Sunteți pe pagina 1din 184

CALAUZA

$1 PLANUL

ORASULUI BUCURESTI
iucrate conform cu uitimele modifica'ri
DE
1

NICOLAE POPP
Inspector

si

ALEXANDRU O. TEODORO
Corn sar

DE POLITIE

BUCURESTI
Tipografia Anuarui General, Strada Academies, 41
1910

www.dacoromanica.ro

Toate drepturile meet-vale. Exemplarele

vor purta senznatura autorulk.

www.dacoromanica.ro

lirr;-11-11r -ir-Tr-1 r-tr-x-nr-r-lr-ir-i

[ II
[
E

[
[
[[
[

r-i r--Irnr-1 r---1

III

a Jeanne d'Aro
CASA

H. Dannhauer

PALATUL NIFON

[
[
E
[
[
[
[

3
3

FillAril

7
1

dela cele mai mart case din Paris

[
[

1
38, C. Victoriei. BUCUREV I. I, Str. Doamnei i

[
[ Casa de !magi de primal rang
[
[
/Iodide d rochli
[
[ Costume tailleur, runt 1t

Do liu in 24 ore

EXPgDITIUNI. IN PROVINCIE

Expediliuni de mostre si devise la cerere.

, TELEFON 29/70--

[111

ILL

11..-JIJIumcancntagancocmcencencencenut.__1_11_110

11.41

anullond114853.

6. APOSTOLEANU

dat 18518 anut

BUCURWL-- 36, Calea Victoriei, 36

Lig Ikei

IsT

DE ZDT0E102D*21t32

www.dacoromanica.ro

LR RULETR

Chi

MEIRCEPAa

BUCRREST
11111111

1.........
PLACE St. GEORGES.

Medal. de bronz
laa Exp.
Exp. Avail
1904

Medal.'de bronz

PETRESCU la Exp. Agrard

IOAN

Strada Lueger,

BUCURESTI

it

60

SO

S IM

Telefon 15/66.

No.

2,

Atelier special de cenfectionat incallaminte pentru Barbati. Dame si

Comenzi se executa in orice forma

concurand cu cele mai special


me din Calea Victoriei.

Copii.

oe

OMB

WI.

9 04

(lost renthei) col; Calea Vietoriei


is

:11,'

4110.
-7..' 0
tt

*Berria I. C, OGRELEANU

2. Calebebt,RI hovel z 1,

Debiteaza excelenta Bere Luther din fabrica FRATILOR CZELL

..--,

Mezeluri si racituri de prima calitate


Serviciul prompt si curet.

SO.

Localul Niue

eutilat.

4.
..zo

cae

0111111-10----1111

M. Littman S _sor

I. WAPPNER
I0
11
fie

TOT FELUL de LAMPI


de bronz si de cristal

pentru electricitate si petrol


1;A LOAN E VEN111ENE

l'ELINARE liE TOT FELLI,

Portelanuri fine

WaterClosete sistem tout- 9 -Paged

Petrol fin Kaisertil

Adus la domiciliu, 3 lei decalitrn

Unicul depou pentru Romania

SOBE BELGIENE

GODIN VERITABILE
Masini de Bucatarie

tweavelL,11=012=.[

ill
11
grA

fahrica (1 chriider Darmstadt


Instalatiuni de bai de zinc
cu sobe de aramil
Nice boron se efectueM prompt

Bucureati, Calea Victoriei, 61-63.


11

.....f;............wme11

www.dacoromanica.ro

LINIILE DE TRAMWAY
No. I. Bariera GriviteiiVloWor felinar riesu) strgbate stradele : Calea Grivitei, str. Manea Brntaru, Luterang, Campineanu, Regalg, Bis. Enei,
Colcei, Lipscani, Calea Mosilor.

.10. 2. CalaragorPiata Victoriei (felinar verde) strgbate stradele : Calea


Cglgrasilor, str. Bgraciei, Colei, 1. C. Brgtianu, C. A. Roseti, Dionisie: Al. Lahovary, Romang, Bulev. Coltei.
Its 4 SO. Lanariei Sft. Gheorghe (felinar albastru) strgbate stradele : Decebal, Sft. Vineri, Calea Vgcgresti, Podul Vasile Alexandry, str. La.ngriei.

No. 5 DorobanlilorSft. Gheorghe (felinar alb) strgbate stradele : Coltei,

I. C. Bratianu, C. A. Roseti, Dionisie, Al. Lahovary, Calea Dorobantilor.

No.7 BufetKiselef (felinar alb) strgbate stradele : sos. Jiann, Dimitrie Gbica.
NO 8. TeilorJsvor (felinar verde) strgbate stradele : lsvor, Mihai Vodg,
Belvedere, Brezoianu, Renasterei, Stirbey Vodg, Franklin, Golescu,
Al. Lahovary, Armaplui, G. C. Cantacuzino, Romang, Vasile Lascar.
Mo. 9. BragadiruMoOlor felinar rosu) strgbate stradele: Calea Rahovei,
Smardan, Doamnei, SfinVlor, Melodiei, Plata C. A. Roseti, Vasile
Lascar, Romang, Birjarilor.
No. 10. Piata VietorieiSeban Voda (felinar alb) strgbate stradele : Buzesti,
Plata Matache Mgcelaru, Popa Tatu, Stirbey Vodg, Campineanu, Brezoianu, Belvedere, Mihai Vodg, calea Victoriei, str. Carol I, Podul I.
C. BrItianu, calea Serban VodA.
No. II. Calea OudepiAntrepozite (felinar albastru) strgbate stradele : Sabinelor, Uranns, 13 Septembre, Mihai Vodg, Stavropoleos, Smardan,
Doamnei, Sfinplor, Bulev. Domn4ei, Tudor Vladimirescu, Mircea Vodli,
Dndesti.
ho. 12. Cara FilaretLuther (felinar galben) strgbate stradele : sos, din non,
str. is Iumie, calea Rahovei, str. Carol, calea Victoriei, Mihai Vodg

www.dacoromanica.ro

_6
Belvedere, Brezoianu, Bulev. Elisabeta, Sahli Megureanu, sir. Cobal
cescu, Berzei, Virgiliu, Bucovina, Dinicu Golescu, Viting, calea P1ev
nei, sos. Basarab.
No. 13. Belu?erban Voda (felinar verde) strhbate calea Serban Vcdil.
No. 14. CotroceniObor (electric) strabate : splaiul Independeniei, POdul
Dornnia Maria, splaiul ghrei centrale, Piata ghrei centrale, B-dul Eli
sabeta, Academiei, Carol I, Pake Protopopescu.

www.dacoromanica.ro

Prefata
Imediat dupa aparitia Calauzei orasului Bucuresti,
intocmita conform cu modificarile aduse in Mai 1910
in impartirea pe ocoale Judecatoresti si in Noembrie
acelas an in impartirea pe circumscriptii si inspectorate de politie; intervenind hotarirea luata de domnul
Prefect at Politiei Capita lei de a da serviciului de Politie o notia organizare, care irnpunea ref acerea impartirei orasului, ne-am vazut siliti a opri desfacerea
lucrarei ce abia esise de sub tipar. si am asteptat ca
noua organizare sa is fiinta, pentru ca sa introducem
in lucrarea noastra modificarile aduse prin noua impartire pe 3o de comisariate centrale si 6 periferice,
care a intrat in vigoare in ziva de 1 Maiu 1911.
Impartirea orasului pe circumscriptii de percepere,
ocoale Judecatoresti, sectii medicale si sectoare comunale ramanand neschimbata am lasat lucrarea asa cum
aparuse la finele lunei Decembrie 1910 si am adaogat
numai la inceput un supliment coprinzand stradele cu
distribuirea lor pe 36 de comisariate. Suntem convinsi
ca lucrarea va fi de un si mai mare folos prin faptul
A

www.dacoromanica.ro

II

c5. coprinde i impartirea veche pe 3o comisariate,


care a fost in vigoare pada la 3o Aprilie anul curent.
La finele suplimentului se gasesc schimbarile din
personalul superior al Administratiilor publice precum
vi adresele Inspectoratelor i comisariatelor de Politie.

www.dacoromanica.ro

Circumscriplla de Po Ilile

c
E
=
O
1

Numirea stradelor

Numere
sot

ne sot
il

4'

'0

-2

'21

el.

ri.

2
3

4
5

A (stradil)

36

Academiei (bulevard)

51

VI Per.
VIPer.
VI Per.

Abatorul comunal
(strode)

,,

,,

Abatorului (splaiul)
Abatorului (prelungirea)

Mumati (fundittura)

10

12

12

4.

12
10

2
2
2

126

2.

24
30

17

1.

11

Agricultorilor
Alba
10 Albisoara
1 r Alba Iulia
iz Albinelor

131
13

29

13

59
25

15

2
2

17

67

2 66 b.

123

516

15

41
5

2
2

46

3
7
3
14
5
5

8
9

Alecu Russo (f. Ctiru(asi)

15

Alezandrina
Alexandru-cel-Bun (fostl

16

Alexandru-cel-Bun (verde)

14

Sf. Stefan)

19

Ale andru Lahovary


Alexandrescu Grigore (f.
Clopotarii-Noi)
Alexandru Orascu (frost/

20

Alexe Marin

17
18

Saturn)

21

25

Anastase Panu (fostd 11

z6

Angelo
Antim

Iunie, negru)

28 s-Antonica
29 Alston Pan
30
31

29
13

;6 IIIPer.

12

IV Per.
7
14

Arnfibiilor (fund.)

22 Amzei (intrarea)
23 Ana Davila
(ales)
24
,,

27

28
1

12

---

--1

47

18

23

VIPer.
1

19

21

63

30

og

41
53

Apele Minerale
Apolodor

I
5

Apostol

47

2
2

28
66
52
12

30

1
8
7
21
28
1

Apolon (v. Ureche V. A.)


32

www.dacoromanica.ro

28

-2
curent

Circumscriptia de Po lille

Numirea stradelor

Numere

ne sot

II

LIC4

416'

33
34
35

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45

Aprodul Purice
Aquila

13

33
45
25

2
36

24
42
24

35

Arcului
Ardeleni
lArhivelor

(intrarea)
(spiniul)

73

Arhilectilor
Arionoaei

Aristia (fundlttura)
(gropile)

Armasului
Armeneasca

3
3

4
16
18
2
2
2
25

65

56

2
2

7
7
14
11
16

27
27

3
32
12

49

14

46

II

2
2
2
2

10

Armoniei (rolu), (vezi Dr.

2
2

17
3

Bacalog lu)

46
47
48
49
50

51

52
53
54
55
56
57
58
59

6o

Armoniei (verde)
Aron Florian (f, Emitului)

Artei

Artanoaei (fundiltura)

13
9

24

12

22
22
6
7
7
9
16
2S
22

(gropile)

Astronomului
Atelierului

August 3o
Aureliu
Aurora
Austrului

7
21

32

11

12

35
69

32

2
2

5.

3.

22

12

64.

28
20

2
2

46

(fundittura)

Avedic (fundXtura)

Avram Iancu (f. Iancului)

Azilul de noapte

1
12

21

25

21

I3

II Per

B
61

62
63
64
65

66

Baba Dochia
Baicului
-

11., (fund. I-a)

II-a)

is

19

21

Ill-a)

Banca Nationala

www.dacoromanica.ro

28J

20
20
20
11

3
Circumscriplia de Politic,

Numirea stradelor

Numere

ne set
I

67

Banul Manta (forth soseaua

69
70

Banul Mihalcea
Bacani

8o

Basarab (soseaua)

(stradela)

f1

(fundhtura)

81

27

Bateriilor
Batiste
Batranilor

72

48
46

42

2
2
2

27

--1

43

21

23
45
47 151
23

Basarabilor (v. Mavrogheni)


82
83
84
85
86

2
2
2
2

3
3

45
35

Baratiei

Bar la (fundatura)

6i
I

Balcescu N, (f. Primhverei)

Barba Rasa
Barbatescu
Barbu Catargiu
Bardului
Barierei

0.

Grozavesti)

72
73
74
75
76
77
78
79

41.

o
.0

41

Banului

68

71

soc

30
8
27
7

30
2

26 72
74 232
2
22

10
10

47

2
2
2

13

12

3
12
29
26

25

28

43
41

Bazaca
Belizarie (Luther)

10
3
11
14
26
26
25

i58

36
48

158

(tirbei-Vodh, v.
Bucovina)

87
88
89
90
91

92

93

94
95
95
97

98

Belvedere

(prelungirea)

71

Berechet
Berzei

I (grant)
II "

(vezi Cobhicescu)
(fundhtura)

Bibescu-Voda.
a

Bidulescu

17

19

27

14.

49

17

II

2
2

12
2
3
10
12

61
83

8i

36

46

165
15
15

48 ro

Birjarii-Vechi

9
9

IV Per.
2
7

22

(fundhtura)
(piaia)
(splaiul)

7
26
26
26
26

I Per.

Birjarii-Noi (v. Iorceanu)


99

72

65

www.dacoromanica.ro

6o

18

4
Clreumseripila de Mile

Numirea stradelor

Numere

ne sal

801

1I1
100
101

102
103
104
105

Biserica Alexe
,,
lf

Popa -Chi %u

lo6

107

n
n

io8

Doamnei
Enei
Oboru-Nou
Pantelimon

n
n
n

Scaune
Saraca
Udricani

109
110
111
112
113
114
115
116

Bisericei

117
118
119

Bogdan Voevod
Boiangiu Chita
Boiangiu Radu

Blanari

B.
Blandutziei

Boerebiste
Boerescu Vasile (f. Pensionatului)

120
121

122
123
124
125
126
127
28
129
130

Bolintineanu D-tru
(splaiul)
Bolintin (soseaua)
Bonaparte (soseaua)

Bordeelor
Boteanu
Bozianu
Bradului
Bragagiului
Brancoveanu
f3

(splaiul)

Brindusilor

132
133

Branznescu (fundltura)

135
136
137
138
139

Brasoveni
,,

BrAtieni

13

, (piaia)
"

(splaiul)

6.

36

2
2
2
2
2

45
23

27
117

47

2
2
2

29

18

11
12
20
17
16
11
27
21
12

26

11

18
1

22

H
H
32

42 III Per.
56 III Per.

3
3

6
10

12
27

23

2
2

12
6

12

i 11 Per.

25

.26 III Per.

11

37

20
---

55

17

3!

2
2

31

63

11

28
9
15

78
12

23

+
32
58
8
14

12

30
23
10
1

13
21

23

51

28

38 VI Per5 .
5

37
29

2+ IV Per.

38

2
2
2

12

1
26

25

Bratianu I. C.
n

23

I
I

131

134

Blanc A. (aloe)

35
z

Bizone (stradela)

.6

......
1
1

21
21

Bratului
I
37
Bravilor
21
I
www.dacoromanica.ro

12
12

27
23

38

19

141

23

5
CIrcumscriplia de

Numere
ne sot;
so;

Numirea stradelor

.5.1

,111

-0

Brebenei (fund/tura)
141 Brezoianu (prelungirea)
1401

142

)9

143 Broscariei
144
145

(strada)

146 Brumarel

Il
T,

a,

28

I
1

43

2
2

41

35

148 Brutar
149 Brutus
15o Buciumul
153 Bunea
154

33

2
2

65
41

2
2

151 Bucovina (fostti Misrule)

(fundatura)

I Per.
I Per.

29

4o

23
29
15

12
6

48

158

(fundlitura)

159

(pia0)

1.

17
7
7

HIP er.

MPer.

(fundliura)

155 Bucur
156 Bucureiti-Oltenita (os.)
157 Buzesti

147 Brumariei (Barb!)

152

41

.1,.

cs,

(fund.)

BrosZeni

olille

,
1
1

23
9
109
9

27
29

102
2
10

--

8
8

C
16o Caimata
i6i Calaxasilor (calea)
/,

,,

162 Calaraffului (bulevardul)


163
164

2$

15
7

18

87

.58

89 223
6o 202
225 311 204 268

(fund. I)
(fund. II)

165 Calareti
i66 Caldarari
167 Calonnfirescu
168 Calugareni
169 Cillugarului
170 Caluseilor
171 Cameliei
172 Campoducelui

173 Campului (alb)

1
1

1
1

I
1
1

47
1

15
7
71
71
21

45
65
27

www.dacoromanica.ro

11

26
21
22
24

--

---

14

2
2

27
26

i8

21
28
30

2
2
2
2
2

58
2

-7

68
14
56
7
221

MPer.
MPer.
MPer.

17
7

23
25

18

6 9-Clrcumscripjla de Mille

Numirea stradelor

Numere
ne sot,
sot
o
9.0

174 Campului (fundAtura)


(segru)
175
n
176 Carnpul Mogi lor
(pia0)
177
71
o
178 Campineanu
179 Cantacuzino G. C.
ff

i8o Cantem ir

)1

41

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Caplescu
Caracasi I (noi)

111

*Beaus.)

Caragea Voda.
Caragheorghevici
Caramidarii-de los
,
de-Sus (fd.)
Carmenilor
Carmen Sylva (ales)

192

Carol I

193

Carol I (bulevardul)

63b.

81

37

195
196
197

Carol Davila
(splaiul)

Carolina

Carlova V. (fostit Rosetti)


Carutasi (albastru) (v. Mi-

2
2
2

22

6o

18

18

V Per.
20

26 28
30 104
2
74

6
11
12
23

I Per.
37

2
2

56

11

34

31

39

36
28

9
29

2
2

4
24

10

is
11

VI Per.
9

29
31 113
35
83
37
3
47
II

71

194

11

II (vechi)

"

0.

20
55

Caprioarei (vezi Temipina)

181

41.

vo

6o
6z 144
2
2

38
92
46

23
25

2
2

26
22

53
93
29

42

40
8o

26

2
2

Hx8

63
3

12

19

42

6
1
26
12
16
5
2
7

23

tropolitul Grigore)

Carutasi (alb), (vezi Alecu


Russo)

198

Cazarmei

199

Catuneanu

200

Catunul-Nou

201

202
203

Catunului (vezi Costaforu)

Catelului (toseaua)
Canzasi
Cavafii-Vechi
Ceairului (verde), (vezi Ma-

55

15

cedonia)

www.dacoromanica.ro

6o

3
6
14

V Per.
26
11

.c
=
0

Circumseriptla de Pantie
Numirea stradeler

Numere
sot

ne sot

c;

'24u

204
205
206
207
208
209
210
211

Ceairului (negru)
(fundittura)

,.

Ceaus-Radu
Cedrilor

37

40

54
6

61
3
19

Cerbului (strudels)

Cercului
Ceres
Cernica

..0
2

13
19
15

15

1
1

2
2
2
2
2
2

20
8

20
16

16
3

21

14
48

27
20

16

12

Cersetori (v. Dionisie Fotino)

212 Chindiei
213 Chiristigiilor
214 Chitilei
215 Chitu (fostit Crinului)

I
1

Ciclopilor (vezi Criaana)

216 Cimitirul Izvorul-Nou


217
Reinvierea
,,
218 Ciresilor
219 Cismigiu (grAdina)

zzo Ciupitului (tunatura)


221

222
223

Ciudin

---

Ciurel (soseaua)
(funddtura)

25
39

-j
5

--

Clement.ei (v. C. A. Rosetti)


224

Clinului
Clopotarii-Noi (v. Alexan-

225
226
227
228
229
23o

ClopotariiVechi

67

2
2
2
2

232
233
234
235

38 MPer.

1 IVV Per.
Per.

30

.--18

--

4.

__

__

drescu Grigure)

231

2
2
2

66
26

Clucerului

55
35

Coco0

714

43

38

38

Cocioc

1,

(aka)
(splaiul)

Colentina (goseaua)
/9

236

Colonel M. Ghica (foga

237
238

Coloniei
Coltei

Filantropia)

--

21
27
9
9

12

I
51
1
1
1

49
75
81
3
41

www.dacoromanica.ro

15
6

III Per.
9
27
25
2

III Per.
2

(pi+)

)1

24

--1

Cobalcescu (loath Berzei)

(funatura)
CogAlniceanu M.

20
20
22
4
28

2
48
5o fo6
2

18

IV Per.

78 III Per.

41

18

30

11.

8
Mlle

CIrcumscripila de

Numirea stradelor

Numere

ne sot

a
.

241

Columbelor

(funditture)
242
,1
243 Cometa
(fundatura)
244
245 COMOarel
246 Concordiei
247 Constantin Mina
248 Constantin Nache
249 Constantinescu
25o Constelatiei

Conta Vasile (f. Minervei)


252 Corabiei
.
Corbului (vezi Simonidi)
-, Corbului (vezi Epureanu)
253 Corio lan
251

.1

67

14

8z

211

10

169

2
2

---H

15
14
21
21
15
15

26

27
9

-1
70

4h

4
1

16

15

759

102

8 IV Per.

25
75

2
2

4
28
38 III Per.

14

9
19
23

28
26

25

2
2
2

17
13

261

35

63

9
19

2
2
2

28

Cotroceni jaoseaua)

Cotofeni
/I

(prelungirea)

>,

(fundlitura)

Covaci
Craciun
Crangaei *serum)

1
1

1
1

25
43

--

73

268
269
270

Crasnaru
Credintei

274
275
276

Crivatului
Crivineni
PO

1
1

27
33

7 b.

__

2
2
2
2

_ __
67

(fundlitura)

www.dacoromanica.ro

18
14

38
58 IV

48

-1

Creanga Ion (F. Dulgheri)


271 Crigana (feat/ Ciclopilor)
272 Crepusculului (fund.)
Crinului (vezi Chit/u)
273 Crigului (fundlitura)

9
12
14

22
10

254 Cornescu
255
(gropile)
n
256 Cortului
257 Cosma
258 Costache Negri
259 Costaforu (fostit Ciitunului)
26o Cotita

26z
263
264
265
266
267

III Per.

239 Coltei (bulevardul)


240 Columb

6.

mr

sots

41

13
15
2
14
21
5
2

Per.
,,

26
15
9

LI Per.
,,

II

18

40

22

27

2
2

V Per.
20_
20

9
Circumscriptla de Politic)

Numere

Numirea stradelor

ne sot

sot

1
-ci

277
278
279

28o
281

282

Crucea-de-PiatrA
Culmea-Veche
Culmea-Noui

151

3
3

I
I

2
2
2

46.
,0

23
21
21
2
30
27
29

2
2

43
89

91

181

98

29
23

I/

6.

1
1

Curia4i
Cu%itul -de- Argint
Cuza-Vocla

u
-al

38
96
156

II
283
284
285
286
287

288
289
290
291

292
293
294
295
296
297
298

Dambovitei (splaild)
Dan Vocla

Danciulescu

U
1

(fund. I)

, I
, II[)

I/
y,

301

Darzale (fundltura)

Dascalului
Decebai
Dejugatorul
Delea-Nota
Delea-Veche

311

35

13

i
I

(fund.)

Deparateanu
Despina Doamna

10

-- --

10
10
10

27
37

13

23

46
4 IV Per.
26
20

2
2

10

III Per.

34

42

24
24

2
2

2
2

24
8

14

Despot Vocia (alb), (fostki

Diaconeselor
Dianei
"

19
6
12

29

22

II

15
13

47
47
63

28

21
4

28

30

(fundltura)

302 Dichiu
303 Dimine4ei
304 Dimitrie Ghica
305 D-trie Racovi%A (f. Furiilor)
306 DincA ,Stefan (fundlitura)
307 Dinicu Golescu (bulev.)
308 Din nou (paeans)
309 Din vii (oseaua)
310 Dionisie

II Per.

---

Vaporului)

299
30o

26
20

f,

setori)

1
1

I
1

25

23
63

Fotino (fostK CerI

www.dacoromanica.ro

19
10

21

IIIPer.
7

2
2

42

12

4o
96

I Per.
12
14

11Per.

10

CIrcumscriptla de Po litie

...

a,

..,

Numere

Numirea

ne sot

312
313
314
315
316
317
318
319
320

326

ii

37

Donici (fosth Popa-Cbitu)

Dobrin

Dobroteasa

Dr. Asachi (1. G-I Florescu)


(fundlitura)

,
,

atratopol f. Rhdulescu
Kalenderu f. Modestiei

Marcovici (foga In-

trarea Rosetti)

331

Dogarilor
Doarnna Elena Cuza (f.

,
0,

,,

Sergiu (fosth Dulgheri)

344

2
2

126 I Per.
27

30,

241

--1
4

71

69
09

54

Doarnnei
,1

Domnitei

Ghica

28
34

81

1
1

43

1 1 b.

27

25
57

101

40

42

86

43
27
51
17
15
II

29

346

7,

2
2
2

2
2
2
--

241

52

I
6o
10

6o
20
6
JO

,
---1

Dorobantilor (calea)
at

16
6

(prelungirea)

(fundAtura)

I1

21
15

17

109

www.dacoromanica.ro

ZU

103 127

Maria (splaiul)
Donici (f. Papa Chitu)

345

22
.14
50

2
2
2

Florica

23

15

Ancu4a
Balasa (splaiul)

y,

131

(eoseaua)

Domnita Anastasia
n

5
12
7
2

10

(bulevardul)

2
23
5

52
66

-- --

Doamna Ghiajna
>,

I Per.

'

Idem

4313.

a.

(fundAtura)

Fratilor)

342
343

II

41

Varnali (fosth Tudorache Mitu)

341

21
13

..

bhnicA)

Dr. Ratiu

333
334
335
336
337
338
339
340

Dr. Obedenaru (fosth er-

327
328
329
33o
332

Dobrescu (fundhtura)

Discordiei

Dr. liacaloglu (f.Armoniei)


BranzA (splaiul)
321
, Davila
322
, Felix (fostit Spitalului)
323
324
325

41

.c

sot

41

'10

101

301

2
12
14 1o6

8
8
8
19
28
29
28

IV Per.
11

4
21
11
1

26
27
5
12
14
13

IIIPer._
15

II
Circumscripjla de Palle
Numirea stradelor

Numere

ne soI

11

nz

347

Dorului

348 Dosul cantonului


349 Dragon -Voda
35o Draghiceanu
351

352
353
354
355
356
357
358
359
36o
361

262
363

Dreptului
n
n

(bulevard)

Drumul la Tei

)9

366
367
368
369
370

57

23

2
2
2
2

(fundatura)

2,

))

(b)
(c)

III Per.
4

66

16
18

IIPer.

8
8

8
14

8
8

56

19

21

_ _ _ HIPer.
9

I Per.
1

13

1-4!

93

98

23
25

95 191 leo 200


193 253 202 252 V Per.

_--25

I
1

(funatura)

Dupes Abator
Duzilor

a,

III Per.
IV Per.

(v. Creangd Ion)

Dumitrescu V. (a)

.4

V Per.

Dulgheri (vezi Dr. Sergiu)

365

69

91

364

99

Dudesti

Duca Voda.

-8

Drumulla fabr. Cerchez


de glacoza
caramida
,,
Hagi Tudorache
la fabr. Popovici
,,
Serei
91

41

(fund. I)
(fund. II)

95

soi

37
39
33

58

3o
36

20
30
30
1

35

V" 24Per.

65

86

69

30
8
4

2
2

178

49
41
47

10
52

12
9

30

27
10

34

E
371
372
373

374
375

376
377
378
379

Echinoxului
Economu Cezarescu
Ecoului
Edgard Quinet
Eduard Grant
Egalitatei
Elefterescu
Elena (Ciurel)

I
1

(fundiitura)

www.dacoromanica.ro

2
2
2

48

20

- 12 -

'

Circumscriptia de Po title

Numere

Numirea stradelor

no sot
z
O

...
380
381

Elena Doamna

Elisabeta (bulevardul)
,9

)1

382
383
384
385
386
387
388
389
390

Eliza Popescu (fund.)


Elizeu
EmancipatA
Emigratului
Eminescu

391

Epureanu (fostl Corbului)

0.
41

p.

Epicol

(funclittura)

Episcopiei

Epurilor
Erbariei

394

Ernei
Erodiadei
Eroului
Esculap

30

591

44

75

16

17

95

18

130

37

43

2
2

22
42

V Per.
9
27

59

13

2
2

27

24
40

8
27
4

112
10
6

4
14
21
22
5

9
23
51
17

13

27

2
2

17

20
20

30
18

1
1
1

Ermitului (v. AL Florian)

(fundltura)

,,

.!..,
12,

Ena.chita. Vacarescn (p-ia)

392
393
395
396
397
398

sot

II

II

2
2

24

110

58,
14'

18

27
2
6

F
399
400

Fabrica de chibrituri
Fainarilor

17

32

57

--

2
2

35

6o
30
42

13

ICI

23
41

33

I 11
13 27 b.
1
1.

181

4ot Fagaralts

402 Falcoianu (fosth Roserti)


403

'

404
405
406

Fariseului

Fantanei (vezi Lueger)

Fantanele
Fantanica

(fund. 1)
pi
n II)
407
408 FAurar (funatura)
409 Februarie li

---1
1

71

.,

410 Fecioarei
411 Fenix (fund/Itura)
412 Ferari
413 Ferdinand (bulevardul)

21

91

www.dacoromanica.ro

32
38

24

14 18t).1
2 30

61

1 22
,..1
2 126

7
7
18

on
20
20
20
23
2
6
13

tn8

IV

li ..-

.,, "

. 13
Circumscrippe de Pantie

...

0
E
=

Numirea stradelor

16.

i!

4141

Numere
ne sov
sot{
-0

Ferentari (calea)

415

11

416 Fetei
417 Fetitelor

6.

61

64

30
30

23

19

2
2

32
28

13
22

15

18

30
30

(fundAtura)

Filantropia (v. Col. Mihail


Ghica)

418 Filaret
419

(qoseaua)

420 Filitis
421 Filornela
422
423

25

19

16 IIIPer

41
125

2
2

16 IIIPer

31

45

15

2
2

(fundatura)
n

(Puu cu road.)

424 Flarnanda (ulicioara)

425 Florea
426 Floreasca
427

428

,,

429 Florilor
43o Fluerului

(calea)

(piava)

431 Fluturilor (fundltura)


432 Foca

433 Foisor
n
434 Fontariei
435 Fortunei
436 Francmazonilor
437

438 Franklin
439 Feint&
44o Franzelari

47b.
(fund.)

47
27

i-7

89

11

27

2
2
2
2
2
2

5!

51
17
5

19

Furiilor (v. Dim. Recovi0i)

www.dacoromanica.ro

-30

25
25
25
27
10

8 IIIPer

40
42

--

14

4b
26 298

Fratilor (v. D -na El. Cum)

441 Frumoasa
442 Frunze'
443 Fulgerului
444 Fulgului
445 Fundeni (funatura)

20
28

9
19
9

68

to

23
17
28
6
25

28
3
12
7
7

12

14

4
30

21

52

40

8
24

2
2

16

8
24

16

IV Per.
23

20

14

curent

Circumscrippa de Po lille

Numere
so;

Numirea stradelor

ne so;

1.

12

37
65

14
2

3o
8o

35

12

15

14

32

--

26
25
24
24
21
22

M Pen
30
2
2
30
1

29
8

16

52

25

2
2
2

23

20

15

14

29
8
26
7
22
19
11

23
27

2
2

34
28

29
21
13
19

I
1

46

(verde), (v.

2,

Dr. Asachi)

G-ral Haralambie
Her. Nasturel
,,
Iacob Lahovary (f.
"

469
470

G-ral I. Lahovary

471

G-ral Ipatescu

477
478

28

Florescu (roqu)

,,

466
467
468

476

11

!III

45o Ganescu (carnpul)


(albastru)
451
452 Gara centrala (pitt(a)
453 Card centrale (splaiul)
454 Gara Filaret
455 Garlitei (Antim)
(Rohovei)
456
(Laniiriei)
457
458 Gemeni
469 G-ral Cand. Popescu
Cernat
"
460
(splaiul)
461
Creteanu (pitqa)
,,
462
Dabija (pia;a)
,,
463
464
"
Doda (f. Stindardului)

472
473
474
475

59

),

13

448 Gand"acil or
449 Gandului

465

" "

Gabroveni
Gaitanari

:=

446
447

'`'

Icoanei)

"

Leca

Magheru (splaiul)
RacovitA (pitqa)

"
,,

II

70

72

112

15

2
2

14
22

45
14

40

Gentila
Gh. Gonstantinescu
Georgescu I
)9

83
123

(stradela),

(fost/ Lustrului)
"

85

-- --

13

65
53

68
66

www.dacoromanica.ro

13
16
29

22
22
10
10
10

15
CircumscrIptia de Politic,

Numirea stradel or

Numere
sot

ne sot

u
.o

(fundittura)

Gherghel (alee)
d

71

fl

(Bulevard)
(vezi Radu dela

15

2
2

48
20

10
20
10

III P er.

13

IV Per.
10 IV Per.

43

40

19

39
37
35

2
2
2
2

44

20

46

18
10

18

4
9

2
2
2

29
20
22

2
2

30

42

46

3o

--,

Ghetari (funclatura)
Ghica-Vocla (Tel)
d

Gherasy (soseaua)

WI

483
484
485

Georgescu III

d
6.

..d

0.

479
480
481
482

-il

41

Afumati)

486

Ghiocei
Ghita. Boiangiu (v. Boian-

487
488
489
490

Ghit.a Branzaru
Ciupitu
Durnitrescu
, Vasilescu

giu Gb.)

491

Giulesti (soseaua)
Gloriei (vezi Stdteseu Eug.)

492 Gogosilor
493 Golescu (fostd. Posta-Veche)
494 Golenti
(fundlitura)
495
496 Gradinarilor
497 Gradina cu cai
498 Gramont
499 Grant (campul)
500
(oseana)

501

5oz

Constantin

511

19

29

I
I
I

19

37

I
I

..._
II
31

39

24
14
23
23

VI Per.
2
30
9
9
9
9
9
9
9

51

15

49

52

11

29

2
2

16
10
10

9
22
3

24

6
6

I
1

9
II
31

2
2

22

33 193 24 t68
195 309 170 286
311 331 288 312

27

(alea)

503
George
504
Eduard
505
Elena
506
Zoe
507 Gratioasa
508 Graurului (funcldtura)
509 Grigorescu (fostg Model)
510 Grivi%ei (calea)
.-.--

(fundiftura)

8
10

II Per.
7

Grozaventi (v. Banu Manta)

www.dacoromanica.ro

16

-curent

Circumscrimia de Po lips

Numere
sot

Numirea stradelor

ne sot

..

71')

'97

li

512 GrozAventi (soseaua)


(fund. I)
513
71
(fund. II)
514
)7
515 Gura Lupului
517
518

33

76

2
2

32

4I
49

45
29

31

(fund.)

5t6

0.

..0

Gura Oborului
Gutenberg

5i9 Gutuilor (fundatura)

48

9
10
10

24
24
20
2
28

H
52o

Hagianof I

521

522
523
525
525
526
527
528
529
230
531

532
533
534
535
536
537
538
539

540
541

542
543
544
545
546
547
548
549

r,
II

II
III

10
10
10
10
10

(fund. I)
(fund. It)

Hagi Ghita.

IIPer.

Hagi Tudorache
Halelor

III Per
1

26
2F

51

(splaiul)

Hata Amza
de fructe

14
26

Ghica
Grivita

26
7

de pasari
de pente
Traian
Vechiturilor
Hameiului (stradela)
Hanul Gherman

26
26
22
26
23

,,

--

Mitica (tree.)

cu Tei

Heliade (Muni)

(albastru)
(din vii)

,,

"

25

.8

24

16
2

2
2

3.

15
17
21
13

13

16

15

16

12

(goseaua)

tf

Herminei (fund.)

Himerei
Himistului
/I

7
1

Herastrau (intrarea)

11
3
11

20
23
20

IIIPer

III Per
I Per.
8

(fund.)

www.dacoromanica.ro

17

ent

Circumseriplia de Po IIIIe

Numirea stradelor

Numere
sot

ne sot
1
44.

.0

55o
551

552

Honzig
Horei
Hiramului

t
1
1

41

4,34.,

6.

9
29
33

-0

ci.

2
2
2

30
34
36

I Per,
17

24

I
553
554
555

556

lacobescu (fund.)

--

Iancu Costea

Iancului (.oseat's.)

Ianzei

117

56

561

562
563
564
565
566
567
568
569
570
571

572
573
574
575
576
577
578
579
58o
581

582
583
584
585
586

lgnatiu

10

Ilfov
Impacarei

(splaiul)

InClinata
Incurcata.
Independen4ei (bulev.)
r.

inginerilor
Inginerului
Inocentei
'titre Garle
Inundatiei

49

4
42

47

59

36

50

34

2
30

II
13
9

37

30

r1

4
10
10

Imperials
Imprimeriei
21

20

III Per.

Icoanei (v. G-ral Lahovary)


557
558
559
56o

30

I
I

ii

(splaiul)

10
6

27
5
5
25

IV Per.
16
28
3

Ioana
Ion
Ion Creanga (1. DuIgheri)

2
2
2

25

22

Roata (f. Stindardului)

27

t8

15

2
2

16

28

2
2

12

20
4

13
41

Iovit

49

68

15

2
2

Irinei

15

lavor

I
I
101

29
99

2
2

28
30
76

" Lungu

Taranu
Ionescu
"

_.

III P er.

Nicolae
Ionita Matache

34

lorceanu (L.Birjarii-Noi)

ipsilante

israelit a.
a

40

23

IV Per.

IIIPer.
9
19
6

20

155

www.dacoromanica.ro

78

it6

9
26
2
3

x8

CIrcumscriptia de Penile.

Numirea stradelor

687
688
689
690

Numere
sot

ne soj
6

Ha liana
Innie ix (Filaret)

41

-;,,

-A

Isvoranu

"''

1
1

(soseaua)

19
35
75

4;

2
2
2

41

6.

24

30

12
27

66

30

(negru), (v. Anastasie Panu)


,'

691

692

79

Isvorul-Nou (cimitir)

V Per.

Ivan Chita

I Per.

J
693
694
695
696
697
698
699
700

Jarcaleti
Jianu (toseaua)

jignita
pita (funclAtura)
Jules Michelet
Jupiter
Justitiei
n

701

702

11

18

I Per.

I
I

15
9

III Per.

z5

II

2
2

I1

12
6

13

45

46

19

(fund.)

(splaiul)

Justinian

......

28

26
30
14
3
27

13

K
703
704
705

Kiselef (soseaua)

III Per.

Knape Carol

Kretulescu N. (f. Umbrei)

I0

55
195

52

50
152

II Per.
14

L
706

Labirint

57
197

),

707

Laboratorului
n
Y7

708
709

Lacului"

154 158

51

49
93

95

125

40
8z

15

-2

(fund.)

www.dacoromanica.ro

38
8o

21
22
24
28
25

go

V Per.

18

25
19

19

CIrcumscrIptia de Po litie

Numere
sot

Numirea stradelor

710
711

712
713
714
715
716
717
718
719

721

722
723
724
725
726
727
728
729
730
731

732

41

.0

6.

Lahovary Alexandru
Lantului
Lfinariei

Lautari (fund. I)

2 66 b I

15

79

2
2

1
1
1
1

35
9
9
23
57

31

(fund. II)

Lazar
Lazureanu

Lebedei (strudels)

Legislatorului
Leonida (alb)

(negru)

If

Leon-Voda
Leopardului (fund.)

a,

67

59 129
129 231

y,

,16

84

---

--

Laptelui
Laptari
Laptaru D-tru (fund.)
Lascar Catargiu
Lascar Vasile

d
-0

(prelungirea)
(fundittura)

)1

720

ne sot

2
1
2
2
2

24
24
8

26
78
8o 140
142 240
2
36

14

55

15

31

67

2
2
2
2
2

72
20

11
I

27
5

11

14

733
734

Licurg

735
736
737
738
739
740

Lipcanului
Lipscani
Lipscanii-Noi
Lirei

Liei

13

IV Per

V Per.
14
12
16

19
5
5
26

4
2
21

24

19

10

24

3o

27
5
5
14
3
27
16
18

(Sft. Elefterie)

79

Leului
Libertatei

14
3
29
29
29

2
2
12

48

10

87

2
2

96

10

Liniqtei (vezi Stefan Mihdileanu)

741

742
743
744
745
746

(fund.)

2
2

1
1

61

2
2

Livedea cu duzi
Lizeanu

33
19

(fund.)

23
9

39

11

(fund. I)
(fund. II)

Locotenentului
Logofatul Taut

www.dacoromanica.ro

--2

16
11

10
20
4
42

VI Per.

4o

18

17
17

'18

38

10

18
23
28

- 20

Circumsoriplia de Mille

Numirea stradelor

Num ere
so;

,2

-04

'"'.

1"
V

a,

-0

747

I ucaci

(cu prelungirea)

748
749

Luceafarului
Lueger Carol Dr.

750

Luigi Cazavilan
Luminei

75'
752
753
754
755
756
757
758
759
760

117

13

21.

22
4
6
6
14
12

2
2
2
8
2

110
46

15

2
2

14

87

84

1
1

1I

Luncei

drumul (albastru)

34
22

VI Per.

_.

(verde)

29

,)

461

48 134
8
2

121
35
9
39
37

l)

Lunei
Lupea
Lupeasca

.
13.,

53

55

.4

(fostK

Fantanei)

,)

ne so;

21

I Per.

(fund. I)

/o

II)

III)

0,

(prelungirea)

761

Lusiirului (v. G-ral Lahov.)


762

Luterana

763
764

Macedonia (f. Ceairului)


Mace lari (alb)

881

41

88

15

43

2
2

58

47

38

1881

2
2

30

IV Per.

32
22

19
8

M
765
766
767

768
769
770
771

772
773
774
775
776

777
778
779

780

22

t.

(fund. I)
(fund. II)

,,

(negru,

(fund.)

Magurele (soseaua)

Maica Domnului
Maidanulai
Maltopol
Mamulari
Mangului
Maior Giurescu (splaiul)
Manes Brutaru
Manu
Cavafu
Mantuleasa
(stradela)

Marcu% ei (v. Matei Voevod)

1
1

141

37
19

7
1

2
2
2

19
15

14

18
18
18
25
25

30

26

30

121

-,

33

19
69

30

49

2
2
2

581

r
1

35
_5]

www.dacoromanica.ro

32

46
8

V Per.
28
6

III Per.
29
21
21

21

Circumscriptia de Pantie

ne sot

782
783
784

Marcutei in vii
Marculescu

785

786
787

788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

8oi
8oz
803
804

--

Margaritari
Marginei
e

49

2
2
2

44

67

(prelungirea)

89

18

88

12
16
19
19
26
27

90 12*

30

26
10
16

53

2
2

39

29

11

2
2

25

137

17
19

21
31

2
2

28

3.

30

22

27

25
59

24

44

22
24
24
24

In

(fund.)
(fund.)

Matei Voevod (f. Mtircutei)

Matei Basarab

Maturari

(fund.)

4
16

2
2
2
2

Mecet

1
1

16

812
813

17
17
24

24
24
24

13

16
12

23

22

151

14

Mercur

19

14

Meteorului
Micsunelelor
Mihai Bravu (soseaua)

55
13
113

2
2
2

56

,I

814
815
816
817

,,

..

).

"
"

Mihai-Vocla

(qos. veche)
(fund. Cocos)

115 375
125 185

29

n
r.

21.

18

13.

132 406

11

11
14
14
12

4
28
20

V Per.

3.

42

71

1,
1

27
35

44

(splaiul)
www.dacoromanica.ro

.2.

i2 2 2 i 2
4.

8io Mercus (pasagiul)


811

' I Per.

21
1

5. V Per.

(stradela)

Mavrogheni (f. Basarabilor)

-T, p er.
.LV
30

38
58

17
65

---

30

Marina de paine

(pieta)
8o5
8o6 Meilor
807 1VIelodiei
8o8 Memoriei
809

(lunca)

",

Matasari

40

Marinescu "Costache
Martirului
Martisor
Masinei

71

19

,,

2*
2.1

23
39

Maria (bulevardul)
PI

.e
2
2
2
2

43

/7

PP

44,

71

PP

6.

Maramures (foga Vinerii)


Maria Rosetti (f. Spiridon)
11

41

-as

781

Numere rsot

Numirea stradelor

-22

Cireumscripfla de Palle

Numirea stradelor

Numere
so;

ne 8011

4.=

n::

818
819
82o
821

Mihaescu Ion
Mihaileanu *tefan

Mihnea
Milo Matei (f. Teatrului)

822
823
824

Militari
Mincu I

825

Minotaurului

826
827
828
829
83o
831

832
833

6.

27
59

_v.

41

ct,

22
5

34

19

2
2
2

33

14

II
Minervei (v. Conta Vaslle)

II Per.
,,

/3

Miracolelor (fund.)
Mircea
Mircea-Vocla

10
22
21
6
3

75

84

24

21
71
41

3
5
21
8

7o

42

28
30
27

PuVilui)

41

18

30

Cilrucasi)

69

70

30

Nona)

17

26

30

2
2
2

10
6
12

23
29
29

12

III Per.

2
2

30

28
3

2
1
35
48
50 172
37 147
149 305 174 320,
307 411 322 414

26
11
16
17
20
16
23
4
28

Miron Costin
Miraslau

Mistreiului (fund.)
Mitropoliei (ales.)

Mitropolitul Dosoftei (f.

834

Mitropolitul Grigore (f.

835

Mitropolitul Veniamin (f.

836
837
838
839

Miului (fund.)
Moaqei
-Mocanului

Mocancutei

V8

I
I

Modei (vezi Grigorescu)


Modestiei (v. Dr. Kalenderu)

840

Monetariei

841

842

Morilor
Moroiu Constantin (fostg

843

Morilor

3
9

Morfeu (vezi Moroiu)

II

25

28

Morfeu)
17

844
845
846
847
848

"

(plain)
(fundAtura)

Mozaica (fund.)
Muciu Scevola (fund.)

_...

Mugur Mugurel

www.dacoromanica.ro

- 23

CircumserteSla de PoIllie

Numirea stradetor

Numere

ne so;
V

41

`s'

-n

8" 4

.,

849
85o

Munteanu G.
n

851

)1

852
853 Muzelor

17

20 III Per.

inginer (fund. I)
"
(fund. II)
(fund. III)
I

31

26

20
20
20
27

35

42

30

lo

13
28

17
91

2
2
2

24 I Per.

41

48

35

36

58

a
854
855
856
857
858
859
86o
8611

Nae at Litei

Nastasescu (alea)
Nasturei (fund.)
Neacsu Bogdan
Neatarrarei (bulev.)
Nedelcu Gheorghe
Negru-Voda

Negustori
Nerone
Nerva Traian

865
866
867
868
869
87o

Niculae drsu (fund.)


Niculcea
Nlcu Florea
Nicu Florian
Nicusor
Nifon
Nisipari
Nordului

,,

872
873
874
875
876
877
878
879
88o

Norilor
0

78

(fund.)

,,

862
863
864

871

I
I

55

53
117

49

2
2

54
28

31
31

2
2
2

3o
20
42
34

H
13

161

I
I
I

(Cismigiu)

23
27
23

--1

(alea)

Nola (Apelc Minerale)


(spl. M-r Giurescu)
(COW de Argint) v.
Mitr. Yen. C-tache)

Numa Pompiliu

Nirescher (pasagiul)

6o 14.1

- - ]
25

www.dacoromanica.ro

28

27

I Per.
26
26
21

28
23
30
10
10
10
6

30
15
13
6

29
6
28
28
6
26

24
CircumscrIptla de Politie

Numirea stradelor

Numere
ne sot,
so%
I

.a

.1

0
881

890
891

Olnimpului

885
886
887
888
889

-- --

Oatu (gropile)

Obadata
OborulNou
de vite
Occidentului
Ocolului
Octavian
Odoarei
Oitelor
Olari

88z
883
884

894
895
896

Oltenita (soseaua)
Oratiu (fund.)
Orfeu

901

902

--

15

53

Orientului
Orzari

17

13

12

19

28

28
30

3
15

10
14

17

4t

44

65

86

27

II

t8

16

35

48
go

21.

37

81

5
11

32

23

29
2

10

2
2
2
2

6
12

7
1
13

74
4

24
24

7
5

6
12
8

16

137

160

67

2
2

82
14

Otetelesanu (stradela)
1

Oziris (fund.)

27
16
17

Otetari

17

2
16
2

I
I

(fund.)

10
28

36
38
48

Oltarului
Olteni

899
900

.2
.11

2
2

892
893

897
898

I6, j

-8

61
13

_I

P
903 PP cei
904 Pache
905

go6
907
gob
909

Protop. (bulev.)
(squar)

Palade G. D. (f. Silcutei)

Palas

Palatului (stradela)

Palatul Justitiei
gto Paleologu
911 Pandele Dinu
912
913

Pandurilor (negru)
77

(sos. verde)

...

17

67
37

1
1

101

www.dacoromanica.ro

32

12
17
17
16
3
6
1.

32
66
40
4o

21.

10
25
5

Circumserlptia de Po11116

Numirea stradelor

, Numer e,

ne soI

914

Pantelimon

915
916
917
918
919

,.

920
921

922
923
924
925
926
927
928
929
93o
931

932

Panzari
Parfumului
Parului

(eosenue)

n
>9

1)

35

219

2
2

22
228

15

16

35

28

Comercial
de fra4i
Maca
Roman
Pelee}

Vilacros
Parvulescu

10

31

Patraqcu-Voda.

Patriei
Paulina

4
z

25

15
21

2
2

Paunilor (v. Transilvania)


933

934
935
936
937
938
939
940
941

942
943
944
945
946
947
948
949

950
951

952

= V Per.
26

,)

Pastorului
Pasului

Pelerinulul
P ensionatutui (v. Boereecu)
Peptanarilor
Pascari
Petre Ciobanu
Petre Dumitrescu
Petrescu (fund.
)1

,9
y,

17

It

Petru Rareta
Piata Amzei

1
I

45

16

z8

11
26

at

--- -

241

2
2

-- _i

--

.
3

30
22
9
10

20
20

--

Ill)

26
26
11
6
16
11

241.1V Per.
t6
27

---

I)

II)

20

IV)

Pielari (fund.)
Pieta4ei
Pietei (fund.)
P ;Alla (gropile)
Piscului (calea)

Pitagora
Pitar-Moau
Placerei
Placietei

._-

11

20
26
22

V Per.

--I

-'-'-

Pasagiul Bulgar
27

3'

--

(fund) )

"

.1

-8

sot

15 b.

27

53
37
25

www.dacoromanica.ro

20
8

2
2

10

2
2
2
2

18

44
20
4

14
28
15

IV Per.
23
29
2,3,

14
11

-1III Per.

26

Circumscripila de Polijie

Numirea stradelor

Numere

ne soqi
d

;7

953

954
955
956
957
958
959
96o
961

962
963
964
965
966
967
968
969
970
971

972
973
974
975
976
977
978
979
98o
981

982
983

984
985
986
987
988
989
990
991

Plante lor

d,

(fund.)

II

29

31

tl

Grigore
Colonel
Virgiliu

ts

Ploesteanu (fund.)

Plugarilor
Postului
Podul Grozavesti
D-ta Maria
Garei Centrale
Regina Elisabeta

41

6.

Ti

2
32

7-

Plesoianu (eampul)

Plevna

sec
RI

30

96

H22

24

--I II Per.
17

131
1

2 138
129
195 140 275

29

57

58

_J

--

Mih.Cogalniceanu
Mihai-Voda.

Regele Carol

justitiei
Halelor
L C. Bratianu
C. A. Rosetti

If
71

"

Politiei
e

Polizu
Polona

V. Alexandri
Abatorului

I 11 b

= _
=
2

(piala)

1
1

26
27
27
28
28
1

Pomul Verde

Pop (fund.)
Popa Chitu (vezi Donici)

Istrate

50
140

29

--

34

17

28 III Per.

15

2
2

12 V Per.

93
57

88
58

23

140

15

3o

45
29

40

36

Nan

(prelungirea)
(fund.)

Nicolae (verde)
(alb)

23
163

II)

Petre
Rusu

27
9
5
2
2
2

(fund. I)
n

10

1
1

7,

==
==

J4 VI Per.

77

PI

21
22

www.dacoromanica.ro

13
13
13
10

22
25
22

4
20
16
16

27
Circumscriptla de Po lifle

Numirea stradelor

Numere
sot
me sot
A

992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Popa Savu
Soare
)1

43

Stan
Tatu

19

Popescu

1002
1003
1004
1005

106
1007

zoo8
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018

IIA
t$

55
41

40 M Per.

341

21

69

36

68

22

13

2
2

10

112

3
109
25
23

18 I Per.
30 M Per.

15

59

48

7
29

20

41

41,

33

29

63

24,

18

81ILI Per.

(fund.)

Porumbaru

Posta-Veche (v. Golescu)

1001

2
2
2

(fund.)

Popovici (drumul)

II

41

Potcovari
Poterasi
Povernei
Precupetii-Noi

Vechi

Pretorienilor
Primiverei (v. Bncescu)
Principatele-Unite
Principesa Maria (pis4a)
Profesorilor
Profetului
Progresului
Prudentei
Puisorului
Pustnicului (fund.)
Putul cu apa rece
Putul cu plopi
Putul de piatra
Putul lui Zamfir

1
I

64
12

2
2
2
2

47

20
8
42

II

141

27
16
2
12
3
29

77

76

15

2
2

23

18
16

6
15

T4.

17

31
41

53
25
35
45

52
6

z6

42

441

II

21
15
I

__

Putului (v. Mitr. Dosoftei)


(stradela)

1019

61

11
27
15
13
18
2

151

27
3u

32

1LLIPer.

R
1020
1021

1022
1023
1024

Racari

Racovita (grant)

Raditei
Radu Boiangiu
tl

Voda

1
1
1

37

www.dacoromanica.ro

V Per.
9
4

IIIPer.
27
23

a8
Circumscriptla de Polijie

Numirea stradeler

Numere
sot

ne sot
n

1025

Rada dela Afumati (fostd


Ghica Vodli)

Radulescu (v. Dr. Iatropol)


L027

1029

Rafael
Rahovei

1030

(fund. I)

1031

1044
1045
1046

(fund. I)
(

Raz Icoeni

"

115

2
2

22

18

26 IV Per,
4

16

74
76 110

112 258

27

Regele Carol I (plata)


"

Regenerarei

Regiei (bulcv.)

26o 400 I Per.

11

113
187

68

66
88

10

3
21

2
2

20
20

25
24
25
25
25

IV Per

Regal&

(parcul)
(splalul)

19
1

30
BO

9
15

13

11

2
2
2

11

1
1

75 b.
173

II

41
19
19
75
171

2
2
2

247

(0E44)

Rornei (pieta)

www.dacoromanica.ro

14 VI Per.

==

Roman&
"

23
45

II)

Rasurilor
Raureanu
Rea Sylvia

lf

1057
1058

19
18

" Ill)

Regionalul
1047 Regina Elisabeta (spl.)
1048 Regnault (alea)
1049 Regulus
1050 Remus
los' Renasterei
1052 Rascrucilor
1053 Raspantiilor
1054 Retoride
2055 R,inocerului
1056

16
6

30

Raionului (calea)
2,

2
18

55
117 239
241 383
1

4.

23
29

11)

)1

1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

a.

53
115

1032

25

(fund. alb)
(Ten

1026

128

to

9
5
2
2

12
6
6
12

21
6
23

36

19

18

30
2

to

8o
82 214
216 310

15

13
16

1 1115

-- 29

_
Cireumseriptla de Pei Ilie

....,

c
I.
c0

ne sot

Z
1059

io6o

1061

1o62
1063
1064
1065

1066
1067
1068
1069

1070
1071

1072
1073
1074
1075
1076

Romulus
Ronda
Rodul Bisericei

C. A. (f. Clementei)
(piatA)

(splaiul)
n

2,

Maria (f. Sf. Spi-

"
ridon)

Idem

Rosca (funtliitura)

Rotarilor (alb)
Rotari (negru)

(fundatura)

Rovine
Rozelor

Rudolf

a.

-o
.

21

66

2
2

71
51
13

48
48

43

32

38
58

24

- - - - - - -- -

IV Per.
LIIPer.
12

12
26
23

2
8

18

39

43

71

40

I/ b.

12

51

z8

57
5

--

38

44

15

14

29

2
2

113

x
1

--

Ruinelor (stradela)
Rumeoara.

41

Rublasu (fundhtura)

soc
41

41

Balanescu

.1
-a

Rosetti (v. Car lova)


3,

Numere

Numirea stradelor

19
25

12
16
3
12

20
20

---

23
2

- - - III Per.
16

21.

22

17

2
2
2

92
14

II

lo

4
4
28

29

35
25

28
26

49

S
1077
1078
1079
xo8o
1081
1082
1083
1084
1085

Sabinelor

1086
1087
I o88
1089
1090
1091
1092

Salvator
Sapientei
Sarbeasca
Sarbilor
Sarindar

),

(fundltura)

Sagetatorului (fund.)
Sagetii
Salcamilor
Salciilor
Salcia (soseaua)

uscata.
Salcioara

Salcbtei (v. G. D. Palade)

p)

Sarsaila

(squar)

- 1

- - ,-

28
-,-

48

21

29

24

19

43

....-

.12

III Per.

nr.

22
..-.,

......

._11

www.dacoromanica.ro

,,

,,

2
2

12
16

4
1

24
23
6
12

23

30

CircumscrIplia de Po 11110

Numere

Numirea stradelor

ne sot
1
'd

1093

1094
1095
1096

Satucul I

Saturn (vezi Ordscu AL)


Saul (negru)

Savu RAdulescu
Sborului
log9 Scarlatescu
1100 Scaune
(ulicioara)

,,

Scheiul-de-Jos
Sus
I104 Schitul Magureanu (bul.)
1102
1103
1105

1106
1107
1108
1109
1110
1111

>1

)1

31

0
Maicelor
Sculpturei
Scurta
Sebastian
Segrnentului
Sernicercului
Semilunei
Senatului

(pre].)

1112
1113
1114 Seneca (fundAtura)
1115 Septembre 13 (calea)
a
a

--

iii6

77

201

20

14

20

10

21

12
1

17

47

6i

19

IIIPer.
21

54
54

33

22 IV

15

49

26
32

---

--

(Teiu)

Per.
6
2

29
47 b.

3,'

58

22

75

90 I Per.

17

12
6

2
2

27

26

2
8
16
29

11

2
2
132

130

3
5

189

S-ta Ecaterina
S-tu Elefterie (nou)

10
12
11
,,

119
187
275

214

216 31

I Per.

(fund. I)
( " II)

S-tii Arhangheli
S-tu Constantin
,,
Dumitru
0

6.

15
21

121

1117
71
1 ii 8 Serei
1119 Sevastopol
1120
(fundlitura)
t,
1121 Si101010r
1122 Sft. Anton
"
1123
(plata)
1124 S-tii Apostoli
1125
1126
1127
1128
1129
113o

41

(alb)

1097
1098
1101

1
-a

-5
6.

