Sunteți pe pagina 1din 5

Model de regresie unifactorial liniar

Regression Statistics
Multiple R (

R Square (

Adjusted R
Square (

Standard Error
Observations
ANOVA
df

SS

MS

Coefficients

Stand.Error

t Stat

Pvalue

Regression
Residual
Total

Intercept
(a)

X Variab. 1
(b)

Lower 95%

Upper 95%

Validitatea modelului de regresie


: MSR=MSE (modelul nu este valid statistic)
: MSR>MSE (modelul este valid statistic)

Interpretare valori pentru coeficienii modelului de regresie


b msoar panta dreptei si arata ca atunci cnd variabila independenta creste cu o unitate, variabila
dependenta creste in medie cu valoarea lui b
a arata nivelul variabilei dependente atunci cnd variabila independenta este 0. Efectul mediu asupra
variabilei dependente, al tuturor factorilor care nu sunt luai in considerare in modelul de regresie

Semnificaia statistica a parametrilor


Testarea parametrului panta

= 0, (parametrul pant

nu este semnificativ

statistic)

Testarea parametrului de interceptare

= 0, (parametrul de interceptare

nu este

semnificativ statistic)

0, (parametrul de interceptare
statistic).

este semnificativ

0, (parametrul pant

este semnificativ statistic).

Interpretare interval de incredere


Dat fiind un coedicient de incredere de 95%, pe termen lung, in 06 din 100 de cazuri, intervalul Lower95 <
<Upper95 include valoarea reala a lui

/ . Se verifica si daca acest interval contine sau nu valorea 0.

Modelul liniar de regresie cu dou variabile exogene Regression Statistics


Multiple R (

R Square (

Adjusted R
Square (

Standard Error (
)
Observations
ANOVA
df

SS

MS

Coefficients

Stand.Error

t Stat

Pvalue

Regression
Residual
Total

Intercept
(a)

Lower 95%

Upper 95%

X Variab. 1
(b)

Ecuatiile normale ale lui Gauss

Interpretare coeficienti
arata valoarea medie a lui Y daca cele doua variabile explicative sunt 0
arata ca in perioada analizata, mentinand celelalte variabile
constante atunci cand

cresc in medie cu