Sunteți pe pagina 1din 6

MIHAIL TEFANE

Chiinu 2010

MINISTERUL SNTII AL REPUBLICII MOLDOVA


UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE NICOLAE TESTEMIANU

MIHAIL TEFANE

Anatomia omului
39429

Volumul II|

U!iiviT>itDt''i de Stat de Medicina i Farmacie ><;-d{. o!ao Tnslcrfilrtrtu

Biblioteca tiinific Medical

CHIINAU --------------------------------------------Centrul Editorial-Poligrafic Medicina 2010


CZU 611(075,8) S 82
Lucrarea a fost aprobat la edina Consiliului Metodic Central al USMF Nicolae Testemianu
Recenzeni:
Boris Topor, doctor habilitat n medicin, profesor universitar, ef Catedr Anatomie Topografic i
Chirurgie Operatorie, USMF Nicolae Testemianu
Dumitru Batr, doctor n medicin, confereniar universitar, Catedra Anatomia Omului, USMF Nicolae
Testemianu

Machetare computerizat: Svetlana Cersac Coperta: Veaceslav Popovschi


Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii tefane, Mihail
Anatomia Omului: [pentru uzul studenilor: n voi] / Mihail tefane; Univ. de Stat de Medicin i
Farmacie Nicolae Testemianu. - Ch.: CEP Medicina, 2010 (F.E.-P. Tipogr. Central).
ISBN 978-9975-915-18-2.
Voi. 3. - 2010. - 520 p. - 600 ex. - ISBN 978-9975-9912-9-2 1. Anatomia omului.
611(075.8)
ISBN 978-9975-915-18-2.
CUPRINS
SISTEMUL CARDIOVASCULAR...................................................... 9
Arterele.............................................................................................

12

Patul hemomicrocirculator..................................................................16

Venele.................................................................................................18
Circulaia colateral............................................................................ 21
Dezvoltarea arterelor.......................................................................... 22
Dezvoltarea venelor..............................................................................26
Anomaliile de dezvoltare ale vaselor sangvine................................... 28
Vasele micii circulaii...................................................................... 29
Venele pulmonare............................................................................... 31
Vasele sangvine ale circulaiei mari......................................................32
Aorta ...................................................................................................32
Ramurile aortei ascendente...................................................................36
Ramurile arcului aortei....................................................................... 42
Artera carotid extern....................................................................

43

Ramurile anterioare ale arterei carotide externe...................................45


Ramurile posterioare ale arterei carotide externe..............................

47

Ramura medie a arterei carotide externe..............................................48


Ramurile terminale ale arterei carotide externe......... . ....................... 48
Artera carotid intern..........................................................................52
Artera subclavie..............................................................................

58

Artera axilar........................................................................................64
Artera brahial..................................................................................

69

Arterele antebraului i minii..............................................................70


-3Artera ulnar...................................................................................... 73
Variante ale arterelor membrului superior............................................78
Ramurile aortei toracice.............................,.......................................80
Ramurile viscerale ale aortei toracice.................................... .............82
Ramurile aortei abdominale ...................... .......................................83
Ramurile parietale ale aortei abdominale...........................................84
Ramurile viscerale impare...................................................................84
Ramurile viscerale pare...................................................................... 89
Artera iliac comun................. .............................. ....... ..................90
Artera iliac intern............ ................................................................91
Ramurile trunchiului anterior al arterei iliace interne..........................92
Ramurile trunchiului posterior al arterei iliace interne.......................93
Artera iliac extern........................................................................... 94
Artera femural....................................................................................96

Artera poplitee.................................................................................

98

Arterele gambei i piciorului.............................................................101


Anastomozele principale dintre ramurile
arterelor membrului inferior............................................................ 105
Pulsul...........................................................................................

106

Sistemul venos............................................................................

109

Venele circulaiei mici...................................................................... 109


Venele circulaiei mari...................................................................... 110
Sistemul venei cave superioare.......................................................... 111
Venele capului i gtului................................................................... 115
Vena jugular extern.........................................................................118
Venele membrului superior.............................................................. 120
Vena impar.....................................................................................123
Venele pereilor trunchiului............................................................... 124
Sistemul venei cave inferioare...........................................................127
Sistemul venei porte......................................................................... 129
Anastomozele porto-cave i cavo-cave..............................................137
Anastomozele cavo-cavale.................................................................141
Venele membrului inferior.................................................................142
SISTEMUL LIMFATIC.....................................................................149
Vasele limfatice..................................................................................153
Funciile sistemului limfatic...............................................................163
Vasele limfatice i ganglionii diferitor regiuni ale

corpului........165

Vasele limfatice i ganglionii limfatici ai membrului inferior..........165


Vasele limfatice i ganglionii limfatici ai bazinului............................170
Vasele limfatice i ganglionii cavitii abdominale............................172
Vasele limfatice i ganglionii limfatici ai cavitii toracice................179
Vasele limfatice i ganglionii limfatici ai capului i gtului...............186
Vasele limfatice i ganglionii limfatici ai membrului superior........189
Circulaia limfatic colateral............................................................192
Vascularizaia i inervaia ganglionilor limfatici................................194
Dezvoltarea sistemului limfatic .........................................................195
SISTEMUL NERVOS PERIFERIC...................................................199
Nervii spinali......................................................................................202
Plexul cervical....................................................................................206

Plexul brahial.....................................................................................211