Sunteți pe pagina 1din 11

Lichidarea societatii comerciale cu raspundere limitata.

Conventia asociatilor cu
privire la patrimoniul societatii.Raspunderea lichidatorului
Din probatoriul administrat in cauza nu rezulta ca, prin actul constitutiv, asociatii
ar fi stabilit un alt criteriu decat cel al participarii la capitalul social, in ceea ce
priveste repartizarea activului net, in cazul lichidarii societatii.Mai mult, prin
Hotararea adunarii generale a asociatilor din data de 28 iunie 2004, acestia au
hotarat impartirea activului net al societatii, conform cotei de participare la
capitalul social-fila 26 dosar.In aceste conditii, conventia dintre cei doi asociati,
invocata de reclamant, nu poate produce efecte juridice, avand in vedere
dispozitiile art.5 Cod civil, conform carora Nu se poate deroga prin conventii sau
dispozitii particulare, la legile care intereseaza ordinea publica si bunele
moravuri..Angajarea raspunderii lichidatorului, sub forma obligatiei de a face,
presupune atragerea raspunderii acestuia pentru neindeplinirea culpabila a
obligatiilor ce-i revin in lichidarea societatii, iar in speta nu s-a facut dovada
vinovatiei acestuia in prelungirea duratei lichidarii.Fata de textele citate mai sus,
instanta constata ca asociatii unei societati cu raspundere limitata, aflate in
lichidare, pot face opozitie numai impotriva bilantului contabil de lichidare si a
proiectului de repartizare a activului intre asociati, acte care se intocmesc dupa
terminarea lichidarii.Prin urmare, asociatii nu pot formula opozitie cu privire la
orice act incheiat de lichidator, iar daca lichidatorul nu intocmeste din culpa sa
operatiunile obligatorii de lichidare si nici actele corespunzatoare, el poate fi
inlocuit in conditiile legii.
Sentinta nr. 1034 din 26 mai 2010
La data de 17.03.2009 reclamantul PF a chemat in judecata pe paratii DV si ZE,
pentru ca instanta sa dispuna obligarea lichidatorului DV sa finalizeze lichidarea
voluntara a SC A SRL, cu consecinta radierii acesteia, precum si obligarea
paratilor in solidar la suportarea pasivului societatii la momentul lichidarii
acesteia, estimat la 80.000 lei, ca urmare a tergiversarii actiunii de lichidare,
precum si a masurilor dispuse atat de lichidator, cat si de fostul administrator al
societatii in dauna reclamantului si a SC A SRL RM.VALCEA.In motivare se arata
ca reclamantul a detinut calitatea de asociat in cadrul SC L I SA RM.VALCEA, iar
ca urmare a divizarii acesteia, in iunie 2001, impreuna cu paratul Z E si alte
persoane, acesta a fost cooptat in cadrul SC A SRL.In continuare, reclamantul
mentioneaza ca, in anul 2004, ca urmare a instrainarii abuzive a mai multor
bunuri din societate de catre paratul ZE, care a detinut calitatea de administrator,
reclamantul a fost de acord cu propunerea paratului in legatura cu dizolvarea si
lichidarea voluntara a societatii.Reclamantul precizeaza ca acordul sau a fost
obtinut, in urma promisiunii despagubirii corespunzatoare a acestuia, avand in
vedere ca reclamantul detinea un numar important de parti sociale in
societate.Se arata ca prin Incheierea nr.xxxx/25 noiembrie 2004, Tribunalul
Valcea a admis cererea de numire a lichidatorului DV, fara ca acesta sa
primeasca un mandat special, ci doar sa indeplineasca formalitatile legale legate
de lichidare si dizolvare.Cum societatea, la acea data, nu avea datorii, asociatii

au stabilit modul de impartire a activului societatii, insa lichidarea nu s-a finalizat,


