Sunteți pe pagina 1din 348

8 Editura Mitropolia Olteniei

IEROTEI VLAHOS
Mitropolit de Nafpaktos

MONAHISMUL ORTODOX CA VIA PROFETIC,


APOSTOLIC I MARTIRIC

Editura Mitropolia Olteniei


Redactori: Pr. Sever Negrescu, consilier cultural
Pr. drd. Nicolae Rzvan Stan
Tehnoredactori: Valentin Comeanu
Laureniu Brbuic

Traducere de monahul Calist dup originalul


O opGofto^oc povor/iopoc; to
7tpO<p1]TlKrj, aTtOOTOXlKrj K papTDplKtj ^corj

de Ierotei Vlahos, mitropolit de Nafpaktos


Ediia Sfintei Mnstiri a Naterii Maicii Domnului
(.neXaya). 2002

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


IEROTEI VLAHOS mitropolit de Nafpaktos
Monahismul ortodox ca via profetic, apostolic
i m artiric / Ierotei Vlahos mitropolit de Nafpaktos. Craiova: Editura Mitropolia Olteniei, 2005
ISBN: 973-86551-7-X
271

Coperta 1, 4: Fresc din pronaosul mnstirii Polovragi,


zugravul grec Constantinos, 1701.

IEROTEI VLAHOS
Mitropolit de Nafpaktos

MONAHISMUL ORTODOX CA VIA PROFETIC,


APOSTOLIC I MARTIRIC
Traducere de monahul Calist

Tiprit cu binecuvntarea naltpreasfmitului


TEOFAN
Arhiepiscopul Craiovei i Mitropolitul Olteniei

Editura Mitropolia Olteniei


2005

naltpreasfmitului Ieronim, mitropolit de Teba i Levadeia,


care iubete monaliismul i ocrotete sfintele mnstiri din episcopia sa,
ntre care i sfnta mnstire a Naterii Maicii Domnului (Pelaghia).

CUPRINS
In tro d u c e re ............................................................................................................. P- 9

Partea nti: Monahismul ortodox - isihast


1. M onahism ul o rto d o x .......................................................................... Pa. M onahism ul ca via profetic, apostolic i m a rtiric ...... p.
b. M onahism ul i poruncile lui H ris to s ........................................ p.
c. M onahism ul i terapia d u h o v n ic e a sc ..................................... p.
d. C ele trei lepdri, cele trei cruci i cele trei n a te ri............. p.
e. C ele trei virtui m o n a h a le ............................................................. p.
f. M onahism ul i contiina d o g m a tic ................................... p.
g. M onahii i e p is c o p ii....................................................................... p.
h. Isihia i m isio n a rism u l.................................................................. p.
i. V iaa m onahal ca via n g e re a sc ........................................... p.
j. M odelul unic de v ia ................................................................ p.
k. A ctualitatea m onahism ului o rto d o x .......................................... p.
2. Elem entele distinctive ale m onahilor o rto d o c i......................... p.
3. ,, D u h u l m onahism ului o r to d o x ..................................................... p.
4. A sceza o rto d o x ................................................................................... p.
5. R eperele duhovniceti ale m o n a h u lu i........................................... p.
6. M onahism ul i te o lo g ia ..................................................................... p.
7. A locuiuni la rasoforii i tu n d e ri ............................................... p.
a. V ocaia pentru viaa m o n a h a l .................................................. p.
b. Schim barea n u m e lu i..................................................................... p.
c. Viaa m onahal ca natere n H ris to s ...................................... p.
d. M oartea i naterea n viaa m o n a h a l .................................... p.
e. Stadionul d u h o v n ic e sc ................................................................. p.
f. M onahii ca urm tori ai M ie lu lu i................................................ p.
g. C rucea n viaa m o n a h a l ............................................................ p.
h. M onahul i lu m e a .......................................................................... p.
i. C uvintele btrnilor din P ateric ........................................... p.
j. D ragostea - fecioria - te o lo g ia .................................................. p.
8. Locul egum enului ri sfnta m nstire i n B is e ric .............. p.

5
17
17
18
20
22
26
30
34
39
45
47
50
59
64
69
72
78
79
81
82
86
87
89
92
94
97
100
103

Partea a doua: Monahismul aghiorit i sinait


In tro d u c e re ....................................................................................................
A. M onahism ul a g h io rit...........................................................................
1. T aina N sctoarei de D um nezeu i taina A th o su lu i............
a. Prezena vie a M aicii D o m n u lu i...............................
b. Fgduina M aicii D o m n u lu i....................................
c. T aina chenozei i n d u m n e z e irii..............................

p.
p.
p.
p.

113
116
116
117
p. 119
p. 121

2. Sfntul M unte i sem nificaia s a ..............................................


3. K apodistria sau Sfntul M unte? ..........................................
4. nchintori sm erii ai Sfntului M u n te ...................................
a. A locuiunea e g u m e n u lu i............................................
b. Rspunsul m e u ..............................................................
5. Credina i dragostea, expresii ale m onahism ului
m a rtiric ........................................................................................
6. D oam na N sctoarea de D um nezeu i
elenism ul o rto d o x .........................................................................
7. Chivotul nsufleit al lui D u m n ez eu .......................................
8. m preun cu prinii a to n ii.......................................................
9. Sfntul M unte ca G olgot vie i Preasfnt M o rm n t........
10. Doi monahi d io n is ia i...............................................................
11. V iaa de s c h it...............................................................................
12. M rturii din viaa m onahal ............................................
13. Printele Efrem K atu n ak io tu l.................................................
14. P o v u irip rin te ti ..............................................................
15. Taina om ului i taina B is e ric ii..............................................
B. Isihasm ul s in a it.....................................................................................
V iaa ascetic i teologia m istic n spaiul s in a it.......................
1. M oise, m odelul desvririi d u h o v n ic e ti.............................
2. Prinii din Sinai, purttori ai tradiiei o rto d o x e ..................
3. Isihasm ul s in a it.............................................................................
a. Sfntul loan S in a itu l...................................................
b. Sfntul G rigorie S in a itu l...........................................
P a r te a a tre ia : T a in a c ru c ii n v ia a m o n a h al
1. M onahism ul isihast al sfntului V asile cel M a r e ........................
1.1. Sfntul V asile cel M are ca a s c e t...........................................
1.2. Viaa ascetic dup sfntul V asile cel M a r e .....................
a. Esena i scopul vieii m o n a h a le .....................................
b. L e p d a re a .............................................................................
c. A scultarea de egum enul m n stirii...............................
d. Asceza dup H ris to s ..........................................................
e. V iaa neptic - is ih a s t ......................................................
f. V iaa c h in o v ia l ...................................................................
g. Legturile cu lu m e a ...........................................................
h. Viaa m onahal n m nstirile de m a ic i.......................
i . ,, Regulile m ari i Regulile m ici ...............................
j. C o n c lu z ii................................................................................
2. T eologia stareului S o fro n ie ..............................................................
3. Taina crucii dup nvtura sfntului apostol Pavel
n legtur cu experiena stareului S o fro n ie ...............................

p.
p.
p.
p.
p.

122
124
125
126
129

p. 134
p. 141
p. 149
p, 154
p. 157
p. 163
p, 168
p. 174
p. 181
p. 185
p. 188
p. 191
p. 191
p. 192
p. 199
p. 209
p. 2 !0
p. 214
p, 221
p. 221
p. 226
p. 227
p. 229
p. 229
p. 232
p. 234
p. 237
p. 241
p. 243
p. 244
p. 246
p. 248
p. 254

3.1. Taina crucii dup sfntul Isaac irul i


sfntul G rigorie P a la m a ...........................................................
3.2. T aina crucii dup sfntul apostol P a v e l..............................
3.3. Participarea personal la taina crucii dup
pururea-pom enitul stare S o fro n ie ......................................
E p ilo g ....................................................................................................................

p. 255
p. 258
p. 264
p. 267

Partea a patra: Monahismul ortodox i secularizarea lui


1. M onahism ul ca via profetic, apostolic i m a rtiric ..................
a. T exte apostolice ca baz a m o n a h ism u lu i.............................
b. Secularizarea ca denaturare a vieii profetice,
apostolice i m a rtiric e .................................................................
c. R eacia m onahism ului de respingere a
duhului se cu la riz rii....................................................................
2. M onahism ul dup sfntul Sim en N oul T e o lo g ................................
a. M onahul a u te n tic ..........................................................................
b. Condiii ale m onahism ului a u te n tic ........................................
c. S ecularizarea m o n a h ism u lu i..................................................
3. S tarea contem poran a m onahism ului o rto d o x .................................
a. M onahism ul tradiional dup sfntul Sim en
al T e sa lo n ic u lu i..............................................................................
b. M onahism ul apusean - ordinele m onahale ale A pusului ...
c. O ccidentalizarea m onahism ului o r to d o x ................................
d. Locul episcopului n B iseric dup sfntul Simen
al T esa lo n ic u lu i.............................................................................
E p ilo g .....................................................................................................................

p. 273
p. 274
p. 276
p.
p.
p.
p.
p.
p.

280
282
282
284
289
293

p. 293
p. 295
p. 300
p. 307
p. 309

Partea a cincea: Structura canonic a monahismului i


slujba tunderii
1. M onahii i sfintele c a n o a n e .....................................................................
2. M onahism ul ortodox dup slujba m arelui i ngerescului c h i p .....
2.1. M rturisirile i f g d u in e le ........................................................
2.2. C ateheza i m rtu risire a ...............................................................
3. Cele trei ru g c iu n i.....................................................................................
4. A cte - s im b o lu ri.........................................................................................

p.
p.
p.
p.
p.
p.

315
328
329
333
338
340

INTRODUCERE
De copil, indirect, iubeam mult monahismul, ca mod de via.
Termenul indirect se refer la faptul c tatl meu iubise mult acest
mod de via, mai mult chiar, ntr-o perioad a vieii lui dorise s se
fac monah, ns mobilizarea i deplasarea sa n Epirul de Nord,
odat cu nceperea rzboiului din anii 40 i ascultarea fa de
printele su duhovnicesc, cnd s-a terminat rzboiul, l-au determinat
s dea curs vieii de familie. De multe ori ne spunea ntmplri n
legtur cu aceast latur a vieii sale i tria cu nostalgia vieii
monahale.
Chiar pentru acest motiv citea continuu cri monahale.
Delectarea sa era Scara" sfntului Ioan Sinaitul. mi amintesc c,
de mic, din cauza lipsei altor cri ilustrate, rsfoiam Scara
sfntului Ioan Sinaitul i cercetam cu atenie ore ntregi schiele care
mpodobeau cartea. O impresie deosebit mi facea schia cu scara pe
care urcau monahii pentru a fi ncununai de Hristos i de pe care
cdeau monahii care erau biruii n rzboiul cu diavolul. Acest lucru
mi-a inspirat o mare dragoste pentru aceast carte, care avea s
devin mai trziu i delectarea mea. Tatl meu citea chiar i cri
ascetice, ca Everghetinosul, i ne relata ntmplri ale diferiilor
monahi. Avea i o legtur continu cu un monah din lume, prietenul
su Marcu, pe care l vizita adesea, ntreinnd convorbiri
duhovniceti pe care ni le facea cunoscute.
Apoi, ca student la facultatea de teologie din Tesalonic,
vizitam adesea Sfntul Munte, nainte de creterea personalului
monahal din noile obti, i aveam legturi cu prini aghiorii plini de
harul lui Dumnezeu, uneori lucrnd n bibliotecile sfintelor mnstiri
sub ndrumarea pururea-pomenitului profesor Panaghiotis Hristu,
alteori petrecnd ca smerit pelerin la privegherile de toat noaptea.
Mai trziu, dup tunderea mea, am petrecut prima perioad de
ncercare monahal, nainte de a fi hirotonit diacon, la Schitul Nou
din Sfntul Munte, alturi de pururea-pomenitul printe Spiridon
Xenos i de prini neoschitioi simpli i smerii. Pstrez amintiri
9

puternice din perioada aceea i din legtura mea cu monahii eremii.


n toate crile mele expun amnunit esena i noima
monahismului ortodox. Aceasta se observ n mod special n cartea
Sfntul Grigorie Palama Aghioritul, n cele patru cri despre
,, Psihoterapia Ortodox , n care se dezvolt modul de via isihast,
n cartea O noapte n pustia Sfntului Munte , care a fost tradus
pn acum n zece limbi, iar s urmresc acest scop i Iar s rog pe
cineva, Taina pedagogiei lui Dumnezeu , ,, Vremea de a face este a
Domnului" i celelalte.
Dincolo ns de toate acestea, uneori am tuns monahi i
monahii, le-am dat nume, am scris i am publicat texte i articole n
legtur cu monahismul ortodox, aghiorit i sinait, dar i cu
secularizarea lui. Aceste texte mprtiate au fost adunate i publicate
n aceast carte. Cum este de neles, cteva suprapuneri de texte sunt
justificate, fiindc au fost scrise n perioade diferite dar se
completeaz reciproc.
n cartea aceasta sunt cuprinse credina" i dragostea mea
pentru monahismul ortodox, aa cum l-am ntlnit n textele
patristice, dar i la prini contemporani plini de harul lui Dumnezeu,
care au trit n mnstiri, nuntrul i n afara Sfntului Munte, n
schiturile i n pustiul Sfntului Munte. Exist o mbinare ntre
practic i teorie, ntre viaa monahal i textele sfinilor prini i ale
cuvioilor ascei care descriu viaa monahilor sfini, iar atunci cnd
se secularizeaz monahismul, textele despre monahism indic esena
i scopul monahismului autentic. Iubesc mult monahismul ortodox i
m problematizeaz serios i nu pot s admit monahismul de tip
franco-apusean, antiisihast i activist, care denatureaz metoda
ortodox a cunoaterii lui Dumnezeu i, astfel, conduce inevitabil fie
la scolasticism, fie la fariseism, lsnd pe om ntr-o adnc
dezamgire i dezndejde.
La o anumit pagin, cititorul poate observa c aceast carte,
pentru motive de loialitate i recunotin, este nchinat nalt
Preasfinitului Ieronim, mitropolit de Teba i Levadeia.
Simt nevoia s aduc un elogiu n mod public i pe aceast
cale i s mulumesc clduros venerabilului i celui iubit de toi
10

locuitorii din Nafpaktos i dincolo de Nafpaktos, printelui


arhimandrit Arsenie Kompughian, printele duhovnicesc al surorilor
din Nafpaktos de la Sihstria Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu,
grabnic asculttoarea, cel care sprijin cu tot sufletul munca grea a
slujirii mele episcopale, cel care a transmis monahiilor din sihstria
sa monahismul autentic isihast, pe care l-a preluat el nsui de la
pururea-pomenitul cuvios stare Filotei Zervakos, iar acela de la
Sfntul Nectarie i de la prinii colivazi urmtori ai Filocaliei.
Printele Arsenie se distinge prin dragostea sa fa de Dumnezeu,
prin respectul su fa de episcop i prin discreta, dar importanta sa
druire pentru Biserica noastr local. Prezena acestei sihstrii,
mpreun cu printele Arsenie ca duhovnic, este o oaz
duhovniceasc n Biserica noastr local, cea care pe de o parte
odihnete pe muli cretini, iar pe de alt parte arat ct de mare este
abaterea monahismului fa de Biseric i de tradiia ei.
Cer cu smerenie rugciunile tuturor prinilor aghiorii
isihati, vii sau adormii, care mi-au oferit ceea ce am mai de pre n
viaa mea i constituie cele mai puternice amintiri nostalgice,
izvortoare de lacrimi.
Ierotei, mitropolit de Nafpaktos.
Am scris n Nafpaktos, n duminica a patra din postul
Presimilor (14 aprilie 2002). la srbtoarea sfntului cuviosului
printelui nostru, loan Sinaitu), autorul Scrii".

11

Partea nti
MONAHISMUL ORTODOX-ISIHAST

1. Monahismul ortodox
Monahismul ortodox arat clar c Biserica Ortodox este
ascetic i c asceza n Hristos i dup Hristos tmduiete pe om.
Astfel, prin cercetarea monahismului autentic putem s nelegem
bine c Biserica Ortodox este un spital care tmduiete bolile
sufleteti. Dei unii oameni interpreteaz greit monahismul, pn la
urm acesta exprim duhul adevrat al cretinismului. Dac privim
Biserica exceptnd viaa monahal, atunci putem vorbi despre
secularizarea Bisericii.
a. Monahismul ca via profetic, apostolic i m artiric
Monahismul, dei ca form special de via - monahismul
anahoretic - s-a dezvoltat mai ales n secolul al IV-lea, totui ca mod
de via a existat de la nceputul Bisericii. ntreaga Sfnt Scriptur
descrie viaa drepilor i a cretinilor ca via monahal.
Viaa dinainte de cderea lui Adam i a Evei n rai a fost o
petrecere i un trai ngeresc. Descrierea pe care o face Vechiul
Testament i analiza ermineutic a prinilor arat c primii oameni
zidii de Dumnezeu triau o via curat sfnt, adic aveau
rugciunea minii, comuniune i unire cu Dumnezeu, de aceea harul
lui Dumnezeu era bogat n trupul lor.
Profeii din Vechiul Testament triau n realitate viaa pe care
o triesc astzi monahii. Cetele profeilor, cum le descriu crile
Vechiului Testament, erau cetele care se adunau n jurul unui om
luminat de Dumnezeu i se ndeletniceau cu viaa afierosit lui
Dumnezeu. Vedem aceasta n viaa profetului Samuil, pe care
poporul l numea vztorul. n general profeii se intitulau
vztori i vizionari'. De asemenea, viaa profetului llie era cu
adevrat isihast, cum o consider muli sfini prini. n special
sfntul Grigorie Palama l d pe profetul llie ca model al rugciunii
minii. Acelai lucru l vedem i n viaa cinstitului naintemergtor,
care a fost n realitate naintemergtor al Domnului i al monahilor.
Viaa ucenicilor lui Hristos a fost monahal-chinovial.
15

Ucenicii au prsit toate pentru a urma pe Hristos. Mai nti s-au


lepdat de bunurile materiale, apoi au prsit familiile lor, cum a fost
i cazul lui Avraam, i n continuare s-au supus lui Hristos. Trei ani
s-au curit de patimi, primind tmduirea prin cuvnt de la Hristos,
n continuare unii dintre ei au ajuns la vederea slavei celei necreate a
lui Dumnezeu n firea omeneasc a Cuvntului, pe muntele
Taborului, iar la sfrit toi ucenicii, n afara lui Iuda, s-au nvrednicit
de Cincizecime, au primit Duhul Sfnt i au devenit membri ai
Trupului lui Hristos.
Dac vom cerceta cu atenie tradiia bisericeasc, vom
constata c perioada de ncercare ce se aplic astzi cuiva nainte s
devin monah este aceeai pe care o urma cineva ca s devin
cretin. Fraii nceptori ai fiecrei mnstiri sunt catehumeni din
Biserica veche, iar monahii sunt cretinii luminai prin botez.
Monahii sunt chiar martirii din Biserica veche i continu s
triasc intens duhul martiric. Martirii au fost aceia care au pzit
toate poruncile lui Hristos n viaa lor zilnic i au ajuns la
ndumnezeire. Persecuia i chinurile pe care le-au suferit, dup cum
se vede din fericirile lui Hristos, au fost rodul contemplrii. Altfel
n-ar fi putut s le ndure. Monahii continu s dea mrturia vieii noi
pe care a adus-o Hristos n lume. Prin lupta pe care o duc mpotriva
diavolului, morii i pcatului, iau har de martir, nct atunci cnd o
cer mprejurrile pot s dea mrturie despre credin i s sufere
martiriul. Sfntul Siluan Athonitul zicea c a cunoscut un monah
(desigur se referea ia sine nsui), care a luat har foarte mare de la
Dumnezeu, care a trecut n trup, nct putea s suporte martiriul
pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, sfntul Grigorie Palama l
prezint pe sfntul Dimitrie, care a fost un sfnt militar, ca model al
fecioriei.
Astfel, monahii adevrai i curai, care petrec o via harismatic,
sunt urmaii profeilor, apostolilor i martirilor, deci continu viaa
profetic, apostolic i martiric i exprim duhul adevrat al Bisericii
Ortodoxe. Este semnificativ faptul c atunci cnd s-au laicizat muli
cretini, s-a dezvoltat monahismul, cum l cunoatem astzi, deoarece
monahismul este reacia de respingere a duhului secularizrii.
16

b. Monahismul i poruncile lui Hristos


Dac vrem s vedem esena monahismului ortodox trebuie s
studiem fericirile lui Hristos. Monahii ncep nevoina prin
cunoaterea de sine, cu smerenia, pocina, curia inimii i ajung
pn la dorina intens pentru persecuie i martiriu. De aceea putem
pretinde c viaa monahal este n realitate viaa cretin autentic,
aa cum o triau cretinii n Biserica veche.
Modul de organizare a mnstirilor contemporane ne
reamintete mult de modul de organizare a Bisericilor apostolice,
ntrebuinarea n comun a bunurilor, lipsa de proprietate particular a
monahilor ne reamintesc modul de via al primilor cretini de la
Ierusalim. De altfel, lepdarea de bunurile materiale se face pentru
curirea omului, dobndirea iluminrii i a rugciunii minii. Numai
prin aceast prism trebuie s cercetm tema ntrebuinrii n comun
a bunurilor. Nu este, simplu spus, un act sociologic, ci, n mod clar,
unul ascetic i duhovnicesc.
A
.

In epistolele sfntului apostol Pavel ctre Biserici apar clar
limitele n care triau primii cretini, ct i scopurile pe care le aveau.
Trebuia s omoare patimile, s triasc crucea lui Hristos n viaa lor
zilnic, fiindc prin cruce omul moare pentru lume i n continuare
lumea pentru om. Cei cstorii trebuia s fie ca i cum nu ar f i
cstorii i, n general, toi s in poruncile iui Dumnezeu n viaa
lor zilnic. n afar de acestea, n Epistolele sfntului apostol Pavel
se poate observa uor c primii cretini aveau rugciunea minii n
inima lor. Este semnificativ cuvntul: vorbii ntre voi n psalmi i
n laude i n cntri duhovniceti, ludnd i cntnd Domnului n
inimile voastre (Efeseni 5, 19). De asemenea, se vede limpede c n
Bisericile apostolice erau cretini care aparineau tuturor treptelor
celor ce se mntuiesc, adic existau cei ce se curesc, cei ce se
lumineaz i cei ce se ndumnezeiesc.
De obicei, oamenii aleg viaa monahal pentru a tri
poruncile lui Hristos n cel mai nalt grad. Se creaz nuntrul lor o
nsufleire dumnezeiasc de a pune n practic pn la desvrire
voia lui Dumnezeu, de a face tot ceea ce Acela vrea i nu ce vrea eul
17

lor cel vechi. Ei vor s omoare ceea ce amintete de viaa anterioar,


pctoas. n felul acesta se mrete mult elanul spre Dumnezeu, dar
i ura spre inele lor pctos. Cutnd renaterea lor, simt totui c
legturile antropocentrice nu-i las s manifeste o pocin
desvrit i s-i exprime dorul aprins dup Dumnezeu. De aceea
aleg retragerea, astfel nct n libertate deplin s-i exprime
dragostea pentru Dumnezeu.
n mod esenial, oamenii vor s triasc porunca lui
Dumnezeu: S iubeti pe Domnul Dumnezeul Tu, din toat inima
ta i din tot sufletul tu i din tot cugetul tu i din toat puterea ta...
i pe aproapele tu ea pe tine nsui {Marcu 12, 30-31). In realitate,
cnd ne apropiem de monahi adevrai, care i cunosc menirea i
scopul, remarcm o asemenea curie n micrile i n manifestrile
lor, o asemenea dragoste curat pe care nu o ntlnim la oamenii ce
triesc n societate. Aceast dragoste curat este rezultatul sfinirii
existenei lor.
c. Monahismul i terapia duhovnicesc
Se tie c Biserica este asemenea unui sanatoriu, unui spital.
Fiecare spital are cabinete medicale externe i cabinete de
supraveghere intensiv pentru oamenii care au nevoie de asisten
permanent i complet. Acelai lucru se ntmpl i cu Biserica prin
mnstirile ei.
Biserica are i ea cabinetele ei medicale externe i previne
diferite cazuri de form uoar sau cel puin prentmpin pe acelea
care nu au urmri grave sau, eventual, nu sunt de prim necesitate.
Exist ns unii care au mari urgene i caut o curire desvrit a
inimii sau chiar neleg starea lor, dar nu cunosc cauza bolii. Ei au,
aadar, o febr ascuns duhovniceasc. Pentru aceasta, Biserica are
mnstirile care sunt asemenea unor clinici speciale de examinare,
cabinete de supraveghere intensiv, pentru a face o cercetare mai
mare i a prentmpina boli ascunse, sau sunt spaii de libertate
duhovniceasc pentru a-1 conduce pe om la ndumnezeire. Se vede c
18

scopurile pentru care intr cineva n viaa monahal sunt felurite.


Sfntul loan Sinaitul ne prezint o carte minunat. Scara,
care este un manual terapeutic renumit pentru bolile interne aie
sufletului. Oricine este uimit cnd studiaz aceast carte
duhovniceasc, deoarece ntlnete un om care cunoate perfect toate
ascunziurile subtile ale luptei luntrice. Toat psihologia i
psihanaliza contemporan nu pot s ajung la nivelul acestei cri. i
cum tim, aceasta este rodul i consecina luptei luntrice pe care a
dus-o sfntul loan Sinaitul n pustiu, conlucrnd cu harul lui
Dumnezeu.
Mnstirile ortodoxe nu sunt numai spitale, sanatorii care
tmduiesc, ci, prin excelen, i coli tmduitoare ale Bisericii.
Deoarece, cnd omul se tmduiete luntric, cnd afl toate tainele
luptei duhovniceti, atunci poate s tmduiasc i pe alii i s-i
conduc spre ndumnezeire. Pentru aceasta, dintotdeauna, n tradiia
noastr mnstirile au fost centre ale vieii duhovniceti. n perioada
imperiului romano-bizantin, cretinii nvau filosofa, matematica,
istoria, retorica, gramatica i celelalte n universiti i n coli, dar
teologia o nvau n mnstiri. Asta nseamn c un teolog adevrat
este cel care tie s lupte luntric i s nfrng patimile, s
depeasc moartea prin lucrarea harului dumnezeiesc. ntruct
mnstirile sunt spitale ale sufletului i coli tmduitoare, unde
oamenii nva ce este boala, ce este sntatea i cum se tmduiesc,
pentru aceasta Biserica a stabilit, pe parcursul veacurilor, s fie alei
episcopii, care sunt, prin excelen, tmduitorii bolilor omeneti. n
acest cadru trebuie s vedem i consacrarea celibatului, a fecioriei
pentru promovarea unui cleric n vrednicia de episcop. Se presupune
c monahul a trecut prin mnstire i a fost iniiat n lupta
duhovniceasc a Bisericii. Astfel, devine purttor al adevrului
revelat i poate s conduc pe cretini n mod ferm spre
ndumnezeire.

19

d. Cele trei lepdri, cele trei cruci i cele trei nateri


Intrarea n rndul monahilor este o moarte legat de
mortificarea vieii anterioare, dar aceast moarte o srbtorim cci
este legat i de nviere. Cnd vorbim despre moarte, nelegem
lepdarea care este o continu renunare la lume i lucrul acesta se
prelungete toat viaa monahului. Sfntul Ioan Sinaitul, n renumita
sa carte intitulat Scara, spune c nimeni nu poate s intre n
cmara cereasc de nunt a celor ncununai, dac nu i-au premers
prima, a doua i a treia lepdare. Ca prim lepdare este definit
lepdarea ,,de lucruri i de oameni i de prini. A doua lepdare
este tierea voii proprii, iar a treia lepdare este lepdarea de
slava deart, care urmeaz ascultrii. Aceasta nseamn c prin
intrarea omului n mnstire, este pus n legtur cu prima lepdare,
dar ntreaga lui via, monahul trebuie s fac repetate lepdri, adic
trebuie n continuu s moar. ntre acestea se ncadreaz i fericita
virtute a monahilor care se numete nstrinare, care 3a nceput
nseamn prsirea fr ntoarcere a tuturor celor pmnteti ,
care ne mpiedic la ndeplinirea scopului i, prin urmare,
nstrinarea, dup cum spune sfntul ioan Sinaitul, este: purtare
necuteztoare, nelepciune necunoscut, pricepere neartat, via
ascuns, int nevzut, gnd nedescoperit, dorire a puintii,
poftire a strmtorrii, pricin a dorului de Dumnezeu, mulimea
dragostei, respingerea slavei dearte, adnc de tcere . Astfel,
nstrinarea i lepdarea sunt un drum nentrerupt al crucii. Monahul
seamn cu strinul dintr-o ar necunoscut, care st ntru
cunotin: ca unul de alt limb ntre cei de limbi strine", Aceste
trei tgduiri sunt legate de luarea celor trei cruci pe care monahul le
ridic toat viaa lui i pentru aceasta se numete martir al dorinei.
Este martir nu numai pentru c se nevoiete s biruiasc pe omul cel
vechi, ci i pentru c mpreun cu aceste mori, triete trei feluri
succesive de via, primete harul bogat al lui Dumnezeu i, prin
urmare, are posibilitatea, dac va fi necesar, s-i verse i sngele su
pentru slava lui Dumnezeu.
Stareul Sofronie leag cele trei lepdri de cele trei cruci,
20

care corespund celor trei lepdri. Deci, fiecare lepdare este strns
unit cu acceptarea unei cruci. Dup sfntul Teofan Zvortul, prima
cruce este cea exterioar i este impus de nenorociri i suferine, a
doua cruce este lupta luntric a omului cu patimile i poftele, iar a
treia cruce este predarea noastr deplin voii lui Dumnezeu.
Cele trei lepdri i cele trei forme ale crucii sunt legate i de
cele trei renateri care sunt ncununate de curirea inimii, iluminarea
minii i ndumnezeire. Fiecare renatere este o nlare
duhovniceasc realizat prin harul lui Dumnezeu.
Aadar, cele trei lepdri, cele trei cruci i cele trei nateri
duhovniceti sunt drumul i nlarea permanent ale monahului
ctre mplinirea sa duhovniceasc.
Viaa monahal este o adevrat tiin i, dup cum pentru
nsuirea oricrei tiine omeneti se cere efort i silin ndelungat,
tot aa i pentru monah, ca s nvee tiina vieii monahale, i este
necesar un permanent drum al crucii. ntre multele harisme pe care le
dobndete monahul, cel care ridic aceste trei cruci la care m-am
referit mai nainte, sunt osndirea de sine i tnguirea pentru pcate.
In felul acesta inima se curete de patimi i lucreaz rugciunea
curat, drept pentru care monahul dobndete cunoaterea prin
experien a iui Dumnezeu. n aceast atmosfer binecuvntat, unde
se ncurajaz osndirea de sine i tnguirea pentru pcate, monahul
dobndete cunoaterea vieii monahale i, desigur, aceast stare este
viaa sa adevrat. ntr-o zi, un oarecare ascet binecuvntat mi-a zis
c dac triete cineva n mnstire i nu are rugciunea minii care
ncolete n pmntul osndirii de sine i al tnguirii pentru pcate,
nu este un monah adevrat, ci, pur i simplu, este doar prezent n
locul unde se afl. Nemicarea trupeasc l ajut pe monah s devin
ncet i nemicat spre ru, de unde cade ntr-o alt micare, adic
devine de sine mictor sau, mai degrab, micat de altul. Se mic
spre Dumnezeu i aceast micare este determinat i inspirat de
harul lui Dumnezeu, pentru aceasta i spunem c este micat de altul.
El intr prin excelen n micarea iubitoare spre desvrire i
ndumnezeire al crei drum nu are sfrit. Sfntul Grigorie de Nyssa
zice: ct despre virtute, am aflat un capt al desvririi, acela c
21

ea nu are capt. Iar n alt loc: virtutea are un hotar, faptul de a f i


fr hotar". Vorbind despre cunoaterea i comuniunea cu
Dumnezeu scrie: aceasta este cu adevrat a vedea pe Dumnezeu: a
nu te stura niciodat de dorina de a-L vedea... .
e. Cele trei virtui monahale
Este cunoscut tuturor monahilor, dar i celor ce se preocup
de problemele duhovniceti, c virtuile monahale sunt trei, adic
fecioria, neagonisirea i ascultarea. Aceasta o vedem n toate textele
patristice i pentru aceste trei virtui monahul se nevoiete toat viaa.
Experiena monahal a demonstrat c aceste virtui, pentru
care este ndatorat s se nevoiasc monahul, sunt strns unite cu
tmduirea omului, cu transformarea luntric a lumii i cu trirea
comuniunii sale cu Dumnezeu, aadar nu sunt pur i simplu nite
expresii antropocentrice despre via. Tema aceasta este destul de
mare, dar n punctul aceasta vom face o mic referire, pentru c nu
este posibil s ne referim la monahism i s nu vorbim i despre
aceste trei virtui monahale.
Prinii au dat o mare importan acestor trei virtui, deoarece
corespund celor trei mari patimi, care l chinuie pe om de la naterea
lui, adic iubirea de plcere, iubirea de argint - iubirea de avere i
iubirea de slav. Aadar, monahul tmduiete cu fecioria patima
iubirii de plcere, cu neagonisirea patima iubirii de argint - iubirii de
avere, iar cu ascultarea patima iubirii de slav. Monahul,
vindecndu-se de aceste patimi, se tmduiete de rdcina tuturor
patimilor, care este iubirea de sine (philautia). In continuare se va
face o mic analiz a acestei metode.
Dup sfntul Grigorie Palama, prima patim care se manifest
la om, chiar de la vrsta copilriei, este patima iubirii de avere,
deoarece copilul iubete felurite obiecte i dorete s le posede. A
doua patim care apare la om, pe msur ce crete, este patima iubirii
de slav, cci la o anumit vrst devine interesat de mpodobire i
de mbrcminte. n sfrit, la adolescen, apare patima iubirii de
plcere prin manifestarea patimilor trupeti. Prin urmare, omul, n
22

ntreaga sa via, se confrunt cu aceste trei patimi sub diferite


pretexte i manifestri. Desigur, aceste patimi corespund ceior trei
pri ale sufletului, aa cum au observat vechii filosofi i au acceptat
sfinii prini, adic partea raional, partea poftitoare i partea
irascibil.
Cuviosul T'heodor, episcopul Edessei, consider c trei sunt
patimile din care se nasc toate celelalte. El scrie: Trei sunt patimile
generale din care se nasc toate: iubirea de plcere, iubirea de argint
i iubirea de slav; acestora le urmeaz alte cinci duhuri ale rutii
i, n sfrit, din acelea se nate o mulime de patimi i varieti ale
rutii cu multiple nfiri
Totui, aa cum interpreteaz sfntul Maxim Mrturisitorul,
rdcina celor trei mari patimi la care ne-am referit mai nainte, dar i
a tuturor celorlalte este iubirea de sine (philautia). El scrie: Iubirea
de sine este iubirea ptima i neraional fa de trup, cu care se
afl n opoziie dragostea i nfrnarea. Cel ce are iubirea de sine
are, aadar, toate p a t i m i l e n alt punct sftuiete pe monah s fug
de iubirea de sine {philautia), deoarece din aceasta se nasc cu
adevrat trei gnduri generale, ptimae i. nebuneti, cel al
lcomiei pntecelui, zic, i al iubirii de argint i al slavei dearte,
pricinuite de nevoia trupului, ca i cum ar f i necesare; iar din
acestea se nate un ntreg ir de r e l e Aadar, n continuare
accentueaz c iubirea de sine {philautia) se nfrunt cu mult trezvie
i, desigur, ,, combtndu-se aceasta, sunt mpreun combtute toate
cele ce provin din ea
Din acest fragment al sfntului Maxim Mrturisitorul se vede
limpede c iubirea ptima i contrar raiunii, care este patima
iubirii de sine, nate trei gnduri nebuneti. Este vorba despre
gndurile care rmn n om cu nebunie, cu ncpnare, i din
acestea se dezvolt pofta, dorina i mai apoi se iaptuiete pcatul i
se mresc patimile. Prin urmare, iubirea de sine {philautia) este
maica tuturor acestor patimi. Scrie sfntul Maxim n alt loc:
Vorbirea deart i ndulcirea de mncruri sunt cauzele
desfrnrii, iar iubirea de argint i slava deart, ale urii fa de
aproapele. Maica acestora, ns, iubirea de sine, este cauza
23

amndurora. Drept care, cnd omul se lupt mpotriva maicii


tuturor patimilor, adic a iubirii de sine (philautia) i se elibereaz de
ea, atunci celelalte, ca mnia, ntristarea, ranchiuna i cele ce le
urmeaz, cu uurin sunt prsite cu ajutorul lui Dumnezeu".
Aceasta nseamn c omul, cnd se elibereaz de iubirea de sine
(philautia), devine iubitor de Dumnezeu i de oameni. De aceea
sfntul Maxim recomand: Nu fi ngmfat i nu vei fi urtor de
frate; nu f i iubitor de sine (philautos) i vei fi iubitor de Dumnezeu
Prin urmare, maica tuturor patimilor este iubirea de sine
(philautia) din care se nasc cele trei patimi principale, adic iubirea
de argint - iubirea de avere, iubirea de plcere i iubirea de slav.
Luptndu-se cineva cu aceste trei patimi, concomitent se lupt
mpotriva iubirii de sine {philautia) care este, cum am vzut mai
nainte, iubirea ptima de trup i contrar raiunii, prin care, dup
cdere, apar moartea i stricciunea cu toate cele pe care aceste dou
stri le creaz omului. Ceea ce nseamn c, luptndu-se monahul cu
aceste trei patimi i cu iubirea de sine (philautia), n realitate duce
rzboi mpotriva stpnirii morii care este nuntrul existenei sale.
Rzboiul mpotriva iubirii de plcere, iubirii de argint i
iubirii de slav creaz virtui corespunztoare, adic fecioria,
neagonisirea i ascultarea sau chiar practicarea acestor trei virtui,
adic a fecioriei, a neagonisirii i a ascultrii; tmduiete pe om de
patimile iubirii de plcere, iubirii de argint i iubirii de slav. Cu
aceste trei virtui, care sunt ca nite pietre de hotar pentru monah, dar
i prin sfritul luptei pe care o duce mpotriva patimilor principale,
monahul respinge iubirea de sine i dobndete iubirea de Dumnezeu
i de oameni.
Vom vedea pe scurt aceste trei virtui monahale.
Fecioria, care se deosebete n trupeasc i sufleteasc,
tmduiete patima iubirii de plcere. Se practic din perspectiva
stabilit de tradiia noastr ortodox. Nu este vorba numai despre
fuga de unele pcate trupeti, lucru ce este neaprat necesar, dar i de
respingerea gndurilor i plcerilor legate de pofte trupeti. Fecioria
se practic prin rugciune svrit din toat inima ctre Dumnezeu,
aa numita rugciune a minii n inim, care este un fapt al dragostei
24

depline nchinate lui Dumnezeu, fiindc o astfel de rugciune este


dovada c omul devine templu al Preasfntului Duh.
Neagonisirea se deosebete n trupeasc i mental, d; v-----monahul nu trebuie s resping numai averile i banii, ci tei ceea ce
constituie pentru acesta avere i bogie sacr, ndeosebi aa-numita
bogie a cugetului , care l mpiedic s nainteze nestingherit spre
Dumnezeu. Noima neagonisirii sau a comunitii de bunuri este, pe
de o parte, ca monahul s duc rzboi mpotriva patimii iubirii de
argint - iubirii de avere, pe de alt parte, s fie complet liber pentru a
se drui n ntregime lui Dumnezeu. Nu este vorba, simplu spus,
despre o virtute sociologic, ci despre o virtute pus din perspectiva
lepdrii i a drumului monahului spre ndumnezeire.
Ascultarea se face n perspectiva de a se izbvi monahul de
gndul nebunesc i de puternica patim a iubirii de slav. Aceast
patim l-a dus pe Adam la cdere, deoarece a vrut s devin
dumnezeu, iar asceza pe care i-a impus-o Dumnezeu nsui. Ar fi
putut s ajung la ndumnezeire prin ascultarea de porunca lui
Dumnezeu, dar, aa cum spune sfntul loan Scrarul, neascultarea i-a
adus moartea, de aceea, acum, ascultarea va ndrepta lucrurile i va
aduce pe om la starea n care se gsea Adam nainte de cdere.
Printele Efrem Katunakiotul a dat o mare importan ascultrii i, de
asemenea, a nvat c monahul vine la mnstire ca s fac
ascultare; ascultarea va aduce rugciunea, iar rugciunea va aduce
teologia.
Aceste trei virtui monahale, care n realitate sunt virtui
cretine, constituie viaa evanghelic i, pstrnd proporiile, pot fi
trite de toi cretinii care doresc mntuirea, fiind strns unite ntre
ele. Cnd cineva lucreaz numai una dintre aceste virtui i le las pe
celelalte, ajunge la dreptatea fariseic, devine ipocrit, este luat cu
totul n stpnire de autosuficien, care nu-1 conduce la mntuire.
Dac cerceteaz cineva cu atenie lucrurile acestea, va
constata c cele trei patimi, adic a iubirii de argint, a iubirii de
plcere i a iubirii de slav, constituie cele mai adnci i mai mari
patimi ale omenirii i sunt cele care i chinuie pe om i societatea
contemporan. Iubirea de argint nmulete i mrete problemele
2S

sociale, fiindc bogia se concentreaz n minile unor oameni prin


stnjenirea celorlali, iar sracii se lupt pentru dobndirea ei, cu
rezultatul de a se petrece continuu ciocniri ntre oameni la nivel
personal i social. Iubirea de plcere are legtur cu toate devierile
sexuale, care creaz uriae probleme n sufletul omului, adic
mustrri de cuget, stri de vinovie, depresii, dar i probleme
sociale, adic ucideri, dispoziii posesive i altele. Slava deart
creaz nesiguran interioar, dar i diferite curente filosofice i
ideologice, care amenin formarea unitii mediului social.
Prin urmare, cele trei virtui monahale, fecioria, neagonisirea
i ascultarea, tmduesc pe om, l elibereaz de tirania patimilor care
exist nuntrul lui, adic iubirea de plcere, iubirea de argint i
iubirea de slav i, desigur, acest fapt are consecine n societate. Cel
mai important este, ns, c monahul ncercnd s triasc intens
aceste trei virtui monahale i s duc rzboi mpotriva patimilor
corespunztoare, se izbvete de iubirea de sine (philautia), care este
maica tuturor patimilor, i aa dobndete iubirea de Dumnezeu i de
oameni. Aceasta constituie metoda tmduirii i ndumnezeirii
omului, face pe monah vas al Preasfntului Duh, deoarece primete
nuntrul lui harul lui Dumnezeu, care l purific, l lumineaz i l
ndumnezeiete.
f. Monahismul i contiina dogmatic
Monahismul ofer omului o cunoatere a lui Dumnezeu
bazat pe experien, tocmai pentru c pstreaz metoda ortodox a
tmduirii omului i a tririi cu intensitate a cunoaterii lui
Dumnezeu. Pentru acest motiv a jucat un roi important n formularea
i pstrarea dogmelor ortodoxe.
La punctul acesta va fi menionat nvtura printelui
arhimandrit Sofronie, care a fost formulat n cartea sa despre sfntul
Siluan Athonitul, n care se vorbete despre contiina dogmatic
i despre legtura care exist ntre viaa duhovniceasc i contiina
dogmatic .
De la nceput, pururea-pomenitul printe Sofronie
26

accentueaz c dogma nu este o nvtur teoretic, abstract a


Bisericii, ci formularea vieii duhovniceti n har. Dup mrturia
categoric a stareului, dumnezeirea lui Iisus Hristos se cunoate n
Duhul Sfnt. Cel ce cunoate n acest fe l dumnezeirea lui Hristos,
prin experien duhovniceasc, nelege unirea neamestecat a celor
dou firi i a celor dou voine. n Duhul Sfnt, de asemenea, prin
experien duhovniceasc, se cunosc firea cea necreat a luminii
dumnezeieti i celelalte dogme ale credinei noastre ,
Cunoaterea prin experien a lui Dumnezeu i, desigur,
cunoaterea existenial a dogmelor se numete contiin
dogmatic. Omul, Ia nceput, primete mari vizite ale harului
dumnezeiesc, vede pe Dumnezeu ca lumin i, n continuare, trece
mult timp ca s-i nsueasc aceast mare cercetare a lui Dumnezeu,
de unde se dobndete contiina dogmatic. Printele Sofronie
scrie:
Bazndu-ne pe cele predate de istoria Bisericii i de
comunicarea noastr cu muli ascei, am ajuns la concluzia c
experiena harului, la cei ce s-au nvrednicit de mari cercetri i
vedenii, numai dup trecerea multor ani de ascez este nsuit mai
profund i ia nfiarea cunoaterii duhovniceti. Exact pe aceast
cunoatere preferm s-o definim drept contiin dogmatic
Se vede, aadar, clar c viaa duhovniceasc este legat strns
de contiina dogmatic Intr-un alt loc din cartea sa scrie c viaa
duhovniceasc se manifest n dou feluri: ca stare sau vieuire
duhovniceasc sau contiin dogmatic. Aceste dou stri, dei par
a fi diferite ntre ele, constituie totui o via indivizibil. Conform
cu aceasta, fiecare lucrare ascetic, fiecare stare duhovniceasc este
legat n mod inseparabil de o corespunztoare contiin
dogmatic. Aceasta nseamn c, atunci cnd se schimb contiina
dogmatic, apar consecine n viaa duhovniceasc a omului i,
desigur, cnd se denatureaz viaa duhovniceasc, acest lucru aduce
cu sine denaturarea i a contiinei dogmatice .
Aici se vorbete i de contiina dogmatic legat strns de
viaa duhovniceasc a omului, ca trire i experien a energiei
dumnezeieti. Pururea-pomenitul stare tie bine c exist i o alt
27

,, contiin dogmatic ", rod al ndeletnicirii intelectuale cu subiecte


dogmatice sau cu ceea ce prinii au numit credin din auzire.
Totui, una este contiina dogmatic provenit din experiena
harului dumnezeiesc, i alta este contiina dogmatic rod al
studiului intelectual. El scrie: Aici este neaprat necesar s notm
c acea contiin dogmatic provenit din experiena harului se
deosebete calitativ de contiina dogmatic, asemntoare acesteia
dup aspectul exterior, a credinei din auzire sau a erudiiei
academice sau a convingerii fdosofice a reprezentrilor abstracte .
Prin urmare, monahii ortodoci, care triesc i se manifest
ntr-o tradiie bisericeasc autentic i pun n lucrare energia lui
Dumnezeu purificatoare, lumintoare i ndumnezeitoare, dobndesc,
cu trecerea timpului i dup repetate cercetri ale harului
dumnezeiesc, contiina dogmatic, cunoaterea luntric,
existenial i empiric a vieii revelate. n continuare cei care, dintre
acetia, au i capacitate intelectual pot s formuleze aceast
experien personal. Din aceast perspectiv putem s vedem marea
nsemntate i valoare a monahilor la formularea, pstrarea i trirea
dogmelor ortodoxe, deoarece acestea nu sunt nimic altceva dect
formularea vieii de ndumnezeire, pe care o triesc membrii
adevrai ai Bisericii.
Astfel, n Biseric, s-a remarcat importana monahilor
ortodoci i valoarea monahismului ortodox. Biserica nsi a vzut
valoarea monahismului, nu att n slujirea i misionarismul social, ca
o simpl transmitere a credinei, ci n trirea, formularea i pstrarea
dogmelor, care descriu modul i metoda mntuirii oamenilor. Pentru
c un misionarism care nu are ca obiectiv mntuirea omului
nuntrul vieii teologice ortodoxe nu este ortodox.
Putem, deci, s deosebim trei categorii de monahi ortodoci,
n legtur cu aceast tem a contiinei dogmatice", categorii care
marcheaz i valoarea monahismului ortodox.
Primei categorii i aparin marii prini ai Bisericii, care triau
personal adevrul revelat, ns aveau i alte dou caliti, i anume
capacitatea minii, deci aptitudini intelectuale nalte, i educaie, cu
ajutorul creia cunoteau gndirea filosofilor i puteau s-i nfrunte i
28

din punct de vedere intelectual. Acetia au fost toi marii prini,


aprtorii dogmelor ortodoxe la sinoadele ecumenice, ca i ali
prini, pe care s-au sprijinit primii pentru a formula n nite definiii
experiena revelat. n categoria aceasta sunt sfanul Atanasie cel
Mare, sfinii prini Capadocieni, sfntul Chirii al Alexandriei,
sfntul Maxim Mrturisitorul, sfntul loan Damaschinul, sfntul
Grigorie Palama, sfntul Marcu Eugenicul i alii.
Celei de-a doua categorii i aparin marii ascei i dascli ai
pustiului, care triau prin experien adevrurile Bisericii, dar fie nu
doreau, fie nu s-au ivit mprejurri potrivite, fie nu aveau posibiliti
intelectuale ca s se ocupe cu formularea dogmelor, ns aveau o
contiin dogmatic puternic i cuvintele lor erau teologice
experimentate. Din categoria aceasta fac parte: sfntul Antonie cel
Mare, sfntul Isaac irul, prinii din Pateric i din Filocalie, sfntul
Simeon Noul Teolog i alii.
Celei de-a treia categorii i aparin monahii i eremiii
ortodoci din zilele noastre, cei care, prin venirea i tinuirea harului
dumnezeiesc, dobndesc o cunoatere a Tainei lui Dumnezeu i au,
desigur, contiina dogmatic, dar nu li se d posibilitatea s o
exprime, tocmai pentru faptul c dogmele ortodoxe s-au formulat
deja sau nu au alte harisme pentru a face acest lucru. Totui, ntruct
au o mare sensibilitate dogmatic, deoarece, aa cum ne-am referit
mai sus, viaa duhovniceasc este legat foarte strns de contiina
dogmatic , sesizeaz foarte bine denaturarea, att a vieii
duhovniceti, ct i a contiinei dogmatice, fcut de ctre
teologii intelectuali contemporani. Pentru acest motiv trebuie ca
monahii ortodoci s fie cercetai i s-i exprime prerea lor despre
subiectele vieii bisericeti istorice. Aa se ntmpla totdeauna n
istoria Bisericii, dup cum vedem n viaa marilor prini. Sfntul
Atanasie cel Mare avea strnse legturi cu sfntul Antonie cel Mare,
tot aa fceau i ali mari prini ai Bisericii. Sfntul Nicodim
Aghioritul a jucat un rol important n epoca sa, prin formularea i
pstrarea nvturii isihaste ortodoxe, dei era un simplu monah. De
asemenea, sfntului Grigorie Palama, pe cnd era nc monah la
Sfntul Munte, i s-a cerut de ctre anumii factori bisericeti s ajute
29

la respingerea teologiei scolastice a Apusului, care i fcuse apariia


i n Rsrit.
In punctul acesta vd marea valoare i importan a vieii
monahale. Unii, desigur, privesc monahismul numai ca pe un sector
misionar, dar trebuie s fie subliniat faptul c un misionarism
adogmatic nu constituie o via cretin, deoarece i ereticii fac
misionarism, dar un astfel de misionarism eretic nu mntuiete pe
om. Monahii, care au contiin dogmatic i sunt dascli
nenelai ai cretinilor, fac cea mai mare misiune n Biseric i n
istorie.
g. Monahii i episcopii
Monahii ortodoci respect n mod nelimitat instituia
canonic a Bisericii, tocmai pentru faptul c prin intermediul
contiinei dogmatice pe care au dobndit-o cu ajutorul harului lui
Dumnezeu cunosc bine pe de o parte c Duhul Sfnt d harisme
duhovniceti oamenilor, pe de alt parte nfiineaz instituia
Bisericii, iar aceasta hirotonete pe clerici i n special pe episcopi ca
s conduc spre mntuire turma cuvnttoare pe care le-a
ncredinat-o Dumnezeu.
Despre punctul acesta, adic despre valoarea i lucrarea
monahului dar i despre valoarea i lucrarea episcopilor a vrea s
menionez n continuare felul cum simea att viaa monahal ct i
slujirea preoeasc i episcopal un sfnt contemporan nou, cuviosul
Siluan Athonitul.
n textele sale accentueaz n mod clar faptul c lucrarea
monahului este de a se ruga pentru lume. n acelai timp ns, dei
zice acestea, are contiina c el nsui este un monah nevrednic. i
aceasta este un lucru important pentru c vedem n zilele noastre c
exist monahi care nal n slvi lucrarea i misiunea lor, vorbesc
nencetat despre valoarea monahismului i cu toate acestea se
observ c n adncul cugetului lor exist o nesiguran luntric sau
un simmnt de superioritate sau chiar o dispoziie de a fi promovai
i a spune chiar o dorin de a se impune n Biseric, prin
30

desconsiderarea structurilor bisericeti. Sfntul Siluan Athonitul


scrie:
Oamenii din lume cred c monahii sunt un neam
nefolositor. Ins n-au dreptate s gndeasc aa. Ei nu tiu c
monahul se roag pentru ntreaga lume. Nu vd rugciunile lui i nu
cunosc cu ct milostivire le primete Domnul. Monahii duc un mare
rzboi cu patimile i pentru aceast lupt vor f i mari la Dumnezeu.
Eu nsumi sunt nevrednic s m numesc monah. Am trit
peste 40 de ani n mnstire i m simt ca un frate nceptor aflat n
ascultare. Cunosc ns monahi care sunt aproape de Dumnezeu i de
Maica Domnului. Domnul este att de aproape de noi, mai aproape
i dect aerul pe care l respirm. Aerul intr n trup i ajunge pn
la inim, dar Domnul triete nuntrul inimii omului: M voi
sllui n ei i voi umbla n mijlocul lor...i v voi f i vou Tat i voi
mi vei fi mie fii i fiice, zice Domnul (II Corinteni 6, 16-18)
n legtur cu lucrarea esenial a monahului ortodox
cuviosul Siluan scrie:
mSunt unii care spun c monahii trebuie s slujeasc lumii,
pentru ca s nu mnnce pine pe degeaba. Trebuie ns s
nelegem n ce const aceast slujire i cu ce este dator monahul s
ajute lumii.
Monahul este un rugtor pentru ntreaga lume; el plnge
pentru ntreaga lume, i n aceasta const principala lui lucrare.
Cine oare l ndeamn s verse lacrimi pentru ntreaga lume?
Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu l insufl pe monah.
Acesta ofer monahului dragostea Duhului Sfnt i din aceast
dragoste inima monahului este totdeauna ndurerat pentru popor,
deoarece nu se mnluiesc toi oamenii. Chiar Domnul a fo st att de
ndurerai pentru popor, nct S-a dat pe Sine nsui la moarte pe
cruce. nsi Maica Domnului a avut aceeai ntristare n inima ei
pentru oameni. Iar Fiul ei cel iubit a dorit pn la sfrit mntuirea
tuturor...
...Nu este treaba monahului s slujeasc lumii din osteneala
minilor lui. Aceasta este treaba mirenilor. Cei din lume se roag
puin, n timp ce monahul continuu. Datorit monahilor nu nceteaz
31

niciodat rugciunea pe pmnt. i de aceasta se folosete ntreaga


lume, deoarece lumea st prin rugciune i cnd va slbi rugciunea
atunci va pieri lumea.
De altfel, ce poate s produc monahul cu minile sale? Pe
lucrul unei zile ntregi va ctiga o sum de bani nensemnat. Ce
este aceasta naintea lui Dumnezeu? n vreme ce un gnd plcut lui
Dumnezeu face minuni. Aceasta o vedem n Sfnta Scriptur...
Monahul este dator s se lupte cu patimile i cu ajutorul lui
Dumnezeu s le biruie.
Monahul, cnd se bucur de fericire aproape de Dumnezeu i
triete ca n rai alturi de Dumnezeu, cnd plnge pentru ntreaga
lume, deoarece dorete s se mntuiasc toi.
Astfel, Duhul Sfnt nva pe monah s iubeasc pe Dumnezu
i s iubeasc i lumea.
Vei zice, poate, c acum nu exist astfel de monahi care s se
roage fierbinte pentru ntreaga lume. Eu ns i voi spune c atunci
cnd nu vor mai exista monahi care s se roage pentru lume, atunci
se va sfri lumea, vor veni marile dureri. i deja ne aflm la
nceputul lor.
Lumea se sprijin pe rugciunile sfinilor, iar monahul a fost
chemat s se roage pentru lume cu toat fiina sa. Aceasta este
slujirea sa i pentru aceasta nu-l mpovrai cu griji lumeti
Monahul este dator s triasc ntr-o continu nfrnare.
Dac este ns ocupat cu griji lumeti, atunci este silit s mnnce
mai mult i aceasta i provoac o pagub mai mare. fiindc cel ce
mnnc mai mult nu mai poate s se roage cam trebuie. Harul
iubete s triasc ntr-un trup pe care asceza l-a uscat.
Cuviosul Siluan Athonitul n scrierile sale vorbete i despre
valoarea i lucrarea pstorilor i n special a episcopilor. Deoarece,
cu siguran, dobndise dup multe i mari nevoine ascetice o
contiin dogmatic, de aceea i poate s recunoasc harismele
pe care le d Dumnezeu n Biseric i desigur ntre aceste harisme se
cuprinde i darul arhieriei care se d de Duhul Sfnt pstorilor pentru
slujirea poporului lui Dumnezeu, Fiindc se refer la darul pe care
l-au primit clericii de la Dumnezeu pentru a pstori poporul Su spre

mntuire, prin pocin i rugciune, scrie n continuare:


S rmnem, frailor, asculttori pstorilor notri, i atunci
va veni pacea general i Domnul cu Duhul Sfnt va rmne cu noi
cu toi.
Mare personalitate este preotul, slujitorul sfntului Jertfelnic
al lui Dumnezeu. Cel care l jignete, jignete pe Duhul Sj'nt care
triete n el.
i ce s spunem despre episcop? Episcopilor li s-a dat marele
har al Duhului Sfnt; acetia au fost aezai peste toi i ca vulturii
urc spre nlimi, iar de acolo privesc atent spaiul injinit i cu
tiin teologic pstoresc turma lui Hrisos.
Duhul Sfnt, cum am spus, a aezat pe episcopi n Biseric
pentru a pstori turma Domnului i dac i-ar aminti aceasta
oamenii, ar iubi cu mare dragoste pe pstori i sufletul lor s-ar
bucura si numai cu apariia unui pstor. Cel ce are nuntrul su
harul Duhului Sfnt, acesta tie despre ce vorbesc.
Un om smerit i blnd se plimba cu femeia i cu cei trei copii
ai si. In calea lor au ntlnit un arhiereu care trecea cu trsurica
lui; i cnd ranul s-a nclinat cu evlavie spre el, atunci a vzut pe
arhiereu cnd l binecuvnta c este nconjurat de focul harului.
Va ntreba totui cineva: Dac Duhul Sfnt a aezat pe
episcopi i i cluzete de ce aadar nu avem pace i nu naintm ?
Deoarece nu gndim corect despre puterea pe care a
instituit-o, i pentru aceasta suntem neasculttori. Dac ns ne
predm voii lui Dumnezeu, atunci vom nainta repede, deoarece
Domnul iubete sufletul smerit, asculttor i-l duce de mn El
nsui... .
Desigur, nsui cuviosul Siiuan nu ignor faptul c exist
arhierei care, dei au primit darul Duhului Sfnt, totui nu se roag i
astfel n diferite situaii urmeaz numai prerea lor omeneasc i n
acest fel rspndesc confuzie n popor. Aceasta ins nu d dreptul
monahilor s nege harul arhieriei pe care l-a druit lor Dumnezeu.
Din toate acestea se vede c episcopii respect pe monahii
buni care se roag i se sfinesc i dobndesc cu rspunsul lor la harul
lui Dumnezeu contiina dogmatic ", ns i monahii buni, care au
33

harul Duhului Sfnt, iubesc i respect pe episcopi i slujirea ior n


Biseric. Iar dac sunt unii episcopi nevrednici, chiar i atunci
monahii ortodoci, care au harisma Duhului Sfnt, vd harul preoiei
care exist n episcopii aceia, n ciuda nevredniciei lor.
h. Isihia i misionarismul
Este o strns legtur intre sfnta isihie i misionarism. Nu
poate s existe misionarism adevrat cnd nu se inspir din sfnta
isihie, n nelesul ortodox al termenului iar isihia bineneles se vars
n mod natural n albia misiunii. Cnd se desparte misionarismul de
sfnta isihie atunci se creaz o serioas problem bisericeasc.
Misionarismul sfnt, cum o spune i cuvntul, este un
apostolat sfnt, cnd, aadar, Dumnezeu trimite nite oameni ca s
vesteasc evanghelia mpriei Sale, evanghelia adevrului,
dreptii, mntuirii oamenilor. Misionarul nu se autotrimite i nu
predic numai; nu este un dascl teoretic, ci un printe care pred
cunoaterea lui Dumnezeu pe care a dobndit-o mai nainte i care
nate fii duhovniceti ai lui Dumnezeu. Cunoaterea lui Dumnezeu,
dup cum tim din tradiia noastr ortodox, este mai ales i nainte
de toate empiric-existenial. Iar predarea acestei cunoateri are ca
rezultat renaterea oamenilor.
Isihia n nelesul ortodox al termenului este metoda pe care a
predat-o Hristos apostolilor i aceia urmailor ior, prin care omul a
dobndit cunoaterea existenial a lui Dumnezeu. Aceast metod
este n legtur cu trirea fericirilor lui Hristos. Dac privim ordinea
n care Hristos a rostit fericirile, vom constata c n realitate este
vorba de isihia ortodox, de metoda tmduirii omului, iar sfritul
acestei metode, al acestei viei este misionarismul sfnt i martiriul.
Acesteia i premerge autocunoaterea i prin aceasta, smerenia dup
Hristos, i i urmeaz pocina, blndeea, foamea i setea pentru
dreptatea lui Dumnezeu, pentru inerea poruncilor lui Hristos; de
asemenea, i mai urmeaz trirea milei lui Dumnezeu, purificarea
inimii, prin care omul gust vederea lui Dumnezeu, transmiterea
ctre alii a pcii, pe care a gustat-o el nsui, prigoana i martiriul
34

pentru slava lui Dumnezeu, bucuria pentru trirea mpriei lui


Dumnezeu i dobndirea harismei profeiei (Matei 5, 3-12)
Metoda isihiei ortodoxe ne-au predat-o prinii Bisericii. Aici
trebuie s ne reamintim nvtura sfntului Grigorie Palama, aa
cum se pstreaz n omilia sa la srbtoarea Intrrii n Biseric a
Maicii Domnului, n epistola ctre monahia Xenia i, desigur, n
lucrarea despre cei ce se linitesc n sfinenie.
Sfinii apostoli au trit sfnta isihie deoarece au prsit toate
i au urmat pe Hristos, au trit mpreun cu El trei ani ntregi,
perioad n care s-au iniiat n tainele mpriei cerurilor, au ajuns la
trirea vederii luminii necreate, s-au mprtit n diferite feluri i
grade de Patimile, Crucea i Moartea lui Hristos, au vzut pe Hristos
cel nviat, au luat Duh Sfnt n ziua Cincizecimii i n aceste condiii
au fost trimii de acelai Hristos s vesteasc cele pe care le-au vzut,
le-au auzit i le-au cunoscut n mod existenial. Pentru aceasta,
omiliile i epistolele sfinilor apostoli sunt pline de experien i
cunoatere personal a lui Dumnezeu. Nu au dezvoltat propriile lor
teorii, nu au propovduit nvturi lumeti, nu au desfurat un
misionarism lumesc i moralist, ci au exprimat cunoaterea prin
experien a lui Dumnezeu, pe care au dobndit-o personal. Aceast
legtur ntre isihie i misionarism au trit-o toi marii Prini ai
Bisericii cnd au fost chemai s pstoreasc poporul lui Dumnezeu
i s practice misionarismul, n sensul ortodox al cuvntului. Acest
lucru l observm la sfntul Vasile cel Mare, la sfntul Grigorie
Teologul, la sfntul Ioan Hrisostom, la sfntul Grigorie Palama, ca s
m limitez numai la acetia, cunoscui i mari.
Aceasta o ntlnim apoi i la muli monahi care s-au nevoit n viaa
n Hristos i cnd au crescut duhovnicete au luat ntiinare de la
Dumnezeu i au devenit dascli ai oamenilor n multe i diferite feluri.
Desigur, aceast ntiinare se d n Biseric i se nfptuiete cu
binecuvntarea Bisericii. i asta pentru c nici o harism duhovniceasc nu
este autonom, nu se exercit independent de Biseric i de binecuvntarea
episcopilor, deoarece acelai Duh Sfnt druiete harismele duhovniceti i
harisma preoiei i alctuiete structura Bisericii.
Un exemplu de misionarism este cazul sfntului Simeon
35

Silpnicul. care nva mii de oameni ce veneau la el din toate prile


Imperiului Roman. Dup mrturia personal a lui Teodorei ai
Cirului, mergeau la sfntul Simeon, care se afla pe un stlp, muli
oameni nu numai cretini ci i ismaelii, peri, armeni, ivi reni i
omirii, dup cum i rnuii din Apus, adic spanioli, britanici i gali.
nc i muli idolatri renegau cu strigte nelciunea cea veche i
se botezau cretini.
Un iit exemplu de misionarism, din perioada modern, prin
ieirea dintr-o sfnt mnstire cu binecuvntarea prinilor
duhovniceti, este al sfntului Cosma Etolianul. Acesta s-a nevoit
duhovniceti n Sfntul Munte, cum spune el nsui, pentru muli ani,
urmnd ntreaga metod isihast i mai apoi, cnd a simit nuntrul
su chemarea de la Dumnezeu s ntreprind cltoriile sale ia
neamul nrobit, a ntrebai pe prinii si duhovniceti, a luat
binecuvntarea patriarhului i chiar binecuvntarea conductorilor
bisericeti locali. ntruct se mica n acest cadru, lucrarea sa a avut
roade duhovniceti i se practic nentrerupt, deoarece trebuie s
subliniem c misionarismul nu se ncheie numai cu predica sau cu
oricare alt lucrare pastoral, ci este i rugciune, comunicare
personal cu fiecare cretin. Acesta se continu cu prezena n har a
inui sfnt, cu dobndirea contiinei dogmatice , dup cum i prin
formularea i conservarea dogmelor i, n sfrit, se face i dup
slvit adormire a sfntului, prin minunile sale, prin rugciunile sale,
prin moatele sale. i chiar ia mormntul su. ndumnezeirea dup
har a unui om trece pe neobservate i tainic, uneori ns i n mod
vzut, n viaa i n slujirea organismului duhovnicesc al Trupului lui
Hristos, adic al Bisericii.
In cartea mea Persoana n tradiia ortodox" i mai ales n
capitolul cu titlul Nebunia dup Hristos ca trire a libertii',
descriind viaa i faptele sfntului Simeon cel Nebun pentru Hristos
am analizat faptul c acesta a fcut aceast lucrare' frecventnd
deseori femei desfrnate, dup ce mai nti, trind n pustiu a deprins
desvrita neptimire mpreun cu isihia i rugciunea i dup ce a
luat binecuvntarea prinilor duhovniceti. Biograful su scrie:
prin slluirea n el a puterii Sfntului Duh nu simea nici fric de
36

suferin., nici de frig sau foame sau ari, ci era aproape pesie
msurile firii omeneti. i, desigur, cnd a intrat ntr-o baie public
a femeilor, cum scrie acelai biograf, dup cum un lemn printre
lemne, astfel eram i eu atunci. Cci un simeam nici c purtam trup,
nici c intrasem la trupuri, ci tocit mintea mea era la lucrarea lui
Dumnezeu i de la aceasta nu s-a ndeprtat". La aceste niveluri
extreme ale misionarismului, la care au ajuns unii sfini, au putut s-o
fac fiindc ei nii ajunseser la iluminare i ndumnezeire. Sfinii
din aceast categorie, pentru c aveau nuntrul lor lumina lui
Dumnezeu, nu numai c nu se ntunecau de ntunericul din jur, dar
luminau i nsui ntunericul din mediul nconjurtor.
Activitatea pastoral a unor astfel de sfini indic legtura
fiinial ntre sfnta isihie i misionarism. Nu se poate practica un
misionarism mntuitor dac misionarul nu dispune de toate garaniile
pe care le-a stabilit tradiia noastr ortodox i dac nu se mic n
cadrul vieii neptice a Bisericii noastre.
Tocmai pentru acest motiv nu poate cineva s recurg uor la
exemplele sfinilor care au practicat un astfel de misionarism, cnd,
el nsui nu numai c nu a trit iluminarea minii i ndumnezeirea,
dar nici nu a fost introdus n etapa purificrii inimii de patimi.
n acest cadru, isihia ortodox i bisericeasc se unete cu
misionarismul. Un misionarism care nu are nuntrul lui elementul
isihei, exprimat prin toate harismele duhovniceti ale smereniei,
pocinei, pcii, respectului fa de structurile canonice bisericeti, nu
este autentic. i n acest caz va fi valabil cuvntul lui Hristos pentru
lucrtorii cei ri.
Cineva a ntrebat pe Hristos dac cei ce se vor mntui sunt
puini. Iar Hristos a rspuns:
Silii-v s intrai prin poarta cea strmt c muli, zic
vou. vor cuta s intre i nu vor putea. Dup ce se va scula
stpnul casei i va ncuia ua i vei ncepe s stai afar i s batei
la u, zicnd: Doamne, Doamne, deschide-ne! - i el, rspunznd
v va zice: Nu v tiu de unde suntei; atunci voi vei ncepe s zicei:
Am mncat naintea ta i am but i n pieele noastre ai nvat. i
el v va zice: V spun, nu tiu de unde suntei. Deprtai-v de la
37

mine toi lucrtorii nedreptii. Acolo va fi plngerea i scrnirea


dinilor, cnd vei vedea pe Avraam, pe Lsaac i pe Iacov i pe toi
proorocii n mpria lui Dumnezeu, iar pe voi aruncai afar. i
vor veni alii de la rsrit i de la apus, de la miaznoapte i de la
miazzi i vor edea la mas n mpria lui Dumnezeu. i iat sunt
unii de pe urm care vor f i nti, i sunt alii nti care vor f i pe
urm. (Luca, 13, 24-30)
Sfntul Vasile cel Mare, referindu-se la monahi i
interpretnd acest cuvnt al lui Hristos, spune c lucrtorii cei ri pe
care i nelege Hristos aici sunt aceia care nu au dragostea adevrat,
n continuare susine c cel ce nu face din dragoste fa de
Dumnezeu, ci pentru a smulge laude de la oameni: nu va gsi lauda
cucerniciei, ci a satisfaciei omeneti sau a mulumirii de sine sau a
disputei sau a invidiei sau a oricrei astfel de cauze pe care o are
pcatul.
Prin urmare, misionarismul- se practic n multe i felurite
chipuri, prin rugciune, prin nvtur, prin activitate pastoral, prin
cuvnt sau prin tcere, prin micare sau prin pasivitate luntric,
printr-o via crucificat sau prin slvit adormire. ns se desfoar
ntr-un climat al isihiei ortodoxe, care isihie se verific prin ct faci
s fie respectate structurile bisericeti.
Cnd un misionarism" se practic iar binecuvntarea
Bisericii, care se d de ctre episcopi, cei care sunt urmai ai sfinilor
apostoli, nu este binecuvntat de Dumnezeu i un astfel de
misionarism' reprezint pe lucrtorul cel ru. Desigur, i un
episcop, cnd nu las pe pstorii adevrai s lucreze, va da rspuns
naintea lui Dumnezeu. Dar existena unui episcop care nu permite
cuiva s practice slujirea pastoral n Biseric nu poate s favorizeze
rzvrtirile i schismele bisericeti.
Totui, cnd cineva primete harul Duhului Sfnt, devine
punct de atracie pentru muli oameni, acolo unde se gsete i se
practic misionarismul. De aceea printele Iustin Popovici scria:
Asceii sunt singurii misionari ai ortodoxiei. Ascetismul este
singura coal misionar a ortodoxiei. Ortodoxia este ascez i
via, de aceea numai prin ascez i via se vestete i se realizeaz
38

misionarismul. S fie dezvoltat ascetismul personal i bisericesc ~


cci acesta trebuie s fie misionarismul luntric al Bisericii noastre,
n poporal nostru. Parohia trebuie s devin un centru ascetic. Dar
aceasta poate s-o fac numai un paroh ascet. Rugciunea si vosiut,
viaa bisericeasc a parohiei, viaa liturgic acestea sunt
mijloacele principale ale ortodoxiei, prin care influeneaz n mod
regenerator pe oameni. Parohia, comunitatea de enoriai trebuie s
fie renscut, iar prin dragoste fa de Hristos i de frai s
slujeasc smerit pe Hristos tuturor oamenilor, cu bndee i
smerenie, cu jertfa i devotament desvrit. Slujirea aceasta este
datoare s se adape i s se hrneasc din rugciune i din viaa
liturgic. Acest lucru este de baz, indispensabil. Ins toate acestea
cer ca premis: s devin nii arhierei notri, preoii notri i
monahii notri ascei, i pentru aceasta: Domnului s ne rugm ,
i. Viaa monahal ca via ngereasc
Sfinii Prini au vorbit mult despre monahism, deoarece prin
acesta au vzut viaa dinainte de cderea primilor oameni creai, dar
i viaa drepilor n rai de dup a doua venire a lui Hristos. Din
multele texte patristice voi alege un text minunat al sfntului loan
Hrisostom, care prezint n mod excepional viaa monahal, cum se
practica n vremea sa. Este vorba despre o omilie a sa din
comentariul evangheliei dup Matei. Firete, nu voi nira ntreaga
omilie, care este uimitoare, ci voi face o prezentare scurt a ei.
De la nceput, sfntul loan Hrisostom caracterizeaz n
diferite feluri pe monahii din vremea sa. ntr-un punct al cuvntului
su caracterizeaz ceata monahilor ca pe o ceat a celor rstignii. In
alt loc i numete lumintori ai lumii , n alt parte vorbete despre
ceata ngerilor, ceata sfinilor sau ceata brbailor fericii.
Toate aceste caracterizri sunt atribuite monahilor i exprim
nlimea vieii i a felului lor de trai.
Apoi, n multe cuvntri prezint viaa monahilor, locurile
unde se nevoiesc, modul lor de via, mbrcmintea pe care o
purtau, toate acestea artnd c petrecerea monahilor era diferit de a
39

celor ce se gseau n societate.


Monahii din vremea sfntului ioan Hrisoom triau prin
muni i p e t e r i chilia n care locuiau era ferit de orice zgomot,
iar sufletul curat de orice patim i liber de orice boal, slab i uor
i purificat foarte de duhul cel mai fin Loc ul, aadar, era scutit de
obiceiuri i zgomote lumeti, deoarece triau o via lipsit de
griji i aceasta era unit cu isihia luntric a sufletului lor. Aceti
monahi au prsit lumea, au trit n muni i au dus un mod de via
care nu seamn prin nimic cu ceea ce exist n lume. Sfntul Ioan
Hrisostom scrie: Cci fugind din piee i din ceti i din mijlocul
zgomotelor i perecndu-i viaa n numii, neavnd nimic n comun
cu cele prezente, nesuferind nimic din cele omeneti, nici mhnire,
nici ur, nici grij de ceva, nici primejdii, nici uneltiri, nici vrji, nici
invidie, nici dragoste necuviincioas, nici nimic altceva de felul
acesta. Monahii triesc cu nostalgia vieii venice i, nc din viaa
aceasta, caut cele ale mpriei lui Dumnezeu vorbind genunilor
mpdurite i munilor i izvoarelor i isihiei i pustniciei multe i,
nainte de toate, lui Dumnezeu ,
Aceasta arat c i felul de via ai monahilor era asemntor
cu Jocurile isihaste unde vieuiau. i petreceau ziua n isihie,
rugciune, cercetarea dumnezeietilor Scripturi i se ndeletniceau cu
rucodelia pentru nevoile lor absolut necesare.
Primul lucru pe care l fceau aceti monahi odat cu rsritul
soarelui sau nainte chiar de a se ivi soarele era s se roage. Aceti
lumintori ai lumii, cnd. rsare soarele, dar. mai bine spus, cu mult
nainte de rsritul soarelui, se scoal din pat sntoi, cu mintea
limpede i treji, veseli i voioi ei alctuiesc un singur corp, i cu
cugetul plin de bucurie cnt cu toii ca i cum ar avea un singur
glas, cnt imne Dumnezeului universului, ludndu-L att pentru
binefacerile fcute lor, ct i pentru binefacerile fcute ntregii
lum i'. Aici este vorba despre rugciunea comun pe care o fceau
monahii mpreun.
Dup rugciunea comun ngenuncheau i se rugau lui
Dumnezeu nu pentru st 'a din cele prezente, ci s petreac aceast
via cu contiina curat i s se nfieze cu ndrzneal la
40

nfricotorul jude al lui Hristos. Printele i proistamemd lor


conducea aceast rugciune.
In continuare, dup rugciune, fiecare se ocupa cu rueodelia
iui ca s-i agoniseasc cele neaprat necesare vieii. Sfanul -oan
Hrisostom scrie: Apoi, dup ce au terminat acele sfinte i
nentrerupte rugciuni, cnd ssare soarele se scoal n picioare, se
duce fiecare la lucrul su, adunnd din munca lor mult ctig pentru
ajutorarea celor nevoiai .
n timpul zilei cercetau textele din Vechiul i Noul Testament
i filosofau - teoioghiseau despre toate acelea care au legtur cu
Dumnezeu i cu dobndirea mpriei cerurilor. Cci dup ce se
termin slujba, unul ia n mini pe Isaia i st de vorb cu el; altul
vorbete cu apostolii; altul citete crile alctuite de alii,
jilosofeaz despre Dumnezeu, despre univers, despre cele vzute,
despre cele nevzute, despre cele materiale, despre cele spirituale,
despre nimicnicia vieii acesteia, despre mreia vieii viitoare.
Astfel se hrnesc cu cea mai bun hran care nu e pregtit din came
de animale, ci din cuvintele lui Dumnezeu care sunt mai dulci dect
mierea i fagurele, miere minunat i cu mult mai bun dect mierea
cea veche cu care se hrnea n pustie Joan Boteztorul. Aceti
monahi zburau ca albinele n jurul fagurilor de miere ai crilor
sfinte, sfiindu-se de aici de mult plcere ". De asemenea, cuvintele
lor sunt curate, iar gurile lor nu scot nici un cuvnt necurat. Gurile
lor nu pot scoate nici un cuvnt de ruine, de batjocur, un cuvnt
aspru; ci toate cuvintele lor sunt vrednice de cer.
mbrcmintea lor difer de mbrcmintea pe care o poart
oamenii din lume, de aceea i este corespunztoare vieii nalte pe
care o duc. Iar mbrcmintea lor este vrednic de virtute
Aceast mbrcminte nu avea elementele distinctive ale oamenilor
din lume, ci semna cu hnhrcnf ntea profeilor, a lui IIic, a lui
Hlisei, a lui ioan naintemcrgtorul i a apostolilor.
Viaa monahilor era corespunztoare cu viaa profeilor i a
sfinilor apostoli i diferit de viaa lumeasc, adic de viaa
oamenilor care triau n societate. In punctul acesta face importante
descrieri, comparnd viaa monahilor sfini cu viaa lui Adam
41

dinainte de cdere, lucrarea lor cu lucrarea aceea pe care o fcea


Adam la nceput i nainte de pcat, cnd era mbrcat cu slav,
cnd vorbea cu indrznire cu Dumnezeu, cnd locuia inutul acela
plin de mult fericire Monahii nu erau cu nimic mai prejos de
Adam cel dinainte de neascultare. Dup cum Adam i Eva n rai,
nainte de cdere, nu se preocupau de cele ale vieii i dialogau cu
Dumnezeu cu contiina curat, acelai lucru se ntmpl i cu
monahii, dar, mai bine spus, chiar cu mai mult ndrznire dect
Adam, cu ct se bucur i de mai mare har prin druirea Duhului
n realitate, aadar, monahii adevrai triesc o via ngereasc,
paradisiac.
Desigur, sfntul Ioan Hrisostom descrie diferena mare dintre
modul de via al monahilor sfini i modul de via al mirenilor.
Oamenii socotesc c viaa monahilor este obositoare i insuportabil,
ns viaa monahal este mai dulce i mai dorit dect viaa celor ce
triesc n lume. Viaa lumeasc, n timp ce pare c ofer plcere i
mulumire, totui, de aici d natere la mii de sgei mai amare
dect plcerile i bucuriile deoarece, dac cineva este captivat de
dragostea vreunei femei din trupa unui teatru, se va chinui mai mult
dect acela care este vtmat de mii de trupe i mii de cltorii i va
tri ntr-o stare mai nenorocit dect o cetate care este asediat.
De asemenea, sfntul Ioan Hrisostom face referire la ct de
diferit este ceata monahilor sfini de ceata femeilor prostituate, de
ceata femeilor desfrnate de pe scen i a tinerilor stricai . Aici,
sfntul Ioan nelege limpede pe actorii vremii sale, pe femeile
prostituate i pe tinerii afemeiai care urcau pe scen s joace teatru.
Diferena dintre monahi i aceste persoane este att de mare pe ct
ascult cineva o melodie armonioas a ngerilor comparat cu
urletul cinilor i grohitul porcilor pe maidane", Prin monahi
vorbete Hristos, n timp ce prin ceata desfrnatelor de pe scen
vorbete diavolul.
n mod clar, aici sfntul Ioan Hrisostom confrunt ceata
monahilor sfini cu cele ce se petrec la teatru. Pe scena teatrului, prin
cele ce se fac i se zic, se provoac multe ispite i omul se vatm
mult, deoarece, vznd frnicia, diferitele micri i frumuseea
42

artistic a diferitelor persoane pe scen, mai ales a actrielor, ajunge


la punctul de a nu-i plcea femeia lui, de a nu-i mai fi dragi copiii lui.
La teatru, spectatorul primete pe dat focul dragostei necurate,
nebuneti, ca i cum n-ar f i de ajuns chipul desfrnatei ca s-i
aprind sufletul, l mai a i vocea ei Cnd oamenii vd la teatru
mbrcmintea, privirea, glasul i mersul femeii desfrnate i toate
celelate care se fac pe scen, pleac aprini i merg la casa lor
captivai de cele ce le-au vzut.
De la acest fapt, spune sfntul ioan Hrisostom, provin
njurturile, insultele, aversiunile, certurile, omorurile zilnice. Pentru
aceasta, i viaa acestor oameni este de netrit i, cum am spus mai
sus, femeia lor le provoac dezgust, avnd nuntrul lor idolul
desfrnatei, iar copiii lor nu mai sunt dorii. n timp ce, atunci cnd
se viziteaz ceata monahilor i vd pe aceti ngeri i modul lor de
via, pleac schimbai la casa lor. De aceea sfntul Ioan Hrisostom
scrie: Soia primete acas pe brbatul ei potolit, blnd, scpat de
toate plcerile cele nebuneti; vede c se nege cu el mai bine dect
nainte ",
Ceea ce zice sfntul Ioan Hrisostom arat i un misionarism
care se practic prin trirea, prin modelul, prin felul de via i
petrecere al oamenilor sfini. Unii au sentimentul c misionarismul se
practic numai prin cuvnt. i, bineneles, aceasta este o realitate,
dar nu trebuie s uitm c o mai mare contribuie se aduce prin
prezena sfinitoare a oamenilor, prin exemplul vieii lor. De aceea,
sfntul Ioan Hrisostom recomand oamenilor s viziteze pe monahi,
pe acei ngeri, n locurile unde se nevoiesc ei, pentru a se folosi
duhovnicete: Cnd dragostea i-e fierbinte, du-te la ngerii aceia,
nfierbnt-o i mai mult. Cci nu te va putea nflcra att de mult
cuvntul meu, ct vederea celor de acolo .
Exist astzi obiceiul ca monahii s coboare n lume i s
ajute pe oameni. i aceasta se poate face cu binecuvntarea
episcopului cetii, dup cum spun sfintele canoane. Dar astzi se
impune o alt necesitate. Oamenii din lume, dezamgii de toat
mentalitatea care exist n societate, caut s viziteze locuri isihaste
i sfinte mnstiri, ca s ntlneasc oameni a cror minte este
43

purificat prin metoda isihiei ortodoxe i au nuntrul lor harul


Preasfntului Duh. Nu vor s aud cuvinte antropocentrice i lumeti,
ci cuvinte simple, pline ns de experiena vieii dumnezeieti.
Preasfnta Nsctoare de Dumnezeu nu a fcut un astfel de
misionarism n societate, dar ntruct s-a pregtit pe sine nsi s
devin Maica lui Hristos i s-a oferit pe sine pentru a se nate Hristos
ca om, de unde Dumnezeu Celfr cas a dobndit cas, de aceea
a i fcut cel mai mare misionarism din istorie.
De asemenea, dup cum ne exprimm n limbajul teologic,
micarea lui Dumnezeu spre om este i micarea cuvntului, dar i
exprimarea isihiei, cci Hristos a i vorbit, dar a i tcut. i, dup
cum cunoatem, cel mai mare bine pe care l-a fcut Hristos omenirii,
l-a fcut prin rugciunea Sa din Ghetsmani, prin jertfa Sa de pe
Golgota i, desigur, prin nvierea Sa, care s-a fcut far zgomot,
pecetlmndu-se mormntul. Exact pentru acest motiv, micarea
omului spre aproapele su trebuie s aib i aceste dou elemente
caracteristice, adic micarea care se face prin pastoraie i isihia care
se face prin rugciune.
n sfrit, exist i un alt misionarism care nu se realizeaz
prin cuvinte, ci prin nsi existena luminat i sfinit. Deoarece,
cnd omul este curat, cnd i-a schimbat existena sa, atunci devine
un glas puternic n toat lumea, iar rugciunea omului acestuia este
intens i nsi fiina sa este o mngiere pentru cei care l caut pe
Dumnezeu.
n omilia sa, sfntul loan Hrisostom prezint viaa monahal
ca pe o via ngereasc, pe care o triau Adam i Eva nainte de
nclcarea poruncii din rai i, desigur, zice c monahii i ntrec pe
primii oameni creai, cci au mai mult har. De asemenea, prezint
viaa monahal ca viaa pe care o vor tri drepii n mpria lui
Dumnezeu. Prin urmare, viaa monahal este n realitate o trire a
strii dinainte de cdere i a vieii eshatologice. Din aceast
perspectiv, monahii se aseamn cu profeii i cu apostolii. Desigur,
o astfel de via atrage ca un magnet atenia oamenilor, celor care
caut modele ale vieii desvrite, care depete moartea, deoarece
cele mai mari probleme personale i sociale, care chinuie pe oameni,
44

sunt stricciunea i moartea, aa-numitele haine de piele, pe care leau purtat dup cdere primii oameni creai.
Monahii, ducnd o via ngereasc, depesc timpul i
moartea i. astfel, prin rugciunea lor, practic un misionarism
permanent n societate, fiindc, dincolo de contribuia lor important
la organismul bisericesc, pe care l slujesc n diferite feluri precum
glandele endocrine aduc folos trupului omenesc, n acelai timp se
roag pentru cei adormii, pentru cei vii - cunoscui i necunoscui i pentru oamenii care se vor nate mai trziu. Aici este vorba despre
un misionarism martiric, rezistent n timp, deoarece depete
moartea.
j. Modelul unic de via
Sfntul loan Sinai tul, n Scara, ntre altele, caracterizeaz
n multe locuri viaa monahal ca via u n ica i model unic de
via Caracteristic este fragmentul su: ngerii sunt lumin pentru
monahi, iar lumina tuturor oamenilor este modelul unic de via.
Conform ediiei sfintei mnstiri Paraklitu, interpretarea acestui pasaj
este urmtoarea: lumina monahilor sunt ngerii, iar lumina tuturor
oamenilor este viaa monahilor.
Unii ns rstlmcesc pasajul acesta i, n special,
rstlmcirea se face termenilor ,,modelul unic de via". Prin aceti
termeni se nelege c monahismul ine ntr-adevr de un mod de
via unic, prin care trebuie s priveasc toi care locuiesc n
societate. Chiar se susine c oameni? Bisericii trebuie s considere
monahismul ca pe un model unic de via. Voi ncerca s fac o mic
scolie la acest pasaj n legtur cu rstlmcirea care i se d.
De la nceput se tie c viaa monahal este o via profetic,
apostolic i martiric i, desigur, monahii sunt tritori ai
evangheliei, care ncearc s respecte poruncile evanghelice n
traiul lor zilnic. Aceasta face trimitere la viaa primilor oameni creai
din rai i intete la petrecerea din mpria lui Dumnezeu, din
veacul viitor. Aadar, este o via care se leag de starea dinainte de
cdere i urmrete, nc din aceast via, trirea drepilor din rai.
45

dup nvierea i preschimbarea trupurilor i eliminarea stricciunii i


a morii.
n aceste condiii, monahii sunt luminai de ctre ngeri, cci
duc o via asemenea ngerilor. Astfel, monahii care invoc pasajul
acesta al sfntului Ioan Sinaitul, este posibil s aib contiina c
ntr-adevr au ca model pe ngeri, sunt luminai de lumina lor i
triesc o via ngereasc, nct i ei, la rndul lor, s devin lumin
pentru toi oamenii. Deoarece nimeni nu poate s aib sentimentul c
triete o via ngereasc, este greu s se invoce pasajul acesta
pentru sine nsui i s ndemne pe toi cei care triesc n lume s-i
aib ca model de via i petrecere. Desigur, acest lucru pot s-l
foloseasc alii i s-l transmit oamenilor pentru a avea ca model pe
monahii adevrai care duc o via ngereasc. S nu uitm ns c
Dumnezeu a trimis pe sfntul Antonie cei Mare s ia exemplu de la
un om din lume care era curelar, dar tria dup modul pe care l
recomand sfnta evanghelie.
Problema pe care o pune pasajul acesta i mai ales
rstlmcirea care se face este n expresia model unic de via ce
nlocuiete expresia model monahal de via. Unii folosesc
termenul unic n nelesul c este singurul mod de via ceea ce
nseamn c nu exist alt mod de via att de precis i autentic ca
acesta.
Aici este vorba despre o problem teologic i bisericeasc
deoarece, dac se presupune c modul de via monahal este unicul
mod de via atunci se submineaz i se desconsider toat viaa
bisericeasc pe care o duc cretinii n parohii, n epsicopii, n
mitropolii i n patriarhii, aadar se contest ntreaga articulaie
bisericeasc, se desconsider chiar i viaa sacramental a Bisericii.
Totui cuvntul imic nu are aceeai semnificaie i neles.
Dup Liddell and Scott cuvntul unic povaSiKoc
nseamn ceea ce este compus din uniti, unul, opusul mulimii'.
Adverbul n mod unic face cunoscut modelul unic sau
,, unicitatea , Expresia a f i monah nseamn a f i singur , a tri
o via n singurtate i desigur se-neleg cei ce duc via
monahal, monahii, anahoreii, pustnicii. Cu acest neles
46

cuvntul unic n diferite texte bisericeti se confund cu cuvntul


monahal.
Prin urmare modelul unic de via este o trire original i
special care se compune i lucreaz prin eremii, anahorei, posibil
i prin cei care triesc n mod isihast n obti monahale ns, n
realitate, triesc singuri cu Dumnezeu. Nu i-au ntemeiat familie, nu
triesc n mijlocul familiei, nu petrec n societate ca toi oamenii care
triesc n lume, ci triesc singuri.
Dei monahul este singur, totui este considerat ca membru
ce aparine unui stat, unei ceti, cci vieuiete mpreun cu
Dumnezeu, cu ngerii, cu sfinii, fiindc, toat viaa sa, triete
pasajul apostolic cetatea voastr este n ceruri" {Fiiipeni 3, 20) i
alt pasaj, c cei care s-au unit cu Hristos nu sunt strini i locuitori
vremelnici, ci sunt mpreun ceteni cu sfinii i casnici ai lui
Dumnezeu {Evrei 2, 19). Acest neles l adaug sfntul loan
Sinaitu! expresiei model unic de via i, cum se observ n acest
pasaj, monahii sunt legai de ngeri fiindc au ca model de via pe
ngeri i sunt n comuniune cu acetia.
Prin urmare, termenul model unic de via pentru
monahism nu nseamn c este singurul mod de via, ci este un trai
care nu are modul de organizare al unei vieuiri lumeti. Cu toate
acestea, fiind alctuit din sihatri, pustnici, care triesc de unii
singuri, este asemenea unui stat deoarece monahul are mpreun
ceteni pe ngeri i pe sfini, triete aadar starea eshatologic a
drepilor i aceast via este model pentru toi.
Aceasta nu exclude faptul de a exista i oameni care triesc n
lume viaa evanghelic, ct i de a exista monahi care locuiesc n
pustiu i n mnstiri fr s triasc acest mod ngeresc de via.
k. Actualitatea monahismului ortodox
Din cele expuse mai nainte pe scurt nelegem c
monahismul ortodox este slava Bisericii. Pentru aceasta, sfntul
Grigorie de Nyssa, care provenea din clerul de mir, zicea c n
Trupul lui Hristos, n Biseric, monahii sunt prui capului. Astfel,
47

dup cum prul capului este pe de o parte format din fire moarte
iar pe de alt parte este frumuseea omului, tot aa i monahii sunt
mori pentru lume, dar n acelai timp sunt slava Bisericii.
Astzi lumea are mult nevoie de via monahal, de aceea i
alearg la mnstiri ca s ntlneasc autenticitatea vieii cretine.
Setea oamenilor de monahism este justificat numai din punctul de
vedere al faptului c ei caut s gseasc modul de via evanghelic.
Actulitatea monahismului se vede aadar dup urmtoarele semne.
La nceput cutarea contemporan se rezum la eforturile de a
descoperi dragostea real, libertatea adevrat i isihia roditoare.
Aceasta deoarece oamenii n societate ntlnesc ur i iubire de sine
(philauia). Fiecare urmrete interesul personal. Legea multor
oameni este moartea ta este viaa m ea, De asemenea, pretutindeni
gsim tendina spre sclavie i anularea libertii. Oamenii ptimai
urmresc s fac pe alii sclavii lor. Toi vor s stpneasc pe
semenii lor. i chiar bombardamentul de imagini i spectacole,
agresivitatea cuvintelor goale, anxietatea i complicarea lucrurilor
creaz o confuzie ngrozitoare. Din aceast cauz omul contemporan
caut dragostea, libertatea i isihia. In cntecele sale cnt dragostea
i absena ei, n cutrile sale caut libertatea, iar n aciunile sale
caut isihia. Monahismul, cnd este trit n dimensiunile sale reale,
ofer ceea ce caut omul. Oricine poate s gseasc n mnstiri
oameni ai dragostei, ai libertii existeniale i ai isihiei.
Apoi, omul contemporan vznd abisul lumii i confuziei
luntrice care-i creaz multe probleme caut tmduirea. Creterea
numrului psihiatrilor i cutarea psihoterapeuilor arat aceast
chestiune. Din aceast perspectiv, ntruct omul s-a dezndjduit de
toi i de toate, caut puncte de sprijin ca s umple golurile personale.
Cutarea lui Dumnezeu este o micare contemporan". Omul
contemporan vrea s rezolve problemele sale existeniale cele
nerezolvate, aspir s rspund la ntrebrile existeniale care l
frmnt despre ce este moartea i ce este viaa. In acest punct
monahismul ortodox ajut mult deoarece arat omului calea
tmduirii, l tmduiete practic i l conduce la unirea cu Dumnezeu.
Omul contemporan simte chiar foarte bine dezechilibrul din
48

societatea omeneasc din care lipsete Dumnezeu. Problemele


sociale se mresc zilnic. Deteriorarea mediului nconjurtor a devenit
o realitate tragic. Omul caut aadar rezolvri ale problemelor
sociale i ecologice. In mnstiri oricine poate observa c se gsesc
rezolvri existeniale. n chinovii se triete comunitatea de bunuri n
dragoste i libertate. Este depit sentimentul de stpnire prin
smerenie. Se pun n valoare n mod just toate manifestrile vieii,
exist respect fa de mediul nconjurtor, se dezvolt relaii
interpersonale corecte etc. Dincolo de toate acestea sunt rezolvate n
mod corect problemele sociale i ecologice.
Bine ar fi ca ntreaga lume s se inspire din aceast via.
Pn s se ntmple aa ceva mnstirile ortodoxe sunt oaze care
salveaz realitatea vieii i constituie o bun ndejde pentru viitor.
Monahii adevrai sunt cretini adevrai care sfinesc prezentul i
triesc de pe-acum viitorul, de aceea sunt pentru noi lumin i via.
Aceasta confirm faptul, cretinismul nu este o utopie, ei ofer o
rezolvare radical pentru toate problemele omeneti i sociale.
Ceea ce trebuie s spunem este c prin monahism se vede
diferena dintre mrturisirile de credin, adic valoarea ortodoxiei n
legtur cu alte devieri eretice. Protestanii au exclus tradiia i
monahismul, pentru aceasta au i denaturat credina i tradiia
apostolic. n papism monahismul s-a nscut din efortul cretinilor
din Apus de a salva Biserica. Au observat, aadar, secularizarea
Bisericii i au dorit renaterea ei. n Biserica Ortodox ns
monahismul s-a dezvoltat n ncercarea de a ajuta pe oameni s se
mntuiasc rmnnd n Biseric i nu s salveze Biserica. Astfel,
monahul ortodox nu se remarc prin ncercarea de a renate Biserica.
Nu trebuie s salveze Biserica, ci urmrete s se mntuiasc
rmnnd n Biseric. De aceea i monahismul ortodox este expresia
autenticitii, iar monahul ortodox este un cretin i om autentic.
Aceasta nseamn c cine iubete monahismul ortodox are un
cuget bisericesc i un caracter ortodox. Prin dezvoltarea i
promovarea monahismului ortodox, Biserica poate s ofere mult
societii i s o transforme.

