Sunteți pe pagina 1din 51

BAZELE CONTABILITII

(SUPORT DE CURS)
CAP. 1 CONTABILITATEA
sursa informationala de baza n fundamentarea deciziilor
manageriale
1.1.

Managementul si legatura cu contabilitatea


- n general managementul se refera la actiunea de organizare, conducere si
administrare, precum si la gestionarea resurselor materiale si umane, la
reglementarea fluxurilor tehnologice sr informationale, n vederea atingerii a doua
obiective fundamentale si anume:
- profitabilitatea
- lichiditatea unitatii administrative;
- profitabilitatea reprezinta capacitatea unitatii patrimoniale de a obtine profit si
totodata de a pastra intact capitalul social investit
- lichiditatea reprezinta capacitatea societatii comerciale de a-si achita datoriile
scadente pe baza surselor disponibile

1.2. Informatia contabila


- are urmatoarele caracteristici:
- obtinerea completa si exacta a informatiilor pe baza documentelor
justificative;
- are un mod de prezentare corespunzator cerintelor diferitilor utilizatori
- poate fi prelucrata si combinata n diferite moduri n functie de
necesitatile utilizatorilor
- permite efectuarea de studii, analize si calcule n scopul obtinerii de
efecte masive cu minimum de efort

- informatiile economice se clasifica dupa mai multe criterii:


a) din punct de vedere al stabilitatii:
-

permanente

relativ permanente

curente

b) din punct de vedere al functionalitatii:


- de comanda (dispozitie)
- de executie
c) din punct de vedere al locului de unde provin:
- interne
- externe
d) dupa modul de obtinere
- din surse organizate
- din surse ntmplatoare
e) dupa domeniul la care se refera:
- economice
- politice
- sociale
- culturale
- pentru ca informatia sa fie pertinenta si utila n realizarea functiilor
manageriale trebuie sa ndeplineasca patru caracteristici principale:
a) inteligibilitatea
b) relevanta
c) credibilitatea

d) compatibilitatea
a) inteligibilitatea - presupune ca informatiile sa fie usor de nteles, att de catre cel
care informeaza ct si de cel care este informat
b) relevanta - caracteristica a informatiei economice ce se refera la capacitatea
acestora de a fi utile beneficiarilor n luarea deciziilor
c) credibilitatea - o informatie este credibila n momentul n care nu contine e
232w2213c rori semnificative, nu este partinitoare iar utilizatorii pot avea
ncredere ca informatia respectiva reprezinta n mod corect ceea ce si-a propus
d) compatibilitatea - presupune necesitatea ca utilizatorul sa poata compara
informatiile privind un proces economic ntre anumite momente sau intervale de
timp ( profitul net realizat n anul 2005 si profitul net realizat n anul 2006)
-

informatiile contabile trebuie sa conduca la obtinerea unor informatii


financiare care sa reflecte imaginea fiecarei entitati patrimoniale, situatii
care la rndul lor se caracterizeaza prin inteligibilitate, relevanta,
credibilitate si compatibilitate.

1.3. Utilizatorii informatiei contabile


-

utilizatorii informatiei contabile se clasifica n:


a) utilizatori intern
- sunt managerii societatii comerciale care utilizeaza
informatiile utilizate de contabilitate n vederea ndeplinirii
obiectivelor societatii administrate;
b) utilizatori externi - acestia includ:
- asociatii sau actionarii
- analistii financiari
- creditorii
- statul
- clientii
- alti utilizatori externi

- asociatii sau actionarii

- se informeaza din situatiile financiare urmarind ca investitia lor sa fie


supusa unui risc minim si sa aiba capacitate de a realiza cstiguri viitoare.
- analistii financiari
- folosesc informatiile contabile publice pentru a face analize cu privire la
perspectivele ntreprinderii cu accent pe profit, pretul unei actiuni, dividendele,
factorii ce influenteaza pozitia societatii pe piata, strategii de investitii;
- creditorii
- sunt cei care au de primit bani sau bunuri de la ntreprindere, printre cei
mai importanti fiind furnizorii si bancile
- salariatii
- sunt interesati de informatiile contabile publice pentru siguranta locurilor
de muncalegate de restrngerea sau extinderea activitatii, corectitudinea
salarizarii, viabilitatea pensiilor viitoare
- lipsa acestor informatii poate genera nencredere si probleme ntre
salariati si administratie
- statul
- este interesat de informatiile contabile pentru stabilirea taxelor si a
impozitelor, crearea sau mentinerea unor locuri de munca, analiza cererilor celor
care vizeaza acordarea de subventii, stabilirea preturilor de piata si a puterii
comerciale;
- clientii
- sunt interesati de capacitatea ntreprinderii de a supravietui si de
posibilitatea aprovizionarii de bunuri si servicii

1.4. Functiile contabilitatii


Contabilitatea, n conditiile organizarii si conducerii acesteia are urmatoarele
obiective:
1. Asigurarea nregistrarii croologice a operasiilor economice, a existenteisi
miscarii activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii
2. Preluarea, publicarea si pastrarea informatiilor, cu privire la pozitia
financiara a socitatii, performantele ntreprinderii, fluxurile de trezorerie,
att pentru nevoile interne ct si externe ale societatii

Pentru ndeplinirea acestor obiective, contabilitatea trebuie sa ndeplineasca


urmatoarele functii:
1. Functia de nregistrare
2. Functia de informare
3. Functia de control
4. Functia de juridica
5. Functia de analiza si previziune

CAP.2 OBIECTUL sI METODA CONTABILITII


2.1. Obiectul contabilitatii

-l formeza

- furnizarea de informatii privind starea si marimea resurselor materiale si


financiare detinute sau controlate de o unitate patrimoniala la un moment dat.
- raporturile de schimb privind situatia financiara
- modificarile ce intervin ca urmare a desfasurarii a activitatii economice,
privind modul de desfasurare al activitatii si obtinerea rezultatului financiar.
- pentru a prezenta la un moment dat n expresie baneasca resursele economice
de care dispune ntreprinderea, sursele lor de finantare si rezultatul financiar,
contabilitatea utilizeaza o situatie specifica proprie metodei contabilitatii
denumite bilant .
- aceasta situatie financiara prezinta doua parti generale: activ si pasiv.
2.1.1. Activul bilantului
- activele reprezinta o sursa controlata de unitate ca rezultat a unor evenimente
trecute si de la care se asteapta beneficii viitoare si ale caror costuri individuale
pot fi evaluate crdibil;
- tratate n functie de lichiditate, activele se grupeaza n doua parti marisi
anume:
- active imobilizate
- active circulante
A. Activele imobilizate cuprind:
- imobilizari necorporale, care pot fi:
- cheltuieli de constituire (taxe de timbru, diverse alte cheltuieli legate de
nfiintarea firmei)
- cheltuieli de dezvoltare (organizate pentru dezvoltarea societatii
existente)
- cheltuieli cu brevetele, licentele (marcile de fabrica, alte drepturi si
valori similare)
- fondul comercial (diferenta ntre valoarea de piata si valoarea existenta
n contabilitate n
cazul unei tranzactii)
- alte imobilizari necrporale (programe informatice, internet- realizate fie
din productie proprie, fie achizitionate de la furnizori)

- imobilizari corporale, care, la rndul lor, pot fi:


