Sunteți pe pagina 1din 5

DESCRIEREA SUMARA A FIGURILOR

SISTEME DE INCALZIRE
Fig. 3.1 Schema de principiu a unui sistem de incalzire
Se compune din:
I Centrala termica ( sursa termica )
II Reteaua de conducte care leaga CT (ST) de consumatorii C
- montata in cladire
- ingropata in pamant
III Coloanele de alimentare prevazute cu module termodinamice
de apartament (MTH)
IV Distributia de conducte de la consumatori ( apartamente. birouri etc)
Tipuri de retele de distributie :
b1- distributie radiala ( alimentarea individuala a ficarui consumator ( corpuri de incalzire C1 , C2 ,Cn );
b2 distributie arborescenta ( alimentarea consumatorilor C1, C2..
Cn se face dintr-o conducta principala;
b3 distributie inelara ( alimentarea consumatorilor C1, C2 Cn
se face astfel incat lungimea fiecarui circuit al consumatorilor
ducere-intoarcere sa fie egala.
Fig. 4.2.8 Scheme de instalatii de incalzire bitubulara cu circulatie prin
pompare
a Varianta cu conductele de distributie montate la partea inferioara
( in general la plafonul subsolului ).
- sursa termica : cazan, pompa de circulatie, vas de expansiune cu
nivel liber VEI montat la partea superioara si coducte de siguranta;
- instalatia de la consumatori:
- coloanele 1,2,3,4,
- racordurile la corpurile de incalzire cu robinete cu dublu
reglaj Rdr
-conducta de dezaerisire prevazuta cu un vas de dezaerisire
b Varianta cu distributie mixta: coducta de ducere montata la partea
superioara iar conducta de intoarcere montata la partea inferioara;
Se compune din:
- sursa termica : cazan, pompa de circulatie vas de expansiune deschis VED si conducte de siguranta
- instalatia de la consumatori :
`
- coloanele 4 si 5
- teuri de reglare pe coloane TR
- vas de dezaerisire

- racorduri la corpurile de incalzirecu Rdr


c Varianta cu distributie superioara :conductele de distributie montate
ambele la partea superioara ( col. 4 si 5 )
Se compune din aceleasi elemente ca si distributia mixta.
Prezinta dezavantajul legat de montarea distributieie la plafonul ultimului nivel, necesitand totodata o echilibrare hidraulica mai atenta
la dimensionaraea conductelor ( coloane si distributie)
Fig, 4.2.9 Scheme de instalatii de incalzire bitubulare moderne cu circulatie
prin pompare
a Schema de principiu cu distributie inferioara in 4 variante privind
modul de racordare al corpurilor de incalzire.
Se compune din :
- sursa termica : cazane,pompe de circulatie, vase de expnsiune, butelie de egalizare a presiunilor etc
- instalatia de la consumatori :
- 4 coloane cu moduri diferite de racordare a corpurilor de incalzire RTS, RTS siARU ; cu module
termohidraulice;
- dezaerisirea se face cu robinete automate de dezaerisire
( pe coloane sau la fiecare corp de incalzire )
b Schema de principiu cu distributie superioara in 4 variante privind
modul de racordare a corpurilor de incalzire
Se compune din aceleasi elemente descrise mai sus cu singura deosebire ca alimentarea cu agent termic se face pe la partea superioara,
Fig. 4.2.4 Schema de principiu a unei instalatii de incalzire prevazuta cu mai
multe module termohidraulice
a si b variantele cu MTH1 simplu compus din :
- robinet de inchidere Ri montat pe racordul de ducere la
coloana;
- robinet de reglare Rr montat pe racordul de intoarcere la
coloana;
- robinete de inchidere Ri montate pe racordurile la consumatori;
- contor de enerie termica Ct
c si f variantele cu MTH2 cu distribuitor D si colector C pe reteaua de distributie la consumatori. Restul componentelor
sunt cele descrise la variantele a si b;
d varianta cu MTH3 cu butelie de egalizare a presiunilor BEP
si pompa de circulatie pe reteaua de distributie la cosumatori