asa cum subliniaza reclamantul, din cauza dezinteresului manifestat de lichidator
referitor la operatiunea lichidarii.Totodata, reclamantul apreciaza ca tergiversarea
lichidarii a fost cauzata si de paratul ZE, care nu si-a respectat angajamentul de
a suporta toate cheltuielile legate de transferul unui teren ce urma sa revina
reclamantului, in urma incetarii calitatii de asociat( impozite, taxe,onorariu notar
si lichidator etc).In plus, reclamantul precizeaza ca acelasi parat, in procesul
lichidarii societatii, a primit, cu acordul lichidatorului, toate celelalte bunuri din
patrimoniul societatii, in baza unui contract de vanzare-cumparare incheiat in
luna mai 2005.Cu toate acestea, reclamantul arata ca, in urma unor discutii
purtate cu paratul ZE, acesta a acceptat sa-l despagubeasca pe reclamant cu
suma de 44.000 lei, in luna octombrie 2006, cu obligatia suportarii tuturor
cheltuielilor generate de transferul bunului sus-mentionat.Astfel, in vara anului
2007, reclamantul a primit de la paratul ZE a factura fiscala emisa in legatura cu
transferul bunului ce ii revenea in proprietate reclamantului, moment in care
reclamantul a aflat, cu ocazia obtinerii certificatului fiscal, ca societatea avea
datorii ce trebuiau achitate.Intrucat paratul nu a inteles sa-si respecte
angajamentul referitor la suportarea cheltuielilor aferente transferului aratat mai
sus, reclamantul a depus plangere penala, plangere in curs de solutionare in
cadrul dosarului nr.aaa/P/2009.Paralel cu cele aratate, reclamantul descrie si
modalitatea de exercitare a activitatii de lichidator de catre paratul DV, care, in
opinia reclamantului, a solicitat in mod neintemeiat prelungirea termenului de
doua ori cu cate un an.In aceste conditii, reclamantul a inteles sa solicite, prin
notificare, lichidatorului inventarul intocmit potrivit art.253 alin.3) din Legea
nr.31/1990, bilantul de la data preluarii functiei, registrul operatiunilor lichidarii,
situatia actelor juridice intocmite, precum si situatiile financiare anuale.Cum
lichidatorul nu si-a aratat disponibilitatea de a finaliza lichidarea, reclamantul
apreciaza ca paratul DV si-a incalcat atributiile prevazute de lege.In concret, se
arata ca desi lichidatorul nu a intocmit contractul de vanzare-cumparare in baza
facturii fiscale mentionate mai sus, in vederea efectuarii transferului de
proprietate catre reclamant, in mod neprofesional, acesta a declarat la DGPF
VALCEA ca realizata aceasta operatiune, ceea ce a condus la generarea unor
datorii catre bugetul de stat ale SC A SRL.Aceste datorii au condus la calcularea
de accesorii, conditii in care administratia financiara a infiintat sechestru pe
terenul ce trebuia sa revina reclamantului, ca urmare a lichidarii societatii.Chiar si
aceste conditii, reclamantul mentioneaza ca lichidatorul nu a inteles sa repare
greseala comisa si sa anuleze factura fiscala in vederea limitarii datoriilor catre
stat ale societatii.Se arata ca in toata aceasta perioada, reclamantul a primit mai
multe oferte de cumparare a terenului situat in Cazanesti, insa operatiunea
vanzarii nu a putut fi finalizata, deoarece reclamantul nu era proprietar de drept
asupra terenului.In final, reclamantul precizeaza ca intre parti a avut loc o ultima
intalnire, la data de 16.02.2009, prilej cu care s-a incheiat un proces-verbal prin
care s-a consemnat promisiunea lichidatorului de a finaliza operatiunea lichidarii
in termen de 10 zile, cele hotarate nefiind materializate pana la data introducerii
cererii.Fata de cele aratate, reclamantul considera ca cei doi parati se fac
vinovati de acumularea datoriilor societatii SC A SRL in cuantum de 80.000 lei,

acestia creandu-i un prejudiciu material si moral ce se impune a fi recuperat, in


temeiul dispozitiilor art.998 Cod civil si art.253 si urm.din Legea nr.31/1990.Au
fost anexate cererii actele premergatoare concilierii directe, Procesul-verbal din
data de 16.02.2009 si factura fiscala nr.ddddd/19.12.2006 referitoare la transferul
terenului curti constructii de 15.409 mp pentru suma de yyyy lei incheiata de SC
A SRL in favoarea reclamantului.Prin intampinare, paratul ZE arata ca potrivit
procesului-verbal din data de 28 iunie 2004, AGA a hotarat in unanimitate
dizolvarea SC A SRL, numirea lichidatorului DV si distribuirea patrimoniului catre
asociati, reclamantul si paratul fiind singurii asociati care au fost de acord cu
primirea in natura a bunurilor societatii.In aceste conditii, paratul precizeaza ca sa procedat la evaluarea bunurilor imobile ale societatii, iar stocurile de marfa au
fost vandute in vederea achitarii datoriilor acesteia.Paratul precizeaza ca la data
de 8.04.2005, societatea nu avea nicio datorie fata de stat, asa cum rezulta din
certificatul fiscal nr.bbbb, astfel ca lichidatorul a achitat sumele de bani cuvenite
asociatilor ce nu au optat pentru primirea de bunuri in natura.In ceea ce priveste
transferul imobilelor catre asociati, paratul mentioneaza ca cei doi asociati au
stabilit ca obligatiile ce constau in TVA si impozit pe profit sa fie suportate de
acestia, societatea neavand disponibilul necesar.Referitor la incheierea
contractelor de vanzare-cumparare, paratul arata ca terenul apartinand societatii
a fost mai intai dezmembrat, iar la data de 30.05.2005 s-a incheiat la notariat
numai actul de transfer catre parat, deoarece reclamantul a refuzat semnarea
contractului.Avand in vedere pozitia reclamantului mentinuta pe o perioada lunga
de timp, paratul a inteles sa achite acestuia suma de zzzz lei, la data de
18.10.2006, astfel ca in luna noiembrie, s-a organizat o noua intalnire la notariat,
in vederea incheierii contractului catre reclamant, data la care societatea nu avea
datorii catre stat, conform certificatului fiscal nr.cccc/22.11.2006.In aceste
conditii, se arata ca, fata de apropierea datei incheierii lichidarii, lichidatorul a
intocmit factura fiscala in luna decembrie 2006, TVA cuprinsa in factura fiind
achitata de catre parat.Fata de cele aratate, paratul apreciaza ca singurul vinovat
de neincheierea lichidarii SC A SRL se face reclamantul, care a refuzat in mod
nejustificat perfectarea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.De
asemenea, paratul a depus Rezolutia din 26.10.2009 a Parchetului de pe langa
Judecatoria Rm.Valcea din dosarul nr.aaa/P/2009 de neincepere a urmaririi
penale fata de parat pentru infractiunile de inselaciune, gestiune frauduloasa si
folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii.La randul sau, paratul DV a inteles
sa-si formuleze apararile, prin intampinare, aratand ca primul capat de cerere
este inadmisibil, avand in vedere ca dreptul de creanta corelativ pasivului
societatii nu apartine reclamantului, care nu are calitatea de reprezentant al
societatii, astfel ca nu sunt indeplinite nici conditiile art.109 alin.1 Cod procedura
civila referitoare la conditia ca reclamantul sa pretinda un drept propriu.Referitor
la capatul de cerere privind obligarea paratului sa finalizeze lichidarea SC A SRL,
paratul arata ca cel vinovat de nefinalizarea lichidarii este reclamantul, care a
refuzat sa suporte costurile si taxele aferente transferului de proprietate asupra
bunurilor ce urmau a-i fi repartizate, la fiecare dintre cele trei incercari de a
incheia actul la notariat, incepand cu data de 26.05.2005.Paratul precizeaza ca
intelegerea invocata de reclamant dintre acesta si paratul Z E, referitoare la

