Sunteți pe pagina 1din 20

ParlamentulRomniei

Legenr.230din06/07/2007

privindnfiinarea,organizareaifuncionareaasociaiilordeproprietari

___________
Textactualizatladatade15.03.2015.Actulincludemodificriledinurmtoareleacte:
Legeanr.175/2010publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.502din20/07/2010.
Legeanr.76/2012publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.365din30/05/2012.
Legeanr.34/2015publicatnMonitorulOficial,ParteaInr.172din12/03/2015.
___________
Pusnaplicareprin:
NormametodologicpublicatnMonitorulOficial,ParteaInr.43din18/01/2008.
ParlamentulRomnieiadoptprezentalege.
CAPITOLULI
Dispoziiigenerale,definiii
Art.1.Prezentalegereglementeazaspectelejuridice,economiceitehnicecuprivirelanfiinarea,organizareai
funcionareaasociaiilordeproprietari,precumimoduldeadministrareideexploatareacldirilordelocuineaflate
nproprietateaacelpuin3persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicoridedreptprivat,inclusivncazulcelorcare
aunstructuralorispaiicualtdestinaiedectaceeadelocuin.
Art. 2.n condiiile art. 1, datorit strii de indiviziune forat, proprietarii au obligaia s ia msuri cu privire la
drepturileiobligaiilecomunecelerevintuturorasupraproprietiicomune.nacestscop,proprietariisepotasocian
asociaiideproprietaricupersonalitatejuridic.

PunerenaplicareArt.2.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.2.
(1)n scopul reprezentrii i susinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate n
proprietatecomunindivizdincldireacealctuieteuncondominiu,proprietariiapartamenteloriaispaiilorcu
altdestinaiedectaceeadelocuinsepotconstituinasociaiideproprietari.
(2)Asociaiadeproprietariesteformadeasociereautonom,deorganizareidereprezentareaintereselorcomune
a majoritii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridic, fr scop patrimonial, nfiinat n condiiile
prevzutedelege.
(3)Pentrupromovarea valorilor civice ale democraiei i statului de drept i pentru reprezentarea la nivel local i
naional,asociaiiledeproprietarisepotasocianfederaii,uniuni,ligialeasociaiilordeproprietaridinmunicipii,
oraesaujudee,respectivlanivelnaional,ncondiiileprevzutedelege.
Art.3.
Proprietariidinasociaiiledelocataridincldirilealecrorapartamenteaufostdobnditenproprietatencondiiile
legii i care nu sau organizat n asociaii de proprietari vor lua msurile prevzute de prezentele norme
metodologicepentruconstituireanasociaiideproprietari,potrivitprevederilorLegiinr.230/2007.
Art.3.nsensulprezenteilegi,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a) cldirebloc de locuinecondominiu proprietatea imobiliar format din proprieti individuale, definite
apartamente sau spaii cu alt destinaie dect aceea de locuine, i proprietatea comun indiviz. Poate fi definit
condominiuiuntronsoncuunasaumaimultescri,dincadrulcldiriidelocuit,ncondiiilencaresepoatedelimita
proprietateacomun
b)proprietateindividualapartamentulsauspaiulcualtdestinaiedectaceeadelocuin,partedintrocldire,
destinatlocuiriisaualtoractiviti,carempreuncucotaparteindivizdinproprietateacomunconstituieounitate
deproprietateimobiliar.Cuexcepiaunorsituaiipentrucareexistalteprevederiexpresenprezentalegesaun
acorduldeasociere,dreptuldeproprietateasuprauneiproprietiindividualedintruncondominiutrebuieconsideratn
acelaimodcaidreptuldeproprietateasupraaltorbunuriimobile
c)proprietatecomuntoatepriledintruncondominiucarenusuntapartamentesauspaiicualtdestinaiedect
aceeadelocuin
d)proprietatecomunaferenttronsoanelorsauscrilorcarenupoatefidelimitatcelpuinoinstalaiepevertical
carealimenteazncomuntronsoaneoriscrisauprideconstruciecomunetronsoanelororiscrilor,carenupotfi
definiteseparatdinpunctdevederefiziccapoziieisuprafa
e)cotparteindivizcotapartedeproprietatecareirevinefiecreiproprietiindividualedinproprietateacomun
i este egal cu raportul dintre suprafaa util a proprietii individuale i totalul suprafeelor utile ale tuturor
proprietilorindividuale
f)proprietaralspaiului,respectivalapartamentuluipersoanafizicsaujuridic,dedreptpublicoridedreptprivat,

carearenproprietateacelspaiu,respectivapartament,ntruncondominiu
g)asociaiedeproprietariformdeasociereautonominonprofitamajoritiiproprietarilordintruncondominiu
h)acorddeasociereactulcareconsfinetedeciziaproprietarilordeaseasocia
i) cheltuieli ale asociaiei de proprietari cheltuielile sau obligaiile financiare ale asociaiei care sunt legate de
exploatarea, reparaia ori ntreinerea proprietii comune, precum i cheltuielile cu serviciile de care beneficiaz
proprietariiicarenusuntfacturateindividualctreproprietileindividuale
j)cotdecontribuielacheltuielileasociaieideproprietarisumacorespunztoaredincheltuielileasociaiei,pecare
fiecareproprietaresteobligatsoplteasclunar
k)atestatactulcaredovedetecalitateadeadministratordeimobil.
CAPITOLULII
nfiinareainregistrareaasociaieideproprietari
Art.4.(1)Asociaiadeproprietariaredreptscopadministrareaigestionareaproprietiicomunecare,pelng
drepturi,impuneobligaiipentrutoiproprietarii.
(2)Consecineleneluriimsurilordeorganizareifuncionarecuprivirelaadministrareaigestiuneaproprietii
comunesuntnrspundereajuridicatuturorproprietarilorsauareprezentaniloracestora,dupcaz.
Art. 5. (1) Asociaia de proprietari se nfiineaz prin acordul scris a cel puin jumtate plus unu din numrul
proprietarilorapartamentelorispaiilorcualtdestinaiedectaceeadelocuin,dincadruluneicldiri.Acordul se
consemneazntruntabelnominal,anexlaacorduldeasociere.
(2)ncldiriledelocuinecumaimultetronsoanesauscrisepotconstituiasociaiideproprietaripefiecaretronson
oriscarnpartenumaincondiiilencarenuexistoproprietatecomunaferenttronsoanelorsauscrilorcarenu
poatefidelimitat.
(3)Dacestecazul,asociaiiledeproprietarinfiinatepescrisautronsoanedecldireireglementeazntreele
raporturilejuridicecuprivirelaaspecteletehnicecomuneacestora,printroanexlaacorduldeasociere.

PunerenaplicareArt.5.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.4.
Asociaia de proprietari se nfiineaz prin acordul scris a cel puin jumtate plus unu din numrul proprietarilor
apartamentelorispaiilorcualtdestinaiedectaceeadelocuindincadrulaceluiaicondominiucucelpuin3
proprietari.Acordulseconsemneazntruntabelnominal,anexlaacorduldeasociere,potrivitart.5alin.(1)din
Legea nr. 230/2007. Tabelul nominal, anex la acordul de asociere, va conine, n mod obligatoriu, urmtoarele:
numeleiprenumeleproprietarului,adresa,codulnumericpersonal,seriainumrulactuluideidentitate,indicarea
titluluideproprietate,dataexprimriivoineideasociereisemntura.
Art.5.
(1)ncldiriledelocuinecumaimultetronsoanesauscrisepotconstituiasociaiideproprietaripefiecaretronson
oriscarnpartenumaincondiiilencarenuexistoproprietatecomunaferenttronsoanelorsauscrilorcare
nupoatefidelimitat.
(2) Asociaiile de proprietari la nivel de scri sau tronsoane de cldire se pot constitui prin hotrre a adunrii
generaleicuacordulexpresalcoproprietarilorcuprivireladelimitareaefectivaprilordeproprietate comun
caresepreiaunadministrarederespectivaasociaiedeproprietariicuprivirelaobligaiileidrepturilelegalecare
vorcontinuasrmnnsarcinatuturorcoproprietarilor.
(3)Prinacorduldeasocierepescarsautronsonsereglementeaziraporturilecucelelalteasociaiideproprietari
constituitencldire,pescarsautronson,cuprivirelaposibilitateadefalcriitehniceaconsumurilorirepartizarea
cheltuielilor comune, precum i la modalitatea acestei defalcri/repartizri. Dac este necesar, se solicit avizul
furnizorilordeserviciiimplicaicuprivirelaposibilitiletehnicedefurnizareindependentautilitilorpetronsoane
saupescri,precumipentrurealizareabranamentelor.
Art.6.
(1)Anterioradunriigeneraledeconstituire,proprietariidincldirilecumaimulteapartamentesepotntrunipentrua
hotr cu privire la nfiinarea asociaiei de proprietari sau la transformarea asociaiei de locatari n asociaie de
proprietari.Totodat,vorhotricuprivire la persoana fizic sau juridic nsrcinat cu ntocmirea acordului de
asociere i a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora i la data de convocare a adunrii de
constituire.Hotrreaproprietarilorseconsemneazntrunprocesverbalcaresesemneazdetoiceiprezeni.
(2)Cucelpuin10zilenainteadateifixatepentruadunareageneraldeconstituireproprietarii se convoac prin
afiarentrunlocvizibil.
(3)Adunareageneraldeconstituireaasociaieideproprietariestelegalntrunitncvorumulprevzutlaart.5alin.
(1)dinLegeanr.230/2007.
(4)Acordulprivindnfiinareaasociaieideproprietariseobinecuvotulacelpuinjumtateplusunudinnumrul
proprietarilorapartamenteloriaispaiilorcualtdestinaiedectaceeadelocuindincadrulcldirii,scriisau
tronsonuluirespectiv,dupcaz.
(5)Dacnuestentrunitcvorumulprevzutlaart.5alin.(1)dinLegeanr.230/2007,onouconvocarevaavealoc,
dup cel puin 5 zile de la data primei convocri. n cazul n care nici la a doua convocare nu se poate realiza
acorduldeasocieredinlipsacvorumului,sefaceoatreiaconvocare,dupcelpuin5ziledeladataceleideadoua
convocri.Dupatreiaconvocareaadunriigeneraledeconstituire,acorduldeasociereseconsiderrealizat,sub
condiia exprimrii voinei de asociere, consemnat n tabelul nominal, anex la acordul de asociere, a cel puin

jumtateplusunudinnumrulproprietarilor.
(6) n adunarea general de constituire se prezint i se adopt statutul asociaiei de proprietari, n care se vor
cuprindeprecizricuprivirela:
a)denumirea,formajuridic,sediul,duratadefuncionarealeasociaieideproprietari
b)scopuliobiectuldeactivitatealeasociaieideproprietari
c)mijloacelematerialeibnetidecarepoatedispuneasociaiadeproprietaristructuravenituriloriacheltuielilor
d)membriiasociaieideproprietari,drepturileiobligaiileacestora
e)structuraorganizatoric,moduldefuncionare,managementulasociaieideproprietari
f)repartizareacheltuielilorasociaieideproprietari
g)condiiilencaresedizolvasociaiadeproprietari
h)dispoziiifinale,modalitateaderezolvarealitigiilor,relaiilecontractuale,penalizrile,cazuriledeurgenncare
sepermiteaccesulnapartamentsaunspaiulsualunuidelegatalasociaiei.
i)posibilitatea asigurrii, dup caz, a unui spaiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfura
serviciuldeadministrareincarepotfipstratensigurandocumenteleasociaiei.
Art.7.
(1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociaiei de proprietari se consemneaz ntrun procesverbal al
adunrii generale de constituire, ntocmit n dou exemplare originale, semnate de toi proprietarii care iau dat
consimmntul.
(2) Proprietarii i dau consimmntul, de regul, n adunarea de constituire n cazul proprietarilor abseni,
consimmntulpoatefiexprimatprinsemnareaprocesuluiverbalprevzutlaalin.(1),ntermende30deziledela
datalacareaavutlocadunareadeconstituire,conformart.6.
(3) n cazul n care un proprietar se afl n imposibilitatea de a semna, se va consemna c acesta ia dat
consimmntulisevafacemeniunedesprecauzaacesteiimposibiliti.

PunerenaplicareArt.5.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.10.
nscriereancarteafunciaraproprietiiindividualeiacondominiuluisefacepotrivitdispoziiilorlegalenmaterie.
Art.11.
Dup nfiinarea asociaiei de proprietari, aceasta se identific prin denumire, adresa condominiului, ncheierea
judectoruluidelegat sau orice alt document legal acordat la nfiinare i prin codul de identificare fiscal al
asociaiei.Actelecareemandelaasociaiiledeproprietarivorcuprindeatributeledeidentificare.
Art.6.(1)Cerereapentrudobndireapersonalitiijuridiceaasociaieideproprietarimpreuncustatutul,acordul
deasociereiprocesulverbalaladunriigeneraledeconstituiresedepunisenregistreazlaorganulfinanciarlocal
nacruirazteritorialseaflcldirea.
(2)Statutuliacorduldeasocieresentocmescnbazaprezenteilegi.
(3)Acorduldeasocieretrebuiesconin:
a)adresaiindividualizareaproprietiiindividuale,potrivitactuluideproprietate
b)numeleiprenumeletuturorproprietarilor
c)descriereaproprietii,cuprinznd:descriereacldirii,structuracldirii,numruldeetaje,numruldeapartamente
structurate pe numr de camere, numrul spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin, suprafaa terenului
aferentcldirii
d)enumerareaidescriereapriloraflatenproprietatecomun
e)cotaparteindivizcerevinefiecruiproprietardinproprietateacomun.
(4)Asociaia de proprietari dobndete personalitate juridic n baza ncheierii judectoruluidelegat desemnat la
organulfinanciarlocaldectrepreedintelejudectorieinacreicircumscripieteritorialseaflcldirea.
(5)ncheiereasedfrcitareapriloriesteexecutorie.
(6)ncheiereaestesupusnumaiapelului,ntermende5ziledelacomunicare.Apelulsejudeccucitareaprilor.
___________
Alineatul(6)afostmodificatprinalineatuldinLegenr.76/2012ncepndcu15.02.2013.

