Sunteți pe pagina 1din 99

In acesr numfir:

FILODENDRON

Piesfi în douâ acte de DIMOS RENDIS www.cimec.ro

teatrul

Nr .

7 (anul

XI)

iulie

1966

Revistâ lunarâ editatâ de

Comitetul

si

Artâ

şi

de

de

Stat

pentru

Culturâ

Scriitorllor

Uniunea

din Republica Socialistă Românio

REDACŢIA Şl ADMINISTRATIA Str. Constantln Mlllc nr. 5-î-9-Burureştl Telefon 14.35.68 âbonamentele se fac prin factoril poştall şl oficille poştale din intreaga ţarâ Preţul unui abonament: 21 lei pe trei luni 4>. lel pe şase lunl, 84 lei pe un an

FILODEÎTOEON

piesă

în

două

CRONICA

acte

de

Dimns

DRAMATURGIEI

S

Rendis

V M

.

A

ORIGINALE

Mira

Iosif

SINCERITATE

ŞI

CONVENTIE

 

(

Nu

sînt

Turmil

Eilf'el"

de

Ecaterina

Oproiu

Teatrul

„Lucia

Sturdza

Bulandia")

.

Călin

ÎN

Căliman

FAŢA

UNUI

TEX T

UITAT

(„Copiii

trul

lleana

pămîntului"

Naţional

„I.

Popovici

de

L.

Andrei

Corteanu

Caragiale")

ÎNTRE

(

nal

Vlaicu

din

VERIDICITATE

ŞI

Vodă"

Cluj)

de

Al.

Davila

.

REALISM

Teatrul

Tea-

Naţio-

V. Mindru

STAGIUNEA

PROBLEME

INSTITUTULUI

(II)

ŞI

CÎTEVA

 

*

*

*

Ion

lanoşi

ROMAIN

ROLLAND

ŞI

 

TEATRUL

REVO-

LUŢIEI

 

COPERTA

NOASTRA :

lon Mariuescu. interpretul rolului Leduc din „Inrident la Vichy" de Arthur Mil- ler (Teatrul Mir)

Foto:

Dan

Grigorescu

 

PRIN

TEATRELE

DIN

ŢARÂ

Satu

Mare — Arad

— Tg. Mureş

— Piteşti

Semncuzu

•. Ana

Maria

Narti.

C.

Paraschivescu.

Valeria

Ducea.

B.

Elvin

şi

llic

Rusu

 

* *

*

Danu

Crivul

VIEUX

COLOMBIER

LA

BUCUREŞTI

 

.

.

.

Dumitru

Solomon

TEATRUL

LA

TELEVIZIUNE

.

.

.

.

DOCUMENTE

ŞI

MĂRTURII

Victor

Ion

Popa

 

SCRISORI

INEDIIE

Uulentin

Silvestru

 
 

RĂSFOIND

VECHI

REVISTE

TEATRALE

ROMÂNEŞTI

 
 

MERIDIANE

 

M.

Radnev

SFÎRSH

DF

STAGIUNE

LA

PARIS

SI

MON-

CHEN

M.

Joliunncs

SCRISORI

DIN

BFRLIN

Desene : >liliu Viilcâuescu

l'oto www.cimec.ro : I. >auiuescu

j

PtăSA ,/N DOUA

I

(

INSTITUT ILITJ \

www.cimec.ro

V » E

ISTOKIA /

ACTE

^

PERSONAJELE :

IOANA

42

de

ani

ANTON

22

de ani, jiul

ei

ELENA

18

ani, fata

ei

LEONIDA

26

de

ani,

logodnicul

Eicnei

MIHAI

46

de

ani,

prieten

al

casei

BĂTRÎNUL

PETRE

vinzător

de

pămînt

pentru

flori

SANS-RIVAL

35

de

ani,

hoţ

modern

POLIŢISTUL

35

de ani

 

BĂTRÎNUL

PAVEL

hoţ

bătrinul

de

flori,

Petre.

seamănă

(Acelaşi

foarte

mult

actor.)

cu

 

u I

 

N

I

I

 

Sufragerie

spatioasă

 

de

casă

veche.

!n

fund,

un

geamlîc

care

într-o

verandă.

La

stînga,

uşa

care duce spre celelalte camere

ale

casei.

