Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA

Date personale:
Nume:
Sex:
a) masculin
b) feminin

Varsta
a) 18-30 ani
b) 31-50 ani
c) 51 ani

Criterii de apreciere:
1. Nivel educatie:
a) Universitate/Facultate (5 pct.)
b) Liceu (4 pct.)
c) Studii post liceale (2pct.)
d) Scoala profesioanala/scoala primara (0 pct.)
2. Locuinta clientului:
a) vila/casa proprietate personala;

(5 pct.)

b) apartament proprietate personala;

(4 pct.)

c) casa/apartament proprietatea parintilor;


d) locuinta cu chirie.

( 0 pct.)

3. Durata rezidentei la aceeasi adresa:


a) > 5 ani;

(3 pct.)

b) 1-5 ani;

(2 pct.)

c) < 1 an. (1 pct.)

4. Situatia familiala:

(2 pct.)

SCORING

a) casatorit;

(2 pct.)

b) celibatar/vaduv/divortat.

(1 pct.)

5. Numarul de persoane aflate in intretinere:


a) 0 persoane;

(2 pct.)

b) 1-3 persoane;
c) > 3 persoane.

(1 pct.)
(0 pct.)

6 . Durata la acelasi loc de munca:


a) < 1 an;

( 0 pct.)

b) 1-3 ani;

(1 pct.)

c) 3-5 ani;

(2 pct.)

d) > 5 ani.

(3 pct.)

7 . Aportul propriu al clientului:


a) < 25% din valoarea investitiei;

(0 pct.)

b) > 25% din valoarea investitiei.

(2 pct.)

8. Referinte financiare bancare la banca unde s-a solicitat creditul:


a) nicio referinta;

(0 pct.)

b) cont curent/card debit;


c) cont curent+depozit.

(1 pct.)
(2 pct.)

9. Venitul net lunar al solicitantului + codebitori:


a) >5000 RON; (5 pct.)
b) (3000; 5000];

(4 pct.)

c) (1500; 3000];

(2 pct.)

d) ( < 1500 RON]. (0 pct.)


Profesia:
10. Durata lucrata la acelasi loc de munca:
a) < 1 an;

( 0 pct.)

b) 1-3 ani;

(1 pct.)

c) 3-5 ani;

(2 pct.)

d) > 5 ani.

(3 pct.)

11. Tip angajator:


a) Companie multinationala/Institutie publica (5pct.)

b) PFA sau profesii libere ( 4 pct)


c) SA/SRL/Organizatii guvernamentale (2 pct.)
d) Nu sunt angajat (0 pct.)
12. Rate la alte credite: .. Euro/USD/RON/CHF/HUF
13. Intarzieri la plata:
a) Fara intarzieri ( 5 pct)
b) Sub 30 zile ( 4 pct)
c) Intre 30-90 zile (2 pct.)
d) Peste 90 zile (0 pct.)
12. Garantii aduse:
a) depozit colateral/titluri de stat emise de autoritate;

(3 pct.)

b) garantii personale la care persoanele care garanteaza sunt banci


comerciale (scrisori de garantie);
(2 pct.)
c) garantii reale;

(1 pct.)

d) alte garantii.

(0 pct.)

Punctaj obtinut

Performanta financiara a debitorului

[26-27]

[21-25]

[14-20]

[11-13]

(0-10]

Se acorda credite doar pentru A, B si C. Punctajul minim pentru acordare = 14


pct.