Sunteți pe pagina 1din 11

STUDIU PRIVIND EVOLUTIA PRINCIPALILOR NDICATORI DE

PERFORMANTA BANCARA IN ROMANIA IN ERIOADA 2003-2008


DATELE UTILIZATE
Pentru analiza performantei sectorului bancar romanesc, referitor la indicatorii de performanta
bancara, am folosit serii de date incepand cu anul 2003 si pana in anul 2008. Progresele
inregistrate pe linia macrostabilizarii, coroborate cu eforturile bancilor de consolidare a
pozitiei lor pe piata interna, au contribuit la intarirea stabilitatii si soliditatii sistemului bancar.
Astfel, anul 2003 poate fi considerat anul manifestarii depline a rezultatelor procesului de
asanare si consolidare ale sectorului bancar, inceput in 1999-2000.
In perioada analizata, nivelul indicatorilor de adecvare a capitalului, calitatea activelor,
profitabilitate si lichiditate a caracterizat sistemul bancar drept un sistem solid, bine
capitalizat, robust, rezistent si cu lichiditate consistenta.
2 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI DE PERFORMANTA BANCARA
IN ROMANIA
1. SOLVABILITATEA SECTORULUI BANCAR DIN ROMANIA
Gradul de adecvare a capitalului ocupa locul central in analizele de stabilitate financiara,
deorece un nivel adecvat al capitalizarii institutiilor de credit reprezinta o garantie a capacitatii
acestora de a absorbi pierderile potentiale generate de diferite riscuri sau de diferite socuri
exogene.
Anul 2007 a consemnat o crestere a fondurilor proprii apartinand bancilor persoane juridice
romane si, respectiv, a componentei lor principale, fondurile proprii de nivel 1 intr-un ritm
inferior celui inregistrat in ultimii trei ani. De asemenea, structura fondurilor proprii
apartinand bancilor persoane juridice romane a consemnat o serie de modificari intre anii
2003-2007. Pozitia fondurilor proprii de nivel 1 s-a consolidat, fapt atestat de cresterea
contributiei sale la finantarea fondurilor proprii pana la nivelul de 77 la suta. In acelasi timp,
s-a consemnat scaderea proportiei fondurilor proprii de nivel 2 pana la 30 la suta din volumul
fondurilor proprii de nivel 1, respectiv cu 5 puncte procentuale sub cea aferenta anului 2006.
In aceste conditii, potentialul de crestere a fondurilor proprii de nivel 2, care include surse
secundare de capitalizare a institutiilor de credit, ramane in continuare ridicat.
Tabel 1 Evolutia fondurilor proprii si a raportului de solvabilitate

-procente-

Indicator

2003

2004

2005

2006

2007

2008

procente din fonduri proprii totale:

100

100

100

100

100

100

Fonduri proprii de nivel 1

85,9

78,1

77,7

74,3

76,8

74,6

Capital social

51,9

49,4

49,2

46,5

49,9

49,7

Profitul anului curent

17,4

17,4

14,0

11,4

12,5

Imprumuturi subordonate

3,4

4,8

10,6

14,0

17,1

20,4

Rezerve din reevaluare

14,5

14,9

10,0

8,8

9,5

10,1

Raportul de solvabilitate (>8%)