- terenuri si amenajari de terenuri
- constructii
- instalatii de lucru, echipamente tehnologice, mijloace de transport,
animale si plantatii
- mobilier, birotica, achipamente de protectie a valorilor materiale si
umane
- imobilizari financiare, pot fi:
- interese de participare
- actiuni detinute la entitati ....
- alte titluri imobilizate
- creante imobilizate
B. Activele circulante cuprind:
- stocul, cuprinde:
- materii prime
- materiale consumabile (combustibil, piese de schimb, materiale de
ambalat, alte materiale consumabile)
- materiale de natura obiectelor de inventar (au ca principala caracteristica
valoarea unitara)
- produse finite
- productia neterminata
- marfuri
- animale si pasari
- ambalaje

- creantele pot fi:


- comerciale (dreptul de a ncasa de la clienti)
- alte creante
- investitii pe termen scurt
- disponibilitati banesti
- numerar
- disponibilitati banesti n cnturi bancare
2.1.2. Pasivul bilantului
- cuprinde doua categorii mari:
A. Capitaluri proprii
B. Datorii
A. Capitalurile proprii, pot fi:
- capitalul social
- alte elemente legate de capital
- prime legate de capital
- rezerve din reevaluare
- rezerve - legale
- statutare
- alte rezerve
B. Datoriile sunt:
- comerciale (decurg din operatiile de exploatare - fata de furnizori)
- financiare, care pot fi:
- mprumuturile din emisiunea de obligatiuni

- creditele bancare
- alte datorii, provenite din:
- obligatii fata de personal
- alte datorii sociale
- datorii privind asigurarile si protectia sociala
- alte datorii fat de creditori diversi
2.1.3. Venituri. Cheltuieli. Rezultat financiar
- cheltuielile reprezinta, din punct de vedere financiar, valori platite sau de platit
de catre entitate pentru:
- stocuri (consumul de stocuri)
- lucrari si servicii executate de terti si de care beneficiaza
unitatea
- cheltuieli de personal
- executarea unor obligatii legale sau contractuale
- cheltuielile sunt recunoscute simultan sau combinat cu recunoasterea diminuarii
de active sau a cresterii de datorii n trei momente:
1. la angajare
2. la plata (cnd se achita)
3. n consum
- veniturile reprezinta, din punct de vedere financiar, sume ncasate sau de
ncasat n perioada curenta din:
- executarea de lucrari
- livrare de bunuri
- prestare de servicii pe care societatea le-a facut
- executarea unor obligatii contractuale sau legale

- cstiguri din orice sursa


- veniturile sunt recunoscute simultan sau combinat cu recunoasterea cresterii de
active sau a reducerii de datorii n doua momente:
1. la facturare (este momentul n care se ntocmeste factura catre clienti,
se face transferul drepturilor de proprietate catre acestia, totodata se naste
dreptul de creanta)
2. ncasarea (momentul n care livrarile de bunuri, prestarile de servicii
sau executarea de lucrari se ncaseaza efectiv de la clienti)
- rezultatul exercitiului este determinat de (diferenta) existenta veniturilor s
cheltuielilor si se stabileste prin compararea acestor doua elemente.
- apar doua situatii si anume:
A. venituri mai mari dect cheltuielile profit brut
B. venituri mai mici dect cheltuielile pierderi;
- profitul net se obtine: Profit brut - impozit (16%)
- activele imobilizate sunt supuse amortizarii astfel:
- imobilizarile necorporale se amortizeaza ntr-o perioada de maxim 5 ani,
printr-una dintre metodele de amortizare stabilite de A.G.A., cel mai frecvent fiind
utilizata metoda liniara.
- imobilizarile corporale nu se amortizeaza, ci doar amortizarile de
terenuri, iar celelalte se amortizeaza n functie de valoarea de intrare si durata
normata de utilizare pe care o gasim n catalogul privind duratele normate ale
amortizarii.

2.2. Metoda contabilitatii


2.2.1. Continutul metodei contabilitatii
- este constituita dintr-un sistem de conventii, procedee si instrumente folosite n
tehnicile de lucru pentru a realiza urmatoarele obiective:
1. Cuantificarea (masurarea) operatiilor economice, nregistrarea
datelor, n ceea ce priveste activitatea pentru o utilizare viitoare;
2. stocarea informatiilor pentru ca apoi acestea sa fie utilizate i
prelucrate n functie de necesitati;

3. Comunicarea informatiilor prelucrate prin intermediul rapoartelor


pentru luarea deciziilor
2.2.2. Principiile metodei contabilitatii
- izvorasc din practica financiar contabila si se modifica odata cu cerintele
acesteia;
- se mpart n doua categorii:
a) fundamentale
b) contabile generale
a) principiile fundamentale sunt:
1. principiul dublei reprezentari (potrivit acestuia, o entitate economica
poate fi privita prin prisma resurselor economice si a capitalurilor exprimate
valoric, ntre care exista egalitate deoarece resursele reprezinta forme concrete
ale capitalurilor )
2. principiul dublei nregistrari ( potrivit acestui principiu, orice operatie
economica are doua aspecte ce reprezinta:
- efect - efort
- consum - utilizare)
2.2.3. Principiile contabile generale
- sunt urmatoarele:
A. Principiul continuitatii activitatii - presupune ca n viitor, unitatea si
va desfasura n mod normal activitatea fara a intra n stare de lichidare sau
reducere semnificativa;
B. Principiul permanentei metodelor - presupune asigurarea unei
consecvente n aplicarea metodelor de evaluare a datoriilor, veniturilor si
cheltuielilor de la un exercitiu financiar la altul;
C. Principiul prudentei - potrivit acestuia, evaluarea trebuie sa se bazeze
pe o baza prudentiala, avndu-se n vedere urmatoarele:
- se considera profit al exercitiului numai cel obtinut pna la data
de 31 decembrie

- se tine cont de toate datoriile previzibile si pierderile


potentiale, chiar daca acestea devin evidente numai la data ncheierii bilantului;
- se tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor,
chiar daca unitatea nregistreaza profit sau pierderi;
D. Principiul independentei exercitiului - presupune luarea n
considerare doar a acelor venituri si cheltuieli ce apartin exercitiului financiar n
curs;
E. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv potrivit acestuia nu se permite compensarea elementelor de activ si pasiv;
F. Principiul intangibilitatii - potrivit acestuia, bilantul de deschidere
trebuie sa corespunda cu bilantul de nchidere al exercitiului financiar ncheiat;
2.2.4. Procedeele metodei contabilitatii
- pentru a-si realiza obiectivele, contabilitatea recurge la doua categorii de
procedee:
A) Procedee comune si altor discipline
B) Procedee specifice contabilitatii
A. Procedee comune si altor discipline:
- gruparea (se face pe categorii de active, datorii, capitaluri proprii,
venituri, cheltuieli)
- documentarea (orice operatie trebuie consemnata n momentul
producerii ei ntr-un document scris)
- evaluarea (presupune exprimarea n forma baneasca, valorica a tuturor
elementelor bilantiere)
- inventarierea (constituie un procedeu de verificare a realitatii informatiei
contabile bazata pe realitatea faptica)
B. Procedee specifice contabilitatii:
- procedeul cont
- procedeul balanta de verificare
- procedeul bilant

Cap. III BILANUL CONTABIL


3.1. Definirea si caracteristicile bilantului
Definitie:
Bilantul contabil este un tablou n care se sintetizeaza informatiile
contabile, n expresie baneasca, privind starea la un moment dat, a resurselor
economice, a activelor, a capitalurilor , oferind utilizatorilor o imagine a pozitiei
financiare a ntreprinderii necesara managerilor n vederea fundamentarii
deciziilor economice.
Caracteristicile bilantului:
1. Bilantul contabil este un document redactat dupa reguli specifice avnd la
baza Legea Contabilitatii nr. 82/1990, revizuita i modificata;
2. Valorile exprimate n bilant sunt n expresie baneasca;
3. Cuantificarea structurilor are un caracter instantaneu fiind o prezentare a
situatiei patrimoniului la un moment dat;
4. Obiectul evaluarii si prezentarii l constituie activele controlate de
ntreprindere, drepturile de creanta asupra acestora concretizate n capitaluri
proprii si datorii;
5. Informatiile prezentate n bilant sunt destinate utilizatorilor pentru efectuarea
unor analize, respectiv pentru fundamentarea deciziilor;
Bilantul contabil este un document public destinat utilizatorilor :
-

firmele concurente sau colaboratorilor;

bancile;

bugetul de stat;

diverse alte bugete.