49

2. Elementele distinctive ale m onahilor ortodoci


Monahismul ortodox este lauda i slava Bisericii noastre. De
aici au ieit episcopi sfini, martiri sfini, ascei cuvioi. De multe ori
am scris c monahismul n dimensiunea sa ortodox este instituie
profetic, via apostolic, trire martiric ntreinnd, aadar,
harisma profetic, apostolic, martiric i patristic.
Desigur ne referim la monahismul ortodox bisericesc.
Aceasta nseamn c legm monahismul de termenii ortodox i
bisericesc. De altfel, tot ceea ce este ortodox trebuie s fie i
bisericesc i invers, tot ceea ce este bisericesc trebuie s fie i
ortodox. Nu este posibil ca n numele unei ortodoxii s se anuleze
caracterul i regimul bisericesc i n numele a ceva bisericesc s se
anuleze ortodoxia. Spre exemplu, sinodul al-IV-lea ecumenic a
dogmatizat despre cele dou firi n Hristos condamnnd
monofizitismul i nestorianismul, dar concomitent a promulgat i
canoane sfinte pentru bunul mers al monahismului. Asftel, nu este
posibil ca un monah s apere cu ndrjire dogma Calcedonului i s
ncalce sfintele canoane pe care le-a promulgat acelai sinod
ecumenic despre monahism. n orice caz, monahii buni sunt martori
ai tradiiei ortodoxe dar au i cuget bisericesc, respect pe episcopii
Bisericii.
i cinstesc i i respect pe monahii ortodoci pentru c, dup
sfntul Ioan Sinaitul, Monah este cel ce se ine numai n hotarele i
cuvintele lui Dumnezeu, n toat vremea, n tot locul i lucrul; monah
este cel ce supune firea sa unei sile nencetate i simurile sale unei
paze nentrerupte. Monah este cel ce i-a fcut trupul nentinat, gura
curit i mintea luminat. Monah este sufletul apsat de durere
care petrece n veghe i n somn ntr-o necontenit pomenire a
morii'. Cine poate s nu cinsteasc pe monahul care are un trup
nentinat, gura curit i mintea luminat?
Am fost nvrednicit de Dumnezeu. n ciuda nevredniciei
mele, s cunosc muli monahi sfini la Sfntul Munte, care mi-au
insuflat dragoste pentru monahism ca stareul Gavriil Dionisiatul,
printele Teoclit Dionisiatul, printu! Efrem Katunakiotul, printele

so

Paisie Aghioritul, multe psri singuratice ale pustiului la Sfntul


Munte, la schituri unde am petrecut mult timp alturi de ei i am
vzut viaa sfnt a pustnicilor. De asemenea, am cunoscut pe marii
starei cu extraordinarele lor experiene duhovniceti i anume pe
fericitul stare Sofronie de la Essex din Anglia, care m iubea mult i
timp de aptesprezece veri am umblat pe la mnstirea sa ca s simt
mireasma duhului pe care o rspndea aceast fiin sfnt. Am citit
chiar i multe texte ascetice, n special nvtura sfntului Grigorie
Palama, corifeul prinilor isihati i dau slav lui Dumnezeu pentru
acest mare dar. De aceea nu pot s concep teologia ortodox n afara
vieii sfinte a acestor vztori ai lui Dumnezeu i adevrai teologi ai
Bisericii. Chiar m-a nvrednicit Dumnezeu s triesc cincisprezece
ani lng un episcop ascet, preafericitul meu printe duhovnicesc,
pururea-pomenitul Calinic, mitropolit de Edessa, Pella i Almopia.
Esena comunicrii mele cu monahi sfini i prini
duhovniceti care au fost expresia substanei monahismului ortodox,
s-a concretizat n crile care descriu acest mod de via sfnt. n
special crile O noapte n pustia Sfntului M unte, care a fost
reeditat n limba greac i, cum mi-a spus un egumen de la sfntul
Munte, a inspirat pe muli s devin monahi i s-a tradus n peste
zece limbi (s-a editat sau este n curs de editare), cartea Sfntului
Grigorie Palama Aghioritul , cum deasemenea i crile care au ca
subiect Biserica Ortodox ca tiin i conduit terapeutic.
O expresie a dragostei mele pentru monahism sunt i ceie pe
care le-am spun ntre altele la slujba oficial de nscunare a mea ca
mitropolit de Nafpaktos: Monahii nu sunt nite oameni ciudai care
dintr-o opinie bizar au ieit din ceti i locuiesc n nite mnstiri,
ci ngeri ai lui Dumnezeu, dup sfntul oan Hrisostom, fiine cu
chip evanghelic, dup Evagrie Ponticul, martiri ai dorinei, dup
sfntul Atanasie cel Mare. urmtori ai Bisericii mrturisitoare, dup
sfntul Simeon Noul Teolog, prul care mpodobete Capul Bisericii,
dup sfntul Grigorie de Nyssa, pentru c au murit fa de lume i
slvesc Capul Bisericii. Nu trebuie s existe discordii ntre viaa
monahal i cea de familie, deoarece atunci nici monahismul
adevrat nu funcioneaz i nici viaa de familie adevrat. De
51

asemenea, nu trebuie sa existe distan ntre mnstiri i parohii.


Parohiile alimenteaz mnstirile, iar acestea ajut la rndul lor, n
mod felurit, parohiile. Este tiut c viaa monahal exprim duhul
isihasi al tradiiei ortodoxe. Cunoatem foarte h'ine c oamenii
astzi, tulburai de gnduri i de probleme existeniale, caut an mod
de via isihast care se pstreaz n mnstirile ortodoxe De aceea,
monahismul patristic ortodox, cu tradiia sa isihast i cu activitatea
sa filantropic, este indispensabil astzi mai mult dect oricnd.
Toate aceste ipoteze-condiii mi dau dreptul s prezint
succint cteva din trsturile caracteristice ale adevrailor monahi
ortodoci.
a. Pocina. Dac lucrarea prin excelen a cretinilor este
pocina, adic rentoarcerea sufletului de la cele mpotriva firii la
cele dup fire (Sfntul loan Damaschin), dac toi cretinii trebuie s
practice cuvntul lui Hristos potiii-v cci s-a apropiat mpria
cerurilor {Matei 3, 2), acest lucru cu rnult mai mult trebuie s se
fac de ctre monahi. Desigur, pocina ca sa fie adevrat trebuie s
se manifeste ntr-o atmosfer duhovniceasc sntoas, cci
pocina de conjunctur este un vas sfrmat (Sfntul Isaac
irul). Pocina este unit indisolubil cu smerenia i cu osndirea de
sine. Ce! ce are un duh monahal autentic se consider pe sine sub
toat zidirea". Sfntul Isaac irul ar spune: Cel smerit fiind
nedreptit nu se tulbur, nici nu se apr pentru vreun lucru prin
care este nedreptit; ci primete calomniile ca pe adevr i nu se
preocup s conving pe oameni c a fost calomniat ci el cere
iertare
b. Rugciunea. Cel care alege viaa monahal o face pentru a
se exersa n rugciune, cci rugciunea este expresia dragostei
omului fa de Dumnezeu. i, fiindc rugciunea curat presupune
un mediu potrivit, un climat al isihiei simurilor mai ales, de aceea i
alege locuri linitite ca s-i exprime aceast dorin a sa de a se uni
cu Hristos. Firete, cnd vorbim despre rugciune ne situm n afara
rugciunii din cultul public, n special ne referim la rugciunea minii
n inim, cea care este un indiciu c monahul i exprim scopul
pentru care a devenit monah. Avva Varsanufie cel Mare zice: Suflet
52

desvrii este s vorbeti cu Dumnezeu fr mprtierea minii,


prin adunarea tuturor gndurilor i a simurilor fr rtcire; la
aceasta l conduce pe om moartea fa de orice om, fa de lume i
fa de toi cei din ea . Roadele acestei rugciuni curate sunt, cum
zice sfntul Grigorie de Nyssa, simplitatea, dragostea, smerita
cugetare, rbdarea, lipsa de rutate i cele de felul acesta.
c. Isihia. Rugciunea, ca s se fac dup metoda ortodox,
dar i ca s aduc roade, trebuie s fie strns unit cu isihia, care
dup tradiia ortodox nseamn linitirea simurilor, a gndurilor, a
inimii, adic linitirea trupeasc i sufleteasc. Aceast isihie care
este temelia vieii profetice, apostolice i martirice au trit-o sfinii
prini ai Bisericii. Sfntul Grigorie Teologul s-a dovedit iubitorul
isihiei. Intr-o lucrare a sa scrie: Am vrut tot timpul s mortific viaa
i s duc o via ascuns n Hristos i s devin un negustor oarecare,
cumprnd dintre toate mrgritarul de pre i dnd n schimb pe
cele ce trec i pe cele ce se duc pentru cele existente i pentru cele
cereti Un aprtor al sfintei isihii este i sfntui Grigorie Paianta a
crui nvtur a fost ntrit de sinoade i astfel isihasmul ortodox
autentic st la temelia dogmelor i a credinei fiind esena petrecerii
monahale. Sunt importante operele sfntului Grigorie Palama n care
se face referire la sfnta isihie, ca omilia la cuviosul Petru Atonitul,
omilia la srbtoarea Intrrii n Biseric a Maicii Domnului, unde
este prezentat isihastul ortodox care imit viaa Maicii Domnului;
apoi, deosebita sa lucrare despre cei ce se linitesc cu sfinenie " i
epistola ,, Ctre preacinstita ntre monahii Xenia , unde este descris
tipul monahului ortodox.
d. Ascultarea. Aici este vorba despre o virtute introductiv,
creia i premerge lepdarea de lume. De altfel, aceasta din urm este
unit foarte strns cu ascultarea cci prima (lepdarea) se face ca s-i
urmeze cea de-a doua (ascultarea). Prinii au elogiat valoarea
ascultrii. Avva Isaia scrie: S devenim asculttori n toate
prinilor notri dup Dumnezeu, tindu-ne orice voie a noastr; s
ne supunem acestora ca s rmn binecuvntarea lor cu noi dup
(cum a rmas) cu Elisei Este cunoscut cuvntul sfntului apostol
Pavel: Avei ncredere n mai marii votri i supune i-v lor; cci
53

acetia privegheat pentru sufletele voastre avnd s dea de ele


seam ca s fac aceasta cu bucurie i nu suspinnd cci aceasta nu
v-ar fi de fo lo s (Evrei 13, 17). Este lucru nfricotor s se revolte
egumenul pe monahii si sau episcopul pe egumeni i pe monahi.
Aceasta are mari i serioase urmri pentru aceia care provoac
revolta. Este lucru nfricotor s ajung episcopul pe punctul de a se
ci pentru hirotoniile pe care le-a fcut i, desigur, nu pentru
impedimentele preoiei, ci pentru manifestrile care nu recomand pe
clericii buni. Acela care nu practic ascultarea, ci amestec propria sa
voie n activitatea sa monahal, este i se numete adulter. Cel ce
amestec n ascultare pe ascuns voia sa proprie este adulter
(Cuviosul Marcu Ascetul). Desigur, cnd vorbim despre ascultare
nelegem ascultarea monahului fa de printele su duhovnicesc,
fa de epsiscop i fa de tradiia Bisericii. Cnd nu funcioneaz
aceste trei repere, nu exist ascultare. Ascultarea fa de egumen fr
s fe ascultare i fa de episcop, n cazurile n care nu constituie
nclcri ale legii lui Dumnezeu i ale canoanelor Bisericii, i far s
fie ascultare fa de tradiia Bisericii, nu este o ascultare adevrat ci
una fals, care nu difer de ascultarea pe care o fac cei din religiile
orientale fa de proprii lor guru. In cadrul acesta sunt puse de acord
i sfintele canoane care fac referire la ascultarea monahilor i
egumenilor fa de episcopi, precum canoanele al patrulea i al
optulea ale sinodului al-IV-lea ecumenic la care ne vom referi mai
jos.
e.
Desvrirea nelimitat. Monahii buni care ncep de la
ascultare i alte virtui introductive au un progres continuu, sporiri
duhovniceti permanente aa cum sunt descrise n Filocalia
sfintelor nevoine ale desvririi O astfel de scar duhovniceasc
specific a darurilor dumnezeiti este prezentat de ctre monahul
Teofan. Din rugciunea curat, din izbvirea de nchipuiri i reverii
voluptoase, provin ardoarea inimii, energia sfnt, lacrimile inimii,
pacea gndurilor, purificarea minii, contemplarea tainelor,
iluminarea dumnezeiasc i iluminarea inimii, desvrirea. Aici este
vorba despre o cale continu a urcuului duhovnicesc care arat c de
la virtutea practic monahul adevrat nainteaz spre iluminarea
54

dumnezeiasc i contemplare.
Toate cele de mai nainte fac cunoscut fptui c monahii i
cunosc locui lor n Biseric, deoarece organismul bisericesc
rierarhie a harismelor i a slujirilor. La aceast tem socotesc e este
bine s m refer puin la cele scrise de sfntul Dionisie Areopagitul
despre ierarhia bisericeasc i despre locul monahilor n Biseric.
n scrierile sale n care se exprim viaa Bisericii primare se
observ c monahii aparin celei mai nalte clase din ierarhia laicilor.
Iar clasa cea mai nalt dintre toi cei ce slujesc, este sfnta
podoab a monahilor, cea care s-a curciit bine printr-o complet
purificare, produs de contemplarea i comuniunea nelegtoare...
i, n numele tiinei sacre a acestora, purtat spre nlime n mod
corespunztor ctre desvrire . Datorit vieii monahilor,
conductorii Bisericii le-au dat multe nume ntre care tmduitori
i monahi de la slujirea curat a lui Dumnezeu i de la
tmduirea i viaa nemprtiat i unitar.
Se vede, aadar, c monahii, conform nvturii sfntului
Dionisie Areopagitul, sunt mai sus dect laicii care se purific i se
lumineaz, deoarece au ajuns la isihia minii i la contemplare i se
afl sub ndrumarea treptelor ierarhice, n special a episcopului, i
sunt condui spre desvrire. Este caracteristic cuvntul sfntului
Dionisie Areopagitul : clasa monahilor nu este condus de alii, ci
pe ea nsi nfindu-se ntr-o poziie unic i sfnt, ascult de
clasele preoeti, i de la acestea ca nsoitoare cu supunere spre
dumnezeiasc tiin dus spre nlime conform cu cea nsi a
sfinilor Aadar, monahii se afl sub stpnirea i competena
episcopilor.
Aici trebuie s adugm canonul al optulea al sinodului
al-IV-lea ecumenic care se refer la locul ieromonahilor n ierarhia
bisericeasc: Clericii aezmintelor pentru sraci i ai mnstirilor
i ai altarelor martirilor s rmn sub crmuirea episcopilor ce
sunt n fiecare cetate, dup predania sfinilor prini, i s nu se
sustrag cu trujie de sub oblduirea episcopului propriu. Iar cei ce
ndrznesc s rstoarne o astfel de rnduial. n orice chip, i cei ce
nu sunt supui propriului lor episcop, dac simt clerici, s fie supui
55

pedepselor canoanelor, iar dac sunt monahi sau mireni, s fie


afurisii
Este vrednic de amintit interpretarea acestui canon pe care o
face sfntul Nicodim Aghioritul:
Dispoziiaprezentului canon este aceasta. Anume, clericii i
slujitorii sfinii care se afl n bisericile cminelor pentru sraci,
caselor pentru orfani, azilelor pentru btrni i spitalelor i n
mnstiri i n bisericile martirilor, trebuie s rmn totdeauna
supui episcopilor fiecrei ceti dup tradiia sfinilor prini i s
nu se ndeprteze de autoritatea episcopului lor prin propria lor
voie. Iar cei ce vor ndrzni s corUravin n vreun fe l prezentul
canon i s nu se supun episcopului lor, acetia fie c sunt slujitori,
fie clerici s fie supui pedepselor canoanelor, pe cele care ar vrea
s le gseasc cu dreptate episcopul locului, iar dac sunt monahi
sau laici s fie afurisii. De ce spune mai sus canonul numai despre
clerici i monahi iar mai jos .zice i despre laici? Pentru ca s se
arate acelor laici c sprijinindu-se pe ndrzneala i pe protecia
clericilor i monahilor i iau singuri libertate mpotriva arhiereului
i nu se supun lui.
Din canonul acesta se observ c tradiia bisericeasc cere
ieromonahilor s cinsteasc pe episcopul de care aparin i s nu-
permit ceva mpotriva lui. Cei care nu respect acest canon, fapt ce
constituie un delict bisericesc, sunt supui pedepselor bisericeti. De
asemenea, este caracteristic faptul c i laicii care susin, protejeaz
i ncurajeaz n felul lor astfel de manifestri anarhice" ale
ieromonahilor i monahilor mpotriva episcopului lor sunt pasibili de
pedeapsa de a nu se mprti, cu alte cuvinte de pedeapsa
excomunicrii, deci cu coninut euharistie sau bisericesc. i aceasta
este ceva firesc pentru c nu este o practic bisericeasc s foloseasc
ieromonahii pe laici ca justificare pentru bunul lor plac anticanonic.
Desigur, sfntul Nicodim Aghioritul adaug i hotrrea altui act
sinodal, conform creia: laicul, chiar de ar f i plin de orice
nelepciune i evlavie, e.'o'e laic totui, turm i nu pstor, pe cnd
arhiereul, chiar dac ar dovedi orice lips de evlavie, ns este
pstor, atta timp ct .,e afl n locul arhiereilor; deoarece nu
56

trebuie ca turma s se mpotriveasc pstorilor ei


Important este i canonul al patrulea al sinodului al IV-lea
ecumenic, care zice urmtoarele:
Cei care cu adevrat i fr prihan petrec viaa cea
singuratic s fie nvrednicii de cinstea cuvenit. Dar fiindc unii,
folosind chipul monahal cu frnicie, tulbur bisericile l treburile
politice, pribegind cu nepsare prin ceti, ba purtndu-se cu gndul
s-i ntemeieze lor i mnstiri, i s-a prut sinodului ca nimeni i
nicieri s nu zideasc sau s ridice mnstire sau cas de rug fr
nvoirea episcopului cetii.
Iar cei care triesc viata monahal, fie n vreo cetate, fie ia
ar s se supun episcopului l s pzesc linitea i s petreac
numai n post i rugciune, rmnnd nencetat n locurile n care
au fost rnduii; s nu tulbure nici treburile bisericeti, nici cele ale
vieii obteti, nici s nu se amestece n ele, prsindu-i mnstirile
lor, fr numai dac ar f i rnduii de ctre episcopul cetii, pentru
vreo trebuin urgent. Iar n mnstiri s nu se primeasc nici un
rob pentru a se face monah, fr nvoirea stpnului su, iar cel ce
ar clca aceast hotrre a noastr, ornd.uim s fie afurisit, pentru
ca s nu se huleasc numele lui Dumnezeu. Iar episcopul cetii
trebuie s poarte grija necesar mnstirilor
n general, monahul are laud i cinste cnd se mic n
cadrul tradiiei ortodoxe, dup cum se consemneaz n Sfnta
Scriptur, n canoanele sinoadelor ecumenice i locale i n scrierile
sfinilor prini ai Bisericii. A dori aici s reamintesc textele pe care
le-a scris sfntul Vasiie ce! Mare, cel care este considerat
organizatorul monahismului de obte i a icut acest lucru deoarece
n epoca sa s-au constatat fenomene, pe care i ali prini le-au
localizat (Sfntul Grigorie Palama, Sfniul Simeon al Tesaionicului),
rzvrtiri ale unor monahi fa de legile bisericeti i fa de
demnitatea i rangul episcopului. n Cuvintele ascetice, ale
sfntului Vasiie cel Mare, n Regulile m ari, ct i n Regulile
mici", se pstreaz un autentic monahism bisericesc ortodox, care
aduce pace, linite i mntuite celor care l urmeaz i celor care se
apropie de aceti monahi binecuvntai.
57

La urm, se scrie i se susine faptul c episcopii prigonesc


monahismul, c monahii sunt prigonii de conductorii bisericeti
etc. Bineneles, nimeni nu poate s nege c au fost unele cazuri de
prigoniri ale unor buni monahi ortodoci. Totui acesta este un punct
de vedere al lucrurilor. Pe de alt parte, ns, unii monahi
contemporani au denaturat felul de trai monahal, se mut din loc n
loc i triesc un monahism care nu este favorizat de tradiia ortodox,
un monahism care este contrar tradiiei, de tip franco-latin i
apusean. In acest caz, nu episcopii sunt cei care prigonesc
monahismul, ci nii monahii sunt prigonitori ai regimului monahal
ortodox, dup cum l-au predat prinii.
Adugm c n ara noastr exist pe de o parte mnstiri
alese i sfinte, adevrate centre duhovniceti, frontistirii sfinte ale
lui Dumnezeu , cum le numete sfntul Grigorie Palama, iar pe de
alt parte mnstiri care sunt occidentalizate (de tip franco-latin).
Exist monahi care triesc sfnta isihie i monahi care desfoar un
activism de neneles, greit i neortodox. Sunt monahi care se
nevoiesc trind n Biseric pentru a se mntui i alii care urmresc
s salveze Biserica, ca i cnd Biserica ar avea nevoie de salvare.
Exist monahi care se nevoiesc n rugciune, practic rugciunea i
isihia i-i agonisesc cele necesare vieii facndu-i rucodelia
binecuvntat, i ali monahi care se ocup cu afaceri, cu
ntreprinderi, cu societi, corporaii, asociaii, pe care i-ar invidia
muli oameni de afaceri din lume, monahi care, n realitate, triesc ca
nite organisme i corpuri paraeclesiastice", care se lupt
mpotriva episcopilor, fcnd presiuni asupra lor n diferite feluri.
Cu cteva luni n urm, un ziar a prezentat activitatea din
domeniul afacerilor a mnstirilor contemporane, cu titlul: Pentru
rugciunile afacerilor noastre
Nu am ntlnit o expresie mai
reuit pentru a caracteriza mnstirile occidentalizate/laicizate (de
tip franco-latin) de astzi, formulat, bineneles de cei care au
vrut s laude acest tip de mnstiri. Mnstirile ortodoxe
funcioneaz pentru rugciunile sfinilor prinilor notri ", n timp
ce mnstirile franco-iatine, eretice", funcioneaz pentru
rugciunile afacerilor noastre
Din nefericire, prinii au fost
58

nlocuii de manageri i oameni de afaceri.


Unul din cele mai mari subiecte cu care trebuie s se ocupe
Biserica astzi este determinarea contiinei de sine a monahismului,
restabilirea cu precizie a scopului petrecerii monahale, nlturarea
confuziei dintre monahismul ortodox i cel eretic. Deoarece,
printr-un monahism strin de tradiie, ptrunde secularizarea n viaa
duhovniceasc, crend ordine i cpetenii anarhice n Biseric.
Dac mnstirile, n loc s fie aezminte terapeutice, care
tmduiesc pe oameni, devin locuri unde se mbolnvesc, se
fanatizeaz oamenii i izvoare de anormalitate, cci n afar de
greeli duhovniceti serioase care sunt svrite la nivel personal,
creaz probleme bisericeti i sociale, atunci avem un insucces al
monahismului ortodox.
Monahismul bisericesc ortodox este slava Bisericii, cci
petrecerea monahal este lauda Bisericii lui Hristos (Sfntul Isaac
irul). Monahul se distinge prin ateptare eshatologic: monah este
cel ce petrece afar clin lame i totdeauna se roag lui Dumnezeu s
dobndeasc bunurile viitoare (Sfntul Isaac irul). Monahul este
lumin nesfrit n ochiul inimii. Monahul este abisul smereniei,n
care s-a afundat i s-a necat ntreg duhul su" (Sfntul Ioan
Scrarul).
Cnd gsesc un astfel de monah cad smerit n faa sa, i srut
picioarele i cer binecuvntarea sa.
3. Duhul monahismului ortodox
Iubite printe Calinic,
Cu harul Sfintei Treimi, cu rugciunile Stpnei noastre, de
Dumnezeu Nsctoarei i ale sfinilor cuvioilor prini ai Bisericii,
ai intrat astzi n rndul monahilor, i ai fost primit n prima treapt
nceptoare a vieii monahale prin slujba rasoforie i m rog s te
nvredniceasc Dumnezeu, la timpul potrivit, i de marele i
ngerescul chip al monahilor.
Cele dou rugciuni care au premers tunderea aceasta fac
referire la valoarea vieii monahale i la importana lucrului la care
59

te-ai angajat astzi. Tot duhui acestor rugciuni este mulumirea


adresat lui Dumnezeu pentru chemarea i rspunsul tu la aceasta,
dar i implorarea lui Dumnezeu s te cluzeasc pe acest drum, s te
pzeasc de cursele diavolului i s te nvredniceasc i de darul
desvrit al harismelor Sale.
Viaa monahal se numete ndeletnicire vrednic de
respect i petrecere ngereasc , este vorba deci despre o via
cuviincioas, sfnt, care fgduiete mprtirea vieii venice. Este
chiar o petrecere ngereasc, deoarece monahul este chemat s
triasc, din aceast via, modul de trai al ngerilor care nseamn
puritate sufleteasc i trupeasc, dar i rugciune continu
nentrerupt.
i premerge cumptarea care este trupeasc i sufleteasc i-i
urmeaz rugciunea nentrerupt. Monahul este chemat s devin
templu al Duhului Sfnt: nvredniceate-te s devii templu (biseric)
sfnt. tim din nvtura sfntului Vasile cel Mare c omul devine
templu al Duhului Sfnt cnd nu se ntrerupe continuitatea
amintirii lui Dumnezeu prin griji pmnteti, nici nu se tulbura
mintea prin patimi neateptate. Aici este vorba despre rugciunea
nentrerupt a minii n inim, care se face nuntru) inimii, numit
monologic, deoarece atunci omui are un singur gnd" n inima sa,
care este Doamne lisase Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu,
miluiete-m Celelalte gnduri rmn n minte, n timp ce inima
este stpnit n ntregime numai de un gnd", de rugciunea
nentrerupt, expresia celei mai adnci pocine i iubiri fa de
Dumnezeu. Pentru aceasta L-am rugat mai nainte pe Dumnezeu:
Inelepete-l s Te pomeneasc totdeauna Nu este vorba despre o
pomenire impersonal, neipostatic i sentimental a lui Dumnezeu,
ci de o pomenire ipostatic, o expresie a celei mai adnci legturi a
omului cu Dumnezeu. Consecina acestei purificri i rugciunea
minii sunt virtuile pe care le-am pomenit n slujba de rasoforie,
adic smerenia, dragostea, blndeea.
tii din studiile teologice, din comunicarea ta cu ascei i
monahi, dar i din studirea scrierilor prinilor neptici c monahismul
este lauda Bisericii. Se nelege, desigur, c aici este vorba despre
60

tradiionalul monahism ortodox neptic, aa cum este descris i


prezentat n viaa i nvtura marilor prini ai Bisericii, n special
la sfntul Vasile cel Mare, i aa cum este formulat n viaa
cuvioilor ascei pe care o citim n Pateric, n Lavsaicon, n Filocalie,
in Everghetinos, n Lirnonariu i n Sinaxarele Bisericii noastre.
Intr-adevr, denaturarea cugetului bisericesc ortodox se vede
clar n monahism, cum de altfel i meninerea vieii ortodoxe se vede
din nou n modul de via monahal. Este caracteristic faptul c
diferena dintre teologia scolastic a Apusului i teologia patristic
ortodox s-a vzut limpede la doi monahi, unitul Varlaam, care
reprezenta monahismul apusean i sfntul Grigorie Paiama, care tria
i reprezenta monahismul ortodox. Teologia despre distincia dintre
energiile create i necreate, despre dubla cunoatere, despre modul
unirii persoanelor Sfintei Treimi etc. a aprut clar n modul de via
monahal, n felul pocinei, ascezei i rugciunii. Pentru acest motiv
pretindem c monahismul este lauda Bisericii, El seamn cu ochiul
care nu suport nici cel mai mic fir de praf, deoarece imediat
lcrimeaz i l doare. Monahismul ortodox nu accept nici o
denaturare n dogm i n caracter, n teorie i n practic, i,
bineneles, respinge imediat orice denaturare.
Cu toate acestea, monahismul ortodox este isihast, neptic cu
toat semnificaia cuvntului. Monahul, dup sfntul Grigorie
Sinaitul, caut s dobndeasc ,,mrgritarul cel de mult pre".
Monahul care caut acest mrgritar ptrunznd n adncul isihiei,
toate cele existente se las la voia lui nsui prin ascultarea fa de
porunci, ca de aici s-l dobndeasc pe acesta. Monah nu este
acela care poart pur i simplu schima i mbrcmintea monahal, ci
acela care are trezvie i este monah nuntrul inimii sale. Cuviosul
Isihie Presbiterul scrie: acela este monah adevrat, cel care
menine Irezvia, i acela are trezvie cu adevrat, cel care este monah
n inim Monahul ortodox este n ntregime inim i n ntregime
minte curat, ieit de sub lucrrile simurilor, chiar i de sub gndul
plcerii. Cuviosul Thalasie scrie: monah este mintea, cea care se
leapd de simire i de gndul plcerii, cea care nu suport nici
mcar s vad nimic .
61

Deoarece monahul ortodox trebuie s dobndeasc aceast


via luntric, este prsit orice consolare i mngiere lumeasc,
iar bogia sa real este viaa luntric. Sfntul Isaac irul scrie:
bogia monahului este mngierea din ntristare, iar bucuria, cea
din credin, cea care lumineaz mintea Nu este interesat monahul
de o alt bogie care i face mintea ntunecat i dezordine n fire, nu
se implic n evenimentele vieii, ci se ngrijete de bogia cea
duhovniceasc, care este o mngiere ce provine din ntristare.
Acelai sfnt afirm c monahul care se ocup cu multe lucruri i nu
cu unul i absolut necesar arat boala sa duhovniceasc, cci multele
preocupri sunt dovada slbiciunii i dezvluie deficienele sale fa
de cele dumnezeieti. El scrie: cci multele preocupri ale
monahilor sunt dovada vanitii acestora, n comparaie cu
pregtirea pentru lucrarea poruncilor lui Hristos i arat
deficienele lor fa de cele dumnezeieti .
Acesta este monahismul ortodox, slava i lauda Bisericii i
nu monahismul occidental bolnav, cum l vedem n Apus, sub
nfiarea ordinelor monahale, care sunt caracterizate, cnd ca
ordine ceretoare din orae, cnd ca ordine cavalereti i care artau
devierea teologiei Apusului de la teologia revelat, profetic,
apostolic i patristic a Bisericii Ortodoxe. Un astfel de monah
vreau s devii, acest monahism s-l trieti.
Te cunosc de copil, de atunci cnd slujeam n Edessa
Macedoniei. Dar te cunosc mai bine din cei patru ani de cnd sunt
mitropolit, aici n istorica mitropolie de Nafpaktos. Am remarcat
dragostea ta pentru Dumnezeu i Biseric, devotamentul tu pentru
tagma ierarhic a Bisericii, dar i dragostea pentru petrecerea
monahal n autentica sa exprimare i via. Dumnezeu te-a
binecuvntat din plin, i-a druit simplitate, smerenie i ascultare i
cuget bisericesc. La aceasta i-au fost de folos prinii ti, cei care au
acceptat cu mulumire aceast alegere a ta i mediul n care ai trit.
M rog cu toat puterea sufletului meu s rmi pn la sfrit un
monah i un cleric simplu, smerit, nct s fii mngiere pentru toi
cei ce se apropie de tine.
Astzi, odat cu rasoforia, i-ai schimbat i numele i de acum
62

te vei numi Calinic, care este un adjectiv ce caracterizeaz pe toi


mucenicii biruitori, dar i substantiv fiindc se refer la martinii
Calinic, care se prznuiete pe 29 iulie i care i-a dat sufletul n
minile lui Dumnezeu, dup chinuri nfricotoare. Acest nume ns
ne reamintete i de pururea-pomenitul printele meu duhovnicesc,
Fericitul Calinic, Mitropolit de Edessa, Pella i Almopia, care se
trgea din locurile acestea. Deja s-au mplinit 15 ani de la adormirea
sa i amintirea sa rmne proaspt n inimile noastre.
Trebuia s-i dau acest nume, deoarece a fost una din
persoanele cele mai iubite i respectate de mine, care a influenat
adnc viaa mea. A fost un episcop care a trit ascetic i a murit ca un
sfnt, cu trsturile caracteristice ale unui mare ascet. Cnd m-a fcut
monah mi-a dat numele printelui su duhovnicesc Ierotei i, la
rugmintea pe care am fcut-o persoanei sale dragi s-mi dea
propriul su nume, acela a rspuns: Trebuie s dau numele
printelui mea ca s-mi exprim recunotina mea i acela cruia i-l
dau s gseasc pe altul ca s-i dea propriul meu nume , Aceasta se
ntmpl astzi pentru c este prima rasoforie de monah pe care o fac
n calitate de episcop. M bucur mult, deoarece voi auzi lng mine
numele preacinstitului i prearegretatului meu printe duhovnicesc.
Apoi, numele pe care l-ai luat astzi trebuia s i-1 dau pentru
c i tu l-ai cunoscut pe pururea-pomenitul Calinic; de copil l-ai slujit
la sfntul altar; ca paraclisier veneai la sfnta mitropolie s-i cni
colinde i, n general, ai multe amintiri de la el.
Iubite printe Calinic,
Sunt profund micat de intrarea ta astzi n ceata monahilor,
care se nevoiesc n spiritul tradiiei ortodoxe isihaste. Pentru ca s fii
pregtit pentru ceasul acesta te-am ndemnat s citeti Manualul
ndrumtor , i anume cartea sfntului Nicodim Aghioritul despre
paza celor cinci simuri, care este un text excepional, prin care
oricine poate s vad care este esena viei i cretine, dar, bineneles,
i a vieii monahale. Aceast atmosfer trebuie s te nconjoare n toi
anii vieii tale. S imii pe sfinii cuvioi prini i ascei, pe sfinii
siviii i biruitorii mucenici, chiar pe pururea-pomenitul episcop

Calinic, al crui nume l vei purta de-acum nainte.


Avva Iosif a zis avvei Lot: Nu poi s devii monah, dac nu
te vei face ca focul arznd n n tr e g im e Ii urez s-i stpneasc
ntreaga existen aceast flacr i foc al dragostei lui Dumnezeu,
care se exprim ca pocin, rvn, rugciunea minii, mrturie i
martiriu.
Iar avva Visarion, n momentul morii, ca esen a ntregii
sale viei duhovniceti de pn atunci, a zis: Este de folos
monahului s fie ca Heruvimii i ca Serafimii, cu totul numai ochi.
Deci, toat existena sa s devin un ochi, care cu trezvie s observe
urzelile celui ru i cu puterea vizionar a minii sale s vad
dragostea lui Dumnezeu i, nainte de toate, bunurile viitoare care de
acum trebuie s fie hran, butur, gustare, mireasm, mbtare
cumptat, simire i nsufleire a vieii.
Dumnezeu, pentru rugciunile Doamnei noastre, de
Dumnezeu Nsctoarei i mijlocirile sfntului slvitului marelui
mucenic Calinic, precum i cu rugciunile pururea-pomenitului
episcopului Edessei, Calinic, s te acopere, s te druiasc, s te
ntreasc i s te umple de tot binele. Amin.
4. Asceza ortodox
iubite printe Siiuan,
Astzi se mplinete dorina ta de muli ani. De mult timp ai
avut acest dor de a deveni monah i de a sluji Biserica lui Hristos
dinuntrul vieii monahale.
Te cunosc de foarte muli ani, i din momentul cnd pentru
prima dat ai venit lng mine i-ai exprimat dorina ca s te faci
monah. Uneori ai exprimat-o foarte intens, dar dup atia ani, cred
c opt sau zece ani, a venit timpul s devii monah, s intri n viaa
monahal i s dobndeti prima treapt nceptoare a petrecerii
monahale, rugciunea de rasoforie ce se face cu tundere. Drept
pentru care, la timpul potrivit, te va nvrednici Dumnezeu s iei i
marea i ngereasca schi m.
Acest ceas binecuvntat care a fost pentru tine o speran,
64

astzi a devenit o realitate. Muli au contribuit ia venirea acestui


moment binecuvntat. Pentru nceput a contribuit atmosfera care a
existat n casa ta i evlavia prinilor ti i n special a mamei tale.
Apoi, atmosfera duhovniceasc i bisericeasc pe care ai trit-o n
casa ta i, n general, n parohia ta, dar mai ales insuflarea i harul iui
Dumnezeu care i-a dat acest dor de viaa monahal, deoarece acest
dor, ca s devin cineva monah, nu este omenesc. Dat fiind c ne
gsim ntr-o perioad de dup cdere, mai firesc este, din punct de
vedere omenesc, s vrea cineva s-i ntemeieze o familie. Totui, tu
ai preferat acest mod de via. Preferina ta nu este omeneasc, ci este
insuflarea i binecuvntarea lui Dumnezeu.
Aadar, muli au contribuit ca s vin acest ceas binecuvntat
i s te nvredniceti acum s pori cinstita ras i s intri n ceata
monahilor, pe care au ales-o mari i nalte personaliti, cum au fost
sfntul Antonie cel Mare, dasclul deertului, sfntul Pahomie i toi
ceilali sfini euvioi ascei ai Bisericii noastre liste o mare cinste s
intri i tu i s beneficiezi de acest tradiie binecuvntat. i pentru
tine este o cinste, dar i pentru familia ta i cred c aa trebuie s o
simt i aa o simt pentru faptul de a aduce un tiu n Biserica i a l
a fi erori lui Dumnezeu
n tradiia noastr bisericeasc, nc din Vechiul Testament,
au fost femei evlavioase i cucernice, care au afierosit pe copiii lor,
ca de exemplu mama Presfintei Fecioare, care a nchinat-o ia trei ani.
dup cum i mama i tati cinstitului Inaiptemergtor, care de
asemenea l-au afierosit ia vrsta de trei ani i acesta a ajuns s
triasc n pustiu, Astfel, au avut aceast mare bucurie i
binecuvntare ea s contribuie la faptul ca cei anerosifi s devin
cinstitul nainemergtof al Domnului i Preasfnta Fecioar Maic a
lui Hristos, prin care a venit toat bucuria n ntreaga lume.
Este binecuvntat acera moment | vor rimti toi foarte bine,
pe msur ce vor trec anii. ce mare cinste i binecuvntare este s se
nvredniceasc cineva s devin monah r-au s-t ofere copilul pentru
a se face monah, sau pentru a deveni preot al Dumnezeului Celui
Preanalt.
Viaa monahal, precum tim cu toii, este o via
65

evanghelic, este inerea poruncilor lui Hristos. Monahii nu sunt nite


oameni care triesc afar din lume, innd o alt evanghelie. Nu a dat
Dumnezeu o evanghelie pentru monahi i alta pentm laici; este
aceeai Evanghelie. Un vechi scriitor zicea c monahii sunt existene
evanghelice, deoarece triesc conform evangheliei, conform
poruncilor lui Dumnezeu. Sunt aceia care triesc intens fericirile lui
Hristos: Fericii cei sraci cu duhul c acelora este mpria
cerurilor..., fericii cei ce flmnzesc i nseteaz de dreptate, c
aceia se vor stura..., fericii cei curai cu inima, c aceia vor vedea
pe Dumnezeu' (Matei 5, 3-10). Monah este acela care se nevoiete
s-i cureasc inima, s devin simplu i smerit. Monah este acela
care are pace n inima sa i sunt muli alturi de pacea sa. Monah este
acela care flmnzete i nseteaz pentru dreptatea lui Dumnezeu.
Aceasta nseamn c monahi sunt intr-adevr aceia care in poruncile
lui Dumnezeu n vieuirea lor zilnic i aceasta, de altfel, este ascez.
Cnd vorbim despre ascez nuntrul Bisericii nu nelegem ceva
abstract, ci efortul de a ine cineva evanghelia n toat viaa sa.
Desigur, difer asceza ortodox de oricare alt ascez, deoarece are
unele trsturi care o difereniaz att de practicile ascetice orientale,
ct i de ;c!e occidentale.
n primul rnd, asceza ortodox nu este un scop, ci este un
mijloc pentru a ajunge cineva la scopul care este unirea cu
Dumnezeu, desvrirea i sfinenia, ndumnezeirea. Cnd asceza
devine un scop n sine, atunci n realitate este adoptat moralismul i
legalismul, Cnd. aadar, se face ascez numai pentru a se face
ascez i nu are roade n viaa duhovniceasc, atunci spunem c
triete moralismul i legalismul.
n s) doilea rnd. asceza ortodox este o sinergie, aadar
expresia conlucrrii libere a omului care rspunde voii dumnezeieti,
proniei lui Dumnezeu, harului lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel
care lucreaz i omul este cel care rspunde la lucrarea lui
Dumnezeu, aadar conlucreaz. Prin urmare, asceza nu este nimic
altcev? dect efortul de a rspunde acestui mare dar a lui Dumnezeu,
bogiei buntii lui Dumnezeu, mrinimiei lui Dumnezeu.
n al treilea rnd, asceza nu pornete de la voina individual,
66

aadar nu este interesat cel care face ascez n mod ortodox s


satisfac voia sa individual, nu face o exagerata i mare ascez, pur
i simpui c aa vrea el nsui, ci asceza ortodox se coordoneaz i
se reglementeaz n cadrul dogmatic i canonic al Bisericii noastre.
Se face ascez nuntrul Bisericii i aa se dobndete un cuget
bisericesc. Se respect dogmele i canoanele Bisericii pentru c
dogmele i canoanele Bisericii sunt medicamente cu care se
tmduiete omul ca s-i mplineasc scopul vieii sale duhovniceti
care este unirea cu Dumnezeu.
In ultimul rnd, asceza ortodox are un caracter eshatologic,
Cineva face ascez, se nevukte, postete, se roag i triete de pe
acum strlucirile de lumin ale vieii din rai, ns n ; o triete in
totalitatea, n ntregimea i n desvrirea ei. De aceea, cel tare face
ascez nuntrul Bisericii, n mod ortodox, rmne s obin
ncununarea n viaa cealalt. Nu urmrete laude n aceast via, ci
ateapt s primeasc laude n mpria viitoare. Este ceea ce spune
i sfntul apostol Pa vel: Cnd se ve arta Hrislos, viata noastr,
atunci i voi v vei arta cu El n slav. (Coloseni 3, 4) . Artarea
n slav se face numai cnd Hristos, care este viaa noastr, se va
arta.
Aceasta este asceza ortodox care are nuntrul ei elementul
pocinei dar n acelai timp i al unei mari bucurii. Este o bucurie
ndestultoare, un ocean al bucuriei. Acela care face ascez in
Biseric n cadrul dogmatic i canonic i face o ascez conform cu
legea, navigheaz n marea bucuriei i a desftrii, n ciuda
greutilor, a durerilor i a ispitelor pe care le are n viaa sa.
Aceast ascez au trit-o toi asceii, eremiii, sfinii Bisericii
noastre, cstorii i necstorii. Aceast ascez a trit-o i cuviosul
printele nostru Siluan Atbonitul al crui nume l-ai primit i-l vei
avea de acum n toat viaa ta. Cu acest nume vei pleca din lumea
aceasta, cu acest nume i vei incheia viaa i sufletul tu va iei din
trup i va fi condus n raiul desftrii.
Cuviosul Siluan este un mare sfnt al Bisericii noastre. Este o
ntmplare fericit c avem scrierile sale. S-a nevoit muli ani la
Sfntul Munte, n cea mai mare ascez, ntr-un loc din mnstirea
67

sfntului Panteiimon, n care aproape nimeni nu a tiut despre


neve oiele sale ascetice pn cnd, el nsui, nu le-a descoperit
printelui Sofronie. A fcut o marc ascez, tcere, post, mg adune-,,
rzboi mpotriva demonilor. Paisprezece ani m. s-a ntins pe pat i n
fiecare ucapte l rzboiau demonii. S-a rugat intens; astfel a ai uns la
mare har i binecuvntare. Numai dup trei sptmni de cnd a
intrat Tu mnstire a i simii, cu binecuvntarea Preasfintei Fecioare,
c mintea i i:-a cobort n inim i astfel a dobndit rugciunea minii
tn inim. S-a nvrednicit s sad pe Dumnezeu, pe Hristos n slava
Sa i a devenit un mare teolog.
Fiindc s -a nevoit foarte mult, cu harul iui Hristos, a ajuns i
la vederea slavei Iui Dumnezeu, a vzut pe Hristos nsui. Ceea ce
are o mare nsemntate este c a vzui pe Hristos n smerenia Sa i n
blndeea Sa i ac *as".: este teologia. Teologia este s vad cineva
pe Dumnezeu, iar harul lui Dumnezeu s inunde toat existena sa.
Astfel, aceast blndee a lui Hristos pe care a vzut-o sfntul Siluan
a transfigurat ntreaga sa exigen i via. A simit ei nsui dulceea
i blndeea lui Hristos. Aceast blndee i smerenie a lui Hristos
care nu este smerenia ascetic, ci este o alt form, este de neptruns
pentru noi oamenii. Este aceast simplitate a existenei care a avut
Iov cnd harul dumnezeiesc a sfinit i a ndumnezeit existena sa
omeneasc, firea sa omeneasc. Aceast blndee a lui Hristos l-a
influenat adnc i se observ n toate scrierile sale, n textele sale.
Oricine citete textele sfntului Siluan Athonitul simte o
dulcea, nu de provenien sentimental, ci de Ia Duhul Sfnt care
'nmoaie inima aspr i de piatr, ca s o Fac asemenea nisipului i s
ntipreasc pe aceasta, pe cea nmuiat de lacrimi, de ascez, de
dulcea i de rugciunea inimii, harul iui Dumnezeu, pecetea darului
Pieasfntului Duh. Oricine citete textele sale simte un sfnt care
plutea n largul mrii dincolo de cete omeneti i de cele lumeti i de
cele obinuite. i poate i cel ce citete operele sfntului Siluan
Athonitul s se bucure, s se uneasc cu Dumnezeu, s simt
dulceaa, blndeea, s sporeasc nsufleirea sa spre Dumnezeu. A
fost un om care tria n pustiul mnstirii. Nu a comunicat prea mult
cu oamenii ci cu Dumnezeu i tria oceanul dragostei lui Dumnezeu.

Fiindc vei purta nurn.de acesta, att eu ct i toi cei de faa


ni urm s ncepi si> duci o via ascetic dup modelul sfntului
Siuan, cu adnc pocin, carc renate pe ora, nct s te
nvredniceti s devii un teolog adevrat, nu pur i sim pli s obii
diploma facultii de teologie. De asemenea, i urm s dobndeti
cunoaterea Sfintei Treimi nu numai n mintea ta, ci aceasia s-i
inspire ntreaga ta existen, inima i s te schimbe n ntregime.
Via ascetic s te nsufleeasc s ie nevoieti corect, n
mod ortodox, nuntrul Bisericii, s te nvredniceti de mntuire i s
simi i sclipiri ale vieii din rai. Amin.
5, Reperele duhovniceti ale monahului
Iubite printe Policarp,
Slujba care s-a taciu astzi este i se numete slujba rasoforiei
care este prima intrare n viaa monahal. Ea are elementele tunderii,
pentru c se taie prul - dovada afierosirii - se schimb numele, se
mbrac cei tuns in haine monahale, dup cum, tleasemenea,
rugciunile fac cunoscut schimbarea vieii omului i deplina
afierosire lui Dumnezeu. Desigur, nu se dau nc fgduinele
monahale, fapt care se petrece ia aluiba marelui i ngerescului chip,
cu toate acestea, unul dup aitul, actul i slujba confirm cuvntul iui
Hristos: ,, Nimeni punnd mna pe plug .i privind napoi nu este
vrednic de mpria lui Dumnezeu" (Luca 9, 62). Ieromonahul
citete rugciunea i rasoforul consimte n tcere coninutului
acesteia
Cu ocazia acestei tunderi a vrea s-i reamintesc cteva
cuvinte.
Cu cteva zile n urm, ntr-o carte care descrie viaa i
faptele unui cuvios din vremea noastr, ale pururea pomenitului
Efrem Katunakiotul, ale unui mare ascet, citeam nir-un loc c
printele Efrem sftuia pe monahi s aib continuu dou expresii pe
buzele lor, una: B in e c u v in tsa z !cealalt: Sfie binecuvntai!'.
Iar dac se va aduga a treia expresie care este strigtul: Doamne
lisme Hristoase, miluietc-m! se completeaz prin excelen
69

limbajul monahal care este alctuit n special din aceste trei rostiri. i
prin acestea poate s se neleag cu puterile netrupeti i s tie
recunoscut ca cetean al mpriei lui Dumnezeii.
Aadar sunt trei repere n jurul crora se nvrtete ntregul
mod de via monahal. S ie vedem pe rnd.
,, Bim cim nteaz!"
Este tiut ca monahii folosesc acest cuvnt cu muite
nelesuri. Fie n locul salutrii, nlocuind pe bun ziua i pe
bun seara " cu binecurinteazu Ce ca semn de ntrebare trebuind
s repete cel mpreun vorbitor cu el vreo fraz care nu a fost
neleas, fie ca s se confirme ceva i, mai ales, sc folosete pentru a
cere iertare pentru vreun lucru care i-a displcut fratelui su.
Toate aceste nelesuri arat e monahul este -ere/or" nu al
altor bunuri, ci ai binecuvntrii iui Dumnezeu i a oamenilor, al
binecuvntrii dc la toi pentru c simte c nu este vrednic de ea.
,, Ceretor al binecuvntrii! ,, Ceretor' al iertrii pentru toate cele
ce s-au ntmplat! Sfntul Isaac scrie: Fericit eme omul care-i
cuncMte boala sa. Aceia care nu poate s ceat iertare, s spun
Bineevvintcaz este bolnav, arat c se caracterizeaz prin
mentalitatea drepturilor. Deoarece, cum spun sfinii prini,
dreptul" monahului cnd este corelat cu propria voin sfrete
prin distrugerea sa, deoarece voia proprie devine, ca s zicem aa, un
scurt-circuit i nceteaz de a avea comuniune cu lumina cea
adevrat, cu Dumnezeu, n care moment apare un ntuneric adnc
nuntrul inimii sale i n ntreaga sa-existen.
S fie binecuvntai!
Acesta este al doilea reper al petrecerii monahale, iar acesta
face cunoscut ascultarea n general fa de Dumnezeu, de episcop
apoi de stare i n continuare de ntreaga umanitate. Ascultarea este
elementul noii nateri. Orice oper mare ncepe de la ascultare.
Desigur, ascultarea este o virtute teologic nu este pur i simplu
chemarea voinei dei aceasta este nceputul. Se face ascultare pentru
a se nate cineva n alt lume, pentru a iei din individualismul su i
a se ndumnezei. Ascultare, aadar, fa de poruncile lui Dumnezeu,
fa de tradiia Bisericii, fa de episcop, fa de stare i fa de orice
70

frate. O ascultare numai fa de stare, iar s fie i fa de tradiia


Bisericii i de episcop, nu-1 mnuiiete pe om de iubirea de sine
(philauUa) i de individualism. Din aceast perspectiv trebui-- -,
fie vzute canoanele sinodului al-IV-iea ecumenic (4. 8 i !<>;,
Sfntul Isaac irul scrie din nou: Adevrata ascultare este dubl, n
fapte i n smerenie, " Ascultarea nu se epuizeaz n cuvinte, ei n
fapte, n lucrri, in special, ascultare ik.;, aed om care poate s
nfrunte problema ispitelor i acuzelor.
Doamne fisuse Hrisioase, milnieie-m!
Al treilea reper este rugciunea care se adreseaz zi i noapte
iui Dumnezeu. Aceast rugciune se numete monologic deoarece
trebuie s existe un singur gnd", aadar rugciunea nu trebuie s se
ncurce cu nchipuiri i gnduri Aceast mic rugciune se face eu
gura, iar mai apoi se continu cu mintea i eu inima, n care moment
devine un suspin negrit. Este vorba despre o muenie elocvent care
este mai puternica dect cuvintele ceic-r mai buni ritori. Rugciunea
se face cu voce tare. cu voce joas i n tain pn cnd devine cu
mintea n inim. n oale laxele se unete cu rugciunea curat, i este
nceputul vieii duhovniceti pentru c, potrivit sfntului Isaac irul:
Dup rugciunea curat all rugciune nu exista...iar dup aceast
limitei uimire este atunci i mi rustic tune. Deoarece s-au ntrerupt
cele ale rugciunii i vedere a lui. Dumnezeu este i nu cu rugciune
se roag mintea...altceva este rugcimn^o i altceva vederea lui
Dumnezeu prin aceasta "
Pe aceste trei repere duhovniceti trebuie s se sprijine viaa
ta duhovniceasc pe care o vei duce n sfnta mnstire
Ampelakiodssa pentru care ai fost hrzit. Locul isihast te va ajuta
n urcuul tu spie Dumnezeu.
Sfnta mnsrire Ampelakiotissa are dou mari comori
duhovniceti, doi plmni duhovniceti cu care respir ntreaga
regiune Nafpaktos i anume icoana fctoare de minuni a Preasliniei
Fecioare i mna fctoare de minuni a sfntului Policarp. De aceste
dou bogii ale mnstirii ia te legi strns. Cele mai mari popasuri
ale vieii tale sunt legate fie Pceasfnta Fecioar care Le-a iubit i pe
care o iubeti. Acum. cu numele pe care l-ai luat, eti legat i de
71

sfntul Policarp. Acetia doi te vor ajuta n viaa ta s te ntreti n


petrecerea monahal dar i n mediul istoricii mnstiri a Preasfmtei
Fecioare din Ampelakiotissa.
Totdeauna m rugam Preasfmtei Fecioare i sfntului
Policarp s aduc oameni a mnstire i iat aceasta s-a realizat
ncepnd de azi- Cred c vom mai avea pn ce i mnstirea aceasta
s dobndeasc din nou iile de slav, cci astzi omul are nevoie de
asemenea locuri unde s gseasc pace, senintate i linite.
Iubite printe Policarp.
i urez s dobndeti n via i n petrecerea monahal aceste
trei repere: BimcKvmteaz!, S fie binecuvntat t ,,Doamne
iisme lirisioase, mihuete-m! '. S lucrezi nuntru! acestui climat
duhovnicesc., s ctigi muite daruri tainice pentru c aceasta are
mare valoare i arde pe diavoli, s dobndeti nu virtutea vzut ci pe
cea ascuns. mi amintesc acel uimitor imn de slav pe care i -1
doresc s-! mplineti n viaa ta personal: Venii s lucrm n via
tainic roadele pocinei'.
Doamna noastr, Nsctoarea de Dumnezeu i sfntul
Policarp s fie cu tine totdeauna!
6.

Monahismul i teologia

Iubite printe Gavriil,


n aceast mnstire istoric a Adormirii Maicii Domnului
care se numete i sfnta mnstire a Preasfmtei Fecioare din
Ampelakiotissa, deoarece aici se pstreaz sfnta icoan cu acelai
nume, se face astzi rasoforia ta prin care intri n rndul monahilor
ortodoci. Prin hirotonia ta de mine n diacon vei intra n sfntul
altar ca s ajui pe episcopi i pe preoi la svrirea dumnezeietii
euharistii dar i ia svrirea celo tairc taine.
Important este c nimeni din cei ce triesc n satul
Ampelakiotissa nu-i amir-iete de rasoforii n monah i hirotonii n
diacon n aceast? mjiSswe.. in concret, ultima tundere s-a fcut n
1939 a monahalii. Anania Stavropuos, iar ultima hirotonie a avut loc
72

n anul 1915 a ieromonahului Isaia Papagheorghiu. Prin urmare, dup


mul li ani, aproape an secol, se petrece acest eveni ment n
mnstire a Adormirii Maicii Domnului din AmpeiakKi>sa *i
aceasta nseamn c Dumnezeu va binecuvnta acest efort i vor
ncepe zile mai bune pentru aceast binecuvntat i tradiional
mnstire ca binecuvntarea Preasfiniei Fecioare i a sfntului
PoHcarp.
Eti originar dm prile acestea i mai exact din satul Arahova
din Nafpaktos i toi te preuiesc. i amintesc de tine toi de cnd
erai copii n sfnta biseric,, att n sfntul altar ct i la analog, s-i
siuieti pe preoi i s cni deoarece trebuia s se svreasc .sfnta
liturghie. Ai studiat ia coala bisericeasc din Karpenisia fi n
continuare ai absolvit facultatea de icoiogie de la Atena. Recent ai
luat diploma de licen a facuitii de teologic. Toi cei care te-au
cunoscut au s spun despre tine cele mai frumoase cuvinte. Eu i
urez s te distingi ca un bun monah i cleric i s rmi pn la capt
aa cum eti astzi, neprihnit, asculttor, smerii, avnd cuget
bisericesc i via evanghelic.
Eti absolvent a! facultii de teologie i te faci monah.
Aceast asociere a teologiei cu viaa monahai urat profunzimea
vieii bisericeti, deoarece teologia este participarea harului iui
Dumnezeu la firea omeneasc & Cuvntului, iar viaa monahal este
metoda prin care tace pe cineva s5 fk numit teolog, n nelesul
ortodox i patristic ai termenului.
De la nceput trebuie s se sublinieze faptul c teologia este
cunoaterea lui Dumnezeu i, ntruct cunoaterea lui Dumnezeu este
n special existenial i nu filosofic, cam nva teologia scolastic,
de aceea teologia ortodox este strns legata de vederea luminii
necreate.
Biserica a acordat la trei sfini ftiul de Teolog, tocmai pentru
a arta c teologia este o tem important, este trirea prin experien
a lui Dumnezeu. CV trei sfini suni: loan Teologul, Grigorie
Teologul fi Simeon Noul Teolog. Acestora li s-a adugat, mai trziu
' al patrulea teolog, care tfy.c sfanul Grigorie Paianta, pe care
sfntul Pilotei Kokkinos l numete al patrulea Teolog. Aceti patru
73

sfini au o nvtur sigur despre teologie.


Sfntul loan Teologul, ucenicui dragostei. n Epistola nti
soborniceasc scrie: Ce era de la nceput, ce am auzit, ce am vzut
cu ochii noftrii, ce am privit i minile noastre au pipit despre
Cuvntul vieii, - i Viaa s-a artat i am vzut- o i mrturisim i v
vestim Viaa de veci care era la Tatl i s-a artat nou- ce am vzut
i am auzit v vestim i vo m ca i voi s avei mprtire cu noi
( /ta

1,1-3).

Toate simurile omului particip la trirea prin experiena a


iui Dumnezeu, dar cu toate acestea, simurile se transfigureaz mai
nti i n continuare se mprtesc de slava lui Dumnezeu. Desigur,
dupC> cum cunoatem din tradiia patristic, prin vederea lui
Dumnezeu toate simurile devin unul singur De aceea sfinii prini
fac referire la concentrarea minii in inim, deoarece aceast unitate a
simurilor se face prin curirea minii care se lumineaz de harul lui
Dumnezeu. Iar aceast experimentare prin intermediul minii se
transfer n tot trupul omuui.
Astfel, sfntul loan Teologul este ucenicul teolog. De altfel,
evanghelia sa se numete evanghelia duhovniceasca i se citete n
Biseric din ziua nvierii ui Hristos pn la Cincizecime, cnd se
botezau grupuri de catchumerii, care fuseser mai nti curii prin
cateheze i apoi s-au lumina1 i au dobndit cunoaterea lui
Dumnezeu.
Sfntul Grigorie Teologul n renumitele sale cuvntri
teologice ne prezint cu exactitate ce este teologia ortodox i cine
este teolog ortodox. n prima sa cuvntare teologic nva c a
tilosofa despre Dumnezeu, adic a teologhisi, nu este treaba oricrui
om, nici un lucru att de ieftin i al celor ce se trsc pe j o s , nu
este pentru toi oamenii, ci pentru cei te s-au exercitat i au fo st
nvai n contemplaie i, nainte, iie aceasta, pentru cei ce au fo st
curii n suflet i n trup, sau ce' puin se curesc ntr-o anumit
msur". Putem s teohx:,Usim alunei cnd ne desprindem de
noroiul i tulburarea di"', mkr i cnd partea conductoare din noi
nu se amestec i au g
ntiprit de chipuri urte, ca de nite
litere strmbe maprile in cele frumoase, sau ca buna miresm
74

amestecat cu cea neplcut'. Chiar pentru acest motiv, pentru ca s


poate cineva s teooghiseasc ,, trebuie s se ocupe n adevr cu
cunoaterea lui Dumnezeu.
Teologia, dup sfntul Grigorie Teologul, este o cunoatere
empiric a lui Dumnezeu i li se cuvine celor care au dat examene i
au ajuns la contemplarea lui Dumnezeu, deoarece mai nti i-au
curit inima de patimi i s-a luminat mintea lor prin metoda isihie;
ortodoxe. Numai prin isihie dobndete cineva cunoaterea ui
Dumnezeu i devine teolog ortodox. Aceasta este diferena dintre
teologia ortodox i teologia scolastic.
Al treilea Teolog, adic sfntul Simeon Noul Teolog, n
toate textele sale se refer la vederea luminii necreate care face pe
om s fie adevrat teolog. Nu exist pagin din textele sale n care s
nu aminteasc pe de o parte despre curirea inimii, iar pe de ait
parte despre vederea lui Dumnezeu ca lumin. Aadar sfntul
Simeon este Teologul luminii.
Intr-un punct din nvtura sa, sfntul Simeon Noul Teolog
scrie: Nici celui ce teologhisete nu i se potrivete pocina, nici
cel ai ce se pociete teologia; cci pe ct sunt de departe
rsriturile de la anisuri, pe att de nalt este teologia fa de
pocin." Omul se pociete i, fiindc se purific n ntregime
inima sa, atunci urc la nlimea teologiei. Deoarece teologia, dup
sfntul Simeon Noul Teolog, este vederea luminii neereate. ntr-o
omilie a sa scrie Prin urmare, cel ce are asftel de vedere, nelege i
vede, i iat lumina; iar lumina se pare c este de sus, la nceput.
Cutnd aadar, o gsete pe aceasta, neavnd nici nceput, nici
sfrit, nici dobndit cu msur; ci dezndjduiete dup acestea,
i iat trei n acesta: pe cel prin care i n care i pe care Aadar,
pe durata experimentrii luminii necreaie, teologul vede trei lumini,
pe Tatl i pe Fiul i pe Duhul Sfnt i triete n mod experimental
unitatea Sfintei Treimi dar i ipostasurile treimice, adic triete pe
cel prin care i n care i pe care In continuare sfntul Simeon
descrie cum fiecare persoan a Sfintei Treimi descoper celui
ndumnezeit nsuirile ipostatice. O astfel de experien a cunoaterii
unicului Dumnezeu Treimic o descrie sfntul Simeon Noul Teolog i
75

rntr-un imn al su.


Ai patrulea Teolog, sfntul Crigorle P akraa, vorbind despre
teologie o leag de contemplarea lui Dumnezeu. Scrie undeva
,, contemplarea este cunoaterea lui Dumnezeu >/ a dogmelor despre
EL ceea ce numim teologie Iar n alt parte; Maipresus de nuntea
lor, mai presus de mintea celor ce au stai de vorbe, teologii
nelepii lui Dumnezeu au fo st nvai, hucurndu-se de Dumnezeu
i ne-au nvat pe noi imitnd pe Dumnezeu Pentru c unii au
fcut referire la teologi care pur i simplu eunosc raionai pe
Dumnezeu, sfntul Grigorie Palama precizeaz clar c altceva este
teologia cu acest neles i altceva este vederea lui Dumnezeu:
teologia primete n asemenea msur aceast vedere a lui
Dumnezeu in lumin, i n asemenea msur este desprit de
relaia cu Dumnezeu cu ci se delimiteaz de ceea ce poseda".
Cel ce se numete teolog i nu devine teolog prin contemplarea iui
Dumnezeu este dascl plsmui! de ei nsui i ales (hirotonit) de
propriul instrument de scris, cura s-a ntmplat cu Gregoras.
Aceasta ate teologia dup tradiia ortodox. Cum am spus
mai nainte i se vede din ceea ee s-a subliniat pnk acum, teologia
este legat de viaa monahal, din punctul de vedere al faptului c
monahismul pstreaz metoda pe care o folosete omul pentru a-i
purifica inima, precum i a-i lumina mintea, de unde ajunge la
teologia experimental. Omul se nevoiete asemenea unui atlet
conform legii, aduendu-se pe sine nsui lui Dumnezeu i primind
energia lui Dumnezeu euritoare, lumintoare i indumnezeitoare,
drept pentru care viaa ascetic i duhovniceasc este mpreun
lucrarea dintre Dumnezeu i om. deoarece Dumnezeu lucreaz i
omul conlucreaz,
Sfntul Maxim Mrturisitorul vorbete despre trei trepte ale
vieii duhovniceti pe care Ie numete , filosofa practic sau
fptuirea, ,,contemplarea natural a lui Dumnezeu sau simplu spus
contemplarea i teologia mistic", sau simplu teologia. Ascetul
trece prin aceste trei trepte ale vieii duhovniceti i este numit teolog
pragmatic i autentic. Desigur, sfntul Maxim, nva c filosofa
practic este curirea minii de plcere i de durere, iar contemplarea
76

natural este curirea minii de uitare i de netiin, drept pentru


care, mintea este curat i are o permanent amintire a lui
Dumnezeu; iar teologia mistic este curirea inimii chiar i de aceste
nchipuiri, de unde mintea este complet fr form, fr alctuire,
iar imaginare i astfel face pe cineva s fie apt penU'u cunoaterea i
experiment a rea lui Dumenczeu.
Din cele pe care i le-am spus mai nainte se vede cu
exactitate ce esce teologa i care sunt premisele pentru a teologhisi
ortodox. Chiar acest fapt arat legtura strns dintre teologie i
monahismul ortodox. .Pentm c monahismul ortodox crea/
premisele pentru dobndii ea curirii inimii, feihiei ,c> iluminrii
minii, de unde omul devine apt pentru a ajunge cu ;y\mtea la
cunoaterea lui Dumnezeu, iar dac ave i capacitatea minii poate s
exprime aceast experien i s nfrunte pe eretici, care se ocup cu
teologia raional i cu logica i cu teologia raional ist filosofic.
Iubite printe Gavriil,
Cum tii i din studiile tale. monahismul adevrat este legat
de viaa isihast i se numete isihast. Chiar n zilele noastre, cnd se
creaz confuzie n jurul a ceea ce este viaa monahal, trebuie ca
acest lucru s se spun des. Monahul ortodox i purific inima sa cu
energia curitoare a lui Dumnezeu, i lumineaz mintea cu energia
lumintoare a lui Dumnezeu i, n continuare, devine un teolog
nenelat. Astfel, acest om triete ortodox n mnstire, are cuget
bisericesc i atunci poate s slujeasc bine Biserica, dac l va chema
episcopul i s practice cu adevrat un misionarism, dac l va chema
Biserica, i s participe corect la sfntul jertfelnic dac va primi i
treapta de preot. Dac nu are aceast baz corect, adic via
isihast, atunci toate celelalte slujiri pe care le va exercita n Biseric
vor suferi, deoarece se vor face pentru a plcea oamenilor, cu iubire
de sine i iubire de slav i nu vor ajuta pe oameni, ci mai degrab
vor crea zgomot i tulburare.
Ii urez s trieti strns aceste dou realiti, monahismul i
teologia, nct i tu s te mntui eti i altor oameni s le ajui
pentru mntuire.
77

7, Alocuiuni Ia rasoforli i tunderi


4-a nvrednicit Dumnezeu, nu fr ponoase i ispite, s
ntemeiez i s ndrum duhovnieete o comunitate mnstireasc de
maici, cara s-a nscut ia Edessa cu binecuvntrile purureapornemiutui Calinic, mitropolii de Edessa, Pelia i Almopia, i n
continuare, s-a nilrit i dezvoltat n sfnta mnstire a Naterii
Maicii Domnului (a Pelaghiei) din sfnta mitropoiie de Teba i
Levadeia, prin printeasca grij i dragoste a lr.alt Preasfinitului
mitropolit leronim
Chiar acest fapt mi-a dat prilejui s fac rasoforii i tunderi n
monahism n decursul carora am adresat diferite cuvntri
monahiilor. Desigur, trebuie s subliniem faptul c am fcut tunderi
totdeauna n afara unui cadru lumesc, adie fr invitaii i toate cele
n consecin. Aceasta pentru c simt c tunderea monahal este n
rea atate o ceremonie de strpungere a inimii, pioas, care este legat
de moartea vieuirii celei vechi i de mortificarea omului vechi. i
tocmai acest eveniment nu este potrivit pentru praznice lumeti i
menlaiitate laic. Unii fac , tunderea ntr-o atmosfer a unei
ceremonii de nunt! Totui eu consider c este preferabil s vedem
intrarea n monahism prin duhul i perspectiva pocinei.
Se cunoate rspunsul pe care l-a dat aw a Piraen unui monah
care l-a ntrebat ce trebuie s fac pentru a deveni un bun monah. I-a
rspuns c Avraam a cumprat un mormnt pentru el nsui i prin
mijlocirea pmntului a motenit pmntul fgduinei. Aadar,
mormntul pe care l-a cumprat i-a dat posibilitatea s moteneasc
acel pmnt. Atunci fratele l-a ntrebat: Ce este mormntul?".
Rspunsul avvei Pimen arat scopul vieii monahale. Mormntul pe
care trebuie s-i cumpere monahul ca s moteneasc pmntul
fgduinei, raiul, este .Jocul plngerii i tnguri". Aceasta este
viaa monahal.
Cuvintele pe care ie-am inut cu ocazia slujbelor de la
rasoforii i tunderi ' au avut nite puncte centrale. La nceput au
cuprins elemente despre ceea ce este viaa monahal i cum trebuie
s fie monahul ortodox. Apoi au fost luate n calcul cteva date

personale care artau dorina pe care o avea o monahie pentru viaa


monahal i c s-a pregtit muli ani pentru scopul acesta, ntruct
am convingerea c cineva pentru muli ani trebuie s ncerce aceast
dispoziie pn s se maturizeze. n continuare, subliniam legtura
monahiei cu numele pe care l-a primit la ceremonia de rasoforie sau
de tundere i, la sfrit, am dat unele sfaturi despre nceputul i
cursul vieii monahale, nct s se ncheie cu bine.
Aceste cuvntri au fost foarte personale devreme ce au avut
i multe date personale. De altfel, s-au inut nir-un cadru restrns,
unde era o familie monahal i unele persoane dintre rudenii i
prieteni. Aadar, nu este posibil s le public pe toate dup cum le-am
rostit.
Deoarece n aceste alocuiuni exist anumite obiective, mai
mult sau mai puin monahale, de aceea au fost nregistrate pe band
magnetic i au fost extrase numai locurile care se refer la viaa
monahal, dup ce au fost lsate la o parte toate celelalte date
personale, nct s nu fie legate de anumite monahii.
n continuare vor fi publicate unele pri din aceste alocuiuni
nregistrate, care nu arat n ntregime ce este viaa monahal, dar
prezint date fragmentare despre aceasta. De altfel, n alte capitole
ale acestei cri, cititorul va avea posibilitatea s vad i alte faete
ale vieii i cinului monahal.
a. Vocaia pentru viaa monahal
Cu harul Sfintei Treimi i ei; rugciunile Preasiintei
Nsctoarei de Dumne zeu, te nvredniceti astzi s mplineti dorul
tu de muli ani i s intri n viaa monahal.
Cu adevrat credem c, dup cum exist tradiie i succesiune
apostolic transmise din neain n neam, de ia arhiereu la preoi, U
diaconi etc., socotesc c, pstrnu proporiile, exist i succesiune
monahal. Sfntul Dionisie Areopagitu cnd vorbete despre monahi
i numete tmduitori. Cu adevrat monahii suni tmduitori, aceia
care se sfinesc luntric, slvesc nencetat pe Dumnezeu, dobndesc
cunoaterea lui Dumnezeu i, n continuare, i ajut pe oameni Prii:
79

urmare, exist i o transmitere a tiinei tmduitoare.


Aadar, ai fost primit astzi cu harul Sfintei Treimi i cu
rugciunile Preasfintei Nsctoarei de Dumnezeu n ceata marilor
sfini, prini i maici, cum sunt descrii n Pateric, adic a sfntului
Efrem, a sfntului Isaac, a sfntului Antonie cel Mare - dasclul i
nvtorul vieii monahale a sfntului Pahomie, a sfntului Eftimie
cel Mare, dar i a tuturor sfintelor femei care au ca model desigur pe
Preasfnta Nsctoare de Dumnezeu. Deoarece. Preasfnta Fecioar
este modelul nu numai al femeilor, ci i al tuturor cretinilor i al
monahilor. Preasfnta Fecioar a intrat n Slnta Sfintelor, eveniment
pe care l-am prznuit n aceste zile, i a rmas acolo doisprezece am
ntregi, rugndu-se i trind singur, trind o viaa monahal care
este n realitate viaa isihast luntric...
l e-a nvrednicit Dumnezeu s-i mplineti dorina ta de muli
ani. Ne cunoatem nu de puin timp, ci de aproape douzeci i apte
de. ani. In timp ce ereteai vedeam dragostea ta pentru Biseric i
pentru Dumnezeu. Mai trziu, cnd studiai la universitate, ai nceput
s-i exprimi intenia pentru viaa monahal. Desigur, nu sunt pentru
acel onicei prin care, numai ce i exprim cineva dorul de a deveni
monah rr-r'buie s i-{ i mplineti. Pentru c atunci cnd cineva
nainteaz n via i n petrecerea monahal, dar i ntr-o alt mare
lucrare, nu n urma unei gndiri i dorine mature, ci datorit unui
entuziasm temporar, atunci se ereaz multe probleme i ti sufletul
omului, i socotesc c i n planul familiei dar, n special. n
mnstire i n viaa bisericeasc.
De aceea, ntotdeauna am crezut i cred c pentru a intra
cineva n viaa monahal, acest fapt trebuie s fie rezultatul unei
rugciuni puternice, rodul unei gndiri mature i al unei dorine
adnci, fapt ns ce se verific de ntreaga instruire i metod pe care
le avem n Biserica noastr. Deja s-au scurs muli ani de-atunci de
cnd pentru prima data ai spus c vrei s devii monahie i ai vrui s
ntrerupi i studiile i s vii la mnstire. Nu i-am permis. S
termini universitatea!', i-am zis. i ai terminat cursurile la
universitate, dar dup aceea, dei au trecut zece ani de la luarea
diplomei, din nou am struit: Nu vei merge nc la mnstire, nti
80

vei munci, vei lucra, vei lua binecuvntarea prinilor, pentru c


prinii ti suni oameni ai Bisericii
Aici ia mnstire ai aproape un an i jumtate de noviciat i
cnd am consiatat c nu este cazul nu numai s regrei, dar nici
mcar s-i schimbi gndul atunci am hotrt s-i permit s intri n
prima treapt a vieii monahale, ca mai trziu s te nvredniceasc
Dumnezeu i de marele i ngerescul chip..
...i urez aadar s te nvredniceti i tu pentru rugciunile
Preasfintei Fecioare ca n ntreaga ta via, pn la moarte s spui
acest imn al Maicii Domnului: Mrete suflete al meu pe Domnul i
s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mntutorul meu, c a cutat
spre smerenia roabei sale ...ca mi-a fcut mie mrire cel puternic i
sfnt este manele lui. (Litca 1, 46-49) S simi, aadar, mreia lui
Dumnezeu n viaa ta, i s trieti puterea numelui lui Dumnezeu,
pomenind numele Sfintei Treimi. i aa n toat viaa ta, prin curie
i smerenie s simi ceea ce a spus Nsctoarea de Dumnezeu c a
cutat spre smerenia roabei sale . Deoarece, dac clericui, monahul,
monahia i, n general, cretinai nu are aceast smerenie
duhovniceasc, luntric, atunci cea mai mare lucrare pe care ar
face-o n Biseric este necurat naintea iui Dumnezeu. i urez ca
Dumnezeu s te binecuvnteze pentru rugciunile Preasfintei
Nsctoarei de Dumnezeu. Preasfnta Fecioar s-i fie zid de
aprare n viaa ta. ocrotitoare i ajutor n aceast lupt pe care, cu
harul iu? Dumnezeu, o ncepi astzi.
b. Schimbarea numelui
Cu harul Sfintei Treimi ai intrat astzi n cinul monahal pe
care-1 binecuvnteaz Biserica r n care s-au sfinit atia sfini,
attea figuri sfinte, martiri i cuvioi ascei.
Viaa monahal, dup eoni spun sfinii prini, este har i
binecuvntare apostolic i. n acelai timp, viaa a martirilor adic o
via apostolic i martiric.
Cnd se face o rasoforie, cum s-a ntmplat i astzi, sau cnd
se face o tundere, de obicei are loc i schimbarea numelui. i
81

aceasta nu se face fr motiv. Exist trei motive de baz care


constituie cauza acestei schimbri. Unul este c deja intri intr-o nou
via i aceasta nseamn c trebuie s te izbveti de viaa cea veche,
de obiceiuri i mentalitate, de omul cel vechi. Trebuie s duci un nou
mod de via i existen. Trebuie ca monahul s uite viaa lui
lumeasc i s se lepede de eui su cel vechi, dup cum se leapd de
numele su din lume. Al doilea motiv este c prin rasoforie i, mai
trziu, prin slujba marelui i ngerescului chip, dobndeti o nou
natere, adic te nati duhovnicete, deoarece tunderea monahal
este o nou natere, un al doilea botez. Pentru aceasta, cnd se face
tunderea, ndeosebi slujba mareiui i ngerescului chip, se citete o
rugciune n care se spune: Primete al doilea botez, sor, aadar
primeti al doilea botez cu harul Preasfntului Duh i astfel aceast
nou natere apare o dat cu noul nume care se d. i al treilea motiv
penfxu care se d noul nume este ca, prin harul i binecuvntarea
sfntului care are acest nume s naintezi i s peti cu fermitate n
petrecerea i viaa monahal avnd ca model pe sfntul respectiv...
Ii urez ca noul nume pe care l-ai primit astzi s-i
recomande noui mod de via pe care l ncepi de acum nainte. S-i
fac cunoscut naterea ta cea nou. Iar sfntul al crui nume l vei
purta s te ntreasc, pentru a face fa scopului nalt al vieii
monahale, care este ca de la un prunc de curnd nscut ce dorete
laptele credinei s ajungem la brbatul desvrit, la msura
vrstei deplintii lui Hristos (Efeseni 4. 13).
e. Viaa m onahal ca natere n Hristos
Rasoforia ta se face n aceast atmosfer srbtoreasc a
Crciunului. Este ajunul Crciunului i desigur n aceast zi se cnt
ceasurile mprteti, vecernia i se face liturghia sfntului Vasile cel Mare.
Acest lucru are o adnc semnificaie i pentru tine i are
multe s-i aminteasc. Mai ales a vrea n acest moment s-i
reamintesc dou mari adevruri.
Unul este c Hristos S-a fcut om, ca omul s se fac
dumnezeu. Biserica noastr cnt: Cci Dumnezeu se face om
82

pentru ca pe dam s-l nasc. Aadar Dumnezeu devine om ea pe


om s-l fac Dumnezeu, pe Adam cel czut s-l nvieze i mpreun
cu Adam s nvieze pe toi cei nscui din el, adic ntreaga
umanitate. i, astfel, Domnul a ndumnezeit firea omeneasc.
Trim Naterea lui Hristos cnd vom tri propria noastr
renatere. Acesta este mesajul cel mai important i noima srbtorii
C rciunului. In afara propriei noastre renateri, propriei noastre
nateri n Hristos, nu putem s percepem Crciunul i s prznuim cu
vrednicie Naterea lui Hristos, a Dumnczeului-Om. Acesta este
scopul dumnezeietii nomeniri. Trim ntruparea hu Hristos
personal n viaa noastr n special cnd intrm n Biseric prin
sfntul botez, care e numit de ctre sfinii prini <eremonia naterii
celei dumnezeieti. Aadar, ne naiem n Hrisios lisus, intrm n
cinstitul, sfntul i binecuvntatul Trup al lui Hristos, Biserica, ftim
naterea iui Hristos, a Dumnezeului-Om prmtr-o via tainic i
ascetic, urmnd poruncilor Domnului, poruncilor lui Dumnezeu
Deoarece, aa cum explic sfinii prini, i n special am n vedere,
n acest moment, pe sfntul Maxim Mrturisitorul, Hrisios este
sesizat nuntrul nostru prin credin, este purtat n pntece i se
nate prin virtui. Cnd, aadar., omul crede n Dumnezeu, prinde
nuntrul su pe Hristos i, n continuare, cnd urmrete s aplice n
viaa sa voia lui Dumnezeu prin Duhul Sfnt se nasc roadele Duhului
Sfnt care sunt virtuile. Atunci putem zice c omul renate, adic
omul nate pe Hristos i aceast natere a lui Hristos este legat
indestructibil de propria lui renatere.
Ins, n acest moment n care ai intrat prin slujba rasoibnei In
sfnta ndeletnicire a vieii ngereti, a petrecerii ngereti, a cinului
monahal, te nati la o nou via. Prin rasoforia ta ai intrat n aceast
nou via, pe care au binecuvntat-o i au sfinit-o mari
personaliti, mari sfini ai Bisericii...
Drept pentru care o veste pe care i-o aduce Naterea
Domnului n aceast nou via a ta este s ajungi i tu la msura
vrstei deplintii lui Hristos. Nu numai s te nati cum se-ntmpl
chiar acum i s intri n acest mare cin ngeresc, dar s te dezvoli, s
creti, s dobndeti experien, s devii ncercat i n continuare s
83

ajungi nvat i istfel vei ti i tu din experien cc este Hristos


i vei mrturisi ceea ce a zis i samarineanca atunci cnd a venit n
comuniune personal cu Hristos, c Acesta este Hristos i, n
continuare, vei confm ra cuvntul acesteia: Credem nu numai
pentru cuvntul tu, cci noi nine am auzit i tim c Acesta este cu
adevrat Hristosul, Mntuitorul lumii (Joan 4, 42). Aadar, i tu
trebuie s ajungi vreodat n situaia de a spune: Nu cred n Hristos
pentru c pur i simplu au spus-o alii, ci pentru c eu nsmi am fost
inert dinat c Hristos este Mesia, c Hristos este adevratul
Dumnezeu'.
Alt mesaj al srbtorii Crciunului pentru tine, pentru care
acum se face ra ;oforia. este c o dal cu naterea Sa, Hristos S-a
oferit pe Sine nsui omului, ntregii umaniti. Nu a dat ceva din
Sine nsui, nu a dat ceva din darurile Sale, ci S-a oferit pe Sine
nsui ca dar omului. Iar praznicul Naterii iui Hristos nu arat numai
danii pe care l-a trimis Dumnezeu omului, ci arat i darul pe care
omul l-a dat lui Dumnezeu
Pentru acest motiv am cntat mai nainte: Ce s-i aducem
ie Hristoase. c te-ai artat pe pmnt ca om pentru noi? Cci
fiecare din cele zidite de Tine i aduc mulumire, ngerii cntare,
cerurile steaua, magii darurile, pstorii minunea, pustiul ieslea,
pmntul petera, iar noi pe Maica Fecioar , Aadar, noi oamenii
am adus lui Hristos ca dar pe Sfnta Fecioar, din care Cuvntul lui
Dumnezeu a luat trup i a devenit om pentru mntuirea noastr.
Prin urmare, percepem Naterea lui Hristos ca pe un schimb
i e daruri. Este o srbtoare n care se schimb daruri. Nu m refer la
darurile care se schimb ntre oameni, care sunt pieritoare i zidite, ci
la darurile care se schimb ntre Dumnezeu i oameni care contribuie
la mntuirea oamenilor. Adic, Dumnezeu se ofer pe sine omului,
i ir omui se ofer pe sine nsui, pentru ca s vin Hristos n el. de
unde omul unit cu Hristos se ofer din nou, n ntregime Acestuia. i
(astfel) avem fenomenul urmtor. Dumnezeu S-a fcut om, s-a golit
de slava Sa i S-a oferit ntregii lumi i apoi Biserica Sa, Sfinii Si
care sunt mdularele Trupului Su, se ofer mereu, se golesc mereu,
vars mereu sngele lor din dragoste pentru Hristos.
84

Intr-adevr, cnd cineva triete dragostea iui Dumnezeu, fie


i pentru puine momente, atunci se simte ca i cnd ar fi beat,
Sfntul Isaac irul se refer la aceast beie de care s-au mbtat
sfinii apostoli, cuvioii prini i s-au adus ca jertfa n continuare i
i-au afierosit ntraga lor via lui Dumnezeu, ajungnd chiar pn Ia
martiriu.
Astzi ai luat i tu darul acesia, s peti Intr-o vii grea,
ntr-o via n care te vei lupta ca s pui n practic, cu mult
precizie, legea i poruncile lui Dumnezeu. Primete darul, ns va
trebui s aduci n schimb darul tu. Cnd omul primete un dar aduce
ceva n schimbul darului primit. Drept pentru care darul pe care
trebuie s-l aduci tu n schimb lui Dumnezeu, care este al doilea
neles i mesaj al srbtorii Crciunului pentru tine, este s te aduci
pe tine nsi lui Dumnezeu, s se-ntmple ceea ce spunem la
dumnezeiasca liturghie : Ale Tale dintru ale Tale, ie i aducem de
toate i pentru toate. Pe noi nine i unii pe alii i toat viaa
noastr h lh istos Dumnezeu s o dm". Numai cnd omul se aduce
pe sine nsui ca dar lui Dumnezeu, atunci nelege Naterea lui
Hristos, atunci simte aceast via luntric pe care o aduce Hristos
prin Naterea Sa, atunci el nsui renate i ctig experiena vieii
dumnezeieti i venice.
i urez s creti n Hristos, s creti duhovnicete i s
dobndeti experiene duhovniceti, s nvei rugciunea luntric i
s simi comuniunea cu Hristos. i urez s-i mplineti toate dorurile
i toate dorinele sfinte pe care le-ai avut i le ai i pe care le are
fiecare cretin i fiecare monah. i urez din tot sufletul s devii i tu
un dar al lui Dumnezeu i al frailor ti. S slveti pe Dumnezeu i
s slujeti pe fraii ti. nti s ncepi aceast slujire de la obtea ta,
de la aceast sfnt mnstire de care aparii. S slujeti obtea ta,
deoarece atunci cnd monahul nu slujete obtea i cnd cretinul nu
slujete pe fraii si n Hristos, nu poate s iubeasc pe Dumnezeu i
nu poate s intre n comuniune i n legtur cu El.
n ncheiere, i urez s creti n Hristos iar aceast ceremonie,
aceast slujb de rasoforie s devin prologul nvierii tale.

85

d. Moartea i naterea n viaa monahal


Ziua de astzi este important pentru ntreaga Biseric. Se
bucur ngerii, oamenii i sfinii, viii i morii, pentru c te oferi n
ntregime lui Dumnezeu ca s trieti singur numai eu Dumnezeu,
n special este important ziua de astzi pentru tine. deoarece i sunt
satisfcute dorurile multor ani, dar important i pentru sfnta
mnstire deoarece ctig un nou membru.
Astzi este un praznic duhovnicesc ai Bisericii, fiindc avem
o natere. Te-ai nscut astzi, ai intrat In ceata marilor cuvioi i
ascei ca Sfntul Antonie cel Mare. sfntul Pahomio cel Mare i al
tuturor acelora care strlucesc pe tria Bisericii lui Hristos.
Te-ai ostenit atia ani. Harul lui Dumnezeu te-a adus pe lume
i te-a pstrat pn acum. Te-a cunoscut un printe sfnt,
arhimandritul Sofronie, care este o mare figur a ortodoxiei n lume
astzi, n generaia noastr, un profet, un apostol i un martir
contemporan al lui lisus Hristos. Harul cel dumnezeiesc te-a atras
prin prezena sa. Te-a nvrednicit s trieti aproape doi ani ntr-un
spaiu monahal i iat c astzi te nati n viaa monahal.
Naterea aceasta este unit cu moartea i cu viaa. Naterea
biologic este legat de ieirea latului din pntece, care este produs
de o moarte specific dar i o de via nou. Aadar, moare o form
veche de via i se nate aita nou. Naterea unui sfnt n ceruri
presupune o moarte biologica, pentru aceea i n ziua cnd a adormit
un sfnt prznuim pomenirea sa. Aa i aici. Astzi, cnd ai intrai n
cinul monahal, ai murit definitiv pentru lume i trebuie s trieti ca
o moart dac vrei s devii o bun monahie. Viaa monahal este
moarte de bun voie. Astzi moare instrucia ta lumeasc, diplomele
pe care le-ai uat i, n general, toat afirmarea ta lumeasc. Ai avut
multe condiii ca s te afirmi din punct de vedere tiinific i totui ai
prsit toate pentru Hristos. n acelai timp, pe perioada ta de
ncercare te-ai strduit s omori pe omul cel vechi.
Astzi te-ai nscut la o nou via. Citirea att a pericopelor
apostolice ct i evanghelice este foarte actual. Am auzit apostolul:
Aa i voi socotii-v c suntei mori pcatului, dar vii pentru
86

Dumnezeu n Hristos Iisus Domnul nostru. Deci s nu mprteasc


pcatul m trupul vostru cel muritor, ca s v supunei poftelor lui;
mei s nu punei mdularele voastre ca arme al nedreptii n sa-ha
pcatului, ci nfiai-v pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculai dat
mori, i mdularele voastre ca arme ale dreptii lui Dumnezeu.
Cci pctui nu va avea stpnire asupra voastr, fiindc nu suntei
sub lege ci sub har. Oare atunci s pctuim fiindc nu suntem sub
lege ci sub har? Nicidecum! (Romani 6 , 11-15). n evanghelie
...un altul dintre ucenicii Si i-a zis: Doamne, d-mi voie s m
duc s ngrop pe tatl meu. Iar lisus i-a rspuns; Vino dup Mine i
las morii s-i ngroape morii or " (Matei 8, 21 -2 2 ).
In .aceast via, cea dup moartea omului vechi i a Uimii
nuntrul tu, vei avea ajutor pe Dumnezeu nsui, pe Preasfnta
Fecioara, pe sfini. In special Ins vei avea ajutor pe sfntul al crui
nume l-ai primit astzi...
i urez s mori pentru lume nencetat, zilnic S se
mplineasc cuvntul sfntului apostol Pavel: ..nfiai-v pe voi iui
Dumnezeu ca vii, sculai din mori" (Romani 6 , 13) S mori prin
purtarea rasei, iar ca monahie s fii binevenit ia Dumnezeu n noua
via din mpria Sa.
e. Stadionul duhovnicesc
Ziua de astzi constituie un hotar duhovnicesc pentru viaa ta,
deoarece prin harul Sfintei Treimi, prin rugciunile Prcasfintei
Nsctoarei de Dumnezeu i ale tuturor sfinilor, dar i prin
rugciunile tuturor celor care am venit astzi aici i suntem prezeni
n biserica sfintei mnstirii acesteia, intri intr-un stadion
duhovnicesc, ntr-o aren duhovniceasc adic n cinul monahal.
Drept pentru care aici este valabil ceea ce cnt Biserica noastr:
Cei ce vrei s v nevoii, intrai n stadionul virtuilor". De astzi
ncepe o lupt duhovniceasc mpotriva diavolului i a pcatului
nct s te ntreci pe tine nsi-i, s depeti moartea i s dobndeti
viaa venic nc din \iaa aceasta.
Viaa, petrecerea monahal, cum o cunoti din studiul
87

operelor sfinilor prinilor notri, este o lupt, o zdrobire a morii, a


diavolului i a pcatului n graniele vieii personale, cu puterea lui
Hristos, deoarece Acela a fcut primul lucrul acesta. Cnd intr
cineva in viaa monahal este chemat s duc o lupt titanic
mpotriva acelor mari dumani ai omului, nct s dobndeasc, cum
am spus i mai nainte, simirea vieii -venice.
Viaa monahal este nimicirea eului propriu. n realitate
transformarea patimilor n virtuti. Este caracteristic fptui care se
scrie in Pateric, cnd avva Moise s-a ntlnit cu avva Zaharia. 1-a
rugat s-i spun ce trebuie f fac s se mntuiasc. Atunci, avva
Zaharia, a czut la picioarele avvei Moise i a zis: Tu m ntrebi,
printe?'". Avva Moise i-a rspuns: Cer de la tine cuvnt fiindc
am vzui pe Duhni Sfnt c e'i? deasupra capului tu, adic se
vede n mod nevzut harul iui Dumnezeu. i, ntr-adevr, avva
Zaharia i-a scos cuculiul de pe cap i l-a aruncat la pmnt i, dup
ce l-a jucat n picioare literalmente, a zis: Dac nu se zdrobete
astfel omul, nu poale s fie monah , adic dac nu se zdrobete
cineva pe sine nsui dup cum se calc n picioare n acest moment
cuculiul, nu poate s ajung monah. Cred c n acest rspuns al avvei
Zaharia se ascunde una din marile taine ale vieii duhovniceti, i mai
ales, ale vieii monahale, care nu este nimic altceva dect viaa
evanghelic, viaa n Hristos, viaa bisericeasc.
Exact aceast zdrobire a eului nostru, schimbarea ntregii
noastre existene, face nvederat i schimbarea numelui. Fiecare
monah cnd intr n viaa monahal i schimb numele i acest fapt
expresiv vrea s dovedeasc expresiv c mrturisete deja
schimbarea vieii, c nceteaz s se adape i s fie stpnit de viaa
biologic i caut o alt via care con:>.\aie ipostasul real al omului,
viaa adevrat, scopul i noima existenei omeneti...
i urez s ajungi sn dobndeti ncununarea n acest stadion
duhovnicesc n care ai intr?*.; stzi prin harul lui Dumnezeu.

