Sunteți pe pagina 1din 3

Marca genetica a geto-dacilor

Dr. Toni Victor Moldovan, Cluj


Undeva in Galaxie, evolutia naturala a formulei A.D.N. a dus la aparitia primei
fiinte umanoide capabila sa produca mijloace tehnice si ...in cele din urma sa p
ractice ingineria genetica. Acel moment a adus primul eveniment important galact
ic: saltul tehnologic in terapiile genetice. Urmatorul eveniment important a con
stat in punerea in evidenta a corpului spiritual si a structurii sale eterice, c
are detine informatie genetica. De la acel nivel tehnologic, fiintele umanoide a
u imaginat o modalitate noua de reproducere, asexuata, care pe linga avantajele
economice, asigura simplificarea formulei A.D.N. cu fiecare sarja de noi fiinte
si o evolutie artificiala, condusa, a fiintelor umanoide. Modalitatea de reprodu
cere a fiintelor extraterestre consta in racordarea unui corp fizic produs in la
borator la un corp spiritual compatibil genetic, obtinut in urma unor programe d
e inginerie genetica standardizate, desfasurate pe diverse planete.
Practic, dintr-o formula A.D.N. initial extrem de complexa evoluata intr-un timp
lung, greu de definit, "au explodat" o multitudine de variante A.D.N. inteligen
te, s-au desprins ramuri - rase umanoide care, cu fiecare sarja de fiinte devin
mai inteligente si isi simplifica formula A.D.N.. Rasele umane actuale, ca si di
versele subtipuri rasiale sunt rezultatul actiunii mai multor zei care, in progr
ame de inginerie genetica usor diferite, au modelat omul "dupa chipul si asemana
rea lor", adica dupa standardul A.D.N. produs la un moment dat. Productia unei a
numite marci A.D.N. necesara unei singure generatii de fiinte extraterestre acop
era perioada unui ciclu de evolutie umana pe Terra, desfasurat intre doua moment
e catastrofale, care pentru programul in curs se numesc "potop" si "apocalipsa".
Timpul lor este diferit de timpul nostru linear datorita tehnicilor de distorsi
une temporala. Astfel, un ciclu de evolutie umana pe Terra de 4000-6000 de ani a
copera aproximativ perioada vietii unei fiinte extraterestre egala cu 900-1000 d
e ani.
Calatoria in timp, distorsiunile temporale, fac imposibila chiar si pentru EI or
donarea clara, succesiunea cronologica a diverselor marci A.D.N. in timpul Galac
tic. Cu alte cuvinte, nici macar EI nu sunt in stare sa prezinte ordonat arborel
e genealogic al creatiei, evolutia artificiala si increngatura fiintelor extrate
restre. Cosmogoniile lasate de zei pamintenilor, usor de patruns pentru noi asta
zi, nu fac nici ele prea multa lumina in acest domeniu. Mayasii insa, ne poveste
sc despre "ZEII NUMERE INLANTUITI IN MARELE TIMP" . Aceste numere sunt dupa pare
rea mea codificari numerice de marci genetice produse de fiintele extraterestre
in diverse segmente temporale, imposibil de ordonat cronologic. Programele de in
ginerie genetica practicate pe diverse planete au avut drept obiectiv crearea un
or populatii caracterizate prin simplitate, puritate genetica (cit mai homozigot
e) si cit mai compatibile genetic cu marca genetica a corpurilor fizice produse
in laborator.
Aceste populatii (sexul masculin) erau ucise in scopul captarii corpului spiritu
al necesar fabricarii de noi fiinte extraterestre.
Mai intii insa, corpurile spirituale trebuiau scanate (studiate in vederea stabi
lirii compatibilitatii genetice - "cercetate"), iar apoi erau marcate, "insemnat
e". Cercetarea genetica este o operatiune obisnuita in practica civilizatiilor e
xtraterestre prezente pe Terra, care precede o recoltare de indivizi cu structur
i A.D.N. diferite. Este descrisa chiar si in "Cartea egipteana a mortilor". Oh!
si ce vad? Demoni, care, nemiscati ma urmaresc cu ochii... Acesti dusmani ai zeu
lui Shu se pregatesc, Capul sa mi-l reteze, Si fruntea sa-mi cresteze, Ca, din p
orunca Stapinului lor, Sa ma batjocoreasca cum vor... (Capitolul XC) Programele
zeilor, programul mondial de inginerie genetica, daca se poate vorbi despre asa
ceva, a demarat sub semnul mai multor supercivilizatii, programele diverse fiind
bine impartite geografic, in zone strict delimitate. Productia unei anumite mar
ci A.D.N. necesara unei singure generatii de fiinte extraterestre acopera perioa
da unui ciclu de evolutie umana pe Terra, desfasurat intre doua momente catastro
fale, care pentru programul in curs se numesc "potop" si "apocalipsa".
Acesta este, se pare, al cincelea ciclu de astfel de program pe Terra. Una dintr
e caracteristicile programului in curs consta in conflictul deschis intre superc
ivilizatia dumnezeului biblic (S.D.), al carui produs este poporul evreu si un c