3.2. Caracterizarea elementelor structurale ale bilantului contabil


Bilantul contabil cuprinde toate elementele patrimoniale ce reprezinta activele si
pasivele societatii grupate astfel:
- activele - sunt grupate n bilant dupa trei criterii:

1. dupa natura acestora;


2. dupa destinatie;
3. dupa gradul de lichiditate.
- pasivele - sunt grupate n bilant dupa trei categorii:
1. dupa natura acestora
2. dupa provenienta surselor de finantare
3. dupa exigibilitate
- lichiditatea reprezinta posibilitatea transformarii, n timpul desfasurarii
procesului economic, a activelor n masa monetara:
- transformarea stocurilor de produse finite prin procesul vnzarii n bani:
- exigibilitatea furnizate la sfrsitul exercitiului financiar sunt sintetizate si
grupate n trepte cu ajutorul bilantului, astfel:
- posturi bilantiere (de ex: terenuri, constructii)
- capitole de bilant (de ex: imobilizari corporale din care fac parte
terenurile si constructiile)
- grupele bilantiere (de ex: active imobilizate)
- imobilizari necorporale
- imobilizari corporale - terenuri si constructii
- imobilizari financiare

3.3. Contul de profit si pierderile


Pe lnga bilantul contabil, n structura relatiilor financiare se ntocmeste un
document specific numit ,,Contul de profit si pierderi "
Este un document contabil ce reprezinta rezultatul financiar sintetiznd
veniturile obtinute, pe de o parte si cheltuielile generate pentru obtinerea
acestora;

Operatiile economice desfasurate pe parcursul unei perioade de gestiune


(semestrial), iar rezultatul financiar apare ca o masura a performantelor
ntreprinderii;
Cheltuielile
- cheltuieli recunoscute n contul de profit si pierdere sunt
determinate de :
a) consumul de active, ajustari de valoare si alte iesiri aferente exercitiului
n curs;
ex: consum de materii prime, amortizarea imobilizarilor, lipsuri la
inventariere, etc.
b) cresterea datoriilor legate de consumul de elemente nestocabile;
ex: consum de energie electrica, energie termica, gaze, s.a.m.d.
- corespunzator momentelor productiei, cheltuielile se mpart n 3
categorii:
a) cheltuieli de exploatare;
b) cheltuieli financiare;
c) cheltuieli extraordinare.
a) Cheltuieli de exploatare:
- sunt proprii activitatii de exploatare si includ:
* consumul de materii prime
* materiale consumabile
* salariile personalului
* scaderea din gestiune a marfurilor vndute.
b) Cheltuieli financiare:
- sunt generate de operatiile financiare si bancare si includ:
* cheltuieli privind dobnzile;

* cheltuielile din diferente de curs valutar


* cheltuieli aferente imobilizarilor financiare cedate.
c) Cheltuieli extraordinare:
- sunt acele cheltuieli care nu au nici o legatura cu procesul de
productie fiind generate de activitati ocazionale cum ar fi:
* calamitatile
* dezastre naturale
* amenzi
* penalitati
Veniturile
- sunt determinate de :
a) intrari si cresteri de active.
ex: cresterea ca urmare a valorificarii produselor, lucrarilor si
serviciilor realizate, plusurile la inventar:
b) scaderea datoriilor ca urmare a anularii acestora sau a prescrierii:
- ca si cheltuielile, veniturile sunt grupate n trei categorii:
A. Venituri din exploatare
B. Venituri financiare
C. Venituri extraordinare
A. Veniturile din exploatare:
- sunt legate efectiv de desfasurarea obiectivului de activitate al
ntreprinderii:
ex: - venitul din vnzari
- de marfuri
- de produse finite

- de semifabricate
- venituri din lucrari executate si servicii prestate catre
terti
B. Veniturile financiare
- sunt legate efectiv de activitatea financiara a ntreprinderii:
ex: venituri din dobnzi
venituri din sconturi obtinute
C. Venituri extraordinare
- sunt acele venituri cu caracter ntmplator care nu au legatura cu
productia si activitatea financiara:
ex: valoarea despagubirilor si a daunelor primite conform
politelor de asigurare ntocmite mpotriva diferitelor categorii de calamitati, a
furturilor.
n ceea ce priveste rezultatul financiar, acesta se determina prin compararea
veniturilor cu cheltuielile, aceasta comparatie determinnd rezultatul brut al
exercitiului.
Se creeaza astfel 2 situatii:
a) venituri mai mari dect cheltuielile profit
b) venituri mai mici dect cheltuieli pierdere
n cazul profitului, acestea se impoziteaza cu cota de impozit legala (n
prezent 16%), abtinndu-se impozitul pe profit i rezultatul net care ne arata
performantele ntreprinderii.

3.4. Modificari ale pozitiei si limitele executiei bilantiere


n activitatea curenta a ntreprinderilor au loc o serie de modificari care au
la rndul lor un efect asupra componentelor activelor, datoriilor si a capitalurilor
proprii.
n literatura de specialitate aceste modificari se numesc ,,operatii
economice" si produc asupra bilantului doua categorii de modificari, ele numinduse, dupa natura modificarilor pe care le produc :

a) operatii permutative
b) operatii modificatoare
a) operatiile permutative produc modificari doar n activul, respectiv
pasivul bilantului si mbraca urmatoarea forma:
* de activ - cele care produc modificari doar n activul bilantului,
ecuatia bilantiera avnd urmatoarea forma:

A + xa1 - xa2 = P
unde:

a1 - post bilantier de activ sau creante;


a2 - alt post bilantier de activ care scade
concomitent si cu aceeasi suma

x-

suma cu care se modifica cele doua


posturi bilantiere
- acest tip de ecuatie nu modifica totalul bilantului.
* de pasiv - ecuatia bilantiera are urmatoarea forma:

A = P + xp1 - xp2
unde:

p1 - post bilantier de pasiv care creste


p2 - alt post bilantier de pasiv care scade
concomitent si cu aceeasi suma.
- totalul bilantului ramne neschimbat
b) operatiile modificatoare
* de crestere n bilant:
* de

scadere n bilant:

A + xa1 = P + xp1

A - xa1 = P - xp1

- operatiile modificatoare, att de crestere ct si de scadere modifica


totalul bilantului.
ACTIV
_______________

Bilant ncheiat la data de


PASIV

Elemente de pasiv

Elemente de pasiv

1.

Terenuri

10.000

Capital social

15.000

2.

Marfuri

5.000

Furnizori

5.000

3.

Clienti

5.000

Rezerve

2.000

4.

Casa lei

Credite bancare pe termen scurt

8.000

10.000
30.000

30.000

1. Se ncaseaza prin casieria societatii de la clientul ,,x", creanta n valoare de


1.000 lei
- operatie permutativa de activ de forma - nu modifica totalul bilantului

A + 1.000 * a1 - 1.000 * a2 = P
a1 - casa n lei
a2 - clienti
ACTIV
_______________

Bilant ncheiat la data de


PASIV

Elemente de pasiv

Elemente de pasiv

1.

