Sunteți pe pagina 1din 7

ENTITATEA ACHIZITOARE:

PR. NR.

PROIECTANT

FAZA:

D E V I Z G E N E RAL
(cf. H.G. 28 / 22,01,2008)
Privind cheltuielile necesare realizarii

in lei/EURO la cursul lei/EURO din data de 08.07.2013


1EURO=
Nr.
crt.

4.4483 lei

Denumirea capitolelor si subcapitolelor


de cheltuieli

Valoare(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

miiLEI

miiEURO

miiLei

miiLEI

miiEURO

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

Proiectare (DALI, PT, DTAC, doc avize)


Audit energetic

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

Verificare tehnica proiect


3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1 Constructii si instalatii


4.2 Montaj utilaje tehnologice

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si


functionale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
-0.001

0.000
-0.001

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3 Amenajari pentru protectia mediului


TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
Proiectare
din care

TOTAL CAPITOLUL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport


4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5,1,1, lucrari de constructii

5,1,2, cheluieli conexe organizarii santierului

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului


5,2,1, comisioane, cote, taxe
Taxa inspectie control calitate 0,7%(C+M)

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.1 Pregatirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2 Probe tehnologice

Taxa inspectie in constructii 0,1% (C+M)


Casa sociala constructor 0,5% cap. 4.1.
5,2,2, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL

0.000

0.000

-0.001

-0.001

0.000

Din care C + M

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

INTOCMIT,

SEF PROIECT,

ENTITATEA ACHIZITOARE:

PR. NR.

PROIECTANT

FAZA:

DEVIZUL
OBIECTULUI: CONSTRUCTII SI INSTALATII
(cf. H.G. 28 / 22,01,2008)
in lei/EURO la cursul lei/EURO din data de 08.07.2013
1EURO=
4.4888 lei
Denumirea capitolelor si subcapitolelor
Valoare(fara TVA)
de cheltuieli

Nr.
crt.

Rezistenta - refacere structura scena+buiandrugi cu


goluri
Rezistenta - camine interioare 60x60 hr=0,80
Rezistenta - canale exterioare
Rezistenta - refacere rigola pereata
Rezistenta - centuri si samburi frontoane+sarpanta
Arhitectura - refacere
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
Instalatii electrice interioare
Instalatiielectrice interioare in CT
Instalatii electrice paratraznet si priza de pamant
5 Instalatii sanitare
Instalatii sanitare
6

Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radiotv, intranet

Instalatie incalzire
Instalatie incalzire in CT
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
9
TOTAL I
II. - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III. - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
4 Active necorporale
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

INTOCMIT,

Valoare (inclusiv TVA)

MIILEI

MIIEURO

MIILei

MIILEI

MIIEURO

I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta)
2 si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari,
finisaje)

TVA

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001

0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

SEF PROIECT,

0.000

ENTITATEA ACHIZITOARE:

PR. NR.

PROIECTANT

FAZA:

LISTA UTILAJE CU MONTAJ


in lei/EURO la cursul lei/EURO din data de 08.07.2013

1 euro =
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire

UM

Cant.

4.4483 lei
Pret / UM
Valoare
LEI
totala - LEI

OBIECT 1: CONSTRUCTII SI INSTALATII


Utilaje cu montaj
Cazan pe lemne cu gazeificare P=60kW
buc
1
Vas expansiune inchis 150 litri
buc
1
Pompa recirculare cazan Q=2 mc/h
buc
1
Pompa dubla circulatie Q=4 mc/h
buc
1
Termostat
buc
2
Dedurizator 3/4"
buc
1
Sursa alternativa UPS pt centrala termica P=1,5
buc
1
kW
Cos fum prefabricat inox DN200, izolat
buc
1
Boiler 10 l
buc
1
Total utilaje cu montaj obiect 1
OBIECT 2: RETELE EXTERIOARE
Contor apa rece 1/2"
buc
1
Total utilaje cu montaj obiect 2

Nota:
preturile nu cuprind TVA

SEF PROIECT,

12,800
616
240
1,700
150
50

12,800
616
240
1,700
300
50

690

690

3,670
275

3,670
275
20,341

140

140
140

ENTITATEA ACHIZITOARE:
PROIECTANT

LISTA DOTARI
in lei/EURO la cursul lei/EURO din data de 08.07.2013
1EURO=
Nr.
crt.

1
2

Denumire

UM

Cant.

4.4483

Pret / UM
Valoare
LEI
totala - LEI

OBIECT 1: CONSTRUCTII SI INSTALATII


Dotari
Stingator cu praf si CO2
buc
2
Pichet PSI complet echipat
buc
1
Total dotari

Nota:
preturile nu cuprind TVA

SEF PROIECT,

45
1,000

0
90
1,000
1,090