Sunteți pe pagina 1din 1

O zona atit de vitregit de istorie de la hotarele MOldovei,bintuita necurmat de

invazi,aflata chiar atunci,in a doua jumatate a sec.al XVIII-lea sub stapinire straina,in
cadrul raiale Tighina,devine pe neasteptate locul unde se infaptuieste unul dintre
cele mai frumoase ansambluri de pictura romaneasca ale vremii.Acelasi lucru de
mirare putem sa-l spunem si despre splendidul ansamblu de la Causeni.De
altfel,stylistic,frescele de la Causeni sunt tipice pentru picture
postbrincoveneasca.Pe de o parte,scene ca Fecioara tronind,ca Intimpinare
Domnului,ca Adormirea Maicii Domnului,vadesc cultura plastic inalta a
mesterilor,familiarizarea lor cu marea traditie a picturii muntenesti de la biserica Sf
Nicolae Domnesc.Alte ansambluri de pictura pot fi semnalate in Moldova la bisericile
de lemn din Dorohoi (1791),din satele Vorniceni (1785),Vrgolici
(1794),Ruginesti,Voinicesti.