La

dreapta,

în

faţă,

altă

uşă

care

duce

spre

vestiar. Mobilă

veche.

La

peretele

din

dreapta,

 

o

oglindă

lunguiaţă,

mare,

veche

cu

,,ape".

Atmosferă

de

familie,

care

suge-

rcază

ceva

învechit.

 

La

stînga,

în

faţă

de

tot,

o

glastră

 

imensă

cu

un

filodendron

bătrîn.

Planta

s-a

întins

ca

o

iedera

Trunchiul

subtire,

lunguieţ

şi

noduros,

se

întinde

de-a

lungul

peretelui

din

stînga,

prins

de

cuie

cu

sfori,

Are

multe

frunze.

Rădăcinile

aeriene

negre

şi

uscătive

atîrnă

ca

nişte

bice,

sau

ca

nişte

tentacule.

Domină

incăperea.

Tot

în

fată,

mai

cxistă

 

cinci

glastre

cu

filodendr.mi

de

diferite

ditnensiuni.

 
 

Pendjula

veche

din

perete

bate

ora

5.

deşi

arată

7.

Masa

e

pusă.

Anton

stă

la

masă

şi

bate

cu

furculiţa

pe

farfurie,

însotind

bătăile

ceasului.

E

r.erabdător.

Pe

uşa

din

stînga

apare

loana.

E

o

femeie

încă

frumoasă.

Părul

ei

e

negru,

însă

ici-colo

parcă

e

tras

violent

cu

vopsea

al'bă

IOANA

\de

îa

uşă) :

A

bătut

cinci,

ori

ANTON : Nu

s-a

obişnuit

îneă

mi

s-a

părut ?

 

IOANA

(cu

reproş

accentuat);

Ţi-am

ANTON : A

bătut

cinci ;

cleci e

şapte.

spus

1-am

prins

furnînd ?

IOANA:

Dar

ce-i

cu

Elena

de

întîrzie

ANTON: Aici ?!

 

in ultimul timp ?

 

IOANA (ca despre

ceva

îngrozitor) : Da,

ANTON :

Ce

fie ?

E

cu

Leonida,

da

aici

!

„N-are

păţească

nimic,

mamă.

 

zice, după

o singură

ţigară."

 

(Atmosfcra

c încărcată.

Există

o

tensi-

ANTON : Lasă,

o

se obişnuiască

şi

el.

une pe care încearcă

s-o ascundă

unul

al-

îi venise greu

şi

lui

Mihai.

tuia.

loana

consultă

un

termometru

prins

Gu fumatul IOANA : Da,

dar

ai

văzut

Mihai

s-a

de perele, sub

filodendron.)

 

lăsat

de

fumat,

tocmai

ca

nu

fu-

meze

în

această

odaie.

 

IOANA : Ai

deschis

fereastra,

Anton ?

ANTON : Ce

vrei, mamă,

Mihai

e

de-al

ANTON :

Nu,

n-am

deschis-o

 

casei,

ştie

ce

înseamnă

pentru

noi

a-

IOANA : Parcă-i

curent

gîndesc

cest

nu

IOANA :

Da,

oricum

Leonida

e

un

ANTON :

Fii

fără

grijă,

nu

i

se

poate

străin.

Nu-1

agreează

 

întîmpla nimic rău. IOAN A : Ai uitat ,

dat a

trecută

.

1-a

tra s

ANTON : E

IOANA : Ascultă-mă

Nu

putem

pe

să-1 acuzăm.

mine !

Am

im-

curentul şi

ANTON :

Un

accident

 

Bătea

un

vînt

puternic

dinspre

mare

în

ziua

aceea.

IOANA :

Leonida

deschisese

fereastra,

nu ?

ANTON :

Aşa

se

pare,

deşi

el

neagă.

IOANA :

Leonida

nu

e

atent

Ai

zice

o face

dinadins

presia

nu-1 priveşte

cu ochi

buni.

(Pauză.)

Tu

mănîncă

dacă

vrei

Pu-

ne-ti

sajată

de

păpădie

şi

am

sâ-ţi

aduc

şi

sardele

prăjite.

(Ieşind.)

Ciu-

dat

e răcoare,

de

parcă

ar

fi

deschis

cineva

fereastra.

