Sunteți pe pagina 1din 13

JUDETUL VASLUI

COMUNA BOGDNETI

APROBAT,
PRIMAR,

Dorobanu Ion

REGISTRUL RISCURILOR
COMPARTIMENTE
CONTABILITATE

Obiective

Descrierea riscului

Circumstantele care favorizeaza apariia


riscului

Responsabilul
cu gestionarea
riscului

Risc inerent

Probabilit
ate

1.
Editarea
incorect
a -Inexistena unor proceduri scrise privind
Registrului-jurnal,
organizarea si conducerea contabilitatii
2. Editarea incorect a Regis- contabilitate
trului-inventar
-Completarea eronata a Registrelor de
3. Editarea incorect a i a contabilitate cu ajutorul sistemelor infor-matice
registrului Cartea Mare prin de prelucrare automat a datelor
nerespectarea
prevederilor -Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
OMFP
1917/2005 privind conducerea Registrelor de contabilitate
organizarea
si
conducerea
contabilitatii
2 Conducerea I 4. nregistrari eronate n conta-Inexistena unor proceduri scrise privind
contabilitatii
bilitate a imobilizrilor i
evidena contabil a imobilizrilor i investiiilor
patrimoniale
investitiilor,
-Necunoaterea de ctre personalul desemnat a
5.nregistrari eronate n contaprocedurilor de de nregistrare
bilitate a materialelor si
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
obiectelor de inventar
conducerea evidenei contabile a imobilizrilor i
investiiilor
-Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii, recepii
pariale i finale)
-Inexistena unor proceduri scrise
privind evidena contabil a materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar
- Necunoaterea de ctre personalul desemnat a
procedurilor de nregistrare n evidena contabil
a materiilor, materialelor inclusiv a celor de
natura obiectelor de inventar
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar
-Evidenierea eronat a plilor/cheltuielilor
efectuate cu achiziionarea materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor
de inventar.
-Evidenierea eronat a costurilor de achiziie, de
prelucrare i a valorii de ieire, prin
nerespectarea principiului permanenei metodelor
de evaluare.
1 Organizarea
registrelor de
contabilitate

6. nregistrari eronate in contabilitate a drepturilor constatate


si a veniturilor incasate de la
persoane fizice si cele
communicate de ANAF

Strategia
adoptat
pentru
risc
(actiuni
pentru
tratarea
riscurilor
)

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

Impact

Expunere

S/M

Tratarea
riscului

M/M

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

10
- intocmirea procedurilor scrise privind
organizarea si conducerea contabilitatii ;
-exercitarea permanenta a controlului ierarhic
-desemnarea persoanei resposabile cu
conducerea Registrelor de contabilitate;
- completarea eronata a registrelor de
contabilitate;
-evaluarea performantelor realizate;

- intocmirea procedurilor scrise privind


evidena contabil a imobilizrilor i
investiiilor.
-intocmirea procedurilor scrise privind
evidena contabil a materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar.
-urmarind desemnarea persoanei resposabile
cu ndeplinirea acestei atribuiuni;

11
De cate
ori este
nevoie

12

Implementat

Prob
abili
tate

Impact

Expunere

13

14

15

Event
uale
le ris
curi
secun
dare

Observatii

16

17
Se va evalua
ori de cate
ori
apar
modificari in
structura
serv si/sau
ROI

De cate
ori este
nevoie
Implementat

Se va evalua
ori de cate
ori
apar
modificari in
structura
serv si/sau
ROI

De cate
ori este
nevoie

-Inexistena unor proceduri scrise

privind
organizarea si conducerea contabilitatii;

- Necunoaterea de ctre personalul


desemnat a acestori proceduri ;
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu

Tratarea
riscului

Intrumentele de control intern

Terme
nul de
Stadiul
Riscul rezidual la
punere n implementarii data ultimei revizuiri
oper

S/M

conducerea evidenei contabile ;

- - intocmirea procedurilor scrise privind


organizarea si conduceriea contabilitatii
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic,
Tratarea
- desemnarea persoanei resposabile cu nderiscului
plinirea acestei atribuiuni;
- evaluarea performantelor realizate de fiecare
salariat;

Se va evalua
ori de cate
ori apar

-Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat;


- nregistrarea eronat n alte conturi dect cele
aferente naturii acestor operaiunui
De cate
ori este
nevoie
- Inexistena unor proceduri scrise
privind
activitatea de organizare i funcionare a casieriei,
7. nregistrari eronate in conta- precum i a celei privind evidena contabil a
bilitatea trezoreriei prin
operaiunilor plati prin banc.
neintelegerea operatiunilor
- - Necunoaterea de ctre personalul desemnat a
economice care trebuie sa se
acestor proceduri.
evidenieze in contabilitate
--Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidentei contabile a operaiunilor de
cas i de banc.
- nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor
derulate prin trezorerie, bnci sau casierie.
-Lipsa actelor justificative,anexe la extrasele de
cont sau la fila registrului de cas.
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
controlul sistematic al activitaii de casierie.
-Neasigurarea securitii spaiului destinat
casieriei.