21,2

20,6

21,1

18,1

12,7

12,3

Sursa: Rapoarte asupra stabilitatii financiare pe anii 2006-2009

Dintre componentele fondurilor proprii de nivel 1, capitalul social ramane cel mai important
element, alaturi de profitul net al exercitiului curent. Dintre componentele fondurilor proprii
de nivel 2, imprumuturile subordonate contractate de banci au consemnat o crestere
accentuata in ultimii doi ani.
Analiza raportului de solvabilitate pentru sistemul bancar romanesc intre 2003-2008
Referitor la anul 2003, dinamica activitatii de creditare nu a afectat soliditatea sistemului
bancar, intrucat rata de solvabilitate are un nivel inalt (peste 20%). Capitalizarea bancilor
persoane juridice romane[1] s-a mentinut la un nivel corespunzator in detrimentul
fenomenului de expansiune a creditului neguvernamental inregistrat in aceasta perioada.
In ceea ce priveste solvabilitatea sistemului bancar, in anul 2004, s-a resimtit presiunea
exercitata de cresterea activelor ponderate in functie de risc in conditiile dezvoltarii activitatii
de creditare inceputa din 200 Situat pe un trend usor descrescator datorita ritmului mai
accelerat de crestere a activelor ponderate in functie de risc comparativ cu cel al fondurilor
proprii, indicatorul de solvabilitate (20,6%) ramane deasupra limitei minime reglementate
(12%).[2]
Anul 2005 se caracterizeaza prin mentinerea unui nivel ridicat al solvabilitatii sistemului
bancar. Evolutia mai accelerata a fondurilor proprii[3] in raport cu cea a activelor ponderate in
functie de risc a influentat valoarea raportului de solvabilitate, care a inregistrat la sfarsitul
anului un nivel mult peste limita legala (12%), respectiv 21,1%.
Si in anul 2006 evolutia mai accelerata a activelor ponderate in functie de risc (+53,3%) in
raport cu cea a fondurilor proprii (+34,4%) a influentat valoarea raportului de solvabilitate,
inregistrand un nivel de 18,1% (peste limita maxima de 12%).
Trendul descendent al ratei de solvabiliate (12,7% la sfarsitul anului 2007, 18,1% in 2006,
21.1% in 2005) mentine totusi solvabilitatea sistemului bancar deasupra limitei minime
reglementate[4], fiind influentata de cresterea mai accelerata a activelor ponderate in functie
de risc in raport cu cea a fondurilor proprii. Principalul factor responsabil pentru aceasta
evolutie este continuarea expansiunii creditului neguvernamental.

Anul 2008, a consemnat o incetinire a trendului descendent al indicatorului de solvabilitate


calculat la nivel agregat pentru institutiile de credit persoane juridice romane, acesta ajungand
la 12,3% la finele lunii decembrie.
Pana in anul 2007, institutiile de credit au calculat raportul de solvabilitate in conformitate cu
principiile Basel I, respectiva Norma BNR nr.12/2003 privind supravegherea solvabilitatii si
expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportul
de solvabilitate exprima fondurile proprii ca proportie din totalul activelor si elementelor din
afara bilantului, nete de provizioane, ajustate in functie de gradul de risc.
Cerintele de prudenta bancara referitoare la fondurile proprii nu sunt aplicabile sucursalelor
bancilor straine din statele Uniunii Europene si, prin urmare, nici indicatorii prudentiali
calculati in functie de acestea.In baza prevederilor Regulamentului BNR CNVM nr.18/23 din
decembrie 2006, incepand cu 1 ianuarie 2007 fondurile proprii ale sucursalelor din Romania
ale institutiilor de credit din state terte sunt reprezentate de fondurile proprii de nivel 1.
In concluzie, se poate aprecia ca, desi anul 2007 a consemnat accentuarea tendintei
descendente a raportului de solvabilitate reglementat, aceasta evolutie se datoreaza cresterii
gradului de intermediere financiara asigurat de bancile din Romania, care se situeaza inca cu
mult sub cel inregistrat in tarile Uniunii Europene. Sistemul bancar romanesc ramane bine
capitalizat, iar pe termen scurt nivelul solvabilitatii nu va pune probleme, data fiind
mentinerea unei marje confortabile a nivelului agregat al acestui indicator in raport cu limita
minima reglementata.
Totusi, pentru multe dintre bancile romanesti al caror raport de solvabilitate se situeaza in
vecinatatea limitei minime de 8 la suta, castigarea sau consolidarea cotei de piata va depinde
de majorarea fondurilor proprii (prin noi aporturi de capital social aduse de actionari,
angajarea de imprumuturi subordonate, majorarea rezervelor etc.). In plus, ramane riscul
indus de dificultatea comensurarii, la acest moment, a impactului produs de intrarea in vigoare
a noilor reglementari de prudenta bancara referitoare la adecvarea capitalului, care impun
aplicarea principiilor Basel II incepand cu 1 ianuarie 2008.