II

sots

7
17

2
2

36

35
75

84

1
1

23

3
5

77

13

33

57

---11

www.dacoromanica.ro

--

3
3
16

8
8

11
26
26
2

5
2
6

4
76

12 Eir

30

46 IV Per.

Per
2
1

27

31

Circumscriptia de Polille

1131
1132
1133

1134
1135

1136
1137
1138
1139
1140
1141

1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149

Numere
. so;
ti

Numirea stradelar

ne so4I

S-tu Elefterie (fund.)

_I

65

441

31

14

II

2
2

12 IV Per

16

49

2
2

42

13

2
2

10

22

( vechi)

Gheorghe-Nou
(gradina)
(Tciu)

22

,,

Gorgan
Ionica
Ion-Muni
Ion-Nou
"

1
1

Toning

S-ta Maria
S-tu Mina

1151

1152
1153

1154
1155
1156
1157
115S
1159
116o
1161
1162
1163
1164

97

7/

21

27

SO

Spiridon (Icoana, vezi

28 IV Per

59

2
2

6o IV Per
18

12

39

40

21
21

(stradelli)

Stefan (negru)
(fund.)
(Tei, vezi A"
lexandru -cel -Bun)

Vineri

(Tei)

S-tu Vasile
S-tii Voevozi
Silfidelor
Silivestru
Silvia
Sirninoc
Simbolului

(Tel)

Sirnonide (f. Corbului)

Sinagoga
Sirenelor

S-ta Treime

71

11
26

23

S-tu Spiridon (Tei)


21

156 IV Per

(din Sarbi)

91

P etre

77

1165
1166
1167

lo

27
2
6
18
26
26
18
21

2
2
2

151

Maria Rosetti)

1150

17
17

Niculae (M6gurele)
(Tei)
(Selari)
(Jigni;a)

2
11

11

Hie (fundatura)
22

43
25

30

215

2
2

102

59

56

141

65
33

2
2

34

13

2
12
2
2

II

II

25
79

IV Per.
f

IV Per.

IV Pe- r.
26

21

www.dacoromanica.ro

22
16
10

2
16

20

14
14
16

28
28
25
2
21

76

32
curent

Circumscriptia de P011118

Numirea stradelor

9
1168
1169
1170

Slugereasa Elena
Smarandache
Smardan
Smeurata

1172
1173

Solon
Soarelui (rosu)

''d6,

13
ms

)1

1171

Numere
sot

ne sot

of
...
1

6.

:.

---

II Per.
I Per.
4
24

11

16

28

15

17

53

10
2

5
5

16

26

27

51

26
52

26
16

2
2

(galben, vezi Th.

,,

Aman)
1174
1175
1176
1177
1178
1179
118o
1181

1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192

119J
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

Spaniola
Spatarului

Spatarul Borcea
Preda
),
Speran%ei

-- 11
1

81

25
53

34

26
32
52

(stradela)

9
9
18

Spiru Rosanu
Spitalul Colentina (ales)
Spoitorilor
Stan Tabard (fund.)
Stanescu
Statescu Eug. (f. Gloriei)
Stavropoleos
Stelea

Stere (fund.)
Sticiari (fund.)
Stindardului (vezi General

12
16

Spiroiu (fundlitura)

Spitalului (v. Dr. Felix)


Spiterului (fund.)
Splaiului

24
30

VI Per
28
25
4
9

8 b.

7
21

14

73

44

7
15

2
2

6
10

12

1
1

29

26

19

16

21
10
26

--

Doda)

Stindardului (albastru, vezi

Ion Road.)

Stoian ei Barbu (fund.)


Stravolca (vii)
Strabuna
Strugurari
Stufului (fund.)

Stupinei
Sub Tei
Surorilor

-1

29
37

35

1
1

www.dacoromanica.ro

-2
2

30
34
3

2
2
1

27

26i

25
17

30
29
22

IV Pel
16

33
CIrcumscrIptla de Po alio

Numirea stradelor

Numere
so;

ne so;

.5.

7;

12o1

Suter

1202

Suvenir

1203 $aguna (C. Eldorado)


1204 $ co al ei
1205 $elari
1206 $epcari
1207
1208

1209

$erbanescu

(fundittura)

1213
1214

--.

1215

27

6
12

19

2
2

15

26
26

14
12
26
26

47

44

2
18
2

1
1

30
16

IV Per.
IV Per.
20

$erban-Vuda (calea)
iricai
oimu1ui

117

rf

1
1

$oseaua-din-Nou

Stefan -cel-Mare (oseaua)


ft

$telanescu

ft

115

11

-- -1

43

45

591

p,

61
1

151
55
15

59

11

138

229 140 272


45
2
48

ft

(fundlltura)
1216
1217 $t. Mihaileanu (1. Linitei)
1218 $tifler (c2mpul)
(fundatura)
"
1219
1220 $tirbey-VodA

---

r6
32
4

9
27

( V. Dr.Obedenaru)

ft

1211
1212

P.

erb aril c a (alb)


ff

1210

II

2,

.11

7;

C.

.w

16

28
50

52 128
130 236
2
2
2

13
19
18

48 IV Per.
44 IV Per.
54

22

--

91

89
137

81

27
29
8
26
30

148

t5o 206

6
2

T
11221

1222
1223
1224
.1225

1226
1227
.1228

Tabicari
(Bulev.)
Tachee Ticu
Taierei
TiflaSeSCU
Tanase Vasilescu
Targovistea Veche
.n

-1

17
7

23

-(fund.)

--

801

28

__
2

__I

28
24

2
2

.--

www.dacoromanica.ro

36
28

--

VI Per.
IV Per.
19
10

10

34

Palle

curent

Clrcumscriplia de

Numirea stradelor

Numere

ne sot
d

.o

Tirlei

1230

Teilor

1231

1232
1233
1234

123;
1236
1237
1238
1239
1240
1241

1242
1243
1244

I
1

a.

-.0

.i. vr

75

90

IV Per.
IV Per.

39
29

37

23

13

(v. Lascar Vasile)

Teiului

(funcliitura)

Teiul Doamnei
Telegrafului
Temisana

(prelungirea)
Aman (f. Soarelui)

Teodor
Termopile

Tigrului (lundatura)

Timpului
Tomescu
Toamnei

Traian

81
1

17

s
,,

1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257

Transilvania (C. PKunilor)

1258
1259
126o
1261
1262

Tudose State
Tugornir Voevod
Tunari
"
(fundltura)
Tunsului

tt

Traversa

(prelungirea)

19

79
113

Tonola (alert)

35
157

37
159 209
I
I

45

2
2
2
2

2Zi

13

3d
6
20

7
7

81

2
2
2

22
12

(gropile)

t7

TrinitMei
Triumfului
Trofeelor
Tudor Vladimirescu
Tudor Calin

3
22

IIIPer.
16

86

1181

18-

2
2

16

46

19
23
22
17
7
6

48
5o 162
164 222

29
29

13

32

58

91

8:

25

18

19

21,

6
16

84,

156

......
11

IV Per.

(Fundhtura)

Trifan
(funclAtura)
Trifoiului

..Per.

z
1
32

Teatrului (v. Nilo Matei)

41

.12,

.
u.

T.,

1229

Pot

41

Tudorache Mitu (vezi Dr.

10
10
22
99
.-..,
25
23
27
21
9

Varnali)

67

31

23

www.dacoromanica.ro

z
2
2

66
34

10
20
13
13

16

35

Circumscrip;Ia de Politie
.,..,

e.)

,..

43,

1;
"z

(fundhtura)

Turcului

Turculet

-- --

Turturelelor
Tutunart

28
2S

37

14

15

16 IIIPer.

19

2
2

71

10

29
27

48

175

184

13
13

22
24
24

(fundhtura)

TurnAtoriei

4.1

ci.

Tnnului

9.1

1270

ne sot
I

1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269

Numere
sot

Numirea stradeler

:.-...

18 IV Per.
22
25
30

T
1271

Taranilor

1272
1273

,/

(fOndltura)

Tepes-Voda
19

1274

1275

,,

1276
1277

71

"

(fundhtura)
(plata)

"

(intre vii)

Tiganilor

39

41

137

52

50
152

11

12

21

35

11

17

10

IV. Per.

30

21

12

VI Per.

2
2
10
2
2

40

25

8
52
38
14

3
4

-- II Per.

U
127S

Udricani

Umbrei (v. Cretulescu)


1279
128o
1281

--1282
1283

Undrea
Unirei
Uranus

47
37

15

,,,

Ursului

Ureche V. A. (f. Apolon)

24
2

V
1284

Vacaresti (calea)
II

1285

(soseaua)

1
91
2
78
93 167
8o 140
169 231 142 20o
233 411 202 400

www.dacoromanica.ro
1

26
23
28

VI Per.
VI Per.

- 36

Cireumseripila de Po Illie

Numere
sot
I

Numirea stradelor

ne sot

1.

,7

--

1286
1287
1288

Vacaresti (ciltunul)
Va.carescu I

1289

Enachita (pinta)
Valeria (v. leggbra)

1290
1291

1292
1293
1294
1295
1296
1297

II

iy

(fundAtura)

Valea Plangerii
Valter Maracineanu

Vinatorului
Vantului

40

23

__

__

40

19

27
2
29

15

__

__

-- --

--

6
6

33

17

28
14

21

2
2

12

28

17

(fund.)

7
7

__

__

--

Vanatorului (fundlitura)
Vaporului (foiqor)

1298

--

(plata)

VI Per.

39

14

20

25

__

__

--

25

35

40

17
15

26

16

61

49,

2
2

68
32

12

18
18
18
17
17
15
19

35

(v. Despot-Vodh)

1299
1300
1301
1302
1303

1304
1305
1306
1307
1308

Vaporul lui Assan


yy

Vaselor

(fund. I)

"
"

" II)

(fundittura)

Vasile Alexandri
w

(piste)
(splaitn)

Vasile Gherasi (,os.)


Gherghel
Lascar (v. liters L)
Lupu

-1

--

3.5t

48
18

36
58

1?

1309
1310
1311
1312
1313

1314
1315
1316
1317

1318
1319
1320
1321

1322

Vasiliu (alert)

Venerei
Verde

(CAmpul Cocoanei)
(fundAtura)
Verde %ii
"
"

Verii

Vergului (stradela)

(soseaua)

Verzisori
Veseliei
Vesparilor
Vespasian

19

19

19

17

2
2
2
2

19

33

16

63

5
13

12

13

2
2
2

1
1

28
20

II Per.
8

14

18

16
15

12

--

8
10
10
25
16
21

313 333 264 3z6 V Per.


1
1
1

35
33
53
65

www.dacoromanica.ro

2
2

24
32

28
30

56
64

19
7

37

Circumseriplia de Pape

Numirea stradelor

HI

z
1323
1324
1325
1326

'0

1330
1331

1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

135o
L351

1352
1353
1354

Vici (stradela)

21

22

24

40

26

102

11
12

104 154
156 258

11

135

2
2

21

17

Viisoarei
Viitorului

109
161

116

Viorica
Viorelelor
Virgiliu

13

19
27
77

2
2

(fundatura)

(galben)

99

Voinescu
Voinicului
Vrajitoarei
Vulcan

104

106

4
24
30

238 b.

41

27

33
49

2
2
2

39
149

15
22

30
25

114 V Per.

39

41

32

28
27

17

Vulturilor

5
29
2
2
28

Vikelului

Vlaciescu
Voicului (fundlitura)

21.

Vladoianu (negru)

16

26
20

32

Vitan (soseaua)

Viting

162

2
2
2

33
23
45
97
29

Vaejescu"(fundlitura)

15
12
16
18
11

47
27

18
18

3
31

Vistierilor

12

30

15

IIIPer.

12

2
2
2

Virginei
Visarion
Visinilor

14

136

20 114

19
III

Vila"cros (pasagiul)
Vinerei (v. Maramures)

Vintila

11

22

23
37
39 57
59 121
123 203

(piqa)

Vienei (fosta Vdmei)


Viilor (soseaua)

II

Victoriei (calea)

/I

17

99

1355

.2

29

Vespei

1332

Vespilor (fundatura)

29

1327
1328
1329

Numere
sot

ne sot

10
IIIP10er.
10
20
20
22
25
8
13
1

42

44 156

(fundlitura)

www.dacoromanica.ro

34 V Per.

22
25
25

38

curent

Circumscriplia de Po lips

Numirea stradelor

Numere

ne sot

sot

.9

.51

-8

6.

z
1356
1357
1358
1359
3360
1363
1362
1363

1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
3372
1373

1374
1375
1376
1377

Zablovschy (fundlitura)

Zaharia
Zalhanalei

Zalomit (intrarea)
Zamfir Anghel (fundiitura)

Zamfir Olaru

Zarafi
Zaverei (negru)

Zebrului

,
,

,,

,.

Zece Mese
Zefirului
Zidarului
Zidurilor

(Ciurel)
(Crangaai)
(Gramont)

(lntre vii)

Zoe Grant

Zoi1ei (fundatura)

Zorilor

- -

I
I

21

3
I

to

17

Zece Maiu (Grant)

ci,

76
27
27
9
37

I
I
I

(verde)

.51

-I

I
I
1

I
I
I

_
I

33
29
33

59
13

II

www.dacoromanica.ro

38

18
6

2
2

2
2
2
2
2
2

42

12
16
8

6
16

32
22

24

10
10

V Per.
6

30
30
26
21
7

3
9

9
9
30
17

22

16

54
32

20
20

16

30
6

ADRESELE AUTORITATILOR
CU FUNCTIONARII SUPERIOR'
Schimbhrile din 1911

Administralia Casei Itisericilor


Administrator, Boroianu G. D., Negustori 19.
dla'ministratia Casei .coaleior
Administrator, Dim. Constantinescu.
Sub-administrator, Al. Negriseanu.
Bursa, sindic, I, Jipescu, str. Sculpturei 18.
Comandant al sergeniilor de orac, Clip. Or. Arcbip, Virgiliu 67.
Ajutor-delegat
,
I. Negulescu, Tilranilor 15o.
Comisariatul circ. r, str. Mihai-Vocll 13; ef, M. Capeleanu.
2, B-dul Schitu-MAgureanu ; sef, Clip. Marinescu.
II
, 3, Spl. G-ral Magberu 14; ef, I. Enescu.
/I
4, str. Sabine lor 45; sef, I. Ionescu.
p
5,
Puisor 3 i ; q c f, M. Calinescu.
, I Per., 13 Septembrie 246; sef, D. Negrescu.
p,
, 6, Pasagiul Roman; sef, I. Ralet.
7, str. Rosetti Luther ; ef, T. tefInescu.
II
tl
8,
Dr. Varnali; sef, C. Mlinescu.
ti
9,
Zoe Grant; sef, T. Iliescu.
n
n ro, , Georgescu I 39; ef, A. Poenaru.
" II Per., StaVa B. M.; ef, V. Gustay.
" LI, str. Calomfirescu 7; sef, R. Mavrichi.
31

11

77

31
21

77

70

7)

73

)3

71

>,
73

/I
t)
73
71

p,

/s
,2

12,
13, n

I. C. Brtianu zo; sef, C. Georgescu.

Romani( 134; sef, I. Dragomirescu.


r4, , N. Balceseu 7 ; sef, M. Badulescu.
" r5, calea Victoriei 202; sef, N. Ioneseu.
, 111. Per., sos. Col. M. Ghica 42; sef. A. Rizeanu.
16, str. Dr. Kalenderu 15; sef, St. Melidoneanu.
/7, " Fund Vaselor 22; ef, P. Mirto.
" XS, " V. Lascar 203 ; sef, V. Giroveanu.
r9, sos. Stefan -cel-Mare 178 ; sef, G. lonescu.
f1
fl 20, str. Branzari 2; sef, V. Frunzeti.
" IV Per., str. Sft. Vasile Tei 65 ; sef, I. Franculescu.

/I

71

77

" 21, str. Anton Pan 5 bis; sef, Al. Teodoru.


,, Popa Nan 44; sef, B. Ciornei.

" 22,

www.dacoromanica.ro

- 40

Comisariatul circ. 23, str. Bradului 54; set", G. Andreescu.

24, B-dul Pache 140; tef, N. Trestian.


25, str. Foisor 7 bis; sef, V. Iliescu.
V Per., sos. Mihai-Bravu 269; sef, T. Ballinescu.
" 26, str. Carol 70; sef, N. Iliescu.
27,
Olimpului 23; ef, Sc. Ionescu.
28,
Aurora 17; sef, I. Atanasiu.

It

it
79

ri
79

.
11

71

, 30, str. Alb 23, sef, Al. Petrescu.

,,
7?

)9

71
77

29. calea Serban-Vodh. 179; sef, M. Anghelescu.

VI Per., calea Vhchresti 261, sef, Z. Belian.


halo Ghica, sub - comisar, M. Negrea.
Grivita, comisar, Al. TlItaru.

Palatal just/lid, sef, Gr. Economu.

Carpal 11 de armatri, comandant, G-ral Gr. Crhiniceanu, Cometa 37.


Inspectoratul I de Politie, B-dul Schitu-Magureanu.
Inspector, Chpitan I. Ralet,
Inspectoratul 11 de Politer', Pasagiul Roman.
Inspector, Paul Oprescu, str. Romulus 64.

Inspectoratul III de Faqir, str. N. Bdlcescu 7.

Inspector, I. Rafail, Primhveri 7 bis.


Inspectoratul IV de Polifie, str. Dr. Kalenderu 15.
Inspector, M. Cantuniari, Dr. Kalenderu 15
Inspectoratul V de Politie, str. Anton Pan 5 bis.
Inspector, D. Dumitrescu, B-dul Ferdinand 67.
Inspectoratul VI de Polryie, str. Olimpului 23.
Inspector, E. Chlinesce, Principatele-Unite 8.
Legatianea Austro-Ungard
Ministru plenipoten ;iar, Exc. Sa Printul de Filrstenberg.
LegaFiunea Greaca
Ministru plenipotentiar, Exc. Sa d-nul Carusso, Hot. Bulevard.

Ministerul Agriculturei $i Domeniilor

M;nistru, I. Lahovary, calea Dorobarqilor 97.


Secretar-general, G. Lucasevici, str. Oetari 2.
Administrator Casa Phdurilor, Popescu Cudalbu, str. Surorilor 3.

Ministerul Comertului si Industriei

Ministru, I. Nen4escu. str. Scoalei 4.


Secretar-general, Chr. Staicovici, str. N. Balcescu 5.
Set- de cabinet, 0. Catargiu, Frumoash 30.
Director, George Juvara.

Emilian V., str. Mu do Piatrd 4.


Valeriu Puscaru, calea Plevnei 5.
Const. Bobes, str. Fetei 20.
Mlazic, Institutul Zonlogic.
Inspector, llie Solacolu, Hotel Solacolu.
Balasimovici, L. Cazavilan 16.
M. Lupescu, Vasile Conta 5.
71
77

71

www.dacoromanica.ro

41

Inspector, M. Juvara, Romanit 94.


Corneliu Chintescu, Campineanu ro.
n
Aurel Pop, Brezoianu 11 bis.
n
N Trandafirescu, B-dul Carol 71.
n
Dimciu Gh., Dionisie 43.
ii
Cilie0 St., Sculpturei 3.
7,
Crainiceanu. Comets 23.

Ministerul de Culte qi Instruc %ie publics

Ministru, Const. C. Anion, str. Corabiei 9.


Secretar-general, C. Maisner, Hotel Splendid.
Inspector, S. M. Ha lita, Hotel Regal.
C. V. Praja, str. Pacurari 31, Iasi.
Ion Peretz,
Ch. Drutu, str. Frumoaslt 38.
n
, L. Mathsaru, Iasi.
, S. Spulbereann, Galati.
N. P. Movileanu, Buzdu.
N. Nicolaescu, Fund. Vaselor 2.
I. Baiulescu, Pitesti.
T. Grigorescu, Craiova.
Elena Gr. Niculescu Catargi, sos. Bonaparte 5..

,
71

Zoe Vasiliu.

Ministerul de Externe

Ministru, Titu Maiorescu, str. Mercur.


Secretar-general, N. B. Cantacuzino, Buzesti 102.

ef de cabinet, Ion Filitti, Vasile Conta 8.

Ministerul de Finan %e

Ministru, P. P. Carp, Dorobantilor 130.


Secretar-general, D. Many, Sperantei 35.
ef de cabinet, Dinu Anion, Corabiei 9.

Ministerul de Interne

Ministru, Al. Marghiloman, str. Mercur.


Secretar-general, Paul Teodoru, str. Progresului 7.

ef de cabinet, M. Ferechide, str. Lascar Catargi 3.

Ministerul de justitie

Ministru, M. Cantacuzino, calea Victoriei 25o.


Secretar-general, L Munteanu, Hotel Bulevard.
ef de cabinet, Em. C-tinescu, str. Gr. Alexandrescu 88..

Ministerul Lucraxilor publice

Nlinistru, Barbu tefdnescu Delavrancea, N. BAlcescu 22.


Secretar-general, Al. Davidescu, Sevastopol 12.
ef de cabinet, Constantin Popovici, Victoriei 76.

Ministerul de Razboiu

Ministru, N. Filipescu, Scaune 26.


Secretar-general, G-ral N. Popovici, Grivitei 7r.
Sef de cabinet, Maior I. Rascanu, Sft. Constantin 22.
Direct. Personalului, General As lan, Cazavilan 4.
Cavaleriei, Col. Baranga S. C-tin, Dr. Lueger 29..
n
Artheriei, G-ral Gh. Georgescu, Romulus 3.
if

www.dacoromanica.ro

42

Direct. Geniului, G-ral M. Boteanu, Victoriei 144.


Marinei, Comandor Cittuneanu Al., Mantuleasa 12.
Serv.-Sanitar, G-ral Dr. Papilian C., Alea Regnault 6.
3)
eful Marelui Stat-Major, G-ral V. Zotu, N. Golnscu 2.
-Parchetul de II fov
Procuror-general. C. Stirdleanu, str. N. BAlcescu 24.
Prim-Procuror. C. Hiotu, str. Pia;a Amzei 3.
Procuror, Niculescn Bolintin.
C. A. Robescu.
13
Cezar Partenie.
A. Misir.
G. Duca.

Prinuiria Capitalei
Primar, Dim. Dobrescu, Stirbei-Vodd 89.
Prim-ajutor, Dr. Mendonidi, str. StinVlor.
Ajutor, Mircea Poenaru Bordea, str. Zetirului.
" I. Facile Protopopescu. I. C. Brdtianu 3.
Oficer al Sttirii civile, lilpiu Hodttl, Sft. Constantin 3o.
Secretar-general, Em. Vasilescn, str. Remus 3.

Prefectura Politiei Capitalei


Prefect, Ion Mitilineu, str. Mercur 2.
Director, I. Bltrbhtescu, Occidentului 3'.
ef de cabinet, Inspector V. Andreescu.
n

"

"

G. Cre/u.
Comisar Gr. Niculescu.

www.dacoromanica.ro

-1'

Ciocolata

CARMEN
FABRICA
Strada Octavian, 38

si 38 bis.

DEPOZITUL
Str. Karagheorghevici, vis-a-vis de teatrul Modern

www.dacoromanica.ro

Fabrica sistematica de c5ramizi :


Carieri de nisip 9i pietri9

Maximilian Zonolla
BUCURESTI

oseaua .,Stefan eel Mare

c
...

.....

t d'

-,

TELEFON No. 18,96

Adresa telegrafica: Fabrics Ton3la Bucuregti"

Medulla de Aur

Medal. de Argint

DEPOZITUL FABRICEI :

CARAMIDA PRESATA

CARAMIZI GAURITE

pentru zIdarle obicinuita

: pentru zidArie (mail cu 2 gauri :


: pentru zidArie ward cu 4 Our':
carsImIda speclala giurita p. bolll
Intro traverse

CARAMIDA OBICINUITA :
dreapfa, fabricatA de man&

CARAMIZI SPECIALE :
dreaptft pentru zidArie aparenta
cloplita la cap
Rotunda pentru coloane
In diametru de 25, 30 gi 35
Rotunda pentru puturl sau hasnale
In diametru mare II Mi0
Lung0 pentru clubucuri
Subtlre pentru pardoseala podurilor
. ::CARAMIZI PENTRU C00URI: : :
rotunda gi octagonale

CARAMIZI
pentru captugitul sobelor de 4 II
2 cm. grosime

CARAMIZI REFRACTARE
(Chamotte)
:

: TIGLA PENTRU ACOPERI$UR1: :

TVA simpla forma solzi


:
:
:

Tigla cu un sgheab : ;
TIgIS cu dublu sgheab :
: Tigla pentru coame : :

CaramIzi pentru pavagiu, CarAmlzi pentru ornamente

Nisip i pietri pentru beton, mozaic i gradini


se transportA dupa cerere la domiciliu

MARE DEPOZIT DE VAR ALR STIRS


transportul in chesoane speciale de a metru $i 2 rn. cubi
VAR HIORAULIC prima qualitate

CIMENT din toate fabricile

Linie de garaj In fabrica


www.dacoromanica.ro

ICS

Vizitati

Ellif1111-11f1111S
Strada Doamnei, No. 10

'1,

ctilieT aai nb

F71SVORUL"

Brando lina
anti
praf si desinfectant pen-

Fabrica de ape gazoase Ii


mineralizate
Societ. cooperativii pe acliuni

tru duffumele, mozaic, etc.

La ELEFANT"

Capital social lel 10.000.000

No. 86 Strada Lipscani No. 86

oseaua Bonaparte, No. 55

S. Rasicovici

Bare excalenta

Fabrica de mobile gi coguri

Bergria NAE STERESCU

de trestie gl rachita

(fosta Ogrezeanu)
Coles Relieve!, No. 2

In

Fondati in i888

Strada Carol No. 8z


S

CASA ROSENTHAL

DE CORSETS
In toate genurile

BUCURE$TI.Str. Sfintii Apostoli, at.


LSPECIALITATE

www.dacoromanica.ro

Telefon

28/5.4)

Cinema Gradina Raqca


In fiecare sears reprezentalie.

Program ales i proectii Clare


0

r PAINE

DE GRAHAM ZILNIC PROASPATA

Pesmeil de Karlsbad recomandaji de ntedici pentru bolnavii de


stomac Iri diabetici.Pesmeli de .brancfurt. Biscuits Margareta"
fuarte cdutali

NOU ! Prajituri de migdale pentru ceai. Bulinuri de


Karlsbad, Wafele gi biscuits de nuci de cocoa.
Vete le de crania de frusta de desert
In provincie expediem en Bros gi en detail

H. F. KIRSCH BUCURESTI.

68, Strada Carol, 68

Qcursale: Strada CoIlei, xx (Sf. Gheorehe) 1 C.lea Victoriei, 3x (langa Luvroj

r Depou de Vinuri si Restaurant


FP

LA CURCARI

GHITA. NICULESCU

Strada Carol, No. 13

In Deceativrie 1911
va apare o noun Calauzan
coprinzAnd numeroase adrese Si o bogatA materie privitoare la industrie si comer ;.
www.dacoromanica.ro

Indicatorul stradelor

www.dacoromanica.ro

Clrcumscrlplia
de Po litle

STRADELE
;..

Numere

de unde incepe si unde


se termini

Numirea stradelor

so%

A
51

. SI

"0

C.

0.

A
i A (stradA)

oseaua Pandurilor
Lanilriei-Podu Abatorului

2 Abatorului (splaiu)
3 Abatorului (prelung.)

-1

20

-- 24

36

---2 24
to 2

...14

4 Abatorul comunal

5 Academiei (balevard)

Victoriei-Piata I. Brhtianu
Doamnei Vienei

6 Academiei

2 IO 3

131

5
2 126 0

13

2 20 23

59

2 14 4

25

2, 20 11

17

15 Alexandru Lahovary Victoriei-Piata Al. Lahovary

67 2 66b 11

gore (fosta Clop tarij Victoriei-Dorobantilor

123

2 110 12

Soseaua Ilerestrhu

15

2 16 14

Izvor-Mihai-Vodh

1 41 2 46 16

Grivita-Popa Tatu

7 Afurnati (fundliturh)

Tiganilor
Cal. Raionului-13-dul Pache

b Agricultorilor

Elena Doamna-Piata
)
)
( Principesa Maria
Doamna Chiajna-Chlughreni
i 1 Albinelor
Viorelelor-Elena Cuza
12 Alecu-Russo (fostCd-), Romani( General Lahovari
ru(a.0)
(

9 Alba
10 Alba-Iulia

----

5 51 12 40 2

13 Alexandru cel bun )


(fost S-tu 8tefan) )
14 Alexandru cel bun

eiului-Sft. Gheorghe

...0

2 12 9

Crcpusculului

16 Alexandrescu Gri-)

18

1\ oi)

17 Alexandrina
IS Alexandru Orascu
(fosta Saturn)

19 Alexe Marin

zo Amfibiilor (fundaturii) Liberthlei


21 Amzei (intrare)
Piata Amzei

22 AnastasePanu lost)
11 lunie) (negru)
)
23 Antim

-24 Antonica
11

25 Anton Pan
26 Apele Minerale
27 Apolodor
Apolon (vezi A. Ureche)

18

5 -11
1 47 2 18 29
I 19 2 28 5,
1

Sf-tii Apostoli-Rahovei
1)

Vergiliu-Ceaiurului
Mircea Vodli-Dudesti
Laborator-Chlughreni
Sf-tii Apostoli-Vanhtorilor
n

2 12 16

Campoducilor-Dudesti
15

21 63 30 66 161
1
19 2 20 181
1 41 2 52 26
1

13

www.dacoromanica.ro

2 12 251
5'

1 47 2 36

II
I

Circumscriplia

6. 4

Numere
ne sot sot
5 .5. .s, 5

6.

_ 36_ _
1

4'

6.

-II

ne sot,
5 .5

6.

-- - -

36

Sectorul

comun al

M edi calla Id
Numere

Judecatoriei

Numere
ne sot sot
5 .5 5 41
41

Sectia

Ocolul

de Percepere

.5 .5

.5

44

4-

6.

4 6. 4 6.

--

4_r _36
_ -4

51

z 10
2 40

5
3

29 2 28

31 131 30 126

5
4

2 20

13

I 59.2 14 5
25 2 20 3
1

17

2 12 3

167

2 06 b1 3

2 10
2 10

51

2 10
2 40

51 12 40 2

-36
__
--

4
4
4

131

In 5

13

20 4

59 2 14 4

, 59

2 14

25 2

25

17

2 12

67

I 47
2 30 3
49 131 32 120 2
1
13 2 20 5

2
2

7
51

123

2 116 3

15

41

2 16 2
2 46 1

-i

2 12

5 -1 47 2 18
163 2 66
1

110

13

20 3 E. VI. c.

4
4

59 2

2 20

25

3 G. VII. b.
14 3 G. VII a.
2 20 2 F. III. d.

17

2 12

.:,
2 12 0

, 67

2 666

13

67

2 66 6

123

116

123

2 1:6 2

15

2 16

Ic,

15

2 16

41

2 46

1 41 2 46 G

8
2 12

87

47

2 18

63

41
13

47

2 36

H. V. b.

On 6

--1--

2 12 6

47

2 18 4

z 66 3

63

-.

60 .6

H. IV. d.

LT
.,..,..

1
1

19 2 20
41 2 52
13 2 12
47 2 36

1-11
1

3
4

ir
AL. a.

D. Iv. b. 3.

E. IV. b.

E. III. a. b.

2 16 2 D. I. b. d.
2 46 1 E. V. a.

15

41

1
1

D. ill.e. 6.

E. VI. b.
E. III. d.
4d 2 18 3 G. VI. b.
63( 2 66 1 E. V. d.
2 12

27

19 2 20 3
1
41 2 52 5
I 13 2 12 4
47 2 36 3
1
1

fl

C. II. c. I.

126

..:

19

123

,,

z.

2 20 2
2 52 5
2 12 5

10 2 F.1v. c.
40 2 F. iv. c.

131

C. V. d.

1
1

3 G.VII.a. b. d.
__ 3
3 G. VII. d

PE PLAN

.5

-- -- - 2 -- _ 6 _ _
-5 -- 4 -- ---

SITUATIA

Numere

ne sot sot

sot

20 1
2 52 3
2 12 3
47 2 36 1
19
41
13

www.dacoromanica.ro

11

)1

G. V. c.
G. V. c.
G. VII. b.
E. V. d.

10

Cireumscriptia

de Palitie

S1 RADELE

de unde incepe si unde

Numirea stradelor

se termina

Numere
ne sot sot
4'
.7)

z8
29

30

Apostol
Aprodul Purice
Aquila

(
(

"

31

32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

Arcului
Ardeleni
Arhivelor

)3

)3

ItalianA-Armeneascd
Precupesii Vechi-Dragons V.

Mihai Voa-Sperantei
(intrarea)
(splaiul)

Mihai V.-Spl. Gen. Magheru

Arhitectilor

Popa Nan-Inginerilor
Uranus-Antim
Plevnei-Vespaslan

Arionoaei

Aristiea (fundifturh)

Ncrva Traian-Vacth-esti
Vaselor-CAluseilor
13 Septembrie-Sabinelor

Aristia

(gropile)

Armaqului
Armeneasca.

Armoniei (rosu)

vezi

"

Li

c.

-J

3
13

41
c...

4 95

2 8
2 34

6,

4 17
17
17

33
35 43 36 42
t 45 2 24
1

I 11
1
1

Dionisie-G. C. Gantacuzino
B-dul Carol-Popa Rusu

,,

-El'

1
1

65
9

2
2

7
2126

6
6

30
55 116
20 18
18

27 2
27 4 32 11
3

2 12 3

49 14 46 6

Dr. Bacaloglu

42
43

44
45

46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

Aron Florian (fostlt ) Rotari-Vasile Lascar


Ermitului)
)
Artei
Rahova-Sf-tii Apostoli
Artanoaiei (fundliturli) Calhrasi-Lucaci
(gropile)

)7

Astronomului
Atelierului
,,

August 3o
Aureliu
Aurora
Austrului

BerzeiGrivita

( fu nclitturK)

Avedic (fundlturti)

Avram Iancu (fostit


Iancului)
Azilul de Noapte

,
1

6o

24 5

1393

22

3 7
i 21

Atelierului
oseaua Cramgasi
Toamnei-Mosilor
VlcAresti-Radu Vodil
Mecet-Plantelor

11

12 26

,26

8 1
2 32 18
2 12 18

19
6
69 2 54125

21

, 35

Dimitrie Ghica

, 25

B-dul Pake-G-ral Dabija

21

Splaiul Mihai-Vodd

2 32

2 18 28

--

2 3
2 12

14

28
5

Baba Dochia
Baicului

Baicului (fund. I-a)


Baicului (fund. II-a)
n

4 2

71

Putu cu Plopi-Cazavilan

B
56
57
58
59

)7

" III-a)

Vlicitresti-Aurora

os. Pantelimon

Baicului

,,

www.dacoromanica.ro

8 25
64 8
19 2 46 8
21 2 z8 8
7

15

--- 11
Circumscriptia

.5-=

64

-S

45

3
13

45

2 42

25 2
7

2
2

24 4

63
49

r3

rs.

..

Numere
ne sot sot

..

.1

7-

5
65 2 56 1
2

27 2

411

3
13

45

42 3

25

2
2

24 2

5
3

2 12

13

II

89
2 32 2
2 12 2

35
69
21

2 32 4
2 54 5
g 18

25
21

7
I
I

15
19
21

I
I

25

2 2

25

3-

11
1
1
1

2 56

49

6
20 7
34 7
32 1
46 2

4 1

2
2

19

21

2 64 5
2 46 5
2 28 5
5

2 2o1 1

2 34) 1

4 32 2
49 2 46 2

13

3
3

2 24 1
2 12 3

II

2 32
2 12

35
69

2 32 2
2 54 4

35 2 32 2
69 2 54 3

2 18

21

2 18 3

25

21

2 34 3
2 12 1

21

2 56

2 3
5
2 12 3

15

65
9
27
27

21

25

7
1

21

2 2
2
2 6 2
2
1
1
1

21

13

2 18 3

3
II

2 24
2 12

25

3
1

65
9
27
27

21

4 6
6
6

4
2 46 4
2 28 4
6

3
35 2 32 2
69 2 54 4

34 4

2 32 3
2 12 3

II

2 12 1

5
8 6

45 2 42

3
5

3
2

45

4 2

2 24
2 12

21

3
2

4
8

3
13

PE PLAN

.5.

a -a c

..,

4 4
8 2
2 42 6

3
3

.L'' 11

LI

2
2

2
2

SITUATIA

Numere
ne sot sot

49 14 46 2

62
43

3
II

-%

2 24

21

6.

n:,

=,

31

31 2 .4

9 2 12

13

3
7

13

-,

4.

Numere
ne sot sot
I =2
-1
u 4

2"

65 2 56
9 2 20
27 2 34
27 4 32

20 2
34 2
27 4 32 8
49 2 46 4
9

LI

S.1

SectoruI

comun al

Medi c inal it

ludecatorlei

Numere
ne sot sot
.6._,

Sectia

Oco lul

de Percepere

15

19
21

2
2

34 3
12 6

2 8
2 6.
2 4
2 28

21

7
7

II

4 1 7
2 I 15
2 II 19
2
2 II

www.dacoromanica.ro

3
8

2 32
2 12

1
1
1
1

G. VI. c.
G. VI. c.
D. VI. b.

F. IV. d.
G. III. d. 5.
E. V. a. 7.
)1

ft

E. V. b.

II. V. c.
E. VI. a.
C. III. d.
C. III. d.
F. III. c.
G. IV. a.

F. IV. b.
E. V. d.
G. V. I).

E. IV. a.
D, III. d.
D. III. d.
B. II. c.
G. IV. a.
G. VI. c.
G. IV. d.
D. II. b.

1.

G. IV. d.

E. V. b.

3 G. VI. c. 6.

2 64 2
2 46 2
2 28 2

I. III. d.
i. III. d.
II. III, d.
I. III. d.

12 -Clreumscriptia
de Polifie

STRADELE

ry

Numirea stradelor

de unde Incepe qi unde


se termini;

24

61

6z
63

Banca Nationala
Banului

Sos. Basarab.-C-1 M. Ghica

Ermitului)

Schitul Maicelor-Cazdrmei
Lipscani-Bldnari

65

Bacani

66

Balcescu N. (fosta Pri-

67

Baratiei

milverii)

72
73

74

Baratiei (stradeld)

Barba Rasa
Barbn Catargiu
Bardului
Barierei
Bar la (fundilturd)

Basarabi (oseaua)
n

Al. Lahovari-Pia0 Romand


Lipscani-Moilor
BdrMiei-Decebal
Foior-Sos. Vitan
Sf. Voevozi
Olimpului-Serban Vodd
Plea nei-Zaverei
Rnhovei
Sos. Grozdveti-Pla Victoria

Y1

77

77

77

t/

,
71

75

Smardan-Karagheorghevici
Victoria-Manes Brutaru

zaveti)

77

71

(fundAturd)

vrogheni)

76
77
78
79

8o
8,
82

Sf. Apostoli-Cazdrmei
Bateriilor
I. C. Brittianu-V. Lascar
Batiste
Senatului-Cuza Vodd
Batranilor
Halelor-Carol
Bazaca
Plevnei-Piaca G-1 Creceanu
Belizarie (Luther)
, (ftirbei-Vodd) vezi Bucovina
Lipscanii Noi-Brezoianu
Belvedere
.
,,
77

83

84
85

71

Berechet

I (Grant)
II ( a )

*_. Berzii (vezi Cobalcescu)

86
87
88
89
90

Sos. Ginlesti

Bibescu Vocla

,
77

=
O.

I
4

1
1

1
1
1

6i

72 15

3
3

4 16
4 3

48 11
46 4
4
27 2 42 29
27 2 6 13
8 21
7 2
45
35

-2

43 _2 40 2138

21

23
2 24 19

23 45

z6 72 18

47 83 74 l.' 15
8 5,

151 124 232 13


23 2 22 13

__

......

33 2 40 5
35 43 42 58 16

36 2

41

47

2 48

13

25

24
2 12 4
22 1

17 2
19 2 7 44

49 2

Crangav-Racovitit
B-dul Ghica-Inginerului

Plevnei-GrM;a
(fundlturd)

Sos. Basarab

Basarabilor (vezi Ma-

Banul Manta (tos. Gro-

Banul Mihalcea (fostit

71

d
o

64

68
69
70

Numere
ne sot sot

12 5
3244 119

(7

11

2 12 9

19

Berzel

169 52 11J 18
15 2
8 18

Rahovei-Serban Vodd

15

(fund.) Bibescu-Vodd
(pia(a)
(splai) B-dul Maria-erban Vodd

83-

,I

2 22 4
4

-- 44

Portiunea nenumerotata dela eal. Plenei la str. Cobalceccu circ. 17. Poniunea
.6-83 4i 38-48 circ. z. www.dacoromanica.ro

13

Circumscriptia

.51.

-0,1 0.

..2

Numere
ne sot sot

-0 : 0.

--

61

T,
-0

2 72
2

61

2 72 6

4 1
4 5

45
35

48 3

I
I

27

2 42
2 6
2 8
2 4

43

151

___

5
5
2

23

2 72

61

45
35

2 48 6

- - -2 42

27
27

2 22 2

2
2

2 4.

2
2

1
1

4
43 2 40 3
-- 4
47 2 74 3
7

Ib1

23

61

6.

76 232

4 6
4 2

45 2 48

43 2 40 7
5

2 232

ICI

2 72
2

27 2
7

- - 2 F. V. a.

o.

46

-0

PE PLAN

al!.

2
2
27 2 42 4

i 35

et

-,0

1
I

4 3

49

-o

0.

2 23i

-,:,

27

R.

-0

--

SITUATIA

Numere
ne so sot

Numere
ne sot sot

2
2

2 46

.E.I.

Sectorul

Medicinala comunal

JudecAtoriei

ne soul sot
..2,

Seep

Ocolul

_
Numere

de Percepere

45
35

1 D.

23 2 22 7

1 E. V. c.
4 2 F. V. a.

2 48 2 E. III. d.
2 46 3 F. V.- a.
3

27 2
27 2
7 2

43

2 40

151

2 232

23

F. V. a.

42 3 H. VI. c.
6 1 E. III. c.

II. d.

3
1

F. VI. c.
C. III. b.
D. VII. a.

C.III.c. a. b.

C. III. b.
C. III. b.
D. III. a. b.

2 22 6

E. III. d.

7 22

71

43 2 68 3

43

2 58

41

2 36
2 48
2 12

3
5

25 2 28 2

2 36
47 2 48
13 2 12
25 2 28

27

24 2

27

49

2 34

17
II

85

165

15

52
2

15

47

13

I
1

41

I. 2

2 12
00

2 22

--1

2 85
2 1
1

1
1

2 24

2 i 41
4
47
4 i 13
3 1 25
1

49 2 34 3
17 2 10 3
2 12 2
II
15
15

52

110

27

49 2

17

II

2 2
3

2
2 12

165152

110

151 2 8
15 2 22

4 -Ii-II

(3

43

2 58

E. V. c.

77

2 36 2 F. IV. c.
4 1 47 2 48 3 F. VI. d.
2 1 13 2 12 3 F. V. c. d.
28 7 I 25 2 28 1 C. III. d.

2 36
2 48
2 12

3 85
3 I
2 22 4 1
4
4
:11
165

43 2 58

127 2 24

E. V. b.

7
7

1 49 2 34

B. H. d.

I
1

41

2 10 1
II 2 12 2
17

7 85 165
7 1 15

5
5
5

15

52 10
2

www.dacoromanica.ro

73

I. d.

D. IV. b.
f

11

2 22 3 F. V. c.

___

11

a
G.

3
3
3

,
79

"
77
77

14

CireumscrIpti a

de Polille

STRADELE

-4 I

Numirea stradelor

de uncle incepe si uncle


se termini{

Nu mere
ne sot so}
...,2

..o

.1.2.

6.

.17

-,ii

Birjarii Noi (vezi Torceanu)

91

Birjarii Vechi

Romani(-Fainari

92
93

Biserica Alexe
Doamnei

94

Biserica Enei

Victoriel
Acadetniei-1. C. Brhtianu
Oborul Nou Ghitg Branzaru-Sos. Pantel.
Pantelirnon Traian-Pantelimon
Popa Ki %u V iitorului-Sf. Spiridon

(stradelii)

95

96
97
98
99
100
101

Serban Vod6-Senatului

1
25 2 24 6
27 65 26 6o 10
1 35
2 36 24

3
1

17

23

13

22 6

Scaune (stradell

V. Lascar-Sfin}ilor

dela)

Muzelor
Lucaci-Olteni
Plevnei-Vespasian

r 45

Sf. Nicolae belari-Coltei

Biserica Saraca (stra-

Biserica Udricani
Bizone (stradelil)

102

Blanari

103
104
105

Blanc A. (alea)

71

Sos. Bonaparte

Blanc B.
Blanduziei
Boerebiste

Y1

(spaiul)

113

Bolintin (soseaua)

Bonaparte (sosea)
Bordeelor
Ii6 Boteanu
117 Bozianu
118 Bradului
119 Bragagiului
120 Brancoveanu
121 Brfincoveanu (splai)
122 BrfinduOlor
123 Branzescu (funaturii)
I 14
115

21

2 32 26

18

27 2 z6 3

Radu-Voda Lannriei
Sos. Pandurilor-Raza
Bia Victoriei-Sos. Stef. c. m.
Heliade-Cantemir
Vienei-C. A. Rosetti
P-ta P-pesa Maria-Filaret
Vharesti-Nerva Traian
Banul Manta-Verde
Carol-spl. Branco eanu
Rahm ei-Victoriei
Foisor-Vitae

www.dacoromanica.ro

2 42 14
47 2 56 14
3 2 6 2
117

fl

.P1

Dionisie Scaune
toy
Olimpultn-B-dul Neatanitrei
to7 Boerescu Vasile (fost
Pensionatului)
B-dul Carol-G. Cantacuzino
los Bogdan Voevod
Barierei-Domn4a Ancuia
109 Boiangiu Radii
Sos. C-1 M. G,hica- Chitilei
I TO Boiangiu Ghita
Sos. C-1 M. Ghica
111 Bolintineanu D-tru
SfinVlor-B-dul Domnita
112

2 14 2
2 18 8
2 10 7

to 21

23' 2 12 2

-2

6 18

25 2 26 14

--15
/1
20 3
2

25

37
1
1

19
2 78 12
17 '2 1227

55

3
31

63
3

13
51

4 2

2 32 23
2 58 27
81

5
2 38 29

22
1

15

.0

a.0

.4

Medicina la

Numere

Numere
ne sot sot

ne sol sot
4 4
.E.,141
0
71

0.

.0

0.

.0

0.

14 2

18 5

I 23

10 5

22 2

2 32 5

45

2 32 3

27

2 26 2
_1

117

35

2 36 5

35

17

2 14 3

17

--,

-- --- 26 5
I

45

27

2 32

5
2

2
2

42 3
47 2 56 3
117

68

-- 1
5

-- 4
45

6
2 10 4

2
2 10

I 23

25

2 12
2 6
2 26

3 1 23 2 12 2
2 1
2 6 3
2 I 25 2 26 6

11

2 20 4

II

37

I 55
I 27
1
3
1 31
1

63

3
1
7
I 13
1 51
1

--

-1

u
.0

3
5
4 8

2 78
2 12

2 32 1
2 58 5

2
2
2
2 38 5
8
2 14
2

I
1
1
1
1

I
1

2 20 2

31

2 12 4
2 4 2
2 32 4

2 6o

35

2 36 5

135

2 36 3

___1

171

3
13

i.,.

2 14 1 1 17 2
2 18 2 i 23. 2
2 10 2 z 3 2
2 22 2 1 13 2
1

--

2 42 1

3
3

23'

10

22

27

--

63 2

58 4

6
7 2 14 3
13
8
51 2 38 9
-- 8
3

_ 11
1

25

11

17

111

47

2 12

23

2 12 4
2
41
2 32 5
2 58 4

6 2

2 10 3
2 6
2 26

II

55

17

63

2 14 1

13
51

__
1

2 38 4

31

63

3
7
13
51

www.dacoromanica.ro

C. III. d.

2 D. I. c.

C. I. d.
F. IV. d.

G. VI. c.

1 B. IV. C. Cl.

E. II. c. d.
G. VI. b.
2 F. IV. a.
3 E. VI. c.

2 32
2 58 3
2 8 1
2 14 1
4

_ __
1

2 78 2
2 12 y3

32

11

E. II. c.
E. II. c.
F. IV. a.
F. VI. c.

20 2

31

C. III. d.
F. V. a.

2 12 2 F. IV. c. d.

25

2 42 2
2 56 2

8 F. VI. a..
3 F. V, d. 6
1

2 26

F. IV. d.

7/

3
3

13

67
2 26 7
2 20 1

F. V. a.
F. IV. c.
2 H. III. d.
2 G. IV. b.
2 G. IV. a.
2

--45
32

2 10 5
2

If

F. VI. C.
c/I

14 2

147 256 1

2 G. III. d.

i 65

4 1
--1 4
3
-.-.J 6
55 2 78 6 t 55 2 78 1
17
3

PE PLAN

-0.

2 6o 2

2 -- 6 -- 7 -- 1
37 -- -37
37
---

.. --1

SITUATIA

65

27 2 26
---.
07 3 42
47 2 56
32 6

3
3

a.

2
23 2
3 2
13 2

2 6o

.0

65

7..

36 4

0.

z 6o 2

75

4
7.,
.0

65

I 23 2 18 4
1
3 2 10 4
I 13 2 22 3

-5d d .4

Numere
sot

ne sot

.1!

Sec!orul

c a m unal

NW... .1.1

Numere
ne so sOt

ludecatoriel

:1,71

de Percepere

40

Sectla

Ocolui

Olrcumscriptia

2 38 3

G. VI. a.
D. II. C. 2.
E. V. b.

F. V. d.
H. VI. c.

-- 16
STRADELE

de unde incepe si unde

Numirea stradelor

se termind

Cireumscriplia
de Pantie

Nu mere

ne sot sot
6.

124
125
126
127
1 28

129

Brasoveni

Teiului-Doamna Ghica
P -ta Brlitianu-C. A. Rosetti
Bratianu I. C. (plata) B-d Academiei-B-d Carol

Bratianu I. C.

Bratianu I. C. (spirt') Serban Vodh-Radu Von


Campoduci-Anastase Panu
Bratieni
Ghiocei-V. Lascar
Bratului
Vitcaresti-Aurora
Campineauu- Belvedere

130 Brebenei (fundilturiL)


131

Brezoianu
If

132 Broscrtriei (funditturh)

133 Brosteni
134 Brumarel

135 Brurnariei (sarbilor)

13 Septembre- Caracas
Norilor- Traverslt
VAchresti-Spl. Rosetti
Cuza-Vodlt
Clopotari-Cometa

-0

37

29

C.

2 24 9
2 38 2

-- 1.21
2

21
21

2 rz 27

1 37 2 38 10
25

1 --

tb 43

2
6

41

4 1

2
3022

2 34 2 4
2
27

33

45

z -24

33

65

Virgiliu-Francmazonilor

14o Bucovina (funaturil) Bucovinll


Cuza Vodit -Radu Vodit
141 Bucur
142 Bucuresti - Olteni4a

411 2 48 18

23

136 Brutar

Sf-ti Apostoli-Politiei
137, Brutus
Traian -1 Iorei
138 Buciumul
139 Bucovina (fostit Bellzarie)

Raza orasului-sud
Grip itel-Piata X ictoriei

(soseaua)

143 Buzesti

Buzesti

(funditturlI)

(pieta)

2 12 5
2 64 7

18

2 14 21

`24

1
1_,

10

)1

144
145

2 40 12

L 13

2 10 13
13

1,

C
14e
147

Caimata
Calarasilor (calea)

Melodiei-B-dul Carol
Vitcliresti-Sos. Mihai Bravu
0

ft

75

14
-14C

15c
151
152

15:
154

Calarasului (bulevard Sos. Herhstrliu


2/

Callareti

(fund.

1)

(fund. II)

Caldarari
Calomfirescu
Calugareni

r5

4
1

I___

14

714
14

www.dacoromanica.ro

18 3

9 47 2 2o-28
49 205 22 6 26
21 3J 188 304 30

/7

B-dul Neatarnarei-Poterasi
Carol-Hale lor
Mosilor-Domnqei
Spl. Major Giurescu-Foisor

7
I

'

15

2 1421
2
4
2 18 28
2 1.25

17

Circumscriptla

6.

c,

.s-1

6.

-8

-8

[2

37
29

21

21

37 2 38

-I

2
2 38

i
I 41
1

33

23
2
2

2 40
2 12
2 64

65

41

2 48 2

I 23

F.

109

14 0

5
6o 3

10

-- _

'.

48 3
3
23 2 I . 4

9
t 10'

102

9 2

t5 2 18 6

331

(0 42

-44264

30

6
6

.....

22
2

2 14 5
2
6

15

2 18 4

PE PLAN

P.

----

--12
41

15
7

33

2 I

109

4
2
4
2 18 5
2
4
2 14

5 i

10Z

i5 2

18

331

304

2 H. I. d.
2 F. IV. c.
2
3 F. VI. 17.
3 G. VI. d.
2 F. III. b.
3 G. VI. a.

1 E. IV. d.
1 C, VI. C.

2313
3
H 3

-41

F. VII. b..

F. VII. b.

2 E. III. b.

E. V. b.

2 G. IV. b.

2 48 1

D. IV. a.

1D.

IV. a.
23 2 14 3 F. VI. b.
9

3 F. VIII. c. d.

100

102

D. III. b. d.

lo

D. III. b.

2
3

t 15 2 18 2

F. IV. d.

- -- -- -- -- G. VI. a. b.
--1
-- ----'

--

9
-J
_ _ _ -- __, _
921 _
- -- -1

6
6
7

48 7

4 i
2

-8 1 6.

6.

SITUATI A

sot
.51 4

.5 -

41

-- ,

331

n sot

_ _

i5 2 18 4

J..

4 4

-8

--

_ __ _
__ _
_ ___ _
1

6.

3
3

-1

4'

i 41

62

6.

.51 4

1--

.5

Soctorul

comun al
-_ Numere

4 137 2 24 2 137 2 24 2 1 37 2 24
3 1 29
38 2 1 29 2 38 1 1 29 2 3S
1
8
1
5 1 21
4 1 21
4 I 21
5 1 2 1 2 1 2 4 I 2 1 2 12 4 I 2 1 2 12
3 1 37 2 38 2
33 2 38 1 1 37 2 38
5
4
4
-2
2 4 1 2 43 2 44 7 1 43 2 44
43 644 6
3 I 41 2 3 4 1 41 2 3 lo 1 41 2 30
4 1 35 2 34 5 1 35
5 1 35 23
6 I
2
5 I
2
2 -4 1
5 I 7 2
4 1 7 2
6 I 7 2
3 1 33 2 40 6 1 33 34 . 1 133 24o
1 1
7 2 12 3 I
7 2 12 6 1 7 2 12
4 165 2 64 6 165 26 8 t 65 z6

--

-5

1b

35 2 34

-5.

12

43 2 4

Numere
ne sot sot

Numere
ne sot sot

..5

Medic i n aid

ludecatoriei

Numere
ne sot sot
u1 41

Sectia

Ocolui

de Percepere

J.

1
1

1
1
1

2 15 5
2
2
15 2 18 3
7 2
4

331

2 30

---- -1

1
1

rt

15
7

2
2

2 14 8
2
2

ft

H. V. a. b.
2 D. I. b.

3 F. V. b.,

i8

,,

F. VI, C.

d F. V. C 2
3 F. V. b.
3 G. VII. b.

www.dacoromanica.ro

18

Circumscriptia
der I Mille

sTRADELE

Numirea stradelor

de unde Incepe yi unde


se terming

Numere
ne
O

Caluga.rului
Calulmilor
Cameliei
Campoducelui

Noull-Serban Vodl
Traian-Horei
Francmagond-Bd D. Golcscu
Nerva Traian-Foisor

159 Campului ( alb)


16o
(fundatura)
161
(ncgru
,

Fdinarilor-Sos. Std. c. Mare

71

Campineanu
Cantacuzino G. C.

165

Victoriei- Stirbey Vocla

SlintilorIcoana (gradina)

Cantemir
Caprioarei (%ezi Te-

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Caraca,i I (noi)

71
71

2 7o 23

21

2 68 7

II

Vacare,ti-Dude;ti

SPbaStian-CaraC- a0

18
2

2 22 7

2
x
-4
7

56

65 58 7429
27

166

47

.11

6.

45 2

Campului

Sus. Mihai Bravu


162 Campul MoOlor
Sos. vlih. Bravu-Sos. Pantel.
363
a
(P120) Sos. Mihai Bravu
164

so

g
155
156
157
158

.1)1,

87

18 29

2 22

8
1
26 28 3
63b 30 104 2
81 2 74 7
55

2 6

37

mi.;ana)

II (%echi)

Of

III

,.

(soseaua)

Caragea Vocla
Caragheorghevici

11

i 37 2

t1

12

Rahovei-liroscariei
1.4 tei-Precupetli noi
Lipscani-Doamnei
Vacaret.ti-Piscului

-'-

Caramidarii de jos
de sus (fund.)
CarmeniIor
Isvor-Spl. G-ral Magheru
Carmen Sylva (aka) Intrarea nordulni
Carol I
Victoriei-Serbau Von

Caro l I (bulevirdul)

178

fl

Plata I. Bratianu-P-ta Carol


n

Isvor-R-dul Independentez
a

18o Carol Dav ila (splaiul) Cogalniceanu-V. A. Ureche

181 Carolina

Aristia-Viting
182 Car lova V. (1. Rosati) Campoducelui-Ductegti

Carutasi (albastru) vezi

119

43

2 1. 17

2 .4
19

11

29 2

6o 5

113

6z 144 4

35
37 83
3 39
39 47

42 92 6
2 32 17

Carol Davila

179

31 2 3622
52i 2 28122

I 9
I 29

31

ff

79

56 22

3.2.

2 38

32 46 20

17
I 23
I 25

2 26 18

2 22 27

Mitropolitul Grigore

Carutasi (alb) v. Alecu

--

Russo

1183 Cazarmei
1

"

ntim-13 Septembre

I 211 2

11

www.dacoromanica.ro

12.3

i6 5

93118 8o 16

- 19 Circumscriptla

d
.7;

.51 ' . 4

6.

-141

Numere
ne sot sot
:::

2
2 74 5
2

21
65

27

2 22 4
2 8 4

- ---

2 18 5
2 22 4

I
11
1

4
55 2 6ol 2
7 26 28 4
631] 30 104 3
81

2 7

..,

Numere
ne sot sot

11 I .5.

41 6. 4

6.