suportarea taxelor aferente actului sus-mentionat, nu i-a fost adusa la cunostinta,


conditii in care nu ii poate fi opusa, astfel ca intarzierea lichidarii nu poate fi
imputabila lichidatorului.Despre emiterea facturii fiscale mentionate in cererea de
chemare in judecata, paratul arata ca aceasta a fost emisa tocmai in vederea
incheierii contractului de vanzare-cumparare la notariat, de fiecare data
reclamantul refuzand sa se prezinte in fata notarului.Referitor la pasivul societatii,
paratul precizeaza ca acesta este mult mai mic, acumularea taxelor, impozitelor
si a penalitatilor de intarziere nefiindu-i imputabila acestuia, ci
reclamantului.Paratul Deaconu Viorel a inteles sa depuna pe parcusul judecatii
Raportul din data 10.11.2009 cu privire la lichidarea SC A SRL cu anexe.Prin
interogatoriul luat paratului reclamantului, la cererea paratului ZE, reclamantul a
recunoscut ca a primit suma de xxx lei si terenul sus-mentionat, cu titlu de
despagubiri pentru instrainarile efectuate de catre ZE, in perioada 20012004.Totodata, reclamantul a aratat ca partile au stabilit ca toate cheltuielile
lichidarii sa fie suportate de parat, tot in contul despagubirilor datorate
reclamantului.In legatura cu datoriile societatii, reclamantul a mentionat, ca in
opinia sa, acestea provin din neachitarea la timp a impozitului pe profit pentru
instrainarea din luna mai 2005.In final, acesta a aratat ca lichidarea a fost
intarziata de faptul ca raportul lichidatorului nu s-a efectuat in termen, iar partile
nu au fost de acord in legatura cu suportarea pasivului.La randul sau, paratul ZE,
in interogatoriul luat la cererea reclamantului, a declarat ca in perioada 20012004 a instrainat mai multe bunuri ale SC A SRL, conform dispozitiilor Legii
nr.31/1990, cu preturile stabilite in cadrul Adunarii Generale a asociatilor, fara
intocmirea unor rapoarte de evaluare.Paratul nu a recunoscut ca a detinut
stampila societatii si carnetul de facturi si nici nu a dispus de sumele de bani din
conturile societatii, dupa numirea lichidatorului.In legatura cu plata impozitului pe
profit si a TVA, paratul a aratat ca acestea au fost achitate la zi, pentru bunurile
dobandite de acesta, in luna mai 2005, iar cu privire la cele doua facturi fiscale,
referitoare la cei doi asociati, a precizat ca a achitat TVA-ul aferent acestora.De
asemenea, paratul a declarat ca in data de 15 decembrie 2004 a instrainat
bunuri ale SC A SRL catre SC Z SRL, pentru a achita datoriile aferente lunii
respective, fara a primi o autorizatie speciala in acest sens.Paratul DV, in
interogatoriul luat la cererea reclamantului, mentioneaza ca a primit, dupa
numire, registrele si actele societatii, data dupa care a intocmit registrul privind
toate operatiunile lichidarii, fondurile societatii fiind administrate efectiv de
lichidator dupa data de 25.11.2004.Paratul a precizat ca ZE a mai efectuat
operatiuni, dupa data numirii sale, in legatura cu vanzarea catre SC Z SRL.In
ceea ce priveste aceasta tranzactie, lichidatorul a mentionat ca sumele de bani
obtinute in urma tranzactiei au intrat in conturile societatii.De asemenea, referitor
la tranzactia incheiata in luna mai 2005, lichidatorul a aratat ca valoarea bunurilor
instrainate catre paratul ZE a fost stabilita prin raportul de expertiza intocmit de
expertul CM, bunurile imobile si mobile fiind evaluate in bloc; despre obligatiile
aferente acestei tranzactii, paratul a precizat ca acestea au fost achitate de ZE,
bunurile fiind primite in contul partilor sociale detinute in societate.Referitor la
intocmirea facturii fiscale din data de 19.12.2006, lichidatorul a declarat ca
aceasta nu a fost urmata de transferul de proprietate catre reclamant, intrucat