 

ANTON

(reţinut):

Ţi-am

mai

spus

n-am desehis-o.

www.cimec.ro

:•» »

IOANA

(din

bucălăric)

:

Bine,

bine,

nu

deriile

mele

cu

filodendron

nu

le

mai

te-am

acuzait

 

cumpără

nimeni ?

Da,

da

nimeni !

 

Nu

le

mai

vrea

nimeni ! Cînd

s-a

mai

(Anton

îşi

pune

salată

 

în

farfurie.

A-

pamenit

aşa

ceva ?

Ţin

minte,

era

o

runcd o privire spre ceas, apoi spre

filo-

vreme

cînd

toată

lumea

cerea

broderi-

dendron. Stoarce lămîie peste salată.)

ile

cu

filodendron.

Şi

acum,

nimeni !

 

Unde

s-a

mai

auzit

una

ca

asta

!

Ge

IOANA

(intră,

aducînd

 

o

farfurie

cu

repede

uită

oamenii,

Doamne,

ce

re-

sardele

prâjite)

: Sînt

foarte

proaspete

pede !

 

Azi

după-amiază

au

tras

năvoduî

la

ANTON : Oamenii

mai

cer

şi

altceva.

Cap

Sunion

Mai

miros

a

mare.

(H

IOANA

(ofensatd)

; Vorbeşti

de

parcă

ai

pune

în

faţă

farfuria.

 

Se

aşază.

Pri-

fi

de

acord

cu

ei

veşte

ceasul.

Porneşte

spund

ceva,

ANTON

(deşi

este

de

acord

„cu

ei"):

dar

renunţd.

După

ce-l

priveste

tăculă

Nici gînd

 

pe

Anton.)

Doar

ştie

astăzi

e

rîn-

IOANA : Mai ştii ?! (Adică

„m-as

aştepţa

dul

ei

Trebuie

să-i

La

temperatura

la

orice".

După

o

pauză.)

Nu

gâseşti

sâ-i

dea

doctoria

e

o

tensiune

în

casă ?

O

tensiune

ANTON :

Vine

ea

(Mănîncă.)

inexplicabilă

IOANA :

Ai

fost

la

proces ?

 

ANTON

(desi

„găseşte"):

Nu,

nu

ga-

ANTON : Fosit

Ştii

îi

urmăresc

toa-

sesc

te procesele.

 

IOANA:

Mai

ştii ?!

IOANA :

S-a

pronunţat

sentinţa ?

 

ANTON :

Nu,

mamă,

totul

e

bine,

ca

ANTON : Au

IOANA

fost

interes

(cu

cum arăta ?

condamnaţi

prost

cu

ascuns) :

toţii

Mihai

mai

(Se

înainte

aude

Nu

soneria.)

s-a

schimbat

nimic.

ANTON (entuziast):

Ca

întotdeauna

inegalabil !

Poti

sta

ore

întregi

 

să-1

IOANA : Uite-o

a

venit !

 

auzi

pledînd.

Păcat

 

IOANA :

Păcat

?

(Se duce

să deschidă.

Sc aude

vocea

ei:

ANTON : Nimic

„Tu

esti,

Mihai t"

şi vocea

unui

bărbat:

 

Bună

seara,

Ioana."

Intră

loana

cu

Mi-

(Pauză.)

 

hai.

E

un

bărbat

binefăcut,

frumos

:

flâ-

 

cdu bdlrîn.

Costum

bine

croit,

„la

dungă",

IOANA :

Şi

Elena

asta

!

ştii

ar

cu

batistd

albd

în

buzunar.

E

tot

timpul

trebui

şi

tu

să-i

vorbeşti

lui

Leonida

distrat,

pare

se

gindeste

la

altceva.

In

Să-i

explici

obiceiurile

casei.

 

ANTO N

(uşor

enervat):

încă

nu

s-a

o-

bişnuit.

Cînd

o

se

instaleze

la

noi

cu

Elena,

ce

o

facă

?

o

se

supund

 

10ANA

(impresie

nepldcutd):

O

se

„supună" ?

 

/

ANTON

(corectare

 

tardivă)

 

:

Adică

o

intre

şi

el

ia

rînd

cu

noi

IOANA

(ofensatâ)

:

Ai

zis

„o

se

su-

pună".

