Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat,

ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
pentru

DISK JOCKEY

I.P.S. 11

Efectuarea Instructajului Periodic:


- Instructajul periodic pentru angajatii disc jokei se realizeaza la interval de 3 luni
Prevenirea si evitarea accidentelor n timpul exercitarii functieiimplica masuri diferentiate n
functie de etapa de desfasurare a activitatilor: naintea nceperii activitatii (cu caracter preventiv), pe
parcursul desfasurarii acesteia si n ncheiere.
Masurile preventive intra n atributia mai multor factori de la nivelul salii: conducerea
societatii, instructorul care conduce activitatea si participantii.
CONDUCEREA SOCIETATII:
Conducerea societatii sii personalul administrativ au urmatoarele atributii:
-

asigurarea spatiilor necesare pentru organizarea activitatii( cursurilor de dans).

amenajarea corespunzatoare a spatiilor prin asigurarea o antifonare corespunzatoare

dotarea spatiilor de lucru cu instalatii functionale, bine echilibrate fonic cu un spatiu de


protectie situat la distanta de cel putin 2 metri fata de suprafetele de joc ;

asigurarea spatiilor necesare pentru vestiare, separat in functie de sex si a instalatiilor


sanitare necesare cu functionalitate permanenta;

asigurarea corpurilor de iluminat, bine protejate si a instalatiilor de aerisire a spatiilor de


desfasurare a activitatilor;

igienizarea de doua ori pe zi, sau de cte ori este necesara, a spatiilor n care se
desfasoara activitatile cursantilor la dans;

protejarea ferestrelor cu grilaje bine/solid ancorate;

protejarea tablourilor electrice si a altor instalatii electrice din spatiile aferente avand in
vedere evitarea atingerii accidentale,lovirii sau atingere voita de catre persoane neavizate
,marcarea vacestora cu etichete de semnalizare de securitate specifice.

protejarea corespunzatoare a ntrerupatoarelor si prizelor;

toate instalatiile fixe (scari, panouri, stlpi, oglinzi, etc., vor fi puternic ancorate la sol
sau pe pereti, dupa caz.)

dotarea societatii cu materialele necesare acordarii primului ajutor si instruirea


personalului (competente dovedite pentru acordarea primului ajutor)

DISC JOCKEY
La nceputul fiecarui curs, se va face un instructaj, n care se vor prezenta toate aspectele
legate de asigurarea securitatii si sanatatii in munca si a situatiilor de urgenta, disc jockey-ul si
cursantii semnnd procesul verbal n acest sens, consemnnd ca au luat la cunostinta de prevederile
privind desfasurarea activitatiilor in conditii de siguranta.
2

Disc jokei-ul va asigura un climat afectiv favorabil practicarii cursurilor (latin dans) prin
comunicare, muzica, monitorizare si indicatii directe asupra modului de desfasurare a activitatii. Se
are in vedere si corectiile prind securitatea muncii ,oprirea activitatii si indicarea masurilor ce
trebuiesc luate daca e cazul
a)
-

naintea nceperii activitatii:


la nceputul fiecarui curs, disc jockey-ul are obligatia sa verifice daca cerintele de
securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta, stipulate ca fiind n obligatia
conducerii societatii, sunt ndeplinite, si n cazul n care acestea nu corespund cerintelor,
va sista activitatiile pana la remedierea problemelor ce pot genera incidente periculoase;
naintea nceperii fiecarei curs si pe parcursul acesteia, disc jockey-ul are obligatia de
a verifica functionalitatea instalatiilor si aparatelor pe care urmeaza sa le foloseasca,
asigurndu-se ca folosirea acestora nu constituie un risc de producere a unor accidente;
instructorul trebuie sa colaboreze cu disc jockey-ul inainte sa nceapa cursul si sa
admita la executiile practice numai cursantii care au tinuta corespunzatoare spatiului n
care se organizeaza activitatea si a temperaturii mediului ambiant;
instructorul de dans inpreuna cu disc jockey-ul trebuie sa asigure conditiile pentru
aplicarea operativa si corecta a primului ajutor n cazul producerii unor accidente;
instructorul inpreuna cu disc jockey-ul trebuie sa asigure dispunerea n spatiul de
lucru a materialelor necesare si/sau echipamentelor necesare cursului astfel nct acestea
sa nu poata fi utilizate necontrolat de catre cursanti.

