Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA - IAI

Proiect Econometrie

2016-2017

Proiect Realizat de
:Atanasoaei Stefan
Grupa-1124
Seria 1
Anul 2

I.Introducere:

Sursa datelor: Datele au fost preluate de pe site-ul Institutului Naional de


Statistic, baza de date TEMPO-Online.
http://www.insse.ro/cms/files/Tutorial_Tempo_Online/Tutorial_Tempo2.htm

II. Alegerea variabilelor statistice

III. Analiza statistic descriptiv a seriei


de date

Tabel 1:n urmtorul tabel sunt reprezentate datele cu privire la numarul


cinematografelor pe judete din anul 2015.

Judete

Cinematografe-I

Bihor
Cluj
Maramures
Satu Mare
Alba
Brasov
Mures
Sibiu
Bacau
Botosani
Iasi
Neamt
Suceava
Vaslui
Braila
Buzau
Constanta
Galati
Tulcea
Vrancea
Arges
Calarasi
Ialomita
Prahova
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Arad
Caras-Severin
Hunedoara
Timis

2
5
2
1
1
2
2
1
2
2
3
1
1
1
2
1
4
1
1
2
3
1
1
3
3
2
1
1
2
2
2
3
3

1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA


Tabel 2- Indicatori ai statisticii descriptive privind numarul
cinematografelor pe judete din anul 2015.

Cinematografe-I
Mean
Standard Error

1,939393939
0,173747651

Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
Confidence
Level(95,0%)

2
1
0,998104264
0,996212121
1,388086309
1,130930896
4
1
5
64
33
0,353912381

Interpretare
Mean (Media aritmetic) :
Median (Mediana) :
Mode (Modulul):
Standard deviation (Abaterea standard):
Sample variance (Varianta) =
Skewness i Kurtosis:

Range (Amplitudinea de variatie) = 4


Minimum =
Maximum =

Count =

Tabel 1: In urmatorul tabel sunt reprezentate date cu privire la numarul


personalului pe judete din anul 2015.
Judete
Bihor
Cluj
Maramures
Satu Mare
Alba
Brasov
Mures
Sibiu
Bacau
Botosani
Iasi
Neamt
Suceava
Vaslui
Braila
Buzau
Constanta
Galati
Tulcea
Vrancea
Arges
Calarasi
Ialomita
Prahova
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Valcea
Arad
Caras-Severin
Hunedoara
Timis

Spectatori la
cinematografe
170
573
184
96
122
179
163
159
158
122
453
156
174
134
113
132
152
177
71
89
201
59
80
193
258
103
92
140
161
112
55
116
301

1998 - 2016 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Tabel 2- Indicatori ai statisticii descriptive privind numarul


personalului angajat pe judete din anul 2015.

Spectatori la
Cinematografe
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
Confidence
Level(95,0%)

165,0909091
18,28822085
152
122
105,0578304
11037,14773
7,686578433
2,556108874
518
55
573
5448
33
37,25188669

Interpretare
Mean (Media aritmetic) :
Median (Mediana) :
Mode (Modulul):
Standard deviation (Abaterea standard):

Sample variance (Varianta) =


Skewness i Kurtosis:

Range (Amplitudinea de variatie) =

Minimum
Maximum
Count =

IV- Analiza grafica

Modelul econometric este de forma:

Model de Regresie Liniara Simpla:


Graficul cu puncte care analizeaza legatura dintre personalul angajat si
cinematografele are urmaatoarea forma:

VI: Estimarea parametrilor si interpretarea rezultatelor:


Modelul liniar unifactorial este de forma:
Y1=a+B1*X1+ ,unde:

Datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Excel folosind


urmtorii pasi: Data Data Analysis Regression. Datele
obtinute dup prelucrare sunt prezentate n urmtorul tabel:
SUMMARY OUTPUT
Regression
Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R
Square
Standard Error
Observations

0,680407
197
0,462953
954
0,445052
419
79,51210
867
32

ANOVA
df
Regressio
n
Residual
Total

Intercept

Significanc
eF

SS

MS

1
30
31

163498,6
189665,3
353163,9

163498,6
6322,175

25,86113

0,0000183

Coefficients
26,1745098

Standard
Error
30,69411

t Stat
0,852754

P-value
0,400553

Lower 95%
-36,5112

Upper 95%
88,860235

71,61960784

14,08342

5,085384

0,0000183

42,85742

: yi=a+bxi
: Y=26,19+71,621X

Estimarea prin IC a parametrului 0:


Lower
95%
-36,5112

Upper 95%
88,86023549

Conform datelor din tabel pentru o probabilitate de 95% se estimeaza ca


0 se gaseste in intervalul [87,69;-35,31]

Estimarea prin IC a parametrului 1:


Lower
95%
42,85742

Upper 95%
100,3817914

100,38179

Conform datelor din table pentru o probabilitate de 95% se estimeaza ca


1 se gaseste in intervalul [43,34;99,90]

VII: Testarea semnificatiei parametrului panta si


determinare intervalului de incredere:
Coefficients
Intercept

26,1745098

71,61960784

Standar
d Error
30,6941
1
14,0834
2

t Stat
0,85275
4
5,08538
4

P-value
0,400553
0,0000183

A.Testarea parametrului 0:

Testarea parametrului 1:

Lower
95%
-36,5112
42,8574
2

Upper 95%
88,86023549
100,3817914

VIII.Testarea indicatorilor de corelatie


Datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Excel folosind
urmtorii pasi: Data Data Analysis Correlation. Datele
obtinute dup prelucrare sunt prezentate n urmtorul tabel:
Column1
Cinematografie
Personalul
Angajat

Cinematogr
afie
1
0,680434273

Personalul
Angajat

Testarea coeficientului de corelatie

Testarea Raportul de Corelatie

IX.Testarea Modelului de Regresie:


ANOVA
df
Regressi
on

Residual

30

SS
16349
8,6
18966
5,3

MS
163498,
6
6322,17
5

F
25,86113

Significan
ce F
0,000018
3

Total

31

35316
3,9