S/M

Monotori -intocmirea procedurilor scrise privind


zare
activitate de incasari si plati prin casierie si
Tratarea
trezorerie;
riscului
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic
-verificarea dac persoanele care ndeplinesc
aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii de casierie.
- desemnarea unui nlocuitor permanent care
sa poat prelua atribuiile titularului postului
pe perioada de absen a acestuia;
-evaluarea anual a performanelor
persoanelor care ndeplinesc atribuii de
casierie;

modificari in
structura
serv
si/sauROF

Se va evalua
ori de cate
ori
apar
modificari in
structura
biroului
si/sau ROI

De cate
ori este
nevoie
Inexistena unor proceduri scrise privind
organizarea si conducerea contabilitatii
- Necunoaterea de ctre personalul desemnat a
8. nregistrari eronate in
atributiilor si a procedurilor privind organizarea
contabilitatea cheltuielilor cu
si conducerea contabilitatii
personalul prin neintelegerea
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
operatiunilor economice care
conducerea evidenei contabile a cheltu-ielilor de
trebuie s se evidenieze in con- personal
tabilitate
-nregistrarea eronat n contabilitate a
cheltuielilor cu personalul

Inexistena unor proceduri scrise privind


organizarea si conducerea contabilitatii
- Necunoaterea de ctre personalul desem-nat a
atributiilor evidena contabil a rezultatelor
9. nregistrari eronate in containventarierii
bilitatea instituiei a rezultatelor
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
inventarierii prin neintelegerea
conducerea evidenei contabile a rezultatelor
operatiunilor economice care
inventarierii
trebuie s se evidenieze in
-Evidenierea eronat a diferenelor rezultate n
contabilitate
urma procesului de inventariere, precum i a
soldurilor conturilor inventariate n Registrulinventar
-Stabilirea corect a soldurilor conturilor
inventariate in Registrul-inventar
- Netransmiterea ctre debitori a extraselor de
cont privind sumele datorate

10.Efectuarea de ncasri i
pli eronate a datoriilor i
creanelor prin nenelegerea
operaiunilor economice

- Inexistena unor proceduri scrise privind


organizarea si conducerea contabilitatii
-Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
conducerea evidenei contabile a acestei activiti
-Neconcordana dintre situaia analitic a
creditorilor i debitorilor cu situaia sintetic a
acestora
- Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de
plat privind sumele datorate n vederea evitrii
prescrierii sumelor
- Inexistena unui sistem de valorificare
operativ a situaiilor rezultate din activitatea de

S/M

S/M

M/M

Tratarea
riscului

Tratarea
riscului

Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise privind


organizarea si conducerea contabilitatii
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic
-verificarea dac persoanele care ndeplinesc
aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii.
- evaluarea performanelor realizate de fiecare
salariat

- intocmirea procedurilor scrise privind


organizarea si conducerea contabilitatii
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic,verificarea dac persoanele care ndeplinesc
aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii.
-evaluarea performanelor realizate de fiecare
salariat

De cate
ori este
nevoie

De cate
ori este
nevoie

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele care ndeplinesc
aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii.
-3-evaluarea performanelor realizate de fiecare
salariat

De cate
ori este
nevoie

Se va evalua
anual si cate
ori apar
modificari in
legislatie
si/sau ROI

plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor

3 Elaborartea
bilanului
contabil

11. Incorectitudinea
(imposibilitatea) ncheierii
execuiei bugetare anuale i a
elaborrii situatiei financiare

- Nerespectarea procedurilor scrise privind


organizarea si conducerii contabilitatii;
- Nedesemnarea persoanelor responsabile privind
activitatea de elaborare a bilanului contabil
-Nenchiderea conturilor care nu trebuie s aib
sold la sfritul anului ( casa, disponibiliti n
contul de lei/valut, cheltuieli, venituri)
- Nerespectarea principiului independenei
exerciiului (momentul recunoaterii ve-niturilor
i cheltuielilor)
- Necalcularea i nenregistrarea n contabilitate a
Responsabil de
provizioanelor (deprecierea reversibil)
proces numit
- Nerealizarea decontrilor interne
prin
Dispozitie
- Raportarea unor date eronate n situaiile
de Primarul
financiare anexe la bilanui contabil
Comunei
- Nerespectarea corelatiilor bilaniere

- efectuarea periodica a punctajelor intre serv


BFC care efectueaza operatiunile de incasari si
pli cu structurile emitente a documentelor
justificative care stau la baza efectuarii
operaiunilor de ncasri i pli

M/R

Tratarea
riscului

Bogdneti

4 Elaborarea
contului de
execuie
bugetar

12. Incorectitudinea ( imposibilitatea)ntocmirii contului de


execuie bugetar

5.Organizarea
sistemului de
raportare a
datelor
financiar
Elaborartea
bilanului
contabil