ANTON

(deşi

ar

vrea

dea

o

rephch

usturătoare):

Am

zis

şi

eu,

aşa

vre-

Nu-mi place cum vor- Elena

ANTO N : Dar cum vorbim, mamă, cum vorbim ?

IOANA : Nu

IOANA :

ştii,

Antom,

în

ultima

rne nu-mi place

biţi.

Şi

tu,

şi

ştiu, nu pot

spun

exact

bănuiesc

unele

insinuări

Ştiu

şi

eu

?!

ANTON :

Ce

fel

de

insinuări ?

Ţi

se

pare, marnă.

IOANA (vrea sd fie exactă) : Am zis ,.bă-

nuiesc"

ca

nu

sînt

sigură.

ANTON : Eşti

obosită. Tc

oboseşte

mun-

broderiile

IOANA (nespus

de

mirată) : Ştii

bro-

relaţiile

sale

cu Ioana,

încearcd

sd

ascun-

cdldura

şi

dragostea

ce

o

simte

fa[d

de

ea. La

fel

si Ioana.

Unul

ocoleste

pri-

virea

directă

a

celuilalt.

Sub

frazele

o-

bisnuite

se

ascund

nişte

cuvinte

pe

care

n-au

avut

curajul

sd

şi

le

spund

şi,

poa-

te,

n-or

sd

aibu

niciodatu

acest

curaj.)

IOANA :

Credeam

este

Elena.

 

MIHAI :

Cum,

n-a

venit

încă

Elena ?

Bună seara, Ant.on.

 

ANTON : Bună

 

seara,

Mihai.

 

MIHAI : Văd

nu

sînteţi

gata.

ştiţi

în

jumătate

de

oră

ar

trebui

plecâm.

Comcertul

începe

la

8.

IOANA :

Avem

tot

timpul

acuşi

vine

şi

Elena.

Să-ţi

dau

o

gustare ?

 

MIHAI :

Ca

fiu

sincer

 

IOANA : Avem

salatâ

de păpădie

şi

sar-

 

dele

prăjite.

Foarte

proaspete.

După-

amiază

au

scos

năvodul.

Săreau

în

ti-

'

gaie !

MIHAI : Nu

te

refuz.

(Işi

bate

buzuna-

 

rele:

gest

reflex

al fumătorilor

cînd

îsi

cautd

chibriturile.)

 

IOANA

(care l-a

obscrvat

rîde) :

Iar?

ANTON

(rîde

şi

el):

De

atîţia

ani

te-ai

 

lăsat

de

fumat

şi

(Imitd

gestul.)

 

www.cimec.ro

3

IOANA :

MIHAI (rîde, aşezînduse): Reflexele, bă-

Sâ-ţi

aduc

sardelele.

(Iese.)

IOANA : Poftim,

şi

apoi :

aşa

„n-are

face.

Incepe

o

importanţă".

fra-

iatule.

Nu

nicotina te înrobeste, cît

a-

ANTON

(cu un

lon

repezit

din

cauza

ceste

obiceiuri

mici

sunetul chibritu-

replicii

Ioanei) :

M-am

gîndit

este

rilor

aprinsul,

baterea

ţigării

de un-

frumos

pierzi

toate procesele

la

care

ghie

Ştiu

şi

eu

?!

pledezi !

 

ANTON : Aceste

mici

mari

obiceiuri.

 

MIHAI

(se

întoarce

brusc

spre

el.

Re-

MIHAI

(îşi

pune

salata):

Dar

cum

de

marca

nu-i

face

plâcere.

Se

cauta

în

n-a

venit

Elena ?

 

buzunar)

:

Nu

toate

 

ANTON :

0

vină,

nu

scapă

ea

con-

ANTO N

(reintră

în

tonul

normal):

Am

certul. MIHAI : Nu despre asta era vorba. Ştiam

urmarit

minar

procesele

tale.

Un

fel

de

se-

rîndul

că ANTON : „De

era

ei

astăzi

gardă"

sînt

eu.

Elena

ar

MIHAI

IOANA

(insistă,

(aruncă

apărîndirse):

o privire

Nu

toate !

:

spre pendulă)

trebui

doar

sâ-i

ia

temperatura

şi

să-i

Cum

a

trecut

timpul

 

(Apoi,

despre

dea

doctoria.

filodendron.)

