Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Litere

Referat :
Programarea neurolingvistic

Profesor :Vrzari Elena


Student: Duzenco Doina

Chiinu, 2016