Sunteți pe pagina 1din 8

2.

Studiul performantelor de tractiune ale automobilului

2.1. Construirea caracteristicii de tractiune si folosirea ei la studiul


performantelor de tractiune
Forta de tractiune Ft , prezenta in ecuatia generala a miscarii rectilinii a autovehiculelor
cu roti, este generata de momentul motor Me , a carui marime depinde de sarcina si turatia
motorului:
Ft =

M r Me ( n , )i Ski0t
=
rr
rr

(2.1)

Pe de alta parte, viteza autovehiculului se poate exprima in functie de turatia motorului si


rapoartele de transmisie isk si i0 astfel :

n rr
0,377

[ km/ h ]
Vmax=
i sk i 0

(2.2)

Unde:
- isk reprezinta valoarea raportului de transmitere al schimbatorului de viteze in treapta k=1...4
- i0 = 2,692 reprezinta raportul de transmitere al transmisiei principale
- t = 0,92 reprezinta randamentul transmisiei
- rr = 0,3 m reprezinta raza de rulare

Pentru studiul performantelor maxime de tractiune, trebuie analizata variatia fortei de


tractiune in functie de viteza, atunci cand motorul functioneaza la sarcina totala, iar schimbatorul
de viteze este cuplat succesiv in toate treptele - caracteristica de tractiune. Deoarece, conform
relatiei (2.1), pentru o anumita treapta a SV, Ft este direct proportionala cu Me , alura curbei sale
de variatie este similara cu cea a momentului motor. [1]

Caracteristica de turatie la sarcina totala a motorului a fost construita in cadrul capitolului 1.1 si
este prezentata in continuare:
Tabelul 2.1 - valorile puterii si ale momentului in
pentru caracteristica motorului la sarcina totala
n [rot/min] 1200 1500 2000
nM=2500
3500
P [kW]
34.53 47.87 74.18
98.9
124.
6
M [daNm] 27.49 30.49 35.44 Mmax=37.79 34.0
1

functie de turatie, calculate cu relatia (1.3),


4500
152.7
3
32.42

5500
171.8

np= 6000
Pmax= 185.4

6500
182.2

7200
165.3

29.84

29.52

26.78

21.93

Fig 2.1 - Caracteristica teoretica la sarcina totala a motorului

Folosind relatia (2.1) se afla valoarea fortei de tractiune in functie de momentul motor, iar
prin intermediul relatiei (2.2) se calculeaza vitezele corespunzatoare turatiilor respective.
Rezultatele se centralizeaza in tabelul 2.2.

Tabelul 2.2 - centralizarea valorilor rezultate in urma aplicarii relatiilor (2.1) si (2.2)
Treapta 1

Treapta 2

Treapta 3

Treapta 4

Ft[daN]

V[km/h]

Ft[daN]

V[km/h]

Ft[daN]

V[km/h]

Ft[daN]

V[km/h]

548
608
707
754
678
646
595
589
534

20.8
26
34.7
43.4
60.8
78.2
95.6
104.3
112.98

408
453
526
561
505
481
443
438
397

28
35
46
58
81
105
128
140
151

304
337
392
418
376
359
330
327
296

37
47
62
78
109
140
172
187
203

227
251
292
312
280
267
246
243
221

50
63
84
105
147
189
231
252
273

Fig 2.2 - Caracteristica de tractiune

In urma trasarii graficului caracteristicii de tractiune, se constata urmatoarele aspecte:

Pentru a se putea invinge suma rezistentelor in panta drumului modernizat ( p = 8% ), este


necesara utilizarea treptelor I, II, III. Treapta IV nu ofera forta de tractiune decat pana la o
anumita viteza.
Forta de tractiune maxima atinsa in treapta I este de 754 daN, la viteza de 43.4 km/h.
Forta de tractiune maxima atinsa in treapta II este de 561 daN, la viteza de 58 km/h.
Forta de tractiune maxima atinsa in treapta III este de 418 daN, la viteza de 78 km/h.
Forta de tractiune maxima atinsa in treapta IV este de 312 daN, la viteza de 105 km/h.

2.2. Construirea caracteristicii dinamice si utilizarea ei la studiul


performantelor de tractiune
Performantele de tractiune ale unui autovehicul depind nu numai de caracteristica de
tractiune ci si de greutatea sa si de factorul aerodinamic (K = k A). Pentru a ingloba toate cele
trei elemente de influenta, este necesara utilizarea unui parametru special dedicat: factorul
dinamic. Acesta reprezinta raportul dintre forta de tractiune din care se scade rezistenta aerului si
greutatea autovehiculului:

Ft Ra
Ga
(2.3)

Deoarece forta de tractiune este dependenta de viteza si de treapta in care este cuplat
schimbatorului de viteze, rezulta ca si factorul dinamic depinde de aceiasi factori.
Caracteristica dinamica reprezinta functia si/sau reprezentarea grafica, care exprima
dependenta factorului dinamic de viteza autovehiculului pentru toate treptele schimbatorului de
viteze atunci cand motorul functioneaza la sarcina totala.

