Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRU DE RISCURI

Zone de risc
(domeniu,
compartiment)

Obiective

Descrierea riscului

Strategia
Risc inerent
Circumstante
adoptata
le care
Responsabilul
Instrumentele
pentru risc
favorizeaza cu gestionarea Prob
de control
Imp Expu (actiuni pentru
riscului
intern
aparitia
abilit
tratarea
act
nere
riscului
ate
riscurilor)
4

DIRECTIA
DE
INVESTITII
SI ACHIZITII
PUBLICE

Reparatii de
intretinere
scoli si
gradinite din
municipiu

Contracte realizate
incorect sau
incomplet

DIRECTIA
DE
INVESTITII
SI ACHIZITII
PUBLICE

Reparatii de
intretinere
scoli si
gradinite din
municipiu

Constructorul
nu isi
Intarzierea lucrarilor coordoneaza Miftode Liviu S
corect
activitatile

Actualizarea
Bazei de date
cu furnizorii
DIRECTIA
de
DE
produse/execut
INVESTITII
antii de
SI ACHIZITII
lucrari/prestato
PUBLICE
rii de servicii
si preturile
practicate

Baze de date
neactualizate cu
furnizorii de
produse/executantii
de lucrari/prestatorii
de servicii si
preturile practicate

Neatentie in
completare

Miftode Liviu M

Dotarea
insuficienta
Miftode Liviu S
cu tehnica de
calcul

10

Termenul
de punere
in opera

Risc rezidual la data ultimei


Data
revizuiri
ultimei
Eventuale
revizuiri
riscuri Observatii
si stadiul Probabilitate Impact Expunere secundare
actiunii

11

12

Contractul ve
fi studiat si
apobat inainte
de semnare de
controlul
M*M catre
activitatilor
conducere si
de catre
Directia
Juridica

Numirea de
diriginti de
controlul
S*M santier care sa
activitatilor
urmreasca
lucrarile

Dotarea cu
tehnica de
S*M calcul si
atenuarea
riscului

Dirijarea
corecta a
mijloacelor
materiale

februarie
2012

22-122011

13

14

15

S*S

16

nu

17