Terenuri

10.000

Capital social

15.000

2.

Marfuri

5.000

Furnizori

5.000

3.

Clienti

4.000

4.

Casa lei

11.000

Rezerve

2.000

Credite bancare pe termen scurt

8.000

30.000

30.000

2. Se achita un furnizor dintr-un credit bancar pe termen scurt n suma de 2.000


lei.
- operatie permutativa de pasiv de forma: - nu modifica totalul bilantului

A = P - 2.000 * p1 + 2.000 * p2
p1 - furnizori
p2 - credite bancare pe termen scurt
ACTIV
_______________

Bilant ncheiat la data de


PASIV

Elemente de pasiv

Elemente de pasiv

1.

Terenuri

10.000

Capital social

15.000

2.

Marfuri

5.000

Furnizori

3.000

3.

Clienti

4.000

Rezerve

2.000

4.

Casa lei

Credite bancare pe termen scurt

10.000

11.000
30.000

3. Se aprovizioneaza marfuri de la furnizori n valoare de 2.500 lei.


- operatie modificatoare de crestere n bilant.

A + 2.500 * a1 = P + 2.500 * p1

30.000

a1 - marfuri
p1 - furnizori
ACTIV
_______________

Bilant ncheiat la data de


PASIV

Elemente de pasiv

Elemente de pasiv

1.

Terenuri

10.000

Capital social

15.000

2.

Marfuri

7.500

Furnizori

5.500

3.

Clienti

4.000

Rezerve

2.000

4.

Casa lei

Credite bancare pe termen scurt

10.000

11.000
32.500

32.500

4. Se achita din casierie un furnizor n valoare de 1.500 lei.


- operatie modificatoare de scadere n bilant.

A - xa1 = P - xp1
A - 1.500 * a1 = P - 1.500 * p1
a1 - casa lei
p1 - furnizori
ACTIV
_______________

Elemente de pasiv

Bilant ncheiat la data de


PASIV

Elemente de pasiv

1.

Terenuri

10.000

Capital social

15.000

2.

Marfuri

7.500

Furnizori

4.000

3.

Clienti

4.000

Rezerve

2.000

4.

Casa lei

Credite bancare pe termen scurt

10.000

9.500
31.000

Cap. 4. CONTUL sI DUBLA NREGISTRARE


4.1. Necesitatea, definitia si continutul economic al contului.
Definitie:
-

contul este unitatea fundamentala de stocare a datelor contabile


folosit n mod curent, care asigura ordonarea, gruparea si
sistematizarea informatiilor privind existenta si miscarea
elementelor patrimoniale ( active, pasive si capitaluri) exprimate n
expresie valorica.

contabilitatea utilizeaza conturi destinate pentru fiecare element


patrimonial astfel:
* conturile de active - reprezinta mijloacele economice
ex: imobilizari corporale, stocuri, disponibilitati banesti, etc.
* conturile de pasive - reprezinta sursele de finantare ale activelor
ex: furnizori, credite pe termen scurt, etc.
* conturile de capitaluri - reprezinta sursele proprii de finantare.

4.2. Functiile conturilor


- conturile au urmatoarele functii:
1. Functia economica - data de natura elementului patrimonial pe care l
exprima;

31.000

2. Functia de grupare - consta n aceea ca prin intermediul conturilor,


elementele patrimoniale sunt grupate n structuri
omogene;
3. Functia de sistematizare - consta n capacitatea fiecarui cont de a
nregistra separat operatiile economice ce
produc ce produc cresteri fata de cele ce produc
diminuari;
4. Functia de informare - permite utilizatorilor si n special conducerii
ntreprinderii de a se informa n orice moment
asupra existentei si miscarii elementelor
patrimoniale;
5. Functia de calcul - presupune ca prin intermediul conturilor se
efectueaza calculele privind existenta si
miscarea elementelor patrimoniale;
6. Functia de control - permite controlul asupra fiecarei operatii
economice;
7. Functia de statistica - da posibilitatea conducerii la ntocmirea diverselor
rapoarte, permite compararea evolutiei
elementelor patrimoniale la diferite momente si
asigura baza pentru determinarea indicatorilor
economico-financiari;
8. Functia contabila - este data de faptul ca fiecare cont are un anumit
continut economic generat de elementul
patrimonial pe care l descrie;

4.3. Structura si formele grafice ale contului


- ca procedeu al metodei contabilitatii, contul este format din urmatoarele
elemente:
1. Titlul contului - reprezinta structura de identificare a contului si este dat
de elementul patrimonial pe care l descrie.
ex: 301 ,, Materii prime"
2.Partile contului - partea stnga - denumita debit
- partea dreapta - denumita credit

- a debita o suma nseamna a scrie o suma n debitul


contului;
- a credita o suma nseamna a nscrie o suma n
creditul contului;
3. Soldul initial - reprezinta suma preluata la nceputul perioadei de
gestiune din bilant;
- putem avea - sold initial debitor
sau creditor n functie de competenta.
4. Rulajul contului reprezinta miscarea elementelor patrimoniale n decursul
unei
perioade fara a lua n considerare soldul
initial;
- poate fi - Rulaj Debitor - miscarea pe debit
- Rulaj Creditor - miscarea pe credit
5. Total sume - se determina prin adunarea soldului initial cu rulajele,
dupa formula:

Ts = Si + R
- pot fi - Total sume Debitoare

- Total sune Creditoare


6. Soldul contului - reprezinta existentul valorii la un moment dat.
- pot fi - sold cont debitor
- sold cont creditor
- se determina ca diferenta ntre ,, total sume
debitoare" si ,, total sume creditoare";
- exista doua situatii:
a) Cazul conturilor de activ

TsD > TsC SfD

(sold final debitor)

b) Cazul conturilor de pasiv

TsD < TsC SfC (sold final creditor)


-

....................................................pot avea solduri final, caz n care aceste


conturi se numesc ,, conturi soldate" sau ,, balansate"
Debit

301

,, Materii prime"

Credit

SiD
RD

RC

TsD = SiD + RD

TsC = 0 + RC

SfD

4.4. Reguli
-

regulile de functionare a conturilor precizeaza partea contului, debit sau


credit, n care soldul initial, majorarile si respectiv diminuarile elementelor
patrimoniale.

Exista doua reguli generale:


1. Regula generala pentru functionarea conturilor de activ
- conturile de activ ncep sa functioneze prin debitare si se
debiteaza cu existentul (soldul initial) preluat din activul bilantului; se mai
debiteaza cu cresterile, majorarile elementelor de activ; se crediteaza cu
iesirile si diminuarile elementelor de activ, iar la sfrsitul perioadei prezinta
sold final debitor sau ,,0"
2. Regula generala de functionare a conturilor de pasiv:
- conturile de pasiv ncep sa functioneze prin creditare si se
crediteaza: cu existentul (soldul initial) elementelor de pasiv preluat din
pasivul bilantului; se mai crediteaza cu cresterile, majorarile elementelor
de pasiv, iar la sfrsitul perioadei prezinta sold final creditor sau ,,0".

