Sunteți pe pagina 1din 1

2.

n paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D' se tie c

Test geometrie clasa a VIII a

AB=AA'= 6 cm i BC=8 cm. Calculai AC'.


Subiectul I (30 puncte)

3. Ptratul ABCD i rombul CDEF sunt situate n plane

1. O piramid patrulater regulat are......muchii laterale.

diferite.

2. Un tetraedru are..... vrfuri.


4. Desenai un cub i apoi dai exemplu de cte o pereche
de drepte:
a) necoplanare
b) concurente
c) paralele
5. Printr-un punct exterior unui plan se pot duce................
drepte paralele cu un alt plan.
6. Msura unghiului format de dou drepte paralele are
msura de ......0.
7. Dac o dreapt are dou puncte comune cu un plan
atunci ea este ............... n plan.
8. Desenai o prism triunghiular regulat.
9. Sugerai printr-un desen triunghiul ABC i triunghiul BCD
situate n plane diferite.
Sugerai

printr-un

desen

un

plan

punctul

i triunghiul ABC.
Subiectul II (30 puncte)
1. Se consider paralelogramele ABCD i ABEF situate n
plane diferite. Artai c:

calculai

msurile unghiurilor formate de dreptele: a) BC i DE, b) AB

3. Cubul are..... muchii.

10.

Dac

i EF

S-ar putea să vă placă și