Sunteți pe pagina 1din 110

1

Nr.1
Nr.9(?) C
br.I,p.137,f40

Modul

g B

L1~11!d
uni
ve
ni r ,0
mari 11
ve
ni !d
r , \1!H
S ra

H
H
0
ca !a f0!
an de1
mi 1h
i } @a
ne. bB 1
Mier ~ 1
curi !!d
i jo oi
H
11
m
pe !i!H
r,\3!H
S ra\0
ca !
a f0!
an de1
mi 1h
i }
H
@a
ne. bB
Nr.2
Nr.10 C
br.I,p.137,f51

Modul

V
k

A4`Xa \1!S
a m!r_
ta 0=s
tu
u !
ur!S
tu0
ri _
i c,
0`X
! )a !X
s4
,<H V \0!S
O
o1
o, 2
sir x ma
na,
vai 00\
de
ea,
C nd
\3
r !
S!
m_
ne 0
si =s
i !
in !S
gu0
ri _
i c, 0
O `X
o
12
s p#3z
o,
sirx !
ma)a !S
na,vai
de ea. vV

de dou ori

3
!S 0
Pln 0
ge 0
i 0!
i
ni=s
i !
i ma-i
stri _
i c, 0
O `X
o
12
! )a !Xna,vai
s q@@\
o,
sir x ma
de ea, ,<H 6000
Ne ti ind ce

!s=s
sp
!
!S
mai0
zi _
i c, 0
O `X
o1
o, 2
sirx !
ma)a !S
na,
vai
#3z
de ea. vV
Nr.3
Nr.11 C
br.I,p.139,f56

Modul

C
d

D0
e 1~
mic, 26
s !A
rq!
cu u!S
dep_
mi i ne, 0
Cres 1~
cnd
1~!
}; e
!_cM
tot pri!S
in
m !
ini!S
str
i i ne.

de dou ori

6'
}e; e
S !
r!
cu!
deH !S
ma !-S
a a !!S
a aw
a !!S
ai ca0
mea.cM
Nr.4
Nr.12 C
br.I,p.139,f61

Modul

V
k

fo 1
A0
l 0x
bo, 3
A `
alX 0a
bo )
o`
de 0
la 0
mu 3x
un
0}
; e,1
d fe esO
d rul pe)e f
te !S
Ce-a '_
ai pu )
us\0!S
cio S\0)
o o 1!
`\1!S
!Xs !ie3z
d vor be mul
e fru un1
te ~};!
e?S1
C ')
i-au
i )it001~
OS
d C )i-au
!Xs !ie3z
d vor be e `f e 1
te \0)
e e. 1'
i it) 0\0)
mul
0a
te. vV

Nr.5
Nr.13 C
br.I,p.140,f64

Modul

C
d

s u uz
)#
d cu 3x
U4
n 0x
da @
u 1}
u !
u 0
u od
u 1
cul
1x
s u un
) 0\1~@s
d c, Mn dem 1
din @
lu 1}
u !
nea 1x
z \1
to
)o 1of
do
d o ot spre
d!0a
o 1
o !o )o \0!
du 0
c. x3
Cu 1x
cul
\1
d
d t ,stnd
31x
d
du
c )
1\0)
n\0)
pe \1
nu )
u1
\0)
d u uc,\1~@s
d i mn1
d
u u \0)
deam1x
n \1
s ) 1
of
d d!
1
!
) \0!
m0a
duc. vV

Nr.6
Nr.14 C
br.I,p.141,f66

Modul

C
d

}; o,
S0of
pu
u 1
u 1a
u \1!H
u u0
ne-mi,a\1!H
m n0
dro !S
0od
}; e S\00[
\00[
me
e 1
e 0!
e
e d!
ergi?
nu
u d!u\0
me
)e 20k
f e e )e ergi?
!:f #7x
}; a 0
O
or 0
po a\1!H
te e 0
ca !S
s
od
}; S\00[
d \00[
d e\0
f e
1
0!

!
-mi
de
e !
e )e 2

0k
!:f 0of
; inH\0)
d u 0
d u
e e)zlegi
Di
i 1
i 1}
i !
do o\2)
0x
; aS3
d e )e \d 00[
d egi.0
na 0
s-i 0
a }!
le z)
e \2
e
e !
Di
os
\s 3
d u na00s
in @
dou()
u )
u d\2
u )
u \0!S
s
-i 0
a a
0a
legi. cC
Nr.7
Nr.15 C
br.I,p.142,f69

Modul

C
d

A\1!Ha4
o y!li!S
i0
c, !!:
do do,H4
fa! a \1!H
A au\0
tu
!Hu \0!H
mi-a ai\0!H
f \0!H
cu ut0
ce \7u
va )a \d 2
a )a d
\0
De !
e H\0y
nu !Hu \0
te !H
e \0
ma !aiH\0
po !H
oci4
ui
$A
ta?Z cC
Nr.8
Nr.16 C
br.I,p.159,f135

Modul

V
k

d a am
) 0a
d vV 4\@!H
C4\@!H
nd
e
ew
ra )a q
mai
ti
ne e
w
d i )i 0avV
d c, 30!00h
ri )i q
Zbu ra C am ca
o 1
p 1h
s

1d s ) 0a
d ri
ri 2
i d!
c @0
zbu ra C !
am!0!
ca o C o w
p )
q
0x
c. vV
Nr.9
Nr.17 C
br.II,p.132,f9

Modul

V
k

Or!S
o op!S
o o o0
of! a vV !1001
Nu mai poci de
os
\!S
te e0
nit acC3
Tot 1001\!S
um blnd du
p
iu u 0
bit, anN
r
i #!
ni mi_e
ic n-am fo !S
o oq
o !S
o o0
lo a 0`X
si
iO
i S
0a
i q
i !S
i] i 0
it anN r
i #!
ni mi_e
ic n-am fo !S
o oq
o
!S
o o0
lo kQ
si !S
i it
i !S
i i 0
it. avV3`0a
Mi i i 1
i }0;
!Si0
}; a
in a!iSq
le !S
e e \0!S
e
e\0!S
e
e0
mi avV\t
s-a !S
1o'
a
a
a !
a !_q
a au smin ti !S
i i \0!S
i
i \0!S
i
i0
it, vV
311\!S01q!S011
Tl pi
le
mi i s-au be
li i it,Tl pi
le
\!S
mi i 0
s-au \!S
be e 1
lit, a nN r
Un #!
ghi le _e
e mi s-a !S
a a

q!S
a ci os
a r
a a au0
to !
i o
i gq
i !S
i i0
it nN
Un #!
ghi le
_e
e mi s-a !S
a aq
a !S
a au0
to kQ
ci !S
i it
i !S
i i0
it. avV
Nr.10
Nr.18 C
br.II,p.134,f13

Modul

V
f

d eq
d e1
E3z
s !
te ):
e `X
bi !S
i i 0
ne? a3
Nu z!e ):e `X
bi a#
ne |
0
S `X
1
`
X \1!S

w!
iu be )
e \d 1
e !
etiS\0
de )
e d
3!
d )n 0a
d g 0
vV
e
l ) \1~
ti a0
ne, x|
3`0a
d i
C te !
v`0a
d oa !
me`w\!S
e eni ve e \0
ci )i \1
!Si 0
\0
d n sa a) 3!
d at de e) d
ne, a1
-a `w\!S
a a
ju ungi
)
1!
\1~
d ru 0
e )e 0a
i a0
ne. x|
Modul

Nr.11
Nr.19 C
br.II,p.135,f17

vV
V
k

d o o 0a
d of! vV
O!of
o 1
o 1\1)
o
o o \0)
T

s0
Pe 4'
mi !
ne_
e ce q
m-a_
a mn 0a
cat, 0
m-a 4
ve '!te

_q_0avV
e jit, m-a a us cat? 011100
ap te
fe
te din tr-un
q!Sr
d u u 0a
d br 0
a
sa a at -o #!
ne va_\3)
as t
cu u \3)
bat vV
6'
Dar !
ne _
e va _q
as ta dra _
a cu 0a
lui, 6'
m !_
spu u se _
e br
q
ba _0a
a tu lui, 0
Mi-a 1
dus 1
be 1q!S
lea ca pu u0
lui, ar
M-a
#!_\3)
d a a 0a
d tu 7
dat de e rs
sa a \3)
lui. zvV/
Nr.12
Nr.20 C
br.II,p.137,f22

Modul

C
d

d 2!H
h zit \3
N\ 7d
-a )
a\
ai a \ !
u u0
d-u )u d\ 2
un !H
Ji
\!
h an, \3
h zi it\2
a a0
N-a a) d\ 2
ai !H
a \!
u u\0!H
d-u
!unH\ 0
f an,3
Ji !H
i0
a a )a !
D-un 0x
Ji 0
an 1
de \1!H
u un
\x 0
aa !an,D-un
f 30
o !H
ol0
tea )
Ji x0
an 1\1!H
de
u un\0
o
T

!Hol0
f an, cC
s 10
tea a )
a!
D-un ~ 0
ol 0
tean, \0!S
de e 1
un ~
0\
s 1~00\0!S
mis 0
lea )
a !X
an,D-un
ol tean,
de
e1
un ~0
mis

\0
s cC1
lea )
a !X
an,
De ~\2!S
u un

g\0!H
ho o!
de!H
e0
c

03z
f 1~
pi
ta )a !
an?
De 2
u d!
un\0!H
ho o!!H
de e0
c 0a
pi
7k
tan? cN/
Nr.13
Nr.21 C
br.II,p.138,f32

Modul

V
k

f 00
V7
es f 0#0
te-n a r 30\3
a
a
ju )u !
uns
De
un

H
H
H
H
#0
f 1~2d
ho ce 30\3
i
zic
Tu )
u!
uns,
Ca
re !
e-n0a
co 1
o x
H
H
0
d dru u f0!
x 0
o )
o \0!
u u1~2d
a
e !e0a
i 1
i \
i
!i f0!
x 0!
i
i 1~@2d
it
Cu a !a 0a
se y1
e \
e e f0!
e e-n
\0
x 0!
to !
o f0!003s
o o v
r
i 1
i \
i
i f0!
i
i
\0
f i it1~
x 0!
i !i0!
Cu 2d
a !
a 0a
se y 1
e -\
e
e f0
e
!\
f o o000a
e-n 0
to !o0!
v
r
it. c?/

9
Nr.14
Nr.22 C
br.II,p.139,f37

Modul leghetos

}; tS\0!H
D0x
e 5
c !
ru u \0!H
da a 0
i 1x
ve \0!H
e
e
\0!S
05x
ci
i \0!S
nu ul,Le
li \0!S
i i \0!H

,\0
Le
!He e
s C @`X
x 1!H
li #k
, m<
Mu u1
ult 1
mai \
bu un\0!H
e es0
te
1x
str \ 0!H

\0
i !Si \ 0!
nu ul,S 0
Le 1x
li 0
i `Xi
\0!H
k 0
\0!S
le
ew
li @s
. bB
C `X
1
1x
ru \1
da
!Sa \0!S
S Le
te e 0
ne 1x\0!S
c

\0!S
je e\0!
te e,0
1x
s C @`X
li 1
i `Xi \1!S

,\0!S
le e e
li #k
, m<
i i 1
i
1x
ve \1!
ci i S\0
nu !S
ul0
te 1x
vo \0
o !
orS\0!S
be e
\0
S Le 1x
S 0!H
s
te !e,0
li 0
i `Xi\0!

,\
le ew@k
li . bB

Nr.15
Nr.23 C
br.II,p.141,f45

Modul

V
k

se,3
B700000!
a te-o sfn tul de
ur soa)a!X
M 00
m nn

10

0
hie,0`X
c 0
ca 0
p-o 0'
oa )
a!
f 1
1
r x@
s \!S
m
H
0\!
S poa 0x
\!S
mai
ju u 4a
ie !
F`X 1
1
r x @
s !
m!
mai
ju u
0a
poa 0
ie. xvV
1~
Of, \!S
o of,r
of !
i_!S
i a a0
o #a
leu t
Ar !!S
de e r
su !
fle
_!S
e e e 4$A
lul meu.vV
Nr.16
Nr.24 C
br.II,p.141,f49

Modul

C
d

Br@0!1x
a te m , trn 1
te @0!`X
te m ,2
Ju '_
un ghe
_
e m `X
1
, 1x
be \1
le @
e s\ !S
te e1
m `X
1`X
,
1@0!1x
' ) ghe
!Xs !
Ba te m , trn 1
te @0!
te m `X
, 2
Ju un
m
`X 1
, 1x
be x\1
le @
e s\ !S
te e+ 1a
m. cC

o dat

1
! S!fa)a !Xces 1`
!S !fa)a !s ce,1`X
X+ To o
De `X
eq
e mi-ai
ce e X q
e mi-ai
1
ot 1x
o 1
s `X
1
1x
joc \ 0
cu @s
u 1
um @s
mi !A
pla

11

0x
ce. cC
Nr.17
Nr.25 C
br.II,p.143,f50

(bis)

Modul

V
k

d i 1!H
L!10
e li
0\
Sf 3
ti !i `\

!3
A 0d
u

H
H
!!!H
di !
h
uz nei cu\0!
li
i `\
!50d
Dar
da !a!0d
c a !a\0
u
!u`!!H
d u u uzi,@3x
vV
De ce \0
nu !u f0!
u-mi rs0a
punzi?
Nr.18
Nr.26 C
br.II,p.144,f55

Modul

C
d

] )za !p!A
h ne vas ta`aps
S4w
ir \1k
ma !S
ae
na
mea!
a aSp
a !S
a a,
4w
] t z)!0!A
s i ni m` ps
Cum \1k
poa !S
ar3
rea !
a aS0
a, abB

(bis)

w
_
Pe !S
e ep
a !S
a al1
ta ~ 1a
s ` p
nu !S
u u0
u u-n
dr
u0'
)q!S
s i i i p
ge
e esc
s !S
1
por ~ 1a
ne `
escp
s !S

0
_0a
iu besc. cC

bis

12

Nr.19
Nr.27 C
br.III,p.131,f11

Modul

C
d

) #3o
s su u u
M3n
ult q1
mi-e \0!S
do
o\0!S
o
o0
o or,
1
): 1
s Mi-e 11
ra 1
t, \0
do !S
o \0
o !So 0
o or,
dor, su
1\0
ra
t !S
\0
!S 0_0a
, de mor! cM

(bis)

000#300|
111;
i-o fi
dor, su ra
t, dor,
i-o fi
do
1x
o \0
o !So\0
o !So 0_40$A
o or d-un fr
i or?cM bis
Nr.20
Nr.28 C
Ed.I,br.II,p.125,f18

Modul

C
d

)#
s su 3
M3
ult 1
mi-e @
do 1}
o !
o or,
u o
u 1
ra 1
t,
p
S o!
S or, cC 11110
do !
o op
o o 0a
Mi-e dor, su
ra
t,
!
S de mor! cC
0_0a

i al doilea distih asemenea, apoi:

cC 000#300|
s 11
Ba, ba, ba, su ra
t,
ba,
Ci mi-e
1a
S de )e 40$A
s alt ce va.cC
do P
o p
o !
o] or0'

13

Nr.21
Nr.29 C
br.III,p.132,f13

Modul

V
f

S nei ca-n O
D!10\!
e cnd s-a
du us11a
ca S~\0!S
a
a\0
le
)e`Xe,s 1
_
a ja S0
Nu '-!
m-am
ma^ _!S
ai g 3
tit 1a
de O
a _a
a le; vV
(bis)

3z
N-am@1
mai \0!S
pu u\0!S
u usp
la !`X
a a1
gt a1
mr \0
ge
!Se \0!S
S de ge e S @1a
e
e0
le, an R 3\!
Nici
la a 0\!
te
i a
OS
ne 0
e _a
e le. vV
Nr.22
Nr.30 C
br.III,p.132,f15

(bis)

Modul

V
k

X 0!S
Bu#k
a t _
-l pus 1k
ti `
i\
a
a\0!S
a a0
a _
a, s-l
31a
s Ci #k
X 0!S
ba
t o
, q
n-a _
a scor 1k
ni `
it \
c
\0!S

\0!S

\0!S
nu u-s0
fa a0
t. svV

(bis)

w
C-a !a`X
am1a
r ! S p
ma !a`X
as1
ne a!eS p
m ! os
o
s
1x
s Xp
S i
ri q
ta ^ !
a)
a_
as t, 3
De 1
fl 0'
) !
c s!
1

14

`q!
S o o\0!S
ii to o o \0!S
oi ui0
ta a0
t. s|vV
Nr.23
Nr.31 C
br.III,p.133,f 20

Modul

C
d

(bis)

6 !S}; 1a~ $ 1~ w ! !S};


F0
a 1~
t w
de !
bi i ru
i de
mo ji ic
1a
ru ~ mM W
Ce @d
cai 11
la
p a@
s0
r a 5}
s!!
u?Q
Ce
@11
cai la
p a@
s0
ru? a cC
Modul

Nr.24
Nr.32 C
Ed.I,br.II,p.127,f 26

C
d

F 1~01~\!1a
a
t
de
bi i ru ~@01~\!
i de mo
ji ic
1a
! @1
ru, ~@@1q@05}
Ce cai la p
r
! !
u?Ce
cai la
q
p @0a
ru? cC
Nr.25
Nr.33 C
br.III,p.134,f 28

Modul

V
f

z u cu a1
} c )n#30
s t
U7
n j 00a
d-a
uz q
cu _
ul s@
os
3'
s a$
nd q
i !
mier
li !a!A
u1s
u }@
ie )e 4
rnd,
Nu 1k
m 0
iu

15

0k
1k
]m z) P) !X
s nt,Nici
s 011\0
o `
om1\
pre
p ! S q
nu m
ti
!Siuq
u !S
u u\0!S
u
u0
un !S
de0
snt. avV
Nr.26
Nr.34 C
br.III,p.135,f 31

Modul

V
f

V3
i 1p
ne
cu _
u cul 1~}
de ; !S
e 0a
trei $
zi 3x
i OS
i
Pes

te

i,pes

te

e mo

vi

0_
i
i le nN \1~!S
i
i \0!S
na a \0!S
re e \0!S
lo oc
i

i le

0a
s Fo !
s 0
se ;!eS1
pu ~os
u o
u )s!uS2
u ')
u_
us ie )e 3z
culS
\0!S
s u1
s u\0!S
ca
a0
s a0
i-l ;0
spu )
u `X
ie. avV
Nr.27
Nr.35 C
br.III,p.136,f 32

Modul

C
d

M0
ie of
e 1
er 1
li ya\1
) f!,\ 1
mie )
e f!
er0a
li
0
, cM

s0
1
Mier 11111\
li
, mier li
,
Pa )
a d
T

\0!S
g Pe es
s \0!S
re
e\0!S
pe es\0!S
tri i 0
, cM \5!H
\0!H
d su u 1
a 10[
tri i \0!H

\0)
i i 0od
u \
u
u d

16

!u!r ),\d 5
Fa 0d
a [!
ar\ 0
fa 0
a d[!a \ 0
ra 0
a d[!
a
\0
de 0
e d[)
e 0a
gu \ 10
u
u d[!u0a
r. cM
Nr.28
Nr.36 C
br.III,p.137,f 36

Modul

C
2

1=!!
P 4000q!_`

n cnd nu te iu u bea am,Do


o ru le,
q!_a
'de!0q!_`
do ru u le, b<?2
Un !
m cul cam do or mea am,1=
Do
o
!!q!_a
ru le, do ru u le. c<?