acesta nu a venit in repetate randuri la notariat pentru a semna actul.Totodata,


paratul a mentionat ca nu a revenit asupra decontului TVA cu privire la aceasta
factura, intrucat i s-a spus, de fiecare data, ca reclamantul va semna actul
respectiv.In legatura cu pasivul societatii, lichidatorul a aratat ca acesta este
cuprins in raportul depus la dosar,, fiind vorba despre penalitati privind impozitul
pe profit pentru terenul ce trebuia instrainat catre reclamant.In final, lichidatorul a
precizat ca i-a permis paratului ZE sa efectueze operatiunea legata de tranzactia
incheiata cu SC Z SRL, precum si alte operatiuni facute prin banca, prin ordine
de plata, operatiuni verificate ulterior de lichidator si despre care au avut
cunostinta si ceilalti asociati.La solicitarea reclamantului, lichidatorul a depus la
grefa instantei registrul operatiunilor lichidarii, in vederea consultarii.Prin
Concluziile scrise depuse la dosar, reclamantul precizeaza, ca fata de
raspunsurile la interogatoriu, paratii se fac vinovati de neincasarea contravalorii
bunurilor instrainate catre SC Z SRL si de faptul ca, dupa data numirii
lichidatorului, acesta a permis lui ZE sa intocmeasca si sa depuna documente,
cum ar fi extrasul privind bilantul contabil aferent anului 2004.Aspectul semnarii
documentelor societatii, dupa data dizolvarii, de catre paratul ZE, a fost sesizat
de catre reclamant, dupa consultarea documentelor puse la dispozitia instantei
de catre lichidator.De asemenea, acesta arata ca acelasi parat a efectuat
retrageri de numerar din contul SC A SRL si imprumuturi catre alte societati la
care era interesat, operatiuni nelegale, chiar daca aceste sume s-au
restituit.Totodata, reclamantul sustine ca bunurile transferate catre paratul ZE, au
fost primite de acesta cu titlu gratuit, intrucat, alaturi de terenuri si constructii,
paratul a primit un put, o instalatie de gaz, o instalatie electrica, doua cuptoare
pentru fabricat sticla, neevaluate de lichidator.In ceea ce priveste plata taxelor de
autentificare, se arata ca in mod nelegal, lichidatorul a acceptat ca acestea sa fie
suportate de societate, fara a primi mandat in acest sens.Referitor la pasivul
societatii, se arata ca lichidatorul a dat dovada de neprofesionalism in momentul
in care nu a anulat factura fiscala emisa pe numele reclamantului, astfel ca prin
declararea tranzactiei la organul fiscal, au fost acumulate datorii, care au atras
calculul de majorari.Se arata ca la aceasta se adauga achitarea cu intarziere de
catre paratul Z E a TVA aferenta tranzactiei din 29 mai 2005, plata ce a fost
efectuata abia in luna ianuarie 2007, precum si neachitarea nici pana la data
introducerii actiunii a impozitului pe profit aferent aceleiasi operatiuni.In legatura
cu incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica a terenului
societatii catre reclamant, acesta mentioneaza ca, la dosar nu exista nicio
dovada a notificarii reclamantului in acest sens, iar in plus, este invocat faptul ca
nicio dispozitie legala nu il obliga pe reclamant sa semneze vreun act inainte de
primirea si insusirea raportului final de lichidare.Au fost anexate concluziilor, acte
noi in sustinerea cererii, care nu vor fi avute in vedere de catre instanta, cu
prilejul analizarii probatoriului administrat in cauza, atata timp cat nu s-a
respectat principiul contradictorialitatii, acestea nefiind puse in discutia
partilor.Analizand actele dosarului, instanta a retinut urmatoarele:La data de 28
iunie 2004, Adunarea Generala a Asociatilor a SC A SRL a hotarat dizolvarea
societatii, numirea lichidatorului DV si a expertului evaluator CM.Cu privire la
distribuirea patrimoniului societatii, sapte dintre cei noua asociati au fost de acord