- dubla nregistrare reprezinta nregistrarea concomitenta si cu


aceeasi suma a unei operatii economice n cel putin doua conturi;
- ca o regula a dublei nregistrari, suma debitoare nregistrata n
debitul unui cont trebuie sa fie egala cu suma nregistrata n creditul altui
cont;
- legatura dintre cele doua conturi, dintre care unul se debiteaza
iar celalalt se crediteaza, prin care se reflecta o operatie economica,
respectnd regulile de functionare ale conturilor, se numeste ,,
corespondenta conturilor", iar conturile ce intra ntr-o astfel de
corespondenta se numesc conturi corespondente;

4.5. Analiza contabila a operatiilor economice.


Formula contabila si articolul contabil
- Analiza contabila reprezinta descompunerea unei operatii economice n
partile ei componente, studierea acesteia si aplicarea regulilor de functionare ale
conturilor n vederea elaborarii formulei contabile.
- Analiza economica prezinta cinci etape, dupa cum urmeaza:
1. Stabilirea naturii operatiei - aceasta se refera la continutul
economic al operatiei analizate.
- aprovizionare
- productie
- desfacere
- ncasare
2. Stabilirea posturilor bilantiere care se modifica
3. Stabilirea ecuatiei bilantiere
4. Stabilirea conturilor corespondente
5. ntocmirea formulei contabile.
- formula contabila reprezinta procedeul de reprezentare grafica a unei operatii
economice care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

* cele doua conturi corespondente; 301 ,, Materii prime" = 401 ,,


Furnizori"
* semnul egal ntre ele;
* sumele debitoare, respectiv sumele creditoare;
- daca la formula contabila se adauga data si explicatia operatiei se obtine
articolul contabil;
- formulele contabile se clasifica dupa doua criterii:
1. dupa numarul conturilor corespondente:
a) simpla - un singur cont debitor si un singur cont creditor;
b) compusa - un cont debitor si mai multe conturi creditoare;
2. dupa scopul urmarit:
a) formule contabile curente
- nregistreaza cronologic, pe baza documentelor
justificative, operatiile economice.
b) formule de stornare:
- n rosu sau n negru - utilizate n cazul nregistrarii gresite
a unei operatii economice.
- formulele n rosu presupun scrierea formulei contabile gresite identic, doar ca
sumele se scriu cu pasta de culoare rosie.
- formulele n negru, formula corecta se va scrie prin inversarea conturilor.

4.6. Planuri de conturi generale.


- cuprinde totalitatea conturilor sintetice, de gradul I si II, utilizate de
contabilitatea financiara;
- Conturile sunt grupate n clase de conturi, simbolizate de la 1-9, prima cifra
fiind cea a clasei, iar cea de-a II-a a grupei.
- Cele 9 clase de contur sunt urmatoarele:
Clasa a 1-a - Conturi de capital;

Clasa a 2-a - Conturi de imobilizari


Clasa a 3-a - Conturi de stocuri si productie n curs de executie;
Clasa a 4-a - Conturi de terti;
Clasa a 5-a - Conturi de trezorerie;
Clasa a 6-a - Conturi de cheltuieli;
Clasa a 7-a - Conturi de venituri;
Clasa a 8-a Conturi speciale (conturi n afara bilantului);
Clasa a 9-a Conturi de gestiune.

Cap. 5. NREGISTRAREA N CONTURI A PRINCIPALELOR OPERAII


ECONOMICO-FINANCIARE LA NIVELUL NTREPRINDERII
5.1. Contabilitatea constituirii capitalului social.
5.1.1. Procesul de constituire l capitalului social.
- nfiintarea unei ntreprinderi si recunoasterea sa ca persoana juridica,
indiferent de forma acesteia este conditionata de existenta unui capital social cu
care aceasta sa-si poata desfasura activitatea;
- capitalul social reprezinta, sub forma baneasca, valoarea actiunilor sau a
partilor sociale subscrise si depuse de catre asociati sau actionari, pe de o parte,
iar pe de alta parte obligatia unitatii fata de cei ce au subscris capitalul.
- distingem urmatoarele categorii de societati comerciale:
a) societati de persoane (S.N.C.)
b) societati de capitaluri (S.A.)
c) societati de persoane si capital (S.R.L.)
- S.R.L.-urile au urmatoarele caracteristici:
* existenta unui capital de minim 200 lei
* posibilitatea depunerii aporturilor n bani (60%) si n natura

* capitalul social este mpartit n parti sociale, valoarea unei parti


sociale fiind de minim 10 lei, iar numarul de asociati fiind de maxim 50.
- contabilitatea capitalului presupune parcurgerea a trei momente principale:
1) subscrierea capitalului social;
2) varsarea acordurilor;
3) realizarea efectiva a capitalului.

5.1.2. Rolul, continutul economic si functia contabila a


conturilor ce intervin la constituirea capitalului social
-

cel mai reprezentativ cont este contul 101 ,,Capital social", care se
defalca pe doua conturi sintetice de gradul II:
1011CSSN 1012 CSSV -

- un alt cont ce intervine: 456 ,, Decontari APC"


- 1011 CSSN
- rolul contului - are rolul de a nregistra procesul de subscriere al
capitalului social pna n momentul varsarii efective a
acestuia;
- continutul economic - contul face parte din clasa I - Conturi de
capitaluri proprii.
- functia contabila - cont de pasiv, ncepe sa functioneze prin
creditare;
- se crediteaza cu capitalul social subscris de catre
asociati sau actionari prin debitul contului 456 ,,
DAPC"
- se debiteaza odata cu varsarea capitalului social
prin creditul contului 1012 CSSV".
- soldul contului este creditor si reprezinta capitalul
social subscris de catre asociati sau actionari si
nevarsat.

- 1012 ,,CSSV"
- rolul contului - acest cont are rolul de a nregistra constituirea
efectiva a capitalului social pe masura depunerii
acordurilor;
- continutul economic - contul face parte din clasa I - Conturi de
capitaluri;
- functia contabila - este un cont de pasiv ce-si ncepe functiunea
prin creditare;
- contul se crediteaza cu valoarea capitalului social
subscris si varsat de catre asociati sau actionari prin
debitul contului 1011 - ,,CSSN";
- contul se debiteaza cu descresterea capitalului
social pe masura retragerii acestuia de
catre actionari sau asociati, prin creditul contului
456 ,,DAPC";
- soldul contului este creditor si reprezinta capitalul
social subscris varsat, la data stabilirii soldului.
- 456 ,,DAPC"
- rolul contului - nregistreaza drepturile de creanta ale societatii
pentru capitalul social subscris de catre asociati sau
actionarii acesteia;
- continutul economic - este un cont de terti si exprima relatiile
juridice dintre societate si asociatii sai cu privire la
continutul capitalului social .
- functia contabila - este un cont bifunctional, ncepe sa functioneze
prin debitare, dar poate avea sold debitor sau
creditor;
- contul se debiteaza cu capitalul social subscris
de catre asociati sau actionari prin creditarea
contului 1011 ,,CSSN"
- contul se crediteaza cu descresterea datoriilor
asociatilor fata de societate prin depunerea
aporturilor prin debitul conturilor ce arata natura
acestor aporturi, si anume:

* n cazul aporturilor numerar


- 5121 ,,CBL"
- 5311 ,,Casa Lei" n casieria unitatii
* n cazul aporturilor n natura,
contul se crediteaza prin debitul
conturilor de stocuri
301 ,,Materii prime" - 371 ,,
Marfuri"
si prin debitul conturilor de
imobilizari
211 ,, Terenuri" - 214 ,,
Mobilier, echipamente si alte valori
pentru protejarea valorilor;
- soldul conturilor poate fi debitor, caz n care
reflecta drepturile de creanta ale societatii fata de
asociatii care nu si-au depus integral aporturile;
creditor reprezinta obligatia societatii fata de
asociatii sau actionarii societatii de a le restituii
capitalul adus.

