Sunteți pe pagina 1din 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

1 Care sunt tipurile de reglementari cu privire la expertizele contabile

Reglementari legale OG nr.65/1994 privind organiz activitatii de exp contabila si a contabililor


autorizati, art.6, lit.d si art.7. Reglem profesionale ROF a CECCAR, aprobat de Hot Conf Nat
nr.1 / 1995, mod si comp prin Conf Nat nr.99/44 pct.112 Reglem procedurale Cod proced
civila, Cod proced penala

2. Care este sediul reglem legale cu privire la expertizele contabile

Expertizele contabile judiciare sunt reglementate legal de OG nr.65/1994 privind organizarea a


ctivitatii de expertiza
contabila si a contabililor autorizati
.

3. Care este sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele contabile

Reglementari prof ROF a CECCAR, aprobat de Hot Conf Nat nr.1 / 1995, mod si comp prin
Conf Nat nr.99/44 pct.112; Standardul profesional nr.35 .

4. Care este sediul reglem procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare

Cod de procedura civila si Codul de procedura penala

5. Enumerati normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la


expertize contabile.

1 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Independenta expertului contabil;Competenta;Secretul profesional si confidentialitatea


expertului contabil;calitatea expertizelor contabile;acceptarea expertizelor contabile
;responsabilitatea expertizelor contabile;

6. Comentati norma de comp prof Accept expertiz contabile , specifica misiunilor cu


privire la expertizele contabile

Solicitarile adresate EC privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca
exista motive temeinice .

Totusi EC inainte de a accepta ef expertizei, treb sa-si analizeze posibilitatea de a-si indeplini
misiunea tinand seama in special de regulile
de independenta si competenta ; - mis privind ef unei EC nu poate fi refuzata pe motive etnice,
religioase, politice sau de alta natura ; - calit de EC este incompatibila cu cea de martor in
aceeasi cauza, calitatea de martor are intaietate - EC recomandat poate accepta expertiza
numai daca indeplineste
conditia
de independenta
si competenta.

7.Comentati norma de comp prof Independenta expertului contabil , specifica


misiunilor cu privire la expertizele contabile

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de EC inscrisi in Tabloul Corpului. E C solicitat in


efectuarea unei expertize

contabile
este obligat sa fie independent

2 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

fata de partile interesate in expertiza , evitand orice situatie care ar presupune


o lipsa de independenta
sau o constrangere care i-ar impiedica integritatea si obiectivitatea. EC la primirea oricarei
lucrari de expertiza contabila
va face un examen de independenta
si va completa o Declaratie de independenta care va insoti lucrarea depusa pt auditul de
calitate la Corp.

8.Comentati norma de comp prof Calitatea expertizelor contabile , specifica


misiunilor cu privire la expertizele contabile

Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solocitat si pe
care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate; pentru
asigurarea in interes public ca aceste cerinte sunt indeplinite, expertizele contabile sunt supuse
auditului de calitate potrivit reglementarilor Corpului. Ele trebuie sa fie utile celor care le-au
solocitat.Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica . Concluziile expertului
trebuie sa fie fundamentate pe documente care atesta evenimente si tranzactii care fac obiectul
recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile. Nici expertizele contabile
extrajudiciare nu trebuie sa faca rabat dpdv al calitatii. Independenta si competenta
profesionala a EC trebuie
sa asigure o document are si o fundamentare stiintifi
ca si expertizelor contabile extrajudiciare.
Expertizele sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulam privind Auditul de calitate al
serviciilor
contabile prestate de membrii Corpului.

9.Comentati norma de comp prof Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile


, specifica misiunilor cu privire la exp contabile.

Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. Responsabilitatea expertizelor


contabile judiciare este intarita prin juramant, iar a celor extrajudiciare prin contract . Expertii
contab crestini vor depune juramant cu mana pe biblie sau cruce si vor rosti Jur ca voi spune
adevarul si ca nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu, asa sa-mi ajute Dumnezeu Expertii

3 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

contab fara confesiune


religioasa vor depune juramantul Jur pe onoare si pe
constiinta ca voi spune adevarul si nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu Expert contab care
din motive de constiinta sau confesiune religioasa nu depun juramant vor rosti formula Ma
oblig sa spun adevarul si sa nu ascund nimic din ceea ce stiu Toate dispozitiile procedurale
cu privire la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc de la judecata
se aplica si in cazul expertilor contabili numiti pt efectuarea
e
xpertizei.

In cazul efectuarii expertizelor contabile extrajudiciare, responsabilitatea trebuie sa rezulte din


contractul incheiat intre expert si client
10.Comentati norma de comp prof Competenta exp contabil , specifica misiunilor
cu privire la exp contabile

Competenta presupune detinerea de catre expertul contabil a cunostintelor necesare


domeniului la care se refera expertiza contabila.

El trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea


permanenta a cunostintelor pe care le poseda. Expertul contabil treb sa posede cunostinte
solide si actualizate in domeniul economic , in general, si mai ales in domeniul financiar
contabil.

11.Comentati norma de comp prof Secretul prof si confidentialitatea EC , specifica


misiunilor cu privire la exp contabile

Expertul contab treb sa asigure si sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor l


a care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizei contabile. Acesta
trebuind sa se abtina de la divulgarea catre terti a informatiilor detinute, cu exceptia cazului in
care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca
asemenea dezvaluiri. Exp Contab numit sa efectueze expertiza
contabila
nu trebuie
sa prezinte mai mult decat i se cere. El va invoca in raportul sau acele evenimente

4 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

si tranzactii
probate cu docum justificative
si care au legatura
cu obiectul fixat de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara.

12.Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului


profesional si confidentialitatea profesionala a expertului in cazul unei expertize
contabile judiciare?

-Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa divulge catre
terti informatiile detinute, cu exceptia cazului cand a fost autorizat sa faca acest lucru sau daca
are obligatia legala sau profesionala sa faca asemenea dezvaluiri. Exp Contab numit
sa efectueze exp contab nu treb sa prezinte mai mult decat
i se cere. El va invoca in raportul sau
de expertiza contabila judiciara acele evenimente
si tranzactii
probate cu documente
justificative
si care au o legatura cauzala cu obiectivul fixat de organul in drept care a dispus expertiza
contabila judiciara.

-Expertul contab numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie s
a se abtina de la divulgarea continutului
raportului de expertiza contabila judiciara
si a concluziilor sale direct
partilor

5 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

implicate in actul judiciar. EC trebuie sa depuna raportul sau la organul in drept care a dispus
expertiza contabila judiciara , de unde cei interesati il pot consulta conf prevederilor legale.

- Expertul contab numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie
sa se abtina de la contactarea partilor implicate
in actul judiciar
in afara procedurilor
prevazute
de lege.

13. Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului
profesional si confidentialitatea profesionala a expertului in cazul unei expertize
contabile extrajudiciare?

-Expertul contabil efectueaza expertiza la solicitarea beneficiarului in baza unui contract de


prestari servicii incheiat cu acesta. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare EC trebuie sa
se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului in ceea ce priveaste secretul si
confidentialitatea in expertiza contabila. Fiind expertize contabile amiabile, procedurile privind
accesul la informatiile contabile nu sunt nici restrictionate, si nici formalizate. Totusi este
recomandabil ca unele aspecte esentiale privind documentarea si prezentarea concluziilor
expertizelor contabile extrajudiciare sa fie stabilite prin contractul intervenit in cadrul unor
astfel de misiuni.

14. Cum comentati problema relatiilor (dpdv al ierarhizarii profesionale) dintre doi sau
mai multi experti contabili numiti de organele in drept sa efectueze o expertiza judiciara
in aceeasi cauza.

