Sunteți pe pagina 1din 3

Quiz 10 -Rezolvarea ecuatiilor diferentiale ordinare

1)Metoda lui Euler se poate aplica cu succes pentru:


Select one:
CORECT
->Regimuri tranzitorii slab amortizate;
->Regimuri tranzitorii aperiodice;$$$
->Regimuri tranzitorii oscilante neamortizate;
2)Durata de rezolvare a unei ecuatii diferentiale cu metoda Euler, creste odata
cu:
Select one:
CORECT
->Micsorarea intervalului de integrare;
->Cresterea complexitatii expresiei ecuatieil;$$$
->Marirea pasului de integrare;
3)Se cere rezolvarea prin metoda Euler explicita a urmatoarei ecuatii diferentia
le: dy/dt=-2*t+4; y(0)=1, pe intervalul [0,2][s]. Care dintre urmatoarele valori
se pot alege pentru pasul de integrare h?
Select one:
CORECT
->h=0.1s;$$$
->h=0.5s;
->h>0.5s;
4)Pentru metoda Euler eroarea globala este:
Select one:
CORECT
->de ordinul 3;
->de ordinul 2;
->de ordinul 1;$$$
5)Un condensator initial descarcat, de capacitate C, se incarca de la o sursa id
eala de tensiune E, printr-un rezistor R. Alegeti afirmatiile corecte:
Select one or more:
CORECT
->Valoare finala a curentului prin condensator este 0. $$$
->Marimea RC reprezinta un timp, deci unitatea de masura este [s]; $$$
->Constanta de timp a fenomenului tranzitoriu este RC; $$$
->Daca se scurtcircuiteaza sursa de tensiune, atunci condensatorul se descarca m
ai repede decat s-a incarcat;gresit
->Valoarea finala a tensiunii condensatorului este E;$$$
->Valoarea finala a curentului prin condensator este E/R; gresit
6)In cazul metodei Euler implicite, durata de calcul creste odata cu:
Select one:
CORECT
->Scaderea erorii impuse;$$$
->Cresterea pasului de integrare, pastrand eroarea impus constanta;
->Cresterea eroarii impuse;
7)Cum se comporta un condensator ideal in curent continuu?
Select one or more:
CORECT
->Izolator perfect; $$$
->Nu este permis sa punem un condensator intr-o schema de curent continuu;
->Sursa ideala de tensiune avand t.e.m zero;
->Sursa ideala de curent avand c.e.m zero; $$$
->Conductor perfect;
->Se poate elimina din circuit, fara a introduce nimic in locul lui; $$$
->Rezistor ideal cu conductanta zero; $$$
->Rezistor ideal cu rezistenta zero;
8)Care din urmatoarele exemple necesita in mod obligatoriu rezolvarea unei ecuat
ii diferentiale ordinare?
Select one:
CORECT

->Analiza unei probleme de camp electromagnetic in regim variabil in timp;


->Analiza unui circuit electric cu surse de c.a. care contine (pe langa surse) n
umai rezistoare;
->Analiza unui circuit electric de c.c. care contine(pe langa surse) numai rezis
toare;
->Analiza unui circuit electric cu surse care au variatii oarecare in timp si ca
re contine(pe langa surse) numai rezistoare;
->Analiza unui circuit electric cu surse de c.a. care contine(pe langa surse) re
zistoare, bobine si condensatoare liniare;
->Analiza unui circuit electric cu surse care au variatii oarecare in timp si ca
re contine(pe langa surse) rezistoare, bobine si condensatoare;$$$
->Analiza unui circuit electric de c.c. care contine(pe langa surse) rezistoare,
bobine si condensatoare;
->Analiza unei probleme de camp electromagnetic in regim stationar;
9)Care din urmatoarele efecte este cauzat de micsorarea pasului de integrare?
Select one:
CORECT
->Marirea erorii de trunchiere;
->Micsorarea timpului de calcul;
->Marirea eroarii de rotunjire;$$$
10) Cum se aproximeaza numeric derivata functiei necunoscute in cazul metodei Eu
ler implicite?
Select one:
CORECT
->cu o formula de diferente finite progresive de ordinul 2;
->cu o formula de deferente finite progresive de ordinul 1;
->cu o formula de diferente finite centrate de ordinul 2;
->cu o formula de diferente finite regresive de ordinul 1;$$$
11)In cazul unei bobine ideale, ce marime este continua in timp?
Select one or more:
CORECT
->fluxul magnetic prin bobina; $$$
->tensiunea la bornele sale;
->curentul prin ea; $$$
->puterea transferata pe la borne;
12)Cum se aproximeaza numeric derivata functiei necunoscute in cazul metodei Eul
er explicite?
Select one:
CORECT
->cu o formula de diferente finite progresive de ordinul 2;
->cu o formula de diferente finite regresive de ordinul 1;
->cu o formula de diferente finite progresive de ordinul 1;$$$
->cu o formula de diferente finite centrate de ordinul 2;
13)Cum se comporta o bobina ideala in curent continuu?
Select one or more:
CORECT
->Rezistor ideal cu conductanta zero;
->Izolator perfect;
->Nu este permis sa punem o bobina intr-o schema de curent continuu;
->Sursa ideala de tensiune avand t.e.m zero;$$$
->Sursa ideala de curent avand c.e.m zero;
->Rezistor ideal cu rezistenta zero;$$$
->Se poate elimina din circuit, dar de cele doua noduri la care era ea conectata
trebuie conectate intre ele;$$$
->Conductor perfect;$$$
14)Un condensator C=10microF se incarca de la o sursa de c.c E=1 mV printr-un re
zistor de rezistenta R=2Kohm. Ce valori au coeficientii ecuatiei dy/dt=a*t+b; y(
0)=0?

Raspuns:
15)Cu care dintre urmatoarele expresii se implementeaza in calculator formula de
calcul a numarului maxim de noduri ale unei retele de discretizare uniforme cu
pasul h, pe intervalul [0,tmax]?
Select one:
CORECT
->n=int(tmax/h+1);
->n=tmax/h+1;
->n=int(tmax/h)+1;$$$
16)In cazul unui condensator ideal, ce marime este continua in timp?
Select one or more:
CORECT
->Curentul prin el;
->Sarcina unei armaturi;$$$
->Puterea transferata pe la borne;
->Tensiunea la bornele sale; $$$
17)Cum se aproximeaza numeric derivata
a Taylor a acesteia), in cazul metodei
Select one:
CORECT
->prin retinerea primilor 3 termeni ai
->prin retinerea unui numar de termeni
impuse;
->prin retinerea primilor 2 termeni ai

functiei necunoscute(utilizand dezvoltare


Euler?
dezvoltarii;
suficienti in scopul obtinerii preciziei
dezvoltarii;$$$

18)Un condensator C=1micrF incarcat initial la 1mV se descarca printr-un rezisto


r de valoare 1kOhm. Ce valori au coeficientii ecuatiei dy/dt=a*t+b; y(0)=0?
Raspuns:
19)De ce este mai avantajoasa metoda Euler implicita decat metoda Euler explicit
a?
Select one:
CORECT
->are stabilitate mai mare;$$$
->este mai rapida;
->dimensiunea memoriei alocate in calculator este mai mica;
20)Ce dimensiune trebuie sa aiba vectorul solutiilor in scopul rezolvarii difere
ntiale y=a*t+b; y(0)=y0, pe intervalul [0,1][s] cu pasul 0.1 s?
Select one:
CORECT
->10;
->11;$$$
->9;