Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT ROMAN, Sem 2, ID - ne va da 1 subiect din Succesiuni si 2 subiecte din Obligatiuni; atentie: in lista

doamnei sunt mai multe subiecte ca cifre pentru ca sunt dublate cateva titluri
1. Succesiunea legala. Categorii de mostenitori.
2. Mostenirea Pretoriana si reformele imperiale.
3. Succesiunea testamentara. Forme de testament.
4. Testamenti factio.
5. Instituirea si substituirea de mostenitori.
6. Succesiunea deferita contra testamentului.
7. Dobandirea mostenirii.
8. Repudierea mostenirii.
9. Sanctiunea mostenirii.
10. Legate si fideicomise.
11. Definitia si elementele obligatiei.
12. Clasificarea obligatiilor in functie de izvoare.
13. Clasificarea obligatiilor in functie de sanctiune si in functie de numarul participantilor la raportul juridic
obligational.
14. Elementele esentiale ale contractelor.
15. Elementele accidentale ale contractelor.
16. Executarea obligatiilor.
17. Reprezentarea in contracte.
18. Actiunile cu character alaturat.
19. Sistemul noxalitatii si actiunile noxale.
20. Cazul fortuity, forta majora si mora.
21. Culpa si dolul.
22. Plata, mod de stingere a obligatiilor.
23. Novatiunea.
24. Compensatiunea.
25. Remiterea de datorie.
26. Modurile nevoluntare de stingere a obligatiilor.
27. Cesiunea de creanta.
28. Garantiile personale.
29. Beneficiul de diviziune si beneficiul de cesiune de actiuni.
30. Garantiile personale neformale.
31. Fiducia.
32. Gajul.
33. Formarea si felurile ipotecii.
34. Caracterele ipotecii.
35. Efectele si stingerea ipotecii.
36. Contractele solemne in forma religioasa.
37. Contractele in forma verbala.
38. Nexum.
39. Contractul litteris.
40. Mutuum.
41. Fiducia.
42. Gajul.

43. Comodatul.
44. Depozitul.
45. Vanzarea.