Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

Capitolul I. Patrimoniul. Noiune. Caractere juridice. Funcii ______________ 1


Seciunea 1. Noiunea de patrimoniu __________________________________ 1
Seciunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului ____________________ 9
Seciunea a 3-a. Funciile patrimoniului _______________________________ 17
Capitolul al II-lea. Drepturile reale i drepturile de crean. Categorii
intermediare. Clasificarea drepturilor reale ________________________ 23
Seciunea 1. Drepturile reale i drepturile de crean ____________________ 23
Seciunea a 2-a. Categorii juridice intermediare ________________________ 27
Seciunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale __________________________ 30
Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definiie. Caractere juridice.
Coninut. Condiii generale de exercitare _________________________ 33
Seciunea 1. Definiia dreptului de proprietate __________________________ 33
Seciunea a 2-a. Coninutul juridic al dreptului de proprietate ______________ 43
Seciunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate ___________ 47
Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privat ______________________ 51
Seciunea 1. Noiuni generale. Definiie _______________________________ 51
Seciunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privat _______________ 53
1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privat ______ 53
2. Persoanele juridice de drept privat ______________________________ 55
3. Statul i unitile sale administrativ-teritoriale ca subiecte
ale dreptului de proprietate privat _____________________________ 59
Seciunea a 3-a. Coninutul i limitele dreptului de proprietate privat _______ 62
1. Consideraii generale ________________________________________ 62
2. Limitele exercitrii dreptului de proprietate privat __________________ 63
2.1. Reglementare. Precizri prealabile. Clasificri __________________ 63
2.2. Limitele materiale ale exerciiului dreptului de proprietate privat ____ 67
2.3. Limitele juridice ale exerciiului dreptului de proprietate privat _____ 71
2.3.1. Consideraii generale. Clasificri _________________________ 71
2.3.2. Limitele legale _______________________________________ 72
2.3.3. Limitele convenionale _________________________________ 91
2.3.4. Limitele judiciare _____________________________________ 97
2.3.5. Alte limite ale exerciiului dreptului de proprietate privat ______ 99
Seciunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate
privat ____________________________________________________ 102
1. Consideraii generale _______________________________________ 102
2. Regimul juridic al realizrii i al desfiinrii construciilor ____________ 103
3. Dobndirea de locuine i alte spaii n proprietate privat___________ 107
4. Circulaia juridic a construciilor ______________________________ 113

VIII

Drepturile reale principale

5. Regimul folosinei terenurilor pentru producia agricol i silvic.


Organizarea i amenajarea teritoriului agricol____________________ 116
6. Circulaia juridic a terenurilor ________________________________ 118
7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul naional cultural _________ 129
8. Limitri temporare sau definitive ale folosinei unor bunuri
n situaii speciale. Rechiziia unor bunuri _______________________ 135
Seciunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privat.
Exproprierea pentru cauz de utilitate public _____________________ 136
1. Principii generale __________________________________________ 136
2. Exproprierea pentru cauz de utilitate public ____________________ 138
Seciunea a 6-a. Abuzul de drept n materia dreptului de proprietate
privat ____________________________________________________ 151
Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate public _____________________ 159
Seciunea 1. Consideraii generale. Reglementare _____________________ 159
Seciunea a 2-a. Definiia dreptului de proprietate public. Subiectele,
coninutul i obiectul su _____________________________________ 161
Seciunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
public i limitele exercitrii sale________________________________ 175
1. Caractere juridice __________________________________________ 175
2. Limitele exercitrii dreptului de proprietate public ________________ 179
Seciunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate public _____________ 181
1. Precizri preliminare _______________________________________ 181
2. Dreptul de administrare _____________________________________ 183
3. Concesionarea bunurilor proprietate public _____________________ 188
4. nchirierea bunurilor proprietate public _________________________ 194
5. Darea n folosin cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate public ____ 195
Seciunea a 5-a. ncetarea dreptului de proprietate public ______________ 196
Capitolul al VI-lea. Modalitile juridice ale dreptului de proprietate ______ 198
Seciunea 1. Noiuni generale. Enumerare ___________________________ 198
Seciunea a 2-a. Proprietatea comun pe cote-pri ____________________ 201
1. Consideraii generale _______________________________________ 201
2. Coproprietatea obi nuit ____________________________________ 204
3. Coproprietatea forat ______________________________________ 218
Seciunea a 3-a. Proprietatea comun n devlm ie ___________________ 235
Seciunea a 4-a. ncetarea proprietii comune ________________________ 237
Seciunea a 5-a. Comparaie ntre proprietatea comun pe cote-pri i
proprietatea comun n devlm ie _____________________________ 242
Seciunea a 6-a. Proprietatea periodic _____________________________ 243
Capitolul al VII-lea. Dezmembrmintele dreptului de proprietate _________ 251
Seciunea 1. Consideraii generale _________________________________ 251
Seciunea a 2-a. Dreptul de superficie _______________________________ 253
1. Dreptul de superficie n sistemul anterior intrrii n vigoare
a noului Cod civil __________________________________________ 253
2. Dreptul de superficie n noul Cod civil __________________________ 257