Nr.29
Nr.37 C
br.IV,p.127,f 5

Modul

C
d

B3
or 12
de 0
ia, 0!
bor dei,1\0!
bor
de
e S\ 0
e !S
ei,
11
Bor de 00
ia, bor 1
dei, ~ \!S
bo or\0!S
de e \0!S
e ei,
3z
}; oSw
h}; op
O q
o !S
o] of,0
o !
o !S
o of,0
o !S
o !S
o o0
of. acC
110011W!S110
Cu mr t
ce
ii
de
te e ei, s-a-n cui bat
011
dra gos tea-n W
e !S
e ei.3
O zp
o !S
o] of,1
o ap
o !S
o] of,

17

p!S
o o or
o !S
o o0
of. acC
Nr.30
Nr.38 C
br.IV,p.128,f 9

Modul

M
j

A 0aos
a )\0!S
o
o 0a
leu, $A
fra3
te zo
e s)\0!S
r z
0a
a ca 3
ne 3
e, z$
Ce Ao
e s)\0!S
ne e 0
treci$A
u zo
un s)\0
dru
!Su 0
; iS0
}; uS
me a$A
e?3
Ce zo
e s)\0!S
ne e1
tre ~}; !
eciS0
i }!
nu !
0;
; S
cu 3
te ;$
eziA nN 1a
Ca o
a s)\0!S
s 1
vi ~}; !i S0
s }!
0}
; eS0
d e e0
ne !
mai a\1~
ve )e \1!S
ezi? am<C
Nr.31
Nr.39 C
br.IV,p.153,f 126

Modul

C
d

di q
0
i 1~
noi, 1~
i 1d
no !
oi Q
la !I !
lin @h
ca, 4
i

H
1d
d iq
no !
oiQ
la !I !
lin @s
ca, |

(bis)

46
d QS
d in q
dul01
Ca !
s!
bem!
vi !
cu !u !
ci
ca, 1
i 1d
no !oi
H
p!
d i 00h
la I !
lin ca. | (bis)

18

Nr.32
Nr.40 C
br.V,p.130,f 9

Modul

C
d

d a ri !oa)a \1)
d a ad
M41x
a
a \0!H
a
a \3)
a a 0!H
Cu

u dra go o

31x
f !
] 1~
r
\0!

0
di 1x
i \0!H
i
i \3
i
stea

a-n pa

)i 0!H
d in tre!b) \1
d ) 0a
d cC 40
li,
Na de @0
la mi
H
H
a a
tru p
rii,
1
d i ~ 0h
f iu !u!bi)i \1
d i
ne 0h
cinci !
zlo )oi1
nu 1
te `e 1
)i 0a
d cu OS
f iu !u!bi)i \1
d i
to 000h
oi i
nu 1
te `e 1
)i 0w
d cu u u) 0a
dtoi. cC
Nr.33
Nr.41 C
br.V,p.132,f 12

Modul

(bis)

C
d

s] tzi S @
]1
A0
a 0
as O
bu 0
u
r `,\ 1!H
M i !
ne`
e

H
H
\1!H
d ,!le`1
bu u 0\1~!H
r,
Le
e\1~
li )i \0!H
e li
H
1x
(finalul)
, |m<C (bis)

19

\1~!H
d ,\0
d li , 4
Le
e\1~
li )i \0!H
le )
e 00h
La
3%
d n b 3%
d r,
a
le 2h
e !
lea)a11~

t 2h
!
tu )u 1
H
H
\1~!H
)i \0!H
d ,!l e`11|m<
C (bis)
Le
e\1~
li
e i
,
H
H (finalul)
\1~!H
)i \0!H
d ,\0
d li , 4
Le
e\1~
li
le )e 00h
Ca
1\10
!H 2'
) !\0!H
s c d-o o q!H
a
s -mi
crea as
o rp
su !:
r,S\1~
Le
H
H
!He \1~
)i \0!H
d ,!le`Xe 1
C (bis)
li
li 1|m<
,
H (i finalul ca mai sus)
cC 1~
S-o 1\1$H
o
pu
u \0!H
e
e1
la 1~
le 1
e
H
H
\1$H
d ,
g \0!H
tu
u1
r, \4!H
Le e\1~
li )i \0!H
!`11|m<
C (bis)
le e li
.
H
H
Nr.34
Nr.42 C
br.V,p.135,f 16

Modul

finalul ca sus

N
h

s] a `13
s] 1!H
!1h
} ui c,
A#
aD 0
am 3
a u 0
u \
zi
it,pu
u !!H

H
0
s] 1
bi 4h
i }@
i @s
ne, #
C 0s
]3
m-a `
ai10
fi
i \
u
H

20

!Hui!ta4}
a h!
at%H
pe 1
mi 0nN
ne,

de dou ori

3H
i 0]
i s\ 1~
da @H
ai !
a 0s
al \] 1~
to @s
o !
ra`
a X1
a
@s
gu !ri 4}
i h@
i @s
3
Sea 0]
a s\ 1~
ra @
aH !
c 0s
nd
\1~
ie @s
ei !
la`
a 1@h
a
por !tiA0
. nN
H
Modul
Nr.35
Nr.43 C
br.V,p.144,f 49

V
f

(bis)

d gu
3
M!100h
u gur, mu gur, \3!
mu u1\1!H
re el,
F 0d
te

H
!!0!\0!C
h n fru C !unw
e cu r C nd m 1
ri \!
ce el,50
ze !C
te

!e !
f mu e0d
] @0s
fru)u 1\!
e !
el,
Mu gur, 4
mu 0]
gu d!
ur,\0
mu
!u 0
f u !0vV
] gu rel.
Nr.36
Nr.44 C
br.1,p.156,f 114

Modul

V
f

s x@
s af
T !i 1a
ra 3x
a !
n ) 1
str a 3
i 1k
n =
s!
ta)a!
o!
}e,; 1
s fo)o_a
s f 3
a te!S
Mult1k
a =
ai !
ost
x@
r \1;
dre !
epS ]

21

\1~
ta )a d\0!S
a
a0
te! a
61k=s
S de !S
Mult pe
e !
e e0
e e0
e !S
e ep0
se !S
e e1
eti a
41k=s_
S ra !S
tu
cu
u !
u u0
a a0
a !S
a a0
ne !S
e e1
e };
!Se 1
d i in!Ade 3
Pe 1k
fi 3
i x!i )i \0)
e x@
le \1k
si !Sir ]
\1~
ma )a d\0!S
a
a0
ne. avV
Nr.37
Nr.45 C
br.IV,p.143,f 96

Modul

V
f

s nt !
d i n 4
s u
A!h!1a
mu 4}
ult s !
s ) =s
streA )e!1a
-n s }!
lu )u =s
!A
nN #1a
s ind !suA ub
)!
d 1a
me,
R t 4
s }!
ci )i =s
stre
i 2
in -\0
nu
H
)u \1!H
d u u0
me! avV
0r!S
d e e0
a te 0'
s m
Stre i i in\0)
mi\1!H
es 6
ve e) _
e
) \1!H
d n0
a Stre 1}
; inH0
s e e e i p
tul, 6
i !
' ) _!_1a
mi
3'
s n !tul,A nN #1a
s !
) !1a
d to
m ) =s
Stre i 4
i s }!
n )
=s
s Ant
sub

22

2
d u ul0
o x -\0)
tu u \1!H
cer. avV
Nr.38
Nr.46 C
br.V,p.129,f 3

Modul

V
f

(de dou ori)

; i H\30d
A3w
a 1
o x0
li }!
i
i [!i0!
i
i d!w!
c! da o d
!0a
s} i )i d1an
!Hp
d!w
o li 1
i !
c! R (bis) 1k
Mult ~mi-e
i !i bov
ni )i d
1`\1@h
i
i
i
i 0
i !i d!
ca0
mi =h
i !i 2\0
i
i
H
H
)i d1anN
! mi-e
!d p!
d ni )i 1`\1@h
di i i i
c! e
Mu ult
i
i !w
bov
H
0!
i
i d!
ca00h
mi
c! vV

Nr.39
Nr.47 C
br.V,p.134,f 14

Modul

V
f

; H\4)
d a a \0
h s
V3w
1
du x0
vi 0x
0
}!
gra a \!
!S \0!S
dn r r 0
d a )a \4
d a

,r
T ! !00x
ma a)
a \1h
)a\0!S
d a a!s,vV

(bis)

w_1`X
S a S@
Ru u me n ,q
fru !SOS
u u moa Y
a Y
s, e
La

23

_1`X
d a )a\0!S
d a a!s.vV
a ochi m nq
g !S\
1)
ioa a \4
(bis)

Nr.40
Nr.48 C
br.VI,p.130,f 6

Modul

V
f

d )ulq)
d eu!id u
}; p
d e 1a
Pu
u )u !
iu
me
do )
o!
rud !H
ul
me !e `
eu ,<V e
M
) !d !Hni!os1x
pe P
e S\0!
mi i f0]
i !i \0!
i
i f0]
i
!0a
d ce e @
ne ru, vV (bis)!3q@d
i i
i
i !
nur
ti )
iu \1@h
i-a
H
3q@d
d at m<C 0of
a
a am !
strir
ca )
a 1a
C
1
prea q
r )
d
H
! )u`q)
fs-a m \0!
d f0]
!
ni0a
at. vV
Nr.41
Nr.49 C
br.VI,p.132,f 8

Modul

V
f

d t, Doa a0
d ne, pre p
C \50
a !aH0
a !a !\1!H
a !
am!0\1
! `
d 1`0`
d de\1!
m
nt,q)
i !H
vezi0!
c t !
ja a H\0
a
H
H
!a f0]
d nic
al !
nic0
snt, avV (bis)vV 1~1x
Ct
de 0q
e
ja )
al 0
1~1x
d a at) C-am
e!H
d pier0
d mi-a
i-n
tri 0\0!S
i
isw
ta )a p
du !
ut!q
ce

24

!Ha \0!
a
a f0]
ai !
fost0a
dat. vV
Nr.42
Nr.50 C
br.VI,p.132,f 10

Modul

(bis)

V
f

L 1~
u 1x
na, P
ste D!
e \0!
le
e f0]
e !e 11x
le
s
PD
ca !
a \0!
z
f0]
!,1
S-mi1x
re 1
ve of
e 1
er
!
fe \ 1
f i !
] e0a
se )
e!
mi !i f0]
i !i \0!
i
i0
ra 0s
z vV
\0!H
d q!
d be esch\5!H
Sea a \5!H
a
ra,\!
c `
nd vo!\!
or
cu u
\0
f i 1a
x e S
ti )i `
ne, m<C \ #!H
S \ 5
te !H
e !
poci1
ve P
\0
]mai0a
(bis)
dea !a f0]
a !a \0!
a
a f0
a !
bi 0svV
ne.
Nr.43
Nr.51 C
br.VI,p.138,f 28

Modul

V
f

d ti i q)
d a am!\7@s
d fi i @
D \7)
e e Q)
c-o
a of
a 1
a
1a
d ai) q)
d o ochi!)
d a !S
d i 0a
a, vV /p
Nu )
uQ
ma
ad a 1
a-nt
f ! !
a, vV
(bis)

30x
) 0\3p
da
sr
X !n!
d
i cu q
e ei
s !
S3
!H
geQ
ta )a!
a,
co

25

p!
tro o d!
tew!
ve e d!
e 0!
e
ei d!0a
ui ta. vV
Nr.44
Nr.52 C
br.I,p.150,f 92

Modul

V
f

(bis)

h a=h
)h !mi0s
M 0=_
i-a am !
a !
du=h
us !a =
a \
i 0[
i
!inS\2
d e ) )e!fde+ 1=h
te )e !
fe
e !ri=h
i !
ci =h
iri !
tre=h
e !
cuA
0|
,<
H V %D
d do o d
te,
C `
ndd11`
n bra a d1\10
e-mi, cru )u \1)
0):
d 1od
dnea a \1%S
o o,vV
te
e !
i) )
i 1od
am pln=1
g a\20

) f1
d !
[ \1
fe e
!A
nd,vC 4
i 2 o
i \
cu 0d
u !
u-n
cre )
e 1!
1x
srX
din \1!S
a
a1
a 0[
a d!a0a
re, ,<?$
F xt
c z ~_
nd ju )
u!
\2!S
d in0abV
\1h
mi i 1
i 0[
i !
te,
) f!11OD
mi ju
ra
Y@of
a n x 0!la)a2!AvC
f mor mnt.
a
a
ai 1
cre \1$H
din 0
p 2

Nr.45
Nr.53 C
br.II,p.147,f 74

Modul

V
k

H#
T #3k

n w
r !Sq
co !e!=@!!K
o pi i i
l dra g,
Iu

26

3k
h p !H
; 1
s !fra!Kg;
vV
H
be 2
e x 0!
te e e 1}
n ~os
1
')
!S
eti
(bis)

04k
) !As n0os
H5 a
P
n 2
x !
e eti
ti
i o
i s' !
ne!He !
re !K
e,D-i
! )!s X3
s s ) 1~os
s i
') !S
s !fe!e.: SvV
u )
u_
ul
i 1
i i-l
rs

bra a a

Nr.46
Nr.54 C
br.II,p.143,f 53

Modul

C
d

; e4
V w@a
ezi, ne `
e p!4a
mi i lo _@a
os ti vo `
o,0}
ve !S
ezi a
W!
C Se
di !
i inSp
m !
niSp
o !
o oS0
s !os
1
m
1k
pierzi.cC

(bis)

6`\0;
] m pie`ep
X e !
0
S n ;6
S
!S 0_!A
e erzi
tr-u `
u
0;
)s !X
s !nuA`uX\0!S
u u)un
mi
u
u \0!S
u
u1
ut, k~m<C @a
Cu o
u s
o0
ablesS0
}; ew!
}; a 4
s tu a
u !uS0
u !
te !S
e e es p!
ma a as1
a @
1}
s ul te @
u s@
u a1
u s@
u )
u 11x
mut.acC
Nr.47
Nr.55 C
br.II,p.144,f 57

Modul

V
k

27

P us fle e) )z e 2!A
s lul me)e )Pes!Xeu,
s + 1a
D0a
-a os
ai 1q
ti
su )uz _t
C
os
_
z te )e 5}
s iu !
; uS0
s 1
t 1q
de mu ult
u ')
u 1x
besc
eu, a,<V0

3'
)P s !Xpo
s2
P s i v n-a \0!S
)
m
tri 'a )
i _OS
a
a\0!S
a ai\0
g
!nS\10[
[s 10[
di
i s \ 10
i
i \
i
i s\ 10[
i
i s
1
s 2'
P us m-ai o S\0!S
i 3'
i )
i )
iP s !X
nici
nu a )u _O
o
o\0!S
o o
\0!S
o sn1
di. avC
Nr.48
Nr.56 C
br.II,p.148,f 76

Modul

V
f

; oi @
a \0!S
Le
a #r
s, nu !
u us 1}
vo @s
s 3x

\0
-mi
!S
; @
a i
zm0a
be o
e s1
eti p#r
Da c nu !
u us 1}
m @s
i 3x
\0!S
i
i \0!S
i
iu0
beti,avV

(bis)

3os
; a3
}; a\0!S
C
!!p!
de ma a ais 1}
a !S
vea !S
a
a\0
a-n
!Sa 1
a o x~1a
!S p!
s ra !
mo 1
or, ~cN/ #os
Nu
u !
u A mi-ai
da a aq
a as

28

r!
ne e es \0!S
e
e\0!S
e
s0
mor. avV
Nr.49
Nr.57 C
br.II,p.149,f 78

Modul

V
k

} na =h
} e `Xe\3)
L 04}
u
u h !1
mi i h @
a !
vi1
i h@
e e f
!Q!
} u =h
ii me e d!0
e le vV 04}
E
es h !1
te e h@
u !
na1
a h}
@a
f ste e !0\
d e le, vVh !3}
di `
i \3)
i in!Q!
tre
Co o H!
o2
bo x
H
$
d pre3}
r 3p

! !!
t-
e H!
e 2#
p m 4\0)

nt d
H
H
H
#
dt-!pre3}
Co 3}
o H!
o 2$
bo
r 3x
p
! !
e H !e 2
p x
H
#a
mnt.vV

Nr.50
Nr.58 C
br.II,p.150,f 80

Modul

V
k

s u fle 1
L r@q!_a
a s, la a a s, y
su !)
u u !1x
el, a,<V p
De
@q
_a
}ii; r
do ru !
u u-i
bo !
li !S
ni !S
i i 0a
el; vV e
Da !a os
ar
3!
s e s@
) 1x
spl 1a
i se )
e 1}
va a 5K
r };!
S0
s
ti v C / wp
Cnd
H

29

!
x 0!S
nicip!1}
nu u u s\!S
u u 0!S
u vei@a
so 3
o \
o
o\0
o
!Sco0
ti. a,<V
Nr.51
Nr.59 C
br.II,p.151,f 81

Modul cromatic

C
d

T0
u 46
ul 1'
pi !H
n!
dra!Ha\0!
g
f0]
!,0`
de e

H
H
11x
h De 1'
ce n-ai q
floa !a f0
a !
a OS
re? |m M 0
ce !H
de!
fru!H
un
\0!
d scu u f0]
ze
e f0]
e !er
te-a )ai\0!
u !
tu0cM
rat?