171 27 1
71 2 68 4
1

Medicaid

ludecitorldl

Numere
ne sot sot

Sec'orul
comueal

Sec lia

Ocolul

de Percepere

SS

7, 1 ,.5

.11

4 6. 4

6.

6.

.g

....?

-.6'

711

2 70 ,*

68 5

141

71
21
65

27

2 22

27

1
1

2 741

3
4

2
8 2

71
71
I 21
, 65

55 2 6o 6
631) 3o 410 2

- -,
1

I
1

71
71

2, 74 4

21
65

2 22

27

2 22 2

55

6311

81

74 4

371 2

81

2 18 3

2 18 4
-,-- 2 22 5

2 70 5
2 68 2
2 14 7

-- -- -- --- 5 --2 6. 2

-i

30

SITOATIA

Numere
ne sot sot

104

1 631)

55

.,.
nt

PE PLAN

..5.

6.

27o 3 E. VII. d.
2 68
2 14

G. IV. b.

D. III. Ct.

2 74 3 G. VI. b.
2 22 2 G. III. b.
2

G. III. b.

2 18 3 I. VI. d.
2 22 2 H. III. a.
2
2 6o 1
3o ID 2

E. IV. d.

F. IV. b. d.

81

2 7

G. VI. a.

37

2 56

37 2 34

C. VII. b.
C. VII. b.
C. VII. b.

2 74 4

37 2 5
37 23

131

2 3
2 38

1
1
1
1

56 3

2 34 3

371
311

36 3

39

2 38 3

37 2 56
37 2 34
31 2 36
39 2 38

2 36

31

39 2 38 1 C. VII. a.b.d.

1 -2
- -- -- - -- -- -I - - 6 -- I 7 2
- -- 2
1

3'

9 2

29 2

9 2

in

29 2
31 113 62

2
5

I.

1
1

92

29 2 14 4
3
9 2 10 3

6. 2 II 29
14i

151

113

2 78

8o

144

4 1
29 2 24 4
4

9 2 10 7

29 2

4 31 49

51

6o

1138o

144

83 2 92 4

i 83

2 92 2

83 2 92 2

2 8 2
47 12 46 1

t 47 2 46 3

47 2

-__ 2
I 23
1

25

2
2 22 5

2 2

--11

931 ; 8o 3

._.

I 93 2 8

II
1

46 6

3___--j
23 2 26

23 2 26 3
25 2 22 4

25

1 11

62 78 2

2 F. III. a.

2
9 2
i 2' 2 24 3

9 2

II

2 1'

KS

83

6
1

E. V. a. 9.

E. IV. a. c. d.

62 144

47 2 46 1
1

2 22 4

23 2 26 1
25 2 22 3

93 2

8o 6

8.

III HI

www.dacoromanica.ro

F. V. a.

F. V. b. d.

2 92 2 F. 1V. c. d.

93 2
---

2 6.

- 31

F. V. a.
G. VII. c.

D. V. a.
C. V, b.
D. V. b.
C. III. d.
G. VI. b.

.-

E. V. c.

-- 2C
CIrcumsedet a
de Polifie

STRADELE
Numirea stradelor

de unde incepe si unde


se terminK

Numere
ne sots
"El

"0

184

Catuneanu

Soseaua Pandurilor

Catunul nou (fund)


Catelului (sosea)

Costa foru

Catunului(v.Costaforu)
185
186

Calea Vergului-Raza

Cauzasi
Atactireaqi-Splaiul Roseti
Lipscani- Gal. Florescu
Cavafii Vechi
Ceairului (verde) vezi

189

Ceairului (negru)

Macedonia

191
192
193

194

[95
196

0.

- -1

29 2 26

15

2 18 11

63

6. 30

(fund.)

Ceaus Radu
Cedrilor

---

Cerbului (stradel8)

Valeria-Belizarie

19

15

Sos. Pantel.-Sos. Iancului

Ceairului --Romulus-Parfumului

37

Sos. Doamnei- Sabioclor


Viichresti-Aurora

Cercului
SpAtarului-Aureliu
Ceres
Orilscu-Puto cu apti rece
Mosilor-Negustori
Cernica
Cersetori (vezi Dioni-

1
1
1
1
1

2 12
2

4
3

2 14
2 4

18

7
61 2 54 7
3 2 6 6
19 2 10 2
5 2
8 5
13 2 20 6
19 z 16 16
15 2 8 8

sie Fotino)

197
198
199

Chindiei

Chiristigiilor
Chitilei

200 Chitu (Costa Crinului)

Bulev. Maria-Egalitlitel
Sos. Mihai B.-Sos. Pantelim.
Clucerului-Salcia
G. Cantacuzino-C. A. Roseti

2 14 21
2 48 8
25 2 38 14

39

13

Ciclopilor (v. Cri;:ana)


201

202
203
204
205
206
207

3)

187
188

190

4P..

so

Cimitirul Isvorul nou Dudeti


, Reinvierea Vap. Assan-Sf. Nicolae

Ciresilor
Cismigiu

(grlid;n1I)

Ciupitului (fund.)
Ciurel (sosea)
(fund.)

Clementei (vezi C. A.

Delea Veche-Tepes Vodli


Bulevardul Elisabeta
Olteni
Cringaqi-Datnbovita
Ciurel

--

216

2
9

--

4 9

27

2 30 30

2 18 6

19
19

IL

Rosetti)

Clopotarii not (vezi


Alexandrescu Grigore)

208 Clopotarii Vechi


Romanli-Bonaparte
209 Cobalcescu (f. Berzei) Schitu Mligur.-Stirbey Vodli
210 Clucerului
Dim. Ghica-Salcia
211

212
213
214

Cocosului

Muzelor-Concordia

Cocos (fund)

Cogolniceanu M. ales Dim. Ghica-Popovici


r
n (str.) Carol Davila-SO. Dr. Davila

www.dacoromanica.ro

z 6o 12
2 26 1
35 2 38 14
67

I 55
I

9
14
1

43

2 38 17

21 -Circumscriptia

Numere
ne so%
01

7,
-,:l

41

Medicln al a

Numere

Numere
ne so; eon

ti%

ne so

so%
01

21

01

11

-o

ci.

29 2 26 1

-- -2

Sectia

Ocolul

ludecateriel

de Percepere

21,

scq
ca

7,
-a

m.13.

_V

.;

6.

,r,

29 2 26 3

3 i i5 2 i8 6
i 63 2 6o 5
4
63
3 2 12 5 1
3 2 17 4

19

15

2 14 2

15

37 2 4o 4

37

61

25

2 48
2 38

39

2 16

15

161
1

I 19
1

-0

K
6v

t8 1

6o 3

3
19

2 12

15

2 14

37

2 54 4
2
6 5
2 20 1

85

i9

3
19
5

1.__

44

2 I.

--

__
2

29 2 26 1

C. VI. b.

15 2 18 2
63 2 6 3

F. III. c.

3 2 12 3
19 2
2

F. V. d.
F. V. b.

--

2 6 3
2 20 6
2 8 4

1
1

i
5

2
2
2

19
15

2 16
2 8

2 14 5

15

2 14 3

25 2 38 7

39 2 i6 1

2 20
2 i6
2 8

15

2 48

3
2
2
27 2 30 3
7
5 2 18 3

1 67 2 6o 3

67

55

35 2

38 6

4 4

--_
--

2
25 2 38 2
39 2 16 2
2

27

2 30 3

2 18 3,

- _- -I

2 26 2
I 35 2 38 2
55

-1

2
1-4311 2 38 2

2 6o 6

2 z6 3

43

2 38 3

1
1

ii. Iv. c.

E. IV. c. d.
F, V. d.
A. III. b.

B III. d.

_
1
1

___ _ 65
5

E. VI. b.
H. III. e. b.
D. I. c.
F. IV. a.

14 23 I.H.VI.
b. d.
II. c.
1

3_
7

248

__,I___
I

G. V. c.
D. VI. a.
G. VI. a. 5.
G. IV. a.
1 D. V. d.
3 F. IV. d.

6 8
20 1
5
8 3
13 2 20 2
3
19

15

I. V. b. i.

15 2 14 1 D. IV. a.
37 2 4o 2 I. IV. a.
2 54 3 1-6t 2 54 2 I. III. c.

7
2 40 3

4 2

-0

PE PLAN

13
19

51
1

2
2 18 5
2
2

._
-_ __

--

ci.

SITUATIA

_ 27
_ _2 3o 56
_ _ 2 2 18_ 85

2 30 4

-- ____

19

4
1
25 2 38 2
5 39 2 l c 3

2 20 3 I
2 8 4
2 20 2 '
2 16 3 1

z48

15

5 1

2 14

2 14 3
2 40 5
2 54 5

i5 2

6.

15

.11 4,I
u

E;

63

27

.1

ra

so%

29

ne so

2 6o 5

13
19

I 15

-0

naI
Numere

2 18

2 20 4
2 16 1

13
I 19
1
15
1

cs.

LIB
o

Sectorul

c o re u

67 2 6o 1
55 2 26 7
35 2 38 7

67
55
35

1
1

E. III. a.
E, IV. c.
D. II. a.
3 F. VI. a.

2 38

1
1

2 6o 2

2 z6 1
2 38 2

1-- 3 -1

i 43

4 5

7
2 38 6

43

www.dacoromanica.ro

D. II. b.
D. V. b.

22

Circumscriplia
de Polifie

STRADELE
8

de unde incepe si nnde

Numirea stradelor

se

terming

Numere
ne soc41 soc

215
216
217
218

Cogalniceanu M. (spl.) Plevnei-V. A. Ureche

219

Coloniei
Coltei

Colentina (sosea)

I) VI
-9,

Colonel M. Ghica
(fosta Filantropiei)

220

222
223
224
225
226
227
228
229

230
231

232
233

Columb
Columbelor

Idem
Flap. Romang.-Piaa Victoriei

Dionisie-G Cantacuzino
Clittrasilor-Lucaci
(fundtiturtl) Columbelor
,
Pieta Romang-Bonaparte
Cometa
(funditturti)
Comets
Sf. Nicolae-Sf. Treime
Comoarei

Constelatiei
Concordiei
Constantin Mina
Constantin N ache
Constantinescu

Conta Vasile fosta Minervei

234

Soseaua Basarab-Raza
Toamnei-Viitorului
Plata Sf. Gheorghe - Plata
Brittianu

(bulevard)

221

Bulev. Elisabeta-Plevnei
Stefan cel mare-Raza

Corabiei

Pilicintei-Reza

41:

a.

73

14.

a.

L _ 17
17
2 106

8!
3

2 78 14

10

41

30 3

-- -1
1
1

67 14 82 12
21
2 1 11
7

26
26

-- -- 4b
9 69

16 102 12

--H

-15

1 59

-o-

Scaune-C. A. Rosati
Episcopiei -AI. Lahovary

12
9
19
26 21
19
70 19
8

14

17
13

2 22
2 10

25

2 28

75

2 38

Corbului (v. Simonidi)

235
236
237
238
239

Coriolan
Cornescu

Soseaua Doamnei-Sabinelor
Floreasca-Raza
(gropile)

240

Cortului
Cosma
Costache Negri

241

Costaforu (f.Cittunului) N. BlIcescu-Al. Lahovary

PrecupeVi Noi-Romanti
Victoriei-Romanti
Carol Davila-Spl. Dr. Davila

75

Grozil vesti-Damboviia

Olimpului-Serban Vodl
Soseaua Crangasi
Soseaua Ciurel-Damboi. ita

d
-o

9 2 t

2
11

H
22
14
14
12

19
23

2 28
2 z6

25

35

2 18 11
2 14
2 38 .

1 43

2 48 19

17

79

242
243

244
245
246
247
248

249

Cotita

Cotroceni (sosea)

Labirint-Romulus
Spl.D. Maria-Sos. Pandurilor

Cotoieni

Teiului-aDoamna Ghica

Covaci

(fundtiturtf)

Craciun
Cringasi (sosea)

Crisnarn

C(:qo fent

Selari-Sepcari
Nisipari-Dorobantilor
Grivljei-Soseaua Ciurel

Sos. Colonel M. Ghica

www.dacoromanica.ro

17
63 2 58 9
I
9 2 8 9
I
19 2 28 4
1 25
2 34 12
1

115

23

Circumscriptia
de Peroepere

Ocolul

Sectia

Seaford'
co mun

Numere
ne soli sot

Medic

ludecatorlei

aIi

Numere
ne bot sot

Numere
ne soti sot

Numere
ne sot sot

4 .4

.511-5.111.4

_514

.3

-N

.11-5
-fi,'

--_
1

175

41 6.

6.1 -NI 4.

.,
2 106 4

2 106

8t 2 73

6
2

t 81
1

1 A.

41

175

2
3

129 23o

4
2

141

31 41
1
1
1

9
1

67 14 82 3
21
7

3
4 5

2 10

21

2 30

67 14 8z 6
21 2 10 2
4 5
7 2

z
1

-b'

SITU ATIA
PE PLAN

5
6.

175

2 106

H. IL b. c.

81

2 78

D. II. a. d.
G. III. a. 1.

2 78

23.

141 230 2 F. V. a.

67 14 82 1
21 2 10 1
1 2 4 3

167

4 2

14 82

21

io

3 9 69 16 102 6 9 69 i6
3
6
5 2
8 2 1
8 3 t
5 2

15

26

15

2
59 2 701 2

59

17
13

2 22
2 10

125

2 ?.8
2 38

15

102

3
3

9 69 16 102

6
2 26 5

7o 3

15

2 26

59

59

2 22
2 1.

70

III, a. b.
III. c.

G. V. a.
G. V. a.

E. Ill. b.

2
8 2 G.

2 E.
2 F.

lo

1.

16 102

E. V a

2 106

to

10

E. V a.

6
2

411
a 4b 5 411 3
i
-- ---- --- -- -- - ---- -------- -J6-------. p 2 I,

4b
69

'

1,

Al 4.

-.'

2 78
2 4

t 81

A I 41

.S1

:g1

6.

_
- -_ I _ in--

1 29 _ L
---1

al

a. b.

B. IV. b.
3 F. VI. a. C.
I B. II. c.
1 A. III. b. d.
2 E. I. d.
1

17
13

2 22
2 10

25
I 75

2 28

I
s

-I

19

2 38

--- 8 -28

3
3

--I

2 14

2
_ -.4.11

75

17
13

20

25

2 28

125

2 38

2
6

2 14

1
1

23

2 26 3

2 28

17I 2
13 2

2 t 75
2

9
19

9
19

23

10

-- - - -75

9
19

.1

2 28
2 26

123

2 18
2 14
2 38

25

F. IV. a.
E. IV. b.

D. VI. 11.

22 2

2 28
2 38

2 F.

II. a.

2 F.

1.1

a.
2 F. III. h. C.
2 28 2 E. III. c. d.
2 26 1 1). V. a.
2 14

2 261 '2

25

i8 3
14 5

35

38

i 25

2 18

r 25

35

2 14
2 38

35

.2

63
9
19
25

43

t
I

2 58

4
631 2 58 2
4 t 9 2 8 2
1

2281

2 3
2 481

3 125
2 1 43

II

19

2 58
9 2 8
19 2 28
25 2 34

2
2

2 43

163
t

2 28
2 34

48

143

II II
2

61
6

2
1

_ 35
1

2 F. III. c.
14 3 G. V. C.
2 38 1 C. IV. c. d.
__I 1
2
2

18

63 2 58 2 El. II. b.
9 2 81 2
t 19 2 281 2 F. V. a.
25 2 34 2 F. III. a.
1
43 2 48, 1 B. II. a.
1

11

www.dacoromanica.ro

C. I. c.

d.

24-CIrcumscrIptia
de P011110

Numirea stradelor

STRADELE
de uncle incepe :,..i uade
se terming

Numere
ne so sot
U

250

Creanga Ion (fosta

252

Crepusculului (fund.) Belizarie


Crinului (v. Chitu)

253 Crisului (funditturg)

254
255
256
257
258
259
260
261

262

Crivatului
Crivineni

(fundatudi)

Crucea de piatra
Culmea veche
noun
II
Curiati

Cutitul de argint
Cuza Voda

Ceairului
Dtuleqti-Cantemir
Sborului-Negustori

Domnqei-Negustorilor
Isvor -Spl. G-ral Magheru

Sos. Din nou


Serbau Vodit- Serban Vodg
a

W
.

O.

1 7b 2 2215

Radii Vodh-Pastorulni
Racari-Soseaua Vitan
Rotarilor-Cim. Armenesc

t,

,
1:1

127 2 18 16

Sirenelor-Uranus

Dulgheri)

0.

133 2 40;18

Crisana (f. Ciclopilor) Berzei-Popa Tatu

251

,,3

1!

5
1

67
.---

22

144 291

2 14

27

2 14 7

2 10 27

15

428

3
3

2
2

28

417
1 43 2 38 23
t 89 2 96 21
1

91 181 98 156 24

e
263
264
265
266
267
268
269
270
271

272
273
274

Dambovitei (splaiul)
Dan VodA

Danciulescu

Uri. qui

(fund I) 1 igannor

21

,i

,i

(II)
(III)

Darzale (fundlturg)
Dasealului
Decebal
De lea veche

(fund.)

275
276
277
278

Deparateanu
Despiva Doamna
Despot Voda (fosta

279
280

Diaconaselor
Diane'

Vaporului)

282

"

Dichiu

23

2 20 15

35

2 46 L5

13

,,

Pandele Dinu
Lipscani-Moilor

19
18

3 29 2 z615

1515

,)

Sos. Hergstrgu-Floreasca
Calgra0-Raionului
Popa Nan-Cglgrailor

)3

281

49

2 20 4

f2

21

Dejugatorul
De lea noun
tt

Grivitei-linia fieratg

De lea Veche
Grivqei-Dreptului
Plevnei-Bogdan voevod

..._

2 To 14

27 2 34 30

31

2 24 30

3Ib 37 26 42 28
1
13 2 14430
I 23 2 40 15
18

Viitorului-Tgnase Vasilescu

I 29 2 22 10

Stirbei -VodA- Lueger

V. Lascar-G. Cantacuzino

V. Lascar-G-ral Lahovary

3,

(fundatuzg)

www.dacoromanica.ro

II

2
2II

81
42

_a
10

25
Circumscriptia

Numere
ne sot sot

33

Numere
sot
L.

.L.,

a.

41

-8

.24

PE PLAN

.5.,.

4 41 6.

t,'

SITUATIA

Numere
ne soV sot

ne sot,

6'

6.

6.

-8

6.

Sectorul

c o rn unal

Medicine 1*

Judecatoriel

Numere
ne sot sot,
11
.c,

Sectia

Ocolui

de Percepere

2 18 1
2 22 2

33

27 2 18 3
7b z 22 3

33

2 40 7

27

2 18

7b 2 22 7

2 40

33

D. IV. b.

I). VI. b.
D. IV. b. 2.

"LG

7b

401 3

127 2

7b

18
2 22

167

5
4
4
4

I 43

2 10 5
2
5
2
4
2
2 38 1

15

t
1

3
3
181

42

158

1
1

1 29

123

2 74 5
2 14 5
15 2 10 4
9
4 5
3 z
5
3

181

2 20

I 29
2 I 23

2 46

35

4 4

13

13

1 27

2 20 5
2 10
2 34 5

27

1
1

3
2 28 4
2

2 156

4 4

2 14

I 67

2 74 3
2 14 .
2 10 4
2 4
2
3

15
9
3
3

43

181

I
1

2 4
2 38
2 155

35

37

2 13

13
2

I 29
1

11

14

13

40 2 1 23
2

2 22 3
2 8 2
2 4 4

--

2
2
2
2

1
1

11

--

I
1

14J

181

2
2

___

35

2
2

(4 5

1
1

6
2
3
2

1
1

-1

2 20

_ __ _

46 7

1
1

2 I.

126

1
1
1

35 2 46 1
5
4 1 I 5 2 4 2
13 2 20 2 I 13 2 20 3
27
37

t1

1
1

3 I
7
7

C. II. a.
C. II. c.
C. II. c,
C, IL. c.

C. II. d.

F. V. a. b.

11-2 F. II. c.
H. V, b. d.
II. V. a.

13 2 14 3
23 2 40 1
1

2 22 1 129
2 8 7 I
1
1
9
2 4

C. III. b. 4.

27 2 3 3
37 2 42 3

_ _ __ _

--i
31-9

2 34
2 42 3

13 2 14
2 40

4 63 _ 23
_
.

34 5
42 5

F. VL b.
I. VII. a.
I. IV. a.
I. III. c.
G. VI. a. 4.
F. V. b.
F. V. b.
4 1 E. V. a. 8.
38 3 E. VII. b.
156 3 F. VI. d. b.
4 3

2 14
2 74

--

29 2 26 7 I 29
23 2 20 7 I 23
7

2 46
2 4
3 20

1 29 2 22 2 129

10

2 42 4 I 37

--

1 23

3
2
2 26 (3
2 20 (3

3
67
3
2 4 3
15 2 10 3
9 2 4 3
3 2
3

2
2
2 26 2

4 4
14 4

67

I 43
1

3 _
2 6_ ,_ _ __
-- 2
-- H
5 2

__ _
1

mmm

--

2
2 14
2 7

11

C.

127

2 4o

2 22 2
2 8 1
2 4 2

--I
31-

www.dacoromanica.ro

II. V. a.
D. III. a.

r. III. d. z.
Cr. III. a.

E. IV. b.
F. IV, d.

2 G. III. c. 3,

-- 26

CircumserIefla
de Politie

STRADELE
?.,

Numirea stradelor

de uncle incepe si unde


se terminit

Nurnere

ne snt Pot
rr

_ff

0 a
283

284

Diminetel
Dimitrie .Ghica

Polar Soare-Sf. Stefan


Sos. Jtanu-Sos. C-nel Ghica

285

Dimitrie Ra ovita

286
287
288

Dinca Stefan (fund.) Ca lea Rahovei


Dinicu Golescu (b-d) Francmazond-Vespasian
Din nou (sosea)
Pinta Carol I-Cucitir de Ar-

289

Dintre

291

Dionisie
Scaune- Al. Lahovary
.
Concordiei-llul. Neatirnarei
Discordiel
Dionisie Fotino (lost

(fostn Furiilor)

gint
Bucur- Splaiul liolintineanu
Caracas- Raza

le

zgo Din vii (sosea)

292
293

Vftntului-Avrarn Iancu

Ceretori)

294 Dobrescu (fundliturli)

Hertistrilu-Fl oreasca
Rahovei

296
297

Dobrin
Dobroteasa
Dr. Asachi (fast G-ral

298

Dr. Brandza (splaiul) Spl. Darr.bovica - bpi. (Arai

295

Florescu)

Mid u'lescu- VAcftre,ti

11 15
1
13
1

302

Dr. Kalinderu (fosta

303

Dr. Marcovici (fosta

304

Dr. Obedenaru (fosta

305

306
307
308

2 10 28
14

47 2 30 28
47 2 28 22
63
18

2 28 23
2 to 25
2 12 22
1
23 2 4 2
2 63 42 96 11
21
I II 2

--

14

I, 37 2 26 22
I 13

22

2 24 27

20

centrale

Dr. Iatropol ( fosta

tzu

Cotroceni-Carol Davila

299 Dr. Davila


Sft. Elefterie-Urech,*
300 Dr. Felix (1. Spitalului) Pollzu-Colonel M. Ghica
301

-cv

1 109

19
17
2 66 13

Rtidulescu)

Triumfului-Golesti

131

2 28 27

Modestiei)

Mosilor-Arnytneascd

3 15

4 3

Intrarea Rosetti)

13rezoianu-Cismigiu

Serbtinica)

Bulev. Ferdinand-M. Bravu


Aristia-Viting
BuzeO-Dr. Felix

Dr. Rath'
Dr. Sergiu f. Dulgheri)
,
(fund.)

Dr. Varna li (fosta Tu-

6
8

39 43

Iib 2 14 18
I 17 2 50 13
13

Polizu-Dreptului
dorache Mitu)
Tunari-General Lahovary
309 Dogarilor
310 Domnita Maria (spl.) Cotroccni-Sf. Elefterie
311 Doamnei
Victoriei-Col;ei
(sosea)
13 Septembrie-Rahovei
312
)1
Mosilor-Ctilltrasilbr
313 Domnitel

www.dacoromanica.ro

I 25
I

[ 27
I

-57

51

I 17

241

13

2 52 10

20
2 10 3
2 6o 22
2 22128

27

Circumscriptia
de Percepeee

Numere

a.0

lg .5.
-0 t:.

gm.

2 10 4 t

4.3

-0

Sectorul

comun al

Medicala

Numere
ne sot sot

ne sot sot
d A 5. .1'
1.;
-0

Seeps

Ocolul

ludecatorle1

Numere
ne sot sot

5.

,s.d

.-0

sm.

1. 4 .51
a -0 0.

.11

-0

15
13

2 10 5

15
13

47

147

2 3o 5
2 28 3

47 2 3o 3

63

I
1

15
13

12

47 2 30 4
47 2 28 1
t 63
?

_ _--

63 2 96 3

11

37
13

2 28

2 28
2 to 5
2 12 1

____

2 26

2 24

2 12 3

63 2 96 2

11

--1 6
37 2 26 3
3
13 2 24 4

109

2 66 2

109

31

2 28 5

31

39 43
I 110
1

1
1

1
.1

43
2

163
II

-- -I

--

2 t

1 37 2 26 6

c..

-7,'

15
13

t
1

47

13

2 24 4

47 2

63

2 12
1

63, 2 96

--

11

37

2 26

13

--

E. F. a

1
1

D. VI. C.

D VI. c.

109

228

31

2 28 4

31

3 15

4 34 2

35 4

2 66

1 D. V. b.
1 D. III. b.

2 28 3

G. VI. a.

G. IV. a. e.

E. IV. d. 4.

2 H. III. c. d.
2 39 43
5 39 43
3 39 43
2 1 11 13 2 14 3 1 III1 2 14 7 111b 2 14 1 E. IV. d. 4.
2 50 2 i 27 2 5o 6 I 27 2 501 7 i 27 2 50i 1 D. III b.

2 r

25
57

2 24 2 t
2 52 3 1

27

2 10 2 1 27
2 6 1 1,51
2 22 4 t 17

51
17

C. IV. a. d.

-- 2 -- 6 -- 7 -1 -- 3-----H6---27

F. VI. a. c.

2 66 7

C. IV. d

109

C. VII. a.
F. IV. A. C.

:34

G. VI. a.

E. VI. d.
F. VI. b.

2 24 3

-7 --- _--

--

D. II. b.

3o 3 G. IV. cs
28 3 D. VI. c.
1 D. III. c.

2 z8 3
2 10 3

to 3 G. IV. c.
?

3
2 66 6

PE PLAN

.5
-0 a,
43

4 3 15 4 3
8

6
7

28 F
10 4
12 6
96 1

2 -- 3
2

3
7

2
2
2
2

__

_ --1 1 ___

3 15

63

lo 4

2 10

147 2z8
1

SITUATIA

Numere
ne sot sot

25 2 24 6
57 2 52 2

2 10 1
2 6
3
2 22 5

25 2 241 1
57 2 52 2

127 2 10 1

27 2 10

51

17

1
1

1
1

25 2 2 4.i 7
57 2 521 1
51
17

2 6

2 22 3

www.dacoromanica.ro

2
2 60 3

D. III b.
F. III. b.
D. IV. C
F. V. a.

D. VI. c. d.
2 22 3 F. V. b.

28
Y
1..

STRADELE
Numirea stradelor

de unde incepe si unde


se termini

Bulevardul Carol-SfinVlor
Belvedere-Lipscanii-Noi
Plevnei-Bogdan voevod
Balasa(spl.) Bulevardul Maria-Rahovei
Chiajna
Spl. Mr. Giurescu-Ap. Miner.

319

Doamna
D-na Elena Cuza (f.

320

Doamna Ghica

321

leratilor

Domnita Florica

Cuza-Albinelor
Colentina-Raza
Bardului-Bd Neatarngriei
P-ta Al. Lahovary-Bonaparte

322

Dorobantilor ( calea)

323
324
325
326
327

(prelungire)
)1
P/
(fundaturl) Dorobantilor
ti
Dorului
Armeneascii-Aureliu
Dosul Cantonului
Sos. Herastrau -Mann
Romani-Mlicelari
Dragon Voda,
n

ti

331

336
37

338
339

(fund. I)
(fund. II)

Drumul la Teiu
Drumul la fabrica

Buzesti-Maltopol
Maltopol-Sos. Basarab
Dreptului

Sos. Stefan cel Mare- Raza

-6
.0

15

I
I

II

a.

6 3
2 10 5

18

25

2 86 25
2 6o 9
II 2 10 21
1
I 15 2 12 11
17 109 14 106 12
I 127

i 43

14
12

4 6
14
2 38 6
1 43
45 69 40 66 10
--- 14
3

57
23

2 56
2 24

13
13

2 i

13

-- 1

8 13

3 21

14
19
14

Drumul la fabrica
Popovici
Duca Voda

Sos. Hertistrdu
Cake. feratli-Dan Voclh.
Vaclirqti-Raza

Dudesti (calea)

29

7,

Dudesti
Dulgheri( v. Dr. Sergiu) Buzesti
, (v. Ion Creangd) Uranus
Rahovei
341 Dumitrescu V. a.
342
343
344
345
346

1 LIa

Cerchez
Sos. Jianu
Drumul la fabrica de
Caramida
DAmboviViRaza
Drumul Hagi Tudorache
Sos. HerAstrhu-Raza

21

340

80%

,I A

f1

328 DrAghiceanu
329 Dreptului
330
(bulevard)

335

fl

)3

)9

332
333
334

Numere
ne 101
-0

314 Domnita (bulevard)


Anastasia
315
316
Ancuta
n
317
318

Circumscriptia
de Politie

(funa tu r d)

Dumitrescu V. b.
Dumitrescu V. c.

Dumitrescu (fund.)

Dupe Abator
Duzilor

71
f9

Grivitci

14
1

91

97

253

Tepes Voc1A-GogoOlor

2 14 18
2 g8 27
100

252

29

----29

2 58 23
39 2 30 23
33 2 36 23

I 37
1

_ _ ..._
1

Spl. Abatorului

www.dacoromanica.ro

13

-- 24
35

15

34 28

-29

Circumscriptia

Numere
sot

ne al

.cli
.0 c.
I

15

I I

.0

P.

Numere
sot

ne so

15

I I

_-

.0

A
0

R,

6 5
2 10 1
2

_
__

1 43

2 6o 4
2 10
2 106 3

P.

15

127

143
1

,1

.0

0.

04

62

15

2 101 7

11

10

__ _
_ _
I1

75 _ -4

2 86 4
2 6o 2
2 10 5

1
1

_1

109

2 106

157
I 23

2 56 2

66 4

69 a 66 2

6
6

2 24
2 8
2 I

3 21

__ _ __

/ 57

-- -- 2
2

13

2 14

1 253

2 25.

,-7-

--I

, 37
1
1

2
5
5

p
2 58

39 23
33 23

--

35 2 3

256

2 1 23 2 24 6
2
2 6 6
2
2 14 6
3 3 21
2

6
2 3

1 69

___

2 3

II
109

2 66 2

57
23

2 56 7 157
23
2 24 7
1

8 7
7
1

2 14

3 21

2 14
2 252

137

2 58

1
1

1 39

30

3
5

2 I

253

2 253

253

2 252

33

4
2 3

35

G. III. c. d.
D. III. b.

D. III. a.
D. III. a.

2 0.11. a. G. i. c.d.
2

E. I. c.

A. III. d.

D. I. b.

E. I. c. d.

C. III. b. 5
3 G. H. VI.
1.

_-1

2 36 5

2 34 3

E. TI b

3 H. VL b.

G. IV. a.

1 D. HI. a.

2 14

3711 2 58

39 23o

C. VII. d.

33 2 36

3 C. VII. d.
3 C. VII. d.

35 2 3

3
3

6 -- 7 -1

2 56
2 2.
2 8

13

23o

4 2

2 37 5

F. VI. C.

E. II. d.
F. Ili. It.

4 t 37
4 1 39

H. I. c. d.
E. III. a. c.

2 14

F. VI. d.

13

33 2 36 4

2
5

2 106

E. V. b. 2
C. III. d. 3.

3 21

-- 7
2 -- 7

to

2
69 2 66 2

69

2 F. IV. d. 1 I.

2 86 3
43 2 6o 2

4 1 35

-5

_- , _
1

2106

PE PLAN

127

--__

I 13
1 253

109

SITUATIA

__I 3
V. c.
---I 3 G. VII. b.

--- - 3_ -- 6 -- 1
1--_ -- 2
2 -._
-- _ ."
_
--_ _ __ _ 1
1

1 .1

fa.

comuna
Numere
ne sot sot

9. 66

4-3

86 5 t 127 2 86 4
1
43 2 6o 2
/ 11 2 to 4

1 127

Sectorul

1A

Numere
sot

..

- -_ - 2
1_
_
II
1 109

Medicina

.11

2 6 4
2 10 2

ludecatorie

ne so
1

'0

Sectia

Ocolul

de Percepere

www.dacoromanica.ro

C. II. c. 4.
G. VII. c.
H. IV. c. d.

30 -,
.1_

Circumscrippa
de Politie

STR ADELE

Numere

de unde incepe si unde ine sot' sot

Numirea stradelor

se terming

il
1

II

E
347
348
349
350
351

Echinoxului
Ecoului
Edgard Quinet
Eduard Grant
Egalitittei
Elefterescu

352
353 Elena (Ciurel)
(fundliturA)
354
Doamna
355
356 Elisabeta (bulevard)

357
358
359

Emigra tului
Eminescu
362 Enachita Vacarescu
(OW)
363 Epicol
361

365

366
567
368

369
370
371

372
73

Sos. Viilor -finis ferath


Uranus-Antim
Academiei-Victoriei
C-tin Grant-Giulesti
Rabovei-Gramont
lianul Manta
Sos. Cinrel
Colentina
Emancipata-I ilaret
Victoriei-Sf. Elefterie

Esculap

(fundlturg)

385

376

a)

41

2 3021

47

59
15

4-4 g

t6 6

15
19

_....
1

17 95 i 8 130 17

Autim-Sf-ti Apostoli
Dreptului-Maltopol

Dragon Vodl-B- irjarilor


Serban VodA-Bd NeatarnArei
Plevnei-Cobglcescu
Pops Tatu-Cazavilan
Esculap

chibrituri Sos. din nou-Sos. Viilor


Mosilor-Viitorului
n

) Fazira veil Valeria.www.dacoromanica.ro

30

I 37

2 22118

31

2 22 21

24 42 23
4 2 24 0

33 4:

2 40 13

27

59 2

13

21
2

1112 92

0 22

2 246 161

2 58 26

51
17

;: .3r2 10 6

27

I 17

120

6 21
20 17

2 20 1
4

Fabrica de clirlimida Drsmul la fabr. de chrlimidll

Fainari

2 86 23

374

65

169 2 78 16
I
9 2 10 2
49 2 52113

Ermitului v. Ar. Florian

Ernei
Erodiadei
Eroului

6.

Poetului-Serban Vodg
Uranus-Sabinelor
(fundlitur11)
Sos. Doamnci
Episcopiei
Victoriei-Golescu
Epureanu (f. Corbului) VIclire5ti-Olteni
Epurilor
Traian-Labirint
Erbariei
Sos. Cotroceni

364

II

Eliza Popescu (fund.) Sos. Mihai Bravu


Elizeu
Vespasian-Pla G -1 Creteanu
Emancipata
Rahovei-Pla P-pesa Maria

360

e
:a6

61

--19
17 2 32 23 -

1
7 2 12 7
9 57.14 60 10

Circumscriptia

. .11i

c: .

41

c o ni u n a!

Numere
ne sot sot

Numere
ne sot sot

444

Sectorul

Medicaid

ludecatorl el

ne sot sot
-Iv

Sectia

Ocolul

de Fercepere
Numere

31

6.

6. 4

..iN

6.

6.

-N

,e,

2 86 4 1 65 2 86 5 165
69 2 78 3 169 2 78 6 165
1
9 2 to 2 i 9 2 10 1 I 9
I
I 49 2 52 3 1 49 2 5z 7 1 49
1
I 41
2 30 4 I 41 2 30 5 I 41
1
1 47
2 48 2 147 2 48 6 147 2 48 7 149
--5
_3 __ _I ___-2
1 59
2 4
1 1 5
2 44 4 1 59 244 5 1 59
1 95
2 130 2 1 15 2 16 1 1 95 2 130 7 1 95
---1
17 31 18 26
33 95 28 130 3
6
a
-t 37 2 22 2 137 2 22 3 I 37 2 22 7 I 37
1
43 2 42 1 I 43 2 42 4 1 43 2 42 5 i 43
i

65 2 86 1
69 2 78 1
2
9 2 1
49 2 52 2
1
41 2 3

S1TUATIA

Numere
ne sot sot

65

PE PLAN

6.

E. VIII. a.
E. VI. a.
2 F. [V. d.

2 86 3

2 78

2 10
2 52 1

li II. d.

2 , - 3_ -_ - _ 7 -_ -__ _6 -- 17, -- _1 _ "vi :


- - - 5 - - -- - --- , 2 30 3 E.
2 48 1 C.

VI. b.

IL d.
A. III. b.
2 H. II. b. d.
3 E. VI. c.
2244
130 1 E. IV. C. d.
1

..._

---Q

2 22

42 3

,,
...

...

C. III. d.
E. VI. a.

9
27

2 24
1 40

2 24 3

27 2 40 6

59

13

23

- - -- - - - - 1

59

2 ii2 1
I 13 2 101 1
1
9 2 0 3
1

51

2 24
2 58

5
5

17

2 14

t3

2 .0 4
2 6 1
2 20 2
2 20 2

23

I
I
1

5I
17

13

27

27

...

123

2 10 6
2 6 1
2 24 3

51
17

2 58 3
2 14 6

13

2 10 2
2 6 4

2 20 3
2 20 3

1-1.17 -a32

I
I

2 32

57 z 6o 4

112

1-;

--4
--17

57 2 6o 2

57

6
5
2 60 3
2 32

--1

2 24

2 40

-1

59

13

t 23
1
51
1
17

__ 3

E. V. d.
D. III. a. b.
F V i. a.

2 112 1 D. Vt. c. d. b.
2 10 1 D. Vt. d.
z 6 2 E. IV. b.
2 24 3 F. V. c.
2 58 3 G. V. d.
2 14 1 C. IV. d.

---

2 G. In. d.
6 8 F. VI_ c.
5 2
1 27
2 20 1 D. IV. d.
I 17 2 20 1 E. IV. a. 2.
-- 4 6 1 ,,
6 7

2 10 1
1
5 2
6 5
I 27 2 201 7
I 17 2 2
7
13

127

59

1 - -- ir - --

1 17
1

--- _.
1

2
2 24 5
2 58 5
2 14 3

17
I 17
--- 4 6 2 __ _ 4 6 3

-- -* --4

4
3
3
6 2

2 112
2 10

9 2 24 6
27 2 40 7

13

101

99

- _ -I
1

17

57

2 32 3
2 6o 2

H r I"-

www.dacoromanica.ro

A. IV. a.
E. VII. a.

G. III. b.

f9

32

Circumscrilia

STRADELE

Numirea stradelor

de unde incepe gi unde


se terming

Falcoianu (fostli Ro-

378

Fariseului

379
380

Fantartele
Ffintanica

382
383
384
385
386
387
388

389

390
491

392
393

394
395
396
397
398

setti Luther)

Plevnei-Dinicu Golescu

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

35

Mogilor-Birjarilor

13

Fantfinei (vezi Lueger)


(fund. I)
(fund. 11)

,
Februarie Ir
recioarel
Fenix (fuudatura)
Ferari

Filurar (fundlitura)

Ferdinand (bulevard)

Ferentari (funddtura)
n

Fetei
Fetitelor

(calea)

Filantropia (vezi Col.

Baicului-Fantanica
Sos. Pantelimon-Raza
Fantanica
Ca lea Dudegti
Sf. Constantin-Schitu Mitgureanu

2 42 18
2 10 6

23 2 32 8
41 2 38 8

3 33
2711

Taranilor-Tunari

19

Cazitrmei

24 26

2 IS b 1
2 30 12
2 6 16

Tunari-Marginei

21

B-dul Pache-gura Oborului

33

2 30 6

Calea Ferentarelor

22 10

35 91 32 126

Rahovei-Razh
Dorobantilor-Polond
Calltragilor-Gentild

61
23

7
23

6423

19

2 32 12
2 28 26

15

M. Ghica

Filaret
Filitis

(soseaua)

Gramont-fabr. de chibritufi
r Iunie-Serban Vodd

Florea

Floreasca (calea)
11

Florilor
Fluerulul

Victoriei- Brancoveanu
Trinithtei-Vulturilor

Filomelei

Filomela
(fundlitura)
(Putu-cu-roatit) Epurilor - Vulturilor
399
400 Flarnanda (ulicioara)
401

.2.

41

41

.1:1

377

381

de Politic!

Numere
ne sot sot

(strada)
(piata)

Col, M. Ghica-Nicu Florea


Stefan eel mare-Raza
Cal. Floreasch-Dorobantilor

19

B-dul Pache-sos. Mihai B.

25
31
45

2 .16 14
2 16 14
2 40 27
2 42 7

15

Cotroceni
Dudegti-Spl. Maior Giurescu

Fontariei
Fortunel
Francmazonilor

6 26
6 26
21
25 2 30 15
8 14
141 2
2

Florew.ca
Olteni-Cantemir

Fluturilor (fundatura) B-dul TAbAcarilor

Foca
Foisor

9
19
9
9

18 23

23
2
2 20 5
2 28 26

oda-13 Septembrie
B-dul Cand-Sperantei
Plevnei-berzei

47

4111

127

Mihai

www.dacoromanica.ro

25
20

2 214.1) 29
26 98 29
16
2

62

89 2 68 18

33

Circumscriptia

-S"

_e

4;

6.

35

13

Numere
ne sci soli

.:::

4.

2 42
2 10

::g

2
4

41

4.1

238

2 24 3 3 33

2 24

218b
1

2 t 27b 2

2 30 3
2

2 22 3

91

2 126 9

-61

2 64

1
1

21
91

18b

19

2 28

15

2 20 2
2 28 5

25

141

2 30
2 8
2 16
2 16

4
4
9
20 3
19 2 28 5
2 18
2
2

9
9

25

2 30

141

2
2 16
2 16

6
6

19

25
31

45

15

2 14

27

2 98

1
1

-7

89

1
1

19
15
31

45

15
127

2 40 5
2 42 4

35

13

2 10 2

23

41

2 32 2 K. III. c.
238 2 141 2 ^8 2 I. III. d.

6
8 2

2 40
2 42

d
6.

2 42

7,;

6.

35

32

41

2 42 1 C. III. b. d.
2 10 2 G. III. d.

13

2
2

3 33

21 24 3

3 3 33

2 24

2 68 2

2 14
2 98

-1

89

"

G. V. c.

15

1
1

r
1

2711

19

218 h

2 30

I 27h

2 30

19

2 18
2

9 2

6
6

2
1
1

-- 5
251

2 t8

15

2 20 1
2 28 3

21

19

3 E. VI. c.
3 E. VII. b. d.

2 20 1 E. V. b.
2 28 3 G. V. d.

9
19
9
9

2
2

63
63

2 30 7 1 25 2 30

1411

141

1,6

89

2 6
2 68

I.

t Si

2
2 1 19 2 16 3 1 19 2 r61 2
2 I 25 2 16 3 1 25 2 16 2
4 I 31 2 40 4 1 31 2 4o 3
5 1 45 2 42 2 145 2 42 3
---1
3
3 1 15 2 14 6 1 15 2 1
1
4 ,1 127 2 9 4 I 127 2 98 3
2
3

III. Cl.

E. IV. c.
F. III. b.
7 2
6 6
7 2
6 1 E. V. c. 6.
21 2122 1 I 21 2 22 2 F. III. b.
91 2 126 2 I 91 2126 2 G. IV. b.
H. IV. a.
5
3 D. VII. c.
61 2 64 3 D. VII. c.
61 2 64 5
23 2 32
1 23 2 32 2 F. III. a.
19 2 28 3 1 19 2 28 3 G. V. b.

3
2 6
2 68

1.

23

5 -- 4 -- 4 -- -1

5
5

2
3

9
19
9
9

.7;

2
5

6.

;36

:g

2126

..5,

2 64
2 32

2 18

PE PLAN

_,c,

23

15

5
5

SITUAT1A

Numere
ne scq )3(4

2 22

61

2 28

5
5

2 30 2
2 6 3

19

2 32 3

23
19

- _ ___.
I

21

10 2

2 32

42 3

23

--

_7b

19

35

P.

238

3 33
1

-;

2 32

--

6.

13

23

41

41,

Sectorul

c omun al

Medi c al a
Numere
ne so/ eon

Judecdtorlel

Numere
ne sot so%
vs

Sectia

Ocolul

de Percepere

2 6 2
2 68 1

D. 11. c.
F. II. a. C.

F. II. C.
F. II. C.

G. VI. a.
1i. IV. a.
G, VI.

C.

C. IV. C. d.

G. VI. d.

t.V. a. c.

F. IV. d. 3.
D. IV. a.

www.dacoromanica.ro

34
Clrcumserlpila
de Po lilie

STRADELE
U

Numirea stradelor

de unde Incepe si unde


se termind

Numere
ne so sot
41

41

4i

413
414
415
416

Francmaz, (fund.)

Franklin
Franta
Franzelarl

Francmazonilor
Victoriei-B-dul Co4ei
Udricani
Toamnei-Spdtarului

Frumoasa

Victoriei-Sevastopol

II

1.1

,ti I d.

2 10 18

- 2 12 11
t
1

Fratilor v. D-na EI.Cuza


417

41

6.

---

421

Frunze'
Fulgerulul
Fulgulul

Fundeni (fundlitura)
Furiilor (vezi Dim. Racovi0)

Tepees Voda-Orzari

B-dul Ghica-Drumul la tei

Dobroteasa-Florilor
Baicului

422
423

Gabroveni
Gaitanari
424 Gandacflor

Selari-Sepcari
Pandurilor-calea Raionului
Matti \ oevod-Orzari

425 Gand'Ului
426 Ganescu (c:tmpul)
"
(albastru)
427
428 Gara centrala (pima)
(splaiul)
429
o
Filaret
430

Romulus-Caldrasilor

431
4.32

Gar litei (Antim)

(Rahova)
(Landria)

51
17

2 40 30
2 16 9

433
434
435
436
437
438
439
440

,
Gemeni

441

G-al Florescu (rosu)

412

G-al Haralambie

G-al Cand. Popescu


Cernat
(splaiul)

Creteanu (pi+)
Dabija pia(a)

19

59 2 28 4

j_Zomand-Rdsurilor

ilor-Mosilor

8 27

2 24

2 3o 30
2 42 28
23 65 44 8o 30
15 2 32 26
t 37
t 21

1423
117

17
23
5
16

-17_
71

24

86

2 52 23
25

2 46 15

4
,-- 18
28

Doda (fostit Stindardnlui

_J

Sft. Elcfterie
Cotroceni-Sft. Elcfterie
Soseaua din nou
Lupea-Antim
Rahovei-Artei
Fund. Lhutari
V. Dascar-P-ia V. Alcxandri
Sos. din nou-Serban Vodd
Sincai-sos. Basarab
B-dul Maria-Carol
Fdlcoianu-Eliseu
Plantelor

52 13

51

.1)

418
419
420

4,26

27 2 30

23

22

10

15

2 I

I 23

23

123

(Ierde)
,;
ff
(vezi Dr. Asachi)

Sos. din nou-Serban Vodit

www.dacoromanica.ro

35

Circumscrlpf a
de Peroepere

d 14'

1 27 2 301L4

__
I

2 22. 2
51 24 52 3

I 51
1
17

2 40 4
2 16 3

19

2 24 4

59

2 z8

85

--

137 2 30 5
1 65
2 8o 4
I

15

2 32 5

11

1
1
1

51

2 52 6

51
17

2 40 5
2 16 2
2
84

19 2

59
37

1
I

x
1

25

23
15

1
1

LH

5
8 3
'

2 52 1
2 46 2

2
2

25

I
1

51

17

5 2
84
19 2 24 2

23- '-

341

11 1

23,

4 4

II 2 10
2

27

2 30 2 G. IV. a.

I 51

2 52 1 E. III. a.

51
17

2 401- H. IV. d.
2 16 2 H. I. c.

I
1

19

8 3 G. VI. a.
2 24 2 I. III. d.
2

2 28 2
59 2 28 3 F. V. a.
2 30 3 1 37 2 3o 3 II. V. d.
65 2 8o 3 1 65 2 80 3 H. IV. d.
59

2 32

,
7

25,1

11

H 3/

6
6

11
3

23 1-2

Lie

82

I 252 52
1

__II-

4
2 8 2
2 52 5
46 7
3

2 32 3 G. IV. a.

15

7
7

1
1

F 7-1
1

2 20 3 I 2 2 20 2 1 23 2 20 2
2 14 4 I 15 2 14 5 I 15 2 1.4. 2

12

2 .16

fi.

- -- 2 124231E.G.D.IV.V.IV.c.b.a.

2 52 7
___.
2 4o 3

34

52 4
46 6

41 3

2 3o 2

15

6
4
3
3
4
3

82

PE PLAN

l 37

4
3
5

2
4

511

2 10 7

11

78

27

2 28

2 32 5

15

,11
-51 4.

- 2 121

, 65
1

24i

2 3o 5
2 8o 5

I ,I

2 10 3
2 12 2

45
5 2
27 2 30 2

-1

-8 I 6.

SITU ATI*

Numere
ne so sot

AI

4,1 a. 41

10 2
- -II 22 12
3
45
1

Numere
ne sot sot,

.:1141

41

Sectorul

comunal

Medicaid

Numere
ne sot sot

Numere

ne sotd sot
41

Sectia

Ocolul

Judecatoriel

-- .

2 46 1
3
1

D. IV. c.
D. IV. c.
L. VII. a.
E. V. d.
E. V. d.
G. VII. a.
G. HI. c.
F. VII. a. c.
D. HI. a.
F. V. c.
C. III. b. I.
G. IV. d. 4.

23

15

2 zo 2 G. III. c
2 14 2 F. V. b.

23

2 34 3 F. VII. a. C.

^-1

www.dacoromanica.ro

36

STRADELE
N

Numirea stradelor

443
444

Gen. Her. Nasturel

445

G-al Iacob Lahovary

446
447
448
449
450

G-al Ipateacu
Lecca

451

452
453

Iacob Lahovary

de unde Incepe si unde


se terming

(stradela f. Lustrului)

Numere
ne sot sot
a

Vgcgresti-Bis. Udricani

G. Cantacuzino-V. Lascar

(fostA Icoanei)

Cireumscrlpila
de Poillie

Mosilor-Olari
Cenci. Popescu-Serban Vodg
Magheru (splaiu) V. Ureche-Is Nor

I
1

M. Ghica

454

II

Pandele Dinu-sos. Colonel

HI

Pandele Dinu-sos. Colonel

M. Ghica

455
456
457
458

Gherasy ( soseaua)

460

Ghica-Voda (Tei)

(fundatura)

therghel (alee)

Ghetarl (funclgtura)
459 Ghica (Tei, bnlevard)

M. Ghica
Colentina-Eliade din Vii
Nicu Flores
Soseaua Jmnu

g4
-8

9
15

45
14

13

2 14 11
2 22 6
2 40 23

1728

15
1

65

2 68 1

53

66 1

15
1

2 48

15

20 1-

14
18

Plevnci

Teiului-Sft. Treime
Sft. Spiridon (tei)

27 2 28'26

Racovi4a (piata) Popa Soare

75 2 76 11
77 123 78 112 1

General Iacob Laho vary

Gentila
CAlgrasilor-Lucaci
Gh. Constantinescu Tri fan
Georgescu I
Pandele Dinu-sos. Colonel

.51

13

to 9
9

vezi Radu
dela Afumatl)

461

462
463
464
465
466
467

Chid eel

Ghita Boiangiu
Branzaru
Ciupitu

Dumitrescu
Vasilescu

Giuleqti (seseaua)
Gloriei (vezi Eug. sac-

Dogarilor-sos. Stef. cel Mare

Sos, Colonel M. Ghica


Chiristigiilor-Gura Oborului
TAnase Vasilcscu-sos. Stef.
cel Mare
Calea Grivitei
13 Septembre
Sos. Basarab-Rand

9 4.

40 10
15

39 20 44 8

37

35

29

2 46 10
15
2
16
19

tescu)

468
469

Matei Voevod-Tepes Vodti


Gogocillor
Golescu (fosth Posta-

470

Goleiti

C. A. Roseti-Al. Lahovari

veche)

471

472

(fundiitura)

Gradinarilor

Campoducelui-Triumfului
Golesti
Foisor-Soseaua Vitae

www.dacoromanica.ro

9 2 22 3

11
I 31
1

2 20 11

2 22 27
271

37 2 3O25

37

Circumscriptia
de Percepare

6.

ms

.0

4d,

et

7,
-0

6.

eV

6.

7,
-0

et

.1.4

7,

-01 6.

6.

27

2 48
4.

um

27

2 28 5

123

2 112 3

i23

2 112 2 i

9 2 14.

2 22 4
45 2 40
15

1
1

-14
13

15

2
5

65

2 68

53

2 66

2
2 48 3
2 20 2

2 14 2
2 22 5
2 40 4
3
5

14

45

13

65

i 27
123

15

10 3

0
t.,

F. V. b. d.

2 p2

123

2 112

F. III. b. d.

15

22

45
14

40 5

13

53

2 66 6

53 2

40 3

a 40

2 48
2 20

7
2
7

15

39

44 4

37
35

46 3

35

29

3
3

19

2 22 5

13 2 10

37 2 46 2

39 2
37
35

15

13

1
7

I 37
1

35

29

20

19

2 22 3

19

_
I II
1

31

2 22

20 3

11

2 22 5

31

4
371 2 311 4

1 37

3o 5

2 20 2
2 22 4

2 20 1
2 22 4

11

31

371 2 3o 4

C. II. c.

I C. II. b. d.
1

fl

2 io

2
1

E. II. a.
C. HI. d.

2 G. II. II. H I, c.
2 G. II. a.

8 40 2 F. III. b.
1 C. I. II.
39 2 44 2 H. III. c. d

9 43

E. V. a.

3 G. IV. d. 5.
3 G. V. b.

2 48 2 I. H. a. c.
2 20 I C. H. c.

---

2 46

2 66

40

1
1

43

53

2 44 5

39

66

2
6

i 65 2 68

9 43

13

2 68

9 43

45

2 14 2 F. III. d.
2 22 2 G. IV. a
2 40 3 F. VII. a. c.

3 14
--

6
2

9
15

65

13

.0

2 I 28
2o

-a

27

15

6.

6
1

-0

PE PLAN

et

2 48 5
2 20 6

.1i

et

73

2 28

2 68 6

13

4:
6.

.,0

SITUATIA

Numere
ne sot sot

-- 2
2
_
-- _
- -_
i

---

7,

65

comuna l

Numere
ne sot sot

ne sot,

.51

73

Sectorul

MedicaIA

Numere
sot

Numere
ne sot, sot
7,

&sopa

Ocolui

Judecatortel

11

2 46 2 G. III. a.
1 C. II. c. 4.
2
1 D, VI. b.
1 8.1141.C. III. a.

2 22 3 H. IV. d.
2 20 2 L. IV. b.
2 22 3 G. VI. b.

--

31

37 2 30 3 H. III.

www.dacoromanica.ro

11

,,

a.

38
Circumsarlpli a
de Pollfle

STRADELE

0:

Numirea stradelor

de unde fncepe si unde


se terming

g
473
474
475
476
477
478
479
480
481

482
483

Numere
ne sot scl
73

Gradina cu cai
Gramont

Grant (campul)

,
,
,
,
,

(soseaua)
(alee)

Constantin
George

B-dul Elisab.-Spl. Cogifinic


Pil4a Princ. Maria -I1 Iunie.
Ciurel
Sos. Giulesti
S38. Giulesti-C-tin Grant
Alea Grant-Sos. Crangasi
Sos. Giule;:ti

Eduard
Gratioasa

1
1

0.

3 2 617
39 2 42 23

19

--

z 46 1
19

2 30 19

51
15

29

2 10 28
2 10 16
2 24 1

77

Calhrasilor-Traian

Graurului (fundlitura) 13 Septembre


Grigorescu (f. Modei) Victoriei-Stirbei Von

484 Grivitei (calea)

Victoriei-Raza

)7
Pf

485

Grozavesti 'vezi Banu

486
487
488
489
490

Grozavesti (soseaua)

P.

11

19
19

1 31 2 16286 1
33193 08168 13
95 331 70 312 15

77

Manta)

(fund. I.
(fund. II)

72

Gura Lupului

Sos. Basarab -So- s. Bolintinu


Banul Manta

491

Gura Oborului

Raionului-Sos. Mihai Bravu


Gura f upului
Ghitl Branzaru-Sos. Pantel.

492
493

Gutenberg

B-dul Elisabeta-Spl. Imprim.

(fund.)

99

ff

Gutuilor (funntura)

Doamna Elena Cuza

1
1

33
41

19
13
13
2 76 29

2 32 30

1 49 2 48 8

- - - -17
3

45

29

31

H
494
495
496
497
49b
499
500
501

502
503
04

Hagianof I
21

u
)1

Sos.Basarab-C-tin Marinescu

II

III

(fund. I)

79

71

(splaiul)

Ha la Amza

de fructe

Costache Marinescu
Vasile Gherghe1
Sos. I Ieritstrau-Salcia uscatit
B-dul Maria-Spl. G-al Cern at

IRahova-B-dul Maria
Plata Amza

Bibescu Von

www.dacoromanica.ro

15
_ 15
15

(fund. 11)

Hagi Chita
Hagi Tudorache
Halelor

2 50 15

-51 -

1515
14

4
4
11
II 4

39
CircumscrIptla

Numere

-cs

.5.

_I

6.

41

ludecatoriel

Numere
ne sot sot

ne sot sot
..2

Smile
M e d Ica IA

Om, lid

de Percepere

=.

.51

6.

4S'

-1

.52

6. 4

Soctorul

comunal

l'

.-5.

6.

-8

3 2 6 2 i
3 2 6 3
39 z 42 1 1 39 2 42 4

41
O.

_I
41

ne sot sot
_5.

.21

c;,

.,1

6 7
z 42 5
2

--I---2-----3------7
-- 246
246
1

__ _
1

51

15

2
2

--

29 2

51

I5

2 10 5

__

2 i
4

51
15

2 3

-29

39

3
3
3
3
3

2 46

2 3c1 2

i
1

41

7
7

1
1

29

2 10
2 10

PE PLAN

41

=i
6.

