Sunteți pe pagina 1din 2

PROBLEME

Consideram baza de date DepozitDB, utilizata pentru gestionarea datelor referitoare la


vanzarile produselor stocate. Baza de date are in componenta urmatoarele trei tabele:
PRODUS
# idprodus int(6)
Denumire VARCHAR(20)
Pret int (6)
Furnizor VARCHAR(20)

VANZARI
# idvanzare int(6)
*idclient int(6)
*idprodus int(6)
* cantitatea int(6)

CLIENT
# idclient int(6)
* nume VARCHAR(20)
*prenume VARCHAR(20)
* judet VARCHAR(20)
*telefon VARCHAR(10)

Utilizand instructiuni SQL, rezolvati urmatoarele cerinte:


1. Scrieti instructiuni SQL pentru crearea bazei de date si pentru definirea structurii
conceptuale a tabelelor componente.
2. Inserati datele ce descriu un produs in tabela PRODUS.
3. Stergeti toate produsele care au pretul mai mare decat 100 RON.
4. Mariti cu 10% pretul produselor furnizate .
5. Eliminati din tabela VANZARI campul cantitate.
6. Adaugati in tabela CLIENT campul adresa, avand tipul VARCHAR(20).
7. Modificati tipul campului adresa in VARCHAR(30).
8. Afisati numele, prenumele si numarul de telefon al tuturor clientilor.
9. Afisati lista judetelor din care provin clientii firmei.
10. Afisati lista primilor 10 clienti(in ordine alfabetica).
11. Afisati denumirea si furnizorul pentru fiecare produs din tabela PRODUS.
Rezultatele vor fi ordonate alfabetic, in functie de furnizor.
12. Afisati produsele din tabela PRODUS, in ordinea descrescatoare a pretului.
13. Afisati lista produselor adaugand o coloana calculata cu valoare TVA.
14. Determinati numarul total al clientilor depozitului.
15. Determinati numarul clientilor din judetul Bistrita.
16. Afisati denumirile produselor cu pretul intre 10 si 100 RON, furmizate de firma
Lumea copiilor S.A..
17. Afisati denumirea si pretul produselor furnizate de Trei Brazi SRL sau Lumea
copiilor S.A.
18. Determinati cantitatea totala vanduta dintr-un produs X, dat.
19. sa se afiseze toate comenzile realizate de clientul Popescu Vasile. Pentru fiecare
comanda se vor afisa urmatoarele date: denumire produs si cantitate achizitionata.
20. Calculati numarul produselor achizitionate de clientii din judetul Cluj.
21. Calculati suma totala incasata pentru produsele vandute.
22. Determinati suma totala incasata pentru toate produsele furnizate de firma ALCA
Tricot.
23. Determinati lista clientilor care au cumparat produsul X.

3. DELETE FROM `depozitdb`.`produs` WHERE Pret>100


4. UPDATE produs SET Pret=(Pret + (10/100 * Pret))
5. ALTER TABLE `vanzari` DROP `Cantitate`
6. ALTER TABLE `client` ADD `Adresa` VARCHAR(20) NOT NULL AFTER
`Telefon`
7. ALTER TABLE `client` CHANGE `Adresa` `Adresa` VARCHAR(30)
8. SELECT Nume,Prenume,Telefon FROM `client`
9. SELECT Judet FROM `client`
10. SELECT Nume,Prenume FROM `client` ORDER BY Nume LIMIT 10
11. SELECT Denumire,Furnizor FROM `produs` ORDER BY Furnizor
12. SELECT Denumire FROM `produs` ORDER BY Pret DESC
13. ALTER TABLE `produs` ADD `Pret_TVA` INT(6) NOT NULL AFTER `Furnizor`
UPDATE produs SET Pret_TVA=(Pret+(24/100)*Pret)
SELECT Denumire, Pret_TVA FROM `produs`
14. SELECT COUNT(Nume) FROM `client`
15. SELECT COUNT(Nume) FROM `client` WHERE Judet='Bistrita'
16. SELECT Denumire FROM `produs` WHERE Pret >=10 AND Pret<=100
WHERE Furnizor=`Lumea copiilor S.A.`
17. SELECT Denumire,Pret FROM `produs` WHERE Furnizor='Trei Brazi SRL' OR
'Lumea copiilor S.A.'
18. SELECT COUNT(Idprodus) FROM `vanzari` WHERE Idprodus='X'
19. SELECT idprodus,cantitatea FROM `vanzari` WHERE idclient='Popescu Vasile'
20. SELECT COUNT(cantitatea) FROM `vanzari` WHERE idclient FROM `client`
WHERE judet=`Cluj `
21. SELECT SUM(Pret) FROM `produs`
22. SELECT SUM(Pret) FROM `produs` WHERE furnizor=`ALCA Tricot `
23. SELECT idclient FROM `vanzari` WHERE idprodus=`X `