Nu-i

aşa

nu

poate

 

MIHAI :

Eu

cînd

sînt

„de

gardă" ?

ANTON

(consiată):

în patru

ani ai cîşti-

ANTON

lconsultă

o

listă

care

se

află

gat

numai

patru

procese.

 

prinsă

cu

o

piuneză

de

peretele

din

IOANA :

Anton,

ce

înseamnă

asta ?

 

stînga) :

Marţi

adică

mîine.

 

ANTON : Dar

nu vorbesc

de rău,

mamă.

MIHAI : Vezi,

mîine

n-am

pot

tre-

MIHAI

(uşoară

ironie):

 

Nu

acuză,

buie

duc

Adică

trebuie

ne

laudă

!

ducem

vizităm

casa

aceea.

ANTON

(repede.

cu

căldură

 

îşi

ANTON

(cu

creion,

 

atîrnă

de

seama

I-a

jignit

fără

vrea):

Da,

un

corectează

care

sforicică,

miercuri,

(a

ne

lista):

pe

mîine

înccput

o punem

sînt

Ştii

liber.

MIHAI

ANTON

să mănînce)

mi-a

Miercuri

(brusc):

o

Atunci

bi-

a-

Elena.

Da,

:

plăcut

desigur.

care

pe

pledezi

mentaţia

Spun

pierzi

îl

totuşi

lui

este frumos

fi

pasiunea

ca

împricinatul

cu

ştii

şi

argu-

ai

procesul,

va

aperi

cu

condamnat

şi

Mihai !

sităzi

la

proces ?

MIHAI : Ai

ANTON :

fost

la

proces ?

m-am

De

cînd

înscris

şti-

toate pro-

la

inţele juridice, am urmărit

cesele

tale.

MIHAI : Şi

ţi-<a plăcut

azi ?

IOAN A : D e

cînd 1-a

Mihai

nevinovati.

a jurat

sâ-i

apăra t

apere

pe

tată l

numai

pe

tău ,

cei

ANTON : De altfel.

mintul

profesional

MIHAI : Vrei

Nu

ANTON :

asta

al

ţine

avocaţilor.

şi de

jură-

discuţie ?

lăsăm

această

de

a

înainte

constata

ce ANTON : Nu

ştiu

dacă

mi-a

plăcut

sau

n-ai

înţeles

ce

am

vrut

 

spun.

 

nu

„plăcut". în

Poate nu e bine

orice

ales acest

caz,

mi-a

cuvînt :

venit

în

MIHAI : Te-am înţeles

foarte

nu

crczi

m-aan

supărat.

bine, şi

gînd

IOANA

(tare) : Dacă

îţi

spune

te

o-

IOANA

(intră,

aducînd

o farfurie):

Sînt

preşti,

 

foarte

proaspete,

din

Sunion,

azi

după-

ANTON

opreşte-te ! (insistă):

amiază

au

tras

năvodul.

Miros

a

alge !

ceea

ce

faci

tu

Am constatat numai este eroism ! Acum,

(Pune

farfuria

în

faţa

lui

Mihai.)

da.

am

terminat !

 

ştii,

Mihai,

ar

trebui

vorbeşti

şi

MIHAI : Eroism

tu cu Elena

nu

mai întîrzie.

Pe

tine

IOANA

(cătrc

Mihai):

L-ai

înţeles,

nu ?

te

ascultă.

Asta

a

vrut

spună

 

ANTON

(înţepător)

: între

noi

fie

vorba,

MIHAI

(cu

gîndid

in

altă

 

parte):

Da

nu-i

ora

ne

adunăm

acasă.

 

1-am

înţeles

Din

primul

moment.

 

IOANA :

Ştii

foarte

bine

de

atîţia

IOANA :

Atunci ?

(„Alunci

pentru

ce

ani

te-ai

supărat

?")

ANTON :

ani".

Tocmai

pentru

„de

atîţia

MIHAI : Vezi

pentru

pentru

nu

 

ştiu

dacă

e

tocmai

eroism

 

MIHAI

(ca

schimbe

tema

discu(iei):

IOANA :

Mihai !

Tu

care

 

Spuneai

ceva

despre

proces.

       

IOANA : Ai

fost

la

proces ?