Daca exp contab se efect de doi sau mai multi experti ,numiti de org abilitate , in aceeasi cauza
, se intocmeste un singur Raport de expertiza. Daca exista opinii diferite
intre experti , acestea se consemneaza intr-un paragraf al capitolului II Desfasurarea expert
izei contabile . Fiecare expert contabil

6 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

isi va sustine pct de vedere , isi va motiva detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De
regula,
in expertizele
judiciare
trebuie
motivata separat opinia expertului recomandat de parte in raport cu opinia
expertului numit din oficiu

15. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte EC in activitatea


sa de efectuare a expertizelor contabile
judiciare si extrajudiciare.

Principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte EC in activitatea sa de efectuare a


expertizelor contabile
judiciare si extrajudiciare sunt:
Integritatea;Obiectivitatea;Competenta profesionala si prudenta;Confidentialitatea
;Profesionalismul;Respectarea standardelor si normelor prodesionale;Independenta.

16. Cum comentati sintagma Stiinta, independenta, moralitate inscrisa pe sigla(logoul)


CECCAR?

Deviza Stiinta, independenta, moralitate , contine atributele esentiale ale exercitarii profesiei de
EC si CA. Evidentiaza faptul ca expertiza contabila este o activitate stiintifica realizata in conditii
de independenta si moralitate, iar profesionistii contabili sunt cei care prin lucrarile intocmite
redau imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului expertizat

Se impune ca fiecare membru al Corpului sa faca efortul necesar dezvoltarii acestor calitati si
indeosebi sa-si dezvolte continu cultura generala si prof esionala, capabile sa-i intareasca
discernamantul, sa acorde fiecarei situatii examinate toata atentia pt a-si face o opinie
personala inainte de a face propuneri; sa-si exprime opinia cu sinceritate, fara rezerve; sa nu

7 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

dea ocazia de a se afla in situatia de a nu putea sa-si exercite libertatea de gandire;

17. Independenta absoluta si independenta relativa in care se poate afla un expert


contabil . Exemplificati si explicati cel putin o situatie in care un expert contabil se poate
afla intr-o rel de independenta relativa.

Independenta reprez un ansamb de mijloace prin care EC demonstreaza publicului ca isi poate
exercita misiunea intr-o maniera obiectiva si corecta. Indep absol=starea de spirit care
inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul
profesional permitand profesionistului sa actioneze cu integritate, obiectivitate si prudenta
profesionala .
Indep relativa
=profesionistul contab nu pote fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice,
financiare sau de alta natura , acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii
are relatii cu ceilalti

Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare: independenta absoluta;
relativa si restrictiva , in functie de natura si conditiile specifice serviciului prestat. Ex: Un
profesionist contabil in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere, ocupatie
sau activitate care ii afecteaza sau care i-ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna
reputatie a profesiei, si ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor profesionale.

18. Cum definiti expertiza contabila?Dar expertiza contabila judiciara?

EC=o activ depusa de o pers autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei opinii de
natura ec si/sau financ pe baza cercetarii docum, datelor si inform de contabilitate. Pers
specializ este EC, membru active al CECCAR. Expertiza este prin excelenta o lucrare
personala si critica, cuprinzand rezult EC asupra cauzelor si efectelor in leg cu obiectul supus
cercetarii . Ex contabile jud= mijloace de proba in justitie. Scopul principal al acestora este
contributia la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor si cauzelor aflate in faza
de cercetare sau judecata.

Caracterul stiintific si forta probanta a expertizei contabile judiciare este ca aceasta are ca
obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economic-financiara; cuprinde in sfera sa de
actiune activitatea economica a agentului economic pentru problemele si obiectivele stabilite de

8 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

organul judiciar; cerceteaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de


evident economica si a suportilor ei materiali; interpreteaza datele de evident si furnizeaza opinii
cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative; elaboreaza concluzii pe
baza constatarilor.

19. Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila extrajudiciara?

Cele denumite si amiabile. Au o arie de utilizare sau o sfera de actiune mult mai larga decat
cele judiciare. Ele vizeaza diferite aspecte economice, patrimoniale,gestionare, financiare si
fiscale, informationale, depasind in cele mai multe cazuri insusi cadrul informatiilor si al
activitatilor financiar contabile.Numirea expertilor se face prin contract incheiat intre solicitant
si expert, care trebuie sa cuprinda: obiective, termen, onorariul. Este lucrare stiintifica.

20.Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila judiciara?

Sunt expertizele dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si
de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal.Au ca
scop si finalitate administrarea lor ca mijloc de proba in justitie. Numirile se fac prin incheierile
de sedinta in dosarele civile si prin ordonanta in dosarele penale, care tin loc de contract si
care trebuie sa cuprinda: obiectivele, materialul documentar ce trebuie pus la dispozitie,
termenul, onorariul, clauza de confidentialitate .

21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile?

organele de jurisdictie: Judecatorii, Tribunale, Curti de Apel ; organele de urmarire si cercetare


penala: Politie si Parchet;

solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare (personae fizice sau juridice)

22. Care sunt criteriile dupa care se clasifica expertizele contabile?

9 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

dupa scopul principal in care au fost solicitate / dupa natura principalului obiectiv la care se
refera / in functie de natura juridica

23. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de scopul principal in care au fost
solicitate?

a) Expertizele contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila, Codul de


procedura penala, alte legi speciale

b) Expertizele contabile extrajudiciare sunt cele efectuate inafara procedurilor reglementate


privind rezolvarea unor cauze supuse verdictelor justitiei. Sunt efectuate inafara unui process
justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci, cel mult, de argument pentru solicitarea
de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor
litigii pe cale amiabila.

24. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura principalului


obiectiv,stabilit de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei?

a) Expertizele contabile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile ; b) Expertizele


contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvrea unor aspect civile atasate litigiilor penale ;
c) Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale ; d)
Expertize contabile fiscal dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscal ; e) Alte categ de
exp conta jud dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre client.

25.Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura juridica?

- civile; - penale; - extrajudiciare

10 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

26.Convocarea partilor in cauzele civile si in cauze penale

- in cauzele civile se face conf. art.208 din Codul civil - care prevede ca daca pentru expertiza
este nevoie de o lucrare la fata locului, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin
carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele cand inepe si continua
lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt obligate sa dea
expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii./

- in cauzele penale cu incuviintarea beneficiarului fara procedura citarii partilor, care, in caz de
retinere preventiva a inculpatilor, nici nu este posibila.(asftel este mai facila deplasarea
expertului contabil la sediul sau la locul unde se afla documentele contabile care trebuie
expertizate. Desigur, acest lucru se poate face numai cu aprobarea organelor judiciare care
administreaza procesul penal.)

27. Contractarea expertizei contabile

Incheierile de sedinta (in dosarele civile) si ordonantele organelor de urmarire si cercetare


penala (in dosarele penale) acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea
partilor, tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare, iar pentru
expertizele contabile extrajudiciare se incheie ontracte de prestari servicii.

28.Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune efectuarea unei
noi expertize? Motivati

Poate dispune doar in situatia in care organul de urmarire penala sau instanta de judecata nu
este lamurita prin expertiza efectuata sau are dubii cu privire la concluziile expertizei.

29. Obligatia efectuarii expertizei de catre expertul contabil numit de organul indreptat
it sa dispuna efectuarea expertizei.

11 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Experul contabil care a acceptat o expertiza contabila trebuie sa efectueze personal lucrarea.
Daca dupa acceptarea expertizei contabile intervine un motiv temeinic care sa-l impiedice sa
finalizeze lucrarea, el trebuie sa aduca aceasta la cunostinta solicitantului, eventual dovedind
situatia in care se afla cu acte cum ar fi: adeverinte, certificate de boala etc. Consecinta
aparitiei motivului twemeinic este inlocuirea expertului contabil.

30.Consideratii despre forta probanta a expertizei contabile judiciare.

Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are un character particular si se limiteaza


strict la ce este necesar, pentru a raspnde la obiectivele fixate de catre organul in drept sa
dispuna expertiza prin incheierea de sedinta sau prin ordonanta sau prin obiectivele contractului
in cazul expertizei contabile extrajudiciare. Studierea materialului documentar adecvat,
constituie premise si conditia necesara intocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic
fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii, declaratii
ale partilor si/sau ale martorilor.

31.Daca doua sau mai multe expertize contabile existente la dosarul cauzei au concluzii
diferite, care va fi expertiza considerata de organul care a dispus efectuarea acestora cu
valoarea probanta preferentiala?

Acceptarea uneia si inlaturarea celeilalte expertize contabile judiciaretrebuie sa fie motivata si


sa se bazeze pe rationamente profesionale si probe stiintifice precise.

32.Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare


la expertizele contabile contabile?

Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii
contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. In
cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil poate delega executarea unor lucrari
asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea
finala
asupra continutului si concluziilor raportului.

12 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

33.Necesitatea documentarii lucrarilor privind expertizele contabile.

Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are caracter particular si se limiteaza strict
la ce este necesar pentru a raspunde la obiectivele fixate expertului de catre organul in drept sa
dispuna expertiza contabila prin incheierea de sedinta sau ordonanta sau prin obiectivele
contractului privind expertiza extrajudiciara. Studierea materialului documentar adecvat
constituie premisa si conditia necesara intocmirii unui raport de expertiza contabila documentat
temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii,
declaratii ale partilor si / sau martorilor.

34. Ce trebuie sa cuprinda dosarul de lucru al expertului contabil in ceea ce priveste


docum expertizelor?

- Incheierea de sedinta(in cauze civile), ordonanta organului de urmarire si cercetare penala(in


cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile judiciare(in cazul
expertilor consilieri/ numiti de parte) ; - raportul de expertiza contabila ; - eventuala
corespondenta solicitata de organele in drept care au dispus efectuarea expertizei contabile ; eventuale note personale ale expertului contabil

35.Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind experizele contabile


privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrarilor de expertiza contabila :

Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegate de catre expertii
contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor. In cazul
expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil poate delega executarea unor lucrari
asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea
finala
asupra continutului si concluziilor raportului.

13 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

36.Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind experizele contabile


privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrarilor de expertiza
contabila :

Supravegherea lucrarilor trebuie atribuita anfgajatilor societatii de nivel ierarhic superior care au
aceeasi calitate cu executantii lucrarilor. Acest lucru se inampla atunci cand expertii contabili
care isi desfasoara activitatea prin cabinete individuale si utilizeaza munca salariata.

37. Din ce se poate compune materialul documentar pa care il poate studia expertul
contabil numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara intr-o cauza civila Dar intr-o
cauza penala?

- dosarul cauzei / documentele justificative si registrele contabile aflate in pastrarea partilor sau
arhivele tertelor persoane care au vreo legatura cu obiectivele./ procesele verbale intocmite de
organele de control abilitate

In procesele penale expertul are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu
incuviintarea organelor de urmarire penala sau a instantei de judecata /actul care a stat la baza
numirii / calitatea procesuala a partilor /data dosarului si natura acestuia /date despre client in
cazul expertizelor extrajudiciare /identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul
/identificarea obiectivelor din contracte / data si locul efectuarii expertizei / identificarea
materialului documentar nominalizat /data stabilita pentru predarea raportului

contractile /raportul /corespondenta /note personale ale expertului

38. Explicatiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocarii si


primite de la partile interesate in expertiza constituie material documentar? Motivati

NU , ci doar informatii care sa constituie o baza a investigatiilor documentare.

14 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

39. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare


cunoscand urmat termeni de referinta: Partile: prestator....; Beneficiar..etc

Contractul de prestari servicii , incheiat intre Prestator expert contabil Pop Ion legitimat cu
carnet de expert contabil nr.1000, inscris in Tabloul expertilor contabili la Sectiunea I, pozitia
100, domiciliat in Iasi Str.Primaverii nr.2, jud. Iasi si Beneficiar SC Dunarea SA, cu sediul social
in Iasi Str.Toamnei nr.3, jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion intervine acest contract cu
urmatoarele clauze minimale: A) Obligatia beneficiarului este sa puna la dispozitia expertului
contabil documentele a) b) ....B) Obligatia prestatorului de servicii este sa formulize concluzii
pentru obiectivele: X. si sa intocmeasca raport de expertiza contabila in conformitate cu
normele profesionale C) Valoarea contractului: 5000 lei ; D) Partile se obliga sa asigure
confidentialitatea informatiilor

E) Data depunerii raportului de expertiza contabila: 30.06.2010 ; F ) Plata se face in 2 (doua)


transe: 1000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului, iar restul pana la data de
05.07.2010 G) Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare originale si intra in vigoare la
data semnarii

H) Data incheierii contractului: 15.03.2010 ; I) Semnaturi: prestator si beneficiar

40. Identificati cel putin patru domenii in care expertiza contabila extrajudiciara joaca un
rol decisiv:

a) in asociatiile de locatari calculul consumurilor, drepturile salariale calculate legal si a


obligatiilor salariale, stabilirea balantei A = P, litigii ale locatarilor, intocmirea de desfasuratoare,
reconstituirea de evidente,identificare. de bunuri, separarea intrarilor si iesirilor de bunuri ; b)
litigii create intre asociati privind partajarea la lichidarea societatii ; c) litigii create urmare
inspectiilor fiscale ; d) litigii de munca legate de contractile de munca

41. Comentati cum procedati in situatia in care in cauza in care ati fost numit sa
efectuati expertiza contabila judiciara in care
exista
lucrari de expertiza efectuate anterior

15 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Este obligatorie mentionarea lucrarilor de expertiza efectuate anterior in cuprinsul raportului de


expertiza. Aceasta deoarece expertizarea profesional a aceluiai material documentar ar
trebui s conduc la concluzii relativ similare, eventual doar nuanate.

42. Masurile dispuse de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia


refuzului efectuarii expertizei contabile judiciare de catre expertul contabil

Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia refuzului efectuarii expertizei


contabile judiciare de catre expertul contabil dispune sanctiuni administrative(inlocuire sau
aducere cu mandat), amenzi judiciare si despagubiri civile.

43. Poate fi refuzata efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivati

Expertiza contabila judiciara nu poate fi refuzata ca regula decat in cazuri de exceptie dovedite
cu certificate medicale sau raspunderea la diferite actiuni obstesti de interes national sau cand
se justifica ca se afla in stare de incompatibilitate. Recuzarea se face in termen de 5 zile de la
numire.

44. Procedura administrarii probei cu expertiza contabila judiciara

Administrarea probei cu expertiza contabila judiciara se face de catre parti sau de catre organul
cu atributii jurisdictionale.

Este reglementata de Codul de procedura civila si Codul de procedura penala, cat si de legi
special. Instantele, cand considera necesar, numesc din oficiu sau la cerere 1 si 3 experti
contabili prin incheierea de sedinta care cuprinde: numele expertilor, obiectivele, termenul si
onorariul.

45. Care este procedura de inscriere a expertilor contabili in Listele cuprinzand expertii
contabili pe specializari, care se transmite Min Just in scopul srijinirii organelor

16 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

indreptatite sa dispuna efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea


expertilor?

Pt intocmirea Listei expertilor contabili pe specializ se va solicita tuturor expertilor contabili


inscrisi in Tabloul
Corpului , in partea activa, din raza
filialei care au dreptul si disponibilitatea de a efectua expertize contab judiciare, completarea si
depunerea Fisei de optiuni, pana la data de 15 .02. a fiecarui an

Adresa prin care se solicita de catre filiala completarea Fisei de optiuni va cuprinde urmatoarele
elemente obligatorii: Fisa de optiuni / Explicatii pt Fisa de obt/ Lista Exp pe specilizari/
Termenul de depunere 15.02 cu mentiunea ca nerespectarea acestui term exclude posib
inscrierii in Lista EC pe specializari, destinata organelor beneficiare pt anul respectiv /
Atentionarea EC de la care se solicita completarea
fisei ca inscrierea in Lista...., se va putea ef numai in condit in care s-a acordat viza anuala pt
exercitarea prof cf Normelor privind evidenta si gest membrilor emise de Corp.

