Sunteți pe pagina 1din 6

Tipuri de structuri de primire turistica

Hoteluri
Hosteluri
Hoteluri apartament
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Campinguri
Tabere de elevi si prescolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice
TOTAL

Anul
2010
39
2
1
5
12
7

Anul
2011
43
3
2
4
21
4

Anul
2012
44
3
2
3
20
4

6
3
4
31
110

4
3
7
37
128

4
3
7
55
145

Anul
2013
42
3
2
3
10
4
9
4
3
6
53
139

Analiza structurii numarului unitatilor de cazare


- BIHOR 2010
Hoteluri
Hosteluri
Hoteluri apartament
Moteluri
28%

Vile turistice
35%

Cabane turistice
Bungalouri

4%
3%
1%
5%
6% 11% 5%

2%

Campinguri
Tabere de elevi si prescolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

Analiza structurii locurilor de cazare - BIHOR 2014


Hoteluri

Hosteluri
Hoteluri apartament
Moteluri
28%
42%

4% 2% 3% 3%

3%
1%
2%
13%

Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Campinguri

Tabere de elevi si prescolar


Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

4% 2% 3% 3%

13%

Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

Anul
2014
41
4
2
3
19
4

Analiza dinamicii numarului unitatilor de cazare


70
50
40

4
3
6
63
149

re
- BIHOR 2010
teluri

steluri

teluri apartament

teluri

e turistice

bane turistice

ngalouri

mpinguri

bere de elevi si prescolari

nsiuni turistice

nsiuni agroturistice

BIHOR 2014
Hoteluri

Hosteluri
Hoteluri apartament
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice
Bungalouri
Campinguri
Tabere de elevi si prescolari
Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

63

60
3941
31

30

19
12

20
10
0

24

12

53

Anu

Anu
7

64

33

46

Pensiuni turistice
Pensiuni agroturistice

atilor de cazare - BIHOR

63

31

Anul 2010
Anul 2014

33

46