 

(Se

aude

soneria.

Anton

 

se

duce

ANTON :

Ţi-am

spus

doar

 

dcschidă.)

 

IOANA :

Oh,

da

(Către

Mihai.)

Nu

lasă

să-i

scape

nici

un

proces

de-al

ELENA

(vocea

ei) :

Am

întîrziat,

nu ?

tău !

LEONIDA

(vocea

hti)

:

Bună

seara,

An-

MIHAI

(cătrc Anton)

:

Şi

la

ce te-ai

gîn-

ton.

 
 

ELENA

(intră

ca un taifun.

 

E

o fatâ

tî-

dit? ANTON : N-are

importanţă

 

nără,

veselă,

usor

exaltată.

E

roman-

4

www.cimec.ro

tică,

dar

şi

joarte

realistă;

visătoare,

am fost

la

restaurant,

adică, pentru

in-

dar

ăcstul

de

aterizatâ.

Parcă

ar

vrea

tîia

oară

fâră

voi

şi-am

băut

„Uzo-

zboare

şi cincva

o

tot

trage

în

jos) :

Sans-Rival" !

Ah

!

Aţi

auzit ?

Se

zice

Bună

seara !

rog,

rog, fără

mu-

în

cartierul

nostru

şi-a

făcut

apari-

tre

!

Bună

 

seara,

mamă

!

(O

săruta

ţia primejdiosul

răufăcător

Sans-Rival l

pe

loana.)

Bună

seara,

Mibai !

(ll

să-

Aşa

se

vorbea

la

restaurant.

Numai

rută.)

nu

certaţi !

rog

nu

despre

el

se

vorbea.

 

certaţi

şi

jur

pe toţi

zeii

antici,

MIHAI : Am

auzit

de

el.

pe

toţi

zeii

moderni

şi

pe

toţi

care

se

ELENA : Se spune

nu

fură

lucruri

de

vor

descoperi

de-acum

înainte, că

n-am

valoare.

 

mai

întîrzii !

în

două

minute

totul

MIHAI :

Unii

zic

e

un

alcoolk

în-

va

fi

în

ordine,

iar

eu

gătită

 

pentru

răit

concert !

(Işi

aruncă

jacheta

de

lînă

ELENA :

Da'

de

unde

pe

un scaun

si

se duce

la

filodendron.)

LEONIDA :

Se

mai

spune

e

un

hoţ

LEONIDA :

Vina

e

a

mea,

ştiţi.

Eu

care

se

mulţumeşte

cu

puţin.

 

am

reţinut-o

şi

MIHAI : Ştiu

Asta

e chiar

una

din

po-

IOANA

(nu-i

prea

place

tînărul)

:

Se

în-

reclele lui

„Se-mulţumeşte-cu-puţin''.

ţelege

de

la

sine

Elena,

de

capul

ei,

ANTON :

Eu

am

auzit

e

nebun.

 

niciodată

n-ar

fi

făcut

şi

nebun !

 

ELENA :

Ei,

şi

tu.

mamă

 

(Ia

termo-

ELENA : L-ai ANTON : Eu

„1-am

făcut" ? Aşa

se

spu-

metrul

care

se află

la rdddcina

filoden-

ne : un maniac

 

dronuîui.)

Cine

 

a

deschis

fereastra ?

LEONIDA : E în

sitare să

atace

în

plină

IOANA : Ai

văzut ?

Am

întrebat

şi

eu.

zi

un

restaurant,

rişte,

ca

fure

o

MIHAI :

A

scăzut

temperatura

din

ca-

singură

sticlă

de

.,Uzo-Sans-Rival".

 

meră

?

 

ELENA

(se urcă

pe

o scară

dublă

ca

ELENA : Cu

două

grade !

A

deschis

ci-

ajungă

la

frunzele

de

sus):

Gata !

neva fereastra ?

 

Mai

am

astea

de

sus

şi

isprăvesc.

 

ANTON

(răstit)

: Dacă

te referi

la

mine,

ANTON :

duc

să-mi

cumpăr

tigâri,

nu

!

am,

tot

rămîn

singur

 

IOANA : Nu-mi

place

cum

vorbiţi

nu-

LEONIDA : îţi

dau

eu

cîteva.

(După

ce

mi

place

a

căutat

în