13 Situaiile raportate nu mai


reflect o imagine fidel a
activelor, datoriilor, poziiei
financiare(active nete
/patrimoniu net/capital propriu),
precum ia performanei
financiare i a rezultatului
patrimonial

6 Organizarea
i efectuarea
controlului
financiar
preventiv

14 Acordarea vizei de CFP


pentru operaiuni nelegale

- Inexistena i nerespectarea procedurilor scrise


privind organizarea si conducerea contabilitatii.
- Nedesemnarea persoanelor responsabile privind
activitatea de elaborare a contului de execuie
bugetar
-Nestabilirea influenelor financiare asupra
bugetului, din diferite acte normative, pe
structura clasificaiei bugetare Nerespectarea
corelaiilor de baz ntre contul de execuie
bugetar i anexe
- Necompletarea prevederilor bugetare iniiale i
finale, conform clasificaiei bugetare
- Preluarea eronat a sumelor din fiele Responsabil de
conturilor analitice si sintetice n contul de proces numit
execuie bugetar
prin Dispozitie
- Inexistena unor proceduri scrise privind
organizarea si conducerea contabilitatii.
- Nedesemnarea persoanelor responsabile privind
activitatea de elaborare a raportare a datelor
financiar-contabile
-Lipsa raportrilor sistematice a informaiilor
financiar-contabile ctre management
- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de analiz a raportare a datelor
financiar-contabile
- Comunicarea unor informaii incorecte sau
inadecvate

S/R

Tratarea
riscului

de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/R

Tratarea
riscului

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

- Inexistena unor proceduri scrise de aplicare a


CFP
- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
elaborarea i actualizarea cadrului
- Neactualizarea procedurii scrise de
metodologic de aplicare a CFP aplicare a CFP
-Inexistena ordinului de numire a persoanelor
care acord viza CFP
-Desemnarea unor persoane incompatibile pentru
acordarea vizei CFP
- Nerealizarea evalurii persoanelor care acord
viza CFP
- Lipsa vizelor CFP pe documentele datorit
exercitrii acordrii/refuzului de viz
-.Acordarea nejustificat a vizei CFP
Responsabil de
- Inexistena sau necompletarea Registrului
proces numit
privind operaiunile prezentate la viza CFP
prin Dispozitie
- Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
de Primarul
completarea Registrului privind operaiunile

M/R

Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele care ndeplinesc
aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii.
-evaluarea performanelor realizate de fiecare
salariat
- efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu
situaiile privind execuiile de cas lunare
transmise de ctre DGFP Activitatea de
trezorerie i contabilitate public

Implementat

De cate
ori este
nevoie

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii.
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele care ndeplinesc
aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii.
-evaluarea performanelor realizate de fiecare
salariat
- efectuarea punctajelor ntre biroul BFC cu
situaiile privind execuiile de cas lunare
transmise de ctre DGFP Activitatea de
trezorerie i contabilitate public

-intocmirea procedurilor de lucru privind


organizarea si conducerea contabilitatii.
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic,
-verificarea dac persoanele care ndeplinesc
aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru desfurarea acestei activitii.
-evaluarea performanelor realizate de fiecare
salariat

-verificarea dac persoanele care ndeplinesc


aceste atribuii dein cunotiinele corespunztoare i deprinderile necesare pentru
acordarea vizei CFP.
-exercitarea controlului ierarhic
-evaluarea performanelor realizate de fiecare
persoan desemnat s acorde viza de control
financiar preventivsalariat

De cate
ori este
nevoie

Implementat

Se va evalua
ori de cate
ori apar
modificari in
structura
biroului
si/sau ROI

Trimestri
al

Implementat

Implementat

Se va evalua
ori de cate
ori apar
modificari in

prezentate la viza CFP


- Raportarea unor date incomplete sau nereale
- Nerespectarea termenelor de raportare

-acordarea de viza CFP pentru operatiuni


nelegale sau care depasesc creditele bugetare /
de angajament aprobate;

Comunei
Bogdneti

structura
biroului
si/sau ROI

De cate
ori este
nevoie

-Inexistena unor proceduri


scrise privind
bugetul de venituri si cheltuieli
-Nepreluarea corecta a datelor din solicitarile
compartimentelor de specialitate
- completarea incorenta a formularelor.
De cate
ori este
nevoie

7. Intocmirea
proiectului de
buget,
rectificare
bugetare;
virari de
credite sau
repartizari
intre trimestre

15. Nefundamentarea corecta a


proiectiei de buget, a
rectificarilor bugetare, a
virarilor de credite si a
repartizarilor intre trimestre

- inexistenta de proceduri scrise privind evidenta


angajamentelor bugetare, legale si a creditelor de
angajament
-nepleuarea corecta a datelor din documentele Responsabil de
justificative de catre persoana cu atributii
proces numit

Tratarea
riscului

M/M

- intocmirea procedurilor de lucru privind


Bugetul de venituri si cheltuiei
- exercitarea permanenta a controlului ierarhic
- desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste
activitati

De cate
ori este
nevoie

Implementat

prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
- Deficiente in organizarea actiunii de