PunerenaplicareArt.6.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.8.
(1) Cererea pentru dobndirea personalitii juridice a asociaiei de proprietari mpreun cu statutul, acordul de
asociereiprocesulverbalaladunriigeneraledeconstituiresedepunisenregistreazlaorganulfinanciarlocal
nacruirazteritorialseaflcldirea.
(2)StatutuliacorduldeasocieresentocmescnbazaLegiinr.230/2007.
(3)Acorduldeasocieretrebuiesconin:
a)adresaiindividualizareaproprietiiindividuale,potrivitactuluideproprietate
b)numeleiprenumeletuturorproprietarilor
c)descriereaproprietii,cuprinznd:descriereacldirii,structuracldirii,numruldeetaje,numruldeapartamente
structurate pe numr de camere, numrul spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin, suprafaa terenului
aferentcldirii
d)enumerareaidescriereapriloraflatenproprietatecomun
e)cotaparteindivizcerevinefiecruiproprietardinproprietateacomun.
(4)Asociaia de proprietari dobndete personalitate juridic n baza ncheierii judectoruluidelegat desemnat la

organulfinanciarlocaldectrepreedintelejudectorieinacreicircumscripieteritorialseaflcldirea.
(5)ncheiereasedfrcitareapriloriesteexecutorie.
(6)ncheiereaestesupusrecursuluintermende5ziledelacomunicare.Recursulsejudeccucitareaprilor.
Art.7.nscriereaulterioarnasociaiadeproprietariaproprietarilorcarenuaufostprezenilaadunareageneral
deconstituiresefacelacerereascrisaacestora,fralteformaliti.

PunerenaplicareArt.7.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.9.
nscrierea ulterioar n asociaia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezeni la adunarea general de
constituireicarenuiaudatconsimmntulncondiiileprevzutelaart.7sefacelacerereascrisaacestora,
fralteformaliti.Proprietaruldincondominiusolicitsdevinmembrualasociaieideproprietariprinsemnarea
unuiactadiionallaacorduldeasociere,fralteformaliti.
Art.8.(1)Pentrumodificareasaucompletareastatutuluioriaacorduluideasociereestenecesaracordulacelpuin
2/3dinnumrulproprietarilormembriaiasociaieideproprietari.
(2) Orice modificare sau completare se nregistreaz la judectoria care a emis ncheierea judectoreasc de
nfiinare,fralteformaliti.
CAPITOLULIII
Drepturileiobligaiileproprietarilor
Art.9.Proprietariimembriaiasociaieideproprietariaudreptulsparticipe,cudreptdevot,laadunareagenerala
proprietarilor,sinscriecandidatura,scandideze,saleagisfiealeinstructuraorganizatoricaasociaiei
de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana n cauz trebuie s aib capacitate deplin de
exerciiu.

PunerenaplicareArt.9.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.12.
Proprietariimembriaiasociaiei,pelngdrepturileindatoririleprevzutenstatutulasociaieideproprietari,aui
urmtoareledrepturiiobligaii:
A.Drepturi:
a)sparticipe,cudreptdevot,laadunareageneralaasociaieideproprietari
b) s i nscrie candidatura, s candideze, s aleag i s fie alei n structura organizatoric a asociaiei de
proprietari,dacaucapacitateadeplindeexerciiu
c) s cunoasc toate aspectele ce in de activitatea asociaiei i s aib acces, la cerere, la orice document al
acesteia
d)sprimeascexplicaiicuprivirelacalcululcoteidecontribuielacheltuielileasociaieideproprietarii,eventual,
socontestelapreedinteleasociaieideproprietari,ntermende10ziledelaafiarealisteideplat.Preedintele
asociaieideproprietariesteobligatsrspundlacontestaientermende7zile
e)sfoloseascprilecomunedeconstruciiiinstalaiialecondominiuluiconformdestinaieipentrucareaufost
construite
f)sinchiriezeproprietatea,frafiafectateexercitareadrepturilor i ndeplinirea responsabilitilor legate de
asociaiadeproprietari.
B.Obligaii:
a)smeninnbunecondiiiproprietateaindividual,apartamentulsauspaiulcualtdestinaiedectaceeade
locuin, pe propria cheltuial. Niciun proprietar nu poate nclca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate
comunsauindividualalcelorlaliproprietaridincondominiu
b)saccepteaccesulnapartamentulsaunspaiulpropriu,cuunpreavizde5zile,alunuidelegatalasociaiei,
atuncicndestenecesarijustificatsseinspecteze,sserepareorissenlocuiascelementedinproprietatea
comun,lacaresepoateaveaaccesnumaidinrespectivulapartamentsauspaiu.Facexcepiecazuriledeurgen,
cndaccesulsepoatefacefrpreaviz,conformprevederilordinstatutulasociaieideproprietari
c)scontribuielaconstituireamijloacelorbnetiimaterialealeasociaieideproprietariisachitentermenul
stabilitcotadecontribuiecarelerevinencadrulcheltuielilorasociaieideproprietari
d) s ia msuri, n cadrul asociaiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termic, precum i pentru
cretereaperformaneienergeticeacldirii,dupcaz,potrivitprevederilorlegale,isachitecotapartedincosturile
aferente.Indiferentdenaturainterveniilor,sevaaveanvederemeninereaaspectuluiarmoniosiunitaralntregii
cldiri. n cldirile afectate de seisme, proprietarii au obligaia de a lua de urgen msuri pentru consolidare,
conform prevederilor legale n vigoare lucrrile de reparaii, intervenii etc. se vor executa cu personal autorizat,
potrivitlegii
e)sreparestricciunileorisplteasccheltuielilepentrulucrriledereparaii,daceisaualtepersoane care
acioneaznnumelelorauprovocatdauneoricreipridinproprietateacomunsauunuialtapartamentorispaiu
f)lanstrinareaproprietii,stransmittoateobligaiilectredobnditor,inclusivcelecuprivirelasumeledeplat
ctre asociaia de proprietari existente la data tranzaciei, precum i orice alte informaii relevante sau avnd
consecineasupradrepturiloriobligaiilorprivitoarelaproprietateacareestenstrinat
g)ladobndireaproprietii,sdepunncopie,laasociaie,actuldeproprietate
h)smodificeinstalaiilededistribuieautilitilorninteriorulunuicondominiusaualunuiapartamentdincadrul

unuicondominiunumaincondiiilelegii,pebazareferatuluitehnicdespecialitateemisdefurnizorulutilitii,ncare
se arat efectele modificrii instalaiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotr asupra
efecturiimodificrii.ncazulproduceriilocale,laniveldecondominiu,aenergieitermiceiaapeicaldedeconsum,
nuestenecesarreferatultehnicmenionat
i)nupotocupafunciincomitetulexecutivincomisiadecenzorimembriavndgradederudenie,pnlagradul
al4leainclusiv.
Art.10.Proprietariiaudreptulscunoasctoateaspecteleceindeactivitateaasociaieiiauacces,lacerere,la
oricedocumentalacesteia.
Art. 11. (1) Proprietarul poate aduce mbuntiri sau modificri proprietii sale individuale, cu respectarea
prevederilorlegalereferitoarelaautorizareadectreautoritateapubliclocalamodificrilorconstructive,frapune
npericolintegritateastructuralacldiriisauaaltorproprietiindividuale.
(2)Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaia proprietii comune fr a obine mai nti acceptul din
parteaasociaieideproprietari.

PunerenaplicareArt.11.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.13.
(1) Proprietarul poate aduce mbuntiri sau modificri proprietii sale individuale, cu respectarea prevederilor
legalereferitoarelaautorizareadectreautoritateapubliclocalamodificrilorconstruciei,frapunenpericol
integritateastructuralacldiriisauaaltorproprietiindividuale.
(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaia proprietii comune fr a obine mai nti acceptul
asociaieideproprietari.
(3) Orice modificare a proprietii individuale se va aduce la cunotina asociaiei pentru nscrierea n jurnalul
evenimentelordincarteatehnicaconstruciei,prindepunereancopieaactelordeautorizare,aprocesuluiverbal
derecepieiaschielor.
(4)Unitilecareauadministratcldirileisuntdeintoareacriiconstrucieiauobligaiadeaopredaasociaiilor
deproprietari,iaracoloundeaceastanumaiexist,soreconstituiepecheltuialaproprie.
Art.12.Ziduriledintreapartamentelesauspaiilealturate,carenufacpartedinstructuraderezistenacldiriii
dinproprietateacomun,potfireamplasateprinacorduldintreproprietariiapartamentelorsauspaiilorrespective,pe
bazaautorizaieidemodificareaconstruciei,eliberatdeautoritateapubliclocalicuntiinareaasociaiei.Zidurile
dintre apartamente sau spaii i proprietatea comun care nu fac parte din structura de rezisten a cldirii pot fi
reamplasatenumaiprinmodificareaacorduluideasociere,nbazahotrriimajoritiiproprietariloriaautorizaieide
modificareaconstruciei,eliberatdeautoritateapubliclocal.
Art. 13. Veniturile obinute din exploatarea proprietii comune aparin asociaiei de proprietari. Aceste venituri
alimenteazfondurilespecialealeasociaieideproprietaripentrureparaiiiinvestiiicuprivirelaproprietateacomun
inusepltescproprietarilor.Listaacestorvenituri,precumicheltuielileaferentelorsuntprezentatesemestrialntrun
raportafiatlaavizierulasociaieideproprietari.
___________
Art.13.afostmodificatprinliniadinLegenr.175/2010ncepndcu23.07.2010.
Art.14.Proprietarulesteobligatsmeninproprietateasaindividual,apartamentsauspaiucualtdestinaie
dectaceeadelocuin,nstarebun,pepropriacheltuial.Niciunproprietarnupoatenclca,afectasauprejudicia
dreptuldeproprietatecomunsauindividualacelorlaliproprietaridincondominiu.
Art.15.Cuunpreavizde5zile,proprietarulesteobligatsaccepteaccesulnapartamentulsaunspaiulsual
unuidelegatalasociaiei,atuncicndestenecesarsseinspecteze,sserepareorissenlocuiascelementedin
proprietateacomun,lacaresepoateaveaaccesnumaidinrespectivulapartamentsauspaiu.Facexcepiecazurile
deurgen,cndaccesulsepoatefacefrpreaviz.
Art.16.(1)Proprietariisuntobligaisiamsuripentruconsolidareasaumodernizareacldirii,pentrureabilitarea
termic i eficiena energetic, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura interveniilor, se va avea n vedere
meninereaaspectuluiarmoniosiunitaralntregiicldiri.
(2)ncldirileafectatedeseisme,proprietariiauobligaiadealuadeurgenmsuripentruconsolidare,cusprijinul
autoritiipublicelocalesaucentrale.
Art.17.Dac proprietarul unui apartament ori spaiu sau oricare alt persoan care acioneaz n numele su
provoacdauneoricreipridinproprietateacomunsauunuialtapartamentorispaiu,respectivulproprietar sau
respectivapersoanareobligaiasreparestricciunileorisplteasccheltuielilepentrulucrriledereparaii.
Art.18.ncazurilencarencldiriledelocuineunuldintreproprietarisauchiriaimpiedic,cubuntiinisub
oriceform,folosireanormalacldiriidelocuit,crendprejudiciicelorlaliproprietariorichiriai,dupcaz,proprietarii
sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanei s hotrasc msurile pentru folosirea normal a cldirii,
precumiplatadaunelor.
Art.19.ncazulspaiilor,respectivalapartamentelorcumaimultdeunproprietar,raporturiledecoproprietatevorfi
reglementatepotrivitdreptuluicomun.
Art.20.(1)Proprietariicareinstrineazapartamentelesauspaiilecualtdestinaiedectaceeadelocuin
suntobligaicalantocmireaformelordenstrinaresfacdovadaachitriilaziacotelordecontribuielacheltuielile

asociaieideproprietari.
(2)Notariipublicinuvorautentificaacteledenstrinarefroadeverindinparteasociaieideproprietari,cares
reprezintedovadaachitriilaziacotelordecontribuielacheltuielileasociaieideproprietari,eliberatnoriginalsub
semnturapreedinteluiiaadministratoruluiasociaieideproprietari,cuprecizareanumeluiiprenumeluiacestora,
icutampilaasociaieideproprietari.Acteledenstrinarencheiatecunerespectareaacesteiobligaiisuntnulede
drept.
(3)ncazulexisteneiunordatoriictreasociaiadeproprietari,nstrinareaproprietiisepoatefacenumaidacse
introducencontractoclauzprivitoarelapreluareadatoriilordectrecumprtor.
CAPITOLULIV
Organizareaifuncionareaasociaieideproprietari
Art.21.(1)Laadunareageneraldeconstituireaasociaieideproprietari,proprietariivoralegedintreceiprezeni
uncomitetexecutiv,formatdinpreedinteleasociaieideproprietariiuncenzorsauocomisiedecenzori,ivorhotr
numrulmembriloracestoraiduratamandatelorlor.Dacdintremembriiasociaieideproprietarinusepoatealege
uncenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea general a proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari va
mandatacomitetulexecutivpentruangajareaunuicenzordinafaraasociaieideproprietari,persoanfizicorijuridic
despecialitate,pebazdecontractsauconveniedeprestrideservicii.
(2)Cenzorulsaumembriicomisieidecenzoritrebuiesaibcelpuinstudiimediiipotdepune,dacadunarea
generalaasociaieideproprietarihotrteastfel,ntruncontbancaralasociaieideproprietari,ogaraniesuficient
indestultoare,pebazaunuicontractdegaraniencheiatnacestsens.Cuantumulgaranieinupoate fi mai mic
dectmediaanualatotaluluicheltuielilorlunarealeasociaiei.