64

" . a.
tr..v
V.

39 z 42 3

246

2 3

S1TUATIA

Numere

Nu mere
ne sot sot

-I

2 30

51
15

-29 2

1
1

41

20 24 2
1 331 2 312 2

11

11

41
2 10

2 2

11

2 78
331 8o 312
117

49

2 76
2 32
2 48

2
5
5

2-

I 45292
1

-I 31

33

2 76

41

2 32

5 3

6
5
5

49 2 48 5

5 2-

2 1 45 2
2
2 1 31 2
2

I 29

2 --

II

331

2
2

2 312

33

41

49
2 8

51

6
6
6
6
6

I
I

45 2 50 7
29
7

31

45 z 5o
29

6
4

23

31

--

7
7
2

I 51

D. 11. C. 4.

H. V. d.

H. III. d.

E. V. a.
F. VI. d.

C. II. d.

I
1

,,
,

,,

,,

r,

C. II. b:
D. I. b.
3 F. V. b.
t

25 31

6
4

www.dacoromanica.ro

D. III. a. c. d.
C.111. [1. E. ii.a.

B IV. b. c.
D. II. c. 3.

3 --

3,

E. III. c.

3 1 33 2 76 3
3 I 41 2 32 3
2 1 49 2 48 2

_ _ 7_ _

4 3

50 6

2 76
2 32

f)

7
7

_ _ 7 __
--2
-_ _ 2_
- 51 -_--------- 3-----J 1 3 - ----I

33i 2 3i2

,3

_ _ _ _ _,. _
2_ _ _
3
1

33

6
2 24 7

,,

B. III. b.
10 3 G. V, b.
10
E. V. c.
24
E. IV. b.

11

2 10 1
2 18 3

B. In. b.
B. III. a.

_
1

B. III. IL

----__ __ I
___ ----_ _ _ 2 _ _ _ F6 _ _
- -- _ _

E. VI. b.

r. v. b

E. III. d.
F. V. c.

40
Circumscriptta

de Politie

STRADELE
Numirea stradelor

de unde incepe si unde


se termina

Numere

ne sot sot
4
-o

505

506
507
508
509
510
511

Hata Ghica

,
,

Vechiturilor

Hameiului (stradela)

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

Hanul Gherrnan

526

Hirarnutui

Mitica (treat.)

cu Tei

Heliade (Mo,i)

(albastru)
(din vii)

Herastrau (intrarea)
(soseaua)

Herminei (fundatura)

Himerei
Himistului
Himistului fund.)
Honzig
Horei

--

Smardan -Caragheorghevici

Cal Noreascit-Sos. Heritstr.


Prel. Dorobanti-1:6-cief

es

7.5

--f

Chlkasilor-Traian
Vacare,ti-Sf. Vineri
Splaiului-Dobroteasa
Lipscani-Blanari
Ghita Branzaru-Sos. Pantel.
Ion-Nerva Traian
Sos. Pantelimon-Raza

C.

--Pi

Halelor
Piata Matache Macelaru
Bibescu Vodil

Grivia
de pAsari
de peste
Traian

7 25
55
1
1
1
2

j
4

18

4
4

4
3
16
3

8 2
2 16 8
17 2 24 27
21 2 30 8
13 2 12 14
14
13 2 16 2

--

Sebastian - Honzig,

Occidentului-Sft. ycrevozi
Popa Tatu-Gris itei
Himistului
3 Septembre-Herminei
B-dul Pache-Calkrasilor

t 15 2 16 18
I 3 2
4 18
9 2 30 22
1 29
2 341 7

Dales Veche-Gandacilor

,13

33 2

319

527
528
529

Iacobescu
Iancu Costea

Iancului (soseaua)

Sos. Mih. 13ra% u-Sos.Pantel.

530

Ianzei

Popa Sald u

531

Ignatiu

532
533
534
535

Impacarei
Imperiala
Imprimeriei

5.)

537
538
539

23

Raho% ei

19
If

"

I 93

95

Grivitei-Trifan
Mihai Vodit-Spl. Reg. Carol

Inclinata

Sos. Col. M. Ghica


(splaiul)

Victoriei-Grigorescu
Gutenberg-B-dul Elisabeta
Plevnei- Domnita Anastasia

Sos. Viilor-Calea Ferata

IncurcatA
Egalithtei-1 r Iunie
Independen4ei(bulev.) Spl. D-ta Maria-Pal. Cotroc.

www.dacoromanica.ro

42

40 7
56 8

-- 15
117

14

Icoanei (v. G-al Lah v.)

Ilfov

5 2
I 49 2
I

45

42 15

47 59 36 5o 17
I 11
17
2 14 23
II
1
2
I 13
621
112.0

41

CircumscriptIa

6.

4S'

Numere
d
,

-g'

6.

-,

- --- --

-5
6:

76

e.

c o m u n al

Numere

ne 91

ne sol so/

..5

Sectorul

Medical A

JudecAtorlel

Numere
ne sot! sot
..5.

Seotia

Ocolul

de Percepere

.1

4%

-- 3 _
--- 4

..fil

6.

ci

.,r3

_
7
-5
_ __ _
_ _ __ _ _ _
_ __
_
_
__
1
_ _ _ _ __ _
_ __
-11
_ _ 1 -- 3 -- 6
1
1

15
17

I 21

8 24
2 16
2 24

5
2 3o 4

_ _13

2 12

13

2 16

I
1

1
1

15
3
9

129
1

6
4

4
4

725 824
1

17
21
13

1
1

2 16
2

2 16 3

13

2 16 6

2 t 15
2 1 3

4 6

33

56 4

--

42

2 16

11

13

2
2

14 1

61

1
1

--3
II 2 14 4
11

i 53

1
1

ti

11

13

64

13

2 16

15

1
2 16 1
2
4 1

--

33

2 36

H. V. a. b.

3 C. VIII. a.
1
1

2 56

117

--

_ _

747
5
6 5

C. VI. d.

2 341

I. IV. a. b.

D. I. d.

C. H. c.
E. V. b.

4 1
49 2 42 1
59 36 5o

it

11

13

47 59 36 50 247 59 36 50 347 59 36 5
1

4 7

42 2 1 49 2 42 6 1 49 2 42

12 2 F. II. c.
2 E. I, II.

13

2 30

F. V. a.

9
29

4 7

7
5

3
3 /2
"
3 G. V. b.
3 F. V. d.

D. III. d. 4.
D. III. d.
D. III. d. 6.
1 C. VI. d.
2 H. IV. a.

2 56 3

16 7

117

41

---

6
7

5
7

F. V. c.
D. III. d.
F\ V. c.

__I 3 G. VI. a. 3.

2
2

t 15
1
3
1
9

_ 34 _ _

2 56 5

117

13

-- --_ _ _ _-1 49

2 7 25 824122 F. V. a.
2 1 15 2 16 2 II. III. b. d.
4
17 2 24 3 G. VI. a.
2 1 21 2 30 2 1.111 a. 1,11.d.t.

2 30 6
I 17
2 24 3
21 29 26 34 2
33 2 30 S
36 5

30 1 1 9 2 30 3
2 34 4 129 2 34 5
2

725 8 24
15 2 16
17 2 24
21 2,30
I 13 2 12

2
-2 -- 6
3

33 2 361 4

117

2 16 5
2 24 4
2 30 5
2 12 2

15

2
I

---

5
3
8
4

---

__

5
2

725

_ 3_ _

--- 2

PE PLAN

.1114
41 6.

-5.

.S.'.

6.

4,'

SITLIATIA

Numere
ne sot sot

soc

www.dacoromanica.ro

2 14
6
2

,-1

1
1
1

3
3
1

D. II. a. c.
E. IV. b. 3
E. V. a.
E. V. b.
E. VII. c.
E. VI. b.
C. V. b.

42
Circumscriptie
de Po lifle

STRADELE
C.)

de unde incepe si unde

Numirea stradelor

se termini{

540
541

542
543

544
545

546
547
548

-2

-a

551

552
553

554
555
556
557

Inginerilor
Inginerului
Inocentei

Raionului-Labirint
Berechet-Tandoescu
Speranza -Popa Rusu
Drumul la Tei
Putt' cu apii rece-Jupiter

Intrarea la Tei
Inundatiei
Ioana
Ion

1.ct 4!a
120

37 2 30

Florilor-Dr. Iatropol

Eranus- Sirenelor

27

2 18

D-na Elena Cuza-Verzisori

15

2 16

13 2
41 2

Ion Greanga (fost Dul-

Ion Roata
Ion Lungu
Ion Taranu

30

9
6
9
3 2 10 16
14
25 2 22 27

Plhcintei

II

Petrescu- FAntlinica

Ecoului-Salvator

Ionescu
Sf. Nicolae-Mas. de pline
Ionita Matache (corn.

16
5
8
12 16
34 9

Militari)

Iovit
Irinei
Israelite
Isvor

Chtuneanu A.
Constantin Nache-Elena
Carol- Spaniolit

Mihai Vodi1-13 Septembre


n

558
559

Isvoranu
Italian&

Elena Doamna-Filaret
B-dul Carol-Cantacuzino

560

Iuni e II (Filaret)

Rahovei-Sos. din nou

561

Isvorul nou (cionitir)

1
1

I
1

Justinian

19 2 24'23
34 2
35
75

ii 6630
29.

Sebastian -Sos. Caracas


Jarcaleti

nap. Victoriei-Raza
Sft. Ion nou-Vdcilresti
Al. Lahovary-Dionisie
Putu cu apiE rece-Orliscu

Cazarmei-ii Iunie
J1

(splaiul)

2 28 19

Dudesti

2 40 20

29
106 17
i 99 2 76
4
101 15 78 116 16

(negru) veLi
Ananstasie Panu

562 Jarcaleti
563
(fund.)
564 Tianu (soseaua)
565 Jignita
566 Jules Michelet
567 Jupiter
568 Justi %iei

15
15

569
570

4.
o.

soli

Independentei (splai.) Sos. Cotroceni-Sos. Grozay.

gheri)

549
550

Numere
ne soc

P -ta Reg, Carol-Rahovei


P

lonn-pranil r

www.dacoromanica.ro

1
1

--

Ii 2 18
15
9

22

2 34 14
2

64

125 2 28 161
1

II

02 16

11

621

13 27

8 4268156

29 45
I

19

2 20 12
5

43

.,

CilarcAmrsztela

Numere
ne sot sot
.1

6.

-to'

..1
cl.

1l

d.

37 2

11

3. 5

3
4
3

1
1

37

_ __
137 2

11

2
4 2
2
10 3

25

2 22 5

27 2 18 1
15 2 16 5

25

2 22 4

27
15

2 18 3
z 16 4

13
41

2 12
2 3

1
1

1
1
1
1

73
1

34 4

4.

13
41

2 12

15

155

--

2 28
2 1.

93

us

19 2 2
35 2 3

--

1
1

75 2 66 1

I
1

15
9

25
I 11
1 45
I

11.---1l

9 2

.21

6,

__
1

37

2 18 1
2

4 2

II

2 10 6
1
2 22

25

27 2 18 6

15

13

2 -12

41

2 34 2

15

15

2 40 6
2 28 7

25

16 4

27

15

13

/ 15 2 40 3
1
15 2 28 3
4
r 29 2 1
i. 155 2 116 3
__
1
19 2 24 4
1
35 2 34 2

75

2 66 4

PE PLAN

41

6,

141

34 2

2 6 5
2 28 3
2 12 1

2 46 1

--

i
1

II

15
9

25

11

13

2 34

3
6

2 6 1
2 28 2
2 12 3
2 6 4

11

29

55

19 2 20 3 2 19

2 2.

E. V. c.

E. I. d.

G. VI. a.

18 1
16 3

D. VI. b.
F. VI. d.

2 12

2 22

15
15

34 2

K. III. c,
E. VI. a.
H. II. a.

40 1 C. VI. b.

2 z8 1

A. III. d..

3 F. V. c. d

19 2 24 5
19 2 22 2
21 35 24 3
1

19

35

75 a 66 5

75

66 3

1
1

I
1
1

-11

15

__

2 3
2

E. VI. b. d.'
,

2 18

--

--

116

3 I. VI. b. d.

6_
6

it

15

6 3

25

25 2 z8 1
11 2 12 6
6 5
11 2

1
1

4310 46 3 13 45 lo 46 613
3
2

to

i --

2 18

29 2 10 3
16 6
155 3

C. IV. a. b.

2 G. I. d.
a 4 2 F. IV. h. 4.
-- 2

3. 3 H. V. c.

E. V. a.
D. V. b. d.
24 3 E. VI. c.
34 2 F. IV. d.

1
I

-- 1 -- 3
II

.--

2
29
5
71 2 96 2
15

5
3
2

-I

41

---- -- 2 --- - --- -- _


-- -- -- -9

3,

ti.

BOV

bININN NINININI

.13

S I T U ATIA

Numere
ne sot

74i .V
41
o.

2 30 5

_ ____ _ 1 _ __ __
1

Numere
ne sott sot

41

aSmectuoraula
I

Numere
ne sot sot

,t a

aSaegaa

jaa0eactrarlial

11

C. VII. b.

1
1

E11.a.CEl.a.c
2 34
2 6 3 F. V. d.
2 28 2 F. III. c.
2 12 1 E. V. a. c.
2

6 3

45 10 46 1

E. VI. b.
E. V. d.
..

-- 61

19 2 20 1

2 18

19

www.dacoromanica.ro

20 2

71

r. III. a.

44

Circumseripfia
de Polipe

STRADELE

Numirea stradelor

de unde incepe i unde


se terminh

Numere
ne sot! sot
-a

I si

-1

-0

10.

K
571

572
573

Kiselef (soseaua)

Knape Carol
Kre4ulescu N. (fost

Plata Victoria-Roza
Sos. Col. M. Ghica

14
15

Victoriei-Al. Lahovary

Umbrei)

177

2 10 11

L
574

Labirint

V5chresti-C11100010

15

575

576
577

578
9

58

Laborator

Nerva Traran-Dudeti

79

(fund.)

Lacului
Lahovary Alexandru
Lantului
Lanariei

Lab orator

582
583

(prelungire)
(fundlitura)

5_84

Laptelui
Laptari

585

Laptarul D -tru (fund.)

586
587

Lascar Vasile (fosta

Lascar Catargiu

591

LAutari (fund
(

Lazar
Lazureanu

I)
II)

582
593
594
505

Lebedei stradela)

597
59

Leopardului (fund.)

Legislatorului
Leonida (alb)

5,6 Leon Voda


n

15

2 18 10

67

2 On 11

15

2 12116

87 2

(Sft. Eleft.)

402

4906 2259

29

69

Victoriei-BMcescu

B-dul Carol-Sos. Stefan-c.-

13 Septcmbre
2

Vhctire,ti-Decebal
Antim-Uranus
Plevnei-Rea Sylvia
LabirInt-Ducieti
Romand-G-ral Lahovary

Cuza Von-Serban Vodit


Carol Davila
Sft. Elefterie-Carol Davila

www.dacoromanica.ro

3
35

2 24

24 4 9

2
2

79 70 84r4
24

lAranilor-Polonl
Rhdulescu-Doamna Gbica

(negru)

15275

9 2 830
23 2 26 11

57 2 78 2
129 90 110 11

129

231 142 240 10


31 2 36 20

Mare

eilor

5:

Serban Voc11-Expozltia
Lanariei

PI

588
599
590

2 124 26
195 126 158 30

G-ral Lahovary-Dogarilor
Victoriei-Romanl
Sirenelor-Aquila
Pod. V. Alexandri-. Vodif
o

581

179

- I

20

2 14 4

55 2 72 16

t
t

15

2 zo 17

7 2 14 27

31

67

24 10

2 10 30
2 3o 21

20

-120

45

Circumscriptia

Judecatoriel

Numere
ne sot sot,
1 si 1'. =

4.

'
51

-El

,i.

-5

L.'

41

4:','

O.

.1g

O.

2 10

195

2 158

195

2 158

--5 --- -- -81


4

2 90 5

)25

2 90

15

67

2 On 6

15

2 12

2 84 5

15

67

2 (1011

15

2 12

79

__

2 18

9
23

39

41

231

224

26 3

9
23

2
8
2 26

241

2 240

1--31 2 36

2
2

2 62 4
64 240 3

35 2 24 2
9 2 24 2

--

2 14

55

x'72

55

15

1
1

31

67

20 2
2 14 5
2 24 3
2

2 10 4
2 30 5

-I

-1

2 158

79

125 64 90
11

2 18

67

2158 b
2 12

15

7
31

35

9
9
23

2 240

3
8

2 10

2 E. IV. b. 2.

195

2 158

3 G. V. c. a. b.

34 -1

15

67

15

2 12

1
1

2 24 2

224

8
2 26

231

2 240 2

D. VI. a. b.
F. VII. a. b.
,,

ft

F. III. cs
G. VII. a.

F. M. a.

2 H. I. c.
8

23

E. III. d.

F. IV. b. d.
s

ts

G. III. a. c.
36 1 D. VI. a.

6 1 31 2
6
5 2 14 8 F . V . b.
2 14 3 /
2 721 6

15
7

35
9

55

1 33 --

---,

3o 4

79 2 84 3

2 72 3
2 20 3

67 2

H. VI. d.

If

3 G. VI. c. d.

2 90

2 14 5
2 24 2
2 10 5

I)

125

3 G. VI. d.
2 18 2 F. III. b.
2 6111 2 E. IV. b. F. III. d.

31

14

1 C. II. a. b.
1 O. II. h O. I. a. li

--

24 1
2 24 2

---_'_ _ _
231

11

2 8
2 26

PE PLAN

--

-5
-g

7
7

62 4

2 24 3

2 36

15
7

15

O.

-- 5 -- 4 -- -- 5

_I _31
1

2 10

-g

79 2 84 4 1.61 2 6o 4
..._
63 79 62 85 5

35
9

tii 3
3

5 .5

O.

eifUATIA

Numere
ne sot sot

-5

__

I 125

5 5

Sectorul
comunaI

M edi ca la
Numere
ne sot sot

Numere
ne sot sot

li.

---

Sectia

Oco luI

de Percepere

_ __ _ 1

2 3

2011

55 2 72 1
15' 2 20 1

E. VI. a.

D. W. d.

3 F. V. d.
31
1
1 31
2 F. III. b.
5
3 1 5 2 to 3
67 2 3o 5 167 2 30 3 F. VI. a. b.
2 14
2 24
2 10

2 14
2 24

- --

, -- _

-1
www.dacoromanica.ro
1

1
1

C. V. b.
D. V. a.

46

STRADELE

'CI

Numirea stradelor

de unde Incepe si unde


Be termini{

Circumscript a
de Po lifle

Numere

nee
.5.41

-.
129
Soo

Leului

Sot

Licurg
Liei

Al, Lahovary-Kreiulescu
Antim-Rahovei

Libertatei

5o2

Popa Rusu-Armeneasa

Linistei (vezi Stefan


Mihiiileanu)

603

604

Lipcanului

Sft. Spiridon-Surorilor
Victoriei-Mosilor

Lip scani
n

6o5
6o6
6o7
6o8
609

Lipscani not
Lirei
(fund.)
Livedea cu duzi

610

Lizeanu

611

615

616
617
618

Reinvierei

(fund. I)
(fund. II)

612

613
614

Victoriel-Domni0 Anastasia
Horei-B-dul Ferdinand
Lirei
Piscului-Sos. Viiciiresti
(fund.) Livedea cu duzi
Stefan-cel-Mare - Cimitirul

Locotenentului

Logofatul Taut
Lucaci

(fund.)

,,

Luceafarului
Lueger Carol Dr.
(fostO Fantanei)

619
620

--

621

622
623
624
625
626
627
628
629

Lizeanu

Dudesti-Trinititiei
Micsunele-Laborator
Calarasilor-Traian
Lucaci
Sabinelor-Sirenelor
Victoriei-Berzei

Sos. Vlicaresti-Raza

(drumul, albastru)
verde)
(

/7

(fund. I)
(

4 11

--

1
1

--

2 6 6
87 2 96 3
11

2 10 5
2 20 7
1 9
2 4 7

6i

1
1

3
33

23

39

1
1

24
24

40 9

2 42

--

2 38 26
11 2 10 25
IN 2 106 29

3 2
2

13

121

8 26
87
110

II)
III)

1
13 2 16 1
15 55 18 461E
1

1i

71

Luncei

)1

9 4 lo 16
11 27 12 48 21
1
5 2 1
6
1
5
6
1

>,

Pieta Amza-Romang

71

,,

-8

Stirbey VodO-Sculpturei

).

Lunei
Lupea
Lupeasca

II

,,

Luigi Cazavilan
Luminei

Birjarilor-Mosilor

so%

4111-.4

9 2 6 11
39 8 34 1e
37 2 22 -el

Dim. RacoNiVI-B-dul Carol


Bateriilor-Antim
13 Septembre -Sos. Pandur.
Lupeascli

www.dacoromanica.ro

if
I

15

6 PE

2 14 E
87 2 84 2(

--

2(

47
Circumscriptia

-fi

6.

S,,

Numere
ne so. sot
A.4
A
7;1 d b 6.

.1
O.

3
4 48 1

-- -1

I
1

27

5--4
5

II 2 6
I 7 2 1.
9 67
69 87 12 96
1
3 2 10
1 33
2 20
1
19 2 4
I

61

3
1

II 27
1
1

12 48
2 I

5
5

II

187

5
4
2 I

--

4g,

2
3

41

6.

--

62

96 1

if 2 6 2
I. 7 2 I. 1
9 87 12 96 2

--

2d 5

33

4 1 19 2
42 5 161 2

42 4
4

19
61

2 10
2 2.
2
2
2

zI 2

2 F.IV.b. 7.
F. V. a.

11

5--

1 87
I

3 1

4 3

42 4
4

1 E. VI. 8.. b.

3
2 G. IV. a. 1
2 G. III. d.

2 96 2

.11

2 10 1
33 2 20 2
19 2 4 2
61 2 42 3
3

4
----219
319-219
19r-_
_

_ 23_
1

_,.._

4
40 3

_....

39

11

2 38
2 10

2 10
1
3 2
8
I 13 2
8
1

107

1,

39 2 34 3

121

35

110

2 46

23 2

__

3
5
5

--

39

1I

107

2
3 2
13 2

1 57
2
59 12154
2 1 35 2

139

40 2

38 5

1. 4
5

106

85

83 1
52 6
1)0

2 3.

1 23 2

40 2

2
39 2 38 3 1 39 2 38
1 i 2 I. 4 1 I I 2 1 .
2 106 3 1 107 2 10
3 2 8
3 2 8
13 2 8 6 I 13 2 8

ai

,-

35

2 46 7

39 2 3

46 6

23 2

121

10

-...

37 2 22 5

_ __ _
1

I 15
1

87

6
2 14
2 84

37 2 22 4

37 2 2

15 2 14 3
87 2 8 3

1
1

15

1 87

E. V. b. 1.
H. IV. a.
H. IV. a.
G. VII. C.

G. II. d.
n

2
2
3 G. V. d.
3 G. VI. C.
3 G. V. a. b.
3 G. V. b.
2 D. VI. a.

121

110

E. IV. a.

1 35

2 46

E. IV. a.

1 39

2 34 2

E. III. d.

--

_ _2 _

-- 5 __ _ 4
--_ _
3 _ __ 4 _
--_ --_ i __ __ 33 __ __ __ __
--- _ _ _ _ _ _ _
1

E. IV. b. 1

-- 1
7

e.

2 4
9 4 10
27 12 48
5 2 10

21

PE PLAN

.s.1 1 1

4 4 ).

41 6.

2
1
9 4 t
6
4 1 i 27 12 48 5
2 1 5 2 1. 1

3
1'33

.1 .1

.11

21

SITUATIA

Numere
ne so sot

Numere
ne sot sot

2 101 1

2
1

Sectorul
c o m u n al

M e d i c aid

Judecitoriel

Numere
ne so Lsot

d4

Seca

Ocolul

de Percepere

37

,o
2 6 3 1
5
2 1
6 1 15
2 84 6 1 87
6 ___

2 22

3 H. VIII. a. b.
3 H. VIII. c.

1
2 6 3
2 14 1
2 84 1

www.dacoromanica.ro

G. IV. C.

E. V. d.

C. VI. a.
n

48
Circumscriptia
de Politics

STRADELE
Numirea stradelor

de unde Incepe i unde


se terminit

Numere
ne sot sot
.11

79

d
14.9

a MI

11

Lustrului (vezi G-ral


Lahovary)

63o

Luterana.

Campineanu- Lueger

141

38 1

15

14 18

R4
631
632
633

634
635
636
637
638
639
649

Macedonia (f. Clairului) Valeria-Bel intrie

Macelari (alb)
91

If

Magurele

Precupetii Vechi- Filinarilor

(fund. 1)
(fund. II)

Mdcelarilor

(negru)
(fund.)

Anastasia Panu-Foigorului

Maica Domnului
Maidanului
641 Maitopolu
642 Masnulari
643 Mangului
644 Major Giurescu (spl.)
645 Manea Brutaru
646 Manu
64, Manu Cavafu
648 Mantuleasa
fl

649

(stradela)

Marcutei (vezi Matei

Milcelarilor

651
652
b53

654
655

177

29
11

23

HH
41 2

3029
:J.,
3210

Vilcareti-Sft. Ion nou


Sos. Pantel.-Mdrctrta In Vii
Podul V. Alex.-P. Abatorul
Lueger.Grivita

I 19 2

Cornescu-Rata

1
1

Plantelor-Diminetei

Margaritari
Marginei

G-ral Lahovary-V. Lasedr


Fierari-Tunari

IVIaramures (f.Vinerii) Belizarie-Berzei


VIcitreti-Rahovei

19

3Q

2 22 13

30 4

15

2 12 30

19

133 25
30 1
1

Cuza Vocla
Calara,ilor - B -dul Carol

Sos. Mih. Br.-Sos. Pantel.


Calea Rahovei

69 2 58 14
49 2 32,24

I 35

4628

8 28

20 30

-1

23

49

17

2 30 23
2 18 18
2
8 10
2 44 10
2 26 4

28 88 21
67 89 go 120 28
27 65

79

Marinesca Costache Grivitei-Pandele Dinu


Martirului
Popa Rusu-Speranei
Martisor
Piscului-Sos. Viicdreti
(lunca)

47

t 37 2

656
657
658
659
66o

--- 10
10
38 29

Ghica Vodll- Viitorului


Dreptului-Sos. Basarab

Sft. Nicolae-B-aul Ghica

Marcutei in vii
Marculescu

Maria (bulevardul)

43 2 38 20

MIgurele

Voevod)

65o

5/

Sos. Viilor-Raza
(fund.)

.,

Marina de paine

Mdrtigor

Sft. Dumitru-Teiului

www.dacoromanica.ro

53
5

22

39

2 16

29

185

46

J --50 9

24
24

49
Circumscripf a

5,

.0

6.

Numere
ne sot sot
43.

-0

fa.

41

2 38 2

15

43

2 14 2
2 38 3

__

2 38 5

15

43

2 14 3
2 38 2

2 188

41
37

19
19.
15

2 3o 3
2 32 3
2 22 2
2 30 5
2 12 4

33

2 38 4

177

21

4
4
4

41
37
19

2 30 2
2 32 2
2 22 6

15

2 12 5

33

1
1

19 2.30 2
9 2 58 3

1
1

.s.1

41

.0

6.

-0

1 47
1

.11

6,

38

28

6.

41

41

15

2 14 7
2 38 2

43

1
1

2
2

47

2 38 4

41

-8

177

41

37

19
19
15

33

2 30 6

2 18

2 38 1 E.

(5 2 14 1
43 2 38 9
2
2

2 22

2 Jo 3
2 12 3

V. b.

D. IV. a.

G. III. b.

47 238 3 G. VI. b.

177

5 ___

2 3o 2
2 32 2

PE PLAN

6.

4
I

SITUATIA

Numere
ne so sot
1.1.-

177

6.

2 38 6

1 47

C o IC unal

Numere
ne sot so;

41

__

Seotorul

MedicalA

Judecatorie

Numere
ne soll so;
.5.

Seolla

Ocolui

de Percepere

1
1

I
1
1

2 30 7

2 18

3
3 D, VII. b. e.
3
2 G. II. 13, d.

41 23o
37 232 9
19 2 22 1
19 23o 3
15 212 3
.33

1) 2 a0

G. III. a.
D. III. a
F. V. d.
K. IV, a,

G. VII. a. b.

E. III, W.
69 2 5
2
69 2 58 1 t 69 2 5
'2 F. II. a.
4
1 49 2 32 5 r 49 2 32 4
2 3, 5 t 49 2 32 3 F. V I. /4
31 2 42 3
35 2 46 4 I 35 2 46 5
31 242 3 U. IV. c
J3 35 44 46 233 '5 44 41 2
5 2
8 5
5 2
5 2
8 4
3
5 2 8 3 G. IV. c
1
1

19

19

2^

49

2 20 4
2 30 1

2 18 2

23

53
5

2 20 5
2 30 4
2 18 3

82
49 2 44 2
95 2 92 4

83
2 44 3
2

1 95 2 92 1
1

--

2 20 3
2 3o 5

23

2 18 7

49

2 44 1

49

95

D. IV. b.
G. III. a. 2.
2 44 2 N. III b.
2 92 3 I. V. c.

53

2 24 1 C. II. d.

43

9 95 6 92 5

2 24 7

2 24 2

39

2 16 4

29

2 50 2 1 29 2 50 S

44

39

2 16 5

1 29

2 5o 4

53

2 24 6

42

22

53

5 2

39

42

2 16 4

23 2 1

I. IV. c. b.

E. VI. a. b. c,

242

39 216 3

29

5 23o 3 C. VIII. a.

www.dacoromanica.ro

1i. IV. b.
G. VIII. .a
G. VIII. d.

2 5o 2 H. If. c.
4

50

ST RADELE

Numirea stradelor

de uncle incepe i unde


se terming

Circumscriptia
de Politle

Numere
sot
dlidd

ne sot!
d

d.

661

66z
663
664
665

Mailinei
1

Vaselor-Fund. Vaselor
(fund.)

Masinei

Matasari

(fund.)

666
667
668
669
67o

Matei Voevod (fund.)

671

Mccet

Matei Basarab

71

Matei Voevod
Rom ulus-Lucaci

(stradela) Matei Basarab-Labirint

,.

Coltii-Cavafii vechi
Traian-Matei Voevod

Frunzei-Sos. Mihai Bravu


Sfintilor-Piata C. A. Rosetti
Dionisie-G. Cantacuzino
Golescu-Dionisie
Victoriei-Academiei
Mercus (pasagiul)
Uranus-Antim
Meteorilor
Micsunelelor
Nerva Traian-Triumfului
Mihai Bravu (soseaua) Colentlna-Raza

692

21

2 28

31

2 3

59 2 4

23 2

15

(splaiul)

14

(drumul la con].)

Minervei (vezi Conta


Vasile)

3
8

'I

39 2

11
11

55 2 5
I 13 2 i

2
16
25

39 2
11

315 375
125 185

132 342

/dl8

.4 408

52 13l

2 34 29

91
42 5
78 16
5
22 13
8
5
8 6

t9 2

33 2 34 16

27 2

29 35 44
27 2
I 59- 2
1

JI

Grivitei

II

22

23

/1

V ictoriei- Isvor

Mincu I

2 68 28
70 130130

2 16 28
2 12 6

115 31

(fd. cocos) Mihai Bravu

40 28
2 8 28

'9

17

11

Mihai Volt&

137

Mihai Vodi-Apolodor
Mihaescu Ion
Verde-Sos. Basarab
Mihaileanu $tefan S ft. Stefan-Traiart
Matei Basarab -Anton Pan
687 Mihnea
688 Milo Matei (f-Teatrul.) Victoriei-S1t. tonic
Cazirmei-13 Septembre
689 Militari
690

81

41

Of

691

68t Mih. Bravu sos. veche Mihai Bravu -Sos. Vitan

684
685
686

25

11

11

682
683

83

Mecet

(Plata)

Mellor
Melodiei
Memoriei
Mercur

2 16 7

Mitrop. Dosoftei-Sos. Filaret


MAturari
Mavrogheni (fosthBasarabilor)

672
673
674
675
676
677
678
679
68o

Mitthsari

Popa Nan-Sos. Mih. Bravu

Mfircujei)

II

B-dul Pachc-Matei Voevod

Matei Voevod (fostli

43

www.dacoromanica.ro

15

1-11 I

51

Circumscriptla

Numere
ne sott sot

Nutnere

ne sot sot

16 2

16 4

25
5

4
2 4
2 81 4

25

5
5

137

17
2 16 4
3 19 2 16 5 3 19

137

13

17

31
I

28 1

2 3

21

ne soft sot

2 16 5
2 4
2 8

Numere

sot

ol.8 88

II

6.

-8

11

25 2
5

5 I
1

137

17

16 2

55

2 56
18

13 2
221

223 375 258

7_1
5

351

2 3

- 78 2
5

1 35

271 2 22 1
591 2 54 4
2 8 5
191

331

14

2 34

2A
1

78 3

16 3
13 3

17
3 19

2 16 3 H. IV. c.
2 12 3 G. V. a.

21

2 28 3 E. VII. 2.

31

2 30 2 F. V. a. b. 8.

2
2

3
27 2 22
59 2 54
2 8
19 2 14

6
5
5
6

33 2 34 3

18

1 59 2 44 3 II. IV. c.

-r-

1
1

--

19 2

2 F. 1V. a.

14

185122 3

96

134

,,

2 F. IV. c.
1 E. VI. a.
3 G. VI. c.

IS.

3 IL IV. b. d.
I. V. VI.

2 34 3 I. VI. a. c.
4
79
3
3
2
2 4 7 1 35
78 I E. V. b.
E. V. b. a.
6 78 6
3 125 18

PO

6I

27 2 22 7 1 27
59 2 54 3 159
2

375
135

2 H. ILL. c.

3 1115

145 2 2

2 56
18

55

4 11 13 a

147

3 123 2 22 3 I. IV. c.
15 2 1
2 F. IV. d. 9.
3

125

2
3

3 H. IV. c. d
n

28 5

375 382 406 4

35

"

130

363

t
9

"

H. IV. a. c
H. IV. c.

65 2 88 2

H. III. c.

137

55 .2 56 6

1
1

9 35

25 2 40 3

2 34 4

2 130 3

4 67 361 90 3

185

12

2 16 2

375

7_

4 t 13 2

W.0

PE PLAN

41

2
13 2 18
389 1 388

55

1-3
125 185

5
2 256 4

813

4 131 2 3. 1 t 31 2 3
I 59 2 44 5
59 2 44
5
23 2 22 5 t 23 2 22
15 2 14
2
1 15
2 1
2
2
19 2 1
1 19
2

2
56 3

6..

4o 3

5 3 19
5
2 28 4 1 21 2
2 12

.0

6.

59 2 44 4
4
23 2 22 3
15 2 14 4
3
19 2 1. 3
__J

I.

t6 5

S I T U A T1A

Numere
ne sots

'5!

cu

Sectorul

cemunal

Medicali

Judecatorlel

41

it

Secpa

Ocolul

de Percepere

19 2

8 3
14- 7

33 2 3_14 6
6

2 12
2

1 29 2

-t 33

77

Al_

www.dacoromanica.ro

51i1

2
11

2 31

1 E. V. b.
1 D. II. d,
3 G. IV. el.
3 G. V. a. 1.
1 E. IV. d.
1 E. V. c.
1

1 C. IL c.
n

ff

52

Clreemscriptia
de Polifie

ST RADELE
Numirea stradelor

de unde Incept i unde


se terming

Numere
ne so
sot
U

693
694
695
696

Minotaurului

Miracolelor (fund.)
Mircea

Mircea Voda
)1

Miron Costin
Mirasla.0

Mistretului fund.)
Mitropoliei (ales)

Mitropolit. Dosoftei

702

Mitropolitul Grigore

703

Mitropolit.Veniamin

(fost1 Putului)

fostg Cgrutai)

C-che (fosta Noua

Miului fund.
70j Moasei
70 Mocanului
70 Mocancutei
Mod
v. G ig es u
Mode tiei e 1 Dr

704

70
7
71
71

712
1

cru)

til Mo feu

Mozaica (fund)

Mosilor calen
n

71

71"
71
71

72
721

2 6 16
2 24 2
2
28

Sos. PandurMovit

Sborului-Dudel,iti

71

Filaret-Mitr. Ven. Costache

Serban V.-Mitrop. Veniam,

69 2 70 23

Sos. Viilor-Cutitu de Argint


Spl. Bolintineanu

17

Cantemir-k lorilor

D-na Llena Cu7a-Norilor

Mal u Cavafu-Broqteni

3
3

2 18 23

41

2 z6 23
45
2 to 27
2 6 24
2 12 24

,,
.

2 12

C zgrmei Antim
Pitago a
Carol -Sos. Mihai Bravo
n
n

"
,

Foi;3or-Laborator
Mugur Mugurel
P pa Savu-Porumbaru
Munteanu G.
, inginer fd. I Sos. Colentina
n

, II

, III

25 2 28 16
27

,
1

35 2 48 4

37 11 50
4
2

www.dacoromanica.ro

7
8

--16
----e]
1

t7

31

20

2
2

.41J.-

)1

Concordiei-Princ.-L nite

17

21 174 33
411 340 414

)S

30 25

I1

Sos. Mihai Bravu

plata)

11

Muciu Scevola fund.) Lg ureanu

Muzelor

11

3 41 4 40 6
43 71 42 7o 7
Grivitei-B-dul Dreptului
i 41 2 42 15
95
Chiajna Doamna-Cgluggreni
1
5 2 6 23
Bibescu Vodg
21
7 2

)3

14

2 84 16

3
21

Moroiu Constantin

715

I 75

S s. Jianu-Sos. Col. M. Ghica


Morietariei
Morfeu actual Mor iu
Spl. Mat r Giurescu-Laborat.
Mor for
f

.
m

701

Klie

u
.e

yl

PI

697
698
69
700

Uranus-Antim
Cazlirmei

eA

4.

145

2 26 21

53

Circumscriptia

Numere

Numere
co

:ell 6.

ne sot,

41

4...1

4,

-0

84 1

I 75

I 21

2 6 1
2 24 1

I 71

2 42 2

41

27o

4'
0-

75

3
21
71

41

0.

84 3

4.

.0

63

75

2 70'

2 42

I 41

"

24 3 121

71

_I

6.

,0

. 0.

84 6

2 6
2 ^

21

71

2 24
2 70 3

41

2 42

4
4
4

4
6 4 i

2 18

41

41

2 18

41

2 18 4

41

1 69

2 70

69 2 70 4

69 2

70 5

2 26 1

26 5

17

3
"

5
3 2 10 5

--

6 5
2 12 5

-4-

17

2 26 4

4
10 4
6 4
12 4

2 12 2

1
---1

2
2
2

2 12

17

2
2

10 4

64

12

2 12

7
---..

2 30 5

II

30 4

II

2 30

25

z8

25

2 28 3

25

411

4
2 414 2

1
1

35

37

411

48 5

41

2 52

3
1

17

2 20 6

31

5
5
5
2 26 4

2 z6 3 F. VII. c. d.
3
2 10 3 G. VI. a.
2 6 3 F. VII. b.
2 12 3 F. VII. b.

-- _
2 12

D. II. d.

1.

11

2 30 3 G. VII. a. c.

28 6

25

2 28

2
, 17

4
1

5
3
4

2
1

4
2 26

I . V c.

411

E. VI. a.

3 F. VI. b.

2 414 2 F. V. b.

F. IV. d.
G. IV. c. a. b.

2
4

1). III. a.
G. VII. b.

7o 3 E. VII. d.

I 17 2 20

E. VI. a.
E. V. c. 5.
C. V. d.
G. V. a. c.

3 E. VII. c. d.

50 414 4 43 411 54 414 5

4
2

I 31

. .

42 1
6
61 3

7 2

2 7o 3

17

a.

1
1

no

PE PLAN

.11

75 2 84.

SITUATIA

Numere
ne soti sec

.11
A.
u

Numere
ne sotl sot
S.'
It .4

sot
..0

Sectorul
comunaI

Medicaid

ludecatoriei

ne sol sot
aI4

Sectia

Ocolul

de Percepore

31

2
6
4

2 21) 7
2
2
2
2 26

-1

17

--1

31

www.dacoromanica.ro

1
2

2 20 9

-J

H. III. a.
E. VI. a.
G. VII. b.
D. I. d. 2.
H. II. d.

2
n
2
n
2 26 3 F. VI. a.

54
CircumserIpli a
de Po 1111e

STRADELE

Numirea stradelor

Numere
sot' soi

de unde Incepe 0 unde


se terming
1'.

-ci

:11
.
ts.

-,-,

,,,

l'

.1
d.

N
r22 Nae at Litei (fund.)
r23 NastAsescu (alee)
r 24 Nasturei (fund.)

Rahovei
Polong
Spl. Bolintineanu

P26 Neatarnarei (bulev.)

11 Iunie-Pod. C. A. Rosetti

'25 Neacau
7,

27

Negri' Vocla.

'29
'30

'31

Negustori
Nerone
Nerva Traian

Carol I-Vgrgre,ti
Negro Vodg
Domnitei-Mintuleasa
Rahovei-Justiciei
Vlicgre0i-Dudet.ti

PI

,32
'33

'35
'36
'37
7 '38

7'39
7

)1

Nicolae Ursu (fund.) Rahovei


Niculcea
Sos. Colonel M. Ghica
Impgcgrei-Banul Manta
Nicu Flores

Nieu Florian
Nicusor
Nifon

Nisipari
Nordului

Noritor

(Cismigiu)

41

2 48 4

35

2 36128
5

53

2 58 n
63 14i 27

55
1
1

D-nu Elena Cr.za-Langriei


Nona (Apele Minerale) Apele Minerale-Laborator
, (spl. M-r Giurescu) spl. Major Giurescu
0
(Cutito de Argint)

Noma Pompiliu
Nireacher (pasagiul)

Cazzavllan-Teodor Ama
Rahovei-Bibescu Vodg

117

49 2

5 15
23 2 28 15.
27 2 30 15
23 2 20 I

31
31

(vezi Mitr. Ven. C-che)

---

Brezoianu-Gismegiu

742
7

7 41

2 10 25
2 24 22
2 78 21

Sos. Pandurilor-lovic
Pinta Princip. Maria-Sos.
din nou
DnrobanWor-Cometa
G-al Lahovary-Tgranilor

11

3
17
91

(fund.)

--

I 35 2 42 23

2 42
2 3. 12
2 6 11
1
2 1. 24

-- ----

5
6

8 25

13

25 2 28 1

0
7 46

Oatu (gropile)

Obadata
Oborul nou

Triumfului-Foisorul
B-dul Ferdinand -Sos. Mihai

7
7 5o

de vita
Occidentului

B-dul Ferdinand-Oborul nou


Buzevti-Pin;a Sft. Voevozi

7 47

Bravu

www.dacoromanica.ro

2 36
2 38

7
15

53 2 48 111

-r 55
Circumscriplia

Numere

ne sot sot
41
a .!!

1
1

6.

.8

6.

-I

41

6.

I V.

41

4.

--__ _ _
-- --- -- -35

17

2 42 1
3
2

to 5

2 24 1
2 72 1

1
85
87 91 74 48 5
1
41 2 48 5
___
5

ne sot

21.

35

2 36 4

1
1

17
91

4;

2 42 4

35

to 3

2 24 3

2 78 4

111

1 49

144

25.

35

2 48 1
___.
1
2 36 5

117

3
4
4

2 144

23

2 20 1

31

2 42

3r 2 42 4

31

2 34 6

62

13

2 13 4

3
6 3

13

t6 5

2 3

1
1

6
6
6

D. VII. a.
2 F. III. c.

2 42 3

2 zo 3

17
91

---

311 2 42 5
31 2 3. 1
5 2
6 1

r
1

117

14

31
31

13

25

2 z8

25 2

28 6

25

2 3.
2 6

I
1
1

7
15

3. 4

D. II. a.

1
1
1

D. II. C.

125

2 28 1

2 30 0- I

2 38 4 i 65 2 38 5
53 2 48 2 I 53 2 48[ 7

2 36 2

7
15

2 38 2

53 2 48 7

7
15

E. IV. d.
F. VII. b.

3 G. VII. b.
3
,,

C. VI. b.

2 E. III.. b.
2 F. III. d.
1

E. IV. a.
3 F. V. c.

3 G. VI. c. a.b.

2 16 3

F.V.F.IV.b.
F. V. c.
n

F. V. d.

2 42 3 E.VI. a. c. d.

2 -- -- 6 -- -1-- -- 4 -4
2_ _ _86_4 _ _ _ 7_ ---- --z 16 4
4
2
4

3
3
3

3 D. VII. a.

49 2 54
23 2 28
27 2 30
23 2 2.

F. VI. d.

2 24 1
2 78 3 F. V[.b. a. c.
a
a

_141_ _z48
2 36
_35 ____

131

PE PLAN

I 35

--- -- ---

49 2 54 7
23 2 28 7
1 27 2 3. 7
3 123 2 20 6

127

1 31

-35

41

d.

----

49 2 54
23 2 28
27 2 30
23 2 20

23

.8

SITUAT1A

-11.5 ,51"1
.81 6. .8 6.

2 42 5
1
i 31 2 10 4
1
17 2 24 6
1

2 28 2
2 30 2

6.

414

1 85
2 72 5
87 91 74 78 4
141 248 3
3
_ ___
1
35 2 36 3
6
I 117 2 14 4

comuaaI
Numere
ne sot sot

Numere
sot

ne sot) sot
4!

,.

Soctorul

Medicaid

ludecdtoriei

_
Numere

-3

Sectia

Ocolul

de Percepere

3 G. VI. d.

2 36 2

II. III. c.

2 38 21-1. IV. a.
53 2 48 1 D. M. d.

www.dacoromanica.ro

56

Circumscrippa

de Pantie

30

STRADELE

II!

Numirea stradelor

o
0

de unde fncepe si unde


se terminh

.173 1

752

Ocolului
Octavian

753
754
755

Odoarei
Oite lor
Olari

756

Olimpului

75

Oltarului
Olteni

758

Olanita

75
76
7

15

751

Nurnere
sot

ne soV

Stindardului-I'. hsurilor

Spl. Major Giureqcu-Ape e


minerale
Sos. Mttgurele- Rahovei
Radu-V.-Spl. I. C. Brittianu
Moilor-B-dul Ferdinand

Moqilor-1319. Stliv stru


L drzcani-N achresti

....

I 13

C.

2 12110
b51

3
3

1
1

1 41

2 28 123

2 Iona
2 44 6

6)
II 2

21
6

8
1

34 26

27 81 36 92 27
s seaua)

Oratitz (fund.)
Orfeu

erban-VodN-Ra a
Popa 'I atu
Sf. Apostoli-Rahn N ei

Orientului

73 Orzari
7

0.

Principatel Unite -B dul Neatarnarn

V, Lascar-G-al I h vary
Delea e he-CitIttra,ilor
(fund
Orzari-Mihai Bravu
764
765 Otetelesanu (stradela Matei Mi o-Sgrindar
Otetari
Bat4te-Italian6
76
762

C'.

Oziria

1 un,ir ul

1 9 24

1
1

I
I
I

5
11
1
1

2 10
2

18

65
2 12 11
0 7 30
2

480
1

82

13

7
I 27

P
Pacei
Sf. Spiridon-G-al I ahovary
769' Pache Protop. b-dul B-dul Carol-Sos. M. Bravul
76

II

77

21

29

(squar

(3

cute'

77., Palatului (stradela)

774 Palatul justitiei


775 Paleologu
776 Pandele Dinu

777 Pandurilor (negru)

Viitorului-Romanif.
Schitul Maicilor-Antim

Grigorescu-LuteranI
Artei-Spl. JustiVei
MoO1or-Mantuleasa
Banul Manta-Tri fan

Labirint-Raionului

778

soft. verde) 13 Septembre-Sos. Cotroceni

78o

(soseaua)

779 Pantelimon

781 Panzari
"
782 Parrumului

Buclumului-Vaselor
Chiristigiilor-Raza
Mosilbr-Sepcan
Labirint -Anton Pau

www.dacoromanica.ro

11

B - d u I Pache

771 Palade G. D. (fosta Sal-

772 Palas

23 6
321 o 7

67

I
1

17

I 67
I 3"
I

to

2 8z .6
2 14 16

3,i2851
2 66 15
2

2 400

32 4020
22

I
z

28 8
15 2 16 4
35 2 28 26

I .351

22

57

Circumscrim a

Numere

Numere

.0

cr

13

1
1

3
3

1
1

13

2 12

2 28

3
3

41

2 12 3

2 28
2 10

41 244

1
5

-0

46

4.

r3 2 12 2

10 4

244

1
3
3

6.

-8

2 28 5
2 10 4

37 232

1
1
1

41 34 44 3
1

2 18 4
2 92 5

65

II

35

5o

86 4 65 2 86
18 2 I II 2 38
48 0 39 2 50
92 441 81 52 92

-- 1 9
2 10 3
2

6 1

11

123

11

-- 2

61
13

2
2
2

5
c

61 274 4

13

4 4

7
5

2 16 3

137

21. 4

1 137

-671

.,
I

2 82 3

17

2 32 4

67 2 66
37 240
I tot 32 40
1
35 2 22
1

1
1
1

2
5
1

2t9 2 228 4
15 2 16 5
351 2 23 5

63

- 2

-,

2 16 2

2 82 2

15

35

2 16
2 28

1
5

65 2

,,

86 3 F. VI. a. c.

2 10

gz 3 G. V. c.
1

11

274

z 16

21

2 16 2
2 1
2

3
4 3

8
6

--

13

67

2 32 3
67 2 66 1
37 2 40 3

rot 32. 40 6
35 2 22 2

1
1

i
1

IV. d
F IV. b. d.
E. III. c. 1.

17

F. IV b.

G. IV. d.

H. IV. a. b.
/1

2 82 2 G. III. c.
2 14 1. E. V. C.

7
6

II. V. b.
I. N. a.

1 1.

2 82 2
2 14 6

D. III. d.

6 1 E.V. d.
2 1 2 2 I . III. (1.

(j. VI. a.

3 G. IX. a. b.

43

17

E. IV b.

F. IV. c.

2 .32
2 66

3 G. IV. c.

2 228

2 It Va C. Vad

67
1 C. II. d.
37 2 40 3 H. V. a. C.
1 zoi 32 40 1 C. v. a. c. d.
1 35
2 22 2 G. IV. b.
1

15

2 228 2
2 16 2

1 219
1
15

35

2i 28 3

219

2 G. IV. b.

61
13

' I-- 1--

9 2 14

244

3 G. VII. b.

2 74 3

5
1

41

3 1
6
1
3
I 17 2 32 5 1
1
67 z 66 6 1
1 37 24o
5 1
1 tot 32 40 3
1
1
35 2 22 5 1
i 219 2 228 6 i

23 3 D. VI. d.
10 3 F. VI. b.

6
2

8t

2 12

--- _

13

12 2 G. III. a. c.

4-----

4 5

II 2 18 2 G. IV. a. b.

5
1

13

e.

-8

:=

PE PLAN

6i

2 z6

4
7
6

6.,

274'

- --

9 2 14 I
2

__
1

2
2

S ITUATIA

Numere
ne sot sot

ne sot sot

no soil sot

.0

comu nal

M ed lc ala

Judecatoriei

ne 901 sot

Sectorul

Sec lia

Oce lui

_
Numere

de Percepere

3D

www.dacoromanica.ro

2 16 2 F. V. a. 3.
2 28 3 G. V. c.

58

Circumscriptia
de Polltie

STRADELE

.4

0
...

0
0

Numirea stradelor

de unde Incepe si unde


se terming

2,

783
784
785
786
787
788
789

790
791

792
793

794
795
796
797

Numere
ne sot s t
4.1

..0

Parului

Sos. Mih. B. -Cim. tsvor nou


Dudesti
Covaci-Gabroveni
Lipscani-Gabroveni
Carol-Halelor
Victoriei-Caragheorghevici
Victoriei-Campineanu

(fund.)

Pasagiul Bulgar
Comercial
de frati
II
Maca
Pasagiul Roman
Peles
Pglade G. D.
r
Vilacros
Victoriei-Caragheorghevici
r
Pasculescu
Cotofeni-Drumul la Tei
Pastorului
Cuza Vodg-Radu Vodg
Pasului
Armeneascg-Spatarului
Patrascu-Vocla
Coltei-Cavofii vechi
Patriei
Vgcgresti-Mosilor
Paulina
Sos. Pandurilor-Gara Spires.
)7

Pf

vania)

Paunilor (prelungire)

Soo

Peptanarilor
Pescarilor
Petre Ciobanu
Dumitrescu

Pelerinului

Pensionatului (v. Boe-

Berzii-Popa Tatu
Popa Tatu-Cazzavillan
Putu cu apg. rece-Graur

6.

_i=
1

29
29

4
2 ICY 4

-7

P.

4
3
1

86
3

31

2 24 9

7 4 16 21

25
1
1

Paunilor (v. Transil-

798
799

'4

15
21

86

2 24 3
2 18 4
2 24 20

--

li

115 b

16

rescu Vasile)

Sol
8o2
803
804

Petrescu (fund. I)

805

8o6
807
8o8
809
810
811

812
813
814
815
816
817
818
819
82o

(
r,

II)
III)

r IV)
Piata Amzei
r

Petru Rare

Pielari (fund.)

Pietatei

Pietei (fund.)
Pipaila (gropile)
P iscului (calea

P itagora
Pitar-Mogu
Placerei
Placintei

Plantelor

(fund.)

erban Vodg-Raza orasului

algrasilor-Labirint
CrIngasi-Sos. Giulesti
Sop. Bs sarab- Cost. Marinescu

2 Jo 23
7

1 45

Sos. l?antelimoa

Petrescu L
a

Grivitei-Dreptului
Victoriei-Nic. Balcescu
Intre ggrle-Ngsturei
Alexandrescu-V. Alexandri

B-dul Ghica
Fuad. Pipgillf-Dudesti
Liv. cu duzi-Raza orasului

6 26
12

2 5c115
..._
8

18

8
- - '115
2491
1 15 b

-- -1

27 2
7

25
18 12

to 9
26

53 2 6024
Viicgresti-Radu Vodil
1 37 2 44 27
C. A. Rosetti-rules Michelet 1 25 2 20 11

B-dul Carol-Cahmata
Sos. Hergstrgu
MAntuleasa-Poea Nan
Plantelor

www.dacoromanica.ro

81
3

-Ili
,...
f08

59

de Peroepere

0.

JudecatorIel

Numere
ne sot sot
di=11 d141

Numere
ne sot sot _!
-0

Sactia
_Medi Ca IA

Scowl

CircumscrIpila

-0.1 1

.s.1

-8

. 5.

ed

6.

84

31

24 4

71 2

82

7 4 16 5
2
84

25

15

- -1
2 24 2

21

31

2 24 2
4 16 4

82

2 24 4 125 2 24 5
2 18
2 24

115 b

15

21

15 h

1
1

2 10 1
7

65

2 50 2

4
4
4

--

115 b 2 24
1

27
7

2
3

6 5

[: .17

3
I
1

81
3

4, 4

_
1

31

2 24 2 II. I. c.
4 16 3 F. VI. b.

1
1

_J

2 24

2
2
2
2
:7

82
2

53

31

3
1

1 2 10
1

_
, 27
, 7

2694

-+ -- 1

d.

1
1

F. V. a. 9.
F. V. a. b.
C. VI. b.

D. IV b.
D. V. d.

3 E. VIII. b.
3 H. V. a.
1

2 50 1

2
2
2
2

B. II. d.
C. II. d.

K. Ill. c.
77

1 C.

Itl.. b.

2 24 2 E. III. d.

3 F. %I. b. b.

2 :8 2 E. IR. b.
2 10 2 G. H. b.
3

53 2 6o
37 2 44
25

F. V. a.

8 2 G. N. C. 2.

15

4
3

1511

2 t8 1
7 2 10 1

27

F. V. c.
F. V. a.

2 50 7 1 45

37 2 44 4 1 37 2 441 4
2 20 2 1 25 2 2.'.; 1
2 4 5 1 3 a 4 2
2
81 2 go 5 1 81 2 90 3

I 25
3
I

2 to 5
2 6 3

1 15 u

2 6o 4

--

53

5
5
5

115b 2 24 6

--2 n44

53

15 b

2 18 3 .. 27 2 18 6
2 10
I
7 2 10 2

2 64 6
1 37 2 44 5
25 2 20 8

4 ,6 4
2 8 2

--

1 45 2 50 6 _1 45

2 10 4
i

--144
__.

3
25

1 45

31

3 F. V. a.

2 10 3

25 2 24
2 24 1
2 18 I 1 15 2 18 3 115 2 18
2 24 3
21 2 24
21 2 24 6
1

I. VI. a.

6.

'4'

d.

PE PLAN

111411141

41

SITUATIA

ne sot il

-- 5
-- 1 --2 10 1 T2 --10 22
7' 2 10 1
-- 2 _ r--_ 6 - -____I

Sectorul

comunal
Numere
sot

Numere
ne soti sot

6.1141 6.

G. V. d.

G. VII c.F.V111b.d

3 F. VI. b.
2 20 2 F. IV. a.

22_

4 2 F. IV. d.
2 E. I. d.
81 2 90 3 G. IV. c.

31

www.dacoromanica.ro

8.

6o
Cireumscriptia

STRADELE
'.4.

Numirea stradelor

de unde incepe i unde


se terminN

de Pelitie

Numere
ne sot sot
d

4
82
822
823
824
825

Plegoianu (eampul)

Grigore
colonel
Virgiliu

Plevnei

826
827
82

Ploesteanu
Plugari'or
Poetului

829

Podul Grozavesti
D-nita Maria

3
31

GriN itei

Sos. Vircirre,ti-TNierh
Bibescu A odg-Piata VhcArescu

a
131

"

841

e.

r 29
1

15
14 24

58 21
19
_ 1717
17

5
5

Halelor
I. C. Bratianu

_I

V.

Ll

C. A. Roseti
1 exan dri

Spl. Mihai Vodh-Sf. Ap at.


Politiei
Buzesti-Grivitei

pieta)

Icoana-Sos. tef n eel Mare

Pol nit

Pomul verde
Pop (fund.)

24

Nan

852
853
854
855

ft

_e

(prelung.)
(fund )

Nicolae (verde)

Petre

RuSu

(alb)

Pantellmon-Mirrcutei
B-dul Pacbe-Crilhrasilor
Labirint-Raionului

Pope Nan
Sabinelor-Epicol
Heliade-Zidurilor
Mos:lor-Toamnei
Italianil-Sf. Spi.idon

www.dacoromanica.ro

_:
2

2 34

17

15

93

57

23

15

45
29

Pieta Floreasca-DionisieFo-

Istrate

"

5
5

23 2 5 13
47 2 22 11
12
49 1 3
140

Popa Chitu (v. Donici) V. Lascar-Gen. Lahovary


851

tino

4
4

.
Banul Manta-Verde

H)

5
27
25
24

"ni

,,

I!