2. ANALIZA INDICATORILOR
ACTIVELOR

PENTRU

EVALUAREA

CALITATII

Perfomantele unei banci presupun si o activitate de creditare performanta, aceasta putand fi


cuantificata prin calcularea indicatorilor:
- ponderea creditelor restante si indoielnice in total portofoliu credite
- ponderea creantelor restante si indoielnice in total activ
Creditele restante si indoielnice se pot defini ca fiind acele imprumuturi bancare acordate
clientilor a caror situatie economico-financiara, deteriorata din diverse cauze, in diferite faze
ale procesului de creditare, nu mai asigura conditii de rambursare integrala sau partiala a
creditului sau de achitare a dobanzilor si comisioanelor aferente. Nivelul acestor credite
trebuie insa sa se situeze la un nivel cat mai redus, datorita impactului asupra profitabilitatii
bancii.
In perioada 2003-2008, in Romania, s-au inregistrat urmatoarele valori ale indicatorilor
privind calitatea activelor:
Tabel 2 Indicatori privind calitatea creditelor
Denumirea indicatorului

2003

-procente
2004

2005

2006

2007

20

Credite restante si indoielnice/ Total portofoliu 0,3


credite (valoare neta)

0,3

0,3

0,2

0,2

0,

Credite restante si indoielnice/ Total portofoliu 0,6


credite (valoare bruta)[5]

0,7

0,5

0,5

0,8

1,

Total creante restante si indoielnice/ Total activ 0,2


(valoare neta)

0,2

0,2

0,15

0,2

0,

SURSA: BNR, Raport Anual 2007,2008


Calitatea creditelor din sistemul bancar romanesc se mentine corespunzatoare, inregistrand
chiar o imbunatatire comparativ cu anul 2000 cand se inregistra 0,6 . Astfel, ponderea
creditelor restante si indoielnice acordate clientelei nebancare (la valoare neta) in total
portofoliu de credite aferent clientelei nebancare consemneaza nivele foarte reduse (sub 1%),
situandu-se totodata pe un trend descendent.
Creantele restante si indoielnice (la valoare neta), exprimate ca proportie in total active
bancare ale institutiilor de credit au consemnat nivele relativ reduse in perioada de supusa
analizei, inregistrand de asemenea o imbunatatire fata de anii 2000-2001. Aceasta situatie
releva faptul ca nivelul capitalurilor proprii ale entitatilor componente ale sistemului bancar

este suficient pentru a absorbi pierderile generate de creantele neperformante inregistrate in


bilantul bancilor.
Expansiunea activitatii de creditare, in cursul anilor 2006 si 2007 nu a determinat inrautatirea
calitatii portofoliului de credite al bancilor. Dimpotriva, aceasta a consemnat o imbunatatire
comparativ cu anii anteriori. Calitatea creditelor se afla permanent sub monitorizarea bancii
centrale, cu atat mai mult cu cat anul 2008 a debutat cu o depreciere semnificativa a monedei
nationale, care ar putea fi resimtita in cresterea riscului de credit, in special de catre bancile
implicate mai mult in activitatea de creditare in valuta.

Calitatea creditelor aflate in portofoliile bancilor romanesti se mentine la un nivel comparabil


cu cel al multor tari din Uniunea Europeana.(Fig 2).
PROFITABILITATEA SECTORULUI BANCAR IN ROMANIA INTRE ANII
2003-2008
Evaluarea profitabilitatii unei banci se bazeaza pe indicatorii profitabilitatii bancare, indicatori
cu o mare expresivitate, care reflecta o multitudine de aspecte privind gradul de realizare a
profitului. Inainte de perioada analizata s-a inregistrat in Romania urmatoarea evolutie a celor
doi indicatori:
Tabel 3 Dinamica ROA si ROE
Anul