Cuprins

IX

Seciunea a 3-a. Dreptul de uzufruct ________________________________ 266


1. Definiie. Caractere juridice. Constituire. Obiect __________________ 266
2. Drepturile i obligaiile uzufructuarului i ale nudului proprietar _______ 271
2.1. Drepturile uzufructuarului _________________________________ 271
2.2. Drepturile nudului proprietar _______________________________ 274
2.3. Obligaiile uzufructuarului _________________________________ 275
2.4. Obligaiile nudului proprietar _______________________________ 279
2.5. Drepturile i obligaiile uzufructuarului i ale nudului proprietar
n unele situaii speciale ______________________________________ 279
3. Stingerea uzufructului ______________________________________ 283
Seciunea a 4-a. Dreptul de uz i dreptul de abitaie ____________________ 286
Seciunea a 5-a. Dreptul de servitute _______________________________ 290
1. Consideraii generale _______________________________________ 290
2. Clasificarea servituilor ______________________________________ 291
3. Constituirea servituilor______________________________________ 294
4. Exercitarea servituilor. Drepturile i obligaiile proprietarilor _________ 295
5. Stingerea servituilor _______________________________________ 297
Capitolul al VIII-lea. Aprarea dreptului de proprietate i
a celorlalte drepturi reale principale_____________________________ 300
Seciunea 1. Consideraii generale _________________________________ 300
Seciunea a 2-a. Aciunea n revendicare ntemeiat pe dreptul
de proprietate privat ________________________________________ 301
1. Definiie. Caracterizare general ______________________________ 301
2. Categorii ale aciunii n revendicare ____________________________ 309
Seciunea a 3-a. Regimul juridic comun al aciunii n revendicare __________ 309
1. Precizri prealabile ________________________________________ 309
2. Aciunea n revendicare imobiliar _____________________________ 310
3. Aciunea n revendicare mobiliar _____________________________ 320
4. Efectele aciunii n revendicare _______________________________ 321
Seciunea a 4-a. Alte aciuni reale de aprare a dreptului de proprietate
privat i a dezmembrmintelor sale ____________________________ 325
1. Aciunea negatorie _________________________________________ 325
2. Aciunile confesorii _________________________________________ 326
3. Aciunea n grniuire _______________________________________ 328
Seciunea a 5-a. Aciunea n revendicare a dreptului de proprietate
public i a drepturilor reale corespunztoare proprietii publice ______ 331
1. Aciunea n revendicare a dreptului de proprietate public __________ 331
2. Aciunea n revendicare a drepturilor reale corespunztoare
dreptului de proprietate public_______________________________ 333
Capitolul al IX-lea. Posesia ________________________________________ 336
Seciunea 1. Noiuni generale _____________________________________ 336
Seciunea a 2-a. Dobndirea i pierderea posesiei _____________________ 341
1. Dobndirea posesiei _______________________________________ 341
2. Pierderea posesiei _________________________________________ 342

Drepturile reale principale


Seciunea a 3-a. Viciile posesiei ___________________________________ 343
1. Consideraii generale _______________________________________ 343
2. Discontinuitatea posesiei ____________________________________ 345
3. Violena _________________________________________________ 346
4. Clandestinitatea ___________________________________________ 347
5. Precaritatea ______________________________________________ 347
Seciunea a 4-a. Efectele posesiei _________________________________ 350
1. Consideraii generale _______________________________________ 350
2. Posesia creeaz o prezumie de proprietate _____________________ 351
3. Protejarea posesiei prin aciunile posesorii ______________________ 352