8. Conducerea
contabilitatii
extrapatrimon
iale
(angajamente
bugetare,
legale si
credite de
angajamente)

9.ncheierea
contractelor
cu furnizorii
conformitate
cu normele
metodologice
de aplicare ale
acestuia

10.Pli ctre
furnizori

16. Inregistrarea eronata in


conturile analitice si sentetice
de angajamente

17.Neparcurgerea
etapelor
necesare in vederea organizarii
actiunii de contractare.
18.Lipsa
unor
documente
necesare contractarii.
19.Inscrierea incompleta sau
eronata a datelor, editare
defectuoasa,lipsa
semnaturi,
stampile
20.Stabilirea unor punctaje si
valori de contract incorecte
21. Nerespectarea termenelor

22.Circuit eronat al facturilor


pentru autorizarea platilor

23. Lipsa vizei CFP

contractare.
- Personal insuficient.
- Perioada scurta de pregatire a contractarii
- Programe informatice putin adaptate

M/M

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

-Intarzieri in plata facturii


-Obiectul facturii nu corespunde cu contractul
incheiat

S/ S

24 Sistem neadecvat de pstrare


i arhivare a documentelor
pn la predarea lor

Tratarea
riscului

-intocmirea de proceduri scrise privind


evidenta angajamentelor bugetare, legale si a
creditelor de angajament
-exercitarea controlulu ierarhic
-desemnarea persoanelor cu atributii pe aceste
activitati

Implementat

- intocmirea procedurilor scrise


- exercitarea permanenta a controlului ierarhic,
- desemnarea persoanei resposabile ;

-.evaluarea performantelor realizate de


fiecare salariat;
-Achizitii care nu fac obiectul programului anual Responsabil de
-Achizitii ce nu se incadreaza in bugetul aprobat
proces numit
-Acordarea vizei CFPP de persoane neautorizate prin Dispozitie

Implementat
De cate
ori este
nevoie

de Primarul

-Necuprinderea in proceduri scrise privind


Comunei
arhivarea dosarelor financiar-contabile
Bogdneti
- Nedesemnarea persoanelor cu atribuii privind
arhivarea documentelor pe suport de hrtie i/sau
pe suport informatic
- Neinstruirea persoanelor cu atribuii n
activitatea de arhivare
- Neasigurarea unui spaiu corespunztor
Responsabil de
arhivrii
- Pregtirea necorespunztoare a dosarelor proces numit
prin Dispozitie
financiar-contabile n vederea arhivrii
- Nepredarea dosarelor financiar-contabile la
de Primarul
termenele legale
Comunei

S/R

Monitori
zare

S/R

Monitori
zare

S/M

Tratarea
riscului

Bogdneti

11.Organizarea
i efectuarea
arhivrii
documentelor

Tratarea
riscului

Responsabil de
proces numit
4

controlul modului de intocmire al facturilor si


anularea celor intocmite eronat
controlul modului de ordonantare si lichidare
a cheltuielilor

Implementat

-verificarea existentei referatului de necesitate


aprobat de persoanele in drept
-valoarea achizitiei a fost estimata gresit.
Achizitia nu se va mai efectua
-stampila cu viza CFPP va fi insotita de
semnatura persoanei imputernicite
- cuprinderea in procedurile de lucru privind
arhivarea documentelor financiar-contabile
-nominalizarea persoanelor care prin atribuiile
pe care le au, rspund de arhivarea

Implementat

Se va evalua
la pregatirea
perioadei de
contractare

financiarcontabile

documentelor financiar-contabile.
--reconstituirea conform prevederilor legale a
documentelor pierdute sau distruse n termen de
24 de ore de la constatare, sau ntiinarea
organelor de cercetare penal, n situaia n care
distrugerea documentelor constituite infraciune

prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

IMPOZITE SI TAXE
1 Asigurarea
colectarii tuturor
taxelor i impozitelor
locale, de la
persoanele
fizice i de la
persoanele juridice de
pe teritoriul
comunei i de la
persoanele fizice i
juridice care
dein bunuri
imobile pe teritoriul
comunei precum i
recuperarea debitelor
i a penalitilor
de ntrziere
de la acetia din
urm, atunci cnd
plata nu este
efectuat n
termenul prevzut .

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate catre
personal necalificat in domeniu
2.. nregistrari eronate in
matricola de la impozitesi taxe
a debitelor persoanelor fizice si
persoanelor juridice
3. Lipsa documentelor de
proprietate a debitorilor
4. Intocmirea contractelor de
concesiune fara specificatii
precise cu privire la termene de
plata, penalitati de plata.
5. Nedepunerea de catre
contribuabili persoane fizice si
jurice a declaratiilor de
impunere

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
- neincadrarea in termenele legale/
impuse
-neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
-necorelarea responsabilitatilor in cadrul
documentelor institutiei
-Neimplementare a unui Program de
Perfectionare Continua a personalului
- generarea de inregistrari neconforme cu
Cerintele procedurii

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/M

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitatea;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

