Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectele dreptului international

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Notiunea, caracteristica generala


Statul subiect principal
Natiunile care lupta pentru eliberare
Organizatiile international
Recunoasterea dreptului international
Formele recunoasterii DI
Recunoasterea guvernelor

I. Subiect de DI este o entitate care participa care participa la raporturi juridice,


reglementate de DI. Trasatura esentiala a subiectelor de DI o constituie capacitatea lor de a fi
titular de drepturi si obligatii cu caracter international.
Subiecte originar statul, orase-stat
Subiecte derivate org I
Persoana fizica unii considera ca e subiect de DI, altii nu deoarece aceasta capacitate le-a
fost oferite de catre stat.
Miscare de eliberare nationala kurzi, basi, scotieni, Transnistria, Organizatia pentru
eliberarea Palestinei.
Din toate categoriile de subiect de DI, statul poseda capacitatea de a asi asuma totalitatea
drepturilor si obligatiilor cu caracter international.
Suveranitatea consititutie temeiul politic si juridic al personalitatii Internationale a stattului
si ea a apartine statelor indiferent de puterea, marimea ori gradul lor de dezvoltare.
In doctrina de drept international si in practica internationala, s-a format o opinie, potrivit
careia pentru ca o entitate sa poata avea personalitate juridica internationala de tip statal, se cer a
fi intrunite anumite elemente si anume:
- Teritoriul
- Populatia
- Un guvern
- Capacitate de a intra in relatii cu alte stat
Desi nu s-a reusit o codificare a drepturilor si indatoririlor fundamentale al statelor, acestea
sunt cuprise intr-o serie de rezolutii ale adunarii generale ONU, cum sunt: Declaratia privind
acordarea independentei tarilor is popoarelor coloniale (1960), Declaratia privind interzicerea
amentintarii cu forta (1966), Declaratia relativa la principiile DI (1970), Adunarea generala a
Onu a adoptat sub forma de declaratia Carta drepturilor si indtoririlor economice ale
statelor (1974).
In literatura de specilalitate se considera drepturile fundamentale: dreppt la ecxistenta,
suveranitate, pace si securitate, de a aparticipa la viata internationala, la legimita aparare
Confederatia au un organ un comun dieta sau congres.
Calitatea de subiect de DI se dobindeste de regula din momentul in care, natiunea care lupta
pentru eliberare si-a creat anumite organe proprii (armate organe de rezistenta care sa exercite
funcitii de putere publica si sa controleze in mod efectiv o parte insemnata a teritoriului
viitorului stat.

Natiunilor care lupta pt eliberare se aplica principiul neinterventiei iin treburile lor, dreptul la
autoaparare iar fortelor lor armate li se aplica regulile dreptului international umanitar adic
drepturile de respectare a obieceiurile razboiului.
Ca subiect de drept international ele beneficiaza de dreptul de reprezentare diplomatica in
raporturile lor cu alte state, dreptul de a participa ca statul de observator al ONU si al altor
Organizatii interntionale.
In cazul natiunilor care lupta pt eliberare, caliitatea de drept de subiect international, are
caracter limitat si este tranzitoriu (organizatia de eliberare a Palestinei).
Spre deosebire de state si natiuni a caror personalitate juridica decurge din suveranitatea de
stat si repectiv din dreptul la autodeterminare in cazul unei Organizatii I, personaitatea deriva din
actul sau constitutiv.
Organizatia dobindeste aceasta calitate numai daca statele care au infiintato i-au atribut
potrivit functiilor si scopurilor sale o anumita capacitate de a fi titulara de drepturi si obligatii
internationale.
Fiecare organizatie are statutul sau fiind stabilite scopurile, obiectivele sae. Institutind
aceste organizatii, statele le-au oferit si capacitatea de a incheia acorduri cu alte state.
1975 dreptul de legatie pasiva (de a primi) si activa (de a trimite) reprezentati pe linga
organizatii.
In cazul ONU
Avem sediul la New York si avem situatia Cubei. In cazul in care nu exista relatii dintre state,
delegatia ine in vizita doar la invitatia statului. In cazul in cre este membru a unei organizatii, vin
reprezentatii din parta organizatii, din statul respectiv.