Capitolul al X-lea. Modurile de dobndire a drepturilor reale principale ___ 354


Seciunea 1. Consideraii generale _________________________________ 354
Seciunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobndire a drepturilor reale ______ 357
1. Consideraii generale _______________________________________ 357
2. Accesiunea imobiliar natural _______________________________ 359
3. Accesiunea imobiliar artificial _______________________________ 364
3.1. Accesiunea imobiliar artificial n fostul Cod civil ______________ 364
3.2. Accesiunea imobiliar artificial n noul Cod civil _______________ 369
3.2.1. Principii generale ____________________________________ 369
3.2.2. Realizarea de lucrri cu materialele altei persoane __________ 372
3.2.3. Realizarea de lucrri autonome cu caracter durabil asupra
imobilului aparinnd altei persoane _______________________ 372
3.2.4. Realizarea de lucrri adugate cu caracter durabil asupra
imobilului aparinnd altei persoane _______________________ 376
3.2.5. nelesul unor termeni i dispoziii legale speciale
privitoare la accesiunea imobiliar artificial ________________ 378
4. Accesiunea mobiliar _______________________________________ 385
Seciunea a 3-a. Uzucapiunea (prescripia achizitiv) ca mod de
dobndire a drepturilor reale __________________________________ 386
1. Consideraii generale _______________________________________ 386
2. Uzucapiunea n sistemul fostului Cod civil de la 1864 ______________ 391
2.1. Felurile uzucapiunii ______________________________________ 391
2.2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii _____________________ 394
2.3. Efectele uzucapiunii______________________________________ 400
2.4. Uzucapiunea n regimul de carte funciar reglementat de
Decretul-lege nr. 115/1938 ________________________________ 402
3. Uzucapiunea n noul Cod civil ________________________________ 403
3.1. Uzucapiunea imobiliar extratabular ________________________ 404
3.2. Uzucapiunea imobiliar tabular ____________________________ 407
3.3. Dispoziii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare
extratabulare i celei tabulare ______________________________ 409
3.4. Uzucapiunea bunurilor mobile ______________________________ 411

Cuprins

XI

Seciunea a 4-a. Dobndirea proprietii bunurilor mobile prin


posesia de bun-credin _____________________________________ 413
1. Consideraii generale _______________________________________ 413
2. Condiiile dobndirii dreptului de proprietate asupra bunurilor
mobile prin posesia de bun-credin __________________________ 416
3. Situaia dobndirii bunului mobil pierdut ori furat __________________ 421
4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC _____________ 423
Seciunea a 5-a. Dobndirea proprietii fructelor de ctre posesorul
de bun-credin ____________________________________________ 425
1. Consideraii generale _______________________________________ 425
2. Condiiile i justificarea dobndirii fructelor de ctre posesorul
de bun-credin. Situaia posesorului de rea-credin_____________ 427
Seciunea a 6-a. Ocupaiunea, tradiiunea i hotrrea judectoreasc _____ 433
1. Ocupaiunea ______________________________________________ 433
2. Tradiiunea (predarea material) ca mod de dobndire
a drepturilor reale _________________________________________ 436
3. Hotrrea judectoreasc, mod de dobndire a drepturilor reale _____ 437
Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobndirii drepturilor
reale imobiliare ______________________________________________ 438
Seciunea 1. Consideraii generale _________________________________ 438
Seciunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliar ___________ 438
1. Sistemul de publicitate imobiliar al transcripiunilor
i inscripiunilor ___________________________________________ 444
2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciar __________________ 445
Seciunea a 3-a. Publicitatea imobiliar n sistemul Legii nr. 7/1996 ________ 448
Seciunea a 4-a. Publicitatea imobiliar n sistemul noului Cod civil ________ 465
1. Consideraii generale _______________________________________ 465
2. nscrierea drepturilor tabulare ________________________________ 467
3. Notarea unor drepturi, fapte i raporturi juridice n
cartea funciar ___________________________________________ 474
4. Rectificarea nscrierilor de carte funciar ________________________ 476
Index __________________________________________________________ 481

S-ar putea să vă placă și