Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMNT, documente, s. n. 1.

Act emanat de la o autoritate sau de la un particula


r, prin care se adevere?te un fapt, se confera un drept sau se recunoa?te o obli
ga?ie. Chestiunea pa?aportului era ceva mai grea... totu?i Constantin avea asigu
rari, de la un func?ionar amic, cum ca va avea la mna pre?iosul document peste do
ua-trei zile. GALACTION, O. I 145. Tot ceea ce am cerut... este trecut n protocoa
le ?i ntovara?it de documente. CAMIL PETRESCU, B. 185. 2. Text scris sau tiparit,
inscrip?ie sau alta marturie servind la cunoa?terea unui fapt actual sau istori
c. Un loc important n istoriografia romna l ocupa publicarea de documente ?i editar
ea cercetarilor n legatura cu istoria rela?iilor economice, politice ?i culturale
ruso- romne. CONTEMPORANUL, S. II, 1953, nr. 372, 5/3. ntmplarea pe care vreau s-o
povestesc e adevarata ?i ar putea sluji poate celor ce aduna documente pentru p
sihologia mul?imii. SADOVEANU, O. VI 381. [Balcescu] petrecea zile ntregi cufunda
t n studiul documentelor adunate de raposatul capitan Cornescu Olteniceanu. GHICA
, S. A. 142. 3. (n expr.) Document de partid = a) act con?innd o declara?ie, o hot
arre, o rezolu?ie emanata de la un organ de conducere al partidului (comitet cent
ral, conferin?a, congres) ?i n care, analizndu-se o situa?ie data, se traseaza cal
ea de urmat pentru viitor; b) act privind calitatea de membru de partid sau acti
vitatea unei organiza?ii de partid.