88

f. Monahii ca urmtori ai Mielului


Evanghelistul Ioan n Apocal'psa sa prezint o scen .k
excepie. A vzut pe Hristos ca Miel aflndu-se deasupra Mu.ud ta
Sion i mpreun cu acesta 144 de mii avnd numele Lui i numele
Tatlui Lui nscris pe frunile lo r {Apocalips 14, 1) Toi aceti
sfini ludau pe Dumnezeu cu o cntare nou, cu un imn nou.
Evanghelistul Ioan scrie c glasul care ieea din aceti sfini era nou
i se auzea ,.ea un vuit! de ape multe i ca un glas de tunet. Era
deci un mare vuiet ca o cascad. i nimeni nu putea s neleag
glasul i imnul acestor oameni, dect numai cei rscumprai de pe
pmnt, iar acetia erau sfinii, cei care erau mpreun cu El pe
muntele Sion, adic cei ce psalmodia un imn. i zice evanghelistul
Ioan: Acetia surd cei ce-l urmeaz pe Miel oriunde s-ar duce .
Aceti sfini care sunt mpreun cu Hristos, cu Mielul, sunt cei care II
urmeaz pe Miel oriunde ar merge, adic urmeaz ntotdeauna n
viaa lor pe Mie!. (Apocalips 14, 1-5).
Dac vom analiza aceast icoan reprezentativ i revelat
care este prezentat n Apocalipsa lui Ioan, conform cu nvtura
interpreilor, vom vedea c Hristos este prezentat ca Miel, i
bineneles Mielul njunghiat deoarece Acela s-a jertfit pentru viaa i
mntuirea lumii i totdeauna n taina dumnezeietii euharistii se
jertfete nesngeros. Este Mielul dup cum a spus Sfntul Ioan
naintemergtorul: lat Mielul lui. Dumnezeu Cel ce ridic pcatul
lumii'' {Ioan 1, 29). Cei 144 de mii reprezint un numr simbolic
care i arat pe toi aceia care triesc n Hristos Iisus, iar pe cei
mpreun cu E l" arat comuniunea luntric a oamenilor acelora cu
Hristos. Nu era pur i simplu o edere alturi de Hristos, ci aveau
comuniune i unitate luntric cu Acesta.
Altceva ce zice evanghelistul Ioan este c a vzut deasupra pe
frunile ior c era scris numele Mielului i numele Tatlui Su care
este Pecetea Mielului din Apocalips. i aceast nou cntare, pe
care nu putea nimeni s-o neleag fr numai aceia care o cntau,
este pecetea Mielului n huma omului, es<e rugciunea nencetat a
minii n inim, dup cum exp .ic sfinii prini. Numai acela care are
89

aceast rugciune cunoate starea i lucrarca ei. Adic, n timp ce se


face rugciunea luntric, ea fund pecetea Mielului, nimeni altul nu
poate s o neleag iar numai cei care psalmodiaz continuu aceast
cntare. Iar expresia cei rscumprai dc pe pmnt nseamn cei
care au fost rscumprai ct au tri* prin sngele Mielului, sunt adic
cei ale cror cugete i voin sunt efierosite iui Dumnezeu, iar ei
nii sunt unii luntric cu Mfeul din /vpocalips.
Important este ins i paragraful cu care ara nceput aceast
alocuiune, adic acetia sunt cei ce-l. urmeaz pe Miel oriunde ar
merge'. Conform cu nvtura unui interpret al sfintei cri a
ApoeaJipsei, aici se descrie Jipsn de rutate a siliilor acelora care au
lipsa de rutate a lui Hrisios. Dup cum Hristos are blndee, pace,
netuta;e adic dragostea cea mai deplin, aa i aceti sfini au
nexutatea Mielului din Apocalirs, adic a lui lisus Hristos. i,
concomitent, arat c cei ca; triesc cu Hristos au i caracterul
Mielului, cum s-ar zice caracter dc jartf. Dup cum Hristos S-a
jertfit pentru toat lumea, aa i aceti sfini se jerfesc pentru Hristos.
Pentru aceasta zice: acetia suni cei ce-L urmeaz pe Miel oriunde
ar merge , tim foarte bine c Mielul totdeauna merge spre jertfa.
Aa i oamenii acetia, cum zice un teuitor, suni aceia care i vars
sngele lor pentru slava iui Dumnezeu. i nu nelegem numai pe
martirii care i jertfesc viaa lor, ci i pe oamenii care prin viaa lor
zilnic sunt martiri ai dorinei, cum spune sfntul Atanasie ce?
Mare. Aceti oameni i jerfesc zilnic propria lor voie pentru a face
voia lui Dumnezeu n viaa lor
ntre aceti sfini care se gseau deasupra Sionului, conform
cu aceast vedenie apocaliptic a apostolului i evanghelistului loan,
este i sfntul al crui nume l vei purta de acum nainte...
Astzi este o foarte mare zi pentru tine. Ai dorit acest
moment de muli ani. Nu a fost un ;^n>nneni superficial ca s devii
monahie i s te ncadrezi n cinul monahilor, cei care sunt martirii
contemporani ai Bisericii lui I-Irislos. prope de vreo 9 sau 10 ani ai
a vait aceast dorin, in i amintesc cnd ai dat examene pentru
universitate, cum m-a: r,
ierbinte ca s-i dau binecuvntarea ca
s nu dai examenele, c. sa mergi la mnstire i s te faci monahie.
90

Dar aturKv i spuneam. din diferi e motive, c trebuie nti s


studiezi. Iar dup intrarea ta la universitate, deja din primul an a
nceput propriul meu martiriu, deoarece continuu, la fiecare vizit a
ta mi cereai s te fac monahie i eu nu rspundeam. Desigur pentru a
te ncerca, nu ajungeam deloc pe punctul de a discuta tema
monahismului deoarece am vrut ca ceea ce se face s se fac cu
deplin maturitate i nu n urma unui sentiment superficial. i
spuneam n continuu c ar trebui s termini universitate nti i vom
vedea pe urm ce va fi. Iar cnd ai terminat universitatea din nou
i-am fcut greuti pentru c voiam s-i ncerc aceast dorin. De
aceea cred c dorul tu de a te ncadra n cinul martiric al monahilor
este mplinit.
i urez din toat inima s fii socotit i tu ntre cei 144 de mii
de sfini, care este un numr simbolic i-i arat pe toi aceia care
triesc n Hristos Iisus. Ii urez deci s scrii numele iui Hristos nu
simplu pe fruntea ta ei nuntrul inimii tale. S ai amintirea
nentrerupt a lui Hristos, s pomeneti mereu i ntotdeauna pe
Hristos. S cni aceast cntare nou, iranul Doamne Iisure
Hristoase, m ilu ie le - m S dobndeti o comuniune i legtur
trns eu Hristos.
Simt nevoia s mulumesc adiinc Sfintei Treimi pentru acest
dar pe care-1 druiete Bisericii Sale i mie, n special mnstirii
acesteia, fiindc ,, toat darea cea bun i tot darul desvrit de sus
este cobornd...
Dumnezeu insufl aceast dorin. Zic unii c
pentru ca s devin cineva monah trebuie s aib un dram de
nebunie. Aceasta este o greeal cci aici vedei c avem un rod
matur, copt, de aproape zece ani. Nu este un sentiment i o hotrre
superficial. Nu poate cineva s intre ntr-o mnstire dac
Dumnezeu nu ar fi aprins dorul i dragostea pentru Hristos. Prin
urmare, mulumesc lui Dumnezeu pentru darul acesta...
i urez deci, pentru rugciunile noului tu sfnt s te
ndreptezi spre tot lucrul cel bun i bineplcut i desvrit", i s
te nvredniceti s lauzi pe Dumnezeu nentrerupt cu o cntare nou.

91

g. Crucea rs viaa monahal


Astzi, cu nrui Sfintei Treimi i cu rugciunile tuturor
sfinilor intri n tagma monahilor, i desigur intri ntr-o perioad
foarte bun din punct de vedere al cultului. Chiar naime cu dou ziie
am prznuit cinstita i de via fctoare cruce, iar mine este
duminica dup nlarea cinstitei cruci. Prin urmare este vorba de
limita dintre dou mari zile in caro Biserica oastr cinstete i
slvete cinstita cruce. Acest lucru socotesc c are o mare importan
i pentru viaa la, pentru viaa monahal de dup aceea, dat fiind
faptul c crucea este semnul recunoaterii att a lui Hristos ct i a
cretinilor.
Este foarte important s se spun c ucenicii au recunoscut pe
Hristos dup nvierea Sa i pe baza rnilor crucii, iar Hristos
recunoate pe ucenicii Si in raport cu ct i asum crucea n viaa
lor, adic cum suport necazurile i ncercrile ca s pzeasc
poruncile n viaa lor zilnic.
Pentru aceasta am zis mai nainte c crucea este semnul de
recunoatere att a iui Hristos ct i a cretinilor. Crucea este semnul
indispensabil al vieii cretine. Aadar, dac studiem evanghelia i
textele sfinilor prini, vom vedea c deseori se face referire ia faptul
c trebuie s ne lum crucea. Ce ar nsemna oare luarea crucii9
Hristos a zis: ,, Dac vrea cineva s vin dup mine s se
lepede de sine, s-i ia crucea m i s-mi vrmeze mie" (Matei 16.
24), Conform nvturii sfinilor apostoli i a sfinnlor prini, luarea
crucii este lupta pe care o ducem pentru a omor patimi ie. ca s le
transformm i s le ntoarcem spre Dumnezeu. Este ceea ce spune
sfntul apostol Pa vel: Omori mdularele voastre cele pmnteti"
(Colo,seni 3,5). Aceasta este din nou ceea ce spune sfntul apostol
Pavel: ..Eu port n trupul meu semnele Domnului lisvs (Galateni
6,17). n viaa mea i n trupul meu port semnele Domnului isus.
Dar dac crucea este slava i semnul recunoaterii cretinilor,
cu mult mai muit este semnul recunoaterii monahilor. De altfel, tim
bine c viaa monahal nu este nimic altceva far numai o via
evanghelic, adic efortul de a pzi cineva n viaa sa poruncile lui
92

Hristos, sfnta evanghelie. Pentru aceasta monahul este strns legat


de cruce. i aa, cnd se face slujba rasoforiei, n special cnd se face
slujba marelui i ngerescului chip, ieromonahul d monahului sau
monahiei s in n minile sale cinstita cruce, fapt ce nseamn c
viaa sa trebuie s fie o via jertfe'lnic (rstignit).
Sfntul Ni cod im Aghioritui, ntr-o slujb pe care a alctuit-o,
scrie ntre altele: A fost gsit nevrednic de, ndoita cruce, a fptuirii
i a contemplrii. Aceasta ne reamintete cuvntul sfntului Isaac
irul c exist dou craci, una a fptuirii i a!ta a contemplrii iui
Dumnezeu. Fptuirea, 'in tradiia ortodox, es+e efortul omului de a
mortifica patimile, du a ie transforma ca s i oireasc mima. Cnd
dobndete harui lui Dumnezeu cel luntric, rugciunea inimii,
amintirea nentrerupt a lui Dumnezeu i, n aceiai timp, ajunge la
vederea lui Dumnezeu i vede pe Dumnezeu n slava Sa, atunci
triete contemplarea. Fapt pentru care, cu cea mai adnc smerenie.
Sfntul Nicodim zice c: A fo st gsit nevrednic de ndoita cruce. a
fptuirii i a contemplrii". Ceea ce nseamn c viaa monahal este
trirea acestei ndoite cruci, a fptuirii i a vederii lui Dumnezeu.
Aceast via a crucii au trit-o sfinii lui Dumnezeu, profeii,
apostolii, martirii, cuvioii i asceii i neomartirii Bisericii noastre.
Este singura cale prin care omul se unete cu Dumnezeu i se poate
mntui.
i urez s ai un nceput bun n viaa ta monahal i s te
nvredniceasc Dumnezeu, prin rugciunile Preasfintei Nsctoarei
de Dumnezeu i ale sfintei creia i-ai primit numele, s sfreti cu
bme viaa ta, s duci o via monahal bun, pzind evanghelia i
toate poruncile lui Hristos. i urez din toat inima s ajungi intr-un
moment n care s poi spune cuvntul mntuitor: Am fost gsit
nevrednic de ndoita cruce, a fptuirii i a vederii lui Dumnezeu ,
deoarece acest sentiment al nevredniciei este dovada mntuirii. De
asemenea i mai urez ca Hristos s te recunoasc la a doua Sa venire
pe baza semnelor propriei tale cruci.

93

a.

i iumca

Zat de astzi este o z\ mare pentru tine din multe motive.


Pentru nceput, deoarece intri n emul monahal n care s-au
fHeJit ataes personaliti ncepnd cu acel mare ascet i dascl al
pustiului, sfntul Antonie cei Mare, apoi sfntul Pahomie cel Mare i
atia afli iatniahi. c.n care, dup cura spune sfntul Atanasie cei
Mare. sunt ,n'jrtiri ai dorinei Sunt aceia care i vars mereu
'..mgeie inim i prin asceza martiriului, pentru a lua cununa vieii,
cununa nevetejit* a slavei, n mpria ceruri'.or, dar, nc de pe
acum, se bucur dc mpria iui Dumnezeu.
Aadar, e.ste o mare zi astzi i mi exprim bucuria pentru
acest lucru. Te-a nvrednicit. Dumnezeu s cunoti oameni sfini i
'are se tem de Dumnezeu, dar i interesai de mntuirea lor. Astfel.
'mi exprim bucuria i recunotina fa de cei care au contribuit ca s
vin acest moment, in sote in!. m bucur pcrnru C la tunderea ta ca
rasofor suni prezeni prinii i rudeniile tale i cred c este un fapt
neobinuit. De obicei, prinii au ndeamn pe copiii lor s devin
monahi, dar cnd a.ce;a iau hotrrea s intre n cinul monahal nu vor
i nu pot s vad pe copiii lor mbrcnd cinstita ras a monahilor.
Prinii ti suni o excepie de ia aceasta, fiindc nu numai cu mima
ie-au predat lui Dumnezeu ca s se mplineasc acest dor al tu, dar
sunt i prezeni ia aceast ceremonie de astzi a rasoforiei tale.
Devii aadar monahie Monahul, dup cum spune sfntul Nil
Ascetul, ucenicul sfntului ioan Hrisostom, este cel de toi desprit
i tuturor apropiat Aadar, monahul este desprit de toi i unit cu
U>i. Acest lucru pare puin contradictoriu. Cum este posibil ca un om
fie desprit de ntreaga lume i s fie i mut cu ea? Bineneles, se
ntmpl aa deoarece celc mai paradoxale, mai contradictorii i mai
suprafireti lucruri se fac n spaiul Bisericii noastre. n slujba
acatistului celui mare al Bnneivestiri, exclamm ctre Nsctoare?, de
Dumnezeu: Bucur-te, Mireas nenunlit!". Preasfnta Fecioar
Maria este Maica lui Hristos, fiindc L-a zmislit pe Hristos fr
smna brbteasc, n acelai rimp ns este i Fecioar i nate i
rmne F e c i o a r Cele mai stranii lucruri se ntmpl n spaiul

Bisericii fa do modul natural (trese). Pentru aceasta deci


monahul este desprit de toi i apropiat tuturor". Adic, de la
nceput urmrete s se despart de prieteni i de rudenii, de
cunoscui, de oamenii dimprejur, deoarece nelege probabil c nu
poate s se apropie de mpria Iui Dumnezeu Intr-un alt mod.
Aceasta nu nseamn c oamenii cei care se cstoresc nu vor intra n
mpria iui Dumnezeu, ci fiecare are felul i druraai su propriu n
via.
Sfntul Simen Noul Teolog spune undeva c dac nu ne-am
lenevi s pzim voia lui Dumnezeu, poruncile Iul Dumnezeu, atunci
nu am deveni monahi. Dar ntruct exist lenea, de aceea se face
cineva monah nct cu mai mult zel s se lupte, s pzeasc poruncile
lui Hristos. Exist unii care au o strpungere luntrica a inimii, au
dispoziie, trezvie i pot s triasc n lume i s pzeasc poruncile
evanghelice.
Cnd, aadar, un om nelege ca este mpiedicat de propriile
lui slbiciuni s se aproprie de Duninezsu, atunci, temporar, se
desparte de oameni i intr n mnstire ; se ocup cu rugciunea, i
deschide mintea i urmrete s-i uneasc eul su cu Dumnezeu; ,i
deschide i-i purific inima nct s devin lca al Sfintei Treimi.
Dac Biserica este spital, mnstirea este o secie de terapie
intensiv.
Sfntul Nil Ascetul spune undeva c atunci cnd monahul se
roag i mintea sa se poart peste tot n stnga i-n dreapta, atunci
mai curnd este laic dect monah. Pentru aceasta, monahul se upt
ca mintea sa s fie mereu alipit de Dumnezeu i sa aib pomenirea
nentrerupt a lui Dumnezeu. Si atunci, dup cum spun sfinii prini
ai Bisericii noastre, se race ntocmai cu ngerii, prin rugciune, fdie
rugciunea i face s fie ntocmai eu ngerii. i cum lucrarea ngerilor
este ndoit, pe de o parte se roag, iar pe de aU parte i ajut pe
oameni, dup cuvntul sfntului apostol Pavcl care spune c ngerii
sunt duhuri slujitoare, trimii sa slujeasc peniru cei ce vor s
moteneasc mntuirea (Evrei 1,14;. n acelai fel i monahul, cnd
se unete cu Dumnezeu i devine ntocmai cu ngerii prin rugciune,
cnd i cur inima sa i devine lca al Sfintei Treimi, cnd iubete
95

pe Dumnezeu, atunci n orice caz iubete i pe toi aceia pe care i


iubete Dumnezeu i astfel devine iubitor de oameni. Prin rugciunea
din sfnta biseric, de la chilie i de peste tot din sfnta mnstire,
monahul strig mereu: ,, Doamne Iisuse Hrisioase, Fiul lui
Dumnezeu, miluiete-m pe mine pctosul 0 lumea Ta Se roag
pentru rudenii, pentru prieteni, pentru cunoscui, pentru ntreaga
lume, i cnd svrete dumnezeiasca liturghie dar i nuntrul
chiliei sale. Astfel, se poate spune c monahul este unit cu ntreaga
lume. Repet ceea ce zice Sfntul Nil: Desprit de toi i tuturor
apropiat
In acest cadru, monahul iubete pe toi oamenii pentru c s-a
curit de patimi. Cuviosul Nil Ascetul zice undeva: Fericit este
monahul care vede, pe fratele su ca pe Dumnezeu, dup
Dumnezeu Fericit, adic, este acela care vede pe fratele su, dar i
pe toi oamenii ca dumnezei, firete, dup Dumnezeu. i n alt parte
zice iari cuviosul Nil: Fericit este monahul care cuget la
ctigul i la mntuirea tuturor ca la propriul ctig i mntuire .
Fericit sse monahul care este interesat i se bucur vznd ctigul i
mntuirea altuia, a spune, chiar mai mult dect mntuirea sa.
Este mare ziua de astzi fiindc intrarea ta n viaa monahal
coincide cu srbtoarea Schimbrii la Fa a iui Hristos. Am auzit
mai nainte n textul evanghelic i apostolic dup cum am cntat i
troparele c Hristos s-a schimbat la fa naintea lor i, desigur,
cum spun evanghelitii a strlucit faa Lui ca soarele, iar
mbrcmintea Lui a devenit alb ca lumina (Matei 17,2), pe cnd
se ruga E l (Luco 9,29); aadar, acesta este evenimentul care s-a
petrecut n vremea rugciunii. Aceasta nu nseamn c Hristos
trebuia s se roage ca s strluceasc faa Sa, fiindc Hristos ea
Dumnezeu adevrat nu sufer dumnezeirea, ci lucreaz dumnezeirea.
S-a petrecut ns schimbarea Sa n timpul rugciunii ca s arate
ucenicilor Si, dup cum nva sfinii prini c, atunci cnd ne
rugm, atunci putem s ne schimbm la fa, s ne unim cu
Dumnezeu i s devenim i noi, dup har, fii ai lui Dumnezeu i fii ai
luminii i mpriei Sale.
Mare este deci ziua de astzi, cea care trebuie s-i
96

reaminteasc c acesta este scopul vieii cretine monahae, S fie


ceea ce cntm n tropar: strluceasc i non pctoilor lumina
Ta cea pururea fiitoare. i cnd cineva se simete cu harul lui
Dumnezeu, atunci prin rugciunca sa i prin nsi, existena sa face
bine ntregii lumi.
In aceast mare zi ncepi s peti pe calea monahal, cea
crc este foarte mare, pn vei ajunge n mpria lui Dumnezeu, la
vederea luminii necreate, deoarece aceasta este mpria lui
Dumnezeu. n aceast mare zi, n afar de emoia pe care o simim,
deoarece o tnr devine monahie, simim i o mare bucurie,
desfatare i pentru aceasta rugm pe Dumnezeul cel Sfnt, pentru
rugciunile Preacuratei Maici Sale i ale sfinilor s ndrepte paii ti
spre tot lucrul bun, s te cluzeasc mereu spre mplinirea
poruncilor lui Dumnezeu, s lucrezi cu fric de Dumnezeu, cu
smerenie, cu zdrobirea inimii, viaa ta luntric, urcuul, sporirea ta
luntric, rugciunea ta luntric, s peti, aadar, cu frica de
Dumnezeu pe urmele sfinilor prinilor notriu aie sfinilor ascei, nu
crend propria ta via i propria tradiie, ci urmnd tradiia pe care o
avem de la sfinii prini.
Astfel, parcurgnd cu frica lui Dumnezeu, cu zdrobirea
inimii, cu smerenie i cu dragoste mult, calea ndumnezeiii, s te
nvredniceti i tu i s ne nvrednicim i noi toi nainte cie p. ncbde
ochii notri s vedem aceast lumin pe care au vzut-o ucenicii, s
vedem mpria lui Dumnezeu, nct s creasc dorul nostru pentru
deplina ctigare a acesteia. Numai prin aceast renatere a noastr
putem s ajutm n consecin lumea rtelume.
i. Cuvintele prinilor din Puisrtc
Astzi ncercm o bucurie deosebit, ccoarece primim n
rndurile monahilor, un om care iubete pe Dumnezeu i arde de
dorul comuniunii cu EL Dorul acesta este de malii ani, dar acum a
sosit timpul s devin realitate, fiindc, ntre timp, a spont n
ascultare i n ntreaga via bisericeasc.
n acest moment important al vieii tale, a vrea s-i
97

reamintesc cteva cuvinte aie sfinilor monahi, cei care au vorbit din
experin i nu din minte. Poate cineva citind Patericul, care este o
culegere de sentine ale prinilor, s ntlneasc multe cuvinte de
nelepciune. Bineneles pot s fac o confiden, atunci cnd citez
cuvintele sfinilor prini simt c nuntrul unei apoftegme i al unui
cuvnt se ascunde o ntreag via. Se observ, uneori, c din
ntreaga via a unui sfnt printe se pstreaz numai un cuvnt, dar
acest cuvnt este stropit cu snge, muiat n sngele dragostei fa
de Dumnezeu i fa de marea jertf a martiriului . Este vorba
despre o fereastr prin care poate s vad cineva slava dumnezeini pe
care o are sfntul. Un cuvnt simplu n exterior al unui aw a, poate s
sature pe omul nfometat i s mrturiseasc c a meritat acel printe
care a trit atia ani s lase posteritii numai un sfat, un cuvnt.
i voi reaminti aadar cteva astfel de cuvinte:
1. A w a Iosif a zis avvei Lot: nu poi fi monah, dac nu
devii ca m foc, arznd cu totul. Textul acesta arat c monah nu
este eel care mbrac o ras neagr i toat inuta pe care a stabilit-o
Biserica noastr. Acesta de altfel este singurul lucru uor, deoarece
cu astfel de mbrcminte se pot vedea i unii musulmani. Monah
este cineva prin toat viata sa, prin universul su luntric, prin
preschimbarea sa. Trebuie ca existena sa s se converteasc ntr-o
flacr. Monahul trebuie mereu s ard, s fie cuprins de acest foc,
care este necreat. Adic, atunci cnd energia lui Dumnezeu intr n
inima omului, o cur de patimi, iar acesta o simte ca pe un foc
arztor, focul pocinei, care n continuare se preschimb n lamina
necreat. Pocina, aadar, este aceea care caracterizeaz pe un
monah adevrat. i aceast pocin nu se termin niciodat, ci se
continu toat viaa, i schimb numai calitatea i coninutul.
2. A w a Visarion. cnd a murit, a zis; Ii este de folos
monahului s fie ca heruvimii i ca serafimii, numai ochi
Cuvntul acesta a fost cntecul de lebd al avvei Visarion,
esena unei viei ntregi i arat cum trebuie s fie monahul. Aadar,
monahul este numai ochi, cum sunt chiar heruvimii i serafimii.
Monahul trebuie s triasc o via ngereasc i s laude mereu
slava lui Dumnezeu, Acest cuvnt face cunoscut trezvia pe care
98

trebuie s o aib monahul, nct mintea sa s nu primeasc nici o


rtcire ispititoare. Cu trezvia este unit i rugciunea. Trezva i
rugciunea sunt cele dou aripi duhovniceti care l nal pe monah
n locaul ceresc, unde sunt heruvimii i serafimii. Prin metoda
ceasta poate s primeasc i vederea lui Dumnezeu, care constituie
scopul cei mai nalt al vieii monahale i duhovniceti.
3. Cnd s-a apropiat ceasul de pe urm al Avvei Arsenie.
ticaii vedeau pe Arsenie plngnd i i-au zis: /Cu adevrat i tu te
ceni, printe?. Atunci Avva Arsenie a zis: Cu adevrat frica cea
care este cu mine in aceut ceas, cu mine este de cnd m-gm fcut
monah i, spunnd acest cuvnt, a adormit.
Monahul este un cercettor al morii. Din momentui cnd
devine monah, aa cum vedem i aici Ia aw a Arsenie. este 'tpnit
de frica morii, i aceast fric l nsoete toat viaa sa. Fste vorba
despre frica de a nu putea s dea rspuns la judecata lui Dumnezeu i
s piard raiul. Astfel, prin aceast fric al crei suport este
dragostea, deoarece nu voiete s fie desprit de Dumnezeu, se
dezvolt viaa monahal. Dup cum se scrie n Pateric, atunci
cnd avva Arsenie i fcea rucodelia avea o crp la pieptul su
pentru ca s strng lacrimile care-i cdeau din ochi. Pentru aceasta,
cnd a adormit, a w a Pimen a zis: Fericit eti, avva Arsenie, c ai
plns n lumea aceasta, cci cel ce nu se plnge pe sine aici, va
plnge venic dincolo. Aadar, fie aici de bunvoie, fie dincolo din
cauza chinurilor, este cu neputin s nu plngem
4. Avva Pimen a zis cndva: Semnul monahului n ispite se
vede ".
Monahul se ocup de omul luntric, se sfinete luntric
primind harul lui Dumnezeu, se leapd de omul cel vechi i nate pe
omul cel nou, omul dumnezeiescului har. Aceasta are i consecine
externe, fiindc monahul nfrunt cum se cuvine felurite ispite care i
se ntmpl n viaa sa. Viaa monahal nu este lipsit, ci plin de
ispite de la diavol, lume i omul cel vechi. Prin urmare, criteriul
adevratului monah este cum reacioneaz la aceste ispite. Un
monah, care nu poate s se mpotriveasc n mod corect diferitelor
ispite, arat c nu are lucrare luntric ascuns, ci este un monah gol
99

uunovmzele, mort pentru Dumnezeu i lipsit de harul dumnezeiesc.


i-am oierii aceste patru pasaje ale sfinilor prini din
Patere ca s-i subliniez ce este viaa monahal, cum trebuie s
fie monahul adevrat i ce ateapt de la tine Biserica. n aceiai
timp, j-am icut aceast analiza, ca s nelegi Patericul", accasi
can t n w re exist multe apoftegme nelepte ale sfinilor prini.
Muli studiaz diferite * meteugite cri de literatur i flosofie
sau chiar teologie, pentru a nva tainele vieii duhovniceti. Totui,
a vrea s-i propun s te delectezi pentru muli ani cu Patericul.
care exprim experiena celor ncercai, astfel nct s faci monahal
existena ta. Deoarece toi ateptm de la tine nu numai s mbraci
cinstita ras, ci s devii monahie dup ornul cel luntric, ca un foc
arztor, numai ochi, avnd pomenirea morii i s ntmpini cu
nelepciune .pitele. Atunci bucuria noastr se va ntregi.
j. Dragostea - fecioria - teologia
Tunderea ta se face astzi, la srbtoarea sfntului loan
Teologul i Evanghelistul, cel care a fost strns unit cu Hristos i este
ucenicul dragostei. Dac se studiaz cu atenie viaa sfntului loan
Teologul i Evanghelistul, se vor identifica n special trei puncte.
Unui este legtura strns, comuniunea strns pe care a
avut-o cu Hristos. El este ucenicul acela pe care-l iubea lis m i,
dup cum zice cineva, loan a iubit pe Hristos i, fiindc a iubit pe
Hristos, nu a putut nimic altceva s mai iubeasc n viaa sa, sau mai
curnd le-a iubit pe toate prin dragostea lui Hristos. Este ucenicul
care, din cauza comuniunii strnse cu Hristos, s-a rezemat pe pieptul
Lui Ia Cina cea de Tain. El este ce! care a ajuns primul la mormnt,
dup vestea c a nviat Hristos i, n special, a alergat nainte mai
repede dect Petru, deoarece acesta este indiciul i simbolismul
vederii iui Dumnezeu pe care a avut-o. A mers nainte mai repede
ca Petru " i s-a aplecat, a vzut giulgiurile i nu a intrat nuntru ",
deoarece deja crezuse, n timp ce Petru a intrat ca s vad. Este
ucenicul acela care, datorit comuniunii pe care o avea cu Hristos, n
corabia unde se gseau, n timp ce Hristos era pe rm, iar Petru
100

vedea pe strin" i im putea s neleag cine este, L-a cunoscut i


i-a zis lui Petru: Domnul este ", Este primul care L-a cunoscut pe
Hristos nviat i i-a vestit n continuare apostolului Petru. Acesta este
simbolul comuniunii luntrice pe care a avut-o Ioan cu Hristos i
chiar, dup cum spun sfinii notri prini, cznd pe pieptul Im '
este simbolul rugciunii minii, cea care este in legtur cu
comuniunea pe care o are omul cu Hristos.
Al doilea este c evanghelistul loan a fost strns legat de
Preasfnta Fecioar Mria, Maica lui Hristos, Maica Mirelui,
Nsctoarea de Dumnezeu. Este semnificativ faptul c Ioan se afla pe
Golgota mpreun cu Maica lui Hristos i tim c Domnul s-a adresat
Maicii Sale spunnd: Iat fiu l tu i apoi s-a ntors spre loan i a
zis: Iat mama ta . De atunci Ioan a luat pe Maica Domnului la
casa sa. Ucenicul fecior a luat pe Maria Fecioara, slava ntregii lumi,
podoaba ntregii zidiri. Astfel, ca s zicem aa, dat lui, devenea fiul
ei, iar acela, deoarece iubise pe Hristos, a luat binecuvntarea s
preia pe iubita sa Maic.
Dac privim icoana Adormirii Maicii Domnului, cum s-au
adunat apostolii la adormirea sa, vom vedea pe evanghelistul ioan
rezemat deasupra patului su pe care era sfntul i preacinstitul ei
trup, moatele Preasfintei Nsctoarei de Dumnezeu i desigur,
aflndu-se n partea dinspre cap. Aceasta este mrturia valorii
fecioriei, nu pur i simplu a celei trupeti, ci i a fecioriei suileeti, a
ntregului organism psihosomatic, adic a ntregii aferosiri a omului
lui Dumnezeu i Bisericii, pe care Biseric o nchipuia Preasfnta
Fecioar Maria. Astfel, legtura luntric cu Preasfnta Fecioar
Maria nseamn curia i viaa evanghelic i tainic pe care o
triete cineva n Biseric i, datorit acestei curaii, se nvrednicete
de mari experiene harice.
Al treilea punct pe care l vedem n viaa Sfntului Ioan
Evanghelistul este faptul c este Teolog i se cheam Teologul.
Biserica, din convingere, a dat epitetul acesta sfinilor. Primul este
sfntul Ioan Teologul, apoi sfntul Grigorie Teologul i, n
continuare, sfntul Simeon Noul Teolog, iar dup alii i sfntul
Grigorie Palama, acetia fiind cei ce exprim comuniunea i
101

experiena mistic cu Dumnezeu.


Sfntul loan Teologul a scris o evanghelie teologic destinat
Bisericii primare, pentru cretinii care fuseser abia botezai, ct i
pentru cretinii desvrii.
Evanghelistul loan nu a scris ceea ce n mod simplu gndit
sau ceea ce era doar rezultatul minii sale. ci ceea ce a vzut i a
auzit, dup cum el nsui spune: CV era de ia nceput, ce am auzit,
ce am vzut cu ochii notri, ce am privit i minile noastre av pipit
despre Cuvntul vieii i viata s~a artat i am vzut-o i
mrturisim i v vestim vou
loan 1,1-2). Evanghelia prezint
adevrul c Dumnezeu nu este o noiune, au este pur i simplu cineva
care locuiete n cer, ci ,, Lumina i Viaa" oamenilor. A transferat n
omenire viaa cea nou. A mrturisit aceast via nou n ntreaga sa
via i ia sfritul su. i, astfel, se vede clar c exist o legtur i
unire strns ntre sfini i teologi Sfinii sunt teologi i teologii sunt
sfini. Sfinii sfinesc zidirea cu teologia or ntrupat, iar teologii
teologhisesc cu viaa lor sfnt. i aa exiti aceast strns legtur
ntre sfinenie i teologie i se exprim de sfntul loan Evanghelistul
i Teologul.
Din cele la care ne-am referit mai nainte se vede legtura
strns care exist ntre dragoste, feciorie i teologie. Acela care
iubete mult pe Dumnezeu se purific luntric i n continuare, dup
cum spune sfntul loan Sinaitul: Captul neprihnirii este premisa
teologiei , aadar, devine iniiat i sincer teolog a! celor de Sus.
Pentru aceasta i m ziua de astzi, care este prima zi n care te
bucuri de logodna cu viaa monahal, i urez ca aceste trei puncte
care exprim viaa, pe care Ie-a trit i le-a transpus n via sfanul
loan Teologul, s fie i expresia i propria ta via. Aadar, i urez s
dobndeti aceast comuniune luntric mistic i eseniala cu
Hristos prin
rugciunea minii; s dobndeti comuniune cu
Preasfnta Fecioar Maria, Maica lui Hristos. prin curirea luntric
i s dobndeti chiar teologia pe care au avut-o sfntul loan i toi
sfinii prini i toi sfinii Bisericii; s dobndeti teologia prin viaa
sfnt, prin curire i prin descoperirea pe care s-o primeti din
partea lui Dumnezeu. d urez din tot sufletul s dobndeti
102

rugciunea minii, curirea i cunoaterea lui Dumnezeu prin


teologia ortodox experimental. Sfntul Ioan Teologul s-i fie de
ajutor i s se roage pentru tine i s te nvredniceasc :k 'Tai
harisme i de mari experiene. i urez s schimbi schimbai*"-* ^
buna prin lucrarea lui Dumnezeu i prin conlucrarea ta proprie.
8.

Locul egumenului n sfnta m ustirc i n Biseric

Iubite printe Policarp,


Astzi, ia praznicul sfntului Policarp, trim o zi istoric
deoarece i asumi egumenia i conducerea sfintei mnstiri a
Adormirii Nsctoare; de Dumnezeu din Arnpelakiotissa, a acestei
istorice i vechi sfinte mnstiri. Cu ocazia aceasta a vrea s-i
reamintesc unele adevruri care-; sunt de folos s le cunoti.
Primul este c aceast sfnt mnstire a fost un centru de
via bisericeasc, monahal i naional, pentru ntreaga noastr
regiune. S-a ntemeiat n anul i456, Sa 3 ani dup cderea
Constani nopoi ui ui, dar i a neamului nostru n general. Cele dou
odoare mari ale acestei sfinte mnstiri sunt icoana fctoare de
minuni a Preasfintei Fecioare din Arnpelakiotissa i sfintele moate
ale sfntului Policarp, ale cror prezen i binecuvntare sunt
revrsate n aceast sfnt mnstire.
Mnstirea are hramul de 15 august, praznicul Adormirii
Maicii Domnului. Se numete lotui si sfnt mnstire a
Ampelakiotissei, pentru icoana fctoare de mm uni a Preasfintei
Fecioare Maria, cea care a fost gsit aici. n med minunat. n
Arnpelakia din Thessalia. Biserica central a sfintei mnstiri este
afierosit Adormirii Maicii Domnului i nu icoanei Preasfintei
Fecioare a Ampelakiotissei. Se obinuiete ca biserica s fie
afierosit srbtorilor mprteti. ale Maicii Domnului sau ale
sfinilor, n timp ce icoanele sunt caracterizate de diferitele minuni pe
care le-au svrii sau prin modul n care au fost fcute sau
descoperite. Acelai lucru se ntmpl i cu Sfnta Mnstire a
Preasfintei Fecioare Proisioiissa.
n ultimii ani, coi toace ea sfintei mnstiri a Adormirii Maicii
103

Domnului Ampelakiotissa s-a exercitat de o anumii epi tropic


administrativ, care era alctuit din locuitori ai acestui inut i de
preotul paroh ai satului. Desigur, prezena activ a printelui Rafaii a
fost nsemnat. Fr el s-ar fi nchis mnstirea, nu ar fi primii:
nchintori. Acesta a inut deschis poarta sfintei mnstiri, aprindea
lumnrile, svrea sfintele
rugciuni i sfintele slujbe. i
mulumim i i suntem recunosctori pentru aceasta i 8 rugm pe
Dumnezeu pentru rugciunile Preasfintei Fecioare Maria i ale
sfntului Poiicarp s l. nvredniceasc i de rai. Ndjduim acest
lucru deoarece este smerit, asculttor, iubete pe Dumnezeu, cinstete
pe episcop, se distinge prin simplitatea sa.
Lipsa ieromonahilor care s preia administrarea sfintei
mnstiri i ndejdea de a veni monahii l-au condus pe mitropolitul
de dinaintea mea, Alexandru, acum mitropolit de Mantineia i
Kvnouria s transforme sfnta mnstire de brbai n mnstire de
maici. Acum ns. deoarece nu i-a atins scopul, am fcut toate
eforturile pentru schimbarea sfintei mnstiri n forma precedent.
Deja de astzi, preiei conducerea sfintei mnstiri, cu binecuvntarea
lui Dumnezeu, cu
rugciunile Preasfmtei Fecioare, Doamnei
Nsctoarei de Dumnezeu, cu mijlociri ie sfntului sfinitului martir
Poiicarp, cu binecuvntarea episcopului tu i cu rugciunile tuturor
prinilor i frailor prezeni i a mulimii de credinicioi. Vor veni i
ali prini i frai n sfnta mnstire, nct s se formeze consiliul
egumenesc al sfintei mnstiri i aa s exercitai conducerea ei dup
sfintele canoane ale Bisericii i pravila bisericeasc.
Dup cum este firesc, veti avea toat dragostea i afeciunea
mea deoarece iubesc de copil monahismul, pe cel autentic i
tradiional, cnd se inspir din tradiia isihast i neptic a Bisericii.
Am probleme cu monahismul de tip franeo-latin, secularizat, cel care
este un corp strin n Biserica n o r 1.r$. De altfel, luptele sfntului
Grigorie Palama mpotriva monahismului varlaamit, care se
deosebete prin autonomie i ac ivism, demonstreaz n mod
incontestabil valoarea m<"=; ihismului ortodox. Personal, dar i sfnta
mitropolie nu ne v o r '
iseca n problemele interne ale sfintei
mnstiri cu excepia
cazuri care sunt prevzute de sfintele
104

canoane ale Bisericii noastre. i, dup cum cunoatei, niciodat nu


am cerut i niciodat nu vom cere bani de la sfintele mnstiri, fie i
ceea ce este considerat...legal", i cei care afirm altceva svM ni " 1
calomniatori ngrozitor: i vor da seama naintea lui iXiTff :u.
Acesta este principiul meu de baz, pe care l-am motenit de la
pumrea-pomemtul meu printe duhovnicesc, mitropolitul Calinic de
Edessa, Pella i Almopia. pe a crui binecuvntare i o primim.
Al doilea adevr pe c^re a vrea s U-\ reamintesc este c
egumenul unei sfinte mnstiri deine un loc important n sfnta
mnstire, dar In ntreaga Biseric local. Eti de astzi
arhimandrit. n fapt i n cuvnt, un conductor al unei obti
monahale concrete. Calitile care sunt prevzute de sfintei canoane
i de tradiia Bisericii sun; nalte i mari. Trebuie s e distingi
printr un cuget ortodox i 'mume credin n dogmele Bisericii
noastre, cele care sunt baza vieii bisericeti ortodoxe. De asemenea,
trebuie s pzeti cu foarte mare acri vie sfintele i dumnezeietiie
canoane, care nu sunt dispoziii ale oamenilor ci opera Preasfntului
Duh. care au fost promulgate de Prinii Bisericii noastre cu Duhul
lui Dumnezeu la sinoadele ecumenice i locale. Nimeni nu are voie
s resping sfintele canoane, datorit unei aa-zise liberti personale.
Nimeni nu poate s susin, dac vrei s fie ortodox, c sfintele
canoane se remarc prinnr-un spuit kgalist i c submineaz,
chipurile, libertatea duhovniceasc a monahilor. Nimeni nu poate s
invoce aa-zisa dragoste in locui greutii sfintelor canoane, de
parc sfinii prini, cei care au promulgat aceste canoane, n-ar fi
avut dragoste. i nimerii nn poate s recurg ia unele rnduieli
tipiconale ale unor mnstiri necunoscute, aa cum au fost nite
cazuri concrete, pentru a anula i a submina sfintele canoane ale
sinoadelor ecumenice i locale. Toi, chiar i episcopul nsui trebuie
s respecte sfintele canoane, ca < se pstreze unitatea Bisericii.
Viaa monahal se practic n limitele stabilite de tradiia
Bisericii, dup cum se exprim definiiile dogmatice i sfintele
canoane. Firete, egumenul este acela care trebuie s se disting prin
duhlii respectrii ntregii tradiii bisericeti. Astfel, va trebui s
respecte pe episcopul iau csi -are este printele i proistamenui su.
105

Capul sfintei mitropolii este mitropolitul. Acesta este n chipul i n


locul Capului Bisericii, care este Hristos. Iar preoi* i, de
asemenea, nsui egumenul sunt n locul sfinilor apostoli i lucreaz
cu permisiunea i binecuvntarea episcopului. Cnd egumenul pierde
aceast legtur i comunicare cu mitropolitul su, este desprit de
ntreaga Biseric, este nstrinat de ntreaga noastr tradiie
bisericeasc.
Monahii suni datori s asculte de egumenul lor, dar aceast
ascultare nu este o supunere steril, ci o ascultare unit cu dragostea
i libertatea, cu scopul de a tia voia proprie i de a urma calea spre
ndumnezeire prin curire, iluminare, adic prin participarea energiei
ciritoare, iluminatoare i ndurnnezeitoare. Impunerea din partea
egumenului a ascultrii kt monahi, dup modelul mpratului
Dioefetao. cum zicea pururea-pc menitul printe Paisie, poate s
mntuiasc n mod martine pe monahii care i ascult, dup cum s-au
mntuit martirii, dar el nsui v i fi judecat. Pentru aceasta i
egumenul trebuie s fac ascultare de episcopul su. Sfntul Nicodim
Aghioritui scrie:.,Episcopul nu trebuie s pun egumeni la mnstiri
dup rang, ci s iac pe acela pe care, sau iofi monahii, sau cei mai
virtuoi l aleg, mrturisind cu grea contiin c l aleg pe el nu
pentru prietenie sau favoare, ci pentru faptul de a-l gsi ortodox i
nelept, vrednic s conduc bine pe monahi i mnstirea. Tot aa
s se fac i cu egumena de la mnstirea de maici.
Cum se vede din acest fragment, elementele caracteristice ale
egumenului trebuie s fie cele bisericeti i nu cele lumeti, adic s
fie ortodox, s fie nelept i s conduc bine pe monahii si. n caz
contrar, monahul nu este ndatorat s fac ascultare, deoarece o astfel
de ascultare duce pe un drum ndoielnic viaa sa duhovniceasc.
Sfntul Nichifor al Constantinopolului scrie despre acest subiect:
Pentru trei cauze este iertat monalul dac fuge din mnstirea sa:
a) n caz c egumenul este eretic: b) in caz c intr fem ei n
mnstire; c) n caz c ar nva : mnstire copii ai mirenilor,
fiindc este nepermis c&p"m mijlocirea acestor copii s se vdeasc
mirenilor ceea ce sc
''(t n mnstiri
Nicolae a! Con.standnopolului la ntrebarea ce i s-a pus: In
106

caz c cineva a fost (uns ca monah mir-un loc anume i dac apoi
s-ar fi vtmat acolo sufletete i vrnd sa plece de acolo din cauza
vtmrii va f i legat de ntistttor s nu plece, acesta ce trebuie s
fac? Sa nesocoteasc vtmarea sufleteasc pe care o suport sau
s nesocoteasc legturaproestosului? , acesta a rspuns:
Trebuie nti s spun proestosidui cauza pentru care este
vtmat i dac vtmarea aceasta i pericolul sufletesc este clar,
trebuie s plece de acolo i s nu se ngrijeasc de legtura
proestosului''.
Iar sfntul Nicodim Aghioritul noteaz: Trebuie s se spun
aici c, dac proestosul nu repar scandalul i cauza vtmrii,
monahul trebuie s plece. Acesta trebuie ns s se ngrijeasc s fie
dezlegat de legtura proestosului su, dac acesta vrea s-l dezlege.
Dac acela nu vrea, trebuie s se supun arhiereului locului pentru
a f i dezlegat de acesta i nu de altul dup cum hotrte i canonul
32 apostolic, deoarece nimeni nu poate s se dezlege pe sine nsui ",
Aa cum observi mntuirea sufletului monahilor este mai
important dect ascultrile vtmtoare.
Desigur, muli accentueaz ascultarea de printele
duhovniceasc, de egumen, ns, dup sfntul Simeon Nou! Teolog,
calitiie printelui duhovnicesc - egumenului - trebuie s fie nalte,
adic s se mprteasc de harul dumnezeiesc n diferite grade pn
la vederea luminii necreate, preschimbrii sufleteti i trupeti,
curgerea lacrimilor, cunoaterea dumnezeiasc, smerenie i
discernmnt etc. i desigur printele duhovnicesc nu lucreaz
autonom i independent de episcop.
Locul episcopului n Biseric este locul celui ce pstorete i
nu al celui ce este pstorit. La punctul acesta este semnificativ
canonul al doilea al sinodului al-VIII-lea ecumenic, conform cruia:
Aezmintele monahilor au cuvnt de ascultare necondiionat i
ucenicie, iar nu de a nva i de a f i ntieztori; nici nu cer a
pstori pe alii, ci ei nii a f i pstorii. " Aceasta nseamn c
episcopul unei eparhii este pstorul adevrat al clericilor, monahilor
i laicilor.
Al treilea adevr pe care a vrea s l notez este faptul c
107

trebuie s cinsteti pe naintaii ti. att pe cei adormii ct |i pe cei


vii, ieromonahi i monahi. Cci tradiia este o via ntreag, care se
transmite din neam In neam. S nu vorbeti mpotriva naintailor tu
deoarece acetia s-au ostenit pentru a se face aceast mnstire l s
fie meninut pn astzi, attea veacuri. n special, s cinsteti pe
ieromonahul mnstirii, pe printele Rafaii. Sigur, nu am alt
lmurire de fcut, rundei tiu respectul pe care i ari printelui
Rafaii, pe care toi l cinstesc i i iubesc. D ar, n aceiai timp, s
cinsteti i munca membri t e epitropie? administrative care i-a
asumat greaua misiune de a exercita n toi aceti ani administrarea
sfintei mnstiri. i-au lcut foarte bine treaba. Cu ajutorul lor ne-arr
ngrijit s se fac asfaltarea drumului pn Ia mnstire, s se
construiasc i s se renoiasc cldirile sfintei mnstiri i desigur
arn programat i alte activiti pentru viitor. Nedrepte i
calomniatoare sunt cele pe care ie spun unii despre oamenii acetia
pe care i nconjur cu dragostea i ncrederea mea i au muncit cu
spor pentru meninerea pn astzi a sfintei mnstiri.
Ai patrulea ade vr este c va trebui s-i mani Ieti dragostea
ta pentru oamenii care vor veni la mnstire pentru a se nchina la
icoana Maicii Domnului Ampeiaiciotjssa i la sfintele moate ale
sfntului Poliearp. Astzi, oamenii care triesc n orae, cu att de
multe convenii, ntmpin multe probleme mai ales existeniale, sunt
ntr-o mare confuzie pe diferite teme i de obicei alearg la mnstiri
pentru a se odihni sufletete, s gseasc odihn, tihn mngitoare,
isihie, dragoste etc. i acestea trebuie s le ofere astzi mnstirile
ortodoxe. Oamenii in societate au multe ocazii s se recreeze i s-i
satisfac simurile, primesc multe informaii. Cnd ns vin la
mnstiri, vor s ntlneasc o autentic via bisericeasc ortodox,
nu vor s aud vorbe lumeti, ci cuvntul iui Dumnezeu. Din
nefericire ns, astzi se ntlnete tot mai mult fenomenul
seculariztii monahismului, drept pentru care la unele mnstiri
secularizate oamenii vd aceeai via pe care o ntlnesc n lume, i
chiar ntr-o form de proast imitaie. Desigur, atunci sunt foarte
dezamgii.
Prin urmare, trebuie s oferi dragoste i buntate oamenilor
108

traumatizai care vor veni la aceast mnstire binecuvntat, s-i


cluzeti cu un cuvnt bisericesc ortodox, cu respect fa de legile
bisericeti, deoarece este un lucru nfricotor ca mnstirile
ortodoxe s devin aezri lumeti ru famate i locuri de rzvrtire
mpotriva episcopului.
Iubite printe Poiicarp,
In perioada de timp de cnd eti preot i te gseti la sfnta
mnstire a Adormirii Maicii Domnului Ampelakiotissa am remarcat
calitile tale. credina n Dumnezeu i dragostea fa de Biseric.
Iubeti pe Dumnezeu din inim, cinsteti pe episcopul tu, iubeti
autentica via monahal, te remarci prin simplitatea caracterului i-i
cunoti misiunea i lucrarea ta n Biseric. La aceasta te-au ajutat
prinii ti evlavioi, printele tu duhovnicesc i ntregul mod de
via din Biseric.
Ii urez ca Dumnezeu s te binecuvinteze cu mbelugare.
Rugciunile Maicii Domnului s te acopere. Harul lui Dumnezeu
care se gsete din belug n sfintele moate ale sfntului Poiicarp s
te ntreasc n toate greutile vieii tale. i, umblnd n acest fel, s
te nvredniceti de dobndirea mnstirii din rai.
In ncheiere, a vrea s~i transmit cele spuse de egumenul
sfintei mnstiri Dohiariu de la Sfntul Munte, arhimandritul
Grigorie, cu ocazia instalrii noului egumen al sfintei mnstiri a
longobarzilor:
Vreau s iubii vechile lucruri, fraii mei, i vechiul mod de
via. Noi, monahii, vom umbla cu ndejdea mntuirii la subsuoar
i cu Everghetinosiil n mini, chiar i dac cei culi ne consider
mini ruginite. Jar rugina hun este, cci ridic fierul n organism,
foarte folositor fiind. Tradiia longokard dei nu mai este actual
este verificat i rezist timpului. Vor veni timpuri i vremuri cnd o
vor cuta din nou. Dup cum i teologia n ara noastr, care pentru
muli ani s-a orientat spre Occident, dup eliberare, i cu siguran
s-a denaturat i a mirosit
de multe ori a catolicism i a
protestantism, de ce nu i a ateism. In ultimii ani ns toi strig:
ntoarcere la tradiie, la prini, la chivotul ortodoxiei, la Sfntul
109

Mnnim, aa i monahismul din Grecia s, va ntoarce la caracterul


longohardL Tradiia acestui sfnt i venerabil loc v va ajuta s nu
aezai n mnstire nici azil de btrni, nici tabr i bucurie de
copii, pentru Tineri V va face monahi serioi ceea ce va msura
pi ezena vmmir n Biseric, i cu o mic ntmplare a mea devin
mai clar. Oin copilri* vedeam pe monahii din mnstirea
Longohardio c nu aveau nimic special ntre ei. i ziceam eu nsumi
Sunt cer (ai i ru rd ntre ei i nu se ispitesc. An trecut muli ani
ca s neleg c monahismul nu nseamn grupulee, anturaje i
plvrgeli, ci taina comuniunii, a unirii omului cu Dumnezeu, a
rugciunii permanente i a convorbirii cu El, care reuete cnd
monahul nu are mngieri omeneti i triete singur numai cu
Dumnezeu. Monahul este nesilit de cele omeneti pentru a avea
consolarea i mngierea Sfntului Duh.
Aceast tradiie, ve care o ncepei astzi s o trii i s o
continuai, v va ajuta mult s devenii pentru mireni fiine
neobinuite. Minuni ale pmntului, Adam nainte de cderea din
rai, fr femeie i copii.
iubite printe Policarp,
Aceste cuvinte sunt actuale i pentru tine. Aa s trieti
rronahismul. Ai dragostea i binecuvntarea mea.

Partea a doua
MONAHISMUL AGHIORT I SIN AIT

Introducere
Dac citim cu atenie Faptele Apostolilor , ct i Epistolele
pe care acetia le-au trimis primelor Biserici, vom constata c primii
cretini care au primit Duhul Sfnt i erau membri ai Bisericii se
comportau cum se comport monahii astzi, care triesc o via
duhovniceasc intens. ndemnurile apostolilor pentru pocin
deplin, pentru rugciune nentrerupt, pentru pzirea poruncilor lui
Hristos, pentru ateptarea celei de-a doua veniri a lui Hristos, pentru
cutarea ceteniei cereti etc., arat c viaa monahal este n
realitate o via cretin n plenitudinea ei.
n mod deosebit, aceast realitate se vede, ntre altele, n
capitolul al optulea al Epistolei ctre Romani a sfntului apostol
Pavel, care mi place foarte mult, deoarece aici se descrie toat
substana i coninutul att al vieii cretine, ct i a! vieii monahale.
n acest capitol se vorbete despre legea pcatului i legea
duhului, despre cum lucreaz n inim Duhul Sfnt i c aceast
lucrare se manifest i se exprim prin rugciunea minii n inim,
despre faptul c legea duhului desfiineaz legea crnii (trupului),
despre prefacerea zidirii prin omul duhovnicesc, despre dragostea
care nu este de natur sentimental, ci comuniunea i unitatea omului
cu Hristos, despre depirea tuturor greutilor. Cnd omul primete
pe Duhul Sfnt n inima sa, atunci are rugciunea nentrerupt a
minii n inim, care este dovada nfierii dup har, i atunci omul
triete din viaa aceasta mpria lui Dumnezeu.
Sfntul apostol Pavel scrie: ,, Cci ci sunt mnai de Duhul
lui Dumnezeu, suni fii ai lui Dumnezeu (Romani 8 , 14). nfierea
dup har este legat de rugciunea minii n inim fiindc, dup cum
spune sfntul apostol Pavel: Ai primit duhul nfierii, prin care
strigm: Avva! Printe! Duhul nsui mrturisete mpreun cu
duhul nostru c suntem fii ai lui Dumnezeu" {Romani 8 , 15-16). n
aceast stare, Duhul Sfnt se roag n inima omului: Cci noi nu
tim cum trebuie s ne rugm, ci nsui Duhul mijlocete pentru noi
cu suspine negrite (Romani 8, 26).
113

Cel ce are pe Duhul Sfnt nuntrul su rugndu-se cu mintea


m mima, a p r i^ darul nfierii. Aceasta are multe consecine n viaa
acelui om. Mai nti se desfiineaz n el legea trupului (a crnii) i a
pcatului. Ap0j umu} ce! nfiat de Dumnezeu depete toate
neputinele firii fiindc: Duhul vine n ajutor slbiciunilor noastre
(Romani 8 , 26), Chiar aceast renatere duhovniceasc are urmri n
firea zidit, cfcv j n nsui trupul omului (Romani 8 , 19-23). Este
firesc ca dupt aceast renatere, omul duhului s aib o legtur
strns cu Hristos, s iubeasc pe Hristos i, desigur, aceast dragoste
nu este sentimental, ci prin excelen teologic, de unde nimeni i
nimic nu poate s-1 despart, nici necazul, nici strmtorarea, nici
prigoana, mei foametea, nici lipsa de mbrcminte, nici primejdia,
nici sabia, nici moartea, nici viaa, nici ngerii, nici nceptoriile, nici
puterile, nici evenimentele prezente, nici cele viitoare, nici vreo
mlrrne, mei adncul, nici o alt fptur, dar n toate acestea
sumem mai m-Uh (ecc'.i biruitori prin Acela care ne-a iubit pe n o i
(Romuri 8 , .>^.3 9 ^ Sfntul apostol Pavel este sigur c acela care are
pe Duhul .Stint n el, cu toate aceste manifestri i urmri pe care
le-am \zui r*)aj 3US | jne
| fristos i este mdular al slvitului Su
frup. AStfei ij eite, mdularul Su, dup cuvntul: Cine nu are
Duhul tui
acesta nu este al Lui (Romani 8 , 9); un astfel de
mdular ai 1*^ Hristos triete slava fiilor iui Dumnezeu
(Romani 2 1
Aceasta scu.u analiz a capitolului a! optulea din ,,Epistola
ctre komani' a gfantului apostol Pavel arat care este esena vieii
cretine bisericeti, cine este mdular viu al Bisericii, care n acelai
timp este i ttiaduiar al Trupului lui Hristos. Aa triau cretinii
vremurilor apost0 lice, dar i ai vremurilor de prigoan. Toi, chiar i
cei cstorii, triau n aceste condiii i, desigur, cnd cineva se
ndeprta de a c e st n>ve duhovnicesc de via, intra ntr-un proces de
pocin pentr^ a se rentoarce la aceeai stare. Acest element este
evident n m u )te locuri din epistolele sfinilor apostoli. Tot acest
coninut .J vierii bisericeti este baza vieii i petrecerii monahale.
ir? penc>a<j a prigoanelor, n special cnd au ncetat acestea,
aupa cum cl3r>oatem din istoria bisericeasc, i a nceput s ptrund

&, )

114

n viaa bisericeasc secularizarea i, astfel, cretinii s denatureze


esena i coninutul vieii duhovniceti, s-a constatat o micare a
anahoretismuhji, adic unii cretini plecau din societate pentru a
mplini ndeajuns i n mod desvrit poruncile lui Hristos. In
continuare, prinii Bisericii pe toi aceti anahorei i-au organizat n
centre monahale, n chinovii ca s practice mai bine viaa
duhovniceasc i s evite abaterile.
Prin urmare, monahismul care s-a dezvoltat mai ales n
secolul al IV-Jea a fost consecina pe de o parte a dragostei fa de
Dumnezeu, iar pe de alta a secularizrii m em brilor Bisericii, t a avut
ca scop trirea vieii i mrturiei apostolice. S-a pus ns sub
stpnirea duhovniceasc a episcopilor, astfel nct monahismul s
slujeasc n Biseric i s nu fie autonom, desprit de aceasta,
deoarece orice harism cnd devine autonom fa de Biseric
lucreaz demonic, cu toat semnificaia cuvntului.
Este caracteristic cuvntul sfntului Pahomie c n Egipt erau
atunci trei cpetenii ale lui Dumnezeu, pentru folosul celor ce
neleg, adic episcopul Atanasie atletul lui Hristos, n ce privete
credina pn Ia moarte , avva Antonie model desvrii al vieii
anahoretice i chinovia, care este tip al tuturor celor ce vor s
strng sufletele aproape de Dumnezeu, venind n ajutorul lor pn
cnd s-ar desvri". Se vede aici legtura strns ntre episcopi,
viaa anahoretic i viaa chinovial.
Cu scurgerea timpului s-au ntemeiat multe centre monahale,
ca cele din Egipt, Nitria, Palestina, Sinai, Siria, Asia Mic, Pont,
Capadocia, Tracia, Patmos, Creta, Sfntul Munte, Roma, rile din
nordul Greciei (Serbia, Bulgaria, Romnia, Rusia i altele). Monahii
care triau n aceste centre monahale se luptau s pzeasc poruncile
lui Hristos n viaa lor zilnic i s triasc o via apostolic, dup
cum se pstreaz n epistolele sfntului apostol Pavel i n ntreaga
tradiie a Bisericii.
Dou din aceste centre, n care s-au dezvoltat i trit viaa
evanghelic i rugciunea nentrerupt a minii n inim i tradiia
isihast, sunt Sfntul Munte Athos i Muntele Sinai, dou regiuni
binecuvntate, n care s-au ngropat trupurile sfinilor care au trit

nc din viaa aceasta mpria iui Dumnezeu, adic vederea


Luminii necreate.
n continuare voi prezenta dou capitole. Unul are titlul
Monahismul aghiorit, i n acesta sunt cuprinse texte pe care
le-am scris cu diferite ocazii pentru Sfntul Munte i prinii care se
nevoiesc acolo i, de asemenea, omilii pe care le-am inut la diferite
praznice la care am fost invitat s particip.
Cellalt capitol are titlul Isihasmul sinait i a fost publicat
mai demult, dar am considerat necesar, n mod excepional, s se
transcrie i aici, ca s completeze cumva acest subiect serios i s se
constate c viaa monahal, ca via evanghelic i ca viaa Duhului,
poate s se triasc n toate regiunile pmntului, tocmai pentru c
Duhul sufl unde vrea (loan 3, 8 ), fiind de ajuns s existe om care
s aud i s simt puterea iubitoare i simitoare a Lui.
A. Monahismul aghiorit
1 Taina Nsctoarei de Dumnezeu i taina Athosului
Iubesc S ian tul Munte, pe care l consider ca locul unde se
triete taina elenismului ortodox i pot s spun foarte simplu i s
mrturisesc c am simit ocrotirea sa clduroas i afeciunea sa
mngietoare.
Cercetnd cauza acestei legturi profunde simt c aceasta se
datoreaz cutrilor mele nelinitite din adolescen despre teologia
vie, care circul dincolo de raionalism i moralism n mnstiri,
chilii, colibe ale Sfntului Munte. Chiar se datoreaz dragostei mele
pentru sfinii aghiorii, ca sfntul Grigorie Palama i sfntul Nicodim,
care m-au influenat adnc. De asemenea, se datoreaz faptului c
toii prinii mei duhovniceti s-au legat de Sfntul Munte i l-au iubit
ca pururea-pomenitul Calinic, mitropolit de Edessa, Pella i Almopia,
pururea-pomenitul arhimandrit Spiridon Xenos neoschitiotul,
fericitul stare arhimandritul Sofronie Saharov, dar i ali muli
monahi contemporani care au determinat profund viaa mea.
Dincolo de toate acestea iubesc Sfntul Munte mai ales
116

pentru c este Grdina Maicii Domnului, cea care este bucuria


tuturor, ocrotitoarea cretinilor, rugtoare cald i zid
nebiruit, izvorul milei i lumii scpare. Cum s nu iubeti Sfntul
Munte, cnd j-a iubit i-! iubete Maica Domnului? i, desigur, iubim
pe Maica Domnului ca s dobndim i iubirea Fiului ei sau iubim pe
Maica Domnului tocmai pentru c iubim pe Fiul ei i pe Dumnezeul
nostru.
Exist o strns i coerent legtur ntre Sfntul Munte i
Nsctoarea de Dumnezeu. A vrea n continuare foarte pe scurt s
prezint punctele care arat aceast legtur strns.
a. Prezena vie a Maicii Domnului
La Sfntul Munte, care este interzis femeilor, stpnete n
mod real Nsctoarea de Dumnezeu. Poate c femeile n-ar trebui s
se plng c nu pot s viziteze Sfntul Munte, deoarece acolo se
cinstete cu adevrat Nsctoarea de Dumnezeu, care este modelul
desvrit al fiecrei femei i al fiecrui om. In nici o alt parte a
lumii nu se cinstete i nu se consum atta tmie a dragostei i
tandreei pentru o femeie ndumnezeit ca la Sfntul Munte. i,
desigur, deoarece Maica Domnului rspunde cu dragostea sa celor
care o iubesc, de aceea n nici un alt loc nu ntlnete nimeni att de
mult dragoste i tandree a Preasfintei Fecioare pe ct ntlnete la
Sfntul Munte. Prinii aghiorii, prin dragostea lor fa de Preasfnta
Fecioar Maria, dovedesc depirea deosebirilor dintre partea
brbteasc i partea femeiasc, rai i lume, cer i pmnt, cele
inteligibile i cele sensibile. Dragostea aghioriilor pentru Preacurata
Fecioar Maria arat relaiile dintre oameni n veacul viitor, cnd
trupurile vor deveni duhovniceti i oamenii vor petrece ca ngerii.
Este vorba despre o vieuire i ateptare eshatologic. Pentru aceasta
i femeile evlavioase de multe ori zic: Bine c Sfntul Munte este
interzis pentru femei, deoarece n felul acesta exist singurul loc
unde se cinstete femeia ca persoan, dup chipul i asemnarea lui
117

Dumnezeu, n persoana Nscotna: ei de Dumnezeu".


In orice parte a Sfnuiui Mume, Preasfnta Fecioar Maria
i face simit prezena ei. Simim mngierea ei blnd, dragostea
i afeciunea ei, mireasma i tandreea ei matern. Mai ales aceasta o
simt Prinii aghiorii, care rmn sentinele veghetoare ai grdinii ei.
Intr-un calendar al sfintei mnstiri Xiropotamu din anul
1985 sunt prezentate multe icoane ale Maicii Domnului, mpodobite
cu cele mai speciale atribute, care sunt legate de mijlocirile minunate
corespunztoare. La sfnta mnstire Marea Lavr exist icoanele
KukuseUssa, O i k o n o m i s s a La sfnta mnstire Vatoped
Ktitorissa sau .. Vimatarissa, ,,Paramythia", Esfagmeni,
,, Elaiovrytissa", Pyrovolitheisa
La sfnta mnstire Iviron
Portaitissa
La sfnta mnstire Hiiandar
Triherousa ,
Galaklotrofousa. La sfnt i mnstire Donisiu Panaghia ton
Hairetismon, Myrovhiissa. La sfnta mnstire Cutiumu
Fovera Prostasia. La sfnta mnstire Pantocrator Gherontissa.
La sfnta mnstire Zografu .,Proanaggellomeni' sau tou
Akathi.stou
Epakouousa , La sfnta mnstire Dohiariu
Gorgoepikoos. La sfnta mnstire Filotheu Glykofilousa. La
sfnta mnstire a Sfntului Pave Myrovlytissa. La sfnta
mnstire Xenofont , Odighitria
La sfnta mnstire Grigoriu
Palaiologina La stna mnstire C onstam onituAntifonitria
Dincolo de aceste icoane principale ale Preasfntei Fecioare
Maria, exist i altele care, i acestea, sunt legate de mijlociri
minunate i de dragostea prinilor, precum Antifonitria'
(Vatoped), Paideusasa ton Ekklisiarhin' (Ililandar), tou Alexiou
Komninou (Cutiumu), Gherontissa (Filotheu), Kathreptis
(Sfntul Pave), Galaktolrofousa (Grigoriu), tou Arsana
(Esflgmenu). Odighitria (Constamonitu),A heiropoiitos (Schitul
romnesc Prodromu). Chiar i numai niruirea acestor atribute ale
Nsctoarei de Dumnezeu, cum se vede la icoanele respective, arat
legtura strns a Preasfntei Fecioare Maria cu Sfntul Munte.
118

b. Fgduina Maicii Domiiului


Dragostea sfinilor prini pentru Stntul Munte nu este >.vc
origine omeneasc i psihologica, ci descoperirea Nscato;.-> ae
Dumnezeu nsei, cci ea a fgduit c va ocroti Sfntui Munte i n
special pc cei care vor rmne n acesta i vor chema Haitii Fitilul
su. Aceast promisiune a fost dat cuviosului Petru, primului
vieuitor al Sfntului Munte, dup cum spune sfntul Grigorie
Palama. Faptul c descoperirea Preasfintei Fecioare Mria s-a fcut
unui om sfnt i se pstreaz la un nvare printe al Bisericii, sfntul
Grigorie Palama, arat certitudinea descoperim.
Maica Domnului a zis cuviosului Petru Athonitu:
Exist in pmntul Europei un m unte foarte frumos i foarte
mare, care este ntors spre sud i intr mult m mare; eu, aadar,
alegnd acest munte din iot pmntul, am hotrt s-t dau
monahilor ca un loc potrivit; pentru acea?ta chiar l am afierosit^ mie
nsmi ca pe o locuin special i dc acum se va num; sfnt, ii voi
apra n toat viata lor pe cei care n acest munte i duc lupta
mpotriva dumanului comun al oam enilor i voi f i totdeauna cu ei
lupttoare nebiruit, ndrumtoare a ceea ce trebuie s fac cine va,
tlmaci a ceea ce nu trebuie s fac cineva, ocrotitoare,
tmduitoare, doic pentru hrana i tmduirea pe care o vrea
cineva, ceea ce este necesar pentru trup
tne n fru i-! folosete,
i tot ceea ce trezete i ntrete Duhul i nu-'l lasa s cad de. la
bine; i voi susine desigur la Fiul i Dumnezeul meu pe toi cei care
se va ntmpla s termine bine via de aici, ca s le dea iertare
desvrit pcatelor lor. "
Dac studiem sinaxarele i nvturile prinilor aghiorii i
ntlnim aghiorii contemporani, voi au /i tnuite povestiri despre
apariiile i ocrotirea Nsctoarei de Dumnezeu. A vrea s
menionez aici ctev a din cuvintele cuviosului Siluan Athonitu, care
a murit la Sfntul Munte n ! 938. Scrie cuviosul Siluan:
dnd eram tnr frate sub ascultare, m rugam odat
naintea icoanei Maicii Domnului i a intrat n inima mea atunci
rugciunea ui lsus i a ncepui singw' s se rosteasc acolo.
119

Altdat am auzit n Biseric citirea profeiei lui Isaia i


cuvintele: Splai-v i v vei curai (Isaia 1, 16) i m-am gndii:
Nu cumva Maica Domnului a pctuit vreodat, fie i cu gndul?
i o, minune! In inima mea o voce unit cu rugciunea a rostit ritos:
Nsctoarea de Dumnezeu niciodat nu a pctuit, nici chiar cu
gndul. Aa Duhul Sfnt a mrturisit n inima mea despre curia
sa. Nu mint, spun adevrul naintea lui Dumnezeu c o cunosc
duhovnicete pe Fecioara Curata. Nu am vzut-o, dar Duhul Sfnt
mi-a dat s-o cunosc pe aceasta i dragostea ei pentru noi. Fr
milostivirea ei, sufletul meu s-ar f i pierdut de mult timp. Aceea ns a
binevoit s m viziteze i s m povuiasc s nu pctuiesc Mi-a
zis: Nu-mi place s vd faptele tale. Cuvintele ei erau
mulumitoare, linititoare cu blndee i au emoionat sufletul meu.
Au trecut peste patruzeci de ani, dar sufletul meu un poate s uite
acel glas dulce i nu tiu cum s mulumesc bunei i milostivei Maici
a lui Dumnezeu.
Cu adevrat aceasta este ajutorul nostru naintea iui
Dumnezeu i numai numele ei bucur sufletul. Dar i ntreg cerul i
toi pmntul se bucur de dragostea ei.
Vrednic de minune i lucru mai presus de neles. Triete n
ceruri i vede necontenit slava lui Dumnezeu, dar nu ne uit nici pe
noi cei sraci i mbrieaz cu milostivirea sa tot pmntul i toate
popoarele.
i pe aceast curat Maic a Sa, Domnul ne-a dat-o nou.
Aceasta este bucuria i ndejdea noastr. Aceasta este Maica
noastr duhovniceasc i se afl lng noi dup fire, ca un om i
fiecare suflet cretin este atras de dragoste pentru ea.
Citind asemenea experiene duhovniceti, distingem clar c
nu exist un mai mare imn de laud ctre femeia ndumnezeit, care
se aduce de ctre dumnezeiescs.il printe, i astfel, prin acest mod,
este fericit i cinstit statutul de inaccesibilitate a femeilor n Sfntul
Munte, unde se manifest asemene, personaliti, dar se i depete
duhovnicete acest stal Sfntului Munte, fiindc este ara
sfinilor unde nu exiti osebire a neamurilor.

120

c. Taina ehenozei i nduninezeirii


Legtura dintre Nsctoarea de Dumnezeu i Sfntul k'unV
se mic spre legtura dintre Nsctoarea de Dumnezeu i
aghiorii. Aadar, se depete locul i intram n modul de viaa care
este insuflat de veacuri. Este vorba despre taina ehenozei i a
ndumnezeirii Nu ne referim Ia dou taine, ci Ia una singur cu dou
nfiri, deoarece indumnezeireu omului se triete dup gradul
ehenozei sale.
Nsctoarea de Dumnezeu a trit n viaa sa taina,ehenozei
att prin petrecerea ei din Sfnta Sfintelor n isihie i rugciune, ct s;
dup aceea, cnd s-a unit prii' ntrupare cu Cuvntul iui Dumnezeu,
prin smerenia ei dup zmislire, prin tcerea ei dup Naterea lui
Hristos, prin purtarea propriei sale cruci pe toat durata vieii iul
Hristos, care a atins punctul culminant pe Golgota, dar i prin
neasemnata smerenie, isihie i tcere dup nvierea i nlarea lui
Hristos i venirea. Mngietorului. A rma,; in centrul Bisericii n
tcere desvrit. Chenoza i ndumnezeirea sa se coordonau prin
cheneza Fiului i Cuvntului lui Dumnezeu, de aceea s-a dovedit
,, hotar ntre firea zidit i nezidit , dup sfntul Grigorie Paiama.
ntr-adevr. se poate susine c S Intui Munte este, prin
analogie, locu! i tipul Nsctoarei de Dumnezeu. Dup cum aceea a
rmas 12 ani n Sinta Sfintelor, unde a trit sfnta isihie i a ajuns Ia
ndumnezeire, dup analiza pe care o face sfnul Grigorie Paiama n
omilia sa la Intrarea n Biseric a Maicii Domnului aa i monahii
atonii triesc sfnta isihie a minii la chiliile lor, dar fcnd ntreg
Sfntul Munte o mare chilie cereascl astfel triesc experiene de
Dumnezeu vztoare. Dup cum M a'ca Domnului a purtat n
pntecele i n braele ci pe Hristos. aa i Sfntul Munte, grdina
Maicii Domnului, poart n mruntaiele sale pe dumnezeii dup har
cei care au n inima lor pe Hristos, fiindc sunt maici ale lui Hristos,
dup cuvntul sfntului Maxim Mrturisitorul: Cuvntul lui
Dumnezeu S-a nscut o singur dat dup 'rup, vrnd a se nate
totdeauna dup duh prin iubire de oameni ceia*- ce vor, i se face
prunc pe sine n aceia care practic virtuile .
121

La Sfntul
Munte sunt monahi care triesc n
mod
corespunztor chenoza lui Hristos prin pocin, ascultare,
priveghere, ascez. Astfel. nelegem c suni repetate i trite
duhovnicete toate evenimentele dumnezeietii iconomii, fiindc ii
zmislesc pe Hristos n inim i nasc duhovnicete. Prin chenoz
ajung la ndumnezeiie i. pe ct de adnc este chenoza, pe atx de
mare este nlimea ndumnezeira.
Sunt unii mireni care nu pot s neleag valoarea i slava
Sfntului Munte. Aceasta se ntmpl deoarece ei nu dispun de
simuri duhovniceti penuu a reiege strigtul puternic n tcerea
isihiei. Sfntul Munte are o mare slav i ce: ce nu dispun de o
vedere ptrunztoare sunt orbi pentru slav i strlucire nalt.
Nu este uor penau cineva s vorbeasc despre taina
Nsctoarei de Dumnezeu, wci s analizeze slava Bisericii i a
Sfntului Munte. Sunt valabile i aici expresiile liturgice: cei
chemai ieii...ca nimeni din cei chemai s nu rmn, cei
credincioi iar i iar ev pace Domnului s ne rugm .
S se dea la o parte din locul tainic catehuraenii, n timp ce
credincioii s se apropie de Muntele Nsctoarei de Dumnezeu i de
Muntele Sfnt a! Athosului pentru a se ruga n pace i atunci vor
vedea mrirea i slava Ini Dumnezeu.
2. Sfntul M unte i semnificaia sa
Este o mare binecuvntare faptul c n statul grec exist
Sfntul Munte, cel care exprimi duhul ecumenic al elenismului i al
ortodoxiei, fiindc aici triesc monahi ortodoci de toate
naionalitile ntr-o coexisten armonioas. Multe se pot scrie
artnd valoarea Sfntului Munte. Ins, n aceast not vom accentua
foarte pe scurt numai cteva puncte.
nti, Sfntul Munte are mare valoare pentru c pstreaz un
umanism autentic, deoarece aici a i kcuit i locuiesc monahi care au
ajuns la scopul pentru case a fost creat omul, adic au ajuns la
ndumnezeire. Aceast f-' xanin c au vzut lumina necreat i au
avut parte de ;np<u lui Dumnezeu. Am cunoscut astfel de
122

monahi, care arat cine este omul natural cel plsmuit de Dumnezeu
i de ce Dumnezeu a creat pe om. Cretinismul adevrat este
participare la mpria lui Dumnezeu i nu pur i simplu o religie.
Pentru aceasta n dumnezeiasca liturghie zicem: Binecuvntat este
mpria Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh i nu binecuvntat
este religia. A transforma cretinismul n religie este cea mai mare
problem a epocii noastre.
Apoi, la Sfntul Munte se pstreaz calea pe care a
descoperit-o Cuvntul cel fr de trup n Vechiul Testament i
Cuvntul cel ntrupat n Noul Testament i a fost trit de ctre
profei, apostoli i toi sfinii. Pe aceast cale omul ajunge de la chin
ia asemnare. Toate tiinele au o metodologie special pentru ca s
reueasc s-i ating scopul propus. Acelai lucru se ntmpl i cu
cretinismul. Exist o metod care l conduce pe om ca s intre n
mpria lui Dumnezeu, Cnd cretinismul prsete aceast
metod, atunci pierde fiina sa, se vlguiete, se secularizeaz i nu
ajut in mod eficient pe om. Cnd vorbir despre metod nelegem
pocina, smerenia, ascultarea, osndirea de sine etc, prin care inima
se curcte i mintea se lumineaz.
La Sfntul Munte nc se mai pstreaz i astzi o culturii
special care se numete Grecitate (elenismul ortodox) care s-a
impus n vechime n statul romeic cretin (Bizan). Dac ne gndim
la Sfntul Munte simim c intrm ntr-alt loc i timp i nelegem n
fapt valoarea numitului Bizan. Organizarea vieii zilnice,
administrarea mnstirilor i a Sfntului Munte, dragostea :
comuniunea monahilor ntre ei dezvluie un alt mod de via, care
difer de modul individualist al vieii contemporane, cel care a fost
influenat de aa-numita cultur apusean. n sfrit, la Sfntul Munte
se pstreaz i ecumenicitatea adevrat care se ntemeiaz pe
depirea naionalismului. Acolo gseti monahi din toate prile
lumii pe care i unete Biserica Ortodox, aceeai teologie i aceeai
metod de tmduire.
Muli vorbesc astzi despre ortodoxie care difer de alte
confesiuni, despre tradiia greco-ortodox care se deosebete de
tradiia occidental i oriental. ns trebuie s viziteze Sfntul
123

Munte ca s o vad n realitate. i nchei aceste scurte gnduri cu


revenirea ia poziia de ncepui c este binecuvntarea lui Dumnezeu
pe care o avem att de aproape, un autentic crmpei de via i de
tradiie care arat cum poate s se organizeze societatea nostra i cum
poate s se mntuiasc omul.
3, Kapodisma sau Sfntul Munte

Ziarul acesta nu are un caracter politic, ci pur i simplu


comenteaz diferite chestiuni actuale din perspectiv bisericeasc. De
altfel, aa se justific i titlul lui Jrtermediere Bisericeasc'. n
cadrul acesta trebuie s vedem i pe ceie ce urmeaz.
Sub pretextul unui proiect Kapodi,siria, se scriu, diferite
articole dintre care unele susin adeziunea iar altele exprim diferite
problematizri in legtur cu acest plan. I a sfrit am citit o opinie a
lui Perieiis Korovcsi in presa liber, la care trebuie s fim foarte
ateni, i care scrie:
,, Nu exist nici o ndoial c eparhia se distruge. Satele se
pvsiesc i sunt pustiite. Chiar i n regiuni care n timpul verii sunt
pline de via, fie i turistic, iarna simt orae-fantom. Umbli i
toate sunt nchise, zici c a czut ciuma Ceva trebuie s se fac,
deci. i planul Kapodistria " se prezint ca o salvare. Dac se vor
uni diferite comune srace, var putea s atrag fondurile
programelor europene i s devin opere de infrastructur. Oare
ceea ce a format tradiia, istoria, legendele, cstrele i mnstirile
care au nume, sufei i osemintele bunicilor trebuie s se tearg de
pe hart deaorece nu absorb fonduri? De ce s se ntmple aceasta?
Specialiti care s atrag fonduri exist. "
Din nefericire trim ntr-o epoc n care stpnete mult
elementul material fiindc toate sunt determinate de valorile
economice i de utilitarism. Ceea ce este necesar i folositor are
valoare, n timp ce ceea ce nu este necesar i nici folositor nu are
valoare. Prin urmare, predomin concepia c trebuie s le facem pe
toate ca s atragem capitalul, deoarece ceea ce nu atrage capitaluri
este condamnat s dispar. Din aceast perspectiv, nu poate s
124

ncap ceea ce are iegtur cu tradiia, cu motenirea i nu atrage


atenia oamenilor.
Desigur, exist i excepii strlucite, pe care le ntlneti n
partea muntoas a regiunii Nafpaktos. Sunt sate prsite, dar vezi n
ele grija locuitorilor care triesc n toate colurile pmntului, cei
care sc ngrijesc de biserici, de casele printeti, de cimitire, de piee,
mi spunea cineva: Fac tot ce pot pentru sufletul prinilor m ei.
Textul comentatorului de mai sus are i un alt paragraf
valoros: Dac pe guvern l-ar interesa propria administrare, ar
trebui s ia ca baz de discuie Sfntul Mimte. Este o comunitate
democratic, singura care ne-a mai rmas.
Exist studii valoroase care dezvolt feiu' -am lucreaz
Sfntul Munte, unde se vede nu att un mod democratic de
administraie, ci ierarhic. Fiecare monah lucreaz corespunztor cu
darul pe care i are. n sistemul democratic al administrrii Sfntului
Murite se unete armonios omul cultivat cu sistemul de organizare.
Nici sistemul nu epuizeaz persoana, nici fiecare om nu tulbur sau
desfiineaz sistemul.
Este o cinste c avem un aa centru important n ara noastr,
care este expresia numitului Bizan, adic a elenismului ortodox,
suficient s-l cunoatem n profunzime. Astfel, modul de
administrare i de organizare comunitar a Sfntului Munte trebuie
s devin model pentru organizarea societii noastre. Deoarece, n
realitate, Sfntul Munte este singura comunitate democratic rmas.
A.

4. nchintori smerii ai Sfanului Munte


nc din anii studeniei vizitam ca pelerin smerit Sfntul
Munte i primeam binecuvntrile monahilor sfini. Mai trziu, ca
monah i cleric, am trit perioade de timp mai mari sau mai mici la
sfintele mnstiri i schituri din Sfntul Munte. n special, locurile
mele ndrgite erau sfintele mnstiri Dionisiu, Grigoriu,
Stavronichita, Schitul cel Nou i locurile pustniceti din Sfntul
Munte. n locurile " acestea am trit, pe ct xni-a fost cu putin,
ceea ce se cheam viaa monahal isihast. De asemenea, am
125

constas ?i dm experien diferena dintre monahismul chinovia! i cel


: eldtna -eremitic.
Cnd am ajuns episcop, m-a nvrednicit Dumnezeu s iau
parte la privegheri de la diferite mnstiri. Am fost invitat la sfnta
ninstire Grigoriu la o ssfd de priveghere .i 10 noiembrie/29
cetornhnl 2Cf<X>, la srbtoarea sfintei Anastasia Romana. Aceast
stan mnstire este legat de viaa mea pentru multe motive. nti,
deoarece egumenul .viintei mnsfirii, arhimandritul Gheorghe, este
un vechi cunoscut ai mea. Al doilea motiv, deoarece vizitam regulat
sinia mnstire n special cu pururea - pomenitul printe
duhovnicesc Cihk. mitropolit de Edessa, Pella i Almopia. Al
treilea motiv, deoarece n aceast sfnt mnstire triau ca monahi
doi fii duhovniceti ai mei. A) patrulea motiv, deoarece egumenul
mnstirii a sc.if prologul primei mele cri cu titlul O noapte n
austia Sfntului Munte ,
fn continuare, *roi -expune alocuiunea egumenului i
rspunsul meu cu ocazia primei mele vizite ca episcop ia aceast
fant mnstire.
a. Alocuiunea egiimemitui
nalt Preasfinite Stpne,
Cu deosebitei bucurie v-am primit astzi n sfnta noastr
mnstire ca s v alturai nou la praznicul sfintei cuvioase
mucsniie fee ioara A nastasia Romana,
fn stimata voastr persoan cinstim pe arhiereul lui
Dumnezeu, pe cel ce poart plintatea preoiei, a celui dinti i
Marelui Arhiereu l Bisericii, a Domnului Nostru lisus Hristos.
Cinstim ns i pe episcopul Bisericii cel ales, evlavios i
iubitor de monahi. Ne ntlnim, aa cum va amintii, de muli ani.
datorit dragostei i aprecierii ndelungate n Domnul. Cunoatem
dragostea voastr de la vrsta tinereii pentru Biseric, zelul i
devotamentul pentru lucrarea acesteia.
Respectul i cinstea cu care nconjurai ntotdeauna
monahismul sunt cunoscute tuturor din opera literar i din legtura
126

strns, personal cu prini sfini ai Sfntului Munte i din alt


par/e, dar i din vieuirea voastr care urmeaz canonul vieii
monahale. Sub mantia arhiereasc ascundei pe monahul iubitor de
Dumnezeu,
Cartea voastr O noapte n pustia Sfntului Munte , care a
cunoscut mai multe ediii i ajut pn astzi multe suflete s caute
i s guste nectarul cel dulce al sfintei viei isihaste dup Dumnezeu,
este numai un exemplu al dragostei pe care o avei pentru viaa
monahal i pentru monahi. De cnd harul Preasfntului Duh v-a
consacrat in treapta cea mai mare a arhieriei, iar Biserica v-a
ridicat pe scaunul cel nalt de episcop ca s pstorii poporul lui
Dumnezeu, nu ai ncetat s privegheai i s precupeii nici un efort
pentru poruncile Domnului Atotiitorul i pentru drepturile sfintei
noastre Biserici.
Prin nelepciunea mpodobit de profunzime teologic i
discernmnt pastoral v luptai pentru marile probleme care
preocup Biserica. Mandatul vostru ia preedinia Eptropiei
Bisericii Greciei, pentru problema crilor de identitate este plin de
roade bune. Referatele tiinifice ale nalt Preasfiniei voastre ctre
cinstita ierarhie a Bisericii corespund cerinelor vremii, exprim
voina lui Dumnezeu pentru situaia prezent t ofer odihn
pliromei evlavioase a Bisericii.
Ne bucurm n special pentru c ai localizat punctele vitale
ale problemei aprute i pentru c suntei sensibil la eventualele
sensuri noi ale acesteia, comunicarea nalt Preasfiniei noastre ctre
ierarhie din octombrie anul trecut, fiind adnc-eugettoare. Credem
mpreun cu nalt Prsfinia voastr c problema propriu-zis este
ncercarea ntreprins pentru a dcua i a nu tiu cta oar de
subminare a tradiiei ortodoxe a poporului nostru. n numele, ure
aa-zise actualizri. In mod nimerit aii semmda in referatul despre
care am amintii c adunrile poptdare uecerte i panice din
Tesalonic i Atena, prin care poporul credincios -a exprimat n
mod hotrt credincioia sa fa de tradiia Bisericii i a neamului,
constituie manifestri bisericeti consecvente, cu efect pentru istoria
i identitatea neamului nostru.
127

Referirea argumentat a nalt Preasfiniei voastre la noua


ordine mondial i la modul lipsit de libertate al impunerii ei, la
Noua Er (New Age) i la sincretismul ei, la diferenierea radicala a
acestora de tradiia ortodox i la apariia puternic a acestei noi
mentaliti n ara noastr, demonstreaz c ardei ca o tor pe
meterezele duhovniceti i ascultai cu atenie nelinitile poporului
credincios.
Pregtirea sistematic a ntregii aciuni pentru strngerea de
semnturi constituie opera epitropiei sinodale de sub preedenia
voastr. Vfelicitm evlavios i v mulumim.
Luptai mpreun cu cinstita ierarhie a Bisericii Greciei i cu
Preafericitul preedinte al acesteia, Arhiepiscopul Atenei i al
ntregii Grecii, Hristodoulos ca s ntmpinai ispita actual i chiar
primejdioas pentru Biseric din partea umanitilor contemporani i
aa-ziilor actualizatori ai societii ne o-greceti i ai statului. Ne
odihnim p"in atitudinea nalt Preasfiniei voastre. Ne alturm luptei
Bisericii, Ne rugm ca aceasta s fie rodnic. Poporul lui Dumnezeu
i noi smeriii m sprijinim cu ndejde pe cinstita ierarhie, pe
Preafericitul Iniistltorul acesteia i pe cinstita voastr persoan.
Dup cum aii dcclaral n amintitul referat a fost de datoria
sfiniilor arhierei s conduc lupta Bisericii n prezenta faz critic,
mulumit unitii turmei, dar i s ajute s se exprime contiina
treaz a pliromei Bisericii.
Lupta este sprijinit n continuare. Suntem mngiai de
faptul c exist episcopi ca nalt Preasfinia voastr care ndeplinesc
slujirea lor pastoral ca fiind ochi ai Bisericii.
Cinstim dincolo de toate acestea pe nalt Preasfinia voastr
i pentru contribuia voastr teologic oferit Bisericii prin scrierile
i prin participarea voastr, n general, la discuiile i cercetrile
teologice. tim c v luptai s promovai bogia teologiei patristice
ortodoxe ca Biserica s se hrneasc din aceasta i nu din
alctuirile iriteledualiste venite din strintate. La nivelul acesta v-a
condus, credem, i ucenicia pe lng preafericitul printe
duhovnicesc al vostru, care a fost sfinitul ierarh Calinic, mitropolit
de Edessa. Prin ascultarea voastr fa de acesta, inima voastr s-a
128

ncrcat nu numai cu dragoste /a dt Bisericii i de monahism, dar


i cu dor pentru teologia sfinilor prini. Deoarece numai aceast
teologie este capabil s interpreteze i sa exprime ceea ce ai vzut
n mod practic i ai prelua! de la printele vostru duhovnicesc.
ntmpinm odat cu nalt Preasfinia voastr i pe cei care
v nsoesc. V ntmpinm cu sentimente de sincer bucurie.
Credem c sfnta Anastasia Romana, al doilea ocrotitor al sfintei
noastre mnstiri dup sfntul Ierarh Nicolae, este prezent cu
gndul i ne aduce bucurie duhovniceasc.
In aceast zi, n care prznuim preasfnta pomenire a sfintei
Anastasia Romana, v dorim din inim s v nmuleasc zilele
Domnul Dumnezeu prin rugciunile ei, cu sntate permanent i v
rugm s binecuvntai aceast vie smerit a Domnului, pe care a
sdit-opreaputernica dreapta S a !
b, Rspunsu meu
Preacuvioase printe stare,
Iubii prini i frai,
Simt o bucurie si o emoie deosebit, deoarece astzi m
gsesc n mijlocul vostru. Am venit pentru prima dat oficial n
sfnta mnstire dup alegerea mea ca episcop, cu harul cu mila t
cu binecuvntarea lui Dumnezeu
Desigur, cum a spus i cuvioia voastr mai inawle, simt
legat foarte mult de sfnta voastr mnstire si cidar de voi dinunte
de a deveni amndoi clerici, din Atena Am apreciat atunci harismele
speciale i dragostea pe care ai avut-o i ai manifestat-o pentru
Biserica i tradiie ortodox. nainte de a deveni aghiorit, ai fost
aghiorit n inim, n cuget i n via.
In mod repetat am venit ia sfnta mdusn-'.; i, dup cum am
spus, aici pstrez o foarte mare parte din viaa mea cretin,
ascetic i de cleric. Aici am trit unele experiene pe care desigur
nu le pot exprima, deoarece ceea ce se pa trece n spaiul
duhovnicesc, luntric socotesc c trebuie s se pstreze tainic ntre
om i Dumnezeu. Am venit i alt dat ca episcop, dar nu oficial.
129

desigur, am trecut pe la sfnta voastr mnstire i din nou mi-ai


artat dragostea voastr i v mulumesc foarte mult.
Sunt adnc emoionat pentru c vin n aceast mnstire ca
s cinstim i s fim cinstii, n fond\ de sfnta Anastasia Romana,
care este iubit i cinstit de ctre toi prinii acestei mnstiri, dar
i de toi monahii Sfntului Munte i de nchintorii care vin ia
sfintele mnstiri i cunosc minunile sfintei, pe care le-au vzut
foarte muli monahi i oameni.
Trebuie s v mrturisesc ca un pelerin smerit, ca ultimul
dintre pelerini, c atunci cnd am pornit din Nafpaktos ca s vin aici
la mnstire, am simit c nu vin ca episcop ca s m adaug la
praznic, ci ca pelerinul cel mai mic. i o spun i o simt profund.
mi pare ru c nu sunt mai aproape de Sfntul Munte, n
Macedonia, ca s vin mai des, deoarece mitropolia mea este ntr-o
regiune diametral opus locului acestuia i mi este foarte greu s
ajung la Sfntul Munte. ndatoririle pastorale sunt foarte multe i mi
pare ru c vin att de rar.
Simt o special emoie c m gsesc printre dumneavoastr.
Consider c mnstirea aceasta, a sfntului Grigorie (Grigoriu)
reprezint o pies puternic a contiinei vigilente a Bisericii
noastre. Aici se cultiv teologia nu simplu ca scrieri i teorie, ci
teologia practic i sunt cunosctor i sigur de aceste lucruri i pot
s le susin. Sunt necesare epocii noastre astfel de locuri unde
privegheat contiina ortodox i aceasta v este de folos nti de
toate vou, preacuvioase printe stare, deoarece socotesc i sunt
convins c ai dobndit o contiin dogmatic. Nu pur i simplu
cunoatei i expunei teologia ortodox n profunzimea ei, ci avei o
contiin teologic i putei s surprindei, datorit sensibilitii
teologice i monahale, diferitele curente care vin din Orient i din
Occident, i s v mpotrivii lor cu discernmnt nelept i cu un
duh lupttor. Aa cum am constatat n repetate rnduri, mrturisii
adevrul cu dragoste i v distingei printr-o simplitate sfnt, care
este rodul i rezultatul transformrii sufletului omenesc de ctre
harul Duhului Sfnt.
ins, desigur, aceasta folosete i monahilor dumneavoastr
130

care sunt alei i au aceast sfnt dispoziie de a tri n Biserica


Ortodox, de a fi transformai de toat tradiia care exist n
Biserica Ortodox i de a o exprima pe aceasta. Acetia au chiar i
dispoziia duhului martiric. de a mrturisi luptnd pentr u Biserica i
iraditia ortodox
Cum ari spus i dumneavoastr, trim practic ntr-o epoc
critic. Se spune de obicei i s-a verificat recent n lupta pe care o
ducem pentru buletinele de identitate, care nu este doar pentru
buletine, ci pentru identitatea neamului nostru, c Biserica
traverseaz o criz de identitate
Nu consider ca este corect acest lucru. Nu Biserica
traverseaz o criz de identitate, ci cretinii, unii membri poi. s
traverseze o criz de identitate. Nu se secularizeaz Biserica, se
secularizeaz cretinii, cei care din mdulare prin har ale Bisericii
pot s devin efectiv membri bolnavi i rupi de Biseric. Aceast
secularizare nu este ceva care privete numai spaiul nostru
bisericesc, ci este o stare care se impune i n afara Greciei, este o
mentalitate a umanismului, a minimalizrii dogmei ortodoxe i
adevrului revelat ortodox. Prin urmare, nu putem s restrngem
pur i simplu o criz la un loc, nici s vorbim despre criza de
identitate a Bisericii. Consider c exist n realitate o criz de
identitate a cretinilor i a clericilor. Deoarece, recent, spuneam
cuiva, care susinea c Biserica triete o criz de identitate, c va
trebui nti s fim contieni c i noi suntem n mentalitatea aceasta.
Cci, dup sfinii prini, i aceasta este corect, dac episcopul s-a
curit de patimi i a ajuns la nivelul i harul ndumnezeird, iar noi
nu ne gsim n binecuvntarea acestei ndumnezeiri, suntem
secularizai i trim i noi o criz de identitate. Trebuie s
mrturisim credina ortodox i adevrul cuvntului revelat n stare
de smerenie, dincolo de toat pctoenia noastr.
Oricum, este clar c suntem supui la foarte multe ncercri
i simt c epoca noastr este asemntoare cu epoca dinaintea
cderii Constantinopolului. Atunci, dup cum s-a expus chiar i la
sinodul de la Ferrara-Florena, existau trei mari curente, trei mari
tendine ntre ortodoci, n special ntre clerici.
131