sa primeasca contravaloarea partilor sociale in bani, reclamantul sa primeasca


un teren, iar paratul ZE, un teren si cladiri situate pe acesta, in contul partilor lor
sociale.In acest sens, a fost adoptata Hotararea din 1.07.2004, in baza careia a
fost pronuntata Incheierea din 25.11.2004 de catre judecatorul-delegat la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.Din certificatul constatator
depus la dosar, rezulta ca reclamantul a detinut un procent de 22,9789% din
capitalul social, iar paratul ZE, ce a indeplinit si functia de administrator, alaturi
de ZNF, a detinut un procent de 50,8010% din capitalul social al SC A SRL.La
data de 30 mai 2005 s-a intocmit Actul de dezmembrare a imobilului situat in
intravilanul municipiului Rm.Valcea, str.Cazanesti, compus dintr-un teren de aaaa
mp si constructii amplasate pe acesta, in doua corpuri.La aceeasi data, s-a
incheiat contractul de vanzare-cumparare nr.dddd/30 mai 2005 prin care SC
ATICA SRL, prin lichidator instraineaza catre paratul ZE corpul nr. 1, identificat in
actul de dezmembrare cu pretul de ggggg lei la care se adauga TVA, din care
xxxxx lei, pretul terenului si yyyyy lei, pretul constructiilor, pret stabilit a fi achitat
pana la data de 30 iunie 2005.In contract s-a aratat ca taxele si impozitele au fost
achitate, conform certificatului nr.1081/2005, urmand ca taxele de autentificare
sa fie suportate de societatea vanzatoare.Ulterior, la data de 29 iunie 2005, prin
declaratia autentica nr.ssss, paratul DV, in calitate de lichidator, a declarat ca
pretul imobilului a fost achitat integral de catre cumparator, astfel ca a solicitat
radierea notarii interdictiei inregistrata in cartea funciara-fila 38 dosar.Bunurile
mentionate mai sus au fost evaluate, in luna august 2004, de catre expertul CM,
conform raportului de expertiza.Astfel, acesta a identificat imobilul Fabrica de
articole din sticla, compusa din sediu, magazie, cladire productie, hala depozit,
put apa, cladire aflata pe terenul situat in str.Cazanesti, activ evaluat la suma de
xxxxx lei, din care yyyyy lei valoarea de piata a fabricii si zzzzz mii lei, valoarea
de piata a terenului.La data de 18.10.2006, reclamantul a semnat declaratia
depusa la dosar, in care declara ca a primit suma de aaaa lei si suprafata de
teren de dddd mp situata in Rm.Valcea, str.Cazanesti, iar dupa semnarea actului
de vanzare-cumparare a suprafetei de teren nu mai are nicio pretentie de la
paratul ZE, in urma lichidarii SC A SRL.Societatea nu inregistra datorii fata de
bugetul statului, asa cum rezulta din certificatul de atestare fiscala nr.aaaa, la
data de 22.11.2006.Ulterior, la data de 19.12.2006, a fost intocmita factura fiscala
nr.aaaaa prin care societatea, in calitate de vanzatoare, instraineaza terenul curti
constructii de ccccc mp, corpul nr.2 identificat in actul de dezmembrare, la pretul
de dddd lei catre reclamant.Dupa data incheierii facturii, societatea avea datorii
evidentiate ca impozit pe profit, in certificatul de atestare fiscala din data de
25.06.2007, in suma de bbbbb lei, iar TVA 0 lei.Reclamantul a depus la dosar,
doua adrese emise de acesta catre lichidator, la data de 1.11.2007 si respectiv
18.09.2008, prin care solicita sa-i fie puse la dispozitie inventarul societatii, la
data preluarii functiei, registrul operatiunilor lichidarii, situatiile financiare, in
vederea urgentarii operatiunii lichidarii, precum si somatia referitoare la
finalizarea lichidarii, avand in vedere ca pentru imobilul ce urmeaza a-i fi
repartizat odata cu incheierea operatiunilor de lichidare, reclamantul a primit mai
multe oferte de cumparare, astfel ca, in eventualitatea primirii unui pret mai mic
decat cea mai buna oferta, acesta va intelege sa-l cheme in judecata pe

