Sunteți pe pagina 1din 5

Birou de proiectare:

Certif. de inmatriculare:
Proiect:

SC BE HOME CONCEPT SRL


J 40 / 9405 / 29.05.2008

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si


arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A, sector 5, Bucureti"

05.12.2016

OFERTA TEHNICA
"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii
birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A,
sector 5, Bucureti"
Catre Direcia Impozite i Taxe Locale Sector 5, cu sediul n str. Mihail Sebastian nr. 23, bl. S13,
sector 5, Bucureti, cod fiscal 33632364,

Subscrisa, S.C BE HOME CONCEPT S.R.L. , societate de drept roman cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bdul Banu Manta, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40 / 9405/ 29.05.2008, cod
unic de inregistrare 23966561,

In baza invitatiei de participare ref. achizitionionarea Serviciilor de elaborare a Documentaiei pentru


avizarea lucrrilor de interventie pentru obiectivul de investitii:

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72,
bloc 19, scara A, sector 5, Bucureti", de catre Direcia Impozite i Taxe Locale Sector 5, oferta
tehnica cuprinde:
1. Detalierea pe faze a lucrarilor
Valoarea contractului : 24.300 lei fr TVA.
Durata contractului- 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.
"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19,
scara A, sector 5, Bucureti"

Birou de proiectare:
Certif. de inmatriculare:
Proiect:

SC BE HOME CONCEPT SRL


J 40 / 9405 / 29.05.2008

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si


arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A, sector 5, Bucureti"

I. DETALIEREA PE FAZE A LUCRARILOR:


In conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor
de construcii - Republicare*), a Legii 10/24.01.1995 si ORD.MLPAT 77/1996 privind calitatea in constructii, actualizate in ianuarie 2014 si conform Hotrrii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 CONTINUT CADRU AL DOCUMENTAIEI DE AVIZARE A LUCRRILOR DE INTERVEN II
(DALI), va prezentam oferta nostra detaliata pentru lucrarile solicitate:

1. FAZA I : INTOCMIRE DOCUMENTATII TEHNICE NECESARE OBTINERII

CERTIFICATELULUI DE URBANISM
S.C. Be Home Concept S.R.L. va intocmi documentatia tehnica parte scrisa si parte desenata, pentru
solicitarea Certificatului de Urbanism, in vederea realizarii, de catre Beneficiar, a lucrarilor dorite.
Documentatia tehnica necesara: memoriu tehnic de arhitectura si planuri topografice scara 1/2000, 1/500, va
fi intocmita de personal tehnic specializat.
S.C. Be Home Concept S.R.L., prin personal tehnic specializat, va efectua vizite la locatie, in vederea
identificarii pe teren a lucrarilor solicitate.

2. FAZA II: INTOCMIRE RELEVEELE CLADIRII, INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA


DE ARHITECTURA SITUATIE EXISTENTA
S.C. Be Home Concept S.R.L. va intocmi documentatia tehnica de arhitectura parte scrisa si parte
desenata pentru situatia existent:
Releveu planuri de nivel scara 1/100 sau 1/50 dupa caz;
Releveu fatade, dupa caz - scara 1/100 sau 1/50 dupa caz;
Plan de situatie scara 1/500 (planurile suport vor fi furnizate de catre beneficiar planuri OCPI);
Plan de incadrare scara 1/2000 (planurile suport vor fi furnizate de catre beneficiar planuri OCPI);
Releveu fotografic detaliat interioar si exterior.
Releveul se va intocmi in baza documentatiilor cadastrale pentru fiecare locatie.
Actele de proprietate si documentatiile cadastrale se vor pune la dispozitia proiectantului de catre
Beneficiar.

3. FAZA III:
- INTOCMIRE DOCUMENTATII TEHNICE NECESARE OBTINERII DOCUMENTAIEI DE
AVIZARE A LUCRRILOR DE INTERVENII (DALI)
S.C. Be Home Concept S.R.L. va intocmi documentatia tehnica de arhitectura parte scrisa si parte
desenata necesara avizarii lucrarilor de interventie (DALI), pentru lucrarile solicitate.
- INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA DE SPECIALITATE NECESARA OBTINERII AVIZELOR
SPECIFICE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI/ SAU ALE SERVICIILOR
"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19,
scara A, sector 5, Bucureti"

Birou de proiectare:
Certif. de inmatriculare:
Proiect:

SC BE HOME CONCEPT SRL


J 40 / 9405 / 29.05.2008

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si


arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A, sector 5, Bucureti"

