Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE

Direcia General Dezvoltare Regional i Infrastructur

XVII. Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea cldirilor de locuit i social-culturale


Reglementarea tehnic
Indicativ

Nr. crt.

XVII-1

XVII-2

XVII-3
XVII-4

P 41-1973

P 101-1978

P 92-1982

P 25-1985

XVII-5

P 128-1986

XVII-6

P 87-1986

XVII-7

re
gle
m
en
tar
e
te
hn
ic

Denumire reglementare tehnic

Instruciuni tehnice de proiectare


a spaiilor verzi pentru localitile
urbane.
Instruciuni
tehnice
pentru
proiectarea cldirilor de locuit cu
structura
de
rezisten
din
panouri mari. Modificri la P 101
1978.
Normativ privind dotarea cu
ascensoare a cldirilor de locuit,
social-culturale, de turism i
administrative.
Normativ
pentru
reeaua
cultural.
Normativ
pentru
proiectarea
cminelor pentru vrstnici.
Normativ
pentru
proiectarea
cminelor culturale.
Instruciuni
tehnice
pentru

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat
Act normativ de
aprobare

C.S.E.A.L. nr.
157/21.06.1973
I.C.C.P.D.C. nr.
75/30.07.1978
I.C.C.P.D.C. din
01.10.1985
I.C.C.P.D.C nr.
116/30.09.1982
C.C.E.S. nr.
94/27.02.1985
I.C.C.P.D.C. nr.
6/24.02.1987
C.C.E.S. nr.
171/15.04.1987

Monitorul Oficial al
Romniei

Observaii

B.C. nr.9/1973

i nceteaz
valabilitatea
P 411966

B.C. nr.5/1979
i
B.C. nr.3/1987

B.C. nr.2/1983

i nceteaz
valabilitatea
P 921976

B.C.nr.8/1985
B.C. nr.1/1987
B.C. nr.2/1987
i nceteaz

Reglementarea tehnic

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Indicativ
re
gle
m
en
tar
e
te
hn
ic

Nr. crt.

C 47-1986

XVII-8

I 46-1993

XVII-9

NP 002-1996

XVII-10

NP 009-1997

XVII-11

XVII-12

Denumire reglementare tehnic

folosirea i montarea geamurilor i


a altor produse de sticl n
construcii.
Instruciuni privind proiectarea
executarea
i
exploatarea
reelelor
i
instalaiilor
de
televiziune prin cablu.
Cerine
eseniale.
Normativ
pentru proiectarea de ansamblu a
slilor de audiie public n
spiritul
conceptului
de
performan.
Normativ privind proiectarea,
realizarea
i
exploatarea
construciilor pentru case de
copii.

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial al
Romniei

Observaii

I.C.C.P.D.C.nr.
14/18.04.1986

B.C. nr.5/1986

O.M.L.P.A.T. nr.
17/N/23.04.1993

B.C.nr.12/1993

O.M.L.P.A.T. nr.
25/N/03.04.1996

B.C. nr.11/1996

O.M.L.P.A.T. nr.
5/N/22.01.1997

B.C. nr.67/1998

NP 010-1997

Normativ privind proiectarea,


O.M.L.P.A.T. nr.
realizarea
i
exploatarea
5/N/22.01.1997
construciilor pentru coli i licee.

NP 011-1997

Normativ privind proiectarea,


realizarea
i
exploatarea O.M.L.P.A.T. nr.
construciilor pentru grdinie de 5/N/22.01.1997
copii.
2

B.C. nr.67/
19
98
B.C. nr.67/1998

valabilitatea
C 471979,
C 207-1981

Reglementarea tehnic

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Indicativ

Nr. crt.

re
gle
m
en
tar
e
te
hn
ic

XVII-13

NP 015-1997

XVII-14

NP 002-1997

XVII-15

NP 021-1997

XVII-16

NP 022-1997

Denumire reglementare tehnic

Normativ privind proiectarea i


verificarea
construciilor
spitaliceti i a instalaiilor
aferente acestora.
Manualul pentru proiectarea i
execuia
construciilor
demontabile avnd durata de
exploatare
limitata
pe
un
amplasament dat.

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial al
Romniei

Observaii

O.M.L.P.A.T. nr.
4/N/22.01.1997

B.C. nr.13/1998

O.M.L.P.T.L. nr.
26/24.02.1997

B.C. nr.3/1997

Normativ privind proiectarea de


O.M.L.P.A.T. nr.
dispensare i policlinici pe baza
115/N/1.09.1997
exigenelor de performan.

Normativ privind proiectarea de O.M.L.P.A.T. nr.


cree i cree speciale pe baza 117/N/1.09.1997
3

Ordinul s-a
publi
cat n
B.C.
nr.13
/200
1 i
B.C.
nr.16
/200
1

Ordinul s-a
publi

Reglementarea tehnic

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Indicativ

Nr. crt.

re
gle
m
en
tar
e
te
hn
ic

Denumire reglementare tehnic

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial al
Romniei

cat n
B.C.
nr.13
/200
1 i
norm
ativul
n
B.C. nr.17/2001
Ordinul s-a
publi
cat n
B.C.
nr.13
/200
1 i
norm
ativul
n
B.C.nr.18/2001

exigenelor de performan.

XVII-17

NP 023-1997

XVII-18

NP 057-2002

XVII-19

NP 064-2002

Normativ privind proiectarea de


cmine de btrni i handicapai O.M.L.P.A.T. nr.
pe
baza
exigenelor
de 118/N/1.09.1997
performan.

Normativ
privind
proiectarea
cldirilor de locuine (indicativ NP
016-96).
Normativ
pentru
proiectarea
mansardelor la cldiri de locuit.

O.M.L.P.T.L. nr.
1.383/24.09.2002
O.M.L.P.T.L. nr.
1.991/12.12.2002
4

Observaii

B.C. nr.9/2003
M. Of., p I, nr.
944/23.12.2002

B.C. nr.7/2003

i nceteaz
valabilitatea
NP 016-1996

Reglementarea tehnic

Publicaia n care a aprut


Buletinul
Construciilor
Nr./dat

Indicativ

Nr. crt.

re
gle
m
en
tar
e
te
hn
ic

XVII-20

NP 063-2002

XVII-21

GP 089-2003

XVII-22

GP 088-2003

XVII-23

NP 051-2012

Denumire reglementare tehnic

Normativ privind criteriile de


performan specifice rampelor i
scrilor
pentru
circulaia
pietonal n construcii.
Ghid privind proiectarea scrilor i
rampelor la cldiri.
Ghid privind adoptarea msurilor
specifice
pentru
accesul
persoanelor
cu handicap la
monumente istorice.
Normativ
privind
adaptarea
cldirilor civile i a spaiului urban
aferent la exigenele persoanelor
cu handicap.

Act normativ de
aprobare

Monitorul Oficial al
Romniei

Observaii

O.M.L.P.T.L. nr.
1.994/13.12.2002

M.Of., p I, nr.
945/23.12.2002

B.C. nr.6/2004
i
B.C.nr.8-9/2005

O.M.T.C.T. nr.
1.004/10.12.2003

M.Of.,p I, nr.
917/20.12.2003

B.C. nr.21/2004

O.M.T.C.T. nr.
914/26.11.2003

M.Of., p I, nr.
867/05.12.2003

B.C. nr.89/2005

O.M.D.R.A.P. nr.
M.Of., partea I,nr.
189/12.
121bis/05.03.2013
02.2013

B.C. nr.5/2013

se abrog
NP 0512000