46. Care sunt calitatile esentiale pe care trebuie sa le aiba expertii contab, calitati care
sunt evidentiate si pe sigla CECCAR?

Expertului contabil treb sa fie independent in exercitarea profesiei, sa aiba o gandire care
permite o opinie fara afectarea judecatii profesionale, sa efectueze lucrari de calitate,
argumentate stiintific. Sa dea dovada de responsabilitatea si competenta profesionala in
efectuarii expertizei contabile Sa pastreze secretul profes si confidenti informatiilor pe care le
detine in urma efect expertizei

47. Care sunt persoanele care conform prevederilor legale in vigoare, pot efectua
expertize contabile

Expertiza contabila se poate efectua numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de
EC in conditiile OG nr.65/1994 si care sunt inscrise cu viza la zi, in partea activa a Tabloului
Exp Contab , actualizat anual de CECCAR

17 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

48. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se poate afla expertul contab numit
de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in vederea solutionarii
cauzei aflate spre judecare:

- calitatea de exp contabil este incompatibila cu aceea de martor in aceeasi cauza; calitatea de
martor are intaietate.

- daca exista imprejurari care sunt de natura de a-l face pe expert subiectiv(rezulta ca este
interesat el sau sotia sau vreo ruda apropiata).

49.Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definitie, procedura.

Este expert tehnic judiciar orice persoan fizic ce dobndete aceast calitate n condiiile lg i
este nscris n tabelul nominal cuprinznd experii tehnici judiciari, ntocmit, pe specialiti i pe
judee, respectiv pe municipiul Bucureti. Recuzarea este operaiunea prin care una din pri
cunoscnd anumite condiii de ordin subiectiv a unui expert contabil judiciar I se interzice
posibilitatea elaborrii expertizei contabile.In cazul expetizelor contabile judiciare daca expertul
contabil nu face declaratie de abtinere, el poate fi recuzat . Recuzarea expertului contabil se
cere cu 5 zile inainte de numire, daca motivul exista la aceasta data; in celelalte cazuri termenul
merge de la data la care s-a ivit motivul. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si

18 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

judecatorii. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului. Expertul


contabil poate fi recuzat : - cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes
in judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna
din parti; - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al
patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copiii; - daca el,
sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care
se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator; - daca intre
aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii; daca este tutore, curator al uneia din parti; - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se
judeca; - daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri; daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si
una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.

50. Enumerati situatiile in care poate fi recuzat expertul contabil numit de catre organul
indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in vederea solutionarii cauzei aflate spre
judecare

Expertul contabil poate fi recuzat : - cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun
interes in judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu
vreuna din parti; - cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana la al
patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele
ori sora sotului uneia din aceste persoane; - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin
a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit,
au ramas copiii; - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina
asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti
este judecator; - daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp
de 5 ani inaintea recuzarii; - daca este tutore, curator al uneia din parti; - daca si-a spus parerea
cu privire la pricina care se judeca; - daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de
daruri ori altfel de indatoriri; - daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la
al patrulea grad inclusiv si una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea
inclusiv.

51.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contab numit sa
efectueze o expertiza contabila intr-o cauza penala, in situatia in care dupa ce a fost
convocat de organul de urmarire penala in vederea efectuarii unei expertize judiciare si a
primit acceptul acestuia sa consulte dosarul cauzei a constatat constat ca una dintre
parti ii este vecin, iar sotiile lor se afla in dusmanie.

19 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Expertul considera ca se afla in stare de incompatibilitate si instiinteaza despre aceasta organul


care a dispus expertiza contabila judiciara care va proceda in consecinta.

52.Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa
efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila, cerere de apel, in situatia in care
dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile
judiciare si a consultat dosarul cauzei a constatat ca a efectuat o expertiza contabila
judiciara in aceeasi cauza la o instanta inferioara.

Expertul contabil este obligat sa declare presedintelui instantei ca se abtine de la efectuarea


lucrarii cu aratarea cazului de incompatibilitate. ce constituie motivul abinerii. Declaraia de
abinere se face de ndat ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta
cazului de incompatibilitate.

53. Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contab numit sa
efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila, in situatia in care, dupa ce a fost
instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare si a
consultat dosarul cauzei, a constatat ca este in litigiu cu una dintre parti, aceasta
depunand la o institutie judecatoreasca o cerere de chemare in judecata in care expertul
are calitatea procesuala de parat.

Expertul contabil considera ca se afla in stare de incompatibilitate si instiinteaza despre


aceasta organul care a depus expertiza contabila judiciara care va proceda in consecinta(in
calitate de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie in acceasi cauza supusa judecatii,
deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat in sustinerea primei solutii. In particular, expertul
contabil care a efectuat o expertiza la cererea unei parti in proces) .

54. Care este procedura de urmat pt un EC numit sa efectueze o expertiza contabila


judiciara care a constatat dupa ce a consultat dosarul cauzei, ca se afla in
incompatibilitate cu una dintre parti ? Cui sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub
ce forma?

In cazul in care expertul contabil se afla in incompatibilitate cu una dintre parti este obligat sa

20 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

declare de indata ce a luat la cunostinta de cazul de incompatibilitate. Aceasta se comunica


presedintelui instantei , procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului
ierarhic superior ca se abtine de a participa la procesul penal. Recuzarea trebuie sa fie ceruta in
termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul exista la aceasta data; in unele cazuri,
termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. Recuzarile se judeca in sedinta
publica, cu citarea partilor si a expertului.

55. Ce se intelege prin abtinerea unui expert contab numit sa efectueze o expertiza ju
diciara intr-o cauza? Cine sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma?

Abtinerea reprezinta obligatia expertului de a se retrage de la judecata daca este in


cunostinta de faptul ca in cauza respectiva exista vreun motiv de recuzare impotriva sa;consta
in declaratia expertului care trebuie facuta de indata ce constata ca se afla intr-un caz de
incompatibilitate. Imprejurarile privind abtinerea de la efectuarea expertizei contabile se
comunica presedintelui instantei in termen de 5 zile de la numire.

56. Care este procedura de urmat pt un EC numit sa efectueze o expertiza contabila


judiciara care a constatat, dupa ce a consultat dosarul cauzei ca se afla in
incompatibilitate cu una dintre parti (este dusmanie intre varul sau si varul uneia dintre
parti)? Cui se adreseaza, in ce termen si sub ce forma?

Reprezinta un caz de incompatibilitate si se va intocmi o declaratie de abtinere sau o cerere de


recuzare a cazului in termen de 5 zile de la numire in scris sau oral, cu aratarea cazului de
incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii sau recuzarii. Abtinerea sau recuzarea se
solutioneaza de instanta de judecata fara participarea expertului care a declarat ca se abtine
sau este recuzat.

57. Raspunderea disciplinara a expertului contabil in desfasurarea activitatii profesionale

Experii contabili rspund disciplinar n desfurarea activitii lor, n cazul n care au svrit
una din faptele (abateri de la norme, regulament) care atrag sanciuni disciplinare. Sanciunile
disciplinare ce se aplic experilor contabili (i contabililor autorizai), n raport cu gravitatea
abaterilor svrite, sunt urmtoarele: mustrare/avertisment scris/suspendarea dreptului de a
exercita profesia de EC sau CA pe o perioad de timp de la trei luni la un an;/interzicerea

21 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

dreptului de a exercita profesia de EC sau CA. Abaterile, n funcie de care se aplic sanciunile
disciplinare, se stabilesc prin ROF.