Din proiectul de "Automobile I " se cunosc urmatoarele marimi :


- Ga = 1687daN greutatea automobilului

- A = 1.893 m2 aria sectiunii transversale si k=0,06125 coeficientul aerodinamic

Rezistenta aerului Ra pentru fiecare viteza a automobilului se determina cu relatia :


k A V x 2
R a=
[daN ]
13

(2.4)

Valorile vitezei si ale fortei de tractiune Ft pentru fiecare treapta a SV, au fost determinate
in cadrul capitolului 2.1. Utilizand aceste informatii, se calculeaza valorile factorului dinamic in
fiecare treapta.
Tabelul 2.3 - centralizarea valorilor factorului dinamic, determinate cu relatia (2.3)
Treapta 1
Ft[daN]

V[km/h]

Ra[daN]

20.8
548

1.35
26

608

2.11
34.7

707

3.75
43.4

754
60.8
678
78.2
646
95.6
595
104.3
589
112.98
534

5.87
11.5
3
19.0
8
28.5
2
33.9
5
39.8
4

Treapta 2
D [-]

Ft[daN
]

V[km/h]

0.32
4
0.35
9
0.41
6
0.44
3
0.39
5
0.37
1
0.33
5
0.32
9
0.29
2

408

28

Ra[daN]

2.44
453

35
3.82

526
561
505
481
443
438
397

46
6.60
58
10.5
0
81
20.4
8
105
34.4
1
128
51.1
4
140
61.1
8
151
71.1
7
Treapta 4

Treapta 3
D [-]

Ft[daN]

V[km/h]

0.24
0
0.26
6
0.30
7
0.32
6
0.28
7
0.26
4
0.23
2
0.22
3
0.19
3

304

37

Ra[daN]

4.27
337

47
6.89

392

62

418

78

376

109

359

140

11.99
18.99
37.08
61.18
330

172

327

187

296

203

92.35
109.1
3
128.6
3

D [-]

0.17
7
0.19
5
0.22
5
0.23
6
0.20
0
0.17
6
0.14
0
0.12
9
0.09
9

Ft[da
N]

V[km/
h]

227
251

50
63

292

84

312

105

280

147

267

189

246

231

243

252

221

273

Ra[da
N]
7.80
12.3
8
22.0
2
34.4
1
67.4
5
111.
5
166.
57
198.
2
232.
65

D [-]
0.129
0.141
0.160
0.164
0.125
0.092
0.047
0.026
-0.006

Coeficientul de rezistenta a drumului , pentru fiecare viteza in parte, se calculeaza cu relatia :

= fcos + sin

(2.5)

Unde:
- f reprezinta coeficientul de rezistenta la rulare si a fost determinat in cadrul proiectului de
"Automobile I"
- reprezinta panta drumului si se studiaza in 2 situatii ( = 0 si p = 4.57 pentru panta
maxima a drumului modernizat )

In urma aplicarii relatiei (2.5) se determina valorile coeficientului de rezistenta a


drumului, care se centralizeaza in tabelul 2.4.

Tabelul 2.4 - valorile coeficientului de rezistenta a drumului in functie de viteza, la deplasarea


automobilului in palier, si respectiv, in panta maxima a drumului modernizat ( p = 8 % )

V[km/h]
=0

=4.57

20

40

60

80

100

120

140

180

200

220

240

250

0.016
1
0.095
0

0.01
6
0.09
49

0.016
1
0.095

0.016
3
0.095
2

0.016
8
0.095
7

0.017
4
0.096
3

0.018
3
0.097
2

0.019
3
0.098
2

0.021
8
0.100
7

0.023
4
0.102
3

0.025
2
0.104
0

0.027
1
0.105
9

0.028
1
0.106
9

Fig 2.3 - Caracteristica dinamica

In urma studierii graficului caracteristicii dinamice, se constata urmatoarele aspecte:


Pentru invingerea rezistentei drumului, in cazul deplasarii automobilului in panta
drumului modernizat ( p = 8% ), se utilizeaza treptele I, II , III .
Valoarea maxima a factorului dinamic pentru treapta I este 0.443, la atingerea vitezei de
43.4 km/h.
Valoarea maxima a factorului dinamic pentru treapta II este 0.326, la la atingerea vitezei
de 58 km/h.
Valoarea maxima a factorului dinamic pentru treapta III este 0.236, la atingerea vitezei de
78 km/h.
Valoarea maxima a factorului dinamic pentru treapta IV este 0.164, la atingerea vitezei de
105 km/h.

De asemenea, in urma aplicarii relatiei (2.5), se determina panta maxima ce poate fi urcata in
fiecare treapta de viteza:

p=D-f
Unde:
-p reprezinta panta maxima ce poate fi urcata
-D reprezinta factorul dinamic
-f reprezinta coeficientul de rezistenta la rulare

Prin urmare, rezulta urmatoarele valori ale pantei maxime:


Pentru treapta I a schimbatorului de viteze, pI = 0.48 = 48%
Pentru treapta II a schimbatorului de viteze, pII = 0.31= 31%
Pentru treapta III a schimbatorului de viteze, pIII = 0.22 = 22%
Pentru treapta IV a schimbatorului de viteze, pIV = 0.14 = 14%

(2.5)