5.2. Contabilitatea activelor imobilizate


5.2.1. Recunoasterea activelor imobilizate.
Operatii specifice prind activele imobilizate
-

imobilizarile reprezinta active generatoare de beneficii viitoare care


participa la procesul de productie pe durata mai multor exercitii financiare;

se disting trei categorii de imobilizarii:


* imobilizari necorporale;
* imobilizari corporale;
* imobilizari financiare

- imobilizarile necorporale - sunt active nemonetare fara suport material,


destinate desfasurarii activitatii economice a unitatii patrimoniale, sau date spre
nchiriere la terti;
- ele cuprind:
* cheltuieli de constituire
* cheltuieli de dezvoltare
* concesiuni, brevete, licente , marci de fabrica, alte drepturi si
valori similare;
- fondul comercial ;
- imobilizari corporale - reprezinta bunuri tangibile destinat utilizarilor n
societatea comerciala si care ndeplinesc cumulat 2 conditii, si anume: sa aiba o
durata de functionare mai mare de 1 an si o valoare mai mare 1800 lei.
- acestea includ:
- terenuri si amenajari de terenuri
- constructii
- echipamente tehnologice
- instalatii de lucru
- mobilier
- birotica
- echipamente de protectia valorilor materiale si umane.
- imobilizarile financiare - reprezinta titluri a caror posesie poate genera
venituri (dobnzi si dividende)
- principalele operatii referitoare la imobilizari sunt:
1) intrarea n patrimoniu, care se realizeaza prin:
- achizitie de la terti
- obtinute din productie proprie

- nchiriate
- aduse ca aport, de asociati sau actionari
- primite prin donatie cu titlu gratuit
2) iesirea din patrimoniu, care se poate face:
- vnzare catre terti;
- cazare (scoaterea din functiune)
- nchiriere spre alte societati
- donate cu titlu gratuit
- retrase ca aport la capitalul social de catre asociati.
3) amortizarea - reprezinta recuperarea treptata a valorii unui activ
imobilizat si includerea acesteia n costurile periodice;
- se disting trei metode:
a) Liniara

Na = 1/Dm x 100
NA - norma de amortizare
Dm - durata normata
Aanuala = Vintrare x Na
b) Degresiva - cu luarea n calcul a uzurii morale
( AD1)
- fara luarea n calcul a uzurii morale
(AD2)

c) Accelerata - care presupune amortizarea n


primul an a 50% din valoarea imobilizarii intrata urmnd ca apoi, n functie
de durata normata a imobilizarii, restul de 50% se va amortiza liniar.

5.2.2. Rolul, continutul economic si functia contabila


a conturilor ce intervin n operatiile cu activele imobilizate
5.2.2.1. Imobilizarile necorporale
- conturile ce nregistreaza operatiile privind existenta si miscarea
imobilizarilor necorporale sunt urmatoarele:
201 - ,,Cheltuieli de constituire"
203 - ,,Cheltuieli de dezvoltare"
205 - ,,Concesiuni, brevete, licente, marci de fabrica si alte drepturi si
valori similare"
207 - ,,Fond special
208 - ,,Alte imobilizari necorporale (programele informatice)
- 201 - ,, Cheltuieli de constituire"
- Rolul contului:
- are rolul de a evidentia si controla toate cheltuielile
ocazionate de nfiintarea unei societati comerciale, cheltuieli
constnd n:
- onorarii si comisioane
- taxe de tmbru
- taxe judiciare
- cheltuieli de nregistrare la O.P.C.
- Continutul economic:
- contul face parte din clasa a II-a - Conturi de active
imobilizate - Cheltuieli de constituire;

- Functia contabila:
- este un cont de activ si ncepe sa functioneze prin
debitare;
- contul se debiteaza cu cheltuielile de constituire
ocazionate de nfiintarea societatii, prin creditul conturilor ce
arata modalitatea de intrare n patrimoniu, si anume:
- platile n umerar:
5121 - ,,CBL" - ordin de plata
5311 - ,,Casa n lei"
- si contul 404 - ,,Furnizori de imobilizari", n cazul n
care cheltuielile sunt efectuate pe baza de factura, urmnd
ca plata sa se faca ulterior;
- contul se crediteaza cu cheltuielile de constituire incluse
pe cheltuielile perioadei, prin debitul contului 2801 ,,Amortizarea cheltuielilor de constituire";
- soldul contului este debitor si reprezinta cheltuielile de
constituire efectuate si neamortizate.
5.2.2.2. Imobilizarile corporale
- nregistrarea n contabilitate a existentei si miscarii imobilizarilor corporale se
realizeaza cu ajutorul conturilor:
- 211 ,, Terenuri"
- 212 ,, Constructii"
- 213 ,, Echipamente tehnologice"
- 214 ,, Mobilier, birotica si alte echipamente de protectie a valorilor...".
- 211 ,,Terenuri"
- Rolul contului:
- este de a evidentia intrarea si iesirea din patrimoniu a
terenurilor si amenajarilor de teren;

- Continutul economic:
- face parte din clasa a II-a - ,,Imobilizari corporale"
- Functia contului:
- este un cont de activ, si si ncepe functionarea prin
debitare;
- se debiteaza cu intrarile de terenuri n patrimoniu, prin
creditul conturilor ce arata modalitatile de intrare:
- 404 ,, Furnizori de imobilizari" - n cazul achizitiei;
- 456 ,, DAPC" - n cazul aportului adus de asociati;
- 231 ,,Imobilizari corporale n curs" - productie
proprie;
- 131 ,,Subventii pentru investitii" - cele intrate prin
donatie.
- contul se crediteaza cu descresterea valorii contabile a
terenurilor si amenajarilor de terenuri ca urmare a nstrainarii
acestora prin debitul contului:
- 658 ,,Alte cheltuieli de exploatare" - pentru partea
neamortizata.
NOT: - terenurile nu se amortizeaza, ci doar amenajarile de
terenuri.
- soldul contului este debitor si reprezinta valoarea
terenurilor si amenajarilor de terenuri existente n patrimoniu.
- 212 ,,Constructii"
- Rolul contului:
- este acela de a nregistra existenta si miscarea
constructiilor si cladirilor aflate n patrimoniul societatii.
- Continutul economic:
- apartine clase a II-a ,,Conturi de active imobilizate;

- Functia contabila:
- este un cont de activ;
- ncepe sa functioneze prin debitare;
- se debiteaza cu valoarea constructiilor intrate n
patrimoniu prin creditul conturilor ce arata modalitatea de
intrare:
- 404 ,,Furnizori" - n cazul achizitiei
- 456 ,,DAPC" - n cazul aportului de capital adus de
asociati;
- 131 ,,Subventii pentru investitii" - cele intrate prin
donatie;
- 231 ,,Imobilizari corporale n curs" - productie
proprie;
- se crediteaza cu valoarea constructiilor iesite din
patrimoniu, neamortizate integral, prin debitul contului
658 ,,Alte cheltuieli de exploatare";
- soldul contului este debitor si reprezinta valoarea
constructiilor existente n patrimoniu la un moment dat.
5.2.2.3 Imobilizari financiare
- contul reprezentativ pentru imobilizari financiare este:
- 263 ,,Interese de participare"
- Rolul contului:
- este de a urmari existenta si miscarea intereselor de
participare (actiuni);
- Continutul economic:
- l plaseaza n clasa a II-a - ,,Conturi de active
imobilizate;

