Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 130/2007


din 25/01/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2007

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu


Avnd n vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind
aprarea mpotriva incendiilor,
n temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat cu modificri si completri prin
Legea nr.
604/2003, cu modificrile si completrile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmtorul ordin:
Art. 1. - Se aprob Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgent, prin inspectoratele judetene sau al municipiului
Bucuresti pentru situatii de urgent, va lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru
aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de sigurant la foc, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 130.
ANEX

Metodologie
din 25/01/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 05/02/2007

de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste principiile, criteriile si nivelurile de performant, precum si conditiile
tehnice necesare elaborrii scenariilor de securitate la incendiu.
Art. 2. - Scenariul de securitate la incendiu estimeaz conditiile tehnice asigurate conform reglementrilor n
vigoare si actiunile ce trebuie ntreprinse n caz de incendiu pentru ndeplinirea cerintei esentiale "securitatea la
incendiu".
Art. 3. - Prevederile prezentei metodologii se aplic pentru analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor
de performant cu msurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele tehnice de
aprare mpotriva incendiilor.
CAPITOLUL II
Elaborarea scenariului de incendiu
Art. 4. - Scenariul de incendiu se elaboreaz pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajri stabilite
prin Hotrrea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajri care se supun
avizrii si/sau autorizrii privind securitatea la incendiu, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
995 din 13 decembrie 2006.
Art. 5. - Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, instalatii si
amenajri dect cele prevzute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului
de incendiu ori pentru stabilirea unor msuri de optimizare a protectiei la incendiu.
Art. 6. - (1) Pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajri mentionate la art. 4 scenariul de securitate
la incendiu se elaboreaz de proiectanti, n baza prevederilor prezentei metodologii.
(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajri mentionate la art.
5 pot fi elaborate si de personalul serviciilor de urgent profesioniste care a obtinut acest atribut prin conferirea
brevetului de pompier specialist, n conditiile legii.
Art. 7. - (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului
constructiei, instalatiei sau amenajrii, care sintetizeaz regulile si msurile de aprare mpotriva incendiilor
stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.
(2) Msurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie s se reflecte n piesele desenate ale
documentatiilor de proiectare/executie.
Art. 8. - Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentat n anexa care face parte integrant din
prezenta metodologie.

Art. 9. - Scenariile de securitate la incendiu se includ n documentatiile tehnice ale constructiilor si se


pstreaz de ctre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toat durata de existent a
constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajri.
Art. 10. - (1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizeaz atunci cnd intervin modificri ale proiectului
sau destinatiei constructiei.
(2) Scenariile de securitate la incendiu si pierd valabilitatea atunci cnd nu mai corespund situatiei pentru care
au fost ntocmite.
Art. 11. - n baza prevederilor prezentei metodologii si cu respectarea legislatiei n vigoare, organele
administratiei publice centrale si alte institutii abilitate potrivit legii pot emite dispozitii specifice privind
scenariile de securitate la incendiu pentru constructiile, instalatiile si alte amenajri aflate n domeniul lor de
competent, n functie de tipul, destinatia, categoria si clasa de important a acestora.
ANEX
la metodologie

STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU


1. Caracteristicile constructiei sau amenajrii
1.1. Datele de identificare
A. Se nscriu datele necesare identificrii constructiei/amenajrii: denumire,
proprietar/beneficiar, adres, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, dup caz, privind programul de lucru al
obiectivului, n
functie de situatia n care se elaboreaz scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinatia
Se mentioneaz functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajrii,
potrivit situatiei pentru care se ntocmeste scenariul de securitate la incendiu.
1.3. Categoria si clasa de important
A. Se precizeaz categoria de important a constructiei, stabilit conform
Regulamentului privind stabilirea categoriei de important a constructiilor, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea
n constructii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 352 din 10
decembrie 1997, cu modificrile si completrile ulterioare, si n conformitate cu
metodologia specific.
B. Se precizeaz clasa de important a constructiei potrivit reglementrilor tehnice,
corelat cu categoria de important.
1.4. Particularitti specifice constructiei/amenajrii
A. Se prezint principalele caracteristici ale constructiei/amenajrii privind:
a) tipul cldirii: civil, nalt, foarte nalt, cu sli aglomerate, de productie sau
depozitare, monobloc, blindat, cu functiuni mixte etc., precum si regimul de nltime si
volumul constructiei;
b) aria construit si desfsurat, cu principalele destinatii ale ncperilor si ale spatiilor
aferente constructiei;
c) numrul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;
d) precizri referitoare la numrul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
e) prezenta permanent a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
f) capacitti de depozitare sau adpostire;
g) caracteristicile proceselor tehnologice si cantittile de substante periculoase, potrivit
clasificrii din Hotrrea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activittilor care
prezint pericole de accidente majore ncare sunt implicate substante periculoase,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;
h) numrul cilor de evacuare si, dup caz, al refugiilor.
B. Precizri privind instalatiile utilitare aferente cldirii sau amenajrii: de nclzire,
ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc., precum si a componentelor lor,
din care s rezulte c acestea nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui

incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau obiectele


din ncperi ori adiacente acestora, iar n cazul unui incendiu se asigur conditii pentru
evacuarea persoanelor.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementrilor
tehnice specifice, lundu-se n considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind
clasificarea si ncadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementrile
tehnice specifice, precum si din caracteristicile si propriettile fizico-chimice ale
materialelor si substantelor utilizate;
c) sursele potentiale de aprindere si mprejurrile care pot favoriza aprinderea si, dup
caz, timpul minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu
generalizat.
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare ncpere, spatiu, zon,
compartiment, potrivit reglementrilor tehnice, n functie de densitatea sarcinii termice,
functiunea spatiilor, ncperilor, respectiv de natura activittilor desfsurate, de
comportarea la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a
materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si se
precizeaz n scenariul de securitate la incendiu ntocmit pentru cldirea n ansamblu,
amenajarea ori compartimentul de incendiu.
C. Pentru situatiile prevzute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, dup caz,
msuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru ncadrarea n nivelul
prevzut n reglementrile tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performant privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaz potrivit prevederilor normelor generale de aprare
mpotriva incendiilor si reglementrilor tehnice, n functie de:
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (n special a celor portante
sau cu rol de compartimentare), stabilit potrivit criteriilor din Regulamentul privind
clasificarea si ncadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc, reglementrilor tehnice si standardelor europene de referint;
b) gradul de rezistent la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu,
conform reglementrilor tehnice.
3.2. Limitarea aparitiei si propagrii focului si fumului n interiorul constructiei
Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiului si efluentilor incendiului n interiorul
constructiei/compartimentului de incendiu se precizeaz:
a) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din
elementele de compartimentare;
b) msurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termic
estimat n constructie, pentru limitarea propagrii incendiului n interiorul
compartimentului de incendiu si n afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si
elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de ntrerupere
a continuittii golurilor din elementele de constructii;
c) sistemele de evacuare a fumului si, dup caz, a gazelor fierbinti;
d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum;
e) sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului;

f) msurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu:


canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.;
g) msurile constructive pentru fatade, pentru mpiedicarea propagrii focului la prtile
adiacente ale aceleiasi cldiri.
3.3. Limitarea propagrii incendiului la vecintti
Pentru asigurarea limitrii propagrii incendiilor la vecintti se precizeaz:
a) distantele de sigurant asigurate conform reglementrilor tehnice sau msurile
alternative conforme cu reglementrile tehnice, atunci cnd aceste distante nu pot fi
realizate;
b) msurile constructive pentru limitarea propagrii incendiului pe fatade si pe acoperis,
de exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/nvelitorii de acoperis;
c) dup caz, msuri de protectie activ.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu se precizeaz:
a) alctuirea constructiv a cilor de evacuare, separarea de alte functiuni prin
elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaz;
b) msuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de
presurizare si alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scrilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise,
cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria cilor de evacuare: gabarite - ltimi, nltimi, pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numrul fluxurilor de evacuare;
g) existenta iluminatului de sigurant, tipul si sursa de alimentare cu energie electric
de rezerv;
h) prevederea de dispozitive de sigurant la usi;
i) timpul de sigurant a cilor de evacuare si, dup caz, a refugiilor;
j) marcarea cilor de evacuare.
B. Dac este cazul, se precizeaz msurile pentru accesul si evacuarea copiilor,
persoanelor cu dizabilitti, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot
evacua singure n caz de incendiu.
C. Se fac precizri privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor
si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.
3.5. Securitatea fortelor de interventie
A. Se precizeaz amenajrile pentru accesul fortelor de interventie n cldire si incint,
pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.
B. Se precizeaz caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale
cilor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementrilor tehnice,
regulamentului general de urbanism si reglementrilor specifice de aplicare, referitoare
la:
a) numrul de accese;
b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare si marcare.
C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaz:
a) tipul, numrul si caracteristicile acestora;
b) amplasarea si posibilittile de acces, sursa de alimentare cu energie electric de
rezerv;
c) timpul de sigurant a ascensoarelor de pompieri.

D. Se fac precizri privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor


si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.
4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor
A. Se precizeaz nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aprare mpotriva
incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aprare mpotriva incendiilor, a
normelor specifice de aprare mpotriva incendiilor, precum si a reglementrilor tehnice
specifice.
B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare n
caz de incendiu se specific:
a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;
b) timpul de alarmare prevzut;
c) zonele protejate/de detectare la incendiu.
C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se
specific:
a) tipul si parametrii functionali: stingere cu ap, gaze/aerosoli, spum, pulberi;
actionare manual sau manual si automat; debite, intensitti de stingere si stropire,
cantitti calculate de substant de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durat
de timp normat, presiuni, rezerve de substant de stingere, surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de functionare;
c) zonele, ncperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aprare
mpotriva incendiilor.
D. Pentru stingtoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de
interventie se specific:
a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;
b) numrul si modul de amplasare n functie de parametrii specifici: cantitatea de
materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de
incendiu etc.;
5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei n caz de incendiu
n functie de categoria de important a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu,
amplasarea constructiei sau a amenajrii, se specific:
a) sursele de alimentare cu ap, substantele de stingere si rezervele asigurate;
b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electric, gaze si, dup caz, alte
utilitti;
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgent, conform criteriilor de
performant;
d) zonele, ncperile, spatiile n care se gsesc substantele si materialele periculoase si
pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se precizeaz
inclusiv cantittile respective si starea n care se afl), precum si tipul echipamentului
individual de protectie a personalului.
6. Msuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc conditiile si msurile necesar a fi luate, potrivit reglementrilor tehnice,
n functie de situatia existent.
B. Se apreciaz modul de ncadrare a constructiei sau amenajrii n nivelurile de
performant prevzute de reglementrile tehnice si, dup caz, se stabilesc msuri
pentru mbunttirea parametrilor si a nivelurilor de performant pentru securitatea la
incendiu, dup caz.
C. Se precizeaz conditiile sau recomandrile care trebuie avute n vedere la
ntocmirea documentelor de organizare a aprrii mpotriva incendiilor, aferente
constructiei ori amenajrii respective.