Un curent era exprimai de episcop, pe atunci Vissarion al


Niceei, cel care era stpnit de ansoteltsrn i eh sat mtunat dc o
foarte mare dragoste pentru papism i de Ga-zua tradiie
occidental, care a sfrit prin a prsi Biserica. Ortodox f i a
de seni cardinal
M doilea curent era. exprimai de Gheorghe Ghemhtos Plethon, adorator al antichndi, animat de platonism, de tradiia i
mer<taiuatea platonic, carp a ajuns la un punct, a spune pgnesc,
dtc a prsi n realitate Biserica Ortodoxa, aceast bogat comoar,
fi a se ntoarce spre vechea Grecie, la modul de via antic, care
tsemial este mort. deoarece prin cretinism a fost botezat toat
viaa i filosofia strveche a vechii Grecii i s-a dobndit o noua
nom, coninu! i via.
Iar al treilea careul era exprimai de sfntul Marcu
EugenicuL episcopul Efemku, iar mai trziu de ucenicul su, sfanul
Ghenadie Sckolarios.
trei curente, trei itadHii care cred c exist i n vremea
noastr.
n perioada turcocraliei. o tim foarte bine. a predominat
teologia, viaa i isihasmul sfanului Marcu Eugenicul al Ejesuhu,
el care prin extensie a fost ucenic al sfntului Grigorie P alama,
deoarece ntre cei doi s-a ridicat lo sif Vryenios. Acela a preluat
toat nvtura sfntului Grigorie Palama i, in continuare, a
predat-o sfntului Marcu Eugenicul al Ffesului. De aceea, dac
cituri textele sfntului Marcu, constatm c nu difer cu nimic de
teologia sfntului Grigorie Palama, a acestui printe aghiorii isihast
al Bisericii noastre.
In toat perioada turcocraiei a predominat aceast tradiie,
fapt pentru care s-a i salvat neamul nostru, identitatea i tradiia
noastr greco-ortodox.
Astzi, ns, revin i alte tradiii i avem i aceste trei curente
care sunt reprezentate de anumii adoratori, ai antichitii
(archaiolatres) . cei care nal cu obrznicie capul, prin ngduina
multor altor provocatori, chiar i a oamenilor politici. Mai. sunt i
acei oameni care exprim spiritul lut Vissarion, adic al

sincredznuJM i eudtrd fai de tradiia accidental, cea care este


animal ac un spif.it potrivnic tradiiei Bisericii Ortodoxe. ns
exist i spiritul faifdvi Marcu al Efesului, care exprim spiritul
sfntvhd (jrigore Pai ama, care este, socotesc, foarte puternic i,
aulei, nu *e poete vorbi c ar cafen vreo pagub neomul i Biserica
noastr, ci numai cretinii .y poporul nostru pot s sufere vreo
pierdere.
Prw urmare, trim ntr-o epoc n cart, nlr-aaevr, exist o
mare confuzie, deoarece se confunda istmmm cu cugetarea i o
observm chiar i n facultile de teologie, cnd anii cuget peste
dogmele ortodoxe i peste cuvntul revelai.
Chiar se creaz o confuzie
identificare intre viaa
ndumnezeiii '< a via religioas'i morali: s. Dup cum s-a scris, nu
suntem mpotriva vieii morale, ci mpotriva maralismuh, cei care
neglijeaz ntreaga tradiie isihasi, 57, hi aceiai timp, ceea ce
observm este c exist o confuzie i o identificare ntre eclesiolcgie
i sociologie. Se aienhficG in mod neper mir eclesiologia cu
socioiog:a. de parc 'serica nu ar avea nici un aii scop dect s
urmreasc prosperitatea material i domnia plcerii n cele de
aici i de acum, i a nu vedea pe cele de dincolo. mr-un anume fel,
observam c se denatureaz cnvcmtvi sfntului Grigorie Teologul, c
omul este ., o dau >cure 'conomisce pe cele de aici i se strmut
dincolo, iar sfritul acestei taine este semnul ndumnezeirii sale
Din nefericire se observ i aici secularizarea, deoarece nu suntem
numai iconomi. ci cheltuim toat puterea i coninutul nostru i nu
ne strmutm n alt parte prin aciunea i lucrarea lui Dumnezeu
spre ndumnezefre
Ca s nu v obosesc. ntruct socotesc c v prezint ceva
deja cunoscut, pentru c voi trii teologia n practic i n via, pur
i simplu vreau s-mi exprim din nou bucuria i emoia mea c m
aflu printre voi i s v mulumesc pentru dragostea pe care o
manifestai i fa de episcop in acest moment, dar n genere, fa de
tradiia Bisericii noastre, i pentru spiritul de lupt i cugetul
discernmntului pe care l avei, i am constatat foarte mult acest
lucru, c v luptai pentru Biserica Ortodox, dar cu discernmnt i

dragoste. n acelai timp, v implor s v rugai i pentru mine i


pentru toi episcopii s ne nflcrm, cum spuneai, i s urcm pe
metereze i s luptm pentru credina i viaa ortodox, nct
poporul nostru s rmn cu cele pe care le-a primit, cu nvtura
sfinilor prini, deoarece astfel va rezolva i vom rezolva toate
ntrebrile noastre existeniale i viaa noastr i va gsi noima.
Ndjduiesc din toata inima ca privegherea i praznicul,
pentru rugciunile Premfintei Fecioare Maria i ale sfintei mucenie
Anastasia Romana, s ne dea un duh de strpungere a inimii, de
isihasm, de rugciune, nct s putem ca, asemenea lui Moise, s-l
transmitem poporului, care s rmn n matca tradiiei noastre.
Amin.
5. Credina i dragostea, expresii ale monahismului
m artiric
Soarele urineaz zilnic acelai drum i avem posibilitatea s
vedem rsritul i apusul soarelui, dup cum scrie psalmistul:
Rsrit-a soarele i s-au adunat i-n culcuurile lor se vor culca ,
i de asemenea: soarele i-a cunoscut apusul su (Psalmul 103,
23, 20). Cu toate acestea, n fiecare zi, att rsritul, ct i apusul
soarelui, ni se par evenimente noi, tocmai pentru c omul privete
diferit lumea n fiecare zi. Trezirea omului din somn este n realitate
o mic nviere i, din aceast perspectiv, omul vede fiecare rsrit
de soare ca nou, de asemenea, somnul din timpul nopii este o mic
moarte, fapt pentru care omul vede n mod diferii apusul soarelui.
Acest lucru se ntmpl i cu fiecare pelerinaj de-ai nostru la
Sfntul Munte, aceast grdin a Maicii Domnului. Fiecare vizit o
considerm ca pe o zi nou, un nou rsrit al vieii noastre. Aici se
recapituleaz aceeai micare venic, slujbele au ritmul lor propriu,
micarea lor proprie, iar privegherea are acelai tipic, care se repet
de fiecare dat. Cu toate acestea, este att de diferit de fiecare dat
cnd venim la Sfntul Munte, iar cnd participm la o priveghere
* Omilie rostit n trapeza sfintei m nstin G rigoriu, d up privegherea srbtorii
sfintei A nastasia Rom ana (10 noiem brie/29 octom brie 2000)

134

aghiorrt avem totdeauna o experien nou, fiindc este legat de


moarte i de nviere. Cuvntul, tcerea, muzica, rugciunea, cuvntul
articulat i cel luntric din inim, comuniunea sfinilor, orezari a
duhovniceasc i absena cu trupul a sfinilor, sinaxa himerici a x a u
tuturor asceilor i pelerinilor creaz un sentiment de plenitudine.
Deoarece, viaa noastr are nevoie de plenitudinea dragostei i nu pur
i simplu de o calitate biologic i ecologic.
1. Ne-a adunat n aceast sinax sfnta Anastasia Romana,
care a ntrunit toate caracteristicile elenismului ortodox, credina,
dragostea, plenitudinea vieii. Sfnta Anastasia a rmas la mnstire
ducnd o viat ascetic. S-a ostenit in viaa de feciorie de la o vrst
fraged. Ins, viaa de feciorie i cea monahal sunt strns unite cu
mrturisirea credinei. Astfel, cuvioasa a mrturisit credina i, n
consecin, a suferit martiriul. Felurile muncilor au fost att de
nfricotoare, nct nu ar putea fi suportate de mintea omeneasc i
de trupul cel mai puternic. Au lovit-o, au aruncat-o pe crbuni
aprini, au spnzurat-o pe lemn, i au strns trupul cu chingi, i-au
sfiat trupul, i-au tiat snii, i-au smuls unghiile i, la sfrit, i-au
tiat capul.
2. Ceea ce vedem la sfnta Anastasia Romana, dar i 1a
fiecare sfnt, este legtura credinei cu dragostea, care creaz pe
omul dup Hristos, care este gata pentru via i pentru moarte,
fiindc viaa are elementele morii (prin moarte la via), dar i
moartea are elementele vieii adevrate (prin via la moarte).
Credina i dragostea au fost ludate de sfntul apostol Pavel.
Imnul credinei este expus n Epistola ctre Evrei, iar imnul
dragostei este prezentat ca un basorelief viu ilustrat n Prima
Epistol ctre Corinteni. Dou imne care sunt unite foarte strns
ntre ele.
n Epistola ctre Evrei a sfntului apostol Pavel, care
epistol este, aa cum spunea pururea-pomenitu! stare Sofronie, o
autobiografie duhovniceasc a marelui apostol i arat trecerea sa de
la Vechiul la Ne ui Testament, care s-a tcut prin descoperire
dumnezeiasc i prin trire i tainei pedagogiei lui Dumnezeu, ntre
alteie este prezentat i tama credinei. Credina nu este o acceptare
135

raional a unor adevruri, nu este o alctuire, teoretic,* raionalist?


de adevruri, ci via i comuniune a omului cu D urrne:ju. Sfinii au
trit prin credin fgduinele iui Dumnezeu, prin credin s-na
simit strini p cltori pe pmnt, prin credin au locuit
vremelnic n pmntul jopdinnw ca nir-un pmum strin, prin
credin ,, ei doresc o patrie mai buna, adic pe cea cereasc ", prin
credin au preferat ocara penrra Hrittm, prin credin c.u trit caiea
Domnului, adic au mers ia martiriu i ;ui cobort chiu i ia iad i au
trit nvierea existenei lor,
Credina, dup sfanul aposte: Pe vel, un este o acceptare
intelectualisi a unor adevwur. ci .ncred!'arca celor ndjduite,
dovedirea lucrurilor cclor <n crme {Exrei 1 i . !). Baza accstui citat
este c cele r.evzoie prin rimuri l or ir. rpune ccie ndjduite de
onuri trimese devin neredinerv, rcclitste pentru omul duhovnicesc i
toat aceast realitate se do eecfe, adie.', se adeverete. Aici este
vorba despre trirea lui Du( mezeu prin experien, crc cf.
existenial, departe de orice nclapui-e.
Muli sfini analizeaz ce este cu exactitate credina n tradiia
ortodox. M mulumesc aici s m .eter la unele citate ale sfntului
Maxim Mrturisitorul, dar i aie simitului lluiiasie. cel caro explic
nvtura sfntului Maxim,
Sfntul Maxim, dnd definiia credinei, zice:
Credina este puterea cot espumtoare sau legtura
fptuitoare a urnni desvrite, peste fire, ntre cel ce crede imediat
i Dumnezeul cel c r e z u t Este vorba despre puterea care l conduce
pe om la o legtur cu Dumnezeu, o ne este o mare putere, i aceast
legtur este unirea peste fire a celui ce crede cu Dumnezeu, cel ce
este crezut.
Sfntul Maxim, vorbind des
credina enipostatic, adic
despre credina care are ipostas ;;i r, >c;.;c produsul iluziilor minii, o
desemneaz ca un bun luntric, aadar ca pe o cunoatere
adevrat, apodictic a bunurilor nnice . i ntr-un alt loc zice;
Credina enipostazia*'>c vdit i real
Drept pentru
re dina nu este o lucrare cerebral, ci este
legat foarte sPas ac ntreaga via duitovniceasc, care formeaz
136

renaterea omuiui. Acest lucru l exprim minunat cuviosul I hal asie,


ca rezultat al propriei sale experiene duhovniceti.
Credina este legat de ntreaga via evanghelic Aee>.,;i
scrie: Celui ce posed credina i urmeaz pe rnd ace.ma. v -,* M
Dumnezeii, nfrnarea plcerilor, rbdarea durerilor, ndejdea n
Dumnezeii, neptimirea i dragostea, in alt loc subliniaz;
,.ncepidul fptuirii este credina iui Hristos; sfritul acesteia,
dragostea lui Hristos , De aceea i recomand: Vom dobndi
credin ca s venim Ia dragoste, din care se nate lumina
cunoaterii
Tocmai acest din urm motiv ne d posibilitatea s nelegem
c credina este strns unit cu dragostea. i, dup cum cunoatem,
imnul apostolic al dragoste? este prezentat n Epistola nti ctre
Corinlem a sfntului apostol Pavel. In mod semnificativ, apostolul
scrie: ...Dragostea ndelung rabd, dragostea este binevoitoare,
dragostea nu pizmviete, nu se land, mi se irujete, nu se poart cu
necuviin, nu caut ale sale. nu se aprinde de mnie, nu gndete
rul, nu se bucur de nedreptate, ci se bucur de adevr. Toate le
sufer, toate le crede, toate le ndjduiete, toate le rabd,
dragostea nu cade niciodat" (/ Cor interii, 1?, 4-7). Aici nu este
vorba despre nite virtui luntrice, ci despre virtui ca roduri ale
Duhului Sfnt. Acest lucru se ' 7ede din dou expresii i anume:
Dragostea nu caut ale sale', care arat un om renscut, care a
dobndit dragostea dezinteresat i ..Dragostea nu cade niciodat,
fiindc numai acela care ajunge la ndumnezeire este neclintit spre
ru. De altfel, dragostea este unit cu ndumnezeirea i n veacul
viitor, fiindc atunci vom vedea pe Dumnezeu fa ctre fa", i,
n timp ce acum cunoatem n parte, ,, atunci vom cunoate pe deplin
precum am fo st cunoscut i eu (I Ctmniem, 13, 12-13).
Toi prinii Bisericii, avnd aceeai predanie, au trit n
aceiai fel i au tcut viabd dragostea. M voi mulumi s fac
referin numai la doi sfini:
Sfntul isaac irul scrie- Cel cc gsete dragostea, mnnc
pe Hristos n fiecare ti i ceas i nemuritor se face prin
aceasta...Acesta este vinul ce veselete inima omului. Fericit cel ce
137

bea din vinul acesta- Din acesta au but desfrnaii, i s-au ruinat;
i pctoii, i au uitat cile smintelilor; i beivii, i au devenit
postitori; i bogaii, i au dorit srcia; i sracii, i s-au mbogit
cu ndejdea; i bolnavii, i au devenit sntoi; i cei nepricepui, i
s-au nelepii. In alta parte scrie c de aceast dragoste s-au mbtat
apostolii i au mers n toat lumea, martirii i i-au vrsat sngele i
asceii care se nevoiesc toat viaa lor. Aici este vorba despre o beie
duhovniceasc, o beie cumptat.
Iar sfntul oan Sinaitul scrie despre dragoste: Dragostea,
dup calitate, e asemnarea cu Dumnezeu, pe ct e cu putin
muritorilor; iar dup lucrare, e o beie a sufletului; dup nsuire, e
izvorul credinei, adncul fr fu n d al ndelungii-rbdri, oceanul
smereniei. Dragostea este mai ales lepdarea de tot cugetul
potrivnic. In alt parte scrie: Dragostea druiete profeia;
dragostea pricinuiete minunile; dragostea este abisul luminrii;
dragostea este izvorul focului. Cu ci nete mai mult, cu att l
arde mai tare pe cel nsetat; dragostea este statornicia ngerilor;
dragostea este naintarea veacurilor
3. Credina i dragostea nu sunt virtui externe. Nici credina
nu are legtur cu logica omului, nici dragostea cu simirea, ci sunt
rodurile Duhului Sfnt, expresie a vieii renscute, caracteristicile
vieii ndumnezeite i exprimrile celor ndumnezeii.
Aceast legtur a credinei i a dragostei au avut-o i martirii
Bisericii. De altfel, martiriul nu este o ciudenie i o expresie a
voinei puternice a unui om, ci rodul vederii lui Dumnezeu. Stareul
Sofronie scrie c sfntul Siluan Atnonitul, dup vederea Dumnezului
celui viu, a dobndit cunoaterea existenial a lui Dumnezeu, i s-a
schimbat ntreaga sa existen, a dobndit experiena dragostei pentru
Dumnezeu, dar el nsui a ajuns la plintatea dragostei i din acest
motiv a primit harisma marliriuii , putea deci s mrturiseasc
pentru Hristos. n consecin, martinul este expresia vederii lui
Dumnezeu i plintatea dragostei fsj. ie Dumnezeu.
Deci, ludm e re 'in fa i dragostea, dar dm importan i
felului i metodei doN n Im i credinei i dragostei adevrate. i
aceasta are mare v ii oare deoarece n vremea noastr dm importan
138

ia ceea ce e-,tc ndumnezeire i dragoste, iar s dm prioritate la


cum a ajuns cineva la ndumnezeire i dragoste. Problema nu este
numai a lui ce, ci i a lui cum. i, desigur, acest cum este toat
metoda ascetic i sihast pe care o are Biserica i o pstreaz ca pe
lumina ochilor.
Acest cum, numita metod isihast, l ntlnim n nvtura
lui Hristos despre fericiri. Seria fericirilor arat modul dobndirii
vieii duhovniceti. Mai nti se dobndete srcia duhului i plnsul
dup Dumnezeu, dup care blndeea, foamea i setea de dreptate,
curia inimii i vederea lui Dumnezeu, iar la sfrit pacea dup
Dumnezeu, creia, n continuare, i urmeaz prigoana i batjocura,
adic martiriul pentru slava lui Dumnezeu. Rezultatul martiriului este
bucuria (Matei 5, 1-12). Aadar, martiriul este rodul vederii lui
Dumnezeu, iar condiia vederii lui Dumnezeu este viaa evanghelic,
adic viaa ascetic, isihast.
Cu acest neles, martirii dup trup erau egali cu martirii
dorinei, martiriul fiind strns legat cu fecioria. Din aceast
perspectiv, sfntul Grigorie Palama atribuie caliti profetice,
apostolice i ascetice sfntului Dimitrie Izvortorul de Mir, acestui
sfnt militar. Sfntul Dimitrie s-a nvrednicit a f i mpodobii prin
putere profetic de slujirea i ntietatea apostolic i
nvtoreasc, dar nu a rmas n urma cuvioilor cu asceza i
strlucirea vieii sale Astfel, sfntul Dimitrie este profet, apostol,
martir i mpodobit cu fecioria, fiindc aceste nsuiri sunt strns
legate ntre ele. Harul apostolic are ca premis lucrarea profetic, iar
lucrarea profetic are ca temelie harul fecioriei, de unde rodul tuturor
acestora este viaa martiric.
Prin aceast prism trebuie s vedem i pe cuvioasa Anastasia
Romana, care a depit n Hristos lisus toate discriminrile, chiar i
ale genului feminin i este bucuria tuturor oamenilor, mai ales a
monahilor care triesc n chinovia aceasta i zilnic iau cunotin de
experiena lucrrii lui Dumnezeu, care este exprimat i transmis de
cuvioasa Anastasia Romana.

139

Preacuvioase printe stare.


Iubii frai,
Trim ntr~o vreme n care se observ confuzie n viaa
duhovniceasc i bisericeasc, pe care o caracterizeaz secularizarea,
ce se constituie prin cderea din cuvntul evanghelic i revelat,
Aadar, cuvntul evanghelic dobndete un caracter social, deci se
identific eclesiologia cu sociologia, se d un caracter istoric vieii
eshatologice, cuvntul despre nduiinezeire capt un caracter iar
fond, se respinge nucleul vieii dumnezeieti, care este calea isihast.
Uneori se denatureaz i monahismul nsui, din fericire nu la Sfntul
Munte. Ne bucurm mult c venim la Sfntul Munte i vedem viaa
evanghelic i patristic la un nivel nalt i aceasta constituie un
model pentru noi toi. n special, acest lucru l observm n sfnta
mnstire Grigoriu, care pstreaz tradiia autentic aghiorit i
aceasta se datoreaz experimentatului printe stare al mnstirii,
rvnitor al predaniilor patristice, dar i monahilor care se disting
printr-un sfnt zel ca s triasc tradiia. Acest lucru este important
deoarece n vremea noastr se denatureaz credina i teologia i se
confund cu alte ideologii i obsesii. ns, o astfel de credin nu
conduce la ndumnezeire i constituie minimalizarea dogmei
ortodoxe. Dar se denatureaz i dragostea, care este socotit, pur i
simplu, stare sentimental, omeneasc. ns o credin i o dragoste,
care se gsesc la un nivel omencsc i nu sunt legate de cuvntul
teologic i revelat, constituie o tragedie pentru om, deoarece acestea
nu mntuiesc.
Trebuie s dm prioritate credinei ortodoxe, prin care vom
ajunge i la adevrata dragoste. Chiar pentru acest motiv s-mi
permitei s reamintesc cuvintele sfntului Maxim Mrturisitorul
despre credin: Mntuirea sufletelor este mai ales captul
credinei. Jar captul credinei este adevrata descoperire a ceea ce
este crezut ,
Exact pentru acest motiv e necesar lupta pentru pzirea
credinei nentinate. Sfntul Maxim spune: S pzim mai degrab
primul i marele leac al mntuirii noastre: motenirea cea bun a
credinei, zic, mrturisind-o cu trupul i cu sufletul, cu curaj, cum au
140

nvat prinii notri


Denaturarea credinei ortodoxe este o trdare. Confirm acest
lucru i sfntul Maxim: cci trdarea este schimbarea slavei
cucernice a Lui i despre El (adic a ui tinsios). prin primirea
mrturisirii eterodocilor i a nvturii care L-a trdat pe El, spre
nimicirea n noi a Preasfntului Lui Trup
Este nevoie de atenie la cuvintele: ereticii au limba ca o
sabie cv dou tiuri i brici asemntor, ucignd sufletele i
trimilndu-le n fundul iadului i n prpastia ntunericului
Privegherea srbtoreasc de astzi s devin pretext pentru a
medita la ce"-ul teologiei ortodoxe, dar i la cum -ui fptuirii i
isihasmului ortodox, deoarece prin smerenie i ascultare, cuget
bisericesc, rugciunea minii, adic purificarea inimii i Ju n ii area
minii, ajungem la marea nlime a teologiei i a mntuirii noastre.
Voi ncheia relerindu-m din nou la cuvntul cuviosului
Thalasie: S dobndim credina ca s vin dragostea, din care se
nate lumina cunotinei ",
6. Doamna Nsctoarea de Dumnezeu i elenismul
ortodox1'
Preacuvioase printe stare,
Iubii prini i frai.
Slvesc i mulumesc Sfintei Treimi i Doamnei Nsctoarei
de Dumnezeu c m-am nvrednicit s m aflu i eu mpreun
przmiitor n grdina Maicii Domnului, n acest loc sfnt, dar i n
sfnta mnstire Iviron, unde se pstreaz, ca pe lumina ochilor,
marea comoar, icoana Portaitissa (Portria).
Am srbtorit ca la un mare praznic i am privegheat
psalmodiind n linite slvit adormire a Nsctoarei de Dumnezeu.
Intr-adevr, fiecare praznic al Maicii Domnului trebuie
petrecut prin cntri i prin linite adnc. Unirea acestor doi factori
este cea mai bun srbtorire. Sfntul Ignatie Teoforul spune: i s-a
O m ilie rostit n trapeza sfintei m nstiri Iviron, dup privegherea srbtorii
A dorm irii M aicii Dom nului (15 august 1996)

141

ascuns privirilor sipnUoruhu veacului acestuia fecioria Mriei i


n it rea sa, de asemenea i moartea Domnului; trn taine
rmunoare i care s-au svrii n isihia lui Dumnezeu. Fecioria
Nsctoarei de Dumnezeu, naterea ei i moartea Domnului sunt
faine r; unicare care s-au nfptuit n isihie. Iar strigtul n isihie
constituie o mare tain a lui Dumnezeu ce depete atentia
stpi itorului veacului acestuia, adic a diavolului.
Numai noi ortodocii i, a putea s spun, mai mult societatea
deas a monahilor, a prinilor isihati, cei care nu triesc teologia
ortodox ca pe o ideologie i un hun cultural, nici ca pe un element
decorativ n viaa lor, numai acetia pot s prznuiasc cu adevrat
pe Preacurata persoan a Preasfintei Fecioare Maria. Sfntul
imnograf spune; Pe tine, noi credincioii, Nsctoare de
Dumnezeu, cu dreapt slvire te mrim
Astfel, doar teologia
ortodox n legtur cu cultul ortodox constituie praznicul adevrat.
1.
Preasfnta Fecioar Maria este cea mai mare persoan din
istorie dup Hristos. Desigur Hristos, cum spune Sfntul Ioan
Damaschin, este singurul,, lucru nou sub soare , cci n Persoana Sa
' -a unit firea dumnezeiasc cu cea omeneasc n mod ipostatic. Una
dintre cele mai importante nvturi ale Bisericii Ortodoxe este c
nu exist nici o asemnare ntre firea nezidit i cea zidit, ci exist o
diferen uria. Cea nezidit nu are nceput, stricciune i sfrit, pe
t ind cea zidit are un nceput concret, se deosebete prin stricciune
i desigur trebuie s aib sfrit. Nezidit este Dumnezeu i zidit este
toat creaia, fcut din nimic. Singura punte ntre creat i necreat
este Dumnezeul-Om, Hristos, cci n ipostasul Su a unit creatul cu
pecreatul.
Prin extensie i sfinii, mpreun cu Preasfnta Fecioara
Maria n primul rnd, percep n mod diferit aceast unire ntre creat
i necreat. Zic n mod diferit, deoarece altceva este unirea ipostatic,
valabil pentru Hristos, i altceva este unirea dup har i dup lucrare
care se petrece la sfini i deasupra tuturor la Preasfnta Fecioar
Maria. Aceasta, aadar, arat mreia i slava Nsctoarei de
Dumnezeu. Sunt semnificative cuvintele unui sfnt aghiorit, adic ale
sfntului Grigorie Palama, care se refer la Preasfnta Fecioar
142

Maria: Cci aceasta a fost numit minunea minunilor pe pmnt i


n folosul tuturor, mai mare dect al celor din veac. Aceasta se
datoreaz faptului c a devenit Maica lui Dumnezeu, Sfntul
Grigorie Palama scrie: Maica Domnului le-ai numit; i-ai unit
mintea cu Dumnezeu; i-ai unit trupul cu Dumnezeu; ai fcut pe
Dumnezeu Fiu al omului i pe om fiu ai lui Dumnezeu; ai mpcat
lumea cu Fctorul lumii
Observm c mreia i slava Maicii Domnului nu stau, pur i
simplu, n naterea i adormirea sa, ci n rodul pntecelui su , n
faptul c s-a nvrednicit s fie Maica iui Hristos. Sfntul Andrei
Criteanul scrie: Cci ce s-a chemat i este mai mare dect Maica
lui Dumnezeu?
Iar Vasile de Seleucia spune, la rndul su: Nsctoare de
Dumnezeu este i se numete; oare ce persoan este mai nalt dect
aceasta?. In acelai fel se exprim i sfntul Gherman al
Constantinopolului: Tu ai de la tine nsi acea laud, cci ai fost
numit pe bun dreptate Nsctoare de Dumnezeu
Nsctoarea de Dumnezeu a devenit, dup sfntul Ioan
Damaschin, mai cuprinztoare dect cerurile nu prin puteri
trupeti , ci prin harul i condescendena Cuvntului lui Dumnezeu.
n acest cadru trebuie s vedem i slvit sa adormire, care nu
este opera firii, ci a harului dumnezeiesc. Sfntul Ioan Damaschin
scrie c moartea nu a fericit pe Preasfnta Fecioar Maria, ci
Preasfnta Fecioar Maria ca Nsctoare de Dumnezeu a mpodobit
moartea.
2.
Se poate observa clar c nvtura despre Nsctoarea de
Dumnezeu este foarte strns legat de hristologie. Nu se poate face
referire la Preasfnta Fecioara Maria excluznd pe Hristos, fiindc ea
este Maica Sa, din care Hristos a luat firea Sa omencasc, dar nici la
Hristos independent de Nsctoarea de Dumnezeu, cci Cuvntul lui
Dumnezeu S-a numit Hristos prin nomenirea Sa, Astfel, se explic
faptul c semnul distinctiv al unui sfnt este dragostea fa de
Preasfnta Fecioar Maria i cinstirea ortodox a minunatei ei
persoane i c toate ereziile hristologice i abaterile de la teologia
ortodox adevrat se fac evidente i n nvtura despre
143

Nsctoarea de Dumnezeu.
i, ntruct Hristos a luat din Preasfnta Fecioar Maria firea
Sa omeneasc, iar Biserica este Trupul lui Hristos, de aceea i
nvtura despre Nsctoarea de Dumnezeu este strns unit cu
eclesiologia. Sfntul Chirii al Alexandriei leag persoana Preasfmtei
Fecioare Maria de Biseric. Undeva el scrie: Ludndpe pururea
Fecioara Maria, ludm aadar Sfnta Biseric. Nu numai c
Preasfnta Fecioar Maria este Biseric, dar aceasta ne-a adunat pe
noi n Trupul lui Hristos, ne-a fcut membri ai Bisericii. Sfntul
Gherman al Constantinopolului spune: Ai din Dumnezeu nlimea
cea mare i triumftoare, deoarece din trupul tu i prin acesta ai
imit poporul cretin... ,
Astfel, cnd vedem oameni care s-au abtut de ia hristoogia
i nvtura despre theotokia Maicii Domnului, putem s ne dm
seama c nu aparin Bisericii Ortodoxe deoarece hristoogia,
nvtura despre theotokia Maicii Domnului i eclesiologia, far s
se confunde in nod absolut, sunt legate ntre ele.
3.
Legtura dintre hristologie, nvtura despre theotokia
Maicii Domnului, edesiologie i antropologie s-a afirmat i a fost
valabil din punct de vedere istorie n aa numitul Bizan, n marea
Romnie, unde au fost ludai prin multe cntri Hristos, Biserica i
Preasfnta Fecioara Maria. Apostolul Petru scrie n prima sa epistol
soborniceasc:
Voi ns (suntei) seminie aleas, preoie
mprteasc, neam sfnt, popor agonisit de Dumnezeu, ca s vestii
n lume buntile Celui ce v-a chemat din ntuneric la lumina Sa cea
minunat. Voi care odinioar nu erai popor, iar acum suntei
poporul lui Dumnezeu; voi care odinioar nu aveai parte de mil,
iar acum suntei miluii (/ Petru 2, 9-iO). Trupul istoric al acestui
neam cucernic (cu toate elementele, att cele ortodoxe ct i cele
supranaionaie), s-a dezvoltat n numitul Bizan.
Biserica Ortodox s-a remarcat n acest spaiu istoric.
Teologia s-a dezvoltat considerabil, n privina faptului c vederea lui
Dumnezeu ia Cincizecime i adevrul revelat s-au fixat ntr-o
terminologie potrivit care s rspund la diferitele probleme ale
vremii aceleia. Cnd citim textele teologice i operele marilor prini
144

ai Bisericii suntem uimii de maturitatea i integralitatea lor. 'l oatc


artele au slujit teologia ortodox n mod substanial, ca aghiografia,
muzica, imnografia etc. Mnstirile au fost centre ale vieii i
exprimau modul de via ehinovial al Bisericii. mpraii
teologhiseau i compuneau imne i desigur unii dintre ei se luau ia
ntrecere cu monahii prin ascez nuntrul palatelor. Sfntul Pilotei
Kokkinos, descriind viaa de la palat a sfntului Grigorie Palama
cnd era tnr ca vrst, prezint slava i cucernicia att a
Constantinopolului, ct i a palatelor.
Este semnificativ referirea la capitala statului, Oraul
Constantinopol, cel supranumit Noua Rom i nchinat lui Hristos i
Preasfintei Fecioare Maria. n concret, Oraul nchinase biruinele
sale Aprtoarei Doamne. Cunoscutul tropar Aprtoarei Doamne,
pentru biruin mulumiri, izbvindu-ne din nevoi aducem ie,
Nsctoare de Dumnezeu, noi robii ti, i ca ceea ce ai stpnire
nebiruit, izbvete-ne din toate nevoile ca s-i strigm ie,
Bucur-te mireas nemmtit" era imnul naional al bizantinoromeilor. Acetia nu cntau o libertate impersonal, umanist i
abstract, ci pe Maica Domnului, pe cea care, prin personalitatea ei,
calitatea ei de Maic a iui Dumnezeu, dar i prin continua ei
mijlocire, a oferit adevrata libertate.
Concomitent ns, Biserica principal, central, mndria
ortodocilor era biserica sfintei Sofii. Nu este vorba despre
nchinarea Bisericii la vreo sfnt cu numele Sofia, ei Cuvntului lui
Dumnezeu, lui Hristos care este nelepciunea enipostatic a lui
Dumnezeu. Astfel, Constantinopoiul era afierosit Preasfintei
Fecioare Maria (i n centrul su avea Biserica), nelepciunii lui
Dumnezeu. Acest lucru ne reamintete de icoana Preasfintei Fecioare
Maria care ine la pieptul ei pe Hristos. i, desigur, aceast
reprezentare amintete de Biseric, deoarece Biserica este Mirele
Hristos, Maica Mirelui i prietenii Mirelui.
Legtura ntre eclesiolugie, hristologie i nvtura despre
theotokia Maicii Domnului se observ i n perioada tureocraiei,
ns ceea ce s-a exprimat mai mult n aceast perioad a fost teologia
isihast, modul isihast de via care a existat totdeauna n Biserica
145

Ortodox. nvtura sfntului Grigorie Palama, care s-a formulat n


cei mai bun chip cu puin nainte de cderea Constantinopolului i
care a fost trit i de ucenicii si, a contribuit la ntrirea neamului
nostru cel evlavios. Este important s spunem c tradiia isihast
ortodox a sfntului Grigorie Palama a trecut Ia sfntul Marcu
Eugenicui prin losif Vryenios, care a trit n perioada de timp dintre
sfntul Grigorie i sfntul Marcu. Astfel se explic identitatea
teologiei lor. Dac ne gndim la faptul c primul patriarh al neamului
nostru dup cderea Constantinopolului, adic Ghenadie Scholarios,
a fost ucenic al sfntului Marcu Eugenicui, atunci putem face
corelrile corespunztoare.
Desigur, n toat perioada imperiului roman de rsrit, cel
numit bizantin, ca i n perioada turcocraiei s-au fcut i greeli, au
existat i nereuite. Dar, important este c romeii au avut o orientare
corcct chiar i prin cderea lor. nvtura de baz i viaa lor a fost
aceasta: ie Unuia i greim, dar numai pe Tine Te cinstim".
Simeau pcatul ca pe o ndeprtare de Dumnezeul cel Viu, iar
pocinu ca pe o ntoarcere la Acesta. n consecin, tradiia neamului
nostru cucernic se lega i se leag de adevrata pocin, att ca
orientare corect i dreapt credin, ct i ca o cale spre lumin.
In ciuda greelilor cart s-au iacut n toat perioada istoric a
neamului nostru, a precumpnit, din palatele imperiale pn la popor
i de la scaunele patriarhale pn la ndeprtatele lcauri de
nevoin, schituri i colibe ale asceilor, caracterul ortodox care este
centrat pe iubirea lui Dumnezeu i iubirea omului i este opus iubirii
ptimae de sine (philauliei).
4.
S venim n vremea noastr. Observnd cum stau lucrurile,
vedem c s-au iacut uriae schimbri n structura ontologic a
neamului nostru. Muli au fost influenai nu att de aa zisul spirit
occidental, ct de concepia Vaticanului i de modul de via
protestant. Se observ, de obicei clericii de toate gradele s-au
ndoctrinat cu concepiile Vaticanului, iar laicii cu opiniile
protestante. Desigur, n multe cazuri se face o ntreptrundere ntre
aceste dou forme de via.
Putem afirma, far s fim exclusiviti, c mare parte din
146

popor, fie n mod contient, fie incontient, triete n tradiia


ortodox. Acesta are o legtur cu Biserica sau cel puin nu neag c
are o astfel de legtur. Totui, clasa conductoare politic,
intelectual, uneori i bisericeasc a fost influenat de concepii
strme de neamul nostru. Pot s notez aici trei curente sau trei
concepii predominante.
Primul. Persist o chinuitoare admiraie fa de vechea
civilizaie greac i o ntoarcere la pgnimu! din care ne-a eliberat
nomenirea lui Rrislos, fiindc prin Naterea lui Hristos a rsrit n
lume lumina cunotinei Se discut continuu despre filosofii antici,
tar s existe contiina c t u putem astzi s discutm despre Platn
i Aristotel. omind nvtura sfinilor prini, cei c'ire au depit n
mod creator, prin revelaie i prin calitile superioare de care au
dispus, gndirea i problematizarea filosofilor. Este cunoscut faptul
c sfinii prini au depit toate cele create cu ajutorul harului
necreat ai lui Dumnezeu i au devenit i ei necreai dup har. Cei
care continu s filosofeze dincolo de prinii Bisericii nva pur i
simplu la grdinia de copii a vieii.
Al doilea. Se observ un cretinism occidentalizat, cu o
metafizic clasic i occidental. Muli care studiaz n strintate
cunosc cretinismul occidental i, fr s aib posibilitatea s iac
distincie ntre cretinismul occidental i cel ortodox, interpreteaz
Biserica Ortodox dup criteriile cretinismului occidental. Este tiut
c metafizica cretin, cum este exprimat de analogia entis
(analogia fiinei) i de analogia fidei (analogia credinei) este izvorul
tuturor ereziilor i nenorocirilor. Prin urmare, dac vrem s avem un
dialog corect cu cretinismul occidental, trebuie s ncepem de ia
opinia c teologia ortodox nu este metafizic, ci se sprijin pe
vederea lui Dumnezeu a celor ndumnezeii.
Al treilea. Predomin o indiferen pentru orice are legtur
sau reamintete de credina cretin ortodox. Teologia eronat dar i
indiferena conduc direct la agnosticism. Este ngrozitor c astfel de
oameni, care se remarc prin trsturile pe care le-am citat adineaori,
aparin astzi de clasa conductoare a poporului, sunt aceia care vor
s guverneze poporul, cel care are o legtur mai mare cu tradiia
147

ortodox. n felul acesta, predomin o stare schizofrenic n neamul


nostru. Aici gsesc cea mai mare problem i nu att n factorii
extem. La punctul acesta se a fii cel mai mare pericol. Trebuie s
ncetm s vedem pericole care provin din fac torii externi i s
localizm pericolul care exist nuntrul nostru.
Preacuvioase printe stare,
Cuvioi prini,
Biserica are un roi serios de jucat n vremea noastr din punct
de vedere al faptului c trebuie s urmreasc meninerea contiinei
de sine ortodoxe a neamului nostru. ncredinm aceast stare
Aprtoarei Doamne, Nsctoarei de Dumnezeu. Cerem rugciunile
ei i trebuie s ne luptm s ne asemnm vieii ei. Aa cum a artat
prin prezenta ei la svrirea minunii din Cana Galieii, aceasta se
roag pentru noi lui Hristos zicnd : Nu mai au vin", adic,
tlmcind puin i transfernd mijlocirea ei n epoca noastr, am
putea spune c aceasta nseamn: ,, Nu mai au vin, crend o beie
spiritual cumptat, ntr-adevr, aici este vorba despre un popor
ntreg care i-a pierdut inspiraia, cea care l-a evideniat de-a lungul
veacurilor, un popor lipsit de o beie spiritual cumptat. n acelai
timp, aceasta intervine ia oameni zicndu-le: Facei ce v va
spune i ndeamn, aadar, s fac ascultare de Fiul su i s
pzeasc voia i poruncile Sale. Mijlocirea sa pe lng Fiul su se
face continuu. Iar noi, dac vom hotr s inem poruncile Fiului su,
atunci se va petrece minunea transformrii vinului propriu-zis ntr-un
vin duhovnicesc, n element al vieii.
Rugai-v voi mai mult, cci mult poate rugciunea
d r e p t u l u i Rugciunile voastre, fiindc suntei fiii prin excelen ai
Preasfntei Fecioare Maria i cretei n grdina ei, sunt ascultate mai
mult. Rugai-v pentru episcopul de Nafpaktos, pentru toi cei ce
lucreaz n lume ca s se menin vie tradiia ortodox i pentru tot
poporul lui Dumnezeu.
Omoforul Maicii Domnului s ne acopere pe toi.
V mulumesc clduros pentru filoxenia avraamic i
agreabil pe care mi-ai rezervat-o. Praznicul acesta s fie pentru noi
148

toi, att monahi ct i pelerini, preambulul mpriei cerurilor.


Preasfnta Fecioar Maria Portaitissa s deschid pentru noi
toi poarta raiului. Amin.
7. Chivotul nsufleit al lui Dumnezeu*
Infinite mulumiri i doxologii adresez lui Dumnezeu celui
ntreit i Doamnei Nsctoarei de Dumnezeu, deoarece ne-arn
nvrednicit s ludm, priveghind n venerabila i sfnta mnstire
Vatoped din Muntele cu nume sfnt, pe Mirele Hristos i pe Maica
Mirelui, pe Mireasa Nenuntit cu ocazia marelui praznic al
Buneivestiri a Preastnitei Nsctoarei de Dumnezeu.
ntr-o atmosfer de evlavie. n toiul nopii am resimit ziua
tainic i pe Hristos, Soarele de neptruns i, pentru aceasta, n
inimile noastre am auzit minunata salutare: Bucur-ie, Maic a
stelei celei neapuse: bucur -te, raza zilei celei de taina.
Hristos este n realitate ziua cea de tain, ceea ce nseamn c
este neles ca tip, ca nfiare de lumin, strlucind celor ce s-au
pregtit n acest scop, cum de asemenea Hristos este Cel care aprinde
tainic sufletele pentru lumina dumnezeirii Sale. i fiindc se laud
Hristos, se laud n imne i Preasfnta Fecioar Maria, care este
Maica stelei celei neapuse i raza zilei celei de tain.
Privegherile aghiorite sunt de alt provenien i de alt
structur. Difer mult fa de oricare alte privegheri mnstireti.
Prezena monahilor sfini, pentru care privegherea i rugciunea sunt
un mod de via i nu o srbtoare ocazional, locul sfnt al
Athosului, cu natura sa sfinit, cu sfintele mnstiri, ntre zidurile
crora se ivesc ca o tmie cu bun miros figuri sfinte ale prinilor
adormii i vii, dau alt sentiment de via. n special, asear mi-au
revenit n minte toate acele privegheri de noapte de care m-am
bucurat ca student att la mnstiri ct i la chiliile simple i la
schiturile pustniceti, care sunt momentele cele mai bune ale vieii
mele din anii studeniei de care m-aduc aminte cu-atta nostalgie.
* O m ilie rostit n trapeza sfintei m nstiri V atoped, dup privegherea praznicului
Buneivestiri (25 m artie 1998)

149

V mulumesc tuturor i cu deosebire printelui egumen al


Vatopedului pentru bucuria ce mi-ai icut-o.
Praznicul Buneivestiri este un mare praznic mprtesc,
nceputul altor praznice mprteti, care a contribuit ia renaterea
firii i la ndumnezeirea naturii umane. Este nceputul mntuirii
noastre i artarea fainei celei din vcac".
Sfntul Grigorie de Neooezareea zice c toate srbtorile i
cntrile de laud trebuie s le aducem lui Dumnezeu ca jertf
dintre toate nti Buneivestiri a Nsctoarei de Dumnezeu",,
deoarece Bunavestire ,,s~a fcut nceputul tuturor bunurilor
noastre, losif Vryenios, acel mare mrturisitor al credinei, numete
Bunavestire a Maicii Domnului rdcina srbtorilor. Teofan
Kerameus zice: Astzi Biserica menine fclia n mod tainic i o
aprinde petrecnd primul praznic dintre srbtori ,
i aceasta pentru c n ziua Buneivestiri, Cuvntul lui
Dumnezeu a luat firea omeneasc n ipostasul Su
i
a
ndumnezeit-o. Dup Bunavestire urmeaz toate celelalte srbtori, i
anume Naterea, Tierea mprejur, ntmpinarea. Botezul.
Schimbarea la fa. Rstignirea, nvierea, nlarea lui Hristos i
Cincizecimea.
Din marea nsemntate duhovniceasc a srbtorii
Buneivestiri a vrea s subliniez mai ales dou puncte importante,
cele care ne vor da pretextul pentru gndurile i contientizarea
misiunii noastre n calitate de cretini i monahi.
Primul este legat de pasajul sfntului imnograf: Cci unde
vrea Dumnezeu se biruiete rnduialafirii", care este o redare liber
a cuvntului Arhanghelului Gavriil: C la Dumnezeu nimic nu este
cu neputin" (Luca 1, 37).
n persoana Preasfintei Fecioare Maria a fost biruit orice
ordine a firii. Aceasta se vede mai ales n modul de znvsiire i de
purtare a sarcinii i al naterii.
Zmislirea lui Hristos n pntecele Nsctoarei de Dumnezeu
s-a fcut de la Duhul Sfnt, fr smn i far poft trupeasc.
Sfntul Soironie, arhiepiscopul Ierusalimului, prezint pe arhanghel
zicnd Preasfintei Fecioare Maria: Iat zmislire fr smn prin
150

zmislire n pntece, zmislire de nespus, zmislire inspirat de


Dumnezeu, pe care n-a lucrat-o prin nsoire cit brbat.
Prin zmislirea Sa fr de smn i fr poft brbiea* ';.
Hristos a luat n ipostasul Sau firea curat a lui Adam, cea d;nav ie
de clcarea poruncii, cci este tiut c prin felul cum se nate omul
cel de dup cdere se transmite aa-zisui pcat strmoesc, care se
rezum la plcerea i la durerea firii, dup sfntul Maxim
Mrturisitorul,
Nu numai purtarea n pntece, ci i naterea a fost fr
osteneal, fr stricciune i fr durere, losif Vryenios zice: Unde
este zmislire prin poft trupeasc, acolo, dup cuvnt, este natere
cu durere
Acesta este modul natural a naterii oamenilor i aceasta este
ordinea natural a lucrurilor. n cazul Naterii lui Hristos din
Preasfnta Fecior Mria toate s-au fcut n mod diferit. Preasfnta
Fecioar Mria nu a simit dureri ni naterii, cci spune sfntul
Grigorie de Nyssa: Deci, unde plcerea rai a premers naterii, nici
durerea mi i-a urmal ,
Ceea ce i s-a ntmplat Preasfintei Fecioare Maria, prin
analogie, se ntmpl tuturor celor care se unesc cu Hristos i
primesc pe Duhul Sfnt. Cu harul lui Dumnezeu se biruiete firea
lucrurilor, deoarece se depete legtura dintre plcere i durere,
lucru ce preocup pe toi oamenii vremii noastre. ntr-adevr,
desftarea de plcere aduce dup sine n n o d necesar durere, i cnd
cineva nu cunoate modul de a tri n mod cieator durerea, atunci
ajunge dn nou la desftarea de plcere, cea care iari produce
durere. Aceasta creaz o tragedie n existena omeneasc.
Bunavestire a Nsctoarei de Dumnezeu ne indic modul depirii
legturii dintre plcere i durere.
A doilea punct este c experiena Buneivestiri, prin analogie,
putem s o trim i noi toi prin zmislirea lui Hristos n inim, dac
o vrem. Este cunoscut convorbirea lui Hristos cu o femeie din
popor. Femeia a strigat: Fericit este pntecele care te-a purtat i
snii la care a suptl , iar Hristos a rspuns: Da*-fericii sunt i cei
ce ascult cuvntul lui Dumnezeu i-l pzesc pe el" (Luca 11,
151

27-28), tocmai pentru c acetia vor deveni maicile mele. Sfntul


apostoi Pavel sufer pentru fui si duhovniceti, deoarece este
interesat s formeze pe Hristo n ei. ,, Copiii mei pentru care sufr
din nou durerile naterii pn ce Hristos va lua chip n voi1
(Galateni 4, 19). Sfntul Grigorie de Nyssa zice: cci Cel care din
nentinata Mria a luai trup, strlucind deplintatea dumnezeirii n
Hristos prin Fecioara, Acesta se face pentru orice suflet, dup
cuvnt, fecioresc. Sfntul Maxim Mrturisitorul scrie !a rndul su:
Cuvntul lui Dumnezeu nscut o singur dat dup trup, pururea
se nate vrnd, dup Duhul, prin iubirea de oameni celor ce vor; i
se face prunc pe sine n aceia cai e se deschid larg spre virtui.
Prin urmare, coninutul teologic al srbtorii Buneivestiri este
mare. Nu se epuizeaz n cteva gnduri i cugetri exterioare
omeneti, ci tinde spre curirea inimii, iluminare i ndumnezeire.
Fiindc dc altfel depirea plcerii i a durerii n realitate constituie
curirea omului de patimi i naterea iui Hristos n mim, cea care
cur de manifestrile patimilor i instituie ndumnezeirea
ipo stas ului omenesc. Astfel, toate praznicile mprteti i ale Maicii
Domnului au cel mai adnc coninut teologic, nu se epuizeaz ntr-o
srbtorire de suprafa, nici ntr-o manifestare tipic. Urmrim, dup
cum spune sfntul Simeon Noul Teolog, s resimim n inimile
noastre trsturile de prunc ale lui Hristos
Srbtorirea praznicului Buneivestiri, pe care, pentru prima
oar n viaa mea, am petrecut-o -anul acesta ia Sfntul Munte, are o
mare o semnificaie i importan. Preasfnta Fecioara Maria este
chivotul nsufleit al lui Dumnezeu, fr de asemnare, mai nalt
dect chivotul legii vechi, dup cum, de asemenea, este Sfntul i de
Dumnezeu umblatul Munte. Dar, Sfntul Munte i chivotul cei
nsufleit al lui Dumnezeu sunt grdina nsufleit a Maicii
Domnului, unde odrslesc flonle pline de mireasm ale raiului.
Pentru aceasta i srbtorirea din at este zile primete o semnificaie
special i un coninut teologic remarcabil. Aici, de multe ori n
perioadele grele ale vieii mele, am gsit mngiere i sprijin. Cu
sfnt nostalgie i sfnt I >r in inima mea mi amintesc c la Sfntul
Munte am ntlnit ascei simi, fiine binecuvntate n faa crora m
152

nchin smerit. i, pentru a mprumuta un cuvnt ai sfntului Nectarie,


de multe ori slujind i participnd la sfnta liturghie n mari biserici,
las mintea mea s zboare la fiine curate, smerite i sfinte care au trii
i triesc n Athosul sfnt, m gndesc la privegherile cel o mai Julci
i de multe ori mi amintesc i am nostalgia c m afin n aceste
locuri sfinte!
Cinstii prini, cer rugciunile i dragostea voastr. Noi, toi
ortodocii contemporani, n special coi episcopii suntem datori pe de
o parte s pstrm credina ortodox i s o mrturisim smerit, fr
falsificri i denaturri, pe de alt parte s ntmpinm diferitele
probleme care apar n vremea noastr prin prisma i perspectiva
teologic. Deoarece, dac im se face acest lucru, atunci trdm
credina ortodox. Rugaf-v s facem fa aceastei mari misiuni
contemporane.
Preacuvioase printe stare.
Iubii prini,
Sfntul Grigorie Teologul zice c dou strmutri evidente
ale vieii de-alungui veacurilor s-au fcut, i acestea sunt cele dou
Testamente sau cutremure. Prima strmutare este cea de la idoli la
lege care s-a fcut prin contribuia profetului Moise. A doua
strmutare a vieii este cea de ia tege ia evanghelie, lucru ce s-a
realizat prin iconomia lui Hristos. Dou strmutri care au produs
mare impact in omenire, ct n-au produs toate celelalte mari
descoperiri despre diferite fenomene fizice. Exist ns, dup sfntul
Grigorie Teologul, i o a treia strmutare a vieii, un al treilea mare
cutremur, pe care vi-1 binevesiim. Este vorba despre: Strmutarea
de la cele de aici la cele de acolo, la cele care nu mai sunt micate,
nici tulburate ", Aceasta este ndumnezeirea fiecrui om, venirea
Mngietorului n inima sa, trirea Cinci zecimii n viaa sa personal.
Exact la acest punct ne aflm acum. Am cunoscut cele dou
cutremure de mai nainte, Vechiul i Noul Testament, iar acum
trebuie s cunoatem un al treilea cutremur i s ne ndreptm
,, micai spre cele nemicate.
Fie ca pentru rugciunile Preabinecuvntatei Nsctoarei de
153

Dumnezeu a crei Bunvestire o prznuim, i ale tuturor sfinilor, n


special ale sfinilor aghiorii care n mod nevzut au fost ae fa la
acest mare praznic, s ne nvrednicim s beneficiem de cele
nemicate, venice i netrectoare, de marea Bunvestire personal.
Amin.
A

8. m preun cu prinii atonii

Simt o deosebit binecuvntare i emoie deoarece m-am


nvrednicit de ctre Doamna Nsctoare de Dumnezeu i de sfinii
prini athonii s priveghez cu urmaii acestora la chilia Daniiieilor
i s percep dulceaa pustiului, dai- i asprimea vieii evanghelice,
adic a vieii de pocin.
Trecnd de la team ia spaim deoarece consider c vorbesc
naintea unor prini care triesc n practic i n teorie trezvia i
rugciunea, dragostea i isihia, a vrea s-mi permitei s subliniez
trei puncte num ai, ca expresie a dragostei mele pentru Sfntul Munte
i pentru tradiia Bisericii noastre.
1.
Cu recunotin mult mi amintesc de comunitatea frailo
Daniilei
care
are rdcina ntr-o personalitate patristic,
pururea-pomenitul printe Daniil, cruia i-au urmat i alii ca
preacinstitui printe Gherontie, pe care l-am iubit mult i cnd,
student i cieric mai trziu, l ntlneam stteam naintea sa cu o
team sfnt. M intuia voioia i buntatea sa, nelepciunea i
discreia sa.
Mulumesc clduros i sunt recunosctor prinilor acestei
comuniti de frai pentru marea lor ofrand adus Bisericii lui
Hristos. cu prezena attor mari prini care s au sfinit n locul acesta
i i-au ajutat i pe alii s se sfineasc, pentru filoxenia avraamic,
pe care au oferit-o la mii de pe ieri ui, ca i mie de attea ori cnd
veneam n vizit. Simeam confort i odihn ascultnd o muzic ce-i
frnge inima, potrivit unor brbai, uuzic ce este esena evlaviei i
a privegherii, cu caracte* aghioritic. Fiind un amestec de curire i
Omiiie rostit la privegherea praznicului sfinilor prini athonii de la chilia
Daniiieilor din 21/8 iunie 1998

154

priveghere, de trezvie sufleteasc i de nevoin trupeasc, aceast


muzic nu poate fi redat exact cum este de psaiii mirenii, deoarece
nu dispun de smburele aghiaritic.; nu au vieuirea aghioriilor. Le
mulumesc pentru slujirea pe care au oferii-o i continu s o ofere
psrilor pustniceti ale cerului, pustnicilor care au urmat cile
cele aspre Mulumesc i pentru ajutorul pe care mi l -au oferit, chiar
dac sunt nevrednic de acest mare dar. Sunt contient c, ntr-adevr,
de cnd am venit pentru prima dat la Sfntul Munte, mi s-au deschis
ochi i i s-a prbuit toat teologia scolastic i teoriile anii-ortodoxe ,
2. Sfntul Munte este ntr-adevr un loc sfnt. Athosul a pus
n eviden pe sfinii prini i mrturisitori ai credinei pe care ii
srbtorim astzi. De la cuviosul Petru Athonitul pn n zilele
noastre, Athosul este un loc al vieii, ofer via, umple raiul. Este un
loc al sfineniei, sfintele sfinilor teologiei noastre ortodoxe. Aici au
trit cei ndumnezeii, pe cei pe care siantul Grigorie Teologul i
numete ,, cei ce au strbtut prin vederea lui Dumnezeu Au trit i
s-au sfinit patriarhi, episcopi ntocmai cu apostolii, martiri, ouvioi
i, n general, profei care au vzut din viaa aceasta mpria
cerurilor. Sfntul Munte este mitra duhovniceasc n care Duhul
Sfnt a zmislit, a creat sfini cum psamodiem la antifoane: ,, Din
Duhul Sfnt izvorte toat nelepciunea, de aici este darul
apostolilor, i cu daruri de biruin se ncununeaz mucenicii i
profeii vd.
3. ntreg Sfntul Munte este un loc al isihie, trezviei i
rugciunii. Cnd veneam pentru prima dat la Sfntul Munte n 1966
cu corabia care ne-a adus de la Ouranoupoli la Dafni am vzut uimit
mnstiri i chilii ncremenite, natura Sfntului Munte, pe monahi n
corabie trgnd de metanii cu o neclintire pururea micat i cu o
micare neclintit. Nu am vorbit deloc. Cineva lng mine care
vizitase de mai multe ori Sfntul Munte s-a exprimat, ndrumnd pe
muli alii: nfiecare noapte, ncepnd de la ora dou, tot acest loc
pe care l vedei se aprinde de rugciunile prinilor. Aceast
imagine nu a prsit niciodat mintea mea. i, cnd m gndesc la
Sfntul Munte, l gndesc ca ntr-un foc, cuprins de flcri i
nearznd, deoarece exprim taina ndumnezeirii omului.
155

ns, expresia celei mai profunde viei isihaste care este trit
de prini n toate prile thosulm este pustia, ca adevrat
comuniune dintre om i Dumnezeu, prin care se exprim cuvntul
sfntului apostol: Iat cartul lui Dumnezeu este cu oamenii'
(.Apocalips 21, 3). Sfntul Grigorie Teologul ca i toii prinii a iubit
att de mult pustia, nct a acuzat pe prietenii si zicnd: suntei
graonici spre tiranizare, s m smulgei din pustietatea refugiului, pe
care eu l-am preferat in mod deosebit i ca mpreun-lucrare i
maicii a dumnezeiescului urcu i ndemnezeire l-am preuit mult,
dup care mi~am crmuit toat viaa'.
Prinii athonii. n special pustnicii, sunt expresia
adevratului monahism, care difer clar de numitul monahism
franco-latin, deoarece mplinesc cuvintele sfntului Ioan Sinaitul:
Monah este cel ce supune firea sa unei sile nencetate i
simurile sale unei paze nentrerupte.
Monah este cel ce i-a fcut trupul nentinat, gura curit i
mintea luminat.
Monah este sufletul apsat de durere, care petrece n veghe
i n somn intr-o necontenit pomenire a morii ,
Iubii prini.
Am simit asear prezena prinilor athonii, a patriarhilor, a
episcopilor, a acelora ntocmai cu apostolii, a martirilor, a cuvioilor,
c ei ne mngie i ne ntresc n lupta pentru vieuirea
dumnezeiasc, pentru curire, iluminare i ndumnezeire. Acetia au
ajuns de la starea ae chip la cea de asemnare, fiindc, aa cum spune
sfntul Diadoh al Foticeii au zugrvit peste chip asemnarea. Ei au
trit n viaa lor unirea mistic dintre fire i har, au urmat i trit
numitul principiu ipostatic, au cunoscut foarte bine urzelile
diavolului i mpotrivirea trupului. De asemenea, au cunoscut c firea
omeneasc, striccioas i muritoare, se mpotrivete ndumnezeirii
i sfineniei, ns, cu toate acestea, au trit ceea ce trebuie ca acest
trup striccios s se mbrace n nestricciune i acest trup muritor s
se mbrace n nemurire (ICorinteni 15, 53)
Iar noi, care trim cu stricciunea i moartea, care gemem,
156

deoarece alici lege n mdularele noastre se lupt mpotriva minii


noastre i ne robete legii pcatului i strigm zilnic Om nenorocii
ce sunt, cine m va izbvi de trupul morii acesteia? {Romani 7,
23-24), alergm la prinii aghiorii i le cerem ajutorul i ocrotirea,
deoarece cuvntul avvei Isaia este foarte expresiv: Iuhete-i pe
sfini, ca s fii miluit prin ei; dorele-i pe sfini, ca zelul lor s te
scape
Rugai-v s m miluiasc Dumnezeu i s m scape zelul
sfinilor prini i mai ales al prinilor aghiorii.
mpreun cu sfntul N coclim Aghioriful s strigm: .. O,
mulime sfnt de cuvioi i doritoare de Dumru-zt-.nl O, vtup adunat
de Dumnezeu, cel care prin gropi i peteri ale Muntelui, ca n
tiubeie nelegtoare, ai fcut cea mai dulce miere a isikiei!
Desftare a Treimii; bucuria Nsctoarei de Dumnezeu; lauda
Athosului i a ntregii lumi buncuviin. Rugai-v Demnului s se
miluiasc sufletele noastre.
9. Sfntul M unte ca Golgot vie i Preasfnt M orm nt1'
Iubii prini,
Cu mare bucurie am rspuns la invitaia voastr de a veni ia
praznicul chiliei, deoarece se prznuiete hramul bisericii cu numele
sfntului Gheorghe. A vrea s rspund tuturor invitaiilor pe care le
primesc de la iubiii mei prini aghiorii, chinovii, schitioi i
pustnici, dar din nefericire povara ndatoririlor mele pastorale i
distana relativ mare nu-mi permit, n orice caz, trebuie s tii c
inima mea se afl la Sfntul Munte. i, de multe ori aflndu-m n
scaunul arhieresc, participnd la diferite slujbe bisericeti, m
gndesc cu nostalgie la privegherile aghiorite, la diferitele persoane
pe care le-am cunoscut i mi-e dor de viaa aghiorit, aa cum facea
i Sfntul Nectarie. Pe ct m emoioneaz Sfntul Munte, nu m
emoioneaz nimic altceva din viaa mea.
Bucuria mea provine mai ales din dou motive pe care a vrea
* Omilie la praznicul comunitii de frai a Kartsonelor de la schitul Sfnta Ana
(9 mai 2002)

157

pe scurt s vi le prezint.
Primul motiv este prezena mea la schitul Sfnta Ana i ia
chilia Kaitsoneilor, care este foarte iubita de mine.
Viaa aghiorit este foarte variat, dar n aceiai timp i
unitar. Una este viaa isihast, fiindc toi triesc tradiia isihast,
ns
difereniaz dup locurile unde triesc prinii. Astfel, avem
viai de chinovie via de schit i viat pustniceasc Fiecare din
acestea are un drum comun, cci prin ascetica ortodox toi tind spre
ndumnezeiiea n Hristos, aa cum s-a exprimat sfntul Grigorie
Palama Aghioritul, aceast personalitate a Bisericii Ortodoxe; dar, n
acelai timp, au i elemente distinctive. Viaa de obte are la mare
cinste virtutea ascultrii necondiionate, a sfintelor slujbe ndelungate
de ia biseric, tierea voii proprii, osteneala filoxeniei etc. Viaa de
schit are, n mare cinste, n afara celor de mai nainte, care sunt
obligatoni, nstrinarea, osteneala aspr a rucodeiei, spirit de familie
etc. Iar viaa pustniceasc are nemngierea din punct de vedere
exterior, supunerea absolut, abandonarea total n seama proniei lui
Dumnezeu, plnsul pentru pcate etc. Toate felurile de via sunt
Stpnite de rugciunea nentrerupt, pocin i dragoste fa de
Dumnezeu.
Chiar din timpul vieii mele studeneti, din anul 1966
veneam la Sfntul Munte de Crciun, de Pati i vara, vizitam
mnstirile de obte i pe cele idioritmice, dar mai ales rmneam cel
mai mult timp n acest inut pe care l numesc pustia Sfntului
Munte, adic n regiunea ce se ntinde de la Noul Schit pn ia
Karulia unde se gsesc Sfnta Ana, Sfnta Ana cea mic i
Katunakia. Am strbtut palm cu palm de pmnt toat aceast
parte, cu rugciune i isihie, cu respect i dragoste. Respectam chiar
i potecile i 'iarba, pe care le simeam binecuvntate de rugciunile
prinilor. Toate cele care exist n acest inut m inspirau.
Mai ales, ns, am ntlnit prini duhovniceti, fiecare dintre
ei cu darurile lor caracteristice: filoxenia, cuvntarea, tcerea,
dragostea, libertatea, smerenia, simplitatea, nobleea etc. Lipsete
timpul pentru a povesti" despre nevoineie pururea-pomeniilor
prini pe care i-am cunoscut n inutul acesta. S amintesc pe
158

fericiii prini Spiridon, Avramie. Teofilact, Gherasim de la Sfnta


Ana cea mic, imnograful, Pantelimon, Antim, Gherontie. Toma,
Efrem... i atia ali evlavioi dumnezeieti prini aghiorii de Ia
care am luat rugciuni, sfaturi i binecuvntri. Rugai-v lui
Dumnezeu ca s rodeasc n mine toate aceste binecuvntri.
ntre toate acestea va trebui s amintesc, cu respect i evlavie,
de filoxenia i dragostea pe care le-am gsit aici la chilia Sfntului
Gheorghe a Kartsoneilor. De fiecare dat cnd vizitam chilia
ntlneam simplitatea i dragostea prinilor, care i lsau rucodelia
ca s ne arate dragostea lor, s ne spun cuvinte de mngiere, s
psahnodieze, cum a fost printele Pantelimon, cel care cu cea mai
dulce voce a sa fcea s strluceasc privegherile din Sfntul Munte.
Simt nevoia s-mi exprim adnca recunotin pentru aceasta,
s v mulumesc deoarece continuai s inei aceast tradiie, fiindc
aa cum m primeai pe mine continuai s primii i pe ali pelerini
i v rog s facei rugciuni s m art vrednic de aceast dragoste pe
care am primit-o la Sfntul Munte de la prinii si i, desigur, simt
nevoia s repet arii? fortul:,, Fericit este viaa pustnicilor, a celor ce
se-ntraripeaz cu dumnezeiescul dor
Al doilea motiv al bucuriei mele este c anul acesta vizitez
Sfntul Munte n perioada sptmnii luminate. Din viaa de student
i din slujirea mea la sfnta mitropolie de Edessa, Pella i Almopia,
adic din anul 1966 pn n anul 1984, pentru 22 de ani am venit n
fiecare an n perioada sptmnii luminate la Sfntul Munte. M
impresiona n special strlucirea acestei perioade, felul n care
aghioriii srbtoresc Patele i, n general, nvierea lui Hristos,
participarea naturii aghiorite la evenimentul nvierii lui Hristos,
fiindc ntreaga fire rspndea o mireasm deosebit, i aa
totdeauna mi aminteam de cei mai frumos cuvnt teologic al
sfntului Grigorie Teologul la nvierea lui Hristos cu celebra sa
fraz: Acum este o primvar lumeasc, o primvar
duhovniceasc, o primvar n suflete, o primvar n impuri, adic
o primvar vzut, o primvar nevzut Mai ales ceea ce a vrea
s subliniez este faptul c aghioriii tiu s prznuiasc nvierea lui
Hristos, deoarece acetia tiu din felul lor de via s triasc mai
159

nti Crucea i ngroparea lui Hristos. Numai cei ce petrec n


Ghetsimani i pe Gogota cunosc ce nseamn nvierea, nu numai ca
simple acte istorice ci ca acte duhovniceti, existeniale, personale.
Este semnificativ ceea ce scrie sfntul Maxim Mrturisitorul
despre trirea Crucii, ngroprii i nvierii lui Hristos. Vorbind
despre acestea i cum sunt trite n viaa persoanl scrie: Toate cele
ce se vd sunt legate de cruce; de experiena aintit asupra relaiei
celor lucrate de acestea conform simurilor; iar toate cele
cugettoare au trebuin de ngropare, de desvrita nemicare a
celor lucrate de acestea conform raiunii. Cci prin legcitura lucrrii
i micrii naturale nimicite spre toate, raiunea existnd numai
pentru sine nsi se arat ca nviat din mori - toate lucrurile dup
descriere - avnd pe cele din sine nsi, ntregul neavnd nimic din
nrudirea cu aceasta prin relaie natural. Cci dup har i nu dup
natur este mntuirea celor ce se mntuie.
Aici, sfntul Maxim susine nvtura ortodox c mntuirea
oamenilor se face prin har, prin mprtirea harului necreat ai lui
Dumnezeu i nu prin fire. Omul se mprtete de Dumnezeu i se
mntuicie Aa trebuie s triasc Crucea i ngroparea lui Hristos,
de unde va tri i nvierea Sa. Motivul luntric, din inim elibereaz
i n viaz cnd premerge nti rstignirea tuturor puterilor, adic
atunci cnd omui nu este legat de reprezentri aparente prin simirea
sa ptima i urmeaz ngroparea tuturor celor inteligibile,
perceptibile numai cu mintea, adic atunci cnd omul nu este legat de
acestea nc i prin lucrarea i micarea natural. Aadar, omul nti
rstignete fiecare simire ptima prin cele ce se vd, apoi ngroap
fiecare lucrare i legtur mintal cu cele sensibile i n continuare
cuvntul nviaz i astfel triete nvierea lui Hristos. ndeprtarea
trupeasc de lume, ndeprtarea cu mintea de legtura cu lumea
conduc iar ndoial la trirea nvierii existenei omului.
n acest cadru sunt expuse i cele zise din nou de sfntul
Maxim: ,,Mormntul stpnitor este poate lumea aceasta sau inima
fiecruia dintre credincioi; iar giulgiurile sunt raiunile simurilor
n'pretm cu felul de comportare, dup virtute.. Iar mahrama este
cunoaterea simpl i nefelurit a celor inteligibile mpreun cu
160

posibila teologie, prin care s-a cunoscut mai nainta raiunea, avnd
pentru noi o nelegere necuprins n ntregime de acestea, dincolo
de acestea
Mormntul stpnitor este lumea i inima fiecrui om. In
mormntul stpnitor este Cuvntul cel care este ini a urat cu
giulgiuri pe trup i cu mahram pe cap. Giulgiurile sunt raiunile
simurilor cci n fiecare obiect i n inima exist raiunile lucrurilor
care sunt diferitele energii ale lui Dumnezeu. Mahrama este
cunoaterea simpl i nefelurit a tuturor celor inteligibile mpreun
cu teologia. Aceasta nseamn c poate oricine s vad pe Hristos cel
nviat cnd triete raiunea nviat n el i asta se petrece cnd prin
viaa ascetic i de trezvie s-a nvrednicit omul s triasc raiunile
lucrurilor, adic energia necreat a lui Dumnezeu, care se afl n
diferite grade n zidire i n inima sa, i desigur cnd dobndete
cunoaterea existenial a teologiei.
Iar ntr-un alt punct, sfntul Maxim Mrturisitorul prezint i
rezultatele acestei cunoateri experimentale i mprtiri de actele
Crucii, ngroprii i nvierii Iui Hristos* El scrie: ,.Cei care 11
ngroap cu cinste pe Domnul, II i vd nviind n slav, fiind
nevzut tuturor celor ce nit sunt asemenea acestora. Cci nu este
prins de cei care uneltesc mpotriva Lui, neavnd acopermnt
exterior prin care s apar, vrnd s fie prins de ctre cei ce vor, ci
a suferit s ptimeasc pentru mntuirea tuturor ",
Hristos, cu alte cuvinte, nu este cunoscut prin semnele Sale
distinctive exterioare. Nu pot s-L prind cei care uneltesc mpotriva
Lui pentru c nu are o acoperitoare exterioar prin care prea c se
las n mod voit s fie prins de ctre prigonitorii Si; ns Hristos este
cunoscut de cei ce-L ngroap cu cinste, cum ziceam mai nainte,
i-L vd nviat cu slav dup o via isihast de trezvie. Hristos este
nevzut de toi aceia care nu urmeaz aceast cale, Desigur, n
continuare zice: ngropnd cu cinste pe Domnul, tuturor iubitorilor
de Dumnezeu ie este cucernic. Apoi explic c toi cei ce aparin
acestei categorii nu-i dau seama de prigoana calomniatorilor i a
acelora care doresc s-L rstigneasc i, cel mai important, acela care
a ngropat n el pe Hristos l percepe i nviat cu rezultatul de a lsa
161

ca moarte gndurile ptimae pe care le slobod demonii n inim,


cum a lsat Hristos ca mori pe soldaii care l pzeau i a clcat toate
peceile mormntului, adic armele pcatelor aezate pe suflet in
vederea anticiprii
Se vede clar din nvtura sfntului Maxim Mrturisitorul c
trirea Crucii, ngroprii i nvierii iui Hristos se face nuntrul inimii
omului prin viaa ascetic a Bisericii care const n curire,
iluminare i ndumnezeire. Iar cei ce particip la aceast via sunt
martori ai nvierii lui Hristos. i, desigur, de-a lungul veacurilor,
martiri ai nvierii.
Un astfel de martir al Crucii i al nvierii este i cel prznuit
astzi, sfntul mare mucenic Gheorghe, purttorul de biruin.
Jmnograful sfnt ai Bisericii leag mucenicia sfntului Gheorghe de
Rstignirea lui Hristos. n inima sfntului Gheorghe i n tot trupul
su iucra n mod simit haru! necreat i energia lui Dumnezeu.
Mucenicia, de altfel, aa cum cunoatem din teologia ortodox este
rodul vederii lui Dumnezeu i aceasta o dovedesc i sfintele moate
care au bun mireasm, fac minuni pstrndu-se nestriccioase,
pentru c sfinii suni membru ai Trupului lui Hristos cel nviat .
Dar. asemenea martiri ai nvierii lui Hristos sunt foarte muli
la Sfntul Munte. Voi aii cunoscut muli astfel de sfini care acum
sunt adormii dar i-ai avut chiar alturi de voi. ntreg Sfntul Munte
este totuna cu Locurile Sfinte, Golgot vie, arina plin de viaa
olarului, adic Golgota cea vie i mormntul nou. Tocmai pentru
acest motiv avem adeverirea nvierii lui Hristos. n viaa Bisericii
evenimentele mprteti sunt adeverite zilnic de martorii Crucii i
nvierii lui Hristos.
Iubii prini,
Din nou mi exprim bucuria de a m gsi n pustia Sfntului
Munte, ntre martorii nvierii iui Hristos, ndjduind i eu n nvierea
mea, s devin martor al Crucii i al nvierii lui Hristos, aa cum l
prezint sfntul Maxim Mrturisitorul. Cer binecuvntrile i
rugciunile voastre pentru a rspunde la viaa nalt a Sfntului Munte.
Slujirea arhiereasc este plin de griji i obositoare, este o
162

cale a Crucii i nvierii. De multe ori mi amintesc cuvntul sfntului


Fotie cel Mare pe care l-a scris ntr-o scrisoare a sa ctre papa
Nicolae: Am pierdut valoarea vieii panice, am pierdut valoarea
linitii dulci, am pierdut valoarea chiar l a slavei a acelei
convieuiri curate i foarte plcute cu aproapele, a acelei legturi
soa ale strnse, neprefcute, lipsite de tristee i de mustrare. tiam
disputa dintre unii i alii, invidia, conflictele, rzvrtirile, insulta
celor ce s-au ridicat mpotriv i homhneala celor ce nu dobndesc
ceea ce cer i a celor ce nu sunt pedepsii aspru i nu sunt pui la
punct dup felul n care acetia vor: dispreul i din nou nesocotirea
ori de cte ori vor revendica vreo cerere i vor smulge scopul lor...
Astfel sunt nefericit de pretutindeni, din care cauz sper s gsesc la
ntristare odihn, de aceea m mustru pe mine nsumi; sper s
gsesc mngiere i consolare, de aceea din cauza durerii fate s-mi
creasc durerea.
Rugai-v frailor i prinilor pentru mine.
Hristos a nviat, frailor! Adevrat a nviat, frailor!
Slav Celui ce a nviat a treia zi! nchin-mu-ne i sfintei
nvierii Lui celei de a treia zi.
Slav, Doamne, Cinstitei Cruci i Sfintei nvierii Tale!
10. Doi monahi Dionisiati
i
De multe ori mi amintesc cu nostalgie de primele vizite pe
care le-am iacut la Sfntul Munte, cnd eram student prin anii 60, n
mod concret prima dat n anul 1966. Atunci, mpreun cu grupul
pururea-pomenitului profesor Panaghiotis Hristu i al altor
colaboratori ai si, oameni de tiin, am lucrai pentru mai multe
sptmni i luni n bibliotecile mnstirilor Sfntului Munte,
inventariind manuscrisele care existau acolo i cutnd manuscrise i
texte inedite ale marelui sfnt isihast aghiorit Grigorie Palama. Era n
perioada cnd Sfntul Munte srbtorise un mileniu (1963) de la
ntemeierea sfintei mnstiri Marea Lavr. Cu grandoare a fost
srbtorit acest eveniment, cnd Sfntul Munte a fost vizitat i de
patriarhul ecumenic Athenagora i de ali patriarhi i s-a fcut o
163

liturghie de praznic n sfnta biseric Protaton din Kareia.


in vremea aceea puini pelerini vizitau Sfntul Munte i,
astfel, am avut ocazia s rii-i apropiem personal cu evlavie,
rugciune, linitire i o tiare duhovniceasc. Desigur, aa cum poate
fi sesizat, am trit la Sfntul Munte nainte de revirimentul sfintelor
mnstiri prin noile obti i, de aceea, n sfintele mnstiri se nevoiau
monahi care aveau stilul i caracterul vechiului monah aghiorit cu
devotamentul lor faa ie tradiie, cu simplitatea i nobleea lor,
autenticitatea in exprimare i n abordare, cu ascez sever, cu
dispoziie de filoxenie i cu dragoste curat. Mai trziu, noiie obti
s-au adpat din aceast mentalitate aghiorit i, astlel, nu s-a pierdut
modul de via tradiional, respectnd proporiile, deoarece Sfntul
Munte dispune de o mare i puternica tradiie, care nu se schimb, ci
asimileaz toate celelalte tradiii.
Pot s spun cu certitudine c Sfntul Munte a fost pentru
rnine u descoperire duhovniceasc, a doua mea patrie, prin excelen
duhovniceasc. nainte de a vizita Sfntul Munte, despre care
auzisem multe de la vechi pelerini i exista un adevrat mit n mine.
am trecut prin diferite dezamgiri, prin felul n care s-a transmis viaa
cretin, dar i prin felul n care am nvat teologia ia universitate. A
tost cultivat n mine o percepere inteectuaiist i moralist despre
viaa cretin, fapt ce a lsat sufletul meu nfometat. Numai ce am
mers ns la Sfntul Munte, cu toate cutrile i nelinitile mele
duhovniceti i am vizitat mnstirile sale, pustia i schiturile i am
cit alturi de prini care se nevoiau acolo, imediat s-au schimbat
multe lucruri n viaa mea. Am vzut o via autentic, am legat pe
cele ce le-am citit la prini de cele pe care le-am vzut vii n faa
nea i aa nelinitile inele au nceput s fie ntmpinate ntr-un mod
pozitiv. nelegeam de-acum c teologia nu poate
fi
nici
raionalist-scentist, nici moralist.
Mai trziu, prin ntlnirea i comuniunea mea duhovniceasc,
pe care am avut-o cu pururea-pomenitul arhimandrit Sofronie
Saharov, care n acel timp se nevoia la Essex, n Anglia, cel care a
fost expresia concentrat a tradiiei isihaste a Sfntului Munte,
coninutul viu al ntregii Filocalii, expresia contemporan a unui alt

sfnt Gi<>orie Palama, am vzut mai profund esena vieii


duhovniceti.
Peste ani, ntlnirea mea cu pururea-pomenitul printe
ioannis Romanidis, care n textele sale a exprimai cu claritate
teologic i desvrit cunoatere toat aceast tradiie isihas i a
confruntat-o cu tradiia occidental, a completat i din partea
teologiei sistematice nelegerea mea pentru viaa duhovniceasc
ortodox, care nu este un muzeu, ci se triete i astzi n centrele
duhovniceti ale Sfntului Munte.
Numai din perspectiva aceasta am nceput s neleg mai bine
nvtura i opera sfntului Cosma Etolianul, comentariile pe care
le-a fcut Papadiamantis ia opera sa, dar i viaa simpl a prinilor
mei i a altor persoane din vecintatea mea, din locul deosebit in care
m-am nscut i am crescut.
Am ntlnit muli prini aghiorii n vizitele mele la Athosul
sfnt i binecuvntat. Unii dintre ei triau ascuni n chinovii i n
mnstiri idioritmice, alii se nevoiau ca nite psri ale pustiului n
locuri prpstioase din Athos, alii triau simplu i conform
evangheliei n schiturile Sfntului Munte, iar alii triau un fel de
nebunie n Hristos etc. M-am folosit de ei n privegheri, n
peregrinri ndelungate, prin lucrarea lor, prin retragerea zilnic i
am priceput c teologia i viaa ortodox nu sunt cuvinte i basme, ci
o via binecuvntat experimentat zilnic. Dou din personalitile
proeminente ale vremii aceleia, din anii studeniei meie, nainte de a
cunoate pe printele Efrem Katunakiotul, pe printele Efrem de la
Filotheu, pe printele Paisie i alii, care m-au impresionat i au jucat
un rol important n viaa mea, au fost pururea-pomenitul egumen al
sfintei mnstiri Dionisiu, printele Gavriil i monahul nc n via
Teoclit Dionisiatul. Stareul Gavriil ne primea cu mare dragoste i a
putea spune chiar cu afeciune, ne iubea ntr-adevr, iar cnd am
devenit apropiai am vzut cu claritate adevrata sa comunicativitate.
Printele Teoclit Dionisiatul era tnr pe atunci i se remarca
prin nelepciunea sa, prin cuvntul su ca un torent i uurina cu
care i apropia tinerii i pe oamenii de tiin, cei care datorit
vrstei i cunoaterii omeneti, erau nfumurai i mndri.
165

Este vorba despre dou personaliti cu mari daruri att


pentru stana mnstire, ct i pentru ntreaga via bisericeasc.
Pururea-pomenitul stare Gavriil era distins,, linitit, comunicativ,
experimentat, original, iar printele Teoclit era nelept, cunosctor al
tuturor curentelor din societate i dialectic cu ajutorul cuvntului su
teologic i cu feluritele sale daruri. Primul facea pane dintre
reprezentanii care administrau toate problemele ce apreau la
Sfntul Munte i cu miestrie gsea rezolvri potrivite la unele
chestiuni; ai doilea era totdeauua gata s spun prerea sa teologic
fiecrei cutri duhovniceti a interlocutorului su i s vegheze orice
ncercare de denaturare a vieii monahale i bisericeti.
Stareul Gavriil Dionisiatul impresiona prin marea sa
experien social i monahal, dar i prin cuvntul su evlavios. Zic
muli - am trit-o i eu personal - c nu puteai nelege esena i
duhul Sfntului Munte, dac nu auzeai pe stareul Gavriil rostind
cei ase psalm i de la nceputul utreniei, ;ntr-o lumin lin a
candelelor. O voce pioas, foarte dulce, plin de voioie i pocin,
expresie a ntregului duh ai monahului aghiorit. cel ce triete n
ceasul al unsprezecelea i are dorul ceasului al doisprezecelea i se
nevoiete n viaa sa duhovniceasca din perspectiva celei de-a doua
veniri a lui Hristos, de unde cere mila i iertciunea dreptului
Judector Hristos.
Printele Teoclit Dionisiatul ne impresiona prin cuvntul su
spontan i teologic pe care tia s-l stpneasc, s-l predea, folosind
nelepciunea patristic i antic, s discearn fiecare eroare i
confuzie. M-a impresionai spiritul su treaz, uriaele sale cunotine,
dar i smerenia pe care o dovedea n multe situaii i pe care o
ntrezreai dac. bineneles, dispuneai de sensibilitate luntric.
Ne-am folosit mult de felul su de via, n special dup o munc
ndelungat n biblioteca sfintei mnstiri Dionysiu. cnd ei avea
ascultarea de bibliotecar.
De multe ori pomenesc pe stareul Gavriil, cruia m-am
spovedit i cruia i-am cerut sfat, n momente de criz din tinereea
mea i pentru hotrri importante pe care le-am luat n via. Cnd
i-am ntlnit spre sfritul vieii sale, dup ce se retrsese din
166

egumenie, am sesizat foarte profunda sa smerenie, la care a ajuns


pn la ultima osndire de sine. Un egumen cu peste cincizeci de ani
de egumenie, cu atta jertfa pentru sfnta mnstire i pe/ir'
Biseric, s stea n faa ta ca un monah nceptor! Sunt proi-aui
emoionat cnd mi amintesc de persoana sa i mai ales m-am
emoionai adnc atunci cnd am mers !a osuarul mnstirii i am
vzut craniul su. Am ezu< mult timp rugndu-rr Iui Dumnezeu i
cernd rugciunile pururea-pomenitului mare printe, cunoscut din
anii tinereii mele.
De asemenea, pomenesc des pe printele Teeciit Dionisiacul,
cel care a influenat n felul su viaa mea. Aceasta s-a fcui i prin
crile sale despre rugciunea minii n inim, ca de altfel i prm
articolele sale, care rspndesc aroma florilor atomte. Importante au
fost eeie dou cri ale sale, adic biografia i teologia sfntului
Grigorie Paiam. a acelui mare isihast aghiorit, dup cum i biografia
i teologia sfntului Nicodim Aghioriuil, a acestui mare printe
filocaiic. Toate acestea au jucat un rol de seam n viaa mea i m-am
folosit considerabil, fie c l ntlneam personal, fie c i citeam
crile i textele sale scrise n duhul i tradiia Sfntului Munte.
Astfel, am putut s judec creator teologia pe care o nvasem la
universitate i teologia aghiorit, care este teologia adevrat a
Bisericii. Dincolo de asta, cu printele Teoclit Dionisiatul am acum
i o alt legtura, ntruct este de origine din Nafpaktos, unde harul
iui Dumnezeu m-a trimis s slujesc n treapta de episcop. De aceea,
cu diferite ocazii, comunicm i, desigur, din scrisorile sale se
nelege maturitatea sa duhovniceasc, la care a ajuns deoarece
asociaz nelepciunea omeneasc cu viaa duhovniceasc, mrimea
de suflet cu osndirea de sine, isihia cu misionarismul, dragostea de
Hristos cu dragostea de om.
Doi monahi dionisiaci, cei care, prin feiul lor specific i prin
darurile lor deosebite, au fost binefctorii mei n anii studeniei i
dup aceea, dintre care unul s-a desvrit i altul se desvrete n
viaa duhovniceasc, cci care rspndesc mireasma puternic i
sensibil a grdinii Preasfintci Fecioare Maria i au fost odihn i
mngiere nu numai pentru mii de pelerini ai Sfntului Murite, dar i
167

ai aitora care au avut o mare ocazie de la Dumnezeu s t-i apropie,


care de multe ori ne-au mbtat de vinul tare dionisiat. i, desigur,
nu m refer ia vinul propriu-zis al sfintei mnstiri Dionisiu, care era
renumit pentru valoarea sa, ci la vinul tare al tradiiei isihaste a
Sfntului Munte i a Bisericii Ortodoxe n general.
Cer rugciunile pururea-pomenituiui printe stare Gavriil i
rugciunile printelui Teoeln Dionisiatul aflat n via, pe care
nencetat l pomenesc n rugciunile mele i-l pstrez n adncul
inimii mele, dup cum mi-a cerut ntr-o scrisoare a sa, s-l pomenesc
i trind, i dup moarte
11. Viaa de schit
Cnd am nceput s vizitez Sfntul Munte, nti am cunoscut
viaa chinovial i idioritmic, apoi am vzut de aproape viaa de
schit, iar la sfrit am ntlnit viaa pustniceasc. S-a ntmplat astfel
deoarece la nceput am lucrat ca student n bibliotecile mnstirilor
din Sfntul Munte i n continuax m -a m deschis pustiului.
Una din persoanele importante ale Sfntului Munte, care m-a
ajutat s cunosc viaa de schit i pustniceasc, a fost purureapomenitul ieromonah Spiridon Xenos 'Neoschtiotul. Chilia sa cu
hramul sfntului Spiridon era un loc in care am rmas o perioad de
un an i pe care l vizitam de fiecare dat cnd mergeam la Sfntul
Munte. Tocmai pentru acest motiv a vrea s consemnez cteva din
amintirile mele.
Pe printele Spiridon l-am cunoscut prima dat la Agrinio, pe
cnd era laic cu numele Ilie Xenos i desfura acolo activitate
misionar, dup pensionarea sa. Pusese chiar la dispoziie nsi casa
sa pentru a servi drept cmin de elevi, n care am rmas patru ani pe
durata studiilor mele gimnaziale. Era un clugr din lume , care se
ocupa cu toat activitatea misionar din Agrinio. Mai trziu mi
spunea c n vremea aceea tria cu rugciunea, n paralel cu
activitatea misionar pe o u e o fcea i, desigur, cum mi mrturisea,
avea o intens rugcune a minii, nct trecea prin piaa din Agrinio,
fr s aud sau i i vad nimic din cele ce se petreceau acolo. La
168

cmin, n fiecare diminea, ne citea din Rzboiul nevzut" ai


sfntului Nicodim Aghioritul. i la aceasta m refer ca s se vad
dispoziia sa pentru viaa ascetic. Deseori vizita ca laic Sfniui
Munte i ne transmitea multa din cele pe care le ntlnea acolo i pol
s spun c primele impresii despre Sfanul Munte le-am primit de
la el.
In anii '60, laicul de atunci Hie Xenos a hotrt s prseasc
pe cele lumeti i s mearg la Sfntul Munte ia o vrst naintat s
se iac monah. A fost o mare hotrre, e$B8 a ntmpinat multe
greuti pan a fi pus n practic. A ales Noul Schit, care se gsete
ntre schitul Sfnta Ana i sfnta mnstire a Sfntului Pavel, sub
ngrijirea discret a purureaporaeuitului stare Gavriil Neoschitiotul.
Greutile prin care a trecut au rost mari, deoarece la o astfel de
vrst a schimbat ntregul, mod de via, fiindc de ia o preocupare
ndelungat k societate a trecui la un ill mod de via, modul isihast,
A fost nevoie s depun mult osteneal i ascez ca s rabde noile
condiii de via. L-a ajutat la aceast ionar harul lui Dumnezeu.
Deoarece studiam la facultatea de teologie din Tesalonic, era
firesc s-l vizitez chiar de la nceputul vieuirii sale la Noul Schit i,
desigur, acest ioc a devenit un popas principal din perioada vizitelor
mele ca pelerin la Sfntul Munte. Mai trziu, cnd am hotrt s
rmn i s lucrez alturi de prietenul su, pururea-pomenitul
Calinic, mitropolit de Edessa, Felia i Aimopiu, s-a bucurat peste
msur, mai ales din timpul slujbei ue tundere a mea n monahism,
acesta m-a adus i aa a fost prinieie meu duhovnicesc (na de
tundere) in viaa monahal. n ziua unntoare tunderii mele, care s-a
fcut n sfnta mnstire a sfintei Parascheva din l.anitsa, imediat am
mers la Noul Schit ca s m nevoiesc alturi de el, pregtindu-m
pentru hirotonirea mea u diacon, care s-a. fcut la o lun dup
tunderea mea. i atunci, cai i n vizitele mele ulterioare la Noul
Schit mi s-a oferit prilejul sa cunosc att pe prinii schitului i ai
altor schituri ca Sfnta Ana, Katunakia, Kavsokalivia, dar i pe
prinii pustiului clin Mntui Munte, ct i viaa pe care o triau
acetia.
Toi cei care viziteaz Sfntul Munte cunosc c exist o
169

diferen intre viaa de obte i viaa de sine Schiturile sunt alctuite


din mai multe chilii, n care se nevoiesc mici frii monahale sub
ndrumarea unui printe. Fiecare chilie are o bisericu-paraclis
pentru rugciunile zilnice i svrirea sfintei liturghii, n timp ce n
centrul schitului este o Biseric, ce se numete kyriako (de
duminic), deoarece acolo se svrete sfnta liturghie n duminici
i in alte srbtori mari, precum i faptul c acolo se fac i
privegherile. n fiecare an administrarea schitului este preluat de un
grup (prin rotaie), iar printele acestui grup care preia slujirea
bisericeasc de duminica se numete dichiu. Schiturilc n realitate
sunt mici sate de monahi, .avnd n centru Biserica i arat cum ar
trebui s fie organizate parohiile i societatea.
La Noul Schit am cunoscut prini sfini i binecuvntai, ca
printele Teofilaet, un monah foarte simplu i binecuvntat, cu o
credin simpl i neprefacut, ucenic al renumitului printe loachirr
Spetsieris, care avea o special comuniune i iegtur personal cu
Sfinii Doctori tar de argint i toat noaptea fcea priveghere,
rugndu-se cu mtniile, dup cum a avut i o legtur cu printele
Iosif Spileotul i cu grupul su; ca i cu printele Sofronie Saharov,
cnd se nevoia ntr-o peter vecin din mnstirea Sfntul Pavel i
pe care l-a slujit n perioada cnd tcea sfnta liturghie n acea
peter; pe printele friei Avramieilor (printele Avramie), cel care
slujise nu numai grupul de frai, ci i pe toi pelerinii, simplu ca
Avraam, smerit n tcere, cu modelul su de jertfa, dar cnd
deschidea gura sa, ceea ce zicea era un produs de mare importan,
pentru aceasta i cuvntul su reflecta o experien dens; pe
ieromonahul Neofit, care avea un caracter aghiorit, smerit i semna
puin cu sfntul Nicolae Planas, cum l descrie Papadiamantis. De
asemenea, am cunoscut muli ali prini, care se nevoiau n grupul
de frai Avremiei, Chirilei, pe monahii Haralambie, Trifon,
Constantin etc. n acea vreme se nevoia la Noul Schit printele
Efrem, care mai trziu a devenit egumen la mnstirea Filotheu, ca i
pe printele Iosif, care iritie nc i se nevoiete la sfnta mnstire
Vatoped. Acolo am ci^no ; ut i pe monahul srb Gheorghe Vitkovici,
o figur binecuvntat i isihast, a crui personalitate, dei l-am
170

cunoscut pentru puin limp, s-a imprimai adnc n sufletul meu.