1999

2000

2001

2002

Indicatori
ROA (%)

-1,5

1,5

3,1

2,6

ROE (%)

-15,3

12,5

21,8

18,3

Sursa: BNR, Rapoart anual 2004

Ca urmare a masurilor intreprinse de B.N.R. incepand cu anul 1999 si imbunatatirii climatului


macroeconomic, valorile indicatorilor de profitabilitate au inregistrat cresteri in fiecare an,
anul 2001 inregistrand maximul acestei perioade (3,1% pentru ROA si 21,8% pentru ROE).
Evolutia indicatorilor dupa anul 2001 a inregistrat un trend descrescator pana in prezent.
In anul 2003, cei doi indicatori de rentabilitate ROA si ROE s-au situat pe o plaja de valori in
crestere in perioada ulterioara aplicarii noului regulament de clasificare a creditelor (de la
1,2% in ianuarie 2003 la 2,2% in decembrie 2003 in cazul ROA si, respectiv, de la 8,4% in
ianuarie 2003 la 15,6% in decembrie 2003 in cazul ROE) apropiindu-se la finele anului 2003
de nivelurile aferente anului anterior(2,6% pentru ROA si 18,3% pentru ROE).
Anul 2004 a inregistrat o consolidare a eficientei sectorului bancar, cuantificata prin
intermediul indicatorilor de rentabilitate financiara (ROE) si economica(ROA) care au
consemnat niveluri de 15,6% si respectiv de 2%. Cresteri mai rapide la nivelul profitabilitatii
au inregistrat in special bancile care si-au majorat cota pe piata creditului.
Nivelul relativ ridicat al indicatorilor de rentabilitate financiara si economica reflecta progrese
la nivel macroeconomic si absenta socurilor majore.
Fig. 3 Evolutia rentabilitatii economice in Romania

In anul 2005, activitatea de creditare a influentat dinamica indicatorilor de performanta


financiara (ROA si ROE), mentinandu-i la un nivel ridicat. Comparativ cu finele anului 2004,
cei doi indicatori de performanta financiara au prezentat valori mai reduse: in cazul ROA cu
0,4 puncte procentuale (1,6 la suta la sfarsitul anului 2005 fata de 2,0 la suta in 2004) si in
cazul ROE cu 2,9 puncte procentuale (12,7 la suta in decembrie 2005 comparativ cu 15,6 la
suta in 2004).
In anul 2006, ritmul mai lent al activitatii de creditare a influentat dinamica indicatorilor de
performanta financiara (ROA si ROE), mentinandu-i la un nivel acceptabil. Comparativ cu
finele anului 2005, cei doi indicatori de performanta financiara au prezentat valori mai reduse:

in cazul ROA cu 0,3 puncte procentuale (1,3 la suta la sfarsitul anului 2006 fata de 1,6 la suta
in 2005) si in cazul ROE cu 2,4 puncte procentuale (10,3 la suta in decembrie 2006
comparativ cu 12,7 la suta in 2005).
In anul 2007, in conditiile unui mediu concurential crescut, principalele caracteristici ale
sectorului bancar romanesc au fost dinamica sustinuta a activelor bancare si cresterea
corespunzatoare a creditului neguvernamental. Fata de finele anului 2006, indicatorul de
performanta financiara ROA a inregistrat o valoare mai redusa cu 0,27 puncte procentuale
(1,01 la suta la sfarsitul anului 2007 fata de 1,28 la suta in perioada similara a anului anterior),
iar ROE a consemnat o diminuare de 0,81 puncte procentuale (9,43 la suta fata de 10,24 la
suta).
Fig. 4 Evolutia rentabilitatii financiare in Romania

