Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECTIE

Grupul colar Agricol Beclean


Propuntor: Profesor Pintea Alina
Data 03. 05. 2010
Disciplina Fizica
Clasa a XIII-a
Unitatea de nvare: Fizica nucleara
Subiectul leciei: Marimi caracteristice.Forma si marimea nucleelor.
Energia de legatura
Tipul leciei: fixare evaluare
Scopul leciei:insusirea unor noi cunostiinte referitoare la fizica nucleara,
despre marimile caracteristice acesteia ,de forma si
dimensiunea nucleelor
Obiective operaionale:
O1- sa identifice mrimile fizice caracteristice atomului
O2- sa defineasca notiune de izotop si izobar
O3- sa explice forma si marimea nucleelor
O4- sa aplice notiunile studiate in rezolvarea unor probleme
Mijloace de nvmnt:
Metode:
1. exerciiu
2. modelare grafica
3. conversaie euristica
4. problematizare
Mod de organizare:
frontal
Material didactic: manual colar, culegere de probleme,
Probe de evaluare: rspuns oral, exerciiu, tema pentru acas

Momentul
leciei
Moment
organizatoric
Enunarea
temei leciei
Enunarea
obiectivelor
leciei
Actualizarea
noiunilor
necesare

Dirijarea
nvrii

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Ob.

Met

Evalu
are

Se noteaz absenii
Fizica nucleara
Marimi caracteristice.Forma si marimea nucleelor.Energia de
legatura
Pentru azi ne propunem sa identificam mrimile fizice
caracteristice unui atom,clasificarea acestuia si forma si
marimea nucleelor
Cu ce se ocupa fizica nucleara?
Din ce este format un atom?

Vom continua s vorbim despre alte marimi caracteristice


atomului.
Numarul atomic Z este egal cu numarul de protoni din
nucleul unui atom.
Numarul de neutroni N este numarul total de neutroni din
nucleul unui atom .
Numarul de masa A este numarul total de nucleoni din
nucleu.
A = Z+N
Care sunt cei mai mici purtatori de sarcina electrica pozitiva si
negativa ? Ce valoare au acestia?

Fizica nucleara este o ramura a


fizicii care se ocupa cu studiul
nucleului atomului.
Atomul este alcatuit din nucleu
in jurul caruia graviteaza
electroni.
Particulele ce compun nucleul
se numesc particule nucleare
sau nucleoni, din care cei mai
importanti sunt protonii si
neutronii

Urmresc i analizeaz ce se
scrie pe tabl.
Cei mai mici purtatori de
sarcina electrica pozitiva sunt
protonii.Sarcina electrica a
protonului este e=1,6*10-19C
Cei mai mici purtatori de

O1
O2
O3
O4

1
2
3
4

sarcina electrica negativa sunt


electronii.Sarcina electrica a
electronului este e=-1,6*10-19C
Neutonul nu are sarcina electrica .
Def1.Izotopul este un atom sau nucleu atomic care are
acelasi numar atomic, cu un alt atom din nucleu, dar numar
de masa diferit(are acelasi numar de protoni dar numar
diferit de neutroni).
Def2.Izobarul este un atom sau un nucleu atomic care are
acelasi numar de masa cu alt atom sau nucleu, dar numar
diferit de protoni si neutroni.
numarul de masa A 40

2+ starea de ionizare

numarul atomic 20Ca20 numarul de neutroni


Masa protonului mp=1.6726*10-27kg=1.007u
Masa neutronului mn=1.6749*10-27kg=1.008u
Unde u-unitate atomica de masa .

Forma si marimea nucleelor s-a obtinut pe cale


experimentala prin ciocnirea moleculelor cu diferite tipuri de
nuclee. S-a obtinut ca majoritatea nucleelor sunt de forma
aproape sferica , iar raza acestora este numita raza nucleara
R=R0*A1/3 relatia lui Hofdtadler
Unde R0-distanta medie dintre 2 nucleoni(aprox 1.1*10 -15m,
1.5*10-15m,)

Noteaz datele n caiete.

O1
O2
O3
O4

1
2
3
4

1
2

O1
O2
O3
O4

O1
O2
O3
O4

Experimental s-a dovedit ca masa nucleului atomic M este


mai mica decat suma maselor tuturor nucleonilor din care este
constituit nucleul
M<Z* mp+(A-Z)* mn
Diferenta de masa rezultata se numeste defect de masa
m= Z* mp+(A-Z)* mn-M
Energia de legatura a nucleului Wleg este diferenta
dintreenergiile de repaus ale nucleonilor din nucleu si energia
de repaus a nucleului respectiv.
Wleg=[Z* mp+(A-Z)* mn]*c2-M* c2
Unde c-viteza lumii in vid

2
3

Energia specifica de legatura B este raportul dintre energia


de legatura si numarul de masa al nucleului.
B=

Fixarea
cunostiintelor

Wleg
A

Observatii:
1. Wleg>0 si B>0-caracterul atractiv al fortelor nucleare tari
2. Wleg=B*A proprietatea de saturatie a nucleelor
nucleare(nucleonii reactioneaza numai cu nucleoni
vecini)
Calculate energia de legatura a atomului de calciu cu numarul
de masa A= 40, numarul atomic A=20 si masa atomica
M=40.07uam, viteza lumii in vid c=300.000km/s.Ce caracter
are calciu in functie de energia de legatura ?
Wleg=[Z* mp+(A-Z)* mn]*c2-M* c2
Wleg=[20*1.007+(40-20)]*300.0002-40*300.0002

Tema de casa Manualul de fizica . ex pag

1
2
3

S-ar putea să vă placă și