omplex de supercivilizatii ce detin baze subpamintene. Zeii poporului evreu au r


eusit un salt in homozigotare (puritate si simplitate genetica) comparativ cu re
stul zeilor, care au ramas la o marca A.D.N. mai apropiata de marca programului
anterior potopului. Fiind concurentiale, supercivilizatiile extraterestre nu se
sfiesc sa se arate cu degetul una pe cealalta, supercivilizatia dumnezeului bibl
ic denumind lumea intraterestra (L.I.) "fiara". In preajma perioadei apocaliptic
e, care va incheia programul in curs, fiecare dintre supercivilizatii va practic
a propria operatiune de cercetare genetica si va incerca sa marcheze cit mai mul
ti oameni care mai au inca o compatibilitate genetica cu EI.
Din "Apocalipsa -13" aflam: 16.Si ea (fiara) ii sileste pe toti, pe cei mici si
pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei saraci si pe cei slobozi si pe cei robi,
ca sa-si puna semn pe mina lor cea dreapta sau pe frunte , 17. Incit nimeni sa
nu poata cumpara sau vinde, decit numai cel ce are semnul, adica, numele fiarei
sau numarul numelui fiarei. 18. Aici este intelepciunea. Cine are pricepere sa s
ocoteasca numarul fiarei; caci este numar de om. Si numarul ei este sase sute sa
izeci si sase. Sa vedem daca avem priceperea necesara!... Cu ce se ocupa oare pr
ogramele zeilor? Ce rost au ele? Totul este creat pentru ca perpetuarea si perfe
ctionarea genetica a speciilor extra/intraterestre sa fie posibila. Toata Biblia
contine la urma urmei genetica, multa genetica. Astfel, dupa ce S.D. si-a inche
iat cercetarea genetica preapocaliptica prin "pecetluirea", insemnarea "pe frunt
e" a celor 144.000 de compatibili genetic cu ei, cu "pecetea Viului Dumnezeu", a
cum este rindul L.I. sa-si continue cercetarea genetica.
"Pecetea Viului Dumnezeu" m-a dus cu gindul la o marcare a C.S. compatibile. Dum
nezeu este fiinta in materie negativa structurata, asa cum mai scriam, dupa mode
lul holografic, conform caruia fiecare unitate de structura reprezinta imaginea
intregului. Pecetluirea - marcarea este posibila tocmai datorita compatibilitati
i genetice intre cei alesi si ingerii S.D., altfel fenomenul de reject genetic a
r avea loc intre pecete - marker si C.S., iar marcarea nu ar mai fi posibila. Ad
augarea markeru-lui pe C.S. face posibila captarea lui. Actiunea ingerilor L.I.
este similara din punct de vedere al cercetarii genetice si al "pecetluirii" C.S
. compatibile. Versetele 16, 17 si 18 vorbesc despre aceasta operatiune delicata
, pe care o sufera o buna parte a populatiei, bineinteles, indiferent de rang, b
ogatii, etc. Cercetarea genetica duce la insemnarea celor compatibili, cu semnul
fiarei, semnul - pecetea L.I., care poate fi tradusa in numele fiarei sau in nu
marul fiarei.
Aceasta este tot o pecete genetica, este marca A.D.N. comuna L.I. si unei bune p