Implemen
tat

ACHIZITII PUBLICE
1. Elaborarea
Planului
anual de
achiziii

1.Stabilirea incorect a
sitilor anuale obiective

nece-

2. .Stabilirea incorect a necesitilor structurilor organizatorice


anuale obiective

3 Neincadrarea corecta a achizitiei


in programul anual al achititiei

- Inexistena procedurilor privind elaborarea Responsabil de


Planului anual de achiziii
proces numit prin
- Lipsa unor explicaii privind coninutul datelor
Dispozitie de
cuprinse n proiectul de buget
Primarul Comunei
- Achizitii anarhice, chiar inutile
Bogdneti
- Cheltuieli nejustificate
- Depasirea bugetului aprobat
- Inexistena procedurilor privind elaborarea
Planului anual de achiziii
- Achizitii anarhice, chiar inutile
- Achizitii efectuate de un personal neabilitat

-Obiectul achizitiei nu corespunde programului


annual
-Depasirea bugetului aprobat

M/R

Monitorizare

M/R
-solicitare permanenta a sumelor
disponibile
-orice achiziie va fi nsoit de referate
justificative aprobate de ordonator
Monitorizare

S/R
-se verifica referatul de justificare
intocmit pentru achizitie
-se verifica permanent sumele disponibile

-Estimarea gresita a procedurii


-Selectarea gresita a procedurii
M

-Existenta unor erori de selectie


-Interpretarea incorecta a unor documente
M

-Lipsa documentelor de calificare ale ofertantilor


-Primirea de propuneri tehnice si financiare
incomplete sau necorespunzatoare
-Primirea de oferte peste termenul limita

Monitorizare

9.Evaluarea eronata ofertei si


stabilirea ofertantului castigator

Monitorizare

11. Incheierea cu greseli


contractului de achizitii publice

Monitorizare

-sa se verifice ca in Decizia de constituire


a comisiei sa se numeasca persoane cu
abilitati in domeniu

S/M

-Contractul nu este inclus in Programul Anual


-Fondurile nu sunt asigurate
-Obiectul contractului nu corespunde cerintelor
tehnice solicitate

-controlul documentatiilor depuse, care


trebuie sa corespunda cu cele solicitate in
caietul de sarcini
-verificarea datei de primire a ofertei data
care trebuie inscrisa in documentatie
-controlul riguros al documentatiei si
exclude-rea celor care nu corespund

S/M

-Aplicarea gresita a criteriului de selectiei a ofertei


-Nerespectarea criteriului de selectie a ofertei
-Evaluarea gresita a ofertelor
S

10.
Atribuirea
eronata
contractului de achizitie publica

controlul ofertelor care trebuie sa


corespunda cu formulele din fisa de date
a achizitiei
-verificarea hotararilor Comisiei de
evaluare de seviciul Audit

S/M

-Valoarea contractului este mai mare decat cea din


oferta
-Lipsa unor clauze contractuale importante
-Contractul nu este datat si semnat de reprezentantii
legali
-Contractul nu poata vize CFPP

Monitorizare

De cate
ori este
nevoie

De cate
ori este
nevoie

De cate
ori este
nevoie

-Evaluarea ofertelor de un personal nespecializat

-se controleaza mod de intocmire a


Procesului Verbal intocmit de Comisia de
Evaluare a Achizitiei publice
-participarea la cursurile organizare in
dome-niul achizitiilor publice

S/M
Monitorizare

8. Constituirea eronata a comisiei


de selectie a ofertelor

-se controleaza preturile trecute in


referatul de estimare si se compara cu
preturile existente pe piata
- se verifica calculul trecut in referatul de
estimare

S/M
Monitorizare

7.
Intocmirea
eronata
a
documentelor pentru elaborarea si
prezentarea ofertei

De cate
ori este
nevoie

M/M
Monitorizare

De cate
ori este
nevoie

-controlul permanent al obiectivelor din


programul de achizitii

Monitorizare

6. Selectarea gresita a procedurii de


atribuire a contractului

Implementat

De cate
ori este
nevoie

S/M
Monitorizare

5 Estimarea eronata a valorii


contractelor

anual

Monitorizare
M

-Depasirea bugetului aprobat


-Achizitii ce nu se justifica

4.Aprobarea incorecta a achizitiei

-analiza obiectiv a necesarului solicitat


de compartimente
- orice achiziie va fi nsoit de referate
justificative aprobate de ordonator
- solicitarea permanent a sumelor
disponibile

-controlul referatului de necesitate in


momentul aprobarii lui
-verificarea programului de achizitie
-verificarea prevederilor din caietul de

