Sunteți pe pagina 1din 7

CNATDCU - COMISIA 27

TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA AFACERILOR


Standarde minimale pentru obinerea titlului de profesor
universitar, cercettor tiinific I,
a atestatului de abilitare, a titlului de confereniar universitar i
cercettor tiinific II
Conform Ordinului MENCS nr. 3482/2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare (capitolul 1, art.
3, lit. g i lit. h), prezentele standarde au un caracter minimal i
vizeaz activitatea tiinific fiind necesare si obligatorii pentru
participarea la concursurile pentru ocuparea funciilor didactice universitare
[] i pentru acordarea gradelor profesionale de CS II i CS I (lit. g),
respectiv pentru conferirea calitii de conductor de doctorat i atestatul
de abilitare (lit. h). Universitile i institutele de cercetare au dreptul de a
completa standardele minimale CNATDCU cu standarde specifice, proprii cu
privire la activitatea didactic, de cercetare, dezvoltare instituional sau a
altor contribuii aduse comunitii.
1. Obinerea unui scor final (S), calculat pe baza articolelor i citrilor n
reviste cotate ISI cu scor de influen absolut (Article Influence Score - AIS)
nenul (vezi observaiile 1 i 2 din Anexa 2), astfel:
S=P+C
Scorul final (S) trebuie realizat pe baza a maxim 10 articole ale
candidatului n reviste cotate ISI cu scor de influen absolut (AIS) nenul i
din maxim 10 citri n reviste cotate ISI cu scor de influen absolut (AIS)
nenul (se exclud autocitrile i semi-autocitrile). n cazul abilitrii, toate
articolele luate n calcul pentru stabilirea scorului final (S) trebuie s se
regseasc n teza de abilitare. Punctajul aferent articolelor i citrilor se
determin astfel:
A. Punctajul Pi acordat unui articol i publicat ntr-o revist indexat
ISI cu scor absolut de influen (AIS) nenul se determin conform formulei
urmtoare:
Pi=M [ 1( N 1 ) 0,1 ] AIS
unde M reprezint coeficientul de multiplicare specificat n tabelul 1, N
reprezint numrul de autori ai articolului conform punctului 6, iar AIS
este scorul absolut de influen al revistei ISI n care este publicat articolul.
N >10 sau
AIS=0 , punctajul devine nul sau negativ i, prin
Dac

urmare, publicaia nu poate fi luat n considerare n determinarea scorului


final. Punctajul final obinut din maxim 10 articole este dat de relaia:
n

P= Pi
i=1

unde n 10 reprezint numrul articolelor ISI cu scor absolut de influen


(AIS) nenul ale candidatului.
Pentru profesor universitar, cercettor tiinific I i abilitare, maxim 0,5
puncte (adic 25% din valoarea minim a lui P, precizat mai jos la
punctul 7), pot fi acordate publicaiilor (cri sau capitole n cri) n edituri
de prestigiu internaional n domeniul tiinelor sociale (lista acestor edituri
este prezentat n Anexa 1) i alte edituri naionale i internaionale.
Fiecare carte sau capitol n carte va substitui unul dintre cele 10 articole
maxim admise n calculul punctajului P. Punctajele Pi acordate crilor i
capitolelor n cri sunt urmtoarele:
Pi=0,5 /N
Cartea i publicat ntr-o editur internaional din
Anexa 1
Pi=0,25 /
Capitolul i n cartea publicat ntr-o editur
internaional din Anexa 1
N
Pi=0,2 /
Cartea i publicat ntr-o editur naional sau
internaional altele dect n Anexa 1
N
Pi=0,1 /
Capitolul i n cartea publicat ntr-o editur naional
sau internaionale altele dect n Anexa 1 sau articol in N
volume ISI Proceedings
Pentru confereniar universitar, cercettor tiinific II, punctajul aferent
acestui tip de publicaie este de maxim 25 % din valoarea minim a lui
P (precizat mai jos la punctul 7), adic maxim 0,1875 puncte.
Not: Calitatea de editor al unei cri nu se asimileaz cu calitatea de autor
al unei cri.
B. Punctajul C j acordat unei citri j ntr-o revist indexat ISI cu
scor absolut de influen (AIS) nenul se determin conform algoritmului
urmtor (vezi observaia 3 din Anexa 2):
C j=1 dac revista este ncadrat n prima cuartil (Q1) pe domeniu dup
AIS conform JCR
C j=0,75 dac revista este ncadrat n a doua cuartil (Q2) pe domeniu
dup AIS conform JCR
C j=0,5 dac revista este ncadrat n a treia cuartil (Q3) pe domeniu
dup AIS conform JCR
C j=0,25 dac revista este ncadrat n a patra cuartil (Q4) pe domeniu
dup AIS conform JCR.
Citrile n cri publicate la edituri de prestigiu (conform listei din Anexa 1)
sunt asimilate citrilor n reviste ncadrate n a patra cuartil. Punctajul
acordat unei astfel de citri este de 0,25 puncte.