(bis)

4j
) !^f e q
f o za )a !4j
f a mi 3p
f
U 3p
un de e-i
ro )
o !q
i ro )
o!
si
H
H
030|
ScN/ #
fq
f erq
toa
a
re?
Ie 3p
eri
tu )u !^
fui
ve )e !
de
H
H
)e !f e,r
) \0!
d te-a a f0!0a
a azi
ai us cat. cM (bis)
Modul
Nr.52
Nr.60 C
br.II,p.154,f 94

V
f

R#
bX 03D
da
a y0
rea !2!20
mi se sti in !
se,A1
Nu x~0!H
poci a

H
H
1~0d
mai
a !
as \ 1!
cu
u f0]
u !
un\0!
de e f0]
e !
Du4
re

30

3D
!H 0
e #
rea 0
ce m-n
vi 1x
in -\!
ge!e f0]
e !
a 3!
t
d!
ta
\0!
! 0a
de
e f0]
e cum
plit, vC
#
IzX 0
bi 3D
i y0
ri !
lor2h
fa !
ta20
a !A
le1
Nu ~ 0
poci !H
a
H
H
1~0d
!1~
mai
r !
s\ 1!
pu
u f0]
u !
un\0!
de
e f0]
e Mai
mult,
000
cu-n po !
triH1
vi ~!Hi \0!
re
e f0]
e, !
pu00w
te
rea mi-a
H
H
!a d!0a
lip sit. vC
4x
Rb 0
da 3D
a #
rea,0!H
ah, rb0
da 0x
rea \0!
a
a f0]
a, !
Ce
e!
!40s
di in d!\0!
a mea a f0]
a prun
ci
e 0
e ],<V0
Mi-a x0
fo
3D
ost #
sin 0!H
gu rul0
ra 0x
zi \0!
i
i f0]
im !
Or e
u !
un d!
de
\0!
a
a f0]
am !
um0a
blat; vC
#
AX 0
cu 3D
um y0!
s-a du2d
us 0
i !
d 2h
n PD
sa, @
Ne
PD
x t x0
mai @
pu PD
tnd @
s PD
i @
i !0
e D-a 7
tea 0
chi
H

31

0%03p
nuri ce m-a-n po !
vH !A
rat.vC
H
H
Nr.53
Nr.61 C
br.III,p.137,f 38

Modul

V
f

M0a
i =
i s!
nuA1
u }s@
na a=
a s!
tA1
}s@
e =s
e !
e)
e s
!1x
s i
\0!S
eti la q
sta !
a ):
at,<
i`
i
i0
i _r@
i pl cu u
0_Op
Y as 1x
s um 1
xa \3^
u
u t
la S~!a )a )
blat,vV
A !
a S1
a os
a
) 2s
s !o @s
}; o @
a oU !Sq
s oi,
chi y
o o o !
ori!S
fru1os
mo
o )
o)
os 1x

ai doi

US
_r@0_Op
Bl \0!S

0
nzi,
cu to o
o
o tul m S~!
) )Yns 1x
s g 1
xa
ioi.vV
Nr.54
Nr.62 C
br.III,p.138,f 40

Modul

gB

; eS0_e!0_p
U4
i 2 01}
t
te !
e e cu mi i i
i l, pu
_a
}e; S 0
ui c , b<? 5'
Nu !
tre !
ce!
e _
e ca 1
o oa
o !S
np
lu
_a
S0
j}; o s1
}; i2
s o rii
u c. b<?1~os
i
i !i A!
ne-i
o @
chi !S
o 'a)
o_

32

0`X
s t 1
bi
i1
i `Xi 1
ne a 02
i `
i X 1q
te
u !u )
u_
ui
dre
oa
ept !S
lap_a
mi i ne. b<?
Nr.55
Nr.63 C
br.III,p.139,f 47

Modul

gB

T11
ot
de 0
dor, 0k
de p
do !S
o o1
or, a1
de x\0!S
do o
\0!S
o
o0
or, a bB w
To !o `X
oq
o !
ot!S
de0
do a )
or d0
v a`
zX
1a
x 0!S
a w!S
c-o 1
o \
o
o\0!S
o s0
mor,bB
To o o \0!S
o ot
11a
}s ru 3
de
do 1
o @a
ul }S\!S
u u\0!S
u
u\0!S
u u0
u ]
1x
a e @a
}s e, bB @`X
nui 1
ce 1
Nu u 1
u `X
u1
u `X
u1
poci q
spu
!_!!S
x 0!S
a
u u ne e e 1
pe a1
e \
e
e\0!S
en tru0
ce. bB

Nr.56
Nr.64 C
br.III,p.140,f 48

Modul

V
k

z i ne a`e Xq
z ti ^ )i r
s me h_
z e te a`e,X1
Cw
i _
p _
ci \1
i
@s
s deS )~!_)
s pli
`!i )i it)s s
i !
neA vV r
A !S
a a0
a )
aO
e e cu umu

33

1x
z e x#
ca 1
mi os
i @
ne, avV 3`X
Vi i 0
e, a3
vi 0
s a3
m x
!
sa @
s z, a3
s va S~!a !Sz!i)i 11x
s s crea
va)a 1}
Va ' )
a_
as z )
,Op
os
a @
z. avV
Nr.57
Nr.65 C
br.III,p.141,f 49

Modul

C
d

!d 0
S #300h
pu
u
u
u ]\10d
u
u [!ur
u !
u ne-mi,i

H
!i 1}
d i !i )i d1
ni 1}
i h@
i `X
i 1`
mioa };!
a S \ 1!S
a
a1
a
T

1x
d u e!
d u 0!
f e, 1}
s1
r, q
spu !
u!
u u!
ne e )
e`
ce ;!
eS +
e
N
T
`Xe 1
2
x
YS
Y
S
Y
S
g @1}
e
grea boa
a
a
l
h@

` X1
du @
te };!
e S +y
e )
e!
rh XQ
pu )
u OS
ne? acC 4
Ce 1
e 0
e
H
`
1~\0)
d e e !du
d w!
d e \0h
e
e e \0!
re e !
e !
e f0]
e !e
H
0|
vV 3
d e e d1
re
te `
e 0`
e 2
e x \0
e e) \0!
mun
H
\1
de q
d 0!
ce !e `
e !e !
e
te
e)
e e)f 30`\1
e,
A
a
a
H
H

34

@h
a
T

s 1`X
S Y
S u S
a
a1
a 1xYS
a
r Y
Y

g@
h e !e`
d e 1}
h XQ
d e
te 1}
e @
pe ;!
e S +y
e )
e!
dep
se )
e OS

@a
te? cC
Nr.58
Nr.66 C
br.III,p.142,f 51

Modul

V
1

D3
ra 0
gos PS
tea !a!
a,S\0)
fo o \d 1!S
o o OS
cu ~\0
u
!Su \0!S
u
u \0!S
ul de0
do oh
o o
or, g,? !0PS
O moa r
! ! S\0)
pre e \d 1!S
e
e1~od
o
o !o!So\0!S
o
o\0
om
!Scu0a
zor, v? Q
C D!
o
's ! _a
de 4y
su b !
u os
u !u !S
us
0a
h i os
pin \ $J
i o
i s!i _a
i of r
taYB !aos
a !S
a a0
a a
os
a o
at, g ,? 3y
A 0
run !
c! !!!
pre)e d\ 1!S
e er
o
!S
o o \0!S
o om\0!S
la
a 0a
pat. v?

Nr.59
Nr.67 C
br.III,p.143,f 52

Modul

M
j

35

; i s@
V$1`X
e e
ep
e _t!S
ezi cu o o o}1
chi }@
ii 1`X
i i
p_
a C $1`X
i i nu-mit!S
cre e e }1
ezi, m<
i i
ip
i _t
i m-n tre
!_a
e ebi de 5
e J x US
ce \0!S
e
e\0!S
e
e\0!S
e of0
tez, amV
(bis)

1~}
' su)u!A
s `Xe 1
}; e 1
O ; !S
o1
o `X
of1
tez, !
fle
e !S
e `X
e1
lul Q
me
!e -Se !S
p
z_a
e eu,
C ! `X
q
!1x
n q
pie ept
5x
mi U
pa S
\0!S
a
a\0!S
a
a\0!S
a s0
greu. amV
Nr.60
Nr.68 C
br.III,p.144,f 53

Modul

V
f

(bis)

s or, U
O40e!
s mo o)o )os 1x
o S\0!S
o o\0!S
o o
\0!S
s i
o s0
mo os
o o
or, g,<V 00e!
A
m
r ) )ts 1x
US
pli \0!S
i
i \0!S
i
i\0!S
in de0
dor. avV

(bis)

\4!S
S nu)u s
Nu u\0!S
u
u\0!S
u
u0
u 1x
tiu 1
scri `X
iO
is, !
US
ti \0!S
i
i \0!S
i
i0
iu 1x
f 1
cut, am<C OS
V @
`X

36

OS
se U
!
z1x
c q
pa !_
a ar te )
e 1x
n-a S\0!S
a a \0
a
!Sa \0!S
am a0
vut. avV
Nr.61
Nr.69 C
br.III,p.145,f 55

(bis)

Modul

M
j

S] a A!
S\0!S
B10
a ~!SaO
a !
t-l
Du uO
u S]!
umA!
neS\0!S
ze e O
e S]
Q
}; 1
e !
eu!S
d-aq
mo !S
o o1
o `
or,\q
C !S
1
m-a OS
pr !
!S1
1US
p
di \0!S
i
i \0!S
i
i \0!S
it de0
dor, am<C
31}
; a,3
s tea a 31}
s mu !S
; un3
s te e, s
Zi
ua !S
noa ')
a _)
ap
m
ce ')
e _)
e
QH
Tru!u`X
uq
u !1x
u pul O
r S_@
`X 1
u 01
mi US
chi \0
i
!Si\0!S
i
i \0!S
nu u0
ie a0
te. s|m<C

Nr.62
Nr.70 C
br.III,p.146,f 57

Modul

B
g

(bis)

APS!ah!!So1
p 1\1!S
s
ri
i1
i @a
c e
Mu !!S
ult o
\0!S
}s i _a
di ih\0!S
na a-mi1a
stri 1
i !
i c, cC

(bis)

37

6z
s a \0
s Nu !mS11
Tot !
priS 110'
cini mi fa )
a !X
ce )
e,4z
la s-n
0'
s a \0
pa )
a !X
as 0
ce am<C 1a
Tot ~!S
pri1
cini 10'
mi fa )
a !X
ce )
e, s
\5!S
Nu u \0!S
u m!
la\1~!S
a s-n\!S
pa a \0!S
a a0
ce. abB
Nr.63
Nr.71 C
br.III,p.147,f 59

Modul

V
k

s n e
V 05L4e#a
u
ni !
luA!
mi)i3z
toa !S0a,<
a a re
i
ste
\0
le !:eS \ 0
str !SPS
] \ !S
lu u0
u _a
u ci w
toa !S
a a
0a,<
V
re,

@a1
mi x1
na PS
ai ]@
maia1
cu ao
u s1
t

(bis) Lu

!ri )i 1}
s i @
s er
a #!A
Scum
pa meaq!Sp!_a
c l to e
ri !S
i i
0a
e. vV
Nr.64
Nr.72 C
br.III,p.148,f 61

(bis)

Modul

eN

; S1
A 0}d!; aS1
as 11}
tzi
r !
z, 1q!S
vor be e e 5
esc, a
!S
};e \0!
1a1x
}; a
glu!
me!S
e
eS\ 0!S
e esc,Cu
u 0
u !u!S
ce!
ea!S

38

t!
ce e _
e o };!oS \1!S
o
o \0
o !S
iu0a
besc, nN 3z
-a )1
a x
0_!
}o; t!
}; \1!S
a a mn do!S
o oi!S
ne!
m!S

\0!S
n g0a
ie
1x
e ~1a
em, ~ cC< / !A
Fo1x
o 0
o _I
oc i
do }; !S
ot
o !
or!S
nu
!
}; a\1!S
ma!S
a
a\0!S
ai a 0a
vem. nN
Nr.65
Nr.73 C
br.III,p.149,f 62

Modul

V
f

(bis)

C 43
u o
u s!
umAP!
ziSp
cea !1}
a a s!
ai!p!1}
c m s!!iu
5}
; e0
') 1~os!A
s Nu u u!gnp
S deaUS
be !S
e eti,
a !
am!pUS
s m
!!0a
u rti vV

(bis)

1a
-a 1
a x0
a _r@0
a tt s

_
m 1
de o
e '_
e pr 1
te a\ 0
e !
e S\ 0
e !S
ezi,1a
C
1x
S 0
0
_u!
t nu vre e )e _U\0
eis nici s
!\
!S
m
0a
vezi. vV
Nr.66
Nr.74 C
ed.I,br.II,p.149,
f 102

(bis)

Modul

>
g

39

d \0!H
d c \1~
)\0)
d s cCd
P 0x
5
n a)
\3)
nd
01x
d i imd!w!
si
i ~\1
i ~ )i d\3)
i i \0!
du re red!:evV

Nr.67
Nr.75 C
br.III,p.153,f 99

\1k
d a a f0
A )
a \0!
a ]!a0
ah! |,<h 1~
n 1~\0
pie
e
H
d
)ep d!1~\0
) d!1
tul me
e eu
cel du ~\0!
u
u d2)0a
u u ios? .B
H
H
@0
P 0
n a )
d1
cnd 1
s ~ \ 0
) d1
n-am 1
pu ~ \ 0
u )
u d
H
H
3
f e !
] e1
) nici
d!
te 0
re \ 0!
e
e0
S ~ 1
n-a x~ \ 0
a am
H
d d2)0a.B
1x
) cias
d!1x
u ~\ 0
u un
vo ~\0!
o
o o o ios?
Modul

B
g

] \!
P5
\ 0k
n !Sw
cnd
s h0
_
sim\ 1k
du ~ !S
u]
w@k
d n pie e !_1~p
]e eu cel
re re )
e 01~p
e] ep tul me
e !_
1~}
d ios? bB (bis) #2
du ; !Su\2)
u u 0a
P
x 0a
n !
S0
c
3x
] te @k
nd 0
s !S
3
n-am \ 0;
pu !uS w
re, 1
S 1a
n-a ~ !a
_1a
_1~}
d ios? bB (bis)
u ~!
u un
ceas vo ; !So\2)
o o 0a

am nici

40
Nr.68
Nr.76 C
br.III,p.154,f 103

Modul

V
k

s X\ 0
N7
#s
0
de 5x
ej 0
dea }; !Saw
a )
a!
mi
s-a #s
a
0
] a z)a )as !stX 1
) !sturX !rA
sti 3x
ins \ 0;
toa !S
aq
i a~ !S
m3'
v n
4x
0
t !S
0
cit, a,<V

Al doilea

!Ar!t3$A

cit,vV

0o2!
}; 0
_4;
s t
C

u t !S
nd
cum pli !
taS3
soa ' )
a)
as _
ar
1
Ca 1k
re x w!!S
m-a a ne!
noAq
ro !S
o o4
cit a ,<V Al doilea !A
noq
ro
!S
o o0
cit. avV
Nr.69
Nr.77 C
br.III,p.157,f 113

Modul

>
g

N0001~\1@f
u
de mul t
vre e 0
e !0!
e me e d!
A

H
H
60xw!
f un ce e0]
f e !e00x
mo rul m !!\!
mu
te, Du t
reri !
i d!i
!4x
f e !e!111\1
chi nuri Q
gre !e d!\!
e
le e 0]
mi pri ci
nu
ie
H
H
@f
e 0
e !0a
e te. .>

41

07D
Noa ap 0
tea, \0!
ma ai d1q!
cu sea a d!!(
a m) f1|

q!H 11x
ra \1
ta )a f3!
a ce,| .B/ W
Pa !
ar d!
c!
tot

Cnd na tu

4Q!
f !,!Nu1
m chea a d!a \!
m 0
m 1
la 1\1
s-n
pa
H
H
H
@f
a 0
a !0a
a ce. .>
Nr.70
Nr.78 C
br.IV,p.130,f 36

Modul

V
f

I 0'
a 6!a!
a d11'
t, vre !e!
e d112\00]
mea ne
e
de
e d

H
!es \0
d ar\0
h !!f 1
pa 0]
a !
te 0]
e d!e 0
S 1}
!
te

11}
h a !ai vz
d!3oh
ma
a !
nu
u !
gnH\1d
de ~!He\0!
e
e f0
e
!
06' !a !ar d11'
1
d es 12\0!H
esc;Moa
tea nu !
u!
u-mi
te
e
de
e
H
\0!H
pa ar\0!H
te
e,p
Cu !!S
u susw
pi !!S
i ne7
i z%
vesH1
tesc. avM
(bis)

2'
d c 1'
d a 12\0
Da h!a !a 1
ni !i !
ici1
cu
um
cu 0]
u d
H
!u\0
d i \0
h u!u!f u 1
ti 0]
i !
ne 0]
e d!e,0
Nu 1}
u !
pu

42

11
}h u!ui d!a 4os
!+a\0!
h a a f0!
tu
u !
te
e _!
veS\dea
a a,
0
d n 1'
d de-mi1
Ce 6 ' !
e!
e1
de !e !ej1
ma 2
ai \0
r !H
H
\0!H
!S 7z
m
\0!S
ne
ep
Du !!S
u pw
ce !
e m-oi
de %
pr S1
ta. avM
(bis)

Nr.71
Nr.79 C
br.IV,p.132,f 46

Modul

V
1

N000=s
u m pe
e !e!!1`X
e dep si
i,1
st 1a
p 1
}s
! ) !Xsn,Ci-mi
1~ 1
; S r
spu 1a
ne 1}
e s!e !
de0}
m !
!!S
iu
0a
beti, ,?