In anul 2008, cei doi indicatori s-au situat la niveluri foarte ridicate, incheind trendurile
descendente din perioada 2003-2007. Nivelul ridicat al profitabilitatii a reprezentat una dintre
trasaturile importante care a caracterizat, intre anii 2003-2008, evolutia sistemului bancar
romanesc. Marimea celor doi indicatori de rentabilitate, in perioada 2003-2008, ramane
comparabila cu valorile consemnate si in alte tari din Europa.
4. ANALIZA LICHIDITATII SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA
Mentinerea lichiditatii sectorului bancar a reprezentat una dintre masurile prioritare de
supraveghere ale BNR, desi nu au fost ridicate probleme majore din perspectiva riscului,
lichiditatea situandu-se pe toata perioada analizata la valori confortabile. In perioda 20032008, in Romania, indicatorul de lichiditate pe intregul sistem bancar a inregistrat urmatoarea
evolutie:
Tabel 4 Indicatorul de lichiditate pe sistem bancar
2003

2004

2005

2006

2007

2008

03

2.28

2.59

2.30

2.15

2.56

Sursa:BNR, Rapoarte anuale pe anii 2003-2008


Se oberva ca in perioada 2003-2008, sistemul bancar romanesc a mentinut un nivel al
indicatorului peste 1, devenind in ultimii ani un sistem cu o lichiditate consistenta.
Tabel 5 Indicatorul de lichiditate calculat pe fiecare banda de scadenta si pe total

Anul

D 1 luna

1<D 3luni

3<D6luni

6<D12luni

D>12 luni

Total

2005

2,63

10,79

27,31

28,97

7,10

2,59

2006

2,01

6,42

9,12

15,10

8,14

2,30

2007

1,76

6,74

6,96

5,79

6,61

2,15

2008

2,46

10,15

17,00

11,26

5,48

2,56

Sursa: BNR, Rapoarte anuale 2005, 2006, 2007

Indicatorul de lichiditate la nivelul sistemului bancar (lichiditate efectiva/ lichiditate necesara)


arata o buna capacitate a bancilor de a face fata propriilor angajamente asumate, nivelurile
inregistrate la finele anilor 2005, 2006, 2007 si 2008 fiind peste valoarea superioara limitei
minime reglementate (1)[6]. Performanta institutiilor de credit in privinta corelarii pe benzi
de scadenta a pasivelor cu activele ramane adecvata, insa lichiditatea globala a sistemului
bancar romanesc isi continua dinamica descendenta, pe fondul cresterii gradului de
intermediere bancara.
Situatia ponderii activelor lichide in total active si in total resurse pe termen scurt (tabel 5)
arata ca lichiditatea se mentine la niveluri ridicate, insa in scadere deoarece bancile au alocat
din ce in ce mai multe fonduri activitatii de creditare. Creditul pe termen scurt si creantele fata
de banca centrala continua sa reprezinte o parte importanta in portofoliul de active.
Tabel 5 Ponderea activelor lichide in total active si resurse pe termen scurt

-procente

Indicator

2003

2004

2005

2006

2007

Active lichide/Active totale

62.7

66

61.8

54.4

48.3

Active lichide/Resurse pe termen scurt

210.8

199

245.7

207.0

171.7

Sursa: Rapoarte asupra stabilitatii financiare 2007-2009


Principala vulnerabilitate la adresa lichiditatii institutiilor de credit din Romania se datoreaza
accentuarii comportamentului unor banci de a-si baza strategia de finantare a cresterii
creditelor pe atragerea de resurse interbancare. Dependenta finantarii activelor din resurse
externe provenite de la institutii financiare este in crestere, insa se pastreaza sub nivelul de
vulnerabilitate inregistrat de alte tari din regiune.