Punctajul final obinut din maxim 10 citri este dat de relaia:


k

C= C j
j=1

unde

k 10

reprezint numrul de citri n publicaii.

2. Toate articolele/crile/capitolele n cri publicate i toate publicaiile


citate ce sunt luate n considerare trebuie s trateze exclusiv subiecte i
teme specifice domeniului tiinelor economice i administrarea afacerilor.
3. Revistele ISI n care sunt publicate articolele candidatului i articolele n
care apar citrile publicaiilor candidatului luate n considerare n stabilirea
scorului final pot fi reviste ISI cu un scor absolut de influen (AIS)
nenul ncadrate pe categorii conform tabelului de mai jos:
Tabelul 1. Categoriile de ncadrare a revistelor ISI luate n
considerare
pentru obinerea standardului minim
Index JCR
Categoriile de ncadrare a
Multiplica
revistelor ISI luate n
tor
considerare pentru
M
obinerea standardului
minim (conform JCR)
Core
Economics
10
Economics
Business, Finance
Business
Management
Infoecono
Computer Science, Artificial
8
mics
Intelligence
Computer Science,
Interdisciplinary Applications
Computer Science, Information
System
Computer Science, Theory &
Methods
Computer Science, Software
Engineering
Computer Science, Hardware &
Architecture
Operations Research &
Management Science
Statistics & Probability
Computer Science, Cybernetics
Cybernetics
Social
Toate cu exceptia celor
6
Science &
mentionate anterior

Science
4. Pentru profesor universitar, cercettor tiinific I i abilitare, trebuie
indeplinit una din urmtoarele condiii:
a) din cele maxim 10 articole, candidatul trebuie s fie autor sau coautor
a cel puin dou articole publicate n reviste cotate ISI cu scor
absolut de influen (AIS) mai mare dect 0,15;
b) s fi ctigat n competiii naionale sau internaionale cel putin 2
proiecte/granturi de cercetare, cu excepia proiectelor finanate prin
programe operaionale de tip POS-DRU, POS-CEE sau similare, dintre
care unul n calitate de director de proiect sau responsabil partener;
c) un articol de la punctul a) i un grant de la punctul b) n calitate de
director.
Pentru confereniar universitar, cercettor tiinific II trebuie indeplinit una
din urmtoarele condiii:
a) din cele maxim 10 articole, candidatul trebuie s fie autor sau coautor
a cel puin un articol publicat n reviste cotate ISI cu scor absolut de
influen (AIS) mai mare dect 0,15;
b) s fi fost director/responsabil partener/membru ntr-un proiect/grant de
cercetare ctigat n competiii naionale sau internaionale, cu
excepia proiectelor finanate prin programe operaionale de tip POSDRU, POS-CEE sau similare.
5. Candidatul pentru titlul de profesor, CSI i abilitare trebuie s aib un
numr minim de 4 articole ISI cu AIS nenul din care minim 2 din categoriile
Core Economics i/sau Infoeconomics, respectiv pentru Confereniar, CSII
minim 2 articole ISI cu AIS nenul din care 1 din categoriile Core Economics
i/sau Infoeconomics.
6. Numrul de autori ai articolelor luat n calcul (N) se refer doar la cei cu
afiliere la instituiile de nvmnt i cercetare din Romnia.
7. Valorile minime ale punctajelor pentru participarea la concursurile pentru
ocuparea funciilor i obinerea titlurilor didactice i tiinifice i acordarea
atestatului de abilitare sunt urmtoarele:
Confereniar
Profesor
universitar,
universitar,
Cercettor tiinific Cercettor tiinific
II
I, Abilitare
S 1,5
S4
P 0,75
P 2
C 0,5
C 1,2
Anexa 1 - List edituri de prestigiu internaional
Nr.Crt.
Denumire Editura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Academic Press
Addison Wesley
Allen and Unwin
Blackwell
Brookings Institution
Cambridge University Press
Columbia University Press
Cornell University Press
CRC Press
Duke University Press
Edward Elgar
Elsevier
Emerald Group
Harper Collins
Harvard University Press
IEEE Computer Society
Indiana University Press
IOS Press
John Wiley & Sons
Johns Hopkins University Press
Kluwer Academic Press
Macmillan
McGraw-Hill
MIT Press
New York University Press
North Holland
Oxford University Press
Palgrave Macmillan
Chapman & Hall
Pearson Education
Prentice Hall
Presses Universitaires de France
Princeton University Press
Routledge
Rutgers University Press
Sage
Springer
Stanford University Press
Taylor & Francis Group
University of California Press
University of Chicago Press
Wiley-Blackwell
Wiley
World Scientific