b) Pe parcursul desfasurarii cursului:


disc jockey-ul se va informa, naintea nceperii activitatii practice, despre starea de
sanatate a cursantilor, trecndu-i n repaus pe cei cu simtome nefavorabile desfasurarii
activitatii;( sensibilitate la muzica tare de exemplu)
disc jockey-ul trebuie sa echilibreze n mod adecvat perioadele de efort intensiv cu
odihna si relaxarea prin alternarea ritmurilor de dans prin muzica si voce;
instructorul inpreuna cu dicc jockey-ul trebuie sa permita si sa supravegheze
hidratarea ponderata a cursantilor;
instructorul inpreuna cu disc jockey-ul trebuie sa ntreprinda actiuni specifice de
revenire dupa eforturi de solicitare crescuta;
instructorul inpreuna cu disc jockey-ul trebuie sa supravegheze atent situatiile n care
se folosesc multe echipamente de lucru, evitnd calcarea pe acestea sau lovirile cu
acestea.
instructorul inpreuna cu disc jockey-ul nu va permite cursantilor sa desfasoare alte
activitati care nu corespund temelor cursului;
instructorul inpreuna cu disc jockey-ul trebuie sa observe cursantii care prezinta
diverse simptome care pot sugera existenta sau dezvoltarea unor probleme medicala prin
practicarea anumitor activitati sportive, au obligatia sa aduca de la medic o adeverinta si
sa semneze un proces verbal privind desfasurarea activitatii pe proprie raspundere.
CURSANTII
Cursantii au urmatoarele obligatii:

sa prezinte la nceputul fiecarui curs adeverinta medicala tip care i atesta starea de
sanatate;

sa respecte integral masurile de protectia muncii pentru care au semnat procesul verbal;
3

sa fie prezenti la locul unde se organizeaza instructajele;

sa execute numai procedeele/ elementele tehnice indicate de instructor si disc jockey .

sa solicite, dupa caz, explicatii suplimentare, sprijin sau ajutor pentru executiile cu grad
ridicat de dificultate;

sa nu lucreze la aparate(podea) daca sesiseaza ca acestea au disfunctiuni si nu prezinta


siguranta;

sa respecte regulile stabilite pentru participarea n concursuri si ntreceri- daca este


cazul;

n cazul n care constata anumite tulburari privind starea de sanatate,cursantul trebuie sa


ntrerupa exercitiile si sa anunte personalul didactic de predare;

sa utilizeze echipamentul personaladecvat lectiilor de dans latin;

cursantii nu au voie sa intre n spatiul de desfasurare a lectiei fara a avea acordul


instructorului de dans.

N ANTRENAMENT
-

Cunoasterea stadiului de instruire si a capacitatii de efort a cursantiilor.

Asigurarea calitatii si functionalitatii instalatiilor si aparaturii specifice, a utilizarii acestora


n procesul de antrenament.

Cresterea rationala a volumului de efort n antrenament exprimat n durata, distante


parcurse, ncarcaturi, numar de repetari etc., concordante cu vrsta, sexul, nivelul de achizitii
anterioare si rezultatele investigatiilor medicale.

Cresterea prudenta a intensitatii efortului.

Asigurarea actiunilor de refacere a capacitatii de efort prin mijloace adecvate sexului si


specificarea solicitarilor pentru fiecare disciplina/ proba sportiva.

Aplicarea unor mijloace specifice, particularizate pentru fiecare dans si care pot pune n
evidenta: nivelul de dezvoltare al indicilor morfologici ai dezvoltarii fizice; indici
functionali si motrici; indicatori de performanta, care vor fi luati n considerare la
structurarea volumului si continutului procesului de antrenament.

Cunoasterea si aplicarea constanta a mijloacelor


acumularilor n antrenament si a dirijarii acestuia.

Cunoasterea si aplicarea constanta a masurilor de igiena personala, igiena echipamentului, a


bazei materialelor specifice, a regimul zilnic de activitate.

de autocontrol privind

evolutia

Cunoasterea si aplicarea regimului alimentar care influenteaza nivelul energetic, greutatea


corporala cu implicatii n eficientizarea procesului de antrenament.

Ratia alimentara si sustinatoarele de efort admise si recomandate n diferitele stadii de


instruire-responsabilitate directa a cursantilor-(functie de obtiunile fiecaruia).

Cunoasterea si aplicarea constanta a mijloacelor de refacere dupa eforturi cu solicitari


majore.

Folosirea unui echipament adecvat mediului n care se desfasoara antrenamentul.

Cunoasterea parametrilor care indica starea optima de sanatate si a disponibilitatilor de efort


la momentul respectiv.

Cunoasterea parametrilor care indica starea optima de sanatate, autoprotectia si


autoajutorul n cazul unor semne dupa accidente usoare (raniri usoare, ntinderi musculare,
entorse, etc.).

Folosirea adecvata a mijloacelor de "ncalzire" si reluarea ei pe parcursul antrenamentului


cnd se modifica specificul de efort.

Cunoasterea tehnicilor elementare de acordare a primului ajutor n cazul diferitelor categorii


de accidente de nivel usor-mediu

Atentie numai persoanele avizate pot aplica proceduri specifice de prim ajutor.
Prezenta in sala apersoanei abilitate sa acorde primul ajutor este obligatorie.

Intocmic
Insp.