DESCENTRALIZATE ALE ACESTORA PENTRU ZONE PROTEJATE

CONTINUT CADRU AL DOCUMENTAIEI DE AVIZARE A LUCRRILOR DE INTERVEN II


(DALI) - (conform Hotrrii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008)

A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiii;
2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul documentaiei.
Descrierea investiiei:
- situaia existent a obiectivului de investiii:
starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n construcii,
potrivit legii;
valoarea de inventar a construciei;
actul doveditor al forei majore, dup caz;
- concluziile raportului de expertiz tehnic/audit energetic:
prezentarea a cel puin dou opiuni;
recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de vedere tehnic i
economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii.
Date tehnice ale investiiei:
descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma realizrii
lucrrilor de baz;
descrierea,
dup
caz,
a
lucrrilor
de
modernizare
efectuate
n
spaiile
consolidate/reabilitate/reparate;
consumuri de utiliti:
necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor lucrri de modernizare;
estimri privind depirea consumurilor iniiale de utiliti.
Durata de realizare si etapele principale:
graficul de realizare a investiiei:
Costurile estimative ale investiiei:
valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Indicatori de apreciere a eficienei economice:
analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de valoarea de inventar a
construciei.
"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19,
scara A, sector 5, Bucureti"

Birou de proiectare:
Certif. de inmatriculare:
Proiect:

SC BE HOME CONCEPT SRL


J 40 / 9405 / 29.05.2008

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si


arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A, sector 5, Bucureti"

Sursele de finanare a investiiei


Sursele de finanare a investiiei se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i constau n
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal constituite.
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei:
numr de locuri de munc create n faza de execuie;
numr de locuri de munc create n faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei:
1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro = lei),
din care:
construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
anul I;
anul II;
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.
Avize si acorduri de principiu:
certificatul de urbanism;
2. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, apcanal, telecomunicaii etc.);
3. acordul de mediu;
4. alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie.
1.

B. Piese desenate:
plan de amplasare n zon (1: 250001:5000);
2. plan general (1: 20001:500);
3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.
NOT:
Cheltuielile de investiii aferente lucrrilor de intervenii se aprob de ctre ordonatorul principal de
credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu
modificrile ulterioare.
1.

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19,
scara A, sector 5, Bucureti"

Birou de proiectare:
Certif. de inmatriculare:
Proiect:

SC BE HOME CONCEPT SRL


J 40 / 9405 / 29.05.2008

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si


arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19, scara A, sector 5, Bucureti"

Documentaia va fi predat tiprit, n 2 exemplare i pe suport electronic.


Se vor pune la dispoziia proiectantului toate informaiile deinute de beneficiar cu privire la obiectivul de
investiii in cauza. In plus, va fi facilitata ori de cate ori este nevoie vizitarea, inspectarea si analizarea
obiectivului de investiii.
In executarea obligatiilor asumate, Ofertantul va organiza si coordona intreaga activitate de proiectare
necesara realizarii obiectivului, la toate specialitatile implicate, scop in care va completa echipa de proiectare
cu specialisti cu experienta in domeniul proiectarii. Ofertantul va asigura coordonarea tehnica a
Subproiectantiilor si va integra in proiect documentatiile elaborate de acestia. Specialistii vor fi inclusi in
proiect pe parcursul derularii contractului, necesitatea lor fiind stabilita in dependenta directa de solicitarile
cuprinse in Certificatele de Urbanism ce vor fi emise de Primaria Municipiului Bucuresti, si este imposibil de
indicat in acest moment. Aceasta metoda de lucru aleasa duce la o mai buna organizare economie a fondurilor
necesare pentru intocmirea lurarilor solicitate.
Nota:Nu fac obiectul prezentei oferte:
1. Proiectarea si autorizarea lucrarilor de bransamente pentru utilitati gaze naturale, alimentare cu
apa si canalizare, alimentare cu energie electrica (verificare PRAM). Acestea sunt elaborate si
autorizate de firme de specialitate, agreate.
2. Documentatii de urbanism: PUZ si PUD;
3. Avize si acorduri juridice, acte notariale, copii legalizate. Acestea sunt exclusiv in sarcina
Beneficiarului.
4. Costurile pentru emiterea avizelor si acordurilor de amplasament, stabilite prin Certificatul de
Urbanism, contractul de salubritate, taxa timbre de arhitectura sunt in sarcina Beneficiarului.

BE HOME CONCEPT S.R.L.


Administrator,
Elena Bejan

"Lucrri de amenajri interioare (subsol , parter) spatii birouri si arhiva- Calea Ferentari, nr. 72, bloc 19,
scara A, sector 5, Bucureti"