arti a populatiei Terrei. Marca A.D.N. a L.I. este posibil sa contina o varietat
e mai larga de structuri A.D.N., tinind cont ca L.I. face parte dintr-o uniune d
e mai multe rase umanoide. Oricum, aceste structuri A.D.N. au o baza comuna, o s
tructura unica, ce poate fi codificata numeric in numarul 666. Foarte probabil,
structura aceasta, marca A.D.N. sintetizata in numarul de cod 666, este diferita
de marca A.D.N. a ingerilor S.D., pentru care numarul de cod este diferit (de e
xemplu, 665?). Acest fapt permite captarea sigura si unica a C.S. insemnate cu s
tructura 666, dupa momentul apocaliptic. In privinta expresiei "nimeni nu poate
sa vinda sau sa cumpere, decit numai cel ce are semnul" ea se refera in mod sigu
r la a-ti vinde C.S. unei some de inger sau a cumpara pentru C.S. o soma de inge
r. Pe scurt, se refera la capacitatea de racord C.S. - soma de inger, pentru cel
ce are semnul. Numai acela va putea fi racordat. Este logic.
Expresiile privind vinzarea, cumpararea, cu balanta cu recolta de griu, de secar
a etc. se regasesc in pildele biblice, asupra carora nu mai insist. Expresia in
cauza nu are nici o legatura cu codurile bancare, cu activitatea financiara a lu
mii moderne sau cu un eventual crah al capitalurilor, desi evenimentele s-ar put
ea intimpla. Pista regasirii codului numeric 666 in anumite persoane - oameni, e
ste de asemenea gresita. Codul 666 este "numar de om", oricare ar fi el, insa, c
ompatibil genetic cu ingerii L.I. Reprezinta o structura genetica cunoscuta de m
ii de ani de S.D., din momentul scindarii evolutiei genetice a S.D. si a L.I., d
in momentul conflictului dintre Dumnezeu si Satana pe motivul conducerii destine
lor programelor de inginerie genetica. Si ... ce legatura are asta cu geto-dacii
? Are! In multe locuri ale teritoriului geto-dacic apare inscriptionat 666, sub
forma "SSS" sau "CCC" - 6 grecesc sau VIVIVI - 6 latin.

Astfel de locuri sunt complexul de la Sarmisegetuza, opaitul de la Drobeta, o pl


aca de marmura de la Tomis, o placa de marmura de la Tetovo (Macedonia).
Legatura dintre codul numeric 666 si geto-daci este usor deductibila din "rugami
ntea unei femei gete" gasita la Tomis, pe o placa de marmura. Stralucitoare, Cur
ata, Mareata doamna, Sunt credincioasa. Sunt cu trei de sase. Dar atit te rog, C
indva sa ma ajuti Sa renasc. Decodarea textului este simpla: Zeule, sunt compati
bila genetic cu tine (adica sunt stralucitoare, curata, credincioasa; mai mult d
ecit atit, detin "numarul de om", codul numeric al marcii genetice 666; este apr
oape sigur ca ma vei reincarna intr-o fiinta extraterestra. In concluzie, codul
numeric 666 codifica marca genetica a getilor sau si a getilor. Ramine doar ca g
eneticienii "sa aiba priceperea sa socoteasca numarul". Zeii au stiut ca omul va
ajunge in timpul tehnic prielnic acestei operatiuni. Asteptam cu interes socote
ala unui dac destept!