(bis)

100k
i
da
c _!
l-a mea`Xa q
du !
re=s
e

!e )e )es !s reX 1
s o !o !Ssti
Po `X
oi 1
s 1a
te 1_
e }s!
e!
mi!
lo o) e
0a
veti. v?
Nr.72
Nr.80 C
br.IV,p.133,f 55

(bis)

Modul

M
2

z_a4
L0k
a 1Q
crmi v rs,din
pie '!e !
ept!1a
sus pi o
in g@
Cu };!uS
111o
s i cu chin;m<? (bis)
u
du
re
e 's!e!p!1}
re i
i i !!0a

43

4k
0k
Arz, !
m1}
fri ; @s
ig, @a
m 4
pe =!
e
e!
dep!
se!e !e !
esc,Pen
1Q
tr-un su z_a
u flet 4
ce '!
e !!1a
e-l iu besc.m<?
Nr.73
Nr.81 C
br.IV,p.140,f 31

Modul

V
f

(bis)

1a
P !1a
n !
cnd
s 4
sim \0!S
du
u\0!S
u u0
re 1a
re
4'
s X0
1PS
h cel r Y
n !
pie)e!
ep
tul p!
me e eu
S@
nit?avV (bis)
61a
Y s X2
s u Xq
P
n x2
cnd '!
s ) !
n-am'!
pu)u!
te \!S
re e\0!S
e e,
1p!`X
S n-a a am1p!`X
nici u u un 1
ceas p!`X
do o o 1
ri 1}
i s
@
Y s X2'
su X q
i os
it? cM/ 01a
P
n x 2'
cnd !
s )
!
n-am !
pu )u !
te
\!S
) 0p!S1PS
s nici u u un ceas do
re e\0!S
e
e,1
S hr
n-a !
a am
YS
o @
rit? avV
Nr.74
Nr.82 C
br.IV,p.146,f 112

Modul

V
f

! !Hfru1'
L 4q
u 3
n x! =s
, !
lu !H
n\!
) !H
,stea
u _!H
u moa s

44

4
d tu0a,<
i 1 3x
pl ! =s
!
cu!H
t \! )!H \!
tu!H
u r!
u u!
ror, V
(la al doilea)

4
+ s tu ror, (urmeaz)
i 1 3x
pl !=s
!
cu!H
t\!)!
H!
tu)u3x$AvV
04x
f r!tos1~
Ma ai ` !
v) !
a \2!H
a
a!
ce1~
lo \2!H
o or
H
H
I'
hZac i x !i )i !
f i!
ca !riH \!
i i 1~2
ard+1
x~ \2!H
n !
foc
2\2!S
de
e
e0
dor! a,<V (la al doilea)!
foc1~
de \1%H
e
e
H
H
1a
dor! vC
Nr.75
Nr.83 C
br.IV,p.149,f 117

Modul

V
k

`}; o S1
}; uS0
B 3100k
i
ne es
te 0
to !
ot a~!S
d-a0
u !
u a
!Sna0
S 100k
bem, s
ne 0
o a=
o s!
os!!P
p tA )
ms

(bis)

1a
A2
i ~1x
cu ~1a
to ~$S
ii !
dinA1
pre x~1a
u ~@s
n !
SPA !S
r !
dem
i s
!s! ) !
s S !Atm,?
cn
%
cn+ 1a
tm. vC

(la al doilea)

!P
SA !Sr!
de`Xe 1
em 1x
i 1
s

45

Nr.76
Nr.84 C
br.V,p.130,f 6

Modul

V
f

}; i \10[
z e re, a
D0a
a 1
c 1a
i 1
i _s!
ni) !S
ma a !
ip
ce _
1a
}; 1
B 1
ie 1a
te 1
e, s!
b!S
e a0
te, snN

(bis)

W
z soaQ
Te-nY !
r z_a
i-i 3
ia z^1
mu 1a
ie q
re !S
e e,e
B z!e !
te)e, s
e!S
b 0
e a0
te. sv?
Nr.77
Nr.85 C
br.V,p.136,f 18

Modul

V
f

0
D\3!S
ra a 1`X
a
a\10
a !aSp
a !a d!
g,
cu 1\0
u
u

H
)!
dte-am
A\3!H
S u !u!dbit1a
um
iu u 1`X
u u \10
u !up
eu m<C \0
S
) d1`X
) !s g)=_
h !
s do`Xo 0`X

1
tea od
a 1
a !
ju un
o
o
p
o )o d0!
o
o d!
rul0a
meu,vV

(bis)

4od
\0
Do
o !o!Hrul
me

!e d1}
e !
eu^!iS\0!
mi
i d1}
i !
i !S
la0
mea oh
a o
a g,?
\!S
) !)
s i =s
s i !
Cu )
u d1`X
u
u1
du od
u 1
u !
re eri
i
boa`X
a0
a

46

`Xa p
d l0a
a )
a d0!
a
a!
grea. vV
Nr.78
Nr.86 C
br.V,p.155,f 19

Modul

(bis)

V
f

D0`1`1
i
i i
in ste a!
e H \ 30
le
e [d)
e_
e, nu ):
u d0
e

H
H
`1`1a
) d\1!S
e e
e ni ici
u
u3
u 0d
u [!u0a
na ,<V PS
S
H
H
!!S
0
a uS0
d e )e d11x
-mi
lu !
mi od
i q
i 0 )i d!
ne )e dt
ze )e !
e
ca
w
d u u f0]
s , s
lu )
u \0!
u !u0a
na. vV 7z
Ah! 0
lu x!
n ) 1}
@a
!`a 1
d n ):, d,<V
a mea
a `
a 1a
stea )a d\3!S
p
w
)
\0
H
H
3'
se s !Hfaod
) d!
): t
d vi )i d!i )i d11x
Ce ^ )e _a
a q0
a ac
s -mi
i
n
w
d f0]
m )
\0!
! 0a
n? vV
Nr.79
Nr.87 C
br.V,p.137,f 21

Modul

N
h

] fo !ostH\0!H
C#3x
um a 0
ai \3)
la a \0!H
ma ai4
ca #
ta
1\0)
d A a-a 0
] fo ost\0!H
a
a a, #3x
ai \3!H
la
a\0!H
ca a
H

47

4#
d 1`
d ai @
p ) 4'
d a !Ha
sa
ta 1\0
a
a )a;\
Cu ~ !
um1
fo > ost,
H
!a)aY 2h
h s !fi )i f!i !Aii,\ 5~
d mi @p
La !a 1
ne 4'
s !H
!
nu!Hu
\0!
d u u f0]
u !
mai1a
vii. vC
Nr.80
Nr.88 C
br.V,p.138,f 26

Modul

V
k

G4
n 3
desc \#`
s ! S1
]!S \0
ple )e d1
e `X
ec,0
s
=h
s X1oh
s
! )
P )s !+
m
du
u o
uc, g ,? e#`
Iar de =
e s!
u u) !X
un
\1
s u X1a
do )
o d1
o `X
or 0=h
m
! ) P )
s !+
suc, vC

(bis)

4k
s 1
z i P )is s
i 3
m-a US
pu \0!S
u u0
c ') `X
un \!S
su use
pi ^ )
!in1
X Cu `~3'
s e\1
du _
u re e) !X
re )
e d1
e `X
e 0=h
i
i !i
)i P )is !+scu1
X chin. avC
Nr.81
Nr.89 C
br.V,p.139,f 27

(bis)

Modul

B
g

s X1
C 18
um ~0\0!S
plec
di
i1
i @a
na O
i S0
i )
i )
ins !
tea
ta

48

os
g I 300'
s nX08
)OS
sa 0
a o
a, m
Pe loc
) !
ce ' ep
a )a )
as s
1x
)!`X
s o1
oh 1
ta; abB (bis) @1~0'
i
nu tiu u-n
co
o `X
oO
tro S
08
s u !uc,Am I 300'
s iuX08
o ')
o _5'
os a
pu )u=s
Nici nu ti )i!
u
)unOS
s de 0
sm 1
e )
e )es 1x
duc. abB (bis)
Nr.82
Nr.90 C
br.V,p.140,f 28

Modul

V
1

d a ga mea a, @
D\!
ra a `10od
ce \1)
sta a dt!
ai pe d!Q
e gn
!Sdu\ 0!
di1
u
u f0]
u !
uri\ 1
i !i `
of 0
te od
ezi @
a
\1)
:v?
de e dt!
e e d!Q!S
se rn duri?

e! d` 1k
u 1
ne-mi,x

(bis) Spu u u

& w ) !d ^ ) f! r
\10s
su
u [_
u fle \30
e
e d[)e!X
lul me e e e eu, Spu
\!
!
d p!
d s!`X
ne e-mi
ca a !
ti i 0
i =f
i !
iu!0a
i eu! v?
Nr.83
Nr.91 C
br.V,p.145,f 55

Modul

V
f

(bis)

s \3)
C
I 0a
i 4
i x\0)
ni i 1x
ma-n
mi i d0a
ne )
e d1|m<
de

49

01}
sA
V
do
o h@
or 1x
s-n 0
ci =h
i !i _
in ge )
e, 4|,<
0
)e
s nu !u d`u
a 1}
a h@
ar 1x
de, 1
a 1}
a h@
a _
ar de e,
\1)
s s 1
u u d0'
u )
u 1x
sti 1}
i h@
i !S
in0
ge avV

(bis)

7z
K 1x
s r \ 1!S
Fla
a 00
c ' ) 1x
ma a\1~
a )a d0a
re )
e d1
ru
| c<C/ 01}
s Fo
m
h@
-n 1x
pre 0
soa =s
a !a_
a r ),4
| vV/ 0
cu 1}
u h@
ul 1x
du \1!H
re e \1~
e )e d0
ri a)
ii d
1|
c<C/ 01}
ru
m
h@
1x
do 0
boa =h
a !a_
a r ), s
2|
Ah! .N/ 01}
fi
i s@
i 1x
e-i 1
mi =s
i !i _
i l )
, s
1|
.N/ 01}
so
ro
o h@
o, 1x
de 1
mi =s
i !i _
i ne )e, s
1|
m<C 01}
C
mi-e e h@
e 1x
n 0
de =s
e !
e_
ej dea )
a s
e!
) 1x
s la 1
s i !Si 0
nu u d`\1)
u
u u d0'
ma ai
ti 1}
i @
ne. avV
Nr.84
Nr.92 C
br.V,p.151,f 92

Modul

V
f

50

!S 1a
D4
e ` 0a
ce cu-a
lor 1x
lu \0!S
mi
i \0
i !S
i py
n ) d
!A v? 0x
x 1)
d cr ) \1
d mea )a \0
d z
Ai 4
ti q1
ochi \
l \4
) 1a
d , , ? 0`
d o1x
Fru x1
moa a!
sSp
co o)P !
pi 1
li of
i 1
i
T

sY
S i Y
S i pY
S i S
i Y
`

11s
n tem 1
nu a%
maiS1
noi? avC

@1x
g , cnd \1!S
s

(bis)

0x
s r) _a
s de 0
x 3q
Cnd w
vrsp z!S
ta !06
ne su =
u !
i \
stea !aS1
a
1x
o \1!S
lu
u1
u 1x
mi OS
nea @
a =s
a !
z,A ,? 0x
Ce
\4
se~
poa` !Sa1
a ]@
a s@
te a3
s z^ 2
ne x !
fa )a_a
as c 3'
Fe )
e !X
1'
s i )1
s iiu
`!a)a )as 4%S
d a mn1
ri )
i !X
ci ')i !X
pe-a
doi? avC
Nr.85
Nr.93 C
br.V,p.154,f 109

Modul

M
2

d o ;
N!1aOS
u voi lu !
u !S
u \0!H
me e \0!H
e
e,\1~
vo )
o 1}
!So r
!S
o !
oi d!\00d
s mo
o ]!o1j
o @
o s@
or, acC r
C2 !
n-am

51

10s
d e e \1!S
d e a0
a <?
par te \0!S
e
e \4
de )
e \0)
mor; b
3
d ) d1`X
Nu 1x
vo \0
o !S
oiw
via )a \0

q
s ! !S
40
[s !Str\0
) w!
d C

!
ie !e d1\0
e
e )e d\0
e esc,
!S 10s
r
d \1!H
d iu0
a <?
ci \0!S
i
in
s ) \0)
besc.b

n-am pe

Modul
Nr.86
Nr.94 C
br.VI,p.131,f 7

V
f

`!!S
`!!S
Su
coa
a aq
a @PS
l, pu !u_a
ui cu u
li
i i1
i 1`i X
`
11x
s a l, ,? PS
i
, 1
scoa ' )
a _a
Scoa !a!Saq@PS
a l,
s
`
0\!S
d
s vC

01
ve `X
eO
de S!
e e)P )es 11x
em
ce @
boa a0
l, |
`
(bis)

Py
s a l 31x
Ce S!e!Se1
e 2'
grea !
boa)a_a
te
e !e!Se1q
e v
`Xe 1
s a r, v? u
`!!S
e-n 1x
pre 1
soa ' )a _a
Te
e eq
e @PS
sl
be
`
0\!S
d e do @
s vC
e
te e 1
e `X
e,O
te S!
e )Pe )es 11x
boa a0
r. |
`
Nr.87
Nr.95 C
br.VI,p.131,f 7

Modul

V
f

52

; aS r
d ci
) 0a
d m 3
G3
ea 1x
a 0}
a !
a !
ba d!a !
c ) p
to
1x
; oS r
d u u 0av
d ui, V \1~)
o 0
o }!
ot !
s d! !
ru )u \0)
C d
1`X
d s ): q
d ) d0
ci1od
ca
a OS
a !
m) _
is ne-o ):o t

! d!m!1x
u u 0
uii! avV

7z!a )a !Xba
s !c ) \d 1!S
ci

(bis) Gea

0a
S ot !
) !Xs de!mi)i d
m vV 7z
to !
o or
m d!n0a
gi vV/ 0a
C ! ci
\1!H
d o o) 0!
d o ot d!r!1x
i
i0
ne avV t
to ):
oq
m 0
i. avV
(bis)

Nr.88
Nr.96 C
br.VI,p.133,f 15

Modul

E>

I OS
i 0
i \0
i )i f1!
i
i 1x
ni 1
mioa od
a q
a )
a d
!ra ):a d4k
d a cea 1
s ar\0
mea )a 11x
a ')a !X
s ):
d.> \4
La )a d
1\0)
d a crmi1
d! ):ur\d 1~
a
a a 11x
ne od
e !e )
e cu
ma a) d
1}
; ar
d a ar0
a !H
at !
cu d!\0)
um va a \1!H
s; a .> (bis) 7z
Va
1}
s 0
d ne \4)
d+ o 1}
a s!
a)
ar!X
s
de od
e !
e e) !|
no o 1
o s

53

!*o )o11x
d o ro 1
s i 3}
A / #a
ci 1}
i @
i S!
re,.B
De \0
e )e d
0`
s as\0):
; er
a
a d1
a 1'
noa )
a !X
tr d\1~
de )
e d1}
e !H
e
!es!
d pr\0)
d i i0
i i \1!H
re. a .>
Nr.89
Nr.97 C
br.VI,p.135,f 17

Modul

V
f

Ve!
e e d`q!H
e ezi prip
ci !i d`q!H
i i nap
de !
e d`\1!H
e
a a
r
for I !niH0
d!w
!
mo o) !
od )
o `wp
ma !
a cum
ba a) d\0!
a
a f0]
a g-n
0a
\!
d a ju )u dp
dor! vV (bis) 3y
Cum 0
din h\0!H
o om
a a`w
u
!
d ne0of
f suci q
ungi!
o
o o
om | mM rf
i !
te d!
e!
u u) 1
ca )a d
\0!
a
a f0]
a !
un0a
pom. vV

Nr.90
Nr.98 C
br.VI,p.135,f 19

Modul

(bis)

V
1

s ni)i `X
si1
a ce S!e !Se \0)
O 0k14
i 0[
i !
m O
e e d1
e
&
1x
d n ,?w
q
sus \1!S
pi
ie
i )i 0a
De !!S
e eq
fo !!S
o oc,
de !^e

54

!Se 0
s fi )i 1
f i !1x
do ')
or\1
i i \1!S
i
ie
i !S
indp
pli )i d
q
d n, v? (bis)\6u
i )i 1a
Zi )i d1a
i )i d11x
i
i \1!S
noa a
w
d se };!e S\0
a )
ap d\0
te ):e 46
e )e d11x
e mun O
ce S!e!Se
\!!S
; nd\0!
te e,: ,? !A
to\3D
o !
otSw
of #}
t !S
se
e d1!!S
e
e e
1os
chi
i !iS\0!S
i
i \0!S
i nu\1~!S
e
e \0!
e
e f0]
e
!e0a
te. vV
Nr.91
Nr.99 C
br.VI,p.137,f 21

(bis)

Modul

V
1

} e `Xe 1a
s 1
D0
e 3H
e !
c 0
te =s
e !
e_
e o o) !X
ori
te a~
1`X
a $
? d-a ^ k2'
sa _
z \1@s

1
resc, ,
t _
tea 1}
a !
a o
): i
d q! d`Q!
a ?
d`Q!
d`Q!S
r0
nesc;v

ori m

(bis)

70y
`X
d 1a
Nu tiu P
de S!e_
e si ):
i imi
dum 1
nea `Xa \1@s
a
a
1a
s a 1od
ta vM/ %of
Ra a o
a 1x
a !
na)a!X
i
i !i _6
i-n fo

55

)o \0!S
d o or
ca !a d`Q!
a a a d`Q!
a a a d`Q!S
a a rea0
mea. av?
Nr.92
Nr.100 C
br.VI,p.138,f 28

Modul

V
1

s la ~\0!S
30PS
n tr-o sea !a!S
a0
r ')
,1a
a
a1
a
1x
d re, !
du \1!S
na
ae
a )
a 0a,?
F0PS
cnd
o !o!S
o0
chi ')
i s
\0)
d o o\1!S
!SQ
d a )a 1a
d re, v?
lo o 1`X
o
or
or plim
ba )a q
(bis)

70PS
d oi1
a fru S!u!Sue
Am pri
vi !
i !S
it Q
do *)
o : `X
ochi O
mo !!S
o o
1a
s e 27
s i,2'
s 0
s m d
oi: vB/ 0'
ne e6) !X
gri ' )
i !X
bl .6 )
!X
nzi
i ' )i \0)
1`X
d o )o 1a
doi; v?

