Sunteți pe pagina 1din 1

Forma si dimesiunile pamantului

-constitue elementele de baza ale operatiunilor geodezice,topografice si cartogr


afice
-antichitate(Sferica Pitagora 600 si Aristotel 350 )
-evul mediu (Plana,combatuta de expeditia lui Magellan in jurul globului(1519-15
22))
-sfarsitul sec 17 Isac Newton(Pamantul e turtit la poli,confirmate de acad. fr.
in sec 18.masuratori geodezice in sec 19 si satelitare in sec nostru)
-geoid-un sir de puncte referentiat nicelul oceanului planetar perpendiculare pe
directia gravitatiei,utilizat in efectuarea masuratorilor altimetrice
-Karl Friedrich Gauss(1777-1855),geoid,forma echipotentiala gravitational determ
inata de distributia,densitatea,denivelarile Terrei si curentii oceanici.Deci,fi
ind complexa,neregulata nu are o utilitate reprezentativa in reprezentarile anal
tice
Deviatiile pozitive si negative ale suprafetei geoidului fata de cea a elipsoidu
lui(SKIPPED)
Retele Geodezice
-punct geodezic,apartine unei retele geodezice,masurat prin metode geodezice rep
rezentat intr-o anumita proiectie cartografica
-reteaua geodezica,totalitatea retelelor de triangulatie si nivelment executat p
e teritoriul unei tari,in scopul asigurarii unei ostaturi unice si riguroase pe
baza caruia sa se realizeze ridicarile topografice.Clasificare dupa rol(la nivel
national):
-propriuzisa,punctele au 3 coordonate(x,y,z)
-de nivelment,asigura baza ridicarilor altimetrice si respectiv determin
area altitudinilor
-gravimetrica,pe care se sprijina metodele dinamice de determinare a for
mei pamantului
Metoda de reprezentare este triangulatia geodezica prin care se determina coordo
natele geodezice pe elipsoidul terestru sau in planul proiectiei,folosind ca baz
a unghiurile formate de punct cu punctele geodezice ,baza geodezicca fiind repre
zentata de catre laturile triunghiului

Reteaua geodezica din Romania


Conditii
-Actualitatea si Corespondenta
-Veridicitate(valori)
-Volumul(nr puncte raportat la suprafata,distanta intre puncte)
-Omogenitatea(uniformitate spatiala)
-Accesibilitatea/Durabilitatea punctelor
Triangulatia a fost utilizata initial pentru a determina forma Terrei