lichidator in vederea recuperarii diferentei.La data de 5.01.2009, reclamantul a


formulat plangere penala impotriva paratului ZE, pentru savarsirea infractiunilor
de gestiune frauduloasa, inselaciune, folosirea cu rea-credinta a bunurilor
societatii, in sensul ca paratul, in exercitarea mandatului sau de director al
societatii ar fi instrainat, in mod abuziv, fara mandat din partea asociatilor, la
preturi stabilite conform interesului personal, mai multe bunuri din patrimoniul SC
A SRL.Plangerea a constituit obiectul cercetarilor penale in cadrul dosarului
nr.xxx/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Rm.Valcea, iar prin
Rezolutia din data de 26.10.2009, s-a dispus neinceperea urmaririi penale.S-a
retinut ca instrainarile efectuate in perioada 2002-2004 de catre parat, au avut la
baza hotararile adunarii generale a asociatilor SC A SRL, fara ca paratul sa
urmareasca obtinerea unui folos material personal.In perioada cercetarilor
penale, intre 28.01.2009 si 16.02.2009, reclamantul a solicitat ca cele trei parti sa
se intalneasca, iar prin procesul-verbal depus la dosar, s-a consemnat pozitia
lichidatorului cu privire la imposibilitatea inchiderii lichidarii, avand in vedere
existenta unui pasiv considerabil pe care niciunul dintre asociati nu intelege sa-l
achite.Lichidatorul s-a angajat sa intocmeasca raportul privind lichidarea in
termen de 10 zile, dupa ce va obtine de la paratul ZE carnetul de facturi, in
vedere deblocarii situatiei existente.Cum raportul nu a fost intocmit, reclamantul,
la data de 17.03.2009, a inteles sa formuleze prezenta actiune.Pe parcursul
judecatii, lichidatorul a depus un raport intermediar privind lichidarea SC A SRL,
la data de 11.11.2009.In cuprinsul raportului, lichidatorul justifica intocmirea
facturii fiscale cu privire la terenul ce i se cuvenea, conform intelegerii,
reclamantului, in sensul ca prin aceasta operatiune s-a urmarit stoparea valorii
impozitelor si a taxelor locale, precum si a majorarilor de intarziere, TVA-ul de
xxxx fiind achitata de catre paratul ZE.Tentativele de instrainare sunt
exemplificate de lichidator, prin emiterea certificatelor de atestare fiscala, si
anume cele din data de 22.11.2006, 29.06.2007 si respectiv din data de
26.0.52009, ultimul avand inscrise sarcini in valoare de ssss lei, impozit pe profit
hhhh lei si lei accesorii.Fata de situatia de fapt descrisa mai sus, instanta
constata ca actiunea reclamantului este neintemeiata, pentru considerentele ce
vor fi expuse in continuare:Cu privire la exceptia inadmisibilitatii capatului de
cerere privind suportarea pasivului societatii de catre lichidator, instanta va
analiza sustinerile paratului, cu prilejul examinarii pe fond a cauzei.In primul rand,
actiunea reclamantului vizeaza raporturile juridice dintre acesta si asociatul-fost
administrator al SC A SRL, paratul ZE.Din continutul motivelor de fapt cuprinse in
actiune, precum si din continutul notelor scrise depuse la dosar, se observa ca
reclamantul invoca existenta unei conventii verbale intre cei doi asociati, despre
care ar fi avut cunostinta si lichidatorul, cu privire la modalitatea de impartire a
activului societatii dizolvate, din care au facut parte cei doi.Prin conventia
invocata de reclamant, paratul s-ar fi obligat sa suporte toate cheltuielile aferente
operatiunii de lichidare si sa il despagubeasca pe reclamant, pentru activitatea
frauduloasa desfasurata de parat, in calitate de administrator, pe parcursul
existentei SC A SRL, deci de la momentul infiintarii pana la cel al dizolvarii
societatii.Reclamantul afirma ca prin incalcarea obligatiilor conventionale de
catre parat, operatiunea lichidarii nu s-a putut finaliza, conditii in care s-au

acumulat datorii ale societatii in lichidare catre stat, in valoare de wwww lei.Prin
urmare, reclamantul arata ca i s-a produs atat un prejudiciu material, cat si unul
moral, prejudiciu ce consta in valoarea pasivului societatii in cuantum de wwww
lei, valoare care, in conceptia reclamantului, trebuie sa fie suportata exclusiv din
averea sa proprie.Asadar, se solicita angajarea raspunderii delictuale, potrivit
dispozitiilor art.998 Cod civil, intrucat sunt intrunite conditiile referitoare la fapta
ilicita, asa cum este descrisa mai sus, la vinovatie, prejudiciu si la raportul de
cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu.Cele sustinute de reclamant nu au fost
primite de instanta.Inainte de toate, instanta instanta a constatat ca reclamantul
invoca existenta unei conventii intre parti, cu privire la impartirea activului si
pasivului societatii, Conventie care nu respecta dispozitiile legii in aceasta
materie.Astfel, legiuitorul a stabilit ca, in principiu, activele societatii sunt
transformate in bani, sumele servind, in primul rand, acoperirii pasivului social,
dupa care, sumele ramase sunt impartite intre asociati, in proportie cu
participarea acestora la capitalul social sau in conformitate cu cele dispuse in
actul constitutiv, asociatii avand dreptul sa deroge de la criteriul obisnuit al
participarii la capitalul social.Referitor la conventia asociatilor din data de 28 iunie
2004 cu privire la excluderea de la vanzare prin licitatie publica a bunurilor
imobile ale societatii, instanta constata ca aceasta a fost legala, atata timp cat, la
data sus-mentionata, societatea dispunea de resurse suficiente pentru
acoperirea integrala a pasivului, situatie de rezulta din certificatele fiscale depuse
la dosar pentru perioada 2005-2006.Insa, in ceea ce priveste impartirea activului
net, instanta constata ca, in speta, suntem in prezenta unei societati comerciale
cu raspundere limitata, ce a avut 9 asociati, cu aporturi diferite la capitalul social
cuprinse intre 0,69% si 50,80%.Reclamantul a detinut 22,97%, iar paratul un
procent de 50,80% din capitalul social.Din probatoriul administrat in cauza nu
rezulta ca, prin actul constitutiv, asociatii ar fi stabilit un alt criteriu decat cel al
participarii la capitalul social, in ceea ce priveste repartizarea activului net, in
cazul lichidarii societatii.Mai mult, prin Hotararea adunarii generale a asociatilor
din data de 28 iunie 2004, acestia au hotarat impartirea activului net al societatii,
conform cotei de participare la capitalul social.In aceste conditii, conventia dintre
cei doi asociati, invocata de reclamant, nu poate produce efecte juridice, avand
in vedere dispozitiile art.5 Cod civil, conform carora Nu se poate deroga prin
conventii sau dispozitii particulare, la legile care intereseaza ordinea publica si
bunele moravuri..In plus, reclamantul a invocat fapte de natura delictuala in
sarcina paratului referitoare la exercitarea mandatului de administrator in timpul
functionarii societatii, fapte ce au constituit si obiectul cercetarilor penale, asa
cum au fost descrise mai sus.In acest caz, daca un administrator comite frauda
in dauna societatii, acesta raspunde fata de societate, in temeiul dispozitiilor
art.80 raportate la cele ale art.222 lit.d) din Legea nr.31/1990, dispozitii care
vorbesc despre angajarea raspunderii administratorului care intrebuinteaza
bunurile societatii in folosul propriu sau al altei persoane.Acoperirea eventualelor
daune aduse societatii prin comiterea de catre parat a faptelor mentionate de
reclamant, fara sa fi fost exercitata vreo actiune in justitie de catre societate in
vederea recuperarii pagubelor aduse acesteia, nu se putea realiza prin
incheierea unei convetii intre doi dintre cei noua asociati, conventie care sa fie

