Sunteți pe pagina 1din 3

Hartile Tematice

Trasaturi
-continut limitat
-adresare stricta
-scop precis
-contine 2 categ de elemente:baza geografica;specifice
Baza Geografica(usureaza localizare elementelor specifice hartii tematice,la int
ocmire si citire)
-Hidrografia(?element stabil?)
-Asezari omenesti
-Limite Politico-Administrative
-Cai de comunicatii
-rol in plasarea in context(natural/social-economic)
-sumara(pentru a nu coplesi cu detalii)
-densitate egala pe cuprinsul hartii
-se copiaza dupa o harta generala(?precizie geometrica ridicata?)
-detaliile sunt repez prin semne conventionale hartilor generale

Elemente Specifice
-Varietate ridicata,corespende ale domeniilor cunoasterii
-reprezentarea prin simboluri:
-pentru suprafata(culoare,hasura,izolinie,puncte)
-pentru linii(linie sageti)
-obiecte/fenomene punctuale(semne izolate)

Reguli de intocmire
-Specificitatea(in functie de natura se va folosi o tehnica expresiva de evident
iere/diferentiere a simbolurilor elementelor(culoare,gradient,suprafata,forma)
-Universabilitatea(un simbol este valabil unversal pe harta)
-Proportionalitatea(dimensiunea simbolurilor corespunde importantei/marimii elem
entului)
(1+2)Se pot folosi la hartile generale

Metode de intocmire
-se tine cont de aspectul calitativ/vantitativ/dinamic
-respecta o metodologie

Metode de reprezentare cartografica


-Metoda Semnelor Dimensionate(fenomene/obiecte discontinue in spatiu,nereprezent
abile la scara).Consta in desenarea unui simbol cu centrul in centrul elementulu
i.Simbolul are dimensionare absoluta(scara exacta (1...2=>2...4)) sau relativa(1
...2=>2...3/4/5/x).Se pot reprezenta aspecte dinamice/structurale ale unui eleme
nt,

-fiziografice:simboluri cu un corespendent fix


-geometrice:simboluri ce reprezinta figuri geometrice,usor de realizat s
i diferentiat
-literale:simboluri ce reprezinta zone de exploatare de substante minera
le utile
-Metoda Arealelor subliniaza suprafata de desfasurare a unui element discontinuu
.Incadrearea supraftei in chenar linie continua(delimitare precisa),intrerupta/p
unctata(delimitare relativa)si evidentierea suprafetei prin culoare,hasura,gradi
ent
-Metoda Fondului Calitati.Reprezentarea Calitativa a elementelor cu raspandire c
ontinua,insa cu caracteristici ce variaza in spatiu,carcteristici specifice.Se u
tilizeaza fie hasuri fie culoare.Consta in Delimitarea Suprafetelor cu elemente
din aceeasi clasa,apoi clasificarea suprafetelor dupa un anumit criteriu(Ex Clas
a Teren Agricol,Criteriu Utilizare).Se recomanda utilizarea gradientului de culo
are pentru a putea fi utilizata in cominatie cu alte metode:semnelor dimensionat
e,a liniilor de miscare,a arealelor.
-Metoda liniilor de miscare.Utilizata in reprezentarea fenomenelor cu raspandire
lineara.Se utilizeaza sageti alungite dupa desafasurarea spatiala si ingrosate
in functie de faloarea cantitativa.Daca fenomenul permite diferentierea calitati
va,se va evidentia prin alipirea unor sageti colorate/haurate diferit
-Metoda Izoliniilor/Izartimelor.Unirea prin linii a punctelor cu aceeasi valoare
cantitativa a fenomenului reprezentat,linii numite izolinii/izaritme.Metoda es
te utilizabila daca si numai daca fenomenul nu are o desfasurare liniara,punctua
la,nexprimabila la scara hartii si se desfasoara in suprafata.Trasarea izoliniei
necesita un numar ridicat de valori ale unui element,considerate a fi uniform v
ariabile pe distantele cele mai scurte.

Tipuri de izolinii:izo(aceeasi)
-hipse(inaltime);
-freate(adancime fata de panza freatica);
-bare(presiune)
-terme(temperatura)
-dense(densitati)
-daze(densitatea populatiei)
-nefele(nebulozitate atmosferica)
-crone(in acelasi timp)
-bate(adncime)
-tahele(viteza)
-gonele(declinatie magnetica)
-haline(salinitate)
-picnele(densitate a apelor oceanice)
-Metoda punctului.Fenomene cu raspandire discontinua,repartitia si cantitatea/de
nsitatea acestuia.Sunt utilzate semne-punct cu duametru egal pe suprafata hartii
.Valoarea reala a elementului reprezentat printr-un singur punct reprezinta greu
tatea punctului.Reprezentarea prin punct.Dezavantajul consta in contopirea punct
elor in zone cu densitati mari.
-Metoda Cartogramei.Nu surprinde intensitatea ci variatia cantitativa si spatial
a predefinita(naturale/administrative) sau definita(figuri geometrice).Reprezint
a indici relativi.Un simbol/hasura/culoare este asociat(a) unei valori.Grupele d
e valori se deosebsec prin gradient de culoare/densitatea liniilor.

-Metoda cartodiagramei.Idem Cartograma insa va fi reprezentatat prin diagrama nu


hasuri nu culoare