De cate
ori este
nevoie

De cate
ori este
nevoie

De cate
ori este
nevoie

De cate
ori este
nevoie

De

cate

sarcini
S

S/M

Neconformitate privind cantitatea si calitatea


produselor comandate

12.Receptia eronata cantitativa si


calitativa a produselor comandate
2.Aprovizion
ri cu produse,
servicii
i
lucrri

Monitorizare

Monitorizare
-Facturi intocmite gresit

13. Facturi intocmite gresit


-Neincadrarea in consumuri
-Consumuri nejustificate

ori este
nevoie

Responsabil de
proces numit prin
Dispozitie de
Primarul Comunei
Bogdneti

S/R

-verificarea clauzelor din contractul de


achizitie inclusiv anexele
-controlul juridic al prevederilor din
contractul de achizitie
-controlul intern periodic
-verificarea dosarului achizitiei publice,
imediat dupa incheierea derularii
achizitiei

S/R

Verificarea clauzelor contractului


-Verificarea bonitatii ofertantului

S/R

-controlul modului de intocmire al


facturilor si anularea celor intocmite
eronat

14.Eliberarea gresita din ma-gazie


a bunurilor

-controlul lunar si masuri limitative


-controlul periodic al consumurilor si
stocurilor

Implementat

SECRETAR
1.Inexistena sau pierderea
registruluii de intrri-ieiri

Neglijen n pstrarea registrului

2.Completarea eronat a
registrului fr respectarea
rubricaiei acestuia
3.Inexistena sau pierderea
registrului

Lipsa unui program de instruire

4.Nedesemnarea persoanei
responsabile cu completarea
registrului
5.Completarea incorect a
registrului
6.Inexistena sau pierderea
registrului

7.Completarea incorect a
registrului
8.Nedesemnarea persoanei
responsabile cu completarea
registrului

Lipsa unui program de instruire

9.Nenregistrarea contractelor
de munc
10.Completarea eronat a
datelor de ieire din uz a
tampilei

Lipsa unui program de instruire

6. ntocmirea
Registrului de
eviden a salariailor
format electronic

11.Neactualizarea datelor i
transmiterea lor n format
electronic (revisal) la ITM

Lips program instruire

7.ntocmirea
Registrului inventararhiv

12.Inexistema unei proceduri


operaionale referitoare la
activitatea de arhivare

Lips informare

8.Conducerea
activitii

13.Nerepartizarea
corespondenei n dosare

Lips informare

9.
Organizarea
sistemului
de
raportare a datelor

14.Inexistena bazei de date


reale i corecte

Lips informare

15.Netransmiterea raportrilor
n termenele stabilite
16.Neactualizarea bazei de
date cu date recente i reale

1.ntocmirea
Registrului de intrareieire
(coresponden)

2. ntocmirea
Registrului de
eviden a petitiilor

3. ntocmirea
Registrului de
eviden a dipozitiilor
si HCL

4. ntocmirea
Registrului de
eviden contracte de
munc

5. ntocmirea
Registrului eviden
sigilii i tampile

M/M

Tratarea riscului

Verificarea
registrului

existenei

Permanent

M/M

Monitorizare

Verificare completare registru

Permanent

M/M

Tratarea riscului

Verificare existen registru

Permanent

Lips informare

M/M

Tratarea riscului

Verificare existenta dispozitiei

Permanent

Lipsa unui program de instruire

M/M

Monitorizare

Verificare completare registru

Permanent

M/M

Tratarea riscului

Verificare existen registru

Permanent

M/M

Verificare completare registru

Permanent

M/M

Monitori
zare
Tratarea riscului

Verificare existen dispoziie

Permanent

M/M

Monitorizare

Verificare registru

Permanent

M/M

Monitorizare

Verificare registru

Permanent

Impleme
ntat

M/M

Monitorizare

Verificare transmitere date

De cte ori
exist
modificri

Impleme
ntat

Transmiterea
datelor

M-M

Tratarea riscului

Verificare existen procedur

Inceput an

Impleme
ntat

Se va ntocmi
procedura

M/M

Monitorizarea

Verificare repartizrii
corespondenei

Permanent

Impleme
ntat

M/M

Monitorizare

Verificare periodic a
exisenei bazei de date.

permanent

Impleme
ntat

Lips informare

M/M

Tratarea riscului

Lips informare

M/M

Monitorizare

Verificarea transmiterii
raportrilor
Verificare

De cte ori
este necesar
permanent

Neglijen n pstrarea registrului

Neglijen n pstrarea registrulu

Lips informare

Lips program instruire

Responsabil de
proces numit prin
Dispozitie de
Primarul
Comunei
Bogdneti

Responsabil de
proces numit prin
Dispozitie de
Primarul
Comunei
Bogdneti

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

Impleme
ntat

Impleme
ntat

Se va
achizitiona
Registru

Se va ntocmi
dispozitia

Impleme
ntat

Achiziionare
registru

Impleme
ntat

Se va ntocmi
dispozitia

Se va realiza
baza de date

Actualizare
baza de date

10.
Fiabilitatea
sistemului informatic

11.Organizarea si
efectuarea arhivrii
documentelor

12. Pregtirea
profesional a
personalului implicat
n utilizarea
sistemului informatic

13.Perfecionarea
activitii personalului
din subordine

17.Nepregtirea persoanei
implicate in sistemul
informatic

Lips fonduri

18.Neraportarea datelor n
sistem informatic
19.Nerespectarea cadrului
normativ i procedural privind
arhivarea documentelor