45
46
47
48
49
50

Yale University Press


Vienna University Press
Economica
Dunod
Les Edition d`Organisation
ACM Press

Anexa 2 - Observaii privind realizarea standardelor minimale


1. Articole publicate n reviste indexate ISI cu scor absolut de influen
(AIS) nenul. Un articol este considerat publicat dac este identificat prin
urmtoarele informaii ce vor fi preluate din ISI Web of Science Core
Collection:
Lista de autori ai articolului
Titlul articolului
Denumirea revistei n care apare articolul
Volumul (numrul) revistei n care apare articolul
Numrul de pagini ntre care este ncadrat articolul n revist
Data publicrii articolului
ISSN-ul revistei
Accession number (WOS)
Lipsa oricrei informaii dintre cele precizate anterior conduce la neluarea n
considerare a articolului n stabilirea punctajelor necesare ndeplinirii
standardelor minime de abilitare. n ISI Web of Science Core Collection,
articolul trebuie s aib ncadrarea article sau review la rubrica
document type.
2. Scorul absolut de influen (AIS) luat n calcul pentru revista ISI n care
este publicat un articol sau n care este citat o publicaie este, la alegerea
candidatului, cel din momentul depunerii de ctre candidat a
dosarului de concurs sau de abilitare sau cel din anul publicrii
articolului cu condiia ca Scorul absolut de influen (AIS) al revistei
n anul depunerii dosarului s fie nenul (conform ultimului raport
disponibil/cel mai recent al AIS publicat n Journal Citation Reports Thomson
Reuters (JCR).
3. mprirea revistelor ISI pe cuartile dup scorul absolut de influen
(AIS) pe domeniile de ncadrare, din Journal Citation Reports
Thomson Reuters (JCR). S-a notat cu Q1 prima cuartil (zon roie),
respectiv reviste clasate descresctor dup AIS-ul lor n prima ptrime, pe un
domeniu. S-a notat cu Q2 a doua cuartil (zon galben), respectiv reviste
clasate descresctor dup AIS-ul n a doua ptrime, pe un domeniu. S-a notat
cu Q3 a treia cuartil (zon gri), respectiv reviste clasate descresctor dup
AIS-ul n a treia ptrime, pe un domeniu. S-a notat cu Q4 a patra cuartil

(zon gri), respectiv reviste clasate descresctor dup AIS-ul n ultima


ptrime, pe un domeniu. n cazul n care aceeai revist este ncadrat pe
cuartile diferite pe dou sau mai multe domenii, se va lua n considerare n
determinarea punctajului acordat citrilor varianta cea mai favorabil
candidatului.

Preedinte Comisie,
Prof.dr. Bogdan Negrea