58. Enumerati cel putin 10 fapte care constituie abatere disciplinara si sunt sanctionate
de comisiile de disciplina conform prevederilor ROF al CECCAR

1.abateri de comportament sancionate cu mustrare; 2. absena nemotivata de la ntrunirea


A.G. a filialei sau de la Conferinta Naional, sancionat cu avertisment;
3
.absena nemotivata de la 2 edine consecutive ale A.G. ale filialei sau C.N.;
4
.neplata cotizaiei anuale i/sau a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite de
Regulament, pe durata unui an calendristic;
5
.nerespectarea normelor privind aprarea i pstrarea secretului profesional sancionate cu
suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioad de la 1 la 3 luni.
6.
absena nemotivata de la 3 reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.;
7.
publicitatea fr respectarea Codului privind conduita etic i profesional a EC si CA din
Romnia;
8.
executarea unei pedepse private de libertate pentru svrirea unei fapte care nu interzice
dreptul de gestiune i de admin a SC de profil;
9.
neplata la buget, n termenul i cuantumul prevzut de lege a impozitelor cuvenite statului
asupra onorariilor ncasate de ctre persoanele fizice;
10
.nclcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei;

11. refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului, documentele priind activ
prof; 12.practicarea profesiei de EC sauCA fr viza anual pentru exercitarea profesiei.

59. Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interzicerea dreptului de exercitare a


profesiei

22 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

- absena nemotivata de la 3reuniuni consecutive ale A.G. ale Filialei sau ale C.N.; - publicitatea
fr respectarea Codului privind conduita etic i prof a EC si CA din Romnia;- neplata
cotizaiei anuale i/sau a celorlalte obligaii bneti, la term stabilite de Regulament, pe durata
unui an calendristic;executarea unei pedepse private de libertate pentru svrirea unei fapte care nu interzice
dreptul de gestiune i de admin a SC de profil; - neplata la buget, n termenul i cuantumul
prevzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor ncasate de ctre persoanele
fizice;- nclcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp
privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau
material ; - refuzul de a pune la dispoziia organelor de control ale Corpului, documentele priind
activitatea profesional; - practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fr viza
anual pentru exercitarea profesiei.

60. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor


contabile

Cand s- a svrit o fapt (infraciune), cu pericol social, cu vinovie, fapt prevzut de legea
penal.Experii contabili n contextul efeturii expertizelor contabile, pot intra sub incidena unor
infraciuni, denumite infraciuni de serviciu (n cursul exercitrii profesiei), cum ar fi:

Luarea de mit fapta expertului contabil care, direct sau indirect pretinde ori primete bani sau
alte foloase care nu i se cuvin ori accept promisiunea altor foloase sau nu o respinge, n
scopul de a ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau
n scopul de a ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri - pedeapsa:
nchisoare de la 3 luni la 12 ani;

Mrturie mincinoas fapta expertului contabil care, ntr-o cauz penal, civil, disciplinar sau
n orice alt cauz n care se ascult martori face afirmaii mincinoase ori nu spune tot ce tie
privitor la mprejurrile eseniale asupra crora a fost ntrebat - pedeapsa: nchisoare de la 3
luni la 5 ani;

Favorizarea infractorului-ajutorul dat unui infractor fr o nelegere stabilit nainte sau n


timpul svririi infraciunii, pentru a ngreuna sau zdrnici urmrirea penal, judecata sau
executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infraciunii pedeapsa: nchisoare de la 3 luni la 7 ani; Expertul contabil poate s rspund penal i pentru

23 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

alte infraciuni (anexa 7):comerciale sau de afaceri ,de fals intelectual sau bancrut frauduloas
,fiscale ,de splare a banilor.

61. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor
contabile

Raspunderea civila a expertului contabil decurge din prevederile contractelor dintre acesta si
clienti raspundere civila contractuala), sau din savarsirea unei fapte ilicite in realizarea
contractului cu clientii
raspundere civila delictuala). Raspunderea civila contractuala
este urmare a neexecutarii sau executarii defectuoase a obligatiilor contractuale. Efectuarea
defectuoasa are in vedere erorile savarsite, dar si intarzierile care cauzeaza pagube clientilor.
Raspunderea civila delictuala decurge dintr-o fapta ilicita care produce clientului o paguba.
Fapta ilicita poate fi o actiune sau o inactiune prin care se incalca prevederile legale. Este
improprie sintagma infractiuni de natura civila. Dac expertul contabil, cu intenie sau din
culp, a pricinuit amnarea judecrii sau executrii silite, prin una din faptele prevzute de lege,
la cererea prii interesate va putea fi obligat de ctre instana de judecat ori, dup caz, de
ctre preedintele instanei de executare, la plata unei despgubiri pentru paguba cauzat prin
3 din Codul de procedur civil).
amnare (art.108

62. Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile


judiciare in cauza penala

- sa se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare ; sa informeze organele judiciare daca


se afla in situatia de abtinere sau recuzare ; - sa se docum prin studierea dosarului, precum si
prin solicitarea de lamuriri organelor judiciare si partilor ; -sa manifeste un rol activ, sa precizeze
daca mai sunt si alte prob care treb lamurite si care n-au fost sesizate de organele judiciare ; sa aduca la cunostinta org jud diferite elem rezultate pe parcursul efectuarii expertizei si care
pot contribui la lamurirea unor imprejurari specifice cauzei ; - sa depuna raportul de expertiza la
data fixata de organul judiciar ; - sa completeze sau sa refaca exp atunci cand i se cere, precum
si de a se prezenta in fata organelor judecatoresti
pt a da explicatii
suplimentare ; - sa pastreze secretul profesional, adica sa nu divulge datele de care a luat
cunostinta cu ocazia indeplinirii mandatului primit ; sa efectueze personal expertiza ce i-a fost
incredintata.

24 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

63. Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiza judiciara in cauze


penale

- sa ia cunostinta de continutul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei , dar numai cu


incuviintarea organului de urmarire ; - sa participe la discutiile legate de ob expertizei, facand
observatii, daca este cazul, si sa solicite modificarea sau completarea obiectivelor fixate initial ;
- sa ceara lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite
fapte sau imprejurari ale cauzei ; - sa ceara de la parti explicatiile ce ii sunt necesare pentru
efectuarea expertizei; partile pot oferi aceste explicatii numai cu incuviintarea organului de
urmarire penala sau a instantei de judecata ; sa-si aleaga in mod liber metoda de lucru specifica
pregatirii sale ; sa primeasca documentele necesare pentru efectuarea expertizei ; - sa
fie remunerat pentru munca depusa si sa-i fie decontate chelt efectuate in timpul executarii
expertizei.

64. Rspunderea contravenional sau administrativ a EC in desfasurarea activitatii


profesionale

Raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil este reglementata de


dreptul procesual, si anume: A. Codul de procedura civila stipuleaza Dispozitiile privitoare la
citare, aducere cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt, deopotriva aplicabile
expertilor; Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate dispune inlocuirea lui. Coroborand
aceste reglementari cu cele privitoare la martori rezulta ca, in procesul civil, expertul contabil
poate fi sanctionat administrativ prin: a) inlocuirea lui de catre instanta; b) aducerea in instanta a
expertului contabil, cu mandat, in cz de pricini urgente sau pentru a da lamuriri atunci cand i se
cere; c) trimiterea expertului contabil in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli puternice de
ascundere a adevarului sau de luare de mita, caz in care instanta va incheia un proces verbal in
acest sens. B. Codul de procedura penala, stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a
urmatoarelor abateri savarsite de expertul contabil in cursul derularii procesului penal: a) lipsa
nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci cand este citat; b) tergiversarea de catre
expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului de
expertiza contabila judiciara. Potrivit codului de procedura penala, amenda se aplica de organul
de urmarire penala, prin ordonanta, iar de instanta de judecata, prin incheiere. Persoana
amendata expertul contabil poate cere scutirea de amenda ori reducerea amenzii. Cererea
de scutire sau de reducere se poate face in termen de 10 zile de la comunicarea ordonantei ori
a incheierii de amendare. Daca persoana amendata justifica de ce nu a putut indeplini obligatia
sa, organul de urmarire penala sau instanta de judecata, apreciind, dispune scutirea sau
reducerea amenzii.