15
15
15
17

,-- 17

Regele Carol
jus ti lei

fund. I)

850

30

57

Mih. Cogaln.
Mihai Voda

842 PoliA
843
844 I'olizu
845 Polona

257

I -

ReginaFlisab
,

0.

2I
27 18

12

Ga.rei centr.

832
33
34
835
836
837
838
839
840

846
847
848
849

71

.11

Cal. Rionului-Gura Lupului


Sos. C-nel Mihail Ghica
Pod. M. Cogriln.-Sos.Basarab

6.

12
12

la

28 A
12 3 0
st, 28
5 26
28
40 22
30 8
40 6
36 6

61

Circumscriptia

It

6.

,`,:i

--- --- --

Medicaid

ludecatorldi

Numere
ne sot sot
d-5. .4 41
e.

Numere
ne sot sot

Numere
ne sot sot

4141

AI- 71A

6.

3-8

5
2

4$

.51

-8

__

Sectorul
comunal

Sectia

Ocolul

de Percepere

6.

41

..g

6,

5
6
6

6.

.,14

.t.,,'

cl,

1
1

57

PE PLAN

3=

-- -- 2 -- 6 -- - 7-- ----2 -- 6 -- 7 ---

SITUATIA,

Numere
ne sot sot
4 41

---

I 193

27

195

2 276

195

2 276

195

2 58

29 2 14 4

157

_ --

2 58

29 2 14 4

4 i 57

258

- --

--

29 2
57

1
Lt.

258

__-

-- --

ii

23

z 5o 2

2 14

--

1 29

83

--

14

i3

2 34 6

29

2 34 7 1 29 2 64

17

''

17

2z8 1

15

2 12 3

93 2

57

13

2 12

9^

28

57

5
5
5
3
5
2

25

2' 2 40 1 1 23 2 4
15 2.3
4 1 lb 2 30
45

F. VI. a.
C. IV. a. I
C. IV. (I. II
D. IV. c. III
D. V. b. IV
E. V. a. V
E. V. b. VI
E. V. d. VII

F. V. c. IX
F. V. c. X
F. V. b. N.I

G. III. a. XII
G VII d.XII1

E. V. b.

,,

D. III. c. b.
2 F. I I. c. a
1

2
o

F. IR. a.
,,

1 D. 1I. C.

17 22 2F II. c
15

2 12 3

93 2

H. III. c

I 23 2 40 6

tt

2^

t 15

-25

2 3o 2

24
1 45 2 4 2
1 29 2 36 2
29 2 36 2
1

- 124

2'

2 -- 1 --

15

2 40
23

I it

2--

93

45

6
7

2 14

. 1

I 13

1 23 z so

2 28 3

1112

2 50 6

--2 34323

2 88 4
57 2 58 5

t z,

17

- - - - -- --

C. III. d. b.
C. II. d.

F. V. c. VIII

_I

_ /ib

C. I. c. cl

3 G. VII. a. C.

_ _ _
---

CIc

2 276 1 D. IV. d. C. a.

---

29 2 I

H. V. d.
C I C. d

1
1

57 258 3 H. V. c.

D. VI. a.
15 2 30 2 1. II. d,
2 G. IV. a
45 2 4
29 2^ 2 F. IV. b.

www.dacoromanica.ro

24

62
CircumscrIptia

de Polltie

STRADELE
Numirea stradelor

de unde Incepe i undc


se terming

Popa Savu
, Soare
Stan
2

858
859
86o

79

d
.0

Dim. Ghica-HerlistrKu
CILIKrailor-Traian

77

Plitcintei
Rtdulescu- Lizeanu
Rtdulescu
Sos. Hertistritu-Raza oratului
Snit. Kiselef
HerIstrau-Ianzei

Po tcovari
P oterasi
P overnei

Precupetii not
vechi
Pretorienilor
Primaveri vezillitIcescu
Principatele Unite

871
872
873

71

874
875
876
877
878

Sfintilor-B-dul Domnitei
erban Vothi-Cuza Vocla
Clopotari-Brutari
Dorobantilor-Polonit

109

25
23

Allea Vasiliu

Profesorilor
Profetului
Progresului
Prudentei
Puisorului
Pustnicului
Putul cu apa rece
" plopi
de piatra
, lui Zamfir

879

88o
881

882
683
884
885

886
887

Putului (vezi Nliuopo-

(fund.)
(strudels)

41

33

26 12

I 29

34, 10
17

II

Isvor -Mibai VodK

Mitropolitul Dosoftei
B-dul Pache-B-dul Ferdinand

www.dacoromanica.ro

2
2 20
2

4 12

2 64

3
11

2 12

21

2 32

18

9 2
15 20
5 2
47 2
1I 2
77 2
15 2
23 2

17
8 2
42 16
14 24
76 16
1
16 12
18

14

litul Dosoftei)
888
889

-29

Italiana-Dianei
Isvor-Sirenelor
Cuza Vocla
tirbei VodK-Lueger
Victoriei-Alexandrescu
Pliicintei-Manu

8 14

Poetului-Sf. Ecaterina
Silivestru-Toamnei
B-dul Elisabeta-B-dul Schitul Milgureanu
i

24 9

14
59 2 48 14

erban Vodibm Iunie

Princip. Maria (pieta) B-dul Maria

O.

2 poi 184
2 68
2 18 2
2
8 1
IC' 112 18
2 3o 14
2

T15 2

Roman?[ -Ardeleni

r3

Posta V. (vezi Golescu)

868
869
87o

T9

fa. i 1:9

55

tirbei Vodit-Grivitei

862
863
(fund.)
,,
864
71
79
865 Popovici (druMUI)
866
(fund.)
99
867 Porumbaru

41

69
1

Tatu
Popescu

86t

Numere
ne so sot,

Jr
2

51

14u 6

63

Circumscriptia

Numere
ne sot sot

Numere

CL

55

Sectorul

Medicaid

Judecatoriel

ne sot sot
Li
4 Xi
.1:1

Sectia

Ocolul

de Percepere

o o mu n al

Numere
ne sot sot,

.1

-0

6.

2 40 2
69 2 68 4

,t1

e,.

55 240
169 2 68

.4

P.

2 40
2 68

55
69

2 40 2
69 2 68 3

6
7

13 2

109

13

2 18

13

2 18 3

13

2 18

10'

2 I

100

10.

25

23o 3

25
23

2 30 1
2 2
2

15

1.5

I
1

2.

141
1

23o 2
23 2 24 2
25

8 2

--

2
2 48 2

-t

--

59 2

1
1

48 6

6
2

4 5
20 3
1 41 244 6
3 1 33 2 26 2
4 t 29 2 34 2

2 2. 5
2 44 3

22.

t 15

29 2

2 3

163

15

2 12 1
2 32 4

22.

2 i

2 441 1

1 29 2 34 2

41

133 226

4.--

2 12 4

21

2 32 2

2
21 2

2 76 1
2 18 2

7
15

23 2 1. 3

15

2 20

15

_
8

E. I. c. d.

48

1
1

59 2

D. I. b. d.

4 2

29 2 2
41 2 44
33 226
29 2 3

it

r--

64 5 1 63

2 6

12 5

5
6

1). I. d.

F. IV. d. to

3 F. VI. c. d.
2 E. III. b.
2 F. III. a.
2 G. III, c. d.
1

D. V. b

--

3 F. VI. a.
8 E. VI. a.
3

11

32 2

2 12 3

21

I
2 20 7.

15

2 20

F. VI. a.
III. C.

32 2 G.
1

E. IV. c. 2.

52 82 F. IV. d.
82152 42,811
D. V. C.
42
6 147

47 2 42 3 1 47

II 2 14 3 F. VII. b.
1 77
2 76 8 177 2 76 6 1 77 2 76 1 D. V, d.
1
15 218 6 1 15 2 18 7 1 15 2 18 2 E. IV. a.
123, 2
6 I 23 2 16 I 1 23 2. 16 2 E. HI. a.
2 E. II. b
1
6
2 14

II 2 14 5

-- 6

- - - _-- _4

II

23

11

D.IV bD.Ind

23o 2 E. L d.
2 24 2 G. IL d.
G. II. d.

--- 7

II

5 a 8 3 i
47 2 42 1 1
I II 2 14 5 1

i i s, l 2

1 29 2 20 5

71
1

D. I. d.
G. V. a.
n

48 7 i

64 4 1 63 2

i8

2 III

--- 4 -1--I--- -- ----

63 2 64 1

I II
I 21

55

I 25

58 2

_ _ 2.i-.--- 3
1

112

P.

2 3 -- - -- _ _ __ _ _

13 2 12

23 14
15 2

112

ci.

112

4'

PE PLAN

-8

d.

.o

SITOATIA

Numere
ne sot sot

II

2 14 5

2 14

5
3

3 E. VII. d.
5

www.dacoromanica.ro

3 G. IV. b.

-64Cireumscriptla
de Fonlue

STRADELE

de unde incepe si unde

Numirea stradelor

se terminki

Numere
ne sot sot
41

41

.21

R
890
891

892
893
894

Racari

Sos. Mihai Bravu veche


Sos. Giulesti-Const. Grant

Racovita (Grant)

Raditei
Radu Boiangiu

Rahovei
Sos. C-nel Ghica-Clucerului
erban Voda-Vticaresti

Voda

El

Y1

131
1

41

53

35

2 34 29
2 5z 19
2 6o 22

125 2 26
37

14

2 26 21
45 28 44 27

895

Radu dela Afumati

Radulescu

V. Lascar-Viitorului

29

2 6o 10

896
897
98
99

Radulescu (fund. alb Cimitirul Reinvierei

2 22 9
2 26 9

fosta Ghica Vodh)

(vezi Dr.

Iatropol)

goo

..

Rafail
Rahovei

901

m
91"
14

913

916
17

919

Car 1 I-Raza orasului

53

Raionului

"

II

,,

Dudesti-Chldrasilor
fund.
(

911

Armeneascii-SpAtarului

4"

Rahovei

(fund. I

05

'91

23

55
1

04
7

Sos. Colentina-Teiului
a

71

9oz
9o^

tei

/9

Rai nu ui

1)

II

,,

14

II

4 6

2 76 5
78

23
I ab

49

4 46 26
48 8 30
26

26
26
30
4 10

III
grop. e

Rasurilor
Riureanu
Rea Sylvia
Regala'

V. Las ar-Ma danului


N ctoriei-Sp . Regele Car 1

Regele Carol I plata)


sp

Regenerarei

Regtei (butes ardu

Regionalul

Regina Elisab. (spl.)

Regnault A ea
Regulus

Ple% nei
Vi tonei4L C. BrAtianu

2
2

121

4
1

15

Fglc ianu-Grivitei

www.dacoromanica.ro

20 2
'-3
5

r4 25
19
19
17

-- lot
A_

Sf. Elefterie-V. A. Ureche


Costache Negri

I^ 2 20 17

Buie% a dul Carol

Mihai V da-N ictoriei


F isor-Grddinarilor
Sos. Basarab-Darnbovita
Sp . Independentii

16

62 40 22
2 4 21

II a
13

t218

65

Circumscript a

Ocolui

de Percepere

Numere
sot

Numere
ne sot[ sot
..-3-0711 d _
0 . -0
.0 0. v

31
41

1
1

53
25
45

1
1

Sect la

Numere

ne sot!
-0

52 2
2 bo 1
2 26 2
2 44 5
2

0.

P.

2 3
2 52
53 2 6o
25 2 261
45 2 44

1
1
1

P.

.c1

31
41

..5.

..a0

4
3
3
6

1
1

Ill.

.1...11411.216

.ty

.v 1 4

1.,

2 34 3 1
2 52 7 I
2 e
6 1
2 26 7 1

31
41

53
25
45

-- t -- -- --

I 29

2 6o 2

2 22 4 I 23
1 45 2
1 45
t
t 383 2 400 1 1 383

2 22 2
2 26 2

29 2 6

29 2 6o 2

31
41
53

25

2
2
2
2
2

--

145

52

--

11

87

- -- --_
1

-,.-

1
1

3
7
13

3i 522 4004
-_ _ _
41

-- 1
88 5
5
6
5
5

43

2
2
2 2
2 2.

t2

-19
--1

24

2
3

.
1

2 i
3

3 I
3
2 08112 1

187

_I

__
1

_
1

-11

_
__
1

52

4 5
5
2 88 3
2

---

181

11

15

II

13

2
2

--

--

14 5

15

2 20 3
2 20 2

7
13
21

2
2
2 10 7
2 20 7
2 20 1

52

383

t
1

2 14 4

15

181

26 1 D. I. d.
44 3 G. IiI. a. I.
.7

2 G. III. a.

4 2 G. IV. c. 3

2 400

15

II

8
3
2 10 3
1 II
1 413 2 12 3

11

13

2 10 6
2 12 7

F. V. c.

E. VI. a. I

D. VI. D.VL
4 3 E. VI. a.
3 D. VII. a. 11
2 88 3 H. V. c. d.1
2

2 14

3
8
3

H. V. c.
2.

3
2 G. 171. a.
2
7 2 10 1 E. V. b.
13 2 2. 1 D. IV. d.
21 2 20 2 F. IV. c.

G. II. d.
H. II. a. b

B. III. c. d
D. VI. C.

-- _
11

5
7

12 2

6.

3 I. VII. b.

52

_
_ _ _ 38 __ _
__
6 _ _ _
8 _ __ _
5 _ _ _
5 _ __
8 _ __ _ _

--- 4

23 2 22 2
45 2 26 2

9
9-- --1 9--31 ----- I,
-- 1 1 --- -21

6.

--

4 2

2 400

383

4 2

7 2 10
13
21

23 2 22 2
45 2 26 2

PE PLAN

.51

129 26

,----

I 23

SITUATIA

Numere
ne so sot

ne soil sot,

.21 d

Soctorul
comunaI

Medicaid

Judecatorlei

2 10
13 2 12

www.dacoromanica.ro

E. VI. d.
E. V. b.
3 H. VII. a.
1 B III. d.
1 C. IV. c.
1 D. V. b.
1 D. V. b.
1 C. III. b.
3
1

66
Clreumscriptia
0
...

a0

Numirea stradelor

STRADELE
de unde incepe si unde
se terming

z
920
921

922
923
924
925
926

Remus
Renasterei
Rescrucilor
Raspantiilor
Retoride
Rinocerului
Roman&

II

n
ff

928
929

Ronda
Rondul Bisericei

930

Roseti C. A. (f. Cle-

931

Roseti C. A. (pia4a)

Mantuleasa-Parfumului

Tepes Vodg-Matei Voevod


Teiul Doamnei-Rgdulescu
Roseti (vezi Car lova V.) Campoducelui-An. Pants
mentei)

Victoria-G. Cantacuzino
Bulevardul Carol
(splaiul) Carol I-Radu Vodg

ii

/I

Rotarilor-Toamnei

935
935
936
937
938
039
940

17

Rosca (fundlitura)

Rotarilor (alb)
Rotari (negru)
,,

Rovine
Rozelor

(fund/aura)

Bateriilor

V. Lascar-G. Cantacuzino
Bd Ferdinand-Sos. Iancului
Rotari (negru)
Clitizasi-Sarbilor

Rublasu (fund/aura)

941

Rudolf

942
943

Rumeoara

Rulnelor (stradela)

1
1

lava-V. A. Ureche
Toamnei-Popa Chitu
Matei Basarab-Romulus
B-dul Ferdinand-Traian

6 26

2
2

12 27
41 2 36 10
19 2 18 23
II

19 2 to 17
2 4412
65 169 62 214 11
171 247 216 3101 6
23 2 16 28
25 71 18 66 26
1

151

t
t

51
3

i 43

48(28

48 9

2 32 2

2 6 4
8 18 27

)1

Roseti Maria (f. Sf.


Spiridon)

A
, '1
-a a .

O.

Campineanu4irbei Vodg

11

927

Clagrasilor-Lucaci

Dobrotcasa-Radu Vodg
Tunarilor-Dogarilor
Sos. Viilor-Calea feratg
Isvor
Victoriei-Mosilor

Romulus

933

ce I ,id,
.711.

17

932

de Politie

Numere
ne so sot

i 39 2 38 11
43 71 40 58 6
1

lib

51

57

2 12 6
2 28 2
2 38 7

7
i1 25192 427
17
- - - -14
6
1

c..

--2922 22. 6
1

15

26

S
944
945
946
947
948
949

Sabinelor

13 Septembre-Rahovei
Sabinelor
Sagetatorului (fund.) Doamna Elena Cuza
Sage4ii
Fortunei-Italiang
Salcamilor
Viitorului-Silivestru
Salciilor
Cantacuzino -VasileLascar

(fund/aura)

www.dacoromanica.ro

2 92 22
2 14 22
2 14 25
1 .111 2 10
2
s 29 2 28 6
t 351 2 26 2
1

113

71

67
eSdefgaal

:Ituorlial

Numere
ne sot sot

bl

4!
eh

Numere

Numere

ne sot sot

ne sot sot

di4

d .11711-1

l_

4).1

31d

O'

ci.

11

2 '6 5
2 6 2

1 23 2 16 4
25 71 18 66 5

51

I 13

48 4
48 4

41 4.

-4

6. 4

71

2 58 3
1

II

71

51

57

I
1

2 12 1
2 28 3

5
19

71

11

2 48 5
2 48 2

51
3

43 2

11

i 41

5
6
1

247

71

2 66 3

19

19

2 66 3

32 2
2
2 IS

2
2

511 2 48 3

13

2 48 2

43

2 32

71

2 58 2

1
1

ID
51

17

2 12 3
2 28 2
2 38 5

51
13

--

48 3
2 48 2

-341 -----I

4 1
5 1
25 2 44 2 t

4
3

2 14

25 2

1
1

-1

15

2 14

81

2 58 2

ilb

51

2 12 2
2 28 1

57 7 38 2

57

z 38

19
25

3 F. V. d.
2 44 1 D. V. b.

15

2 14 2
2
3

29 2 22 2

51

2 12
2 28

19
4
25 2 44 6

29 2 22 4

-1

113

:1

2 92

2 34 1
2 14 5

2 14 2
2

15

15

2
29 2 22 5

29 2 22 2

2 92 3

-1

113

21

3
2 14 4
I II 2 10 4 I II 2 I. 2
1 29 2 28 4 1 29 2 28
2
I 35 2 26 3 1 35 2 26 2
1

1
1

F. IV. b.

2 58 1

71

E. V. c,
F. IV. b.
3 H. IV. b.
3
2

H. IV. c.
H. II. a

F. VI. b.

5
-19
-- 3 -- 2 -- --i5 5 3
2 38 4

G. V. a. c.

F. ILL b.

43 2 32 2 F. IV. a.
2 F. IV. d.
2 18 3 F. V. d.

8 18

illb
1

G. V. a.
E. IV. b.
G. VI. a. 2.

E. VII. c.
E. V. a.
F. III. c. d.
-- G. III. c.

-4
--

PE PLAN

6 3
6 1
2 12 3
2 36 2
2 18 3
2 10 1
2 316 2

it

I 1113

2 66 5

ITUATIA

d . 41 4
31a 31d

O.

-45

43 2 32
___1 3
4
2 6
8 18

unal

Numere
ne sot sot

6
2 6 5 1 11 2
9 2 6 6 1 9 2 6
I II 2 12 2 1 11 2 12 4 , 11 z 12
I 41 2 36 3 i 41 z 36 2 t 41 2 36
i 19 2 18 1 1 19 2 18 4 1 19 2 18
1 19
2 10 2 1 19 2 to 3 t 19 2 10
1 19
2 162 3 1 67 2 66 6 1 187 2 236
201 247 264 310 4 69 247 68 310 2 189 247 238 310
I

oSmectuornuIa

Medical*

Judecc

Ccrecriersccerpligt

2 92 6 I 11: 2 92 1
2 14 6 1 7 2 1 4 1
2 I
2 I. 3
11 2 10 2 I II 2
2
29 2 28 '2 1 29 2 z8 2
35 2 26 2 1 35 2 26 2
113

www.dacoromanica.ro

G. IV. a.
G. V. a. 2.

G. IV. b.

D. VI. a. b.
D. VI. b.
F. VI. d.
F. IV. d.
G. III. c.
F. IV. b.

68
CIrcumscrlatia
de P011115

STRADELE

48

de unde Incepe ei unde

Numirea stradelor

se terming

Numere
ne sotil sot
11

1
.0 0.1.8
41.

95o Salcia (soseaua)


951

952

Salcioara
Salcia uscata

Sos. Col. M. Ghica-Kiselef

25

Soseaua Jianu

49

43 2 48 PS

21

29 2 2. 4(

961

962
963
964
965
966
967
968
969
970
971

972
973

974
975
976
y77
978

Rahovei-Uranus
Mihai Vodif-Politiei
Agricultorilor-Mihai Bravo
Vdchresti-Spl. C. A. Rosetti
Victoriei-Brezoianu
Victoriei
Rovine-Bravilor
Sos Pantelim. -Soa. Iancului

Sarbilor

Sarindar
(squar)

Sarsaila
Satucul I

(alb)

Vas. Laschr-G-ral Lahovary

Savu Radulescu
Sborului
Scarlatescu
Scaune

Culmea nouh-Mhntuleasa
basarab-Banul Manta

B-dul Carol-C. A. Rosetti

(ulicioara)

Sfintilor-Teilor
Maica Domnului-Sf. Vineri

Scheiul de jos
de sus
a

Scheiul de jos-Sf. Treime

Schitu Magur. (bul.) 13-dul Elisabeta-Stirbei Vodh


Maicilor
Litzureanu-justitiei
It

Sculpturei

Grivitei-Popa Tatu

Scurta
Sebastian
Segmentului

Lucaci-Labirint
13 Septembre-Rahovei
Erottlui-!1 Februarie

Sernicercalui
Semi-lunei
Senatului

Grivi(ei
Armeneasch-Sphtarului

979
980 Seneca (fundhtura)
981

982
983
984
985

)1

"

75

n(

Serei
Sevastopol
a

14

2 10

II)

2 14 8

--

z lo 26

2 12 IC
14
1
17 2 1. 28
13
I 47 2 5
7 61 6 5. 2
1

5
3
33 2 22 9

15

2 26 9

49 2 32 1
1 29
2 34 16
I 31
2 3 IS
33 47 36 58 1
1

1
1

I
1
1

I
HS

75

2
2

4 6

9. P2

7
17
17 2 12 13
5 2
6 6

27 2 26 24
11 2
8 16
117
2 12E 16
275 20

" (fund. I) t 3 Septembre


31

t5 2 2

2 22

-21

CazlIrmei

19

Serhan Vodh-Poterasi

Septembre 13 (calea) Mihai Vodd. -Raza Orasului


..
a

28 19

--i 4
1

II
Salurn (v. Al. Orhscu)
Udricani-Herhscu Nhsturel
Saul (negru)

2.

--

Palade)

Salvator
Sapientei
Sarbeasca

ci.

19

Salcut.ei (vezi G. D.
953
954
955
956
957
958
959
96o

ot

314

0
16

)9

Pupa Rusu-Surorilor
Buze,ti-Victoriei
a

www.dacoromanica.ro

1
1

7
17

2
2

--

4 6

3. 13

69
CIrcumscrIptla
de Percepere

Numere
sot

ci

.4)
0.

.5.1

j2,1

nz

..5,

a
,:i

ta

-- _

125

2 28

49

43 2 48

-4
_

2 10

.5

43
a,

.0

. a,

5.

2
2

28
_25 _2 _

t 49

21

29 2 24 4

--

--

t9

2 22

19

15

2 20, 4
2

141

J
lo
212
2

15

4 I 21
5

3
2

I 47

7 61

6 54 3

7 61

17

33

2 22
2 26

4I

33

25

49

43

21

29

2 28

I
04

d
.0a)

75

2 12 2

17

27

-1 5:
2 4
2 90

7 --

175
1

17

27

11

275

2 6
2 26
2 8

4
5

314

-E :
7

t 17

1
I

2 4
2 6
8 36

PE PLAN

.14

0.

7
25 2 z8 1
H 7_ __ _ i
1

2 48
2 10
2 24

1 43

19

6
3
4

2 22

7
7

15

2 20

21

2 14

21

29

2 22

2 20
2 14

5
5

2 10 3

2:2
--

4 5

2 90

II

2 12
2 6
2 26
2 8

275

314

3
3
6
2

1
1
1

175
17

2 90

3 -I _ _-I
3

71

171

6
6

4 2
2 36 7
2

1
1

2114 2
1

2 12

17

2 10

2 5

t 47
7 611

15
491

2
2
2 22 2
2 26 2
2 32 1

291

2 3

33

1
1

6 5

I 47 z 58

17

II

I 27

G. V. a.

D. II. c.
F. IV. d.
,)

G. IL. b.

G. II. b..

E. IV. c.
E. V. c.
E. III. c.

4 3 G. V."b,

--1 z

175

I. IV. b.

F. V. d.
2G. III. a.

2' to 3

--1

2 9

2 12 1
2 6 2
2 26

11

275

21 31.

_' _ _I _

C. VI. d.
D. IV. d.

D. III. d.

G. IV. a.

F. VI. c.
E. VI. a.

E. V. c.
C. VI. b. c.
D. V. d.

1
1

21

17

21

www.dacoromanica.ro
II

'

I
15
21

3
7
7

311

19

2 12
2 6 2
2 261 5
2
8 6

I
5

4 1 27
3 I III
3 1 2151

4 t 7 2 4 2
2 I 17 2 36 6

-1 -1

D. VI. b.
E. V. b.
24 3 H. IV. b. d.
-- 3 G. V. c.
22 1 E. IV. d.
1 E. IV. d.
--1 3 F. V. d.
20 2 I. IV. a.

2 48
2 10

D. I. a. C.

I D. I. b.

49 ---I

5,

15

49
29
47

_I _ _

6
7
2 10 5 1 17 2 io 3
7
2 54 6 1 47 2 5
6 154 2 7 6( 6 ,54 1
2 I
1
2 22 2 133 2 22 1
2 26 2 I 15 2 26 I
2 32 3 1 49, 2 32 '7
2 34 3 1 29' 2 34, 6
2 58 6 i 471 2 58 7

17

15
3
49 2 32 2
1 29 2 34 1
1 47
2 58 1
1

2 10 5
2 12 2

47

6o

.,`

4
2 10 .2
2 541 2

.5
u
.0

-- I 6 -- 4 -- 4 ---- , _ -- --

I 21
;

.1
A
7,
-0 a. .0 a
a..

43 2 48 3
21 2 10; 3
29 2 241 5

--- 3

ne so

J2,1

o.

SITUATIA

Numere
sot

ne sot sot

Numere

ne sotl

Sectorul
c0 mu8aI

Sect la

Medical A.

Numere
sot

ne sot
.y,

Ocolul

Judecatoriei

2 E. 1V". b. 6
36

E. III. a.
n

70 -STRADELE
Numirea stradelor

de unde Incepe ci unde


se terming

2'
986 Sevastopol (fundEtura)
987 Sfin %ilor
988 S-tu Anton
(pia0)
989
990 S-tii Apostoli
31

,/

991

992
993
995

996
997
998

99
000

ool
ooz
cxp

004

005
006
007
008
009

oio

S-tu Dumitru
(alb)
a
S-ta Ecaterina

"

Schitu Mligureanu- Plevnei


n

Carol-SmArdan
Masina de paine-Sus. Colent.

Nicolae (Mitgur.)
"
a

"
"

Petre

1
1

CK1hrailor-Stelea
Mggurele

"a

a. .0

41

0.

35 1133
75 2 8

9- H
--

4
4

3 z 4117
77 6 76 5

I
I

13

29

2 1021
2 12 9
2 22 1

31 33 24 3o 17

5
46 9

57

65

2 4. 17

3t

11

2 12

2
2

4 1

Col%ei-Cavafii vechi

011

012
013

Scheiului-Sf. Treime

(grgdina) Lipscani-Sf. Gheorghe


"
(Teiu)
Sf. Niculae-Inginerului
" Ilie Gorgani
Isvor-Imprimeriei
" Ipnica
Victoriei-Brezoianu
n Ioan-Mosi
Filinari-Mosilor
Ioan-Nou
Patria-Negru Vodg
, et (stradelg) Carol I
S-ta Maria
Dragoq Vodlt-Toamnei

S-tu Mina

231

Bibescu Vodg-Poetului
Pod gliri centr.-Carol Davila
(vechiu) Pod. Orli centrale-Plevnei

Gheorghe-Nou

d
7/
.0

Isvor-Rahovei

S-tu Elefterie (nou)


,,
n

Numere

ne sod sots

Sf. Anton-Carol I

(prelungirea) Rabovei-B-dul Maria

994

Sevastopol
Coltei-Movilor
Mosilor-Sepcari

31

S-tii Archangheli
S-tu Constantin

Circumscriptia
de Po lijie

17

17

2 1.

3
3

9
17
1

49 2 42 4
4
2
6

13

6 810
.
2 l

(Tei)
(Selari)

Spit. Colent.-Drumul la Tei

161

Lipscani-Doamnei

(Jigni ;a)

Sf. Ion Nou-Soimului


Drumul la Tei

2 166 9
2 8 3
2 6 4

2 28

Spirid.-Icoana

(vezi Roseti Maria)

014
015
016
017

S-tu Spiridon(s-dela) Roseti Maria

,
"

(Tei)

Stefan (negru)
"

to

Comoarei-Turnittoriel
Cligrasilor-B-dul Carol

(fund.)
Sf. Stefan
(Tei) vezi

1
1
1

2 18 11
59 2 6o 9
39 2 4.
.4
7

'8

6 9

Alexandru eel Bun

o18

S-ta Treime

Maica Domnului-Turngtoriei

www.dacoromanica.ro

71

CircumscrIptia

Numere
ne so sot

41 6.

711

.0

-52 84
I

5
1
1

1
1

23
2

qi
"0

41.

li
n0

41-

O.

4
1

4 2

623 35

23 35

x9
75

28

2
1

_ ___
1

77

2
46 4
2 4 1
17:1

57 2

5-

57

2 22 2
25 65 3o 44 1
i

31

1
5

n
5

27

E. V. b. d.

E. V. d.

E. IV. c.

F. V. a.

2 10 6

13

33

2 3o 7

13

33

57 2 46 2

24

3 1 65

5
1

57

2 12 2 G. H. b.

23

---

2 46 2 H. II. c.

3 -- 6 -5

45

2 44 6
2 14 2

1 65

4 3 F. VI. a.

2 C. V. b.

2 44 1 D. IV. c.
D. V. a.

4 1 3 1 2 1 5 1 31
1 31 2 14 2 F. V. b. 10.
5
2
4
:
11 2, 12 3 I II 2 12 2
1
II 2 12 1 1 II 2 12 2 G. I I. I,.
E. V. a.
2
17 2 16 2 1 17 2 16 6 i 17 2 I. 7 1 17 2 16 1 E. IV. d.
17 210 4 I 17
17 2 10 3 I 17 2 10 2 G. III. b.
49 2 42 5 1 49 2 42 4 1 49 2 42 3 1 49 2 42 3 F. V. d.
..- 3 F. V. c. 7.
5
2 8 4
2 8 2
2 8 2 G. HI. C. 4.
8 2

___2 _

--

3__7___1

212

-----2

13

2 156

151

-5

92

1
3

--

4____3___

--2 1 5 -13

1.
1

151

9
9

3
591 2 6o 3
39' 2 40 4

6 3

5
I

13

2 1. 3

2 156 2
2 3 1.
2 64

13

2 10 3 F. V. b.

9 2 28

77

3 F. V. a. 4.
3

2 12

D. III. b. 3,

2 84 2 F. IV. d.

75

3 D. VII. c.
2 G. LI. c. d.

2 156 1
5 2
9 2

151

2 156
2

2 28 2 5 9 2 28

3 2 F. V. a, 1.
9 2 6 3 F. V. d.

2 28 2 G. 1. c.

2,18

I1

- --- -- 218 -2 -- 12181


5

2 14

- -I
1

i 65

2 76 6

2 46 2

- - 2 _1_9
2 84

77

21

O.

7 23 35

_- __

2 76 3

75
i 9

6 76 I
5
2
4
5 2 10 1
13 2 12 3
13 2 12 2
33 2 30 2 1 33 2 3o 3

.0

0.

PE PLAN

+:
V.
.0 O.

sel

41.

O.

'4.

SITUATIA

Numere
ne sot sot

Numere
ne so sot,

77

Sectorul

comun al

Medicaid

ludecatorlel

Numere
ne so sot

23 35
1
75
5
9

Sectia

MGM

de Percepere

59 2 6. 2
1 39 2 4e 5
5

151

32
63

_
1
1

-1 -759 22 6or8 22 F.G. IV.II.-b.b.

59 2 6. 1
39 2 40 3 1 39 2 40 3 G. I.V. c.

173
1

www.dacoromanica.ro

f,

6 2 G. II. a. b.

72

Circumserlptla
de Politics

STRADELE

Numirea stradelor

Nu Here

de unde tncepe si node ne so


se termini{

wig S-ta Vineri

1020
1021
1022
1023
1024
1025

Mosilor-Vliciiresti

(Tel)

S -tu Vasile
S. til Voevozi

"

(Tel)

Silfidelor

Silivestru

Sf. Nicolae -Sf. Treirne


Serblinescu-Sf. Nicolae
Victoriel-Grivicei
Drumul la Tei
Bd. Elisabeta-Imprimeriei

ioz6 Silvia

Popa Petre-G. D. Palade


Sos. Colentina

1027

Laborator-BrAndusi

Simbolului

f,

1028 Simon"Idi (1. Cnrbului) Isvor-Spl. G-ral Magheru


Sf. Vineri-Bis. Udricani
1029 Sinagoga
Uranus-Sabinelor
103o Sirenelor
1031
1032
1033

1034
1035
1036

Slugereasa Elena
Smarandache
Smairdan

Vestei-Selari
n

,,

Smeurata
Solon

Laboratar-Triumfului
Franzelari-Popa Petre
Carol t- Covaci

Soarelui (rosu)
(galben) vezi
Teodor Amen

1037
1038
1039
1040
2041

Spaniola
SpAtarului
SpAtarul Preda
Sperantei
n
,,

Sos. C-1 M. Ghica


Lup asca- Drumul Screi

(stradela)

1042 Spiroiu (fundAtura)


1043 Spitalul Colentina

Carol I-Spl. C. A. Rosetti


B-dul Carol-Popa Petre
Sas. Viilor-Calea feralg
Plata Roaeti -V. Lascar

Mihai Vodkasvor
Foca
Sos. Stefan cel mare

43 2 30 4

25 2 14 9

115

59 2 56 13

1
1

Splaiului
Spoitorilor

Spl. V. Alexandri-VKarest*

1047
1048
1049

Stan Tabarik (fund.)


StAnescu

1050

Stavropoleos
Stelea

Statescu Eugenio (f.


Gloriei

I
1

--

1051

1052

Stere (fund.)

lo 25
1. 29
14 t7

25 2 16 26
79 2 76 23

--

1
15 2
17 53 10
1

9 2

5, 2

27 2

1
1
1

31

51
3

15
201

4 3i

24 5

16 S

66
84

26 4
52 6

2 26
25 2 32

5334 52 6

,17

---- 24

-- -- -- 119

2 81] 25
4 14 26
73 2 44,22
_-12c

1
7
3 21

Rabovei

www.dacoromanica.ro

--

9
6 17

34 6
22 8

TriniateiVulturilor

I. BrAtianu-Vasile Cants
Victoriei-Smirdan
Sf. Vineri-Calomfireseu
Tiganilor

11 12
11 2

2 102

63 2
33 2
5

Spitalului (v. Dr. Felix)


1044 Spiterului (fund.)
Drumul Luncei
1045
1046

4.

-0

sot

1
1
1

7 2
61 5
15 2 10 E
29 2 261.2E

--,--

if

73
CIrcumscrIpt a

.1 4'

41 c;'.

--

i..

41 d

2 20 4

43 22 30
25 2 14

115

59 2 56

2 102

5--

65

33 2 22

II

I
1

2 6
2 34
2 14

II 2 14
25 .2 56
79 2 76

1i
1

---I
2 24

53
--I
9

I
1

51

4.,

.4

.5.

dI cl.

43 2 30 4

25

115

2 14 2
2 102 2

3 226 1
53 2 52 4

6 3

59 2 56 7

4.

43

PE PLAN

1.51.1

41 ii.
2

3o1

F. V. b.

E. V. a.

L_
25 2 14 2 G. H. b.
115
2 102 2 G. II. b. d.
59 2 56 1 D. HI. d.
2 G. I.b.

5.

3
65

34 2 1
2 24 2 G. IV. a.
33 2 22 2 1 33 2 22 2 H. II. b.
11 2 14 4 t II 2 14 3 G. VI. d.

i 65
1

5---

2 14
2 16
2 76

11

25
79

6
3
6

p
53

'

5
5

11 2 14 I E. V. a.
25 2 16 3 F. V. d.
39 2 76 1 D. VI. a.

I C. I. c.
1 C. VI. a.

2 24

4
6 2

2 16

2
2

I 15 2
17 53 10
1

2 i

2 F. V. a.

24

6
8

b.

//

9 2 16 3 G. VI. d.
5
5

2
i

G. IV. a.
F. V. a.

--1 4

27 2 26 2
1
5 1 2 52 4
t 3 z 26 4
1 53
2 52 2

27 2 z6 3
51 2 52 2

3.226

t 53

2 52

__

5
2

27
t 51

2 26 3

53

2 26 3
2 52 2

2 52

--

--

F. V. d.

2 G. IV. a. C.

1
2

D. VII. b.

F. IV. b. d.
E. V. a.
C. IV. c.
G. II. c.

4
4
4
i3 H. VIII. c. d.
4 1 7 4 8b 4 1 7 2 8 3 G. VI. a. d.
5 3 21 4 14 3 3 21 4 I 3 G. V. d.
3 1 73 2 4 6 1 73 2 4 1 D. VI. a.

1
7 2 6 2
2 I 15 2 Id 1
I 29 2 26 3 129 2 26 5
2
6

7
15

2 102

81

2
2

-- 1

2 14 1

115

5
5

1
7 2 8b 6 1
7 2 8
3 21 4 1
5 3 21 4 1
1
73 2 4
2 t 73 2

25

----

9 2 16 4

1_ _

--

_
4

2 30

----

44

.2.1141

41
ci.

6 -, 7 -H

2
1

411.5,

_43

_H_ _

59 2 56, 6
1
5
2
3 2 ,6 3
1
1
65 2 341 2
I 33
2 22 5
I II
2 14 4
--1
2 1 II 2 14 3
5 125 2 16 5
1
I
79 2 76 3
---i
1
3
n2, 1 53 2 24 1

5
2 16 6
2 6 4
2 8 1

2 26
2 52

4.

-- ]--

127
1

5
3
3
2
3
2
4
3
5

SI TUATI A

Numere
ne
sot

ne sot{ sot,

ne sot1

-51 A

comuna1

Medi ca1A
Numere

Numere
sot

Numere
ne so sot

Sectorul

Sectia

Ocolul

Judecatorlel

de Peroepere

1
1

7
15

2
2

6
1

1 i 7 2
1 1 15 2

26 3
1
--1
www.dacoromanica.ro
1

29/ 2

F. I.V. a. e.
F. V. a.
26 3 F. V. b.
1 C . II. c. 2.
I

6 2
I

74
CIrcumscriptia
de Po litie

STRADELE

Numirea stradelor

Numere

de unde Incepe ai unde ne sot sot


4i A

41

4.

- b'

41;

Vgcgreati

neral Doda)

- Stindardului(albastru)

191

2 16
I

Sticlari (fund.)
Stindardului (vezi Ge-

6.

--

vezi Ion Roath

1058 Stufului (tundgtura)

1059 Stupinei

Sos. Filaret-Sos. Viilor


Bgtanilor

to6o Sub Tei

Traian-Zefirului
SerbAnescu

1061 Surorilor
1062 Suter

Vasile Lascar-Maria Roseti


B-dul Maria-Nifon

"

1
1

I
1

I
1

G. D. Palade-Romang

29 2 30 7
37 2 3 23
9 2 1
35 2 3
7 2
8
27 2 26
9

11

1063 Suvenir

22
29

Sabinelor
Isvorul Nou
B-dul Ferdinand-Horei

INNNONNN

1054 Stoian Barbu (fund.)


io55 Stravolca (vii)
1056 Strabuna
1057 Strugurari

2 16

24
28
9
6
1

N 00

10531

.11

IN

se terming

27 18 32 3
9 2 ' 6

S
1064 $aguna (f. Eldorado)
1065 $coalei
to66 Selari
1067 $epcari
t o68 $ erbanescu
1069
1070

Golescu-Franklin
C. A. Roseti-Dionisie
Lipscani-Carol I

9 2

6 11

2 12

t 19 2 26 6

1
15 2 26 4
Maaina de pftine-Bd. Ghica t 47 2 44 9
(fundltura) Serbgnescu
7 2 6 9
I
9,
erbarlica (alb)
9
Teiului-Stefinescu
, (negru) vezi) Sos. Mibai Bravo
( 1 37 2 22 8
( 39 43 24 26 7
Dr. Obedenaru
)
erban Voda
Podul I. C. Brgtianu-Roza I 15 2 i8 4
17 1520 138
/1
pi

Carol 1-BArgtiel

1071

Ill 22H40 27

1072 $incai
1073 $oimului

G-ral CernatGrivita
"

VActiresti-Jign4a

45 2 48 15

II

33 2 54 12

1074 $oseaua din Nou


11 Iuniu-Gara Filaret
1075 Stefan cel Mare (vs) Polong-Sos. Colentina
1076
1077

f0

43 59 56

61

Maaina de pfline-Sf. Nicolae


(fundItura) Stellnescu
yp

2 16 4
2 28 74

PI

tefarzescu
ft

--

17

www.dacoromanica.ro

151 130

55

15

128

232

10
9

2 48 9
2 2 9

--.

75
Circumsbriptia

Scolul

de Percepere

Numere
ne so sot

Seclorul

Sec; la

Medicala

ludecatorlel

comuna
Numere

Numere

Numere
ne sot; l sot

6.

19

41

6.

2 16

-8

6.

O'

19 2

6.

i6 4

-6

6.

19

-8

6.

41

2 16 3

_ 11
__ 3 _ 6
---- --

_
1

I
I
1

29 2

1
1
1

I
1

27
27

2 32

27
27

4 4 i

z.

2 i

3.

19
15

2 26 3
1 32 1

6 3
2 12 3
2 26 1

2 26 1
47 2 44 4
7 2 6 4
4
43 2 26 4

---

25
1
27 IS 2

1
1

95 2

182

184

232

22b NO 271

228

97

101

9
35

i 55 2 48 4
1
9 2 10 4
11 15 12 24 3

2
2
2

3.
:

2 26

1.
1

1
1

19

15

47

2 4. 2

--

d.8

d.

19

i6 3 F. V. d.

2
2
2 26 2
6

1
1

9 2 14 5
35 2 3o 3

72

9 2

4 2

a 12
19 2 26
15 2 26
47 2 44

2
2
2

--

29 2

'

22

4_i

27

43

-1
1

1
1

I
1

151

__
1

55

15

228

2 232

151

2 48 2 155

22

--

2 26 2

25 2.18 4
20 272 5

45

2 48
2 16

228
2

G. IV. b.
E. VII. d.

4 2

6 2
12 2
26 1

2
19 2
15 2
47 2
7 2

232

3
5

__J

I
I

-1

2 48 2
2 24 2

43

45
11

la{

G. IV. a.

E. VI. b. d.
G. III. c. d.

H. II. a.
H. II. a. 2.
H. il. a.

H. III. c. d.

I. C.
F. VI. a. c.

_F....

F. VII. a. c.

D. III. a.
F. V. d.
228 3E. VI. d.
2 232 2 F. H. c. d.
G. II. c.
2 48
2 16

G. 111. b.

t 55
1

F. VI. c.
G. IV. d,
H. II. a.

F. IV. a.
F. IV. a.
F. V. a.
26 3 F. V. a.
44 2
6 2
2
26 2

--

_1

_2 _ _15 _ _ ___
1

37 2 3. 3
1
9 2 14 3
I 35
2 3. 3
7i 2 8 2
i 27 2 26 2
1
27 2 32 3

22Y

2 48 6 i 45
II 2 16 1 I 1 I

D. VI. a.

31. VI. c.

11

8
2 26 2
2 32 5
2

------143

3
4

2 3o

2 12 2
2 26 1
2 26 1

5 i
1815

5
45 2 48 2
11 2 16 6

161

29

137 234

_ ____ _..,___
1

3
29 2 3 3
37 2 34 5

5
5
4
4
6
2
2
4

37 2 34 1
9 2 14 5
35 2 3o 4
27
27

PE PLAN

..._

6
4

SITUATIA

ne sq sot

ne sod i so

.F..:,

,n

15

www.dacoromanica.ro

2 48 2 H. II. a.

22

H. II. c.
79

76

il

STRADELE

Numirea stradelor

se terming

io8o

es

vii

0.

591

89 2

148

91

137 150

206 17

4)
nn

41

tefan Mihaileanu(f.
Traian-Sf. Stefan
Carol Davila
Victoriei-Plevnei

Linistei)
1079

Numere

de unde Incepe si unde ne soy so

Z
1078

a
4 CircumscrIpj
cis Mille

$tillier (campul)

$tirbey Voda
n

99

2 54 8
U
1

T
1081

1082
1083
1084
1085
1086
1087

Tahacari
Taierei
Tanasescu
Tanase Vasilescu
Targovistea Veche

Bucur-Spl. Bolintineanu
Sos. Vitclisesti-SpL-Abatar
B-dul Ghica-Inginerurui
V. Lascar-Ghica Vodg
Grivi0.-Dinicu Golescu

,, (fund.)

Tarlei

Teatrului (vezi Millo

Fulgerului

I
1
1

23

Tailor

15
15

SfinVlor-B-dul Carol

(vezi V. Lascar)
1089 Teiului (fund-Ours)
Serbtinessu
logo Teiului
Colentina-Drumul la Tei
1091

Telegrafalui

1092

Teodor Amass (loath.

1093

Termopile

$Qarelui)

1094
1095

1096
1097

__

Tigrului (fundgtura)

Timpului
Tomescu
Toaannei

Romang-Tunari
_Lueger-Sculpturei
Arcului-Martirului
Bateriilor

Traian-Popa Nan
Alexandrina-Popa Savu
Armeneascl-Viitorului

99

1098
1099

Tonola
Traian

Fabrica Tonola
Dudesti-Mositor

79

/9

79

9,

I Too

Transilvania

1101
1102

Travarsa (fund/tura)

(fostg

Pgunilor)

1103
1104

Trifan

(fundgtura)

Trifoiului

89

-13

32 3

75

90 9

39 2

22 12

1_32 2

20 1

(1

85

23 2

19 2 12 14

22 28

79 2 82 6

11384 u810
17 2 16 9
89 2 106 26
1
91 157,08 162 8

81

99

(ales.)

2 86 5
2 36 74
2 8 9
2 28 10

.1

Matei)

1088

81
17

Berzei-Popa Tatu
Albinelor
Grivitei-Pandele Dinu
Trifan
CMgrasilor-Labirint

www.dacoromanica.ro

159 209 164 222


1

45 2

45 18

14
-- 15
15

13

2 321124

77

CIrcumscrIptia

Numere
ne so sot

Numere

1 4 1144

41
.1

2 zo.

I
1
1

137

81
17

__ _
__
9 2

61

137

I
1

137

2 86 4
2 3. 4

81

-141

86 4

8 2 t 7
23 2 28 2 1 23 2 28 2
_____
7
9

SITUATIA

PE PLAN

P.

2 54 3

59

1
1

_ _ _2 _ _

2 36 4
2 8 1

2 zoo 7
___

95 20.

81
17
7

6
3

59 2 5
__

137

206

8i

2 86

17 1 36

1
1

--- 4 -- 9 2 -- 2

3 F. VI. d.

3 0. VII. a.

8 2
23 2 28 2
2

G. IV. d.
D. V. a.
E. IV. a. b.
D. IV. b. c.

G. II. b.
G. III. a.
D. III. c.

0,

H. I. c.

F. IV. d.

-r

2 H. 11. a. I.

13

2 32

13

2 32 2

13

2 32

13

2 32 0
...

31

2 90

75

31

24

75

2 go 2

2 22 2 F. 171. b.

4 4

-37

23 2 22 4

19

.13

2 12
2

2
3

17

2 16

89 2

3
5
4

10.

91 209103 322

45

I
1

37
3

13

2 32 5

3'
2

23 2 22 5
19 2 12 6
2 ne, 2
113

I
1

2 2. 7
2
2
2 8 6
23 2 22 3
19 2 12 1
113
2 11, 2

17

2 16

17

2 22

163

1o9

9
22

2. 6 137

33 75 42

--

2 46 2

'

39 2 22 2

73

2 16 1
2 16: 3

309 170 222

I
1

37 2 20 1
3

4 2

113

17

163

65 90

118

2 16 2
2 ,68 3
170

222

E. IV. a.
F. IV. b. 5.

E. V. c.

G. IV. d.
D. I. d. 1.
2 G. III. c.

23 2 22 3
19 2 12 2

H. II. a.

F. Ir. d.
G. V. b. d.
G. IV. d.
n

45

2 46 6

--

_ _ _2 _ 52 _
_ 2_ __ _
I

1 1.

4411-1d.

__

2 20 2

1.

22 _ 66 _ _ 7
1

59 2 54 6

33 75
3,,
1
39 2 22 u
1

t,1

'

63

2 86 5
2 36 5

P.

8 3
23 2 28 3
7

44

Numere
ne so sot

Numere
ne sot sot

1 -- 9 3
3

_ 59
_ _2 54_
1

P.

Sec!orul

comunaI

Medlcald

Judecatorlel

ne soti sot

Sectia

Ocolul

de Percepere

I
1

6 .--

13 2 32 5

45 2 46 7

__ =
__
2

13

5
7

2 32 3

45 2 46 1
3
2

__
2

www.dacoromanica.ro

D. IV. b.
F. VII. d.

C. II. c. d.
II. c. 3.
H. V. a.

1 C.

2 32 3

78
Clreumseriptla
de Po dile

STRADELE

de unde Incepe gi unde


se terminl

Numirea stradelor

Numere
ne so sot
5

41

'81 a.
1105
1106
1107
1108
1109

1110

Trifoiului (gropile)

Trifoiului

Dudegti-Traian
Trinitatei
Vharesti-Foigor
Triumfului
13 -dul Neatarn.-Lcon Vodg
Trofeelor
Tudor Vladimirescu Calomfirescu-Calitragilor
Sos. Cringagi
Tudor Cann
Tudorache Mitu (v.
Dr. Varna li)

1111

1112
1113

1114
1115
1116
1117
1118

Tudose State
Tunari

Grivitei-Pandele Dinu
Romanh-Sos. Sref. cel Mare
Tunari
Sf. Voevozi-Sernicercului

(funatura)
Tunsului (galben)

Tunului
,.

Turcului

(fundiltura)

Buzegti-Sos. Basarab
Turcului
Piliciutei

(fundiltura)

1122

1123

Taranilor

G-ral Lahov.-Sos. St. c. Mare

1124

Tepeq-Voda

Traian-Sos. Aihai Bravu

1121

I=

-8

a.

26
69 2 58 26
91 2 88 26
25 2 1821
19 2 26 28

19

- --i
1

67

I
I

31

23

15
2 66 12
2 3 10
2

,25

25
2
13
I 37 2 14
x

Turculet
TurnStoriei
Turturelelor
Tutunari

1119
1120

11.

B-dul Ghica-Sf. Vasile


Trinitatei-Labirint
.

Ferentari-Magurele

13

. 15 2 16 14
I
19 2 18 9
I 29 2 io 26
i 27 2 48 23

T
85 2 82 11
1
87 175 84 184 12
1

93

91

131 114

112

(tntre vii) Sos. M. Bravu -Sos. Mg.rcute' 1 21 2 10 30


Tepes Voclit
(fund.)
f I r 2 1230

1125
1126
1127

Tiganilor

1128

Udricani

Vlicgresti Lucaci

Undrea
Unirei
Uranus

Laborator-Grldinari
Dudesti-Mibai Bravu
13 Septembre-Rahovei

G rivitei

15

Umbrei (v. Krelulescu)


1129
1130
1131

1132
1133

ts

Ursului

28

152 30

Ureche V. A. f. Apolon

35 2 3

II
I

17

2 12 5
2 40 9

43 2 42 16
45 47 46 52
Agricultorilor-Sos. M. Bravu
37 2 38 0
15 2 141117
B-dul Elisabeta-Isvor

www.dacoromanica.ro

79
CIrcumscript a

ludecatoriel

-0

.5.41

.0

6.

69

6.

Sectorul

odic ali

com unaI

Numere
5

41

=1

ne so

4'

1.1

44

5 -- 1--13-

2 18 4
19 2 26 5

25

69 2

91

25

58,

2 881 4
2 18 5
2 26 3

1
1

7
1

ri

L_

69 2 58
91 2 88
25 2 18
19 2 26

__
_ __ _ 2_ __ _ 3_ _ _
-- - _ -- - - - _ - - --- -- .--1

---

67

31

23

-.

--

r
19

2 66 3 1 67 2 66

3 1 31

131 234

23

2 34

31

z3 2 16 7

23

3
3
3
3
3

H. V. a.

C. IL c. d

11

37

214

5
2

137 214

2 16 3 1 15
2 18 3 I 19
29 2 10 5 1 29
27 2 48 1 1 27

175

131

21

-- --

11

1
1
1.

I
v__

15

19

2 184 3

175

2 152 4

2 10 4
2 12 4

I 21
I 11

131

2 16
2 18
2 10
2 48

6
6

--

H. V. a. c.
D. VII. a.

175

2 184

2 F. III. a. b.d

2 152 5

137

152

137

3 H. IV. c. d.

21

21

21

11

II

2 I
3
2 12 3

11

5
5

12

30

37

15

1 37 2 38 5
15

48 3

E. I. d.
G. II. a

16 2
18 2
10 3

D. III. b.
D. III.. b. 2

184

_ --

35 2
_35 _2 3_ 6 _1 _

137

175

-- 2 -- 6

2 38
2 14

7
7

3 G. VI. d.
3

2 184 2

2 1 15 2 16 2 1 15 2
2 t 19 2 18 1 t 1. 2
5 1 29 2 10 3 1 29 2
4 I 27 2 48 5 1 27 2

II 2 12 5 I II 2 12 4
17 2 40 5 1 17 2 4o 5
45 2 52 1 1 45 2 5 2 3

137 21

G. VI. a. b.

F. VI. a. b.
F. V. b.
1113. IL c.

-- 2 41_--2 1 I_
1 51-1
2141
2 16 2 1 23 2 16 6

G. V. d.

2 66 2 E. III. b.
2 34 2 F. III. b. 3.
2 16 1 D. 1 1 1 . d. 5.

67

671 2 66 1

PE PLAN

A 141

J.d.141

8 fi 141 4

6.

SITUATIA

Numere
sot

ne sol sot

2 58 5 169 2 58 5
2 88 5 1 91 2 88 4

91
I 25 2 18 5
1
19 2 26 4
1

Numere
ne so soc

' t. A 4
411 at
_ __ _ 5_ _
.2 -1

Sectia

Ocolul

de Percepere
Numere
ne so sot

2 14 3

3
2 12 3

.I

35

3. 3

35

II 2 12 4

II

17

45

2 4. 3
252 6

37

15

__

152

_2 30 _3

2 12 3
2 40 3
45 2 52 1

2 38 3

37

2 38 3

15

2 14 1

17

www.dacoromanica.ro

I. IV. c. d.
K. IV. a. c.

H. IV. d.
C. II. c.

F. V. d.
H. VII. 8.
H. VI. b.
D. VI. b.

H. iv. b.

E. V. a.

8o
ClreumscrIptla

STRADELE
Numirea stradelor

de unde Incepe si unde


se terming

de Poi 1jie

Numere
ne so soV
et

..5

et

7)
a

0.

7.;
.,:,

.
0.

V
1134

Vacarefti (calea)
a

a
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141

1142
1143
1144
1141

1146

Mosilor-Langriei
a

,.

Vaporul lui Assan


,,

(fund. I).

It

it5o Vaporul lui Assan

Sos. Stef. cel M.-Sf. Dumitru

t 152
1153
1154
1155
1156
1157

Vaporul lui Assan

Mo6ilor -Sos. Mihai Bravu


,,
(fundhtura)
Vaselor-Mihai Bravu
Vasile Alexandri
Povernei-PietMei
, (splaiul) Radu-Vodg-VAcgresti
,,
Vasile Gherasi (sos.) Colentina-Heliade
Gherghcl
Carol Knape

B-dul Carol-Sos. St. c. Mare


if

t)

11

1158 Vasile Lupu


1139 Vasiliu (alea)
1160 Venerei

Verde (galben)
n

24
24
40 18

39 2
23 2 40,18

-15

2
2

--

H21
3d 18

817

--

24
1

33 2 z8 6
9 2
5

17 2 12 25
19 35 14 20 29

35

4. 9

17

26 9

2 1. 9
2 68 7
49 2 32 7
1
t
7 2 12 12
I

15
61

35

25

,,

Sincai-Petru Rare9
Isvor
Mosilor-Silivestru
Clopotarii-Sf. Voevozi
2,

www.dacoromanica.ro

48 8
15

Vasile Lascar (fostg

.--

200 25

400 24

Vaselor

Teilor)

L161

12

(fund. II)

1151

___.

.-1

Vodg)

1148
1149

27 4
78 14 27

29

Vaporului
(fundltura)
(vezi Despot

1147

167

233 411

77

3,

77

69 231 142

a
a

Lingriei-Raza
Sos. VIcgresti
Vcspasian-Barierei
Vacarescu I
Vespasian.VIcgrescu I
II
)9
t
E-chita (pia0) Poetului
Valeria (actual Fggitras) Francmazong-Virgiliu
Stirbey Vodit
, (fundgtura)
Cimitirul Serban Vodg
Valea Plangerii
Valter Maracineanu Brezoianu-Campineanu
VariatOrUltli
8 f. Apostoli-Bateriilor
Vangtorului
(fund.)
Vaporului
Foisor-Laborator
(soseaua)
(cgtunul)

81

59
29
1

1
1

57 2
127

78 2

8o 140 11

213 142 240

10

19 2 18,13
19 2 14117
19 z 18 6
17 2 8 12

19 33 r 6

36 13

--- 81
CIrcumscrlpfla

Numere

6.

6.