invocata ulterior drept temei juridic al atragerii raspunderii delictuale a


paratului.De asemenea, nici sustinerile cuprinse in notele scrise cu privire la
implicarea paratului in activitati legate de lichidare nu poate constitui temei al
atragerii raspunderii delictuale pentru cauzarea vreunui prejudiciu in patrimoniul
reclamantului.Astfel, daca se constata efectuarea vreunei operatiuni de catre
administratorii sau directorii societatii in lichidare, dupa dizolvarea acesteia, devin
incidente dispozitiile art.233 alin.2 din Legea nr.31/1990, prevederi conform
carora Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii(...) nu mai pot
intreprinde noi operatiuni.In caz contrar, acestia sunt personal si solidar
raspunzatori pentru actiunile intreprinse.In consecinta, raspunderea
administratorilor se angajeaza fata de societate, iar nu fata de asociati, atata timp
cat se prezuma prejudicierea patrimoniului societatii, iar nu cel personal al
asociatilor.Referitor la capetele de cerere privind activitatea paratului DV, in
calitate de lichidator, instanta constata urmatoarele:Paratul a fost desemnat in
unanimitate de catre asociatii SC A SRL ca lichidator, decizie fata de care a fost
pronuntata Incheierea din data de 25.11.2004.De la aceasta data, paratul si-a
exercitat atributiile de lichidator, in sensul ca a inceput impartirea activului net
catre asociati proportional cu cota de participare la capitalul social, conform
intelegerii consfintite de asociati in cadrul adunarii generale din data de 28 iunie
2004.Astfel, asa cum s-a retinut prin Raportul depus la dosar, lichidatorul a
distribuit suma de 59.661 lei catre cei sapte asociati care au optat pentru plata in
bani a sumelor cuvenite, suma achitata catre acestia.De asemenea, lichidatorul a
distribuit in natura cladirile societatii si a suprafetei de teren de 12.269,38 mp
catre
paratul
ZE,
conform
Contractului
de
vanzare-cumparare
nr.aaaa/30.05.2005, in contul sumei de xxxx lei ce reprezinta contravaloarea
celor 6.818 parti sociale detinute in cadrul capitalului social.Lichidarea societatii
s-a oprit la aceasta operatiune, avand in vedere ca distribuirea terenului de xxxxx
mp catre reclamant, conform intelegerii dintre asociati, in contul celor 3.084 parti
sociale in valoare de yyyy lei, nu s-a putut realiza.In fapt, prima conventie dintre
asociati s-a modificat, avand in vedere ca reclamantul a fost de acord sa
primeasca suma de aaaa lei si suprafata de bbbb mp, teren situat in
Cazanesti.Probatoriul administrat in cauza conduce la ideea ca finalizarea
lichidarii a fost intarziata de atitudinea reclamantului, care a refuzat incheierea
actului notarial, asa cum rezulta chiar din continutul actiunii introduse.Refuzul de
a incheia actul in forma autentica este justificata de reclamant prin
incalcarea Conventiei descrise mai sus, de catre paratul ZE, cu toate ca, potrivit
inscrisului la dosar, reclamantul a precizat ca, la data de 18.10.2006, a primit
suma de yyyy lei si ca dupa semnarea actului de vanzare-cumparare nu mai are
nicio pretentie fata de parat.In aceste conditii, instanta nu-l poate obliga pe
paratul DV sa finalizeze lichidarea SC A SRL, avand in vedere propria culpa a
reclamantului in tergiversarea acestei operatiuni.Angajarea raspunderii
lichidatorului, sub forma obligatiei de a face, presupune atragerea raspunderii
acestuia pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor ce-i revin in lichidarea
societatii, iar in speta nu s-a facut dovada vinovatiei acestuia in prelungirea
duratei lichidarii.Aceasta nu inseamna ca procedura lichidarii nu trebuie sa
continue potrivit legii, atata timp cat la ora actuala se inregistreaza datorii fata de