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
Art.19.
(1)Cenzorulsaucomisiadecenzoriurmreteiasigurrespectarealegalitiinadministrareabunurilormateriale
iafondurilorfinanciarealeasociaieideproprietari.
(2)Comisiadecenzoriesteformatdintrunnumrimpardemembri,caretrebuiesaibcelpuinstudiimedii.
(3)Dacdintremembriiasociaieideproprietarinusepoatealegecomisiadecenzori,atunciadunareageneralva
mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociaiei de proprietari, persoan fizic ori
juridicdespecialitate,pebazdecontractsauconveniedeprestrideservicii.
(4)Cenzoriialeiaiasociaieideproprietaripotfiremuneraipebazaunuicontractdemandat, conform hotrrii
adunriigeneraleaproprietarilor,ladataadoptriibugetuluianualdevenituriicheltuieli.
(5)Cenzorulangajatsaucontractatdinafaraasociaieideproprietaripoatefiremunerat,conformhotrriiadunrii
generaleaproprietarilor,ladataadoptriibugetuluianualdevenituriicheltuieli.
(6)Pentrunendeplinireaatribuiilorcelerevin,cenzorulsaucenzoriiasociaieideproprietarirspund,personalsau
solidar,nfaalegiiiaproprietarilorpentrudauneleiprejudiciilecauzateproprietarilornmoddeliberat.
(3)Preedinteleasociaieideproprietariestefiecandidatulcarevaobinecelmaimarenumrdevoturilaalegerea
membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voina sa i a majoritii
proprietarilor din cadrul adunrii generale. Preedintele, n situaii deosebite, poate numi temporar dintre membrii
comitetuluiexecutivunvicepreedintecruiaipoatedelegaatribuiilesale.

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
Art.18.
(1)Preedinteleasociaieideproprietariestefiecandidatulcareaobinutcelmaimarenumrdevoturilaalegerea
membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voina sa i a majoritii
proprietarilorncadruladunriigenerale.
(2) Preedintele asociaiei de proprietari reprezint asociaia n derularea contractelor angajate de aceasta i i
asumobligaiinnumeleacesteia.
(3) Preedintele asociaiei de proprietari reprezint asociaia n relaiile cu terii, inclusiv n aciunile iniiate de
asociaiempotrivaunuiproprietarcarenuiandeplinitobligaiilefadeasociaiesaunproceseleiniiatedeun
proprietarcarecontestohotrreaadunriigeneraleaproprietarilor.
(4) Preedintele asociaiei de proprietari urmrete ndeplinirea obligaiilor ceteneti ce revin proprietarilor i
punereanaplicareadeciziilorcomitetuluiexecutiv.
(5)Preedinteleasociaieideproprietaripstreaziurmreteinerealaziacriitehniceaconstruciei,precumi
acelorlaltedocumenteprivitoarelaactivitateaasociaieideproprietari.
(6)tampilaasociaieideproprietarisepstreazisefolosetenumaidectrepreedintesaudevicepreedinte.
(7)ncazulncarepreedinteleseaflnimposibilitateadeaiexercitaatribuiile,acesteavorfindeplinitedectre
unvicepreedinte,numitdepreedinteleasociaieideproprietaridintremembriicomitetuluiexecutiv,urmndcan
termende90deziledeladatacndsaconstatatindisponibilitateasfieconvocatoadunaregeneralpentrua
alegeunnoupreedinte.
(8)Preedinteleasociaieideproprietaripoatefiremunerat,pebazdecontractdemandat,potrivitart.32alin.(1)
dinLegeanr.230/2007,nlimitelebugetuluidevenituriicheltuieliaprobatprinhotrreaadunriigenerale,potrivit
prevederilorCoduluifiscal.

Art.22.(1)Deponentulgaranieimenionatelaart.21alin.(2)nupoatedispunenniciunmoddesumadepus
drept garanie i nici de dobnda aferent, dect dup ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii: aprobarea
descrcrii de gestiune privind exerciiul financiar precedent de ctre adunarea general a membrilor asociaiei de
proprietari,precumincetareaefectelordelegaieimenionatelaart.21.
(2)ncazulncareseconstatdectrereprezentaniiasociaieideproprietarisaudectreproprietariiniiminusuri
ngestiune,asociaiapoatedispuneasuprauneisumedebaniegalecucuantumulminusuluingestiune,directdin
contulbancarmenionatlaart.21alin.(2),cuaprobareascris,expres,anterioaraadunriigenerale,fraavea
nevoiedeconsimmntuldeponentuluigaraniei.
Art.23.(1)Dupadunareageneraldeconstituireaasociaieideproprietarivaavealoccelpuinodatpean,n
primultrimestru,oadunaregeneralaproprietarilormembriaiasociaiei.Responsabilitateacuprivirelaneconvocarea
a cel puin unei adunri generale a proprietarilor aparine membrilor comitetului executiv, inclusiv preedintelui
asociaieideproprietari.
(2)Adunareageneralestealctuitdintoiproprietariimembriaiasociaieideproprietari.
(3)Adunareageneralordinarseconvoacfiedepreedinteleasociaieideproprietari,fiedecomitetulexecutiv.
(4)Pentrusituaiispecialesaudemaximurgen,adunrilegeneraleextraordinarealeasociaieipotficonvocate
oricnd de ctre comitetul executiv sau de ctre cel puin 20% din numrul proprietarilor membri ai asociaiei de
proprietari.
(5)Proprietariitrebuieanunai,prinafiarelalocvizibilsaupebazdetabelnominalconvocator,asupraoricrei
adunrigeneraleaasociaieideproprietari,cucelpuin7zilenaintededatastabilit,inclusivcuprivirelaordineade
ziaadunriigenerale.Ordineadezianunatsepoatecompletaprinhotrreaadunriigenerale.

PunerenaplicareArt.23.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.14.
(1)Proprietariimembriaiasociaieideproprietarisentrunescnadunrigeneraleordinaresauextraordinare.
(2) Adunarea general ordinar are loc cel puin o dat pe an, n primul trimestru. Convocarea se asigur de
preedintelesaudecomitetulexecutivalasociaieideproprietari.
(3)Pentrusituaiispecialesaudemaximurgen,adunrilegeneraleextraordinarealeasociaieideproprietaripot
ficonvocateoricnddecomitetulexecutivsaudecelpuin20%dinnumrulproprietarilormembriaiasociaieide
proprietari.
(4)Proprietariitrebuie anunai, prin afiare la loc vizibil sau pe baz de tabel nominal convocator, asupra datei
adunriigeneraleaasociaieideproprietaricucelpuin7zilenaintecaaceastasaibloc,inclusivcuprivirela
ordineadeziaadunriigenerale.
(5)Adunareageneralaasociaieideproprietaripoateadoptahotrri,dac majoritatea proprietarilor membri ai
asociaieideproprietarisuntprezenipersonalsauprinreprezentantlegal.Dacnuestentrunitcvorumulnecesar
dejumtateplusunu,adunareavafisuspendatireconvocatntermendemaximum10ziledeladataprimei
convocri.Laadunareageneralreconvocat,dacexistdovadactoimembriiasociaieideproprietariaufost
convocai,hotrrilepotfiadoptate,indiferentdenumrulmembrilorprezeni,prinvotulmajoritiiacestora.Dovezi
aleconvocriiireconvocriiconstituieafiuldelaavizieritabelulnominalconvocatorcusemnturi.
Art. 24. (1) Adunarea general poate adopta hotrri, dac majoritatea proprietarilor membri ai asociaiei de
proprietari(jumtateplusunu)suntprezenipersonalsauprinreprezentantlegal.
(2) Dac la prima convocare nu este ntrunit cvorumul necesar de jumtate plus unu, adunarea general va fi
suspendatireconvocatntermendemaximum10ziledeladataprimeiconvocri.
(3)Laadunareageneralreconvocat,dacexistdovadactoimembriiasociaieideproprietariaufostconvocai,
hotrrilepotfiadoptate,indiferentdenumrulmembrilorprezeni,prinvotulmajoritiiacestora.
(4)Hotrrileadunriigeneraleaasociaieideproprietarisuntobligatoriiipentruproprietariidincondominiucare
nuaufostprezenilaadunareageneral,precumipentruproprietariicarenusuntmembriaiasociaieideproprietari.
Art.25.(1)Pentruadoptareahotrrilornadunareageneralaasociaieideproprietari,sevoraveanvedere
urmtoarele:
a)fiecareproprietararedreptullaunvotpentruproprietateasa
b)pentruhotrrilecuprivirelastabilireafondurilordeinvestiiipentruconsolidare,reabilitareimodernizare,votul
fiecruiproprietarareopondereegalcucotapartedinproprietateacomun
c) proprietarul poate fi reprezentat n adunarea general de ctre un membru al familiei sau de ctre un alt
reprezentantcareareomputernicirescrisisemnatdectreproprietarulnnumelecruiavoteaz
d) un membru al asociaiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai muli membri abseni, dac prezint
mputerniciresemnatdectreproprietariinnumelecroravoteaz
e)ncazulunuivotparitar,votulpreedinteluiasociaieideproprietariestedecisiv.
(2) Hotrrile adunrilor generale vor fi luate cu votul majoritii membrilor asociaiei de proprietari prezeni la
adunareageneralconvocatsaureconvocat,dupcaz.nstatutulpropriualasociaieideproprietaripotfiprevzute
ialtecondiii,darnumaipuindejumtateplusunudinvoturilecelorprezenilaadunareageneralconvocatsau
reconvocat.
(3)nsituaiiexcepionale,hotrrilepotfiluateprinacordulscrisalmajoritiiproprietariloruneiscrisauunuibloc,
membriaiasociaieideproprietari,pentruproblemecareivizeazdirect,pebazdetabelnominal.

(4)Hotrrileadunrilorgeneraleseconsemneaznregistruldeproceseverbale al asociaiei de proprietari, se


semneazdectretoimembriicomitetuluiexecutivisecomunic,nscris,tuturorproprietarilor.
Art.26.Dacohotrreaadunriigeneraleestecontrarlegii,statutuluisauacorduluideasociereaasociaieide
proprietari ori este de natur s produc daune intereselor proprietarilor, acetia pot ataca n justiie respectiva
hotrre,ntermende45deziledelaadoptareaacesteia.Acionareanjustiienuntrerupeexecutareahotrriidect
ncazulncareinstanadispunesuspendareaacesteia.
Art.27.Adunareageneralaproprietarilormembriaiasociaieideproprietariareurmtoareleatribuii:
a)alegeirevocdinfunciepreedintele,membriicomitetuluiexecutivicenzorulsaumembriicomisieidecenzoria
asociaieideproprietari
b)adopt,modificsaurevochotrri
c)adoptimodificbugeteledevenituriicheltuieli
d)mandateazcomitetulexecutivreprezentatdepreedinteleasociaieideproprietaripentruangajareaieliberarea
din funcie a persoanei care ocup funcia de administrator imobile sau a altor angajai ori prestatori, n scopul
administrriiibuneifuncionriacldirii
e)exercitalteatribuiicareiaufostconferiteprinstatut,prinacorduldeasocieresauprinvotulproprietarilorasociai.

PunerenaplicareArt.27.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.15.
Adunareageneralaasociaieideproprietariareurmtoareleatribuii:
a)alegeirevocdinfunciepreedintele,membriicomitetuluiexecutivicenzorulsaumembriicomisieidecenzori
aasociaieideproprietari
b)adopt,modificsaurevochotrri
c)adoptimodificbugetuldevenituriicheltuieli
d) mandateaz comitetul executiv, reprezentat de preedintele asociaiei de proprietari, pentru angajarea i
eliberareadinfuncieapersoaneicareocupfunciadeadministratoralimobiluluisauaaltorangajaioriprestatori,
nscopuladministrriiibuneifuncionriacldirii
e) exercit alte atribuii care iau fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor
asociai.
Art.28.(1)Asociaiadeproprietaripoateintermediaserviciintrefurnizoriiproprietariiconsumatori,nspecialcu
privire la serviciile publice de utiliti, pe baza unor contracte de prestri de servicii sau de furnizare cu caracter
individual.Pentrucontracteledefurnizarecucaracterindividual,drepturileiobligaiilecuprivirelaserviciulfurnizat
aparin,pedeoparte,furnizoruluiidecealaltparte,proprietarului.
(2)Pentrurecuperareadebitelorcuprivirelaserviciilepublicedeutiliti,furnizorulserviciuluivaacionampotriva
proprietarilorrestanieri.
(3)Serviciuldeintermedieredinparteaasociaieideproprietariconstn:repartizareafacturilorctreproprietariprin
lista de plat lunar, ncasarea i plata sumelor reprezentnd contravaloarea consumului facturat, ntiinarea
furnizoruluicuprivireladebitori.
Art.29.(1)Cuexcepiaatribuiilorrezervateexclusivproprietarilorcuprivirelaproprietileindividuale,apartamente
sau spaii cu alt destinaie dect aceea de locuin, comitetul executiv reprezint asociaia de proprietari n
administrareaiexploatareacldirii.
(2)Comitetulexecutivpoateangajapersonalspecializatpentrundeplinireaatribuiilorceirevin.
Art.30.(1)Comitetulexecutiv,reprezentatdepreedinteleasociaieideproprietari,areurmtoareleatribuii:
a) duce la ndeplinire hotrrile adunrii generale i urmrete respectarea prevederilor legale, a statutului i a
acorduluideasocierealeasociaieideproprietari
b)emite,dacestecazul,deciziiscriseprivindregulipentruducerealandeplinireahotrriloradunrilorgeneralei
pentru respectarea prevederilor legale, a statutului i a acordului de asociere, precum i alte decizii ce privesc
activitateadinasociaiadeproprietari
c)ntocmeteproiectulbugetuluidevenituriicheltuieliipregtetedesfurareaadunrilorgenerale
d)reglementeazfolosirea,ntreinerea,repararea,nlocuireaimodificareaprilorproprietiicomune,inclusivcu
privirelaconsumurileaferenteproprietiicomune
e)ntocmetesaupropuneplanuridemsuriiactivitiiurmreterealizarealor
f) supravegheaz desfurarea tuturor activitilor din cadrul asociaiei de proprietari, n mod special situaia
ncasriloriplilorlunare
g)pentruscopuliactivitileasociaieideproprietari,angajeazidemite,ncheieireziliazcontracte
h) i asum obligaii, n nume propriu sau n numele proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari, privind
intereselelegatedecldire
i)iniiaz sau apr n procese, n nume propriu sau n numele proprietarilor membri ai asociaiei de proprietari,
intereselelegatedecldire
j)stabiletesistemulpropriudepenalizrialeasociaieideproprietaripentrurestaneleafiatepelistadeplatce
privesccheltuielileasociaieideproprietari,conformprevederilorlegale
k)avizeazdocumenteleasociaieideproprietari