\1!S

r
n !
g d!p
io )o q
Nr.93
Nr.101 C
br.VI,p.139,f 30

Modul

V
1

(bis)

d i \00[
I 1~od
i \10[
i
i d!i \00[
i
i !
i
i d
!ni @od
mioa a !a!S
a \0
ra 0[
a d1
a ~ 1~
a | s,? @
mea
od
d a\00
a \ 10[
a
a d !a \0
a 0[
a !
a
a [d!
din@
mi

56

od
1~od
i !i !Si 0av?
ne,
Cu
u \10[
u
u d!u\00[
u
u d
!\00[
d se@od
z e e end)
u
u um !
fri
i !i!Si 0a
ge 7
pek \10[
!X
d i @
tru\0)
ti i OS
ne! am<C #1
N-a o
a d\1@h
a
a 1
a @h
a
1@y
a
re h@
a od
a !
a _a
al t m? 4od
mi
i \1@h
i
i
1
i @h
i 1
ij @h
lo @
ci od
i !i _a
i re m? 6n
La q od
a
\10[
d a\00
a
a d !a \0
a 0[
a !
a
a [d!
cum@od
pli
i
!!S
z d)!Xti \0)
d i @
i i 0a
ta-i 7
p k \10[
mi i OS
re. am<C
Nr.94
Nr.102 C
br.VI,p.141,f 31

Modul

C
d

M0a
- a =s
am !rA =s
!niA 3}
it S!
f )
)s d#
r 3x
0

\1!S
A <C $A
n
3
0[
d!0=h
de
e !e=s
ej !
de,m
S =
nt s
!Acu=s!A
S tu )u )uls 5z
d s $ !S\0!S
u to3}
o !

e
!
ged!0am<
e tat! ?
3&
)s !Xns @ e
d e \1
) dp
Si z )
i im
pie !e `
e ep
tu )u d\ 1!S
u ul 0g
me

57

5}
)s !Xcs 11}
e s!
e)
e eu
a
a h!
a 3}
ar S!
deA m<C $
U `Xu1
u `X
un
Oy
S oc Y
S ma Y
S a S@
d e
fo Y
re `Xe1
e `X
e1
ne a)
e \0
)e w
d e !cu d!ur0a
mat! cM
Nr.95
Nr.103 C
br.VI,p.142,f 36

Modul

N
h

A\3)0
a [d!a\00[
ce
e d!
estq
fo )
o f!\1!H
oc ce
e
Dra

ga

OS
@
a ~ YS
a
a _
ar de-n
de

e la

a mea a

a,

g 0of
mi
i 1
i 1a
ne m<C
ti

ne,

e
d o o f0
Ca !a d!n1
tr-un 1x
cup q
to )
o \0!
or ]!
ne0a
stins, m<C
De

e la ti

ne

s-a a

a prins

$
fici\ 1
i of
i 1
i 13}
tu
u H!
ni) )i !+
nu @h
u @
a of
a
Nu

ma

a ai de

ta

1
H ti) )i !+f i 1a
ai 13}

n !
re m<C e
C !
d!
am1
a 1q
juns s
a
iu
u bi i i re
i i nu mai de H
a
) \0!
d f0
]!
i0a
mor m<C
a

al

tu dor.

58

Nr.96
Nr.104 C
br.VI,p.143,f 38

Modul

4k V

p
) 1101d
d so co tea a !a
N 1~1PD
u
gn dea !
am,
ni ici

H
H
\0!
] am111of
a
a f0
a !
La
pa
ro
o 1
o !
la )
a d\0
ce-o
H
!o f0
] o \0!
] a 0a
o !
o
o f0
o !
veam,,<V (bis) \0k
As !
taH
p
d l50
h 1
d mi-o 1
d cuQ!
d tul
ro )
o!
s ' )
!
joci | s p
i A !i !
v n!
w
] n0a
s )
d\0!

f0
-i !
torci. ,<
Nr.97
Nr.105 C
br.VI,p.144,f 40

Modul

C
d

z e de a4
z u da a!aSu
`YS
Vw
e _
e s }Q
cru _
c
@
_
mi-i
0`X
z i ni a 4}
z a m a!S
dra a 1`X
a
a 1a
g m<C W
i _
ici s Q
sea _
u
`YS
d u m ba g; cC (bis) 0`X
nu
u @
u )
u 11@0s
Ve
e
H
1`X
s bi)i 12
s rea o
)s 1x
s se q!A
m<?
e ezi1a
iu =
u !
a s1
cu u'a)um
ui t,
1
d ni =s
du 3
Tre xa )
e d0a
ce =s
e !
iA )i 0a
ici !
nuA )
u 0\
u !S
se

59

US
u Y
ui S@
t. acC
Nr.98
Nr.106 C
br.VI,p.147,f 69

Modul

C
d

f a ai ce \1!H
) ps
d ce #
V4
a a \1)
a a 1!1x
cea aw
a as,
e
`
1a
d le e!cCd 1a
zi, @
ce h\1!H
ja a r
a )
a \0):
Va !a d`1a
ai n ! d
`\1!H
)!
d ):a 6
d - )a a)sam
)s 1x
s r \1!H

de e e
e ej
dea
mi-a
pu uq
u )
u d
0a
us! cC
7z
d i 4x
s
Tn #a
gu 2
u !S
i i \1
i )
i 0a
i !
v-a )a )
as )
a s 1x
cum
H
\1!S
d te, vV \!Pl0d
toa aw
a )a 0a
[` 1`X

n1`X
ge e
OS
s -a \1!H
d us!
ei !
r ) _):
s s d6
ri- ' )i )
i h)
its 1x
pu uq
u )
u 0acC
4
d a ai1
d a 1'
sar!\0!
d ai
Va a \ 1)
a a 1`
ma7 a )
a)
a s !X
va
a1
`
@
a 1
mar 1
a 1
ma =h
a !a )
a)
ar!s \s 46
va !aS 1
ai @
a g )a d
OS
a @
mar!acC

(bis)

60

PS
1x
s e1
A !
a `X
aO
a S!
ah!
nu 1
ti =h
i !i_
iu ce )
e !X
o
=s
s o\1#s
o !o )o !X
o s 1
fi =s
i !i =s
i !
e A cC 3z
Tot
0'
su 1
cu )
u !X
a od
a !a _
a ma 6)
a f!a \ 1
a !arH\ 4!S
s

\0!S
d ec! m?

\0!S

\0!S
pe\0!S
tre ee
e )e 0a
7
se q
X c #1a
Sntj 02'
i-ali ne e0) !+

jii @
n s\30d
lu
u [`
u
\1@s
s pre \50[
)s d
u
u 1
me, am<C 1'
E e) _
eu
e
e d!
e!
to )
o oi
0a
)s 1x
s n \1!S
d ec; cC
n 6
s ' )
)s -i
tre eq
e )e 0a
Vai amar i celelalte ca mai sus
Apoi
Dup ce zici i pe celelalte asemenea, cele urmtoare le zici ceva mai pripit.

\20[
[ i re rea a d
Ce
e d`
e 13}
lo
o H\!0s
vi i _\20[
!a \!0d
[ a mo or 0avV
d ii! \!Ra0d
a a @q)
a [`a \10[
n
d
3\!0s
h vin)\0!
f e !e 0a

f _5}
[ r
!
de
e0]
cri! m<C

61

10
\1~P
A ~1}
a h\!!
a a f0]
a !
ah!
i
iD \!
ce0d
e [!e
1od
d f !
d \0!
d me
ca
a W
le )
e \1~0[
r d`q
vre )e p
)e!Ne-a
31~\06
d
d )e w
d )n\0)
d t f1!A
tep
ta )
a !J
te
m plri!cC
Asemenea i celelalte: dup aceea cele urmtoare mai pripit.

cC 7z
s #
Str
lu 0a
cea q
n !A
tr-a!
ta!_a
fa a q
Gra !`q!`
a a a a a
q!`1a
) 1x
s ge 1
a a a a m<C 0a
gra !
ii!3}
mu ul !
te0
'n
reti, am<C
3z
Drept#
a 0a
ce q
ea !Ai!
tu!_a
a as tziq!`q!`q
cu u u u u u u
!`1a
u u u m<C 0a
Cu !
n!A
ge@
rii 1\1@s
lo
cu
u 0
eti. acC
0k
Ah! 0k
ah! 1a
frai ~ 1
iu 1a
bii, 0
pri 0a
e 1'
te !
eni!
do1k
ri
1}
)s : 0a
s Da 0
e!
i s !i )i ii!
i-mi,0a
da 0
i-mi vr-un
mij!
locA !
S `
-mi1
sting
11'
): scC
a
ce _
est fo oc.
cC

g4
} a a) f1!
A a w1s
a !
a
a 1x
a 0
ah! a n R 1~}
a ; !Sa

62

\1
d a )a 0a
d ah! m? $Da o
a )a f1!
a
a os
a o
a ^G)
a)
as e
a s
og
) \0!S
d a a \0
): c
d C
ah 0
a xq
ma ar,
ma ar!
Apoi ndoit pripit.

cC

40e
d La du re !
! !A
q
rea mea
leac
Nu !
sep
poa !
te-n1a
veac,@
i

2'
strig !
n!q@!01~11a
za da ar: Vai, a
mar,
a mar! m<C

(bis)

Ah! amar! ca mai sus


Apoi
mai raro-pripit

cC u#h
s dar 0
!H !_q!
Deci
as 1h
tzi !
o chii-n
la a crmi d`q!
d
`q!
3D
) f1

d`1a
m<C 0
n !H
ne !
cnd,
s !\0
t n
gu
1am<
! !H
iesc C e
Pe #h
pier 0
du 1h
ta mea
st!_q!
p n i i d`q
i i
!i d`q!
i i
i d`1a
i i m<C 0'
i-n !H
gro!
pn@h
d-o 1
s 1s
pri @
vesc.cC
Deci pe larg.

cC

7z
gTn #
d i 4x
gu a2
u x !S
i i \1
i )i 0a
i !
v-a)a )as )as s

1x
d te! vV \!Pl0d
[` 1`X
cum \1!S
toa a w
a )
a 0a

n1
ge

63

`Xe O
S r)_):
s -a \1!H
d us!
ei !
s s d6
ri - ' )i )
i s)
its 1x
pu u1
u )
u 0a
#3k
vai! vai! cC
Nr.99
Nr.107 C
br.I,p.144,f 74

Modul

C
d

s Mi-a \ 1~
R 40

m 3x
i !
s!
n0
toa !
s0
)
!1
zi
@s
; u S0
is, @
i 11}
s-a
du !
us a#
Piep 1~!1~!1~
tul m a
pa a
!1~!`X
!S !s-a @!A
s , Pa a \1
cea a-mi
r pus.cC
4
!Y !taos
am2 0q
pier dut !
veq
de !A
reaY !a d`
a, #1!
La cr mi le-mi
a
!a a) !X
s ac,7s
i 0
sim 11q
i rea-mi pie #\0!S
re
e e \0!S
e
e,
1
Ce-o `X
o1
s _@!A
m mai fac! cC
Nr.100
Nr.108 C
br.I,p.145,f 78

Modul

k V

d t!2
C 0#s
a
ro 3
bul 1x
ce 1
c 00
!
n!
a marx 3!S
n ro
!bi0
d e0
d e1
i !i !
Cu #s
lan 3
uri 1x
de 10
bra
a !a!
n

64

0x
a 3
er %S
du 1
ios, avC
1h
d me!de1x
Ca ~ #s
r 3
ul 1
ce x1
ge 0
e !
e!
rea ~ 3!S
vi je
!li !Si !i !i !
d e0
d rii1
Pe #s
pa 3
tul 1x
du 1
re 00
e !e !
eu
0x
cnt 3
tn %S
gu 1
ios. avC
Nr.101
Nr.109 C
br.I,p.146,f 81

Modul

N
h

!H
P 1~000h
e
o
stn c \0!H
nea a \10
gr ~!H,0
n tr-un

H
00x
) 1110h
sUn de cu r-n \0!H
vechi cas !
te el,
poa a \4!H
le
e
H
!0x
un ru !
mi!H
ti 1
tel, a~,<V%
pln0h
ge 1
i 11=h%
sus pi
i
n
H
1
0!H 1~
t 0
n @
ra Dom
ni !i d1
i @
, 1~
Ru 0h
me 1
n,
H
11=h%40#1h
su
a
a v, ca
o
ga ro 1
fi 0nN
.
H
H
Nr.102
Nr.110 C
br.I,p.147,f 92

Modul

V
k

#
n 3
zo 10
rii ~ p
zi !A
lei,1~
de 00p
di
mi nea !
A ), d

65

4e#0'
C
ru a po !
o!A
ti_
ii pe 1a
drum~!Se!
ra,A!
i31~
su
ru
w
gi !A
u P)
ul, d@
ce 1~
a 1~
sa p
via !A
)
d@
Pe 5'
cal 0!
pe!
tre!P
ceA
_1a
AvC
e,ples nind ~!S
stri!
ga.
Nr.103
Nr.111 C
br.I,p.147,f 92

Modul

V
k

S4
i 3
ir 0
ma !H
na\ 0
fru !H
un\0
z !H
0
ne 5e

H
H
0!H
\0
no ro\0
ci !Hi \0
t !H!\1~!H
Ia
an0
spu !H
ne-mi,
dra !Ha
\0
g !H,\0
u !H
un0!H
de te1
duci?a~,<V

(bis)

$4x
h i !Hi 3
Smu ul 0
s 0h
de 0
iar \!
n \3)
do !H
bo\!
r h
!
h F !H 1
t ,\1~
r ~ @h
pro \ 1
te @h
ec \0
to )
or d\3
u
0d
u !
un0!
d-o o d!
s-a0a
jungi?vV
Nr.104
Nr.112 C
br.II,p.157,f 104

Modul

(bis)

C
d

U1
n 1
ps 1w
tor
t !A
nr, #0
fru mos 1q
la
fa !
,A !
Plin

66

11w!A
de mh ni re, 0YS
cu
glas @
du !A
ios,cC 01~
Cn
ta
1~e!A
! !um1~e!A
din
flu ier !
jos,@1~p!A
pe ver dea , Sub
br dea s
@111a
de pom stu fos. cN/
Nr.105
Nr.113 C
br.II,p.158,f 108

Modul

N
h

R#a
3x
nit 0
n 0p!
b
ta e | H 1a
sol ~0x
da 00
tul c
p!
zu se| H 1a
i-n ~ 0x
pu 00e#
i
ne
zi le | H !A
chi!S
nu!it
1@a
mu ri, vV 4
De a 0x
par 0
te 0e
de mu #
ma | H !A
ca0x
re
00p!
H i ~ 0x
l cres cu se| 1a
ca 00e#
re-l iu
bi i | H
!A
i !S
ca!1@a
re-l iu bi. vV
Nr.106
Nr.114 C
br.II,p.158,f 111

Modul

V
k

D #s
in 3
s 111h
nul mai cii \1$H
me e 0
le 0x
Ns 0
cu

H
5p
! 0\3
ut d!
n!4
gri iji, d !!
ne ca!Ha 0$H
zuri, Res5!H
tri tea mi-a
fost
lea
H

67

$H
d !P !
1h
a 0
gn, 1q
Cu
la !
a crmi
m-am
hr @
ni oh
it 1
Cu q
la
H
H
!a crmi
d ! m-am
! 3$A
hr nit. vC
H
0s
2h
d ni$
Ca 7
a 0h
le p
m !
d!w
rii re !e d!e !
pezi
i !
groa!az!
ce
`e d112d
ta
la
a !a!|
zuri, 1x
De ~03D
v
n #
tul p
re !
ed
!leiw
d arP !te1w
!!
d amP !
soa !
a!
Spre st nci
fost1h
go @
ni oh
it 1
Spre x
H
q
st !
ncid!
am!
fost3x
go $
nit.A vC
Nr.107
Nr.115 C
br.III,p.157,f 100
(110?)

Nr.108
Nr.116 C
br.VI,p.138,f 57

Modul

V
k

T0!+
u, nH1
dej 11
dea mea, 1
no 1$
roc! No 50
roc, @
no 1~
ro

H
H
H
H
!3}
! !Ho s-mi
! !Hdaie
) !!P
f ro )oc?1~0!3
d No roc, no ro $A
ce el, Cnd
u un
so
cel.vC
H
H
Modul

C
d

U 011a
n
pui zboa 1
r h@
i 1@a
se du 1
ce, 11
Al tu-n

H
1a
plns 1
stri @1h
g cu @
glas:abB
H

H H

(bis)

68

@50a
Vai! pe
re 1
chea 1@h
mea cea !
dulA@
ce h@
S-a 013
dus i
i
H
H H
!Heu!
cC (bis)
am!H
r !A
mas.
Nr.109
Nr.123 C
ed.I,br.II,p.137,
f 53

Modul

C
d

O\#!+o d`\3#d
o
chi
i 3
i \1~@d
lo
o 1
or ~1~
de
\1!H
d pi i @
h i ii,
) \#!
d V d`\3#d
pl \3)
ns!!1}
to

3\
1~
d !ri
n
chi @d
i 1
i ~ 1~
dei \1!
i
i H\3
i )i !
mu
1}
h i ii,
) : d cC
i @
4
h n-a 1}
h ai !S
Da 1}
a h@
c 1}
@
a !
fost!
no3}
o H!o!S
ro3
ci
1
)1
d Iu 1}
i \0
i ii,
u h@
bi 1}
i h@
rea 1}
a h!
a !S
s !
v
H
3}
d ii.cC
S!
!S
pri0q
vi
i !] i !

Nr.110
Nr.124 C
ed.I,br.II,p.145,
f 91

Modul

M
1

! H!n!HneY!ca
M#3y
i-e
i #
ni h3
ma-n 1q
tris ta 0!
t0w
n la crmi
s

69

!Ha !t,0x
La e
fe !H
ri 1
ciri 1\10
tre
cu !
uH 1
te 1
Gn 1
de
H
H
0x
te %
n 01a
za dar! mM
H
!
PlX3
ce )0
re, !
mul0h
\ 1
mi #h
i 0
re, 0s
Vi 1
a 60
,
H
H
!
Fe0\1@s
ri
ci
i !
re0e
Gus tnd,!H
i 1
a 1\10
lor
li !
ipH
H
H
H
1110%01a
s
A cum o sim a
mar. mM
H
H
H
Nr.111
Nr.125 C
ed.I,br.II,p.148,
f 96

Modul

C
d

#31x
n sfr it, 1
ze 0\0!S
ii
se
e2
u !S
mi\0
li
!Si 0
r 000x
De
c
te \0!S
tru u4
u !S
de!a_1x
am su fe
1a
x bi 0\0
rit, bB%
A3
mea 1
iu 1
re
t !S2
m !S
du\0
i
!Si0
!e_
r, 000x
De
ne cre \0!S
di
i4
in !S
a-i
ei m-au1x
sc
1a
pat, bB !J
A1
cum 1x
r 1d
su d 0\
flu, 1!S
c nt2
fe !S
ri !
ci
4x
i @
i @s
it! #
A 11x
cum r 1
su 0\
flu, 1!S
c nt2
fe

70

!Sri!
cit!AmN
Nr.112
Nr.126 C
ed.I,br.II,p.155,
f 110

Modul

V
k

! 11'
s te, 1
D4
oama !S
ne,Doam
ne sfi )i _a
in
Ro a~!S
gu1
m 11a
fier bi
5! !s!fo_1a
in !
te:var
oc din cer ,<V

O dat

1a
s a re 1
i p!
fS1
r-n 11'
du
ra )
a _a
Ar a~!S
de1
ct 11a
mai ta
&
a Ar 0
a de, x1
a ne, x1
re, 5p
Doam0
ar k#
de !
Pe!
ci!)
r_1a
u mi vor.vV
De dou ori

Nr.113
Nr.127 C
ed.I,br.II,p.155,
f 119

Modul

N
h

d b
Cp
nd #h
l-a 3
du 111h
nri e-n so O
i D0
t p
i !i !