Mi -a plcut mult viaa de schit, slujbele i privegherile n
micile paraclise din chilii, ca, de altfel, i liturghiile duminicale n
biserica central (kyriako), n care se strngeau toi prinii schitului,
dar m entuziasma i toat reculegerea mpreun cu ei.
In special mi amintesc trei evenimente.
Primul, privegherile i praznicele de la biserica central
(kyriako) a schitului. Prezena tuturor prinilor din sinodiile
schitului, darurile fiecrui printe i monah, prin care se manifestau
n perioada privegherilor i a praznicelor, erau ceva irepetabil.
Al doilea, mi amintesc de comunicarea personal pe care o
aveau prinii ntre ei i reala lor comuniune. Vizitau casele altor
monahi i convorbirile lor erau totdeauna duhovniceti. i cnd
vorbeau despre simple probleme ale schitului, le tratau dintr-o
perspectiv diferit fa de cea pe care am ntlnii-o sau continuam
s-o ntlnesc n lume. De asemenea, schimbau ntre ei mncare,
produse din grdin i alimente i de multe oii participau la mese
comune. Uneori am observat urmtorul aspect, care arat cum trebuie
s fie societatea, un fel de a fi dezinteresat i cu dragoste. Ceea ce
prisosea fiecruia din produsele grdinii, l lsa n faa bisericii
(kyriako) i lua ce avea nevoie din cele pe care Ie lsaser ali
monahi. Era vorba despre un aprozar original, la care nu domnea o
mentalitate utilitarista i aduce aminte de prima comunitate cretin
de la Ierusalim.
Al treilea, mi amintesc bine de ,, lucrul n comun , pe care l
fceau ntre ei, n legtur cu uscarea pinii. Se adunau pentru a usca
pinea strns pe timp de o lun, drept pentru care n ziua aceea
mncau pine proaspt, mpreun cu o mncare special i, n
continuare, cealalt pine o fceau pesmei ca s o aib pe toat luna,
deoarece era imposibil s fac pine n flecare zi.
Viaa de schit era o via simpl care arat cum ar trebui s
fie organizat societatea, dac s-ar inspira din nvtura Iui Hristos i
din tradiia bisericeasc ortodox. Aceasta este dovada c
cretinismul realizeaz toate practicile sale sociale pe terenul
Bisericii i in special pe terenul monahismului.
171

Noul Schit l-am avui ca punct de plecare pentru pelerinajele


mele n pustia Sfntului Munte, ca sS ntlnesc prini binecuvntai,
care aveau o dragoste nobil, simplitate i smerenie i mai ales
manifestau o comportare original, care se potrivete oamenilor
renscui de Duhul Sfnt. Sunt socotiri printre acetia prinii de la
Sinta Ana, de ia Sfnta Ana cea mic, de la Katunakia i prinii
pustnici. n alte texte m-am referit la unii dintre acetia. Aici trebuie
s amintesc de pururea-pomctrtul printe Gherasim de la Sfnta Ana
cea mic, imnograful marii Biserici a lui Hristos, cel caie m-a
impresionat cu blndeea, smerenia, dragostea, cunotinele i
nelepciunea, srcia evanghelic, nobleea sa. Era un om sensibil t
slab i-i manifesta fa de noi. n mod ieurii, dragostea sa. Ne
primea n curtea chiliei i ne nva cu blndee din bogia inimii, a
cunotinelor i a experienei sale personale.
Am observat c dei unii pruii manifestau diferite elemente
caracteristice, totui nu provocau deoarece preau ca nite
manifestri i lucrri copilreti, iar cnd se gsea cineva naintea
unor manifestri ale strilor deczute i atunci vedea cum artau
pocina, lucru ce indic att cderea firii, ct i viaa duhului care
exista n ei. De altfel este tiut c, n afar de legile naturale i
sociale, lucreaz i aa-zisele legi duhovniceti.
Pururea-pomenitul printe Spiridon avea o mare experien
social deoarece lucrase muli ani n lumt i avea ntr-utt mare grad
virtutea filoxemei. Numele su, Xenos, era un determinant al
personalitii sale, deoarece chilia sa era locul n care gseau
filoxenie i dragoste avraamic n fiecare zi muli oameni. Era foarte
instruit i, desigur, avea de fiecare dat s spun o vorb bun i s
dea un sfat bun tuturor oaspeilor, fiindc se jertfea pentru alii, era
treaz i clarvztor n ce privete faptul c te sftuia de parc
cunotea lumea ta luntric, tar s-i fi vorbit mai nainte. Era aadar
un printe duhovnicesc experimentai i aceasta se vedea n momentul
spovedaniei, cum mrturisesc cei ce s-au spovedit la el. Prezena sa
era puternic i atrgea n diferite feluri atenia tuturor. Unii, care
nu-1 cunoteau bine, l interpretau greit, totui, cnd i-l apropiau,
vedeau c se manifesta firesc, fr prefctoria unei mentaliti

farnice. E! era un model al vechiului comportament aghiorit. Toi


prinii aghiorii l cunoteau, deoarece era o personalitate
remarcabil a Sfanului Munte i, cu felul iui specific, a contribuit i
el la nmulirea monahilor i ieromonahilor din ultimii ani.
De copil m bucuram i m mndream foarte mult deoarece
vechii si elevi au ocupat locuri importante n societate i n Biseric.
De multe ori mi amintesc cu evlavie i emoie de
pururea-pomenitul printe Spiridon i-i mulumesc pentru cele pe
care le-a oferit frailor notri i lumii, pentru cele pe care mi le-a
oferit i mie, n special pentru c mi-a servit ca pretext s vd viaa
ascetic i pe prinii simpli ai pustiei, care menin caracterul
,, aristocratic al omului, ca cel plsmuit dup chipul hn Dumnezeu.
Unii fac deosebire ntre Biserica lupttoare
Biserica
triumftoare, dar aceast difereniere nu este; pur ortodox, deoarece
nu o ntlnim ia prinii Bisericii, ci este o influen a cretinismului
occidental. Dimpotriv, aa cum se vede n nvtura sfinilor
Bisericii noastre, Biserica Ortodox este una i unitar, este Trupul
cel binecuvntat al lui Hristos, cruia i aparin i cei vii i cei
adormii n Hristos. Toi cei ce s-au nvrednicit din viaa aceasta de
vederea luminii necreate i sunt ndumnezeii n diferite grade,
aparin Bisericii triumftoare i ct triesc biologic, fiindc particip
la triumful lui Hristos asupra pcatului, diavolului i morii, sunt
,, ceteni mpreun cu sfinii i casnici ai lai Dumnezeii ", Legtura i
comuniunea duhovniceasc dintre sfinii care au adormit i cretinii
care se lupt n viaa lor este n realitate n Biseric i, bineneles, n
dumnezeiasca euharistie, care este spaiul n care se ntlnesc cei vii
i cei adormii, ngerii i oamenii, Hristos i mdularele Trupului
Su. Prin urmare, nu putem vorbi despre Biserica triumftoare dup
moarte i Biseric lupttoare nainte de moarte, cci aa cum spune
sfntul Simeon Noul Teolog, cei ce se nvrednicesc de vederea
luminii necreate triesc, nc din viaa aceasta, raiul, depesc
moartea, iar dup cuvntul sfntului Grigorie Palama, vederea
luminii necreate este nsi mpria lui Dumnezeu.
Trind ntr-o astfel de Biseric i svrind dumnezeiasca
euharistie, pomenesc cu mult dragoste i cucernicie pe monahii
173

simpli i instruii, pe care i-am ntlnit la Noul Schit i n pustia


.lanului Munte, pe aceia care triau n anonimat i erau ca i
inexisteni dup mentalitatea lumii, dar cnd i-i apropiai nelegeai
copilria ior n Hristos i, n parte, nebunia lor n Hristos i pentru
.ceasta cerem rugciunile lor.
Desigur am dorina de a-i ntlni cnd sufletul meu va iei din
aceast lume deart i fals, dac voi putea cu harul lui Dumnezeu,
cu conlucrarea mea i cu rugciunile lor s m pun de acord cumva
cu viaa i faptele lor. V chem s v rugai pentru aceasta i voi care
citii aceste rnduri.
! 2. Mrturii din viaa monahal
Deseori citesc cartea Mrturii din viaa monahal, care
este o adunare de scrisori ale fericitului printe losif isihastul ctre
monahi sihatri i laici i gsesc un foarte mare folos duhovnicesc.
Desigur, ediiile repetate ale acestei cri, care este egal cu scrierile
ascetice care s-au impus n literatura ascetic, arat interesul celor
ndrgostii de viaa i faptele monahilor, dar i folosul pe care l
produce frailor cretini, monahi i laici.
Nu am avut cinstea deosebit i binecuvntarea s cunosc pe
preafericitul printe losif, dar l-am simit i l-am iubit din textele care
sunt publicate n aceast carte, din viaa fiilor si duhovniceti i din
povestirile pe care le-am auzit despre el de la monahii care l-au
c i r oscul ndeaproape. Am i mrturia pururea-pomenitului marelui
printe arhimandrit Sofronie Saharov, care l-a cunoscut atunci cnd
se nevoia la Karuia, n Sfntul Munte, iar printele losif se nevoia n
peterile Sfntului Munte.
Nu este uor s descriu n ntregime impresiile mele n urma
citirii crii celei prea piine de duh Mrturii din viaa monahal ,
cci atunci cnd se apropie cineva de scrierile sfinilor prini
experimentai simte o adevrat imobilitate, deoarece cu adevrat se
apropie pmntul de foc, un reactor nuclear uria prin care se
sparg toate termometrele convenionale. Trebuie s te afli n aceeai
perspectiv sau s te apropii cumva de viaa sfnt duhovniceasc pe
174

care o tria pururea-pomentul printe Iosif, pustnicul i :sihastrii. ca


s poi s i-o nfiezi corespunztor. Pur i simplu voi ncerca s
adun nite gnduri ale mele, cu rugciunile printelui Iosif i, n
acelai timp, s ndemn pe cititor s nu rmn la acestea, ci s
avanseze n citirea minunatelor scrisori ale purureapomenitului
printe Iosif.
1.
Citind scrisorile printelui Iosif isibastul nelegi c ies
din acestea o mireasm a teologiei, c este vorba de texte teologice.
Din pcate ne-am format impresia c teologia nseamn teorii nalte,
analize teologice tiinifice, nelegerea termenilor teologici, citarea
evenimentelor istorice teologice etc. ns adevrata teologie ortodox
este experiena, cunoaterea lui Dumnezeu, care se d celui ce i-a
curit i luminat inima i mintea. Teologi, dup nvtura sfanului
Grigore Teologul, sunt cei ce umbl prin vederea lui Dumnezeu ",
iar dup sfanul Grigorie Palama sunt n specia! cei ndumnezeii. n
Noul Testament, teologia este identificat cu profeia, iar teologul cu
profetul, cel care particip aadar la slava iui Dumnezeu.
Cu acest neles pururea-pomenitui printe Iosif, cum se vede
din cartea pe care o comentm,, este un teolog ce cunoate pe
Dumnezeu din experien i ndrum n mod neneltor pe oameni la
aceast cunoatere, care n acelai timp este comuniunea omului cu
Dumnezeu. Este expresiv un cuvnt al su: cnd omul se roag cu
mintea, atunci vine harul mult ca o adiere subire, ca o suflare
nvalnic bine plcut i se revars fm tot trupul i se taie
rugciunea: Membrele se opresc. i numai mintea vede pe Dumnezeu
nuntru n foarte mult lumin. Apoi se face unirea omului cu
Dumnezeu. Nu se poate s se despart unul de altul, dup cum fierul
nainte de a f i aruncav n fo c se numete fier, iar cnd se aprinde i
se nroete este totuna cu fo c u l.
Toat existena printelui Iosif este teologic, cum se vede
din fiecare cuvnt i expresie pe care o folosete. Renscut el nsui
duhovnicete vede rennoirea ntregii creaii. Ca un teolog
experimentat ce este, vede c i zidirea teologhisete, deoarece cu
inima sa curat vede raiunile lucrurilor, raiunile duhovniceti,
energia necreat, esenial i de via dttoare a lui Dumnezeu n
175

zidire, cum analizeaz minunat sfntul Maxim Mrturisitorul. Este


semnificativ un mic fragment dintr-o scrisoare a printelui Iosif: S
vin cele de acum fie i o zi. S vorbim cu Dumnezeu i s
teologhisim, s te bucuri chiar de ceea ce i-e dor. S auzi stncile
prpstioase, pe teologii mistici tcui, s-i dezvolte nelesuri
adnci i s ndrume inima i mintea spre Ziditor. Odat cu
primvara este frumos aici: de la Sfintele Pati i pn n august, la
Adormirea Maicii Domnului. Teologi fiar glas teologhise.se, adic
frumoasele stnci i ntreaga zidire In stncile prpstioase, cum le
zugrvete sfntul aghiograf i le prezint ca fiind luminate de
Hristos, care se gsete n centrul icoanei, vede pe teologii mistici.
2.
Atmosfera teologic i existena sa care teologhisete se
vede revrsat n scrisorile printelui Iosif Isihastui prin marea
hansm care l distinge i aceasta este harisma deosebirii duhurilor,
ntr-adevlr, teologia empiric se caracterizeaz mai ales prin
capacitatea ascetului de a deosebi ntre creat i necreat, ntre lucrrile
demonice i lucrri ie dumnezeiescului har de a ncerca duhurile. Este
vorba despre un monah distins i un printe teolog. Acest lucru este
importam pentru dou motive. nti, deoarece teologia este mai ales
rugciune i /edere a lui Dumnezeu. Cnd omul nu se roag atunci
nu poate sa teologtuseasc, fie i dac scrie teze teologice. i al
doilea, deoarece printe duhovnicesc teolog este acela care
localizeaz bolile fiilor ior duhovniceti i prin ndrumare neleapt
i experimentat poate s le tmduiasc, cretinul rmnnd desigur
n viaa mistic i ascetic a Bisericii. Aceast ndrumare pastoral
caracteristic, pe care o practic prinii teologi, se vede clar n
textele Patericului. Fiecare cuvnt al marilor avvj, era teologic,
deoarece tmduia bolile duhovniceti ale cretinilor tocmai ntruct
cuvintele lor erau lucrarca lui Dumnezeu.
Nenumrate sunt exemplele ce se pot folosi din scrierile
fericitului printe Iosif. ntr-o scrisoare scrie: Altul este harul
preoiei, altul al schimei monahale. Altul al tainelor, alta lucrarea
harului ascezei. Toate ies dintr-un izvor, dar difer unul de altul prin
superioritate i prin slav. Cunoate diferenele dintre oameni
fiindc om de om se deosebete mult, i monah de monah , de unde
176

se cere o abordare diferit a fiecruia.


Purureapomenitul printe losif a cunoscut personal toate
frmntrile luntrice subiri, de aceea este un dascl experimentat al
vieii duhovniceti. Cunoate clar schimbrile n ru ale sufletului i
ale trupului, din perioada nevoinelor duhovniceti. Uimitor este
cuvntul printelui cnd analizeaz cele despre nelare, cum se
neal omul, n special cnd se d o mai mare importan unei
harisme duhovniceti, adic postului, privegherii, lacrimilor,
rugciunii lui lisus, isihiei, schimei monahale etc. Ajunge pe punctul
de a scrie: Dac Domnul nu ar trimite apele curitoare ale
dumnezeiescului Su har, noi am rmne goi de roade i faptele
noastre ar deveni hran demonilor... aadar mai mult ca alii avem
nevoie de discernmnt duhovnicesc i trebuie cu osteneal s-l
cerem de la Dumnezeu
3.
Cartea fericitului mare isihast losif este un rezumat
important i minunat al Filocaliei sfinilor prini neptci ai Bisericii
i se ncadreaz n literatura iloealic. Se poate subscrie c este
introducerea cea mai bun la o ermime a Filocaliei. mi amintesc c?
de prima dat cnd am citit cartea aceasta am sesizat marea ei valoare
pentru nelegerea termenilor tradiiei neptice patristice. Printele
losif n textele sale, cu o uimitoare ndemnare i cu o neobinuit
uurin, analizeaz termeni precum ce nseamn mpotriva firii, ce
nseamn dup fire, ce nseamn peste fire, ce este fptuirea i
contemplarea, ce este rugciunea minii i diferenierea ei de
rugciunea raional, ce nelegem cnd ne referim la lucrarea lui
Dumnezeu de curire, iluminare i ndumnezeire etc. Astfel,
sensurile nalte devin uor nelese i desigur aceste texte pioase
ndrum pe om la vieuirea sa n cminul ostenelii i dragostei fa de
Dumnezeu.
A vrea s adaug un fragment minuit al i inspirat de
Dumnezeu: Starea duhovniceasc se mparte in trei clase, iar hanii
lucreaz n mod corespunztor n om Prima star$ se numete
curitoare, cea care cur pe om. Aceasta pe care o ai tu acum se
numete harul curitor. Acesta l topete pe om, l incit la pocin.
Alta se numete de iluminare. Prin aceasta primete lumina
177

cunoaterii, care i are originea n vederea iui Dumnezeu. Nu


lumin, nu imaginaii, nu nchipuiri, ci clarviziunea minii, curirea
gndurilor, adncul nelesurilor... i a treia stare - adumbrirea
harului - este, dup acestea, harul desvririi care este un mare
dar. Nu-i scriu despre aceasta deoarece nu este nevoie .
Printele losif cunoate c energia lui Dumnezeu este una, dar
pe msura rezultatelor pe care le creaz n fiecare om, ia diferite
denumiri. Uneori cur, alteori lumineaz i alteori desvrete,
ndumnezeiete i aa ia nume adecvate. Pnntele losif cunoate ns
ntr-adevr cu claritate n ce stare se gsete destinatarul scrisorii
sale. Astfel, unuia i d perspectiva vieii duhovniceti iar s-l rin
ntr-un stadiu duhovnicesc sczut, deoarece n mod diferit ar fi
moralism, altuia i recomand ce trebuie s fac n situaia n care se
afl, fr s-i analizeze strile duhovniceti nalte ..deoarece nu este
nevoie
Deseori n textele sale face referire la rugciunea minii care
este rugciunea ciclic nuntru! inimii, superioar ns rugciunii
raionale, dar mai sczut dect vederea lui Dumnezeu, de aceea cnd
ascetul ajunge la vederea lui Dumnezeu atunci se oprete rugciunea
minii. Scrie ntr-un spirit teologic caracteristic: Celui ce se
lumineaz i urmeaz ntreruperea rugciunii i dese vederi ale lui
Dumnezeu; rpirea minii, ncetarea simurilor, nemicarea i
desvrita tcere a membrelor, unirea omului cu Dumnezeu
ntr-umd ".
Intr-adevr, este nevoie de mult gndire ca s analizm
aceast mare teologie n simplitatea sa relativ la nvtura sfinilor
prini despre starea de ndumnezeire a omului, Cuvintele sfinilor
ns nu pot s fie examinate de oameni nepricepui ci cercetate din
perspectiva i atmosfera rugciunii.
4.
Dincolo de cele la care ne-am referii mai nainte, printele
losif, aa cum se vede din scrierile sale care sunt cuprinse n cartea
Mrturii din viaa monahal , se distinge printr-o inim sensibil,
plin de afeciune i dragoste printeasc, o dragoste care dezleag i
cea mai mpietrit i grosier inim. Acesta scrie ntr-o scrisoare:
n Milostivete-te de sufletul meu, fiu l meu, pe care l-am nscut prin
178

dumnezeiescul Duh. Am primit scrisoarea ta, iubitul meu fiu, i


vznd cele ale tale am plns cu amar
Intr-o at scrisoare scrie: Vino. copilul meu, vino s
ne-mpcm, s ne sftuim. Ca un medic pot s-i vindec patima
tulburrii i-ntristrii unde cele de acum te stpnesc cu putere.
Vino i iat schimb placa. Vom pune glasul al cincilea care este
mbucurtor, voi sfrma tmie ca s ne bucurm, te voi primi ca
ten tat afectiv la pieptul su. ca pe fiul din parabol...
intr-o alt scrisoare vedem din nou pe printele iubitor
mrturisind: Chinui sufletul i un nor greu mi acoper inima. St
mintea, tace limba, bolete sufletul meu pentru tine . h, i s vezi
fiul meu durerea mea i lacrimile cum curgeau pentru line i ct m
nelinitesc pn cnd nu voi auzi c te-ai ridicat i ai dai o palm
potrivnicului! Deci, ai curaj i ridic-ie din cdere.. Nu
dezndjdui. Tuturor li se ntmpl acestea. Este un rzboi al ispitei
i va trece
Dragostea sa este nesfrit nct ia asupra sa problemele
fiilor si duhovniceti:
M-am mbolnvit iar, sunt ca un paralitic, zece pai nu pot
s fac. Pentm asta i pentru toate am devenit ca pmntul. F
rugciuni pentru mine, te rog mult. Deoarece am multe suflete care
mi cer ajutorul. i s credei prinii i fraii mei c pentru fiecare
suflet care este ajutat sunt ncercat de rzboi acolo unde este nevoie.
Pentru aceasta i printele vostru este bolnav n continuu.
O astfel de inim duhovniceasc are acela care are asemnare
cu Dumnezeu, cel care a dobndit mila ndurrilor i a mngierii,
acela care s-a unit cu Dumnezeu i a ctigat dragostea Sa pentru
toat lumea i ca atare este capabil s peasc pe drumul din
Ghetsimani, al Golgotei, chiar i al Crucii. Numai acela care a luat de
la Domnul harul martiric poate s aib o astfel de inim mpreunptimitoare i dragoste jertfelnic.
Orice analiz s-ar face despre minunata carte a lui gheron
losif Isihastul nu poate s prezinte marea valoare pe care o are pentru
viaa duhovniceasc deoarece caut nlimea ndumnezeiii dar i
lupta felurit ca s strbat urcuurile duhovniceti din toat inima.
179

aBars ridicrii spre Dumnezeu. Aceasta poate s ajute toate


categoriile de monahi i de cretini nevoitori. Monahilor Ie arat care
este adevrata via monahal i aceasta este obligatorie n viaa
noastr, unde se observa o falsificare a petrecerii monahale. Laicilor
le arat marea dragoste a lui Dumnezeu care se manifest n diferite
feluri, dat i i mngie i i ncurajeaz s peasc pe ct este
posibil pe treptele tmduirii i desvririi duhovniceti.
Gheron iosii a ajuns la msuri nalte de desvrire, a
cunoscut din experien pe Dumnezeu i aceast cunoatere o pred
uor digerabila fiilor si duhovniceti, care l iubesc i-i cer cuvinte
de viaa venic pentru a se mntui. Aadar, trausmite tradiia i
experiena revelat fiilor si duhovniceti pe care i a renscut la viaa
In Hristos. Ins aceast maturitate duhovniceasc a sa nu a fost un
fapt ntmpltor, nu a fost un rod al unei stri imaginare sau o ascez
moralist, ci rodiii unei lupte duhovniceti, un rod al conlucrrii
omului cu Dumnezeu. S-a nevoit mult, s-a luptat mpotriva
diavolului i a omului vechi cum se vede n toate textele sale. A da
ca exemplu a 37-a scrisoare a sa. Acolo se vd condiiile adumbririi
i ntririi sale de harul dumnezeiesc
Sfntul loan Sinaitul, scriitorul Scrii, dnd o definiie a
monahului scrie; Monah este cel ce i supune firea sa unei sile
nencetate i simurile sale unei paze nentrerupte. Monah este cel ce
i-a fcut tmpul nentinat, gura curit i mintea luminat. Monah
este sufletul apsat de durere care petrece n veghe i n somn, ntr-o
necontenit pomenire a morii
Un astfel de monah a fost gheron Iosif Spileotul i Isihastul.
Cartea sa Mrturii din viaa monahal, care este esena
experienei sale duhovniceti, ar putea foarte frumos s se intituleze
Mrturii din viaa profetic sau apostolica sau martiric sau
patristic sau isihast-fiilocalic.
Am terminat gndurile mele la puin timp dup miezul nopii
n timp ce gheron Iosif se ruga avid, cu mintea curat i vrsa snge
n rugciunea jertfelnic pentru oameni. Acum cnd se gsete n cer,
unde nu exist zi sau noapte, cer rugciunile lui ca Dumnezeu s
transforme noaptea n zi i s ne insufle nentrerupt pn cnd va
180

strluci ziua i luceafrul va lumina n inimile voastre (noastre) "


(1J Petru 1, 39).
13. Printele Efrem K atunakiotul
n noaptea de 26-27 februarie a anului curent 1998, dup noul
calendar, a adormit n Domnul n Sfanul Munte Athos, m locul
preacinstit, n cminul virtuilor, dup cum l numete sfntul
Grigorie Palama Aghioritul, o floare sfnt i frumos mirositoare din
grdina Maicii Domnului i desigur din pustia Sfntului Munte,
printele Efrem Katunakiotul.
S-a zbovit s se fac cunoscut adormirea acestui printe
binecuvntat i sfnt deoarece printele Efrem a aparinut categoriei
acelor monahi care nu urmresc promovarea, ci rmn n taina isihiei
care este cel mai mare rsunet pentru cei care pot s neleag cele
ale duhului Din pcate, tiina de astzi a informaie; se ocup cu
oamenii care triesc n sistemul formrii opiniei publice n timp ce
ignor acele figuri eroice care triesc n libertatea duhului deoarece
au scpat de legea stricciunii i a creatului.
Printele Efrem a trit la Katunakia n Sfntul Munte 65 de
ani, desfalndu-se de tainele vieii duhovniceti i sorbind cu nesa
din mierea isihiei A trit la coala dup Dumnezeu. Dup aproape 50
de ani de via ascetic n Athosul nmiresmat, n pustia Katunakiei a
ieit pentru prima dat la Tesalonic pentru o boal a sa. Era
necunoscut de oameni, dar att de cunoscut de Dumnezeu.
M-a nvrednicit Dumnezeu s-l cunosc nainte cu vreo 20 de
ani ntr-o stare a isihiei sale. Mi-a fcut o impresie deosebit
personalitatea sa. Chipul su strlucea de lumina dumnezeiasc n
care se sclda zilnic. Ochii si erau luminoi i transmiteau o
strlucire deosebit. Numai ce-1 vedeai i nelegeai c nu este un om
obinuit, ci avea dup har ceea ce Dumnezeu are dup fire, avea prin
mprtire ceea ce Dumnezeu are dup esen. Toate acestea pe care
le scriu nu sunt figuri de stil care nfrumuseeaz strile respective ci
este prea puin din realitatea pe care o simi apropiindu-te de aceast
persoan sfnt. Cnd scriu despre persoana, figura sa i ochii si nu
181

scriu cu o mentalitate lumeasca, ci prin experien duhovniceasc. i


aceasta se vedea n special din cuvintele pe care le spunea care erau
cuvinte dumnezeieti i scnteietoare, dar i din atmosfera de duh i
plin de mreie pe care o crea n timpul convorbirii.
Printele Efrem era un monah sfnt care tria ntr-o isihie
roditoare. Se ruga n continuu i tria experiena luminii. De multe
ori primea i apariii sataniceti. S-a nevoit ani de zile ca s se
cumeasc de patimi prin virtutea ascultrii de printele su. A fcut
o ascultare desvrit i necondiionat, egai cu mucenicia pe care
numai puini pot s o neleag. Tocmai pentru aceasta era prea
ncrcat de toate acele roade coapte, dar pline de sev ale vieii
isihaste i pustniceti. Nutrea o mare dragoste pentru oamenii care se
apropiau de el, care depea chiar pe cea mai mare dragoste, a mamei
pentru copiii ei. Cnd se apropia cineva de el cu simplitate i druia
toat dragostea sa. Deoarece dragostea sa era de o alt provenien i
structur, vorbea chiar de ascultare fa de prinii duhovniceti i,
desigur, recomanda o ascultare necondiionat. In timp ce susinea
acest tip de ascultare era foarte discret n ceea ce privete
discernmntul; cu toate acestea era foarte reinut n a ndruma
duhovnicete pe alii. Avea ntr-un grad nalt harisma nainte-vederii
fiindc vedea cu ochii si strluci ion i n special cu ochiul sufletului
su toate cele ce se ntmplau n ini rug. interlocutorului su.
Artndu-i dragostea sa intervenea cu discernmnt i nelepciune.
Mi s-a ntmplat s cunosc cazuri din care se vede c
printele iubea mult pe cei care pctuiser, dar n sufletul lor
simeau o adnc durere. nelegea aceast durere i o spla cu
dragostea sa. Pe cel pe care societatea era s-l bage n nchisoare ca
pe un om periculos, printele i nchidea n nchisoarea dragostei sale
care n acelai timp era spaiul libertii duhovniceti.
Am avut o mare binecuvntare de la Dumnezeu ca uneori s
vorbesc mpreun cu el despre teme de via duhovniceasc. Citise
multe cri de-ale mele i a vrut s-mi descopere multe laturi
nevzute de ctre muli ale viei sfinilor ndumnezeii ca s Ie scriu
spre folosul frailor. mi amintesc cu nostalgie o zi unic n care
printele Efrem i-a deschis inima sa i mi-a spus despre tainele vieii
182

duhovniceti. Mi-a spus despre nsemntatea i urmrile lacrimilor de


pocin, cum se cur tot cugetul prin lacrimi, despre faptul c
lacrimile nu au legtur cu vederea lui Dumnezeu, fiindc amuci
cnd omul vede lumina necreat i se opresc lacrimile; a.spre
experiena pe care o avea cu privire la vederea iui Dumnezeu, cnd a
vzut trei lumini care au inundat tot spaiul chiliei sale i l-au
mbriat, despre nemicarea obinuii a trupului pe durata vederii
lui Dumnezeu i attea altele.
mi amintesc c am rmas mut auzind aceste experiene ale
luminii dumnezeieti. i erau absolut adevrate, adic nu era nici o
urm de imaginaie sau de alte stri bolnave, sentimentale, deoarece
erau rezultatul unei ndelungata lupte de curire fiindc printele
Efrem tria intr-un anonimat i in tcere fugind de ieirea n
eviden, chiar i de comunicare cu muli oameni i n special avea
harisma unei mari iubiri, a unei iubiri care nu cunotea condiii i
granie.
Printele Efrem nu vorbea numai despre astfel de stri
duhovniceti nalte, ci accentua n special modul i calea pe care
trebuie s le urmm pentru a ne mntui. Pelerinilor le vorbea despre
valoarea spovedaniei la un printe duhovnicesc, deoarece astfel se
cur inima de patimi. mi spunea chiar c omul nu merge la
mnstire pentru a se ruga, ci se face monah pentru ca s fac
ascultare deoarece prin acest mod se tmduiete, drept pentru care
ascultarea va aduce n tot cazul rugciunea nentrerupt, iar
rugciunea va aduce teologia. Pentru a observa personalitatea
printelui Efrem a vrea s m refer la un exemplu pe care el nsui
mi l-a povestit. Un tnr vizitator al ...'iu, cu un trecut foarte urt i
fr dispoziie de pocin, n timpul convorbirii cu printele Efrem,
cnd acela ii vorbea cu evlavie i cu senintate a czut brusc la
picioarele lui i a izbucnii n hohote de plns. Marele printe l-a lsat
pentru mult timp i n continuare, asemenea lui Moise cel vztor de
Dumnezeu, l-a mngiat. !-u nsufleit i l-a ndrumat. Cnd a plecat
tnrul acela, printele plutea te bucurie, cci o suprafireasc bucurie
183

nesentimental i potopise existena sa stan i a zis: S-a mntuit


acest o m . Cnd l-am ntrebat ce nelege prin asta, a rspuns:
Aceast, bucurie uimitoare i inexprimabil care era vizita harului
dumnezeiesc, nu se explic altfel
Nu pot s scriu mai nulte despre aceast personalitate stan.
Toi care l-au cunoscut mai bine sunt sigur c vor scrie ca s se
mngie lumea, ca s neleag c i n zilele noastre, att de
devalorizate de nelesuri i modele nalte de via, exist sfini, stele
ca^e lumineaz pe firmamentul Bisericii noastre, flori
binemirositoare ale raiului. Cnd vizitez Stantul Munte simt o foarte
adnc pioenie i zdrobire. Simt Stantul Munte ca pe un loc de
tain. Cinstesc totul, chiar i o mic frunz. Deoarece toat zidirea se
sfinete de existena sfinilor ndumnezeii care triesc acolo i simt
n mod corespunztor harul iui Dumnezeu fie de curire, fie de
iluminare, fie de ndumnezeite. Cinstesc nemrginit mnstirile i
.smeritele chilii, rna pe care caic deoarece sub aceasta se ascund,
sunt ngropate, trupurile sfinilor, ca al printelui Efrem. Cte figuri
sfinte nu au trecut pe la Sfntul Munte timp de peste 1000 de ani,
care au ajuns de la starea de dup chip la starea dup asemnare, care
au vzut pe Dumnezeu i au fost luminate de lumina dumnezeiasc.
Spun unii c doar ce pesc n pustiul Sfanului Munte i
uneori nete o mireasm uimitoare care nu are legtur cu florile
create. Este buna mireasm care provine de la trupurile sfinte ale
asceilor sfini, cei care au devenit casnici ai Dumnezeului celui Viu
i temple ale Preasfntului Duh,
Cuvioase Efrem, floare vestit a grdinii Maicii Domnului,
stea duhovniceasc a triei inteligibile, mpreun cetean cu sfinii i
casnic al lui Dumnezeu, nger pmntesc i om ceresc, fiu iubit al
Preasfmtei Fecioare Maria i mdular binecuvntat al Trupului lui
Hristos, binecuvnteaz poporal pe care l-ai cunoscut i l-ai iubit, pe
noi pe toi, care n ciuda nevredniciei noastre am primit dragostea ta
printeasc.

184

14 . Povuiri printeti

Consider ca pe o cinstire special propunerea i rugmintea


preacuviosuiui arhimandrit Paisie, egumenul mnstirii ortodoxe
greceti a sfntului Antonie din Arizona, Statele Unite ale Americii,
s scriu un prolog la cartea printelui Efrem, btrnul acestei sfinte
mnstiri i fost egumen al sfintei mnstiri Filoteu din Sfntul
Munte. Mulumesc lui Dumnezeu pentru traducerea acestei cri n
limba englez deoarece cred c va da o alt perspectiv oamenilor
care doresc renaterea lor n Hristos i depirea marii probleme care
chinuie pe oamenii contemporani, adic dualitatea dintre plcere i
durere ct i moartea.
Am cunoscut n trecut pe printele Efrem i pot s apreciez
cuvntul su. In anii 60, cnd eram student !a facultatea de teologie
din Tesalonic, auzeam de prezena unui monah extraordinar care se
linitea la Noul Schit i se ndeletnicea cu rugciunea minii. Aveam
atunci un deosebit interes s-l cunosc. L-am vizitat la chilia sa de la
Noul Schit i am ateptat ndelung s-l ntlnesc, deoarece se linitea
dup o priveghere de toat noaptea cu rugciunea minii i cu
svrirea dumnezeietii liturghii. ntr-adevr, dup mult timp l-am
ntlnit pe printele Efrem i mi-amintesc cuvntul su blnd care
ieea din gura lui. Prima dat auzeam atunci un cuvnt pe care l
folosea foarte des i anume beie de cuvinte. Mi-am format prerea
c este vorba despre un ieromonah care vorbea nentrerupt cu
Dumnezeu, care tria o sturare permanent de mila dumnezeiasc.
Mai trziu, l-am ntlnit la sfnta mnstire Filotheu ca
egumen, unde l-am vizitat cu un grup de tineri i acolo am avut din
nou aceeai senzaie. Cuvntul su foarte evlavios, blnd,
ptrunztor, revelator, nainte-vztor, regenerator, tmduitor este
esen a nelepciunii patristice. Era chiar cel pe care-1 ntlneti n
cartea Povuiri printeti\ fiindc este un cuvnt plin de har,
cuvntul unui printe duhovnicesc ctre fiii si duhovniceti. Sunt
convins c printe duhovnicesc este acela care nate fii duhovniceti,
i scoate dm vltoarea patimilor i-i conduce spre libertatea de fii ai
slavei lui Dumnezeu, le d o alt perspectiv i alt sens al vieii.
185

Printele Efrem, aa cum mi-i amintesc foarte bine din


tinereea mea i cum l poate ntlni oricine n cartea ,,Povuiri
printeti este un adevrat dascl al vieii duhovniceti, al mersului
renscut al cretinului, fiindc el nsui triete ptimind i
nvnd, adic ptimea i nva cele dumnezeieti, drept pentru
care cuvntul su este plin de har i de adevr (loan 1, 14). i n
cazul acesta este valahii cuvntul sfntului loan Sinaitul, autorul
,, Scrii: Dascl cu adevrat este cel ce a dobndit ca pe deget
tblia de scris mintal a cunoaterii lui Dumnezeu, aadar, cu
lucrarea luminrii de la Acesta prin sine nsui, a devenit bogat,
nelipsindu-i celelalte cri ,
Coninutul acestei cri se concentreaz pe modul de via
isihast, cel care este opus modului de via raionalist i
sentiinentalist. tim foarte bine c isihia este via evanghelic i
patristic, adic adevrata via pe care a predat-o Hristos, au trit-o
sfinii apostoli i sfinii prini ai Bisericii, este premisa harului
profetic, apostolic, martiric i ascetic, isihia minii prin dimensiunea
sa antropologic este baza teologiei, premisa tuturor dogmelor
credinei.
Sfinii Prini au dogmatizat c Hristos este Dumnezeu
desvrit i om desvrit, deoarece n ipostasul Su s-au unit firea
dumnezeiasc i cea omeneasc neamestecat, neschimbat,
nemprit i nedesprit", cci Hristos este unul din Treime i
desigur au dezvoltat toat nvtura hristologic i trinitar, deoarece
au avut o experien personal a acestui adevr, adic au vzut slava
ndumnezeirii n firea omeneasc a Cuvntului. Aceast cunoatere
empiric este rodul i rezultatul isihiei minii. Acesteia i-a premers
fptuirea, care nseamn curirea inimii i i-a urmat contemplarea,
care este iluminare i ndumnezeite. Pentru aceasta i sinodul care a
fost n epoca sfntului Grigorie Paiama are toate elementele
constitutive ale unui sinod ecumenic, elemente care n realitate sunt
baza tuturor sinoadelor ecumenic:, n privina faptului c a
dogmatizat despre modul adevrat i metoda adevrat pe care poate
i trebuie s le intrebuini i e cineva ca s ajung la ndumnezeire, al
crei rod sunt dogmele. Cu alte cuvinte, prinii vztori sunt aceia
186

care fac ca un sinod s fie ortodox-ecumenic. Este semnificativ ceea


ce se spune n tomosul sinodal din 1347: Pe cel pe care deseori
l-am numit, pe preacinstitul ieromonah chir Grigorie Palama i pe
monahii care s-au adunat mpreun cu el, i socotim cei mai
neclintii aprtori ai Bisericii i ai cucerniciei i nti-lucrtori i
sprijinitori ai acesteia... , iar pentru cel care vorbete mpotriva
sfntului Grigorie i a monahilor celor mpreun cu ei, hotrm
acestea i l punem sub aceast osnd (afurisim i excomunicare),
fie c este cleric, fie c este laic . Aadar, cel ce respinge isihasmul
ortodox primete excomunicarea sinodului i cel ce nu poate s
neleag viaa isihast arat c nu are cuget bisericesc.
Prin urmare, o teologie care nu este legat de isihasm, cu
semnificaia ortodox a termenului, o teologie care nu este rodul
isibiei ortodoxe sau nu duce spre aceasta, prin care isihie nimeni nu
se tmduiete i nu vede cele dumnezeieti este o teologie
secularizat, raionalist, cerebral care nu ofer absolut nimic
omului, ci mai mult chiar creaz confuzie i chin. Dup cuvntul
inspirat de Dumnezeu al sfntului vztor Grigorie Palama. isihia
ortodox a minii ,, este cu adevrat o lucrare, cu adevrat un urcu
al vederii lui Dumnezeu sau al ndumnezeirii, s zicem mai familiar,
sau cu adevrat singurul model al sufletului ntrit.
Sunt n situaia de a cunoate c textele pe care le-a scris
printele Efrem sunt consecina i rodul ascultrii, isihiei minii i
rezultatul urcuului duhovnicesc, texte scoase dintr-o printeasc
inim care ajut pe om s se tmduiasc ntr-o atmosfer de
dragoste duhovniceasc. Sunt texte ce nsufleesc pe cel care le
citete cu credin i cu dragoste, dau alt dimensiune vieii
duhovniceti, deschid noi orizonturi i ajut pe om s depeasc
legtura nfricotoare dintre plcere i durere. Ofer un alt limbaj,
diferit de limba teologiei raionaliste i scolastice, care se mic fie n
limitele elaborrii logice, fie n cadrul unei propuneri de comuniune
neinspirat i diluat. Sunt cuvinte care aprind inima spre rugciune
pentru c provin din rugciune. Se tie c atunci cnd omul este
sincer, cnd iubete n realitate, cnd a gustat din darul virtuii
Domnului, atunci fie i dac n unele puncte i exprimri ale
187

cuvintelor sale nu este suficient, totui ajut n mod concret pe


aproapele su mai mult dect cel care folosete cuvinte meteugite
i o exprimare teologic elegant. Deoarece, altceva este s ntlneti
un izvor n pdure care poate s nu fe ngrijit, dar s ofere ap rece
i proaspt care potolete setea omului, i altceva s zugrveti un
izvor minunat care nu are ap i nu poate s potoleasc setea omului,
s ntlneti o fntn care este foarte frumoas, dar nu poate s
potoleasc setea omului, pentru c are o ap sttut i poluat.
Este important c aceste cuvinte duhovniceti care sunt
cuprinse n carte i decurg din privegherea i isihia de la Sfntul
Munte sunt oferite n America, unde pe de o parte stpnete o mare
decepie a unei atmosfere de dominaie raional ist i sentimental,
pe de alta se observ o cutare a vieii autentice, cea care se mic
dincolo de eclesiologia Vaticanului, teologia scolastic i
intelectualist, sociologia i etica protestantizant, dialogul neltor
i lipsit de orice duh, socialismul ateist etc. i cred c va ajuta mult
oamenilor acelora care caut s guste n viaa lor personal, n mod
corespunztor desigur, adevrul evanghelic i hrana patristic care d
noim vieii omului, care este pinea adevrat a vieii.
Papa Efrem, aa cum l numim aici n Grecia, dup cuvntul
sfntului Simen Noul Teolog a luat fo c " i acest foc l-a transmis
multor monahi ai Sfntului Munte i, n continuare, Bisericii din
America unde era mult nevoie. Acum, prin ediia englez a acestei
cri va transmite acest foc i celor care caut autentica via
ortodox i aparin generaiei la care se refer fericirea: Acesta este
neamul care caut pe Domnul, care cut faa Dumnezeului lui
lacob Fie ca aceast carte s satisfac i s nmuleasc acest neam,
s contribuie la creterea poporului lui Dumnezeu cel care, dup
Dionisie Areopagitul, este ceata vztoare n Biseric.
15. Taina omului i taina Bisericii
Nivelarea omului cnd, aadar, se mrginete pur i simplu la
partea biologic i la spaiul social, dar i sociologizarea Bisericii
constituie mari probleme ale epocii noastre. Omul, dup cum spunea
188

minunai sfanul Grigorie Teologul, este o fiin care are via i este
aici ornduit, i n alt parte strmutat, iar la sfritul tainei
ndumnezeit prin nclinarea spre Dumnezeu. Omul, aadar, nu
rmne la cele de aici, ci nainteaz spre cele de dincolo, tot drumul
su este un drum de tain, al crui sfrit este ndumnezeirea.
Acestea le-am gndit citind recent o carte cu titlul: Maetrii
guru, tnrul i printele Paisie, pe care a scris-o Dionisie
Farasiotis, unde n mod clar este vorba despre pseudonimul unui om
care a trecut prin situaii tragice i a gsit drumul mntuirii.
Cum citeam cartea aceasta i, desigur, de cnd am terminat-o
m gndeam continuu la ce tain este omul i ce tain ascunde
Biserica Ortodox a lui Hristos. Sigur am unele reineri despre modul
cum sunt scrise unele pagini ale crii, ns, n fine, n toat cartea se
vede taina omului i a Bisericii.
Intr-adevr, omul este o tain, are nuntrul su multe
puteri, este creat de Dumnezeu, dup chipul i asemnarea Sa, aadar
se abordeaz ontologic i nu moralist sau sentimental. Omul nu este
ceea ce vedem, ci ceea ce este nuntrul su. Are n interiorul su
multe i mari puteri ascunse, care sunt nevzute de ceilali oameni.
Tnrul acesta avea puternice cutri, l preocupau multe
nedumeriri i semne de ntrebare, n special l preocupa existena lui
Dumnezeu. Pentru aceasta a ncercat hipnotismul, avea ntlniri cu
demonii i putea vedea nebunia demonului, a cunoscut metoda Silva,
aa-numitul mind control (control al minii), a intrat prin Ashram
n Grecia i n special n India, a cunoscut diferii yoghini i a
petrecut n lumea misterioas a hinduismului. Sunt cutremurtoare
descrierile despre cele ce i s-au ntmplat n India i despre
demonismul pe care l-a ndurat cnd s-a nchinat idolilor, diavolului.
In continuare, ns, se descrie n mod accentuat i emoionant
taina Bisericii. Chinuit de diferite peripeii, a cunoscut Sfanul Munte
n dou perioade din viaa sa, nainte de a merge n India i, n
special, dup ntoarcerea sa din India. Se demonizase i prezint n
mod expresiv marea valoare a Sfntului Munte, unde oamenii
dobndesc cunoaterea personal a lui Dumnezeu.
Rolul principal n carte l are figura i profunzimea
189

puruiea-pomenitului printe Paisie. Se descrie n mod accentuat


personalitatea sa harismatic, faptul c printele Paisie era plin de
harul Preasfntului Duh i aceasta se vede prin felul n care a
ntmpinat pe acest tnr demonizat i nelinitit. L-a nconjurat cu
dragoste adevrat, cu discernmnt i putere duhovniceasc, -a
eiiberat de demonul ce exista nuntru! su, i-a fcut o operaie
duhovniceasc, !-a scpat de rzboiul gndurilor ntr-un mod foarte
frumos i plin de har, l-a ajutat s cunoasc cele luntrice ale vieii
duhovniceti, dar i taina Bisericii.
Sunt cutremurtoare acele momente cnd printele Paisie i-a
scos demonul care intrase n ei cnd se nchinase idolilor, cum de
asemenea sunt importante acele pagini care descriu sensibilitatea i
puritatea printelui Paisie. Citind aceast carte am vzut cum
lucreaz sfinii pentru mntuirea omului i ce nseamn un printe
duhovnicesc. Chiar dac printele Paisie nu era preot, ns ca un
monah sfnt ce era avea Duhul Sfnt n el i i ajuta pe oameni.
Scriitorul acestei cri cunoscnd n paralel i hinduismul i tradiia
ortodox n expresia ei autentic, dar i nvturile maetrilor guru i
ale printelui Paisie, ne arat diferena dintre ortodoxie i hinduism,
dintre taina cretin i actul magic, dintre rugciunea minii n inim
i gndirea raionalist. n carte sunt prezentate i semnele din
sufletul i trupul omului, cauzate de gndirea i ndeletnicirea sa cu
religiile i tradiiile orientale.
Nu se pot scrie multe lucruri ntr-o mic scolie. n general,
lectura crii arat cititorului i taina omului, dar i taina Bisericii.
Biserica nu este ceea ce arat zilnic mijloacele de informare n mas,
nu sunt comentariile reporterilor i analitilor, chiar i ale celor
bisericeti. Biserica nu poate fi cuprins n reportaje bisericeti, iar
omul care caut plintatea i scopul pentru care a fost creat nu poate
s fie mulumit cu lucrrile demonice i prosteti.
n persoana printelui Paisie se vede toat mreia prinilor
duhovniceti i a vieii ortodoxe. Acest tnr nelinitit, dar tmduit
scrie: Printele avea o aa smerenie nct s nghit toat mndria
mea i s-i prisoseasc. M-a prins n minile sale cu mult atenie,
ca pe un lemn uscat, fragil. Cu mult dragoste m-a ngrijit ca pe un
190

copil gata de moarte. i eram efectiv foarte aproape de nebunie cu


sufletul, dar i de moarte duhovniceasc
M-am gndit la marea jertfa a printelui n Biseric. Era
suficient i numai ajutorul pe care l-a dat acestui tnr nelinitit, ca s
se vad personalitatea sa sfnt. Pe ci ali oameni nu i-a ajutat s
triasc taina Bisericii i taina mntuirii n adncurile existenei lor!
Ct exist btrni ca printele Paisie, i sunt destui astzi, nu
se pierde ortodoxia i nu se nchide n roile dinate ale vieii
sociale i ale diferitelor sisteme ideologice i sociologice.
B. Isihasmul sinait
Viaa ascetic i teologia mistic n spaiul sinait
Termenul Sfntul Munte s-a atribuit peninsulei Athos i
exprim Jocul acela unde astzi se cultiv viaa isibast i exist
monahi care triesc taina ndumnezeirii. Cu toate acestea, ns, Sfnt
Munte n timpurile mai vechi a fost caracterizat i Sinai ul, unde s-a
cobort Dumnezeu , pentru marea sa contribuie la viaa ascetic i
teologia mistic a Bisericii Ortodoxe. Sinaiul este acel loc sfnt unde
s-au desfurat marile evenimente din Vechiul Testament, dar i din
viaa vechii Biserici, prin persoanele asceilor. De Muntele Sinai se
leag viaa profetului Ilie, teofania i vederea lui Dumnezeu pe care a
avut-o marele profet Moise i viaa mulimii de ascei i prini
pustnici, cei care n acel loc eremitic i sihstresc au devenit lcauri
nsufleite ale Sfintei Treimi.
Despre tefan Eremitul se spune c a mbriat viaa
eremitic i sihstreasc, trind muli ani n arena unic,
avndu-i chilia n panta profetului llie n acest munte s f n t De
asemenea, pentru tefan Cipriotul se zice c s-a nevoit la Sfntul
Munte: Avva tefan Cipriotul, ntmplndu-se s moar, a venit
mpreun cu ai si la Sfntul M unte..,. Studiind istoria
monahismului n spaiul sinait, ne ncredinm c este vorba despre
un munte sfnt, o aren adevrat, unde satana a fost biruit de
prietenii lui Hristos. Percepem Muntele Sinai ca pe un rug arznd
191

continuu iar s se mistuie, care s-a sfinit prin focul i lumina


dumnezeirii.
Prin urmare, cnd vorbim despre viaa ascetic din spaiul
sinait, nelegem tot drumul parcurs de om spre ndumnezeire,
pzirea poruncilor lui Hristos, prin care se curete inima de drojdia
patimilor i mintea de lumea imaginaiei i de idolii gndurilor.
Exist desigur multe feluri de ascez, dar temelia rmne aceeai i
anume c omul depune un mare efort pentru tmduirea sufletului
su, nct de la starea mpotriva firii s mearg la cea dup fire i
apoi la cea peste fire, adic de la chip s ajung la asemnare, care se
identific cu ndumnezeirea. Dac viaa ascetic este calea, metoda i
modul de via spre ndumnezeire, teologia mistic este
experimentarea ndumnezeirii, care este vederea luminii necreate.
De altfel, nu putem s vorbim despre ndumnezeire dac o
desprim de vederea luminii necreate.
1. Moise, modelul desvririi duhovniceti
Nu putem privi viaa ascetic i teologia care s-a trit n
Muntele Si nai,, dac nu examinm viaa i petrecerea lui Moise, care
este strns legat de Muntele Sinai. Se cunoate din textele ascetice
ale cuvioilor prini c de multe ori se compar viaa i faptele lui
Moise cu drumul marilor ascei i teologi ai Bisericii Ortodoxe.
Altminteri, trecerea evreilor prin Marea Roie i peregrinarea lor prin
pustiu spre pmntul fgduinei ocup un loc de temelie n literatura
ascetic, deoarece este modelul evoluiei cretinului din pmntul
patimilor n pustiul neptimirii i intrarea lui n pmntul fgduinei,
adic la ndumnezeirea dup har. Personalitatea profetului Moise, ca
un ndrumtor n aceast peregrinare, n multe texte teologice i
ascetice este considerat ca tip al printelui duhovnicesc, care i-a
asumat rspunderea i slujirea jertfelnic de a cluzi pe fiii si
duhovniceti la unirea lor cu Dumnezeu. Este foarte semnificativ
cazul sfntului Simeon Noul Teolog, care n imnul su cu titlul
nvtura mpreun ca teologia despre energiile dragostei au
condus la nsi lumina Duhului Sfnt , adapteaz cltoria evreilor
192

din pmntul Egiptului in pmntul fgduinei la viaa sa personal.


Moise este pus n locul printelui su duhovnicesc care i conducea
pe acest drum.
Moise este legat de Sinai prin dou evenimente zguduitoare.
Unul este vederea rugului ce ardea i nu se mistuia. Moise, pscnd
turmele lui Ietro, s-a dus n pustiu i a venit la Muntele Horeb.
Atunci a vzut un nger al Domnului arznd in foc intr-un m g i
faptul c rugul ardea cu foc, dar nu se mistuia. Apropiindu-se de
acest lucru minunat, marele Moise a auzit glasul lui Dumnezeu: Nu
te apropia aicil Ci scoate-i nclmintea din picioarele tale c
locul pe care calci e pmnt sfnt!, Apoi i-a zis iari : Eu sunt
Dumnezeul tatlui tu, Dumnezeul iui Avraam, Dumneezul lui Isaac
i Dumnezeul lui Iacov! {Ieire 3, 1-6). O alt ntmplare este
invitarea de ctre Dumnezeu a Iui Moise de a urca pe Sinai ca s
primeasc tablele legii: A cobort Domnul pe Muntele Sinai, pe
vrful muntelui; i a chemat Dumnezeu p e Moise pe vrful muntelui
i a urcat Moise (Ieire 19, 20)
Chiar din vechea tradiie aceste doua teofanii au fost legate de
apariia celei de-a doua persoane a Preisfmtei Treimi, adic de
Cuvntul lui Dumnezeu, care mai trziu s-a nomenit ca s
ndumnezeiasc firea omeneasc i s piard puterea diavolului. n
realitate, toate teofamile din Vechiul Testament sunt teofanii ale
Cuvntului. Acesta este marele sfat al ngerilor, care s a artat n
para de fo c din rug i care s-a descoperit lui Moise pe Muntele
Sinai i i-a dat poruncile. Diferena dintre Vechiul fi 'Noul Testament
este n faptul c n Vechiul Testament avem apariii ale Cuvntului
nentrupat, n timp ce n Noul Testameir apari iii ale Cuvntului
ntrupai. Jmnograful sfnt, referindu-se la Hnsios, zice : Ce! ludat
l arat p e El nsui, i slvit pururea cu Tatl i ct: Duhul Sfnt, mai
nainte fr trup, ca Logos, iar mai pe urm ntrupat pentru noi".
Dac citim cu atenie troparele ue ia s^Mtoajea Schimbrii la i at a
lui Hristos pe Tabor, constatm c apariiile sale pe Sinai sunt legate
de cele de pe Tabor. ntr~un tropar semnificativ cntm: Cel ce ai
grit de demult cu Moise pe Muntele Sinai prin nchipuiri, zicnd:
Eu sunt Cel ce sunt de-a pururea, astzi schimbndu-Se la fa n
193

muntele Taborului, naintea ucenicilor, i-a artat frumuseea


chipului cea dinti, Care a ridicat n Sine firea omeneasc ,
Prin urmare, profetul Ilie i profetul Moise sunt modele ale
vieii ascetice i ale teologiei mistice, deoarece amndoi au ajuns la
vederea Cuvntului i au vzut taina nomenirii Sale. Aceasta, de
altminteri, arat faptul c Ilie a vzut spatele lui Dumnezeu, iar
Moise taina nomenirii n rugul ce ardea i nu se mistuia, care este tip
al pururea-fecioriei Maicii Domnului. Apariia acestor doi profei la
Schimbarea la Fa a lui Hrisos pe Muntele Tabor arat legtura
vieii lor cu ntruparea lui Hristos, deoarece aceia s-au nvrednicit de
cunoaterea prin comuniune cu Cuvntul lui Dumnezeu. Faptul c
vorbeau cu Hristos despre moartea Acestuia arat c luaser
cunotin i de Patimile i de Crucea lui Hristos. De altfel, tim c
Schimbarea la Fa a lui Hristos i a ucenicilor pe Muntele Tabor
este un eveniment capital, care arat nlimea vieii ortodoxe i
scopul profund al omului. Peutru aceasta i totdeauna viaa acestor
doi profei este legat de viaa asceilor, iar Muntele Sinai este un
munte sfnt care a inspirat muli ascei i mari teologi ai Bisericii.
Nu poate nimeni s treac cu vederea un text minunat care
analizeaz figura i opera lui Moise. Este vorba despre lucrarea
sfntului Grigorie de Nyssa Despre virtute, adic despre viaa tui
Moise, n care Moise este prezentat ca model al desvririi. Fiind
rugat s expun n ce const desvrirea n Hristos, Sfanul Grigorie
se refer la marele Moise i-l aeaz ca modei al desvririi fiecrui
cretin i, firete, fiecrui monah. Analiznd viaa sa profetic,
mrturisete c toate cele care s-au petrecut n viaa sa sunt o
mrturie clar i dovada ridicrii vieii Iui Moise la muntele cel mai
nalt al d e s v r i r i i La sfritul analizei vieii i petrecerii
profetului Moise, sfntul Grigorie scrie: n ceea ce te privete, o,
omule al lui Dumnezeu, acest scurt cuvnt al nostru despre
desvrirea vieii celei care se refer Ia virtute i se pune naintea
ochilor, descriindu-i amnunit viaa marelui Moise, asemenea unui
prototip in chipul frum useii, i-i cheam pe toi s-l imite i s
transfere n viaa lor caracterul i frumuseea lui Moise.
Nu este posibil, desigur, s analizm n mod deplin acest
194

cuvnt al sfntului Grigorie de Nyssa, care dezvluie pe ce se


ntemeiaz desvrirea vieii n Hristos, cum se observa din viaa lui
Moise. Cu toate acestea ne vom limita la cteva puncte, care au
legtur cu cele dou evenimente petrecute la Muntele Sinai, adic:
rugul ce ardea i nu se mistuia i coborrea lui Dumnezeu pe vrful
Muntelui Si nas
Taina rugului nva despre mina fecioriei, deoarece
lumina desvririi care a strlucit din Fecioara n viaa omeneasc,
prin natere, a pzit fr stricciune fecioria Nsctoarei de
Dumnezeu. Acest fapt ne nva chiar c, pstrnd proporiile, aceiai
lucru se ntmpla fiecrui om, ce triete taina nomenmi Iul Hristos
nuntrul su i devine dup har nsctor de Dumnezeu. Lumina
adevrat este adevrul i, prin urmare, fus ui Dumnezeu. Poate
ajunge cineva la adevr prin cunoaterea luminii aceleia care se tace
prin modul de viaa ai virtuii ...acest mod de via al virtuii ne
aduce nou cunoaterea acelei lumini. Moise, ca s ajung la
experimentarea i vederea acelei lumini, a primit porunc s-i
descale nclmintea. Aceasta nseamn c, pentru ca cineva s
ajung la nlimea aceea i s stea n razele adevrului, trebuie s
arunce nveliul din piele pmnteasc i moart pe care l-a dobndit
prin cderea n pcat. Natural, aici se face referire la hainele de piele
care sunt stricciunea i moartea i sunt rezultatul pcatului. Aceasta
presupune curirea omului i depirea morii. Sfntul Grigorie ne
spune: ,,Nu ar f i fo st legat micarea de ridicare la acea nlime n
care se vede lumina Adevrului de butur, dac nu ar f i fost
dezlegat din jurul temeliilor sufletului haina de piele pmnteasc
i moart, cea cu care am fo st mbrcai de la nceput, prin fire, de
cnd ne-am dezlegat de voia dumnezeiasc, prin neascultare ". Cnd
omul ajunge ia vederea luminii aceleia, respinge orice imaginaie a
ceea ce nu exist, care este o real minciun i dobndete adevrul,
care este o nelegere sigur a ceea ce exist. Deoarece, n realitate
adevrata cunoatere a ceea ce exist devine un medicament de
curire a prerii despre ceea ce nu exist .
Cazul lui Moise arat c Dumnezeu este adevrul care se
descoper ca lumin. Cunoaterea existenial a adevrului cere
195

ascez, nevoin i un mod de via virtuos. Asceza nu este


independenta de lepdarea basnelor de piele, adic este eliberarea
omului de tirania pe care o exercit asupra iui stricciunea i
moartea, depirea morii. Cnd ajungem la vederea luminii uecreate
atuuci putem face o difereniere sigura intre ceea ce exist i ceea ce
nu exist. stre o ipostaz real i o imaginaie neipostaziaf i,
firete, atunci trim adevrul real. Aceasta este filosofa dup
Hristos, n timp ce educaia i filosofa exterioar sunt neroditoare
totdeauna dureroase i niciodat dttoare de via celui nscut.
Dup vedenia aceea i artarea lui Dumnezeu naintea lui
M o , marele profet i vztor de Dumnezeu s-a ntrit i a putut s
elibereze poporul ales. Pentru aceasta sfntul Grigorie de Nyssa zice
c cei care s-a ntrit de lumin i a luat ca nsoitor pe Aaron
vorbete poporului despre libertate, i reamintete de bunul neam
printesc i-l sftuiete cam s scape de chinul lutului i al facerii de
crmizi.
Muptele Siiiai, urcarea lui Moise pe acesta i vederea lui
Dumnezeu de care s-a nvrednicit arat chiar ce este teologia
ortodox i de asemenea indic felul cunoaterii lui Dumnezeu cel
adevrat. Pentru aceasta i Moise este un tip adevrat al cretinului
ortodox i. firete, al ascetului ortodox.
Sfanul Grigorie de Nyssa, analiznd cazul lui Moise, zice c
este tip al teologului practic i adevrat, cci teologia este cu
adevrat un munte suitor i inaccesibil pentru poporul cel numeros,
cel care rmne la poalele muntelui ca necorespunztor. Numai
Moise i cei care l imit n viaa sa urc muntele teologiei, adic al
vederii lui Dumnezeu. Astfel teologia este vederea lui Dumnezeu.
Exist o cale pentru urcarea muntelui vederii lui Dumnezeu,
cum observm la Moise, care este calea teologiei adevrate. Calea
aceasta este nlarea minii din vrf n vrf, nct s devin mai
nalt i dect ea nsi. Aceasta se vede la Moise, cel care nti a
rmas la poale ", fiindc s-a lepdat de toate cele ce-1 mpiedicau la
urcare, apoi a primit n auzul su glasurile trmbielor, fascinat de
nlimea urcuului. n continuare a intrat n ntunericul fr fu n d al
vederii lui Dumnezeu". Nu a rmas ns acolo, ci se mut n cortul
196

ce! nefcut de mn , A ajuns, astfel, ia nlimea desvririi.


Acest drum l urmeaz i cei care vrea s urce la vederea
adevrat a lui Dumnezeu i la cunoaterea teologiei adevrate. O
condiie obligatorie pentru vederea lui Dumnezeu i cunoaterea
teologic este curirea nu numai a trupului, ci i a mbrcmintei,
chiar i ndeprtarea de munte a vietilor necuvnttoare, Aceasta
nseamn, dup sfntul Grigorie de Nyssa, c cel care vrea s uree la
vederea celor nelegtoare trebuie s se cureasc de toate, trebuie
s ie cureti de toate ca s cunoti cele viitoare prin Contemplarea
celor inteligibile. Aceasta arat splarea hainelor. Faptul c nu este
permis s se apropie vietile necuvnttoare arat c pentru a ajunge
cineva n vrful vederii lui Dumnezeu, trebuie s depeasc i
cunoaterea care provine din simuri, deoarece a fi stpnit de simuri
este elementul caracteristic al animalelor necuvnttoare. Dincolo de
acestea, cei care vrea s ajung la adevrata cunoatere a lui
Dumnezeu trebuie s se elibereze de orice micare a simurilor i
neraionala i s-i cureasc mintea de orice imagine pe care a
dobndit-o din vreo prejudecat, chiar s se despart de orice sim
care este mpreun locuitor i nsoitor cu firea noastr.
Dar i vederea lui Dumnezeu are diferite grade
corespunztoare curirii minii. Nu este de ajuns numai curirea de
patimi, ci se cere i curirea minii, nct mintea s fie capabil de o
mai mare iluminare i cunoatere a lui Dumnezeu. Sfntul Grigorie
de Nyssa comparnd cele dou teofanii ale lui Moise i observnd c
n prima teofanie a vzut lumina rugului, n timp ce n a doua a intrat
n norul dumnezeiesc, zice despre cunoaterea pietii c la nceput
se face lumin, n antitez cu ntunericul n care mai nainte tria
omul. Mintea, naintnd mereu n cugetare printr-o atenie mai
mare i mai desvrit, ajungnd la contemplarea celor existente,
pe ct se apropie mai mult de vederea lui Dumnezeu, pe att vede
mai mult nevzutul fiinei dumnezeieti. Aadar, mintea suport o
mai mare curire i pentru aceasta este mai capabil de vederea lui
Dumnezeu, pn cnd ajunge la nevederea fiinei dumnezeieti, n
ntuneric bezn. Fiindc abandoneaz fiecare fenomen cte percep
simurile i cte socotete c vede cugetul, totdeauna nainteaz spre
197

ceie dinuntru, pn cnd ptrunde ctre cel nevzut i cel


neacoperii i a c o l o vede pe Dumnezei.'", Firete, nu poate nimeni s
vad fiina Lui Dumnezeu care este n totalitate nevzut i
necunoscut de oameni, dar mereu sporete n vederea lui
Dumnezeu, Drumul i evoluia iui Moise sunt drumul i evoluia
fiecrui om care vrea sa ajung h asemnarea cu Dumnezeu, care
ste scopul su de baz. Moise tgduiete ntudirea sa cu regina
Egiptului, devine rzbuntor ai unui evreu, triete n pustiu i
pstorete turmele, vede strlucirea luminii, s apropie de acea
lumin a rugului, lepdndu-i nclmintea, scoate spre libertate
rudeniile i pe cei de acelai neam cu el- Sub nor potolete setea
poporului cu ap din stnc, pogoar hran din cer i biruiete cu
rugciunea pe cei de alt neam, aude trmbia, intr in norul gros,
ptrunde n adncurile cortului celui nefcut de mn, nva cele
tainice ale dumnezeietii preoii, face s dispar idolii, cere
milostivirea lui Dumnezeu, readuce legea care a fost sfrmat de
rutatea iudeilor, strlucete de slav.
Prin urmare, Moise a devenit tip al fiecrui cretin care dorete
ndumnezeirea, dobndirea cunoaterii lui Dumnezeu. n acest cadru se
integreaz i fiecare monah. De aceea, aa cum am spus la nceput viaa
Iui Moise, cum o prezint Sfnta Scriptur i o analizeaz sfntul Grigorie
de Nyssa, a devenit mndel pensru fiecare monah ortodox adevrat.
Monahul ortodox iese din Egiptul sclavie', nu din ur fa de zidire i fa
de creaia lui Dumnezeu, ci tocmai peniu ca s scape de hainele de piele,
care sunt rezulatul cderii i s ajung la viaa de dinainte de cdere i la
unirea cu Dumnezeu n persoana lui JLvm Hristos. Vede clar n
adncul fiinei sale ceea ce este neclar, nedesluit de ochiul exterior, legea
pcatului i vrea s scape de aceasta. Simte c daca nu-i premerge
curirea nu poate s se lumineze mintea sa de strlucirea luminii
necreate. i aceasta nu este un lux pentru viaa cretin, ci scopul ei i
vocaia omului. Teologia este vederea lui Dumnezeu i nu gndirea
omeneasc dialectic. La aceasta poate s ajung oricine prin asceza n
Hristos, care este curirea simurilor i a minii. Fr curire omul va
rmne la poalele muntelui mpreun cu fiinele necuvnttoare n
eventualitatea de a adora idolii i nu pe Dumnezeul cel adevrat.
198

2 . Prinii din Sinai, p u rttori ai tradiiei ortodoxe

Dac Moise a devenit model pentru fiecare cretin i nen'r


fiecare monah ortodox, acest fapt este omit mai valahi! c
monahul sinait, care a ales s aib ca aren duhovniceasc locui
vederii lui Dumnezeu. Se simte c este urmaul acelor mari profei,
Iiie Tesviteanul i Moise vztorul ac Dumnezeu, a cror via este
strns unit cu Muntele cinai. Vederea permanent a Muntelui
Horeb, a locului undo a fost rugul i a vrfului sfan a exercitat o
atracie puternic i un imbold tainic. De altfel, n acest loc n
asociere cu ara Egiptului f viat monahismul strvechi. Astfel,
Muntele Sinai reprezint Sfintele Sfinilor din Vechiul i Noul
Testament, iar monahii sirtaii se simt urmaii dup Duh ai acelor
profei. Sunt motenitori prin f.viouin ai vieii acelora. Viam lai
Moise pe care o analizeaz siantui Cirigorie de Nyssa, a influenat n
cel mai nalt grad viaa, gndirea i nvtura prinilor sinai i, dup
cum vom vedea mas jos.
Munii de granit i pustiul neospitatier al peninsulei Sinai ,
jucat un roi important n definirea monahului sinait. De altfel, tim
bine c pustiul prin ngrdirea simurilor ajut ia desprinderea minii
de mprtierea sa n mediul nconjurtor i ia concentrarea sa n
inim. Un loc lipsii de mngiere tace s creasc mir-un grad nalt
pocina i nstrinarea. Atunci, pi intr-o adnc pocin, mintea
omului se ndeprteaz de orice limit constrngtoare i urc prin
setea purttoare de moarte' la frumuseea lui Dumnezeu, Pentru
aceasta i muli ascei au ales acest loc ca s triasc viaa lui
Dumnezeu, s se tmduiasc de toate patimile i s se uneasc cu
Dumnezeu. De altfel, tim c i sfntul apostol Pavel, dup
descoperirea lui Hristos, a mers n pustiu Arabiei s-i plng
pcatele sale i acolo a ajuns ia suspin.' negrite i lacrimi.
Tipul monahulu sinait este mbibat de ascez i teologie
mistic. Putem aduga c tipul i caracterul su sunt influenate i de
condiiile de mediu. Ascetul sinait este n exterior aspru, rezist la
greutile pustiului, este dur fa de condiiile lumed exterioare de
via, dar n aceiai timp !carte sensibil n plan luntric. mbin
199

brbia cu sensibilitatea care sunt n realitate elementele definitorii


ale monahilor ortodoci, care difer clar de monahii occidentali.
in continuare, a vrea s m refer ta cteva astfel de exemple
de monahi sfini care s-au nevoit n spaiul sinait, la care se observ
trirea ascezei i a teologiei mistice n viaa lor personal.
a)
Viaa ascetic a prinilor din Sinai a ajuns la un nalt grad
duhovnicesc. Firete, cnd vorbim despre ascez nelegem pzirea
poruncilor lui Hristos i efortul omului de a transforma toate puterile
psihosomatice, inct n vreme ce mai nainte lucra mpotriva firii,
acum s lucreze dup fire si peste fire. Pustiui Sinaiului a ajutat mult
la trirea acestei asceze.
Viaa ascetic se triete cu intensitate i se ntregete prin
cea mai profund pocin. Aceast pocin este rodul strlucirii
harului lui Dumnezeu, ns simultan se exprim prin cea mai adnc
osndire de sine Un oarecare printe care s-a nevoit n zona
Raith-ului a fost toat viaa iui afundat n gnduri nelinitite i,
iar ntrerupere, orice fcea, repeta fraza oare ce se ntmpl,
adic ce se ntmpl cu mine? Toat viaa sa a petrecut-o cnd
tcnd, cnd zicnd aceast mic fraz. Pocina este legat de o
complet ntoarcere i renatere a omului. Un ascet din Sinai, la
ntrebarea unui frate cum s se roage, a rspuns: Eu, fiule, cnd m
rog aa zic: Doamne, nvrednicete-m s-i robesc cum i-am robit
lui satana; i nvrednicete-m s te iubesc cum am iubii pcatul
Rspunsul acesta este foarte expresiv, deoarece arat c pocina
adevrat este ntoarcerea i renatefea omului. Aceasta nseamn c
dragostea pe care o simte cineva pentru pcat trebuie s o ntoarc n
ntregime spre Dumnezeu. i, firete, aceasta nu este o lucrare
omeneasc, fiindc l roag pe Dumnezeu s-l nvredniceasc de
aceast mare lucrare.
Nu este independent de pocin aducerea-aminte de
moarte. Aceast aducere-aminte
un dar al lui Dumnezeu care se
petrece prin insuflarea harului dumnezeiesc. Un asemenea ascet, care
s-a nevoit ntr-o mic ckiUe" la Muntele Sinai, n fiecare zi plngea
aducndu-i aminte de meat le. Despre marele monah sinait sfntul
loan, autorul Scrii, la care ne vom referi mai jos se spune c a rmas
200

in ascez patruzeci de ani ntregi ,, de focul dragostei dumnezeieti


mereu arznd i hrzind pentru via gndirea la moarte",
Deoarece viaa acestor ascei era m editarea la moarte, pentru
i ei erau plini de via. Este semnificativ cazul lui isihie Honvi-u.
cel care dup revenirea dinti-o. grea boal i prin cele pa care le-a
vzut n momentul apropie? ii morii, a rmas n chilia sa,
ndeprtndu-se de privirile celorlali frai, doisprezece ani ntregi,
mncnd numai pine i bnd ap. Dup doisprezece ani de tcere i
izolare, cnd s-a apropiat timpul morii saie, a zis ctre fraii si:
Nimeni cunoscnd oditcerea-amime de moarte nu poate vreodat
s pctuiasc . Se pstreaz tirea c fraii dac l-au ngropat, dup
puine zile au cutat moaiele sale i nu ie-au. gsit. Aceasta
nseamn c cel ce se remarc prin harisma aducerii-im inie de
moarte strbate cu adevrat etapa curirii de pcate i a
ndumnezeiii.
Asceii sinaii tiau foarte bine c i trupul trebuie s fie
ndumnezeit, de aceea trebuia s pa; ricipe la ase~z. Ne uimim cnd
studiem vieile asceilor din Sinai, care ne sunt transmise de difer te
texte. Asceza trupeasc era toarte mare. Doi frai, care viejuiau ea
monahi de muli ani pe vrful muntelui, erau mbrcai cu cmi
de fier". Un alt printe s-a nchis ntr-o peter n perioada postului
Presimilor i a primit rzboiul diavolului. Diavolul a umplut
ntreaga peter de plonie, nct n r exista nici un loc curat, liber de
acestea. Printele acela a zis: ..Dac trebuie s mor rru ies pn la
Sfnta Srbtoare. n cele din urm s-a izbvit de acel rzboi al
diavolului, deoarece n a treia sptmn a postului, a intrat n
peter o mulime de furnici i au disprui ploniele.
Postul i setea din cauza ascezei, (iar i din cauza lipsei, erau
o nevoin i o ncercare grozav. Despre cuviosul Iulian se spune c
mergnd spre Sinai muntes cei dorii , nu petrecea in ceti i sate,
ci n pustiul inaccesibil, in perioada cltoriei sale nu inea asupra sa
nimic altceva dect pine i sare, un pahar de lemn i un burete, nct
dac ar gsi ap n vreo groap din pmnt sa aeze buretele acolo i
apoi s stoarc apa n cahar. A w a loan, egumenul Raith-ului, zicea
frailor si c a cunoscut fcseep btrni care au trit n locul acela
201

aptezeci de ani, mncnd numai ierburi i curmale.


Un anahoret povestea c tria ntr-o peter lng un mic
izvor i un finic (palmier), n fiecare lun, o ramur i: fmicului fcea
rod i mnca toat luna. n iuna urmtoare rodea af ramur. Prin
astfel de ascez irupeasc era n ntiegime afierosit lui Dumnezeu.
Avva Gheorghe Bizantinul mpreun cu ucenicul su Gheorghe au
fost monabi ntr-o insula din Marea Roie. Apa o crau cu o mic
pilit de ia rm. Dup o furtun! s-a stricat pluta i au rmas rar ap
Cnd mai trziu i-au vizitat fi atu, i-au gsit mori i pe o piele de
broasc estoas eiau scrise u>moarde: Fratele Gheorghe n ziua
a 29-a mehnd ap s-a &vrit, io*1 eu am 37 de zile". Prin toac
asceza pe care o fceau, urmreau s dobndeasc mila lui
Dumnezeu. Asceza nu este un scop n sine, ci mijloc pentru
tmduuea sufletului i mprtirea de haiul lui Dumnezeu. Trupul
din cauza patimilor mpiedic mersul sufletului spre ndumnezeiie i
i se opune. Pentru aceasta asceza este absolut necesar transformrii
saie
b)
Dac asceza trupeasca ajut i trupul s se purifice, deplin
tmduire a ornuiui este cnd cultiv lucrarea luntric a inimii.
Monahii ortodoci nu urmresc pur i simplu asuprirea trupului, ci
transformarea sa i descoperirea puterilor raionale ale sufletului.
Dac asceza trupeasc, aa cum am vzut mai nainte, este
mprejmuit n fapt de isihia minii, purificarea minii se afl la
nceputul vederii lui Dumnezeu. Prinii sinaii tiau c este posibil
ca cineva s fie mare practicant, dar naiv n credin i astfel s
cad n diferite greeli. Pentru aceasta este necesar o lupt paralel
i pentru iluminarea minii. Avva Epifanie Zvortul, dup mult
ascultare fa de Hristos. a primit mult bogie i iluminare prin
strlucirea Duhului Sfnt...prin lumina tmftezeiasc
tim din experiena orteck '
sfinilor notri c dup
curirea inimii, omul, prin harul lui Dumnezeu, dobndete
iluminarea minii i intr n vederea ui Dumnezeu. Curirea inimii
se ntemeiaz pe lepda? ^ tuturor gndurilor din aceasta. Avva
Siiuan descriind felul c Ha pe care l-a urmat i a ajuns la
cugetarea lui Duns se/eu. a zii.: Niciodat nu am lsat n inima mea
202

un gna vere s mnie pe Dumnezeu, Aceast lucrare, n limbajul


prinilor, se numete trezvia minii. Acelai avv pstreaz intact
modul pe care l folosea nct chiar i cnd lucra rucodeJia sa nu-i
ocupa mintea cu aceast lucrare. Aadar, prinii sinaii dup muli
ani de ascez au izbutit s-i despart mmtea de raiune, nct s fie
eliberai de orice alt lucrare fiindc n situaia aceasta raiunea poate
s aib contiina lumii nconjurtoare i s se ocupe cu grijile
zilnice, n timp ce mintea s se ocupe numai cu Dumnezeu. Aceasta
se numete curirea minii. Un avv care se nevoia n peteri,
deasupra peterii lui loil a avut o trez' ie continu i totdeauna a
exersat mintea sa rostind stihuri din psalmi i rugndu-se. Dac
constata c mintea sa se afla n alt parte atunci o certa. Aici
observm vechea tradiie c rugciunea minii se fcea cu stihuri din
psalmi sau cu cuvintele: Doamne Iisttse
miluiete-m.
Cnd ascetul dobndete curirea i luminarea minii, atunci
are i harisrn? discernmntului. n aceast situaie se distinge
demonicul de dumnezeiesc, creatul de necrcat. Astfel ?e distinge voia
lui Dumnezeu dc voia diavolului, artarea iui Dumnezeu de artarea
diavolului ca nger dt lumin. Avva Isfetheros care s-a nevoit o
perioada de timp n Raith nva c mntuirea omului merge pe
diferite ci. adic de la fiioxenia lui Avraam ta isihia profetului iie i.
la smerenia iui David. Cei trei au tri un mod de via diferit dar, cu
toate acestea, Dumnezeu a fost cu e l Important este s avem harul
lui Dumnezeu n noi.
c)
Prinii sinaii ns au ajuns i la contemplarea lui
Dumnezen, cum observm n multe cazuri. Omul cu harul lui
Dumnezeu se ngrijete s-i cureasc inima sa, s dobndeasc
rugciunea minii n inim i. apoi dac vrea Dumnezeu s ajung i
la vederea slavei Sale. M voi referi ia cteva astfel de viziuni ale
prinilor sinaii. Iosif din Raith n timpul rugciunii sale ardea
datorit harului lui Dumnezeu. Cnd cineva s-a apropiat de el, de
coliba sa, l-a gsit n extaz. II vede pe el de la cap la picioare stnd
ca intr-o flacr de fo c , in aceast stare a rmas cinci ore ntregi.
Aceasta este dumnezeiasca rpire despre care vorbesc muli prini n
operele lor. Acelai lucru l vedem i n viaa sfntului Siluan.
203

Ucenicul su Zaharia l-a gsii n extaz cu minile ridicate spre


cer. Iar cnd l-a ntrebat unde se gsea, aceia a rspuns:,, Eu am fost
rpit n cer i am vzut slava lui Dumnezeii, i acolo stteam parc
adineaori i acum am ajuns aici". Trebuie s notm doua cuvinte
(doi termeni) care arat c rpirea i vederea lui Dumnezeu sunt
experimentarea harului i se fac prin lucrarea acestuia. Nu este un
extaz al raiunii ei rpirea minii. Acelai ev v povestete c n
timpul rpirii a vzut a doua venire, Judecata iui Dumnezeu i mai
ales a vzut muli monahi fiind condui spre iad, iar muli mireni
mergnd n mpria lui Dumnezeu
n vieile sfinilor prinilor sinaiti putem vedea i putem fi
uimii de astfel de cazuri de teofanii deoarece s-au nvrednicit de
lumina necreat. Aceasta desigur era darul ascezei ns, n mod
special, al bunvoinei lui Dumnezeu. Un oarecare slujitor de pe
vrful muntelui Sinai cu numele Ehsei a vzut nu o dat sau de dou
ori ci n fiecare noapte aezndu-se un foc deasupra sfintei biserici a
tablelor legii. Triau n aa fel nct era firesc pentru acetia s
participe la harul dumnezeiesc i s dobndeasc experiena lui
Dumnezeu. Sunt foarte semnificative cuvinteSe: Aadar ntr-una din
zile a ieit unul cte unul dintre noi s vorbeasc fiecare n parte
prin contemplarea lui Dumnezeu n pustiu n realitate iluminarea
minii i vederea iui Dumnezeu constituie starea natural a omului
fiindc Adam a fost plsmuit de 1a nceput n aceasta stare.
Muntele Sinai nu a fost un loc al teofaniei numai pentru
Moise, ci i pentru muli ascei care au fost monahi acolo i urmai
dup duh ai acelui mare profet vztor de Dumnezeu. Cnd sfntul
Simeon a vizitat muntele cel dorit i mai ales chiar locul acela unde
Moise s-a nvrednicit s vad pe Dumnezeu, a ngenuncheat i nu s-a
ridicat pn nu a auzit vocea Stpnului care s-a exprimat cu
bunvoin. Rezultatul acestei viziuni a fost c toat sptmna a
petrecut-o aplecat fr s mnnce nimic. Este vorba aici despre
vederea lui Dumnezeu i despre suspendarea lucrrile trupului,
deoarece, ntr-adevr, prin vederea lut Dumnezeu se suspend toate
energiile trupeti ale omului, fiindc atunci omul nu simte nevoia s
mnnce, s doarm i n genera] nu simte lucrarea hainelor de piele
204

aie stricciunii i morii,


d)
Omul participnd la harul necreat al Iui Dumnezeu
trmd o stare fericit a vederii lui Dumnezeu dobndete i diferite
harisme duhovniceti. Aceasta este starea natural, a vztorului de
Dumnezeu. Moise prin vederea Iui Dumnezeu a devenit cluza
evreilor i i-a condus ctre pmntul fgduinei. Cu puterea lui
Dumnezeu a nvins toate greutile i a depit toate obstacolele.
Dintre multele harisme pe care le-au dobndit prinii sinaii, aa
cum se pstreaz n diferite cazuri m voi referi la trei dintre ele.
Prima harism sunt diferitele fapte minunate. Minunile care
se fac de sfini sunt dovada c Dumnezeu i face cunoscui pe acei
oameni ca sfini. Avva Isavros a vindecat pe un paralitic cel care l-a
vizitat pe urm la ndemnul Nsctoarei ce Dumnezeu nsei. Un
oarecare monah cu numele Moise, care era de obrie din Faran, a
fcut multe minuni. 11 considerau un al doilea profet Ilie. Tot. ceea ce
cerea de la Hristos primea: cci pe toate pe care le-a cerut de la
Domnul i s-au dat acestuia A fcut multe minuni, n special avnd
harisma mpotriva duhurilor necurate. Astfel, tmduia muli bolnavi
i aproape pe tot poporul care se gsea n prile Faranului l-a condus
la credina cretin prin harisma tmduitoare pe care a avut-o.
A doua harism este c prinii sinaii ca oameni adevrai ai
lui Dumnezeu au devenit cu harul lui Dumnezeu stpni ai
pmntului, din privina faptului c i animalele necuvnttoare le
ddeau ascultare. Nu erau dresori fiindc nu dobndiser stpnire
peste animalele necuvnttoare n urma unei speciale nevoine
trupeti i cunoateri a unor metode tehnice, ci datorit mprtirii
de harul necreat i energia lui Dumnezeu.
Avva
Serghie
ntorcndu-se ntr-o zi de la ascultarea sa a vzut un leu care se afla
pe drum. Oamenii care l nsoeau pe avva mpreun cu animalele pe
care le aveau au fugit de fric. Atunci avva Serghie s-a apropiat de
leu, i-a dat o bucat de pine i i-a zis: Ia binecuvntarea prinilor
i du-te din drum ca s trecem Leul a fcut ascultare desvrit.
Un alt eremit care tria ntr-o groap cnd a vzut un leu venind de
departe i-a fcut semn s o ia pe alt parte. Leul a ascultat de
cuvntul pustnicului i fiindc i-a oferit un fruct de finic, n
205

continuare, s-a dat mai ncolo i niinzndu-se jos a murit. Animalele


necuvnttoare fac ascultare fa de sfini deoarece simi harul lui
Dumnezeu c iese din ei. Vedem c sfinii aduc un echilibra in
creaie mblnzind chiar i animalele slbatice.
A treia harism este felul adormirii lor. n viaa prinilor
sinaii vedem clar c cei mai muli au avut un sfrit cuvios. Prin
felul for de via au depit moartea, nu s-au temut, i-n realitate
moartea era un somn. Avva Gheorghe Arselaitul a neles c moare i
a chemat o persoan iubit s vin s-l salute nainte de a pleca la
Domnul. Aceasta s-a ntmplat dup 12 7? le. A prevzut venirea
persoanei sale iubite. Cnd a venit: Fcnd rugciune btrnul t
mhrindu-l i mprtindu-se cu sfintele taine, aezndu-se jo s a
plecat la Domnul. n cazul acesta se vede i ceea ce este omenesc,
cund s-i ia rmas bun de la o persoan iubit, dar i ceea ce este
supraomenesc, cci cu harul lui Dumnezeu se depete moartea. Un
oarecare eremit a prevzut moartea sa i pentru aceasta a zis avvei
Zosima care J-a vizitat: Bine-ai venit fiule cci Dumnezeu te-a adus
aici ca s ngropi trupul meu. i, dup puin timp, fiindc i-a
binecuvntat i a cerut s se roage pentru el, s-a aezat i s-a
odihnit robul iui Dumnezeu. Astfel nelegem bine c moartea
pentru oamenii cei drepi este n realitate un somn.
La muli sfini o foarte adnc pocin dar i o mare osndire
de sine a lor este dovedit chiar i n momentul morii. Un eremit
prevzndu-i moartea sa a chemat pe un vecin oarecare al su s fie
aproape de momentul acela i a dat i porunca s nu-1 ngroape, ci s
arunce trupul su n pustie ca s-l mnnce fiarele i psrile,
deoarece a pctuit lui Dumnezeu mull i nu este vrednic s fie
ngropat". A treia zi dup adormirea sa s-a descoperit el nsui
fratelui aceluia n timpul somnului i a spus c a gsit mare mil la
Dumnezeu pentru marea sa smerenie.
e)
Toate ia care ne-am referit mai nainte arat care este
teologia i cine este teologul n Biserica Ortodox. Esenial este
vorba despre ntreaga via. Teologia este experien. Teolog este
omul acela care a dobndit mprtirea de Dumnezeu i s-a unit n
har cu Dumnezeu i cnd viaa asta se primejduiete s se distrug,
206

atunci i se fixeaz granie, devine dogm. De unde dogma este rodul


experienei i conduce omui ctre expedierea lui Dumnezeu.
Prinii care au fcut ascez n spaiul sinaitic au trit pe
Dumnezeu, au cunoscut din experiena lor ceea ce este harul
dumnezeiesc, c Hristos este Dumnezeu desvrit i om desvrit.
Cnd a fost nevoie au formulat aceast experien personal. Ajutau
pe pstoni Bisericii n lupta lor antieretic, se rugau pentru ca s
rmn neatins credina ortodox, n diferite feluri ajutau pfiroma
Bisericii Ortodoxe. Un exemplu caracteristic din aceast categorie
este Teodor din Raith care a trit n secolul al Vl-lea la o mnstire
aproape de Raith. Timpul cnd a trit preotul Teodor era critic i
agitat. I-a precedat sinodul aHV-lea ecumenic de la Calcedon, care a
hotrt adevrul dogmatic c firea dumnezeiasc i omeneasc sunt
unite n ipostasul Cuvntului neamestecat, neschimbat, nemprit i
nedesprit. ns dup sinod au continuat dezbaterile n legtur cu
aceste subiecte importante, deoarece unii au respins hotrrile
sinodului, alii au ncercat s dea o interpretare diferit iai alii le-au
primit. Preotul Teodor din Raith a jucat un rol important n aceast
dezbatere.
Singurul su text cunoscut este naintepregtirea n car'?
face o analiz a termenilor care se impuseser n acea epoc. Studiind
cineva Inainte-pregtirea constat c preotul Teodor pe de o parte
este influenat mult de sfanul Vasile cel Mare i Grigorie Teologul
ale cror citate le pomenete aproape ad litteram, pe de alt parte a
influenat la rndul su pe sfntul loan Damaschin. Nu tim sigur
dac sfntul loan Damaschin a cunoscut naintepregtirea , dar n
orice caz cei doi au aceleai izvoare, iar textele lor se aseamn
foarte mult. Este foarte caracteristic subtitlul ntregii opere :
naintepregtirea preotului Teodor din Raith, care este i un studiu
ce nva pe ce! ce vrea modul prin care s-a fcut nornenirea i
economia dumnezeiasc i care sunt cele spuse de ctre stpnii
(episcopii) Bisericii celor ce nu neleg aceasta n chip drept,
ntreaga lucrare se poate mpri n dou uniti distincte. Una
este prezentarea nvturilor diferiilor eretici ca Manes, Pave de
207

Samosaa, Apoiinarie, Teodor de Mopsuestia, Nestorie, Eutihie etc.


A doua unitate este analiza diferiilor termeni teologici carc se
folosesc pentru dogma hristologic.
Nu este vorba de a face o dezvoltare a tuturor tezelor
preotului Teodor, ci de a sublinia c este acceptat terminologia
impus de prinii capadocieni n special de sfntului Vasile cei Mare
despre identificarea esenei cu firea i a ipostasului cu persoana.
Analiznd diferena dintre substan i ipostas zice c
substana nseamn numai ceea ce este, n timp ce ipostasul
comunic nu numai ce este, ci cum este i pe cel care este.
Astfel substana nseamn ce este comun n timp ce ipostasul ceea ce
este specific. Folosind exemplul omului spune c toi oamenii au
elemente comune, fiindc toi trim i ne micm i suntem, ns
fiecare are anumite caracteristici, adic o patrie diferit, un neam,
nume, profesie, fapte, patimi. Acestea din urm deosebesc pe oameni
ntre d . A n s a m b l u l caracteristicilor deosebesc ipostasul de fiin. Nu
exist* fmu iar ipostas, nici ipostas fr fiin. Cnd vorbim despre
diferena dintre ipostas i fiin, n acelai timp vorbim i despre
asemn-'?re. ca s m o socoteti pe aceasta a f i complet strin ele
fiin
Dei nu exist fiin fr ipostas i viceversa, totui noi
nelegem nti n linii generale ipostasul i apoi fiina ne nva
despre ea nsi prin ipostas. nti am neles pe Petru ca este i n
continuare ce este, adic este un om, animal raional i muritor.
Cnd prin cuvnt este contestat fiina, atunci este mpreun
contestat i ipostasul, atunci cnd nu exist omul nu exist nici Petru
sau Pavel. Cnd ns este anulat ipostasul, nu nseamn c se
anuleaz i fiina, cci cnd se anuleaz Petru nu este anulat i omul.
Aceasta se cheam prin condescenden, deoarece nu exist fiin
fr ipostas i invers, fiindc ipostasul se definete ca fiin cu
nsuiri particulare.
Desigur, cele ce se spun despre ipostas se spun i despre
persoan, cci nu exist diferen ntre persoan i ipostas.
Din acestea puine pe care le-am prezentat mai nainte se
208

vede clar c spaiul Sinaiului a dat mari ascei i teologi ai Bisericii.


In acest loc a fost trit o teologie vie care atunci cnd au aprut
diferite erezii s-a formulat i n termeni pentru a se asigura credina
ortodox, revelaia lui Dumnezeu. Esenial, asceii Sinaiului au
armonizat asceza cu adevrul dogmatic al Bisericii.
3. Isihasmul sinait
S-a impus prerea c isihasmul a fost trit mai cu seam n
secolul al XlV-lea la Sfntul Munte i a fost exprimat de marele
aghiorit Grigorie Palama.
Este adevrat c sfntul Grigorie Palama a vorbit mult despre
isihasm i n mod esenial l-a nvins definitiv pe Varlaam i pe ali
filosofi care erau antiisihati i denaturau nvtura ortodox despre
acest subiect, ns la fel de adevrat este c isihasmul este coloana
vertebral a ntregii teologii ortodoxe, cci toi sfinii prini au fost
isihati. Isihia este ncercarea de curire a inimii de patimi,
eliberarea minii de tirania raiunii, patimilor i a mediului
nconjurtor i de a o ntoarce spre Dumnezeu. Isihia este locuirea
n Dumnezeu
Prin urmare, isihia a fost trit de toi sfinii care s-au luptat
s pzeasc poruncile lui Hristos n viaa lor zilnic. Sfntul Grigorie
Palama mai mult a sistematizat aceast micare isihast, care este
singura metod de a ajunge omul la unirea cu Dumnezeu.
Dup cum am vzut mai nainte, n spaiul sinait au trit muli
ascei care au practicat isihasmul n toat profunzimea sa. Aadar, s-a
stabilit s se spun c isihia este i acea metod special prin care
mintea se elibereaz de nrobirea ei de ctre raiune, patimi i medial
nconjurtor; pentru aceasta vom vedea mai analitic c i n spaiul
sinait s-a trit aceast form de isihasm. M voi limita numai la dou
mari figuri ascetice i patristice, la sfanul Ioan Sinaitul autorul
Scrii i la sfntul Grigorie Sinaitul, cei care au influenat toat
tradiia monahal.