l)asigurcompletarealaziacriitehniceaconstruciei
m)asigururmrireacomportriintimpaconstruciei,petoatduratadeexistenaacesteia
n)gestioneazsituaiileexcepionaleidecriz
o)exercitalteatribuiicareiaufostconferiteprinhotrrileadunriigenerale.
(2)edinelecomitetuluiexecutivsuntlegalntrunitedacjumtateplusunudinnumrulmembrilorsisuntprezeni.
edinelecomitetuluiexecutivpotficonvocatedepreedinteleasociaieideproprietarisaudejumtateplusunudin
numrulmembrilorsi.
(3)Deciziilecomitetuluiexecutivseconsemneaznregistruldedeciziialcomitetuluiexecutiv.

PunerenaplicareArt.30.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.16.
Comitetul executiv, format dintrun numr impar de membri alei de adunarea general, reprezint asociaia de
proprietarinadministrareaiexploatareacldirii,cuexcepiaatribuiilorrezervateexclusivproprietarilorcuprivirela
proprietileindividuale,apartamentesauspaiicualtdestinaiedectaceeadelocuin.Preedinteleasociaieide
proprietariesteipreedintealcomitetuluiexecutiv.
Art.17.
(1)Comitetulexecutivalasociaieideproprietariareurmtoareleatribuii:
a) duce la ndeplinire hotrrile adunrii generale i urmrete respectarea prevederilor legale, a statutului i a
acorduluideasocierealeasociaieideproprietari
b) emite, dac este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la ndeplinire a hotrrilor adunrilor
generaleipentrurespectareaprevederilorlegale,astatutuluiiaacorduluideasociere,precumialtedeciziice
privescactivitateaasociaieideproprietari
c)ntocmeteproiectulbugetuluidevenituriicheltuieliipregtetedesfurareaadunrilorgenerale
d)reglementeazfolosirea,ntreinerea,repararea,nlocuireaimodificareaprilorproprietiicomune,inclusivcu
privirelaconsumurileaferenteproprietiicomune,nconformitatecuactelenormativenvigoare
e) ntocmete sau propune planuri de msuri i activiti, conform cu responsabilitile ce le revin, i urmrete
realizarealor
f) supravegheaz desfurarea tuturor activitilor din cadrul asociaiei de proprietari, n mod special situaia
ncasriloriaplilorlunare
g) pentru realizarea scopului i a activitilor asociaiei de proprietari, angajeaz i demite personalul necesar,
ncheieireziliazcontractecupersoanefizice/juridice
h) i asum obligaii, n numele asociaiei de proprietari sau n numele proprietarilor membri ai asociaiei de
proprietari,privindintereselelegatedecldire
i)iniiazsauaprnprocese,nnumeleasociaieideproprietarisaunnumeleproprietarilormembriaiasociaiei
deproprietari,intereselelegatedecldire
j)stabiletesistemulpropriudepenalizrialasociaieideproprietaripentrurestaneleafiatepelista de plat ce
privesccheltuielileasociaieideproprietari,conformprevederilorlegale
k)avizeazdocumenteleasociaieideproprietari
l)asigurcompletarealaziacriitehniceaconstruciei
m)asigururmrireacomportriintimpaconstruciei,petoatduratadeexistenaacesteia
n)gestioneazsituaiileexcepionaleidecriz
o)exercitalteatribuiicareiaufostconferiteprinhotrrileadunriigenerale
p)aproblunarlistacucoteledecontribuielaplatacheltuielilorasociaieideproprietari,conformhotrriiadunrii
generale
r)stabiletecoteledeparticiparepepersoanlacheltuielileaferentepersoanelorcudomiciliulncldireipentru
persoanelecarelocuiesctemporar,minimum15zilepelunstabileteperioadapentrucareproprietarii,respectiv
chiriaii,potsolicitanscrisscutireadelaplatacheltuielilorpepersoanicaretrebuiesfiedecelpuin15zilepe
lun,conformhotrriiadunriigenerale
s) analizeaz problemele ridicate de membrii asociaiei de proprietari i ia msuri pentru rezolvarea acestora,
conformhotrriiadunriigenerale
) ia toate msurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei n care se efectueaz
reparaii la prile comune, urmnd ca sumele aferente reparaiilor respective s fie suportate de toi proprietarii,
proporionalcucotaindiviz.
(2) edinele comitetului executiv se desfoar lunar i sunt legal ntrunite dac jumtate plus unu din numrul
membrilorsisuntprezeni.edinelecomitetuluiexecutivpotficonvocatedepreedinteleasociaieideproprietari
saudejumtateplusunudinnumrulmembrilorsi.
(3) Deciziile comitetului executiv se consemneaz n registrul de decizii al comitetului executiv i se afieaz la
avizier.
(4)Dupaprobareabugetuluidevenituriicheltuieli,comitetulexecutivvaurmriderulareaacestuiancondiiile
legii.
(5)Comitetulexecutivpoateangajapersonalspecializatpentrundeplinireaatribuiilorceireviniadoptdecizii
asupracuantumuluisalariilor,indemnizaiilor,remuneraiilorialeventualelorpremiericareseacordpersonalului
ncadratcucontractindividualdemuncsaunbazauneiconveniiciviledeprestrideservicii,nlimitabugetului
aprobatdeadunareageneral.
(6) Comitetul executiv angajeaz sau demite personalul, ncheie sau reziliaz contracte n ceea ce privete
activitateadeadministrareintreinereacldirii,aprilorcomunedeconstrucii/ainstalaiilor,precumipentrualte
activiti conforme cu scopul asociaiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, ngrijire, mecanic,

instalaiietc.Angajareapersonaluluinecesarasociaieideproprietarisefacedectrecomitetulexecutiv,reprezentat
depreedinte,nconformitatecuprevederilelegislaieispecificenvigoare.
(7) Comitetul executiv decide asupra acordrii unor drepturi bneti membrilor asociaiei de proprietari care
desfoar activiti lucrative folositoare acesteia, n limita bugetului de venituri i cheltuieli adoptat de adunarea
generalaproprietarilor,potrivitart.35alin.(5)dinLegeanr.230/2007.
(8)Comitetulexecutivpreiatoateobligaiileirspunderileprivindactivitateademanagementstabilitelaart.22din
prezentele norme metodologice pe perioada ct asociaia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat
contractuldeadministrare,indiferentdecauze.
(9) Pentru nendeplinirea atribuiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv preedintele asociaiei de
proprietari, rspund, personal sau solidar, dup caz, n faa legii i a proprietarilor, pentru daunele i prejudiciile
cauzateproprietarilornmoddeliberat.
Art.31.(1)Preedinteleasociaieideproprietarireprezintasociaianderulareacontracteloriiasumobligaii
nnumeleacesteia.Elreprezintasociaiadeproprietarinrelaiilecuterii,inclusivnaciunileiniiatedeasociaie
mpotrivaunuiproprietarcarenuiandeplinitobligaiilefadeasociaiesaunproceseleiniiatedeunproprietar
carecontestohotrreaadunriigeneraleaproprietarilor.
(2) Preedintele asociaiei de proprietari supravegheaz i urmrete aplicarea hotrrilor adunrii generale,
respectareaprevederilorstatutuluiiacorduluideasociere,precumiaplicareadeciziilorcomitetuluiexecutiv.Acesta,
nfunciedesituaie,poatepropunecomitetuluiexecutivsauadunriigenerale,dupcaz,msurimpotrivacelorcare
nu respect regulile, regulamentele, hotrrile i deciziile asociaiei de proprietari, conform prevederilor legale i
statutare.

PunerenaplicareArt.31.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.18.
(1)Preedinteleasociaieideproprietariestefiecandidatulcareaobinutcelmaimarenumrdevoturilaalegerea
membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voina sa i a majoritii
proprietarilorncadruladunriigenerale.
(2) Preedintele asociaiei de proprietari reprezint asociaia n derularea contractelor angajate de aceasta i i
asumobligaiinnumeleacesteia.
(3) Preedintele asociaiei de proprietari reprezint asociaia n relaiile cu terii, inclusiv n aciunile iniiate de
asociaiempotrivaunuiproprietarcarenuiandeplinitobligaiilefadeasociaiesaunproceseleiniiatedeun
proprietarcarecontestohotrreaadunriigeneraleaproprietarilor.
(4) Preedintele asociaiei de proprietari urmrete ndeplinirea obligaiilor ceteneti ce revin proprietarilor i
punereanaplicareadeciziilorcomitetuluiexecutiv.
(5)Preedinteleasociaieideproprietaripstreaziurmreteinerealaziacriitehniceaconstruciei,precumi
acelorlaltedocumenteprivitoarelaactivitateaasociaieideproprietari.
(6)tampilaasociaieideproprietarisepstreazisefolosetenumaidectrepreedintesaudevicepreedinte.
(7)ncazulncarepreedinteleseaflnimposibilitateadeaiexercitaatribuiile,acesteavorfindeplinitedectre
unvicepreedinte,numitdepreedinteleasociaieideproprietaridintremembriicomitetuluiexecutiv,urmndcan
termende90deziledeladatacndsaconstatatindisponibilitateasfieconvocatoadunaregeneralpentrua
alegeunnoupreedinte.
(8)Preedinteleasociaieideproprietaripoatefiremunerat,pebazdecontractdemandat,potrivitart.32alin.(1)
dinLegeanr.230/2007,nlimitelebugetuluidevenituriicheltuieliaprobatprinhotrreaadunriigenerale,potrivit
prevederilorCoduluifiscal.
Art.32.(1)Preedinteleasociaieideproprietarisaumembriicomitetuluiexecutivpotfiremuneraipebazaunui
contractdemandat,conformhotrriiadunriigeneraleaproprietarilor,ladataadoptriibugetuluianualdeveniturii
cheltuieli.
(2) Pentru nendeplinirea atribuiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv preedintele asociaiei de
proprietari, rspund personal sau n solidar, dup caz, n faa legii i a proprietarilor pentru daunele i prejudiciile
cauzateproprietarilornmoddeliberat.
Art.33.(1)Cenzorulsaucomisiadecenzoriaasociaieideproprietariare,nprincipal,urmtoareleatribuii:
a)verificlegalitateaacteloridocumentelor,ahotrrilor,deciziilor,reguliloriregulamentelor
b)verificexecuiabugetuluidevenituriicheltuieli
c)verificgestiuneafinanciarcontabil
d)celpuinodatpean,ntocmeteiprezintadunriigeneralerapoarteasupraactivitiisaleiasupragestiunii
asociaieideproprietari,propunndmsuri.
(2)Cenzorulsaucenzoriialeiaiasociaieideproprietaripotfiremuneraipebazaunuicontractdemandat,conform
hotrriiadunriigeneraleaproprietarilor,ladataadoptriibugetuluianualdevenituriicheltuieli.
(3)Pentrunendeplinireaatribuiilorcelerevin,cenzorulsaucenzoriiasociaieideproprietarirspundpersonalsau
nsolidar,nfaalegiiiaproprietarilor,pentrudauneleiprejudiciilecauzateproprietarilornmoddeliberat.