Lips informare

20.Neinstruirea persoanelor
cu atribuii de arhivare
21.Neasigurarea unui spaiu
corespunztor arhivrii.
22. Neinstruirea sistematic a
utilizatorilor
sistemului
informatic

23. Neinformarea periodic


sau ori de cte ori este necesar
asupra modificrilor survenite
n sistemul informatic
126. Neasigurarea condiiilor
pentru dezvoltarea / formarea
profesional a personalului

M/M

Tratarea riscului

verificare

De cte ori
este necesar

Impleme
ntat

M/M

Monitorizare

verificare

M/M

Tratarea riscului

verificare

De cte ori
este necesar
La sfritul
anului

Impleme
ntat

Lips fonduri

M-M

Tratarea riscului

verificare

Lips spaiu adecvat

M-M

Tratarea riscului

Verificare spatii

Monitorizare
Tratarea
riscului

Instruirea
sistematic
a
utilizatorilor
sistemului
informatic

Monitorizare
Tratarea
riscului

Informarea periodic sau ori


de cte ori este necesar asupra
modificrilor survenite n
sistemul informatic
Studierea legislaiei
Schimburi de experien i de
exemple de bun practic n
domeniu
Informarea periodic asupra
aciunilor de formare sau de
perfecionare ale furnizorilor
autorizai i diseminarea lor n
reea
Asigurarea calificarii
personalului

Lips inforrmare

Lips personal specializat

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

M
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

14.Personalul sa fie
calificat corespunzator
pentru sarcinile
derulate

24. Sarcinile sa fie delegate


catre personal necalificat sau
sarcinile sa nu fie conforme

Neatenie
Omisiune

15.Personalul
institutiei sa respecte
principiile morale si
legislatia aplicabila

25. Personalul institutiei sa nu


respecte legislatia in vigoare
sau principiile etice si morale
in derularea activitatilor sale

Neatenie
Omisiune

16.Reprezentarea
intereselor
institutiei in
fata
furnizorilor,
instanelor
de judecat
si a altor
instituii
jurisdicionale.
17 Recrutarea,
n vederea ocuprii
funciilor, a unui
personal cu pregtire
profesional
i experien n
specialitatea funciei
corespunzto
are funciei pentru
care candideaz.
De asemenea,
formarea i
perfecionarea
profesional

26.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu

Neatenie
Omisiune

27.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu

Necunoaterea prevederilor legale


Neaplicarea prevederilor legale
Neatenie
Omisiune
Inexistena timpului sau a resurselor
financiare

Participare la
cursuri

Impleme
ntat

S/S

Lips personal specializat

Necunoaterea prevederilor legale


Neaplicarea prevederilor legale
Neatenie
Omisiune
Inexistena timpului sau a resurselor
financiare

De cte ori
este nevoie
La nceputul
anului colar
De cte ori
este necesar

Participare la
cursuri

M/M

Monitorizare
Tratarea
riscului
S

S/S

S/S

S/S

De cte ori
este necesar

Participare la
cursuri

Participare la
cursuri
De cte ori
este necesar

Monitorizare
Tratarea
riscului

Reducere prin instituirea unui


sistem de avertizare a
neregularitatilor

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea

Permanent

Impleme
ntat

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea

Permanent

Impleme
ntat

Permanent

S/S

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S

Monitorizare
Tratarea
riscului

De cte ori
este necesar

S/S

a salariailor,
precum i
evaluarea
performanelor
profesionale
18 Obiectivul

procesului se
refera la:
- primirea,
nregistrarea i
distribuirea intern a
corespondenei, pe
compartimente de
specialitate, dup ce
aceasta a fost
nregistrat;
- primirea,
nregistrarea i
soluionarea
petiiilor i
reclamaiilor,
prin ntocmirea
de rspunsuri ca
urmare a rezultatului
analizei acestora;
- asigurarea
accesului la
informaiile
de interes public, prin
ntocmirea
rspunsurilor sau
eliberarea copiilor de
pe documentele
de ineteres public;
-coordonarea
desfurrii
audienelor,
n vederea
soluionrii unor
probleme ale
cetenilor
19 Intocmirea i
inerea la zi a
evidenei persoanelor,
a structurii
demografice
a populaiei, a
naterilor, a
cstoriilor i a
deceselor, precum i
ntocmirea
documentelor care
atest starea civil a
persoanelor, n
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare

28.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu

Necunoaterea prevederilor legale


Neaplicarea prevederilor legale
Neatenie
Omisiune
Inexistena timpului sau a resurselor
financiare

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

28.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu

Necunoaterea prevederilor legale


Neaplicarea prevederilor legale
Neatenie
Omisiune
Inexistena timpului sau a resurselor
financiare

-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea

Permanent

Impleme
ntat

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea

Permanent

Impleme
ntat

S/S

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti
S

Monitorizare
Tratarea
riscului

S/S

10

ASISTENTA SOCIALA
1Asigurarea
accesului la
serviciile de
asistenta sociala a
tuturor
persoanelor
aflate in dificultate,
dezvoltarea
sistemului de
servicii sociale,
respectarea
drepturilor
copilului atat
in familie cat
si in sistemul
de protectie,
dezvoltarea
retelei de servicii
sociale la nivel
comunitar,
imbunatatirea si
diversificarea
formelor de suport
pentru persoanele
cu handicap,
sprijinirea
persoanelor
aflate in cautarea
unui loc de munca,
prevenirea separarii
copilului de parinti,
support pentru tinerii
din sistemul
institutionalizat,
plasament
familial in vederea
integrarii in viata
sociala normala.