209

a) Sfntul loan Sinaitul


Figura i nvtura sfanului loan Sinaitul au influenat n
mare msur toat tradiia ascetic a Bisericii Ortodoxe. Se poate
afirma c sfntul loan pe de o parte a exprimat tradiia pe care a
gsit-o n epoca sa i pe care el nsui a trit-o ntr-o mare ascez, iar
pe de alt parte a influenat petrecerea monahal ulterioar. Acest
lucru nu este far legtur cu faptul c Biserica a stabilit s fie
prznuit amintirea sa n postul Presimilor i chiar n duminica a
patra a postului, subliniind c este un model pentru fiecare monah,
dar i pentru fiecare cretin n drumul su ctre ndumnezeirea dup
har.
Viaa cuviosului loan a scris-o monahul Daniil, un frate din
sfnta mnstire Raith, care este contemporan cu acesta, viaa scris
de el fiind autentic. Aici vedem i care a fost nrurirea
personalitii sale fa de cei mpreun ascei cu el.
Sfntul loan Sinaitul a trit n secolul al VI-lea i s-a nevoit n
linte n pustiul Sinai. De la nceput s-a fcut monah n sfnta
mnstire a sfintei Ecaterina. Dup adormirea printelui su
duhovnicesc a continuat asceza sa ntr-o peter aproape de
mnstire. La o vrst naintat a devenit egumenul sfintei mnstiri
din Muntele Sinai cel umblat de Dumnezeu. Cei mpreun nevoitori
cu el l admirau i-l considerau o nou apariie a lui Moise,
deoarece aa cum Moise a urcat pe Muntele Sinai, a intrat n nor i a
primit tablele legii dumnezeieti, aa i cuviosul loan la rndul su a
urcat pe munte i ascunzndu-se sub norul gros de neptruns,
primete Legea formulat de Dumnezeu, fiin d ridicat la contemplaie
prin trepte cugettoare. Dup cum Moise a ndrumat pe israelii,
astfel i acest nou Moise a condus pe noii israelii, pe monahi. Exist
ns un punct n care sfntul loan nu se aseamn cu Moise. Moise
nu a putut s intre n Ierusalim, n timp ce loan a putut s intre n
Ierusalimul ceresc. Se confirm faptul c s-au mntuit muli, nc i
acum se mntuiesc .
Aceast lege scris de Dumnezeu pe care a primit-o cuviosul
loan i a prezentat-o noului su popor sunt cele scrise n desftarea sa
210

duhovniceasc numit Scara i constituie un rezumat al petrecerii


monahale. Scara este un diamant al literaturii ascetice, o comoar
de mare pre pentru toat Biserica Ortodox. n cuvinte simple, prin
expresii concise, expune tot parcursul omului spre ndumnezeire.
Tematica acestei cri este echilibrat i constituie o dovad
c scriitorul este un mare teolog al Bisericii. ncepe de la lepdarea
de lume, continu cu desptimirea, nstrinarea, ascultarea, pocina,
aducerea-aminte de moarte i plnsul de-bucurie-fctor. n
continuare, ptrunde adnc n lumea patimilor i avanseaz prin
expunerea virtuilor. Sunt uimitoare dou capitole n care vorbete
despre discernmnt, gnduri, patimi i virtui. Ctre sfrit,
Scara" prezint cele mai desvrite trepte ale vieii duhovniceti.
Dispunerea acestei tematici este expresiv, arat c nu poate
nimeni s vorbeasc despre viaa duhovniceasc dac nu ncepe de la
lepdarea de lume, desptimire i nstrinare cu tot caracterul i
coninutul ei dinamic. Ascultarea, lupta variat mpotriva patimilor,
rugciunea i iluminarea, vederea lui Dumnezeu i teologia nu se pot
realiza dac nu le premerge lepdarea de lume. Dac studiem cu
atenie cartea sfntului loan Sinaitul nu gsim nici un loc pe unde
poate s ptrund slava deart i mndria. Toate prile ascunse ale
vieii duhovniceti sunt prezentate foarte clar i complet. Sfntul loan
al Scrii este un profund anatomist al sufletului omenesc, deoarece
cunoate toate amnuntele cele mai adnci ale vieii duhovniceti. i
pentru aceasta este mare pcat s nu cunoatem n profunzime
aceast carte. Dac am avea o bun cunoatere a ei nu ne-ar fi
necesar nici-o metod de psihanaliz i psihoterapie.
A vrea ns s restrng cuvntul meu la nvtura sfntului
loan Sinaitul despre isihie, rugciune i iluminare, ca s se vad c la
Muntele Sinai a fost cultivat din vechime tradiia ortodox.
Vorbind despre isihie spune c isihastul este cel ce se
strduiete s nchid netrupescul in cas trupeasc. Isihia este
mintea ntoars din mprtierea ei n inim, adevrata sa cas, pentru
care motiv este necesar isihia trupului i isihia sufletului. Isihia
trupului este tiina firilor i a simurilor, n timp ce isihia sufletului
este tiina gndurilor. Isihastul care iese din chilia lui de nevoie este
211

ca i cnd nu ar iei, deoarece este ca!m, lca al dragostei, greu la


cuvnt i nemicat spre mnie. Isihast este acela care strig
nentrerupt: Gata este inima mea, Dumnezeule' i zice: Eu dorm,
dar inima mea vegheaz
Vorbind despre isihie, sfntul Ioan cunoate i nelarea.
Pentru aceasta face deseori observaii admirabile despre deosebirea
linitirilor. aici se vede nelepciunea duhovniceasc a prinilor
din Sinai i a tuturor cuvioilor ascei, cei care cunosc i urzelile
diavolului i astfel despart adevrul de nelare.
S-a impus opinia c isihasmul este acea micare teologic n
care se vorbete despre metode speciale care sunt folosite pentru
concentrarea minii n inim. Aceasta nu este invenia prinilor mai
noi ci este integrat organic n tradiia Bisericii.
Vorbind despre rugciunea minii, sfntul Ioan se refer la
rugciunea lui Iisus i la unirea rugciunii cu respiraia. Referindu-se
la numele lui Iisus zice: n numele lui Iisus biciuiete pe vrjmai,
cci mi este n cer i pe pmnt o arm mai puternic, Totdeauna
omul trebuie s aib aducere-aminte de moarte i rugciunea lui
Iisus: Aducerea-aminte de moarte s adoarm mpreun cu tine i
s se trezeasc mpreun cu tine i rugciunea de un singur gnd a
lui Iisus; cci nimic nu vei gsi ca aceste ajutoare n somn Aadar,
este posibil ca cineva i n timpul somnului s fie stpnit de
pomenirea morii i de rugciunea lui Iisus. ns, acolo unde pare c
se arat mai expresiv c sfntul Ioan Sinaitul cunotea foarte bine
metoda isihast de concentrare a minii prin rugciune este un pasaj
extraordinar n care acest nou Moise recomand: Aducerea-aminte
de Iisus s se uneasc cu rsuflarea ta, i atunci se va cunoate
folosul isihiei ,
Aceast rugciune luntric creaz o mare strpungere a
inimii i din ea curg lacrimile. Zice c a cunoscut pe unii nevoindu-se
n ascultare, dar n acelai timp nengrijindu-se de aducerea-aminte
de Dumnezeu Iar acetia cnd au stat la rugciune dintr-o dat s-a
concentrat mintea lor revrsndu-se nestvilit lacrimile Lacrimile
sunt dovada c mintea s-a unit cu inima, pentru aceasta i asceii dau
mare importan acestora. Rugciunea ce se face n inim este foc al
212

dorului dumnezeiesc. Prin focul acesta urc rugciunea la cer i


atunci are loc coborrea celuilalt foc, adic a Duhului Sfnt.
Sfntul Ioan Sinaitul integrat n tradiia ortodox consider c
viaa duhovniceasc nu este o via moral seac, nu este o pzire
exterioar a poruncilor lui Dumnezeu, ci o stare inspirat de
dragostea dumnezeiasc. El folosete dou imagini ca s arate
aceast legtur vie ntre om i Dumnezeu. O imagine este aceea a
ndrgostitului: Fericit este cel care a dobndit un astfel de dor
ctre Dumnezeu, asemenea cehii pe care l-a dobndit un ndrgostit
nebun fa de iubita lui". A doua imagine este dragostea mare a
mamei care alpteaz copilul: Nu se lipete pruncul de snul
mamei, cum obinuiete fiul iubirii s se lipeasc totdeauna de
Domnul. Referindu~se la cunoscutul pasaj din Cntarea Cntrilor
zice c tot aa este dragostea omului care iubete pe Dumnezeu i se
gsete n starea rugciunii minii, nct trupul su doarme pentru
nevoia fir ii, n timp ce inima vegheaz pentru bogia dragostei
Prin acest cuvnt, sfntul Ioan exprim o veche tradiie isihast dup
care mintea omului care se dezangajeaz de dependena de simuri i
i afl loc n inim se roag nentrerupt chiar i dac omul doarme.
Aceasta, de altfel, este starea natural a omului i acesta este omul
natural.
Dup sfntul Ioan Sinaitul rugciunea minii n inim nu este
o stare uman, nu este lucrarea omului ci lucrarea harului necreat al
lui Dumnezeu. Cnd vorbim despre iluminare, nu nelegem
iluminarea raiunii ci iluminarea minii, care se face prin lucrarea
harului necreat al lui Dumnezeu. Scrie undeva sfntul: Lucrarea
care nu poate fit spus este o iluminare, necunoscut cu mintea i
nevzut cu vederea". Sfntul Ioan este i din punct de vedere
dogmatic scrupulos cci aici, cum se vede clar, se refer la
diferenierea dintre lucrarea necreat i fiina necreat a lui
Dumnezeu. Omul particip la lucrarea necreat a lui Dumnezeu i nu
la fiina Sa care rmne necunoscut i nevzut. Se vede lucrarea,
nu ns i fiina lui Dumnezeu.
Teologia sfntului Ioan este original deoarece vorbete
despre stri nalte ale vieii duhovniceti, despre dragostea
213

dumnezeieasc i iluminare, dar le include n cadrul tradiional


ortodox, care este ascultarea, pocina i lupta pentru curirea inimii.
Descrierea pe care o face locului celor care se pociesc, care este
unul din punctele uimitoare ale Scrii, arat suportul dragostei i
iluminrii dumnezeieti. Cunoate bine att fptuirea ct i
contemplarea i c trebuie n orice caz ca fptuirea s premearg
contemplrii. nceputul Scrii este lepdarea iar sfritul ei
dragostea care are o evoluie i un urcu continuu. Este semnificativ
ndemnul scurt pe care l face: Urcai, urcai frailor punnd cu
rvn suiuri n inim .
n acest cadru sfntul loan vede teologia ortodox. nceputul
dragostei este creterea fricii iar curia desvrit este condiia
teologiei. Acela care unete desvrit simirile cu Dumnezeu
interpreteaz cuvintele de la Acesta i devine teolog. Acela care nu
cunoate pe Dumnezeu din experien personal griete n mod
raionalist. Cei ce voiesc s afle voia Domnului sunt datori s se
mortifice mai nti pe ei nii
Scara care duce la cer a sfntului loan Sinaitul ne nva
isihasmul n toate manifestrile lui i n acelai timp ne prezint toate
potecile mistice, dup cum, de asemenea, i nelrile care sunt create
poate pentru a-1 abate pe om de la acest drum sfnt. Este vistieria
tradiiei noastre, de aceea i datorm o mare recunotin muntelui
sfnt Sinai care a crescut astfel de personaliti patristice i s-a sfinit
de ctre acestea.
b) Sfntul Grigorie Sinaitul
Sfntul Grigorie Sinaitul s-a nscut la mijlocul secolului al
XlII-lea la Cuculon din Clazomene. S-a fcut monah n sfnta
mnstire a sfintei Ecaterina din Sinai, unde a dus o via ascetic i
a primit numele de Sinaitul. Dup aceea s-a linitit la Limanuri Bune,
n Creta, unde a cunoscut un monah cretan cu numele Arsenie, cel
care l-a nvat metoda psihotehnic a rugciunii inimii, cu o uoar
inere a respiraiei . Apoi a venit la Sfntul Munte unde a gsit muli
monahi vrednici care cultivau virtutea practic, ns erau neiniiai n
214

pzi rea minii .i acrivia Lsihiei i contemplrii Numai la schitul


Magua, mai sus de mnstirea Filotheu, erau trei ascei care se
numeau Isaia, Comilie i Macarie care se ndeletniceau puin cu
contemplarea. Sfntul Grigorie avnd un zel sfnt a nceput s
nvee nu numai pe isihati ci i pe chinovii despre trezvie i
pzirea minii i rugciunea inimii
Sfntul Grigorie trise toat aceast atmosfer isihast a
tradiiei la Sinai i mai trziu n Creta dar, cum observ profesorul
Hristu, este greu s susinem c isihasmul a fost adus de la Sinai la
Sfntul Munte. Cu toate acestea sfntul Grigorie a contribuit mult la
propagarea metodei isihiei minii i la Sfntul Munte i n afara lui,
fiindc a fondat trei lavre, dincolo de muni, n Macedonia i a
nvat chiar i poporul. Ucenicul su a fost Calist, patriarhul
Constantinopolului.
Nu este uor s prezentm pe scurt toat nvtura sfntului
Grigorie Sinaitul despre viaa isihast duhovniceasc. Cert este c
atunci cnd citeti opera sa observi c este strns legat de viaa
practic adic de pocin, de plns, de lucrarea poruncilor lui
Dumnezeu, de viaa contemplativ adic de iluminare i de vederea
luminii necreate. Vorbete despre patimi, dar prezint i nlimea
desvririi duhovniceti, n multe capitole face o clar deosebire
ntre lucrrile diavolului i lucrrile lui Dumnezeu. Nu lipsesc ns
nici lurile de poziie dogmatice despre prima stare a omului n rai,
despre ce a fost raiul i nsuirile ipostatice ale lui Dumnezeu. Astfel,
dovedete prin toate scrierile lui c a fost un teolog universal, care
arat cine este teolog adevrat n Biseric.
Din nvtura sa m voi limita la identificarea ctorva
puncte, care m intereseaz pentru subiectul meu, care este tradiia
isihast n opera lui Grigorie Sinaitul.
nceputul rugciunii este lucrarea, adic puterea curitoare
a duhului i ierurgia mistic a minii'1, mijlocul este puterea de
iluminare i contemplaia, iar sfritul extazul i rpirea minii ia
Dumnezeu Fapt este, fr ndoial, c drumul spre ndumnezeire se
face prin lucrarea lui Dumnezeu, care atunci cnd l cur pe om se
numete curitoare, cnd i lumineaz, ilumintoare i cnd l
215

ndumnezeite, ndumnezeitoare.
Prin rugciune mintea intr n inim. ns, n timp ce aceasta
este o stare natural a omului, totui din cauza patimilor i nepsrii
mintea este nestpnit. Nimeni nu poate s o ngrdeasc, s fe
stpn pe minte, doar dac este stpnit de Duhul. Numai prin
lucrarea lui Dumnezeu mintea poate s intre n casa sa, care este
inima.
Desigur, nu este vorba despre o lucrare antropocentric, ci de
eforul omului de a gsi lucrarea mistic a Duhului Sfnt care s-a
primit odat cu sfntul botez. Sfntul Grigorie zice c exist dou ci
prin care putem s aflm harul botezului. Prima este pzirea
poruncilor lui Dumnezeu. Cu ct cineva pzete poruncile lui
Dumnezeu cu att mai mult strlucete harul dumnezeiesc n
lcaurile inimii. Modul acesta necesit o mai mare perioad de
timp pentru descoperirea harului Duhului Sfnt. Alt mod este prin
aducerea-aminte de Dumnezeu care se face prin invocarea
contient i continu a Domnului lisu s. n felul acesta, ntr-o
perioad foarte scurt, dobndim cunoaterea acestei triri. Desigur
este necesar supunerea fa de prini experimentai.
Vorbind despre metoda invocrii contiente a numelui lui
Dumnezeu analizeaz i modul practic. Rugciunea trebuie s se fac
dimineaa. Ascetul trebuie s ad pe un scunel scund, s-i coboare
mintea de la raiune n inim i s o in acolo. S se ncline nainte
cu trupul nct s-l doar n piept, n umeri i n gt i n continuare
s strige luntric
rugciunea: Doamne
lisuse
Hristoase,
mUuiete-m. Desigur acest mod este recomandat pentru nceptori
i pentru asceza trupului. Pentru concentrarea minii recomand i
inerea respiraiei. Aceasta nu este ceva ciudat, deoarece n fiecare
lucrare fin, ca s-i concentreze mintea sa i ine automat respiraia,
cci i respiraia risipete mintea i nu o las s se concentreze.
Sftuiete c omul nu trebuie s schimbe chemarea numelui din
trndvie, ci s-l rosteasc zbavnic. Alii zic c trebuie s rosteasc
rugciunea cu gura, alii cu mintea. Sfntul Grigorie spune c trebuie
s se foloseasc ambele modaliti, deoarece uneori mintea slbete
s zic rugciunea, alteori gura.
216

Cnd mintea prin lucrarea lui Dumnezeu se unete cu inima,


se petrec nite stri foarte subiri, iar omul simte energiile care sunt
ascunse pentru oamenii trupeti. Alii vd lumin, alii simt o
exaltare puternic, alii o bucurie, alii o bucurie amestecat cu
team, alii zdrobire nespus i durerea sufletului, alii dragoste i
pace, alii simt zvcnirea inimii. Multe sunt lucrrile rugciunii
proporional cu starea celui ce se roag. Despre zvcnirea inimii,
adic extazul, spune c se manifest n dou feluri. Este o stare de
senintate care se numete puls i suspin i marea zvcnire a inimii
care este salt, adic sritura i zvcnirea inimii.
mpreun cu zvcnirea inimii apare i cldura care arde
patimile i provoac sufletului veselie sau bucurie aducnd o
siguran i plintate neovielnic. Firesc, aceast ardoare adevrat
a inimii se delimiteaz clar de lucrarea diavolului.
Sfntul Grigorie aduce mrturia c omul a crui minte intr n
inim i svrete rugciunea minii n inim este un adevrat preot
al harului dumnezeiesc, cci atunci n inim se svrete o ierurgie
mistic a Duhului: Lucrarea inteligibil a minii este o preoie
duhovniceasc nainte de bucuria viitoare cea mai presus de minte,
slujind i mprtind pe Mielul lui Dumnezeu n mod mistic, ca o
arvun, pe jertfelnicul sufletului". Este vorba despre o ierurgie
mistic. Aceasta se petrece pe altarul inimii, deoarece rugciunea
minii este comuniune i unitate cu Dumnezeu i, firete, este viaa
veacului ce va s vin, de care prinii isihati se nvrednicesc de pe
acum s o dobndeasc. Aceti isihati sunt preoi adevrai ai
harului dumnezeiesc.
Cu cele spuse de Sfanul Grigorie Sinaitul se exprim toat
tradiia isihast cum am vzut-o la sfanul Ioan Sinaitul i la toi
prinii Muntelui Sinai care continu viaa profetului Moise, adic
exprim experiena Bisericii Ortodoxe aa cum o ntlnim n textele
Sfintei Scripturi. Este n mod esenial starea natural a omului. Dac
ne gndim c fiii duhovniceti ai sfntului Grigorie Sinaitul au
transmis aceast via isihast n Macedonia i n rile dinspre nordul
Peninsulei Balcanice, Serbia, Bulgaria i celelalte, atunci nelegem
ofranda Muntelui Sinai dar i omogenitatea tradiiei ortodoxe.
217

Muntele Sinai este n realitate un munte central att pentru


Vechiul ct i pentru Noul Testament. Profetul Moise a vzut
deasupra lui pe Dumnezeu care i-a predat legea i voia Sa. Noul
profet, Ioan Sinaitul, a transmis noile table ale vieii ascetice i a
devenit model al vieii monahale ortodoxe. n muntele acesta au trit
muli ascei care au ieit din ara Egiptului i au trecut prin pustiul
neptimirii. Urcnd pe muntele vederii lui Dumnezeu au devenit
muni sfini ai Duhului.
De multe ori n textele ascetice Sinaiul se numete Munte
Sfnt dar i muntele cel dorit; este muntele cel dorit al cretinismului.
Este ns i un loc vrednic de iubit. Sfntul Simeon, mergnd s se
nchine la Sinai unde s-a artat Dumnezeu, spunea c dei Dumnezeu
nu poate fi limitat la un loc concret, totui locuri vrednice de iubit
sunt i acelea n care au trit oameni vrednici de iubit: Pentru c
celor ndrgostii nu numai c le sunt foarte dragi cei pe care i
iubesc cu ardoare, dar chiar i locurile sunt ndrgite datorit
prezenei i prieteniei acestora . Pentru noi Sinaiul este foarte mult
dorit i vrednic de iubit tocmai pentru c s-a sfinit de sfini i oameni
vrednici de iubit.
Muntele Sinai i, n general, spaiul sinait a fost purificat de
ctre prini. Asceza prinilor a avut drept urmare curirea locului
de demoni. Aceasta este, am spune, dimensiunea ecologic a vieii
sfinilor, asceilor isihati. Pentru aceasta cnd se apropie cineva de
Sinai, ca n orice loc sfinit, aude foarte puternic ndemnul cuviosului
Ioan, egumenul Raithului: S imitm pe prinii notri care au ezut
n acest loc pe iarba mortificrii i a isihiei. i nc un cuvnt: S
na spurcm, copiilor, locul acesta pe care prinii notri l-au curit
de demoni ,

218

Partea a treia
TAINA CRUCII N VIAA MONAHAL

1. Monahismul isihast al sfntului Vasile cel Mare


Cele mai multe regulamente interioare ale mnstirilor
contemporane se refer la faptul c viaa monahal se va desfura
dup regulile ascetice ale sfanului Vasile cel Mare, i aceasta
deoarece, ntr-adevr, se consider c sfntul Vasile cel Mare este cel
care a organizat monahismul chinovial.
important lucru ns este i faptul c sunt unii monahi care
folosesc pe sfntul Vasile cel Mare ca s justifice tipul monahismului
social, adic ndreptesc pe monahii care desfoar o activitate
social dup tipul monahismului occidental franco-latin.
Cred ns c sfntul Vasile cei Mare nu este potrivit pentru a
se justifica un monahism care se afl n afara tradiiei ortodoxe, n
afara monahismului isihast-neptic, care constituie chintesena
tradiiei ortodoxe.
1..1. Sfntul Vasile cel M are ca ascet
Este tiut faptul c sfntul Vasile cel Mare, dup ntoarcerea
sa de la Atena la Cezareea Capadociei, a vizitat centrele monahale de
atunci din Orient (Alexandria, Egipt, Palestina, Celesiria,
Mesopotamia) i a cunoscut muli ascei. A fost precedat de primii
monahi eremii ca sfntul Antonie cel Mare i, de asemenea, de
primul organizator al monahismului chinovial i anume cuviosul
Pahomie cel Mare. Avnd aceste modele, sfntul Vasile cel Mare s-a
dedicat la nceput vieii eremitice cu tot ce presupune aceasta.
Dup ce a prsit cele lumeti a mers ntr-un inut pustnicesc,
lng rul Iris din Pont i acolo s-a nevoit cu cele luntrice ale vieii
duhovniceti. Exist scrisori care expun ntr-un mod viu ilustrat
aceast perioad din viaa sa.
n scrisoarea sa ctre sfntul Grigorie Teologul descrie
aezarea n care se nevoia n acea perioad. Este vorba despre un
inut care se gsete pe un munte nalt, acoperit cu o pdure deas, iar
la poalele muntelui se ntinde o cmpie neted. Locul acesta se
aseamn cu o insul, adic este un loc izolat, deoarece dintr-o parte
se nal muntele, din alte dou pri prpstiile i dinspre partea a
221

patra curge rul care se vars ntr-o rp. Exista numai o intrare, al
crei proprietar era sfanul Vasile cel Mare, prin care putea s
comunice cu ceilali. Locul acela avea muli pomi care produceau
multe roade, dar cum spune sfntul Vasile, din cauza lipsei
zgomotului, mi este cel mai plcut dintre toate roadele deoarece
mi hrnete isihia
ntr-o alt scrisoare a sa ctre sfntul Grigorie Teologul
avanseaz spre descrierea metodei ascetice pe care o urma i este
vorba de aa-numita metod isihast-neptic, prin care omul este
condus spre Dumnezeu, se unete cu El i astfel dobndete
cunoaterea lui Dumnezeu, ct este posibil n limitele existenei
omeneti.
El consider c numai prin isihie este posibil s se nfrneze
patimile, fiindc isihia este nceputul curirii sufletului. Desigur, aa
cum se vede clar din textul acesta, nu nelege numai isihia trupeasc,
adic absena zgomotului, ci n special isihia minii. Pentru aceasta
scrie: a avea mintea n isihie se potrivete celui ce este ncercat.
Mintea omului nu trebuie s se plimbe fr rost n stnga i-n
dreapta, nu trebuie s fie distras de grijile lumeti, deoarece nu
poate s scruteze adevrul. Acelai lucru se ntmpl i cu ochiul
trupului, care atunci cnd umbl n dreapta i-n stnga, n sus i n jos
i nu se pironete ntr-un loc, nu poate s vad clar ceea ce se gsete
n faa sa. De altfel, dup cum explic, retragerea din lume nu este
pur i simplu plecarea fizic din aceasta, ci detaarea sufletului de
compasiunea fa de trup.
In scrisoarea aceasta sfntul Vasile cel Mare vorbete despre
ascez, pe care o practica n Pont, ca ascez legat de hran, de
mbrcminte, de somn. Dar ceea ce descrie este c se dedica
rugciunii i citirii, deoarece una urma alteia. n principal da o mare
importan rugciunii care se face prin concentrarea minii i prin
care omul simte slluirea lui Dumnezeu nuntrul su. i aceasta
este slluirea lui Dumnezeu, ca prin amintire s aib ca temei pe
Dumnezeu n sine nsui. Cnd exist n cel ce se nevoiete
pomenirea nentrerupt a lui Dumnezeu, atunci aceasta este dovada
c nuntrul su locuiete Dumnezeu, c cel ce se nevoiete are
222

casnic pe Dumnezeu. Atunci cel ce se nevoiete devine templu al lui


Dumnezeu. Astfel, devenim templu al lui Dumnezeu, cnd
continuitatea pomenirii nu este ntrerupt prin griji pmnteti, cnd
mintea iubitoare de Dumnezeu nu este tulburat de patimi
neateptate, ci de toate fugind, se ndreapt spre Dumnezeu In
acest extraordinar pasaj se gsete toat metoda ascetic-nepticisihast a Bisericii, prin care omul dobndete comuniunea i unirea
cu Dumnezeu i devine templu al lui Dumnezeu. Cnd mintea
omului se purific de patimi i dobndete amintirea nencetat a lui
Dumnezeu, atunci nu se ntrerupe aceast pomenire nici de grijile
pmnteti, cele care nu nceteaz, nici de ptimirile neateptate ca
bolile, moartea, calomniile etc. n ciuda faptului c acestea exist n
om, totui mintea rmne imperturbabil i chiar le evit pe toate
acestea i se retrage la Dumnezeu. Atunci omul devine templu al lui
Dumnezeu i are casnic n el pe Dumnezeu.
Esenial, este vorba de metoda neptic-isihast prin care omul
distinge lucrarea minii de lucrarea raiunii, de unde lucrarea raiunii
se ndeletnicete cu grijile lumii acesteia, iar lucrarea minii se ocup
cu Dumnezeu.
Sfanul Vasile cel Mare descrie n mod analitic aceast
metod care se numete n Biserica noastr metoda apofatic,
deoarece omul ajunge astfel la cunoaterea experimental a lui
Dumnezeu. Se poate aduga aici un pasaj excepional al sfntului
Vasile cel Mare care descrie modul isihast de via: Cci mintea,
nefiind risipit spre cele din afar, nici mprtiat spre lume sub
percepiile simurilor, revine ctre sine nsi, iar prin sine urc spre
cugetarea despre Dumnezeu; i n acea frumusee strlucind i
iluminnd, uit de firea nsi, nici trnd sufletul n jos spre grija
de hran, nici spre preocuparea de mbrcminte, ci aducnd odihna
de grijile pmnteti, abate toat rvna sa nsi spre dobndirea
bunurilor venice
In acest uimitor fragment se observ multe realiti. Pot fi
identificate trei dintre acestea. Prima este c ascetul trebuie s-i
adune mintea sa de la mprtierea din lume, care se face prin simuri
i astfel s o conduc nuntrul su, n locul inimii. Aici este vorba
223

despre o micare ciclic a minii. A doua realitate este c atunci cnd


mintea se desprinde de cele din afar i se ntoarce spre inim, urc
la Dumnezeu i se lumineaz de lumina Sa. Aadar, prin isihia
luntric, prin calea trezviei, omul ajunge la vederea luminii
necreate. A treia realitate este c n situaia aceasta omul triete n
diferite grade extazul, nu se ngrijete de cele omeneti i lumeti i
este interesat numai de dobndirea bunurilor venice, deoarece n
astfel de situaii dragostea fa de Dumnezeu este mai puternic dect
dragostea fa de cele create.
Tot acest proces nu are loc far dragoste, ci se lucreaz cu
mare dor, cu dragoste foarte curat fa de Dumnezeu. n scrierea sa
Regulile m ari, referindu-se la dragoste sfntul Vasile cel Mare
scrie: Ce dor ai sufletului este aa de puternic i de nesuportat ca
cel ce se nate de la Dumnezeu ntr-un suflet curit de toat
rutatea, i dintr-o adevrat dispoziie sufleteasc, zicnd: Eu
sunt cel rnit de dragoste. Aici se vede c sufletul se cur de
patimi i desigur, n continuare, vine de la Dumnezeu spre suflet un
dor-dragoste ptrunztor i de nesuportat ctre Acesta. Drept pentru
care aceast dragoste nu este de natur psihologic, ci teologic i se
d de nsui Dumnezeu n inima purificat a omului. Desigur dorul
acesta are urmri ntruct omul n aceste condiii ajunge la vederea
lui Dumnezeu ca lumin. Nespuse i negrite cu totul sunt fulgerele
frumuseii dumnezeieti: nu pot fi redate prin cuvnt, na pot f i
primite de auz Este vorba despre lumina necreat, despre cuvintele
i nelesurile necreate. Frumuseea aceasta, cum spune sfntul Vasile
cel Mare, este nevzut de ochii trupeti, ci uor de neles numai
pentru suflet i cuget (mai degrab minte). Lumina soarelui, lunii i
luceafrului de diminea comparat cu slava lui Dumnezeu este mult
prea mic, difer pe ct noaptea far lun de amiaza strlucitoare.
Sfanul Grigorie Teologul i amintete de petrecerea sa n
Pont, n aceast tradiie isihast-neptic i scrie sfntului Vasile cel
Mare: Cine va mai face acele psalmodii i privegheri i despriri
de cele trupeti prin rugciune ctre Dumnezeu? i cine va mai dace
via nematerial i netrupeasc?
Sfntul Vasile cel Mare a fost organizatorul vieii de obte n
224

Pont i n Capadocia. Pe eremii i-a adunat n chinovii, astfel nct s


existe o mai mare siguran pentru viaa n Hristos. Sunt unii care
susin c sfntul Vasile cel Mare a vrut ca monahismul s fie n lume,
i-l prezint ca pe un dascl al contribuiei sociale a monahismului
Socotesc ns c acesta este rezultatul confuziei creat de
rstlmcirea unui pasaj al sfntului Grigorie Teologul care se refer
la sfntul Vasile cel Mare.
In mod concret, sfntul Grigorie Teologul, n cuvntul su
funebru la moartea sfntului Vasile cel Mare, se refer la valoarea
fecioriei i necstoriei i vorbete despre diferena dintre viaa
eremitic i viaa comunitar- Viaa eremitic nseamn s se
nevoiasc cineva singur, n timp ce viaa comunitar sau cea
chinovial nseamn s locuiesc muli monahi n acelai loc i s se
nevoiasc mpreun pentru viaa n Hristos. Sfntul Grigorie
Teologul scrie: Viaa eremitic i cea comunitar se lupt una
mpotriva alteia ct de mult posibil, i se despart, i nici una, nici
alta nu are pe de-a-ntregul fie frumuseea, fie rutatea
neamestecate
Fiecare mod de via, fie eremitic, fie de chinovie, are ceva
bun i ceva ru, cci viaa eremitic este mai linitit, dar nu-i
lipsete trufia, n timp ce viaa chinovial este mai practic i mai
folositoare, fr s scape ns de zgomote. Sfntul Vasile cel Mare,
dup sfntul Grigorie Teologul, a conciliat aceste dou moduri de
via monahal i le-a amestecat, astfel construind att sihstrii, ct
i mnstiri, nu departe de cele din lume i amestecate, ci stabilindule n apropiere i separndu-le. Acest lucru l-a fcut nct nici
filosofarea s nu fie fr comunitate, nici practica fr filo so f are
Dac privim ntreg textul sfntului Grigorie Teologul putem trage
concluzia, dup prerea mea, c aici nu este vorba despre mnstiri
n lume, ci despre unitatea dintre chiliile pustniceti i mnstirile
chinoviale, nct i pustnicii s aib o mngiere, dar i cei din
chinovii s aib model de ascez. Cuvntul amestecate, n tradiia
ascetic, se atribuie nu oamenilor din societate, ci vieii de chinovie,
mnstirilor de obte. n acest cadru trebuie s integrm pasajul
225

sfanului Simeon Noul Teolog: Muli au ludat viaa pustniceasc,


unii ns pe cea amestecat, aadar pe cea de obte, alii s
crmuiasc poporul, s sftuiasc i s nvee i s ntemeieze
biserici Aici se vede clar c n literatura ascetic viaa amestecat
este considerat via de chinovie, cea care, desigur, difer de viaa
eremitic i de viaa pastoral n lume.
n acest cadru socotesc c vorbete i sfntul Grigorie
Teologul despre faptul c sfntul Vasile cel Mare a unit viaa
eremitic cu viaa amestecat. De altfel, n Regulile m ari i
Regulile m ici ale sfntului Vasile cel Mare nu se observ c
lumintorul Cezareii a vrut ca monahii s se implice n grijile lumeti
i s triasc n societate. Dimpotriv, exist replici ale sfntului
Vasile cel Mare, n care se vede c recomand retragerea monahilor
dintre mireni i chiar dintre rudele lor.
Felul cum consider sfntul Vasile cel Mare pe monah i n
ce cadru trebuie acesta s se mite l vom prezenta n capitolul
urmtor.
1.2. Viaa ascetic dup sfntul Vasile cel Mare
Sfanul Vasile cel Mare avnd o astfel de experien cum am
vzut mai sus era imposibil cnd a devenit preot i mai trziu episcop
s nu iubeasc pe monahi i viaa monahal. Aceast dragoste se
pstreaz n scrierile sale ascetice, ca de exemplu n Prealabil
nfiare ascetic, Trei cuvinte ascetice", ,,Despre ascez,
Regulile mari i Regulile m ici i Constituiile ascetice. n
toate acestea exist un bogat material care arat cu exactitate ce este
monahismul, care sunt monahii adevrai i cum trebuie s triasc n
Biseric.
Desigur, n cele ce vor urma nu vom face o analiz complet
a opiniilor sfntului Vasile cel Mare despre monahism i despre
monahi, ci ne vom limita s identificm doar cteva puncte din
cuvintele ascetice, adic din Prealabil nfiare ascetic, Trei
cuvinte ascetice i Despre ascez
226

a. Esena i scopul vieii monahale


Omul a fost fcut de Dumnezeu dup chipul i asemnarea
Sa, ns prin pcatul pe care l-a svrit a fcut nefolositoare
frumuseea chipului, fiindc a ademenit sufletul la dorinele
ptimae. Astfel, Dumnezeu care a creat pe om este viaa adevrat,
pentru acest motiv i omul care a pierdut asemnarea spre via a
pierdui nrudirea spre via. Celui care triete n afara iui
Dumnezeu i este cu neputin s triasc fr fericita via (care este
Dumnezeu). Aceasta nseamn c trebuie s revenim la harul pe care
l-am avut la nceput, s nfrumusem chipul cu asemnarea prin
neptimire i astfel dobndim din nou chipul, iar asemnarea cu
Dumnezeu ne druiete viaa cea far de sfrit. Exact pentru acest
motiv omul va trebui s se osteneasc pentru a participa la fericirea
dumnezeiasc.
Acesta este cadrul teoretic i teologic n care sfntul Vasile
cel Mare integreaz viaa monahal. Desigur nva c aceasta se
potrivete cu fecioria, aceast harism care este tovar de lucru al
unei astfel de rvne celor ce sunt ntre oameni ca i mine, dup
cuvnt. Este vorba despre harisma care se face coprta la
readucerea omului la frumuseea cea dinti, ns la cei care practic
aceast harism conform cuvntului.
Desigur, sfntul Vasile cel Mare nu pretinde c numai cei care
practic fecioria se nvrednicesc de descoperirea vieii celei adevrate
i de comuniunea cu Dumnezeu, deoarece aa ceva ar fi o contestare a
ntregii viei evanghelice i patristice, prin urmare, a vieii bisericeti.
Dimpotriv, nva c Dumnezeu, care se ngrijete de mntuirea
noastr, ,,a mprit traiul oamenilor n dou feluri de via, de
cstorie, zic, i de feciorie. Acela care nu poate s rabde osteneala
fecioriei va trebui s triasc mpreun cu o femeie i, desigur, i se va
cere cuvnt de nelepciune i de sfinire i pe ct poate s se asemene
cu sfinii care au avut soie i copii, ca Avraam, David, Samuel, Petru
i ali apostoli. nainte ca omul s fac o fgduin c urmeaz viaa
cuviincioas a fecioriei, poate s aleag viaa conjugal dup
ngduin i lege , dac ns a fgduit fecioria trebuie s se pzeasc
pe sine nsui dup cum spun sfintele fgduine ".
227

Fapt este c, indiferent cum, sfntul Vasile cel Mare,


exprimnd tradiia bisericeasc, nu absolutizeaz drumul care
conduce la mntuire i nu-1 identific cu viaa monahal, ci
recunoate ca mod de mntuire i viaa binecuvntat a cstoriei,
ns este obligatoriu pentru toi oamenii s pzeasc poruncile lui
Dumnezeu, cci toi oamenii sunt datori cu ascultarea de
evanghelie, fie monahi, fie cstorii . Celor cstorii, n afar de
iertarea neinfrnrii i a dorinei fa de femeie i a tririi n
societate, au mplinirea desvrit a tuturor celorlalte porunci ale
iui Dumnezeu i nu pot s le nesocoteasc far primejdie. Chiar cei
care prefer viaa de familie au nevoie de o mai mare atenie ca s-i
ctige mntuirea lor, deoarece au ales s triasc n capcane i, n
mod firesc, nu pot s evite lupta mpotriva diavolului, fr osteneala
de a pzi poruncile evanghelice.
Astfel, monah este acela care se nevoiete cu fecioria, ca s
fac s strluceasc cel dup chip, care s-a ntunecat de pcat, i s
ajung la asemnarea cu Dumnezeu. Viaa monahal are un scop
nalt i se identific cu ntreaga oper a iconomiei lui Dumnezeu.
Chiar pentru acest motiv, monahul este cel iubitor de petrecerea
cereasc i cel ce se ndeletnicete cu traiul ngeresc i mpreun
lupttor cu sfinii mucenici ai lui Hristos . Nu se intereseaz pur i
simplu de cele pmnteti, ci este iubitor al mpriei cereti.
Monahul este un soldat al lui Iisus Hristos. Sfntul Vasile cel
Mare aseamn n mod analitic chipul i viaa unui soldat din armat
cu monahul. Dup cum soldatul nu se ncurc cu grijile pmnteti,
nu are locuin stabil, se antreneaz zilnic etc., aa trebuie s fac i
monahul adevrat. Nu trebuie s se odihneasc, s nu se ngrijeasc
de nici fe l de odihn de p e pm nt. Trebuie s fie scutit de grijile
lumeti, s fie fr cas, fr cetate i fr avere Trebuie s se
lupte mpotriva gndurilor. S aib n faa ochilor si pe Hristos i s
rabde ca Acela i astfel va fi fcut prta la biruina Sa. Monahul care
se nevoiete va fi primit n cer i va fi cinstit de prietenii si n cer.
Se vede clar c viaa ascetic are ca scop mntuirea
sufletului, i trebuie ca ascetul s pzeasc cu frica de Dumnezeu
toate poruncile care conlucreaz la mntuire.
228

b. Lepdarea
Prima i absolut necesara condiie pentru atingerea scopului
vieii monahale, aa cum o descrie sfntul Vasile cel Mare, este
lepdarea de bunurile materiale, chiar i de viaa social. Nu este
posibil s fie dobndit deplina curire i practicat fecioria, dac
acesteia nu-i premerge lepdarea.
Viaa monahal este o via de jertf. Sfntul Vasile cel Mare
ndeamn a alerga spre viaa purttoare de cruce a monahilor.
Prin urmare este foarte fericit i uimitor cel ce a ales s asculte de
Hristos i nzuiete spre viaa srac i nestingherit. Viaa
ascetic este o via srac i nestingherit. Fiindc scopul este mare,
pentru aceasta trebuie s se i desfoare far abateri ale ateniei.
Toi cei ce vor s-i spele trupul i leapd hainele. Aa i monahul
trebuie s scape de orice via material, adic trebuie nti s se
goleasc de patimile rutii i apoi, cnd urmrete o via nalt, s
tgduiasc toate bunurile sale materiale, deoarece mult necaz
produc sufletului grija i silina spre lucrurile materiale . Firete, nu
numai s tgduiasc toate nainte de a deveni monah, ci s se
nevoiasc cu petrecerea sa monahal ca neagonisitor. Trebuie ca
monahul, nainte de toate, s aib o via lipsit de avere. Este
semnificativ faptul c sfntul Vasile cel Mare, analiznd ntregul
mod de via al monahilor, le recomand ntre altele: A nu se
ncurca n lucrurile i Jlecrerile vieii
Se vede aadar c lepdarea nu se limiteaz numai la bunurile
materiale, ci se extinde la ntregul mod de via, lepdarea de
cugetul i mentalitatea lumeasc. Desigur, prin cele ce se vor cita mai
jos, vom vedea ntreg coninutul lepdrii.
c. Ascultarea de egumenul m nstirii
Urmarea lepdrii este supunerea-ascultarea prin care se
elibereaz ascetul de orice patim trupeasc i sufleteasc i
nainteaz uor pe drumul spre asemnarea cu Dumnezeu. n textele
pe care le analizm, sfntul Vasile cel Mare se refer la subiectul
ascultrii fa de prinii duhovniceti i fa de egumen, dar cu
siguran prezint i limitele i cadrele ascultrii, dup cum i
229

personalitatea celui ce primete ascultarea, adic a egumenului.


Monahul trebuie s-i asume crucea ascezei, cci toat viaa
monahal este purttoare de cruce. Nu trebuie ca cineva s elimine
numai povara multor averi, ci s resping i mulimea pcatelor care
se svresc datorit bogiei. Aceast lupt trebuie s se fac prin
obligativitatea canoanelor. Dac toat viaa ascetic este o cruce, cu
muit mai mult ca aceasta se ntmpl cu supunerea, ascultarea,
deoarece omul, care s-a nevoit de la vrst fraged cu iubirea de sine
{philautia) i cu individualismul, nu este uor s asculte de altcineva
ca s-l tmduiasc de rutatea urt mirositoare. Alegerea vieii
monahale nu trebuie s se fac nechibzuit, nici s fie pus n legtur
viaa lipsit de asprime cu mntuirea iar lupt, ci s se antreneze
spre reuita rbdrii necazurilor trupeti i sufleteti, intr-un alt
punct, sfntul Vasile cel Mare ndeamn pe ascet: ,,Intrete-te pe
tine nsui spre rbdarea necazurilor i cu curaj apropie-te de
adunarea monahilor
Primul lucru !a care trebuie s fie atent cel ce se hotrte s
urmeze acest mod de via greu, cum este ntr-adevr cel ascetic, este
s fie curajos i s nu fie stpnit de tristee cnd prsete pe
prieteni i pe cunoscui i s se gndeasc c se unete cu Hristos,
Care s-a rstignii pentru el.
n continuare trebuie s practice ascultarea. tim din ntreaga
via monahal c la mnstire ceea ce d sens monahului este
ascultarea. Numai aceasta d inspiraie luptei i efortului su ascetic.
Monahul care nu a neles marea valoare a ascultrii nu poate s
simt aerul libertii duhovniceti.
Ascultarea fa de un printe duhovnicesc este absolut
necesar. Desigur, orice lucru care se face tar s tie printele tu
duhovnicesc, cum zice sfntul Vasile cel Mare, este un furt i un
sacrilegiu ce duce spre moarte, nu spre folos, chiar dac (i se pare
c este bun". Aici sfntul Vasile recomand o ascultare
necondiionat. Monahul trebuie s fie pregtit, avnd urechi
deschise spre ascultare i mini pregtite spre mplinirea acesteia
Desvrita ascultare fa de egumen nu const numai n abinerea de
la lucruri nepermise, conform sfatului su, ci s nu fac fr
230

aprobarea sa chiar pe cele de laud.


Ascultarea fa de egumen nu este iar condiii. Monahul
trebuie nti s aleag pe ndrumtorul su pe calea mntuirii, dar
cnd l alege trebuie s fac desvrit ascultare.
Sfntul Vasile cel Mare recomand ascetului care a ales acest
mod de via s caute cu mult nelepciune i circumspecie ca s
gseasc o cluz duhovniceasc potrivit. Indiciile unui bun
printe duhovnicesc sunt multe. El zice: S gseti brbat sporit,
nenelat, dup petrecerea ta, experimentat s conduc bine pe cei
ce vin la Dumnezeu, mpodobit cu virtui, avnd mrturie din faptele
proprii despre dragostea ctre Dumnezeu, cunoscnd Sfintele
Scripturi, hotrt, neiubitor de argint, panic, neocupat cu afaceri,
linitit, cu iubire fa de Dumnezeii, fa de sraci, nemnios,
nepomenitor de ru, mult zidind sufletete pe cei ce se apropie de e'l,
lipsit de slav deart, de mndrie, nelinguitor, statornic, nimic
prefernd lui Dumnezeu. Calitile acestea arat pe omul care
triete ntr-o atmosfer isihast-neptic a tradiiei ortodoxe, aa cum
a trit nsui sfntul Vasile cei Mare n Pont. Numai dac gsete
astfel de printe duhovnicesc, nenelat i dumnezeiesc, monahul
poate fi sigur de mntuirea sa, drept pentru care se va preda n
ntregime pe sine nsui i va prsi i va lepda voia sa pentru ca s
fie gsit ca un vas curat". Atunci ascetul va avea ca o cheie limba
printelui su duhovnicesc, prin urmare, sfanul Vasile cel Mare zice;
Aceasta s-i deschid gura spre mprtirea de pine i aceasta
s i-o nchid.
Este obligatoriu s gseasc cineva o cluz duhovniceasc
potrivit, deoarece, cnd diavolul nu poate s mpiedice pe om s se
ndeprteze de dezordinea lumii, ncearc s-l conving s se supun
cuiva care este nsetat de slav i recomand monahilor propriile sale
patimi, aa-zisul har al ngduinei, de unde n ascuns conduce pe
monah spre lanurile pcatului, din care se presupune c a vrut s-l
elibereze. Astfel, n loc s fie o cluz bun spre cer, se face un fals
apostol i slujitor al diavolului.
Sfntul Vasile cei Mare descrie ntr-un mod inconfundabil
calitile i harismele pe care trebuie s le aib egumenul unei
231

chinovii. Conductorul unei obti trebuie s fie ales acela care este
experimentat n ncercarea vieii i a moravurilor i a toat
petrecerea cuviincioas a celorlalte Acest egumen va avea o mare
putere asupra frailor celor care i se supun. Aa obtea de frai trebuie
s asculte de bunvoie numai n supunere i smerit cugetare".
Personalitatea egumenului trebuie s fie n aa fel nct nimeni s nu
poat s-i stea mpotriv n prerile sale. Fraii trebuie s fie convini
c puterea egumenului s-a dat de la Dumnezeu i este necesar ca
viaa aceluia s fie un exemplu bun pentru cei ce privesc spre el ,
Caracterul i comportamentul su s fie n aa fel nct orice zice i
face s fie considerat n loc de lege i canon.
Firete, unul din elementele caracteristice i de baz ale
egumenului trebuie s fie de a nu urmri s ajung ef al frailor din
chinovie. Sfntul Vasile cel Mare recomand: Nu te grbi s
porunceti frailor, ca s nu pui sarcini strine ale pcatelor pe
grumazul tu . Dar nici ieromonahii din chinovie nu trebuie s se
poarte cu semeie pentru gradul pe care l au, ci s devin smerii,
cci sporirea sufletului este sporirea smereniei; iar srcia i
necinstea se nasc din semeie. Pe ct se ntmpl s te apropii de
treptele mai mari ale preoiei, pe att smerete-te pe tine nsui,
lund exemplul fiilor tui Aaron . Mult mai mult aceasta trebuie s o
fac egumenul, proestosul.
Se vede aadar c ascultarea este o mare virtute i urmeaz
dup lepdare, ns se face cu scopul mntuirii monahului, ca s se
elibereze de voia sa i s mplineasc n via voia lui Dumnezeu. Se
nelege desigur c ascultarea se face fa de un cluzitor
duhovnicesc i neneltor, care cunoate modul tmduirii i calea
mntuirii. Deoarece un fals printe duhovnicesc conduce la catastrofa
pe fiii si duhovniceti.
d. Asceza dup Hristos
Termenul via monahal are acelai sens cu termenul
via ascetic, deoarece monahul se nevoiete n viaa dup
Hristos pentru a ajunge la ndumnezeire, pzind poruncile lui Hristos.
Hristos s-a referit la calea cea strmt care duce la via, pentru
232

aceasta i sfntul Vasile cel Mare scrie: Dac astfel ncepi, tot aa
s i termini, cltorind pe calea cea strmt n timpul tu scurt al
ascezei. Timpul ascezei din viaa prezent este scurt n comparaie
cu venicia, pentru aceasta i monahul trebuie s cltoreasc pe
aceast cale strmt, pzind toate canoanele acestui drum, pentru ca
s nu se abat de pe cale.
n realitate, asceza const n a pzi poruncile lui Hristos n
viaa zilnic, opunndu-se omului celui vechi cu patimile i dorinele
sale. Viaa deczut a devenit un mod normal de via al omului, de
aceea este nevoie de o renatere. Sfntul Vasile cel Mare zice c
ascetul trebuie s tie c nu poate s evite lupta cu diavolul, nici nu
poate s-l biruie fr multe osteneli cu privire la pzirea dogmelor
evanghelice
Asceza este trupeasc i sufleteasc. Asceza trupeasc este
legat de curirea simurilor, de reaua ptimire a trupului, de
cumptarea n privina hranei, de atenia n mbrcminte, de
cuminenia ntregului mod de via. Monahul nu trebuie s se sprijine
pe originea sa nobil, nici s urmreasc cinstirea de ctre oameni.
Trebuie s renune la apariii publice. Asceza sufleteasc este
pocina, osndirea de sine, sentimentul nevredniciei.
Asceza este strns legat de tmduirea patimilor i de
dobndirea virtuilor. ntr-adevr, cnd ascetul mplinete voia lui
Dumnezeu, atunci se restrng patimile a cror maic este iubirea
ptima de sine (philautia) i se umple de darurile Duhului Sfnt.
Sfntul Vasile cel Mare zice c monahul trebuie s fie atent la patima
lcomiei pntecelui, deoarece de acolo provin rzvrtirile trupeti i,
bineneles, s sporeasc n virtui: Sporete n virtui ca s fii
aproape de ngeri". Sfntul Vasile cel Mare tie desigur c nu toi
ci triesc la mnstire se mntuiesc: S nu socoteti c se
mntuiesc toi cei din chilie, ri sau buni. Nu se mntuiesc toi,
deoarece muli se roag pentru o via virtuoas, puini ns primesc
jugul acesteia". Evanghelia recomand silina pe care trebuie s o
depun cineva ca s ajung la mntuire. Prin silin se nelege
chinul trupului. Prin urmare, dac vrei s rpeti mpria lui
Dumnezeu, silete-te; supune-i grumazul sub jugul robiei lui
233

Hvistos Trebuie ca ascetul s strng jugul n jurul gtului cu


ascultarea i s-l elibereze cu truda virtuilor, i anume cu postul,
privegherile, supunerea, isihia, psalmodierile, rugciunile, lacrimile,
rucodelia, rbdarea necazurilor care provin de la demoni i de la
oameni.
n general, ascetul trebuie s se lupte s pzeasc poruncile
lui Dumnezeu i, astfel, cu lupta sa i cu ajutorul dumnezeiescului
har, s se preschimbe din slav n slav, s se lepede de omul cel
vechi i s se mbrace cu omul cel nou. Scrie Sfanul Vasile cel
Mare: S ai ca ajutor cel mai bun fe l de trai, ca s gseti bogia
ascuns n ziua strmtorrii
e. Viaa neptic - isihast
Monahismul ortodox, la temelia sa, este neptic-isihast,
deoarece prin caracterul acestuia se d posibilitate monahului s se
liniteasc i s fie treaz, de unde aa se cur nuntrul su pe sine
nsui, adic inima sa. Trezvia i rugciunea sunt totul n viaa i
petrecerea monahal.
Monahul este dator s fie treaz i s-i pzeasc inima de
gndurile rele. Sfntul Vasile cel Mare nu se refer la gndurile
care rmn n minte, ci la cele care coboar n inim. Gndurile,
aadar, nu trebuie s intre n inima omului, n care trebuie s se fac
rugciunea. Monahul nu numai c trebuie s-i pzeasc inima de
gndurile rele, dar s se judece pe sine nsui despre gndurile i
faptele zilnice. Concomitent monahul este dator s-i pzeasc
inima cu ajutorul nvturilor bune, adic s aib gnduri bune.
Trezvia se prelungete chiar i la toate lucrrile trupului i la
simurile vzului, auzului, vorbirii etc., dup cum scrie sfanul Vasile
cel Mare: mVezi cu folos, ascult cu folos, vorbete cu folos,
rspunde cu folos
Trezvia este strns legat de rugciune. ndemnul rugai-v
nencetat" trebuie s fie o preocupare fericit a monahului. Sfanul
Vasile cel Mare acord o mare importan rugciunii n comun, la
care trebuie s se participe pn la sfrit considernd o pagub
plecarea de la aceasta. Rugciunea comun trebuie s fie unit cu
234

rugciunea de la chilie i ziua i noaptea: Petrece timpul n chilie nu


zile, nici luni, ci muli ani slvind pe Stpnul, noaptea i ziua
im itnd p e heruvim i
Viaa neptic-isihast a monahului se manifest prin diverse
fapte i lucrri. Monahul trebuie s fie totdeauna pregtit s nu
primeasc o nelare ispititoare i s piard scopul petrecerii
monahale, care este curirea luntric i unirea cu Dumnezeu.
Sfntul Vasile cel Mare scrie c n viaa monahal sunt interzise
cuvntul nefolositor i nlarea nepotrivit prin vorbirea cu alii ,
deoarece trebuie ca mintea s vorbeasc totdeauna cu Dumnezeu. Nu
numai c monahul trebuie s se roage luntric, dar trebuie s duc
rzboi gndului impios i ru prin cuvntul evlaviei. Deoarece
urzelile diavolului sunt felurite, pentru acest motiv monahul trebuie
s se roage nct s taie imediat toate uneltirile acestea din inima sa,
deoarece altminteri cade de la viaa n Hristos. Dac nu tai degrab
n mod contient uneltirile diavoleti din inima ta, i pregtesc
cderea ta de la petrecerea n Hristos . i, desigur, cunoatem ce
trezvie i pregtire se cere pn ce monahul s perceap imediat
uneltirea diavolului n inim. Aceasta nseamn c inima trebuie s
se gseasc ntr-o continu stare de veghe. ,,Ferete-te de orice
apariie public pe ct i este posibil, fugind de mprtierile din
inima ta . In sfrit viaa monahal este o lucrare luntric, viaa
inimii, fiindc acolo vrea s lucreze diavolul, de acolo trebuie s fie
scos i acolo trebuie s lucreze harul lui Dumnezeu. Monahul toate
s le lucreze n ascuns i s nu le fac la vederea oamenilor.
Lucrarea neptic-isihast se extinde la toate faptele
monahului. Se poruncete acestuia de ctre sfntul Vasile s nu
primeasc laude de la oameni, dar nici el nsui s nu se mndreasc
deloc, nici de laudele spuse de el nsui, nici s asculte cu plcere
laudele spuse de altul. Dimpotriv, trebuie s se simt c este cel
mai pctos om i acest sentiment este adevrata sa slav. Acesta
scrie: Spunndu-i ie nsui c eti cel mai de necinste dintre toi
oamenii i cel mai pctos, strin i nelat i vrednic de mil, ia n
235

serios c dintre toi eti ultimul i sluga tuturor. Cci acestea i aduc
cinstea i slava adevrat, nu acelea
Aceast lucrare luntric, adic nlturarea tuturor gndurilor
din inim, ocrotirea inimii de gnduri i dorine, sentimentul
osndirii de sine i cea mai adnc pocin, care se unete n acelai
timp cu rugciunea, este ceea ce se cheam feciorie luntric.
Monahul nu trebuie s cread c se salveaz izbnda fecioriei
numai prin pzirea trupului, ci fecioria se extinde la atenia de a nu
se molipsi de nici o dispoziie ptima, care se lucreaz de diferite
patimi n inim. n continuare sunt amintite acele patimi care trebuie
s fie n atenia ascetului. Acestea sunt: mnia, invidia, ranchiuna,
minciuna i mndria, nlarea cu mintea, vorbirea far rost,
trndvia n rugciune, poftirea celor ce nu exist, nepsarea fa de
porunci i mpodobirea hainelor, ngrijirea feei i ntlnirile i
discuiile nefolositoare i necuviincioase. Fiindc sunt pomenite
patimile, n continuare scrie c este necesar o atenie special,
deoarece acela care cade ntr-una din patimile acestea, este la fel cu
cel care a fcut un pcat trupesc i astfel pierde harisma fecioriei.
Scrie n mod caracteristic: ,, Toate acestea sunt vrednice de o aa
mare pzire celui ce s-a afierosit pe sine nsui lui Dumnezeu, n
privina fecioriei, nct lipsind puin de a f i ntr-o primejdie
asemntoare, una din acestea s apar i s se fac un pcat
neexperimentat. Cci toate cele fcute prin patim vatm cumva
puritatea sufletului i-l mpiedic de la viaa dumnezeiasc
Viaa neptic-isihast n realitate nu este o preocupare
luntric subire, ci unit cu rugciunea este mplinirea locului
luntric al inimii de lucrarea Duhului Sfnt. Monahul trebuie s fie
mbrcat cu panoplia Duhului. Scrie sfntul Vasile cel Mare: A fi
fierbinte cu duhul nseamn a f i mbrcat cu panoplia Duhului Sfnt,
i a alerga nu la ntmplare, i a bate cu pumnii nct s nu loveti
aerul, i a birui n lupt pe dumani prin neputina trupului i prin
srcia sufletului...

236

f. Viaa chinovial
Via neptic-isihast, aa cum o prezint sfanul Vasile cei
Mare, fragment din care am identificat cele pe care le-am scris mai
nainte, se triete n mnstirile de obte i desigur aceasta este
ndeletnicirea luntric prin care se stabilete cu precizie dac
mnstirea este un ansamblu monahal adevrat i nu o grupare de
oameni evlavioi. Dac nu exist aceast lucrare luntric, prin care
se presupune raportarea isihast a fiecrui monah, atunci obtea
pierde caracterul su monahal. Avnd aadar, dup prerea noastr,
cele pe care le-am spus anterior, trebuie s localizm i cteva indicii
dintre cele pe care le scrie sfntul Vasile cel Mare i care stabilesc cu
precizie adevratul mod chinovial de via.
Sfntul Vasile cel Mare recomand, aa cum vedem i n alte
puncte din nvturile sale, viaa comunitar, adic obtea monahal.
Viaa monahal este o via mai plin de Dumnezeu i pentru
acest motiv nu trebuie ca monahii s triasc cte unul, ci toi
mpreun, cci astfel se cuvine s fie probat acest fe l de via, nct
s fie n afara oricrei rele suspiciuni Desigur, limiteaz numrul
monahilor care este bine s alctuiasc obtea monahal, aadar s nu
fie mai puin de zece monahi, ci mai degrab mai muli dect
numrul acesta. Consider c este bine s fie interzis femeilor spaiul
unei mnstiri de brbai: Intrarea femeilor n mnstirile de
brbai este interzis. Aceasta nu nseamn c este permis tuturor
brbailor s intre, fiindc i brbaii care vor s intre, va trebui s
aib permisiunea egumenului. Faptul c se face referire la egumen
nseamn c termenul sihstrii , pe care l folosete sfntul Vasile
aici se refer la mnstiri, la chinovii n care se nevoiesc monahii.
Viaa monahal care se practic n chinovii este considerat o via
de filosof: Viaa n interior se desfoar conform filosofiei
Condiia de baz pentru ca cineva s rmn n monahismul
de obte este neagonisirea, aa cum am vzut n capitolul precedent,
nainte de a intra monahul n chinovie trebuie s se dezbrace de
patimi i, bineneles, s practice lepdarea de bunurile materiale.
Chinovia este n realitate acea prim comunitate bisericeasc de la
Ierusalim, dup cum este descris n Faptele Apostolilor. Trebuie ca
237

toi monahii s aib drept scop mntuirea lor i s accepte viaa


comunitar, adic o inim s fie n toi i o voin i o dorin i,
dup cum legifereaz apostolul, s devin un trup alctuit din
diferite mdulare'. Prin urmare, monahul un numai c trebuie s
practice proprietatea de obte, ci i deplina neagonisire: Trebuie ca
monahul nainte de toate s dobndeasc o via lipsit de avere
Cum se manifest aceast via n comun vom vedea mai jos.
Alt regula a vieii de obte, dar i ascetice, n general, este
ascultarea de ntistttor, de printele duhovnicesc, de egumenul
sfintei mnstiri. Despre subiectul acesta am vorbit mai sus, cnd
m-am referit la ascultarea fa de egumen i am vzut cum nelege
ascultarea Sfntul Vasile cel Mare i cum trebuie s fie egumenul.
Simplu spus, aici va trebui s consemnm din nou cuvntul su: Uri
conductor al vieii trebuie s conduc cu buncuviin i s fie
preferat celorlali datorit ncercrii vieii i a caracterului i a
ntregii comportri cuviincioase'. Egumenul trebuie s fe un
exemplu de caracter moral i de via i desigur se poate observa c
acesta determin starea duhovniceasc n mnstirea sa, deoarece
toat atmosfera care domnete n sfnta mnstire are legtur cu
starea sufleteasc i duhovniceasc a egumenului. De altfel, aceasta
este obligatorie pentru c egumenul imprim un ritm i impune
epitimiile necesare i obligatorii pentru mntuirea monahilor.
Epitimii pot s fe excluderea de la slujba comun i de la trapeza
comun i, desigur, trebuie s fie corespunztoare cu gravitatea
pcatului. Aceasta nseamn c egumenul trebuie s aib harisma
discernmntului.
Intr-o mnstire n care triesc muli monahi, o ntreag
obte, care este alctuit din muli membri cu caractere i mentaliti
diferite, este firesc s existe mult nevoin nct s se adapteze toi
la scopul unei nelegeri nalte a petrecerii monahale. Comunitatea de
frai se aseamn cu un trup ale crui membre toate conlucreaz ntre
eie. Tot aa trebuie s se ntmple i ntr-o obte monahal, ca
dragostea s fie comun i egal tuturor a unora fa de alii.
Deoarece aceasta este firesc. Fiecare monah trebuie s arate o
dispoziie comptimitoare i o legtur a dragostei egal pentru toi
238

cei din obte. Sfntul Vasile cel Mare nu rmne la punctul acesta,
deoarece, ntruct exist multe daruri i slujiri, omul nu are un
caracter de mas amorfa. Pentru aceasta accentueaz c dispoziia
comptimitoare i legtura iubitoare trebuie s fie n mod egal fa de
toi, ns trebuie s se dea o mai mare cinste celor mai folositori: Iar
cinstea dup dreptate o vor avea mai mult cei mai folositori
Dragostea ns nu e o chestiune uoar, deoarece se izbete de
patimi i mai ales de patima iubirii de sine (philautia). Pentru acest
motiv se cere o mare lupt a tuturor membrilor comunitii. Monahul
trebuie s evite gruprile, a mnca i a locui mpreun cu alii,
rivalitile necuviincioase i diferite intenii de invidii i bnuieli care
provin de la prietenii i preferine separate, s evite uotelile,
semnele din cap sau cu ochii, care exprim nencredere; monahii
trebuie s discute cu voce joas, s nu aib un stil poruncitor care s
fie jignitor. Legea dragostei, cum spune sfntul Vasile cel Mare, nu
iart, nu permite n aceast via n comun prietenii i grupri
separate
Cu toate acestea, viaa de obte nu numai c ajut pe monah
s iubeasc n mod egal pe toi ceilali monahi i s se instruiasc n
viaa comun ci, n acelai timp, i d posibilitatea s se inspire din
exemplele monahilor zeloi. Cu siguran, exist unii monahi care
sunt ca nite premergtori n experimentarea vieii n Hristos. Acetia
devin modele de via. Sfntul Vasile cel Mare scrie: Fii plin de
rvn al celor ce triesc drept i scrie faptele acestora n inima ta.
Roag-te s fii dintre cei puini
Chinovia presupune via comun n toate aspectele
exterioare. Desigur, viaa personal a fiecruia n raport cu libertatea
i cu dragostea sa ns i cu lucrarea harului dumnezeiesc difer
fiindc drumul este comun, dar viteza de mers este diferit de la
persoan la persoan. Ins n felul de via exterior trebuie s existe
nelegere, altfel mnstirea nu poate s mearg drept.
Via comun se refer nti la rugciune. Monahul trebuie
ntreaga via, zi i noapte, s se roage: Toat viaa s aib vreme
de rugciune. Deoarece trebuie ca omul s se liniteasc, pentru
aceasta vor exista ore stabilite de rugciune. Ct despre hran,
239

monahul trebuie s se fereasc de lipsa de msur n dou cazuri,


adic s evite voluptatea i reaua ptimire a trupului, nct acesta s
nu se chinuiasc de obezitate i slbiciunea trupeasc nct s nu
poat mplini poruncile lui Dumnezeu. Deoarece sufletul se vatm
i de acestea dou, dar i slujirea trebuie s fe rnduit de un frate
mai vrstnic care d mrturie de cuvioia vieii. Ascultarea trebuie s
se fac cu dragoste i s fe bine primit, s se fac de acelai monah
cruia i s-a poruncit lucrul acesta i s nu o lase pentru altul.
Ascultarea devine condiie a mpriei lui Dumnezeu. Lucrarea
slujirii este mare i pricina mpriei cerurilor, cci se face nvod
al virtuilor care conin poruncile lui Dumnezeu. Monahul trebuie
s-i fac ascultarea cu buncuviin i srguin, slujind ca lui
Hristos i s svreasc lucrrile cu grij ca privind pe
Dumnezeu , chiar i dac sunt de nimic.
In general, n chinovie trebuie ca monahul s se nevoiasc cu
toat atenia i n toate manifestrile obtii, nct s se elibereze de
patimi i s practice virtuile. Monahul nu trebuie s aib urm de
mnie, ranchiun, invidie, disput n contradictoriu, nici un gest,
micare, cuvnt, privire potrivnic, expresie a feei sau orice altceva
ce provoac mnie monahului cu care convieuiete. La sfritul zilei
trebuie s-i fac o autoexaminare a contiinei dac a fcut ceva ce
nu trebuia sau a avut un gnd nepermis sau o discuie care nu a fost
de datoria lui sau moleeal n rugciune sau indiferen n
psalmodiere sau poftire a vieii lumeti etc. Toate acestea s nu le
ascund monahul, ci s le mrturiseasc ca s le poat vindeca. Nu
ascunde delictul, ci mrturisete-! obtii, ca prin rugciune comun
s fie vindecat patima cea aductoare de aa mare ru Dincolo
de reducerea patimilor, chinovia, cum s-a vzut mai nainte, ajut la
dobndirea virtuilor ca: nfrnarea, smerita-cugetare, pocina,
dragostea etc.
Desigur i ieromonahii, care au cea mai mare cinste de a sluji
pentru nevoile duhovniceti ale chinoviei, trebuie s se disting prin
smerenie. Pentru aceasta sfntul Vasile cel Mare scrie: S nu te
nale treapta de cleric, ci mai degrab s te smereasc .
Viaa de chinovie este imitarea vieii apostolice, a grupului de
240

ucenici care au avut n centru pe Hristos, dup cum de asemenea este


continuarea vieii primilor cretini de la Ierusalim. Viaa chinovial
exprim caracterul comunitar al Bisericii care se refer direct la acea
prim comunitate a lui Adam i a Evei din rai de dinainte de cdere.
Pe aceasta o are ca model i spre aceasta se ndreapt
g. Legturile cu lumea
Mnstirea, aa cum o descrie sfntul Vasile cel Mare, este o
comunitate care n mod clar se gsete ntr-un spaiu din afara
societii i se compune din monahi care mai nti s-au lepdat de
toate nevoile materiale chiar i de relaiile de familie i sunt integrai
ntr-o comunitate de frai, drept pentru care dobndesc o alt familie
duhovniceasc. Ins, chiar dac monahii se gsesc n afara societii,
sunt ndatorai uneori s aib o comunicare cu societatea omeneasc.
Pentru acest motiv sfntul Vasile cel Mare stabilete i felul n care
monahii vor intra n comunicare cu lumea.
Pentru nceput subliniaz c monahul trebuie s evite orice
apariie public, deoarece cu astfel de apariii are loc mprtierea
inimii: Prsete orice loc de provenien care exist nuntrul tu,
fugind de mprtierile inimii. n acest text se compar ieirea din
mnstire i ntlnirea cu lumea asemenea ntlnirii cu o femeie
desfrnat: Ai prsit cumptarea, te-ai dedicat lumii, ai ntlnit o
femeie desfrnat. Monahul prin ntlnirea cu lumea este ncntat
de cele pe care le ofer lumea, dup cum cineva care se ntlnete cu
o femeie desfrnat prsete cumptarea pe care trebuie s o
practice i este atras de viaa lumii. ns, chiar dac s-ar putea cu
ajutorul lui Dumnezeu s evite capcanele lumii, se va ntoarce la
mnstire bolnav i va fi nevoie de mult timp ca s-i revin la starea
anterioar: Iar dac, ajutat oarecum de Dumnezeu, ar f i n stare s
fug departe de astfel de capcane, se ntoarce din nou n chilie, ns
nu acelai, ci slbit i bolnav, i spre orice lucrare a virtuilor
neputincios, abia putnd dup mult timp s revin la obinuina din
propria cas. Exact pentru acest motiv, sfanul Vasile cel Mare
recomand monahilor: Iar sporirea nu se face prin ieiri regulate i
de nevoie din mnstire .
241

Desigur cnd exist o nevoie pentru mnstire, monahul iese,


dar i atunc i trebuie s o fac ,, acoperit de frica lui Dumnezeu ca de
o platoe, n mna sa s aib dragostea lui Hristos i s ntmpine
provocarea plcerilor cu cumptarea. Cnd va svri lucrul su, s
se rentoarc far ntrziere la mnstire, precum porumbelul
nevinovat, aa cum porumbelul s-a ntors n corabia lui Noe,
aducnd n gura sa milele lui Dumnezeu. n felul acesta convinge
gndurile luntrice c neumblarea prin orice alt loc este odihna
mntuitoare Monahul trebuie s simt c singurul loc de odihn i
mntuire este locul sfintei lui mnstiri.
Nu numai c nu trebuie s umble prin lume, dar trebuie s
aib grij nici s nu aduc lumea cu sine, adic mentalitatea
lumeasc n sfnta mnstire. Monahul, aa cum spune sfntul Vasile
cel Mare, trebuie s evite ntlnirile cu cei de aceeai vrst mai ales
dac este tnr ca vrst i ca mentalitate: Tnr fiind fie cu trupul
fie cu cugetul, fugi de petrecerea cu cei de aceeai vrst i
ndeprteaz-te de acetia ca de f o c . Apoi spune c de multe ori
diavolul prin aa-zisa dragoste duhovniceasc i-a condus pe muli la
pcat i, n cele din urm, la iadul cel venic. Este nfricotor s
scape cineva din mare i de vnturi i de valuri i s se nece la mal
fiindc a fost far grij. n general, s evite ct este tnr ntlnirile
cu tineri n discuii, n psalmodie, n chilie, n case chiar i cu
pretextul studierii dumnezeietilor cuvinte sau oricare alta ar f i
trebuina , Dimpotriv, monahul trebuie s se ntlneasc cu btrni
greu de abordat care au posibilitatea s-i ofere o cugetare matur i
s-l ajute s strbat drumul nalt al vieii monahale: Alearg spre
btrni greu abordabili, care prin cuvinte i prin pilde pregtesc pe
tineri spre fapte virtuoase, iar demnitatea nu o vatm nicidecum
Monahismul este o cltorie spre ndumnezeire i trebuie s
se practice cu seriozitate i cu un scop nalt. Viaa monahal este un
urcu la treptele mai nalte ale vieii duhovniceti i, desigur, cnd se
ntlnete monahul cu lumea este posibil s fie tras la msuri i trepte
mai joase ale vieii duhovniceti, cele care pentru oameni sunt
naturale, dar pentru monahi constituie o cdere.

242

h. Viaa monahal n m nstirile de maici


Am vzut mai nainte c monahii se numesc soldai ai lui
Hristos, dar acelai lucru se poate spune i despre monahii. Sfntul
Vasile cel Mare zice: Cci se lupt i partea femeiasc pentru
Hristos. El scrie c femeile nu sunt dezaprobate pentru
slbiciunea trupeasc, ci datorit curajului sufletesc care le
deosebete sunt nscrise i ele n armat i astfel multe fem ei au
ntrecut pe brbai nu puini". Unele dintre femei s-au dovedit mai
presus dect brbaii. Unele aparin cetei fecioarelor, altele au dat
mrturisirea credinei i altele au suferit martiriul. De altfel i femeile
au urmat pe Hristos, deoarece pentru ambele genuri s-a svrit
liturghia Mntuitorului .
Cnd sfntul Vasile analizeaz amnunit care este scopul
monahismului i care trebuie s fie att viaa egumenului ct i a
monahilor din mnstire, noteaz c acelai lucru este valabil i
pentru monahii. Subliniaz c n toate acestea viaa fecioarelor
trebuie s fie bine condus cu mai mult srguin". Viaa
monahiilor cere ntr-un mai mare grad bun-cuviin, neagonisire,
isihie, ascultare, iubire de frai, sobrietate la ieirile din sfnta
mnstire, atenie la ntlniri, dragoste i evitarea prieteniei separat
Pe egumena mnstirii de maici sfntul Vasile cel Mare o
caracterizeaz cu trei denumiri: cea credincioas bunei rnduieli",
nvtoarea i cea care conduce. Starea trebuie s fe serioas
i cuvioas, s nu urmreasc ceea ce-i place, nici favoritismul, ci s
insufle team, s se ngrijeasc de toate nevoile materiale, s
interzic abinerea total de la mncare i s recomande primirea
hranei. In toate acestea ce se spune de ctre aceasta este lege '. n
general, egumena trebuie s fie contient c va da rspuns lui
Dumnezeu pentru toate greelile din obte: Cci aceasta trebuie s
tie c va da socoteal naintea lui Dumnezeu de cei ce calc legea
conform cu ceea ce trebuie s se fac ntr-o obte. Fiecare monahie
trebuie s accepte poruncile egumenei ca porunci ale lui Dumnezeu,
iar aceste porunci trebuie s le mplineasc nu cu mhnire i de
nevoie, ca s-i fie acesteia ascultarea plat. Fiecare sor trebuie s
cear de la egumen nu ceea ce-i place, ci ceea ce-i este folositor i
243

bun. Nici nu trebuie s comenteze poruncile egumenei, deoarece un


astfel de obicei devine preocupare i consecin a dezordinii.
Dac este nevoie s se poarte discuie cu un brbat sau ngrijitor,
aceasta trebuie s o fac egumena n prezena uneia sau a dou
surori care pe motivul vieii i al vrstei nu vor avea vreo problem.
Iar daca o alt monahie are ceva folositor s spun, atunci s relateze
egumenei, iar aceea va spune ceea ce este nevoie i astfel, prin
aceea se vorbete ceea ce trebuie s se vorbeasc. Se vede aadar
c n mnstirile de maici nu numai c nu devin mai libere lucrurile,
ci sunt puse reguli mai aspre pentru a se asigura ordinea, dar i
pentru a putea fi ndeplinit scopul fecioriei.
L Regulile m ari i Regulile mici
Am cercetat anterior textele sfanului Vasile cel Mare:
Prealabil nfiare ascetic, Cele trei cuvinte ascetice i
Cuvntul despre ascez , i am vzut nvtura sa despre
monahism. Exist i Regulile m ari i Regulile mici care se
mic spre aceeai perspectiv. Pentru a nu m ndeprta de aceast
analiz pur i simplu a vrea s adaug aici cteva puncte din
introducerea la Regulile m ari i Regulile m ici n care se vede
concepia sfntului Vasile cel Mare despre monahism.
Scopul monahului trebuie s fie silina sufletului, srguina i
ndreptarea deertciunii prezentei viei i cutarea bunurilor viitoare:
S ne aprindem ntr-o zi de grija pentru sufletele noastre; s ne
ntristm de deertciunea vieii de acum; s ne luptm pentru cele
viitoare spre slava lui Dumnezeu i a Hristosului Su i a Sfntului
Duh Celui nchinat. Durata prezentei viei este vreme i timp de
pocin, pe cnd veacul viitor este veac al mngierii. Aceasta
nseamn c monahul este omul care triete n duhul pocinei i nu
al mngierii omeneti: Acest veac este al pocinei, acela al
rspltirii; acesta al rbdrii, acela al mngierii .
Important este c sfntul Vasile descrie i metoda pe care
trebuie s o ntrebuineze monahul pentru mntuirea sa care este
isihia ortodox. Aceasta nseamn clar c monahul triete afar din
societate eliberat de zgomote i griji lumeti. El zice: Dndu-ni-se
244

timpul prezent i locul acesta ca cele mai potrivite pentru isihie i tot
rgazul fa de zgomotele din afar, ca s ne unim n rugciune unii
cu alii. Se vede limpede din cele scrise c este vorba despre o
comunitate care este desprit de lume.
Monahul, dup sfntul Vasile, este acela care a ales viaa
isihast i nestingherit, nct n continuare pzete pe deplin
poruncile lui Hristos n viaa sa zilnic. Este semnificativ cuvntul
acestui mare printe al Bisericii care arat scopul i felul vieii
monahale: Hai, cei ce v nevoii pentru cuvioie, cei ce cinstii viaa
isihast i lipsit de griji ca mpreun-lucrtoare a pzirii dogmelor
evanghelice, s ne propunem grija i hotrrea comun ca s nu ne
scape nimic din cele poruncite Aadar, deplina i desvrita pzire
a poruncilor lui Dumnezeu, i desigur nu din frica iadului nici pentru
dobndirea de ctig, ci de bucurie pentru Dumnezeu care a dat legea
i din sentimentul nfierii are nevoie de isihie i de viaa lipsit de
griji. Numai printr-o isihie a minii dar i a trupului poate cineva s
pzeasc foarte exact poruncile lui Dumnezeu. Pentru aceasta monah
este acela care triete dup evanghelie i aa i cur inima sa de
patimi: Cci dac trebuie ca omul lui Dumnezeu s fie desvrit...
este nevoie s se cureasc prin orice porunc pe msura vrstei
plintii lui Hristos Prin urmare, inerea poruncilor lui Dumnezeu
l purific pe om i-l cluzete spre desvrire, spre ndumnezeire,
iar posibilitatea pzirii poruncilor are ca rezultat o via linitit i
lipsit de griji.
Monah, dup Sfntul Vasile, este acela care evit viaa
obinuit i se lupt pentru trirea cu acrivie a evangheliei. ntreab:
Nu-i vom chema napoi pe ei nii de la viaa dup obinuin
ctre acrivia evangheliei?
Acelai duh l ntlnim i n introducerea la ,Jlegulile mici .
Dumnezeiescul printe are contiina c a primit de la Dumnezeu
slujirea cuvntului i se simte ndatorat s ndrume pe monahi spre
formarea sufletelor lor. Scrie: De aceea, avem nevoie ca cei ce s-au
ncredinat slujirii cuvntului, n orice timp s fie osrduitori spre
formarea sufletelor
Aceast ndrumare se face, cnd cu predic n faa ntregii
245

Biserici, cnd prin a permite altora s ntrebe cele pentru sntatea


credinei i adevrul petrecerii dup evanghelia Domnului nostru
Iisus Hristos. ns, monahii nu trebuie numai s ntrebe, ci s nu
lase nimic neroditor: Iar vou nimic nu v este ngduit fr rod",
i ,, orice rgaz al vieii s fie rnduit spre folos
Dac aceasta trebuie s o fac toi cretinii, mult mai mult
trebuie s se ntmple cu monahii, deoarece acesta este scopul vieii
monahale. n privina pzirii poruncilor lui Dumnezeu i a instruirii
sufletelor au fost chemai la mnstire de Dumnezeu i ajutai prin
multa isihie i eliberarea de zgomot: La aceasta ne-a adunat
Dumnezeu i isihia mult fa de zgomotele din afar. Monahul
trebuie s fie interesat ca zi i noapte s studieze legea Domnului.
Scrie Sfntul Vasile: Nici spre oricare alt lucrare s nu ne
ndreptm, nici spre somn iari s nu ne predm trupurile, ci prin
cercetarea i ngrijirea de cele necesare s petrecem noaptea,
plinind cele spuse de fericitul David, c la legea Domnului am
cugetat ziua i noaptea
Cercetarea tuturor scrierilor ascetice ale sfanului Vasile
demonstreaz c dumnezeiescul printe pe toat perioada vieii sale
s-a preocupat de subiectele monahale. Unele scrieri ascetice le-a scris
n perioada n care era monah n Pont, altele cnd era preot i altele
cnd devenise episcop. Cert este c sfntul Vasile a organizat viaa
monahal din Capadocia i a stabilit scopul vieii monahale care este
calea spre ndumnezeire prin pzirea poruncilor lui Dumnezeu, prin
care se reuete purificarea omului. La aceasta ajut mult metoda
isihast cu ntreaga ei semnificaie ca linite trupeasc, a simurilor i
a minii. Cnd isihia se unete cu rugciunea, crete dragostea pentru
Dumnezeu i ,n aceast atmosfer a iubirii, monahul se umple de
harisme i daruri ale lui Dumnezeu.
j. Concluzii
Din cele pe care le-am enumerat anterior privind nvtura
sfntului Vasile cel Mare despre monahism, se vede clar c acesta nu
favorizeaz deloc monahismul social, adic faptul de a rmne
monahii i monahiile n lume i a fi implicai n aceasta, datorit unei
246

oportuniti sociale sau unei activiti misionare. Mnstirile, dup


sfntul Vasile, sunt comuniti organizate care triesc lng i nu n
societate. Ceea ce a fcut sfntul Vasile este c a organizat pe
monahii eremii ntr-un mod de via i o petrecere chinovial.
Din nvtura sa despre monahismul ortodox se trage
concluzia c lumintorul Cezareei susine un monahism isihast cu
trezvie i rugciune, cu sfnt isihie i ascultare. Din textele sale
ascetice se rspndete o arom de sntate duhovniceasc i de via
neptic. Monahul este interesat de mntuirea sa, de unirea sa cu
Dumnezeu, de curirea de patimi i de dobndirea rugciunii minii.
Monahismul sfntului Vasile cel Mare nu este un monahism social,
cum l nelege astzi sociologia, nici misionar cum l interpreteaz
astzi misionarismul. Monahul ortodox este acela care depete
firea omeneasc i triete un trai netrupesc i ngeresc: Trebuie n
mod deosebit ca acela s considere c trecnd peste msurile firii
omeneti, s-a mutat pe sine nsui ctre netrupeasca petrecere,
cucerind viaa ngerilor
Elementul caracteristic al ngerilor este lipsirea de prtia
cstoriei i s nu se nale spre alt frumusee, ci spre faa lui
Dumnezeu nencetat s-i ainteasc privirea Ceea ce fac ngerii
trebuie s fac i monahii. Trebuie s triasc o via ngereasc i s
priveasc fr ntrerupere faa lui Dumnezeu.
Acestea le nva sfntul Vasile cel Mare, dasclul vieii
isihaste monahale ortodoxe. S nu cread cineva c nu trebuie s
vedem monahismul contemporan prin intermediul crilor sfinilor
prini, cci aceasta ar fi dovada lipsei de experien monahal.
Dimpotriv, n perioadele n care exist o secularizare a
monahismului i prin urmare se ignor scopul adnc al petrecerii
monahale i se denatureaz manifestarea real a monahismului, n
special atunci trebuie s cercetm scrierile sfinte ale prinilor
Bisericii, mai ales ale sfntului Vasile cel Mare, nct s identificm
slbiciunile monahismului i s le tmduim.
La sfrit trebuie s subliniem c monahismul ortodox este
isihast-neptic, se inspir din sfnta isihie, dup cum o interpreteaz
sfinii prini ai Bisericii noastre.
247

Mare rspundere pentru denaturarea monahismului ortodox


din zilele noastre o au egumenii, cei care sunt bolnavi din punct din
vedere duhovnicesc i bisericesc, lipsii de experien n problemele
duhovniceti i astfel transmit boala lor duhovniceasc i la monahi,
pe care n loc s-i cluzeasc spre mpria lui Dumnezeu i
cuprind n aspiraiile lor bolnave, n propria lor mprie!
Trebuie s vedem nlimea acestei petreceri ngereti i cu
smerenie s ndreptm toate lipsurile. In cele din urm, aceasta este
rspunderea i treaba episcopului. Deoarece lumea contemporan nu
are nevoie de lucrri sociale i eforturi activiste, ci meninerea
metodei terapeutice adevrate prin care va ajunge omul la frumuseea
cea dinti, la experiena slavei lui Dumnezeu care face s fe slvit
nsui omul.
2. Teologia stareului Sofronie
Arhimandritul Zaharia Zaharu, cu care ne cunoatem de 25 de ani
i avem o prietenie puternic i sincer, cel care petrece ca monah n
sfnta mnstire a cinstitului naintemergtor de la Essex din Anglia,
mi-a trimis cu puin timp n urm prima carte pe care a publicat-o cu
titlul,, Cu privire la teologia cuviosului printe Sofronie, care este o
extindere a tezei pe care a susinut-o la facultatea de teologie a
universitii din Tesalonic.
n ziua cnd am primit cartea am remarcat-o imediat n grmada
de coresponden, am deschis-o i am citit prologul su. M-a
emoionat profund, deoarece se referea la teologia purureapomenitului printe Sofronie, un mare stare al epocii noastre de care
m-am bucurat pentru aproape 20 ani prin intermediul crilor sale
teologice, prin slujirea mpreun cu el la sfntul jertfelnic, prin
convorbirea personal i comunicarea vie, irepetabil pe care am
avut-o cu el n sfnta mnstire a cinstitului naintemergtor n lunile
de var. ns, am considerat o impietate, un sacrilegiu s studiez
aceast carte n mijlocul feluritelor activiti i imediat am scris o
scrisoare s aduc la cunotin primirea ei. ntre altele am scris :
Cum am primit-o, am citit prologul i am fost emoionat
248

foarte mult, m-am transpus n acea epoc binecuvntat n care


m-am bucurat de prezena, cuvntul i, n special, de sfnta liturghie
svrit de printele stare. Desigur, cartea am pus-o deoparte ca
s-o citesc cu prima ocazie cnd m voi gsi fie i pentru puine zile
n mediul vreunei sfinte mnstiri sau ntr-un loc izolat, ca de
exemplu la reedina sfintei mitropolii de la cuviosul David,
deoarece consider un sacrilegiu citirea crilor care prezint
teologia experimental a cuviosului Sofronie la locul de munc, n
zgomotul ocupaiilor episcopale i n pauzele dintre multe alte
ndeletniciri. Voi urmri s revin n acea epoc binecuvntat' i s
studiez n adncime textul scris de tine .
In continuare am gsit timpul potrivit, m-am nchis pentru
cteva zile ntr-o mnstire i am studiat n profunzime aceast carte
extraordinar care analizeaz teologia sfanului i binecuvntatului
pururea-pomenitului printe Sofronie. Am trit toat ziua cu
mireasma nemuririi care izvora din citirea crii. n continuare,
nregistrez cteva din gndurile mele, fr s adaug desigur folosul
duhovnicesc personal pe care l-am primit prin citirea ei.
A putea s restrng gndurile mele la trei puncte care sunt
cele mai semnificative.
I.
Autorul crii, arhimandritul Zaharia, a cunoscut zilnic timp
de aproape 30 de ani personalitatea acestui mare printe i pentru
acest motiv este un interpret autentic al su. La nceput, timp de mai
multe luni, mpreun cu printele Sofronie a tradus cartea Cuviosul
Siluan AthonituC n prima sa ediie din limba rus, i a avut rara
binecuvntare s-l aud analiznd diferitele aspecte ale vieii
duhovniceti. n continuare a avut privilegiul s-i fie ncredinate de
printele notele sale personale pe care mai trziu le-a tradus i au
alctuit cartea ,, S vedem pe Dumnezeu aa cum este , dup cum i
alte texte. n afar de aceasta, l-a avut pe stare care l-a cluzit pe
potecile strmte ale vieii duhovniceti, iar mai trziu pentru mai
muli ani coliturghisitor. Cu alte cuvinte, a simit mireasma vieii
duhovniceti i a nemuririi prin comunicarea ndelungat pe care a
avut-o cu el. Iar dac s-ar gndi cineva c printele era un vulcan de
bucurie, atunci ar putea nelege marea binecuvntare de a -1 avea
249

totdeauna aproape i de a se alimenta din cuvntul su teologic viu.


Concomitent, arhimandritul Zaharia are inspiraie i ntr-o
astfel de atmosfer i perspectiv s-a preocupat de teologia
cuviosului, iar aceasta se vede clar att din rstimpul citirii crii ct
i din cursul convorbirii pe care poate s o aib cineva cu printele
Zaharia. ns ceea ce se observ este c analizeaz amnunit i
expresiv teologia printelui Sofronie, tar ns s se refere la
minunile pe care le-a fcut ct a trit, ci la cele de dup adormirea sa,
tocmai ntruct, ca interpret al pururea-pomenitului marelui stare,
crede c cea mai mare minune este existena unei persoane renscute,
a unui om renscut de la care iese un cuvnt teologic nentrerupt care
tmduiete existena bolnav a omului. Problema omului este la
baza ei teologic, cci omul s-a ndeprtat de Hristos, care este viaa
adevrat i teologul adevrat, dup expresia sfntului Grigorie
Palama.
II.
Cartea aceasta pe care o comentm este o evanghelie
pentru fiecare cretin-ortodox, dar mai ales pentru fiecare monah.
Arat n ce const viaa cretin duhovniceasc i cine este cu
adevrat monah. Acest lucru este neaprat necesar n vremea noastr,
deoarece am fcut cumplite confuzii n viaa noastr; confundm
cuvntul evanghelic cu cel antropocentric, eclesiologia cu sociologia,
viaa cretin pe care a adus-o n lume Hristos cu imitaiile proaste
ale acesteia. Adevrul revelat cum l-au trit toi sfinii i pe care l-a
transpus n via stareul Sofronie este foc mistuitor', sabie cu dou
tiuri, vinul cel nou care nu poate s rmn n burdufuri vechi,
mireasm a noii viei care nu este legat deloc de convenionalismele
lumii acesteia. Din nefericire, poporul aceste noi viei a secularizat-o
literalmente, nct s fie legat i confundat cu alte credine
religioase.
Consider c este necesar ca toi cretinii care caut mntuirea,
mai ales monahii, s studieze cartea printelui Zaharia pentru a regsi
scopul vieii lor, pentru a restabili vocaia i petrecerea lor monahal,
pentru a putea n continuare s ptrund teologia de for a printelui
Sofronie. Spun asta deoarece unii cretini, chiar monahi i teologi nu
pot s neleag nvtura cuviosului Sofronie aa cum a prezentat-o
250

el nsui n cteva crti ale sale. Probabil aceasta se ntmpl


deoarece cuvntul stareului Sofronie este foarte concentrat i greu de
digerat pentru oamenii secularizai contemporani, ncntai de
cuvintele care desfateaz auzul. Arhimandritul Zaharia, nsuindu-i
cu simplitate nvtura cuviosului printe Sofronie, prezint teologia
acestuia analiznd creator gndirea sa teologic, fr s o trdeze i
ajutnd pe cititor n continuare s citeasc personal crile
pururea-pomenitului stare. Am impresia c dup cum analizele
stareului Sofronie au ajutat ca s devin inteligibil pentru teologi
cuvntul simplu al sfntului Siluan Athonitul, aa i cuvntul matur
al arhimandritului Zaharia ajut s devin ntructva neles cuvntul
concentrat al pururea-pomenitului stare pe msura credinei
iii. Citind cartea printelui Zaharia, nc o dat am rmas
extaziat n faa teologiei vii, empirice, dar i a cuvntului teologic
plin de for al pururea-pomenitului stare Sofronie. Toat cartea,
fr s o arate n mod expres, este un imn i un compendiu, o
chintesen a marii teologii a stareului Sofronie, o teologie
experimental robust, autentic, rar. Este vorba despre o experien
profetic, apostolic, patristic, sfnt. Stareul Sofronie a fost ntradevr un caracter excepional, o personalitate rar, un monah teolog
care se nate o dat la 100 de ani, ca s nu par prea exagerat. El
nsui a trit experiena profeilor, apostolilor i prinilor ntr-un
grad foarte nalt, fiindc a avut curajul i ndrzneala s se avnte
spre Dumnezeu cu o vitez ameitoare i s beneficieze de o
experien rar, s fie stpnit de o sete ucigtoare pentru Dumnezeu.
Teologia aceasta care este perpetuat n operele cuviosului printe nu
poate cineva s o ntlneasc uor la alte persoane sau, cel puin
pentru a modera cuvntul, nu s-au gsit mprejurrile de a se descrie
astfel de experiene pe care le-au trit i ali mari prini ai Bisericii.
Cel mai important lucru, dup prerea mea, este c stareul Sofronie
a trit deja experiena existenial a altor prini ntr-un mod intens i
a exprimat-o cu o mare particularitate, nct de multe ori subiectele
pe care le analizeaz el nsui sunt prezentate i de ali sfini prini i
dezvoltate ca prototipuri n antropologia, eclesiologia i hristologia
ortodox.
251

Nu este uor s expun cineva punctele centrale ale


nvturii stareului Sofronie dup cum sunt analizate n cartea
printelui Zaharia i nu e posibil ca n acest mic text s fie prezentat
toat importana, att a nvturii stareului Sofronie, ct i a analizei
pe care o face printele Zaharia.
Stareul Sofronie a trit prin experien valoarea persoaneiipostas a lui Dumnezeu i numitul principiu ipostatic al omului,
deoarece dup experiena personal a ajuns la trirea ipostasului. Cu
acest neles cunotea prin experiena sa lucrrile satanice, lucrarea
nimicitoare a imaginaiei i ntreaga via a persoanei-ipostas. n
textele sale se vede valoarea mare a chenozei Cuvntului, ns i
faptul c cretinismul autentic este legat de trirea acestei chenoze, a
coborrii la iad, care este n realitate calea Domnului. Cnd cineva va
urma pe Hristos pe aceast cale a chenozei i a iadului, atunci pentru
acesta nsui Hristos devine cale. Stareul Sofronie dobndise
teologia aducerii-aminte de moarte ca harism, ura de sine, darul
lacrimilor i al pocinei n toat dimensiunea lor teologic. Sosirea
i plecarea harului care se red prin termenul de prsire de
Dumnezeu , trecerea omului de la nivelul psihologic la cel ontologic,
diferena dintre smerenia omeneasc i cea dumnezeiasc, vederea
luminii necreate care este prezentat prin noi analize ermineutice,
isihia minii i rugciunea lui lisus, monahismul ca harism a
Preasfntului Duh i marea importan i valoare a rugciunii din
Ghetsimani nu numai a lui Hristos dar i a cretinilor.
Toat cartea printelui Zaharia este un imn nchinat teologiei
vii, viguroase, puternice, brbteti, apostolice i patristice a
printelui Sofronie. Din acest text reiese ntr-un fel simplu, neafectat,
curat, chipul unui mare stare al epocii noastre, care este egal cu
marile figuri profetice, apostolice i patristice. Citindu-1, te bucuri,
slveti pe Dumnezeu, te smereti, te rogi, te pocieti, te osndeti
pe tine nsui ca nevrednic de mil, jeleti, eti optimist, eti
recunosctor.
Pot s adaug c aceast carte a printelui Zaharia poate s
serveasc i ca introducere pentru studierea ntregii opere a stareului
Sofronie i constituie o dovad evident c pururea-pomenitul
252

printe este un sfnt. Cum poate s nu fie sfnt cnd n vasul su de


lut a trit n cel mai nalt grad contemplarea luminii necreate i n
continuare a urmat calea Domnului, anume coborrea la iad ca s
triasc i flcrile iadului n trupul su, marea Sa chenoz i n
continuare L-a urmat pe Tabor, n grdina Ghetsimani, dup ce a
dobndit aceast rugciune chenotic pentru ntreaga lume de
dimensiuni extreme i desigur a urcat i a trit taina crucii i slava
nvierii? ntre aceste alternative teologice existeniale a trit ura de
sine ntr-un grad desvrit, disperarea dup Dumnezeu, prsirea lui
Dumnezeu ca harism, aducerea-aminte de moarte ca o stare
harismatic pe care o simea fierbinte ca o mas amorf a unui
metal incandescent n existena sa, trirea abisului pcatului i a
milei dumnezeieti, setea ucigtoare dup Dumnezeu i avntul
incomprehensibil pentru fiina dumnezeiasc.
Nu voi pregeta s scriu din nou c stareul Sofronie este
Sfnt, cu o rar experien i descriere a acestei experiene, ca de
exemplu cele pe care le spune despre lumina necreat, care n unele
puncte sunt nouti, poate pentru faptul c a scris din alt perspectiv
dect sfntul Grigorie Palama, cel care a avut de ntmpinat prerile
eretice ale lui Varlaam. Stareul Sofronie a avut curajul i ndrzneala
s spun cu puin timp nainte de a pleca din lumea aceasta: Toate
le-am spus lui Dumnezeu. Am terminat ceea ce am avut de fcut.
Acum trebuie s plec La aa grad de pocin a ajuns, dar i la aa
grad de ndumnezeire! Mai mult, a avut inspiraia i cugetul
bisericesc s scrie o scrisoare patriarhului ecumenic Bartolomeu, prin
care a cerut binecuvntarea sa pentru a pleca spre lumina cea
preadorit a nvierii lui Hristos , fapt ce arat c marile harisme
duhovniceti respect ntr-un grad absolut instituia Bisericii.
Foarte smerit i avnd contiina celor scrise, a vrea s
propun tuturor cititorilor, mai ales monahilor, s studieze cartea
printelui Zaharia Cu privire la teologia printelui Sofronie* cu
mult atenie i adnc linite, deoarece acolo vor ntlni
* T radus n rom nete cu titlul llristos C alea vieii noastre i subtitlul D arurile
teologiei A rhim andritului Sofronie de ierom onah Evloghie M unteanu, editura
B unavestire i B iserica O rtodox, G alai 2003

253

personalitatea exploziv a marelui isihast i vztor de Dumnezeu, a


cuviosului printe Sofronie cel Mare, dar i teologia sa care
tmduiete fiecare existen bolnav. Vor ntlni teologia cii lui
Hristos i predania revelat ortodox ntr-un grad autentic, teologie
care va sluji ca o comparaie cu alte tradiii i ca renatere a
existenei lor.
Sfinte Sofronie, roag-te pentru noi!
3. Taina crucii dup nvtura sfntului apostol Pavel,
n legtur cu experiena stareului Sofronie
Deseori Sfntul Apostol Pavel se refer la crucea lui Hristos,
care este centrul cretinismului. Cuvntul crucii este nebunie pentru
cei ce pier i putere pentru cei ce se mntuiesc (I Corinteni 1, 18);
propovduirea cretinismului este Hristos cel rstignit (1 Corinteni l,
23); Crucea a pricinuit sminteal pentru oamenii acelei epoci
{Galateni 5, 11) deoarece nu au vrut s fie prigonii pentru crucea
lui Hristos" (Galateni 6 , 12); lauda sfntului apostol Pavel este
crucea lui Hristos legat de renaterea duhovniceaasc luntric
(Galateni 6 , 14); Hristos i-a mpcat cu Dumnezeu pe amndoi
unii ntr-un trup prin cruce, omornd prin ea vrjmia (Efeseni 2 ,
16); Dumnezeu-Tatl L-a preanlat pe Fiul Su i l-a dat mare slav
tocmai pentru c a ascultat pn la moarte i nc moarte de cruce "
(Filipeni 2, 8 ); cei ce triesc omul cel vechi cu patimile cuget cele
pmnteti i sunt considerai dumani ai crucii lui Hristos"
{Filipeni 3, 18-20).
Cnd sunt analizate atent fragmentele acestea se constat c
sfntul apostol Pavel, vorbind despre cruce, n realitate se refer la
taina care se lucreaz prin cruce i nu simplu la faptul istoric al
rstignirii, dei dup evenimentul istoric al rstignirii s-a vdit marea
tain a crucii, adic taina iubirii lui Dumnezeu. Pentru Hristos,
crucea este biruina asupra pcatului, diavolului i morii, iar pentru
cretini este comunicarea acestei iubiri rstignite a lui Hristos, cea
care este exprimat ca o cale a renaterii i ndumnezeirii.
p ublicat n volum ul Sfntul A postol Pavel, p rim u l dup H ristos, A tena, 2001

254

Vom urmri s analizm pe scurt acest subiect important care


este unit cu cel mai adnc sens al vieii duhovniceti, prin experiena
sfntului apostol Pavel, aa cum se triete i de ali sfini i anume
Isaac irul, Grigorie Palama sau stareul nostru contemporan
Sofronie.
3.1. Taina crucii dup sfntul Isaac irul i sfntul
Grigorie Palama
Drumul omului de la chip la asemnare, ceea ce constituie
ndumnezeirea omului i este scopul primar al crerii lui,
transformarea tuturor puterilor sale sufleteti i trupeti, unirea firii i
a harului sunt o mare tain. Trirea acestei taine presupune o
rstignire care nal pe om la contemplarea lui Dumnezeu,
mprtirea de ctre om a actului teologic al rstignirii lui Hristos, al
coborrii la iad i al nvierii Sale se realizeaz prin trirea unei viei
rstignite.
Sfntul Nicodim Aghioritul, ntr-un text poetic al su, scrie:
M-am aflat nevrednic de ndoita cruce, a fptuirii i a contemplrii
lui Dumnezeu , Evident, trirea fptuirii care este curirea inimii de
patimi, adic transformarea puterilor sufleteti i contemplarea
natural, dup cum i teologia, care este iluminarea minii i
contemplarea lui Dumnezeu nseamn trirea acestei ndoite craci,
care constituie taina crucii i concomitent i taina mntuirii.
Este posibil ca pentru aceast expresie sfntul Nicodim
Aghioritul s se fi inspirat din sfntul Isaac irul, care vorbete
despre ndoita cruce a fptuirii i a contemplrii lui Dumnezeu.
Sfntul Isaac irul scrie: Sunt dou modaliti prin care
urcm pe cruce: prima, rstignirea trupului i a doua, ridicarea la
contemplare. Prima se face prin eliberarea de patimi, iar a doua
prin lucrarea faptelor duhului. Mintea nu este supus dac trupul nu
se supune acesteia. mpria minii este rstignirea trupului. Mintea
nu se supune lui Dumnezeu, dac cel stpn pe sine nu se supune
raiunii .
nvtura sfntului Isaac Sinii este clar. Ridicarea
255

cretinului pe cruce este pe de o parte rstignirea trupului, care este


alctuit din eliberarea de patimi i supunerea autonomiei fa de
raiune i a trupului fa de minte, iar pe de alt parte se
fundamenteaz pe contemplarea care este constituit din lucrarea
Duhului.
Aceast nvtur o ntlnim i n alte puncte
din
Asketikon-ul Sfntului Isaac irul. El scrie c actul crucii este
ndoit. nti este fptuirea i const din a se supune chinurilor
trupului i de aici, partea ptimitoare a sufletului se cur prin
puterea rvnei , Apoi ceea ce se constituie ntr-o lucrare subire a
minii i n dumnezeiasca convorbire, nc i prin permanenta
rugciune i prin celelalte care se svrete n partea poftitoare i
se numete contemplaie , Aceast contemplaie nu este o nelucrare
duhovniceasc, ci aceea care cur energia dragostei sufletului, ca
una care este o mare dorin natural, care cur partea
inteligibil a sufletului. Sfntul Isaac ncheie spunnd c este
obligatoriu s premearg crucea fptuirii i s urmeze crucea
contemplrii, deoarece: ,, nainte de a se liniti simurile neputinei,
dac ar vrea mintea s urce pe cruce, mnia lui Dumnezeu ar veni
peste ea
Fptuirea i contemplarea, n nvtura sfinilor prini, nu se
refer la o via practic i contemplativ, cum susine teologia
occidental, adic la deosebirea dintre activitatea misionar-social i
cugetare, ci se refer la curirea inimii de patimi (fptuirea) i la
iluminarea minii - vederea harului necreat al lui Dumnezeu n firea
omeneasc a cuvntului (contemplarea). Calea curirii de pcat i
drumul spre ndumnezeirea omului este trirea tainei crucii. Dup
cum Hristos a biruit moartea, pe diavol i pcatul prin cruce cu marea
Sa dragoste, aa i mprtirea de viaa ndumnezeit este trirea
personal a tainei crucii.
Analiznd mai mult subiectul acesta, putem s notm c omul
prin naterea sa motenete consecinele pcatului strmoesc, care
sunt stricciunea i moartea. Renaterea sa se realizeaz i prin
depirea acestor haine de piele - stricciunea i moartea, care se
face prin alturarea omului la trupul lui Hristos. De unde, prin
256

trirea lucrrii dumnezeieti curitoare i lumintoare, prin tainele


Bisericii, n special prin botez i dumnezeiasca euharistie, omul
depete stricciunea i moartea i toate prelungirile i consecinele
lor. Pentru aceasta zicem c n cazul acesta omul triete taina crucii
i a nvierii, deoarece, aa cum Hristos a biruit moartea, pe diavol i
pcatul prin cruce, tot aa credinciosul care se unete cu Hristos,
poate s biruie moartea n limitele vieii sale personale, prin taina
crucii. n realitate, Hristos repet biruina Sa mpotriva morii, a
diavolului i a pcatului cu fiecare om care vrea s conlucreze n
aceast lupt.
Din aceast perspectiv i sfntul Grigorie Palama se refer la
taina crucii lui Hristos. Dup sfntul Grigorie: ,,nimeni vreodat nu
s-a mpcat cu Dumnezeu fr puterea crucii Iar despre cruce zice:
,,iar crucea lui Hristos este nimicirea pcatului". Deoarece
mpcarea oamenilor cu Dumnezeu s-a petrecut n viaa tuturor
protoprinilor, dup cum i a celor ndumnezeii, pentru aceasta
muli prieteni ai lui Dumnezeu sunt i nainte de lege, i dup lege,
cci nc neartndu-se crucea au fost mrturisii de nsui
Dumnezeu. n continuare se descrie c ieirea lui Avraam din
rudenia sa, dup cuvntul lui Dumnezeu: iei din pmntul tu i
din rudenia ta i vino n pmntul pe care i-l voi arta ie explic,
desigur, taina crucii care ea nsi produce acest cuvnt. Dar i
aceast contemplare pe care a suportat-o Moise dup ce a dezlegat
nclmintea picioarelor sale este trirea tainei crucii.
,, Contemplarea lui Dumnezeu este taina crucii mai mare dect acea
tain de mai nainte
Prin urmare, trirea crucii nseamn
mprtirea de taina lucrrii curitoare, ilumintoare i
ndumnezeitoare, care se petrece prin conlucrarea dintre Dumnezeu
i om.
Interpretnd aceast tradiie patristic, printele profesor
Ioannis Romanidis scria c taina crucii i a nvierii este slava
dumnezeiasc, existent venic nainte de lume i tuturor dup
putere neleas i dup vrednicie mprtindu-se n mod felurit,
mrire i grandoare n care locuiete Sfnta Treime
Taina crucii, n realitate, este energia necreat a lui
257

Dumnezeu, care lucreaz dinainte de crearea lumii, nainte de legea


mozaic, dup lege, nainte de ntrupare, n timpul ntruprii, nainte
de jertfa de pe cruce a lui Hristos, n timpul jertfei de pe cruce i
dup jertfa de pe cruce. Puterea i lucrarea lui Dumnezeu care este
taina crucii instituie jertfa de pe cruce, adic puterea nvierii
prezent i lucrtoare n dumnezeiasca euharistie i n tainele
curirii, iluminrii i ndumnezeirii. Prin taina crucii i a nvierii i
prin jertfa rstignirii lui Hristos, mpreun cu Tatl i cu Duhul
Sfnt mpac n El nsui lumea i lucreaz hrana credincioilor,
creterea i sporirea duhovniceasc a acestora spre ndumnezeire .
Este, aadar, evident c taina crucii nseamn harul necreat i
lucrarea lui Dumnezeu, care a creat i guverneaz lumea i
mntuiete pe oameni ca s-i mpace cu Dumnezeu prin puterea
crucii lui Hristos i a nvierii Lui. Actul istoric al rstignirii a pus n
eviden lucrarea necreat a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu
iubete lumea, biruie moartea, pcatul i pe diavol i, n continuare,
jertfa de pe cruce a lui Hristos, care exprim dragostea Sa, se
mprtete prin tainele i viaa ascetic i n felul acesta lucreaz
prin curire, iluminare i ndumnezeire. Astfel, omul depete
stricciunea i moartea.
3.2. Taina crucii dup sfntul apostol Pavel
Epistolele sfntului apostol Pavel nu sunt nite texte
moralizatoare, ci prin excelen teologice, prin care se vede ntreaga
via ascetic a sa, dup cum i contemplarea slavei lui Dumnezeu,
adic se observ n mod evident taina crucii i a nvierii lui Hristos.
De altfel, sfntul apostol Pavel a fost un apostol ndumnezeit
i, desigur, un ndumnezeit este un teolog, prin toate lucrrile,
manifestrile i faptele sale.
n continuare vom vedea trei pasaje apostolice n care se
observ cum se triete taina crucii, cea care, aa cum s-a spus puin
mai sus, este o lucrare necreat a lui Dumnezeu care cur,
lumineaz i ndumnezeiete pe om. Aici este vorba de punctele de
baz ale nvturii sfanului apostol Pavel, prin care putem interpreta
258

ntreaga sa nvtur inspirat de Dumnezeu.