CONCLUZII
In limitele restranse ale acestei lucrari am prezentat o evolutie asupra performantelor
sistemului bancar din Romania din ultimii ani, performanta bancilor reprezentand un indiciu
al stabilitatii si increderii deponentilor. Exista o stransa legatura intre calitatea activelor si
conceptul de solvabilitate bancara deoarece cresterea calitatii activelor conduce la majorarea
ratei de solvabilitate. Nivelul relativ ridicat al indicatorilor de rentabilitate financiara si
economica reflecta progrese la nivel macroeconomic si absenta socurilor majore.
Sistemul bancar din Romania a devenit un sistem bine capitalizat, rezistent la socuri, cu un
bun nivel al solvabilitatii si lichiditate consistenta. Sistemul bancar romanesc a intrat intr-o
perioada de turbulente financiare la nivel global cu o puternica pozitie a solvabilitatii. Toate
cele 32 de banci respecta conditiile de adecvare a capitalului. Sistemul bancar ca intreg
ramane bine capitalizat, dar se confrunta in prezent cu dificultati la nivel macroeconomic si
circumstante financiare la nivel global mai mari decat in anii precedenti.
In ceea ce priveste nivelul creditelor neperformante, acestea nu sunt o problema doar pentru
Romania. Imprumuturile neperformante nu sunt neaparat pierdere intrucat multe pot fi
restructurate. Evolutia lor depinde de durata crizei financiare si de calitatea portofoliilor
bancilor. Pentru anul 2009 si pentru perioada de criza mentinerea lichiditatii si solvabilitatii
sistemului bancar este prioritara, iar cresterea si nivelul profitului trec pe locul doi.
BIBLIOGRAFIE
[1]

Basno C., Dardac N., Produse,


Economica, Bucuresti, 2000

costuri

si

performate

bancare,

[2]

Basno C., Dardac N., Management bancar, Ed. Economica, Bucuresti, 2002

Ed.

[3]

Codirlasu
riscurilor

A., Moinescu B., Strategii si


bancare, Ed. ASE, Bucuresti, 2009

instrumente

de

administare

[4]

Costica I., Lazarescu S., Politici si tehnici bancare, Ed. ASE, Bucuresti, 2004

[5]

Dardac N., Barbu T., Moneda, Banci si Politici Monetare, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 2005

[6]

Dardac N., Pocan I., Restructurari si privatizari bancare, Ed. ASE, Bucuresti, 2004

[7]

Danila N., Anghel L.C., Managementul lichiditatii bancare, Ed. Economica,


Bucuresti, 2002

[8]

Dedu, V., Gestiune si audit bancar, Ed Economica, Bucuresti, 2003

[9]

Predescu, I., Activitatea bancara intre performanta si risc, Ed. Expert, Bucuresti, 2005

[10]

Thomas Fitch, Dictionary of Banking Terms, Third Edition

[11]

BNR, Norma nr. 1/2001 a BNR cu modificarile si completarile ulterioare

[12]

BNR, Regulamentul BNR CNVM nr.13/18/2006 privind determinarea cerintelor


minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii

[13]

BNR, Regulamentul BNR CNVM nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale


institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

[14]

BNR, Ordinul BNR nr.12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru
institutiile de credit

[15]

BNR, Rapoartele anuale ale BNR pe anii 2003-2009

[16]

BNR, Rapoarte asupra stabilitatii financiare pe anii 2006-2009

[17]

www.bnro.ro

[1] Cerintele de prudenta bancara referitoare la fondurile proprii nu sunt aplicabile sucursalelor bancilor straine

[2] Pana la data de 31.12.2006, normele de prudenta bancara aplicabile in Romania impuneau un nivel minim al
raportului de solvabilitate de 12 la suta. Dupa aceasta data, limita minima a indicatorului a fost armonizata cu
cea aplicabila pe plan european, respectiv 8 la suta.
[3] Cresterea fondurilor proprii cu 49% a devansat cresterea activelor ponderate in functie de risc
45,9%

[4] Conform Normelor BNR, incepand cu 1 ian 2007 indicatorul de solvabiliate trebuie sa fie de
minim 8%

[5] Valoarea acestui indicator este utilizata de catre BNR drept nivelul creditelor neperformante in
total credite in Romania, pentru comparatiile la nivel european

[6] Indicatorul de lichiditate se mentine la niveluri care depasesc limita minima de 1, insa diferenta
dintre lichiditatea efectiva si cea necesara este, in termeni relativi, in scadere.