bugetul statului in valoare de aaaa lei. Acest pasiv trebuie acoperit din
valorificarea, prin licitatie publica,a bunului ramas in patrimoniu, in cazul in care
nu mai exista lichiditati in patrimoniul societatii.Dupa acoperirea pasivului, suma
ramasa va fi distribuita reclamantului in contul sumei de bbbb lei, cota sa parte
din capitalul social, proportionala cu partile sociale detinute in societate.Referitor
la capatul de cerere privind angajarea raspunderii lichidatorului, potrivit
dispozitiilor art.253 si urmatoarele din Legea nr.31/1990, pentru plata sumei de
aaaa lei, suma ce reprezinta pasivul societatii, instanta a retinut
urmatoarele:Conform prevederilor art.253 alin.2) si 5) din Legea nr.31/1990
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, respectiv
membriidirectoratului. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul
cenzorilor. In cazul societatilor pe actiuni organizate potrivit sistemului dualist,
lichidatorii
isi
indeplinesc
mandatul
sub
controlul
consiliului
de
supraveghere.Dispozitiile art.255 arata ca (1) In afara de puterile conferite de
asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea: sa
execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare; sa faca
tranzactii;sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.(3) Lichidatorii care
intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt
raspunzatori personal si solidar de executarea lor.Potrivit prevederilor art.263
din lege (1) Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita
simpla sau cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia
financiara si sa propuna repartizarea activului intre asociati. Asociatul nemultumit
poate face opozitie, in conditiile art.62 in termen de 15 zile de la notificarea
situatiei financiare de lichidare si a proiectului de repartizare.Pentru solutionarea
opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acelea ale
repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.Dupa expirarea termenului
prevazut la alin. (2) sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila,
situatia financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii
sunt liberati.Fata de textele citate mai sus, instanta a constatat ca asociatii unei
societati cu raspundere limitata, aflate in lichidare, pot face opozitie numai
impotriva bilantului contabil de lichidare si a proiectului de repartizare a activului
intre asociati, acte care se intocmesc dupa terminarea lichidarii.Prin urmare,
asociatii nu pot formula opozitie cu privire la orice act incheiat de lichidator, iar
daca lichidatorul nu intocmeste din culpa sa operatiunile obligatorii de lichidare si
nici actele corespunzatoare, el poate fi inlocuit in conditiile legii.Cu privire la
antrenarea raspunderii paratului in calitate de lichidator, in speta, nu se invoca
efectuarea de operatiuni comerciale de catre lichidator ce nu au fost necesare
scopului lichidarii SC A SRL, ci faptul ca acesta a intocmit factura fiscala
nr.yyyyy/19.12.2006 cu privire la transferul terenului de xxxxx mp catre reclamant
la pretul de zzzzz lei, act in baza caruia lichidatorul a declarat catre DGFP
VALCEA, ca fiind finalizata operatiunea transferului de proprietate catre
reclamant.Aceasta declaratie a fost calificata de reclamant ca fiind total
neprofesionala, avand in vedere ca astfel au fost generate datorii catre bugetul
de stat, prin decontul de TVA, conditii in care se impunea anularea facturii.Cele
afirmate de reclamant nu au fost primite de instanta.Astfel, in cazul in care
societatea in lichidare are un pasiv exigibil, lichidatorul are obligatia achitarii

creditorilor societatii, conditii in care nu poate plati asociatilor nicio suma de bani
in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare.In speta, societatea SC ATICA SRL
are un pasiv exigibil in cuantum de aaaa lei.In aceste conditii, conventia dintre
asociati nu mai poate sa-si produca efectele juridice, astfel ca pasivul susmentionat va trebui acoperit din valorificarea bunurilor aflate la ora actuala in
patrimoniul societatii.Suma ramasa se va repartiza reclamantului, acesta
trebuind sa primeasca diferenta dintre suma de bbbb lei, contravaloarea partilor
sale sociale si cea deja achitata de xxxx lei.In cazul in care aceasta diferenta nu
poate fi achitata, reclamantul poate face opozitie impotriva bilantului final,
solicitand despagubiri in cuantumul sus-mentionat.De asemenea, daca acesta va
constata, in cadrul situatiei financiare finale, o diminuare ilicita a valorii
patrimoniului, va putea solicita plata cotei ce i se cuvine, la valoarea reala,
corespunzator partilor sociale detinute in capitalul social.Prin urmare, fata de cele
aratate, instanta a retinut ca nu se poate vorbi despre o reflectarea negativa
directa a intregului pasiv actual al societatii in patrimoniul reclamantului, atata
timp cat nu s-a procedat la valorificarea bunurilor societatii in vederea acoperirii
datoriilor bugetare.Astfel, la data formularii prezentei actiuni, reclamantul nu
poate invoca producerea unui prejudiciu cert viitor in patrimoniul sau, susceptibil
de evaluare, atat in privinta existentei, cat si in privinta posibilitatilor de evaluare,
element esential al raspunderii delictuale solicitate de reclamant.Avand in vedere
cele expuse, instanta a respins cererea reclamantului ca neintemeiata.
http://jurisprudentacedo.com/Lichidarea-societatii-comerciale-cu-raspunderelimitata.Conventia-asociatilor-cu-privire-la-patrimoniul-societatii.Raspunderealichidatorului.html

S-ar putea să vă placă și