Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE REZILIERE

Subsemnatul(a), ., identificat(a) cu CI seria nr.


., CNP .., domiciliat(a) in ., str.
nr. .., bl. ., sc. .., etaj .,
apt..., judetul .., abonat al numarului de
telefon, solicit rezilierea abonamentului de telefonie mobila
incheiat intre si Vodafone Romania si portarea
numarului pe cartela preplatita. (daca se doreste acest lucru)
Va instiintez faptul ca abonamentul acesta este platit la zi si nu doresc alte oferte
pentru niciun alt abonament, ci doar rezilierea ceruta.
Doresc sa fiu contactata imediat si instiintat in vederea confirmarii si
procesarii acestei cereri.
De asemenea, doresc sa primesc confirmarea in scris la adresa postala:
..

Data:

Semnatura