PunerenaplicareArt.33.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.20.
Cenzorulsaucomisiadecenzoriaasociaieideproprietariare,nprincipal,urmtoareleatribuii:
a)verificlegalitateaacteloridocumentelor,ahotrrilor,deciziilor,reguliloriaregulamentelor

b)verificexecuiabugetuluidevenituriicheltuieli
c)verificgestiuneafinanciarcontabil
d)celpuinodatpean,ntocmeteiprezintadunriigeneralerapoarteasupraactivitiisaleiasupragestiunii
asociaieideproprietari,propunndmsuri.
Art.34.(1)Administrarea,ntreinerea,investiiileireparaiileasupraproprietiicomunesuntnsarcinaasociaiei
deproprietari.
(2)Asociaiadeproprietariangajeazpersoanefiziceatestatepentrufunciadeadministratorsauncheiecontracte
cupersoanejuridicespecializateiautorizatepentrurealizarea,respectivfurnizareaserviciilornecesareadministrrii,
ntreinerii,investiiilorireparaiilorasupraproprietiicomune.
CAPITOLULV
Administrareanasociaiadeproprietari
Art. 35. (1) Pentru activitatea de administrare care include activiti de administrare tehnic, de contabilitate i
casierie,asociaiadeproprietaripoateangajafiepersoanefiziceatestatepentrufunciadeadministratordeimobile,fie
poatencheiacontractdeadministrarecupersoanejuridicespecializateiautorizate,careaucaobiectdeactivitate
numaidomeniulasociaiilordeproprietarioricareaucaactivitateprincipaladministrareaimobilelorpebazdetarife
saucontract.Administratorilordeimobileliseaplicnmodcorespunztorprevederileart.21alin.(2)ialeart.22.
(2)Persoanelefizicepotfiangajateprinncheiereaunuicontractindividualdemunc,conformcelorstabiliteprin
negocieredirect.
(3) Candidaii pentru funcia de administrator de imobile trebuie s prezinte comitetului executiv al asociaiei de
proprietaridocumentelesolicitate,garaniileprofesionaleimaterialeprevzutedelegeitrebuiesnufisuferitnicio
condamnare.
(4)Comitetulexecutivadoptdeciziiasupracuantumuluisalariilor,alindemnizaiilorialeventualelorpremiericare
se acord personalului ncadrat cu contract individual de munc, precum i asupra valorii i a modalitilor de
contractare,ncazulncareadministrareacldiriiesteasiguratdepersoanejuridice,nlimitabugetuluideveniturii
cheltuieliadoptatdeadunareageneralaproprietarilor.
(5) De asemenea, comitetul executiv decide i asupra acordrii unor drepturi bneti membrilor asociaiei de
proprietaricaredesfoaractivitilucrativefolositoareacesteia,nlimitabugetuluidevenituriicheltuieliadoptatde
adunareageneralaproprietarilor.

PunerenaplicareArt.35.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.21.
(1) Asociaiile de proprietari au obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, potrivit prevederilor
Legiicontabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,npartiddublsaunpartid
simpl,prinopiune,potrivithotrriiadunriigeneraleaasociaieideproprietari.
(2)Asociaiiledeproprietariorganizeaziconduccontabilitateanconformitatecureglementrilecontabilepentru
persoanelejuridicefrscoppatrimonial,aprobateprinordinalministruluieconomieiifinanelor.
(3) Asociaiile de proprietari care opteaz pentru conducerea contabilitii n partid simpl vor depune la
compartimentele specializate n sprijinirea i ndrumarea asociaiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale
situaiasoldurilorelementelordeactivipasiv,ntocmitpotrivitordinuluiministruluieconomieiifinanelor,pnla
datade1martiepentrusituaiaexistentla31decembrieipnladatade1septembriepentrusituaiaexistentla
30iunie.Asociaiiledeproprietaricareopteazpentruconducereacontabilitiinpartiddublvordepunebilan
contabil,conformprevederilorlegale.
Art.22.
(1)Activitateadeadministrareacondominiuluiincludeactivitideadministraretehnic,decontabilitateicasierie.
(2)Asociaiadeproprietariangajeazpersoanefiziceatestatepentrufunciadeadministratorsauncheiecontracte
cu persoane juridice specializate i autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare
administrrii,ntreinerii,investiiilorireparaiilorasupraproprietiicomune.
(3) Pentru a fi autorizate de ctre autoritile administraiei publice locale pentru activitatea de administrare,
persoanelejuridicespecializatetrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
a)saibcaobiectdeactivitatenumaidomeniulasociaiilordeproprietarioricaactivitateprincipaladministrarea
imobilelorpebazdetarifesaucontract
b)saibangajatepersoaneatestatencondiiileprezentelornormemetodologice
c)sdovedeasccaubonitatefinanciar.
(4)Administratoriitrebuiesprezintegaraniimorale,materialeiprofesionale acceptate de comitetul executiv al
asociaieideproprietariacldiriipecareurmeazsoadministreze.
(5)Administratorulasigurmanagementuldeproprietatealcondominiuluiprin:
a)prestareaserviciilorconformatribuiilor,obligaiiloriresponsabilitiloratribuitedecomitetulexecutiv,ncondiiile
legislaieinvigoare
b)gestionareabunurilormaterialeiafondurilorbneti,dacnuareangajatuncasier
c)efectuareaformalitilornecesarenangajareacontractelorcufurnizorii/prestatoriideserviciipentruexploatareai
ntreinereacldirii,derulareaiurmrirearealizriiacestorcontracte
d)asigurareacunoateriiirespectriiregulilorcuprivirelaproprietateacomun
e)gestionareamoduluidendeplinireaobligaiilorceteneticerevinproprietarilornraportcuautoritilepublice.

Obligaiilecetenetisuntcelestabilite,potrivitlegii,deadunareageneral
f)ndeplinireaoricroralteobligaiiexpresprevzutedelege,precumiacelorstabiliteprincontractulncheiatcu
asociaiadeproprietari.
(6)Contabilulrspundedeorganizareaiconducerea contabilitii, n condiiile legii. La asociaiile de proprietari
careopteazpentruconducereacontabilitiinpartidsimpl,administratoriideimobilepotcumulaifunciade
contabil.
(7) Administratorul care ndeplinete i funcia de contabil n partid simpl are obligaia s ntocmeasc i s
completezeregistruljurnal,registrulinventar,registrulpentruevidenafonduluidereparaii,registrulpentruevidena
fondului de rulment, registrul pentru evidena sumelor speciale, registrul pentru evidena fondului de penalizri,
precum i alte formulare specifice activitii de contabilitate, prevzute prin ordin al ministrului economiei i
finanelor.
(8)nsituaiancareasociaiadeproprietariangajeazuncasier,acestarspundedeefectuareaoperaiunilorde
ncasri i pli n numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operaiunilor de cas. La asociaiile de
proprietaricareopteazpentruconducereacontabilitiinpartidsimpl,administratoriideimobilepotcumulai
funcia de casier. Pentru ncasrile n numerar, asociaia de proprietari are obligaia s emit chitane care vor
cuprindeobligatoriu urmtoarele date: numrul de ordine, n baza unei serii, care identific chitana n mod unic
dataemiteriifacturiidenumirea/numele,adresaicoduldenregistrarefiscalaleasociaieideproprietaripentru
careseemitechitana.
(9)Pentrulucrrileprivindproprietateacomun,administratorul,inndseamadepre,duratdeexecuieicalitate,
supune spre analiz, selecie de oferte i aprobare comitetului executiv al asociaiei de proprietari ofertele
operatoriloreconomicicaresatisfaccerinele,nvedereaexecutriilucrrilor,conformlegislaieinvigoare,potrivit
art.37dinLegeanr.230/2007.ncazcontrar,cheltuielilenuvorfiacceptatelaplat.
Art.36.Administratorul,persoanfizicsaujuridic,are,nprincipal,urmtoareleatribuii:
a)prestareaserviciilornmodprofesional
b)gestionareabunurilormaterialeiafondurilorbneti
c) efectuarea formalitilor necesare n angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea i
ntreinereacldirii,derulareaiurmrirearealizriiacestorcontracte
d)asigurareacunoateriiirespectriiregulilorcuprivirelaproprietateacomun
e)gestionareamoduluidendeplinireaobligaiilorceteneticerevinproprietarilornraportcuautoritilepublice.
Obligaiilecetenetisuntcelestabilite,potrivitlegii,deadunareageneralaproprietarilor
f)ndeplinireaoricroralteobligaiiexpresprevzutedelege.
g)informarea trimestrial, n scris sau prin pota electronic, a proprietarilor, membrii asociaiei de proprietari, cu
privirelasituaiafinanciarcuprinzndtoateelementeledecheltuieli,venituri,ncasriipliaferenteasociaieide
proprietari,subsemnturaproprieicontrasemnatdepreedinteleidecenzorulasociaieideproprietari.
___________
Literag)afostintrodusprinalineatuldinLegenr.34/2015ncepndcu15.03.2015.
Art.37.Pentrulucrrileprivindproprietateacomun,administratorul,inndseamadepre,duratdeexecuiei
calitate, supune spre analiz, selecie de oferte i aprobare comitetului executiv al asociaiei de proprietari ofertele
operatoriloreconomicicaresatisfaccerinele,nvedereaexecutriilucrrilor,conformlegislaieinvigoare.
Art. 38. Pentru protejarea intereselor proprietarilor i ale asociaiei de proprietari mpotriva riscurilor aferente
activitiideadministrarentruncondominiu,administratoriideimobile,persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicori
de drept privat, pot ncheia polie de asigurare de rspundere civil profesional. Asigurarea de rspundere civil
profesional nu acoper riscurile cu privire la fraud, nelciune, deturnare de fonduri nfptuite cu buntiin.
Persoanelecarenuaucalitateadeadministratordeimobilenupotncheiapoliedeasigurarederspunderecivil
profesional.
Art.39.Proprietateacomunpoatefiutilizatdectreteri,persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicoridedrept
privat,numaicuacordulmajoritiiproprietarilormembriaiasociaieiialproprietarilordirectafectaidevecintate,n
bazaunuicontractdenchiriere,defolosinsaudeconcesiune.

PunerenaplicareArt.39.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.23.
Spaiiledinproprietateacomunpotfiutilizatedectreteri,persoanefizicesaujuridice,dedreptpublicoridedrept
privat,numaicuacordulmajoritiiproprietarilormembriaiasociaieiialproprietarilordirectafectaidevecintate,
nbazaunuicontractdenchiriere,defolosinsaudeconcesiune,potrivitart.39dinLegeanr.230/2007.
Art.40.Asociaiadeproprietariareobligaiasiamsuricuprivirelambuntireaconfortuluitermicalcldirii.
Art.41.Modificrileconstructiveiutilizareanaltescopuriaunorprisauelementedeconstruciealecldirii,cum
arfi:ancorareadereclamepeperei,suspendareadestlpi,perei,scriinterioareialteleasemenea,sevorputea
face numai pe baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectai i, dup caz, pe baza unui
proiect tehnic ntocmit de instituii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum i cu autorizaia pentru
executareadelucrri,eliberatencondiiilelegii.
Art.42.Schimbareadestinaieilocuinelor,precumiaspaiilorcualtdestinaiedectaceeadelocuinfade
destinaainiial,conformproiectuluiiniialalcldiriiculocuine,sepoatefacenumaicuavizulcomitetuluiexecutivi

cuacceptulproprietarilordirectafectaicucaresenvecineaz,peplanorizontalivertical,spaiulsupusschimbrii.
Art. 43. Pentru lucrri majore cu privire la exploatarea, ntreinerea, repararea, consolidarea, reabilitarea i
modernizareaproprietiicomune,asociaiadeproprietaripoateangaja,nnumeleproprietariloricusemnturalor
individual,creditebancaresauoricealteformedecreditare,conformprevederilorlegale.
Art.44.Pentruriscurilecuprivirelaproprietateacomun,asociaiadeproprietari,nnumeleproprietarilorasociai,
poatencheiapoliedeasigurare.
CAPITOLULVI
Cheltuielileasociaieideproprietari
Art.45.(1)Anulfiscalalasociaieideproprietariesteanulcalendaristic.
(2)naintedenceputulurmtoruluianfiscalipentrufiecareanfiscalceurmeaz,comitetulexecutivvapregtiiva
prezenta proprietarilor n adunarea general un buget anual de venituri i cheltuieli, suficient pentru a acoperi
cheltuielileasociaieideproprietari,inclusivfondurilenecesareorganizriiifuncionriiacesteia.
(3)Proprietariimembriaiasociaieideproprietariauobligaiasaprobeiunfonddereparaiianual,necesarpentru
reparareaimbuntireaproprietiicomune.Comitetulexecutivvapregtiivaprezentaadunriigeneralesuma
anual necesar pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaz n avans, n trane lunare
egale, prevzute n lista de plat a cheltuielilor asociaiei de proprietari. Plile pentru repararea i mbuntirea
proprietiicomunesevorfacedinfonduldereparaii.Proprietariimembriaiasociaieideproprietaripotaprobaialte
fonduricucaracterspecial.

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
Art.24.
(1)nscopulasigurriifondurilornecesarepentruplicurente,asociaiadeproprietaristabiletecuantumulicota
departicipareaproprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regul, fondul de rulment se dimensioneaz
astfel nct s poat acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea
cuantumuluisefaceprinechivalarecusumacareafostnecesarpentruacoperireacheltuielilorlunarenregistrate
deasociaiadeproprietarinanulexpirat,lanivelulluniicucheltuielilecelemaimari,majoratecuratainflaiei,iarn
cazurileasociaiilordeproprietarinounfiinate,princonstatareainsuireaexperieneindomeniuaunorasociaii
deproprietariechivalentecamrime.
(2)Fondulderulmentseconstituieprinplataanticipatacoteicerevinefiecruiproprietar,potrivithotrriiadunrii
generaleaasociaieideproprietari,iarrentregireafonduluiderulmentsefacelunar,prinplatasumelorafiatepe
lista de plat. Pentru ncasarea fondului de rulment, casierul asociaiei de proprietari elibereaz chitan
personalizatseparat.
(3)nsituaiilencare,princontractuldenchirierencheiatcuproprietarul,chiriaulseobligsparticipela plata
cheltuielilorcurentealecondominiuluincarelocuiete,acestavaparticipailaformareafonduluiderulment.
(4)Fondulderulmentncasatsepoaterestituinsituaiiledeschimbareadomiciliuluisauadreptuluideproprietate,
dacprinacteledetransmitereadreptuluideproprietatesauafolosineilocuineinusestipuleazaltfel,precumi
nsituaiilencarecheltuielilelunarescadconformdecizieicomitetuluiexecutiv,lacerereaproprietarului.
(5)Asociaiadeproprietarivaconstituiunfondpentrureparareaprilordeconstrucii/instalaiiaflatenproprietate
comun,fondcuperioaddefolosirelimitat,carevafidepusncontulasociaieideproprietari i nu va putea fi
folosit dect cu acordul adunrii generale a asociaiei de proprietari, n conformitate cu bugetul de venituri i
cheltuieli.
(6) Veniturile obinute de asociaia de proprietari din activiti economice sau din alte activiti desfurate se
constituiecafondspecialisevorutilizanexclusivitatepentrumbuntireaconfortuluiieficieneicondominiului,
pentruntreinereaireparareaproprietiicomune,potrivitart.45alin.(3)dinLegeanr.230/2007.nacestevenituri
se cuprind i cele obinute din nchirierea unor spaii aflate n proprietate comun indiviz, a spaiilor pentru
instalareadereclameipentruserviciuldeteleviziuneprincablu,firmeluminoase,precumialtevenituriobinute
din orice surs, n condiiile legii. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociaiei de proprietari, nu se
pltescproprietarilor,nupotfifolositelaconstituireasaulacompletareafonduluiderulmentinupotfifolositela
plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utiliti. Acest fond va fi depus n contul asociaiei de
proprietariinuvaputeafifolositdectcuacorduladunriigeneraleaasociaieideproprietari,nconformitatecu
bugetuldevenituriicheltuieli.
(4)Asociaiadeproprietaripoatedeschideunulsaumaimulteconturilaoricareunitatebancar,ncondiiilelegii.
Art. 46. Toi proprietarii au obligaia s plteasc lunar, conform listei de plat a cheltuielilor asociaiei de
proprietari,navanssaupebazafacturiloremisedefurnizori,cotadecontribuiecelerevinelacheltuielileasociaiei
deproprietari,inclusivceleaferentefondurilordinasociaiadeproprietari.