Prim ul citat la care ne vom referi i despre care vorbim
privind taina i lucrarea crucii este un fragment din Epistola ctre
Galateni, unde se scrie clar:
Iar mie s nu-mi fie a m luda dect numai n crucea
Domnului nostru lisus Hristos, prin care lumea este rstignit pentru
mine i eu pentru lume! Cci n Hristos lisus nici tierea mprejur un
este ceva, nici netierea mprejur, ci fptura cea nou. i ci vor
umbla dup dreptarul acesta pace i mil asupra lor i asupra
Israelului lui Dumnezeu (Galateni 6 , 4-16).
Chestiunea tierii i a netierii mprejur a preocupat pe
cretinii provenii dintre evreii epocii aceleia n asociere cu
mentalitatea de a cere semne iar pe pgni de a cuta nelepciune
(I Corinteni 1, 22). Conform mentalitii vremii aceleia, credina n
Hristos cel rstignit i nviat a constituit sminteal i nebunie. Prin
extensiune, credina n crucea lui Hristos a fost cauza persecuiei,
ns, pentru cretinii care sunt unii cu taina crucii, cea care lucreaz
n taine i n general n viaa Bisericii, crucea constituie o nou
creaie
O impresie special n interpretarea patristic provoac
ndoita lucrare a crucii ca rstignire a faptelor exterioare i a strii
interioare a omului n legtur cu faptele exterioare.
Sfntul Nicodim Aghioritul folosete trei citate patristice
pentru a determina cu precizie ce este crucea dup sfntul apostol
Pavel. Un citat este al Sfntului Maxim Mrturisitorul : Frica de
Dumnezeu este cruce i amintirea celor de sus i stpnirea
mpotriva patimilor, adic mpotriva mniei i a poftelor i
nstrinarea de iubirea radelor i prietenilor pentru iubirea de
Dumnezeu. Alt pasaj provine de la A w a Isaia: Crucea este
desfiinarea oricrui pcat '. Iar al treilea pasaj este al cuviosului
Marcu: Orice virtute este o Cruce .
ntreaga lucrare a crucii, care face cunoscut modul prin care
se lucreaz taina mntuirii, cea care se caracterizeaz ca o tain a
vruci, apare i la sfntul Ioan Hrisostom. De la nceput subliniem c
prin cuvntul lume sfntul apostol Pavel nu nelege cerul i
259

pmntul, ci lucrurile care privesc viaa, lauda de ctre oameni,


slugrnicia, slava, bogia etc. i n general toate cele care se vd
strlucitoare. Cci acestea an devenit moarte pentru mine'.
Continu ns ca s afirme i a doua lucrare a crucii. Dac prima
lucrare se refer la lumea este rstignit pentru mine, a doua
lucrare se refer la i eu pentru lume. Sfntul loan Hrisostom
scrie: lsnd s se neleag o ndoit moarte i zicnd c i acelea
sunt moarte pentru mine i eu pentru acelea i nici acestea un pot s
m nving i s m supun, cci sunt moarte cu totul, nici eu nu le
doresc c sunt mort pentru ele. Nimic nu este mai fericit dect
aceast omorre, cci aceasta este temelia vieii fericite
Omorrea cu ndoit semnificaie i neles al termenului, cea
care se face prin lucrarea tainei crucii, este legat de renaterea
omului i ndumnezeirea sa dup har; cu aceast semnificaie sfntul
apostol Pavel se refer la semnele Domnului Iisus, care le poart n
trupul su (Galateni 6 , 17).
Aceast analiz ermineutic a sfanului loan Hrisostom o
ntlnim la muli prini ai Bisericii, dar aici facem referire la
nvtura sfntului Grigorie Palama. Dup acest sfnt isihast, prima
lucrare a tainei crucii este fuga de lume i desprirea de rudeniile
dup trup, dac desigur acestea mpiedic trirea evlaviei, iar a doua
lucrare a tainei crucii este cnd noi ne rstignim pentru lume i
pentru patimi, acestea fugind de la noi
Sfntul Grigorie interpretnd n mod isihast a doua lucrare a
crucii, zice c nu este posibil s nu lucreze nuntrul nostru patimile
cu cugetele dac nu vom ajunge la contemplarea lui Dumnezeu. Ne
rstignim pentru lume cnd prin fptuire ajungem la contemplarea lut
Dumnezeu i vedem nuntrul lumii noastre mpria lui Dumnezeu.
Deoarece n aceast stare se creaz o cldur n inima noastr care
reprim gndurile rele ca pe mute i inspir sufletului pace i
mngiere duhovniceasc, iar trupului i ofer sfinire. Din aceast
perspectiv sfntul Grigorie Palama interpreteaz citatul sfntului
apostol Pavel: Umblai n duh i pofta trupului s nu o svrii
{Galateni 5, 16)
Este, aadar, clar c taina crucii lucreaz n om prin fptuire
260

i prin contemplare. Prin prima (fptuirea) omul se ndeprteaz de


factorii externi care i provoac patimile, iar prin a doua
(contemplarea) se transform toate puterile sufleteti ale sale i se
ndreapt numai spre Dumnezeu. Iar acest drum al omului spre o
renatere duhovniceasc nu se face prin puterea omeneasc, ci prin
taina ntruprii Fiului i Cuvntului lui Dumnezeu i prin taina jertfei
de pe cruce i a nvierii lui Hristos, prin care s-au biruit pcatul i
moartea care sunt cauzele de baz ale lumii patimilor i pcatului.
Al doilea citat pe care l-a meniona provine din Epistola
ctre Filipeni a sfntului apostol Pavel. n concret acolo se scrie:
Cci muli despre care v-am vorbit adeseori, iar acum v
spun i plngnd, se poart ca dumani ai crucii lui Hristos.
Sfritul acestora este pieirea. Pntecele este dumnezeul lor, iar
mrirea lor este ntru ruinea lor, ca unii care au n gnd cele
pmnteti. Ct pentru noi, cetatea noastr este n ceruri, de unde i
ateptm Mntuitor pe Domnul lisus Hristos, care va schimba la
nfiare trupul smereniei noastre, ca s fie asemenea trupului
slavei Sale. lucrnd cu puterea ce are de a-i supune Siei toate
(.Filipeni3, 18-21).
n acest pasaj se face comparaie ntre dumanii i prietenii
crucii. Dumanii crucii sunt aceia care cuget cele pmnteti, iar
prietenii crucii lui Hristos sunt aceia care au cetenia lor n cer.
Desigur, ateptarea lor nu este ceva abstract care se lucreaz ca o
ideologie sau ca o fptuire ascetic a omului, ci prin venirea lui
Hristos care preface trupul omenesc alctuit din stricciune i moarte
n trup nestriccios i nemuritor. Aceast renatere a trupului
omenesc ncepe s lucreze din viaa aceasta dup gradul i felul
ndumnezeirii omului.
Prietenii crucii se pregtesc de acum s participe la felul prin
care se rstignete omul cel vechi cu faptele i cu poftele sale. Dup
sfntul Grigorie Palama, aadar, aceasta este a rstigni trupul
mpreun cu patimile i cu poftele, a face. pe om nelucrtor oricrui
fa p t neplcut lut Dumnezeu. Iar dac trupul trage n jo s i l silete
pe acesta, fiecare s-l rabde cu putere pentru nlimea crucii . n
continuare sfntul Grigorie analizeaz amnunit cum triete cineva
261

taina crucii i n acest fel devine prieten al crucii lui Hristos, iar
aceasta se ntmpl cnd se tmduiete de gndul bogiei,
desfrnrii i iubirii de slav.
Prin urmare, cei care prin voia lor liber se predau pe ei nii
s lucreze n ei taina crucii, care este taina puterii ce produce
transformarea care i conduce la ndumnezeire, sunt prietenii crucii.
Dimpotriv, cei care cuget cele pmnteti i nu se ridic ia
nlimea crucii, ceea ce nseamn c nu se schimb prin lucrarea lui
Dumnezeu, care se exprim cu puterea lui Hristos cel rstignit i
nviat, acetia sunt n realitate dumanii crucii lui Hristos.
Al treilea pasaj la care ne vom referi, analiznd misterul
crucii provine din Epistola ctre Evrei i se refer la patimile lui
Hristos, n special Ia rugciunea din Ghetsimani. Scrie acolo sfntul
apostol Pavel:
Aa i Hristos nu S-a preaslvit pe Sine nsui, ca s se fac
arhiereu, ci Cel ce a grit ctre El: Fiul meu eti Tu, Eu astzi team nscut. Iar n alt loc se zice: Tu eti Preot n veac dup
rdnduiala lui Melchisedec. El, n zilele trupului Su, a adus cu
strigt i cu lacrimi, cereri i rugciuni ctre Cel ce putea s-L
mntuiasc din moarte i auzit a fost pentru evlavia Sa, i dei era
Fiu, a nvat ascultarea din cele ce a ptimit, i desvrindu-Se S-a
fcut tuturor celor ce-L ascult pricin de mntuire venic. Iar de
Dumnezeu a fost numit: Arhiereu dup rnduiala lui Melchisedec
(Evrei 5, 5-10).
Hristos a fost mare Arhiereu, devenind cauza mntuirii pentru
cei care fac ascultare de El, cu rugciunea din grdina Ghetsimani i
cu ascultarea Sa de Tatl pn la moarte i nc moarte de cruce.
Prin jertfa Sa de pe cruce i nvierea Sa s-a desvrit, adic s-a
slvit firea Sa omeneasc, a pierdut moartea i stricciunea pe care a
primit-o cu Sine prin nomenire. Hristos a trit crucea n viaa Sa nu
pentru c S-a rstignit, ci mai ales pentru c S-a mbrcat cu acest
trup muritor i ptimitor i a trit fr pcat n toate mprejurrile
vieii noastre. n acest fel a devenit model pentru noi.
Sfntul apostol Pavel a trit n limitele vieii sale personale
toat aceast tain a crucii lui Hristos ca pe o lucrare care a
262

transformat ntreaga sa existen i a ridicat-o la contemplarea lui


Dumnezeu.
nainte de a cunoate pe Hristos, a fost vrjma lui Hristos cel
rstignit, deoarece, ca un iudeu adevrat, nu putea s neleag pe
Mesia ca rob ptimitor al lui Dumnezeu i chiar rstignit. Cnd ns
Hristos 1 s-a revelat i prin contemplare a identificat pe Hristos cel
rstignit i nviat cu Mesia, cu Fiul i Cuvntul lui Dumnezeu, atunci
s-a predat pocinei i lacrimilor i toat viaa sa a vorbit despre
Hristos cel rstignit.
Studiind Epistolele sfntului apostol Pavel, putem s
identificm multe pasaje n care se vede aceast energie a crucii, care
lucreaz prin fptuire i contemplare. El nsui a trit pocina i a
avut multe experiene vizionare ale slavei lui Dumnezeu.
n Epistola ctre Galateni scrie:
Dar cnd a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pntecele
mamei mele i m-a chemat prin harul Su, s descopere pe Fiul Su
ntru mine, pentru ca s binevestesc la neamuri, ndat nu am primit
sfat de la trup i de la snge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la
apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus n Arab ia i m-am ntors
iari la Damasc. Apoi, dup trei ani, m-am suit la Ierusalim ca s-l
cunosc pe Chefa i am rmas la el cincisprezece zile (Galateni 1,
15-18).
Aici se vede c Hristos s-a descoperit sfntului apostol Pavel
i acesta s-a dus n pustiul Arabiei iar mai trziu a revenit la
ierusalim.
Pururea-pomenitul printe Sofronie Saharov, interpretnd
fragmentul acesta prin experiena sa personal, scrie: Sfntul
apostol Pavel, dup artarea lui Hristos s-a ndeprtat n pustiul
Arabiei (Galateni 1, 16); acolo, prin elanul de pocin nflcrat
pentru trecutul su, s-a nvrednicit de multe i mari descoperiri;
ntre acestea a fost adeverirea c lisus Hristos este Dumnezeu. Nu
caut dovezi logice din cele de jos, dar n bocetul pocinei mele, care
depea puterea mea i m-a ars complet cu focid ei, m-am convins i
eu despre aceasta
Din aceast perspectiv i desigur prin lucrarea tainei crucii i
263

a nvierii lui Hristos, trebuie s interpretm foarte profunda pocin


a sfntului apostol Pavel care i-a nsoit ntreaga sa via,
contemplrile revelate i experienele continui ale lui Dumnezeu,
prin care dobndea prtie de harul necreat i energia lui Dumnezeu
i cutarea intens i nflcrat a ateptrii eshatologice.
Aadar, taina crucii lui Hristos se constituie din participarea
i trirea experienei ndumnezeirii n Hristos lisus, este drumul de la
fptuire la contemplare. Nu este vorba despre o anamnez exterioar
a jertfei de pe cruce a lui Hristos, ci despre trirea tainei crucii i
nvierii lui Hristos.
3.3. Participarea personal la taina crucii, dup
pururea-pom enitul stare Sofronie
Cunoaterea din experien a vieii n Hristos nu se epuizeaz
ntr-o perioad de timp din viaa omenirii, ci se prelungete pn la
noi. n toate mprejurrile vieii i n toate epocile au existat oameni
care au trit taina crucii i a nvierii lui Hristos n viaa lor personal.
Experiena sfntului apostol Pavel pe care am vzut-o anterior i
trirea fptuirii i contemplaiei pe care au avut-o toi sfinii este
calea princpal a mntuirii pentru toi cei ce vor s urmeze pe
Hristos.
n continuare ne vom referi foarte pe scurt la cunoaterea din
experien a tainei crucii i nvierii pe care a trit-o purureapomenitul stare Sofronie, o adevrat personalitate sfnt a vremii
noastre. n textele sale vorbete nentrerupt despre pocin care este
calea pentru venirea mpriei lui Dumnezeu, adic vederea luminii
necreate, vorbete despre rugciune care se face cu pocin intens
i arztoare, dar i despre descoperirea lui Dumnezeu care d
sentimentul vieii venice, ns concomitent sporete i pocina
datorit vederii chipului strmbat al fiinei omeneti.
Repetiiile din textele sale dau mrturie despre viaa prinilor
i strmoilor ca despre nite realiti prezente:
Acum dau mrturie despre adevr pe care l-au cunoscut
prinii i strmoii notri. Dau mrturie despre faptul cum Acesta a
264

binevoit s Se arate ca rspuns la plnsul ndelungat al pocinei


mele care m-a ars complet ca un foc. Am trit acest adevr ca
venic, n mod autentic i dup msura credinei mele vorbesc i
scriu
La nceputul tinereii sale a fost trt spre meditaia
transcendental i a cutat cu febrilitate aflarea lui Dumnezeu n
afara lui Hristos. El nsui a trit mprejurarea sfanului apostol
Pavel, cel care a dus rzboi lui Hristos, deoarece nu putea s se
mpace cu ideea c Dumnezeu este rstignit. ns, cnd i s-a
descoperit Hristos, atunci a dobndit cunoaterea adevratului
Dumnezeu. Aceasta s-a ntmplat prin analogie i stareului Sofronie.
Scrie el nsui:
Cnd ns mi s-a descoperit esena duhovniceasc a
micrii mele luntrice, ca o repetare exact a cderii lui A dam,
atunci m-a cuprins teama, iar rugciunea mea am avut-o ca pe o
nsuire predominant a mea nsumi. M rugam cu suspine negrite
ale inimii mele...uneori n timpul acestei rugciuni nu aveam
simirea trupului meu...nu tiu cum s descriu ceea ce se petrecea cu
mine, dar dup rugciunea aceasta pentru mine exista numai
Dumnezeu: n toat existena numai Acesta era, iar eu o strpitur
nemernic .
Este clar corelarea dintre experiena stareului Sofronie i
experiena sfntului apostol Pavel, n ceea ce privete revelarea
Dumnezului Celui viu, rugciunea nsoita de lacrimi i implorarea
puternic, descoperirea din nou a lui Dumnezeu i sentimentul
nimicniciei.
Pocina este legat pe de o parte de vederea mpriei lui
Dumnezeu, fiindc alctuiete condiia acesteia, iar pe de alt parte
de iubirea pentru ntreaga lume. Aceasta o vedem n viaa sfntului
apostol Pavel, fiindc a ajuns la punctul de a se considera pe sine
nsui anatema pentru mntuirea frailor si (Romani 8 , 3-5). Aici a
ajuns i stareul Sofronie:
Cnd ns artndu-mi-se lumina, am vzut adncul cderii
mele, atunci s-au pornit lacrimile pe care nu puteam s le opresc.
M ntrea foarte mult aceasta n dezndejdea n care m gseam.
265

La nceput plngeam nfiorndu-m din cauza mea nsumi pentru


cderea mea. Mai trziu plngeam pentru oamenii cei care nu
cunosc pe Dumnezeu, fiin d stpnit de mil pentru starea lor
mizerabil datorit necunoaterii lui Dumnezeu. La Athos i, cu
deosebire, n pustiu, n decursul celui de-al doilea rzboi mondial,
aveam lacrimi amare pentru ntreaga lume .
Prin venirea lui Dumnezeu n inima omului, omul cunoate
mpria lui Dumnezeu. Atunci se transform puterile lui luntrice,
se descoper o alt lume, necunoscut mai nainte de el, toate puterile
sufleteti dobndesc simirea vieii venice. Sfntul apostol Pavel
scrie: Iar cnd Hristos'care este viaa voastr, se va arta, atunci i
voi mpreun cu El v vei arta ntru slav" (Coloseni 3, 4).
Stareul Sofronie, referindu-se la aceasta, scrie:
,,Ins din aceast team a pocinei s-a nscut n mine
rugciunea unei dezndejdi deosebite care m-a afundat n marea
lacrimilor. Deloc n-am distins atunci cile ctre tmduirea mea; mi
se prea c urenia mea era cu neputin s se prefac n
asemnare, n comparaie cu frumuseea Acestuia.
i aceast rugciune nflcrat care a cutremurat fiina
mea, a atras spre mine compasiunea Dumnezeului celui Preanalt i
lumina Acestuia a luminat ntunericul fiinei mele. Intr-o tcere
adnc mi s-a dat s contemplu buntatea, nelepciunea, sfinenia
Lui.
In mijlocul iadului dezndejdii mele a venit izbvirea
cereasc. S-au ivit n mine noi puteri, alt vedere, alt auz. Am putut
s cunosc fnmmseea de nedescris. Totui acesta nu am fost eu
Este ntr-adevr vrednic de observat faptul c purureapomenitul stare Sofronie, un printe binecuvntat din zilele noastre,
interpreteaz pasajele sfntului apostol Pavel, prin intermediul
propriei sale experiene pe care a dobndit-o, i pentru acest motiv n
multe puncte d dovad de originalitate. Ar trebui s se fac un
studiu special pe tema aceasta. Cnd este vorba despre originalitate
se nelege c interpreteaz autentic pasajele apostolice prin
experiena i experimentarea bisericeasc i nu prin analize
meditative sau comentarii filologice i istorice omeneti. Din
266

nefericire, deoarece suntem subjugai de raiuni antropocentrice,


pentru aceasta nu putem s apreciem ndeajuns interpretarea sfinilor,
care este ntr-adevr prin experien i, pentru aceasta, autentic.
Epilog
Sfanul apostol Pavel a fost o mare personalitate, un mare i
prim corifeu al apostolilor, deoarece a trit n toat profunzimea taina
crucii i a nvierii lui Hristos. Nu a cunoscut pe Hristos dup trup,
nu a fost n grdina Ghetsimani, nu a trit experiena cutremurtoare
a rstignirii Lui, dup cum nici nu s-a nvrednicit s aparin de
grupul ucenicilor care au vzut pe Hristos imediat dup nvierea Sa.
Cu toate acestea a trit ntreaga tain a crucii i a nvierii lui Hristos
prin Duhul Sfnt, n nsi fiina Sa. Drept pentru care n toat
nvtura sa, n toate epistolele sale se prezint cu putere fptui c
Hristos este adevratul Dumnezeu, c Biserica este trupul lui Hristos
celui rstignit i nviat, c sfinii sunt mdulare ale trupului lui
Hristos, c renaterea duhovniceasc este legat de trirea tainei
crucii, c prietenii crucii triesc din viaa aceasta noua creaie i au
nostalgia ceteniei cereti. Dup cum Hristos prin cruce a biruit
moartea i pe diavol, tot aa i prietenii Lui triesc n viaa lor
personal taina crucii, adic n Hristos Iisus se elibereaz de
stricciunea i moartea firii lor. n consecin, textele apostolice nu
sunt prezentate pentru o analiz filologic i istoric sau de meditaie,
ci se interpreteaz prin experiena sfinilor, deoarece sunt texte
teologice. Aceast experien apostolic nu este singular, adic nu
se epuizeaz numai n prima perioad apostolic, ci este trit de-a
lungul veacurilor de prinii Bisericii, cei care se nvrednicesc s
ajung la trirea Cincizecimii, care este vederea slavei Dumnezeului
celui n Treime, prin ipostasul Fiului i Cuvntului lui Dumnezeu
ntrupat. Prin aceast prism trebuie s cercetm cuvntul revelat al
stareului Sofronie, cel care ne-a transpus n epoca noastr acest foc
al pocinei, falcra rugciunii i trirea slavei necreate a
ndumnezeirii. Din aceast perspectiv vedem interpretarea ortodox
a Scripturilor.
267

n general, taina Crucii i a nvierii lui Hristos este temelia


vieii duhovniceti i bisericeti, este metoda ortodox de cunoatere
a lui Dumnezeu, este viaa isihast, care difer n mod evident de
nvtura scolastic i moralist a altor confesiuni. Participarea la
taina crucii i a nvierii lui Hristos, cum o exprim sfntul apostol
Pavel i toi prietenii crucii, este aceea care arat care este teologia
ortodox i care este metoda de cunoatere a lui Dumnezeu, fapt ce
nseamn c este cheia erminiei ntregii nvturi a sfntului
apostol Pavel i a ntregii viei bisericeti autentice.

268

Partea a patra
MONAHISMUL ORTODOX i SECULARIZAREA LUI

Cnd ne referim la monahismul ortodox intrm ntr-un


domeniu sfan n care s-au remarcat multe personaliti care au
strlucit n Biseric. ntr-adevr, dac ar scoate cineva din calendarul
Bisericii pe monahii care au fost martirizai, au mrturisit credina
ortodox, au adormit cu cuvioie iar unii dintre clerici au pstorit
ntocmai ca apostolii turma lor etc, atunci s-ar limita ceata sfinilor
foarte mult.
Astfel, monahismul este slava Bisericii, fiindc n rndurile
monahilor s-au nevoit i s-au sfinit muli sfini care sunt inclui n
calendarul Bisericii. Monahii
formeaz sfnta afinat,
dumnezeiasca i preafrumoasa tagm (Sfntul Teodor Studitul) i
sunt cuprini ntr-un stat monahal i ngeresc dup cuvntul sfntului
Eustatie al Tesalonicului. Fgduina voastr ngereasc pzii-o
fr nelare cei ce cltorii spre cer. Dup canonul 43 al
sinodului al-Vl-lea ecumenic, petrecerea monahal se pecetluiete
prin viaa de pocin: Aadar, ca s ni se nscrie pe un stlp (s se
publice) viaa petrecerii monahale, aprobm cu sinceritate
adugarea acestei inscripii. Punctele speciale ale acestui canon
sunt pe de o parte nscrierea pe un stlp care nseamn o inscripie ce
se pune pe un stlp, iar n cazul nostru nseamn c petrecerea
monahal nscrie pe stlp viaa de pocin. Pe de alt parte este
necesar s ne apropiem de viaa monahal cu sinceritate. Atunci cnd
se pstreaz aceste elemente distinctive, Biserica i d asentimentul
i binecuvinteaz viaa monahal i pe cel ce se nevoiete n aceast
petrecere: cci, dup cum stlpul ne arat i semnul inscripiei, tot
aa i fgduina monahal ne pune sub ochi pocina i-i d o
form i pregtete nencetat amintirea acesteia
nseamn c numai pocina este scopul adevrat al petrecerii
monahale. Iar cel ce se ndeprteaz de acest scop nu triete
monahismul adevrat.
n cursul veacurilor, precum i n toate manifestrile vieii
bisericeti a intrat ispita secularizrii, lucru ce se ntmpl i n viaa
monahal cu chip ngeresc. Au fost monahi care s-au ndeprtat de
scopul traiului monahal, au pierdut orientarea adevrat care este
pocina, prin care se pregust mpria lui Dumnezeu. Tocmai
271

pentru acest motiv a fost necesar ca sfinii prini s stabileasc cu


precizie scopul i cadrul n care se practic monahismul ortodox.
Desigur, caracteristic este canonul 18 al sinodului al-lV-lea
ecumenic: Aadar, dac oricare dintre clerici sau monahi ar f i
gsii unindu-se sau asociindu-se n fatrii (caste) sau pregtind
comploturi mpotriva episcopilor sau a mpreun-clericilor s fie
depui n ntregime din treapta lor. Dup Zonara, complotul este
ceea ce se hotrte de unii mpotriva altora i se leag cu
jurminte unii, ceea ce se ndeprteaz de sftuirea neobinuit
pn la a f i svrit. Conspiraia este ,,sfatul ru voitor i
consimirea unora cu faptele rele. Vicleugul este uneltirea cu
rutate i nenduplecat ,
Secularizarea monahismului ortodox rezid n faptul c se
denatureaz scopul su care este pocina, prin care se dobndete
ndumnezeirea i chiar n faptul c se pierde metoda isihast prin care
omul ajunge la mprtirea de mpria lui Dumnezeu. De
asemenea, secularizarea vieii monahale este cnd, pentru c se
denatureaz scopul su, monahii lucreaz de parc ar fi episcopi sau
se ocup cu afaceri comerciale. Dup Zonara, care interpreteaz
canonul 6 al sinodului din 861, cei ce se altur vieii monahale
sunt socotii ca mori pentru via i dup cum cei ce au murit nu au
nimic, tot aa canonul cere monahilor s nu posede nimic
Tocmai pentru a se asigura traiul monahal i a nu fi denaturat
de la scopul pentru care se practic monahismul a fost pus sub
jurisdicia episcopului. De altfel, episcopul este n chipul i n locul
Iui Hristos i urma al sfinilor apostoli. Episcopul ntr-o eparhie
este chipul vzut al lui Hristos. Canoanele Bisericii se refer adeseori
la caracterul episcopocentric al monahismului. Caracteristic este
canonul 8 al sinodului al-IV-lea ecumenic, dup care clericii azilelor
i mnstirilor i martiricoanelor s se supun episcopilor: Conform
tradiiei sfinilor prini s rmn sub autoritatea episcopilor din
fiecare ora i s nu se revolte mpotriva propriului episcop. n
continuare canonul spune c cei care anuleaz dispoziia aceasta i nu
se supun episcopului lor, dac sunt clerici s fie dojenii pe baza
sfintelor canoane, iar dac sunt monahi i laici s fie excomunicai.
272

Arhimandritul Gheorghios, egumenul sfintei mnstiri


Grigoriu de la Sfntul Munte Athos n cartea sa Slujirea pastoral
dup sfintele canoane scrie: Supunerea mnstirii fa de episcop
o apr pe aceasta de orice form de, egocentrism bisericesc,
exclusivism i autarhie. Prin episcop mnstirea are legturi cu
toat episcopia i cu Biserica universal. Aceasta nseamn c
atunci cnd o mnstire rupe legtura sa cu episcopul triete n
realitate o stare premergtoare de schism. Textul care urmeaz i
care a fost publicat pentru prima dat n periodicul Trectoarea
(fascicula 24 martie-aprilie i 25 mai-iunie 2000) i se sprijin mai
ales pe nvtura sfntului Simeon Noul Teolog i a sfntului
Simeon al Tesalonicului, prezint valoarea monahismului ortodox
dar i a secularizrii sale. Aceasta este neaprat necesar deoarece
trim ntr-o epoc n care se creaz o mare confuzie chiar i ntre
instituiile mari bisericeti,de unde datoria episcopului de a ndrepta
cuvntul adevrului tocmai pentru c este responsabil pentru
mntuirea turmei sale n care sunt cuprini i monahii. Va l o
tragedie dac cei care au ales petrecerea monahal pentru mntuirea
lor, vor fi gsii precum fecioarele nebune n afara camerei de nunt,
pentru c nu s-au ngrijit s aib haine de nunt adic harul
rugciunii minii dup sfinii prini, contiina ortodox i cugetul
bisericesc.
1. Monahismul ca via profetic, apostolic i fealtlrle
Monahismul nu este o instituie care a aprut mai trziu n
Biseric, ci este viaa profetic, apostolic i martiric. Este viaa,
renaterii pe care sunt datori s o triasc toi cretinii. Dac privim cu
atenie viaa profeilor Vechiului Testament, viaa apostolilor care au
urmat pe Hristos i au alctuit o comunitate cu centrul n Hristos, dac
privim viaa i modul de organizare al primelor Biserici aa cum apare
n epistolele sfntului apostol Pavel i dac vedem duhul foarte profund
al Apocalipsei lui loan cu ateptarea mpriei lui Dumnezeu, atunci
putem nelege c viaa cretin se distinge prin acest duh, cel care a
caracterizat-o apoi la toate comunitile chinoviale i monahale.
273

a. Pasaje apostolice ca baz a monahismului


Epistolele sfntului apostol Pavel, pentru a ne limita numai la
acestea, arat c viaa cretin este o via a transformrii i a
drumului spre ndumnezeire. Nu i nchipuie, presupun, o via
social de suprafa care ar avea un cuget cretin. Vom nota patru
pasaje apostolice.
Primul se refer la scopul vieii bisericeti dar i la viaa
fiecrui cretin. Sfntul apostol Pavel scrie c Dumnezeu a dat pe
profei, apostoli, evangheliti, pstori i pe nvtori spre
desvrire (Efeseni 4, 11-13). Aici se vorbete clar despre
ndumnezeire, comuniunea omului cu Hristos, despre faptul c
trebuie s ajungem la punctul s devenim dup Hristos ceea ce
Hristos este dup fire. Acesta este i scopul vieii bisericeti.
Al doilea citat al sfntul apostol Pavel se refer la
mortificarea omului vechi i a trirea vieii lui Hristos n trupul
nostru muritor: i avem comoara aceasta in vase de lut ca s se
nvedereze c puterea covritoare este a lui Dumnezeu i nu de la
noi, n toate ptimind necaz dar nefiind strivii; lipsii fund, dar nu
dezndjduii; prigonii Jiind, dar nu prsii; dobori, dar nu
nimicii, purtnd totdeauna n trup omorrea lui lisus pentru ca i
viaa lui lisus s se arate n trupul nostru. Cci pururea noi cei vii
suntem dai spre moarte pentru lisus ca i viaa lui iisus s se arate
n trupul nostru cel muritor. Astfel c n noi lucreaz moartea Iar n
voi viaa (II Corinteni 4, 7-12). i-n alte pasaje se vorbete despre
mortificare, n mod esenial despre transformarea omului vechi ct s
se nasc omul nou n Hristos lisus. Viaa cretin este viaa renaterii
n Hristos lisus i n Duhul Sfnt.
Al treilea citat se refer la nfierea n Hristos cea care se
identific cu rugciunea luntric a minii n inim. Sfntul Pavel
scrie: ,, Cci ci sunt mnai de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu. Pentru c n-ai primit iari un duh al robiei spre
temere, ci ai primit duhul nfierii prin care strigm Avva Printe.
Duhul nsui mrturisete mpreun cu duhul nostru c suntem fii ai
lui Dumnezeu (,Romani 8 , 14-16). Acest citat trebuie s fie asociat
274

cu cele pe care le spune dumnezeiescul apostol n acelai capitol al


aceleiai epistole c cel ce are nuntrul su pe Duhul Sfan acesta
triete n duh i nu n trup i ncheie: Dac cineva nu are Duhul lui
Hristos acela nu este al Lui (Romani, 8 , 9) . Se vede limpede aici c
nfierea dup har se leag de mprtirea Duhului Sfnt n inim, iar
existena Duhului Sfnt se exprim prin rugciunea minii n inim i
desigur atunci omul este membru adevrat al Bisericii.
Al patrulea citat la care ne vom referi arat toate manifestrile
vieii apostolice cele care vdesc i consecinele renaterii la cretini,
mdularele adevrate ale Bisericii. ncredinrile vieii cretine nu se
limiteaz la o identitate exterioar care poart numele de cretin ci la
dovezi ale unei viei apostolice: ,,i n toate nfindu-ne pe noi
nine ca slujitori ai lui Dumnezeu n mult rbdare, n necazuri, n
nevoi, n strmtorri, n bti, n temni, n tulburri, n osteneli, n
privegheri, n posturi, n curie, n cunotin, n ndelungrbdare, n buntate, n Duhid Sfnt, n dragoste neflarmc; n
cuvntul adevrului, n puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptii
celei de-a dreapta i celei de-a stnga, prin slav i necinste, prin
defimare i laud, ca nite amgitori dei iubitori de adevr, ca
nite necunoscui dei binecunoscui, ca fiind pe pragul morii dei
iat c trim, ca nite pedepsii dar nu ucii, ca nite ntristai de-a
pururea bucurndu-ne; ca nite sraci dar pe muli mbogind, ca
linii care nu au nimic, dar toate le stpnesc (II Corinteni 6 , 4-10).
n aceste patru citate apostolice sunt cuprinse viaa cretin,
scopul, felul i manifestrile exterioare ale ei. Se pot vedea n aceste
puncte dar i n altele ale sfntului apostol Pavel substana i
coninutul ntregului isihasm i ale vieii neptice, ale ntregii viei
zise filocalice. De aici se vede c primii cretini triau esena vieii
monahale. Chiar i cei cstorii, cei ce avnd femei triau ca cei ce
nu aveau , i cei ce se folosesc de lumea aceasta ca i cnd nu s-ar
folosi (I Corinteni 7, 29-31), cci ateptau sfritul istoriei i venirea
lui Hristos. Triau ca locuitori vremelnici i cltori timpul exilului i
ateptau cu rbdare trirea mpriei, a adevratei patrii. Ateptarea
eshatologic era n funcie de viaa renscut, cci renaterea este
trit ca arvun duhovniceasc iar viaa viitoare ca nunt n duh.
275

n Biserica primar se vede c toi cretinii nu triau n acest


cadra ai vieii i din aceast cauz sfntul Pavel este constrns s
scrie corintenilor: Iat, suntei stui; iat, v-ai mbogit; fr de
noi ai domnit, i mcar nu ai domnit, ca i noi s domnim mpreun
cu voi, Cci mi se pare c Dumnezeu pe noi, apostolii, ne-a artat ca
pe cei din urm oameni, ca pe nite osndii la moarte, fiindc ne-am
fcut privelite lumii i ngerilor i oamenilor. Noi suntem nebuni
pentru Hristos; voi ns nelepi ntru Hristos. Noi suntem slabi; voi
ns suntei tari. Voi suntei ntru slav, iar noi suntem ntru
necinste! (i Corinteni 4, 8 - 10 ).
Aceast bogat experien a vieii cretine s-a meninut la cei
mai muii n vremuri grele de persecuii i aceast via apostolic a
fost exprimat ca via martiric. De altfel, martiriul este rodul
contemplrii cum se vede n fericirile lui Hristos. Cci mrturisirea,
persecuia i martiriul sunt rodul smereniei, pocinei, curirii,
milostivirii, vedereii lui Dumnezeu. (Matei 5, 1-12)
b. Secularizarea ca denaturare a vieii profetice,
apostolice i m artirice
Dup persecuii a intrat n snul Bisericii denaturarea vieii
profetice, apostolice i martirice. Denumim aceast denaturare
secularizare. Oportunitile, conformarea cu lumea i mentalitatea ei,
standardizarea i transformarea n religie a vieii cretine, au creat
probleme uriae.
Cnd vorbim despre secularizare putem s accentum multe
lucruri. n special vor fi subliniate succint dou puncte.
Primul este pierderea duhului pocinei care este foarte strns
legat de curirea inimii ca premergtoare iluminrii minii. Sfntul
Simen Noul Teolog referindu-se la pocin, care este condiia de
renatere a vieii zice: Fericii cei ce sunt luminai de lumina
dumnezeiasc i cei ce vd boala lor nii i cei ce neleg sluenia
hainei lor sufleteti, cci acetia vor plnge totdeauna i vor f i
splai de iroaie de lacrimi. Pocina nu este un regret de
provenien omeneasc, ci lucrarea luminii dumnezeieti, a harului
276

dumnezeiesc. Cnd vine n inima omului harul dumnezeiesc


lumineaz lumea luntric i atunci este descoperit boala luntric
de unde ncep s ias ruri de lacrimi i lacrimi nesecate.
Sfntul Simeon avnd n vedere c pocina duce la teologia
adevrat care este ndumnezeirea, contemplarea luminii, zice: Nici
celui ce teologhisete nu i se potrivete pocina, nici celui ce se
pociete, teologia; pe ct de departe sunt rsriturile de la apusuri,
pe att mai nalt este teologia dect pocina . Cel ce se pociete,
continu sfntul Simeon, se aseamn cu un bolnav posedat de boli i
cu un zdrenros care cere milostenie, n timp ce cel care
teologhisete seamn cu cel ce este n palatele regale i se vede des
cu mpratul i poart mbrcminte imperial, de unde se nelege c
este sntos duhovmcete.
Prin pocin omul i cur inima sa i i unete cu bunul i
preabunul Dumnezeu toate simurile ca unul. Astfel omul intr
prin poarta cea strmt, nuntrul creia va vedea lumina . Numai
prin pocin omul poate s constate de ce s-a lipsit, cznd din
slava i contemplarea mpratului cerurilor.
Secularizarea, aadar, este pierderea duhului adevratei
pocine, de unde omul rmne n cele de aici i nu avanseaz
altundeva n cele de acolo. Omul cnd are pocin, din cauza
diferitelor stri aspre poate s o manifeste i ca regret. Dac pocina
nu este unit cu durerea i lacrimile, atunci nu este n noi pocin,
nici adevrat regret, nici fric de Dumnezeu n inimile noastre, nici
nu ne mustram pe noi nine, nici n simirea judecii viitoare i a
chinurilor venice nu este sufletul nostru
Al doilea fel de secularizare este cnd omul nu arde de
dorina vederii lui Dumnezeu, desigur, dorul acesta ncadrndu-se n
premisele ortodoxe. Cnd apariia vieii duhovniceti se limiteaz la
unele satisfacii emoionale i porunci moralizatoare, atunci exprim
intens duhul secularizrii. Am vzut i mai nainte c scopul vieii
duhovniceti este ca prin pocin adevrat i curirea inimii omul
s ajung la ndumnezeite, la comuniunea cu Dumnezeu, ca brbat
277

desvrit la msura vrstei deplintii lui Hristos (Efeseni 4, 13).


Cunoatem foarte bine din nvtura sfinilor prini c
ndumnezeirea se leag i se identific cu contemplarea lui
Dumnezeu ca lumin. Scrie caracteristic sfanul Simeon Noul
Teolog:
Plng i m doare inima cnd mi strlucete lumina
i vd srcia mea i cunosc unde sunt
i n ce lume muritoare locuiesc, fiind muritor;
i m desftez i m bucur, cnd neleg
starea i slava dat mie de Dumnezeu
i m vd pe mine ca un nger al Domnului,
mpodobit ntreg n hain nematerial.
Bucuria aprinde dorul meu de Dumnezeu,
Cel ce-mi d toate i m preschimb.
Iar din dor izvorsc ruri de lacrimi
i m face i mai strlucitor
Epistolele sfanului apostol Pavel fac referire la artarea
luminii n inim, pentru artarea lui Hristos de acum, dar n principal
aceasta se va ntmpla n viitor. n aceast perspectiv se ncadreaz
i sfntul Simeon Noul Teolog care s-a nvrednicit de acest mare dar,
sa vad lumina lui Dumnezeu. Scrie undeva:
Cci El se arat celor ce vd ca lumin n lumin
i cei ce vd, II vd iari pe El n lumin.
Cci cei ce vd, vd n lumina Duhului
i cei ce vd n Acesta, II vd pe Fiul.
Iar cei nvrednicit s vad pe Fiul, vede pe Tatl
(Ioan XIV,9),
iar cel ce privete pe Tatl, desigur l vede mpreun cu
Fiul. "2
Multe se pot formula despre subiectul secularizrii. Se poate
1 m nul 13, trad, D. Stniloae n Studii de teologie d ogm atic, Craiova, 1990,
p. 369.
" Im nul 11, ibidem , p. 361-362.

278

vorbi despre vlguirea bisericeasc a societii, despre o aducere la zi


cultural etc. Dar cel mai important este c secularizarea se identific
cu pierderea metodei isihaste-evanghelice care este pocina unit cu
plnsul, lacrimile i desigur n duhul acesta al pocinei se cur
omul luntric al inimii. De asemenea, secularizarea se exprim i
prin pierderea scopului celui mai nalt al omului care este
ndumnezeirea i care se identific cu contemplarea luminii necreate.
Din aceast perspectiv putem vorbi despre schematismul vieii
bisericeti i despre socializarea evangheliei.
Cnd nu ne mprtim de lucrarea lui Dumnezeu
purificatoare, iluminatoare i ndumnezeitoare, atunci se creaz dou
confuzii, cea dintre timp i venicie, cnd nlocuim veacul ateptat cu
cel temporal, i cea dintre Biseric i socictate, cnd coninutul vieii
bisericeti cum l descriu evangheliile, epistolele apostolilor i textele
patristice l epuizm n coninutul care caracterizeaz organismele i
regimurile mondiale.
n consecin, secularizarea care se observ n relativizarea
vieii bisericeti, n dobndirea unui caracter social al evangheliei, n
identificarea Bisericii cu statui i n confuzia dintre timp i venicie
cu toate consecinele lor sunt rodul i urmarea pierderii duhului
pocinei, adic al vieii ascetice ortodoxe i pierderea scopului care
este ndumnezeirea, contemplarea luminii necreate.
Putem s adugm c secularizarea nu este legat de anumite
pri ascunse ale vieii bisericeti care au fost exprimate ntr-un
anumit timp, ci prin rmnerea omului 1a limitele cele mai de jos ale
vieii duhovniceti, fr s atepte ceva mai profund i mai nalt.
Acest lucru a fost observat n toate epocile, chiar i n perioada
apostolic. ns, ntr-un mare grad s-a exprimat n perioada de dup
persecuii, cnd cretinismul a dobndit libertatea i a devenit religia
oficial a statului. Trirea prin artarea real a mpriei lui
Dumnezeu a fost identificat cu realitatea lumeasc, pmnteasc, iar
pocina a fost nlocuit cu dominaia lumeasc interpretat ca
binecuvntare a lui Dumnezeu.
279

c. Reacia monahismului de respingere a duhului


secularizrii
ntr-o astfel de societate secularizat s-a dezvoltat puternic
anahoretismul ca ncercare de trire a poruncilor lui Hristos i
dobndirea scopului pentru care a fost creat omul. Minunata carte a
Patericului arat c oamenii, deoarece n epoca lor pierduser
criteriile vieii cretine autentice, cutau soluii ale problemelor lor la
anahorei, cei care cunoteau din experien ce nseamn
ndumnezeire i sfinire. Pentru aceasta i ntrebau diferite subiecte
care i preocupau. De aici vedem c adevrata Biseric s-a dus n
pustiu. Mai trziu, sfntul Vasile cel Mare a ntemeiat monahismul
chinovial, cel care, desigur, se mic ntr-un cadru isihast. Dac citim
cu atenie Cuvintele ascetice ca i Regulile m ari i Regulile
m ici ale sfntului Vasile, constatm c n monahismul chinovial
s-au impus toate elementele vieii ortodoxe, dup cum sunt exprimate
n ascultare, feciorie i neagonisire cu toat semnificaia lor.
In paralel ns s-a impus chiar n vremea aceea i
anahoretismul ca reacie la duhul secularizrii care exista n diferite
comuniti monahale i se manifesta prin pierderea esenei
monahismului.
Trebuie s spunem c monahismul, ntr-o societate cretin
secularizat activa ca o coal medical care tmduia pe oameni i-i
nva modul cum s tmduiasc pe alii. Faptul c prin trecerea
timpului s-a impus opinia ca episcopii s fie necstorii, fr familie
nu are legtur cu subestimarea cstoriei, nici pur i simplu cu
scopuri practice c adic cel necstorit este liber de diferitele
ndatoriri familiale, ns are legtur n principal cu cunoaterea
metodei de tmduire ortodox. Astfel, cnd clericii au pierdut
scopul vieii duhovniceti, care este ndumnezeirea prin
ntrebuinarea metodei terapeutice, atunci aceast metod au pzit-o
ca pe ochii din cap mnstirile. Dac preoii i diaconii nu cunoteau
aceast metod, cel puin trebuia ca epsicopii care sunt gura
adevrului s cunoasc modul de tmduire a oamenilor. Pentru
aceasta i episcopii trebuiau s provin din comunitile monahale.
280

Monahismul salveaz elementele vieii cretine, care sunt


viziunea profetic, vieuirea apostolic i duhul martiric. Asupra
acestui subiect s-a pronunat n mod expresiv sfntul Simeon al
Tesalonicului ntr-o epistol pe care a trimis-o monahilor din Lavra.
Vor fi citate unele puncte din aceast epistol n legtur cu aceast
latur a vieii monahale. n alte capitole vom vedea ce spune sfntul
Simeon al Tesalonicului despre secularizarea monahismului din
epoca sa.
De la nceput monahii se aseamn ngerilor: Aceast
schim este pecetluirea ngerilor. Dup cum ngerii sunt curai,
imateriali, nestingherii, neagitai i slujitori ai lui Dumnezeu, acelai
lucru se ntmpl i cu monahii. i mai presus de toate le este
folositor monahilor faptul de a se ruga, prin care acetia sunt
precum focul, prin dor i zel, i se arat asemntori lui Dumnezeu,
devenind prtai luminii veacului viitor. Apoi, monahii se
aseamn cu apostolii. Aceast schim are rvna apostolilor".
Apostolii au lsat toate i au urmat pe Hristos. Acelai lucru se
ntmpl i cu monahii. Scrie sfntul Simeon al Tesalonicului: De
aceea monahii nu au nimic comun cu lumea, precum nici
Mntuitorul cel rstignit, nici ucenicii Si care au trit o via
asemntoare i au fo st ucii pentru E l. Este semnificativ cuvntul
sfntului Simeon c monahii nu au nici un punct comun cu lumea.
Monahii sunt legai chiar de profei i martiri. Sfntul Simeon
scrie c avem atia mpreun-lucrtori adic pe profei ca
prevestitori ai vieii singuratice dintre care se disting 11ie i loan
Boteztorul , dup cum i pe cei ce i-ait imitat pe acetia (adic pe
apostoli) pn la moarte martiric ,
Este nsemant citatul sfntului Simeon al Tesalonicului n
care se vorbete despre mpreun-lucrtorii monahilor care sunt
profeii, prevestitorii vieii singuratice, apostolii, corifeii
monahilor, martirii, cei care i imit pe acetia pn la moarte.
Toi acetia sunt ntocmai cu ngerii. Monahii au ajutor n lupta lor pe
Nsctoarea de Dumnezeu care este deasupra tuturor chiar i a
ngerilor. Sunt importante caracteristicile pe care le d sfntul
Simeon al Tesalonicului Sfintei Fecioare Maria: Mldia fecioriei i
281

prga nevinoviei i a curiei i lucrtoarea smeritei cugetri i a


rugciunii i vas al sfineniei ca o cas a lui Dumnezeu cea care a
ncput pe Dumnezeu-Cuvntul n chip enipostatic i care a fost
izvor de iluminare i strlucire dumnezeiasc, Maic a celor curai
i a fecioarelor i a acelora din aceast schim, cu adevrat
aprtoare i cluzitoare
Din toate acestea se vede valoarea i importana petrecerii i
vieii monahale, cnd se desfoar ntre limitele viziunii profetice
ale vieii apostolice, ale mrturisirii martirice, ale petrecerii ntocmai
cu ngerii i ale fecioriei Maicii Domnului. n acest fel, monahii
continu s pstreze de-a lungul veacurilor predania curirii,
iluminrii i ndumnezeirii. Pentru aceasta Biserica cinstete
monahismul n mod deosebit.
2. Monahismul dup sfntul Simen Noul Teolog
Un monah adevrat care a trit n toat adncimea i
nlimea traiul monahal este i sfntul Simen Noul Teolog. A
trecut prin lucrarea purificatoare a sfintei pocine, prin rul
lacrimilor i prin focul ntristrii dup Dumnezeu i, desigur, a
ajuns i la contemplarea lui Dumnezeu. Prin urmare, este necesar s
vedem ce zice sfntul Simen Noul Teolog despre monahul
adevrat.
a. Monahul autentic
Undeva sfntul Simen vorbete despre faptul c poate s fe
cineva monah i s triasc toat atmosfera monahismului ortodox
far s se gseasc n mnstire. Scrie c dac nu am fi trndavi i
nepstori i dispreuitori ai lui Dumnezeu, ci srguincioi i
veghetori i cumptai, atunci nici o nevoie nu am avea de
lepdare sau de tundere sau de fug din lume Aceasta subliniaz
ceea ce am afirmat la nceputul acestui text c atmosfera care
domnete n societatea secularizat mpinge pe oameni la trirea
poruncilor evanghelice n mnstiri.
282

Totui, dup sfanul Simeon Noul Teoiog, monah nu este


acela care doar locuiete n mnstire i este mbrcat cu schima de
monah, ci acela care permanent se mprtete cu Dumnezeu:
Monahul este cel ce nu se amestec cu lumea
i vorbete pururea numai cu Dumnezeu.
El vzndu-L pe Acesta, e vzut
i iubindu-L, e iubit
i se face lumin, fiin d luminat n chip negrit.
Slvit fiind, i se pare c e mereu mai srac.
i fcut de Dumnezeu mai propriu Lui, i se pare c e mai
strin...
i spun: nsetez din pricina mulimii apei
i cine mi va da ceea ce am din belug
i unde voi afla ceea ce e nuntrul meu.
Dar cum voi apuca ceea ce este nuntrul meu
i n afara lumii, cci nu se vede deloc? .3
ntr-alt loc laud pe monahul autentic, care este cel ce se
nfieaz n rugciune lui Dumnezeu i vzndu-L pe Acesta este
vzut de A c e s t a Monah, aadar, este acela care se ocup cu
rugciunea minii i se nvrednicete s vad pe Dumnezeu i s fie
vzut de ctre Acesta. Deci adevratul monah are experiena
ortodox i se mic de la starea dup fire la cea peste fire.
De multe ori sfanul Simeon Noul Teolog revine pentru a
defini pe monahul autentic. Este acela care a plecat cuadevrat
din lume i din faptele ei", i s-a suit n mod sensibil spre
nlimea contemplrii duhovniceti prin lucrarea poruncilor i
nemicat vede pe Dumnezeu i nelege schimbarea petrecut n el
n mod clar, adic vede harul Duhului Sfnt care l nconjoar cu
lumin. Intr-un alt imn al su scrie:
Cci acetia sunt cu adevrat monahi (singuri),
ca unii ce vieuiesc singuri, ca monahi (singuratici),
fiin d singuri cu Dumnezeu i n Dumnezeu cel singur,
goi de toate gndurile i cugetrile,
vznd numai pe Dumnezeu ntr-o minte fr cugetri
Imnul 3, ibidem, p. 343.

283

Chilia lor e cerul i ei sunt soare.


i n ei e lumina neapus i dumnezeiasc,
care venind n lume, lumineaz pe tot omul (Ioan 1,9)
i ea vine din Duhul Sfnt .4
Sfntul Simeon gsindu-se n aceast perspectiv izbucnete
ntr-o implorare fierbinte s-l lase nchis n chilia sa, s se
ndeprteze i s-l lase s moar naintea Dumnezeului lui. Roag s
nu bat nimeni la ua sa, s nu-l viziteze nimeni pentru a-i distrage
mintea de la contemplarea bunului i frumosului Stpn. i ntr-o
exprimare a dragostei strig:
Nu mai voiesc s vd lumina lumii acesteia,
nici soarele nsui, nici cele din lume,
cci vd pe Stpnul meu, vd pe mpratul,
vd pe Cel ce este cu adevrat lumina i Creatorul a toat
lumina,
vd Izvorul a tot binele, vd cauza tuturor,
vd nceputul fr de nceput, prin care au venit toate la
existen

prin care toate primesc via i se umplu toate de hran ...


Cum voi iei deci din chilie, prsindu-L pe El? .5
ederea sa n chilie nu este rezulatul vreunei solitudini
bolnvicioase, lepdarea de lume nu este o stare negativ, ci este
rezultatul vieuirii, vederii i comuniunii cu Dumnezeu, cel care este
plintatea bucuriei, cel mai nalt punct al celor dorite.
b. Condiii ale monahismului autentic
Sfntul Simeon nu se mulumete ns s prezinte i s laude
pe monahul autentic, ci de multe ori n textele sale descrie i lupta pe
care trebuie s o duc, i condiiile pe care trebuie s le
ndeplineasc. Vom vedea, n continuare, minunatele i inspiratele de
Dumnezeu nvturi ale sale asupra acestui subiect.
La nceput II prezint pe Dumnezeu spunnd c nu dorete s
4 imnul 27, ibidem, p. 500.
5 Imnul 28, ibidem, p. 504.

284

devin cineva monah prin for i prin constrngere. Zice Dumnezeu:


Totui nu silesc niciodat pe cel ce nu voiete,
ci-l voiesc liber, voiesc ca slujirea s-i fie liber aleas.
Voiesc. din partea supuilor s lucreze cu fric
i s-Mi arate n ea iubire .6
Constrngerile, presiunile nu au nici un loc n aceast lucrare
nalt a vocaiei monahale. Monahi se fac cei care s-au nflcrat, fe
pentru a-L iubi pe Dumnezeu, fie pentru a se poci. De aceea sfntul
Simen Noul Teolog afirm: Dac ai luat flacra, frate, alergnd
vino n chinovie sau la un printe duhovnicesc pentru aceasta
Avnd aceast flacr din acest nceput cu bunvoina oricrei
intenii prea fierbini este necesar s se fac cele ale virtuii cu
srguin. Dei monahul trebuie s fie stpnit de rvna pocinei i
a dragostei pentru Dumnezeu, totui, cel puin la nceput nu trebuie
s uite c este bolnav i caut tmduirea sa. Avnd n mod sigur n
vedere icoana scldtoarei de la Vitezda zice c i noi suntem la
mnstire sraci i aflndu-ne din frdelegi svrite mai
nainte , ngduii fiind, sraci i goi , ns i de rni i felurite
boli stpnii i ostenii i maltratai', i pentru acest motiv, s
strigm i s jelim i s plngem i s-L chemm pe doctorul
sufletelor i al trupurilor i s ne rugm s ne vindece de bolile
noastre
Se vede aici lucrarea tmduitoare a vieii monahale i faptul
c drumul omului de la starea mpotriva firii la starea dup fire i la
cea peste fire este i se numete tmduitor. Mnstirea este spitalul
sufletelor, iar monahul ca un bolnav urmrete tmduirea sa pentru
a se nvrednici de vederea i comuniunea cu Dumnezeu. Pentru
aceasta, monahul intrnd n mnstire ntrebuineaz toate mijloacele
pentru terapia sa ca postul, reaua ptimire, nfrnarea i rugciunea.
,, Totdeauna s fii pregtit pentru post, reaua ptimire, cumptarea
cea mai nalt Rugciunea sa trebuie s fie nflcrat cum a fost
cea a lui lona din chit, adic din abisul netiinei i nepriceperii i
din bezna prieteniei lumii, dup cum rugciunea lui Daniil din
groapa cu lei, adic : din poftele cele rele, din cuptorul cu foc,
6 Imnul 43, ibidem, p. 606.

285

din prejudecile ptimae care stpnesc pe toi oamenii


Sfntul Sirneon Noul Teolog de multe ori referindu-se la lupta
pe care o depune monahul acord o atenie special laturii luntrice,
renaterii omului luntric i nu prefcutelor manifestri exterioare de
evlavie. Este posibil s intre cineva mpreun n sfintele adunri i s
ias far s simt vreo schimbare duhovniceasc. Dup cum, de
asemenea este posibil ca cineva s fie atent i s nu svreasc
vreun pcat trupesc, ns n paralel s nu fie atent s scape de strile
pctoase luntrice. Din nefericire, astfel de monahi care cerceteaz
numai cele exterioare, dei nu se ngrijesc de cele luntrice socotesc
c se vor mntui, fr vreo alt lucrare, zic, a rugciunii sau a
tcerii buzelor i a privegherii i a cumptrii i a srciei
duhovniceti i a smereniei i a dragostei, aflndu-se n adunri
numai cu prezena pur i simplu.
ns Dumnezeu nu se uit la faa omului, nici la reprimarea
exterioar a obiceiurilor, nici la strigte, ci la inima nfrnt i
smerit, linitit i cu fric oferit lui Dumnezeu.
Sfntul Simeon laud lepdarea de lume i refugierea
monahului n mnstire, la limanul vieii dup cum, de asemenea, i
n vemntul schimei monahale, dar concomitent afirm c monahul
trebuie s se lepede de cugetul trupului i s se mbrace cu haina
luminoas prin pocin, ca una care este nsui Duhul Sfnt.
Scrie n mod semnificativ: Cci nu ne este deajuns pentru
mntuire i desvrire numai acopermntul schimei monahale...,
ci dup cum lumea din afar o mpodobim, astfel i pe omul
dinuntrul nostru trebuie s-l punem n ordine prin mbrcmintea
duhului i, n ntregime, s se jertfeasc pe sine nsui lui Dumnezeu
cu sufletul i cu trupul
Monahul odat cu lepdarea de lume trebuie s devin
neagonisitor i supus i strin de voina fam iliei, s dobndeasc
neptimirea i s aib inima curat i n aceasta i prin aceasta s
vad pe Dumnezeu. Dac cineva nu ajunge la aceast stare
duhovniceasc i nu a dobndit neptimirea i dragostea atunci, n
realitate, este catehumen i nu monah adevrat. Aici se refer la
legtura dintre cei ce sunt catehumeni i cei ce sunt botezai.
286

Cateheza care premerge botezului purific pe om, nct prin botez


devine templu al Duhului Sfnt. Acelai lucru se ntmpl i cu
monahii care nu au dobndit neptimirea i n special rugciunea
minii care este prima treapt a contemplrii lui Dumnezeu. Scrie
ntr-un pasaj extraordinar: cci catehumen nu se numete numai cel
ce este nc necredincios, ci i mintea care nu contempl n chip
descoperit slava Domnului
Monahul trebuie s considere c mnstirea este ca o insul
n mijlocul mrii i s o ntmpine ca pe un inut neumblat, eventual
s existe o mare prpastie mprejurul mnstirii:
.ca s nu treac nici cei din lume spre mnstire,
nici cei din insul
s nu treac spre cei din lume
i s priveasc mptimii spre ei;
ba nici amintirea lor s nu se ntoarc n inima i mintea lor;
ci trebuie s se simt ca nite mori fa de nite mori,
fiin d fa de ei nesimii n simire;
i s se fac pentru aceea
ca nite miei jertfii cu adevrat de bunvoie...
i mucenici (martiri) numai prin hotrrea lor
Prin citatul acesta al sfntului Simeon, cum i prin alte texte
ale sfinilor prini, nu se favorizeaz aa-numitul monahism social
cu activitate misionar intens. Trebuie ca monahul s suporte toate
ispitele i necazurile i s se considere pe sine nsui ultimul dintre
toi...i rob i slujitor.
Spaiul cel mai iubit al monahului adevrat este chilia lui,
care este palatul su personal n care ntlnete pe Hristos i se nate
cu El. ntr-o omilie a sa despre isihie, sfntul Simeon Noul Teolog
ndeamn pe monah s devin ca Tecla. ca desfrnata din evanghelie
cea care a rmas la picioarele lui Hristos, ca ucenicii pe Muntele
Tabor, ca Moise pe vrful muntelui, ca ucenicii care au rmase
nchii n camera de sus n Ierusalim. Dac monahul nu se linitete
ca aceia, atunci ce folos s-i nconjoare din toate prile trupul su
cu ziduri ? Mintea este imaterial i netrupeasc, nu se ngrdete de
' Imnul 41, ibidem , p. 594-595.

287

ziduri, ci e inut de Duhul Sfnt, se nfieaz ndreptndu-se la


Cel dup fire, atandu-se de Dumnezeu
n starea aceasta, monahul nu este singur, nu triete de unul
singur, ci cu mpratul Hristos:
Darfiind unit cu Dumnezeu i mpratul, nu este singur,
ci te-ai fcut mpreun numrat cu toi sfinii,
mpreun vieuitor cu ngerii i mpreun locuitor cu drepii
i mpreun motenitor cu toi cei din cer.
Deci cum va f i singur cel ce are vieuirea acolo,
unde e ceata mucenicilor i cuvioilor,
unde e ceata proorocilor i dumnezeietilor apostoli,
unde e mulimea nenumrat a drepilor,
o
a ierarhilor, a patriarhilor i a celorlali sfini?
Cel mai surprinztor dintre toate este c sfntul Simeon zice
c n timp ce acel monah care s-a unit cu Dumnezeu nu este singur,
dimpotriv acela care nu a primit pe Dumnezeu, pe cel ntrupat
nuntrul su nu este n ntregime monah:
,,Nu e singur cel unit cu Dumnezeu, chiar de se afla n
singurtate,
chiar de ade n pustie, chiar de e ntr-o peter.
Iar de nu L-a aflat pe Acesta, de nu L-a cunoscut pe Acesta,
de nu L-a primit ntreg pe Acesta,
pe Dumnezeu Cuvntul ntrupat,
socotesc c nu s-a fcut, nicidecum monah
Cele pe care le zice despre monahism sfntul Simeon le
menioneaz i din experiena sa personal, dar le-a ntlnit i la
printele su duhovnicesc, la sfntul Simeon Evlaviosul. De multe
ori n textele sale prezint vrednicia printelui su duhovnicesc i ct
i-a folosit n viaa sa duhovniceasc. Undeva scrie c sfntul Simeon
Evlaviosul s-a strduit s depeasc mult pe prinii cei vechi i a
suportat multe necazuri i ispite nct poate fi pus alturi de martiri
renumii. Pentru acestea deci a fost slvit de Dumnezeu i a devenit
neptimitor i sfnt, primind n sine nsui pe Mngietorul ntreg,
Himnul 27, ibidem, p. 498.
' Ibidem.

288

cum se spune Atunci a dat motenirea ca pe o zestre fiului su i,


desigur, aici se refer la sine nsui.
Din cele pe care le-am vzut pn acum din nvtura
Sfanului Simeon Noul Teolog, se observ c monahul adevrat este
acela care este insuflat de Duhul Sfnt, care se unete cu Dumnezeu
i triete ntr-o atmosfer duhovniceasc a unei comuniti
dumnezeieti. Un astfel de om este urmaul profeilor, apostolilor i
mucenicilor.
c. Secularizarea monahismului
Cu toate acestea, sfntul Simeon nu prezint numai valoarea
i importana monahismului, ci merge mai departe i vorbete despre
secularizarea vieii monahale. tie c trebuie s se nceap corect
viaa monahal, dar s se i continue. Referindu-se la printele su
duhovnicesc, la sfntul Simeon Evlaviosul, zice c acela obinuia s
spun: Trebuie cm monahul n mnstire s fie ca cel ce este i ca
cel ce nu este i care nu este vzut sau mai degrab nu este
cunoscut. El nsui a dat i interpretarea acestor cuvinte fericite,
Dup cum cel ce este n trup nu este i n Duh, nefiind vzut dect
numai de cei curai cu inima prin Duhul Sfnt, nefiind cunoscut din
cauza a ceea ce nu are (comun) cu cineva oarecare...
Lucrurile nu sunt aa pentru toi monahii. De altfel, omul este
schimbtor de bun voie i poate, dac se va lenevi i se va trndvi,
s piard vrednicia i strlucirea petrecerii monahale. Sfanul
Simeon, referindu-se la primii oameni creai din perioada de dinainte
de cdere, dar i de dup aceea, zice c au dat dovad de trndvie i
pentru aceasta nu le-a folosit deloc ederea lor n rai, dup cum, de
asemenea, nu au fost vtmai de surghiun, ci mai degrab s-au
folosit i a devenit acest lucru cauza mntuirii lor. Desigur zice un
cuvnt nspimnttor. Exist muli care au adormit n peteri i n
muni i nu s-au fcut preavrednici de lume... ci conform lumii... i
acetia au fost socotii mpreun cu lumea Sunt monahi care au dat
fgduinele i totui triesc ca mirenii, au fugit ca dumani ai lumii
i totui iubesc pe oamenii din lume i toate lucrurile lumii i nu pe
289

nsui Hristos.
Scopul monahului este s se cureasc luntric, s se
elibereze de lucrarea patimilor i s ctige comuniunea cu
Dumnezeu prin pocin. tim c pocina se dovedete prin
ntristare i lacrimi. Sfntul Simeon zice c cel care nu este atent la
cuvintele insuflate de Dumnezeu i nici nu pune u de ngrdire
buzelor sale, nici nu-i ntoarce urechea sa de la cele dearte i nici
au-i amintete de judecata viitoare, dac va tri peste o sut de ani
n schirna monahal, cum va agonisi lacrimi i se va plnge cu
cldur pe sine nsui?. Drept pentru care schima monahal i
timpul petrecut n mnstire nu folosesc cnd monahul nu duce o
via monahal luntric, aa cum au descris-o sfinii prini.
Referindu-se la monahii cu schim mare, sfntul Simeon
Noul Teolog le recomand s aib lucrarea luntric i nu s
strluceasc n exterior, deoarece aceasta nu folosete la nimic. Fr
o lucrare luntric duhovniceasc se aseamn leproilor. El scrie:
Pe dinafar strlucitori, pe dinuntru putrezi, plini de oase moarte,
plini de ruti, cu o hain putred de gnduri, de motive, de patimi,
de cugete, de grij viclean.
Toate virtuile trupeti sunt bune, cnd sunt ns nsoite de o
lucrare tainic duhovniceasc:
Acestea sunt, desigur, bune, ns dac mplinii bine
i lucrarea ascuns cu contiin, nelepciune i raiune.
Dar, dac, neavnd o aceasta, v mndrii cu acelea,
care nu sunt nimic fr aceea,
v asemnai cu leproii, mpodobii cu veminte
strlucitoare,
spre amgirea celor ce~iprivesc. 10
Sfntul Simeon are n vedere cazuri cnd monahii devin
jocuri ale demonilor, deoarece n timp ce au prsit cele mari i
preaslvite i nalte ale lumii i locuiesc la mnstire, totui iubesc,
iar inima lor se lipete de lucruri mici. El scrie: O frailor, iubim
unii mantiile strlucitoare, alii hainele esute din fir de aur, alii
10 Imnul 58, ibiciem, p. 704.

290

cingtorile i schima, alii sandalele i curelele nclmintei, alii


bucatele dulci i buturile, alii dlile i acele i cuitele sau cele
mai simple dect acestea, prin care cznd din dragostea cea ctre
toi a mpratului Hristos nu ne dm seama c ne facem dumani ai
Acestuia. Dac monahii nu se pociesc i nu leapd orice poft
rea i ispititoare i ceart i invidie i trufie din suflet, vor fi
condamnai la focul cel venic mpreun cu vameii i pctoii, cu
bogaii i cu desfrnaii. Este impresionant faptul c pcatele mici ale
monahilor sunt comparabile cu marile pcate ale oamenilor din lume.
ntr-o omilie a sa vorbete despre marea ruine pe care o vor
simi monahii care au prsit pe prini, mame, soii i copii, bogie
i funcii i, totui, ,,printr-o mic trndvie i rutate i datorit
poftelor rele se nroleaz pe ei nii mpreun cu mirenii, cu
desfrnaii, adulterii i cu cei ce triesc n destrblare. Ct ruine i
va cuprinde pe monahii lenei cnd vor vedea mireni care au avut
soii i robi i toi acetia jucnd mpreun n mpria cerurilor,
dup cum vor vedea pe cei ce au avut funcii i bogie mpreun cu
alii pocii, n bucuria i n veselia drepilor, i totui aceti monahi
s fie mpreun cu pctoii.
Vorbind pe un ton personal zice c el nsui va simi o mare
ruine cnd, n timp ce s-a lepdat de lume i a devenit monah, se va
gsi n iad mpreun cu mirenii care au avut copii i au fost foarte
ncurcai cu diferite griji pmnteti.
Continu sfntul Simeon c toi cei condamnai la iad vor
zice: ,,i tu, monahule, cel ce ai lsat lumea, aici mpreun cu noi
mirenii eti pus? Iar tu pentru ce? Ce vom putea rspunde atunci?
C am prsit lumea i cele ale lumii? Aceasta nu se poate, cci nu
ne-am ndeprtat cu sufletul nostru de lume i de toate ale lumii,
deoarece, plecarea adevrat din lume i din cele ale lumii nseamn
,, ca prin fuga de lume s urasc cele ale lumii i s se dezguste de
acestea.
Viaa monahal este o mare problem, are o mare valoare i
importan, creaz condiii pentru a se schimba omul pe sine nsui i
a se uni cu Dumnezeu, ns, n acelai timp, creaz i mari
291

responsabiliti. Pcatele mici ale monahilor sunt echivalate cu


pcatele mari ale mirenilor. Exist criterii diferite ntre aceste dou
feluri de via.
Sfntul Simeon, ntr-un imn al su, se exprim deosebit de
sugestiv:
Cine nu m va plnge, cine nu m va jeli cu putere,
c am jiigit de lume i de cele din lume,
dar cu simirea nu m-am desprit de lume?
m mbrcat schima clugreasc
i iubesc pe cele din lume,
slava, bogia, plcerea i desftrile.
Port pe umeri crucea lui Hristos,
dar refuz cu totul i nu voiesc
s suport umilirile ei,
ci m strecor printre oameni slbii
i voiesc s jiu slvit mpreun cu ei.
O, ce prostie; o, ce nesimire!
Simt vrednic de o ndoit osnd,
Cci dup ce am pctuit mult n viaa dinainte,
am fgduit s m pociesc.
Dar acum art ca un pctos nerecunosctor
pentru toate buntile, ce mi le-a druit Dumnezeu
i m -am dovedit ca nemplinindfgduinele
i ca un nevrednic de orice iubire de oameni. " 1
Cuvintele sfntului Simeon Noul Teolog sunt o reamintire a
vieii adevratului monah, arat slava monahismului, dar i
ndatoririle celor ce urmeaz aceast via binecuvntat. Nu ne face
vrednici schima i mbrcmintea, nu ne mntuiete ederea n
mnstire, ci ceea ce ne mntuiete este smerenia, pocina, curirea
inimii, rugciunea nencetat, vederea lui Dumnezeu. Cnd
monahismul nu este ncadrat n aceast perspectiv, atunci este
secularizat.
!i Imnul 24, ibidem, p. 488.

292

3. Starea contemporan a monahismului ortodox


Astzi se observ o mare nflorire a monahismului, cel puin
n privina faptului : muli tineri, dezamgii de modul de via
contemporan, cautrezolvarea problemelor lor existeniale n sfintele
mnstiri ortodox^ unde, prin cult, prin metoda evlaviei ortodoxe,
prin rugciune i ascultare, urmresc s scape de cele mpotriva firii,
s reueasc n cefe dup fire i s fie cluzii la cele peste fire. Este
vorba despre un lucru ncurajator s vedem aceast revenire n numr
mare la monahism a tinerilor i oamenilor educai.
n paralel, ns, este nevoie s fie dezvoltat i fcut viabil
tradiia isihast-neptic ortodox, aa cum a fost formulat de sfntul
Grigorie Palama i a fost confirmat de sfintele sinoade. Drept pentru
care nflorirea monahismului nu trebuie corelat numai cu marea
revenire a oamenilor la acesta, ci i cu trirea tradiiei neptice.
Dac privim comunitile monahale contemporane n Biserica
Ortodox, putem observa c exist cele dou tipuri de monahism,
adic monahismul tradiional neptic ortodox, dar i monahismul de
tip franco-latin apusean. Sunt, aadar, astzi monahi care urmeaz n
toate nvtura i viaa marilor prini ai Bisericii din vechime, ns
exist i monahi care duc o via secularizat sub influena n special
a monahismului occidental.
a. Monahismul tradiional dup sfntul Simeon al
Tesalonicului
Sfanul Simeon al Tesalonicului se refer la monahismul
tradiional. n epistola sa ctre monahii lavrioi scrie c monahii imit
sau trebuie s imite pe Hristos fapt pe care trebuie s o lucreze i
adevratul cretinism ntr-adevr, cci cretinul este n ntregime
cu Hristos i pe Hristos cugetnd,
i preocupndu-se,
i
ngrijindu-se, i trind, i mergnd, i numai pe Hristos respirnd, i
purtnd, i nimic neavnd, sau pe Hristos numai dorind, i numai
acest ctig avndu-l, dup Pavel. Aici se identific monahismul cu
viaa cretin n general i, desigur, dup nvtura paulin.
293

n continuare, sfntul Simen al Tesalonicului, artnd


amprenta monahismului ortodox, prezint cUe trei virtui ale lui
Hristos, pe care trebuie s le imite i monahii, ftdic pe (Hristos) cel
srac, pe cel nestingherit i pe cel ce este Slosof al vieii, care
dispreuiete pe cele prezente i i pune ndejdea numai n
Dumnezeu; pe (Hristos) cel smerit, pentru adevrul c noi suntem ca
dup fire smerii i zidirea lui Dumnezeu i penihi faptul c Hristos
s-a smerit pe Sine prin ntrupare, ca s ne nvee s biruim mndria;
pe (Hristos) cel blnd pentru cel linitit i iubitor il aproapelui i c
toate trebuie s fie ntmpinate cu dragoste. Monahul trebuie s
iubeasc i s se roage pentru cei ce-1 ursc, pentru c, ntr-adevr
,, aceasta este lucrarea blndeii, neptimirea i iubirea i pacea
mpreun. Cnd monahismul ortodox se distinge prin srcia
bunurilor materiale, prin smerenie i blndee, atunci imit pe nsui
Hristos. Astfel viaa monahal este viaa cretin.
Vznd sfntul Simen al Tesalonicului pe adevraii monahi
ai epocii sale, care se nevoiau la Sfntul Munte, zice c exist dou
tipuri de monahi, adic cei ce triesc n pustiul Sfntului Munte i cei
ce triesc n mnstirile chinoviale sub ascultare de starei. Cele dou
tipuri de monahi imit dou aspecte ale vieii lui Hristos.
Cei ce triesc n linite trebuie s triasc viaa pe care a
trit-o Hristos la munte, adic cea nestingherit i cumptat i iar
hran i s imite rugciunile pe care le-a fcut Hristos ctre Tatl
Su. S aib pe Hristos continuu priit preocuparea minii i prin
inim i prin tot duhul, nct s strluceasc pe munte soarele
dreptii, ca s le dea Hristos arvuna strlucirii venice i a razei Sale
i s-i fac fii ai Tatlui Su. n mod clar, sfntul Simen al
Tesalonicului se refer aici la aigciunile lui Hristos pe munte, n
Ghetsimani i la Schimbarea Sa la Fa pe Tabor.
Ci triesc n chinovii, ,, n ascultare , trebuie s aib rvn
fa de ascultarea lui Hristos fa de Printele Su pn la moarte, dar
i s imite slujirea lui Hristos, faptul c a luat un tergar i a splat
picioarele ucenicilor i c nu a venit s I se slujeasc, ci s slujeasc.
Trebuie ca cei din chinovii s pzeasc poruncile lui Hristos: s v
fie vou ceea ce este da, da i ceea ce este nu, nu , nu voia Mea, ci
294

a Ta s f i e i Prjntele Meu, n minele Tale ncredinez Duhul


M eu. i toate acest/ia s le fac pn la moarte. Cci aceasta este
ascultarea i dragfstea pn la moarte; aceste fapte sunt ale
martirilor vii
b. Monahismul apusean - ordinele monahale ale Apusului
n timp ce acesta este monahismul ortodox autentic,
dimpotriv monahismul apusean se mic n alte pe planuri. Pentru a
expune n linii/generale acest monahism secularizat i catolicizat
(franco-latinizat), este nevoie s privim puin elementele care
compun monahismul apusean franco-latin.
Monahismul de tip apusean a denaturat nvtura Bisericii,
nvtura prinilor Bisericii c drumul spre ndumnezeire se
deosebete n fptuire i contemplare este de baz. Fptuirea
nseamn lupta pentru curirea inimii, iar contemplarea este
rugciunea minii i vederea lui Dumnezeu, a luminii necreate.
Fptuirea trebuie s se ncheie prin contemplare, n cazul n care
contemplarea este urcuul fptuirii, ns niciodat pe durata
contemplrii nu este prsit fptuirea. Sfntul apostol Pavel a vzut
pe Hristos cel nviat pe drumul Damascului i dup aceea s-a botezat.
Sfntul Simeon Noul Teolog a vzut pe Dumnezeu nainte de
tunderea sa n monahism i chiar nainte de a intra n obtea
monahal. n Biserica Ortodox sunt n strns legtur fptuirea i
contemplarea.
n monahismul de tip apusean, aa cum a fost exprimat n
Evul Mediu i se triete de ctre unii monahi contemporani, se face
o deosebire ntre viaa practic i cea contemplativ, n care una este
la antipodul celeilalte. Aceast deosebire constituie n realitate o
erezie. Cel mai ru este c monahii apuseni au schimbat i coninutul
acestor termeni. Pentru acetia viaa practic nseamn misionarismul
la celelalte popoare sau administraia n spaiul vieii bisericeti.
Astfel, toi clericii din Occident provin din sectorul acestei aa-zise
viei practice. De asemenea, viaa contemplativ nseamn o
contemplare teoretic, o meditaie contemplativ. Aadar, apusenii
295

identific rugciunea cu o legtur meditativ cugettoare la


Dumnezeu. Aceast meditaie spiritual nu aie nici o legtur cu
predania ortodox, care se exprim prin rugciunea minii n inim,
care este ndeprtarea gndurilor din inim, de vreme ce pe parcursul
rugciunii exist un singur gnd de unde i denumirea de rugciune
monologic (de un singur gnd).
Secularizarea monahismului o vedem clar n tradiia
apusean, fiindc monahismul din perspectiva ortodox primar a
czut ntr-o stare secularizat i s-a transformat ntr-o organizaie cu
alte scopuri, diferite fa de scopurile iniiale ale monahismului.
Aadar, monahul autentic urmrete mntuirea sa, fiind interesat n
acelai timp i de mntuirea celorlali, dar monahul secularizat de tip
occidental urmrete cnd mntuirea Bisericii, cnd dominaia
acesteia asupra societii.
Este tiut, dup cum analizeaz V. Stefanidis n a sa Istorie
Bisericeasc, c monahismul a fost transferat din Rsrit n Apus
de mari figuri patristice, ca sfntul Atanasie cel Mare, sfntul
Ambrozie al Mediolanului, sfntul Ioan Cassian care a fost ucenic al
sfntului Ioan Hrisostom. Ins invazia neamurilor germanice n Apus
n secolul al V-lea dup Hristos a fcut s dispar viaa monahal
ortodox, drept pentru care n secolul al Vl-lea, sfntul Benedict a
reorganizat viaa monahal i a redactat i regulile monahale.
Monahii benedictini s-au extins n tot Apusul i au influenat n mod
civilizator toate popoarele barbare, care erau n partea apusean a
Imperiului Roman.
Cu trecerea timpului ns, n Apus s-a dezvoltat autoritatea
instituiei papale, fapt ce a influenat toat viaa Bisericii apusene i,
dup cum era firesc, a nrurit chiar i viaa monahal. Monahismul a
pierdut vechea sa nfiare i s-a transformat ntr-unul din
puternicele organe ale papismului. Astfel, un ordin monahal nu
locuia ntr-o mnstire, ci n mai multe. n fiecare ordin exista un
conductor general i, desigur, fiecare monah primea porunc pentru
a se muta n alt mnstire dup nevoile ordinului. De asemenea,
raportul ordinelor monahale se ddea papei nsui i nu episcopilor
locali. Aceasta este cu precizie o diferen dintre Biserica Ortodox
296

i cea papal. Biserica papal este centralizat, centrul unitii ei


fiind papa, n timp ce Biserica Ortodox a Rsritului este
descentralizat, sinodal, ierarhic.
n secolul al Xll-lea s-a ntemeiat ordinul Cistercienilor, n
secolul al XIII-lea ordinul Franciscanilor i ordinul Dominicanilor.
Este vorba de aa-numitele ordine ceretoare. Monahii triau cu
prioritate n mediul rural, departe de orae i se ocupau cu
proprietile agricole i cu agricultura, ns cele dou ordine din
urm, adic al Franciscanilor i al Dominicanilor se numesc
ceretoare deoarece triau n orae, cu ajutorul pe care l oferea
lumea. Nu aveau avere nici monahii, nici mnstirile, mai trziu ns,
mai ales ordinul Franciscanilor a dobndit avere, dar, dup diferite
frmntri, s-a hotrt ca averea acestor ordine s aparin Bisericii,
iar monahii s fac doar uz de aceasta.
n paralel cu ordinele enumerate anterior, s-au ntemeiat i
aa numitele ,,ordine cavalereti, care mbinau viaa militar cu cea
monahal. Ordinele cavalereti mpreun cu cele monahale erau sub
stpnirea direct a papilor, cei care au dobndit o armat puternic
ce servea planurilor lor. Cele mai importante ordine cavalereti sunt
ordinul Ioaniilor i ordinul Templierilor. loaniii pe timp de pace
purtau manta neagr cu cruce roie, iar pe timp de rzboi
mbrcminte militar roie, n timp ce Templierii purtau mantie alb
cu cruce roie.
Micarea Reformei n Apus a determinat reorganizarea
Bisericii papale. Aceasta desigur a avut consecine i pentru
monahismul apusean. Astfel, s-a creat ordinul Iezuiilor, al crui
ntemeietor i comandant general a fost Ignatios Loyola, care era
cavaler spaniol. Scopul ordinului era ntoarcerea ereticilor i a
necredincioilor, ca de altfel i restabilirea dominaiei papale.
Ordinul avea un comandant general, directori eparhiali i directori ai
unor mnstiri.
Monahii apuseni, deoarece au renegat elementele de baz ale
monahismului ortodox, aa cum sunt formulat n nvtura sfinilor
prini, au rmas numai la elementele exterioare, adic munca,
activitatea de asisten social, misionarismul i tot ce are legtur cu
297

activitatea exterioar. Acelai lucni l observm i n ascetica de tip


calvinist i n general a puritanismului. Protestanii au respins
monahismul pe care l-au ntlnit n Biserica latin, ns triesc un
ascetism de tip original.
Renumitul sociolog Max Weber, n cartea sa Etica
protestant i spiritul capitalismului are i un capitol special cu
titlul ,,Ascetismul i spiritul capitalismului, n care vorbete despre
ideile religioase ale protestantismului ascetic. Referindu-se la diferite
cri, n special la lucrarea lui Baxter Saints everlas ting rest
(Odihna venic a sfinilor) i Christian Directory (Departamentul
cretin), ca i la alte lucrri similare, zice c ascetica
protestantismului s-a sprijinit pe noiunile activitate, munc grea
i nentrerupt, diet moderat cu legume i bi reci i
dobndirea bunurilor materiale, ca indiciu al bunvoinei lui
Dumnezeu. S vedem cteva fraze - concluzii ale lui Max Weber,
care descriu toat mentalitatea ascetismului protestant, care a creat
spiritul capitalismului.
Activitatea contribuie la slava lui Dumnezeu. Nici o
relaxare sau plcere n afar de activitate nu folosete pentru ca s
se mreasc slava lui Dumnezeu, conform cu manifestrile evidente
ale voii Lui. Risipirea este primul i cel mai serios dintre toate
pcatele. Se observ c activitatea este pus ntr-o perspectiv util,
nseamn creterea slavei iui Dumnezeu.
Se d o mare importan muncii fiecrui protestant. n
principala carte a lui Baxter predomin o propovduire continuu
repetat, adesea aproape pasionant despre munca dur
nentrerupt, trupeasc i sufleteasc. Munca unui protestant a
ajuns s fie considerat scopul vieii n general, ,,deoarece se
consider ca mijloc preventiv n faa diferitelor ispite , Nu se neag
desigur de ctre nimeni munca, ns nu este aceasta cea care
transform starea luntric a omului. Pur i simplu prin munc
nentrerupt sunt ntrerupte energiile trupului i sufletului i, prin
extensiune, patimile pentru ca s revin din nou, fr s fie
transformate.
298

n legtur cu activitatea i munca este i acumularea


bunurilor materiale, care sunt considerate ca bunvoin special a
lui Dumnezeu. Sunt interesante analizele pe care le face Max Weber
din punctul de vedere al protestantismului ascetic. El scrie:
Bogia este un ru moral numai pentru cine reprezint o
ispit pentru nelucrare i plcere pctoas, iar dobndirea ei este
un ru numai pentru cine urmrete s triasc mai trziu fr griji
i n chefuri. Dar ca ndeplinire a datoriei ntr-un serviciu nu este
numai permis din punct de vedere moral, dar i impus de
realitate. Srcia de bunvoie este considerat ca o boal. Faptul
de a vrea s jim sraci, cum s-a susinut deseori, este acelai lucru
s vrem s jim bolnavi i ar fi inadmisibil din punct de vedere al
gloriei lucrrilor lui i dispreuitor n general al gloriei lui
Dumnezeu. Bogia contribuie la slava lui Dumnezeu, n timp ce
srcia, dimpotriv, micoreaz slava lui Dumnezeu. n protestantism
exist o nvtur de baz i anume c Dumnezeu ar binecuvnta
pe cei ai Si n viaa aceasta i sub aspect material. Dup cum scrie
Max Weber, observaia ferm pentru oamenii buni este: Dumnezeu
binecuvinteaz munca ta .
Asocierea activitii, muncii i bogiei cu alte elemente a
contribuit la dezvoltarea spiritului capitalismului. Max Weber scrie:
interpretarea de ctre pronia dumnezeiasc a posibilitii
ctigului a ndreptit activitatea ntreprinztoare a oamenilor.
Dup cum, de asemenea, afirm; ideea puritanist a profesiei i a
necesitii modului de via ascetic a influenat imediat evoluia
modului capitalist de via.
Mentalitatea acestui monahism apusean difer foarte mult de
atmosfera i perspectiva monahismului isihast ortodox, n care se d
ntietate curirii inimii de patimi, eliminrii iubirii egoiste de sine
(philautia) sau mai degrab preschimbrii ei n iubirea de Dumnezeu
i iubirea de oameni, dobndirii Duhului Sfnt, prin care se
transform toat lumea luntric pieritoare. Monahii ortodoci fac
eforturi s triasc slava lui Dumnezeu prin curire, iluminare i
ndumnezeire i nu prin activitate, munc i bogie
299

c. Occidentalizarea monahismului ortodox


Din nefericire, fie i ntr-un mic grad, concepia apusean a
monahismului a influenat i pe unii monahi ortodoci, cei care
ignornd metoda ascetic ortodox, tradiia isihast-neptic, au
adoptat, fr s vrea, diferite puncte de vedere eretice ale
monahismului apusean. Nu a fost desigur nevoie s mearg n Apus
i s cerceteze monahismul care se cultiva acolo, pentru ca n
continuare s-l transfere n Grecia. Rmnnd ns la nivelul cel mai
de jos al vieii duhovniceti, stpnii de iubirea ptima de sine i
fgduind nvtura Bisericii despre curire, iluminare i
ndumnezeire, n mod obligatoriu accept toate manifestrile omului
celui vechi i triesc tipul monahismului apusean franco-latin, far
desigur s aib contiina clar c transfer i triesc unele elemente
ale acestuia.
Aici va trebui s facem referire la faptul c, pe timpul
convocrii ierarhiei greceti n anul 1931, s-a luat n discuie
organizarea monahismului. Se fcuse i o propunere mai veche n
1926 de ctre Mitropolitul de Karystia, Pantelimon, care zicea:
propun, aadar, s se ntemeieze un ordin monahal special cu
administrare unitar, reglementat de legi speciale, cu un ciclu
stabilit de ndatoriri i drepturi, astfel alctuit, nct s ntreasc,
s modernizeze ansamblul i s dea roade vrednice de istoria lui n
Grecia. n mod concret, din referatul privitor la epitropia ierarhilor,
observm c s-a fcut o ncercare s se introduc organizarea i
duhul ordinelor monahale apusene i n Biserica Ortodox. Conform
punctelor de baz ale expunerii referatului ierarhilor, toi monahii din
fiecare sfnt mitropolie trebuia s se uneasc ntr-o organizaie
administrativ unitar, far ca sfintele mnstiri s-i piard
independena lor, cum era n sfnta mitropolie de Mantineia, cu
denumirea Asociaia monahal i n sfnta mitropolie de Karystia
Ordinul Sfntului Pantelimon Comunitatea de frai a fiecrei
mitropolii va f i condus de un consiliu aflat sub preedinia preotului
predicator al eparhiei, a altui arhimandrit n mod special instruit,
numit printe al comunitii i fiind sub controlul direct i
300

supravegherea episcopului
De asemenea, n capital trebuie s se creeze un centru al
tuturor ordinelor monahale din Biserica Greciei, n care i va avea
sediul administraia general a acestora i n care va fiina o coal
superioar pentru formarea egumenilor mnstirilor i a prinilor
ordinelor, pentru fiecare. Acest centru trebuie s ajung la inim,
din care sngele nsufleit al evlaviei, virtuii i hrniciei s se
reverse n toate sfintele mnstiri i monahii s regseasc drumul
lor cel mai sfnt, iar sfnta Biseric s-i redobndeasc
puterea e i" .
La fiecare sfnt mitropolie va fi aleas o sfnt mnstire n
care vor fi mutai monahii cei mai buni din toate celelalte sfinte
mnstiri ale mitropoliei, care mnstire va fi numit model, nct,
prin conlucrarea cu episcopii, s fie n stare imediat s dea o hran
duhovniceasc ia ndemn poporului prin propovduirea
cuvntului dumnezeiesc, prin sfnta spovedanie i oper de
caritate
n aceast mnstire model, primul lucru ce va fi creat va fi
un cmin de orfani. Vor f i adpostii orfani de tat i de mam, vor
f i crescui cu dragoste n nvtura i certarea Domnului i vor fi
educai mulumitor, nct, cnd vor ajunge la majorat i vor satisface
stagiid militar i se vor ntoarce n ordin, s devin membri ai
acestuia, ntrutoate destoinici s devin misionari ai oricrei idei
frumoase, venind n sprijinul cerinelor propovduirii dumnezeieti
ca sfinii predicatori, cerinelor formrii luntrice i renaterii
sufleteti a popondui ca prini duhovniceti, cerinelor din sanatorii
i celelalte spitale ale ordinului ca medici i infirmieri, cerinelor
tipografiei i celorlalte munci ale ordinului ca ndrumtori i n
general activi la cerinele sfintelor slujiri ale ordinului, credincioi i
consacrai lucrtori n via Domnului. Cnd orfanii notri vor ajunge
n starea aceasta, vom putea s spunem c viaa monahal i
ndeplinete menirea ei i c Biserica i-a redobndit puterea.
Deoarece acetia, neavnd legturi de rudenie cu lumea, vor
recunoate ca mam a lor Ordinul care i-a crescut cu dragoste i i-a
educat, iar ca tat al lor pe comandantul Ordinului. Cei care dintre
301