H
0!
d tuQ!
d de!A
cC
u
u!
ra a!
vin,

De dou ori

5
d re \@!
d mor @03
Mn 0\0!
g
ie
e1
a a1
i
t Se
H
H
0h
Q
cC De dou ori
re 0
va 1d
ar !
s-n
to !
oid!
de !A
plin.
Nr.114
Nr.128 C
br.I,p.143,f 71

Modul

C
d

71

! !Scu4
D #3#311
e
do u ori
ve de rea-i
far 0!!H
mec n so

h
h
H
H
!$040h
!H !ai!n
i t, S gei o !
tr1q!12'
vi toa re n piep tu-mi
H
H
H H
!A
cC #3#311!!H
fipt;
Cnd i
ni ma-mi cea sla b cu40h
groa z !
fu
h
h
H
!Hr!ni$
d ii 1'
t 0
i 8
pa $H
cea0
vie `
e1
me !He!
le!H
din!
mi
H
0x
A cC
ne 2
a '!
lipS!
sit.
Nr.115
Nr.129 C
br.I,p.146,f 85

Modul

C
d

}; a | s 0
0x
n 4
tr-st };!
l S !
ca @s
pli 7x
in !
de!S
sus+ 0a
pi )i d
\1~
d nu uD !uri,|bBs 01x
+ S st
i )i \0U
D-a
a ~02
mea }; !
a 0
D 0a
1~0}
f eu!Ade+ e

p ;!S0
od
o
n ! )
!
e !e d!
pr
0a
tat, m<? 0j
Or x3
ce 1
mi 1
nut 1a
pe ~ PD
e @
e \@
e
H
@s
) d\0
e @
trec 5
a n
chi )i d\0
i )i d02f
nu
u )
u \0
u
!u0
f u !
] u0avV
06x
}; o 0
uri,
Cu
u 0
to $S
tu 1x
u-n ~0}
la ;

72

f nt i 3x
#s
a 0
cr 1x
mi ~ 0a
s ! ) )
s _
nun 1~
da 1x
a ~
3|0x
}; o 01x
s cr 1x
at
Cu 0
to $S
tu
u-n ~0}
la ;#
a 0
mi ~
f i !i nun
0a
):s e
d! 0a
s !
)
nt
dat. cC
Nr.116
Nr.130 C
br.I,p.148,f 87

Modul

C
d

d a
Z4
i ` 01\0!
ua, vai,
s
d!!1x
de pr ~\0)P
tea a \0

H
)a 0cC
d z, 6.
; a !a 1x
Nu w 1x
mi-a 1}
a $S
dus OD
de !e !
ct0a
chin;m<?
3}
; a S\0
A K!
a )
a f1\@
a
ah! @s
na @
tu 1x
u ~ \1`
u ~!
ra

1`X
d ,\16
d e\16

\1!S
n ce$
teaA1
z `
e ~_!
eu ne e `
con ~
&S
d pin!
A cC
te 05p
ni
it !
sus!
Nr.117
Nr.131 C
br.I,p.149,f 89

Modul

V
k

] i 0
s
A# 3z
cum 1
e 1a
mie _1
zu ~ _0
ul no k!
opS OS
i )ii,!
na
1a
tu 0
ra 0
toa 3}
a !
t!)
taK !S
a OS
ce] !
e)
e, s#
A 3z
cum 1
mi

73

..
1a
] i !i )ii !1a
s ia t ~000
nu _1
tu ~ _0
ul mo k!
orS OS
c
a
so
q!S
s ] te
si i i 0
it. avC !3z
O dih 0
na 1a
mi ~1~
lip !K
se) @
e @
@01a
] ce )e !Xs e,#
e, nu poci ~1~1a
a
vea )~!\0;
a
pa !aS 0
Mh

..

3z
] r ! ),!1a
s tot ~ 0
ni 1
rea 1a
m-n _1
pre ~ _0
e soa k!a S OS
de
snt
00a
p
r q
si !S
i i0
it. a vC
Nr.118
Nr.132 C
br.I,p.152,f 66

Modul

V
k

D0#h
u p-a 3
t 00#h
t lun g \3#h

, 3
cru 1
d

H
H
1d iq!H
des !
prH0
i !H
re\06
e !e,H0
Nu !
ti!
am dep
es !H
te\0
e
`
!He30!
UH! ) d M 7#h
0
zi
u pre!H
Mu za-mi3
h p m nt,
h a dor
v
0#h
H0!H
mi
i \3#h
t
3
pe 11tre cea-n !
mh
ni re\06
e !
e,H
H
0!
!
d q
d le 0]
f pe p !e
C nd,pe
cer, !H
pe 7
ste `
e 0
e _
e, c !
nd0
`
\0!
ne e f0!
gru ul+1
vnt. avC 4k
Cci 3
cum @0
o @
s h0
poa 0x
t
H

74

\0!S
!H0
d lo40a,<
V 03@

1
tris ta-mi
fi !i !
me l
n
de iar
H
@s
n 0
vre 0x
me \0!S
e
e1
a !H
cn\0!
ta a f0!0avV
a-n pl ceri,
43@0
h ca 0x
Cnd frun za-i @
us 0
t \0!H

w
i @h
nu 0
e !e d
H
!40a
zam bi
l ,<V 03@@h
Ca
re
s um 0
breas0x
c \0!S

H
w@s
f ! 3!
tris te \0!
le e f0!06
e ve de =
e s!
e)
e!
eri?Te
v zui,
H
2!2!20
co pi l
, !i!Ha1
ta 1q
zm bi @h
re !e !He #
O
H
H
H
H
3!2!2!2!
\0!
vi
a no o u pen!H
tru
mi i f0!+
ne a q
fo 6
H
H
H
H
!o ost,
) d0
Piep 3x
tu-mi !
s2!20
a
li n !2h
, !
sim!H
te 11
mul u
H
H
H
\1
mi @d
i 0
re \!e !He,4k
i 3
des @0
tul @h
nu 0
a 0x
flu
H
\0!S
u
u1
n !H
el\0!
a
a f0!
a d0avV
post.
Nr.119
Nr.133 C
br.I,p.154,f 100

Modul

C
d

A 04
a a !
am!
fo1~
ost 3
ur 1k
si ~ \ @
t !,1
s

75

\1
d iu ne !
d o @s
fi )i \1@s
no )o \1
ro !
ciA 1~
i 1a
t, ~m<C
10'
Cu ra !a +!t@`11a
fe e ri
ci ~!Si `i !Are0
s #a
n-a 0
flu
#a
un 1
mi 1a
nut. cC

(bis)

0
!O
Cu 1
la ;~ !
a crmi
a ~ 11a
d
pa !aS `a !A
t m<C 3
fi
\!0
[! !An0
/ #3z
i in a-mi
tris 5a
ta !aS`
a @acN
t
i
li !
ni 0a
tea-mi
!0a
i pa !aS `
a !A
cea0
i #a
to 0#a
tul am 1
pier 1a
dut. cC
Nr.120
Nr.134 C
br.I,p.157,f 118

Modul

V
k

(bis)

E 4000_140!H
ti
ca
un

n ger, a
a mea fru0
moa a

H
H
!a d!030!H
s, T

n r0
ni a!
im d!
f,!
ra110
ai
ce 0
e d]!
sl
H
H
0a
f i ] !lei
vesc, ,<V #
Lu 1~
u 0
mi 0h
na 0\0!
zi
i
i0
H
11~00s
fa
a
a-i a 0
ra \0!
a
a f0]
a !14
t, O
o
H
H
0!H
110
chii ti0
ne a!
e d!
gri!
m
-n ne 0
e d]!
bu0a
nesc.,<V (bis)
H

76

Nr.121
Nr.135 C
br.I,p.158,f 125

Modul

V
k

f
h i i p0
Cr!H
am ce\3)
c n !!\!
tec,dra
g ,05d
ni !!H
ma i1
ce
\!
hS-i cnt\3
!f !tra\!
h a u zu-n
! 1h
re e,1~!H
i i)s-i
g 01~
pl
H
@a
h pu s
ceri?vV (bis) 3
C 1h
te q
vz 0!
pe d!1\!
e gn
du uri11h
q
n 0!
t d!130$1h
ce
e
re, i-n a 1
t @h
tea \1@h
r
n
H
\!
h of tnd !cu1h
du uri11h
du @
reri?avV (bis)

Nr.122
Nr.136 C
br.I,p.158,f 128

Modul

C
d

h eti 1
C 1~
o !H
pi10
li ~!H
0
fra \!
g ,1~
des 1~
tul !H
fru

H
0
moa @
s @h
, 1
i ~1
mi 1
eti ~!H
i 0!
dra g ) f!!1~
de cnd
H
H
#11a
te-am v zut; cC (bis)
H
06
h c u2
Te 1
vz 11h
i spre 1
mi 6\!
ne e0!H
tnd .0!
duH!
ioa^@
a h
c H
@
s 3c
i ^ 1
c 1
pori 1h
n 16
ti \!
ne!H
e!
dor!H
snt4s
n %H
cre
H

77

1a
zut. cC
Nr.123
Nr.137 C
br.II,p.134,f 11

(bis)

Modul

C
d

E 0a
u 1
n-a d!
am!
pa _od
ar te
e 1
de 1~1~
a
mo 1h
o
..

!
f o or,1111
s a !Xale
o o\0!
Ne sfr it
e !
me )
e f!w
eu do

..

)o !1|
f o or.

1)
s A a~1}
h a !ah!lu
! mea
! !par\!S1
a @
c mi-e

o1w!!S
a ce e-mi
`XO
Q!S
e
n lu u u0
uc, 1
pla S@
ce !
nu !
poci
s-a a a
w!S0a
pu u u uc. cC
Nr.124
Nr.138 C
br.II,p.146,f 70

Modul

C
d

f vi i
T00x
u eti \5!S
z
0
na a1
mea `X
a \2
a )
a !\0!S
sl
0a
a 1)
d iu\0
t, 0
Tu 0x
eti 3
du %S
ul 0
cea \
mea a dr
a !a!
bi
!Hi 0
} u!S
t, abB0
Tu 5s
u !
eti\!
scu ud`\1@h
u ump su \!
fle e d`
e
\ 1@
e
tul h!
me1x
e ~1
eu ~ 0
Tu 3S
u }!
u !S
eti\ !
scu u d`
u

78

\1@h
h AcC
ump su \!
fle e d`\
e 1@
e
tul !
meu.

(bis)

y!
I
i 1x
ni q
ma !a 1x
mi-o q
cu !u1x
noti \1#s
bi
i \1
i
#s
f o be@s
}esc
; \ 1)
ne 1
C 1
o x\ 2
ro )o !!
pe e dr
e !
en d!
tru
\0!H
d e 1@
ti
i0
ne, abB 05x
Fi
i !ii !H
dar\!
pre e`\
e cum h
\!
d o \ 1@
h e1x
0
do o `
o
resc !
e ~ 1~
eu
Fi 3}
i S !ii!H
dar
\!
d e 1@
h !
h eu.AcC
pre e `\
e cum \
do o d`\
o 1@
o resc !
Nr.125
Nr.139 C
br.II,p.152,f 84

Modul

C
d

M\4j
i !Si \0!S
la
a0
mea, a3
dul x!
cea!S
a \0!S
a
a0
mea, abB
1~00'
) !Xsi!
sa0
Do
rul me eu
via)a!X
mea, a1
nu ~1x
mai \1@s
tu
u
\1@s
!A mM
u eti !
pre1~
e !S
p mnt.
3z
F ^1x
r 1
ti 1
ne 1\1
du
re @s
eri 1
port, a mM $
Nu ^ !
m
1
z_a !S
iu 1
nici 1
viu, 1q
nici mo ort,trist
pes!
te \ 1~
m !S 0
su

79

03x
r
0
snt. amM
Nr.126
Nr.140 C
br.II,p.153,f 86

Modul

e _V

!) !te3D
D 1x
e ~ 1~
par 2!
te snt+ 1
de 10s
ti
i ]!
ne,M
em

H
H
H
0!
+1
c m-ai!H
uiQ
ta !!H
at,-a1
ce ~2!
le nopi
se W!!H
ni ne A1
cum~
H
H
2!
x re ~2!
] ne
nu mai+ 2!AcN
zm besc, / $
un 1
ce cnt+ 1x
mi 1
spu 0s
u !
H
H
H
!H
+1
!H
C+!
tu,3!
ah! mai!H
lQ
sa !
at!
iH1
vai! ~ 2!
m pierd
cu W
to !
tul,nu
H
H
H
!
tiu1~#11a
de mai tr iesc. nN
H
H
1x
S-i ~ 3
ui y#
te-a h 4
sa !H
fi \ 20
i !
inH 2
, !H
Un!
su1!
flet n-a!H
puY
H
Q!!H
3
tu ut,S-i
ui #h
te-a 4
sa !H
cre\20
di !
inH 2!H
,1
Vai! ~ 0h
m
00h
d!0#h
!H\20
r
t !
ce!He \0!
e esc!A
sa
le 4
la crmi
sfi !
inH
2!H
!H 3a
!H
te, A!
cel1!
dul ce!H
saY Q
lu !
ut,mi
pa 0
re !o!P
cruH !
zi!
me,O
H
H
pp
vai!!
mH3
n %H
gro1
zesc. a

80

Nr.127
Nr.141 C
br.II,p.156,f100

Modul

V
k

0
d tu 1\
0!
d i
E #X 3
noap 0\
te,
!
n 1
ne
re ec1

H
10
d t OS
d 0x
sin 0
gu \ 0
r !
-n1
ce _0
e re ):
e vC
Pier 5
du H
0
\1
dDea0111
t !
snt~ !H
dea
su @h
u 0
pra !a !
lu
lui fur
tu
H
H
H
1a
nos; 0x
Pe O
mun D~ !te!ur!H
l0
v 1~1!H
n
tul i0
mi 0d
l
H
! +\0!
f am `!
d To30!
n-a a 0
cui1\0
ce
re !
e, !
ren tul se~ !H
rs
_
H
\1
! 1h
toa @h
ar 00
n !
d!
De1~0
pes
te stnci
n @
jos. avC
H
Nr.128
Nr.142 C
br.II,p.160,f116

Modul

V
f

D4x
in 3
cnd 000h
n cnd a 0
prin '!
s!H
nP!
fl0
cri, !i @h
ni

H
H
1
mioa \ !
r,!H
S 7u
arzi 0
n 0
foc 0h
ne \ 0
sti !
inH 1
s ~ !H
n
H
0!H
do ru-i1~
ne @h
cur 1a
mat, vN/ #
Te X 3F
lupi 0
tot x 0
cu 0h
ne
0'
!HP!o0!
ca !
zuriCa
co r@h
bi 1
oa \!!H
r Ce1~!H
sal
t1
prin ~!H
ta
H

81

\1~
3
la @h
a !
zuri!H
n1
timp 1
n @00a
fur tu nat. vV !X
Ah!tris
H
H
000h
t-i e
vi 0
a '!a!a,d!
n40h
pa timi 0
pre 00
ur
si
H
H
!t!,d!A5p
P!S0
ma 0
rul h!
i-e!\1@h
dul cea a !a,Ve
ni 11
nul hra
H
H
1h
na 1a
ta, ,<V %S
Ca 3
vier 0
me 0
le 0
ce h0
cre ' !te!e d!
n
H
40h
d!5p
h se!hrH\1
plan ta 0
o 00!
tr vi t!
i-n
fie 0
rea-i!
ne
H
@h
!H 11h
e !
te Dulci
f
r @
a 0h
gus 0
ta. avV
Nr.129
Nr.143 C
br.III,p.150,f 74

Modul

C
d

d!
M#
a X 3#h
ri
a 3
cea 1q!!H
b la e,Fru4
moa 0s
sa !
di!
in Bez

H
!da!at,!HIu7
bea 000h
pe
Ni
co 0
la 0!H
e
iPD
vrea !
s-l!
ia
H
!a br
d! !Abat.cC0x
P 4
rin a 1d
i !i !1x
o sim 3
i %S
r \0!