PunerenaplicareArt.46.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.25.
(1)Coteledecontribuielacheltuielileasociaieideproprietari,calculatepentrufiecareproprietardincondominiu,
vorfiachitatedeacetia,dupcaz,ntermendemaximum20deziledeladataafiriilisteideplat,datcare
trebuiesfienscrisnlistadeplatrespectiv.nvederearespectriitermenelorlegaledeplatafacturilorctre
furnizorii de utiliti, administratorii au obligaia de a afia lista de plat n termen de maximum 5 zile de la data

primiriiultimeifacturiexpediateprinpot,certificatprinnscrisuldepetampilapotei,saudeladataconfirmrii
deprimire,ncazultransmiteriifacturiiprincurier/delegat.Asociaiadeproprietaripoatecalculaipercepepenalizri
de ntrziere pentru suma neachitat, n condiiile stabilite i aprobate de comitetul executiv al asociaiei de
proprietari,nlimitelestabilitedeart.49alin.(1)dinLegeanr.230/2007.Sumaacestoranupoatedepisumacotei
restantelacaresaaplicat.
(2)Sumelerezultatedinaplicareapenalitilordentrzierevorfaceobiectulfonduluidepenalitialasociaieide
proprietariisevorutilizanumaipentruplatapenalizrilorimpuseasociaieideproprietaridectre teri i pentru
cheltuielidereparaiialeproprietiicomunesaupentrualtecheltuielidenaturadministrativ.
(3)Dacteriiimpunpenalitiasociaieideproprietaripentruntrzierilaplatafacturilor,acesteasevorrecuperade
la:
a)restanieriilacoteledentreinere,proporionalcucuantumulrestanelor
b)persoanamputernicitsachitefacturile,dacantrziatplatafacturilorlatermen.

PunerenaplicareArt.46.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.32.
(1)Toiproprietariiauobligaiasplteasclunar,conformlisteideplatacheltuielilorasociaieideproprietari,n
avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuie ce le revine la cheltuielile asociaiei de
proprietari,inclusivceleaferentefondurilordinasociaiadeproprietari.
(2)Repartizareacheltuielilorsauaobligaiilorfinanciarepefiecareproprietateindividualrevineadministratorului,
ncadrulcontractuluincheiatcureprezentantulasociaieideproprietariacondominiului.Listadeplatsesemneaz
de administrator i de un membru al comisiei de cenzori i se aprob de preedinte prin semntur i aplicarea
tampileiasociaiei,persoanelesemnatarecertificndirspunznddecorectitudinealisteideplat.
(3)Niciunproprietardeapartamentsaudespaiucualtdestinaiedectaceeadelocuinnuvafiexceptatdela
obligatiadeacontribuilaplatacheltuielilorcomune,caurmarearenunriilafolosireauneipridinproprietatea
comun,aabandonriiapartamentuluisauaspaiuluicualtdestinaiedectaceeadelocuinorinaltesituaii.
Art.47.Cheltuielileasociaieideproprietarisunturmtoarele:
a)cheltuielipenumrdepersoanecarelocuiescsaudesfoaractivitinproprietiindividuale

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
SECIUNEAa2aRepartizareacheltuielilorpenumrdepersoane
Art.34.
Cheltuielilecaresuntdeterminatedenumrulpersoanelorcarelocuiescncondominiuinupotfiindividualizatepe
fiecareproprietarpebaza unor dispozitive de msur se repartizeaz proporional cu numrul de persoane care
locuiescsaudesfoaractivitincldirenlunapentrucaresecalculeazlistadeplatireprezintcheltuielile
asociaiei pentru: ap rece, cald i canalizare combustibil pentru prepararea apei calde de consum energia
electricutilizatpentrufuncionareainstalaiilorcomunecolectareadeeurilormenajere,vidanjare.
Art.35.
Prinhotrreaadunriigenerale,potfiexceptatedelaplatacheltuieliloraferenteconsumuluideenergieelectric
pentrufuncionareaascensorului/ascensoarelorpersoanelecarelocuiescnapartamentesituatelasubsol,demisol,
parter,mezanin,precumilaetajul1dincldirilefrmezanin.Deasemenea,ncazulcldirilorcareauamplasate
la etajele superioare bi, spltorii, usctorii, prin hotrre a adunrii generale, persoanele care locuiesc n
apartamentesituatelasubsol,demisol,parter,mezanin,precumilaetajul1dincldirile fr mezanin pot s fie
exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electric pentru funcionarea
ascensorului/ascensoarelor, n baza unor angajamente personale, date n scris ctre asociaia de proprietari de
ctrepersoanelecarenufolosescspaiiledelaetajelesuperioare.
Art.36.
(1)ncldirilencareconsumuldegazenaturalepentrubuctriiispltoriisenregistreazprinacelaiaparat
caremsoariconsumulaferentnclzirii,sestabileteconsumulaferentbuctriilorispltoriilorpebazaunor
baremestabilitepotrivitlegislaieinvigoare.
(2)Pentrurepartizareavaloriiconsumuluideapcaldmenajerpeapartamenteispaiicualtdestinaiedect
aceeadelocuinlacldirilecucentraltermicproprie,asociaiadeproprietaripoatemontauncontorpeinstalaia
de ap cald, astfel nct acesta s nregistreze consumul de ap cald menajer din condominiu. Valoarea
consumuluidegazenaturale,nlipsaunuicontorcaresnregistrezeacestconsum,pentrupreparareaapeicalde
sedeterminpebazaunorbaremestabilitepotrivitlegislaieinvigoare.
(3)Cheltuielileprivindconsumuldegazenaturalepentrunclzirelacldirilecucentraltermicproprie,nsituaiile
ncarenuexistaparate de msur a consumului respectiv, se determin scznd din factura de gaze naturale
contravaloareagazelornaturalerezultatepentruapacaldibuctriiconformprevederilordelaalin.(1)i(2).
Art.37.
(1)Cheltuielilecaresuntdeterminatedenumrulpersoanelorcarelocuiescncondominiuinupotfiindividualizate
pefiecareproprietarpebazaunordispozitivedemsurserepartizeazproporionalcunumruldepersoanecare
locuiescsaudesfoaractivitincldirenlunapentrucaresecalculeazlistadeplatireprezintcheltuielile
asociaieipentru:apicanalizarecombustibilpentrupreparareaapeicaldemenajereiahraneienergiaelectric
utilizatpentrufuncionareainstalaiilorcomunecolectareadeeurilormenajerevidanjare.Modulderepartizarea
acestorcheltuielisestabileteprintroconvenieaprobatdecomitetulexecutivalasociaieideproprietari.
(2) Convenia prevzut are durat nedeterminat, fiind valabil pe toat perioada activitii desfurate de
deintoriiprevzuilaalin.(1),iseactualizeazperiodic,nfunciedeelementelenoicareintervin,nfunciede
numrulpersoanelorcaredesfoarzilnicactivitinspaiulsauapartamentulrespectiv,denumrulmediuzilnic

de clieni i de obiectul de activitate. Numrul acestora se stabilete de deintorul spaiului i se certific de


comitetul executiv al asociaiei de proprietari. Acest numr se utilizeaz pentru calculul cheltuielilor pe persoan
aferentespaiuluirespectiv.
(3)Conveniaprecizeazcontribuiaproprietaruluilacheltuielileasociaieideproprietari,cuprivirelaconsumurile
carenupotfinregistratedistinctpefiecareproprietatencauzicaresuntdeterminatedeactivitateadesfurat.
(4)Conveniacompleteazobligaiileproprietaruluifadecheltuieliledincadrulasociaieideproprietarimenionate
laart.47dinLegeanr.230/2007lit.b)f).
(5)nsituaiancare,lanotificareascrisdinparteaasociaieideproprietari,proprietariispaiilorcualtdestinaie
dectaceeadelocuindincondominiurefuzncheiereaconveniei,suntaplicabilecriteriilestabiliteiadoptaten
acestsensdectrecomitetulexecutivalasociaieideproprietariprindeciziescrisinbazaconstatrilorvizualecu
privirelaactivitateadesfuratdinpunctdevederealnumruluidepersoaneangajateialnumruluideclieni.
(6)nsituaiancare, la notificarea scris a proprietarului, conducerea asociaiei de proprietari refuz ncheierea
conveniei, este aplicabil criteriul prevzut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, dup caz, cu obligaia
proprietaruluideadeclara,nscris,numrulpersoanelorangajatesaucaredesfoaractivitinspaiulsu.
Art.38.
(1)nlipsacontoarelordenregistrareaconsumuluideaplabranament,repartizareaconsumuluisefacepotrivit
normelorlegale,pebazdebaremepefiecaretipdeconsumatornparte.
(2)ncazurilencarecondominiuldispunenumaideduuriibicomunecaredeservesc apartamentele/spaiile,
cheltuielileserepartizeazpefiecare proprietar n raport cu numrul persoanelor care locuiesc curent n cldire,
aferentfiecruiapartament/spaiu.
(3)ncazulncarenusepotsepara,prinmsurare,consumuriledeenergieelectriclaprilecomunealecldiriide
celedinapartamente,repartizareaacestorconsumuriserealizeazconformcubaremelestabilitepotrivitnormelor
legale, pentru consumul comun i pentru deintorii de apartamente, innduse seama de consumatorii electrici
existeni,iarcheltuielileaferenteprilordefolosincomunserepartizeazpefiecareproprietarproporionalcu
numruldepersoanecarelocuiescncondominiu,conformculegislaianvigoare.
b)cheltuielipeconsumuriindividuale

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
SECIUNEAa3aRepartizareacheltuielilorpeconsumuriindividuale
Art.39.
(1)Cheltuielilepeconsumuriindividualereprezintcheltuielileasociaieipentru:apreceicanalizareapcald
menajer energia termic, combustibilul i apa rece pentru prepararea apei calde gaze naturale nclzirea
apartamentuluisauaspaiuluicualtdestinaiedectaceeadelocuin.
(2)Cheltuielilepeconsumuriindividualeserepartizeaznfunciedeindexulcontoarelorindividualesaunfuncie
dealtecriteriinbazacrorasepotindividualizaconsumurile.
Art.40.
(1)Dacsuntntrunitecondiiileprevzutenactelenormativenvigoarecuprivirelaasigurareagraduluidemontare
arepartitoarelordecosturipentruapsaunclzire,atuncirepartizareaacestorutilitisestabileteprindeciziea
comitetuluiexecutivalasociaieideproprietari,printrunregulamentpropriucaretrebuiescuprindprevederi cu
privirelamoduldecitire,decalculiderepartizareacontravaloriiconsumurilorrespective.
(2)Dactoateproprietileindividualedincondominiuausistemepropriidenregistrareaconsumurilor,asociaiade
proprietaripoatestabilimoduldeplatacheltuielilorpebazdeconveniecucaracterindividual,consideratcaun
serviciusuplimentar,diferitdecontractuldefurnizareaserviciului,ncheiatcufurnizorulserviciului,cuacordultuturor
beneficiarilor serviciului respectiv. n toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scutete niciun proprietar de la
platacontribuieilacheltuielilecomune.
Art.41.
(1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaz n funcie de indexul repartitoarelor de costuri, conform
normeitehniceimetodologieielaboratedeAutoritateaNaionaldeReglementarepentruServiciileComunitarede
UtilitiPublice.
(2)ncazuldistribuieiorizontaleaenergieitermicepentrunclzire,diferenadintreconsumulnregistratdecontorul
montatlabranamentisumaconsumurilornregistratedecontoareleindividualemontatelaniveldeapartament
reprezintconsumcomuniserepartizeazproporionalcucotaindiviz.
Art.42.
(1) Asociaiile de proprietari vor evidenia cheltuielile cu energia termic pentru nclzire i apa cald menajer,
separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afiat mpreun cu lista pentru defalcarea
celorlaltecheltuielidentreinere.
(2)nborderoulprevzutlaalin.(1)sevornscrieobligaiiledeplataenergieitermiceconsumatepentrunclzirei
prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, aa cum rezult din defalcarea facturii primite de la
furnizoruldeenergietermic,iseparatcuantumulajutoruluisocialaprobatnconformitatecuOrdonanadeurgen
aGuvernuluinr.107/2006pentrumodificareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.5/2003privindacordareade
ajutoarepentrunclzirealocuinei,precumiaunorfacilitipopulaieipentruplataenergieitermice,aprobatprin
Legeanr.116/2007.
(3) La primirea borderoului cuprinznd ajutoarele de caldur pe beneficiari se vor meniona pe chitane aceste
sume,beneficiariiurmndsachitediferenadintrecotadentreinereafiatpelistadeplatiajutorulsocial.
c)cheltuielipecotaparteindiviz,nfunciedesuprafaautilaproprietiiindividuale