41

7
.s.

7. 1
.

411 6.

CIA

4.41.5-1
41
6.

6.

:6'

Il

411

2 400

1
11 2 io
13 41112400

com una

Numere
ne so 0(4

ne sot/ sot

4,A 4

Sectorul

Medlcala

JudecatorlAl

Numere
ne sot I sot
4:1

Seep('

Ocolu I

de Percepere

-8

..11

6. 141

6.

PE PLAN

4A

a.

2 74 3
411 8o 400 4

105

101

S1TUATIA

ne 8(4 LecA_

'g1.5.

Numere

- -- F.G.V.YI.d.a. c.
2 400 3

411

_ _ _ 4 __ _
4
4
-- 4 r _
240
--230- 4 -- 6 230
_ -I- - --_ _ _ _8 43 _ _ _ _ _ _ _ _
__
- 2 - --2-6--2-7--Z-1
__ _
--

__ _

5
5

2
23 2 40 2

r 39

--k 2

15

33 2
9 2

35

I 23

2
8 2
5
2

- --

33 2
9 2
5 I 36 2

35 2

17

2 26 4

17

2 16
2 68
49 2 32
7 2 12

35

61

28 3

43

2. 4

4
4
4
3
5
3

39 2 62 4
231 641240 3

2 18 2
2 14 2
2 18
33 2 38 8

--

I 23

40
40

33 2

28 6
4 6
2 20 4

92

35

3 F. API. a.
1

15

1
1

H. II. c.

2 40

35

2 40

2 26

17

2 26 2

17

2 26 2

1 5 216

61

35

I
I
1

231

4
2 48 5
6
2 240 2

19 2 18 6
19 2 14 3
19 2 18 2

49 2 32

35

2 12

2 16 2
2 68 2
49 2 32
7 2 12 2
35
3

t 15
1 61

2 40 2

2 48

231

2 240 1

19
19
19

2 18 7
2 14 6 i
2 18 2 i

171

231

3S

19 33 16 36

19

2 240

._.__

19 2 18
19 2 1
19 2 18
17 2 8
33 16 36

--www.dacoromanica.ro
r
33

_ __ _ 7 _ __ _
1

G. VI. d,

35

2 68 2

E. V. d.

15 2 16 2
61 2 68 5
I 49 2 32 5
I
7 2 12 6

D. IV. a.

3 G. IX. b.
E. IV. d. 5

33 2 28 1
9 2 4 1
31 2 20 3

__ _ _

C. III. d.

- -248
_ -_ _ _

19
19
I 19
1

4.

2 30 7
15 2 8 7

____
6 - __ _ _

240

15

23 2 40 7

35

39 2

28

22

15

3 G. IX. a.
3
VIII. d.

40 3
40 3

30

39 2

G. VII. a. c.d.

2
1

Ii. III. d.
H. III. c.
E. III. b.
G. VI. c.

I II. a. d.
C. II. a. b.

2 F. IV. d.
1

2
2

F. IV. b.
G. III. a. c.
D. III. a.
E. V. a.
G. IV. a.
E. III. a.

1
6

82

CIrcumscriptla

STRADELE

Numirea stradelor

se termind

z0
Cocoanei)

Dr. Felix-Bragagiu

Cocoanei (fund.)

Verde
Vulturilor-Turturelelor

1163

Verde (galben) campul

1164

Verdetii
Verii

1166

[167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175

a .5
71.1

1162 Verde (galben) c&mpul

1165

de unde Incepe si unde

do Pantie
Numere
ne sol sot

I
1

Toamnei-G. D. Palade

Vergului (prel. CAW.) Sos. Mih. Bravu-Raza Oras. 313


(stradela)

Verzlaori
Veseliei
Vesparilor
Vespasian

Vespilor (fundAtura)

Vestei

Domni%ei-Bis. Vergului
Bucur-Landriei

Calea Feratil-Raza Orasului


Stefan cel Mare-Ghica Vodd
Plevnei-Bd. Dinicu Golescu
Doamna Elena Cuza
SmArdan-Coltei

Clildrasi-Tepes Vodd

Viei (stradela)

Victoriei (calea)

Spl. R egele Carol-Pia%a Vict.

ta

63 2 58 13
5

8 13

13
13

2 1226

333

264 326 0

2 12 6

2 - p28
2 2425
33 2 32 23

53

I
1

35

2 56 10

165 2 64 18

- - - -24
63
1

17

ii

17

21

28

2 22 6
,

37 24 40 3

39 121 104 154 11

(plata)
1176
1177 Vienei (rose( VIImei)
1178 Viitor (soseaua)
1179 Viiqoarei

I 8o Viitorului

Ses. Bonaparte-Kiselef
I. C. Brdtianu-Academiei
Rahovei-erban Vocla
B-dul Colsei-Povernei
Popa Chitu-Sos. St. c. Mare

t7
T1

'181 Vilacros (paaagiul)

Victoriei-Caragheorghevici

Vinerii (v. Maramures] Belizarie-Berzei


Olteni-Anton Pan
1182 Vintila
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194

Viorica
Viorelelor
Virgiliu

(fundlitura)

Virginei
Visarion
Vifinelor
Vistierilor

Vitan (soseaua)
Vitejescu (fundiftura)

Vitelului

V ti ng

- - -2-14
12 2
123 203
I

11

135

21

- -22 2
1

13
19

Vacdresti-D-na Elena Cuza

27

www.dacoromanica.ro

26
2 116818

2 26 20

2 2024
77 2 32 18
4 17

2 4125
2 32 12

31

33 2

23 2

27

Libertd%ei

Plevnei-B-d. Din ieu Golescu

2 18 12

15

Doamna Elena Cuza

2 146 23

2 18 11
47 63 20 60 6
65 161 62 162 10
5
1

Sos. Pandurilor-Iovi%

Berzei-Plevnei
Virgiliu
Vdcdresti-Aurora
Romand-B-dul Coltei
Traian-Tepes Vodki
Rahovei-Mdgurele
Dudesti-Raza Orasului

156 258 12

97 2

24 28

30r

ik
114

69- - 25
399

2 3131) 18

83
Clroumscriptia

.11

41

41'5
:

63

13

I 13

Numere
ne sotl sot

Numere
ne sot' sot

Numere
ne sot sot

.414

11 41

2 58 2

82
2 12 5
2 12 4
2

-<- 268 282 5

I 63
1
1
1

65

2 64 2

7
17

11

153 2 56 3

13
13

3
I
1
1

35
33
53

I 65

2 58 6

17

63 2 104 2 1 37
65 203 106 258 3 39 63

I 12 3
2 136 1

21

161

2 40

1
1

I
1
1

3
3
31

133
1 23

-2 12- 7

i6 6

2 150 3

16!

2 162 2

27 69

1
114

39 2

I
1

3811

5
1

13

71
135

21
15

-1

16 4

19 2 26 3
27 2 20 4
77 2 32 3
3

2
2

43
44

2 3a 6
2 30 5
2 30 4

31

33

23

97 2 114 4

27 69-

35
33
53
65
17

II

17

2 5_R

a 1

I
2 136 5
2 16 1

2 18

1
2

7
1

23

13

19
27

77
1

1
1

I
1

2 18

2 16 3
2 26 6
2 20 4
2 32 7
2

4 7
41

31

33
23

97

22222

1323104424

35

2 114 4

39

2 313 b

323

D. II. e. :d.
1

D. II, c.
H. N. c. ;
G. III. c.
I. V. a: b.
F. V. b.

2 24 3 F. VI. d.
2 32 3 D. VIII. b.

2 56 2 G. III. a.
2 64 1 C. III. d.
3 G. VII. c.
6 2 F. V. a.
2
3 G. V. b.
2,22 1 E. V. b.
2

E IV. d. b.

E. III. a. c.
E. II. c. 1.
Il '2 12 2 F. IV. al
135. 2 436 3 E. VII. a. c.
21 2 16 2 E. III. br. c.
1

- 44 27 69 - - 45 27

2 139' 1 38 b 3

17 161 20 162 2

42

24 4
30 1

31

21

32 3

58

L._

16 3

2
2

I 23 -2 18 3

016.

21 203 24 258

201 3

65 20311o6 258

12 _ 7

62

12 2

197 2
1

17

136 4

2
2

2
2
2

2 32 5
2 56 2
2 64 7

2 16 5
19 2 z6 1
27 z 20 5
77 2 32 2

35 224 4
53
65

11

13

33

135

I23 218 2

I
I

-7-

104

41

PE PLAN

.51.1

12
13 2 12 3
13 2 12 2
3112I
3113333 23228
333 268 326 3 312 333
326
2263

154 162 4

313

2H5

II

II - - 5

135

2 58 7

"1

SITUATIA

tr

86
2 12 5
2 12 2
2 24 4
2 32 4
2 56 2
2 64 3

446.

63

62

.5

1 4141

561

313 333 268 320 5

313 333 284 326 4


4
I
3 2
1 35
2 24 5
2 32 1
1 33

----

Medicaid

ludecitorle1

Numere
ne so sot

Sectorul
oomunal

&wile

Ocolul

de Percepere

161

2 46?

2 G:: III c. a. b.
79

- -2 F. V. A.:
2 18
p,

23
13

19

27
77
3

1 D. IV. b.
2 16 3 G. V. c.
2 26 1 C. VI. b.
2 20 3 G. VII. a.
2 3z 1 D. IV. a, b.
2

D. IV. b. 4.

3 2 4 3 G. VI. c. 7.
2 32 2 E. III. d. b.
31
33 2 241 3 G. IV. d,

23 2 3(2) 3 D. VII. VIII


97

69

2 III 3 H. VI. VII.


3

F. VI.. d.

3 E. VI. b.
39 2 38b1 1 D. III. C. IV.

www.dacoromanica.ro

b.

84
CIrcumscrlpfl a

ti
I..

do P011110

STRADELE

Numirea stradelor

de unde lncepe 91 unde


se terming

1202
1203
1204

Vrajithatei
Vulcan
Vulturilor

(fundatura)

,,

Sos. Mihai Bravu


Banul Manta
Balcuiut-Fintanica
Verde0i-Turturelelor
V. Loscar -Gen. Lahovari
Antim-Apolopor
Romulus-Dudetiti
Vulturilor

A
.8

07

1195 Vladoianu (negru)


1196
(galLen)
1197 Vladescu
1198 Voicului (fundlitura)
1199 Voinescu
1200 Voinicului
1201

Numere
ne so soi
6.

41

27

2 3 29

- - -1415

33
16
49 2 20 8
2 22 26

17
1

6.

92
32

1 1411j

11

2 156 26
6

z
1205 Zablovschy (fund.)
1206 Zaharia
1207 Zalhanalei
1208 Zalomit (intrarea)
1209 Zamfir Anghel (fund.)
Olaru
1210
91
99
1211 Zarafi
1212 Zaverei (negru)
(verde)
1213
,,
1214 Z eb
1215 Zece Maiu (Grant)
1216
(Gramont)
/9
1217
(Giu legti)
.,,

(Crangato

121

1219

Zece "Mese

1220

Zefirului
Zidarului
Zidurilor

1221

1222
1223

Sos. Colonel M. Ghica


Soe. Basarab-C. Marinescu

Brezoianu-Ciptigiu
Rahovei

76
27
27
9
37
21

5
2 38 16
2 18 9

2
2
2

5 10

-3

42'3

12 3
16 4

87

18

6 16
17 2 16 19
B-dul Maria-Elena Doamna I 33 2 32 3
19
Sos. Giu lead
19
Sos. Crangai
2
MoOlor-Strabung
21 2 I. 6
23 29 20 22 7
1
Plantelor-Traian
31 2 2
8
1
G. D. Palade-Silivestru
7 2 8 6
7

79

(intre vii)

Zoitei (fund/tura)

Zorilor

Lipscani-Gabroveni
3
1
Labirint-Olteni
Dinicu Golescu-Sos.Basarab
1
Libertgtii-Atttim

Sos. M. Bravu-Soq. Pantel.

Sos. Pantelim.-Raza Oragului

59 2 5

13

37

(din Most vezi


Popa Niculae)
Heliadc-Baicului
1224 Zoe Grant
Sos. Giuleati-Const. Grant
1225
1226

www.dacoromanica.ro

8
8

II

8
H
16 19

13
1

Rahovei

Sf. lonicl-Brezoianu

2 32

-- 85

6.

41

ne sotll soL

740,1i I 41

.-1

-8

6.

-N I

__
_ _ --

2 34 5

41

27

33
49
20
2

9 2

2-

_ __ _

76
27
27
9
37

21

1
1

1
1

2
2
2 18 5
2 6 2
2 42 1
2 38

17

'

I 33

_ __ _
---

--

5
.__ 6

2 12
5 10 1 6
3 2 8

"

2156

149

23

41

27

5
6

1 33

1
1

5
2

2 6 1
2 16 2

2 20 5
1
17 2 22 5
1
9 2 8 2
I 3 2
3

1
1

1
1

2156

76
6
27 2 38 6
27 2 18 5
9 2 6 6
37 2 42 4

12 4

I 21 2
5 1o 16
3
1

1
1

7
17

2
29 2 22 4

31

22
2

4
4

I 59 2 54 4
1 13
2 32 4

137
1

49

17

1
1

1
1

11

--.
2

--1 4
16 2

8 5

6 3
2 16 3
2 32 4
2

3
29 2 22 5

2 24 5
2 8 2
59 2 5
5
13 2Z2 5

37

11

2 16 3

31

.--

4 2

17

t 33--

-6
3

i.

76
27
27

3
149

76

_ __

17

33

6 6

2 10 2
29 20 22 3
31 2 24 3

21

8i 2
59 2 541 2

13

--

2 32 2

..

E. IV. d.
D. VII a.

__ _

--I 7

--

2 16 7 t 17 2 16
2 32 6 1 33 2 32

---1

C. II. b.
C. III. h.

1
1

3
8 D. VII. a.
3 F. V. a.
8 3 G. V. c.

23

3 H. V. c.
2 F. G. III.d.c.
2
1 E. V. d.
2156 3 G. V. c. d.
3
2

2 58 7 1 27 2 38
2 18 3 1 27 2 18
9 2 6
9 2 6 7
37 2 42
37 2 42 5
21 2 12
21 2 12 6
5 to 16 2 3 5 to 16
2

I. VI. a.
D. II. c.

2
7
2 20 2 I. III. d.

2
2

_---,

2 341 3
I

2 20 2 1 49
17 2 22
2 22 3

1149 2

-1- - 2 _ _i _ _ 3 _ --1 __
2 32 1 133

ntil 6.

_ _ 3 _ _3 _ _8 37 _ -3
3

- -- -- - -1

27I- - 7

_ ___ 6_
149

6.

.-3 I

2 --1
33

5I^

41 234 3 141

4 1 49

2 22 5

I 17
1

2
3
2

.8I 6.

411 6.

6. II -8 I ti.

PE PLAN

411.4

bD -6 OD

21

_1

..1

SITU ATIA

Numere
ne so sot

Numere
ne so sot
_I A 01.1

VD OD 1-, LN WLND

Numere

Numere
ne sot sot

comunaI

Medicala

tO1-'r-,O.Di-,1-,1-,ODOD:JDODI-LODI-Li-,

de Peroepere

Sectorul

Sect la

(kohl'
Judecatoriel

CIrcumscrIpt a

1
1

C. III. b.
E. VI. a.

B. II. c.

3 E. VI. c.
1

B. II. c.

29 2 22 2

G. IV. b.

2 24 3
2 8 2
59 2 54 2
13 2 32 2

G. IV. d.
G. HI. c.
I. III. c. a.b.

31
7

I. III. d.

d.
2 t 37
2
137
ii 2 16 1 B. HI. b.
II 2 16 7
3 D. VII. a.
3
-- -H 6
-6 1 3 2 4 7 1 3 2 4 1 E. IV. d.
1

www.dacoromanica.ro

ERATA
t. S'a orris strada Credirrtei, Ca lea Mogi lor-E-dul Carol 1-3

si 2-4, Circ. 3.
2. Strada D-na Elena Cuza, fosta Frailor, 1-101 si 2-40,
Cire: 25; 103-127 pi 42-86, Circ. 24.
3. Prelungirea Dorobantilor coprinde 163-193 $i 150-176.

www.dacoromanica.ro

PARTEA II

ADRESELE AUTORITATILOR
CU FUN CTIONARII SUPERIORI

A
Abatorul comunal, Splaiul Abatorului.
Director Medic Veterinar, Cartianu Pompiliu. Splaiul Abatorului
Academia ie.:wand, Ca lea Victoriei 135.
Precedinte, Iacob Negrutzi, strada Romani{ 71.
Secretar General, D. A. Sturdza, strada Mercur 13.
Subsecretar, Gr. tellinescu, strada Verde 18.
Administratia Casei Bisericilor, strada Lueger 26.
Administrator, Petra Garboviceanu, strada Sf. Ecaterina 2.
Subadministrator, Teodor I., Enei 1.
Administratia Casei Scoalelor, strada Lueger 26.
Administrator, Mihail Popescu, strada Matei-Basarab la.
Subadministrator, Victor Anastasiu, strada Virgil 25.
Administratia Domeniilor Coroanei, strada tirbei-Voda 3.
Administrator, loan Kalenderu, strada Renasterei 8.

Admini tratia financiard Bucurefti, calea Victoriei [96.


Administrator, Iulius Lkizkirescu.

Administratia financiard lifov, calea Victoriei 196.


Administrator, Eugeniu Tilenschi, strada Dulgheri 24.
Administratia Bdncilor Populare, Calea Grivitei 4.
Director, Enescu G. Fotin, strada Luminei 23.
Administratia Caset Copului Didactic, strada Brezoianu 21.
Director, Leautey C. A., strada Brezoianu 21.
Anuarul Presei Romdne, strada Izvor 4o.
Arhivele St tului, strada Arhivelor.
Director D. Onciul, strada Mihai-Vodli.
Arsenalul Armatei, strada 13 Septembre.
Director, Lt-Colonel Adrian Miclescu, strada Leon-Vodll 5.
Afezdmintele Brancovenefti, calea Rahovei I.
Efor, I. P. S. S. Mitropolitul Primat.

www.dacoromanica.ro

Epitropi, Principe le D. 13. tirbey pi Em. BIleanu.


Director, Gr. Grecianu.
Ateneul Romdn, pia0 Episcopiei.
Presedinte, L Kalenderu, strada Renasterei 8.
Atelierul Initial- central, Cotroceni.
Atelierul mititar entree ofiferi, Bd Elisabeta 51,
Ate lierul jana'armeriei rurale, oseatia Kiseleff 51.
Ate lierul fcoalei firofesionale de fete No,'r, strada Lueger lo.
Atelierul fcoalei de sericiculturd, strada Vienei 8.

Azilul Elena Doamna, os. Pandurilor.


Sectia profesionallt, os. Pandurilor.
72

71

normalit, os. Pandurilor.


Direcroare, Ad ela Proca, Azilul Elena Doamna.
Azilul Calist, calea GlOgrasilor 205.
Domnifa Bdlafet, calea Rahovei 9.
,.
Elena Otetelefanu, calea Griv4ei 103.
Evangelic, strada Popa-Petre 16.
Elisabetheu israelit, strada Romulus 22.
de noafite, Spl. Mibai-Vodli.
ll
de femei bdtrane ,.Biserica AIM". strada Zebrului 3.
>1

ll

Israelit spaniol, Spl. I. C. Brittianu 9.


Leageinul S-ta Beat:ref:a, strada Leagitnului 1.
Herescu Ndsturel, Sf. Vineri 25.
Maria Cantacuzino, strada Buzesti 68.

21

Protopopescu, strada Udricani 8.


Regina Elisabeta, os. Filantropiei 15.
Sldlineanu, calea DorobanVlor 124.
Vasile Rage* qtefan, strada Tepes-Vodlt 6.

B
Bareul Advocatilor, Palatul de Justitic.
Decan, Antonescu M., Radu-Vocili 25.
Banca Agricola,. strada Llpscani i.
Director, Gr. Golescu, strada Cobalcescu 65.
Banta Bucurefti, strada Smirdan 15.
Banca Cotnerciald ROMand, strada Smirdan 5.
, de Credit Roman, strada Doamnei 12.
Director, Max Baumgarten, JustiVei 6.
Banca a'e Credit fi Scant, Karagheorghevici 5.
n Dacia Traiand, strada Vienei 7.
Director, I. Bercndey, strada G. C. Cantacuzino 62.
Banco Fortuna, strada Lipscani io.
Generald Rolland, strada Lipscani.
Director, Max Sternberg, Bul. Pache 25.
Otto Petersen, strada. G. C. Cantacuzino 38 bis.
Banat Marmara:eh Blank 6.s Comp., strada Lipscani.
Director ,Mauriciu lilanc.

www.dacoromanica.ro

Banca Meseriafilor, strada Mihai-Vodd 7.


Banca Nafionald, strada Lipscani.
Guvernator

I. G. Bibicescu, strada Sapientei 9.


Anton Carp, Banca Nationald.
Directori Vintill I. Brittianu, strada Sdlciilor 6.
Victor Antonescu, strada L C. Brtitianu 42.
A. llteflinescu, strada Mircea-Vocld 84.
Casier, Dumitrescu M. Z.
Batted Poporului, strada Smardan 4.
Director, Chr. Staicovici, strada N. BlIcescu 5.
Banca de Scant, strada Lipscani 7.
Directori {Gr. Calinescu, calea Mosilor 121.
Z. St. Petrescu, strada Dionisie 3.
Banat: of Romania Limited, strada Lipscani 94Banca Colentina, strada Carol 34.
Director, Nicolae Popovici, strada Pasului 6.
Banca Dacia Traiand, Pasagiul Roman 12.
4,
Evloghie Gheorghief, calea Victoriei 27.
Ilfov, strada Smardan. .
,,
G. 7'. Eftimiu &' Comp., strada Lipscani.
, N. D. Moroianu, strada Lipscani.
Uniunei Comerciale, strada Doamnei S.
a
Baia Gentrald, strada Bis. Enei 11 bis.
, D. Mitraschevschi, strada Politiei 6.
Erdreich, Bul. Carol 32.
Grivila, strada Sf-(,ii Voevozi I.
, Ovidiu, calea Mosilor 399.
Marencu, Oite lor 2.
91

Meltzer, strada Negru-Voclit 22.

Eforiei, Bul. Elisqbeta 5.


Populard, strada Bibescu-Vodd (Pieta).
Batalionul I Pionieri, Cotroceni.
Comandant, Maior Mihdescu Nicolae, strada Belizarie 41.
Batalionul II Pionieri, Cotroceni.
Comandant, Maior Stelian Iancu, fortul Pantelimon.
Batalionul Pionieri de cdi ferate, Cotroceni.
Comandant, Lt-Colonel Teodorescu Loan, fortul Domnesti.
Batalionul Pionieri Cetate, strada tirbei-Vodd 8t.
Comandant, Maior Frim Conat., fortul Mogosoaia.
Batalionul 2 Vandtori, Cazarma Cuza.
Comandant, Lt-Colonel Stratilescu D-tru, strada Po long. 115.
Batalionul 6 Vandtori, Cazarma Alexandria.
Comandant, Lt-Coloncl Manolescu Mladian, Isvor.
Bibhoteca Acaiemiei, (fosta Nationald), calea Victoriei 135.
Bibliotecar, Ioan Bianu, strada Barbu Catargiu 22.
Biblioteca fundafiei Carol 1, strada Vienei 1.
Bibliotecar, Tzigara Samurcas, eoseaua Kiselef 3.
Brigada VIII Infanterie, strada tirbei-Voclit 81.
Comandant, General Gheorghiu Teodor, strada Dionisie 27.

www.dacoromanica.ro

Brigada II Cavalerie, strada tirbei-Vocla 81.


Comandant, General Vtileanu Dim., calea Dorobantilor 148.
Brigada 11 Roficri, strada tirbei-Vodli 8t.
Comandant, Colonel Bogdan G., Ales Vasiliu 8.
Brigada III Artilerie, strada tirbei-Vodll 81.
Comandant, Colonel Volvoreanu Const., strada Salciimilor 12.
Brigada IV Artilerie, strada tirbei-Voclit 81.
Comandant, Colonel Paraschivescu I., strada
Voevozi 54.
Bursa, strada Doamnei 4.
Sindicul Bursei, I. Niculescu, strada Doamnei 1.
Comisar al Guvernului, D. TInlIsescu.

Blserleele
Biserica Alba (Pops Darvap), Ca lea Victoria' 122.
Alba (Postovari), strade Cazarmei.
17
77

77

Alexe, Ca lea erban-Vodit.

Amza, strada Lascar Catargiu.


Apestol, Ca lea Vilcitresti, 209.

Azilul Elena Doamna, oseaua Pandurilor.


11

7/

,1
29

)9

17

71

If
7!
29

1,7

71
17

7)

71

17

1/

ff

Brit-h&c:me Vechiu, Ca lea Rahovei, 239.

Bat 4te, strada Batiste, 9.


Bradului (Boteanu), strada Boteanu.
Bradului (Staicu ), liradului, 32.
Brezoianu, Brezoianu, 34
Cdrdmidarii- de -7os, Piscului, 9.
Cdramidarii-de-Sus, strada Grozliveqti.
Ceauf-Nadu, strada Viitorului, 3.
Coltei, strada Coliei.
Crefulescu, Calea Victoriei, 57.
Cortea-Veche, strada Carol, 40.
Culitu-de- 4rgint, strada Cucitu-de-Argint, 12.
Delco- Veche, strada Delea-Veche, 20.
Delea-Nouei, strada Delea-Noutl.
Dob7oteasa, strada Dobroteasa.
Doantna-Bdlafa, Calea Rahovei, 3.
Doamnei, strada Doamnei.

Enei, strada Biserica-Enei, t3.


Fldm4tuia, strada Olimpului, 21.
Foifor, strada Foisor.

Ghencea, Calea 13 Septembrie.


Engin. strada Traian, 116.
lancu-Vechies, Bulevardul Pache-Protopopescu.
kminei, strada General Lahovari,
Irvor, strada Putu-cu-Apg-rece, 7o.
Isvorul-Nou, oseaua Mihai-Bravu, 145
Kalinderu, stada Doamnei.
Lucaci, strada Lucaci, 34.
Manea-Brutarte, strada Manea-Brutaru, 4.

www.dacoromanica.ro

Biserica Macau /arra, strada Mantuleass, 26.


Manu-Cavafu, strada Cavafu, 2,
Mavrogheni, strada Monetllriei, 2.
n
Mihai-irodri, strada Mihai-Vcdit, 3o.
n
Negustari, strada Culmea-Nouil, 3.
n
Oborul-Nou, strada Popa-Lazilr, 1.
ft
n
Pt

ft
27

r
f3

n
tt

- Vec%i, strada Traian.

()tall, calea Mosilor, 194.


Olteni, strada Olteni, 33.
Oletari, strada OIetari.
Pante limon, sttada Traian.
Filar-Mom, strada Dioniste, 51.
Popa-Chifu, strada Sf. Spiridon.
, Nan, strada Popa-Nan, 29.
"

PP

II
2/

n
n

n
ft
P)

n
n
n
n
ft
p,
71

ft
n

strada Popa-Rusu.
Satire, strada Ze&rului.
RUSII f

, Tatu, straga Lueger, 51.


Sf. Nicalae-7ignila, calea Vlichresti, 68.
Precupefii vedri, strada Romani!. 211.
use, strada Precupetii noi.
n
Rdscats, calea Mosilor, 1.
Re:du-Vola, strada Radu-Vodh, 22.
Scaune, strada Scaune, 3.
Sehitu-Maicilor, strada Schitu-IVInicilor.
r Mdgureanu, strada Schitu Mligureanu.

Sf. Constantin, calea Plevnei, 36.


Sf. u
strada Carol, 12.
Deamnei, coseaua Colentina 40.
ft
Sf-ta Ecaterina, strada Sf. Ecaterina, 3.
Sf. Elefterie, strada Sf. Elefterie, 42,
" Gheorghe non, strada Lipscani.
11

"

Gheorghe eche*, calea Mosilor, 36.

Ilie, calea Rahovei.


Ile Gargalli, strada Silfldelor, 4.
Ion Moldoveanu, strada Sf. Ionia, 15.
ion Mofi, strada Sf. Ion-Mosi.
,, &mai, strada Carol, 57.
Nicalae Brofteni, strada Cuza-Vodit, 69.
Nicolas dintr'o si, strada Academiei, zo.
n
r Dufumea, strada Buzesti, 65.
yignifa, calea Vhcilresti, 68.
n
4elari, strada elari.
n
VIddied, bulevardul Maria. 48.
n
ft
Spiridon, calea erban-Vodit, 29.
" Slobosia, strada Leon-Von., 3.
Tcinase ;i Chirild, strcda Radu-Vodli, 29.
, Trailer, calea Dudesti, 113.
Basile, calea Victoriei, 220.
Vineri-Herasca, strada Sf. Vineri, z5.

"

Pt

ft
22

n
n

n
n

"
"

"
"
"
"

"
"

"

....:

nosed, calea Griviiei, 199.

www.dacoromanica.ro

Biserica Spirea Veche, calea 13 Septembrie.


Pf. Visarion, strada Cometa, 9.
n
Voevosi, calea Grivitei, 58.
Sfintilor, cale "Mosilor, 93.
Silvestru, strada Silvestiu, 33.
7,
Spirea Ncud, strada Puisorului, 47.
n
Stejar, strada Palatului, 2.
n
Tarcd, voeeaua Vitan, 64.
n
Tirchilefti, strada General Lahovari.
)1
Udricani, strada Udricani.
H
Nritari, calea Victoriei.
11
71

.91

n
II

Armeneascd, Bulcvardul Carol.

Bulgard, calea Calarasilor, 12.

Ruseascd, strada Smardan.


Greceasca, Bulevardul Pache.
Archiepiscopia Cate:dial, strada Esculap, 5.
)1

Catedrala St. Josef, strada Lueger.


Biserica Bdrafia, strada Baraciei, 33.
Luterand, strada Luteranii.
71

Calvind, strada Luteranti.


17
Sinagoga Israelitd, strada Sinagogli.
Toupin! Israelit, strada Costaforu.
non, strada Mamulari.
n
Baron Hirsch, strada Cruces de pistil., 6.
Sfianiol, strada Negru-Vodit, 10.
Coral, strada Sf. Vineri.
>1

71

C
Camera de Comer/ fi Industrie, strada Smiirdan 2.
Presedinte, D. Magi Tudorachi, soseaua Kiselef 3.
Vice-Presedinte, Sigmund Prager, strada Raureanu.
Secretar, Chr. Staicovici, strada N. Balacescu.
Caminul ftudenfilor, strada Dionisie 74.
Camionagiul C. F. R., strada Karagheorghevici to.
grajdurile, calea Plevnei 322.
Cancelaria Consiliului de Miniftri, Ministerul de Interne.
Secretar, N. utu, strada Luterana t.
71

Suc-secretar, Simionescu Ramniceanu, Hotel Continental.


Casa de Depuneri fi Consemnaliuni, calea Victoriei 19.
Director, I. Radulescu, calea Victoriei 19.
Snb-director, I. Staicovici, strada Buzesti 4.
Casier, Gr. Zaharia. strada Eroului 8.
C. Bastachi, strada PoliVei 5.
D. Bildirescu, Turnu-Magurele.
Membri: I. I3oambli, strada Batistei 27.
1 C. Cernescu, strada Tudor Vladimirescu 3.
Em. Culoglo, Bulevardul Elisabeta 49.
G. C. Dragu, Bulevardul Elisabeta 58.

www.dacoromanica.ro

Mihail Ghimpa, strada Esculap 1 o.


Dim. Hagi- Tudorache, soseaua Kiselef 53.
Membri: yStefan Ion, Bulevardul Carol 7.
N. Moroianu, strada Lipscani to.
C. Slatineanu, calea Victoriei 202.
Casa Dotafiei Oastei, strada I.ueger 22.
Bisericilor, (vezi lit. A.)
, 4coalelor, (vezi lit. A.)
de Economic, credit fi ajutor a ollterilor, srada Smardan.
Casa Rurald, calea Victoriei 38.
Director, C. Nicolaescu, strada Dionisie 94.
Sub-directori: { Maximilian Popovici, strada Frumona 7.
Dumitru ateflpescu, Bulevardul Elisabeta 36 Ws.
Casa de stIndtate Caritatea, strada Plantelor 15.

,
,

72

,,

77

79

22

71

79

,I

21

ff

71

27

51

D. Chiriac, strada Sf. Ionia. 8.

Diaconese, soseaua tefan cel mare 43.


Dr. Olcowschi, calea Cltlitrasilor i6.
Regina Elisabeta, soseaua Kiselef.

Dr. Saner Tuduri, strada Vasile Lascar 51.

Dr. Gerates, strada G. Cantactrzincr r7-.


Cimitirul Catolic, calea erban-Vodit.
Ghencea, calea 13 Septembre.
a
Israelit, soseaua Colonel Ghica.
n
Isvorul non, ealea Dudegti.
yr
Militar, calea erban-Vodlf.
a
Pontenirea, soseaua Pantelimon.
a
Sft. Vineri, calea Grivitei.
a
Seroan-Vodd, (Belu) calea erban-VoclI.
a
Armenesc, soseaua Pantelimon.
Turcesc, calea .13 Septembre.
fl
Circul Sidoli, strada Poliiiei 7.
Cercul comercial fi industrial, calea Victoriei 74.
Clubul Agricol, strada C. A. Rosati 9.
Comercianfilor, strada Doamnei 8.
Conservator, calea Victoriel 70.
a
Conservator-Democrat, calea Victoriei 66.
n
"
Jockey, calea Victoriei to8.
, Liberal - National, calea Victoriei 44
Cercul Alilitar, calea Victoriei 49.
Clubul Ofiferilor de rezervd, strada Sgrindar 2.
, Pensionaritor, strada Academiei.
, Regal, calea Victoriei 13o.
r)

JP

27

>9

Spray, calea Victoriei 40.

7'inerimea, calea Victoriei 54.


Comandamentul sergenfilor de erg, strada Spillar 8.
Commandant, L -t.- Colonel C. Bratianu, strada Sp4tar 8.
Ajutori : { apitan I. Ghimpa, calea Victoriei 44.
L-t. Stoicescu, strada Cometa 63.
,,

www.dacoromanica.ro

-8Comisariatul Circ.
n

71

ff

/I

71

1, Pasagiul Roman, gef Gr. Economu.

z, str. I. C. Briltianu 20. gef, A. Poenaru.


3,
4,
5,
6,

,,

",

Calomfirescu, gel R. Mavrichi.

ft

71

11

77

,,

Carol 70, gel M. Capeleanu.


, Raureanu 7, gef A. Rizeanu.
" Papa-Rusu 23, gef G. Andreescu.
7, fund. Vase lor 22, gel P. Mirto.
8, str. Eliade 2, gef V. Frunzeti.
9, gas. Stefan-cel-Mare 178, Set' G. Ionescu.
to, str. V. Lascar 203, gef A. Pergunaru.

ft

11,

71

71

Pf

fl

ft

"

N. BilIcescu 7, gef M. Bitdule. cu.

12, calea Victoriei 200, gef I. Ralet.


13, str Dr. Varnali, gef I. Atanasiu.
14, gas. Col. M. Ghica, gef V. Iliescu.
, i5, str. Georgescu II, gef M. Ctilinescu.
i6, str. Mihai-Vodli, get' I. Sinescu.
"
17, B-dul Schitu Mdgureanu 11, gef I. Ionescu.
" 18, str. Roseti Luther 2o. gef D. Negrescu.
" 19, Spl. G-ral Magheru 14, get 1'. Steftinescu.
,,
20, str. Puigor, gef C. Georgescu.
21,
Olimpului 23, gef N. Iliescu.
22,
Alba, gef I. Franculescu.
,,
23, calea Serban-Vodd 179, gef C. Manescu.
" 24, str. Micsunele 12, gef M. Anghelescu.
, 25,
Aurora, gef C. Negurd.
26,
Anton Pan 5 his, gef Al. Teodoru.
27,
Traian 40, gef N. Trestianu.
Popa-Nan 44, gef Brutus Ciornei.
28,
n
29, gos. Vit.in 5, gef M. Ioanid.
30, B-dul Pache 140, gef N. Ionescu.
ft
Banca Nationale, gel E. Steldnescu.
Bursei gi Camerei de comert, gef C. Pestreanu.

2,
71

n
n
7,

n
/1
-I,
21

),

n
-21

,,
n
ft

/1

.1)

,,
ti
71

71

"

Halelor, get' Titu 13iilitnescu.


controlului brutitrfilor, gef V, Boambd.

,,

Gitrei de Nord, gef D. Veit.


Palatul de Justitie, gef M. Sutescu.

"
If

Serviciul de siguranta al Capitalei


Inspector, N. Popp, spl. G-ral Magheru 14.
-Sef de divizie, I. Negulescu, Tdrnnilor 150.
,.

71

ff

ff

ff

si

biurou, G. 011tragu.
C. Pliritianu.
ff
A. Dumitriu.
f3
n

V. Ionescu.

www.dacoromanica.ro

_9_
Comenduirea Piefei, strada Stirbey -VodA 8 t.
Comandant, Colonel 1. Basarabescu, strada Justitiei.
CApitan Al. Teoporu, strada Berzei 75.
G. Poenaru, strada Rumevartt 17.
Ajutori : i
,,
, C. Barozzi, strada Progresului 7.
Companies Anglo-Americand, strada elari 2.
II

de Wagons-Lit agentia, strada Vienei 1.

,,

InSPeCiOratill, calea Grivitei 78.

Generald de Conducte de apd Leige, strada Isvor 38.


Contoir Franco-Roman, strada Lipscani 8.
Conservatorul de Musket fi Declamafie, strada Brezoianu 37.
Director, D. Popovici, strada Brezoianu 37.
Secretar, D. Fotino.
Consiliul superior Administrativ, Piata C. A. Rosseti.
Presedinte, Luca Ionescu, strada Lucaci 19.
Membri: J Bogdan Em. C., Hotel Splendid.
Crasnaru Al. strada Popa-Rusu 23.
Cnnsiliul sups for Agricol, strada G. Cantacuzino 19.
Presedinte, I. Carabatescu, Alea Nasture/.
I. Dobrovici, calea CAldrasilor 6i.
Membri : t Principele Barbu Stirbey, calea Victoriei 121.
G. Vasescu, strada Cosma 20.
(.onsulatul general al Angled, strada Jules Michelet 24.
Consul general, Mac Donell (E. E. N.) strada Jules Michelet 24.
Vice-consul (onorar) Boxshal Wiliam G.. Alea Carmen Silva 6.
Consulatul general al Argentinei, Bulevardul Pache 12.
Consul general, Heynnemann Carlos, Bulevardul Pache 12.
Consulatul general Anstro - Ungar, strada Vienei 7.
Consul general, Rudolf Wodlaner de Maglod, strada Vienei 7.
Vice-consul, Georg W. Csutcsin, Hotel Continental.
Consulatul general Belgian, calea VAcktreti 225.
Consul general (onorar), Oscar Lambert Jaumotte, cal. Vicktresti 225.
Consulatul general Elvetian, strada Decebal 5.
Consul general, Jeane Staub, strada Decebal 5.
Consulatul general al Germaniei, strada Pitar-Mosu 5.
Consul General, Feindel Karl, strada Pitar-Mope 5.
Consulatul general al Norvegiei, strada Armeneascil 12.
Consul General, Wolff Erhard, strada Sborului 15.
Consulatul general Persan, strada C. A. Rosetti 20.
Consul General, Blairnayer Charles, strada C. A. Rosetti 20.
Consulatul general al Spaniel, strada Doamnei 9.
Vice Consul Onorar, Appel Edgard Rudolf, strada Doamnei 9.
Consulatul general al Statelor-Unite, strada Putu de Pistil 8.
Consul General, Harwey Roland B , strada Putu de Piatrii 8.
Consulatul general al Suediei, soseaua Kisclef 19.
Consul General, I. V. Socec, soseaua Kiselef 19.
Consulatul general al Turciei, Bulevardul Coltei 68
Consul General, Haidar Bey, Bulevardul Coltei 68.
Corporatia Artelor Grafice, -strada tirbey-VocItt 43.
Bldnarilqr, www.dacoromanica.ro
strada epcari 5.
30

10

Corfioratia Bdrbierilor, strada tirbey-Voclit 43.


79

a
n

Brutarilor,

Cure larslor,

"

'I

Croitorilor, etc. strada


Cismarilor,
Cofetarilor,
Dogarilor,

n
n

Leatuvlor,

ts

Mecanicilor,

fl

,,
,,

Of

on

"

)1

n
ff

Mihai-Vodh 9.

ff
/p

fl
ff

fl

11

ff

PI

tirbey-Vodh, 43.
Mihai-Vodh, 9.
tirbey-Vodh 43.

Pldpumarilor,
Sculpori tor,
ff
Tamplarilor,
f1
ff
Tinichigielor, Bulevardul Carol I (Bursa Muncei).
n
Zidarilor,
, Maria 20.
ff
Zugravilor,
n
fl
If
Corpul II de Armatd, strada tirbey-Vodh 79.
Comandant, General P. Vartiade, strada N. Bhlcescu 26
Creditul Agricol, calea Griviiei 2.
Director, Mihai Haret, Dorobaniilor 66.
Creditul fancier rural,. strada Col;ei.
Director, Dinu I. Brittianu, strada Col;ei 23.
Subdirector, D. I. Carp. strada Sitrindar 16.
Creditul funciar urban, strada Doamnei 15.
Director, Al. Bhicoianu, strada Episcopiei 9.
Creditul Viticol, calea Grivitei 2.
Director, Cezar Dimopol, strada Franzelari 23.
Culture fi Ajutorul femeei, calea Victoriei 151.
Curtea de Apel, Palatul de Justitie.
Seclia I Prim-Presedinte, Oscar Niculescu, strada V. Boerescu r.
n

11

11

29

T9

II Presedinte, I. E. Dobrescu, calca Vim siei 242.

III

N. Budisteanu, calea Chlitrasilor 26.


G. Buzdugan, strada I. C. Brhtianu 26.
Curteadc Casa fie, Palatul de justiVe.
.
Prim-Presepinte, G. N. Bagdat, strada G. Cantacuzino 66.
Sec /ia I Presedinte, C. Manolescu Ramniceanu, strada Dionisie 7.
II
D. Cuculi, strada Jules Michelet 8.
III
,
G. P. Petrescu, strada Lascar Catargiu 22.

IV

Curteade Conturi, calea Grivi;ei 6.

Presedinte, I, Bhlteanu, Manea-Brutaru 6.

U
Defiositul Colentina al sera. apelor Comunal, straea Marina de pAine.
central de munifii de rtieboiu, Cotroceni.
n
militar de echifiamente, Cotroceni.
,,
furage, Cotroceni.
"
de material didactic, strada. Israelith 3.
n
Regiei No. r, strada SfiuVi- Voevozi 26.
n
"
" www.dacoromanica.ro
.2, strada Mircea-Voclit 2.
n

1 +.
Direcfia geuerald a C. F. R., Gars de Nord.
Director General, Al. Cottescu, strada Luminei 23.
Sub-Director, M. Ramniceanu, strada General Lahovari 1.
Direcfia Senerald a inchisorilor, , strada V. Lascar 3
Director, D. Vercescu, strada Fortuna 5.
Sub-Director. C. Ritdulescu, strada Domnipi Anastasia 1 1.
Direcfia gen. a porturilor fi calor de comualcalie pe apa, calea Victoriei 107.

Director, Anghel Saligny, strada Occidentului 15.


Di: ecfia generala a Poftelor, Telegrafului fi Telefoanelor, Palatul Potelor.

Director General, P. Zahariade, strada G. C. Cantacuzino 192.


Sub-Director, G. Gavrilescu.
Direcfia serviciului central de mdsuri fi greultil strada Romani( 28.
Director, I. St. Murat, strada Lupea 12.
Direcfia serviciului de poduri fi fosele, strada Mihai-Vodg 9.
Director, Elie Radu, strada Popa-Ch4u 3o.
Direcfia fabricei de hartie Letea, strada Academiei 4.
bere Azure, strada Atelierului 12.
)1
2)
Dispensarul contunal, strada Cazlirmel 37.
Medic-Inspector, Dr. Luca, strada Renalterei 7.

E
Eforia Spitalelor cizile, Bulevardul Elisabeta 5.
Efor, Dr. C. Cantacuzino, strada C. A. Rosetti 37.
, Dr. Cr. Buicliu, strada Al. Laho vary 1 1.
D. Ghica, strada Banului 7.
,,
Director, Al. Culoglu, strada Pitar-Movu 2.
Eforia Crefulescu, calea Victoriei 57.
Escadronul 2 Tren, Cotroceni.
Comandant, cgpitan Angheleanu.

F
Facultatea de Drept, Palatul Universitglii.
Decan, Valerian Urseanu, strada G. Paladi.
Facultatea de Litere, Palatul Universithpi.
Decan, Ion Bogdan, calea Victoriei, 156.
Facultatea de Medicind. Bulevardul Independen%ii.
Decan, dr. Toma Ionescu, calea Dorobantilor, 69.
Facultatea de Sainte, Palatul UniversitIcii.
Decan, Em. Pangrati, strada Sf. Voevozi 17.
Facutlatea de Teologie, Palatul Universitql.
Decan. C. Chiriacescu,
Fuudafiunea Universitard Carol I, strada Vienei t.
Director, C. Dumitrescu-Iavi, calea Rahovei.
Brbliotecar, Tzigara-Saruurcaq, coseaua Kiselef 3.

www.dacoromanica.ro

- 12

6
Gara de Nord, calea Griviiei.
g' ef, Herescu, strada Atelierului 6.
Cara Filaret. *meal's Filaret.
ef, I. Dinaboianu, Gara Filaret.
Grajdurile comunale, strada Colahlcescn 59
LtSero. Postal Central, calea Plevnei.
Grddina Ci fmigiu, Bulevardul Elisabeta.
calea Victoriei.
ff
Icoanei, strada G. C. Cantacuzino.
ff
Sf. Gheorghe, strada Lipscani.

H
Nal Amsa, Piata Amza.
de fructe, Bibescu-Vodg.
Ghica, strada Halelor.
Grivita, Piata Matache Mkelaru.
de 15asdri, strada Halelor.

de "de strada Halelor.

Traian. cafes Cifigrasilor.


Vechiturilor, strada Sf. Vineri.
Ilipoiromul (curse de car), Blineasa.
Hotel Amon:, strada Bibescu-Vocik 13.
Bibescu, strada Poetului 2.
Bratu, calea Grivitei 13o.
Bristol, strada Academiei 3.
Bulroard, Bulevardul Elisabeta 1.
yr
Cana, calea Victoriei 42.
Carol, strada Lipacani 2.
Central, strada Carol 6.
" Concordia, strada Smardan 51.
a
Constants, strada /Wined 11.
Continental, calea Victoriei 68.
" Constantirsopol, calea Grivitei 188.
Dacia, strada Carol 72.
" Englisch, calea Victoriei 64.

I
linpvIntria Statului fi Monitorul official, Bulevardul Elisabeta 25.
Director, Vintini C. A..Rosett, Bulevardul Elisabeta 23
Sub-director, C. Alexandrescu, strada Segmentului 3.
lnchisoarea Militarrs, calea t3 Septembre.
Comandant, apitan Cesar Ionescu.
Irespctoratul II de Politie, Pasagiul roman.
www.dacoromanica.ro
bk Inspector, I. Rafail,
str. Toamnei too.

13

--

Inspectora lid IV de Politic, strada Popa-Rusu.


Inspector, M. Cantuniari, strada Popa-Rusu.

Inthectoratul III de Polifie, srada N. Balcescu 7.


Inspector, Gr. Cotrutz, str. N. Belcescu, 7.

Inspectoratul I de Po lifie, Bulevardul Schitu-Mtigureanu.


Inspector, Lt -colonel T. Popovici, strada Mecet 2.
Inspectoratul VI de Polifie, strada Olimpului 23.
Inspector, Paul Oprescu, strada Romulus 6z.
insiSectoralut V de Polifie, strada Anton-Pan 5.
Inspector, V. Andreescu, strada Popa Snare 29.
Insfiectoratul Poll fiei comunale, Bulevardul Carol 54.
Inspector, Alfons Bilianu, Intrarea Zalomit.
Institutul Bacteriologic, splaiul General Magheru.
Director, Dr. A. Babeg, splaiul General Magheru.
Institutul Botanic, goseaua Cotroceni.
Director, M. Vladescu, soseaua Cotroceni.
Institutul de chimie, splaiul General Magheru.
Director, Dr. C Istrate, splaiul General Magheru.
Institutul geografic at armateiy strada Stirbey-Vadit 71.
Director, General G. Ianescu, strada Prudentei 3.
Institutul geologic, soseaua Kiselef.
Director, Ludovic Mrazec, goseaua Kiselef.
Institutul de fiziologie, strada L C. Bratianu 27.
Director, Colonel M. Calinescu, Alea Regnault 5.
Institute! Medico-legal, strada Cauzagi 9.
Director, Dr. Mina Minovici, strada Cauzagi 9.
.Institutul Medico-militar, strada Witing.

Director, Lt.-colonel a, G. Andreescu, strada Witing.


Institutul Materna, Bulevardul Independenjei.
Directoare, D-ra Maria Cratunescu Cutzarida. B-dul Independenjei
.Institutta surorilor de caritate, strada C. A. Roseti 17.
Directoare, D-ra C. Varlam. strada C. A. Roseti 17.
Institutul Vaccitsogen, calea Calgragilor 20..
,Internatui Teologic, (seminar) strada i t tunic r
Director, Piintele C-tin Nazaric, strada i i Iunie 2.

J
:Yandanssii 16edeftri tales yictoriei 25.
Comandant, Clipitan M. Brezoianu, Alea Vasiliu.

3andarmeria rurald, strada Roman 24.


Comandant, Colonel Anton Berlescu, strada Carolina 5.
jondecdtoria ocolului I, strada Belvedere 1.
judeator, Petre M. Davidescu, strada Viginilor 12 big.
jrudecdtoria ocolului II, atroda C. A. Roseti 28.
Judecillor, Victor Solacolo, strada Lipscani noi so.
5endecittoria ocolului III, stradik Stirbey-Vodli 113.
Judeclitor, Virgil Cioflan, straflit Yetei Is.

www.dacoromanica.ro

14

yudeciitoria ccolului IV, strada Sf. Ecatenina 1.


Judecator, Spiridon Popescu, strada Isvor 44.
7udecdtoria ocolului V; strada Parfumului 2.
Judeclitor, G. A. Robescu, strada Rotari 6.
.7udecatoria ocolului VI, strada Visarion 29.
Judecittor, Dattanian Niculescu, strada Dorului 10.

L
Laboratorul comunal, Bulevardul Carol 38.
Director, Dr. Poltzer, strada Corbului 7.
Bactcriolog, Dr. V. Vasilescu, Bulevardul Carol 28.
Chimist expert, Dr. M. Stinghe, strada Roman/ 127.
Ilie Pliunescu, strada Tunsului 19.
Laboratorul fientru controlul laptelut, strada Negru-Vodli.
Director, Dr. S. Curbanschi, strada Esculap 16
Laboratorul de morfologie, strada Acadomiei 4
Poftelor fi Telegrafului, Palatul Poqtelor.
Medicind experimentald, splaiul General Magheru.
de chimie al fcoalei de pcduri ft fosele, calea Grivitei.
Legqiu nea Angliei, strada Jules Michelet 24.

Ministru plenipotentiar, Exc. Sa Sir Conyngham Green William,

strada Jules Michelet 24.


Secretar, M. Robertson, Hotel Bulevard.
Atasat militar, Lt-Colonel Eardley-Russell, Viena.
Legaftunea Austro-Ungard, strada Vienei 9.
Ministru plenipoteMiar, A. S Serenisimli Printul Schonburg Hartenstein Jean, strada Vienei 9.
Consilier, d'Ergron ab Abranfalva, Hotel Bulevard.
Secretar, Czerim D Chudenitz Conte, Hotel Bulevard.

Atasat militar, Clpitan de Stat Major, Fischer de Ledenice, grads


CArnpineanu 55.

Legaliunea Belgiand, Hotel Bulevard.


Ministru plenipotenVar,

Legrifiunea Bulgard, strada G. C. Cantacuzino 13.


Ministru plenipotenpar,
Prim Secretar, Gueroff Christo N., strada G. C. Cantacuzino 13.
Atasat militar, Lt-Colonel de Stat Major, COnst. Standoff, strada
Cantacuzino 66 Ws.
Legaliunea Fran fei, strada Lascar Catargiu 13.

Ministru plenipotentiar, Exc. Sa Camille Blonde], strada Lamar


Catargiu 13.
Atagat militar, Despres Maurice, Cgpitan de artilerie,,str. Roman/ 120.

Legafiunea Gtrmaniei, calea Victoriei 188.


Ministru plenipotentiar. Exc. Sa Dr. Rosen, 'calea Vietbriei 188.
Consilier, Dr. 'Cracker von' Schvrartzenfeld Dorotheus, Hotel tap0a.
Atagat militar, Comandant Brousart von Schellendoth

www.dacoromanica.ro

-15
Legafiunea lialiei, strada Sf. Ioan-Nou 45.
Ministru plenipotenVar, Exc. Sa Marchizul Beccaria d'Incisa, strada
Sf. Ioan-Nou 45.
Secretar, Cavalerul Depretis Agostino, Hotel Bulevard.
Atapt militar, Contele Carlo Papa di Castiglione, Ckpitnn cm Stat
Major, Hotel Bulevard.
Delegat comercial, Dr. Sibilia Donato, strada N. Golescu 3.
Legafiunea Olandei, General Lahovary 5 (stradela).
Ministru pleniputentiar, Exc. Sa Jonkheer van Vrendenburch, stradela
General Lahovary 5.
Legafiunea Persand, Hotel Bulevard.
Ministru plenipoteaCiar, Exc. Sa Mirza Ali Moharnet Khan, Hotel
Bulevard.

Secretar, Contele de Monteforte Anton, Hotel Bulevard.


Legafiunea Rusd, calea Victoriei 35
Ministru plenipotenCiar, Exc. Sa de Giers Michel, calea Victoria' 35.
Prim Secretar, Lissakowsky Alexandru I., calea Victoriei 35.
Agent militar, Lt-Colonel de Stat Major lie Zankiewitch Michel,
Bulevardul Ferdinand 15.
Legafiunea Serbiei, calea Dorobantilor 74.
Ministru plenipotenCiar Exc. Sa Ristici M., calea Dorobaniilor 74.
Secretar, Dobrivoi Svilocositch, calea DorobanCilor 98.
Legafiunea Statelor-Unite, strada Pu %u de Piatrit 8.
Ministru plenipotenCiar, Exc. Sa Carter John Ridgely, grads PuCti

de Pistil 8.

Legafiunva Turcd, strada Piata Amzei 2.


Ministru plenipotenCiar, Exc. Sa Sera Bey, strada Piaca Amzei 2.
Prim Secretar, Galib Kemaly Bey, strada Alexandrescu 46.
Ataptt militar, Colonel Edmond Blacque Bey, strada Brezoianu 3.

iti
Manutanfa Arnzatei, calea Plevnei.
Director, Adjunct cl. I, Sadoveanu Al.. Alea Blanc 48.
Morale Stat Major, strada. I. C. BrItianu z9.
ef,

allnleterul Agrioulturel IFI DomenIllor, Bulevardul Carol.

Ministru, Al. Constantinescu, strada Rotari 7.


Secretar General, V. Antonescu, strada C. A. Rosetti 32.
ef de Cabinet, M. Stamatiadi, strada L C. Brittianu 16.
Casa Padurilor, Administrator, Loan G. Saita, calea Rahovei 112.
Consiliul Superior Agricol, (yezi lit. C.).
Direcfia Agricultural, Director, G. Nicoleanu, calea Grivitei 34.
Direcfia Contabilitellii, Director, P. Stitnescu, strada Buzegti 99 his.
Serviciul Contencios, ef, Georgescu loan, strada Franzelari a.
Direcfia Propriadfii, Director, N. Parjolescu, strada Thranilor 11.
Pescdrillor, Director, Dr. Gr. Antipa, soseaua Kiselef 1.
n
Berviciul Statistical, ef, Leonida Colescu, strada Tudor Vladimirescu 7.
Zootechnic, ef, N. Filip, calea Mo9ilor 165.
rs

www.dacoromanica.ro

- 16 Serviciul Domeniilor Dobrogei, ef, Eugeniu Zamfirol, strada Gendului 28..


Architecturei, Architect, Renard Daniel, Bateriilor 32.
Sec (lugger: Agronomicd, poseaua Kiselef, rondul III.
Director, Roman Corneliu, poseaua Kise lef, rondul III.
Stafiunea Sericicold, poseaua Pandurilor 26.

Diriginte, Nitescu N. Al., poseaua Pandurilor 26.


4coala de serviculturd ,Ci fesdtorie, strada Vienei 6.
Directoare, Frunzeanu Elena, strada Vienei 6.

1111atarist-comertulul si Industrie', calea Victoriei 149s

Ministru, M. Orleanu, Hotel Bulevard.


Secretar general, Dr. G. D. Creangil, calea Plevnei 38.
Seviaul contabilittlfei, ef, C. Bober, strada Sft. Stefan 2.
Serviciul Mererillor, ef, Al. Gadei, strada Sf-Vi Voevozi 37.
Direcfia Minelor, ef, Tilnllgegctz Ion, strada Golescu ro.
Direcfia Industriei, ef, Halliceanu Ion, Ei.dul Elisabeta 49.
Direcfia comerfului, ef, Valerian Puscaru, B-dul Elisabeta 45.
Direc /ia de mdsuri fi greutrifi, strada Romani 28.

ef, I. St. Murat, strada Roman/ 28.

inisteruI de Cults 'I Industrie publied, strada Diaconeselor 9


Ministru, Spiru Haret, strada Verde 7.
Secretar-general, D. A. Teodoru, strada Sculpturei 11.
ef de Cabinet, I. Dumitrescu, strada Vasile Conte 6.

Direcfia 1 Invdfamantuf primar ;i normal primer, Director, Sp. Po


pescu, strada Epuri 4o.
Direcfia II Invdpimantul Superior secundar fe seminar, Director, C. G.
Ionescu, Bulevardul Carol 77.
Direcfra III Inveildmeintul profesional f i normal profesional, Director
M. Bratill, strada Culmei z.
Direcfia IV Statisticd p personalul, Director, G. Arghirescu, cafes
Vlctoriei 71.
Inspector tefan Sihleanu, strada Cosma 12.
Lupul Antonescul, strada Teodor Amen 18.
C. Christescu, cafes Mocilor 258.
I. Valaori, calea orban-Vodit 54.
G. Adamescu, Bulevardul Ellsabeta 49.
71

st
I

St. Millie, strada de sus 166, Iasi.