- Functia contabila:
- este un cont de activ si ncepe sa functioneze prin
debitare;
- se debiteaza cu valoarea actiunilor achizitionate,
- fie cu plata imediata:
5121 ,,CBL"
- fie cu plata ulterioara:
269 - ,,Varsaminte de efectuat pentru
imobilizari financiare"
- contul se crediteaza cu valoarea actiunilor cedate cu titlu
gratuit, sau vndute, prin debitul contului:
- 664 - ,,Cheltuieli privind imobilizarile financiare
cedate"
- soldul contului este debitor si reprezinta valoarea
actiunilor existente.
5.2.2.4. Deprecierea imobilizarilor
- sunt utilizate 2 conturi:
- 280 - ,,Amortizarea imobilelor necorporale"
- 281 - ,,Amortizarea imobilelor corporale"
- Rolul conturilor:
- este acela de a evidentia calculul si nregistrarea
amortizarii ce a fost inclusa pe cheltuielile perioadei;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a II-a de conturi, fiind un cont
rectificativ al valorii de intrare a imobilizarii;
- Functia contabila:
- sunt conturi de pasiv, si ncep functiunea prin creditare;

- se crediteaza cu valoarea amortizarii inclusa pe


cheltuiala, prin debitul contului:
6811 - ,,Cheltuieli privind amortizarea
imobilizarilor";
- se debiteaza cu scaderea amortizarii din evidenta, ca
urmare a amortizarii integrale a imobilizarilor;
- prin creditul conturilor:
- necorporale:
- 201; 203; 205; 207; 208;
- corporale:
- 211; 212; 213; 214;
- soldul conturilor este creditor si reprezinta
valoarea amortizarii calculata si inclusa pe cheltuieli.

5.3. Contabilitatea stocurilor si a productiei


n curs de executie
5.3.1. Definire si delimitari privind stocurile
n desfasurarea activitatii unei societati, pe lnga activele
imobilizate participa si activele circulante din care fac parte stocurile:
Acestea mbraca urmatoarele forme:
a) Materii prime - sunt bunuri care participa direct la
fabricarea produselor si se regasesc partial sau total n
produsul finit;
b) Materialele de consum - nu participa direct, ci numai
ajuta la fabricarea produsului finit, nu se regasesc, de
regula n compozitia acestuia; acestea cuprind: materiale
auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de
schimb, etc.
c) Materiale de natura obiectelor de inventar - reprezinta
obiecte ce participa direct sau indirect la procesul de
productie (scule, unelte, dispozitive, etc.)

d) Marfurile - sunt bunuri achizitionate de la terti, n


vederea revnzarii n aceeasi stare, n scopul obtinerii de
profit;
e) Semifabricatele - sunt bunuri a caror proces tehnologic
s-a terminat ntr-o faza a procesului de productie,
destinate fie trecerii ntr-o alta faza, n scopul obtinerii
produsului finit, fie a fi revndute n aceeasi stare;
f)

Produsele finite - sunt bunuri ale caror proces tehnologic


s-a ncheiat si sunt depozitate la magazie, n vederea
vnzarii acestora sau consumului n cadrul societatii.

5.3.2. Rolul, continutul economic si functia contabila


a conturilor de stocuri
Contul reprezentativ este:
- 301 - ,, Materii prime"
- Rolul contului:
- de a nregistra existenta si miscarea materiilor
prime care participa direct la fabricarea produsului
finit;
- Continutul economic:
- cont din clasa conturilor de stocuri;
- Functia contabila:
- cont de activ
- ncepe sa functioneze prin debitare
DEBIT - costurile de achizitie a materiilor prime
intrate n gestiune, prin debitarea contului ce arata
natura intrarilor: 401; 456; 131; 601 - ,,plus la
inventariere"
CREDIT - valoarea de nregistrare a materiilor
prime iesite din gestiune;
601;371;658;

SOLD - debitor si reprezinta valoarea materiilor prime


existente n gestiune.
Conturile 302 si 303 functioneaza ca si contul 301, doar ca rolul
contului 601 este preluat de 602 si 603.
- 371 - Mijloace fixe"

5.3.3. Rolul, continutul economic si functia contabila


a conturilor privind productia
- Conturile reprezentative sunt 341 ,,Semifabricatele" si 345 ,,Produsele
finite"
- Rolul conturilor:
- de a nregistra existenta si miscarea stocurilor de
semifabricate si produse finite;
- Continutul economic:
- cont de stocuri;
- Functia contabila:
- conturi de activ;
- si ncepe functionarea prin debitare;
DEBIT - valoarea contabila a costurilor de productie a
semifabricatelor si produselor finite obtinute prin
creditarea contului 711;
CREDIT - valoarea semifabricatelor si produselor
finite scazute din gestiune n urma vnzarii sau
cedarii acestora, prin debitul contului 711;
SOLD - debitor, reprezentnd valoarea contabila a
semifabricatelor si produsele finite existente n
gestiune.

5.4. Contabilitatea operatiunilor legate de

relatiile cu personalul
5.4.1. Caracterizarea relatiilor cu personalul
Pentru munca depusa, angajatii societatii sunt remunerati, lunar, sub forma
salariului, premiilor sau bonificatiilor.
Relatia angajat - societate se bazeaza pe contractul de munca n care sunt
precizate conditiile de salarizare, drepturile ti obligatiile personalului.
Documentul ntocmit n acest sens se numeste ,,stat de salarii", pe baza
caruia, fiecarui angajat i se calculeaza un salariu brut, din care urmeaza a fi
retinut: CASI 9,5%; CASS 6,5%; Fd. somaj 1%; Impozit 16%, urmnd a se
determina salariul net.
Salariul brut este format din:
-

salariul negociat prin Cartea de Munca (salariul de baza);

premiile;

bonificatii;

sporurile, etc.

5.4.2. Continutul economic si functia contabila


a conturilor de personal
- 421 - ,,Personal salarii datorate"
- Rolul contului:
- de a evidentia obligatiile societatii fata de personalul
sau, n legatura cu salariul destinat pentru munca
depusa;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a ,, Terti";
- Functia contabila:
- este un cont de pasiv;

- si ncepe functionarea prin creditare;


CREDIT - cu obligatiile unitatii fata de personalul sau
pentru munca depusa, prin debitul contului 641;
DEBIT - cu retinerile din salarii, pe destinatii, prin
conturile:
- 4312 - CAS angajat
- 4314 - CASS angajat
- 4372 - Fd. somaj angajat
- 444 - Impozit salarii
SOLD - creditor - salarii datorate personalului.
5.4.3. Continutul economic si functiunea contabila
a conturilor de creante si datorii n legatura cu personalul
- 423 - ,,Personal - ajutoare materiale datorate"
- Rolul contului:
- de a nregistra ajutoarele materiale datorate
angajatilor pentru incapacitate temporara de munca,
ngrijirea copilului bolnav, ajutoare de deces, alte
ajutoare.
- Continutul economic:
- cont de pasiv;
- si ncepe functionarea prin creditare;
CREDIT - cu ajutoarele materiale datorate angajatilor,
suportate de societate, 645 si cele suportate din CAS
- 4311 ,,Contributia unitatii la Asigurarile Sociale";
DEBIT - retinerile din ajutoarele materiale pe statul de
salarii prin conturile: 4314; 4372; 444; nu se retine
CASI 9,5%; precum si cu plata acestor ajutoare, fie
prin casierie - 5311, fie din banca - 5121;

SOLD - creditor - ajutoare materiale datorate


angajatilor.
- 431 ,,Asigurarile sociale" - se dezvolta pe 4 conturi sintetice de gradul II,
si anume:
- 4311 - Contributia unitatii la Asigurarile Sociale 19,75%
- 4312 - Contributia angajatilor la
Asigurarile Sociale 9,5%
- 4313 - Contributia unitatii la Asigurarile Sociale de
Sanatate 6%
- 4314 - Contributia angajatilor la Asigurarile Sociale de
Sanatate 6,5%
- Rolul conturilor:
- de a nregistra contributiile unitatii la asigurarile sociale,
delimitnd obligatiile pe cele 4 obligatii;
- Continutul economic:
- cont de terti;
- Functia contabila:
- cont de pasiv;
- si ncepe functiunea prin creditare;
CREDIT - cu cresterea datoriilor societatii privind contributiile
la asigurarile sociale a societatii (4311, 4313 si a angajatilor
4312, 4314);
DEBIT - cu sumele cuvenite personalului ca ajutoare
materiale datorate din CAS si cu sumele virate pe destinatii
(5121)
SOLD - creditor - contributia unitatii si a angajatilor la
Asigurarile Sociale
- 437 ,, Asigurari pentru somaj"
4371 ,, Contributia unitatii la Fondul de somaj" - 2,5%