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in
vigoare iar sarcinile sunt
delegate catre personal
necalificat in domeniu

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
- neincadrarea in termenele legale/
impuse
-neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
-necorelarea responsabilitatilor in cadrul
documentelor institutiei

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/S

Monitorizare
Tratarea
riscului

11

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitatea;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

Implemen
tat

REGISTRU AGRICOL

1. Retrocedarea
terenurilor
fotilor
proprietari i
constituirea
dreptului de
proprietate
n conformitate
cu prevederile
legilor fondului
funciar,
ntocmirea i
inerea la zi a
evidenei
suprafeelor
de teren retrocedate
i a titularilor
dreptului de
proprietate
2.ntocmirea i
inerea la zi a
evidenei
gospodariilor
populatiei, a
terenurilor
agricole, a evidenei
circulaiei juridice a
cladirilor, terenurilor,
anumalelor, utilajelor
i a organizrii
teritoriului

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
cu privire la reconstituirea
dreptului de proprietate
asupra terenurilor iar
sarcinile sunt delegate catre
personal necalificat in
domeniu

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse financiare insuficiente
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/M

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate de
reonstituire a dreptului de
proprietate;
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

Implemen
tat

1.nregistrari eronate in
Registru agricol a datelor

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/M

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate;
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

Implemen
tat

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAII DE URGEN

1.Identificarea tuturor
masurilor de
prevenire a apartiei
unor asemenea
situatii, a masurilor
de combatere si a
modalitatilor de
actiune in astfel de
situatii, cu scopul
prevenirii producerii
unor asemenea
situatii si de
inlaturare a afectelor
acestora

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare in
derularea activitatilor sale iar
sarcinile sunt delegate catre
personal necalificat in
domeniul situatiilor de urgenta

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse financiare insuficiente
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/M

12

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate de
serviciului voluntar pentru
situatii de urgenta;
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

Impleme
ntat
Participarea la
aplicatii si
actiuni pe linie
de prevenire a
situatiilor de
urgenta

URBANISM
1. Asigurarea
respectrii legislaiei n
domeniu de ctre
solicitani, respectarea
cerinelor specificate n
certificatul de urbanism
condiionnd
eliberarea ulterioar a
autorizaiei de
construire/ desfiinare.

2. Asigurarea
respectrii legislaiei n
ceea ce privete
construirea sau
desfiinarea unei
construcii i a
respectrii documentaii
lor de urbanism i
amenajare a teritoriului
n cadrul unitii
administrativ
teritoriale.

3. Urmarirea
respectarii disciplinei n
domeniul
autorizrii i
executrii lucrrilor de
construcii, pe teritoriul
de competenta
al unitatii administrativ
teritoriale.

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse financiare insuficiente
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/M

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate de urbanism;
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

Implemen
tat

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/M

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate;
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

Implemen
tat

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in vigoare
iar sarcinile sunt delegate
catre personal necalificat in
domeniu

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

M/M

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate;
- exercitarea permanenta a
controlului ierarhic;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

Permanent

BIBLIOTECA

1Achiziionarea
i meninerea
unui fond de carte, care
este capabil s satisfac
cerinele tuturor
categoriilor de cititori i
se realizeaz.
mprumutul acestui fond
de carte ctre fiecare
cititor, pe baza
evidenei
centralizate a
fondului de carte
ntocmite la nivelul
Bibliotecii comunale

1.Personalul institutiei sa nu
respecte legislatia in
vigoare iar sarcinile sunt
delegate catre personal
necalificat in domeniu

- nedocumentarea procesului
- nerespectarea procedurii aferente
procesului
- resurse materiale insuficiente
- resurse umane insuficiente
- personal cu pregatire neadecvata
- neactualizarea legislatiei aplicabile
procesului
- lipsa unor cai definite de comunicare
interna
- nedelegarea responsabilitatilor
- lipsa unui spatiu adecvat

Responsabil de
proces numit
prin Dispozitie
de Primarul
Comunei
Bogdneti

S/S

13

Monitorizare
Tratarea
riscului

-intocmirea procedurilor scrise


privind activitate;
-verificarea dac persoanele
care ndeplinesc atribuii in
domeniu dein cunotiinele
corespunztoare i
deprinderile necesare pentru
desfurarea activitii

De cate ori
este nevoie

Impleme
ntat

S-ar putea să vă placă și