D. Constantinescu, R.-Valcei.
G. Ionescu, scoala VeterinazI.
G. Hazu, Bulevardul Pache 18.
G. Simionescu, calea 13 Septembre 63.

inisterul de Externs, Piata Victoriei.

Minitru, AL Djuvara, strada Melodiei 2.


Secretar-general, N. B. Cantacuzino, strada Frumoasli 3.
Dirge/la protocolului ,ci a ordinelor, Director, I. Trasnea Greceanu, spla
iul M. Cogalniceanu 27.
Direcfia afacerilor comerciale fi consulart, Director, Mihail Burghelea
poseaua Kiselef r3.

www.dacoromanica.ro

- 17 Directia afacerilor politico fi contenciosului, Director, Nicolae Filodor,


Hotel Bulevard.
Directia fondurilor fi contabilitdpi, Director, Petre D. Mincu, strada
Poetului 6.
IdlnIsterul do Maine, calea Victoriei 123.
Ministru, Emil Costinescu, strada I. C. Bratianu 23.
Seeretar-general, Ion Jipescu, strada Sculpturei z8.
ef de cabinet, Al. Alexandridi, strada Mircea-Voda 42.
Directia comptabilitd pi generale a statului fe datoriei public', Director,
Ion Jipescu, strada Sculpturei 18.
Directia Contributrunilor fi fondul comunal, Director, D. Ionescu, strada
Tunari 23.
.Directia generald a Vdmilor, Director, Neculcea Eugen, str. Buzegti 27,
Directia Statisticei generale, Direcior, I. Morandini, strada Alexandra
Lahovary.

Casieria Centrala a tezaurului public,

Casier central, I. Angelescu,


strada Romulus 21.
SErviciul taxelor de timbru p inregistrare, ef, Gheorghiu I. D., strada
Negustori 5.
Serviciul pensiilor, ef Mihail qeanu, Bulevardul Pache 2.
Mlnisterul do Interne, strada Acaeemiei 34.
Ministru, Ion I. C. Bratianu, strada Lascar Catargiu.
Secretar geueral, N. N Saveanu, strada Al. Lahovary 14.
ef de cabinet, M. Berceanu, Bulevardul Colei.
Directia personalului, contenciosului fi statisticei, Director, Al. Sachelarie, strada Pitstori 6.
Directia ildministratiei Yudetene fi Comunale, Director, I. D. Andronescu, strada Principatcle Unite 35.
Directia comptabilitigni generale, Director, G. Predescu, strada Sillvestru 32.

Directia siguranpi generale a Statului, Director, Ion Panaitescu, strada


Viitorului 36.
Inspector general al 13olipilor, R. Voiiuescu, B-dulElisabeta 33.

MInIsterul de Justifies calea Vtctoriei 133.


Ministru, Toma Stelian, calea Victoriei 132.
Secretar general, Aurel Procopiu, Pia0-Amzei 6.
Directia personalului fi statisticei, Director, 1. P. Gheiu, calea DorobanOlor 146.
Directly afacerilor Judiciare, Director, G. Nedelcu, strada 11 Lunie 29.
Directia combtabilitdpi, Director, E. Ispasiu, strada Solon 4.
Mlnisterul Luorarllor Public., PiaO Amzei 3.
Ministru, Vasile G. Mortzun, strada Pitar Mo9u 7.
Secretar general, Iuliu Zane, Salon 2.
ef de cabinet, G. Mortzun. strada Sft. Voevozi 37.
Divisia I, Poduri, fosele fi drumuri de flee, ef, Voiculescu Vasile,
strada Lueger 55.
Dirisia II, Personalul, navigatitene, porturi, statistica, ef, Nestor Creche,
strada Polizu 46.
Divisia 117, Contabilitatea, ef, Nicolae Oprescu. strada Sculpturei 33.

www.dacoromanica.ro

18

Mlnisterul de Rdzbolu, strada Brezoianu.

tylinistru, General Gr Crginiceanu, strada Comets 27.


Secretar General, General Ass lan M., strada Teodor Aman 18.
Aghiotant, Lt-Colonel Manoleseu Mladian, strada Isvor.
ef de cabinet, Cgpitan Mircescu L., Hotel Minerva.
Direcfia serviciulri personalului, Director, Colonel N. Slu lescu, strada
Lucaci 17.
Direclia serviciului contencios, Director, Intendant I. Varteganu, strada
Coltei lo.
Direclia I Infanterie, Director, General D. Cotescu, strada Verde 22.
11 Cavalerie, Director, A. S. R. Printul Ferdinand.
Artilerie, Director, General P. Georgescu, Romulus 3.
,
.Direcfia IV Geniu, Director, General M. Boteanu, calea Victoriei 224.
V Marina, Director, Contra Amiral S. Eustatiu, Galati.
VI Sanitard, Director, Medic General C. Papilian, Alea Regnault 5.
Directia VII Intenden fa, Director, Intendant General C. Minei, strada
Soarelui 8.
Museul de Pictura, Palatul Universitgtei.
r Etnografie, soseaua Kiselef.
71

Zoo logic, oseaua Kiselef.

Siam, picturii fi sculpturd, strada Mercur 8.

0
Observatorul astronomic fi meteorologic, Director, N. Coculescu, strada
I 1 Iunie.

Oficiul de stare civila, strada Sf. Gheorghe.


Ofiter al stgrei civile, Major Slatineanu C., calea Victoriet, aoz.
Ospithirta co,nunald, splaiul Mihai-Vodg.
Ospiciul Marcu fa, 9oseaua Mlircuta.
Pantelimon, comuna Pantelimon.

Zerlendi, calea erban-Von.

P
Parrhetui Inaltei Curti de Casatie.
Procuror-General, Scar lat Popescu, strada Rego.% 18.
Procuror, N. Zamfirescu, strada V. Lascar 16.
Sp. Sthtescu, strada Icoanei 19.

Parchetul Curfei de Apel


Procuror-General, Al. D. Oprescu, strada Popa-Chitu 16.
Procuror, Al. Nicolau, Bulevardul Pache 8.
,
C. Clinceni, strada Romang 228.
M. Driighici, strada Tgranilor 39.
, C. Protopopescu, strada Tgranilor 39.

www.dacoromanica.ro

- 19

Parchetul Militar, Corpul II de armatki.


Comisar Regal, Maior Catanescu Cezar.
Parchetul Tribunalului Ilfov.
Prim-Procuror, M. D. Berlescn, strada Skilciilor 2 bis.
Procuror, C. A. Robescu, strada Vienei 5.
M. Ferechide, strada Lascar Catargi 3.
,,
C. Partenie, strada Sapientei.
A. Misir, strada Lueger 20.
G. Duca, Bulevardul Elisabeta 33.
Cabinetul I de Instruclie, Jude Corneliu Negrea strada Brutar 15.
II de fnetructie, Jude Al. Budigteanu strada Manea Brutaur 24.

III de Instrucfie, Jude C. Hiotu strada Piqa Amzei, 3.


IV de Instruclie, Jude S. Vasilescu, strada Sft. Apostoli, 34.
V de Thstruclie, Jude G. Slittineanu, strada Cantacuzino, 37.
Percep(ia Circumscripliei I, strada Bateriilor, 35.
79

Perceptor I. Teodorescu.
Percefitia Circumscrinia II, strada Lueger, 48.
Perceptor, D. Georgescu.
Perceptia Circumscriptia HI, strada General Lahovary, 8.
Perceptor, I. Negoescu.
Percenia Circumscriplia IV, calea Mogilor, 76.
Perceptor, D. Niculescu.
Percenia Circumscrinia V, strada Bradului, 5.
Perceptor, D. Doljan.
Pirotechnia armatei, Dealul Spirei.
Director, Colonel D. Rujiuski, strda Valeriei, 2.
Prefectura Jud. Ilfov, strada Ilfov.
Prefect, I. Niculescu-DorobanO, strada Romanli, 6.
Director, C. Bilsbulescu, strada Antim, 4.
Secretar,Consilin Judeean, strada Romanki, 186.
Prefectura Poliliei Capitalei, calca Victorici, 25.
Prefect, Emil C. Petrescu, strada Luterang, 51.
Director, Const. M. Durma, Bulevardul Schitu Mitgureanu, I1.
..,Cef de divisie, Iuliu Rogca, calea 3 Septembrie, 10.
Anibal Stoenescu, strada Miron Costin.
t,
7,
21

,,

79

Urmiiriri gi cercetkiri N. Popp, Splaiul Gen. Magheru; 14.

ej al contabiliteitei, D. Ercnanu, strada Isvor, 35.


Casier, Paul Ghicescu, strada k'alas, 7.
Postal Central de pot/Our-4 strada Gutenberg, 2.
Comandant capitan Const. UrNeann, strada Gutenberg, 2.
Potful Foiforul de foc, strada Traian.
Radu Vodd, strada Radu Vodii.
71
PP

Cometa, strada Cometa.


Bulevardul Elisabeta, Bulevardul Elisabeta.

Printdria Capitalei, strada I. C. BrAtianu, 4.


Primar, I. Procopie Dumitrescu, strada Batiste.
Prim ajutor, C. Hag! Tudorache, strada Italian, 28.
Ajutor, Dr. H. Botescu, calea Griv4ei 121.
Secretar general, I. Costacopol, strada Polonii 111,

www.dacoromanica.ro

-- 20 Cattier, I. Marinescu, strada triumfului, 6.


Diferite servicii (vezi lit. S.)
Pulberdria armatei, Dudeqti.
Maior Vasilescu I., Senatulul 6 bis.

R
Regia Monopolurilor Statului, calea Victoriei 123.
Director general, Oscar Chiriacescu, atrada Gr. Alexandrescu, 25.
Sub-Director, Paul Anion, strada Lueger, 35.
.Regimentul 2 cetate, calea Plevnei.
Comandant colonel Petrescu Teodor, strada Polonit 146,
Regimentul 15 artilerie, Malmeson.
Cemandant Colonel Al. Zamfirescu. strada Visarion, 20.
Regimentul 2 artilerie, colonel, Teodor Ramniceanu, strada Plantelor, 5.
Regimental 3 cdldrati, cazarma Malmeson.
Comandant Lt.-Colonel, D. Prapurgescu, strada Crinului, 17.
Regimentul rofiori, Cotroceni.
Comandant, colonel Gr. Basarabascu, strada M. Cogilniceanu, 16.
Regimentul 9 rofiori, Cotroceni.
Comandant, colonel Socec Al. strada Lueger, 58.
Regimentul de escortd Regald, calea Plevnei.
Comandant, Lt.-Colonel Braboveanu Ion, strada Clopotari, 38.
Regimental Ilfov 2.r, Francmazonit.
Comandant, Colonel Solacolu G. strada Rotari. 17.
Regimentul 6 Mina Viteersu, calea 13 Septembrie.
Comandant Panaitescu Sc. atrada tirbey Vora, 5o.
Regimentul grdnicerilor, atrada Batiste, 8.
Comandant, colonel Simionescu Stan, strada Pupa Ruau, 6.
Revisoratul Folar al Capitalei, calea Moqilor, 137.

S
Satultoriul Sf. Elisabeta, soseaua Kiseleff.
Dr. Gerota, bulevardul Ferdinand.
n

Dr. I. Chiriac, strada Sf. Ionia, 8.

7)

Dr. Mdrgdritescu, calea Griveqei, 67.


Dr. Olchovschi, ealoa CtiliiraOlor, t6.
pentru tuberculofi, Filaret.
2)
Serviciul de ateliere al C. F. R. Gant de Nord.
t,

)1
31

ff
M

ff
ff
)1

,,

bilete,

comerlului
cortabilitrifei
coutencios

"I
11

ft
14

de docuri
Economat

Intrefinere L.
Lucrdrilor noui

'
1*

t)

"
f
n
Bulevardul Elisabeta.

Gara de Nerd.
Strada L. Catargiu, 5.
Calea Victoriei, 124.

,,

Strada Manes Brutaru,

www.dacoromanica.ro

9.

21

Serviciul de Mifcare C. F. R. Gara de Nord.


Persona lului

n
n
n

24

II

de Poduri
Strada Manea Brutaru, 12 si 14.
n
Parra fi telegraf , Gara de Nord.
Secretariatnlui
r
r
de Tracfiune
71

77

71

77

Tipografie
fl
Alinieri !or Primdriei Capita lei, Strada I. C. BrItianu, 4.
Scaune, 27.
Apelor
,,
I,
n
Cdilor de comunicafie, Primdria Capita lei, Str.I. C. BrItianu, 4..
Cldriirilor
ff
n
If
Conknciosnlui
" Str. V. Boerescu, 3.
n

71

71

I7

t1

n
ft

de control fi constatare ,
Str. I. C. Brittianu, 4..
Serviciul copiilor gdsifi.
Director, Dr. V. Zigura, B-dul Elisabeta, 54.
Serviciul de desinfectare.
Diriginte, S. N. Petrovan, soseaua Bonaparte, 3z.
Serviciul Medical al fcoalelor.
Meoic Inspector, Dr. N. Drugescu, strada Brezoianu. 11-bis.
D-na Dr. Poteca Rasvani, calea GriviIei, 93.
Dr. I. Cealtic, calea Griv4ei, 5o.
If
72

Servictul medical al fabricelor fi atelierelor,


Sectorul I Dr. N. Burghelea, splaiul Prin/ul-Ghica, 9.
Sectorul II Dr. N. Staicovici, strada Mircea-Vodit, 59.
Sectorul III Dr. M. Christodorescu, strada Italian/4 8.
Serviciul grddinilor fi plantafillor comunei, Cismigiu.
Serviciul inspecfiilor fcoalelor.
Medic Inspector Dr. N. Drugescu, strada Brezoianu, It-bis,

Serviciul lucrdrilor noui ale Comunei, strada I. C. Briitianu, 26.


ef Inginer, Germani Dionisie, strada I. C. BrEtianu, 26.
Serviciul plauurilor cladirilor fi controlul construcfillor.
ef Inginer, Costescu G. N., strada Viitorului, 3.
Serviciul lucramlor technice ii Inspectoratul technic.
Director Inginer, Inspector Davidescu Al., strada Sevastopol, 12..
Serviciul contenicios al comunei.
ef Gr. I. Duca, strada Sillciilor, 26.
Serviciul apelor a7 comunei.
ef Inginer Giulini B., strada Campineanu, 4
Serviciul edam- ae comunicafie al comunei.
ef Inginer Ionescu Petre, calea Mosilor, 311.
Serviciul Sanitar, strada Vasile Boerescu, 19.
Director Dr. C. Orleanu, strada--Horei, -r9.
Secfia I Medicaid, strada Fierari, 7.
Medic, Dr. Dudumi V., strada Schitu-iagureanu, 5
Secfia II Medicaid, bulevardul Ferdinand, 43
Medic, Dr, Pltraccu V., strada Popa-Rusu, 32.
Secfia III Medicaid, bulevardul Ferdinand 43,
Medic, Dr. Dumitriu Andrei, strada SpItarului 9.

www.dacoromanica.ro

- 22 .Secfia 1 V Medicaid, strada Turturele, 2.


Medic, Dr. Miron G., calea Mosilor, 209.
Secfia V Medicaid, strada Tliblicari, 78.

Medic, Dr. Cugler Gr., calea Victoriei, z.


Sectia VI Medicaid, strada Sabinelor colt cu Uranus, 49.
Medic, Dr. Fischer G., strada Doamnei, 27.
Secfia VII Medicaid, strada Uranus, 48.
Medic, Dr. Atanasiu Gr.. calea Rahovei, 4.
.Secfia VIII Medicaid, bulevardul Independentei.
Medic, Dr. Staiculescu C., strada tirbey-Voclii, 71-bis.
.Secfia IX Medicaid, splaiul general Cernat, 2.
Medic, Dr. Martinescu G., calea Grivitei, 125.
Serviciul Veterinar al comunei, strada Scaune, 27.
Director, Medic Veterinar, Irimia Popescu, strada Deparateanu, 3.
Circumscripfia I Veterinard.
Medic Veterinar, D. Popescu, calea Rahovei, 3o.
Circumscripfia II Veterinar d.
Medic Veterinar, L. Poenaru, str. Sf. Spiridon, 56.
Circumscripfia Ir1 Veterinard.
Medic Veterinar, A. Pita, strada Buciumului, 65.

Circumscripfia IV I terinard.
Medic Veterinar, I. St. Gornea, bulevardul Ferdinand. 54.
Circumsm Witt V Veterinara.
Medic Veterinar. Dirnitrie Dinovici, strada Semicercului, 10.
Serviciul de control al laptelui.
Circumscripfia I.
Medic Veterinar, C. Basarabescu, strada tirbey-Vodli, 128.
Circumscriplia II
Medic Veterinar, D. Isbasescu, scoala Veterinarg.
-Cireuntscripfiu

Medic Veterinar, I. St. Gornea, bulevardul Ferdinand, 54.


Serviciul Veterinar al grajdurilor comunale, calea Plevnei.
Medic Veterinar. V. Mu nteanu, calea Plevnei.
.Serviciul Sanitar, strada Visarion, 4.
Director general, Dr. I. Cantacuzino, strada Dionisie, 98.
Sub-director, Dr. V. Sion, strada tirbey-Vodd, 19.
4,eitiand Brdncovenesc, calea Rahovei, 3.
Caritas, calea Dudesti.
Colentina, soseaua Stefan cel Mnre.
)9
Colfea, strada Coltei.
de Copii, strada Gr. Alexandrescu.

Ftlantropia, soseaua Colonel M. Glum


Maternitatea.

Militar Regina Elisabeta, strada Francmasonti.


Pantelimon, soseaua Pantelimon.
Xenocrat, calea VIciiresti, 57.
Zerlendi, calea erhan-Vocla, 99.

www.dacoromanica.ro

- 23 SOCIETATI
Filantropice, de ajutor reciproc, culturale, conierciale, industriale etc.

Societatea Ajntorul, a clerului, bulevardul Carol, 77.


Acul, strada Ilfov, 4.
Aurelui, strada Isvor, 34.
Arta Cu linard, Plata Amzei, 22.
, Albino Carpaplor, strada Miron-Costiu, 9.
Armonia, strada G. C. Cantacuzino, 126.
Ajutorul, a zugravilor, calea Duiesti, 61.
Maeftrilor din Arsenal, Arsenalul armatei.
Alexandria, strada Numa-Pompiliu, 9.
Ancora, strada Dionisie, 64.
,7
Apardtorii Romani, strada Popa-Nan, 11.
Astra, strada Doamnei, io.
Ina'ustriafilor de petrol, calea Victoriei, 67.
Asociatia Fentei los Ungare protestante, strada Luterana, 8.
Societatea Albina, calea Victoriei, 111.
Asociafia Pentru Incurajarea aviatorilor romani, strada Academies, 2.
Societatea Amintirea. strada Emigratului, 2.
Artiftilor din Romania, strada N. Golescu, 11.
Asja/tu/, strada Smardan, 7.
Achdes Coide8, strada Mamulari, 3.
Alter Ego, strada Academiei.
a

77

79

/I

Baron Rotschtld, strada Splaiului, 3.


Barasch N., strada Romulus, 61-bis.
Buna-voinfa, strada Cantemir, 29.
Basel Teheles Hand, strada Labirint, 1o.
Banca Comerciald Romano. strada Smardan, 5.
Banca Agricola, strada Lipscani, I.
Baia Centrald, strada Enei, t t.
Banca Dacia Traiand, Pasagiul Roman, 12.
Banca Bucurefti, strada Smardan, 15.
Banco de credit fi scont, strada Karagheorghevici.
Baschimi, strada Isvor, 16.
Bourne & Comp., strada I. C. Bratianu, 28.
Bradului, bulevardul Elisabeta, 39.
Concordia, strada Epureanu, 17.

Cafe fi ajutori macelari, strada Regener.rei.


Crucea, calea gerban -VodA, 20.
Colosul, soseaua Basarab, 9o.

/I

,,

Conductori birjari, calea Mosilor, 348.


Cucuzel Ion, calea Mosilor, 237.
Cuvioaso Paraschiva, strada Viitorului, 91.
Corneasca, strada Atelierului, 26.
Cuibul cu Barza, strada Ciclopilor, 2.
Constantin Brancoveanu, calea Grivicei. 279,
Cercul Camercial fi Industrial, calea Victorian 76.Clubul meseriafilor Romani, stradaMalisi-Vodki 5,
Comerciala, strada Campuduci, 34.

www.dacoromanica.ro

24

Societatea Constructotikr, bulevardul Maria, -2o.


,:ultura {i ajutorul ife.erscei, calea Victoriei, 151.

ss

.99

ri

79

a
ri
'79

Ea
79

99

ff

1>

a
a

ri

79

Creditul patrolifer, strada Lipscani, to.


Concordia, strada Lipscani, 15.
Vernal:el, strada Covaci, z6.
Cooperativa roindild, strada N. Golescu, to.
Croitorii, intrarea Zalomit, 8.
Compania comerciald, strada Patriei, 3.
Cercul militai, strada Corabiei, 3.
C. A. Rosseti, strada Doamnei.
Cercul firojesional secundar, strada Episcopiei, 3.
medical, strada Lipscani, 3.
Cufiletiftilor romdni, Hotel de Fran;a.
Cercul naronal creftin, calea Rahovei, 37.
Symphonic, calea Victoriei, too.
Caminul cultural, strada Epureanu, 17.
Cultura, strada Sevastopol.
Comunald de Tramvay, bulevardul Domniiei,
Crucea rofie, calea Victoriei, 145.
Coroana de ofel, strada Mecet, 59.
Catolicd ungard, atrada Birifiiei, 33.
Caminul romdnesc, strada Dorului, 4.
Cerc comercial fi industrial, strada Isvor, 14.
Cultstrald atistica, strada Putu de piatrh, z.
Carol I, strada Vienei.
Caritatea, strada Academiei, 2.
Clubul cdlii, quer; strada Lucaci. 31.
Camercianfilor manufacturd en grim; Camera de Comert.
Cercul thfise ia,rilor romdni, strada Stirbey-Vodh, 43.
Defteptarea. strada Matei Milo, 5.
Desvoltarea, calea Grivicei, 255.
Dreptatea, calea Grivi;ei, 307.
Derpina Doamnd, strada Buzesti, 45
Dater/de sfinte, strada Cantemir, 4.

Drita, calea Mosilor, 388.


Daforiile sacre, strada Cantemir, 29.
Dacia Romania, atrada Vienei.
Dare la semis, strada Carol Davila, 5.
Dante Aligheri, coala Reliant!.
De{teptarea, strada Cantemir, 29.
Egalitatea. strada Saturn, 25.
Emil Zola, strada Griviiei, 66.
Economia, calea Victoriei, 32.
Electrica, strada Shrindar, 22.
Eintracht, strada Dionisiei, 64.
Erperantistd, strada I. C. Brhtianu, 5.
Embrionul, coala Agricultural.
Funclionarilor de hirou, bulevardul Elisabeta, 1.
Freifia, culea Moilor. 64.
Floarea de www.dacoromanica.ro
aur, Strada Sft. Apostoli, 7.

- 25 Sadetatea Funcfionasildr de banal, calea Victoriei, 4o.


de Poli fie, calea Victoriei, 25.
Frafi fi surori safi din Transisvania, strada Diaconisilor, 8.
Floreasca, strada Floreascli, 71.
Funcfionarilor comerciali, strada Epureanu, 7.
,,
C. F. R., strada Atelierului, i8.
rt
"
Ferscirea,
calea Rahovei, 300.
Funcfionarilor publici, Piaia Victoriei.
tl
Fulgerul, calea Dorobantilor, 129.
Fraternitatea, stada Cantemir, 29.
Frafi Romani ai Daciei, strada C. A. Rosati, 22.
st
Funcfionarilor conserciali, strada Carol, 19.
de Inifirimerie, strada Rtavreopoleoa, 3.
so
Pier si lemn, codes Grivitei, 206.
1/
Furnica, calea Victoriei, 88.
Fraternitatea, Wade. Lipscani, 3.
7/
Gloria, strada Matei Milo, 9.
to
Grivifa, eaten Grivilei, 80.
19

79

PI

so

,,
19

7)

,,
79

so

so

79
79

so
11

st

19
19

so

so
11

7/

Gutenberg, Bursa Muncei,


Geograficd, strada Stenea.
Germ and, strada Brezoianu, 17.
Germania, strada Dionisie, 64.
Gdnebrinus, Fabrics Bragadiru.

Helvefiand, strada Sft. Voevozi-, 43


Homul international, calea Plevnei, 3z.
Holassd America, strada Selari, 2.
Irina, strada Dorunnei 16.
Lenora!, Eforia.

Ina/farces, Poata Central.


Injeifsfarea, bulevardul Ferdinand, 85.
Infrdfirea, strada Bradului, 35.
Internafionald, etrada Berzei 131.
Independenfa, strada Labirint, 10.
Ineurajarea, strada Fiturari, 3.
Libertatea, calea 13 Septemcrie, 68.
Ialomifa, strada Mircea-Voda, 42.
Istoria romdna, calea Victoriei, 57.
Inainte; Liceul Lazilr.
Ileana, strada Bucur, I t.
Independenfa romdnd, strada Maidanului, 5.
Isbanda econenticd, calea t3 Septembrie, 124.
Locomotives, strada incai, 38.
Lucaci, Bursa Muncei.

Liedertajel, strada Academiei. 2o.


Liga culturald, strada Lueger, r.
Liga Masonica, strada Morfeu, 6.
Contra tuberculoasei sifilisului fi akoolismului, strada
Covaci, 19.
Liga p a tr onilor
bdrbieri, cares Rahovei, 1.
www.dacoromanica.ro
Liga balcanicd,
strada Umbrei, 2.

- 26 -Societatea Laptdria Bucurefti, calea Victoriei, 117.


Leagiinul sit. Ecaterina, Rondul II.
Lunca, strada Turcului, i r.
Luceajdrul, strada Dreptului, 22.
Marge Senepes, strada Bravilor, 5.
,,
Munca, Pia0 Amzei, 26.
Mitropolitul Filaret, strada I1 Iunie, 73.
Lucrtitorilor franzelari, strada Aurora, 4o.
Mina fi pria'urea, strada Berzei, 56.
Mintuitorul Isus Christos, strada Salvator, 42.
Maghiar Tarsulat, strada Zalomit, 8.
Mihai Viteazu, strada llfov, 4.
Mercur, calea Victoria'.
Munca, strada Cometei, 24.
Minerva, bulevardul Academiei, 3.
ff
Macedo-Romdna, calea Rahovei, 27.
n
Maria, strada Epnreanu, 17.
,,
Maternd, strada Carol Davila, 39.
/7
Matei Basarab, strada Doamnei. 12.
Nafionala, strada Doamnei, 5.
Niculescu P. Luca, calea Mosilor, 3.
n
Ospitalitatea, bulevardul Elisabeta, 12.
n
Organisarea lucrdtorilor poleitori strada Cazarmei, 63.
n
Ornatnentiftilor, bulevardul Carol, 80.
Ortodoxd Nationald a femeilor roindne, bulevardul Carol, 77.
Ortodoxd a hunilor Templieri, calea Grivitei, 37.
n
Prosperitatea, strada Vultur, 147.
II
29

71

Y7

71

77
77

11
79

13
71

,,
to

,,

n
)1

r
n

,,
n
7,

n
29

n
77

n
/o

Phinea, strada llfov, 4.


Pensionarilor civili fi militari, strada Academia, 15.
Pelef fi earful cu dor, bulevardul Carol, 36.
Protectia animalelor, Pasagiul roman, 12.
Principele Carol, strada Zalomit, 8.
Poletehnica, strada Academiei, 2.
Provident, strada Doamnei, 4.
Poporului, strada I. C. Brittianu.
Progresul Romdniei, calea Victoriei, 97.
Principesa Maria, strada incai, 42.

Patru seci fi opt, strada Putu cu apil rece, 20.

Rdsbotul, strada Bradului, 35.


Regele Carol, calea Griviiei, 235.
Regele Sft. ,Stefan, strada Spaniola, 1.
Rindeaua, calea Plevnei, 26.
Roiul, strada N. Biticescu, 3.
Rahova, calea Rahovei, 34.
Sobarilor, strada Zalomit, 7.
Sft. Gheorghe, calea Grivilei, 211.
Sft. Gheorghe, strada Ilfov, 4.

19

Sft. Dumitru, calea Grivitei, 281.

,,

Svornort, atracle, Saturu, 4o.

39

Sft. Nicolae, calea 13 Septembrle, 124.

www.dacoromanica.ro

- 27 Societatea Sft. Dumitru, strada Lupeascd, 11.


Francezd de bine facere, strada Smardan, 51.
II
Sprijinul poporului, calea Victoriei, 54.
))
21

kt
7,

,,
,,
py

n
,,

,,
31
71

n
:9

P/

II

tt

a
95

,,
n

.,
::
ff

ti

a
n
n
ri

,,
11

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

Sborul fi Credinta, strada PWa central/.


Salvarea, Bursa Muncei.
Sborul, strada Ilfov, 3.

Sprijinul, strada Barbu Catargiu, 3.


Steaua remand, bulevardui Carol.
Romdnd de juraj, strada Doamnei, lo.
Rale Roman/, strada Sit. Ionia, 9.

Romano Americana, bulevardul Elisabeta, 6.


Gaz fi Electricitate, strada Sarindar, 8.
Studenlilor in medicind, Eforia.
Petrolifera internalionalci, strada Paleologu, 26.
Salvarea, strada Polipei, 3.
import ft Export, strada Stavropoleos, 15.
Pentru litvalatura poporului roman, strada Sft. Ecaterina.
4tiinlelor medicate, Spitahil Collea.

Studenfilor in litere, Facultatea de litere.


Studenillor In ftiinte, Facultatea de tiinie.
Steaua, Domeniile Coroanei.
Sinaicat agricol Ilfov, Pasajul roman.
Sindicatul agricol falontifa, strada Smardan, i.
Sindicatul agricol Vlafca, Smardan, 1.
Scriitorilor literaf:, strada Academiei, 21.
Sit. Illaria, strada Bilrlitiei, 33.
Sft. Spiridon, strada Vinlitori, i.
Generala de patronaj, Spl. Bolintineanu, 12.
Scufild, strada Dionisie, 63.
Transilvania, strada Imprimeriei, 48.
7'esdtoria, strada Pupa Lazdr.
Tecknolitul strada Smardan, 5.
Thoras Zion, strada Epureanu, 17.

Transilvania, strada Sft. Ecaterina, s.


Turnverein, strada Brezoiauu, 35.
Tinerelor lucratoare, strada Lascar Catargiu; 12.
Tdbdcari meseriafi, strada Bucur, 7.
Traian, strada Traian, 117.
,Unirea, strada Belvedere, 25.
Unirea, strada Mihai Vodit, 5.

Unirea fi Voinla, strada Epuri, 23.


Umanitatea, calea Griv4ei 2 0.
Umanitas, calea Vlicdresti, 72.
Voinfa, strada Mihai Vodd, 5.
Veteranilor Crucea Dunarei, calea Victoria', 122.
Vdduva, strada Agriculture', 22.

Uniunea industriafilor romani, Caamera de Cornell.


Uniunea femeilor israelite, strada Mircea Vodd, 20.
Ungara Bucurefteand de ajutor, strada Luterand.
Uniunea prietenilor uaturei, Liceul Lazdr.

www.dacoromanica.ro

- 28

Societatea Unirea, strada Academiei, 19.


Uniunea patronilor tipografi, calea Victoriei, 76.
Via fa, soseaua Stefan cel mare 53.
Vegetarienilor, strada V. Lascar, 152.
Vorviirta, Zalomit, 8.
Viitorul, strada Belvedere, 3.
Voltaire, bulevardul Academiei, 3.
Viitorul, strada Sculpturei, 46.
Vlad Tepei, strada Tepea Vodl, 138.
Zamfirel, bulevardul Elisabeta 38.
Zimbrul, strada Pops Tatu, 16.
Regina Elisabeta, strada Colonel M. Mica, 37.
Obo lul, strada Lascar Catargiu, 3.
Regina Elisabeta, bulevardul Independentei.
7/
Romdnit de ftlinle, strada general Magbieru, 2.
Crintinul Studer:1i lor, strada Dionisie, 70.
Architectilor romdni, strada Smirdan, 5.
71

71

COALELE PUBLICE
Invilamintul Primer

*coals primers de blieti


No.
n
!I

j, General Adrian, calea Vhchresti 24.


2, long(' Pop, strada Mantuleasa t.
3, Genile, strada Stirbey-Vodli tot.
4, Caimata, Bulevardul Pache 120.
5, Dumitru Bolintineanu, strada Tilbacari.
6, Petrache Poenaru, strada Stirbey-Vodli 6.
7, Endchiid Vdcdrescu, salsa Serban-Voclit 70.
8, Principe le Ferdinand, strada Gura Oborului.

71

9, C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti 28.


so, Aug. Trek. Lattrian, strada Lucaci 22.
r, Dora D'Istria, strada Oltarului 3.
/3, Poendrescu, strada Justitiei 27.

/3, C. Bosiante, a trade Parfumului 23.


r.l, C, Cristian, strada Francmazonl 68.
13, Ca list Arhereul, calea Chlitrai.
r, George Sincai, strada Visarion 24.
17, Costaforu, strada Popa-Nan 27.
a 18, Aron Florian, strada Romang 143.
19, Eliade ROdulescu, Bulevardul Pache 22.
2o, General N. Golescu, strada S-tii Apostoli.
, 2r, Petre Major, strada Mihai-Voclii. 6z.

23, strada Const. Grant t.


23, Vasile Alexandri, strada I'alade G.

www.dacoromanica.ro

-29
.77e.

p4t, Cura-Voitti,-strada Lan Ariel 62.

25, Marepvici, calea Griv4ei 19o.


26, Ion Maiorescu. strada Marina de paine.
-n 27. ,oseaua Kiselef.
-n 28, CMOs 13 Septembre 85.
"
-n 29,
214.
,,
30,
Griv4ei (Sf. Voevozi).
-91
Rahovei 276
32, " Plevnei 252.
2, Rara la Mixtd, strada Sf. Nicolae 24, Teiu
-so
calea Dorobantilor 185.
3, n
u
-,1
soseaua Col. M. Ghica 69.
x 5 -r,

$eoale primare de fete


WO.

-,,

is

f, strada izvor 73.


2, Aug. ,?'rib. Laurian, strada Lucaci 28.
3, Carmen Sylva, strada Labirint 122.
4, Boassita Maria, Bulevardul Maria 32.
5, Ion iyalomit, strada Sf Elefterie 42.
6, Petrache Poenaru, strada tirbey-Vodlt
7, Dora D'Istria, strada Olthrului 7.
8, Aleut Marin, strada Polizu 21.
9, General Adrian, strada Sf. Vineri 21.

ro, Endelsick Vdcasescu, calea

12.

erban-Voclit 21.

11, Ion Genile, strada tirbey-VodA

Evoi.

C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti 32.


4 rg, hespslald.
14, lejan Golescu. strada Rumeoad.
is r5. C'ostacke Negru(i, calea Griv4ei 242.
r6 George Bell, strada Dulgheri 16.
>1
17, Vasile Boerescu, strada Sf. Treime
r8, oseaua tefan cel Mare.
JO,

-a

as

19, Episeoprsl Gkerasie, strada Popa Rusu.


20, Mihail Cogalniceanu.
2!, Al Yodel Ghica, strada TAblcari 71.
22, oseaua Viilor,(Fabrica de Chibrituri).
23, Dr. Georgescu, strada Ghica Vodli 7t.
24, Strada Leorfida 6.
AS, General I. Florescu. Arad& Precupetii not 12.
26, strada Gura Oborului.
27, zjoseaua Jianu ao,
28, strada Meoet.
29. Bumitru /area. calea erban-VodA 202.
?o, Ettamitru Ghee, strada Sf. lon Mosi 13.
3r, Mitropolitul A lion, strada Laborator 59.
3-

33, strada Unirei 2.


34, Campul Grand.
3j, .ealea 13 Septembrie
t$5.
www.dacoromanica.ro

No. 36, calea Grivitlei 192.


37, strada incai 24.
,, 38, soseaua Pantelimon 6.

Inhalamintul secundar normal si profesional

Liceul Lazdr, Bulevardul Elisabeta 26.


,,t Mates Basarab, strada Matei Basarab 8.
,, Mihai Viteazu. strada Italian 31.
Sf. Sava, strada Lueger 15.
Sincai, calea Moqilor 32.
,, Cantemir, strada Al. Lahovary.
Seminarul Central, Bulevardul Maria.
,,

Nifon, strada 11 lunie 2.

Pedagogic. calea Rahovei 46.


Scoola secundard de fete gr. I, strada E. Stiltescu, 6.
A strada General Lahovary 3.
ff
fl
,,
III, calea Victoriel 195.
ff
ff
,,
,,
comerciald gr. I, strada Traian 157.
v
,,
,, II, strada Culmea nouit 2.
profcsionala de fete gr. I, A. Robescu, strada Lueger 10.
t9
v
,,
,, II, calea Rahovei 36.
"
soseaua Kiselef.
v
v
,,
,,
, Protopopu Tudor, caleu Citlitraeilor.
,,
,,
,, Assilul Elena Doamna, soseaua Pandurilor.
wiles normald.
,,
,,
,,
n
, profesionala.
,,
,,
,,
)9

Invapmantul superior si special

qcoala de Aplicatie, strada Azilul Elena Doamna.


Architecturd, strada Biserica Enei.
Arte decorative, strada Chimistului.
,, As-tiles-se fi Geniu, calea Grivitei.
Centrals' de Agriculturd, Herhstrilu.
de Menaj ,Eraclide", strada Labirint 45.
,,
,, oficeri, Infanterie, strada Isvor.
,, Poduri fi .Fosele, calea GriviIei 132.
,, Sculpture" fi Picturd, strada N. Golescu.
superioard de Arte fi Meserii, strada Polizu.
Rdzboiu, strada I. C. Briltianu 19.
Stant, de Stat, Palatul Universit1101.

,, Medscind Veterinard, splaiul General Magheru71

71

79

79

www.dacoromanica.ro

3,

CO ALE PRIVATE
Academia de muzicd fi a'eclamatie, strada Batiste 8.

*coals de bdet1
Institutul Clinciu fi Papa, strada Plevnei 5o.
n
n
77

n
n

Frances, calea MoOlor 142.


Lumina, calea Rahovei 4o.
Otescu, strada Al. Lahovari 16 si rg.
Virgiliu Popescu. strada Armeneasca 1.

Schmitz, Thierin, srada Scaune 33.


Unite, calea erban Vocla 37.
Liceul Lolliot, strada Italian 5.
Bdlteanu, calea Motilor 162.
Sf. Gheorghe, calea Victoriei 168.
Seminaral Cato lic, strada Fantinei 15.
4coctia primard fi iliald, calea Calaraqilor io.
ungard, strada Cantacuzino 25.
strada Luterana ro.
Gim nasiul Evreesc, strada Mihai Vodit 20.

4coala Iacob fi Carolina Lail, strada Mircea Vocla 2o.


Israelitel a societatei Moreea, strada Epureanu.
,,
Progresul, strada Vulturului 2.
n
11

79

79

Voiotia, strada Salcutei.

firimard comerciald AsieP, strada Sevastopol.


lbin, strada Anton Pan.
a sac. Talmud 7'hora
Tif(ris Israel, strada Campoducelui 12.
s
s

*coals de fete
lustitutul Bolintineanu, oseaua Jianu.
Bork, calea Moqi lor r58.
71

rt

Choisy- Mangdru, strada Negustori 3o.

Dcspina Doamna, calea erban Voda 12.


Emilia Cordoneanu strada Often! 48.
Frances Irina Stahl, strada Brutus 3.
de domnifoare, qoseaua Bonaparte 3.
s
7/
Moteanu, calea Grivitei 5.
yr
Ortoddx Sf. Elena. Bulevardul Neatarnarei.
n
Pompilian, calea Rahovel 68.
rl
Profesional, strada Minervei 16.
coala Armeneascd, Bulevardul Carol.
Cultures, calea Mosilor 137.
Italiana Mixta, strada Cazavilian.
primard fi profesionald, strada Cazarmei 26.
" Fraternitatea Zion.
n Baroneasa Hirsch.
Israelitd Spaniold.
de menaj Elena Erachide, strada Barbu Catargiu 5.
sr
79

79

www.dacoromanica.ro

-- 32 -

T
7eatrul Dacia, strada Carol 72.
Eforie, Bulevardul Elisabeta 7.
ft

Liedertafel, atrada Academiei zo.


Lieb/ich, (Jigniia) strada Negru-Voa 16.
Liric, strada Brezolanu.
Modern, strada Karagheorghevici.
Regional, Plata Teatrului.

Direetor, Pompiliu Eliade, atrada V. A. Ureche

Ovidiu, crtlea Mosilor 399.


Tramvaiul societd(ei noud, strada V. Lascar, 254.
vechi, osesua Bonaparte.
Tribun alul 11ft,, seclia 4
Presedinte Eftimie Antonescu, strada Shrindar

Tribunalul Ilfov, secfia


Presedinte N. Algiu, strada Brezoianu, 15.
Tribunalul Ilfov, seclia
Presedinte P. Hagiopolu, strada ShIciilor, 5.
Tribunalul Rfov, sectia I V,
Presedinte Juca L, strada Popa Rusu, t8.
Tribunalul Ilfov, secjia Comerciald,
Prim-Presedinte I. Popescu Cadalbu, strada Episcopiei, 5...

Tribunalul Rfov, wilt; Notariatului,

Presedinte T. Ionescu Doljiu, Bulevardul Pache, t 1.

Universitatea
Rector, Constantin Dumitrescu-last, calea Rahovei, 46.
Secretar general, Mincu Aurel, strada Tudor Vladimirescu 8..
Usina electricd a Poftelor, Palatul Postelor.
a tramvaelor, strada Grozaveqti.
de gaz, Filaret.
hidraulicd comunald, Cotroceni.
37

V
Varna Poftei, Palatul Postelor.
Antreposite, calea Rahovei.
Vdcdrefti Penitenciarul, calea VIctirecti.

z
ZIare
Dimineata, strada Smirdan, I I.
Adevdrul, atrada

,,
,,
www.dacoromanica.ro

33

Conservatorul, strada Rega Ili, 1.


Epocd,
4.
,,
27

Furnicd, strada Sf. Voevozi


Bukarester Tageblatt, strada Grigorescu.
L'indepindance Roumain, calea Victoria, 56.
!finerva, Buicvardul Academiei, 3.
Seard,
fl
yi
,,
Ordinea, strada Brezoianu, 1.
Viitorul, calea Victoriei, 56.
Run:lint:cher Lloyd, strada Brezoianu, 4 big.
Voinfa Nafionald, calea Victoriei, 56.
Universul, strada Brezoianu, i r bis.
Secolul, strada Karagheorghevici, 5.
Acliunea, strada Biserica Enei.

www.dacoromanica.ro

TABLOUL ADVOCATILOR JODEJULUI ILFOV


PE ANUL 1510
CONSILIUL DE DISCIPLINA

Decan, MIHHIL ANTONESCU

Petre Bore

George Angelescu

Membrii Comitetului
C. A. Panaitescu
c Nicolae Mitescu
de disciplind :

Dumitru Coma
Dimitrie I. Dobrescu

Secretor, Grigore Dumitrescu


Avineanu Th. George, Putului 7.
Angelescu George, Bul. Domnitei 9.

Arlon Constantin, Corlibiei 9.


Alexian Eliad, Teilor r r bis.
Alexandrescu Al. (Bufiea), Artei 3.
Antonescu Mihail, Radu-Vorlti 25.
Atanasovici Vladimir, Batite 39.
Asian Teodor, Diminelei 7.
Alexandrescu Al., Cavafii-Vechi 5.
AllAlleanu Dimitrie, Vanatorilor 12.

Anion Scarlet, Lascar Catargiu 4.


Antonescu Victor, I. C. Batianu 42.
Anastasiu C. C-tin, Sf. COMA. i8.
Alexandrescu D. Dem., Graiioasli 23

Antonescu N. Em., Academiei 4.


Anion C. Virgil, Dionisie 21.
Alexandrescu Nic., Armeneascl 2.
Athanasie Anghel, Icoanci 26.
Artlreanu Dimitrie, V. Lascar 136.
Alexandrescu Marin, Fulgului 6.
Atnonescu Ioan, Dionisie 22.

Alexandrescu D. G., Ciillirasi 256.


Anctqa Dimitrie, Clilitra0 24..
Alexand. G. Virgil, Bul. Coliea 35.
Angelescu T. George, Regal t6.
Adam Constantin. Melodiei 3.
Alexe Dumitru, Prel. Dorobant 43.
Asian H. Garabet, Fund. Ghica 14
Adamescu Milt., Serban-Vodit 5 t.
Anghelescu Constantin, Cazhrmei ;8

Antonescu Vasile, Carol Lueger 3z


Alexandrescu Oscar, Int. Rosetti 5.
Antoniade Mihail, Franzelari 25.
Ananescu D. Const., Luteranli i 1.
Alexandrescu G. A., Ciresilor 10.
Alexandrescu L C-tin, Tunari 13.
Axentie I. Titu, Bibescu-Voca 9.
August Enric, Raureanu 2.
Angelescu G. D., Bul. Domnitei 6.
Andr4oiu Nicolae, Serban-Voclii 19
Ardeleanu ViatilK, Callirasilor 77.
Agemoglu Nicolae, Hotel Highlife.

www.dacoromanica.ro

---- 35

Apostolescu N V., Str. Nifon 20.


Anastasescu D. V.. Campineanu 20.

Anion Ion, Negustori 12.


Alexandrescu Ion, Curtea-d.-Arges.
Anlexandrescu G. G., Regalg 14.
Atanasovici Petre, Lupea 5.
Anion A. Mihail, Reliant{ 12.

Axente A. Titu, Dr. Ratiu 11 bis.


Borg Petre, Columb ts.
Bratescu loan, Popa-Tatu 93.
Borosani Scarlet, Doamnei 23.
Baidak Ion, Toamnei 18.
Brezeanu Nicolae, Columb to.
Basilescu Nicolae, Doamnei to.
Boambg Ion. Batiste 27.
Batianu Stavri Ion, Dionisie 84.
Bursan Gheorghe, Renastere!.
Borcescu Constantin, Fantinei 37.
Burbea Manole, Calarasilor 35.
Budisteanu Dimitrie, Belizarie {4.
Bobocescu Elefterie, Furiilor 24.
Bt{lescu Vasile, Belisarie 6.
Baboianu Alexandru, Oltenia 9.
Brosteanu Constantin, Dianei 9.
Budu Corneliu, Stirbey-Vodg 30.
Barozzi Gheorghe. Dionisie 56.
Burdeanu Petre, Icoanei 8.
Barozzi C. loan, Victoriei 103.
BlIticescu Victor, Primgverei 38.
Boaiantt C. Constantin, Libertatei 14.
Billitnescu Nicolae, Pasului 3.
Bogdan D. loan, Sf, Constantin i t.
Boatg Tema, Sehitu-Magureanu 29.
Bercianu I. Victor, Antim 34.
Biberea Victor, Sp. Mibai-Vodg 5.
Bhileanu G. Magnus, Grivitei 138.
Bilciurescu Gr. Al., G-ral Florescu S.
Botez V. Constantin, Carol 6,

Baeram Eduard, Patrascu-Voda t 1


Blanc Aristide, Lipscani 8.
Badescu Lazdr Spiridou, Lucaci 33.
Bldulescu C. Dem., Sch.-Mligur.44.
Bolomey Louis, Regalg 14.
Bildescu George, B -d. Elisabeta 14.
Barcan C. Leon, Dulgheri 2(D. S.).
Badulescu C. N., Sf. Apostoli 11.
Bordusanu Constantin' Ciclopi 23.
Bedros Vasile, Mosilor 123.
Bgicoianu George, Visarion 2.
Btineascu Cristea, Victoriei 166.
Barbulescu Dumitru, Viilor 63.

Bailly A. Marc, Bucur 3.


Bunescu M. Alex., Profesorilor 5.
Brgescu P Alex., Stirbey-VodA 120.

Corbescu Matei, Rotari 3.


Culoglu Emanoil, B-dul Carol 5.
Cornea Stefan, Popa-Tate 6.
Costinescu Eugeniu, B-dul.Csrol .
Costa-Foru C-tin, Ales Mitrop. 3.
Constantinescu Alex., Rotari 7.
Cristopol Petre, Batistes I r.
Constantinescu B. Ion, Mosilor 238
Constantinescu Vasile, BrInesti.
Culoglu Alexandru, Pitar Mosu.
Cutiana Cr. G., Popa-Nan 26.
Clipitanovici Th., Victoriei 212.
Culoglu Ion, Carol 72.
Constantinescu Al.N., Mosiler 241.
Chibici Ravneanu Al., Virgiliu 12.
Carp Dumitru, Sgrindar 11.
Ciresanu D. M., itirbey-Voclit 105.
Crissenghi Alex., Diaconeselor 1.
Capeleanu Paul. Modei 16.

Cesgrescu Ion, Pops Ghitu I.

Chiria George, Covaci 6.


Chiritescu Sterian. 1 1 Februarie 5.
Bldulescu M. C-tin, Sf. Stefan 22. Cihoski Stanislas, N. Golescu 14.
Beldiman George, Dorobanti 85.
Colceag R. Neagoe, Plevnei 84.
Cernea Bernard, Selari 11.
Bobescu Ion, Clopotarii Noi 55.
Carpen Georgescu St., Traian 102.
Bosnief Paraschivescu N., B.Pake 2.
Borcea George, Jupiter 9.
Cernescu Grigore, Pope Soare 15.
Babic Stefan, Fantanei 41.
Cristea Mihail, Spatarului 20
Costacopol Ion, PolonI 1 1 t.
Buter Alexandru, M.-Voda 22 etaj.
Berceanu L. Oprea, M.-Voda 40.
Catargi Henry, Dorobantilor.
Cernescu C-tin. T.-Vladimir 3 to.
BgIcescu Barbu, Victoriei 57.
ClipitIneanu N. R., Precupetii Noi.
Berceanu Mihail, Carol Lueger 6.
Berendei Nicolae, Clitunul-Nou
1.
Cancicov C. Vasile, Labirint 30.
www.dacoromanica.ro

- 36 Ciuley A. Ion, Serei.


Comya Dumitru, Dionlsie 72.
Constantin George, Stirbei-V. 103.
Crihan Alexandru, Griv4ei 42.
Clinceanu Vas) le, Popa Soare 58.
Cristescu C. G., Sf. Gh. Nou 14.
Calinescu Grigore, cal. Moyilor 12i.
Constantinidi N. Nic., Eilanari 4.

Cercel Constantin, tirbei-Vocla 96.


Climescu D. Mihail, Popa-Tatu 109.

Cialicoff Cristu, Tulcea.


Covatti Vasile, Mihai-Voda 54
CArlova C. George, Bas. Boerescu 4.

Corodeanu Nicolae, B-dul Carol 5.


Campeanu Flip, PoliVei 5.

Constantinescu H. I., Mill lor tor.

Daniel opolGeorge, Mircea- Vocli 45.

Cerban Alexandru, Chlitrayi 81.


Chirqescu I. Mihail Aurelio 24.
Chiriachide I. George, V. Conta 12.

Dumitrescu Procopie I., Batiyte 25.


Dissescu G. Const., Victoriei 218.
Demetrian Atanasie, Dulgheri 8.
Dumitiescu Proc Ant., Oltarului 6.
Dragomirescu Nicolae, Bracului 50.
Dnca Grigore, Salciilor 26.
Dartiscu N. Virgil, Popa Rusu 6.
Ditrascu N. Ion, Popa Rusu 26.
Davidescu Alexandiu, Apolodor 45.
Doicescu N. Moise, Calltrayilnr 152.
Demetrescu Stelian, Fintanei 76.
Durma Nicolae, G. C. C-zino 92.
Dumitrescu St., Edgard Quinet 9.
Djuvara C. Alexandru, Melodiei 2.
Druzescu Constantin, Verei 2.
Doiciu Ion, Fantanei 35.
Dunca Aureliu. Fantanei 77.
Dimopol Cristian, Rahovel 5.
Dan M. Emanoil, Popa-Tatu 75.
Dragomirescu Radu, Apolodor 6.
Danielopolu G. George, Sf. Ionia 6.

Calinescu Titu, Princip.-Uoite 8.


Condopol D. George, Atelierului 10.

Constantinescu Ion, Triumf 65.


Cioranescu G. Ion, Scoalei 6.
Castriy Alexandru, Splaiului 1.
CapuOneanu M.M., I. Bratianu 44.

Costescu C Chiru, Paleologu 3.


Columbeanu Alex , Crinului 4.

Ciorguescu G. P., B. Elisabeta 39.


CapliVing Aureliu, B. Elisabeta 32.
Christodorescu Aurelian. Filaret 16.
Colintin ear u C. Corn., c.Mosilor 308.

Celibidache N. Paul, Berzei 10.


Colibayeanu Nic., Viicareseu I 19.
Costescu M. Loan, Pietatii 19.
Corneanu Bernard, Regall 18.
Cap. Castano E. $t., 13-dul Carol 83.
Chiriacescu George, Orientului 12.

Cre0 Constantin, Tunari 37.


Clobanu C. St., tirbei-Vocla 45.
Cesianu Stefan, Victoriei 175.
Costescu P. Eug., Brezoianu 5 bis.
Constantinescu C. Nicolae, Obor 12.

Costescu loan, Ecoului 48.


Carcali Gr. Const., Popa Soare 25.
Cortianu G. Andrei, Minervei 1.
Costin A. Alexandru, Grivitei 25.
Clinceanu D. Loan, Salclilor 22.
Casimir 5t., Clopotari Noi, 105.
Chivulescu D. Marin, Bis. Pante]. 2
Calinescu Eugeniu, Princ.-Unite 8.

Calinescu Aureliu. Princ.-Unite 8.


Cogoiu N. Alexandru, Morfeu 15.
Curpen T. Nicolae, Carol 38.
Cihoschi, Const., Schit.-Magur. 27.
Curtovici I. Ioan, Plantelor 17.
Cristescu-Plavalescu I., Sf. Stefan 8.

Chebap Grigore, Lueger 6z.

Dimitriade V Leonida, Gh.- Voda 12.


Dimitriade V. Const., Vrajitoarei 14.
Demetriade I. G., Sf. Voe vozi 3 big.

Danienopol G. Dum., Mircea-V. 45


Dumitrescu Nicolae, Aureliu 9.
Dumitru P. Mihail, Profesori 5.
Donescu G. Alexandru, Linigtei 20.
Deleanu Ighel Ilie, Covaci 2.
Dobrescu I. Dim., Mihai-Vocla 27.
Duculescu Al. Viet., Brezoianu 26.
Dragu G. George, B-dul Elisay. 58.
Draguyanu Ilse, Academiei 5.
Dumitrescu Ath., Francmazona 89.
Dimitrescu Dimitrie, Bis. Pante'. 6.
Dincescu Vasile, Belvedere is bis.
Droc Barcian George, tirbei -V. 84.
Dendrino Emil, Campineanu. 46.
Darvari Nicolae, Icoanei 26.
Dedu Menelas Alexandru, Nifon 29.
Draghicescu Gheorghe, Arcului 23.

www.dacoromanica.ro

37

Dumitrescu I. loan, Stirbei-V. 142.


Dumitrescu Prac.Florian, Batiste 25.
Deleanu C. Constantin, Betzei 71.
Demetrescu I. Constantin, Oltenqa.
pobrescu Tome, Stirbei-Vocil 146.
Dumitrescu Grigore, Silvestru 14.
Dimitriu T. Const., Vadireti 125.

Filitti D. Loan, B-dul Carol 44.


Fotescu Victor, Sticiilor 22.
Frunzescu A. Emil, PolonA 21.
Francovici Const , Serb.. V. 77 bisFlorescu T. loan, B-dul Carol 45-Fotino George, Rotari 11.

Demetrescu Aur., Prel Popa-Nan 4o.


Dumitriu T. Zah., Titranilor 109 bis.

Frunzescu Petre, B-dul Pache 106..


Fotino Ion, Cavafi Vechi 9.
Fotino M. Matei, Puiu de Piatrit 9...
Farra Nicolae, Bucium 28.
Filipescu Ion, Grivicei 94.
Florian Nicolae, Serban-Vodil 20.
Floru Aureliu, Serban-Vodii 5.
Fo4oreanu Mihail, Griv4ei 165

Dimiu Constantin, Rahovei 8t.


Deleanu M. Teod., Aureliu 23 bis.
Docea I. Constantin, Depitriltianu 4.
Dtmetrescu C. Anast., Stirbei-V.46.

David Iulian, Princip.-Unite 6z.


Dinulescu Stefan, Clopot.-Noi 100.
Davis A. Anastase, Griv4ei 97.
Dragomirescu Iuliu, Col. M. Ghi ca 8.

Dumitrescu G. Ion, CazErmei 18.


Ditrilscu Nicolae, Popa Rusu 26.
Diaconescu M. Loan, lmprimeriei 53.

Dumitrescu N. Const., Lupea 11.


Dumitrescu Ion, B -Jul Ferd. 42.
Danielescu Dem., Cantemir 25.
Danabassi Constantin, Lucaci 52.
Demetriu N. Dumitru Banului 1.
Dobrescu M. Ion, Victoriei 76.
Donctu P. Petra, Fratilor 16.
Durma Petre, Cometa 32.
Dumitrescu A. Mih., Mircea-V. 30.
Drgghiescu Mihai, Teilor 31.
Dinescu Ioan, piranil or 115.
Djuvara T. Mircea, Victoriei 1 i r.
Dumitrescu C. Crist., SalcImilor 8.

Eraclide Constantin, Verde 26.


Eliade Tasse, Hotel de France.
Elieacu Aureliu, Dionisie 49.
Elefteriu George, B-dul Elisay. 8.
Ercule George, Isvor 85.
Epure Constantin, Brincoveanu 8.
Epureanu Ion, Bozianu 17.
Erceanu C. Demetru, Isvor 135.
Evoescu P. Emil, Filaret 15.
Esallu George, Oltenipt.
Economu Pandele, Traian 141.
Eremia t. Alex., Dr. Raliu 11 bis.

Fleva Nicolae, Dorobanp 71.


Fliimanda lonescu N., Teilor 77 Ws.

Filitti C. Nicolae, Luterang.

Flechtenmacher M., Jul Michelet 14..

Grliditeanu Petre, Dionisie 38.


