Sunteți pe pagina 1din 1

Stimate ef catedr rugm respectuos s prezentai luni 12.12.

2016 urmtoarele extrase din


procesele verbale pe hrtie cu semnturile respective:
1. Extras din procesul verbal al edinei catedrei .. referitor la aprobarea
curriculelor (programelor analitice) pe discipline la programul de studiu: 424.1Ecologie i 613.1 Agronomie (edina catedrei din luna august pe 6 ani (2011-2016).
(standard 2).
2. Extrase din procesele verbale al catedrei cu privire la rezultatele evalurii
intermediare a studenilor (disciplini de la programele de studiu: 424.1- Ecologie i
613.1 Agronomie) (pe grupe, note etc., 2015-2016 semestrul 1 i 2). (standard 9)
3. Extrase din procesele verbale ale edinei catedrei .. cu privire la rezultatele
sesiunilor pentru anii 2012-2016 (semestrul 1 i 2) pe discipline la programul de
studiu: 424.1- Ecologie i 613.1 Agronomie. (standard 7)
4. Graficul studiului individual ghidat de profesor (pe hrtie cu semnturile respective),
registre de eviden a ghidrii (cte o copie la un registru de la catedr) la programul
de studiu: 424.1- Ecologie i 613.1 Agronomie. (standard 3)

Facultatea Agronomie
Decan

Ion Bacean