11~
C
ea 0s
cam !
de !
es d!
pie!
rea!a !H
i-n7
crng000h
ei
o
o
H
00!H
pri
r D-a1
mer '!
geH!
la!a d!
vi!A
ea.cC

82

Nr.130
Nr.144 C
br.III,p.151,f 84

Modul

C
d

D#
e X \3
ce #h
nu 3
snt 1q!!H
gr di na,Ce4
sea 1d
a !
ra!
pe

H
!Hr!
$0x
coa
re, O 4
bi 1d
ici !
nu !
ieti1q!1x
prin tr-n sa Tu 2
a '!
teH
H
!
pre!
umH !A
bla? cC

0x
!H1
De 4
ce 0h
nu p
snt !H
o1
ro 1}
o h!
z?De
ce 1d
e !
nu!
snt
!Ho1
1q!
!
floa 0!S
re? C-a0'
tunci !
gnH !
desc,
o, dra g!1
C 2
tu !H
nu m-ai
H
H
!uiH !Ata.cC
Nr.131
Nr.145 C
br.III,p.152,f 87

Modul

C
d

d ne0311
V#
ai!X 3
r 11
ul cum !H
s!
i )i !
De
lu cru-n e
H

HH
2s
d esc! bBh @4!H
3x
f i ne
lep !
e )
e 1|
D-a tin ge !
p-oa
re !
ci )
i 1@
H
1w
f a
Ta lent !Hl!
so!o d!
coOD
te @
e 0|
esc! cCh \5)
A a1
H
!|
h N #
f 1
ah! n
La X 311@h
ce nu-mi e prinO
mi S_
in te )e,!
mi
zic
H

83

0\
1!
h 0x
c
ia au d1
a q
mi !i d2
in !te| nN
i 1
i ~
H
0h
ni \ 1!
ma a d11a
mi dau, #
i s1
i 0s
ni \ 1!
ma a d1
mi
1a
h / #s
dau, | cN
Dar w
cre p!
de S\ !
pe!
en d1\3!
tru
mi i d`
i #
ne
1
x fe
C p
nu !u d!
le!
sea1
mn ~ \0
bi )i f1
i @
ne $
n 3
H
H
111~\0)
lul
ce
m
a a f1
a @116
au n
fe ~!H
lul!
ce!
e d
H
H
H
!
cCh
mDO
a D@
a 0|
au.
Nr.132
Nr.146 C
br.III,p.155,f 107

Modul

C
d

E #0
ra 00311
noap te-n tu
ne coa %
s,q
Al !H
ba\1
lu

H
H
0d
u !u0311|
n
lu
mi nnd, bBs 01~\0!
E
ra-n
va a d
H
H
1!@h
a
le e 0
r 1~
co 0!
roa a d1!@h
a s 0
Glas 1~
de
H
H
\0!
! #1x
bu
u d1
u cium
r su 1
nnd. acC 1~1d
R
~0
t
\ 0!
d i !t 0
d un !te
ci
i1
pe 1d
e ~0
un \ 0
mu !
u1

84

01d
d m-am
#1

mi ~ 0
p 0
rea 1
a ~ \0!
c
1
ur
H
H
1a
d ar !cu@h
cat cN/ %
Pri 1d
in ~ 0
tre \ 0
a !a 1
uri 0
f
1d
~0
r \0
fru !u d1
un !
te@h
e 0
O 1d
o ~0\0
bo
si
!i d1
i !
sem#a
de 1
um 1a
blat. cC
Nr.133
Nr.147 C
br.III,p.158,f 118

Modul

V
f

a fa '!a\!01kvM
0
T #0k
a
ta 3
zi zm^1
ce: 1
t , fa
t,
Ca
3z
t m^` 1a
bi 1a
ne, 1
ca '6 !a !
t !,!
ca1k
t. ,?

g 0
Tu

0`
6 _
eti I
sla '_
a b !S 1
ca 0~0]
a s!o_
o floa
a re ,? 0
Ce
.
1x
e ~ 1k
d-u ~ 1x
un ~\!S0
su u \1
fla @y
at s\I
ca @s
a 5'
a 0
!S
!A 0s
de,moa
re! |vCs 40`
Fii cu 1
mi '_
in te !Se1
fa 03x
t
,
\0$S
d i i, d!1
fa
a0
t, anN 0a
Nu 1
gr x~\0)
bi i 0!
ci ca
03x
du
t
, \0&S
ca
a 0a
t. ,< 3
Fi j 10
ii x~\00]
cu
u !

85

\00]
d in\06
d e,\00]
d a\00]
mi
i !
te 0]
e !
fa
a !
t
d
!K,\ !fa 0d
] a \ !t 0d
] 4f
a !
!
,
Nu 1
u x~ 1
u ~ 1x
gr ~
\!S0
s vCs
bi i \1
i, @y
ci s\I
ca @s
a 5
a ' 0!
t,S !A
ca0
t. |
Nr.134
Nr.148 C
br.III,p.160,f 120

Modul

d C
6

1
A0
,
bi 1
ne-mi@a
pa #
re, 3
fa 1
ta-i 1
a @a
mea #
a,
3y
i-o 1
s-m11a
fac sta 1
re 0#1@a
i bani cu ea, cM 5
Ha,
000a
ha, ha, ha, !
ha,000a
ha, ha, ha, $
i-o^1
s-m11a
fac sta
c
T
10#1@a
|
cM
s 04j
re
i bani cu ea.
Frun z 00
ver de
1'
_
m !
ci _a
i ai, 2'
O !
s-mi
duc !
fa11@a
ta
la Iai cC 0
S-i
1
fac 1
fus 1
t 1
lun 11'
g, crea !
,!
ca!
co!
coa!ne!
lor,!
de!
scoar
!A;mM 31111@3x
! !bat!to
S-i pun ro u
su
li
i !
maA3x
an, S-i
_q_1a
o ba la a mai dan. bB

86

t#00e#000!_!
Of! of! of! mi fei de le
le, Am s v ju
11@0cC
poi de pie le;
u#00e#0a
Of! of! of! c
ei de soi, 0
Am '!
s_!
a runc1
foc
1@
n voi. cC
Nr.135
Nr.149 C
br.III,p.161,f 121

A, bine-mi pare i celelalte.

Modul

C
d

0!
C70!!
u
ca pe la !
cam
dr ceas!10!!!1~
c i
cu a lul t r
1a
0!
ind, ~30!!
Str cind bia ta!
fran
u zeas!10!!\!S
c i din ol duri to ot
OS
a Co 1
fo !
ind.AcC 1~05'
A,
bo
jor, !
bo_US
o jor, ma @
bel,0
ma,
111$05x
co
ma vu por te
e 0
ez acN/ 00!
Pof tim, pof!
tim
!la 0!
c
A C
ca dri!10!!\!S
il La ca dril, ca dri ilO
fran S!
ez.
Nr.136
Nr.150 C
br.III,p.162,f 122

Modul

V
f

I 4
a-mi` 0
cu 0@`X
ochi o o 10
leac m 5x
0
fu _
u r,

87

OH
H Chio Y
H sea H@
4
Ce Y
pe Y
la __avC
a u ui tat
Eu ` 0
i-am
0@`X
pus ciu u 10
vei
ca 5x
a-n 0
gu _
u r, O
Eu S YH
te-am
YH
H @0d
] i p !1a
d n sat ,<V 0
dus Y
n \
t
!\10]
i-ad
0`
a 1
min ~0!_2
te, cu u b
x!
di @1~01~
ca, C
te
gar
0
! )ai 1s
s s @}
s ti
duri ma
rea ; !S
am+0
i 0
ru 3
peam,0k
tii, !
c )r1s
@0
f ]
ci ca 1
i 3x
i \0!S
pe e \0!S
da as \0!
c
0
!l0
i-l 0
go 7\00f
o
nea
a 0
a ]0
a 0a
am. \0
O
0f
] of!) \ 0
] of!
o 0]
o !
of!\0
o 0
o f0
o !
o 0f
o 0
o !
06
i \1~
a 0f
a 0
a ]!a\ 0
o 0f
o 0
o ]!o\0
le
0f
] e0
] u\00f
e 0
e !+
e `X
eu\10f
Nu
u 0
u !
ma
a 0]
a
!ai\^ 0
] n\0
pl 0f
0
!
ge 0f
e 0
e ]!e\00]
dra
a f
0!007x
a
a gul me
e 0
eu, k\0
O 0f
o 0
o ]!
of!\0
o

88

0
) \0
o f 0]
o !
of!
o 0f
o 0
o ]!
of!06
i \ 1~
a 0f
a ]
0
a !a\ 0
o 0f
o 0
o ]!o\00f
le
e 0
e ]!e0
eu
\1
] u \0
Nu ~ 0f
u 0
u !
ma 0f
a ]0
a !ai^\0
pl 0f
]
0!
] e \0
] a0

n\ 0
ge 0f
e 0
e !
dra 0f
a 0
a !
a
1f
a !
gu1!A
ul meu.v?
Nr.137
Nr.151 C
br.III,p.165,f 124

Modul

V
f

1
A 0!H
r z-l
fo 111x
cul das cl, \ 1'
cum
mH!
ne!H
c1
je
a !
H

1\
1'
!H 11\
te
Um !
blH !
s m-n
ve
e a m<C $3!1
gre cul p s
a
H
H H
H
@0a
i acestea asemenea:
re te. xvV

A 0!H
h! ce1
foc 111x
pe mi
ne! \ 1'
ra
a Of, !ceH!su!Hp1
H

1\
1'
!H !
m<C$3!
re!
S
strig
toa!H
t11\
zi a ua
Tot n gu1
ra
a
H
H H
H
@0a
Apoi
ma re: xvV
V

89

1!H
!Hto3
Tip to3
tip '!
tisH!
tip!H
to3
tip '!tiH!
pip
pip '!
tisH!
pip!Hto3
pip !Hti
De dou ori, i iari, Arz-l focul dascl i celelalte.

Nr.138
Nr.152 C
br.III,p.166,f 125

Modul

C
d

C0
a 4x
li 0
spe 0x
ra, 1
spe @
ra, 1
Che 0d
e !
ca0
chi
_`X
i su u q
me !
ra,bB @4x
Fi
li 0
ti 0x
man 1
da @
ta 1
Pso
0d
f e !00
o !
mi \0!
che e 0
sa la
ta. vV

d @1
Am s

100030
ru
pu
la
u
re che #
Che 1'
me !
tra!so!
cu!tu!
fe
0
che 1
S-a ~ 1
fa 1
cut 0
o 0
fri 0
ca 3
ma 0
ri #
La
1'
voi !
ni!
cul!
Pa!lip!
ca ri

s 34x
Vai! s 0
ra 0x
cul 1
das

@q!S
d ufq!bB
cl, Ui te-l0
cum !!
bu u `
ne te
Nr.139
Nr.153 C
br.III,p.167,f 126

Modul

V
f

i celelalte ca mai sus.

OS @
S r$4$7'
-a dus vre mea a !
fru_1}
u mo o s@
sa, Chind
un
PS
das @
ca PS
los Y
gre S@
cos a vV 0400
n
ar mat c-o

90

0_
va ar ga + `X
a 1$04000_
gro sa Pa
ra
do
sa
fa
a ne +
`Xe 1
ros: a,V

d$4000a
A rit me
ti
chi, | $40
me Gra ma

00a
ti
chi |$4000a
Che Is
to
ri
chi | $
A 4
pe 0
do
00a
pe chi |

(i iar ca mai sus)

Nr.140
Nr.154 C
br.III,p.168,f 128

Modul

V
f

O4
f, a 0a
of, !
of,!
te !
rog,!
aibi#30a
mi i
l vV 01
D-un sir
111'
man i
d-o _
o co _70k
o pi
i
l 00&
Ba, ba, ba, a
70&
ba, ba, ba, a41!!!
Ba, ba, ba, si re!
to,!A
ba,41'
Eu nu !
snt!
de
!!!A vV 0070!!
Sa me-n se
le cu a!
mo!
or!00
Si sa mi

dan da na,

!
dai!
cu!
pi+ 1a
or. vC
Nr.141
Nr.155 C
br.III,p.169,f 129

Modul

C
d

! !Hg,mear
q !Ag, !
! !Hg,t
| 1~
s Ves
H60h
ai
s mear
Dra!H
g,dra
dra !H
g,

91

0h
tea-n !
lu !H
meaq
lar !A
g, !
Dra!H
g,!
dra!H
g,q
dra !H
g,| s De dou ori.
11q!
| s Dra
! !Hg,!
s C
Toi s
n eH e
lea !H
g,
dra!H
g,t
dra !H
g,| m<
H
#1h
! !Hg,!dra!Hg,q
s
C po q
pa !H
nee
lea !H
g,| s Dra
dra !H
g.| cC
Nr.142
Nr.156 C
br.IV,p.129,f 27

Modul

C
d

1~11k
n
za dar @
faci 111k
si
l
mi @
e 1~1
Ca
s
1k
s !rit,Am<C
uit !
pew)
ce el !S
do
1'
s0
Cnd !
dra!A
go!
os !
tea303}
lui m
i ;!i Sw
i )
i !S
ne,
n !!A
pa ti
!i m-s
! 30$A
pi
ro nit.cC

Nr.143
Nr.157 C
br.IV,p.129,f 31

Modul

(bis)

C
d

d C nd r
C1~0\1!
t
mi-e
de
e d11a
u
r )
t q@s
snt !
f d!
r

H
\0!H
ti
i0
ne | HbB

p!S
d p \1@h
Toa te0
pre `
e1
m
@
2Q
nt Moar@h
te-s @
pe
H

92

`en1
d tru 1t
d Moar
! 0h
mi
i !i !
ne
te-s \!!
pe en d1!A
tru mi0
ne. cC
H
Nr.144
Nr.158 C
br.IV,p.130,f 32

Modul

C
d

@k
h
V0k
ia 1
11_!4k
bu
n vre o da U
a S@
t | D-am
111'
s !A
mM
gn dit
ca _
a s )
!S
tr
iesc,

(bis)

3k
N-aj 1'
stat !
cu!
pu!A
tin @a
-o 4z
da #a
t 1'
S k! ! + 11
scap, s
1q!3z
cC
nu p !
ti S !A
mesc.
Nr.145
Nr.159 C
br.IV,p.134,f 57

Modul

(bis)

V
f

q!000'
T 40000k
u-mi zi ceai o
da !
t,Cum
c pn la moa
)a 1}
s ar s@a
!1
te, s q
Dra 1$
gosq
tea !ta1k
toa !tq
Mi e-mi
vei 1
ps
1a
s i @
s ne, a01~
tra; vM rk
M !
ui000'
tai pe mi )
i 1}
Le
ui
1~31)
A !1~
tai
pre toa a~!
a !^
te !
Ast!
fel!^es!
te!
lu!
u !Y
mea,Nu
e 3z
vi
%S
na 1
ta. avM

93

Nr.146
Nr.160 C
br.IV,p.134,f 64

Modul

V
f

0 @h
T7
u #s
te q
plngi,
E 1'
le !
no!P
o,H !2!
ne-n ce tat!H
de!
mi1~
i

H
H
1~
s Ve
ne | ,<
Zici #h
c q
de 0 @h
tot 1'
o !
mu!P
ulH !2!
eu te piz!H
mu
H
!|vV
!31k
h eu m-n crez
esc.
Te n eli, ~1~0\!
iu
bi
to o,00e
H
H
H
!Hn!ti!Hi 0
s Ve
H !2
ne | ,<
n #h
s q
f 0 @h
r 1'
vo !
ia !P
a-mi
eu te
H
!
vV
piz!H
mu!A
esc.
Nr.147
Nr.161 C
br.IV,p.135,f 69

Modul

C
d

!K !
A3=1
ta 1'
fru !
mu@k
se 0
e !11@
ce eu
o
sl vesc,n
1111o!p@1'
cC
tre mii de
fe
e e nu o ma _
ai z !A
resc.
(bis)

5'
i !
de !
snt!
pu!iA 4}
i !
nep
s-ai @
b 1'
a _
al tu !K
da 5
ar
0'
cC
n !
toc!
mai!ca!Ati6
i x0
i _!
i ne snt@1'
n lu _
u me !A
rar.
(bis)

94
Nr.148
Nr.162 C
br.IV,p.136,f 71

Modul

C
d

d i mi \1!H
01~1~0\0)
n
tr-o
zi,
de
di i 11x
nea a

H
0a
)!
f !A
m<C 0
, m<C !1x
Pe la q
re @\4!H
vr
sa
aw
a at
de
zori,
A
1d
f la\0!H
mo !o!
ru _\1@h
ul schim ba
a t
a )
at !
fa
a0
avV
\6!H
f !co\1
Ca aw
a a) !
un
o @h
pil, \!
str nh\0
gea !Ha 0
flo
1~
s C \3
fun!co\ 1
o 1~
ori, | m<
Ca !Haw
a )a !
o @h
pil,
H
\!
h gea a0a
str n\0!H
flori. cC
Nr.149
Nr.163 C
br.IV,p.137,f 73

Modul

V
f

!H p
I r !niHw
m, p!
preH p
cur m-i
gn !H
dul,pp
Ce !H
tote
do %H
ru-i1
z
11`q!
!H p
d
re eti,Ne curHw
mat p!nH p
t !Hrp
tn du-l,
F P !
rH 1
s
H
H
1q%H
te
li ni 1
teti?avC (bis)
H
e^
Ce !H
cq
tigi !H
cuq
n !H
trisq
ta $S
rea t
i !H
te 10
tur ~ 0
buri !
n!H
tr-a
H

95

1
) !d
f !Ksu0h
t 3
t? p
Vezi y !
cH w
nu u-i
p !
ra!P
reaH p
De !H
ct1
trai
H
11%H
tot
a
m1
rt. avC (bis)
H
Nr.150
Nr.164 C
br.IV,p.138,f 80

Modul

N
h

A 02'
i
a !
vut!
de!
stu!l11q
vre me S !
mq
faci !
s1
te
1@a
iu besc nN

w#q@q@11
nu snt fr de min te

(bis) Dar eu

q!
C-un neq
bun @q
s m @
u 4z
nesc m<C q
Dar #q
eu nu @q
snt fr
@11q!q@q@1a
de min te C-un ne bun s m u nesc. vV
Modul
Nr.151
Nr.165 C
br.IV,p.139,f 85

C
d

0d
mi 1
a ~1
du ~ 1d
uc 1
a 1
mi 0d
i [!
in \ !
te e h

H
1'
!H veam
! !Hn\!
h e, bBs @1
Cnd te-a
bra a1~|
Ce f ~ 1~
g 1d

H
1
h d-a 1
A cC (bis)
du 1
i 0d
i [!
in \ !
e + eq#h
Tot
u @h
na-i !
dam.
0a
d ,40h
d Ce zi 1
!H
C ^1
a 11h
mor, cre q
di )
in\0)
ceai '- c-i
H

96

!!H
d Pen tru ti ne q
d ma ai0
d Toa
pla a \0)
ce e 0111h
nu ^ )
u \0)
H
0w
d! 0a
te
le !e ps
tram.cM
H
Modul
Nr.152
Nr.166 C
br.IV,p.141,f 93

C
d

!S
E 0x1
ram ~ 1
o 1
da 0
t 1 \0
pri !Hi0
vi t-n
i

des

ta

t-n

rs

i-n

0!H
lu u 0
me \0!H
Ma ai 01cu
dul ~0!=h
cea #
i !
cu
H
glu u me
(Al doilea)
11a
a mor, bB \0
De !He01ju
nii ~ !
ca=h
a _!
ri=h
i _ \!
nu
H
H
@h
d cu
u q
mai @h
m !
vor.AcC 4
M 2 0`
v z1\1@h
to
o \0
tu
F H
r a
cre e
de
!Hul\0!H
d t, b<?
de
ep
ei !H
uiw
ta )a 0
e

(urmeaz)

i-a am sc r bit,

1x
d te, mq
M j~03D
v
z 0
de p
pa )
ar0!H
vz!
l d!\0!H

sa
a
0\0
t,
Ca !Ha 01cnd vr-o ~ !
da=h
a _!
t=h
_ \!@h
nu u q
i-am
H
@h
AcC
iu !
bit.