Georgiu D. Gheorghe, Minotaur 84..
Ghimpa Mihail, Brezoianu.
Giuvelca George, Telegraf 39.
Grigorescu G., Roman 1o8.
Griinberg Day., Culmei 9 (Negust.)Gesticone Filip, Carageorgevici.
Georgescu Nicolae, 13 Sept. 32.
Georgescu G. loan, Franzelari 2.
Georgiade T. Constantin, Suter 21..
Gaster Max, Tud. Vladimirescu 15.
Grigorescu Vasile, Victoriei 110.

Georgescu T Ion, Batiste 20.


Guterescu Octav, Trani 78.

Golescu A. Dimitrie, N.BNIcescu 3..


Grigorescu Cristea, Salvato 6.
Grgdigteanu N. Scarl., Dionisie 38.
Grigorescu D. Const., Doamnei 10,.
Georgescu S. George, Arcului 15.
Guliotti Ora;iu, Mihai-Vodg 44.
Goilav Toma, Modei 18.
Gheorghiu Daniel, Matei -Voiv. 70..
GAlliescu Ion, Pliunilor 18 bis.
Grozdea Dum., os. M.-Bravu 155.

Ghermiinescu I. Mih., Sf. Ion N. 1Georgescu Vasile, Gr. Alex. 32.


Georgescu Basiliu, Buzeoti 94.
Gheorghian Const., Academiei 1.
Georgescu N. Alex., erban-V. 130..
Georgescu Ion, Sarlittescu 37.
Georoceanu Romulus, Carolina 9.
Gavrilescu Nicolae, Atelierului 30...
Ghica Dum. Al. Scarlet, Banului 7Grigorescu Const., Alea Vasiliu 7.

www.dacoromanica.ro

- 38 Georgescu C. Nic., Popa Petre. 34


Thigiescu Mihail, Oltenia.

Hera Ion, elari lo.

Ionescu N. Eugen, M. Coggin. 30.


Iosefachi Matei, Cobalcescu 63.
Iacobescu Spirido Dogari 3o.
Ioanicescu Dumitru, Sf. Apostoli 38.

Hurmuzescu Petre, Dorobanp 143.


Huber Otto, Popa-Tatu 5.
Holoney Lucian, Calomfirescu 7.
Haritonovici Ion, Salvator 6.

Ionescu Take, Catunului 25.


Ionescu D. Nicolae, Tunsului 5.
Ionescu loan, Clopotarii-Noi 114.
Ioanin Duiliu Bul. Domnita 7.
Ioachimovici Emil, Plevnei 105.
lliescu Theodor, 13 Septembre 67.
lonescu Nicolae, Clopot.-Vechi 16.
lvascu George, Mantuleasa 27.
Ignatescu Nicolae, Visarion 25.
Iacovache Alexandru, Plantelor 18.
Ionescu Pantelimon, Pa lade 25.

lonescu I. I. Boteni, Victoriei 2 br


lliescu I. Nicolae, Cost. Negri 1.
Iliescu Armand, Hiramului 8.
loanitescu R Dum., Miltasarilor zo.
Idnescu Thome, Bis. Enei i1.
Iliescu C. loan, Rahovei 134.

Juvara Alfred, Avram Iancu 28.


Juan Alexandru Bul. Pake 84.
Karacas I. Alexandru, Teilor 147.
Krupenski Const., tirbei-V. 108 b.
Koslinsky loan, Apollon 5.
Kivu D. Constantin, Rahovei 21.
Lahovari N. Ion, DorobanOlor 69.

Iliescu Filipeanu D., Lazureanu 11.


Ionescu G. Alex., Culmea-Noult 1.
lovan Ion, Buftea.
Ionescu V. Mihail, Griv4ei 192.
Iacobson Vladimir, Pitar-Mosu 3.

Lepaclittescu Nicolae. Semicerc. I I.

Ionescu I. Ilie, C. A. Rosetti 22.


lonescu Nicolae, Lucaci 53.
Ionescu Traian, Scnlpturei 37.

Longeanu P. Constantin, Traian 208,

Iacovescu George, tirbei-Vocia 136.

Ionescu' B. Dimitrie, Bul. Acad. 6.


Iuscinschi Stanislav, But. Elrsab. 75.

Ionescu tefan, Visarion 28.


lonescu G. George, Popa-Tatu I1o.
Ionescu T. Ion, V. Laschr 6o.
Ionescu Pandele, Tunari 10.
Ionescu G. Teodor, Labirint 19.
Ionescu St. Paul, Raspantiilor 31.
Ionescu Andrei, Arionoaei 28.
Ionescu Cezar, Popa-Tatu 110.
Ionescu N. Gh., Mantuleasa 17.
Ionescu N. Const., Popa-Rusu 15.
luea Sterie,-Renesterei 7.
Iorgulescu Aurel, Popa-Tatu 73.
lonescu N. Alexandru, Traian 190.
lonescu A. Nicolae, Lucaci 10.
Ionescu C Constantin, Crinului 21.
Iliescu Romulus, Toamnei 34.
lonescu G. Is ia, Plantelor 52.
loachimovici Victor, Plevnei 103.
lonescu G. Bogdan, Regent 14.

Levy A. Mauriciu, Leon-Vodit 22.


Leoveanu loan, Griv4ei 135.
Longinescu G. tefan, Dionisie 56.
Lazarescu Al. Em., Princ.-Unite 42.
Lamotescu Vasile, Corabiei 9.
Lapati George, Lupea 8.
Letter Vasile, Elena Doamna 51.
LIztirescu Amedeu, Sf. Spiridon 8.
Lahovary G. Grigore, Spl. Carol 14.
Lacusteanu Grigore, Fecioarei 5.
Lepiidittescu Aurel, Telegraf 2.
Leautey M. Louis Victor, Batiste 4.
Lungu M. loan, Grivitei 73.
Lazar Gheorghe, Callirasi 98.
Locot. Crist N. Pop., Bul. Domn. I.
Leon P. tefan, Schitu Magur. 30.
Lorentz Albert, Surori'or 22 bii,
Lahovary Gr. Filip, Comets 36.
Lungianu Mihail, Domnesti.
Lupus Tustin, Luterana 18.
Lahovay Gr. Scarlet, Frumoasa 20.
Liciu George, Esculap I1 bis.

Missir M. Basile, Fintinei 20.


Male Ion, Bul. Carol 69.
Maiorescu Titu, Mercur 1.
Macri Pavel, Campineanu 52.
Moscu Theodor, Sculpturel 4.

www.dacoromanica.ro

39

Mille Constantin, Sitrindar n.


Missir Petre, Po lonfi tot.
Mihuletz 1. Ioan, Raureanu 5.
Maniu Grigore, Cal /rani I i I bis.
Miclescu D. S. Victor, ,Mantul. 14.
Mitilineu M. Ion, Mercur 2.
Mimmy Alexandru, I i Febr. 16 big.
Mosoiu loan, tirbei-Vodl 107.
Marinescu G. Const., Carol 52.
Malcoci B. George, ShIciilor 4Meitani G. G. te 1., Brezoianu 26 b.
Macedonski Vladimir, Fund. Oltar 14

Moriun Miron, Sf. Censtantin 4.


Mitescu Nicolae, Scaune 47.
Maghieru Adrian, Caztirmei 17.
Maxim Lens L., Al. Lahovari 48.
Mironesu G. George, Pitar-Mosu 5.
Mumuianu C. George, Columb to.
Manea Ion, Icoanei 9.
Marinescu Nicolae, Popa -Tatu 70.
Marinescu Ion, Mittlisari to.
Mandy A. George, Campineanu 17.
Moldoveanu Victor, MAntuleasa 5.
Maxim-Lens Ion, Verei 5.
Mateescu Aurel, Chltirasilor 32.
Mircea Ignat, Stavropoleos 5.
Mincu D. Aurel, T.Vladimirescu 8.
Mibhescu $tefan, Campineanu 46.
Moscuna Sever, Victoriei 76.
Minculescu L., Pi4u cu plopi 18.
Mitnescu C. Sorin, Popa-Tatu 18.
Mo'doveanu Demetru, Brezoianu 36.

Marinescu tefan, Dudesti 77.


Marinescu I. Dumitru, Chitu 12
Mihtiescu loan, Bul. Elisabeta 27
MalditrescuiConstantin, Titrani 21.
Musceleanu Const., Doroban0 129.
Mano 13. Pandele, Calarasi 199.
Metaxa Toma, Jules Michelet 6.
Mihail C Ion, Victoriei 85.
Moruzi C. Ion, Apolodor 3o bis.
Moscu D. Virgil, Comets 42.
relic Anton, Victoriei 172.

Mitrculescu Victor, Dr. Varnali 22.Mihllilescu Nicolae, Silvestru 49.


Mora Gr. Virgil, I i lunie 43
Melidon 0. Ervant, Brancoveanu 1.
MArculescu G. Manole, 011146 45,
Macri L George, Luminei 17.
Micescu N. Istrate, Victoriei 162.
Matache C. Nicolae, SmArdan 49,
Mantu Gheorghe, M. CogAln. 5.
Moteanu C. Constantin, Cosma 16..
Mihttilescu C. George, Griv4ei 80.
Mototolescu Dimitrie, Toamnei 60..
Mihaescu Grigore, CAlarasi 68.
Mangaru Badea, Negustori 36.
Marinescu C. George, Golesti 7.

Marinescu Gane, Minotaur 63 bis.


Marinescu D.-Jilava. Bu I. Neatarn. 22

Marinescu Ioan, Polonl 198.


Marinescu M. Vasile, MAcelarilor 5.
Marinescu G. Nicolae. erb.-Vod A 77-

Mihail Alexandru. Dr. RaIlu 4


Manea Ioan, Bul. Ferdinand 85.
Milloteanu M. Mihail, Scaunelor 14.

Mazilu Dimitrie, Victoriei tzt.


Nacu Constantin, V. Lascar 18.
Niculescu Nicolae, Bul. Col/ei 82.
Niculescu D. George, Florilor 20..
Nacian Octaviu, Gloriei 3.
Nicolescu Ion, Aristia 6.
Naumescu Nicolae, Bis. Enet to.
Nenitescu Dumitru, 4coalei 4.
Neagu Dumitru, Carol 25.
Nicolescu Teodor, Caragheorgh. 5..
NAstase Constantin, tirbei-Vodit 86.

Negri Nicolae, N. BAlcescu 42.


Nacian Traian, Gloriei 3.
Nadejde Ion, Viitorului 61.
Niculescu Toma, Atelierului 7.
Negoescu S. Cristu, N. I ompiliu 17..

Negulescu Paul, L.-Cazzavilan 22.


Nqescu P. Nicolae, Poloul 102.
Nicolescu C. Telega, P-Aa.-Amzi 5.
Nicoleseu N. loan, Bul. Carol 67.
Marculescu G. Eftimie, CAlusei 45.
Manoliu Emanoil, Princ.-Unite 53. Naumescu L. Const.., Bis. Enei 5..
Negulescu Demetru, Roman/ 65.
Major G. Mircea, Buzesti 99 bis.
Nicolescu Bolentin G-ge, Uranus 7.
Manuach Edgard, Lueger 41 bis.
Nicolescu Petre, TAblicari 8e.
Mureanu loan, Toamnei 56.
Nqescu George, Rahovei 56.
Maiorescu T. Corneliu, Buzesti 79.
43.
Nirescher Carol, ArmeneascA 2.
Mora Gr. Mihail, t i Tunic
www.dacoromanica.ro

40

'Nicolau Demetru, Bozianu 18.


-Nicolau Toma, Bul. Carol Ia.
Nemetescu P. G-ge, Mosilor 192 b.
Navrea Vasde, Modestiei 10.
Niculescu S. Dumitru, Dorob. 161.
Noreanu Loan, Vespasian it.
Nicolescu Slavea Const., Dorob 16
Nicolescu S. Seartzan, Traian 146 b.
Nicoreanu N. George, Cuza-Vodil 2.

Nicolescu N. Anton, Berze: 92.


Negreanu L Moise. Princ.-Unite 63.
. Nicolescu S. Iordan, Dorobanti tot.
Nedeianu P. Nicolae, St.-Vociii 9.
Nicolaescu R. Vasile, Poetului 7.
Novaceseu Ovidiu, Horei 3a.

Nicolau C. loan. Basarab 63.


Nlidejde C. Mihail, Rahovei 5o.
Nicolau C. Theodor, Laniiriei 5.
Nicolici Dumitru, G-ral Cernat 6.
.Nicolescu Ilie, Filantropiei 34.

Otetelisianu C. loan, Teatrului 9.


e0bregea Nicolae, Toamnei 22.
-Odobescu Loan, Sf. Spiridon 3.
Oreseu Al. Scarlet, Isvor 12 bis.
Oprescu Ilie, Victoriei 30.
OrArescu Romulus, Bul. Elisab. 45.

Oprescu Ion, Comets 51.


Oprescu I. Mihail, Spiridon 49.
Ottulescu Alexandru, C. Lueger 52.
Orliscu C. Alexandru, St.-Vochi 104.
Oprescu Marin, Politiei 8.

Oncescu Iosif, Dogari 34.


Odobescu Mircea, RitspAntillor 9.
Opreanu Marcel, Olari z
Ortiscu Sc. Demetru, Isvor 12 bis.

Olteanu G. George, Sfintilor 15.


Otulescu Emil. Carol Lueger 52.
Obedeanu V. C-tin, Dionisie 86.

Pliltineanu Barbu, Victariei t.


Panu George, Poli;iei 7.
Petrescu Eugenie, Piltrascu-Vodif.
Petrovici Alexandru, 13 Sept. 68.
Papadat Al. Nicolae, Model 16.
Popescu G. Mateiu, Tkranilor 41.
Petrescu I. Ion, Verde 23.
Protopopescu Nicolae, 13 Sept. 52.
Pictorian Ion, Al. Lahovari 5.
Poni P. Petru, Bul. Elisabeta 11.
Popovici Coati C-tin, N. Golescui 4.

Predescu Stavri, Bul. Carol 7.


Pitts Bonifaciu, St. Mihaileanu 1.
Pastia Alexandru, Lucaci 88.
Pantazi Emanuel, Bul. Carol 55 b.'
Panaitescu A. C-tin, Surorilor 22.
Polysu loan, Bul. Carol 62.
Protopopescu Prah. Alex., Mosil. 284

Petrescu Stefan, Isvoranu 17 bis.


Protopopescu I. Vasile, Cuza -V. 22.

Popescu I. Dumitru. Rahovei 21.


Pitureseu G. Mihail, Visinii io bis.
Popovici A. Nicolae, Pasului 6.
Protopopescu I. C., Mihai-Voclii 50.

Popovici B. loan, Veneri 5 bis.


Petreanu Ion, Cal. Vticiiresti 191.
Plesoianu V. Virgil, Slirindar 22.
Prisiceanu Dimitrie, Buzestilor 41.
Papasoglu Theodosie, Dionisie 3o.
Poenaru Bordea M., Zefirului 26.
Pherechide Sc. loan, Urlati-Prahova.
Paraschivescu Ciurru G., Plevnei 87.
Poenaru D. Em., Sch -Miigureanu.
Peretz loan, S-dela Sf. Spiridon 4.

Petrescu George, AntV 24 bia.-

Popescu Petre Muscel, Sperantii 26.


Polmu-Micsunescu N., Dionisie 40.

Protopopescu R. Al., P.-Soare 13.


Poloni G. Gabriel, N. 13itleescu 34.

Popescu Novaci Ion, Carol 36.


Pascu T. Cesar, Isvor 58.
Pompilian Grigore, Rahovei 44-

Pherechyde Mihail, Gloriei 1.


Poenaru Bordea Ion, Domnitei i8. Plaster & George. Olari i 4.
Popescu Constantin, Princ. -Unite 26
Polysu Constantin, Calomfireseu 9.
Pisca Eracle, Lucaci 83.
-Porumbaru M. Emanuel, Regall 16.
Popescu Al. C-tin, Zefirului 3.
Palo Mihail, Dionisie 64.
Priboi Stefanescu St., Comets 46.
.Popiteanu Mihail. Vestei 7.
Ropescu Romulus, Bul. Maria 28,
Pretorian Alexandru, to mese 8.
l'olicrat Take, Bul. Blisabeta 58.
Petrescu Matei. Victoriei 203.
Priboi Steflinescu C.,www.dacoromanica.ro
Comets 46. Pascanu Mihail, ArmeneaseK 7.

41 Perietzeanu B. V., AL I,ahovari 30.


Poenaru Romulus, Carol 25.
Protopopescu I. M. Dorobanti 127.
Pastia C. Constantin, Sm &Man 18.
Popescu loan Copuz. Mosi lor 388.

Popesci Stefan, Tudor Vladim. 1.


Pilot Mircea, Saturn 28.
Pop V. Teodor, Herlscu N. JO.
Papadat Al. Virgil, Modei 14.
Pupa Ion, Bibescu-Vorld to.
Poenaru D., sos. d. Nou 16 Filaret.
Plucescu G. I., P. Regele Carol 1 4.
Popescu M. Constantin, Barierei 4.
Polihroniade G. C-tin, pranilor 98.
Perieteanu Gr. Ion, Lucaci 49.
Panaitescu, M., PrecupeVi-Noi 3.
Popescu Eugen, Hotel Imperial.
Popescu H. Dum. Princ -Unite z8.
Panaitescu Const., VActiresti 108.
Perianu I. Demetru, Emigrat 22.
Petrescu Alexandru, Suter to.
Popescu loan Pastirea,Olimpului 6.

Pldeanu C. Rudolf, Rotari 26.


Protopopescu P. Ioan, BrAtianu 3.
Petrescu I, George, Mosllor 304.
Pornpiniu Franclin, N.Pompiliu 21.
Prolopescu P. Em., But. Carol 19.
Popescu C. G. Ploesti, Arionoaia 1.
Plesoianu C. Virgil, Popa-Tatu 93.
Paraschivescu G., V ictoriei tog.
Patrlciu I. Petro, Arcului 20.
Popovici Titu, Buzeqti 4.
Popescu G. Brestea, Spitalului 23.
Palade Ion, Victor 5.
Pomp. Cerbureanu Al., Orzisor 3
Popescu Vasile, Mecet 23.
Partheniu Cezar, S-Vi Apostoli 11.
Popescu D. Dumitru, GititAnarilor 25.

Roseanu Alex., Academiei 42.

ladoi Ion, Italian/ 30.

Rosetti Horia, Spiridon 37.


Rosetti Dumitru, Cantacuzino 59.
Radu Constantin, Traian to.
Rachtivan A. Mihail, Batiste 27 b.
RAdulescu C-tin, D-ta Anastasia it.
Rddulescu P. Mihail, Romulus 2.
RAdulescu Filip, Bul. NeatArn. 44.
Rldulescu Elefterie, Pr.-Unite 18.
Rosental Solomon, Teilor 92.
Rosetti D. Radu, CAmpineanu io.
Romanescu C-tin, Mircea-Vorlit 28.
Rlisnovea.nu Stefan, Grivitei 77.
Rusovici C. Dimitrie, s-tu Mina to.
Radovici P. Nic., Bul. Elisabeta 39.
Rubin Alexandru, Teilor 11.

Rosetti H. C-tin, Rumeoarl 3.


Rosianu Ian, FantAnai 70.

Rimniceanu A. George, Buzesti 40.


Ratiu Victor, Melodiei 3.

Ricci George, Dr. Ratiu 7.


Russo I. Vasile, Brezoianu 34.
Rolea N. Octavian, Paunilor 8.
Rolea N. Remulus, Povernei 8.

Radulescu Drumea, Cuza-VocIll 142.


RAdulescu Constantin, Golesti 7.
Rlidulescu I Constantin, V.Lascar 19

Roseauu M. Mihail, Virgiliu 7.


RAdulescu G. Dem., Buzesti 27.
Radulian G. loan, Popa-Toare 42.
RAdulescu Victor, Gramont 3.
Rficlulescu N. Traian, Gramont 3.
Roban Ion, Viitorului 148.
Russe Gheorghe, 13 Septembre 171.

Robescu F. I. C-tin, Dionisie 26.


Rldulescu Siliu, SdelaSfSpirid. 3.
Rasianu C. Emil, Bul. Carol 18.
Radivon T. Nic , But. Elisab. 9 b.

Popovici Coloman, Victoriei 76.


Popescu M. Gheorghe, Negustori 4.
$oimescu Stefan, M KogIllnic. 33.
Petrescu C. Toma, Cometa 65.
Popescu N. Petre, Bradului r.
SAndulescu N. L., Scii Voivozi 35 b.
Prctorian M. Gheorghe, Teilor 85. Soimescu Dumitru, t t Ernie 4.
Papazolu N. Joan, Alea Mitropol, 2.
Stefanescu Col. C., MoSilor 308.
Paraschivescu M. M., Pr.-Unite 36. Stern Adolf, Sapie*i 4.
Puscsriu loan, Bul. Elisabeta 39.
Stlinescu-Jiu Grigore, Inocenlei 5.
Papadopol C-tin, Olimpului sz.
Stoicescu I. C -tin, Batiste 6.
Popes= Constantin, CazArrnei 58. Sliulescu Teodosie, Pope Petre 37.
Petrescu I. Constantin, Luminei 1.
Stiinescu Dumitru, Italian /.
Popescu Panait, Bul.www.dacoromanica.ro
Peke 85 bis. St. B. Delavrancea, Prirulverei 32.

42

Solacolu Anghel, Bul. Pake 7.


Ste lien Tome, Victoriei 132.
Sfetescu Petre, Mircea-Vodll. 23.
SteRtnescu-Goran Nic., Virgiliu 22.
Stknescu G. C-tin, erban -Vodlt 68.
tetitnescu-Ticu D. C., Negustori 26
tetlinescu Petre. Laoirint 81.

Saita G. Ion, Rahovei 112.


ontu Alexandru, Cktunului 2.
Stroescu George, Modestiei 34.
Stroescu Petre, Bul. Maria 45.
Spanoppol N. C., PrecupeVi-Noi io.

Sotir M. Nicolae. Olari io.

Sipson M. C- tin, Bul. Co4ei 50.


Sigmireanu N., Numa-Pompil. 20.
Saita G. Nicolae, Rahovei 112.
Sipsom M. Mihail, Teilor 16.
Sfetescu V. C-tin, Com.Donineopi.
Stambulescu Anton, Berzei 25.
Seimeanu Teodor, E. Stlltescu 4.
Steftinescu Nicolae, Polijiei 8.
Steglirescu T. Nic., Armeneasck 32.
uculescu Dim., Alea Nkstlis. 5.
tellinescu C-tin, Mircea-Voclit 37.
Schina C. George, Campineanu 39.
tefan V. Vasile, Melodiei 5.
Stoenescu George, Al. Lahovari 24.

Sachelarie Ion, Al. Blank A. 52.


Sanescu George, Bul. Carol 9.
tefInescu N. Mihail, Rotari 24.

Stefitnescu-Brkila C. Silvestru 2.
Slivulescu Nicolae, Caragheorg. 3.
Sadoveanu P., Primliveri 38.
erbItnescu I. D. Ion, Apolodor 43.
Skbareanu I. Alex., I I lunie 9.
Skndulescu Nic., Din. Golescu 36.
Soresou Octavian, Transilvaniei 6.
Solomonescu G.C., Serban-Voda 59

StefInescu C-tin, Rahovei 5.


Stamatescu D. N., Stirbey-Vodd 84

Stoicescu C. Ioseph, Batiste 6.


Simionide P. Nicolae, Regal/ 16.
Strainescu C. M., Ocolului 7.
Steflineacu Th. N., Bul.Elisabeta 39.

Stoicescu C. Pantele, Lueger 78.


Sitvulescu Alexandru, Virgiliu 3.

Spati Ioan, Laptelui 15.


Stanescu Dumitru, RkspAntiilor 37.
Stroescu Marin, Cktunu-Nou 4.

Stlinescu Ioan, Baicu 1.

Slilceanu M. Virgil, t 1 Febr. 2.


Schwartzenberg Lazkr, Bateriilor 3.

Stlinescu D. loan, Ciclopilor to.


Stamatie Mihail, Venerei 17.
Stoian G. Ion, Bul. Pache 26.
Stoicescu C. C-tin, Bul. Maria 43.
Stknescu V. Ion, Alea Blank A III.
Stratulat I. Ion, Primitverei 33.
Sturdza Alexandru, Popa-Kitu t b.
Stangaciu. Grigore, Intr. Roseti 8.
erban Leonida, Academiei 4.
Stoica N. Nicolae, Occidentului 8.
teflinescu Alexandru, Toamnei tot
Shvescu Constantin, Grivitei 107.
Stlinescu C. Ion, Suter 14.
Sticinski Ion, Victoriei 186.
Stamatiade Vasile, VAckresti 4.
Stoenescu Gr. erban, Victoriei 222.
Stiinciulescu Alexandru, Belved. 12 .
tefitnescu Aurelia S-tii Voevozi 20

Stoenescu Virgil, Crinului 7.


Stoicescu George, Carol Lueger 34.
erban Carol, Gr, Alex. 88.
Tricu Alexandru, Bul. Carol 25.
Tanoviceanu Ion, Rahovei 31.
Tepelus Ion, Isvor 30.
Triandafil Alexandru, Model i6.
Triandafil Miltiade, MoOlor 235.
Triandafil Const.. Sf. C-tin 19.
Theodorescu Z. Alexandru, Splaiul
Maior Giurescu 7.
Tomasian Alexandra Mihai-V. 36.
Teodorescu Alex. Locot. tirb.-V. 54
Theodorachi-Hagi Const.,Italian.28
Theodorian Marius, Bul. Maria 54.

Teclu George, erban-Vodd 5.


Teiaeanu George, Bateriilor 9.
Teodorescu Const., Dionisie 19.
TheodorescuNicolae, Ciaus-Radu r.
Tomulescu Cristian, Bul. Maria 26.
Toncescu Pascal, Isvor 12 bis.
Ta,c1 George, Bul. Carol 73.
Tatos Donick, Caragheorg. 7.
Theodoru Christian, Popa-Tatu tot.
Thnitsescu Grigore, Scaune 3.
Tacu D. Constantin, Crinului 3.
Toneanu Vasile, Mlnervei 9.
Theodorescu Anibal, Bul. Carol 83.
Trenbfaki Henri, Alea C. Sylva 1.

www.dacoromanica.ro

43

Tunescu R. C-tin, Rafael r.


Titulescu Nicolae, Manes Brut. 28.
Tomescu C. Christea, Artei 18.
Tolemaque C-tin, Renaterei 3.
Teianu C-tin, Campineanu 33.
Teodorescu D. Viciu, Raion 63.
Tomescu D. Dimitrie, Big. Enei 7.
Timira Ion, Al. Lahovari 4.
Toncescu Vasile, Esculap 2o.
Teodorescu M. Teodor, N. Florea 3o

Twit Albert, Mantuleasa 9.


Tell Cristian, Berzei 47
Ulubeanu Alexandra, Dionisie 47.
Urldtianu Z. Grigore, Cosma 8.
Ursulescu Nicu, Sdlciilor 2 bis.

Vasiliu Ion, Vingtorului 14Vulturescu Grigorie Ion, Mercur 9.


Voiculescu Pandele, Olari 36.
Vasiliu S. Grigore, Isvoranu 5 E.
Vlachide I. Mihail, Aleea Dorob. 81.

Vhslnescu V. A. I., Raureanu 5.


Vasilescu Viculae, Anton Panu 3.
Voinescu P. Nicolae, Cantacuz. 86.
VIAdoianu I. Ion, Scaune 52.
Vivian Ionescu D. Nicolae, Cantscuzino 4o.
Vasilescu V. Mihail, Apolodor 16.
Vasilescu I. Mihail, Duzilor 1.
Verra Nicolae, Ga.ndului 1.
Vasiliu Gheorghe, Negru-Vodl 21.
Vasilescu Gh. Chiript, Clop. Noi 104

Ulvineanu Alexandru, erban -V. 49.

Veleanu Aurel, Popa-Soare 2.

Ulvineanu Virgil, Serban-Von 49.


Ulescu C. Grigore, Batiste 29.

Voiculescu Theodor, Sf. G-ghe N. 7

UrzicilAureliu, G.Alexandrescu 104.

Vericeanu Alexandru, Brezoianu 39.


Veropol Pericli, Campineanu 22.
Vulturescu Grigore, Mercur 9.
Vilidoianu B. Ion, Dorobanpl. 126.

Vanic Anton, Victoriei 74.


Vilacros Ion, Grivita.
Vrhbiescu Nicolae, Sf. Voevozi 29.
Voreas Virgiliu, Scaunelor 3o.
Vlbdicescu Alexandru, Berzei 7o.
Vine Vasile, Sevastopol 12.
Voinescu Boldur George, incai 3.
Vladescu Niculae, allitrailor 22.
Vulescu Alexandru, D-ta Florica 9.
Villacros Alexandru, V. Lascar 43.
Vanghele Theodor, Cgliirai 173.
Velescu Marius, Bul. Pake 6o.
Viaulea Grigore, Hotel Union.
Valerian G. Mihail, Gabrnveni 47.
le izulea Constantin, ChAlrailor 78.
Vladescu-Olt Maria, hotel Englisch

Ventura R. Davila, 13 Sept. 6o.


VIraru Mafin, Roman/ r.
Vician L. Ion, Smardan 9.
Voinescu Stelian, Romulus 37.
Wortman Constantin, Poetului 6.
Xenopol Nicolae, Arcului 5.
Xeni Constantin, Brezoianu 29.
Zeuceanu Alexandru, Sf. C-tin 18.
Zlinescu Alexandru, Jul.- Michelet 13

Zara I. Laurel-4W, Lucaci 13.


ZInescu George, Jul.-Michelet 13.
Zaharoff Loan, G. Florescu 10.
Zissu Diogene, Scaune i 1.
Zane Grigore, Arcului 2.
Zitti C. Loan, Bul. NeatArn. 85.
Zamfirescu Haralambie, Cillilra. 87.

Zabloschi Mihail, Isvoranu 15.


Zamfirescu D. Ion, Italian/ 19.
ZIMescu Dobre, Bul. Ferdinand 57.
Zlatko Stefan, Culmea-Nou/ 1.

Vlachide Emanuil, Doroban0 116.

Stag iari
Anastasiu M. Hristodor, Iancului i 1

Abramescu Ivan, Berzei 26.


Alexandrescu G. Miaail, Hot. Regal.

Angelescu Dumitru, Sos. Jianu 6.

Angelescu Aurel, Lankiriei 4o.


Anagnosti a die Eustatius, Brutari i 1 .

Anghelescu St. Mircea, Bul. Ferdinand 24.

www.dacoromanica.ro

- 44 Alexandrescu M. D-tru, Labirint tot


Anastasia Alexandru, Vase lor 48.

Athanasiu loan, sos. Orel Fil. 14.


Anghelovici Virgiliu, to Mai 19 b.
Borg Dimitrie, Teilor 87.
Bertea Gheorghe, Zefirului 22.
Boboc I. Aureliu, Moqilor 55.
Boambl G. Loan, Domnica 3.
Botea Aurel, Polizu 4o bis.
Buescu P. Vasile. Intr. Roseti 7.
liurslinescu Ion, erban-Voclit 17.
Buiu David, Bradului 19.
Bujoreanu T. Gh., Plevnei 65.
Benjamin Trilu, Victoriei 57.
Buzescu Gheorghe, Sillvestru 5 b.
Brlituianu D. C-tin, Clopotari- V . 7.
Bfirbuceanu Loan, Apolodor 6.
Budilteanu Nicolae, l'rinc.-Unite 30
Crivt4 Bonifaciu, Aureliu 14.

Ciimilrg,escu loan, Mercur 3.


Cristian V. Mircea, M. Brutaru 28
Constantinescu Sabin, Toamnei 8
Costescu N. Thoma, erban-V. 70
Crivt4 lie, Cortului 12.
Culian N. Mircea, Grigorescu 9.
Constantinescu C. Coust. Labirint 28
Constantinescu Dimitrie, Grivitei 68.

Chefner M. Filip, Sf. Ion I\ou 15.


Costache D. loan, Corbului 12 Isv.)
Cristescu I. Grigore, Pgunilor, 26.

DItnilli Alexandru, Traian 37.


Deliu S. Scarlet, Bul. Pake t r.
Dritglnescu George, Soarelui 3.
Dima Dumitru, Teilor 79
Dumitriu D. Mircea, Carmenilor 4.
Doljan Octav, incai 43.
Duvtlx I. Alex., Lgzureanu 13.
Dumitrescn Anghel, Pantelimon 2.
Demarat Z. Pericle, CalgraOlor 201.
Dobrescu Const., Mih. Coggin. 28.
Dania C. Alexandra, Apolon 2.
Daighiceanu Emil, Sevastopol 27.
Dumitriu N. Const., Dorobanti 73.
Dumitrescu N. Alex., Mincu I 2.
Demetrian A. Mircea, I. Creangit 8.
Ercule Count., Pu ;u cu apg rece 4.

Eftimiu Th. Vasile, Radii-V(3dg 5.


Economu Dumitru, Sculpturei 39.
Eustaiiu Victor, Batiste 29.

Filiti Const., Schit. Mggureanu 25.


Frunzescu Constantin, Molitor 164.
Fin Teu5anu Dum., L.Cazzavilan 16.

Fabius P. tefan, Sperat4ei 51.


Gregorian Mihail, Teilor 86.
Grigorescu Dimitrie, Verde 22.
Gherghel Albert, Belizarie 18.
Glaiu I. Nicolae, Belizarie 40.
Gulimgnescu Trand., os.Bonap. 32.

Gillglescu Gr Dum., P. Amzei 22.


Garcescu Aurel, Bateriilor 35.
Georgescu Const., Belvedere 13.
Grigorescu Andrei, Meteor 57.
Georgescu V. Ion, Cuza-Voclit 72.
Georgescu D. Vasile, Ardeleni 6.
Gabrielescu Mircea, Lsvor 12 bis.

Hasna5 Ion, Enei 11 bis.


Hagi Anton Dimitrie, Romani( 81.
jonescu S. Loan, Romulus 22.
!gnat V Nicolae, Regulus 1.
lonescu N. Mihail, Labirint 23.
Iconomu George, B-dul Elisab. 58.
Ionescu D. Gh., Armeneasel 22.
Ionescu Nicolae, Blggari 22.
Iliescu I. Vasile, ofrbei-Voclif 121.
Lonescu I. Const., Al. Lahovari 48.

Iliescu Dumitru, Dionisie 68.


lonescu Mihail, Lebirint 79.
lacobescu Al. Eug., Anton Pan 41.
Ionescu Mircea, Banu Manta 41.

Jormescu A. Ion, Crinului 29.


Lhzgrescu H. Petre, MoOlor 29.
Ladico Leon, Nifon 36.
Luca Gheorghe, Plcei 14Marinescu G. Vasile, Ocolului 15.
Mihgescu G. Grigore, Romang 185.
Mihgescu I Nicolae, R.-Sgrat.

Moftanu George, Polong 151 a.

Mihitileanu P. t., Popa Petre 29.


Mingopol Alex., Princip.-Unite 37.

www.dacoromanica.ro

- 45
Moescu Constantin, Rotari I.
Milicescu Alex., Stirbei-Vodli 33.
Marinescu C. loan, Triumf 8.
Micescu N. Demetru, Victoriei 162.
Moroeanu N. Leon, Victoriei 29.
Marza A. Grigore, Francmasong 59.
Ma teescu Capetineanu I.,Vespas. 50.
Michel Isidor, Sfintii Apostoli 3o.
Mazilu I. Gheorghe, Mihnea 2.
Metaxa Gh., Victoriei 180.
Marinescu lord., Campineanu 27.

Niculescu Cristea, Cazarmei 18.


Negoescu Ion, Eduard Grand 40.
Negriseanu Mihail, Cotitli 4.
Negreanu Nicolae, Lucaci 46.
Navrea Stefan, Modestiei 10.
Niculescn Thome, Mosilor 365.
Negrescu Traian, Serban-Vodit 134.
Negulescu M. Dumitru, Timpului 9.
Orliscu Scarlet Aurel, lsvor 12 bis.
Otescu I. Nicolae, Dorobanti 85.
Paltineanu I. Belizarie, Teleorman,
Paicu G. Achil, Sf. Apostoli 29.

ladulescu R. C., Stirbei-Voclii 136.


Reizi E. Nicolae, Plevnei 65.

Stravolca C. Coast., Apolodor 6.


Stefilnescu T. Petre, Rosca 3.
Savel I. Vasile, Vdnittorilor 26.
Ste ftinescu M. Zlinoagil. Occident 51.

Steftinescu Nic., B-dul Pake 85..


SteilInescu I. Const., Fecioarei 1
Stefanescu Sp. Galati, Eroului 10.
Sandulescu Marin, Popa-Tatu 20.
Stlinescu Nicolae, Sf. Apostoli 84.
Sadoveanu P. George, Primhverei 38.

Stoices:u Virgiliu, Romani( 87.


Softa C. Stefan, Tepees -Vodd 42.
Silulescu T. George, Spdtari 4t.
Stern L. Mihail, Sapienji 4.
Sima George, Buzesti 27.

TItusescu Constantin, Regall 8.


Tgaritsanu Victor, N. Pompiliu 19.
Trandafirescu Nicolae, B Carol 77.
Triscd C. Petre, Clopot.-Vechi 69.
Teodorcscu C. I., St. Mihaileanu 48.
Trutescu D. Constantin, Grivita 94.
Tomescu G., D. Racovitit 2 bis.

Papamihalopol E. Mih., B. Carol hi-.

Pancu Radu, G. Cantacuzino 47.


Predoiu M. Stefan, Popa-Tatu 88.
Papilian Const., Alea Regnault 6.
Petrovici George, Rahovei 5.
Prunescu N. Emanoil, Plevnei 83.
Popovici Joan. Miron Costin 7.
Paleologu Mihail, Paleologu.
Protopop. Pake Em., I. C. Brtitianu 3.

Popescu N. Nestor, Sculpturei 37.


Popescu Gr. Nic., Popa Snare 20.
Pascanu loan, Toamnei 26.
Popovici N. Nicolae, Cazlirrnei 7.
Pesiacov St. Vlad., Primliverei 23.
Popescu V. Alex., Popa-Tatu 109.

Rosner Frederic, Astronomului 8.

Urliitianu Vasile, Model 72.


Unanian Dartanian, Popa Soare 61.
Vasiliu B. Dumitru, Romani( 19.
Voinescu Barbu, Hotel Frascati.
Vasilescu M. loan, Stirbei-V. 78.
Vitcu N. Const., Imprimeriei 55.
Vasiliu Florea, Popa-Tatu 85.
Vasilescu Constantin, Duzilor I.
Vasilescu V. Ioan, Toamnei 105.
Visoiu Cornliteanu I., Mosilor 175.
Verzea Ion, Eminescu 3.

Witting T. Eugen, Rahovei 10.


Zissu St. Nicolae, Precup.-Noi 23

www.dacoromanica.ro

TABLOUL MEDICILOR DIN BUCUREVI


Dootorl in me dlolna
Albescu, N., Mosilor 25o.
Albulescu C., Mosi lor III.
Alexandrescu Virginia, Lucaci.
Alexandru erban, Callirasi 81.
A-drescu C. Dersca, B-d Coltei 2.
Anastasio tefan, B-d Pake 54 b.
Andreescu V., Fund. Crepuscului 69.
Andriiianu Nichita, Gen. Florescu 2.

Andronescu C., B-d Coltei 17.


Angelescu Const., Clementei II.
Anghelovici M., Clopotari-V. 7.
Antoniu A. Andrei, Chitu 6 bis.
Arbor Rail Ecat., Dragos-V. 21.
Atanasescu N., Comets 28.
Athanasiu Gr., Rahovei 4.
Athanasiu Vergu, Popa-Soare 25.
Aurian Alex., Sf. Apostoli 33.

Bacaloglu C., Dionisie 44.


Baican N., Sperantei 53.
Balaban A., Roman/ 107.
Barasch A., Victoriei 120.
Bardescu N., Luterand 22.
Baroncea Simion, Scaune 48.
Bartolomeu St., Griviiei 209.
Bauberger R.. Gen. Florescu 6.
Bauberger Isidor, Gen. Florescu 9.
Ballicescu loan, CAmpineanu 48.
Bogdanovici Tadeu, Mocilor 244.
Berger M., Carol 74.
Bolintineanu Al., Chimistului 16.
Bekiugateanu C., Mosilor 214.
Birmano Bera, Caragheorgbevici 9.

Besnea St , Popa-Soare 24.


Bejan Ion, Armasului 9.
Blumenfeld A., erban-Von 5.
Boantd Gh., Roman/ 174.

Bomkis Isidor, Jules Michelet 4.


Bonaki V., Pitar-Mosu 35.
Botescu H., Griv4ei 119.
Broner Artur, Armeneasca 31.
Buicliu Chr., Al. Lahovary 12.
Bril Carol, Mile Efor. B-d Elisabeta.

Burghele N., Printul Ghica 15.


Butz loan, Francmazona 66.
Butitrescu M., Vacarecti 188.
Butoianu Mihail, Frumoasit 12.
Brukner loan, B-d Col(ei 56.
Busila N., B-d Elisabeta 43.
Busill V., V.Lascar 152.

Calef A., Spaniolit 1.


Cantacuzin C , Clementei 37.,
Cantacuzino Jean, Dionisie 98.
Catuneanu I., Catunu-Nou 7.
Cealfic Mihail, Manea-Brutaru 22.

Chiriac I, Sf. Ionia 8.

Chernbach N. G., Primaverei 41.


Cristodulo Vasile, Fantanei 10.
Crtciuneanu Aureliu, Dionisie 24.
Clement Eracle, Grigorescu 3.
Codreanu M. (Valdman), Sf. Mina 8.

Clinciu Nicolae, 13 Septembre 32.


Constantinescu Ion, Isvor 47.
C-tinescu M., Numa-Pompiliu 17.
Cohn M., Minervei 12.
Cobilovici Alex., B-dul Carol 42.
Capelman Smil, Vdcaresti io6.
Costiniu Alex., Romani( 35.
Costinescu I., Skilciilor 33.
Cristianu Corneliu, Armasului 25.
CrI4eseu, Dorobantilor 29.
Cugler Gr., Victoriei 2.
Cutzarida-Cratun. Maria, V.Lascar 5

www.dacoromanica.ro

47

Cuziner Daniel Jun., B-d Domn. 13.

Daniel Constantin, Vienei 12.


Davidovici M., Sf. Ion-Nou 6.
Davidsohn I., Grivitei 114.
Davidescu A. Gherasim, Grivitei 97.

Darmgnescu Teodor, oustitiei 86.


Demetrescu I , Isvor 68.
Demetriad N. I., G. G. Cantacuz. 47.

D-trescu I. (Ignatiu), Molilor 242.


Deutsch N., Carol 55.
Demosten A., Prudentei 8.
Dobrovici Anton, Dorobanti 53.
Dona Raul, Manea-Brutaru 14.
Doljan Constantin, Grivitei 128.
Dona losif, Numa Pompiliu 6.
Draghiescu D., Gr. Cantacuzino 15.
Drliguqescu Vasile, Spgtari 5.
Dams Nicolae, Domnitei 11.
Doca Victor, Verde i 1.
Drugescu N., Brezoianu 11 bis.
Dumitriu Andrei, Spatarului 9.
Dudumi V., Schitu Mggureanu 5.
Duscian Isvilovici, Moqilor 298.

Ettinger Iosif, erban-Vodg 26.


Elias Solomon, MoOlor 45.
Eichenbaum I., B-d Elisabeta 4.
Eisenberg Solomon, Molilor 245.
Emil Doctor, V ctoriei 3.
Erdreich H., B-d Carol 39.
Eremia D., Brezoianu 44.
Erlich Samuel, Gabroveni 22.
Esra S., Patria 15.
Ettinger Leon, tirbei-Nodg 85.
Evian I. N., Saturn 45.

Felix Eugeniu. B-d Carol 6.


Florescu Cl. (Julieta), Sf. Maria 8.
nails L , Calomfireseu 16.
Frenkel Bernard, Stella 20,
Frank Adolf, Patrici la farm. 8.
Friedman Leon, Franklin 14.
Frumuanu C., D omn. Anastasia 1 i.

Fischer George, Doamnei 27.


Fischer Emil; Modei 12.
Focqaner Max, Lucaci 12,
Galimir I., Doamnei 39.
Galtigeseu P., Victoriei 121.

Gracovschi S.. Rotarilor 17.


Georgescu Grigore, Popa-Tatu 109,
Gerota D., B-d Ferdinand 48.
Gheorghiu N., Dorobantilor 42.
Ghidionescu I., Bolintineanu 9.
Ghiorghian G. (Criste), Rahovei 15 t.

Ghuilamila I., Isvor 4.


Goilav I., Teilor 14o.
Goldtein Moises Coltei 8.
Gomoiu Victor, tirbei-Vodg 23.
Gottfried M., Dudeti 7.
Grossman, Dudeti 25.
Grossman Enric, Sf. Gheorghe-Nou.

Graudea St., Icoanei 77.


Gutmann I., Vangtorilor 2o.
Grecescu D., Verde 3
Gril Leon, Cavafii-Vechi 5.
Griinfeld F., Moilor 217.
Goldenberg I., Carol 97.
Grosovici Calistrat, Dorobanti 26.
Groseanu Pop D-tru, t.-Vodg 172,
Griinberg A. Sache, Vlicgreti 102.

Haim David, Dudeti 8i.


IIaralamb D., Victoriei 115.
Hancu Vasile, Manea-Brutaru 22.
Ilarth. D., Calgra0 1.
Hagiescu P., Sabinelor 8.
Ileberling Max, Lascgr Catargi 6.
Iloenig Adolf, Scaune 57.
Ilaim D., Gramont 6.
Hiinich, I. C. BrAtianu, 18.
IIorovitz M., Grivitei 107.
Ilorovitz Samuel, Apolodor 21.
Horovttz Avram, Academiei 1.
Ilerescu P., Mercur 6.
Hirsch Solomon, Bradului i.
Hirsch Martin, Bradului 39.
Hristodorescn M., Italiang 8.
Hociung I. I., Sf. Ionic/ 17.
Iacobovici I., Rinocer 9.
Iaslovici A., Sf. Vineri a
larca Mihail, Victoriei 11 I.
Iacobsohn Grigore, Luterang 39.
Iliescu Gh., Grivitei loo.
Iliescu Ciru, Cantacuzino 80.
Irimescu S., Licurg so.
Ionescu Toms, Dorobanti 69.

www.dacoromanica.ro

- 48 Ionescu Teodor, Ousel 4.


Ioanitescu Gheorghe, Mosi lor 272.
lonescu Dumitru, Mercur 5.

Isac Leon, Carol 111.


Ivainer H., Grivitei 63.

Jianu Amza, Victoriei 256.


Juster, Golesti 10.
Jianu Ion, Berzei 7o.

Kitzu Enea, Bnl. Pache 9.


Kimell Saul, Coltei 12.
Kaminski Ermina, Bul. Pache 37.
Kaminski Alex., Bul. Pache 37.
Koslinski A., Apo lon (Isvor) 3.
Kugel Louis, Sf
Apostoli 22.

Melun, Victoriei 31.


Mihdescu Gh. (Major), Virgiliu 5t.
Movilian E., Negru Vodii 6.
Mihailide Diogen, T6ranilor 95.
Mendonide I., Mavrogheni 13.
Mendelsohn B., Academiei 6.
Minovici M., Al. Carmen-Sylva t.
Mauriciu Levi, Carol 81.
Minovici N., Berzei 7.
Minculescu Nicolae, Ronda 33.
Mirinescu M., Spiftarului 2.

Mironescu M. T., Griviei 7o.


Miron G., Mosilor 209.
Mitulescu Ion, Covaci 19.
Mitrea D. Alexandru, Grivitei 80.
Mladoveanu C., Rahovei 19.
Mumuianu I., Teilor to7,

La lu Socrate, Verde i5.


Lazarovici M., Victoriei 28.
Landau Enrich, Rahovei 53.
Lebel. D., Mosilor 59.

Nanu G. D., Rotarilor 21.

Lempart Enrich, Victoriei 56.


Levy M., Carol 81.
Leonescu D. V., elari 15.

Neagoe I., Dionisie 21.

Leon lea; Carol t 1.


Leonte A., Vienei lo.

Lindenberg, S-ta Vineri 2 bis.


Lobel A.; Poetului 32.
Luca Teodoriu, Renasterei 7.
Luvisch Josef, Soarelui 1.
Lupescu George, Rahovei 130.
Lupescu Scarlat, Carol 38.
Lustgarten, Campineanu 36.

Miirgitritescu C. I., Grivitei 67.


Mitldgreseu N., Stirbey-Vodli 4o.
Manicatide Elena, Grivitei 84.
Manolescu Emil, Mosilor 370.
Manolescu C., Stirbey-Vodli 116.
Manolescu N., V.Lascar 32.
Marcel A., Chlara4i 21.
*Marcovici Th., Sf. Ionia{ 13.
Marcovici Pavel, Bul. Elisabeta 9 b.
Miirgescu Ion, Polizu 36.
Margulies Filip, Batiste 23.
Marinescu G., Dionisie 36.
Martinescu, Grivitei 125.
Mayersohn Lazitr, Mosilor 97.
M/rculeseu B., Mosilor 9o.
Mauriciu, Sf. Vineri 33.

Nasta T., s.St.celMare, San.Diacon.


Nanu I. (Muscel), G.Cantacuzino 51
Naumescu D., Bul. Domnqei 10.
Nadel Carol, Lipscani Hanu cu tei.
Natansohn L., Bul. Elisabeta 67.
Nestor NAstase, Viitor 114.
Nicolicescu, Sculpturei 3o.
Nedelcu Petre, Isvor 27.
Neumau H., Gabroveni 20.
Niculau Stefan, Siirindar 6.
Nicoreanu C., Stefan -eel -Mare 87.

Negrea C., Rahovei 144


Niculesou D., Bulevardul Carol 12.
Nisipescu G. D., Semicercului 15.
Noica, Popa Kqu 3.

Obregea Al., Cernica 11 bis.


Oprescu V., Sf. Constantin 19.
Orem' Cr., Victoriei 162.
Orleanu C., Horei 19
Pandelescu G., Regal{ 9.
Panaitescu G., Stirbey-Vodi( 87.
Purhon, Cantacuzino (PolonK) i6o.
Parisidis C., MAntuleasa 21.

Pascu Evloghie, S-ta Vineri 20.


Penescu C., Arcului 16.
Petelenz Rudolf, Rahovei 21.
Paulescu Nicolae, Armeneascal 40.

Plitrascu V., Popa Rusu 32.


www.dacoromanica.ro

49

Paulman Solomon, Rahovei 36.


Petrescu G., Astronomulul 3.

Serbitnescu M., Putu cu Aph rece 7.


Severeanu C. D., Campineanu 25.

Petrovan Si lviu, Fab. d. chibrituri 4.

Sigler N., Chlhrasi 9.


Silberman E., Mircea-Vodh 65.
Sigmund Mayer, Carol 43.
Silva Pandele, B-d Neatarnhrii 38.
Sion Moscuna, tirbei-Vodit 19.

Petrini Galatz, Scaune 31.


Petrini Paul, Domnitei 7.
Plesoeanu Constantin, Sillciilor 4 b.

Paciurea P., r t Februarie 13 bis.


Poenaru Chplescu, Teilor 80.
Pucerea Pandele, Berzei 12.
Poenaru Ion, Romani( 22.
Pomponiu Floru, NumaPompiliu 21.
Popescu Virgiliu, Mihai-Vodit 3o.
Poplascki Pauline, Sf. Spiridon 18.

Popovici P S., Dorobaniilor 23.


Popovici Vasile, Venerei 5 bis.
Popp D. Dumittu, Mosilor 91.

Pop Avramescu, CalArasi 29.


Protopopescu Matilda, Toamnei 31.
Pratopupescu D. C., Melodiei 1.
Popescu Ion -Plesea, Berzei 1o8.

Pinches I., Rahovei 5.


Rabinovici Leon, Carol 39.
Raureanu Alex., Rahovei 5.
Rainer Marta, Dionisie 68.
lasvani Poteca, Pope Petre 12.
Rappaport S., Mu silor 5 t.
Repezeanu G., Grivica 80.

Revici T., Sf. loan-Nou 15.


Rhdulescu Constantin, Bcrzei 5.
Robin Gh., I. C. Brhtianu 5.
Romalo Ed., Progresului 8.
Reichstadt Aron, Serban-Von. 20.
Ramniceanu Gr., Scaunele 42.
Rizescn Hasnas Adele, Enei r 1 b.
Rosenstein N., Victoriei 6o.
RacoviceanuD.Piteti, L.- Cazavil.6.

Rosenfeld Jaques, Sfintilor 54.


Rosen Adolf, Soarelui 3.
Rosnovici Jaques, Carol 65.
Rotman Mihail, Apolodor 6.

$aabner-Tuduri A., Teilor 5r.


Sarnari an G. Pompei, PAtrascu- V. 27.

ShbAreanu G., B-d Carol 83.


Schachman N., tirbei-VodA. 32.
Scupiewaki L., Corabiei r 1.

Slatineanu Alex., Stirbei-Vodii 11 t.


Solomon L, Sf. Gheorghe-Nou 7.

Solacolu Th., Clahrasi 39.


Sperling R., Gramont 21.
Spiegler, N. Blilcescu i6.
Spineanu D. G., I. C. Brhtianu 32.
Staicovici N., Mircea-Voda 59.
Staiculescu G., Berzei 17 bis.
Stamatopol D. M., Gen. Florescu 9.
StInculeanu, Armes 28.
Sthnescu D., Regal 12.
Stein R., Bradului 15.
Stefhnescu Sache, Bolintineanu 11.
StefInescu M. Zhnoagh, Al. Loh.. 22.

Stoianovici I., Calomfirescu 13.


Steinhart S., Negru-Vodh 6.
Steiian Eraclie, Bibescu-Vodil 22.
Stern Avram, Doamnei 17.
Stoicescu Gh., Lutesanh 5.

Stoenescu N , Isvor 55

Strom:ngher L , Sfintilor 75.


Stoenescu N. (colonel), Ghiocei 13.
Stroe M. L., JustiVei 16.
Stoicescu G., Corabia 5.
Sunda Anastase, Poliiiei 8.
Sutzu A., Planttlor 15.
Sion V., Stirbei-Vodii 19.
Severeanu Gh., B-d Elisabeta 39.

Tatusescu (Chernbach)

Cornelia
Ciilitra0 16.
Tatusecu, Chnirasi, 16.
Teodorescu Barbu, Dorobanl. 104.
Teodor Friederic, Barbu Catargiu 1.

Teodori I., Intrarea Rosetti 7.


Teuhari Anibal, Sf. Spiridon 16.
Teohari D., Dionisie 53.
Tomescu N. C., Itaiianit 16.
Tomescu I. T., Victoriei 209.
Trandafirescu C., Vasile Lascar I ro.

Scheller R., Berzei 22.


Turbure Em., Nicolae BhIcescu 29.
Schlesinger, Mosilor 49.
Tuteanu Vasile, Buzesti 42.
Schneyer I., Carmen Sylva 3.
Threw] G., Pas. Bitncii Nationale 2.
Schwartz Herman, Belvedere 25.
Turi A., Bradului 7.
Scherer, Spl. Bibescu-Vodh
49.
Troteanu V., Buzesti 42.
www.dacoromanica.ro
Seligman Hugo, I. C. Brhtianu ri
Tanach Isac. Mo9ilor 287.

50 -

Ulvineanu A., erban-Vodit 49.

Vincler Bernard, Mosilor 54.


Vais E., Lucaci 9.

Ureche A., Schitu- Mllgureanu 5.


Ur14ianu, Clemhntei 10.

Viighi Al., Gramont 22.


Vasilescu P., Posta-Veche 11.
Vhleanu Lazhr, B-d Carol 61.
Vasilescu Th., Grivica 82.
Verzeanu Sc., Doamnei 27.
Vera Mihail, Palatul Funct. Publici.
Vine; V., Chldrasi 112.
Weiss Herman, Chlgrasi 102.
Vllidoianu P., Teilor 78.
Voia Angela, Serei 7.
Vasilescu C., N. BhIcescu 11.
Vintilescu Mibai, Berzei 47.
Vlahlides 'P. Gheorghe, Coliei 20.
Viting Teodor, Rahova io.
Vrapialici C.. Mosilor

Waltzman M., Grivitet 121.


Weiss Em., Grivitei 178 b.
Weiss Elias, epcarl 3.
Weiss H., Carol 99.
Weetfried Ph., Vlicitresti 51.
Wechsler Ioseph, Calomfirescu
Wechsler Reghina, INtent 20.

5.

Zamfirescu C., Franc lin lo.


Zaplachta Ion, Teilor 129.
Zeliger S., Isvor 39.

Ziegler Hugo, 'Irani 73.


Zigura V., B-dul Elisabeta 54.
Ziirner Emil, Principatele Unite 6.
Zussman A., Batiste 17.

Medici veterinarl
Alexandrescu D., Numa Pomp. 23.
Cartianu Pompiliu, Abat.-Conannal,
Cinch Alex., coala veterinarh.
Constantinescu lov-Brad, I.C.Br. 34.

Curhanschi Sim., Abet. comunal.


Dinovici Dimitrie, Semicerc to.
Dinulescu Vasile, Apr. Purice 4.
DrIgoiu loan, .coala veterinarh.
Focsa Nicolae, Carolina 7.
Gavrilescu Const., Romani{ 201.
Georgescu Const., Buciumului 30.
Gheorghian Nicolae, S.-Mhgur. 31.
Gornea St. I., B-dul Ferdinand 54
lonescu Petre, Creschtoria BIcu.
Isblseseu Dimitrie, yScoala veterin.
Manolescu Gh., Popa-Tatu 34.
Motes C., koala veterinarh.
.

Murgescu Petre,4Lascar Catargiu 19.

Munteanu Vasile, Grajdurile corn.


Neagu Alexandru, Grivitei ro.
Pi lat Alexandru, Aureliu 3.

Popescu Constantin, Eroului 16.


Bateriilor 36.
Papazolu
35.
Popp Emil, Mi
Podasch Coast., yScoala veterinarh.
Popilian 'coma, Aqui lei 35.
Poenaru Ion D., Victoriei 117.
Popescu Eremia, Deplirilteanu 3.
Priboianu Nicolae, Viting 35.
Protopopescu Dimitrie, Rahovei 30.
Rhdulescu Vintilh, Verde 2.
Regilian C., Prirqul Ghica 3.
Riegler Paul, yScoala veterinarh._
Romano Gheorghe, Mih. Cog. 21.
Slavu Grigore, coala veterinarh.
Stavrescu ton, Clucerului 9.
Stavrescu Petre, Chloe= lui 9.
Tafian Nicolas, .ureliu 33.
Tenea Gheorghe, koala veterin.,
Udrischi Gh.. koala veterinarh.
Valen stein Carol,os. Col. M.Gh. tax

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și