25 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

65. Expertul recomandat de parte

Expertul recomandat de parte are obligatia sa participe la intocmirea lucrarii de expertiza si sa


semneze raportul de expertiza intocmit de expertul numit de organul in drept, iar daca are opinii
diferite de ale expertului numit sa consemneze aceasta iar opiniile sale sa fie cuprinse in raport
sau in anexele acestuia.

In cazul expertizelor contabile judiciare, alaturi de expertul contabil numit din oficiu, normele
procedurale, in special cele de procedura penala(art. 120, C.p.p.), prevad ca partilor carora
urmeaza a le fi opozabila expertiza contabila trebuie sa li se aduca la cunostinta ca au dreptul si
la numirea cate unui expert contabil recomandat de fiecare dintre ele, care sa asiste la
elaborarea expertizei contabile de catre expertul contabil numit din oficiu. Astfel creste
increderea partilor in calitatea expertizei contabile deoarece fiecare parte va solicita numirea
unui expert contabil agreeat , in care are incredere.

66. Cum credeti ca trebuie sa procedeza un expert contabil care este solicitat de un client
sa inlocuiasca un alt liber profesionist care isi desfasoara misiunea conform unui
contract incheiat in acord cu prevederile legale?

Un profesionist contabil independent care este solicitat pentru a nlocui un alt profesionist
contabil independent, sau care dorete s aplice pentru o misiune deinut n prezent de ctre
un alt profesionist contabil independent, trebuie s stabileasc dac exist motive, profesionale
sau de alt natur, pentru a nu accepta misiunea, cum ar fi circumstane care amenin
conformitatea cu principiile fundamentale. De exemplu, poate exista o ameninare la adresa
competenei profesionale i a prudenei dac un profesionist contabil independent accept
misiunea nainte de a cunoate toate faptele necesare. Trebuie evaluat importana tuturor
ameninrilor. n funcie de natura misiunii, acest lucru ar putea presupune comunicarea cu acel
profesionist contabil existent pentru a determina faptele i circumstanele care stau la baza
modificrii propuse, astfel nct profesionistul contabil independent s poat decide dac este
corespunztor s accepte misiunea. De exemplu, este posibil ca motivele aparente pentru
modificarea survenit n misiune s nu reflecte n totalitate faptele i este posibil ca acestea s
indice contradicii cu acel profesionist contabil existent care s influeneze decizia de a accepta
numirea.

67.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara intr-o


cauza penala in care sunt numiti de organul de cercetare penala sau de instanta mai

26 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

multi experti?

Toti expertii intocmesc si semneaza un singur raport de expertiza , iar daca au deosebiri de
pareri semneaza cu opinie separataiar opiniile acestora sunt consemnate separat cu
motivarea respectiva intr-o anexa a acestuia, se vor consemna intr-un paragraf al Capitolului
II DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE motivind detaliat si documentat opinia pe care o
sustine. De regula, in expertizele judiciare trebuie motivate separate opinia expertului
recomandat de parte in raport cu opinia expertului numit din oficiu.Raportul de expertiza
contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv
anexele.

68. Expertul contabil numit de organul de cercetare penala sau de instanta poate
convoca sau poate lua legatura cu partile . Care este procedura de urmat in aceasta
situatie?

Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie sa se
abtina de la contactarea partilor implicate in actul judiciar, in afara procedurilor prevazute de
lege. Astfel, in cazul proceselor civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu
poate fi facuta decat dupa citarea partilor cu confirmare de primire, aratandu-li-se zilele si orele
cand incepe si se continua lucrarile expertizei contabile. In procesele penale expertul contabil
poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de
urmarire penala sau de instanta de judecata. In toate cazurile, informatiile si explicatiile primite
de expertul contabil in contactele sale cu partile implicate in actul judiciar
trebuie sa ramana confidentiale.

27 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

69.Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare .Cine numeste


expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda Incheierea de sedinta prin care se
dispune efectuarea xpertizei contabile?

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organelle indreptatite de lege
pentru administrarea probei cu expertiza. Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din
oficiu, cat si recomandati de partile in proces, se poate face numai de organul in drept sa
dispuna administrarea probei cu expertiza contabila. Incheierea de sedinta/ordonanta trebuie sa
cuprinda: numele expertului contabil sau expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea
partilor in proces / obiectivele(intrebarile, punctele) la care expertul contabil sau expertii
contabili numiti trebuie sa raspunda /termenul in care trebuie sa se efectueze expertiza
contabila, tinandu-se seama ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a
dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata./ Plata expertului contabil sau expertilor
contabili numiti care trebuie sa fie remuneratorie.

70. Convocarea partilor in cauze civile

Codul de procedura civila, considerat dreptul comun in materie de probatiuni judiciare, prevede
ca daca pentru efectuarea
expertizei este nevoie de o lucrare la fata locului, ea nu poate fi facuta decat dupa citarea
partilor prin carte postala recomandata, cu dovada de primire, aratand zilele si orele cand
incepe si continua lucrarea. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. Partile sunt
obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii.

71. Convocarea partilor in cauze penale

In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si
in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Procedural,
dispunerea expertizei contabile judiciare n cauze penale se face prin ordonan emis de
organul de urmrire penal,. Aceste ordonane conin un
dispozitiv
n care sunt nominalizate persoanele implicate si infraciunile pentru care sunt cercetate, alturi
de care trebuie s se regseasc cele patru paragrafe:1) numele expertului contabil sau

28 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

experilor contabili numit(i); 2 ) obiectivele (ntrebrile) expertizei contabile;


3) termenul (data) depunerii raportului de expertiz contabil; 4).onorariul (plata) expertului
contabil sau experilor contabili

72.Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila judiciara

Raportul de expertiza judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin cinci zile
inainte de data stabilita pentru judecata. Pe prima pagina trebuie sa poarte stampila
dreptunghiulara si semnatura expertului contabil verificator, precum si stampila filialei CECCAR
in care activeaza expertul contabil, sau sa fie insotit de referatul expertului verificator , dupa
caz.Pentru a nu impieta asupra termenului de depunere a raportului la Biroul local de expertize
judiciare tehnice si contabile, trebuie sa obtina viza sau avizul expertului contabil verificator
inainte de termenul de 5 zile raportat la ziua sorocita judecatii(art.209 Codul de procedura
civila). Concomitent se semneaza o declaratie prin care isi asuma raspunderea ca nu se afla in
incompatib sau conflict de interese

73. Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara

Raportul de expertiza contabila extrajudiciare se verifica de auditor si apoi se preda


beneficiarului in conditiile prevazute in contractul de prestari servicii.Termenul de cinci zile nu
este operant, sunt operante data si locul prevazute in contractul scris de prestari servicii.

74. Care sunt criteriile la stabilirea onorariilor expertului contabil pentru expertizele
contabile judiciare?

Criteriile la stabilirea onorariilor expertului contabil pentru expertizele contabile judiciare sunt:
competenta si cunostintele necesare serviciului prestat; nivelul de formare, instruire si
experienta a persoanei participante la misiune;timpul afectat(ore,zile); riscurile si gradul de
responsabilitate a misiunii.