e,h si i variantele cu MTH4 cu butelie de egalizare a presiunilor


BEP, pompa de circulatie si distribuitor D si colector C .
Restul elementelor sunt cele indicate la variantele a si b
Observatii:
Analizand variantele prezentate mai sus se pot sublinia urmatoarele
- variantele cele mai simple sunt a si b . Circulatia aqgentului termic la consumatori este asigurata de pompa de circulatie a sistemului ( centrala termica);
- variantele c si f sunt prevazute cu distribuitor D si clector
C la consumatori; circulatia la consumatori este asigurata
tot de pomasistemului ( centrala termica );
- varianta d prezinta avantajul ca circulatia agentului termic
la consumatori este asigurata de pompa de circulatie proprie, independent de cea a sistemului ( centrala termica);
- variantele e,h si i prezinta pe langa butelia de egalizare a
presiunilor BEP si un distribuitor D si un colector C la
consumatori, circulatia agentului termic asigurandu-se cu
pompa de circulatie proprie.
Fig. 4.2.10 Scheme de principiu ale instalatiilor de incalzire monotubulare
prin pompare
a varianta cu distributie inferioara fara MTH
Schema definita de reperele 1,2,3,si 4 reprezinta racordarea cor
purilor de incalazire la o coloana, fiecare corp de incalzire fiind
racordat la conducta de distributie ducere .Sunt prezentate diverse robinete (RTS,ARU+RTS,Rdr) montate la corpurile de
incalzire ;
a varianta cu MTH de tip 1,2 3.
Racordurile la corpurile de incalzire sunt asemanatoare cu cele
De la varianta a fara MTH ( vezi fig.4.2.9 )
b Scheme de principiu ale instalatiilor de incalzire monotubulare
prin pompare cu distributie mixta.
Schemele pentru coloanele 1,2,3 prezinta modul de racordare
ale corpurilor de incalzire la coloana utilizand diverse organe
de la cele mai simple RTS pana la cele mai complexe ARUTS
Fig.4.2.5 Scheme de instalatii de incalzire cu distributie a agentului termic
in sistem monotubular
Schemele de instalatii pentru fiecare nivel si consummator sunt prevazute cu module termohidraulice de tip MTH1,2,3
Distributia la consumatori este monotubulara cu organe de legatura la
corpurile de incalzire RTS,Rr, ARU,ARUTS

- 4 Circulatia la consumatori se face utilizand pompele de circulatie din sistem ( centrala termica ) cazul modulelor MTH1 si cu pompe de circulatie
proprii existente la consumatori, cazul modulelor MTH2 si MTH3
Fig. Module termohidraulice
a varianta cu BEP si pompa de circulatie proprie
b varianta cu BEP , pompa de circulatie propie, distribuitor D si colector C
Elemente componente:
1- coloane formate din conducta de ducere si intoarcere
2- robinete de inchidere
3- robinet de reglare
4- butelie de egalizare a presiunilor
5- pompa de circulatie
6- traductor de temperatura pe conducta de ducere
7- traductor de temperature pe conducta de intoarcere
8- contor de debit
9- bloc de calcul si de afisare a consumului de caldura
10- corpuri de incalzire
11- distribuitor
12- colector
Modulul termohidraulic are rolul:
- de a separa regimul hidraulic din sistem de regimul hidraulic
din circuitul consumatorului;
- in perioada de nefunctionare a instalatiei de incalzire la consumatori agentul termic din sistem circula fara a influenta consumatorul si fara a produce dezechilibrari hidraulice in sistem
c Foto reprezinta un MTH cu elementele componente
Fig. Bucle de reglare
A Bucla de reglare inchisa
Se realizeaza numai in functie de temperature interioara i
a1 - cu thermostat cuplat cu un ceas.
- se actioneaza in functie de timp si de temperature i asupra arzatorului cazanului ( inchis - deschis )
- se actioneaza asupra pompei de circulatie ( oprit pornit)
`
- se actioneaza asupra arzatorului , iar pentru incaperile
expuse soarelui se prevad robinete termostatice ( inchise
din cauza aporturilor de caldura solara )
- se asigura un reglaj mai complex prin prevederea pe conducta de ducere a unui robinet cu trei cai pentru amestec
B Bucla de reglare deschisa
Se realizeaza numai in functie de temperature exterioara e

5 -

- se monteaza in exterior, pe un perete orientat la nord un traductor


de temperatura exterioara ;
- se monteaza interior un ceas
- se monteaza un regulator la care sunt racordate traductorul de
temperatura exterioara si ceasul;
- se actioneaza asupra robinetului cu trei cai pentru a realize parametrii agentului termic la valorile solicitate
C Bucla de reglare mixta
Se compune dintrun traductor de temperatura exterioara,un termostat
de camera si unregulator la care sunt racordate cele doua aparate de
reglare.
Prin intermediul regulatorului se actioneaza asupra robinetului cu trei
cai pentru a realiza parametrii agentului termic solicitat
Fig. 4.2.15 Solutii de distributie a retelelor de conducte intr-o cladire
a sistem monotub cu racordare a corpurilor de incalzire in serie,
montate la plinta
b sistem monotub cu legatura corpurilor de incalzire pe grupe si
racordarea fiecarei grupe la un distribuitor colector
c sistem bitubular cu racorduri individuale ale corpurilor de incal
zire la un distribuitor colector
d sistem bitubular cu racordarea corpurilor de incalzire la o retea
de conducte montata la nivelul plintei