitatii;

Fece aprecieri
generale si
individuale si
noteaza cativa
elevi.

Elevii inervin cu
constatari
personale.
Explicatia
Conversatia
Harta

Realizeaza o
analiza a celor
doua regimuri.

Activitate
frontala;