orfanii acetia, dup ndeplinirea obligaiilor lor militare, eventual


nu se vor ntoarce n Ordinul lor, ci vor rmne n lume, vor f i iari
im mare ctig pentru Biseric, deoarece crescui n nvtura i
certarea Domnului, vor deveni membri evlavioi i loiali ai
societii
n aceast mnstire-model se va afla inima Ordinului
monahal al fiecrei eparhii i de aici progresul va fi mprtit puin
cte puin i celorlalte sfinte mnstiri din mprejurimi pentru
ntemeierea n acestea a diferitelor servicii ale Ordinului, adic a
colilor, atelierelor de art, tipografiilor, a agriculturii, albinritului i
staiilor specializate n prelucrarea laptelui etc.
De asemenea sunt interesante discuiile care au avut loc cu
ocazia referatului. Aici vom aminti prerea unui mitropolit. Am
prerea c se impune fr ndoial organizarea sfintelor mnstiri
cu un caracter social, nelimitndu-le la un simplu ascetism... .
Referatul i discuiile au constituit baza trimiterii la sfintele
mitropolii a enciclicii sfntului sinod al Bisericii Greciei cu numrul
587/25 februarie 1932, prin care se recomand ntemeierea modelului
sfintei mnstiri care va funciona printr-un organ al vieii
monahale" special trimis.
n organizarea aceasta printre altele se spune c egumenul
sfinte mnstiri-model este numit de mitropolit, un arhimandrit plin
de rvn sfnt, de evlavie i dragoste pentru viaa monahal,
capabil de a nva pe ceilali monahi n mnstire funcioneaz o
coal special pentru instruirea i perfecionarea monahilor i a
frailor nceptori. Disciplinele care se predau sunt: Pastorala,
Erminia Sfintelor Scripturi, Studiul scrierilor prinilor Bisericii,
Istoria bisericeasc, Istoria vieii monahale, Ascetica, Dreptul
canonic i Legile statului cele ce sunt n legtur cu Biserica,
exerciiul practic n omiletic pentru predicarea cuvntului
dumnezeiesc.
De asemenea, monahii, sub ndrumarea mitropolitului
propriu, i asum ndeplinirea sfintelor scopuri ale vieii
monahale , Ceea ce face impresie este c enciclica socotete ca scop
al vieii monahale instruirea poporului prin predicarea cuvntului
302

dumnezeiesc, prin colile catehetice, prin sfnta spovedanie i prin


nvtura diferitelor arte, i practicarea filantropiei prin
ntemeirerea unei instituii de asigurri sociale a iubitorilor de
sraci, staiuni de spitalizare, sanatorii etc
Desigur, printre
primele care trebuie s fie create este cminul pentru orfani. De
asemenea, n aceast mnstire-model trebuie create coli, atelier de
art, tipografii, staii agricole, apicole i sfinte ateliere de folos
obtesc.
Episcopul, care este conductorul superior al m o n a h ilo r,
are dreptul, dup aprecierea sa, s trimit un monah dintr- o mnstire
n alta sau la alte slujiri bisericeti. Desigur, n articolul 10 se spune:
Drept conducere central a comunitilor monahale, pentru
fiecare, se admite ca viitorul consiliu al misiunii s aib reedina n
Atena, iar relaiile acestora cu Consiliul n cauz vor f i reglementate
prin hotrrea Sfntului Sinod".
n aceast hotrre a ierarhiei Bisericii Greciei luat i n
legtur cu prezena n epitropia pentru ortodoxie care a venit la
Sfntul Munte, exist n mod clar o puternic ncercare de a denatura
felul de via monahal, aa cum l-a descris i l-a trasat tradiia
ortodox i, desigur, aceasta constituie secularizarea sa. i aceasta
deoarece pe de o parte se desfiineaz toate canoanele sinoadelor
locale i ecumenice, care guvernau viaa monahal, pe de alt parte
se desfiineaz modul de via isihast i tradiia neptic. Este vorba
cu siguran despre o introducere a monahismului de tip apusean i i
spaiul Bisericii greceti.
Din fericire nu s-a putut impune acest sistem monahal
antitradiional. Nu numai c nu s-a aplicat aceast enciclic a
Sfntului Smod, dar n practic, prin hotrri sinodale ulterioare, a
fost reconsiderat. Pe de o parte pentru ca diferitele reglementari i
hotrri care s-au emis presupun un monahism ortodox, iar pe de alt
parte ntr-o recent enciclic a Sfntului Sinod despre monahism, se
pun bazele unui monahism tradiional autentic.
Este vorba despre enciclica Sfntului Sinod cu numrul
2670/16-12-1998 ctrepreacuvioii egumeni i cuvioasele egumene
i obtile lor din Biserica Autocefal a Greciei". n aceast enciclic.
303

dup ce sunt prezentate canoanele de baz ale sinoadelor ecumenice,


precum i nvturile prinilor Bisericii, n legtur cu viaa
monahal, n continuare este vorba despre viaa isihast a monahilor
ortodoci. Se scrie:
Pentru aceasta, spre ndemnul celor venerabili, v rugm
printete s avei linite iubitoare de Dumnezeu i ascultare
iubitoare de Hristos ctre propriul episcop conform celor stabilite de
sfintele canoane. Cci voi nu suntei luai prizonieri de diavol, ci ai
fo st prini n nvodul lui Hristos din neornduiala amar a lumii
(Serapion de Thmouis ctre monahi, PG. 40, 933) i din nou v
reamintim legile de temelie ale Bisericii, cele care asigur sntatea
duhovniceasc a petrecerii voastre dup Hristos: Legile de
supunere ale monahilor in seama de cuvnt i de ucenicie i nu de
dsclie i preedinie, nici s pstoreasc pe alii nu fgduiesc, ci
s fie pstorii (Canonul 2 al Sinodului de la Sfnta Sofia). De
altfel, cel care poart jugul singurtii monahale, prin via
linitit i de un singur chip, cel ce este de partea Domnului
Dumnezeu s stea de unul singur i s se liniteasc (Canonul 22 al
Sinodului al Vll-lea Ecumenic). Tocmai aceasta constituie esena
felului de trai monahal, pzirea isihast a minii convorbind
nentrerupt cu Hristos i curirea minii, pomenind pe Mirele cel
nemuritor i nentrerupta glsuire i ntocmai cu ngerii puritatea
minii, a comuniunii dumnezeieti prin rugciune, cea care coboar
cerul n inima celui ce gndete la Dumnezeu i-l face casnic pe
Hristos i-l linitete prin rugciunea pentru ntreaga lume. Monah
este cel ce se ndeprteaz de toi i este tuturor apropiat, prin
rugciunea puternic i nu legat de toi i ndeprtat de isihia
adevrat. Modul de interpretare a monahismului apusean cu cuget
lumesc, sub pretextul cii celei uoare, al slujirii celor din lume,
prin metode pastorale moderne care se potrivesc la episcopie i
parohii, diminueaz elementele ethos-ului isihcist monahal i de via
spre paguba unui nu este nevoie ct vreme se practic fr
binecuvntarea bisericeasc. Dac locurile de ascez sunt schimbate
n parohii i episcopii i, desigur, prin depirea pierztoare de
suflet a limitelor monahale, nu cumva n final, neornduiala lumii
304

distruge buna ordine a monahismului i las numai numele? Dac


sarea (ascezei ortodoxe autentice i tradiianai-patristice) se va
strica, cu ce va f i dreas? (Luca 14, 34)
Enciclica aceasta este clar i importana ei evident,
deoarece n esen combate tezele neortodoxe i apusene izbitoare
ale mai vechii encilice a sinodului care a vrut s introduc un
monahism de tip occidental n Biserica Ortodox.
La schimbarea aceasta a contribuit Sfntul Munte cu tradiia
sa puternic i ediiile i studiile operelor patristice n centrul crora a
stat n special nvtura sfntului Grigorie Palama, arhiepiscopul
Tesalonicului. Astzi lucrurile sunt diferite, cele mai multe mnstiri
funcioneaz n cadrul tradiional. ns exist i unele mnstiri care
sunt influenate de viaa ordinelor monahale din Apus i se disting
printr-o teologie scolastic de tip franco-latin i printr-o moral
calvinist, puritan i nu printr-o atmosfer pe care o exprim
canoanele Bisericii i duhul ortodox isihast al tradiiei filocalice.
n continuare vor fi marcate numai trei puncte n care se vede
secularizarea monahismului ortodox i la care ne-am referit anterior.
Primul punct este pierderea tradiiei isihaste cum a pstrat-o
sfntul Grigorie Palama i se ntlnete i n Filocalie. Este
semnificativ subtitlul Filocaliei: Cartea sfintelor nevoine n care
prin filosofa moral dup fptuire i contemplare mintea se cur,
se lumineaz i se desvrete. Cnd curirea minii este nlocuit
de aciunea i activitatea exterioar, cnd iluminarea minii este
nlocuit de meditaiile raionaliste i cnd contemplarea lui
Dumnezeu se confund cu meditaiile despre Dumnezeu i se
amestec cu lumea imaginaiei, atunci ntr-adevr avem secularizarea
monahismului ortodox. Activismul nentrerupt, activitatea exterioar
cnd aceasta devine scopul vieii monahale i este pisfi toat
lucrarea luntric constituie decderea duhului monahal
Al doilea punct ai secularizrii monahismului este cnd
tgduirea lumii i a mentalitii ei se nlocuiete prin amestecarea n
cele lumeti i desigur cnd aceast amestecare se face iar
rugciune, ascultare i smerenie. Aadar, n loc s existe subordonare
305

fa de pronia lui Dumnezeu, cum am ntlnit-o la muli monahi


aghiorii contemporani, este cutat subordonarea fa de cele
lumeti, de puterile lumeti. n cadrul acesta este cerut sprijinul
puterii politice, domin diferite interconectri, se dezvolt activitile
comerciale eu subvenionri, cu transportri de produse ale
produciei industriale. n toate aceste eforturi observm c centrul de
referin al minii n loc s fie Dumnezeu este lumea, stpnirea,
puterea, comerul.
Al treilea punct al secularizrii este desconsiderarea
regimului ierarhic al Bisericii, subminarea instituiilor bisericeti n
diferite feluri, desconsiderarea locului episcopului n Biseric. Este
vorba despre o serioas abatere eclesiologic, care se consider ca
erezie eclesiologic. n acest caz este vorba despre o schism care
este pus la cale pentru mult timp i n continuare nate serioase
consecine n ntreg trupul Bisericii.
Sfntul apostol Pavel referindu-se la harismele care exist n
Biseric pentru slujirea membrilor Bisericii i pentru slava lui
Dumnezeu vorbete despre aceast ierarhizare a harismelor: i pe
unii i-a pus Dumnezeu n Biseric: nti apostoli, al doilea prooroci,
al treilea nvtori; apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi
darurile vindecrilor, ajutorrile, crmuirile, felurile limbilor. Oare
toi sunt apostoli? Oare toi sunt prooroci? Oare toi sunt nvtori?
Oare toi au putere s svreasc minuni? Oare toi au darurile
vindecrilor? Oare toi vorbesc n limbi? Oare toi pot s
tlmceasc? (1 Connteni 12, 28-30). n Biseric exist o
ierarhizare a harismelor. Profeii nu pot niciodat s substituie sau s
depeasc pe apostoli, didasclii nu pot s treac peste locul
profeilor. Acelai lucru desigur se ntmpl i cu celelalte harisme.
Prin urmare, aceste trei elemente distinctive adic lepdarea
metodei evlaviei ortodoxe, dependena de lume i de stpnirile ei i
rsturnarea i subminarea instituiilor bisericeti sunt cteva exemple
ale secularizrii monahismului. Dup cum am spus anterior nu este
nevoie s existe influene din Apus, ci secularizarea se dezvolt ca o
lepdare de viaa i petrecerea ortodox.
306

d. Locul episcopului n Biseric dup sfntul Simeon al


Tesalonicului
Sfanul Simeon al Tesalonicului n epistola sa Ctre
episcopii se refer la marele loc pe care i ocup n Biseric
arhiereul unei eparhii. Sunt importante unele aspecte ale acestei
epistole.
Sfntul Simeon avnd n vedere c episcopii sunt uimaii
apstolilor, scrie c episcopii de azi n privina harului arhieriei nu se
desobesc cu nimic de sfinii apostoli Petru i Pavel. Ceea ce-i
deosebete este numai virtutea acestora. Scrie sfntul Simeon: C
Petru i Pavel dup virtute i ostenelile suprafireti ale marilor
cununi sunt...iar dup harul preoiei nu se deosebesc. Nu are nimic
mai mult Pavel cel numit de aur, nici (Petru) cel cu cuvntul de aur
fa de un ierarh care ntrece pe aceia dintre episcopii socotii
inferiori dup nlimea virtuii. Aadar, harul preoiei cu care
svresc sfintele taine este acelai att la apostoli ct i la ierarhi.
Ceea ce difer este numai virtutea fiecruia. Lucrarea tainelor
vechilor prini este aceeai cu a celor de azi. Nici sfintele taine
svrite de marele nostru printe Vasile sau de ctre Petru i
Andrei i Iacob nu au o alt putere dect acestea de acum svrite
de ctre sfiniii slujitori ortodoci ". Preoia pe care o au arhiereii
este preoia lui Hristos i nu este lucrarea virtuii omeneti. i dup
puterea preoiei acelai este Petru i Pavel i loan i arhiereii de
acum fiecare, pentru c este preoia lui Hristos i nu o lucrare a
virtuii omeneti. Dovada aceasta este c sfntul Antonie cel Mare,
Sisoe, Pavel Tebeul i simplu spus toi sfinii prini au fcut multe
minuni, dar nimic nu au putut s fac din cele ale preoiei
Avnd n vedere aceste lucruri, sfntul Simeon al
Tesalonicului ncheie: Deci arhiereul este temelie i izvor al vieii
cretine, deoarece toate lucreaz prin arhiereu , adic: * hirotoniile
ierarhilor, sfinirea dintre voi a preoilor; trnosirile de biserici,
rugciunile care lucreaz prin acetia i svrirea tainelor; puterea
de a lega i a dezlega, cci cei alei dintre arhierei au o slujire
duhovniceasc i prin acetia se face spovedania i se d iertarea
307

pcatelor; i mprtirea Iui Hristos i iertarea prin rugciunea


sfntului mir i tradiia petrecerii sufletelor noastre spre
Dumnezeu
Ii ndeamn pe clerici, pe monahi i pe laici s cinsteasc pe
arhiereu, Sfntul Simeon scrie: ,,Aadar; ruinai-v i temei-v de
arhiereul vostru toi preoii i monahii i laicii ca fiin d organ al lui
Dumnezeu, ca slujitor al lui Dumnezeu, ca avnd putere de la
Dumnezeu, ca cel ce st pe tronul lui Hristos, ca ndrumtor al
sufletelor noastre aezat de Dumnezeu, ca temelie a mntuirii
voastre i doveditor al credinei in Hristos care este cauza bunurilor
prezente i viitoare, prin harul lui Hristos
Este important c episcopul este considerat n chipul i n
locul lui Hristos iar preoii, laicii i monahii trebuie s-l considere
conductor al mntuirii. Pentru aceasta arhiereul este pus deasupra
tuturor prinilor duhovniceti. Prin aceast nvtur ortodox
putem s vedem ideile eretice care se nasc i sunt cultivate, cnd unii
egumeni care nu se disting prin smerenie i cuget bisericesc, se pun
deasupra episcopilor pentru practicarea paternitii duhovniceti.
Sfntul Simeon i ndeamn pe clerici i pe monahi s se
supun arhiereilor pentru harul preoiei pe care l au i nu pentru
virtutea lor personal i desigur aceti preoi i monahi trebuie s
ndemne pe laici la supunere. ,, Aadar, avei ncredere n egumenii
votri i facei ascultare: iar voi preoii i monahii supunndu-v cu
totul episcopului vostru, ascultai de iubitorul de Hristos, pus ntre
voi s ndemne acest popor cu toat puterea, i prin nvturi
treziti-v, voi fiind primii ca model de supunere
Dimpotriv, cnd preoii i mirenii calomniaz i acuz pe cei
sfinii i n special pe arhierei, acest lucru devine un exemplu ru
pentru oamenii josnici i ruvoitori i, desigur. Dumnezeu i
pedepsete n diferite feluri. Scrie sfntul Simeon al Tesalonicului:
Acuzaiile celor josnici i ruvoitori i uneltirea de defimri i ocri
ale diavolului urtor de Hristos i de suflet, provenind n mod
nendoielnic de la cei care deseori au adus insulte i acuzaii de temut
multora dintre cei sfinii, Dumnezeu a artat semne spre slava robilor
Si i a adus felurite bti i biciuiri celor nscocitori de rele".
308

Sfntul Simeon n epistola sa ctre lavrioi identific starea


secularizrii monahilor aghiorii din epoca sa, ntruct au schima
monahului ns nu au faptele i comportarea schimei. Acesta scrie:
In legtur cu aceasta m cutremur i cugetnd, fraii mei, sunt
ndurerat de starea n care am ajuns prin uneltirea ucigaului de om
i pe ce cale alergm noi, monahii. Ne-am abtut de la calea cea
dreapt. Nimic din semnele distinctive ale acesteia nu mai avem.
Schima (monahal) pentru noi nu mai este dect un vemnt, iar nu
fapte sau mod de comportare. Nici mcar schima nu mai poate f i
numit. Unde este vreo urm de smerenie? Unde este lucrarea
ascultrii? Unde lucrarea duhovniceasc? Unde rugciunea curat?
Unde bogia lipsei de avere? Unde nlimea dragostei? Sau n
general de unde cel puin aspectul vemntului, ce nfiare
monahal? Deci, nici mcar nu se vede c este cineva monah, ci
meghistani, ofieri, generali, cavaleri i soldai, oameni nstrii i
bogai i foarte puternici, mai mult conductori i cei ce se ridic
deasupra celor neputincioi, i cei ce se laud cu bogia i cu
stpnirea i cu dregtoriile. Din care cauz i mrimea luptei i
lipsa pcii; i nmulindu-se frdelegea dup cum s-a scris c se va
rci dragostea, nu este de ateptat altceva dect c se va nimici pe
de-a-ntregul dup noi. Mai degrab noi am lucrat nimicirea celor
dumnezeieti rtcind noi nine de la tiina i de la felul n care am
luat schima?
Avnd acestea n vedere, sfntul Simeon al Tesalonicului
ndeamn pe monahi: S ne urcm deci n patria cereasc. S
aruncm legturile. S devenim singuri, cci nu vom f i singuri
niciodat. S ne dezbrcm de cele nefolositoare, pentru c
niciodat nu alergm cu povara i atunci vom arta dezbrcai .
Epilog
n capitolul precedent am ncercat s vedem att valoarea
monahismului, ct i decderea lui, att exprimarea autentic a
monahismului ct i secularizarea lui.
n introducere am notat c episcopul este capul vzut al
309

Bisericii, adic al trupului lui Hristos, este acela care va predica


cuvntul adevrului i va fi criteriul adevrului, pentru aceasta i
sfintele canoane consider pe episcop ochiul Bisericii. Episcopul
trebuie s nvee i s ndrume turma sa i desigur pe monahi pe baza
tradiiei bisericeti nct s mearg pe drumul mntuirii.
Arhimandritul Gheorghe, egumenul sfintei mnstiri Grigoriu
de la Sfntul Munte, n cartea sa ,, Slujirea pastoral dup sfintele
canoane i n capitolul cu titlul Cile ctre mprie:
monahismul i cstoria dup Hristos, i mai ales n subcapitolul
cu titlul Calea monahismului prezint toat nelepciunea insuflat
de Dumnezeu care a fost formulat de sfinii prini ai Bisericii
despre monahism, adic intrarea, tunderea, ieirea monahului din
mnstire, responsabilitatea duhovniceasc a egumenului n sfintele
mnstiri i responsabilitatea duhovniceasc i drepturile episcopului
n sfintele mnstiri.
n ultimul subcapitol se menioneaz sfintele canoane prin
care se administreaz sfnta mnstire i se observ c episcopul are
un cuvnt esenial nu de a se amesteca n cele interne ale sfintei
mnstiri, ci s se ngrijeasc despre pzirea sfintelor canoane, s
judece greelile sufleteti ale monahilor i s supravegheze cu grij
administrarea sfintelor mnstiri i de asemenea s controleze, nct
viaa intern a mnstirii s se desfoare dup predanie i sfintele
canoane
Este semnificativ prologul la un anumit capitol. Se scrie:
Subiectul responsabilitii pastorale i al drepturilor episcopului
asupra mnstirilor nu trebuie s se considere ca un subiect de
disciplin i stpnire cu neles lumesc, ci nti de toate ca un
subiect duhovnicesc teologic. Episcopul n episcopia sa este icoana
vie a lui Hristos i centnd vzut al unitii Bisericii locale. Este
printele care trebuie s mplineasc purtarea de grij a
mnstirilor (Canonul 4 al sinodului al-IV-lea ecumenic).
Supunerea mnstirii fa de episcop o asigur pe aceasta de
orice form de egocentrism bisericesc, exclusivism i autarhie. Prin
episcop mnstirea se raporteaz la ntreaga episcopie i are
legtur cu Biserica universal. Deoarece din cauza neputinei i
310

imperfeciunii omeneti este uor s fie interpretai greit nelesul


dreptului episcopului asupra mnstirilor, sfintele canoane
delimiteaz cele ce in de resortul episcopilor.
Dup adugarea sfintelor canoane, arhimandritul Gheorghe
spune; ,,Dac legturile mnstirii cu episcopul sunt rezolvate n
spiritul celor reglementate de canoane, asemenea cadrului de mai
sus, se vor restrnge la maximum contradiciile dintre sfintele
mnstiri i acesta i vor putea nestingherite s se consacre
activitii lor fr ca monahii s devin autori de scandaluri i s se
abat de la virtutea monahal
ntr-adevr, monahismul constituie slava Bisericii chiar
pentru acest motiv i este necesar o grij pastoral nentrerupt a
Bisericii ca s nu se denatureze aceast slav i s nu se abat
monahismul de la scopul su. Astzi trebuie s avem interes ca s nu
fie denaturat monahismul de tendinele i concepiile secularizante,
deoarece este pcat dac lumea, n sensul peiorativ al cuvntului,
intr n bogia ngereasc a petrecerii monahale. Exact acest punct
constituie crucea episcopului, cel care iubete monahismul i-l
consider ca pe instituia care pstreaz metoda terapeutic a
Bisericii, cea care distinge Biserica Ortodox de orice alt form de
cretinism.
Din fericire, astzi exist muli monahi la Sfntul Munte i n
afara acestuia care triesc n perspectiva vieii neptice ortodoxe i
exprim monahismul adevrat, fiind cinstitori ai sfintelor legi ale
vieii bisericeti. Aceti sfini monahi sunt cei care semnalizeaz
gradul secularizrii monahismului. Pentru aceasta i datorm mare
recunotin acestor figuri sfinte care exprim mari existene
monahale din vechime cum sunt descrise n crile ascetice.

311

P artea a cincea

STRUCTURA CANONIC A MONAHISMULUI I


SLUJBA , TUNDERII

1. Monahii i sfintele canoane


Este tiut c sfintele canoane pe care le-au legiferat sfinii
prini la sinoadele locale i ecumenice constituie n realitate
pastoraia pe care o exercit Biserica pe diferite subiecte care au
aprut pe parcursul ei istoric. Cu trecerea timpului s-au observat
unele nereguli ntre membrii Bisericii, deoarece secularizarea dup
ncetarea persecuiilor a intrat n membrii acesteia. Astfel sfinii
prinii au redactat sfintele canoane pentru unitatea Bisericii i
tmduirea cretinilor.
Sfintele canoane nu sunt nite texte de lege, ci dincolo de
formularea lor juridic sunt roadele lucrrii Duhului Sfnt i
experiena sfinilor Bisericii. Este semnificativ un canon al prinilor
de la sinodul al-VH-lea ecumenic n care se vede ce opinie au avut
prinii despre valoarea sfintelor canoane: Celor ce au dobndit
vrednicia preoeasc, rnduielile canonice le sunt mrturii i
ndreptri, pe care s le primeasc cu bucurie... (Canonul 1) .12
Sfintele canoane sunt mrturii ale lui Dumnezeu, sunt descoperiri ale
lui Dumnezeu care se dau n Biseric i sunt formulate de ctre
prini pentru unitatea Bisericii i mntuirea membrilor ei.
Aadar, se nelege c sfintele canoane sunt expresia
pastoraiei pe care o exercit Biserica i pentru motivul acesta cei ce
au nuntrul lor dorina mntuirii i dispun de cuget bisericesc pzesc
sfintele canoane i astfel exprim n practic faptul c vor s fie
membri ai Bisericii.
Sfinii prini la sinoadele locale i ecumenice s-au preocupat
i de monahism ca s funcioneze corect n spaiul Bisericii. n
continuare vom vedea n mod exemplificator unele dintre aceste
sfinte canoane care se refer la puncte de baz ale vieii monahale i
instituiei monahismului. Desigur s-au petrecut anumite nereguli n
Biseric de ctre grupuri de ascei i pentru aceasta Biserica a vrut s
fixeze cadrul n care funcioneaz monahismul bisericesc autentic.
! Ioan N. Floca, C anoanele B isericii O rtodoxe, 1991, p. 153. (P entru toate
celelalte canoane a se vedea aceeai lucrare)

315

1. De la nceput trebuie s observm c viaa monahal este


linitit i singuratic. Iar pentru cei a cror via este linitit i
singuratic - cel ce s-a ndatorat Domnului Dumnezeu s ia jugul
monahal, s stea singuratic i s tac (Canonul 22 al sinodului
al-VII-lea ecumenic). Monahii nu se ocup cu multe lucruri, dar
practic sfnta isihie i se roag nencetat lui Dumnezeu. Tocmai
pentru acest motiv este caracterizat viaa monahal ca linitit i
singuratic.
2. Dup prinii Bisericii, acceptarea vieii monahale
nseamn acceptarea ascultrii i uceniciei i nu primirea dscliei
sau a puterii. Aadar, monahii aparin de clasa celor ce sunt pstorii
n Biseric i nu de cea care pstorete. Canonul 2 al sinodului din
Sinta Sofia de la Constantinopol (879-880) stabilete clar: Cci
aezmintele monahale au cuvnt de ascultare necondiionat i
ucenicie, iar nu de a nva i de a fi ntistttori; nici nu se
fgduiesc s pstoreasc pe alii, ci ei nii s fie pstorii.
Aceasta se spune deoarece unii episcopi din vremea aceea au vrut s
se fac monahi dup hirotonia lor n episcopi, pstrnd monahismul
dar i harul arhieriei. Sinodul a hotrt c dac vreun arhiereu se
coboar n treapta vieii monahale i se ncadreaz n viaa de
pocin trebuie s nceteze de a mai fi episcop, deoarece acceptarea
vieii monahale are noima ei de ascultare i ucenicie. Se scrie n
canonul 2 al sinodului din Sfnta Sofia : Dac vreun episcop sau
altul din demnitatea arhiereasc ar vrea s se coboare la viaa
singuratic i s mplineasc locul pocinei, acesta s nu mai aib
pretenie la demnitatea arhiereasc
3. n hotrrile sinoadelor locale i ecumenice sunt stabilite
condiii canonice ca cineva s intre n viaa monahal. Prinii de la
sinodul din 861 fixeaz timpul de ncercare la trei ani, poate ns ca
timpul acesta s se scurteze la 6 luni dac exist motiv de boal i
desigur justific aceast dispoziie cu urmtoarea afirmaie: ,, Gsim
c lepdrile de lim e cele ce se fa c fr judecat i fr mult
ispitire stric mult buna rnduial monahal. Cci
unii,
aruncndu-se pe ei nii pripit n viaa monahal i neglijnd
316

asprimea i osteneala nfrnrii monahale, iari se ntorc cu


ticloie la viaa cea iubitoare de trup i de plceri (Canonul 5 I-II
Constantinopol).
Este evident c viaa monahal este considerat aspr i
ostenitoare i nu poate fi cobort la un nivel sczut de unde cel care
va dori aceast via a ascezei cu nalte scopuri trebuie s fie ispitit,
deoarece este posibil s ajung mai ru dect n starea n care a fost
mai nainte.
4.
ncercarea (ispitirea) se leag foarte strns de tundere, dup
cum, de asemenea, i de cercetarea ispitirii pe care o ia asupra sa
ndrumtorul duhovnicesc potrivit. La aceasta se refer canonul 2 al
sinodului din 861. Deoarece canonul acesta este important pentru
aceasta va fi redat n ntregime:
Fiindc unii se mbrac n aparen cu viaa monahal, nu
ca s slujeasc lui Dumnezeu prin curie, ci numai pentru ca prin
cucernicia chipului s dobndeasc faima evlaviei i prin aceasta s
gseasc mbelugata plcere n propriile lor volupti, cci
tunzndu-i numai pru! locuiesc n casele lor, nendeplinind nici
una dintre regulile i aezmintele monahale. Sfntul sinod a hotrt
ca nimeni s nu se nvredniceasc de schima monahal fr prezena
celui ce este dator s l primeasc la ascultare i s aib stpnire
peste el i s fgduiasc ca va purta grij de mntuirea sufletului
lui, acela fiin d firete, brbat iubitor de Dumnezeu i proestos de
mnstire i destoinic de a mntui sufletul adus de curnd lui
Dumnezeu. Iar dac cineva se va vdi c a tuns pe vreunul fr a fi
de fa egumenul care are datoria de a-l primi sub ascultare acela s
se supun caterisirii ca unul care nu se supune canoanelor i stric
buna rnduial monahal, iar cel ce s-a tuns fr de socotin i
fr de rnduial s fie dat n ascultarea i n mnstirea n care
episcopul locului va socoti. Cci tunderile cele fr de judecat i
greite necinstesc att schima monahal ct i fac s se huleasc
numele lui Hristos . n aceste canon se arat clar c unii se prezint
la sfnta mnstire prefacndu-se c doresc s slujeasc pe
Dumnezeu, ns n realitate o fac pentru ca s ctige lauda
oamenilor, datorit schimei monahale vrednic de cinstire. Chiar
317

pentru acest motiv, sfntul sinod a stabilit s se fac tunderea de ctre


egumenul ca na, cel care va fi iubitor de Dumnezeu i destoinic s
se ngrijeasc de mntuirea sufleteasc a omului. Dac nu se respect
aceste condiii, atunci cuvntul l are episcopul. Deoarece aa cum se
spune cu exactitate n canon cci tunderile fr de judecat i
greite necinstesc ait schima monahal ct i fac s se huleasc i
numele lui Hristos
5,
Dobndirea calitii monahale se face prin tundere i prin
luarea schimei monahale. In jurul acestui subiect exist o bogat
tradiie, dar aici vor fi subliniate cele mai necesare i concise puncte
(vezi Panaghiotu Panaghiotaku: Dreptul monahilor, pagina 89 i
urmtoarele).
Dup prini se consider c slujirea de monah este una i
unitar. Sfntul Teodor Studitul scrie: ,,S nu dai ceea ce se numete
schima mic, apoi pe cea mare; cci una este schima dup cum i
botezul, precum au inut sfinii prini ". Iar dup Balsamon n
principal tunderea este mbrcarea marelui i ngerescului chip, cci
schima mic se numete arvuna celei desvrite De aici se vede
c aa cum unul este botezul, tot aa una i tunderea, n mod simplu
exist trepte ale progresului i urcuului duhovnicesc.
Cu trecerea timpului s-a observat mprirea vieii monahale
n trei trepte adic monahul rasofor, monahul cu schima mic i
monahul cu schima mare. Aceast mprire are legtur pe de o
parte cu viaa monahal, chinovial i idioritmic, iar pe de alt parte
cu vrsta duhovniceasc a monahilor. Aadar, monahul cu schim
mare are ndatoriri monahale mai mari i de obicei se nevoiete n
chinovie, monahul cu schim mic se nevoiete n mnstire
idioritmic, iar rasoforui este treapta introductiv a vieii monahale.
Monahul eu schim mare este caracterizat ca monah deplin
iar dup tundere face mrturisirea monahal i i asum canonul
monahal cel mare. Monahul cu schim mic se numete i rstignit i
dup tunderea sa face mrturisirea monahal i are un canon ascetic
mai mic. Rasoforui sau monahul nceptor este acela care pete pe
treapta introductiv a vieii monahale.
Dup tradiia monahal de astzi predomin mprirea
318

monahal n dou clase, adic a schimei care este unic i unitar i a


rasoforiei. Cei care struie s menin mprirea ntre scbima mic i
mare o fac ca dovad a sporirii duhovniceti a monahului n
ascultare, curirea sufletului i a trupului i n rugciunea
nentrerupt a inimii.
n cursul veacurilor au existat dou preri despre monahul
rasofor. Una pretinde c rasoforul nu este monah, ci nceptor, iar
cealalt c rasoforia este o treapt introductiv a vieii monahale, Se
pare ca a doua prere este cea mai dominant i aceea care se
armonizeaz cu adevrul lucrurilor.
La slujba rasoforiei se citesc dou rugciuni n care se spune
c cel care este tuns rasofor prsete lumea. Aceste rugciuni conin
o mrturisire monahal, iar primitorul accept rugciunea pentru ras
i consimte n tcere coninutului rugciunilor fr s fac o ntreag
mrturisire pe care o are tunderea n schima cea mare i ngereasc,
n continuare urmeaz tunderea care arat afierosirea unei persoane
concrete i intrarea sa n rndul monahilor din care nu trebuie s se
retrag. Prima rugciune este urmtoarea:
Mulumim ie, Doamne Dumnezeul nostru, care dup mult
mila Ta ai izbvit pe robul tu (numele) de viaa cea deart
lumeasc i l-ai chemat pe dnsul la aceast cinstit fgduin.
Pentru aceasta f-l s vieuiasc cu vrednicie n aceast viaa
ngereasc i-l apr pe dnsul de cursele diavolului, i-i pzete
sufletul lui curat i trupld pn la moarte; i sfnt templu al Tu
nvrednicete-l s fie ; nelepete-l s-i aduc aminte pururea de
Tine i de poruncile Tale. Druiete-i lui smerit-ctigetare i
dragoste i blndee: pentru rugciunile Preasfintei Stpnei noastre
Nsctoarei de Dumnezeu i Pururea Fecioarei Mar ia i ale tuture r
sfinilor Ti. Amin ".
A doua rugciune este urmtoarea:
,, Intm jugul Tu, Stpne, primete pe robul tu (numele) i4
nvrednicete pe dnsul s se uneasc cu turma aleilor Ti;
mbrac-l n vemntul sfineniei; ncinge mijlocul lui cu puterea
adevndui, arat-l pe dnsul nevoitor la toat nfrnarea i
nvrednicete-l s rmn ntru dnsul i ntru noi darul cel
319

desvrii al harurilor Tale cele duhovniceti; pentru rugciunile


Preasfintei Stpnei noastre de Dumnezeu Nsctoarei i Pururea
Fecioarei Maria i alte tuturor sfinilor Ti. Amin.
Eustatie al Tesalonicului scrie: Cci trei schime sunt artate
n mod nelept pentru cei ce i-au propus s adevereasc cele
raionale... deci, deine primul loc cel care este n schima mare i cei
mpreun cu acesta. Urmeaz, dup cum se spune, cel care este
mbrcat n mantia celei de a doua schime i dintre cei din urm,
nceptorul".
De aici se vede c rasoforul care a primit rugciunea pentru
purtarea rasei i tunderea i a fcut n tcere mrturisirea monahal
este monah i se numete nceptor n viaa monahal. Aadar,
rasoforul cu rugciunea de rasoforie difer de fratele nceptor cel ce
este supus ispitirii, deoarece deja a fost introdus n viaa i petrecerea
monahal. Balsamon scrie: ,,S nu zici c cei ce nu s-au fcut
monahi au pzit fr de prihan mrturisirea aceasta, cci chiar
dac nu a fost tuns cineva n monahism, ns a fost fcut rasofor, nu
va putea s se schimbe i s se cstoreasc, ci mpotriva voinei lui
s fie silit s se ntoarc la viaa monahal, cum am spus de multe
o ri. Aadar, cel ce poart rasa nu este frate nceptor care poart
mbrcminte monahal, ci acela cruia i s-a fcut o slujb, i s-a citit
rugciunea special de afierosire i a urmat tunderea. Astfel,
rasoforul este monah nceptor i nu poate s se ntoarc la viaa
anterioar i s se cstoreasc.
6.
Dup tundere monahul nu prsete sfnta mnstire dect
dac sunt motive serioase. Nichifor Mrturisitorul stabilete clar
zicnd: ,, Pentru trei cauze se iart monahului s plece din
mnstirea sa: dac egumenul este eretic; dac intrarea femeilor n
mnstire devine liber i dac nva copii mireni n chinovii'
(Canonul 17).
De asemenea, n cazul cnd un monah prsete sfnta sa
mnstire i vine n alt sfnt mnstire aceasta trebuie s se fac cu
cunotina egumenului mnstirii anterioare. Canonul 21 al sinodului
al VH-lea ecumenic este clar: Nu se cuvine ca monahul sau
monahia s-i prseasc mnstirea proprie i s se duc n alta.
320

lar de s-ar ntmpla lucrul acela, s fie gzduit; dar nu se cade s fie
primit fr nvoirea egumenului su
Chiar canonul 4 al sinodului din 861 se refer la faptul c
monahii pleac pe ascuns din sfnta lor mnstire i umbl prin lume
sau intr n alt sfnt mnstire. Scrie n mod semnificativ:
...i ca un ru cu anevoie de oprit, ncoace i-ncolo,
nvrtindu-se i strmutndu-se i de mult nepodoab umplu
mnstirile, dar i mult neornduial i adun ntru sine i cinstea
supunerii o rup i o stric. De unde sfntul sinod se pronun c
dac vreun monah pleac de la mnstirea sa i se refugiaz n alt
mnstire sau ntr-un adpost lumesc atunci i el i cel ce -a primit
s fie afurisit pn ce fugarul s-ar napoia n mnstirea din care
ru a fugit .
7.
Sfintele canoane ns se ocup i cu subiectul averii
monahilor nainte i dup tunderea lor, tocmai pentru c monahul n
virtutea neagonisirii trebuie s fie liber de ndeletniciri lumeti.
Despre acest subiect sunt semnificative canoanele sinodului din 861
Important este canonul 6 al acestui sinod:
Monahii sunt obligai s na aib nimic al lor propriu, ci
toate ale lor s le atribuie mnstirii. Cci fericitul Luca zice despre
cei ce cred n Hristos i nchipuiesc vieuirea monahilor c nici imul
nu zicea c este al su ceva din averea sa, ci toate le erau de obte.
Pentru aceea celor ce voiesc s fie monahi li se d voie n privina
averilor lor s ia dispoziii mai nainte i s transmit averile lor
oricror persoane ar voi, care firete nu sunt oprite prin lege. Cci
dup ce se vor face monahi, mnstirea are stpnire peste toate ce
le aparin lor i nu li se ngduie ca s poarte grij i s fac
dispoziie asupra bunurilor lor. Iar de se va vdi c vreumd i va
nsui oarecare avere care nu s-a atribuit mnstirii i se va robi
patimii iubirii de ctig, aceea s se ia de la dnsul de ctre egumen
sau de ctre episcop i, vnzndu-se n prezena multora, s se
mpart celor sraci i lipsii. Iar cel ce a cutat s rpeasc o astfel
de avere, ca oarecnd Anania, sfntul sinod a hotrt s se
nelepeasc cu certarea potrivit. i este lmurit c cele canonisiie
de sfntul sinod pentru monahii brbai s-au hotrt s aib
321

valabilitate i pentru monahiile fem e i.


Din canonul acesta se vede c monahii nu au avere proprie.
Au posibilitatea s-i mpart averea lor personal nainte de
tunderea lor, la persoanele care doresc. Ins dup tundere
stpnirea averii lor o are sfnta mnstire. De asemenea zice clar c
dac monahul dobndete avere personal, aflndu-se n mnstire*
n acest chip este stpnit de patima iubirii de averi i atunci
egumenul sau episcopul vinde proprietatea, iar suma de bani care va
rezulta din aceasta o mparte la sraci i celor lipsii.
8.
Trebuie s notm c sfintele canoane interzic clericilor s
participe la problemele administrative lumeti i la afaceri
comerciale. Fiindc sfintele canoane condamn comportamentul
lumesc al episcopilor, al preoilor i al ieromonahilor, cu mult mai
mult acestea sunt valabile pentru monahi care sunt afierosii lui
Dumnezeu i trebuie s triasc scutii de griji lumeti i de greutatea
bunurilor materiale.
La acest lucru se refer unele canoane i anume: 6 i 81
apostolice; 3 i 7 ale sinodului al IV-lea ecumenic; 10 al sinodului al
VTI-lea ecumenic; 11 al sinodului de la 861; i 16 (18) de la
Carta gina.
Dup Zonara: Cei enumerai au fost ferii de amestecul lor
nii n treburile lumeti, cci canonul vrea ca ei s fie liberi pentru
slujirea dumnezeiasc i s se in pe ei nii n afara tulburrii i a
zgomotului ce vine din lume; iar dac nu ja c acest lucru, poruncete
s fie caterisii (destituii); iar despre aceasta poruncesc diferite
canoane. i legile politice opresc pe cei consacrai s se lanseze n
afaceri lumeti'.
,, Cutarea de ctig din specul este acuzat chiar de legi. A
specula nseamn a intra n ntreprinderi ale altora sau n lucruri
pentru ctig, rbdnd griji i neliniti lumeti sau i certuri i
punnd mna pe administrarea altora pentru iubirea de argint.
Cel puin s li se ngduie de ctre ziii episcopi s
slujeasc n biseric fr s se ncurce cu grijile lumeti i legate de
ntreinerea vieii devenind purttori de grij sau alctuitorii de
planuri sau avnd alte preocupri de felul acestora .
322

Dup Aristen: Preotul care ia asupra sa griji lumeti este


nelegiuit
Sfntul Munte, care exprim autenticitatea vieii monahale
ortodoxe, interzice ferm prin regulamentul aflat n vigoare
ntemeierea de ctre monahi a asociaiilor, deoarece aceasta
contrazice principiile vieii monahale nfiinarea sau crearea
oricrei corporaii sau asociaii particulare n Sfntul Munte este
interzis cu desvrire ca incompatibil i n contradicie cu
statutul monahal al Sfntului Munte. (Art.83).
9.
Sfintele canoane urmresc unitatea Bisericii i stabilesc
clar c episcopul este centrul unitii ei i, desigur, din aceast
perspectiv au pus monahismul i organizarea vieii monahale sub
ndatorirea pastoral i supravegherea episcopului.
Balsamon, n comentariile sale la primul canon al sinodului
de la 861, menioneaz clar la ce puncte se refer drepturile
episcopale. Fiindc stabilete c episcopii un trebuie s-i exercite
autoritatea peste mnstire i nu trebuie s se comporte n mod
despotic, scrie c episcopul are numai drepturi episcopale asupra
acesteia.
Acestea sunt:
anchetarea greelilor sufleteti,
supravegherea celor ce o administreaz, pomenirea acestuia i
pecetea egumenului. Prin aceste drepturi episcopale se prezint
ntreaga ndatorire pastoral a episcopului privind mnstirile, adic
episcopul ancheteaz greelile monahilor, supravegheaz pe ct este
posibil pe cei ce administreaz sfintele mnstiri, n ce msur
administratorii sfintelor mnstiri i svresc corect lucrarea lor, i,
de asemenea, dac se pomenete numele su la sfintele slujbe, i
bineneles episcopul st n scaunul egumenului. Aceste drepturi
episcopale un constituie amestecarea episcopului n treburile interne
ale sfintelor mnstiri, ci supravegherea episcopului peste sfnta
mnstire, nct aceasta s funcioneze dup tradiia bisericeasc i s
fie loc de mntuire i sfinenie.
Canonul 1 de la sinodul din 861 a stabilit ca nimeni s nu
ntemeieze o sfnt mnstire far cunotina i hotrrea
episcopului, dup cum de asemenea toate datele privind proprietatea
sfintei mnstiri s fie nscrise n catalogul ctitoricesc i n arhivele
323

episcopale. Chiar zice c cel care afierosete averea sa sfintei


mnstiri nu trebuie s se aeze el nsui sau pe altul n locul
egumenului, far aprobarea episcopului locului. Se scrie:
Deci, pentru aceasta, sfntul sinod a hotrt c nimnui s
nu-i fie iertat a zidi mnstire fr de tirea i nvoirea episcopului.
i dup Ce acela a luat la cunotin i i-a dat nvoirea i a svrit
rugciunea trebuincioas, precum cei din vechime cu iubire de
Dumnezeu au legiuit s se zideasc mnstirea, apoi toate cele ce se
cuvin ei mpreun cu ea nsi s se scrie n condic i s se aeze n
arhivele Episcopiei; iar cel ce le-a aferosit nicidecum s nu aib
voie, fr nvoirea episcopului a se aeza egumen pe sine sau pe
altul n locul su.
Sfintele canoane ale Bisericii pun fondarea i funcionarea
sfintei mnstiri sub responsabilitatea episcopului cetii. Exist
multe canoane n care se vede c plecarea unui monah din mnstirea
sa sau mutarea sa n alt mnstire se face cu aprobarea i
binecuvntarea episcopului. n continuare se va face o scurt referire
la canoanele care au legtur cu acest subiect. Pentru nceput, sfintele
canoane afirm c nimeni nu are voie s construiasc sau s fondeze
mnstire far aprobarea episcopului cetii. Nimeni i nicieri s
nu zideasc sau s ridice mnstire sau biseric fr nvoirea
episcopului cetii (Canonul 4 al sinodului al IV-ea ecumenic). De
asemenea, mnstirile care sunt afierosite cu nvoirea episcopului, s
rmn pentru totdeauna mnstiri i bunurile care atrn de ele s se
pstreze i acestea s nu se mai fac lcauri lumeti (Canonul 24 al
sinodului IV ecumenic). Desigur cei care sunt clerici sau monahi i
laici i transform mnstirile n centre lumeti sunt pedepsii de
sfintele canoane. Importana acestui canon se vede i din faptul c
este rennoit de canonul 49 al sinodului quinisext (al cinci-aselea)
ecumenic. Monahii trebuie s se ocupe cu isihia, postul i rugciunea
i s fie supui episcopului cetii: iar cei ce triesc viaa
monahal, fie n vreo cetate, fie la ar s se supun episcopului i
s pzeasc isihia i s petreac mimai n post i rugciune,
rmnnd nencetat n locurile n care au fo st rnduii (Canonul 4
al sinodului IV ecumenic).
324

Monahii nu trebuie s tulbure treburile bisericeti, nici s se


amestece n treburile publice, nici s se ocupe cu afaceri lumeti,
prsind mnstirile, n afar de situaia cnd ar fi rnduii de
episcopul cetii din cauza unei nevoi. Zice clar; Dar pentru c
oarecare se folosesc de chipul monahicesc cu frnicie i tulbur
bisericile i treburile politice, pribegind fr lucru prin ceti, ba
uneltesc a ridica chiar mnstiri pentru ei nii, s-a hotrt... a nu
se amesteca n afacerile lumeti sau bisericeti sau a avea relaii
prsind mnstirile proprii, afar numai dac din nevoie i va da
voie episcopul cetii". Desigur, se nelege c episcopul cetii
trebuie s poarte grija necesar mnstirilor (Canonul 4 al
sinodului IV ecumenic).
Deoarece exist cazuri n care diferii monahi ies din sfintele
lor mnstiri i se mut n altele i umbl prin ceti sau chiar pleac
din mnstirea lor de metanie pentru mai mult linite, sfintele
canoane reglementeaz ca toate acestea s se fac cu aprobarea i
binecuvntarea episcopului. In concret:
Canonul 23 ai sinodului IV ecumenic se refer la cazurile
clericilor i monahilor care, far s aib vreo dispoziie bisericeasc
dat de ,, episcopul propriu , ci fiind excomunicai de acesta, merg la
Constantinopol, unde rmn i creaz tulburri n Biseric i n
societate. Canonul 41 al sinodului cinci-aselea ecumenic zice c
dac unii monahi vor s se mute n alte locuri pentru isihie, trebuie
s-o fac cu ncercarea i binecuvntarea episcopului, ca de asemenea
i cnd vor s se retrag din acel loc isihast din nou trebuie s-o fac
cu binecuvntarea episcopului locului". Canonul 4 al sinodului din
861 se refer la cazurile n care episcopul poate s mute pe unii
monahi, care se caracterizeaz prin evlavie i via cuvioas, ntr-o
alt mnstire, pentru mbuntirea ei sau ntr-o cas lumeasc
pentru mntuirea locuitorilor sau ntr-un alt loc. Strmutarea
monahului ntr-o alt sfnt mnstire de ctre episcop este prevzut
i n canonul 2 al sinodului din 861.
Au existat monahi iubitori de putere care au prsit
mnstirile lor i au ncercat s construiasc biserici, far s aib
sumele necesare pentru terminarea lor. Chiar pentru motivul acesta
325

canonul 16 al sinodului al VII-1ea ecumenic stabilete c monahii


acetia trebuie s fie mpiedicai de ctre episcopul cetii. Canonul
recomand: dac aadar cineva dintre monahi s-ar apuca s fac
lucrul acesta s se opreasc de ctre episcopul locului.
Nu numai monahii sfintelor mnstiri, ci i clericii aziielor i
ai sfintelor mnstiri sunt pui de ctre sfintele canoane sub
conducerea i competena episcopilor. Canonul 8 al sinodului al
IV-lea ecumenic se refer la acest subiect, stabilind ns c preoii
mnstirilor nu trebuie s prseasc pe episcopul lor cu de la sine
putere, deoarece cei ce fac un asemenea lucru sunt supui pedepselor
canoanelor.
Se scrie n acest canon: clericii aziielor, mnstirilor i
martiricoanelor din fiecare ora s rmn sub crmuirea
episcopilor ce sunt. n fiecare cetate, dup predania sfinilor prini
i s nu se sustrag cu trufie de sub oblduirea episcopului propriu.
Iar cei ce ndrznesc s rstoarne o astfel de tocmire n orice chip i
cei ce nu sunt supui propriului lor episcop, dac ar f i clerici s fie
supui pedepselor canoanelor, iar dac ar f i monahi sau mireni s
fie afurisii (excomunicai) ,
Canonul 3 al sinodului al IV-lea ecumenic interzice
episcopului, clericului i monahului s se implice n chestiuni lumeti
i administrri de proprieti, n afar de faptul dac este chemat s o
fac de legi, ca s devin epitrop al copiilor nevrstnici sau dac
permite episcopul cetii. Se scrie:
De aceea sfntul i marele sinod a ornduit ca de acum
nainte nimeni, nici episcopul, nici clericul, nici monahul s nu ia n
arend averi, nici s se amestece pe sine n administrarea lucrurilor
lumeti, afar numai dac ar f i chemat cum va dup legi la epitropia
obligatorie a minorilor sau dac episcopul cetii l-ar rndui s
poarte grij de lucrurile bisericeti sau de orfanii sau vduvele
neajutorate sau de persoanele care mai ales au trebuin de ajutor
bisericesc pentru frica lui Dumnezeu. Iar dac cineva de acum
nainte ar ncerca s calce cele ornduite, unul ca acela s se
supun pedepselor bisericeti (Canonul 3 al sinodului al IV-lea
ecumenic).
326

Deoarece este posibil ca diferii cretini, datorit legturii


duhovniceti cu vreun cleric sau monah, s cad n greeala
complotului i a organizrii de grupuri, prinii sinodului al IV-lea
ecumenic condamn orice astfel de fapt care duce la zdruncinarea
unitii Bisericii. Canonul 18 al sinodului al IV-lea ecumenic scrie:
Frdelegea de moarte a crimei conspiraiei sau a unirii
tainice n cete se oprete cu totul i de ctre legile din afara Bisericii
i cu mult mai mult se cuvine s se interzic n Biserica lui
Dumnezeii. Dac, aadar vreun cleric sau monah s-ar gsi fie
uneltind, fie fcnd grupuri, fie intimnd capcane episcopilor sau
clericilor, celor mpreun cu dnii, s cad cu totul dintr-a lor
treapt ".
10.
Din cele pe care le-am adugat anterior se vede c via
monahal este ntr-adevr nalt deoarece ne trimite la viaa primilor
oameni dinainte de cdere, dar i are ca obiectiv viaa eshatologic a
drepilor n mpria lui Dumnezeu. Viaa monahal trebuie s se
practice cu smerenie, ascultare, rugciune i sfnt isihie. Difer clar
viaa monahal de viaa lumeasc, ptima. Tocmai pentru acest
motiv, diavolul, aa cum a fcut ru primilor oameni n rai, ncearc
s denatureze i viaa i petrecerea monahal. Sfinii prini ai
Bisericii, avnd n vedere pe de o parte nlimea petrecerii
monahale, iar pe de alt parte ispitele cu care diavolul duce rzboi
vieii monahale, au trasat cadrai n care trebuie s se mite. Aceast
valoare o au sfintele canoane. Astfel se pstreaz i unitatea Bisericii.
Dup cum am atras atenia anterior, sfintele canoane ale
Bisericii nu sunt dispoziii omeneti, nici texte de lege, ci sunt lucrri
ale harului lui Dumnezeu care a luminat pe sfinii prini ca s le
formuleze pentru unitatea Bisericii i mntuirea cretinilor. De
asemenea, sfintele canoane exprim pastoraia pe care Biserica o
practic cu toi membrii ei. Este o experien bisericeasc sfmitoare,
concentrat. Din aceast perspectiv trebuie s primim duhul i
esena sfintelor canoane ale Bisericii. Monahii care sunt sensibili la
dogmele i canoanele Bisericii, ascult de Duhul Sfnt care lucreaz
n Biseric i se exprim prin hotrrile sinoadelor locale i
ecumenice. Nici episcopul nu trebuie s se amestece n problemele
327

interne ale sfintelor mnstiri, n afar de punctele acelea care sunt


stabilite de sfintele canoane, ca s supravegheze n ce msur este
mnstirea loc de rugciune, isihie i sfinenie, ns nici monahii nu
trebuie s fie uzurpatori i s-i nsueasc lucrarea i slujirea
episcopului, deoarece monahii, dei practic o pastoraie indirect n
Biseric, cu rugciunea i cu viaa lor sfnt, n realitate nu formeaz
o clas care pstorete, ci care este pstorit n Biseric.
Aadar cnd exist monahi care triesc n acest cadru
bisericesc canonic i sunt primitori ai harului lui Dumnezeu Cel n
Treime, sunt curii, iluminai i ndumnezeii, atunci sunt glande
endocrine ale Bisericii, care dau via i sntate multor membri ai
Bisericii. Atunci i episcopii primesc n mod nevzut, dar i vzut,
ajutor duhovnicesc pentru aprarea credinei ortodoxe i ntreinerea
slujirii pastorale a cretinilor.
Cnd sfintele canoane, care vorbesc despre cum trebuie s se
practice viaa monahal, stabilesc cadrul prin care monahii sunt
curii, iluminai i sfinii, atunci sunt de folos n felul lor i
celorlali membri ai Bisericii.
Aceasta nseamn c cei care nu primesc duhul i esena
sfintelor canoane n realitate nu au cuget bisericesc, nu primesc
pastoraia sfinitoare a sfinilor prini ai Bisericii i nu pot s triasc
lucrarea curitoare, lumintoare i ndumnezeitoare, care este scopul
vieii duhovniceti i monahale.
2. Monahismul ortodox dup slujba marelui i
ngerescului chip
Cnd este vorba s devin cineva monah, are loc o slujb ce
se numete ,, rnduiala i slujba marelui i ngerescului chip . Slujba
aceasta, care dup unii a fost caracterizat ca tain - de altfel tot ceea
ce se face n Biseric, care este Trupul adevrat al lui Hristos, este i
se numete tain - descrie care este duhul monahismului ortodox,
care este scopul monahului i care este noima vieii monahale dup
prinii Bisericii.
Acelai lucru se petrece i la slujbele tuturor tainelor
328

Bisericii. Dac citim cu atenie cele la care se refer rugciunile i


cele ce se petrec n timpul slujbei tainei botezului, cstoriei,
mirungerii etc, putem nelege care este nvtura Bisericii despre
botez, cstorie, mirungere etc. La fiecare slujb a unei taine exist
rugciuni, i se dau binecuvntri, se face catehez, dup cum de
asemenea se fac i diferite lucrri simbolice, artnd care este
nvtura Bisericii pentru fiecare act care se petrece pe durata tainei.
Din aceast perspectiv trebuie s vedem i slujba marelui i
ngerescului chip, prin care fratele nceptor sau rasoforul primete
schima cea mare i ngereasc.
Nu este desigur uor s se fac o analiz a acestei slujbe, ns,
cu toate acestea, vor fi subliniate n continuare patru puncte concrete.
Primul este coninutul mrturisirilor i fgduinelor pe care le d
monahul candidat, al doilea este coninutul catehezei care se face de
ctre ieromonah pentru viitorul monah, al treilea este coninutul de
baz al rugciunilor pe care le adreseaz preotul lui Dumnezeu
pentru monahul respectiv, iar al patrulea, care este semnificaia
tunderii i a mbrcmintei pe care o poart monahul dup tunderea
lui.
2.1. Mrturisirile i fgduinele
Dup intrarea fratelui nceptor sau a monahului rasofor n
sfnta biseric i dup srutarea sfintelor icoane se depun
mrturisirile i fgduinele sub form de ntrebare i rspuns n faa
ieromonahului care va face tunderea, naintea printelui duhovnicesc
i a obtii de frai din mnstirea respectiv. n continuare, va fi
adugat nsui dialogul, deoarece este foarte important.
ntrebare: De ce ai venit, frate, cznd naintea sfntului
jertfelnic i la aceast sfnt nsoire? 3
Rspuns: Dorind via ascetic, cinstite printe.
ntrebare: Doreti s te nvredniceti de ngerescul chip i s
fii rnduit n ceata monahilor?
Rspuns: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe.
Ieromonahul: Cu adevrat bun i fericit lucru ai ales, numai
IJ Molitfelnic, Bucureti, 1998, p. 555 i urmtoarele.

329

de-l vei i ndeplini. Pentru c lucrurile cele bune cu osteneal se


ctig i cu durere se isprvesc.
ntrebare: De bun voia ta te apropii de Domnul?
Rspuns: Aa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe,
ntrebare: Nu de vreo nevoie ori sil?
Rspuns: Nu, cinstite printe.
ntrebare: Te lepezi de lume i de cele din lume, dup
porunca Domnului?
Rspuns: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe,
ntrebare: Vei petrece n mnstire i n ascez pn la cea
din urm a ta suflare?
Rspuns: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe,
ntrebare: Vei pzi pn la moarte ascultarea ctre cel mai
mare i ctre toat frimea cea n Hristos?
Rspuns: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe,
ntrebare: Vei rbda toate suprrile i strmtorrile vieii
celei singuratice, pentru mpria cerurilor?
Rspuns: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe,
ntrebare: Te vei pzi pe tine n feciorie, n ntreaga
nelepciune i n cucernicie?
Rspuns: Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe.
Cteva scolii scurte sunt neaprat necesare pentru a vedea
esena i duhul monahismului ortodox.
ntia. Candidatul vine i cade naintea sfntului jertfelnic i
a adunrii unei sfinte mnstiri. Este vorba despre o adunare care
nconjoar sfntul jertfelnic, deoarece n mod evident se
exprim faptul c centrul vieii monahale i al oricrei viei
bisericeti-duhovniceti este sfnta mas, unde se svrete taina
dumnezeietii euharistii. Ascez far dumnezeiasca euharistie, via
ascetic fr Hristos, care se aduce ca jertf n timpul dumnezeietii
liturghii, dumnezeiasca euharistie far pomenirea episcopului nu
formeaz un caracter bisericesc ortodox. Ascez i adunare de frai
au i alte religii, n special hinduismul i budismul, dar ceea ce d
sens ascezei ortodoxe i o deosebete de orice alt ascez este
dumnezeiasca euharistie. i desigur, dumnezeiasc euharistie far
330

episcop nu se poate nelege.


A doua. Monahul candidai dovedete i mrturisete naintea
tuturor celor prezeni dorina sa de a se nvrednici de marele i
ngerescul chip i a se nscrie n ceata monahilor. Chipul monahal se
numete ngeresc nu numai pentru c s-a artat de nger sfntului
Pahomie, ci pentru c se refer i urmrete trirea vieii ngereti,
adic a strii dinainte de cderea lui Adam i a Evei din rai, ca de
altfel i viaa drepilor din mpria lui Dumnezeu. Monahii sunt
ngeri pmnteti i pstreaz modelul ngerilor. Dup cum lucrarea
ngerilor este doxologia nentrerupt a lui Dumnezeu i transmiterea
voii lui Dumnezeu oamenilor, astfel nct s-l slujeasc, n acelai fel
trebuie s triasc i monahii. Viaa lor trebuie s fe ngereasc n
toate. Dorul monahilor nu se rezum la un cadru smerit i de jos, ci
intete la vieuirea celor viitoare nc din prezenta via. De altfel,
nu are noim numai practicarea fecioriei trupeti.
A treia. Dorul de viaa monahal trebuie s fie liber de orice
constrngere, adic trebuie s se dezvolte n duhul libertii, deoarece
vrnd mntuirea nu suntem constrni (Sfntul Maxim
Mrturisitorul). Dreptul de a fi stpn pe sine este un indiciu al
chipului pe care l-a primit omul de la Dumnezeu i nu-1 ncalc nici
chiar Dumnezeu, cci ,,acelai lucru este s spui a f i ucis libertatea
cu a f i ucis omul. (Sfntul Nicolae Cabasila).
Omul nu trebuie s aleag viaa monahal sub anumite
influene care pot s fie psihologice, materiale sau de stpnire
lumeasc.
A patra. Viaa monahal nseamn lepdare de lume i de tot
duhul care caracterizeaz lumea. Este n realitate i legat de loc, dar
mai ales i nainte de toate o lepdare de comportament. n textele
sfinilor prini se observ clar esena i noima lepdrii de lume.
Desigur nu se nelege c trebuie s se ndeprteze monahul de lume
numai ca loc, ci s se schimbe din punct de vedere al
comportamentului i s nu transfere duhul lumii n mnstire.
A cincea. Monahul candidat face o mrturisire - fgduin
c va rmne n mnstirea sa n care se face tunderea i n ascez
pn la ultima sa suflare de via. Aceast mrturisire are principiul
331

ascultrii i rbdrii c sfnta mnstire este interpretat, aa cum o


ntlnim n multe texte patristice i monahale, ca mormntul
monahului, unde se ngroap de viu. Mnstirea, pe care a ales-o
monahul candidat ca s se nevoiasc dup Hristos i s se
mntuiasc, este un mormnt viu, unde se gsete locul de ngropare
a voinei proprii i trirea nvierii sale din faptele pcatului. Dac
omul, i mult mai mult monahul, nu a luat nite hotrri mari i
obligatorii i nu are nite fapte de mplinit n viaa sa, nu poate s
reueasc n viaa sa monahal i duhovniceasc i s dobndeasc
cunoaterea lui Dumnezeu. Ceea ce d inspiraie monahului ca s
triasc viaa sa monahal este ascultarea, cu toat semnificaia sa
ortodox i rugciunea nencetat. Amndou acestea trebuie s se
fac n cadrul respectrii voii lui Dumnezeu n viaa sa zilnic.
A asea. Un element constitutiv obligatoriu al monahului este
ascultarea de mai marele mnstirii i de comunitatea de frai n
Hristos pn la moarte. Se vede aici clar c ascultarea de
ntistttor, de egumen este legat indisolubil de ascultarea fa de
fraii mnstirii, deoarece nici egumenul nu poate lucra autonom,
far s depind de nimeni i n mod arbitrar n mnstire. Se nelege
c egumenul trebuie s asculte de tradiia ortodox, dar i de episcop.
Deoarece, o ascultare care este unit cu ascultarea de stare,
independent de tradiia Bisericii i de episcop, este o ascultare
individual i psihologic.
A aptea. Viaa monahal este o via singuratic, este
practicat de monah de unul singur, n familia sa duhovniceasc, dar
cu toate acestea este ntr-adevr o via pustniceasc, chiar dac
triete mnstiri de obte. O astfel de via singuratic are multe
suferine i amrciuni, pe care trebuie s le rabde pentru dobndirea
mpriei cerurilor. Monahul nu urmrete odihna i luxul, bucuriile
i plcerile lumeti, anturajele lumeti i, n general, toat viaa
social. Este interesat de mntuirea sa dup cuvntul doctore,
vindec-te pe tine nsui-, i cnd se va vindeca i dac Biserica l
cheam poate s practice i misionarismul.
A opta. Asceza monahului este legat mai nti de
dobndirea fecioriei trupeti i sufleteti - a ntregii nelepciuni i a
332

evlaviei. Desigur, n toat slujba se vorbete despre cele trei virtui


monahale, adic ascultarea necondiionat, srcia de bun voie i
fecioria, care sunt practicate pentru transformarea celor trei pri ale
sufletului i pentru ndumnezeirea monahului.
A noua. Ieromonahul care svrete tunderea ntreab pe
monahul candidat despre aceste trei subiecte i acela face naintea
sfntului jertfelnic mrturisirea nfricotoare: Da, cu ajutorul lui
Dumnezeu, cinstite printe Este vorba despre o mrturisire clar i
nfricotoare c pe toate acestea le va pzi i, desigur cu efortul su
propriu, dar n special cu ajutorul lui Dumnezeu, fiindc dup cum
cunoatem din teologia Bisericii noastre, Dumnezeu este cel ce
lucreaz, iar omul cel ce conlucreaz, adic omul rspunde lucrrii
lui Dumnezeu, deoarece aceasta este de la Dumnezeu, iar a noastr
este srguina
A zecea. Ieromonahul, ascultnd mrturisirile i fgduinele
monahului candidat, zice: Cu adevrat bun i fericit lucru ai ales,
numai de-l vei i ndeplini. Pentru c lucrurile cele bune cu
osteneal se ctig i cu durere se isprvesc .
nceputul este bun, dar trebuie s existe i continuare, fiindc
pn la sfritul vieii sale omul trebuie s se lupte mpotriva
puterilor ntunericului, pentru aceasta i n slujb se ntrebuineaz
expresia pn la moarte De altfel, dup cum se spune n alt parte
a slujbei marelui i ngerescului chip, monahul va da seama lui
Hristos la a doua Sa venire, nu dup msura ascultrii pe care a
facut-o, ci dup ct va pzi pe cele pe care le-a mrturisit.
2.2. Cateheza i mrturisirea
Dup fgduina i mrturisirile pe care le-a fcut monahul
candidat naintea sfntului jertfelnic, adic naintea lui Hristos care
se afl pe jertfelnic i naintea ntregii comuniti de frai,
ieromonahul catehizeaz pe monahul candidat la desvrita
via. Prin coninutul catehezei sunt dezvoltate n mod esenial
toate ntrebrile la care a fost supus anterior i desigur se dezvolt tot
nelesul vieii monahale. Textul catehezei este urmtorul:
Vezi, fiule, ce fe l de fgduine dai Stpnului Hristos!
333

Pentru c sfinii ngeri sunt de fa n chip nevzut, scriind


mrturisirea ta, de care vei f i ntrebat la a doua venire a Domnului
nostru Jisus Hristos. Deci, te povuiesc pe tine la viaa cea mai
desvrit, dup cum s-a artat a f i viaa Domnului, mrturisindu-i
cele ce se cuvin ie a primi i de cele ce se cade a fugi. Deci
lepdarea de sine nimic alta nu este, dup cel ce a zis, dect
fgduina crucii i a morii. Deci cunoate c din ziua de azi vei f i
rstignit i omort lumii prin lepdarea cea desvrit. Pentru c te
lepezi de prini, de frai, de femeie, de copii, de rudenii, de prieteni,
de cei pe care i-ai iubit, de glcevile din lume, de griji, de agoniseli,
de averi, de dezmierdarea i mrirea deart i zadarnic; i ai a te
lepda nu numai de cele zise mai nainte, ci nc i de sufletul tu,
dup glasul Domnului ce zice: cel ce voiete s vin dup Mine, s
se lepede de sine, s-i ia crucea sa i s-mi urmeze Mie. De ai ales
cu adevrat a urma Lui i doreti fr minciun a te chema al Lui
ucenic, gtete-te din aceast vreme de acum nu ctre odihn, nu
ctre negrijire, nu ctre desftri, nu ctre altceva din cele de pe
pmnt veselitoare i ndulcitoare, ci ctre nevoinele duhovniceti,
ctre nfrnarea trupului, ctre curirea sufletului, ctre srcie
desvrit, ctre plns bun, ctre toate cele ntristtoare i
dureroase ale vieii celei fctoare de bucurie dup Dumnezeu.
Pentru c prin a flmnzi, a nseta, a f i gol, i dosdit, i batjocorit,
i ocrt, i prigonit, i de multe alte ntristri nconjurat, viaa cea
dup Dumnezeu se nchipuiete. i cnd toate acestea le vei ptimi,
hucur-te, zice Domnul, c plata ta mult este n ceruri. Deci, cu
bucurie bucur-te i cu veselie veselete-te, c azi te-a ales pe tine i
te-a desprit Domnul Dumnezeu de viaa cea lumeasc, i te-a pus
ca naintea Feei Sale, ntru prezentarea rnduielii monahale, ntru
ostirea vieii celei cu chip ngeresc, ntru nlimea petrecerii celei
urmtoare celor cereti; Lui ngerete a-I sluji, Lui cu toat
ntregimea a-I lucra, cele de sus a le cugeta, cele de sus a le cuta,
pentru c petrecerea noastr, dup sfntul apostol, n ceruri este. O,
chemare nou! O, druire a tainei! Al doilea botez iei astzi frate
prin bogia druirilor iubitorului de oameni Dumnezeu i pcatele
tale le cureti i fiu al luminii te faci, i nsui Hristos Dumnezeu
334

mpreun se bucur cu sfinii Si ngeri de pocina ta, jimghiind ie


vielul cel ngrat. De aceea cu vrednicie umbl, potrivit chemrii;
deprteaz-te de ptimirile cele dearte; urte pofta care te trage
pe tine ctre cele de jos; tot dorul tu mut-l ctre cele cereti;
nicidecum s nu te ntorci la cele dinapoi ca s nu te faci stlp de
sare, ca femeia lui Lot sau precum cinele ce se ntoarce la
vrstura sa; i se va mplini prin tine cuvntul Domnului: nimeni
punnd mna sa pe plug s nu se ntoarc la cele dinapoi; i va fi
ndreptat ntru mpria cerurilor. Pentru c nu este mic
primejdia ca, fgduindu-le acum toate cele spuse mai ncnte, s nu
le ii sau s alergi din nou la vieuirea cea dinainte; sau s te
despari de printele cel duhovnicesc i de fraii cei ce mpreun se
nevoiesc; sau rmnnd ntru lenevie s vieuieti zilele tale. Pentru
c mai greu te vei ndrepti pentru cele de acum, dect pentru cele
de mai dinainte la nfricotoarea judecat a Mntuitorului Hristos,
cu ct de mai mult dar te ndulceti acum. i mai bine era ie,
precum zice cuvntul, a nu te fgdui dect a te fgdui i a nu
mplini. Nici iari s socoteti cum c, n vremea cea trecut a
petrecerii tale aici, te-ai nevoit ndeajuns mpotriva nevzutelor
puteri ale vrjmaului. Ci cunoate c mai vrtos de acum te vor
primi pe tine mai mari nevoine ale luptei mpotriva lui; dar nu va
avea trie asupra ta nicidecum, aflndu-te pe tine ngrdit cu
credin tare i cu dragoste ctre povuitorul tu i cu ndreptarea
cea ctre toat ascultarea i smerenia. Pentru aceasta gonete de la
tine neascultarea, mpo triv-cu vritarea, mndria, iuimea, zavistia,
mnia, strigarea, hula, mncarea pe ascuns, ndrzneala,
prieteugul fr msur, mgulirea, sfada, crtirea, optirea,
ctigarea cea osebit a vreunui ticlos lucru i pe toate celelalte
chipuri ale rutii, pentru care vine urgia lui Dumnezeu peste cei ce
fa c unele ca acestea i ncepe a se nrdcina ntru dnii strictorul
sufletelor. Mai vrtos dar, n locul acestora, ctig cele
cuviincioase sfinilor: iubire de frie, linite, blndee, cucernicie,
cugetarea dumnezeietilor cuvinte, citire, pzire a inimii despre
spurcatele gnduri, lucrare dup putere, nfrnare, rbdare pn la
moarte, spre care printe, fgduinele i tocmelile tale le-ai dat
335

nti; i pn n sfrit mrturisirea celor ascunse ale inimii tale,


f-o dup cum dumnezeietile nvturi hotrsc. Cci zice: se
botezau, mrturisindu-i pcatele lor.
ntrebare: Acestea toate le mrturiseti n ndejdea puterii
lui Dumnezeu i ntru aceste fgduine te fgduieti a rbda pn
la sfritul vieii, cu darul Mntuitorului Hristos?
Rspuns: Aa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe ,
Va trebui s subliniem anumite puncte necesare care sunt
centrale n coninutul catehezei acesteia.
Primul este c la slujba marelui i ngerescului chip sunt
prezeni ngerii i nscriu mrturisirea pe care a fcut-o monahul
candidat i care va da socoteal pe ct a pzit aceast mrturisire.
Al doilea este c monahul trebuie s mearg pe calea
desvririi, adic s triasc o via desvrit, care este constituit
dintr-o lepdare desvrit de diferite persoane, adic prini, frai,
rudenii etc., dar i de mentalitatea lumii, adic de zgomot, griji, averi,
plcerea zadarnic i deart, slav, chiar nsui sufletul su, adic de
viaa sa.
Al treilea este c din ziua cnd a luat marele i ngerescul
chip trebuie s se pregteasc pentru luptele duhovniceti care sunt
negative i pozitive. Cele negative sunt: s fug de odihn, de griji,
de lux, de desftrile i plcerile vieii, iar cele pozitive (nevoinele)
nseamn efortul pe care trebuie s-l depun pentru nfrnarea
trupului, curirea sufletului, pentru simpla srcie, pentru ntristarea
dup Dumnezeu i toate cele aductoare de suferin i obositoare ale
vieii dttoare de har dup Dumnezeu, Monahul, n efortul su de a
pzi la un nivel nalt voia lui Dumnezeu, va flmnzi, va nseta, va fi
gol, va fi defimat, va fi batjocorit, va fi insultat, va fi prigonit i va
fi trecut prin multe ncercri dureroase.
Al patrulea este c, n ciuda greutilor acestora, monahul
trebuie s se bucure pentru c l-a nvrednicit Dumnezeu de mare
cinste s aparin de armata celor ce duc via ngereasc i de
nlimea ,,vieii ce imit pe cea din cer. Avnd n vedere acest
lucru, trebuie s lucreze n ntregime i s caute petrecerea cereasc.
Atenia sa nu trebuie s fie ntoars spre viaa pmnteasc, ci spre
336

cea cereasc. Dac aceasta este i trebuie s fie indiciul adevrat i


scopul real al fiecrui cretin, mult mai mult aceasta trebuie s tic
scopul fiecrui monah, cci monahii urmresc s triasc la limita
maxim poruncile lui Hristos i toat evanghelia vieii.
Al cincilea punct este c slujba tunderii, a marelui i
ngerescului chip, n textul catehezei acesteia, se caracterizeaz ca
al doilea botez. Aceasta se spune din punct de vedere al faptului
c rennoiete botezul pe care l-am primit cu intrarea noastr n
Biseric. n nvtura Bisericii se vorbete despre botezul apei i
botezul Duhului. Acesta, cel din urm, este lucrarea nentrerupt a
rugciunii n inim, care se numete i iluminarea minii i aceasta se
face prin lucrarea Preasfntului Duh. Al doilea botez este i se
numete botezul pocinei, iar pocina este ntoarcerea omului de la
starea mpotriva firii la starea dup fire. Dup cum primului botez ii
premergea n Biserica veche curirea i iluminarea, aa i slujbei
tunderii trebuie s-i premearg curirea i iluminarea. Fratele
nceptor, n perioada de ncercare a sa, nva cum s-i curee inima
de patimi i s dobndeasc iluminarea minii, care este dovada
faptului c Duhul Sfnt lucreaz n inim i acolo are loc rugciunea
inimii.
Al aselea punct este c monahul este catehizat s se
osteneasc, s urasc pofta care l trage spre cele de jos i s-i
strmute dorul su spre cele cereti. Nu poate s existe tuci un gnd
de ntoarcere la viaa anterioar, nu trebuie s aib nostalgia i
mentalitatea lumii.
Al aptelea punct este c ieromonahul d sfaturi monahului, s
fug de diferitele patimi ca: neascultarea, mpotrivirea n cuvnt,
mndria, cearta, iuimea, zavistia, mnia, strigarea, hula, mncarea pe
ascuns, ndrzneala, prieteugul fr msur, mgulirea, siada,
crtirea, optirea, ctigarea cea osebit a vreunui ticlos lucru etc
De asemenea trebuie s cultive: iubirea de frie, linitea, blndeea,
cucernicia, cugetarea dumnezeietilor cuvinte, citirea, pzirea inimii
despre spurcatele gnduri, lucrarea dup putere, nfrnarea,
ascultarea pn la moarte de printele duhovnicesc i mrturisirea
celor ascunse ale inimii.
337

Toat aceast catehez un este pur i simplu o nvtur, ci


este drumul pe care trebuie s-l urmeze, sunt recomandri i sfaturi
pe care trebuie s le pzeasc n orice caz monahul, cu puterea i
lucrarea lui Hristos, este felul n care trebuie s triasc.
Pentru aceasta la sfrit ieromonahul ntreab pe monahul
candidat:
Acestea toate le mrturiseti n ndejdea puterii lui
Dumnezeu i ntru aceste fgduine te fgduieti a rbda pn la
sfritul vieii, cu darul Mntuitorului Hristos?
Iar monahul candidat face o alt fgduin:
Aa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite printe.
3, Cele trei rugciuni

Dup mrturisirile-fagduine i cateheza despre viaa


desvrit pe care trebuie s-o pzeasc monahul, urmeaz trei
rugciuni pe care le adreseaz ieromonahul lui Dumnezeu. Dac
citim cu atenie aceste trei rugciuni, putem nelege esena i duhul
monahismului ortodox, n care nu poate s prospere nici o
mentalitate individualist, sentimental, fariseica i activist, cum lea cultivat monahismul occidental.
Prin aceste rugciuni, ieromonahul care svrete tunderea
roag pe Dumnezeu s binecuvnteze i s ntreasc pe monah, n
toat viaa sa, pentru a practica acest mod de via ngeresc n cel mai
bun chip.
Vor fi adugate cteva fragmente din aceste rugciuni:
ntru-tot-ndaratid i mult-milostivu! Dumnezeu, care
deschide preacuratele ndurri ale neurmatei Sale bunti,
fiecruia ce vine ctre Dnsul cu dorire i cu fierbinte dragoste;
care a zis: Mai degrab va uita mama pe fiii si, dect te voi uita Eu
pe tine; Acela tiind de dorina ta i ctre acest gnd al tu
adugnd i puterea Sa spre mplinirea poruncilor Lui s te
primeasc. s te mbrieze, s te apere i s se fac pentru tine zid
tare mpotriva vrjmaului, piatr de rbdare, pricin de mngiere,
dttor de trie, dmitor de suflet bun, mpreun-nevoitor n
338

brbie, mpreun culcndu-se, mpreun sculndu-Se cu tine,


ndulcind i veselind inima ta cu mngierea Sfntului Duh;
nvrednicindu-te pe tine i de partea sfinilor i a cuvioilor
prinilor notri: Antonie, Eftimie, Sava i a celor mpreun cu
dnii; cu care s moteneti mpria cerurilor ntru Hristos Iisus
Domnul nostru
F-l pe el organ bineviersuitor, psaltire veselitoare a
Sfntului Duh, ca de aici dezbrcndu-se cu sporire de omul cel
vechi care se stric dup amgirea cea iubitoare de dezmierdare a
arpelui celui cu multe chipuri, s se mbrace cu noul A dam cel dup
Dumnezeu zidit n cuvioie i dreptate, nrete-l pe el ca totdeauna
s poarte rnile i crucea Mntuitorului Iisus pe trupul su, prin
care lumea s-a rstignit Lui i El lumii. Sdete n el: fapt bun
adevrat a purta, spre plcerea oamenilor a nu cuta, sau spre
plcerea de sine, ntru rbdare dreapta credin a pstra iar la
dreapta credin, iubirea de frai i ascultarea. Druiete-i lui
priveghind, lucrnd, dormind, treaz fiind, n psalmi i n cntri
duhovniceti, ngerete s te vad pe Tine ntru curat inim i s se
nchine ie singurului Dumnezeu viu i adevrat spre bucuria lui
negrit.
lnelepete-l pe el, toarn peste el danii i priceperea cea
de la Stpnitorul Duhul Tu. Imputernicete-l pe el ntru rzboiul
cel mpotriva nevzutului vrjma. Zburdrile trupeti cu puternic
tria ta le doboar, d-i lui a bineplcea ie ntru laud i doxologie
necontenit, ntru cntri la bun vreme, ntru rugciuni bine
primite, ntru sftuire dreapt, ntru inim smerit, ntru fapta vieii
i a blndeii i a adevrului. Invrednicete-l pe el a bineplcea ie
n blndee, n dragoste, ntru desvrire, ntru cunotin, ntru
brbie i s-i aduc ie laude i doxologii i rugciuni ntru
miros de bun mireasm. Desvrete viaa lui ntru cuvioie i
dreptate ca pentru necontenit i nentinat unire ctre Tine, s se
nvredniceasc de cereasca Ta mprie
Se vede clar n cuvintele acestor trei rugciuni c viaa
monahal este o stare ngereasc, este trirea celor de pe urm nc
din viaa aceasta. Monahul se instruiete n felul cum va intra n viaa
339

i cetenia cereasc i trebuie s triasc permanent n iluminarea


minii ce s-a spus de prini, care este n realitate baza vieii
duhovniceti. Cnd omul se afl n iluminare i dac Dumnezeu vrea,
este posibil s triasc urcuuri nalte adic vederea luminii necreate
i s se iniieze n cunoaterea Iui Dumnezeu de unde va deveni un
teolog neinelat n Biseric. Viaa monahal este viaa desvrit
ia nivel omenesc i n cadrul stricciunii i morii.
4. Acte ~ simboluri

Toate cele ce s-au petrecut trebuie s fe confirmate i n


exterior. Acelai lucru se ntmpl cu exactitate i n cazul acesta.
Primul lucru care urmeaz dup cele ce s-au fcut este
tunderea prului care este dovada desvritei afierosiri lui
Dumnezeu i anume c monahul d ceva din el nsui lui Dumnezeu
i ncepe o nou via. n continuare, ieromonahul d monahului
deja tuns cmaa (dulama) haina dreptii i a veseliei marelui i
ngerescului chip, schima sau giulgiul", polistavrul care se zice
analav, deoarece cu acesta pune crucea sa p e umeri urmnd
Stpnului Hristos , brul deoarece cu acesta i ncinge mijlocul
cu puterea adevrului , rasa spre mbrcarea hainei
nestricciunii i buneicuviine, nclmintea adic sandalele
spre vestirea evangheliei pcii , camilafca i cuculiul nerutii,
coiful ndejdii de mntuire i la sfrit mantia.
Este important c mai nti premerg nfricotoare fgduine
i mrturisiri, urineaz apoi cateheza despre viaa desvrit la care
se adaug i mrturisirea monahului candidat, n continuare sunt
adresate rugciuni lui Dumnezeu potrivite cu duhul mrturisirii i
care arat profunzimea i esena monahismului ortodox, iar la
sfrit se face tunderea i se mbrac monahul cu mbrcminte
monahal i poart elemente specifice ale cetenii ngereti. n mod
deosebit se d schima monahal care poart pe ea crucea cu craniul
Iui Adam la baza ei dup cum i diferite litere care sunt iniialele
diferitelor cuvinte ce exprim petrecerea monahal. Acest fel de
confecionare a schimei arat mormntul monahului, mortificarea
340

omului vechi. Cu acest lucra monahul face cunoscut c din ceasul


aceia va tri ca mort pentru lume.
Trebuie s novm c mbrcmintea aceasta cu schima i
cuculiul cnd sunt dezlegate de noima cea mai profund a
mrturisirilor i fgduinelor, cum de altfel i de noima adnc a
rugciunilor, sunt elemente distinctive exterioare i nu constituie,
nici nu se refer la viaa i petrecerea monahal. Trebuie s ne
aducem aminte ceea ce au spus sfinii prini i anume ca s faci pe
cineva monah n exterior este uor fiindc-1 mbraci cu
mbrcminte caracteristic monahilor, dar problema este cum
devine omul monah nuntrul su. Aceasta a fost i este zbuciumul
i osteneala tuturor monahilor autentici.
Dup mbrcarea cu aceste veminte monahale urmeaz i
alte dou rugciuni prin care este rugat Dumnezeu s ntreasc pe
deja tunsul monah, urmeaz citirea apostolului i evangheliei i
dup aceea se d celui proaspt tuns crucea cu mtniile i o
lumnare. Crucea este amintirea vieii de rstignire, mtniile sunt
indiciul rugciunii nencetate, sunt arma monahului, iar lumnarea
aprins este lumina care trebuie s existe nuntrul monahului cu
rugciunea minii n inim, desigur amintirea sfritului la care
trebuie s priveasc monahul care este amintirea vederii luminii
necreate ce constituie trirea dup asemnare cci dup psalmist
ntru lumina Ta vom vedea lumina .
Slujba marelui i ngerescului chip este legat de
dumnezeiasca euharistie i prin urmare monahul se mprtete cu
trupul i cu sngele lui Hristos, deoarece fr Hristos nu poate
nimeni s mplineasc aceste mari scopuri i s ajung la
ndumnezeirea dup har care este scopul cel mai profund al vieii
duhovniceti i monahale.
Sunt importante cele pe care le spune ava Dorotei despre
rstignirea monahului i cele pe care le analizeaz despre
semnificaia vemintelor ce se dau monahului n timpul tunderii
sale. Analiznd tema lepdrii i interpretnd pasajul sfntului
apostol Pavel: Pentru mine lumea este rstignit i eu pentru
lume (Galateni 6, 14) face observaii admirabile. Scrie c nimeni
341

nu neag i nu se leapd de lume ca pentru sine nsui n ceea ce


privete locul, adic rstignete lumea i n continuare ncearc s
se rstigneasc i pe sine nsui pentru lume. Monahul rstignete
lumea cnd prsete lumea i vine la mnstire, cnd omul se
leapd de lume i anume mbrieaz viaa singuratic i
prsete prinii, banii, averile, afacerile, trgurile ", ns cu toate
acestea dup aceea trebuie s se rstigneasc i pe sine nsui pentru
lume, cnd dup izbvirea de lucrurile cele din afar se lupt
chiar i fa de plceri, chiar fa de poftele lucrurilor i fa de
voite sale i-i omoar patimile sale Acest lucru l-au fcut toi
prinii zice avva Dorotei.
Din contr, noi am rstignit lumea pentru noi nine, adic am
renegat lumea i am venit la mnstire, cu toate acestea ns nu
ne-am rstignit i pe noi nine pentru lume deoarece: nc avem
plcerile fa de ea, nc avem mptimirile fa de ea, nc
ptimim de slava ei, nc ptimim de mncruri i de haine Am
lsat, zice, cele mai mari lucruri n lume i venind la mnstire
prin lucruri nensemnate i de nimic satisfacem mptimirea
noastr
n continuare, descrie semnificaia pe care o are schima
monahal, adic colovionul care nu are mneci, brul din piele pe
coaps, analavu! i cuculiul. Scrie c toate acestea sunt simboluri
i trebuie s aflm ce nseamn simbolurile schimei noastre
Colovionul nu are mneci. Mnecile simbolizeaz viaa
practic fiindc tot ce face omul face cu minile. Colovionul fr
mneci arat c atunci cnd vine un gnd s lucrm cu minile ceva
ce are legtur cu omul cel vechi, atunci trebuie s ne gndim c
nu avem mini s facem ceva din cele ale omului vechi Semnul de
porfir al colovionului arat c aparine de mpratul Hristos. Dup
cum Hristos a ptimit pentru noi, aa i noi pentru a arta
comuniunea noastr cu Hristos purtam colovionul de porfir,
artnd c am intrat n oastea lui Hristos i suntem datori s
rbdm toate ptimirile Lui cte le-a rbdat El pentru noi Dup
cum ostaul nu prsete oastea lui de care aparine ca s se fac
plugar sau negustor, tot aa i noi trebuie s luptm i s ne lum
342

grija de la toate cele ale lumii acesteia i numai lui Dumnezeu s-l
slujim, cum se zice, ca s fie Fecioara eznd frumos lng El.
nemprtiat (I Corinteni 7,34)
Bru! de piele simbolizeaz c suntem pregtii pentru lucrul
pentru care am fost chemai s-l facem ca monahi. Dup aceea, aa
cum brul este confecionat din piei moarte, aa i noi s ne
omorm pofta noastr". Punnd brul n jurai mijlocului unde sunt
rrunchii, n care spune c este partea poftitoare a sufletului
declarm c ne luptm s omorm fapta pentru tot ceea ce are
legtura cu lumea.
Analavul care se pune n chipul crucii pe umeri semnific
simbolul crucii purtat pe umerii notri. Crucea este desvrita
omorre care se svrete n noi prin credina n Hristos , Aceasta
nseamn c monahul nu trebuie numai s prseasc prinii, banii,
averile i toate celelalte lucruri, ci trebuie s se lepede i de simpatia
pentru acestea, de aa-numita mptimire.
Cuculiul pe care-1 poart monahul este simbolulsmereniei.
Aa cum pruncii poart cuculiu tot aa i monahii ca s fim prunci
cu rutatea Monahul trebuie s aib cuget de prunc nevinovat cci
pruncul care nu are rutate, dac este necinstit nu se mnie, dac
este cinstit nu se umple de slav deart; de ia cineva ale lui nu se
necjete, cci e prunc cu rutatea, nu se rzbun cu patim, nu
rvnete slava. Cuculiul este i simbolul harului lui Hristos,
deoarece precum cuculiul acoper i nclzete capul copilului, aa i
harul lui Dumnezeu acoper mintea noastr, cci dup Evagrie
Ponticul la al crui citat se refer avva Dorotei : Cuculiul este
simbolul harului Mntuitorului nostru Dumnezeu care ne acoper
cugetarea i nclzete pruncia n Hristos pentru dracii cei ce
ncearc pururea s ne loveasc i s ne rneasc.
Avva Dorotei ncheie c brul este: Omorrea poftei
neraionale, analavul este nlarea pe umeri a crucii, iar cuculiul
este semnul lipsei de rutate i al pntnciei n Hristos ,
Monahul nu trebuie s poarte pe deasupra numai aceste
elemente distinctive ale portului monahal, ci trebuie s corespund
nelesului nalt i semnificaiei lor, deoarece aa cum a analizat aw a
343

Dorotei, acestea sunt simbolurile vieii luntrice pe care trebuie s o


aib monahul. Pentru aceasta n continuare scrie:
,S vieuim aadar potrivit schimei noastre, cum au spus
prinii, ca s nu purtm o schim strin, ci precum am prsit pe
cele mari aa s lsm i pe cele mici. Am prsit lumea, s prsim
i mptimirile dc ea; cci mptimirile precum am spus ne leag din
nou de lume i prin unele lucruri m ici i fr de nici un pre, fr s
tim
Monahul trebuie s triasc n mnstirea sa nu ca un aa-zis
monah, nu simplu purttor al semnelor speciale ale portului monahal,
ci s se transforme luntric, s scape de omul cel vechi i aceast
schimbare este nsemnat i simbolizat prin elemente constitutive
speciale i mbrcmintea pe care o ia prin ceremonia marelui i
ngerescului chip.
Se vede aadar clar c ceremonia i slujba marelui i
ngerescului chip cu mrturisirile, cateheza, rugciunile i cu cele cu
care este mbrcat monahul arat drumul omului de la starea de chip
la starea de asemnare. Drumul de la curirea inimii la iluminarea
minii i la ndumnezeire indic modul renaterii omului. Este o
ceremonie care arat ce este viaa profetic, apostolic i martiric.
De altfel toat slujba tunderii n marelui i ngerescului chip
reamintete pe profei, pe apostoli i pe martiri.
Viaa monahal cum este descris n ceremonia tunderii
presupune un monahism isihast, o via evanghelic. Toi cei ce s-au
fcut monahi au trecut prin aceast ceremonie i au dat aceste
fgduine. Desigur ceremonia aceasta este foarte verificat n
practic n privina faptului c mii i milioane de monahi de-alungul
veacurilor au trecut prin aceast slujb, au auzit aceste cuvinte care
se repet i au dat aceste mrturisiri i fgduine. nseamn c
monahii care au primit marele i ngerescul chip cu toat aceast
slujb trebuie s triasc prin duhul acestei sfinte slujbe. Cei ce vor
s triasc un alt monahism care este potrivnic duhului slujbei pe
care am vzut-o pe scurt mai nainte, vor trebui s nu primeasc s
devin monahi cu aceast deja verificat slujb, ci s redacteze o alt
slujb care s fie n concordan cu duhul monahismului pe care l
344

doresc acetia s-l triasc, adic un monahism cu avantaje lumeti,


cu comer, cu afaceri, cu afirmare lumeasc, cu rscoal mpotriva
Bisericii i a episcopului, cu satisfacerea simurilor i a plcerilor.
Deoarece nu este posibil s primeasc aceast slujb, s fac aceste
fgduine i n continuare s triasc un monahism secularizat de tip
franco-latin, un monahism antitradiional, antiisihast, antipatristic,
antibisericesc.
Pururea-pomenitul printe Ioannis Romanidis ntr-un text
de-al su a scris despre cele dou aspecte ale Bisericii - pozitiv i
negativ i cum ntr-un mod paradoxal n gradul n care triete cineva
aspectul negativ al Bisericii adic rzboiul mpotriva diavolului,
poate s triasc i aspectul su pozitiv care este hristoiogia. n
concret scrie:
Biserica vzut (Biserica vzut i nevzut formeaz o
realitate continu pentru gnatie) aadar este format din chiar
credincioii botezai, cei care poart un rzboi vehement mpotriva
satanei i a celor care urmeaz puterii lui care are ca rdcin
moartea pentru unitatea dragostei dintre ei n firea fctoare de
via a lui Hristos i descoper aceast unitate i dragoste n
euharistia colectiv n care este nrdcinat nsi viaa i
mntuirea lor. Cu alte cuvinte, Biserica are dou aspecte: unul
afirmativ - dragostea, unitatea i comuniunea nvierii ntre membrii
si i sfinii n Hristos, i unul negativ - rzboiul mpotriva satanei i
a puterilor lui care deja au fo st biruii n trupul lui Hristos de cei ce
triesc n Hristos mai presus de moarte ateptnd nvierea obteasc
- biruina definitiv i desvrit a lui Dumnezeu asupra satanei.
Hristoiogia este aspectul pozitiv al Bisericii, dar este definit de
demonologia biblic cea care este factorul negativ cheie care
determin hristoiogia i eclesiologia care amndou sunt de
neneles fr o abordare suficient a lucrrii i metodelor satanei.
Pentru aceasta s-a artat Fiul lui Dumnezeu ca s surpe lucrrile
diavolului(I Ioan 3,8) .
Rzboiul monahului i al cretinului mpotriva diavolului,
pcatului i morii este acela care stabilete felul n care triete
cineva n Biseric i gradul comuniunii sale cu Hristos. Dac nu se
345

lupt mpotriva diavolului nu poate s simt unitatea sa cu Hristos i


s fie un membru viu al Bisericii. Lupta mpotriva diavolului, se face
mpotriva gndurilor i n spaiul inimii. Pentru aceasta i sfnta
isihie este i se cheam de ctre prini tiina gndurilor. De
aceea afirmm c prin sfnta isihie monahul cunoate metodele
diavolului i prin puterea lui Hristos l nfrunt eficient i astfel n
Hristos se depete moartea.
Prin urmare, monahismul ortodox este la temelia sa isihast,
deoarece aceast sfnt isihie este suportul vieii profetice, apostolice
i martirice. n afara sfintei isihii, care este legat de comuniunea
omului cu Hristos, nu este depit moartea i prin urmare nici viaa
profetic, apostolic i martiric nu poate s existe. nseamn c nu
poate s existe nici monahism ortodox autentic.

346

Tiparul executat la Tipografia Eparhial Craiova.


Director Florin Prcoveanu
Tel. 0251.463.087

Rzboiul monahului i al
cretinului mpotriva diavolului,
pcatului i m orii este acela care
stabilete felul n care triete
cineva n B iseric i gradul
com uniunii sale cu Hristos. Dac
nu se lupt mpotriva diavolului
nu poate s simt unitatea sa cu
Hristos i s fie un m em bru viu al
B is e ric ii. L u p ta m p o tr iv a
diavolului, se face m potriva
gndurilor i n spaiul inimii.
Pentru aceasta i sfnta isihie este
i se cheam de ctre prini
tiina gndurilor. De aceea
afirmm c prin sfnta isihie
m onahul cu n o ate m eto d ele
diavolului i prin puterea lui
Hristos l nfrunt eficient i
astfel n Hristos se depete
moartea.
Prin urmare, monahismul
ortodox este la temelia sa isihast,
deoarece aceast sfnt isihie
este suportul vieii profetice,
apostolice i martirice. n afara
sfintei isihii, care este legat de
com uniunea omului cu Hristos,
nu este depit m oartea i prin
u rm a re nici viaa p ro fetic,
apostolic i m artiric nu poate
s existe. nseam n c nu poate s
existe nici monahism ortodox
autentic.
IEROTEIVLAHOS
Mitropolit de Nafpaktos

S-ar putea să vă placă și