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din

19/12/2007:
SECIUNEAa4aRepartizareacheltuielilorpecotaparteindivizdeproprietate
Art.43.
Cheltuielilepecotaparteindivizdeproprietate,nfunciedesuprafaautilaapartamenteloriaspaiilorcualt
destinaie dect aceea de locuin, reprezint cheltuielile efectuate pentru administrarea, ntreinerea, repararea,
exploatareai,dupcaz,consolidareaprilordeconstruciiiinstalaiidincondominiuaflatenproprietatecomun.
Art.44.
(1) Cheltuielile pe cotaparte indiviz de proprietate reprezint cheltuielile asociaiei cu privire la proprietatea
comun,cuprivirela:fondulsaufondurilepentrulucrridentreinere,service,reparaiii,dupcaz,deconsolidare,
reabilitare,eficienenergetic,modernizarelapriledeconstruciiiinstalaiiaflatenipeproprietateacomun,
astfelcumestedescrisncarteatehnicaconstrucieiinacorduldeasociere:subsolulconductelededistribuie
i coloanele instalaiilor de ap, canalizare, nclzire, energie electric casa scrii podul spltoria usctoria
terasaascensorulinterfonulparteadeinstalaiedepeproprietateacomuncentralatermicpropriecrematoriul
tubulatura de evacuare a deeurilor menajere structura de rezisten faadele acoperiul i altele asemenea,
conformprevederilordinacorduldeasocierepersonalulangajatsaucontractatalasociaiei:salariisauremuneraii
pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curenie etc. indemnizaii
acordatemembrilorasociaieideproprietarioripersoaneloralese:preedintele,membriicomitetuluiexecutiviai
comisiei de cenzori prime credite bancare contracte sau polie de asigurri alte servicii administrative ctre
proprietateacomun.
(2)Dacfacturareaserviciilorpublicedeutilitiesteindividual,pentruconsumuriledepespaiilecomunefurnizorii
vorncheiacontractedefurnizarecuasociaiadeproprietari,ncondiiilestabilitedecomunacord.
Art.45.
Cheltuielilepecotaparteindivizdeproprietateserepartizeazproporionalcucotaparteindivizdeproprietate
dinproprietateacomunafiecruiproprietar,calculatnfunciedesuprafaeleutilealetuturorapartamenteloriale
spaiilor cu alt destinaie dect aceea de locuin. Cotaparte indiviz de proprietate din proprietatea comun a
fiecruiproprietarestenscrisnacorduldeasociere.Modificrileasupracoteipriindivizeseconsemneazn
acorduldeasociere,conformreguliistabilitedeacesta.
Art.46.
(1)Suprafaautilaapartamentuluisauaspaiuluicualtdestinaiedectaceeadelocuinicotaparteindiviz
de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dup caz, contractul de vnzarecumprare, fia
cadastral,contractuldeconstruiresauprocesulverbaldepredareprimireicontractuldeschimbsaucontractulde
donaie i/sau cele determinate pe baz de msurtori i nscrise ntro documentaie cadastral recepionat de
oficiuldecadastruipublicitateimobiliarcompetent.
(2)ncazulncaresumacotelorpriindivizedinacteledeproprietate,caresuntfraciuniabstractepentrufiecare
apartamentsauspaiucualtdestinaiedectaceeadelocuindincldirea/bloculcareconstituiecondominiul,nu
esteegalcu100,comitetulexecutivalasociaieideproprietarisolicitntocmireauneinoidocumentaiicadastrale,
prin punerea la dispoziie a crii tehnice a imobilului i cu respectarea prevederilor n vigoare cu privire la
autorizarea,calitateaisiguranaconstruciilor.
(3)Cotaparteindiviz de proprietate reprezint raportul procentual dintre suprafaa util a apartamentului sau a
spaiuluicualtdestinaiedectaceeadelocuinisumasuprafeelorutilealetuturorapartamentelorispaiilorcu
altdestinaiedectaceeadelocuindincondominiu.
Art.47.
Cheltuielileaferenteconsumuluidegazelasobepentrunclzire,ncazulncarenuexistaparatedemsurarea
acestuiapentrufiecareapartamentsauspaiucualtdestinaiedectaceeadelocuin,inclusivpentruproprietatea
comunaferentacestora,serepartizeaztuturorproprietarilordincadrulasociaieideproprietariproporionalcu
cotaparteindivizdinproprietateacomun,aacumestenscrisnacorduldeasociere.
d)cheltuielipebeneficiari,aferenteserviciilorindividualealeproprietarilor,dargestionatefinanciarprinintermediul
asociaieideproprietari

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
SECIUNEAa5aRepartizareacheltuielilorpebeneficiari
Art.48.
Cheltuielilepebeneficiarireprezintcheltuielileaferenteserviciilordecarebeneficiaznmodindividualproprietarii,
toisaunparte,gestionatefinanciarprinintermediulasociaieideproprietari.
Art.49.
Cheltuielilepebeneficiarisuntcheltuielilecuprivirela:citirea,calcululigestiuneaconsumurilorindividualedeap
rece,apcald,cldur,gaze,energieelectric,deeurimunicipaleserviciicuprivirelarepartitoareledecosturi
chiriilespaiilorcomuneboxe,casascrii,holuri,spaiughen,terasetc.gestiuneaajutoarelorbnetigestiunea
contractelor cu caracter individual ntreinerea interfonului i a prii de instalaie din interiorul apartamentului
verificarea metrologic a contoarelor individuale de energie termic, n cazul distribuiei orizontale reviziile
instalailorinterioaredegaze,apinclzirealteserviciiindividualectreproprietari.
Art.50.
(1)Cheltuielilepebeneficiariserepartizeazconformvaloriicarerevinefiecruibeneficiarncauz.
(2)Pentruproprietariicarebeneficiazdeanumiteserviciiideterminconsumurisuplimentare,ncondiiilencare
nuexistniciointerdicielegalnacestsens,calcululcoteidecontribuieaferentecheltuielilorpebeneficiariseface
conformbaremelorstabiliteprinnormativeletehnicenvigoaresau,nlipsaacestora,conformdecizieicomitetului
executiv,nfunciedecantitateaconsumat.

e)cheltuielipeconsumatoritehnici

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
SECIUNEAa6aRepartizareacheltuielilorpeconsumatoritehnici
Art.51.
Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezint cheltuielile asociaiei de proprietari pentru: nclzirea proprietilor
individualeapartamente,spaiicualtdestinaiedectaceeadelocuin(energiatermicsubformdecldur
combustibilulienergiaelectricpentrunclziresalariu/remuneraiepentrufochistiechipamentdelucrucosturi
pentrufuncionareainstalaiilordenclzirecentral).
Art.52.
(1)Cheltuielilecuconsumurilecomunedeenergietermicdinspaiileaflatenproprietatecomun,ianumecasa
scrii,culoare,spltorii,usctorii,subsol,holuriialteleasemenea,serepartizeazproporionalcucotapartede
proprietateindivizcareirevinefiecruiproprietar,astfelcumaceastaestenscrisnactuldeproprietatesaucum
afostrecalculatconformprevederilorprezentelornormemetodologice.
(2)Pentrucalcululcheltuielilorcunclzireaspaiilorcomune,precumipentrualocarea,ncasareaiplatasumelor
aferentecontractuluiindividualdeprestrideserviciienergetice,societateaprestatoarepoatencheiauncontractde
prestrideserviciicuasociaiadeproprietari.Valoareacontractuluisenegociazntrepri.
(3)Proprietariiapartamenteloriaispaiilorcualtdestinaiedectaceeadelocuindeconectaidelasistemulde
alimentarecentralizatcuenergietermicalcldiriiauobligaiasiasigureoaltsursdenclzire.
(4) Dac proprietarul unui apartament sau al unui spaiu cu alt destinaie dect aceea de locuin modific
suprafaaechivalenttermicdenclziredinapartamentulsaudinspaiulpecareldeine,cotapartedeparticipare
lacheltuielilepentrunclziresevarecalculaprinaplicareaunuicoeficientdemodificareasuprafeeiutileluaten
calcul,framodificacotaindivizaapartamentului.Coeficientulsecalculeazconformnormelortehniceelaborate
deAutoritateaNaionaldeReglementarepentruServiciileComunitaredeUtilitiPublice,pebazaunuistudiude
specialitate.
f)cheltuielidealtnatur.

Punere n aplicare prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizare... din
19/12/2007:
SECIUNEAa7aRepartizareacheltuielilordealtnatur
Art.53.
Cheltuieliledealtnaturreprezintcheltuielileefectuatepentruplataunorserviciicarenupotfirepartizatedup
criteriileprevzutelaart.47lit.a)c)dinLegeanr.230/2007.
Art.54.
Cheltuieliledealtnaturreprezintcheltuielileasociaieideproprietaripentru:lucrriledentreinere,reparaiii
nlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care se repartizeaz n raport cu numrul prizelor de
televizoareaflatenlocuineinspaiilecualtdestinaiedectaceeadelocuin,ncondiiilencarenuexisto
hotrreaadunriigeneraleprincaresistemuldeantencolectivsfiedesfiinatsaucasatcutiilepotale,cheile
de la ua de intrare comun n cldire, care se repartizeaz n raport cu numrul proprietarilor alte cheltuieli,
repartizarea fcnduse n conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare curatul
courilor de fum, care se repartizeaz fiecrui proprietar proporional cu numrul sobelor i al mainilor de gtit
racordatelacouriledefumalecldirii.
Art.55.
Altecheltuielincadrulasociaieideproprietariserepartizeaznconformitatecunormeleinormativeleavuten
vedere la facturarea comun a acestora i/sau n conformitate cu clauzele prevzute n contractele ncheiate cu
furnizoriirespectivelorservicii.
Art.56.
Cheltuielile privind serviciile pentru nclzirea central i prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale
termice proprii sau aflate n exploatarea direct a asociaiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul
transportului acestuia pn la locul de consum, cheltuielile efectuate cu ndeprtarea reziduurilor, costul energiei
electriceconsumatepentrufuncionareainstalaiiloraferenteiiluminatulncperilorncaresuntamplasateacestea,
costulechipamentuluidelucruiproteciepentrufochitiicaredeservesccentraleletermice,indemnizaiile,respectiv
salariileacestora,inclusivcontribuiilectrebugetuldestat,costulmaterialelornecesarepentrupstrareacureniei
ncentraleletermice,costulapeipentruumplereainstalaiei.
Art.48.(1)Stabilireairepartizareasumeicarepriveteproprietateacomuncerevinefiecruiproprietardincadrul
condominiuluisefacproporionalcucotaparteindivizdinproprietateacomun.
(2)Cheltuielileefectuatedeasociaiadeproprietaripentruplataunorserviciideutilitipublicesaudealtnatur,
legate de proprietile individuale din condominiu i care nu se factureaz individual pe fiecare dintre acestea, se
repartizeazdupacelaicriteriucareastatlabazaemiteriifacturii,nconformitatecuprevederilecontractuluincheiat
cufurnizorulrespectivuluiserviciu.

PunerenaplicareArt.48.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.33.
(1) Asociaiile de proprietari constituite n condominii cu mai multe scri pot s i monteze contoare de ap pe
fiecarescarnparte,pentrudefalcareaconsumului.Consumurilenregistratedeacestecontoarepotfiutilizatela
repartizarea facturii pe fiecare scar. Diferenele fa de consumul nregistrat de contorul de branament se

repartizeazfiecreiscrincotepriegale,nbazaconvenieiscrisedintreasociaiiledeproprietarinfiinatepe
scrisautronsoanedecldire.Consumurilenregistratedecontoarelemontatenavaldecontoruldebranament
nu fac obiectul contractului de furnizare a serviciului i nu determin obligaii ale asociaiei de proprietari ctre
furnizorulserviciuluirespectiv.
(2)Asociaiiledeproprietaricroralisefactureazconsumulnsistempaualauobligaiasdeclarelafurnizoriide
servicii, n scris, cu numele reprezentantului n clar i cu aplicarea tampilei asociaiei de proprietari, pe propria
rspundere,numrulmediudepersoane,oridecteoriseproduceomodificareaacestuia.
(3)Asociaiiledeproprietaricareauncomponencelpuindouscrisautronsoanedecldiredotatecucontorde
branament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa cald i/sau energia termic pentru nclzirea
apartamenteloriaspaiilorcualtdestinaiedectaceeadelocuinpescrisautronsoanedecldire,nfuncie
deindicaiilecontoarelordebranament.Dupaceastrepartizare,pentrulistadeplataferentfiecreiscrisau
fiecrui tronson de cldire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament i spaiu cu alt destinaie
dectaceeadelocuinsefaceconformprevederilorart.47lit.a)c)dinLegeanr.230/2007.
Art. 49. (1) Asociaia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizri pentru orice sum cu titlu de
restan,afiatpelistadeplat.Penalizrilenuvorfimaimaride0,2%pentrufiecarezidentrziereisevoraplica
numaidupoperioadde30dezilecaredepetetermenulstabilitpentruplat,frcasumapenalizrilorspoat
depisumalacaresauaplicat.
(2)Termenuldeplatacotelordecontribuielacheltuielileasociaieideproprietari,afiatepelistalunardeplat,
estedemaximum20dezilecalendaristice.
(3)Sumelerezultatedinaplicareapenalitilordentrzierevorfaceobiectulfonduluidepenalitialasociaieide
proprietari i se vor utiliza numai pentru plata penalizrilor impuse asociaiei de proprietari de ctre teri i pentru
cheltuielicureparaiileasupraproprietiicomunesaualtecheltuielidenaturadministrativ.
Art.50.(1)Asociaiadeproprietariaredreptuldeaacionanjustiiepeoriceproprietarcaresefacevinovatde
neplatacotelordecontribuielacheltuielileasociaieideproprietarimaimultde90deziledelatermenulstabilit.
(2)Aciuneaasociaieideproprietariestescutitdetaxdetimbru.
(3)Sentinadatnfavoareaasociaieideproprietari,pentrusumeledatoratedeoricareproprietar,poatefipusn
aplicarepentruacoperireadatoriilorprinoricemodalitatepermisdeCoduldeprocedurcivil.
Art.51.(1)Asociaiadeproprietariareunprivilegiuimobiliarcurangprioritarasupraapartamentelorialtorspaii
proprieti individuale ale proprietarilor din condominiu, precum i un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale
acestora,pentrusumeledatoratecutitludecotdecontribuielacheltuielileasociaieideproprietari,dupcheltuielile
dejudecatdatoratetuturorcreditorilorninteresulcroraaufostfcute.
(2)Privilegiul se nscrie n registrul de publicitate imobiliar al judectoriei, la cererea preedintelui asociaiei de
proprietari,pebazaextraselordepeultimalistlunardeplatacotelordecontribuiedincarerezultsumadatorat
cutitluderestan.Privilegiulseradiazlacerereapreedinteluiasociaieideproprietarisauaproprietarului,pebaza
chitaneioriaaltuinscrisprincareasociaiaconfirmplatasumeidatorate.
(3)Operaiunile de publicitate imobiliar privitoare la privilegiul prevzut la alin. (1) i (2) sunt scutite de tax de
timbru.