97

Nr.153
Nr.167 C
br.IV,p.144,f 105

Modul

V
f

d de a
I #3x
ni 1
ma ~2d
a-mi !
e q@s
pli n \0)
01x
11d
ta
fi ~ !i w
in !:
S ,<V &
i-n3x
co 1
tro ~1d
m-o ~!q
oi du
@d
SvV
ce 1
e }\!!
e e f0
e ]!0`
e e eu d1
te q!S
n tl\!!:
ne esc.
(bis)

40x
d nu !aiH!u!Hmit
Iar
tu e
fugi #h
de q
mi 0!
ne:S )e,1'
lin !:
,H ,<V $
M
1x
s 0!
lai 1
ca 1d
s ~!q@p
su f \

f0]
!
r11x
i
s
\0!
p
f0]
!ti0a
mesc.vV
Nr.154
Nr.168 C
br.IV,p.145,f 108

Modul

V
f

d sa
S 7x
o p
se #h
te t
ia _ !Hr\0!H
noa ap0
tea, !H
Cu\ !
d n0 0]
300}
; uH\1dn) Du
f!w!S
w
m pre
u !
u ~ )u !)
re rea
iar !H
iz0
be '
H
!te)e f!01q0
Al meu piept o !o d!0a
bo sit. vV
H
!X
11h
hm )r f!07D
Ah!mul
te 1
snt 1d
la ~ !01}
a nu
u _!
A ce
es

98

000d
d d . f!01h
te nopi de )
e !A
tru)u \1)
De cnd o 1
dih 1d
na ~
!
]! e
] g
a-n0
pa 1}
a _ h \ !!
ce e f0
e De
lo !
oc d!
nu\0!
m-a a f0
a !
0avV
sit.
Nr.155
Nr.169 C
br.IV,p.147,f 113

(bis)

Modul

C
d

d ra, m3
T #s
re 3
cu 111~\0)
t-a pri
m
va a !$H
b 1
tr

H
H H
11~\0)
d ra vCs 4x
ni
t-a
va a !|
i Q
ia !
ar d!na\!!
a a d1
so
H
!Asit,5x
cC 0x
i Q
ia !
ard!
na\!a!
a d1
so !A
sit.
i-a 6
cum ' !H
ce !
le-n!H
flo
w
d te 5x
d te, Z I!
ri )i !
Cu I
to '!H
tul!
ve!Htew
ji )i !3
pa a d!
da
H
\!
5
!a1
d al !Abit.cC
le-a!a d1
al !A
bit,
Z Q
pa !a d!
da\!
le-a
Nr.156
Nr.170 C
br.IV,p.148,f 115

Modul

C
d

C0
hi 1x
tar, 1
mu 0\0!H
z-ar
mo o 1
o 1x
ni q
ceas @
c,
3'
A cC (bis)1a
P _
n _3\!S
cnd o
s 1
]@
t s!
cem?
P
`

99

0s
s 7
j 0\0!
n !
cos
nd !
sS!
neH )
e !X
mun
ceas
c

d` 1
n @s
tris
\!!
ta a d`a 1
a @s
rea \0!S
ce-o o0
a 0a
vem. cC
Nr.157
Nr.171 C
br.IV,p.149,f 119

Modul

C
d

(bis)

N 7'
u6 !
vo_q
oi a
ve !re`e,2'
nici !
bo_
o g q
i !Ae, 3y
Nu
001'
voi m
ri !
re!!2'
e, nici a !
vu!!A
i e,m?

(bis)

3'
Nu7 !
vo

_q!A
oi sim i re,@
nu 11q!A
vo iesc min te,3
Nici '!i _q!A
is te ciu ne,
#q@q!A
ct bob de lin te.cC
Nr.158
Nr.172 C
br.IV,p.150,f 122

Modul

C
d

!Hveq
Or
!
se @h
li q
e !e d!
la q
ma @s
s! r
O! !
ceSq
be @s
i
q
e !
e d!
aq
lea @s
s! e!H
O! fruq
moa!S
sp
a !H
dup
na !Hre4'
Tot !
deH
I
ca @s
ri q
scurg@s
pa 1
ha `a d1
re q
O! !H
fruq
moa!H
sp
a !H
du
p!H
na re4
Tot '!
deHI
ca @h
ri q
scurg@h
pa 1
ha 0x
re. cC

100
Nr.159
Nr.173 C
br.IV,p.151,f 123

Modul

N
h

V #30101'
e nii cu
to
ii dim !
pre!011
u n
S
ne
10
ve 1
se #
lim, a m<C $
Cu 3
toi 01011
a cum i
tot dea
1'
!0!0
nN 0h
11
u !
na,Vi
nul s-l jert !A
fim.
i 1
mari ' !
i !
mici,cu
toi
11
fr e 1
te #!
S ne!
os 11
p tm, a m<C $
Cci0
bnd 3
vi
0103'
nN
nul ve
se
le !
te)!
i0!0!A
de griji ui tm.
Nr.160
Nr.174 C
br.IV,p.152,f 125

Modul

C
d

(bis)

N1~
i 1h
mic 1
nu-i 0h
ca @`
vi i 1a
nul 1'
El !H
ne!
d!Ho\0
di
H

!Hi 0
nul avV

(bis)

2'
!H !sfr0s
Lu mea
it e
n-a @1'
re Cnd !H
go!
lim0h
pa e
ha @0
re Lu
1h
! !Hgo!
mea 1
sfr 0h
it 3
na z @h
re Cnd
lim!H
pa\0!H
ha
a 0a
re. cC

101

Nr.161
Nr.175 C
br.V,p.141,f 31

Modul

C
d

sre,301
T 00101a
oi, cu toi n
tro !uS!
ni)i !X
D-o po
tri
01a
z pi x1
v
s @
p s#
im a3
Dai 0
cioa 01a
re
lor 2
porx !
ni)i s
!Xre,!La1~3%\1!S
A1
1
ver dea
s
3
!S
ie!
im.
Ia a!
tS!
dul
ce
1111#a
pri m va
r, A !
strS!
lu11a
cit pe @
cm s@
pii a3
i z
0x
s!
chea 10
m la 1a
dn 2
s-a x !
fa)a!X
r:
B1
trni,~3%\1
ti neri i
!Si 3!S
i co!A
pii.1
Fi ~ 0s
lo 0
me 0
la, 1@1@
tur tu re lul,
#
a ra x3
Mier5x
li 0
a 0
i 1
po @1
rum be @
lul #
Pe 0
muri z
0x
frun 1
zoa a~@s
se 4
stnd,a m<C 0q!S
Cu
u glas!du1!S
ul ce!
me1
e
!Slo!dia$
$3
z 71!S
i-a ar mo!ni1!S
i
e!
a 1!S
a cor!
dea
z To
`Xot1
co 1x
on q
jo &
rul \3
r !S
3!S
su !A
nnd.cC
Nr.162
Nr.176 C
br.V,p.142,f 34

Modul

C
d

102

I #03z
a
t,
ia 0
t-a s1
so 0\3@s
sit
ia
a @
r |

H
H
e
Mult!H
do!
ri 3
i !
taH!
pri!H
m\ 00d
va
a [ !a0a
r! cC 1~
Ai
1x
d a !Are,| m<C 01d
dei ~3z
toi, !
cuS0
mic !H
cu\0!
ma a `
Spre a
!!A
z e d!e
a ei1
d!
n!1x
tm pi \1~!H
na
a0
re, am<C p
Ve !
seli,ve z!e d
!
r!
z e d!seliQ
seli,ve
s @s
o-n q
tm @!A
pi nmcC 0
Ca 61x
re 1a
vi
1d
!Hi
ne !e !
i !H
ne-aq
du $A
ce m? 31x
Ma iul 1
cel a1
fru d!
u!
mos
\50
du 0
u [d!
ul0a
ce m<V

s 00`
-a le 1
sa ' !
le!
mn0
dre

q
! !n
pa @
suri, 0
P 0
sri 1
le !)
dez mierd
0|m<
V
suri,

\g 50
gla 0[
a d!a

s0`
Ai k #q@q
i noi s le-a $\3
u
zi !Si 1
i

`Xi \ 1
i 0!i S 1`X
i
iq
i @
i !i !
im,4k
Ai ` #q
i noi @
s
601k
le-a u
zim. c<C/
Nr.163
Nr.177 C
br.V,p.147,f 59

Modul

V
k

103

!) )a !X
s r
d n, ,<V 00s
P 40s

r 3
si z!
ta Smea
gr
di )i 0a
Cri ma
3z
d se vM/ Nu-mi
#k0
c ^1
bu sq
rieni@s
spi q
noa )
a 1a
las s3
ro z!S
za!
pu)
( V) 0`
) !Xs r )i 0a
d n ,<
ss7'
s
Ce-mi0
re s!
va )
ar!X
dulci !S
mi!)
roa)a!X
se,

ur pu ri

1~0s
s !m`-nf 1@
S
o !
v) )
z!X
s
bu
u =1
nez. avC
Modul

Nr.164
Nr.178 C
br.V,p.147,f 74

V
f

,<V )

(Bis de la

d ea-mi@
d Su
D0x
in 40
ti
ne \0
re !e 1
cru \00
d ! 0

H
1~!H
\1!
fle tu-mi
o
o f0]
o !
bo0@h
se e @
te 070h
i
o chii-mi
H
\0
d u @
d De q
d nu4
mu !
ul1
mi \00
re !e 0
lo !
oc!
n %H
tl
1a
nesc. vC
0x
) !e,d
n 6
o `
ori d0
ce \0$D
cea as 0
n 02hp
de
ej !!H
dea Fu!ge
!e
d 0@s
m a !
m!
ge e @
te 0h
i 7
e 3D
eu 0
tot \0

$D
d s4
n 0
du 020
re
e !
re!H
RQp
m !
n !
m %H
sfr1
esc. avC
H

104

Modul

Nr.165
Nr.179 C
br.V,p.149,f 79

C
d

!H p
G 00x
e
ni 1~
ul 1~
tu q
cel !H
dine
fi #q
re, Ce prin
vers
@q@h
l-ai a r 1
tat, abB @0x
M-a f 1
cut ~1~q
s-mi pierd !H
sime
i
#q
AcC
rea, Ct !H
nicip@q@h
n-a fi cu ge !
tat.

(Bis )

8'
h di inq
Eti !
nsH\!
cu ut\0!H
fi !H
re\0!H
nu u \0!H
ma aie
I
!Hni!
h0
mi+11
le
s 11a
r neti, cN/ q
i !H
f\ !
r \
s !H
H
q!H
vrei, o \0!H
da a \0!H
t
3
Cu '!eH!
le+\1@hq
s
p @h
ti
!A cC

meti.

Nr.166
Nr.180 C
br.V,p.150,f 84

Modul

HN

A#0
mea 3
t 0h
n 0
r 2
x \0!H
ta ai0
n ^
A
H

Iar cnd

ni

ma

a-mi

ba

te,

De

0x
fund 1
r ~1~1~\0!S
m
ne-as
cu un0
s, %0x
n tris 1
tu-mi~
H
si
la
ei
m
pu un s, L-a ta
ca

105

1~1h
sin
gu ~w!p!H
ra tec Su fletp#1x
prea o
bo 1
sit. anN
s

rs

pun z, A tunci ea s-a

dit.

g 1~
d r-n 1
i 1
i 1a
si s 1}
in s !
gu )u 1
t \1
ce !He
H
H
10d
e
e [!e 0a
re c<C/ !`X
O o1
sim a0
ia d!
ar\00d
tre
e ]!
e
\00d
mu
u ]!
u 0a
rnd. ,B
Nr.167
Nr.181 C
br.V,p.152,f 122

(Bis )

Modul

V
f

z !S
`Xa1
S wp
ta !
ai,!S
fe!ti+ @a
t
dr ) \
g 4
la 0a
!
Gra
i ')i s
`
_
p `Xa 1
s 0
i oa
s ' )
!X
ca !
A+`aX\1@s
a
a 1
mor, avC

(Bis )

r
De k @
ce 5
e '_
e tre 0_
eci a !!
a a1~
tru \1~
u @s
u q
fa
@0
s Cu u 1
s dep `Xes1
se 0
),3`X
chi 0')
i_
ip
pre ' )e !X
u !i`Xi \1
i
@s
i 1
tor. avC
Nr.168
Nr.182 C
br.V,p.153,f 124

Modul

V
f

S 2'
ta 0!
ai!
pu#311'
i
in, fe
ti !i !
40a
dra g, p
Do

106

\!q\!0
u vor be e q
s !
-i3$A
vor besc.vV

(Bis )

4e\#q\!\!S
Do
o
u vor be e
a am1
a a!
a-iS2
zi '_
i ce a)e: d
11a
Iu
be ~!1a
te m ~\!3$os
te e iu be e 1
esc, 1e
Do o
\#q\!\!S
1
a a-iS2
u vor be e
a am
a !
zi '_
i ce a)e: d11a
Iu
be ~
!1a
vV
te m ~\!3$A
te e iu besc.
Nr.169
Nr.183 C
br.VI,p.145,f 50

Modul

C
d

!
d !nu`u d1
Ar@h
s cul @
tai 2I@h
o
no vi @
ta u
!
n vers
prea

H
w!:
d cum0
ma reH m<C Q
Pre !e !
v `
d1
voi q
a @h
r @
ta 2
a
H
I@h
Prin glas @
de `
e d1
cn w!:
ta re.S cC (Bis de lam<C )
Nr.170
Nr.184 C
br.VI,p.146,f 56

Modul

C
d

M0w
i
ne _k
er vo, 4I'
sl vi !
t !K
z$5'
n, Ah! !
te!K
rog,#
nu
3z
a B100k
!
te-n 1
du x1
ra, b
Ci gr be !
te,1a
o, ~!S
st!
pK@
n Spre

107

1~1k
a
m @
a 0a
ju !
toS0
ra. acC
Nr.171
Nr.185 C
br.VI,p.154,f 80

Modul

(Bis de la

V
f

bB )

!H \0!
T 01qris
t
tur @
tu h 4
ri ` $
co,t
ce) gemi
pri i f0]
in
H

!1a
H !mi!Hti\ 1~
pus tii? ~ ,<V 1'
Ce !
cai,
ti #h
i 0
co, 1~1h
prin muni
#1h
V 1'
H !mi!Hti\ 1~
i cm @
pi of
i 1
i 1,<
ii?
Ce !
cai,
ti
#h
i 0
co, 1~1h
prin muni #
i 1h
cm @
pii. avC
y!H
Ce neq
no !H
ro1
ci 1h
i !
re1'
i !
s-aH !
n!H
tm1a.N
plat, /p!H
i cu
q!H
h re 1'
5'
tn gu1
i 1}
i !
plngi!
neH !
n!H
ceq
ta `!a )a f!
at?
i !
cuH!
tn
!H
gu\ 1~#h
i
i 0
re 1~1h
plngi ne #
n 1h
ce @
tat? avC
Nr.172
Nr.186 C
br.VI,p.155,f 95

Modul

N
h

A1~\0!H
di
i1
o, w$=%A
iu bi
i
t,5
A \0
di
!Si 1
o, w$=%A
do ri
i
t. cC 4\0!S
R
m i+1
li 1~
ni

108

w
ti z!
t! !
i !
nu#11a
fii scr bi 0
t; a nN 100
C-a cest piept
e!+
ce ge1
e }@
me @100e!+
e, Du p scur t vre1
e }\@
me
@1011w
e Te
va strn ge ia z!
r!
!
Cu!
foc#11a
i cu pa
0a
r. nN
Nr.173
Nr.187 C
br.VI,p.156,f 100

Modul

V
f

F4
ru 0
moa a!
s!P
CoA \!S
li im1
be a@
e s @a
lo 5
O h0
zi `i
`

12
te
e x 0\1!S
ma
a
ai\I@s
v z Q
P !S
n0
c avC
!i5x
i 0a
su %
fle 5x
e 0
tu-n a 10
t q
ce \!
e e d`e !Are,<V
02
nN

l x QP
v !Q$5}
z c
e e-n !
tris!A
tat;

#5x
E
e 0
tri a!
istSw
chiar!A
ln\!S
g p
ti !S
i i0
ne, a vC 0
Du
`
5x
f !n0a
u 0'
re !
e!
rea @
mi-o a@
a 1
v \ 0
! 1
t
05x
i
i 0
dul aP
cea-i S!
sA\1!S
ru u w
ta \!
a a d`
a !A
re,<V
`

109

@0
! !Aa-n!
Pe !
buA ze-mi
ghe_ !A
at.,<
7'
sni0
A` !
i )
i !X
mi `X
ii 1
sf 1x
r q
ma )a dp
a )a d0a
re vV
0x
)a 0
d a a !Slii
Cu 0
gre 7x
eu, \ 0
a !S
ah!0
se a!aPS \ 1~
a
\ 1~
)i 0
d n a ,<V
i
1'
'_
)a 0
d di a3
i 0_
i tu a!
u S2
c nd
zi a!
iciS\ 1~
a
i x0
o a
\0`
o !oSq
o )
o dp
oP )
o d0a
o vC #31~!1~
Eu tre mur f
1$A
r glas.vC
Modul

Nr.174
Nr.188 C
br.VI,p.158,f 123

N
h

!Hi
R #s
o e
mni,#s
iu 3
bii 1q!1x
pri
e teni Fe 1
mei 00
mult s!
sim
S-mi fa cei, de

se

poa te,Vr-o

mi

u u

1'
!H \ 1#h
toa !
re!H
Vw
spui!H
dup
ioa sa-mi
soa ar 0
t 0x
Ca r
s !H
v
ra

re, De nu, dar, do u

#1x
u mi 1
lii, | nN
d

ru

ii.

la

a crmi, V rog s-mi

110

0x
!S p!S
Ro 2
mni, '!
iu H!
bii!H
pri\0!S
e
e0
teni, !H
Feq
mei mult
sim i\0
toa
S-mi fa cei,de se poa

a te, Vr-o mi c

ra

!Sa 0
! sa-mi
!H\!
05x
h t Ca 0
re, 0x
V 7
spui '!
du H ioa
soa ar
s !H
v #
u
a re,

De

1x
mi 1
lii, anN
ru

ii.

nu, dar, do u

la a crmi V

rog s-mi d