Sunteți pe pagina 1din 3

Curs Drept Civil drepturi reale, 06.12.

2016
Modalitati de efectuare a partajului
3.Prin vanzarea bunului si impartirea pretului
In cazul in care niciunul dintre coproprietari nu cere atribuirea, instanta
dispune vanzarea bunului si impartirea pretului.

Efectele partajului:
1.Conform Codul Civil anterior, partajul avea efect retroactiv, acela dintre
copartasi care a primit bunul in lotul sau, este considerat ca a fost proprietar
exclusiv incepand cu data nasterii starii de indiviziune.
Copartasul caruia nu i s-a atribuit bunul la partaj este apreciat ca nu ar fi
fost niciun moment titular de drept asupra bunului.
Conform NCC, partajul are efect constitutiv, produce efect numai pentru
viitor, de la data stabilita in actul de partaj, dar nu mai devreme de data
intocmirii actului, ori data ramanerii definitive a hotararii de imparteala.
2. Hotararea de partaj constituie titlu executoriu, atat pentru realizarea
creantelor cu titlu de sulta, cat si pentru intrarea in posesie a bunurilor atribuite.
3.Garantia copartasilor
Copartasii isi datoreaza garantie pentru cazul in care : copartasul caruia i-a
fost atribuit bunul este evins de o terta persoana, iar cauza evictiunii este
anterioara impartelii.(ex:bunul nu era proprietatea copartasilor; anterior
impartelii au pierdut dreptul de propriete)
4. Privilegiul copartasilor ipoteca legala a copartasilor
Beneficiaza de ipoteca legala coproprietarii pentru plata sultelor sau pretul
datorat de coproprietarul adjudecat al imobilului, ori pentru garantarea creantei,
rezultand din evictiune, asupra imobilelor ce au revenit coproprietarul tinut de o
atare obligatie.
4.Efectul de poprire al partajului
Pentru cazul in care, la partaj, participa un creditor al unui copartas, partea
ce revine copartasului debitor este poprita in folosul creditorului, in sensul ca
nicio plata de bani si nicio predare de bunuri nu este opozabila creditorului cat
timp creanta acestuia nu este satisfacuta.
Modalitati:
1. Interventia in procesul deja inceput de copartasi
O imparteala desavarsita nu mai poate fi desfiintata.
2.Pornirea executarii de catre creditor personal asupra unui bun comun, urmata
de contestatie la executare in cadrul careia se efectueaza imparteala.
3.Cand creditorul cere imparteala

Publicitatea imobiliara
Publicitatea imobiliara reprezinta ansamblul mijloacelor prin care se
asigura evidenta imobilelor, precum a actelor si a faptelor juridice efectuate
asupra acestuia, in scopul asigurarii securitatii statice si dinamice a drepturilor
asupra imobilului.
Efectul realizarii operatiunilor de publicitate imobiliara il constituie fie
obtinerea opozabilitatii drepturilor asupra tertilor, fie chiar constituirea,
transmiterea sau stingerea drepturilor reale.
Prin masurile de publicitate imobiliara se inlatura neconcordanta dintre
caracterul relativ al efectelor actelor juridice translative de proprietate si
caracterul absolut al dreptului real.
Sistemele de publicitate imobiliara
1.Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni
Reglementat de VCC din 1864 si Codul de Procedura Civila anterior. S-a
aplicat ca sistem principal pana la 1 iulie 1999, in Moldova, Tara Romaneasca si
Dobrogea.
Este considerat un sistem de publicitate personala, intrucat gruparea
inregistrarilor in registru se realiza pe numele partilor actului, in mod
corespunzator, cautarea operatiunilor trebuia facuta dupa numele partii.
Incepand din 1999 se aplica ca sistem tranzitoriu pentru imobilele care nu
au inca deschisa o carte funciara
2.Sistemul de carte funciara
A fost reglementat de decretul-lege 115/1938, fiind valorificat in
Transilvania, Bucovina si Banat.
Sistemul de carte funciara este un sistem de evidenta de tip real, in sensul
ca evidenta se tine pe imobil, ce are deschisa o carte funciara in care se trec
toate operatiunile.
Sistemul a fost dotat cu efect constitutiv si forta probanta.
3.Sistemul cartilor de publicitate funciara
A fost reglementat de decretul 242/1947 si a fost aplicat in Mun. Bucuresti
si unele comune din judetul Ilfov. S-a aplicat ca sistem de sine statator pana la 1
iulie 1999.
Acest sistem imbina evidenta pe imobil cu efectul de opozabilitate al
inscrierii.
4.Cartile de evidenta funciara
Acest sistem a fost reglementat de legea 163/1946, fiind aplicat in
locatatile din Transilvania unde cartile funciare au fost distruse, sustrase ori
pierdute din cauza razboiului.

A functionat pana la gasirea vechilor carti funciare ori pana la intocmirea


unor noi carti funciare.
5. Sistemul de carte funciara al legii 7/1996.
A fost pus in aplicare incepand cu 1 iulie 1999. In versiunea initiala a legii,
sistemul imbina evidenta reala cu efectul de opozabilitate al inscrierii.
In NCC, sistemul este amendat, in sensul acordarii sensului constitutiv al
inscrierii si forta probanta a inscrierii in Cartea Funciara. Aceste modificari ale CC
sunt amanate de la aplicare, conform articolului 56 din LPACC pana la momentul
la care se vor definitiva lucrarile sistematice de cadastru pentru fiecare u.a.t. si
se vor deschide noi carti funciare pe baza lucrarilor sistematice de cadastru.

S-ar putea să vă placă și