PunerenaplicareArt.51.prinNormmetodologicdeaplicareaLegiinr.230/2007privindnfiinarea,organizare...
din19/12/2007:
Art.26.
Asociaia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor i a altor
spaiiproprietiindividualealeproprietarilordincondominiu,precumiunprivilegiuasupratuturorbunurilormobile
ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cot de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari, dup
cheltuieliledejudecatdatoratetuturorcreditorilorninteresulcroraaufostfcute.
Art.27.
PrivilegiulimobiliarsenscrienparteaaIIIaaCriifunciare,conformproceduriipublicitiiimobiliareprevzuten
titlulIIdinLegeacadastruluiiapublicitiiimobiliarenr.7/1996,republicat,inRegulamentuldeorganizarei
funcionare a birourilor de cadastru i publicitate imobiliar, aprobat prin Ordinul directorului general al Ageniei
NaionaledeCadastruiPublicitateImobiliarnr.633/2006,cumodificrileulterioare.
Art.28.
(1)Privilegiulimobiliarsenscrielacerereapreedinteluiasociaieideproprietari.
(2)Cerereaseadreseazbirouluidecadastruipublicitateimobiliarnacruicircumscripieestesituatimobiluli
va cuprinde numele, prenumele/denumirea i domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric
personal, obiectul nscrierii, indicarea actului sau a actelor n msur s justifice cererea, localitatea n care este
situatimobilul,numrulcadastralalimobiluluiinumruldecartefunciar,dupcaz.
(3)ncazulncarenuexistdeschiscartefunciarpentruimobilulasupracruiasesolicitnscriereaprivilegiului,
sevafacemeniunedespreaceastancerere,urmndcaprivilegiulsfienscrisnvechileregistredepublicitate
imobiliar,nconformitatecuart.58alin.(2)dinLegeanr.7/1996,republicat.
(4)Lacereresevaanexaunexemplaroriginalsauocopielegalizataextrasuluidepelistelelunaredeplat a
cotelordecontribuie,dincarerezultsumadatorat.
(5)Cerereaiextraseledepelisteledeplat,prevzutelaalin.(4),vorpurtatampilaasociaieideproprietarii,
dupcaz,semnturaadministratorului,aunuimembrualcomisieidecenzori,respectivapreedinteluiasociaiei,cu
precizareanumeluiiprenumeluiacestora.
Art.29.

Privilegiulimobiliarprevzutlaart.26esteopozabilcelorlalicreditorinumaideladatandepliniriiformalitilorde
publicitateimobiliar.
Art.30.
Privilegiul imobiliar se radiaz la cererea preedintelui asociaiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza
chitaneioriaaltuinscrisprincareasociaiaconfirmplatasumeidatorate.
Art.31.
Executareasilitaprivilegiuluiimobiliarprevzutlaart.26sevaefectuanumaintemeiuluneihotrrijudectoreti.
CAPITOLULVII
Raportuldintreadministraiapubliclocalicentraliasociaiiledeproprietari
Art.52.(1)Consiliilelocalealemunicipiilor,oraelor,comunelorialesectoarelormunicipiuluiBucuretisprijin
activitateaasociaiilordeproprietaripentrurealizareascopurilorisarcinilorcelerevin,nconformitatecuprevederile
legalenvigoare.
(2)Consiliilelocaleorganizeazncadrulaparatuluipropriuuncompartimentspecializatnsprijinireaindrumarea
asociaiilordeproprietari.
Art.53.(1)Compartimentelespecializatenfiinatencadrulautoritiipublicelocalendrumisprijinproprietarii
pentruaseconstituinasociaiideproprietari.
(2)Consiliilelocalealemunicipiilor,oraelor,comunelorialesectoarelormunicipiuluiBucuretindrumisprijin
asociaiiledeproprietaripentrundeplinireaobligaiilorlocalecelerevinasupraproprietiicomune.
Art. 54. (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de ctre primar, la
propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritii administraiei publice locale, n baza unei hotrri a
consiliuluilocal.
(2)Atestatularedreptscopcertificareacalitilorprofesionalealepersoanelorcaredorescspracticeactivitateade
administrareaimobilelorlaasociaiiledeproprietari.
Art.55.Consiliilelocale,cusprijinulaparatuluipropriualconsiliilorjudeene, respectiv al Consiliului General al
MunicipiuluiBucureti,exercitcontrolulasupraactivitiifinanciarcontabiledincadrulasociaiilordeproprietari,din
oficiuorilasolicitareaunuiasaumaimultormembriaiasociaieideproprietari.

Puneren aplicare CAPITOLUL VII prin Norm metodologic de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea,
organizare...din19/12/2007:
CAPITOLULIVRaportuldintreadministraiapubliclocalicentral
iasociaiiledeproprietari
Art.57.
Consiliile locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i ale sectoarelor municipiului Bucureti organizeaz
compartimente specializate n scopul sprijinirii proprietarilor pentru nfiinarea, organizarea i funcionarea
asociaiilor de proprietari i pentru realizarea scopurilor i sarcinilor ce le revin n administrarea imobilelor, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare. Compartimentele specializate nfiinate n cadrul autoritilor
administraieipublicelocaleauncomponenspecialitindomeniulfinanciarcontabil,tehnic,juridic,allegislaiei
munciiiaraporturilordemunc.
Art.58.
(1)Persoanele fizice care doresc s obin calitatea de administrator de imobile sunt atestate de ctre primar, la
propunereacompartimentelorspecializatedincadrulautoritiiadministraieipublicelocale,nbazauneihotrria
consiliuluilocal.
(2)Atestatularedreptscopcertificareacalitilorprofesionalealepersoanelorcaredorescspracticeactivitateade
administrareaimobilelorlaasociaiiledeproprietari.
(3)Atestatuldeadministratordeimobilseelibereazpentruoperioadnedeterminatiestevalabilpetotteritoriul
Romniei.
(4)Atestatuldeadministratordeimobilsepoateretragedectreautoritateaadministraiei publice locale care la
eliberat,dacnumaisuntndeplinitecondiiilepentruexercitareaacesteiactiviti.
Art.59.
(1)Exercitareacontroluluiasupraactivitiifinanciarcontabiledincadrulasociaiilordeproprietariserealizeazn
conformitatecuprevederileart.55dinLegeanr.230/2007dectreorganelecompetentepotrivitlegislaieifinanciar
contabile.
(2)Asociaiadeproprietarisauoriceproprietardincondominiupoatecontracta,nnumepropriu,lucrrideexpertiz
tehnici/saucontabilcuopersoanfizicsaujuridiccarearecalitateadeaefectuaexpertize,conformlegislaiei
privindorganizareaactivitiideexpertiztehnicicontabil,judiciariextrajudiciar.
(3)ncondiiilestabilitedeconsiliilelocale,judeenesaudeConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucuretiinfuncie
de resursele bugetare proprii, primriile pot ncheia parteneriate cu Corpul Experilor Contabili i Contabililor
Autorizai din Romnia, n vederea efecturii expertizei financiarcontabile a gestiunii fondurilor asociaiilor de
proprietari,lasolicitareaunuiasauamaimultormembriaiasociaiei,ulteriorefecturiidectrecomisiadecenzoria
controluluifinanciarcontabilperespectivaperioad.
CAPITOLULVIII
Sanciuni
Art.56.(1)Constituiecontraveniiurmtoarelefapte:

a)neluarea de ctre proprietari, de ctre asociaia de proprietari sau de ctre comitetul executiv al asociaiei de
proprietariatuturormsurilornecesarepentrureparareaimeninereanstaredesiguranacldiriiiainstalaiilor
comuneaferente(ascensor,hidrofor,instalaiidealimentarecuap,decanalizare,denclzirecentral,depreparare
idistribuireaapeicalde,instalaiielectriceidegaze,centraletermice,crematorii,instalaiidecolectareadeeurilor,
instalaiideantencolectiv,telefonieetc.)petoatdurataexisteneiacestora
b)nendeplinireaatribuiilordectrepreedinte,membriicomitetuluiexecutiv,cenzori,administratordeimobil
c)neexecutareadectreproprietaralucrrilordentreinere,reparaiisaudenlocuireaelementelordeconstruciii
instalaiiaflatenproprietateasaindividual,dacaceastaestedenatursaducprejudiciicelorlaliproprietari
d)schimbareadectreproprietaradestinaieilocuineifrautorizaiileiaprobrilelegale
e) modificarea aspectului proprietii comune, precum i a elementelor constructive ale cldirii fr aprobrile i
autorizaiilelegale
f)neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de ctre funcionarii publici i personalul angajat al
autoritilor publice locale i centrale, inclusiv personalul regiilor ori al societilor furnizoare de servicii publice de
utiliti,dacfaptanuafostcomisnastfeldemprejurrinctsconstituieinfraciune.
(2)Contraveniileprevzutelaalin.(1)sesancioneazdupcumurmeaz:
a)fapteleprevzutelalit.a),b)ic)sesancioneazcuamenddela500leila3.000lei
b)faptaprevzutlalit.d),cuamenddela200leila1.000lei
c)fapteleprevzutelalit.e)if),cuamenddela2.500leila5.000lei.
(3)Sanciunilepentrucontraveniileprevzutelaalin.(1)lit.a)e)seaplicpersoanelorfiziceconstatatevinovate,iar
cea prevzut la alin. (1) lit. f) funcionarilor publici sau personalului angajat al autoritilor publice, inclusiv
personaluluiregiilororisocietilorfurnizoaredeserviciideutilitipublice.
(4)Constatareacontraveniilorprevzutedeprezentalege,fcutlasesizareaoricreipersoaneinteresate,precum
i aplicarea sanciunilor corespunztoare se fac de ctre persoanele mputernicite de Inspectoratul de Stat n
ConstruciiideMinisterulInterneloriReformeiAdministrative,deprimarisaudemputerniciiiacestora.
Art. 57. Prevederile art. 56 referitoare la contravenii se completeaz cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrileicompletrileulterioare.
CAPITOLULIX
Dispoziiitranzitoriiifinale
Art.58.(1)Instituiileadministraieipublicelocaleoricentralesauoricealtesocietidestat,caredeinnproprietate
apartamentesauspaiicualtdestinaiedectaceeadelocuinncldiriledelocuine,auaceleaidrepturiiobligaii
caoricarealtproprietardincondominiuiauobligaiasmandatezepersoanefizicesaujuridicepentruacolaboracu
asociaiadeproprietari.
(2)Raporturilejuridicealeproprietarului,stabilitedecomunacordcuchiriaul,indiferentdestatutullocuinei,precum
inerespectareaobligaiilorcontractualedectrechirianuabsolvproprietaruldelaobligaiilesalefadeasociaia
deproprietariprevzutenprezentalege.
Art. 59.n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Internelor i Reformei
Administrative, mpreun cu Ministerul Economiei i Finanelor, Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse,
MinisterulTransporturiloriMinisterulJustiieivorelaboraisupunespreadoptareGuvernuluinormelemetodologice
depunerenaplicareaprevederiloracesteia.
Art.60.Prezentalegeintrnvigoarela30deziledeladatapublicriinMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
Art.61.Ladataintrriinvigoareaprezenteilegiseabrog:art.35alin.3,art.351 ,art.36,art.64,art.69ianexa
nr.2dinLegealocuineinr.114/1996,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.393din31decembrie
1997,cumodificrileicompletrileulterioare,OrdonanaGuvernuluinr.85/2001privindorganizareaifuncionarea
asociaiilordeproprietari,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.554din1septembrie2001,aprobat
cumodificriprinLegeanr.234/2002,precumioricealtedispoziiicontrare.
AceastlegeafostadoptatdeParlamentulRomniei,ncondiiileart.77alin.(2),curespectareaprevederilorart.
75ialeart.76alin.(1)dinConstituiaRomniei,republicat.

PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILORPREEDINTELESENATULUI
BOGDANOLTEANUNICOLAEVCROIU
Bucureti,6iulie2007.
Nr.230.