Raportul de expertiz nsoit de nota de evaluare a onorariului, mpreun cu decontul

29 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

cheltuielilor de transport, cazare, diurn sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea
expertizei, dac este cazul, se depun la organul cu atribuii jurisdicionale care a ncuviinat
expertiza. Dup stabilirea onorariului definitiv, precum i, dac este cazul, a cuantumului
cheltuielilor de transport, cazare, diurn sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea
expertizei, organul cu atribuii jurisdicionale ntiineaz biroul local de expertize n vederea
efecturii plii.

Onorariul definitiv pentru expertiza tehnic judiciar se stabilete de organul care a dispus
efectuarea expertizei, n funcie de complexitatea lucrrii, de volumul de lucru depus i de
gradul profesional ori tiinific al expertului sau al specialistului.Plata onorariului i decontarea
altor cheltuieli, atunci cnd este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin
biroul local pentru expertize judiciare tehnice i contabile.

75. Care este reglementarea profesionala de stabilire a onorariilor expertilor contabili


pentru activitatea
desfasurata?

Tariful profesional elaborat de CECCAR

76. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari

Incasarea prin virarea din contul biroului local de expertiza a onorariilor incasate de la partile
care au solicitat expertiza (prin virarea in contul expertului) sau prin ordin de plata sau direct in
cazul expertizelor extrajudiciare expertul intocmind factura si chitanta.Onorariile ce se
incaseaza sa fie cele stabilite prin Incheiere de sedinta a Instantei, prin Ordonanta sau decont
avizat de beneficiarul expertizei.

77.Poate fi anulat un raport de expertiza judiciadra? Dar unul de expertiza extrajudiciar


a? Comentati

30 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Rapoartul de expertiza contabila judiciara nu pot fi anulate dar se pot cere suplimente de
expertiza pentru clarificarea tuturor obiectivelor cerute de organul de urmarire penala sau de
instanta de judecata.Cand organul de urmarire penala sau de instanta de judecata nu este
lamutira prin expertiza efectuata sau are dubii cu privire la concluziile expertizei dispune
efectuarea unei noi expertize.

Raportul de expertiza extrajudiciara, fiind o expertiza contabila amiabila, poate fi anulat dar
numai cu acordul beneficiarului

78.Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze civile.


Cine dispune numirea EC/ care este actul procedural prin care se dispune ef . odata
cu numirea expertului in cauza?

Numirea expertilor contabili in dosarele civile dispuse de instantele de judecata prin incheierea
de sedinta transmisa expertului la adresa acestuia. Prin aceasta Incheiere se mai stabilesc
obiectivele, termenul ,partile procesuale si onorariul provizoriu.

79. Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauze


penale. Cine dispune numirea EC/ care este actul procedural prin care se dispune ef
. odata cu numirea expertului in cauza

In dosarele penale numirea se face de regula de organele de cercetare penala prin Ordonanta
care se inainteaza expertului, direct sau prin posta si prin care se comunica natura cauzei,
partile in litigiu, obiectivele, termenul si onorariul negociat.

80. Care sunt elementele mentionate de instanta in incheierea de sedinta a unei cauze
civile cu privire la numirea unui expert contabil in vederea efectuarii unei expertize
judiciare?

Numirea expertilor contabili in dosarele civile dispuse de instantele de judecata prin incheierea
de sedinta grefa instantei trimite expertului judiciar scrisoare recomandata; Prin aceasta
Incheiere se mai stabilesc obiectivele, termenul ,partile procesuale si onorariul provizoriu.

31 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

81. Efectuarea unei noi expertize si suplimentul la expertiza(cine dispune aceasta, in ce


situatie se dispune, drepturile si obligatiile expertului in situatia mentionata)

Efectuarea se dispune de beneficiarul expertizei cand acesta considera ca nu s-a raspuns


complet la obiective sau cand apar obiective noi. Expertul este obligat a-si completa expertiza
cat si a efectua suplimentul la expertiza. In cazul suplimentului expertul este indreptatit a solicita
majorarea onorariului corespunzator.

82.Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara in


situatia in care organul indreptatit sa dispuna efect uarea expertizei contabile judiciare
a cceptat
doi
experti recomandati
de parti sa participe
la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie. Cine stabileste onorariul acestora?

Cand s-au acceptat doi experti recomandati de parti se negociaza onorariul si se achita de
partile care au solicitat acesti experti. In baza contractelor de prestari servicii intocmite cu
partile.

Se va intocmi un singur raport de expertiza contabila judiciara in care se va semna fiecare fila
de catre expertul numit si de catre cei doi experti recomandati de parti .Opiniile diferite se
inscriu in cadrul raportului in paragrafe distincte, sau intr-o anexa a acestuia si vor semna cu
mentiuneacu opinie separata

83. Cine poate avea calitatea deexpert contabil recomandat sau desemnat de parte?
Care sunt drepturile si obligatiile acestuia?

32 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Calitatea de expert contabil recomandat sau desemnat de parte o poate avea orice expert
inscris in Tablou, cu obligatiile achitate la zi, care figureaza pe lista data de CECCAR biroului
local de expertize. Acesta are acelesi drepturi si obligatii ca expertul contabil numit de organul
de urmarire penala sau de instanta de judecata (de a colabora pe parcurs cu expertul contabil
numit, de a incheia acelasi raport cu expertul contabil numit semnand alaturi de acesta si avand
raspundere).

84. Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauze civile si penale

Fixarea obiectivelor se stabileste prin Incheiere sau Ordonanta propusa de parti prin aparatorii
acestora(avocati) cu sau fara interventia expertilor. Obiectivele expertizei contabile, respectiv
intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza:
1.
in cauzele civile
: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de
judecata, expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care
este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva.
2
. in cauzele penale
: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel:
a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului si fixarea unui
termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de
catre expertul contabil ;
b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa
raspunda, atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite
modificarea obiectivelor, sa completeze obiectivele in prezenta partilor

85. Comentati urmatoarele obiectice puse in cazul unei exp contab judiciare dispuse de

33 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

org de cercetare penala in care admin firmelor A si B este cercetat pentru evaziune
fiscala privind impozitul pe profit si TVA datorate BS pt perioada ianuarie-aprilie 2009.......

Comentarii: l) Apreciem ca obiectivele formulate expertizei contabile judiciare, dispusa in


dosarul de urmrire penala, sunt formulatate in mod neprofesionist, deoarece in acest dosar
penal doua probleme de fond trebuiau supuse atentiei expertizei contabile, si anume: a)
invinuitul avea sau nu responsabilitatea legala a organizrii si conducerii contabilittii celor doua
societti A si B ; b) Impozitul pe profit si TVA datorate la bugetul de stat de ctre A si B au fost
sau nu calculate si contabilizate corect in perioada supusa expertizarii, respectiv ian - apr
2009. 2) Raportat la cele doua probleme de fond , obiectivele formulate de organul de cercetare
penala comporta cel putin urmtoarele observatii: a) Referitor la Obiectivul nr.l orice cheltuiala
fcuta in numele unei societati comerciale este o cheltuiala a acesteia. In speta, se punea
problema in ce msura cheltuiala cu dobnzile era sau nu deductibila fiscal, raportat la legislatia
fiscala in vigoare, in perioada supusa expertizarii; b) Referitor la Obiectivul nr 2 si 3: b1) apare o
confuzie intre invinuit si contribuabil; invinuitul pers fizica
nu avea calitatea de contribuabil in ceea ce priveste impozitul
pe profit si TVA. Aceasta calitate de contribuabil o aveau cele doua societti A si B. b2)
adevrata problema vizata de cele doua obiective este daca cele doua societti comerciale au
calculat si contabilizat corect impozitul de profit si TVA in perioada supusa expertizarii, raportat
la legislatia fiscala in vigoare, in perioada respectiva;

Obiectivul nr 4. solicita expertului contabil sa fac incadrari legale, pentru ca expertul contabil
care isi permite sa precizeze ce acte normative au fost incalcate sugereaz automat ce
sanctiune trebuie aplicata.

86. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a raportelor de exp contab cu opinii


separate

Cand sunt opinii separate in conditiile executarii expertizei de mai multi experti numiti sau parte,
acestea se insriu de regula in acelasi raport de expertiza cand alaturi de opinia expertului numit
la obiectivele cu opinii separate se inscriu si alte opinii .Raportul se semneaza de toti expertii cu
precizarea : cu opinii separate.

87. Care sunt conditiile in care se impune redactarea capitolului Considerente personale

34 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

in raportul de expertiza contabila judiciara?

Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un


capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare
vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile, cu precizarea ca acest paragraf
poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a
dispus expertiza contabila. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie, mai ales de catre
expertul contabil numit din oficiu, deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila
judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si
confidentialitatea in expertizele contabile.Mai mult, expertul contabil prin acest paragraf, releva
mai mult decat i se cere. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii
recomandati de catre parti, daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara
insa a incrimina partea adversa.
Optiunea de a introduce un
astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului
contabil.

88. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila

Caracteristica esentiala a expertizelor este ca acestea au un scop concretizat prin obiectivele


la care trebuie sa raspunda expertul. Raspunsurile nu constituie opinii ci doar lamuriri,
consultatii de specialitate.Nu au ca scop publicitatea.

89. Consideratii asupra raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile

In cazuri cu totul deosebite, expertul se poate afla in imposibilitatea intocmirii unui raport de
expertiza contabila, datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile
care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. In astfel de cazuri se va intocmi
un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile , care va avea aceeasi structura cu
un raport de expertiza obisnuit, dar care la Cap. II Desf exp si Cap.III Concluzii va prezenta
justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile .

90. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza
contabila judiciara? Detaliati elementele de cuprins ale capit Concluzii din raportul de
expertiza contabila

35 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Partile componente ale unui raport de expertiza contabila judiciara sunt: Cap.I Introducerea
;Cap.II Desfasurarea expertizei ;Cap.III Concluzii

Concluzii cuprinde raspunsurile succinte ale fiecarui obiectiv argumentate; concluziile pe


fiecare obiectiv in parte si daca expertul considera necesar face anumite precizari care sa vina
in sprijinul beneficiarului

91. Detaliati elementele de cuprins ale capit desfasurarea expertizei contabile din
raportul de expertiza contabila

Cap.II cuprinde obiectivele si raspunsurile , documentele folosite pentru fiecare obiectiv in parte,
eventual opinii personale in cazul in care sunt mai multi experti cu opinii separate,fiecare fiind
sustinute si argumentate stiintific si eventual trimiteri la anexe daca este cazul .

92.In cazul reglementarilor procedurale si a normelor profesionale , care are prioritate?


Comentati

Prioritate au normele procedurale prevazute de CPP iar normele profesionale trebuie sa fie
adaptabile normelor procedurale.

93. Ce trebuie sa contina capitolul I al raportului de expertiza contabila Introducerea?

Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin


urmatoarele paragrafe: - identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila
judiciara nume, prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului ;

- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de


sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea
partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul
expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu,

36 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

numar contract ;

- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba
expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata
expertiza contabila. ;

- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se


preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia
din contract ;

- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila ;

- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei ;

- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte
termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize
contabile;

- Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au


mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor

94. Care este continutul Cap II al raportului de expertiza contabila?

Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele


paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor
efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si
faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate ;
- Fiecare paragraf trebuie
sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie prcis, concis,
redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra
calitatii documentelor justificative. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul
calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna
intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil
ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil
expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. ;
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un
paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe
care o sustine.

95. Care sunt materialele care se pot incadra ca material documentar in cazul unei

37 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

expertize judiciare?

Orientativ, materialul documentar pe care trebuie s-l studieze expertul contabil, n cazul
expertizelor judiciare, se compune din: I. Dosarul cauzei, n care s-a dispus o expertiz
judiciar; II. Documentele justificative i registrele contabile aflate n pstrarea prilor implicate
n procesul justiiar sau n arhivele terelor persoane, care au vreo legtur cu obiectivele
expertizate; III. Procesele verbale ntocmite de organele de control abilitate, aflate att n
posesia acestora ct i n posesia persoanelor juridice i/sau fizice controlate, care au vreo
legtur cu obiectivele expertizate. Particularizat, n cazul expertizelor contabile dispuse n
dosarele penale, expertul contabil are dreptul s ia cunotin de coninutul dosarului penal
numai cu ncuviinarea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat crora expertul
contabil este abilitat s le cear lmuriri n legtur cu faptele sau mprejurrile cauzei

96. Semnarea raportului de expertiza contabila

se face pe fiecare fila de catre expertii numiti si parte iar la sfarsitul raportului se aplica si
stampila expertilor. Fiecare anexa trebuie deasemenea semnata de expert.

97. Anexele raportului de expertiza contabila

Anexele intervin cand trebuie facute diferite situatii detaliate care nu pot fi tratate analitic in
raport. Anexele la raportul de expertiz contabil, indiferent de tipul acestuia (obinuit, cu
observaii sau imposibilitatea efecturii expertizei contabile), fac parte integrant din raportul de
expertiz contabil i se ntocmesc de ctre expertul(ii) contabil(i) cu scopul de a susine o
constatare din cuprinsul raportului de expertiz contabil. Anexele la raportul de expertiz
contabil trebuie ntocmite atunci i numai atunci cnd exist necesitatea de documentare a
unei constatri din raportul de expertiz contabil, ele avnd menirea s degreveze coninutul
raportului de expertiz contabil, de prezentri prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente
de natur similar. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiz contabil documentele
justificative sau registrele contabile originale, sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele
raportului de expertiz contabil sunt un produs al muncii expertului(ilor) contabil(i).

98. Enumerati obiectivele la care trebuie sa raspunda auditul de calitate in domeniul


calitatii serviciilor contabile?

38 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Auditul de calitate n domeniul serviciilor contabile rspunde urmtoarelor obiective:

a) oferirea posibilitii ca publicul s aib o bun percepie asupra calitii serviciilor prestate i
armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;

b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfecionarea metodelor de lucru;

c) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a


obligaiilor de membru;

d) dezvoltarea solidaritii n rndul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi,


apropierea i respectul profesionitilor fa de organele Corpului.

99. Enumerati principiile fundamentale pecare se bazeaza auditul de calitate in domeniul


calitatii serviciilor contabile

Auditul de calitate se ntemeiaz pe cinci principii fundamentale:


- universalitate: auditul se aplic tuturor cabinetelor definite ca atare i tuturor serviciilor
profesionale realizate de acestea: contabilitate, audit, consultan expertiz, etc.;
- confidenialitate: nici o informaie privind un cabinet sau un membru al acestuia, nu poate fi
adus la cunotin terilor;
- adaptarea auditului: este corespunztor naturii misiunilor exercitate i mrimii cabinetului;
- colegialitate: auditul este efectuat, de ctre experii contabili membrii ai Corpului, anume
formai i instruii care au calitatea de angajai ai Corpului;
- armonizarea: pe ct posibil, cabinetele care execut activiti reglementate de mai multe
organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu
aceste organisme.

100. Care este procedura de lucru/ metodologia auditorilor de calitate in activitatea de


auditare a expertizelor contabile?

39 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

Auditul de calitate cuprinde:

a) cunoaterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor i procedurilor n vigoare n


cadrul acestuia (auditul structural);

b) aprecierea modului n care sunt aplicate normele profesionale, examinndu-se prin sondaj
dosarele de lucru corespunztoare misiunilor selecionate pentru audit (audit tehnic);

c) ndeplinirea obligaiilor de membru al Corpului n ceea ce privete educaia, etica, plata


cotizaiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activitile organizate de
Corp (auditul de conformitate

40 / 41

Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA

41 / 41