4372 ,,Contributia angajatilor la Fondul de somaj" - 1%


- Rolul contului:
- de a evidentia contributia unitatii si a angajatilor la
Fondul de somaj
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a - ,,Terti"
- Functia contabila:
- sunt conturi de pasiv;
- si ncepe functiunea prin creditare;
CREDIT - cu datoriile societatii fasa de Fondul de somaj
(6452) si a angajatilor (421);
DEBIT - plata obligatiei angajatilor si a unitatii la Fondul de
somaj (5121);
SOLD - creditor - obligatia unitatii si a personalului fata de
Fondul de somaj.

5.5. Contabilitatea cu clientii, furnizorii si bugetul de stat


5.5.1. Rolul, continutul economic si functiunea contabila a conturilor
Privind relatiile cu furnizorii
Contul reprezentativ este:
- 401 ,,Furnizori"
- Rolul contului:
- de a nregistra obligatia unitatii fata de furnizori pentru
contravaloarea livrarilor efectuate, serviciilor sau lucrarilor
prestate;
- Functia contabila:
- cont de pasiv;

- si ncepe functiunea prin creditare;


CREDIT - cu valoarea materiilor prime, marfurilor,
lucrarilor, serviciilor prestate aprovizionarilor efectuate prin
debitul contului ce arata natura acestora:
- 301; 303; 371; 611 628 , plus TVA
deductibila;
DEBIT - cu stingerea obligatiilor fata de furnizori prin
creditul conturilor care arata modalitatea de plata: 5311,
5121;
SOLD - creditor - datoria fata de furnizori la un moment
dat.
5.5.2. Rolul, continutul economic si functiunea contabila
a conturilor de clienti
- 4111 ,,Clienti"
- Rolul contului:
- de a nregistra drepturile de creanta fata de clienti, materia
prima, marfuri vndute, serviciile prestate si lucrarile
executate fata de acestia;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a - conturi de Terti:
- Functia contabila:
- este cont de activ;
- si ncepe functiunea prin debitare;
DEBIT - cu valoarea materiilor prime, marfurilor, serviciilor
prestate, lucrarilor executate vndute catre clienti prin
creditul conturilor 701-707 si TVA cuvenit 4427;
CREDIT - reducerea drepturilor de creanta fata de clienti,
prin ncasarea acestora prin debitul conturilor ce arata
modalitatile de ncasare: 5121, 5311, etc.

SOLD - debitor - drepturile de creanta fata de clienti.


n ceea ce priveste decontarile cu bugetul statului, cele mai
reprezentative conturi sunt:
- 441 ,,Impozitul pe venit/profit"
- Rolul contului
- de a nregistra obligatiile unitatii fata de bugetul statului
privind impozitul pe venit (2%) sau pe profit (16%);
- Continutul economic :
- face parte din clasa a IV-a ,,Terti";
- Functia contabila:
- este un cont de pasiv;
- ncepe sa functioneze prin creditare;
CREDIT - obligatia unitatii fata de bugetul statului privind
calculul, nregistrarea si plata impozitului pe venit 698, sau
pe profit 691;
DEBIT - cu plata impozitului pe venit/profit, prin conturile de
la banca 5121;
SOLD - creditor - impozitul pe venit/profit calculat, neachitat.
- 444 ,, Impozitul pe venituri de natura salariala"
- Rolul contului:
- de a nregistra impozitul pe venituri de natura salariala;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a IV-a ,,Terti"
- Functia contabila:
- este un cont de pasiv;

CREDIT - cu valoarea impozitului calculat si retinut pe statul


de salarii (421);
DEBIT - cu valoarea impozitului achitat (5121);
SOLD - creditor - impozitul calculat, neachitat.
- 442 ,,Taxa pe valoarea adaugata"
- 4423 ,,T.V.A. de plata" (P)
- 4424 ,,T.V.A. de recuperat" (A)
- 4426 ,,T.V.A. deductibil" (A)
- 4427 ,,T.V.A. colectat" (P)
- 4428 ,,T.V.A. neexigibil" (B)

5.6. Contabilitatea trezorerie unitatilor patrimoniale


Decontarea ntre persoanele fizice sau juridice se efectueaza, n numerar,
prin intermediul conturilor bancare, utiliznd disponibilitatile banesti ale acestora.
Acest fel, genereaza operatiuni de ncasare si plati.
Operatiunile de ncasare - se realizeaza ca urmare a primirii unor sume
de bani cuvenite ca urmare a vnzarii de marfuri si produse, executarea unor
lucrari sau prestarea de servicii.
Operatiuni de plati - sunt generate de plata salariilor, rambursari de
mprumuturi, plata obligatiilor fata de bugetul de stat si alte bugete (CAS, CASS,
Fd. sOMAJ, etc.).
Documentele utilizate sunt:
- Pentru ncasari si plati n numerar :
- chitanta
- dispozitia de ncasare si plata
- Pentru ncasari si plati prin banca:
- cecul de numerar

- foaie de varsamnt
- ordin de plata
- extras de cont
5.6.1. Rolul, continutul economic si functia contabila
a conturilor de decontare n numerar
- 5311 ,,Casa n lei"
- Rolul contului:
- de a nregistra si urmari ncasarile si platile n numerar;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a V-a ,,Conturi de Trezorerie"
- Functia contabila:
- este un cont de activ;
DEBIT - ncasarile n numerar, prin creditul conturilor ce
arata natura acestora:
- 581; 4111; 456;
CREDIT - platile n numerar prin debitul conturilor ce arata
natura acestora:
- 401; 421; 431; 437; 456; 455; 5191; 581;
etc;
SOLD - debitor - numerarul existent n casierie.
5.6.2. Rolul, continutul economic si functia contabila
a conturilor de decontare prin conturi la banci
- 5121 ,,Conturi la banci n lei"
- Rolul contului:

- de a nregistra existentul si miscarile disponibilului de la


banci;
- Continutul economic:
- face parte din clasa a V-a ,,Conturi de trezorerie";
- Functia contabila:
- este cont de activ;
DEBIT - ncasari prin conturile bancare:
- 581; 4111; 456; etc;
CREDIT - platile prin conturi bancare:
- 401; 456; 455; 581; etc;
SOLD - debitor - numerarul existent n conturile de la
banca.

BIBLIOGRAFIE
1. Leonora Pacisc, Camelia imbrescu, Ovidiu Megan - Bazele teoretice ale
contabilitatii, Editura Mirton, Timisoara, 2006;
2. Peres Ion, Leonora Paciuc, Dorel Mates - Bazele contabilitatii, Editura Mirton,
Tomosoara, 2006;
3. Mihai Opuran, Babaita Valeria - Teoria contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti,
2006;
4. Legea contabilitatii Nr. 82/1991, modificata si republicata n Monitorul Oficial nr.
48/14.01.2005
5. Reviste:

Tribuna Economica, colectia 2006-2007;


Codul Fiscal;
Gestiunea si contabilitatea firmei, colectia 200-2007.

S-ar putea să vă placă și