Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE NOTAR,

Subsemnatul, Moraru Mihai , Cnp 1680618167348, domiciliat in Craiova , str. Girlesti,


nr. 66, judetul Dolj, in calitate de mandatar a lui

Gaicu Stefan,

Cnp 1521122163232,

domiciliat in mun Craiova, str. Ion Tuculescu, nr.15, bl.V5, sc.1,ap7, judetul Dolj, va rog sa
dispuneti, INDREPTAREA urmatoarelor ERORI MATERIALE:
-

din Certificatul de mostenitor suplimentar nr. 122 din data de 26.04.2012 in sensul
ca din eroare s-a trecut 1100 mp teren extravilan arabil in Tarlaua 115, Parcela 2 , in
loc de 1300 Tarlaua 115, Parcela 2 , asa cum este corect. Si 0272 mp teren
extravilan arabil Tarlaua 107, Parcela 56 , in loc de 1100 in Tarlaua 107, Parcela 56,
asa cum este corect

din procura nr. 1108 din data de 26,04,2012 in sensul ca din eroare s-a trecut
1100mp teren extravilan arabil in Tarlaua 115, Parcela 2 , in loc de 1300 Tarlaua 115,
Parcela 2 , asa cum este corect.

Data depuneri

Semnatura

DOMNULUI NOTAR FILIP ADRIAN MARIUS , sediul in BECHET