Sunteți pe pagina 1din 1

DOSAR PERSONAL

Informare angajare
Contract de munca
Copii dupa actele de studii (diploma de bacalaureat, licenta,
adeverinta de studii, alte atestate, etc)
Copie dupa buletinul / cartea de identitate
Copie dupa certificatul de nastere
Copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
Copii dupa certificatele de nastere ale copiilor (daca este
cazul)
Copie dupa permisul de conducere (daca este cazul)
Rezultatele analizelor medicale obligatorii la angajare: VDRL,
MRF (fisa de aptitudine de la medical de medicina muncii)+
protectia muncii.
Cazierul judiciar in original
Actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea,
suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
Cerere ptr deducerea impozitului ptr copil (dc este cazul)
Adeverinta medicala prin care sa dovedeasca ca este apt de
munca.
Fisa post
Fisa evaluare